Dru 20140924

of 28/28
ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES RUCPHENSE MIDWEEKEDITIE 24 SEPTEMBER 2014 WEEK 39 Uitgeverij de bode bv I Postbus 22, 4880 AA Zundert I Tel. 076 599 8111 I www.internetbode.nl OPLAGE : 10.500 TOTALE OPLAGE ZEELAND EN WEST - BRABANT : 480.000 THUIS IN DE REGIO Informatie van Volg ons via twitter: @RucphenseBode Voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws www. internetbode.nl VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL OPENING NIEUWE ACCOMMODATIE SV KONINGSSCHUTTERS DIEVEN DUPEREN CORSOBOUWERS BUURTSCHAP SCHIJF RUCPHEN - Onder luid geknal is zaterdag de nieuwe schietsportaccommodatie van SV Koningsschutters uit Rucphen geopend. Burgemees- ter Marjolein van der Meer Mohr ontstak daarbij drie ouderwetse kanonnen. Het nieuwe onderkomen is meteen de grootste overdekte schietbaan van Nederland. Lees verder op pagina 3 voor een uitgebreid verslag. FOTO CORINE ROKS DOOR MONIQUE JANSEN De gemeente belooft om de molen in goe- de staat over te dragen aan de stichting die bestaat uit Jan van de Broek, Toon van de Sanden en Wim Matthijssen. Dit jaar worden er nog verschillende onderhouds- werkzaamheden door de firma Coppens uitgevoerd. Die starten in oktober. De kosten daarvan bedragen 55.000 euro. De helft wordt gedragen door de gemeente Rucphen. Het Rijk neemt de andere vijftig procent voor zijn rekening via een speci- ale subsidie voor de instandhouding van monumenten. Afspraken “De intentieovereenkomst met de stich- ting is inmiddels gesloten en er zijn af- spraken gemaakt”, vertelt wethouder Cees Evers van Cultuur en Monumenten. Evers vindt het geweldig dat vrijwilligers zich over de Sprundelse molen ontfermen. De stichting heeft plannen om extra in- komsten te genereren door bijvoorbeeld exposities te laten plaatsvinden in de mo- len. Ook wordt gedacht aan activiteiten op educatief gebied en het laten stoppen van fietstochten bij het monumentale gebouw om bijvoorbeeld koffie te schenken aan bezoekers. Renovatie De gemeente Rucphen is sinds 1972 ei- genaar van de molen. Indertijd werd de molen over gekocht voor een bedrag van 15.000 euro. Een paar jaar later volgde een uitgebreide renovatie die 195.000 gulden kostte. Nu er moet worden bezui- nigd ziet de gemeente het niet langer als een kerntaak om gebouwen in eigendom te hebben en te beheren. De molen da- teert uit 1840. Eigenaar Molen de Hoop is een ronde stenen mo- len. Cornelis Peters liet de molen bouwen. De familie Verpaalen is de laatste eige- naar geweest die het gebouw beroeps- matig gebruikte. Dat gebeurde tot in de ja- ren veertig. Rond 1960 stond de molen al tien jaar stil. Het gebouw verkeerde toen in zorgwekkende staat. Het binnenwerk was grotendeels kapot en gedeeltelijk geplunderd. Van de molenberg ontbraken grote stukken. Sinds die restauratie is de molen weer de trots van Sprundel. Subsidie voor beheer van molen Stichting ontfermt zich over molen De Hoop SPRUNDEL - De stichting die vanaf 1 januari 2015 het beheer van molen de Hoop in Sprundel overneemt krijgt nog tot 2009 een jaarlijkse subsidie van 5.000 euro van de gemeente Rucphen. Daarna moet de organisatie op eigen benen staan. Die bekijkt in 2018 of ze de molen definitief in eigen beheer kunnen runnen zonder een gemeentelijke bijdrage. RUCPHEN - Vanaf maandag 6 oktober is het kruispunt Spectrum-Rucphensebaan op Majoppeveld-Zuid in Roosendaal voor doorgaand verkeer afgesloten in verband met de aanleg van een rotonde. De werk- zaamheden duren naar verwachting tot en met vrijdag 28 november.Het verhogen van de verkeersveiligheid is de belangrijkste reden voor aanleg van een rotonde. Ook moet de nieuwe rotonde de doorstroming van het verkeer verbeteren. Het kruispunt wordt geheel afgesloten voor doorgaand verkeer. Het doorgaande verkeer tussen Roosendaal en Rucphen wordt omgeleid via de A58. Gemotoriseerd verkeer moet rekening houden met een langere reistijd. Afsluiting kruispunt Rucphensebaan RUCPHEN - Waterschap Brabantse Delta handhaaft voorlopig nog het zomerpeil voor de waterstanden in de sloten. Nor- maal gesproken zou het winterpeil op 1 oktober ingaan, maar het waterschap verlengt voorlopig het zomerpeil. Door het mooie nazomerweer hebben veel agrari- ers behoefte aan beregening. Vooral in de poldergebieden speelt de droogte een rol, omdat de harde klei de oogst bemoeilijkt. Door de grond te beregenen kan de klei weer ‘zacht’ worden gemaakt. Daarnaast helpt de beregening de gewassen nog beter te doen groeien. Wanneer de wa- terbehoefte afneemt, zal alsnog worden overgeschakeld op het lagere winterpeil. Waterschap stelt winterpeil uit SCHIJF/SPRUNDEL – De dorpen Schijf en Sprundel doen zaterdag 27 september mee met de nationale Burendag. In Schijf zijn er twee activiteiten, waaraan buurtbewoners kunnen meedoen. Zo houdt Buurtschap De Plas een fietstocht van vijftien kilometer met een tussenstop. De tocht vertrekt om 14.30 uur vanaf ’t Weike aan Den Aanwas. In de Pastoor van Waesstraat in Schijf kan jong en oud meedoen met een Zeskamp in het speeltuintje. De activiteiten begin- nen al om 12.00 uur. In de Akkerstraat in Sprundel kunnen buren vanaf 14.00 uur aanschuiven tijdens een tuinfeest met puzzelspel. Meer informatie is te vinden op www.burendag.nl. Schijf en Sprundel vieren Burendag ZEGGE – De Rucphense Volkspartij (RVP) maakt zich zorgen over de in haar ogen onveilige verkeerssituatie op en rond het Kerkplein aan de Onze Lieve Vrouwestraat in Zegge. Volgens raadslid Martin van Dijk wordt er veel te hard gereden en krijgen voetgangers geen voorrang, ondanks het feit dat het plein is ingericht als een woonerf. Ook de grote bloembakken dra- gen volgens Van Dijk niet bij aan een vei- lige situatie. Hij roept het college daarom op om op korte termijn met maatregelen te komen om de veiligheid te verbeteren. Daarnaast verzoekt hij het gemeentebe- stuur om handhavend op te treden tegen snelheidsovertredingen. Zorgen om veiligheid Kerkplein Zegge RUCPHEN - GrootGroenPlus, de internati- onale vakbeurs voor de boomkwekerijsec- tor, is weer in aantocht. De jaarlijkse beurs wordt gehouden van 1 tot en met 3 oktober in Zundert. Met zo’n 170 boomkwekerijen en een honderdtal toeleveranciers en non- profitorganisaties biedt GrootGroenPlus haar bezoekers een breed en zeer interes- sant gamma aan producten en diensten. Productiebedrijven vertegenwoordigen de productgroepen bos- en haagplantsoen, laanbomen, sierheester en coniferen in pot en vollegrond (zoals visueel aantrekkelijke gewassen), fruitgewassen, vaste planten en rozen. Surf voor meer informatie naar www.grootgroenplus.nl GrootGroenPlus weer in aantocht RUCPHEN - Kinderen uit groepen 7 en 8 gaan woensdag 24 september langs de deuren om kinderpostzegels, kaarten en pleisters te verkopen. Met de opbrengst worden kwetsbare kinderen in ontwik- kelingslanden en in Nederland geholpen. In Brabant doen 34.000 kinderen van 694 scholen mee met de jaarlijkse kinderpost- zegelactie. Afgelopen jaar deden 31.873 kinderen van 721 mee die zorgden voor een opbrengst van 1,9 miljoen euro. Stich- ting Kinderpostzegels zet zich in voor be- scherming en ontwikkeling van kwetsbare kinderen in Nederland en ontwikkelings- landen. In Nederland richt de stichting zich onder meer op onderwijs en pleegzorg. Kinderpostzegelactie gaat weer van start RUCPHEN - De provincie Noord-Brabant trekt 300.000 euro uit voor de bescherming van de bijen. Het plan houdt onder meer in dat burgerinitiatieven en het bijvriendelijk inrichten van bedrijventerreinen en scho- len wordt gestimuleerd. Ook neemt de provincie deel in de Bee Deals. Dat heeft als doel om boeren en supermarkten op een bijvriendelijke manier te laten werken. Daarnaast komt er een provinciale bijen- werkgroep die een actieplan bedenkt voor de lange termijn. Daar wordt nog apart geld voor opzij gezet. Op dit moment is er sprake van veel bijensterfte. De dieren zijn belangrijk voor de bestuiving van bloemen en plantensoorten. Extra geld voor bescherming bijen RUCPHEN - De politie waarschuwt voor zogeheten ‘babbeltrucs’. Een manier van beroving die steeds vaker voorkomt. On- bekenden bellen aan bij een woning en verzinnen een mooie smoes om binnen te komen. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze monteur zijn, van de thuiszorg of een moeder met kind om te vragen of haar kind even naar het toilet mag. Vervolgens stelen ze waardevolle bezittingen en geld. Deze vorm van diefstal gebeurt voorname- lijk aan de deur en bij pinautomaten waar ze je proberen af te leiden. Het kan ieder- een overkomen. De dieven zijn zeer behen- dig met hun smoezen, daarom adviseert de politie iedereen om alert te blijven. Politie waarschuwt voor babbeltrucs PRIMERA Rucphen Raadhuisplein 6, Rucphen, tel. 0165-348485 op je favoriete tijdschrift 50% korting op je favoriete tijdschrift 50% korting Bij aankoop van een Staatslot voor de trekking van 10 december* Staatsloterij gelukstrekking 1 oktober 100 hoofdprijzen van €100.000
 • date post

