dWK Triple A - Administratie - Analyse - Actie - Module A dWK Factuurmanagement & Administratie...

of 23 /23

Transcript of dWK Triple A - Administratie - Analyse - Actie - Module A dWK Factuurmanagement & Administratie...

Page 1: dWK Triple A - Administratie - Analyse - Actie - Module A dWK Factuurmanagement & Administratie Module A 2 + dWK Administratie & Rapportage Module A 3.
Page 2: dWK Triple A - Administratie - Analyse - Actie - Module A dWK Factuurmanagement & Administratie Module A 2 + dWK Administratie & Rapportage Module A 3.

dWK Triple A- Administratie - Analyse - Actie -

Module A

dWK Factuurmanagement& Administratie

Module A2

+ dWK Administratie& Rapportage

Module A3

+ dWK Analyse & Actie

Page 3: dWK Triple A - Administratie - Analyse - Actie - Module A dWK Factuurmanagement & Administratie Module A 2 + dWK Administratie & Rapportage Module A 3.

“ Inzicht begint met een goede administratie ”

Module A – Factuurmanagement & Administratie

Page 4: dWK Triple A - Administratie - Analyse - Actie - Module A dWK Factuurmanagement & Administratie Module A 2 + dWK Administratie & Rapportage Module A 3.

Met Module A heeft u uw administratieve stromen volledig geautomatiseerd.

Het dWK Factuurmanagement systeem, Een door u gekozen (online) boekhoud-programma, Dagelijks uitwisseling gegevens met uw bank.

Overzicht en tijdwinst door automatisering!

Factuurmanagement & Administratie

Module A

Page 5: dWK Triple A - Administratie - Analyse - Actie - Module A dWK Factuurmanagement & Administratie Module A 2 + dWK Administratie & Rapportage Module A 3.

Inkoopfacturen komen direct via e-mail of d.m.v. scannen in het dWK Factuur-management systeem.

Het tijdrovende proces van handmatig facturen inboeken behoort tot het verleden!

Module AFactuurmanagement Systeem

Page 6: dWK Triple A - Administratie - Analyse - Actie - Module A dWK Factuurmanagement & Administratie Module A 2 + dWK Administratie & Rapportage Module A 3.

In het Factuurmanagement systeem kunt u digitaal de facturen goedkeuren, afkeuren of doorsturen (naar de juiste personen in uw organisatie).

Altijd inzicht in de status van al uw inkoop-facturen binnen de organisatie!

Factuurmanagement Systeem

Module A

Page 7: dWK Triple A - Administratie - Analyse - Actie - Module A dWK Factuurmanagement & Administratie Module A 2 + dWK Administratie & Rapportage Module A 3.

Na goedkeuring wordt door het systeem een voorstel voor boeking gedaan (op basis van automatische herkenning). Dit kunt u accorderen of indien gewenst corrigeren.

Facturen worden direct en naadloos verwerkt in uw boekhoudsysteem!

Module AFactuurmanagement Systeem

Page 8: dWK Triple A - Administratie - Analyse - Actie - Module A dWK Factuurmanagement & Administratie Module A 2 + dWK Administratie & Rapportage Module A 3.

Het dWK Factuurmanagement systeem werkt probleemloos samen met de meeste (online) boekhoudsystemen.

U kunt zelf een bij uw bedrijf passend boekhoudprogramma kiezen!

Module ABoekhoudpakket

Page 9: dWK Triple A - Administratie - Analyse - Actie - Module A dWK Factuurmanagement & Administratie Module A 2 + dWK Administratie & Rapportage Module A 3.

In het door u gekozen boekhoudprogramma worden goedgekeurde facturen automatisch op de vervaldatum, na fiattering klaargezet voor betaling.

Geen tijdrovende boekingen meer, met één druk op de knop zijn facturen betaald!

Module ABoekhoudpakket

Page 10: dWK Triple A - Administratie - Analyse - Actie - Module A dWK Factuurmanagement & Administratie Module A 2 + dWK Administratie & Rapportage Module A 3.

Elke nacht vindt uitwisseling van gegevens met uw bank plaats. Al uw ontvangsten en betalingen worden automatisch in uw boekhouding verwerkt.

U heeft daardoor altijd zicht op welke debiteuren hebben betaald en welke crediteuren u nog moet betalen!

Module AKoppeling bank

Page 11: dWK Triple A - Administratie - Analyse - Actie - Module A dWK Factuurmanagement & Administratie Module A 2 + dWK Administratie & Rapportage Module A 3.

Module A2 - Administratie & Rapportage

“ Analyse met cijfers die altijd up-to-date zijn ”

Page 12: dWK Triple A - Administratie - Analyse - Actie - Module A dWK Factuurmanagement & Administratie Module A 2 + dWK Administratie & Rapportage Module A 3.

In plaats van jaarlijkse controle achteraf vindt periodiek (per maand of per kwartaal) controle plaats door deWaardKramer. Alle boeking zijn in Module A gedaan, er vindt alleen nog online controle plaats.

Optimale efficiëntie!

Administratie & Rapportage

Module A2

Page 13: dWK Triple A - Administratie - Analyse - Actie - Module A dWK Factuurmanagement & Administratie Module A 2 + dWK Administratie & Rapportage Module A 3.

Vanuit de gecontroleerde boekingen maakt deWaardKramer periodiek (maandelijks of per kwartaal) de balans en de winst- en verliesrekening op.