  04-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  240
 • download

  9

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Dru 20140924

 • ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTOS SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  R U C P H E N S EMIDWEEKEDITIE24 SEPTEMBER 2014WEEK 39

  U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

  O P L A G E : 10 . 5 0 0T O TA L E O P L A G E Z E E L A N D

  E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

  THUIS IN DE REGIO

  Informatie van

  Volg ons via twitter: @RucphenseBode

  Voor het (gratis)

  aanleveren

  van al uw nieuws

  www.

  internetbode.nl

  VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS

  KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL

  OPENING NIEUWEACCOMMODATIE

  SV KONINGSSCHUTTERS

  DIEVEN DUPERENCORSOBOUWERS

  BUURTSCHAP SCHIJF

  RUCPHEN - Onder luid geknal is zaterdag de nieuwe schietsportaccommodatie van SV Koningsschutters uit Rucphen geopend. Burgemees-ter Marjolein van der Meer Mohr ontstak daarbij drie ouderwetse kanonnen. Het nieuwe onderkomen is meteen de grootste overdekte schietbaan van Nederland. Lees verder op pagina 3 voor een uitgebreid verslag. FOTO CORINE ROKS

  DOOR MONIQUE JANSEN

  De gemeente belooft om de molen in goe-de staat over te dragen aan de stichting die bestaat uit Jan van de Broek, Toon van de Sanden en Wim Matthijssen. Dit jaar worden er nog verschillende onderhouds-werkzaamheden door de fi rma Coppens uitgevoerd. Die starten in oktober. De kosten daarvan bedragen 55.000 euro. De helft wordt gedragen door de gemeente Rucphen. Het Rijk neemt de andere vijftig procent voor zijn rekening via een speci-ale subsidie voor de instandhouding van monumenten.

  AfsprakenDe intentieovereenkomst met de stich-ting is inmiddels gesloten en er zijn af-

  spraken gemaakt, vertelt wethouder Cees Evers van Cultuur en Monumenten. Evers vindt het geweldig dat vrijwilligers zich over de Sprundelse molen ontfermen. De stichting heeft plannen om extra in-komsten te genereren door bijvoorbeeld exposities te laten plaatsvinden in de mo-len. Ook wordt gedacht aan activiteiten op educatief gebied en het laten stoppen van fi etstochten bij het monumentale gebouw om bijvoorbeeld koffi e te schenken aan bezoekers.

  RenovatieDe gemeente Rucphen is sinds 1972 ei-genaar van de molen. Indertijd werd de molen over gekocht voor een bedrag van 15.000 euro. Een paar jaar later volgde een uitgebreide renovatie die 195.000

  gulden kostte. Nu er moet worden bezui-nigd ziet de gemeente het niet langer als een kerntaak om gebouwen in eigendom te hebben en te beheren. De molen da-teert uit 1840.

  EigenaarMolen de Hoop is een ronde stenen mo-len. Cornelis Peters liet de molen bouwen. De familie Verpaalen is de laatste eige-naar geweest die het gebouw beroeps-matig gebruikte. Dat gebeurde tot in de ja-ren veertig. Rond 1960 stond de molen al tien jaar stil. Het gebouw verkeerde toen in zorgwekkende staat. Het binnenwerk was grotendeels kapot en gedeeltelijk geplunderd. Van de molenberg ontbraken grote stukken. Sinds die restauratie is de molen weer de trots van Sprundel.

  Subsidie voor beheer van molenSticht ing ont fermt z ich over molen De Hoop

  SPRUNDEL - De stichting die vanaf 1 januari 2015 het beheer van molen de Hoop in Sprundel overneemt krijgt nog tot 2009 een jaarlijkse subsidie van 5.000 euro van de gemeente Rucphen. Daarna moet de organisatie op eigen benen staan. Die bekijkt in 2018 of ze de molen defi nitief in eigen beheer kunnen runnen zonder een gemeentelijke bijdrage.

  RUCPHEN - Vanaf maandag 6 oktober is het kruispunt Spectrum-Rucphensebaan op Majoppeveld-Zuid in Roosendaal voor doorgaand verkeer afgesloten in verband met de aanleg van een rotonde. De werk-zaamheden duren naar verwachting tot en met vrijdag 28 november.Het verhogen van de verkeersveiligheid is de belangrijkste reden voor aanleg van een rotonde. Ook moet de nieuwe rotonde de doorstroming van het verkeer verbeteren. Het kruispunt wordt geheel afgesloten voor doorgaand verkeer. Het doorgaande verkeer tussen Roosendaal en Rucphen wordt omgeleid via de A58. Gemotoriseerd verkeer moet rekening houden met een langere reistijd.

  Afsluiting kruispunt Rucphensebaan

  RUCPHEN - Waterschap Brabantse Delta handhaaft voorlopig nog het zomerpeil voor de waterstanden in de sloten. Nor-maal gesproken zou het winterpeil op 1 oktober ingaan, maar het waterschap verlengt voorlopig het zomerpeil. Door het mooie nazomerweer hebben veel agrari-ers behoefte aan beregening. Vooral in de poldergebieden speelt de droogte een rol, omdat de harde klei de oogst bemoeilijkt. Door de grond te beregenen kan de klei weer zacht worden gemaakt. Daarnaast helpt de beregening de gewassen nog beter te doen groeien. Wanneer de wa-terbehoefte afneemt, zal alsnog worden overgeschakeld op het lagere winterpeil.

  Waterschap stelt winterpeil uit

  SCHIJF/SPRUNDEL De dorpen Schijf en Sprundel doen zaterdag 27 september mee met de nationale Burendag. In Schijf zijn er twee activiteiten, waaraan buurtbewoners kunnen meedoen. Zo houdt Buurtschap De Plas een fi etstocht van vijftien kilometer met een tussenstop. De tocht vertrekt om 14.30 uur vanaf t Weike aan Den Aanwas. In de Pastoor van Waesstraat in Schijf kan jong en oud meedoen met een Zeskamp in het speeltuintje. De activiteiten begin-nen al om 12.00 uur. In de Akkerstraat in Sprundel kunnen buren vanaf 14.00 uur aanschuiven tijdens een tuinfeest met puzzelspel. Meer informatie is te vinden op www.burendag.nl.

  Schijf en Sprundel vieren Burendag

  ZEGGE De Rucphense Volkspartij (RVP) maakt zich zorgen over de in haar ogen onveilige verkeerssituatie op en rond het Kerkplein aan de Onze Lieve Vrouwestraat in Zegge. Volgens raadslid Martin van Dijk wordt er veel te hard gereden en krijgen voetgangers geen voorrang, ondanks het feit dat het plein is ingericht als een woonerf. Ook de grote bloembakken dra-gen volgens Van Dijk niet bij aan een vei-lige situatie. Hij roept het college daarom op om op korte termijn met maatregelen te komen om de veiligheid te verbeteren. Daarnaast verzoekt hij het gemeentebe-stuur om handhavend op te treden tegen snelheidsovertredingen.

  Zorgen om veiligheid Kerkplein Zegge

  RUCPHEN - GrootGroenPlus, de internati-onale vakbeurs voor de boomkwekerijsec-tor, is weer in aantocht. De jaarlijkse beurs wordt gehouden van 1 tot en met 3 oktober in Zundert. Met zon 170 boomkwekerijen en een honderdtal toeleveranciers en non-profi torganisaties biedt GrootGroenPlus haar bezoekers een breed en zeer interes-sant gamma aan producten en diensten. Productiebedrijven vertegenwoordigen de productgroepen bos- en haagplantsoen, laanbomen, sierheester en coniferen in pot en vollegrond (zoals visueel aantrekkelijke gewassen), fruitgewassen, vaste planten en rozen. Surf voor meer informatie naar www.grootgroenplus.nl

  GrootGroenPlus weer in aantocht

  RUCPHEN - Kinderen uit groepen 7 en 8 gaan woensdag 24 september langs de deuren om kinderpostzegels, kaarten en pleisters te verkopen. Met de opbrengst worden kwetsbare kinderen in ontwik-kelingslanden en in Nederland geholpen. In Brabant doen 34.000 kinderen van 694 scholen mee met de jaarlijkse kinderpost-zegelactie. Afgelopen jaar deden 31.873 kinderen van 721 mee die zorgden voor een opbrengst van 1,9 miljoen euro. Stich-ting Kinderpostzegels zet zich in voor be-scherming en ontwikkeling van kwetsbare kinderen in Nederland en ontwikkelings-landen. In Nederland richt de stichting zich onder meer op onderwijs en pleegzorg.

  Kinderpostzegelactiegaat weer van start

  RUCPHEN - De provincie Noord-Brabant trekt 300.000 euro uit voor de bescherming van de bijen. Het plan houdt onder meer in dat burgerinitiatieven en het bijvriendelijk inrichten van bedrijventerreinen en scho-len wordt gestimuleerd. Ook neemt de provincie deel in de Bee Deals. Dat heeft als doel om boeren en supermarkten op een bijvriendelijke manier te laten werken. Daarnaast komt er een provinciale bijen-werkgroep die een actieplan bedenkt voor de lange termijn. Daar wordt nog apart geld voor opzij gezet. Op dit moment is er sprake van veel bijensterfte. De dieren zijn belangrijk voor de bestuiving van bloemen en plantensoorten.

  Extra geld voorbescherming bijen

  RUCPHEN - De politie waarschuwt voor zogeheten babbeltrucs. Een manier van beroving die steeds vaker voorkomt. On-bekenden bellen aan bij een woning en verzinnen een mooie smoes om binnen te komen. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze monteur zijn, van de thuiszorg of een moeder met kind om te vragen of haar kind even naar het toilet mag. Vervolgens stelen ze waardevolle bezittingen en geld. Deze vorm van diefstal gebeurt voorname-lijk aan de deur en bij pinautomaten waar ze je proberen af te leiden. Het kan ieder-een overkomen. De dieven zijn zeer behen-dig met hun smoezen, daarom adviseert de politie iedereen om alert te blijven.

  Politie waarschuwt voor babbeltrucs

  PRIMERA Rucphen Raadhuisplein 6, Rucphen, tel. 0165-348485op je favoriete tijdschrift 50% korting

  Bij aankoop van een Staatslot

  voor de trekking van 10 december*

  ...ev

  en n

  aar P

  rim

  era

  op je

  favo

  riet

  e ti

  jdsc

  hrif

  t 50

  % k

  orti

  ng

  Bij a

  anko

  op v

  an e

  en S

  taat

  slot

  voor

  de

  trek

  king

  van

  10 d

  ecem

  ber*

  * Bij

  aank

  oop

  van

  een

  hee

  l Sta

  atsl

  ot o

  f vijf

  kee

  r een

  1/5

  St

  aats

  lot

  voor

  de

  trek

  king

  van

  10 d

  ecem

  ber 2

  00

  9. K

  ijk v

  oor

  de a

  ctie

  voor

  waa

  rden

  op

  ww

  w.s

  taat

  slot

  erij.

  nl/p

  rim

  era

  Prim

  era R

  ucph

  en - R

  aadh

  uisp

  lein

  6 47

  15 CN

  RUCP

  HEN

  - Tel

  . 016

  5 - 34

  84 85

  op je favoriete tijdschrift 50% korting

  Bij aankoop van een Staatslot

  voor de trekking van 10 december*

  op je favoriete tijdschrift 50% korting

  Bij aankoop van een Staatslot

  voor de trekking van 10 december*

  op je favoriete tijdschrift 50% korting

  Bij aankoop van een Staatslot

  voor de trekking van 10 december*op je favoriete tijdschrift 50% korting

  Bij aankoop van een Staatslot

  voor de trekking van 10 december*Staatsloterij gelukstrekking 1 oktober

  100 hoofdprijzen van

  100.000

 • 5589,-

  Kijk voor meer inspiratie, informatie en openingstijden op www.janvansundert.nl

  6875,-

  1001 soorten wand- & vloertegels Vloertegels 60x60cm n per m vanaf

  Wandtegels n per m vanaf

  2

  2

  Complete badkamer

  2995,- 6875,-6875,-3999,-Complete keuken

  Incl. vaatwasmachine. Verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren.*