Uw cijfers zijn altijd up-to-date!

Administratie & Rapportage

Module A2

Page 14: dWK Triple A - Administratie - Analyse - Actie - Module A dWK Factuurmanagement & Administratie Module A 2 + dWK Administratie & Rapportage Module A 3.

De cijfers worden aan u gepresenteerd in Visionplanner. Dit is een online tool, waarin u kunt inloggen om de rapportage op een overzichtelijke manier en met behulp van grafieken en afbeeldingen (overal) te bekijken.

In één oogopslag heeft u zicht op de resultaten van uw bedrijf!

Administratie & Rapportage

Module A2

Page 15: dWK Triple A - Administratie - Analyse - Actie - Module A dWK Factuurmanagement & Administratie Module A 2 + dWK Administratie & Rapportage Module A 3.

Module A3 - Analyse & Actie

“ Met inzicht en analyse tijdig actie ondernemen ”

Page 16: dWK Triple A - Administratie - Analyse - Actie - Module A dWK Factuurmanagement & Administratie Module A 2 + dWK Administratie & Rapportage Module A 3.

Voor aanvang van het boekjaar maakt deWaardKramer samen met u een exploitatie-begroting. Hierin wordt de verwachte omzet, de kosten, het resultaat en andere voor uw bedrijf relevante financiële informatie opgenomen.

Doelen stellen is doelen realiseren!

Analyse & ActieModule A3

Page 17: dWK Triple A - Administratie - Analyse - Actie - Module A dWK Factuurmanagement & Administratie Module A 2 + dWK Administratie & Rapportage Module A 3.

Periodiek (maandelijks of per kwartaal) worden de gerealiseerde cijfers naast de vastgestelde exploitatiebegroting gelegd.

U heeft hierdoor snel en meer inzicht in de financiële situatie van uw bedrijf!

Module A3

Analyse & Actie

Page 18: dWK Triple A - Administratie - Analyse - Actie - Module A dWK Factuurmanagement & Administratie Module A 2 + dWK Administratie & Rapportage Module A 3.

De cijfers worden online in Visionplanner aan u gepresenteerd. In overzichtelijke grafieken en afbeeldingen kunt u in één oogopslag eventuele knelpunten zien. deWaardKramer kijkt samen met u of en waar bijgestuurd kan worden.

U kunt tijdig actie ondernemen!

Module A3

Analyse & Actie

Page 19: dWK Triple A - Administratie - Analyse - Actie - Module A dWK Factuurmanagement & Administratie Module A 2 + dWK Administratie & Rapportage Module A 3.

Additioneel kan deWaardKramer voor aanvang van het boekjaar een liquiditeitsbegroting opmaken. Samen met u wordt bekeken wat de verwachte cijfers voor invloed zullen hebben op uw liquiditeit.

Op basis van de liquiditeitsbegroting kunt u uitgaven, zoals investeringen en dividenden, beter plannen!

Analyse & Actie | LiquiditeitModule A3

Page 20: dWK Triple A - Administratie - Analyse - Actie - Module A dWK Factuurmanagement & Administratie Module A 2 + dWK Administratie & Rapportage Module A 3.

Periodiek wordt de daadwerkelijke liquiditeit naast de verwachte liquiditeit gelegd. Ook dit wordt in Visionplanner overzichtelijk gepresenteerd.

U kunt tijdig bijsturen!

Module A3

Analyse & Actie | Liquiditeit

Page 21: dWK Triple A - Administratie - Analyse - Actie - Module A dWK Factuurmanagement & Administratie Module A 2 + dWK Administratie & Rapportage Module A 3.

Samenvatting dWK Triple A- Administratie - Analyse - Actie -

๏ Factuurmanagement

๏ Inlezen en verwerken

bankmutaties

๏ Boekhoudpakket

๏ Periodieke controle en

rapportage (maandelijks

of per kwartaal)

๏ Periodieke Balans en

winst- en verliesrekening

๏ Online presentatie in

Visionplanner

๏ Opstellen exploitatiebegroting

๏ Periodieke analyse cijfers (realisatie

- begroting)

๏ Online presentatie in Visionplanner

๏ Actie advies

๏ Optioneel: Opstellen

liquiditeitsbegroting en periodieke

analyse (realisatie - begroting)

Module A

dWK Factuurmanagement& Administratie

Module A2

+ dWK Administratie& Rapportage

Module A3

+ dWK Analyse & Actie

Inloggen dWK Factuurmanagement systeem

Page 22: dWK Triple A - Administratie - Analyse - Actie - Module A dWK Factuurmanagement & Administratie Module A 2 + dWK Administratie & Rapportage Module A 3.

Voorbeelden Visionplanner

Visionplanner is een online tool waarin uw cijfers overzichtelijk m.b.v. grafieken en afbeelding worden gepresenteerd. Het is een ‘cloud’ tool, uw bedrijf hoeft geen additionele software te installeren. Ter illustratie volgen een aantal screenshots.

Overzichtelijke diagrammen omzet t.o.v. begroting

Balans en direct inzicht in specificaties

Debiteuren en ouderdomsanalyseOmzet en kosten

En nog veel meer!

Page 23: dWK Triple A - Administratie - Analyse - Actie - Module A dWK Factuurmanagement & Administratie Module A 2 + dWK Administratie & Rapportage Module A 3.