  Incl. bad (180x80 cm), douchecabine, wandcloset combinatie, badmeubel, designradiator en kranen. Excl. tegels*

  7650,-7650,-7650,-5750,-Complete keuken

  Incl. vaatwasmachine. Verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren.*

  300 KEUKENS & BADKAMERS 1001 VLOER- & WANDTEGELS 4500 M2 WINKELPLEZIER!

  Koopzondag 28 sep

  tember GEOPEND VA

  N 11:00 TOT 17:00

  *Vraag naar de voorwaarden in de showroom.Jan van Sundert Lokkerdreef 10, Etten-Leur Tel. (076) 504 8800

  Samen sterker

  Kijk op rabobank.nl/hypotheek voor de locaties.

  Op 27 september, 2 en 3 oktober geven we antwoord op uw hypotheekvragen. U krijgt inzicht in uwtoekomstige maandlasten en ontdekt hoe u zich verder online kunt orinteren. Zo kunt u zich goedvoorbereiden op de NVM Open Huizen Dag.

  Een goede hypotheek begint met betaalbare maandlasten.

  Kom naar ons Inloopspreekuur.

  Hypotheek-vragen?

 • actualiteit

  PaGiNa 3

  ww

  w.i

  nte

  rnetb

  od

  e.n

  l

  Altijd actueel en altijd bij de hand

  Vr u en dr u, want lokaal nieuws maken we samen

  Bezoek nu

  www.internetbode.nlvoor het nieuws uit uw buurt

  DOOR ADDO SPRANGERS

  Op corsozondag haalden brutale dieven voor duizenden euros aan gereedschap-pen weg bij het bedrijf waar de corso-wagenbouwers uit Schijf te gast zijn. Vastbesloten om de dieven te achterhalen plaatste buurtschap Schijf een filmpje op Internet met daarop duidelijk in beeld twee verdachten. Het filmpje is inmiddels weggehaald nadat de verdachten zich bij de buurtschap meldden en verklaarden op weg naar het corso toevallig even in de tent te hebben gekeken. Op grond van die verklaring besloot de buurtschap het filmpje van de twee ongenode gasten te verwijderen.

  GedupeerdVolgens Van de Sande heeft het bestuur van de buurtschap serieus nagedacht over de plaatsing van het filmpje op Internet. We hebben daar zeker nog een week mee gewacht. Toen we het filmpje bekeken, was het voor ons echter al snel n en n is twee, vertelt Gijs van de Sande, voor-zitter van het bestuur van de buurtschap. Het ging per slot van rekening om beel-den van personen die niet in de corsotent thuishoorden. Bovendien is er is voor naar schatting tussen de 3.000 en 6.000 euro

  aan gereedschap weggehaald. Als buurt-schap zijn we daardoor zeer gedupeerd. In korte tijd werd het filmpje ruim 5.500 keer bekeken. Hopelijk gaat daar voor de toekomst toch een waarschuwing van uit, hoopt Van de Sande.De twee personen op het filmpje meld-den zich in ieder geval heel snel. Als het filmpje de twee mogelijk in diskrediet heeft gebracht, bieden we daarvoor onze excuses aan.

  KaterNiet alleen buurtschap Schijf kreeg op corsozondag inbrekers op bezoek. Een domper op het corsofeest was eveneens de inbraak bij buurtschap Tiggelaar. Bij die buurtschap ontvreemdde het dievengilde onder meer een aantal lasapparaten en een aggregaat. Kater! Niet door het bier, maar wel door een inbraak in de opslag-container, zo verwoordde buurtschap Tig-gelaar haar teleurstelling toen middels een tweet.De aan het Zundertse corso deelnemende buurtschappen zijn al vaker het slachtoffer van inbraak geweest. Neem bijvoorbeeld de inbraak in de corsotent van het Zund-ertse buurtschap Helpt Elkander in 2009, waarbij het dievengilde zon duizend me-talen bloemstengels buit maakte. Een

  flinke strop voor Helpt Elkander, dat voor zijn wagen zon vijfduizend van die met de hand gemaakte stengels nodig had. Dat betekende flink pezen voor Helpt Elkander, dat met vereende krachten alles op alles moest zetten om haar wagen voor corso-

  zondag toch nog in gereedheid te krijgen. In juli 2012 kreeg de corsotent van buurt-schap Molenstraat ongewenst bezoek en verdween vrijwel al het gereedschap uit de tent. Toen ging het om een schadebe-drag van 6.000 tot 10.000 euro. De bouw

  van de corsowagen leek aanvankelijk ver-traging op te lopen, maar gelukkig blijkt het saamhorigheidsgevoel in corsomin-nend Zundert groot en leenden de andere buurtschappen massaal gereedschap uit aan buurtschap Molenstraat.

  Dieven duperen buurtschap SchijfVerdachten melden z ich na plaatsing f i lmpje op Internet

  De creatie Krab van buurtschap Schijf tijdens de voorbije editie van Corso Zundert. FOTO MIEKE VAN MEER

  SCHIJF - Een door buurtschap Schijf op Internet geplaatst filmpje van twee personen die werden verdacht van inbraak op haar corsoterrein, is door de buurtschap weer verwijderd. Het verdachte tweetal verklaarde op weg naar het corso toevallig even in de tent te hebben gekeken.

  DOOR CORINE ROKS

  Wat in Sint Willebrord begonnen met een schietbaantje van 20 meter is inmiddels

  uitgegroeid tot Nederlands grootste over-dekte en modernste schietsportaccommo-datie.Wij zijn er trots op. Het is ook een van

  de grootste verenigingen binnen onze ge-meente, bijna vijfhonderd leden telt SV. Koningsschutters, verklaart de burge-meester in haar opening.

  StokpaardjeOp de nieuwe honderd meterbaan, het stokpaardje van de vereniging, geschikt voor punt tweentwintig geweren en zware wapens, worden deze week zelfs al de Nationale Kampioenschappen Klein Kaliber Geweer gehouden. De baan, die in totaal zes schietbanen telt, is voor de ko-mende vijf jaar voor dit doel vastgelegd in samenwerking met De Koninklijke Neder-landse Schietsport Associatie. De nieuwe tien meterbaan, tien schietbanen rijk, is geschikt voor luchtwapens, en de vijfen-twintig meterbaan, die eveneens bestaat uit tien schietbanen, is vooral bedoeld voor wedstrijden, lichte en zware vuistvuurwa-pens zijn hiervoor geschikt. Speciale bor-den vormen het doel waarbij de schutter drie seconden heeft om te vuren, hierna klapt het bord weg.De oude baan beschikt over tien schietba-nen met speciale grondverlichting, waarbij het doel met variabele afstanden ingesteld kan worden, respectievelijk twaalf, vijfen-twintig en vijftig meter.

  VeiligheidAlle ruimtes zijn voorzien van camerabe-waking, directe uitdraai en de juiste ver-lichting. Veiligheid staat bovenaan de lijst van SV. De Koningsschutters. De wapens liggen in dikke kluizen, uiteraard geschei-den van de munitie, slechts voor een en-keling toegankelijk. Alles wordt geregis-treerd. De diverse banen zijn te bereiken via lange ondergrondse gangen waarin het geluid wordt geabsorbeerd. De bewegwij-

  zering is stoer, ontworpen en aangebracht door een plaatselijke tatoeerder. Kortom aan alles is gedacht bij deze uitbreiding, die vergunningtechnisch, maar liefst acht jaar op zich heeft laten wachten, maar dan heb je ook wat.Van maandag- tot en met donderdagavond kunnen leden hun wapens richten. De ba-nen zijn geliefd in de regio, de resterende dagen worden zij namelijk verhuurd aan andere schietsportverenigingen. Een van de vaste schutters, en tevens penning-meester van vereniging met de adellijke verwijzing is Karel Roks. Het is een leuke club met vele leden, en ook na het schieten is het altijd gezellig nakletsen in de kan-tine, aldus Roks.

  VrijwilligersVorig jaar september werd het beton voor het eerst gestort, en nu, een jaar later en met hulp van vele vrijwilligers kunnen we oprecht trots zijn op het resultaat. We hebben met vele vrijwilligers iets moois opgebouwd, verklaart de voorzitter, Adri Blom, tevreden. Een mooi voorbeeld van zelfredzaamheid, een compliment hiervoor namens de gemeente, vult burgemeester Marjolein van der Meer-Mohr de voorzit-ter aan.Vier prachtige moderne schietbanen, ver-scholen in het groen, op een locatie waar diverse sporten gebundeld zijn, namelijk aan de Baanvelden. Is deze straatnaam toeval, hij doet in ieder geval eer aan de accommodatie van SV. De Koningsschut-ters.

  Officile opening nieuwe schietbanenGrootste en modernste schietsportaccommodatie

  Veiligheid staat bovenaan de lijst van SV. De Koningsschutters. Ook bij de kleine bezoekers. FOTO CORINE ROKS

  RUCPHEN - Een gepaste officile opening van de nieuwe schietsportaccommodatie van SV. Koningsschutters aan de Baanvelden afgelopen zaterdagmorgen. Aan burgemeester Marjolein van der Meer-Mohr de eer om een van de drie kanonnen te ontsteken. Niet alleen de uitbreiding van de accommodatie met een tien- vijfentwintig- en honderdmeterbaan waren reden voor een feestelijk samenzijn, de vereniging, opgericht in 1989 in het toenmalige Luma-theater in Sint Willebrord, bestaat ook nog eens vijfentwintig jaar.

  00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

  00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

  00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

  00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

  00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

  Ruimte voor diapositieve tekst

  AANSTAANDE

  ZONDAGKOOPZONDAG

  00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

  00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

  00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

  00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

  00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

  Ruimte voor diapositieve tekst

  WWW.WINKELHARTETTEN-LEUR.NL

  Jaarmarktmet

  250 kramen

 • Bereid u hier voor op de open huizen route op 4 oktober!

  Wonen inHalderberge?Bezoek onze woonmarkt met alle informatie voor je nieuwe huur- of koopwoning en presentaties over de woningmarkt.

  Dinsdag 30 september, van 19.00 uur tot 21.30 uur Fidei et Arti, Pastoor Hellemonsstraat 1Oudenbosch

  Diversepartijen aanwezig

  Tel.: 0165 - 31 90 00 www.vanagtmaal.nl

  Tel.: 0165 - 31 93 19www.kkm-makelaars.nl

  Tel.: 076 - 504 15 00www.heijblommakelaardij.nl

  Bel voor meer informatie of ga naar www.derozenhoeven.nl

  7 eengezinswoningen aan de Wilgenroos te Hoeven Starterslening gemeente Halderberge Zeer lage hypotheekrente maakt kopen nu extra aantrekkelijk Netto maandlasten vanaf 570,- Landelijk en rustig gelegen Energiezuinige woning

  Huren is echt duurder! Netto Maandlast vanaf 570.-

  Nu hebben we toch een woning die

  helemaal van ons is

  Tel.: 0165 - 31 21 15www.oostbeekadvies.nl

 • actualiteit

  PaGiNa 5

  ColofonHoofdkantoorMolenstraat 17a-1, 4881 CP ZundertPostbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

  Rucphense Bode

  Rucphense Bode

  Redactie Monique Jansen

  Correspondent Hlne Heijs, Corine RoksAcquisitie John van Aert

  Druk Drukkerij Vorsselmans

  SluittijdenAdvertenties dinsdag 13.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfotos dinsdag 11.00 uurAanleveren via www.internetbode.nl

  Bezorgklachten 076 599 8111

  Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  Puzzel week 39De oplossing van deze puzzel is in week 40 te vinden op www.internetbode.nl

  www.sudokusite.eu

  Onafhankelijk of toch maar niet? In Schotland wonnen de tegenstanders van een onaf-hankelijk Schotland het afgelopen week van de voorstanders, al gebeurde dat gezien de cijfers niet heel overtuigend. In totaal 45 procent van de kiezers die deelnamen aan het referendum had Bonnie Scotland graag op eigen benen zien staan, maar 55 procent van de kiezers dacht daar net iets anders over en dus blijft het Verenigd Koninkrijk voorlopig nog even intact. Het traditionele Schotse afscheidslied For Auld Lang Syne kan wat dat betreft voorlopig weer even in de kast. Mochten de Schotten zich nog eens een keer wil-len uitspreken over volledige onafhankelijkheid, dan zijn we weer een generatie verder, zo werd afgelopen week duidelijk. Tot vreugde van de n en tot verdriet van de ander. Het was hoe dan ook stof om over na te denken. Gebiedsdelen van landen die zich willen afscheiden blijven immers stuiten op de vraag in hoeverre hun ideaal ook levensvat-baar is. Sentimenten dus versus keiharde zakelijkheid. Met whisky, doedelzakken en het immer loyale Tartan Army supporterslegioen alleen kom je er niet. Ook in Nederland hebben we te maken met delen die op zijn zachtst uitgedrukt een bepaalde eigenheid hebben. Friesland is daarvan misschien wel het mooiste voorbeeld. Provinsje Frysln heeft immers een eigen taaltje en officieel onderwijs daarin, naast eigen plaknammen (plaatsnamen) en wetternammen (waternamen). Limburg is eveneens niet van chauvi-nisme gespeend. De bijna alweer bijna 25 jaar geleden uitgebrachte single Limburg van de band Rowwen Hze maakt duidelijk dat het diepe zuiden uiteindelijk als winnaar zal komen bovendrijven: Het is een kwestie van geduld, rustig wachten op de dag, dat heel Holland Limburgs lult. Zeeland scoort met klederdrachten en boterbabbelaars, maar echte onafhankelijkheidsstrijders zie ik daar nou ook weer niet meteen de barricaden opgaan. Brabant is eveneens een moeilijk geval. Willen we weer terug naar de tijd van de Lage Landen, dan moeten we ook een deel van het huidige Frankrijk en Belgi met ons mee krijgen. Brabant alln is eveneens een netelige kwestie. Als er al onafhankelijk-heidsidealen bestaan, is het nog maar de vraag of Vlaams- en Waals-Brabant meedoen. Houdoe En Bedankt? Waarschijnlijk is het ook hier wachten op een volgende generatie.

  Onafhankelijk

  ColumnAddo Sprangers

  DOOR CORINE ROKS

  Afgelopen woensdag was het precies zestig jaar geleden dat zij elkaar voor de ambtenaar van de burgerlijke stand hun jawoord gaven, destijds op het stadhuis van Zundert. Voor de herindeling viel een gedeelte van kerkdorp Schijf namelijk onder deze gemeente. Op 22 september werd hun huwelijk letterlijk gezegend. Het regende die dag pijpenstelen, reden voor de plaatselijke bakker om het kersverse paar met de bakkersbus naar de kerk van Schijf te brengen. Na hun huwelijk hebben beide echtelieden twee jaar ingewoond bij de ouders van de bruid. Ondertussen werd er naast dit ouderlijk huis een nieuw onderkomen voor het jonge paar gebouwd waarin ze uiteindelijk negen jaar gewoond hebben. Na vijf kinderen, n meisje en vier jongens, bleek deze woning aan de Scherpenbergsebaan te klein en het gezin verhuisde naar de Schijfsebaan alwaar nummer zes geboren werd, een zoon.

  Goede partijWe hebben inmiddels tien kleinkinderen en vier achterkleinkinderen, vertelt Marie

  Goossens trots, wijzend naar een familie-foto boven de bank. Maar daar staan ze nog niet allemaal op hoor. Vier generaties rijk, het resultaat van koppelende moe-ders. Zo ging dat in die tijd. De moeder van Sjaak vond Marie wel een goede partij voor haar zoon. De vonk sloeg uiteindelijk over op de Zundertse kermis. We heb-ben eerst bijna vier jaar verkering gehad, weet Sjaak Bakx zich te herinneren.

  CanadaMet zes opgroeiende kinderen moet er heel wat brood op tafel komen. Naast hun eigen tuinbouwbedrijf met aardbeien, spruiten en frambozen, werkte kostwin-ner Sjaak op diverse plekken in het land. Hard werken scoort hoog binnen familie Bakx waarbij moeder Marie tevreden op-merkt: Ik ben blij dat al onze kinderen en hun partners deze mentaliteit delen, harde werkers zijn het. Inmiddels heeft het echtpaar al diverse jubilea achter de rug maar hun zilveren bruiloft is er een met een gouden randje. Marie wilde feesten, maar eerst moest ik een keer op vakantie zijn geweest, vertelt een enthousiaste Sjaak Bakx. De koffers werden gepakt en

  het werd niet zo maar een reisje, het werd een familiebezoekje van drie weken naar Canada. Een belevenis, voor de eerste keer op vakantie en dan gelijk zolang vlie-gen. Geweldig, en we zijn nog een keertje terug geweest.

  BloemstukkenInmiddels zijn de spruiten, frambozen en aardbeien verruilt voor kerstbomen. In menig Schijfse woning heeft tijdens de feestdagen een versierde boom van de fa-milie Bakx gestaan. Handig voor de hobby van echtgenoot Marie. Al 27 jaar maakt zij in haar atelier de mooiste bloemstukken waarbij zij rekening houdt met bepaalde themas zoals Pasen en Kerst. Deze lief-hebberij is in huize Bakx goed waarneem-baar. Maar voor deze bijzondere dag heb-ben de kinderen en de buren hun creatieve talenten op het gebied van bloemschikken tentoongesteld. Twee prachtige bogen met kleurrijke bloemen sieren de oprit. Een te-ken dat we het goed kunnen vinden met de buurt, het moest een verrassing zijn, maar de hele week zien we ze al met spul-len heen en weer rijden, constateert het echtpaar lachend.

  Canada was echt fantastischDiamanten huweli jk resul taat van koppelende moeders

  Burgemeester Marjolein van der Meer Mohr feliciteert het diamanten echtpaar namens gemeente Rucphen. FOTO CORINE ROKS

  SCHIJF- Elkaar zowat je gehele leven kennen, als kind samen spelen, later regelmatig bij elkaar over de vloer omdat de ouders bekenden van elkaar zijn, en nu samen je diamanten huwelijk vieren. Een successtory waarin Marie Goossens en Sjaak Bakx, beide uit Schijf, de hoofdrol spelen.

  DOOR MONIQUE JANSEN

  Volgens geriater Carla van Engen verlopen ziektes bij ouderen vaak anders dan bij jongeren. Daarnaast is er regelmatige sprake van meerdere aandoeningen tege-lijkertijd. Ook reageren ouderen meestal anders op medicatie en hebben zij last van andere bijwerkingen. De patint meldt zich met vage klachten bij de huisarts, die hem of haar voor uitgebreid onderzoek verwijst naar de polikliniek geriatrie, legt Van En-gen uit.

  OnderzoekenOp de polikliniek proberen de geriaters voldoende tijd uit te trekken voor de ou-dere patint om vast te stellen aan welke aandoening(en) de zorgvrager lijdt. Bij de clint wordt een hartfilmpje gemaakt en

  voorafgaand aan de eerste afspraak wordt het bloed onderzocht. Een gespecialiseer-de verpleegkundige loopt met de clint een uitgebreide vragenlijst door. Daarbij komen onder meer het geheugen, de zelf-redzaamheid en het voedingspatroon aan bod.Als deze onderzoeken zijn uitgevoerd, volgt een afspraak met de geriater. Die brengt de klachten en de gezondheidssituatie van de clint verder in kaart.

  OndersteuningVan Engen: Na de uitgevoerde onderzoe-ken gaat de geriater met de patint en dienst familie in gesprek. Hierin worden de conclusies naar aanleiding van de on-derzoeken besproken, welke behandeling er mogelijk is en welke hulp en onder-steuning de patint nodig heeft. Moge-

  lijk volgen meer onderzoeken of wordt gekeken of er valgevaar is voor de clint. De meeste tests vinden plaats in het Fran-ciscus Ziekenhuis. Mocht er een opname van n of meer dagen nodig is, dan volgt er een opname op de Geriatrische Afde-ling Algemeen Ziekenhuis (GAAZ) in het Lievensberg ziekenhuis. Alle poliklinische onderzoeken worden wl in het Franciscus uitgevoerd.

  SpreekuurDe geriaters houden vanaf 1 september op werkdagen spreekuur in het Franciscus Ziekenhuis.Zij hebben ook contact met andere me-disch specialisten die kunnen worden in-geschakeld als dat nodig is. De polikliniek geriatrie is telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer 0165-588152.

  Polikliniek geriatrie van startGeriaters houden ook spreekuur in Franciscus Ziekenhuis

  RUCPHEN Het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal is gestart met een polikliniek geriatrie. Die richt zich spe-cifiek op de oudere patint die last heeft van meerdere aandoeningen waarbij het gaat om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. De drie geriaters houden vanaf deze maand spreekuur in het ziekenhuis. Dit zijn artsen die gespecialiseerd in medische problemen bij kwetsbare senioren.

 • PAGINA 6

  Schenk tuinmachines, Vorenseindseweg 104, Sprundel, tel: (0165) 343473, www.schenktuinmachines.nl email: [email protected]

  SPRUNDEL- Al vijfendertig jaar een begrip in de regio, J.S. Tuin- en bos-bouwmachines, aan het einde van de Vorenseindseweg, nabij Scher-penberg maar nog net op Sprundels grondgebied. Sinds n mei dit jaar heeft dit bedrijf twee zeer enthou-siaste en ambitieuze ondernemers als nieuwe eigenaar, het echtpaar Dennis en Marjon Schenk. De show-room is inmiddels gemoderniseerd. Beide jonge ondernemers streven naar een modern en servicegericht bedrijf waar klanten hun vertrouwde machines en gereedschappen kun-nen vinden. Voormalig eigenaar Jan Snepvangers waarborgt de kwaliteit van het onderhoud en reparaties, zo-als de klanten gewend zijn. Dit alles uiteraard onder een nieuwe naam: Schenk Tuinmachines.

  DOOR CORINE ROKS

  We hebben ons gespecialiseerd, vooral in de betere merken tuinmachines. De showroom is aangepast zodat ook de par-ticuliere klant nu wat gemakkelijker bin-nenwandelt. Maar het meeste blijft zoals het is. Het is een gezond bedrijf wat we hebben overgenomen, met een netwerk van vaste klanten zoals boomkwekers, stratenmakers en natuurlijk hoveniers. Jan heeft er in vijfendertig jaar een mooi bedrijf van gemaakt en we zijn blij dat hij betrokken blijft, verklaart een van de nieuwe eigenaars Marjon Schenk.

  OvernameEr waren meerdere kandidaten om dit be-drijf over te nemen. In Dennis en Marjon heeft Jan het meeste vertrouwen. Met ervaring in het groenwerk en het runnen van meerdere bedrijven hebben Dennis en Marjon ook de steun gekregen van de belangrijkste merken die het bedrijf ver-tegenwoordigt. Met ons als verkoper/

  adviseur en Jan als monteur hebben wij er vertrouwen in dat het een succes gaat worden, aldus Dennis Schenk.

  ParticulierenDoor de verbouwing van de showroom en de aanwezigheid van verkopers zullen ze de particulieren nog beter van dienst kun-nen zijn. Naast de bekende merken zijn er ook nieuwe merken toegevoegd. Met de komst van hybride zitmaaiers en hybride transporters kunnen ze de milieubewuste klant van dienst zijn. Daarnaast wordt de service uitgebreid met een extra monteur en een haal- en brengservice.

  (Her)openingOp drie en vier oktober wordt het be-drijf met zijn nieuwe eigenaars officieel geopend. Klanten maar zeker ook be-langstellende kunnen een kijkje komen nemen. Er komt zelfs een carving team, een boomstam wordt bewerkt tot hout-

  sculptuur, en voor de kleintjes is er even-eens vertier. Dat de grote merken van het werkmateriaal hieraan meewerken weet Jan Snepvangers te verklaren: De

  leveranciers hebben alle vertrouwen in dit jonge stel, net zoals ik. Ik sta er voor 100% achter, want anders had ik het niet gedaan.

  Ik heb er alle vertrouwen inNieuwe eigenaar Tuin- en bosbouwmachines

  BEDRIJVIG NIEUWS

  Dennis en Marjon Schenk nieuwe eigenaars van Schenk tuinmachines.

  DOOR RIA VAN MEIR

  Volgens de Gazet van Antwerpen zou de aanhouding deels zijn gebaseerd op ca-merabeelden op de Sint Jobsesteenweg in Brasschaat. Het duo zou op de dag van de verdwijning van de 27-jarige Leemans gezien zijn in zijn Audi A3. Anderhalf uur eerder werd de telefoon van Leemans voorgoed uitgeschakeld. De Audi werd later teruggevonden in de Caminiastraat in Merksem. De politie zou daarna op zoek zijn gegaan naar een tweede auto, waarmee de verdachten zijn teruggere-den naar Nederland. Volgens Gazet van Antwerpen zou de politie daarna de tele-

  foons van beide verdachten onder de tap hebben gezet en heeft n van hen zich na de grote zoekactie van eerder deze maand - op de Rucphense hei - voorbij gesproken. Nederlandse media melden dan weer dat beide verdachten geen onbekenden zouden zijn van justitie. Zo zouden zij in 2011 betrokken zijn bij een gijzeling van een Belgische moeder en haar baby vanwege een gokschuld.

  TerughoudendheidMartine Pilaar, woordvoerster van het Openbaar Ministerie, kan de bericht-ten in de media niet bevestigen noch ontkennen. Deels wordt er bericht over

  gegevens uit het onderzoek, maar er zijn ook delen bij die niet op waarheid berust zijn. Ze begrijpt dat de terughoudend-heid vanuit het OM de geruchtenstroom in de hand helpt. Maar gedurende het onderzoek doen wij geen mededelingen over de zaak. De verdachten zitten boven-dien nog in beperking, wat betekent dat wij ook terughoudend zijn in onze commu-nicatie, verklaart ze. Over het strafblad van de twee verdachten doet het OM eveneens geen uitspraken. Dat treft te veel de privacy van de verdachten. Pas bij een eventuele rechtszaak wordt het straf-blad bekend gemaakt. Het tweetal blijft nog ruim een week in voorarrest zitten.

  Vermissingszaak voedt geruchtenRijsbergenaar vast om betrokkenheid verdwijning Jel le Leemans

  RUCPHEN - De aanhouding van een 31-jarige Roosendaler en een 42-jarige man uit Rijsbergen voor betrok-kenheid in de zaak van de vermiste Belg Jelle Leemans heeft de tongen aan beide kanten van de grens goed losgemaakt. Diverse media berichtten afgelopen dagen dat het tweetal gezien zou zijn op een camera in Bras-schaat terwijl zij de auto van Leemans terugbrachten naar Belgi en dat hun telefoons onder de tap stonden. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie wil niet op die beweringen ingaan. Maar er is ook veel ge-schreven dat niet op waarheid berust is, meldt ze.

  Studio HAAR, Schijfse Vaartkant 5, Rucphen, Tel 0165 34 49 89,www.studiohaar.nl

  RUCPHEN - Dinsdag 9 september jl. zijn de provinciewinnaars van de Kapsalon Awards verrast en in het zonnetje gezet. De afgelopen maanden hebben ruim 7.250 consumenten hun stem uitgebracht op hun favoriete kapsalon. In Noord-Brabant is Studio HAAR uit Rucphen de provinciewinnaar geworden. Tijdens de verkiezing werden 1.750 verschillende kapsalons beoordeeld. De 30 absolute toppers in Nederland, met daarin vier kapsalons uit Noord-Brabant, werden uiteindelijk genomineerd. Studio HAAR wist uiteindelijk de overwinning te behalen door voorname-lijk de uitzonderlijke hoge score op klantvriendelijkheid. Bij Studio HAAR word je compleet in de watten gelegd. Er wordt uitgebreid de tijd genomen en steeds weer wordt er iets vernieuwends en origineels aangeboden. Ik kom nooit twee keer met hetzelfde resultaat thuis, aldus een klant van Studio Haar. Landelijk ontving Studio HAAR de hoogste waardering van haar klanten. Daar zijn we supertrots op en ik wil onze fantastisch leuke klanten dan ook ontzettend bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen, aldus eigenaresse Wilma Elsten.Alle provinciewinnaars zijn nu genomineerd voor de landelijke Kapsalon Award 2014 en worden beoordeeld door een toonaangevende vakjury. De uitslag zal op 29 september a.s., tijdens de presentatie van de Nederlandse Haarlijn, bekend worden gemaakt.

  Studio HAAR wint Kapsalon Award Noord-Brabant

  KORT BEDRIJVIG

  SPRUNDEL - In de opvoedweek wordt er in het Centrum voor Jeugd en Ge-zin in Sprundel op donderdagavond 9 oktober een workshop gegeven voor ouders van tieners/pubers. Deze avond is het thema: De zelfredzaam-heid van tieners stimuleren.

  Veel ouders maken zich zorgen over de veiligheid en ontwikkeling van kind naar tiener. Een lastige fase die vaak leidt tot conflicten tussen ouder en tiener. Hoe kunt u de risicos beperken waar uw tiener mee te maken kan krijgen als u er niet bij bent. Het is immers normaal voor tieners

  om meer onafhankelijk te willen zijn als ze opgroeien en zich ontwikkelen. In deze workshop worden u handreikingen en vaardigheden aangeboden waarmee u in uw eigen gezinssituatie aan de slag kunt gaan. U ontvangt ook een gratis werkboek. Donderdag 9 oktober, 19.00-21.15 uur, Centrum voor Jeugd en Gezin, Noorder-straat 7 in Sprundel.Opgeven: Graag een mail sturen naar [email protected] met uw naam en hoe-veel personen u komt. Voor wie: ouders van kinderen van 11/12 tot en met 16 jaar. Informatie: U kunt bellen naar het CJG 0165-381706.

  Zelfredzaamheid van tieners stimuleren

  RUCPHEN - Vorige week kwamen alle muziek- en majoretteverenigingen uit de gemeente Rucphen samen om door DHV-VHV (dit jaar de organiserende vereniging) genformeerd te worden omtrent de laatste stand van zaken met betrekking tot het Gemeentelijk Muziek Concours (GMC) van dit jaar.

  Het GMC wordt, zoals voorgaande jaren, ook dit jaar gehouden in het eerste volle-dige weekend van november. Zaterdag 1 november voor de harmonien, fanfares en accordeonverenging en zondag 2 no-vember voor de tamboerkorpsen en majo-retteverenigingen. We zullen u t.z.t. nader informeren.

  Kinderbloemencorso Zondag 21 september hebben de tamboers van NEO meegelopen tijdens het kinder-

  bloemencorso in Zundert. Zij waren uit-genodigd door fanfare KNA uit Schijf, om hun muzikaal te ondersteunen tijdens deze lange muzikale rondwandeling. De optocht startte om 13.30u vanaf het veilingterrein in Zundert. Bijna 200 wagentjes, groepen, duos of enkelingen zorgden voor een lan-ge, maar bonte en kleurrijke stoet. Onze tamboers en KNA liepen achteraan in de optocht. Het duurde dus ook even voordat zij vanaf het opstelterrein vertrokken. Na een lange tocht van ca. 2,5 uur kwamen zij moe maar voldaan weer aan op het veilingterrein. Het goede weer en het vele publiek maakte veel goed. Ze hebben zich prima gepresenteerd en goed van zich la-ten horen in de Zundertse straten.

  DierendagconcertEerder maakte we al melding van het Die-rendagconcert op zaterdag 4 oktober, door

  het B-orkest (jeugdorkest) en blokfluit-leerlingen van NEO. Over het programma willen we natuurlijk nog niet al te veel verklappen, dat moet u echt zelf komen zien en beluisteren. Het concert begint om 19.30u in gemeenschapshuis De Vaart.

  BlokfluitleerlingenHet is overigens nog mogelijk om leerlin-gen aan te melden voor de blokfluitgroep. Met name voor kinderen vanaf groep 3 en 4 is het een perfecte manier om te ont-dekken of je muziek maken leuk vindt. Je kunt binnen enkele weken eenvoudige, be-kende liedjes spelen en je leert ook samen met anderen muziek maken.Voor aanmelden of meer informatie kunt u contact opnemen met Marijke Schrauwen (06-18010206), secretaris Jack de Rooij (0165-343901) of via de website:www.harmonieneo.nl.

  Activiteiten NEO

  Tamboers van NEO in actie tijdens optocht kinderbloemencorso Zundert.

 • lief en leed

  PAGinA 7

  FamilieberichtenWeekenddienstenAlleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112.Huisarts Huisartsenpost Etten-Leur, tel. 076 - 50 40 444, Bredaseweg 171. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee.ApotheekBuiten de openingstijden van Apotheek Rucphen en Sint Willibrord wordt waargeno-men door : Dienstapotheek Etten-Leur, Bredaseweg 173, 4872 LA Etten-Leur, Tel: 076 502 56 50. Dienstapotheek Breda bij Amphia Ziekenhuis, Molengracht 21, Breda, tel. 076 5953099. Poliklinische Apotheek Roosendaal bij Franciscus Ziekenhuis, Boerhaave-laan 25, Roosendaal, tel. 0165 591400.TandartsHet antwoordapparaat van de eigen tandarts meldt wie de waarneming verzorgt.WijkzusterTelelefoon 0165 - 54 66 13DierenartsDierenartsengroep voor gezelschapsdieren tel. 076 501 2928/501 6915. Voor landbouwhuisdieren en paarden tel. 076 501 3645/596 1333.Dierenhospitaal Visdonk, Visdonkseweg 2a, Roosendaal, tel. 0165 583 750.

  Zorg aan huis vanuit uw eigen wijk of buurt? Bel 088 - 55 740 00, 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

  TWB, Thuiszorg met AandachtDirect zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

  Surplus Zorg thuiszorgPassende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en [email protected]

  Thuiszorg Ons ThuisVoor al uw zorgvragen professioneel & kwaliteit. Direct inzetbaar. Tel: 06-13918168 of 06-13918940

  7KXLV]RUJ

  Openingstijden Gemeente Rucphen Binnentuin 1 4715 RW Ruchpen Tel: 0165 349 500Maandag t/m Vrijdag 08.00 12.00 uur

  Jan Reedijk Uitvaartverzorging

  Bij ons kunt u altijd terecht voor een uitvaartdie past bij uw persoonlijke wensen

  Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.Tel.: 076 - 50 22 887

  www.janreedijkuitvaartverzorging.nl

  Jan Reedijk Uitvaartverzorging

  BOERDERIJVLEES Automaat

  Voor vlees van dichtbij, Voor vlees van dieren geboren en verzorgd op onze varkensboerderij!

  Elfrahoeve Nieuwmoerseweg 21

  Achtmaal Tel. 076 5985398 www.elfrahoeve.nl [email protected]

  Alle dagen open 8-20u

  EEN UNIEK LEVEN VERDIENT EEN UNIEK AFSCHEID.Afscheidshuis: Schijfse Vaartkant 1B, RucphenKantoor: Sint Bavostraat 36 4891 CJ Rijsbergen Telefoon: 076-5963698Kijk op onze tarievenlijsten: www.jackmathijssen.nl

  Afscheidshuis Rucphen

  Constructiewerken Diverse reparatiewerkzaamhedenCarrosseriebouw Dak- en gevelbeplatingMachinebouw Kraanverhuur

  Jef de Meijer B.V.

  Oude Heistraat 5 Tel: 076 597 42544884 LE Wernhout Fax: 076 597 5786www.jefdemeijer.nl E-mail: [email protected]

  Zaterdag 4 oktober van 11:00 tot 15:00 uur

  Neem een kijkje in de woning zonder voorafgaande afspraakERAS opEN huiZEN RoutE

  Kijk voor meer informatie over de woningen op www.vanhasselmakelaars.nlKijk voor meer informatie over de woningen op www.vanhasselmakelaars.nl

  Zaterdag 5 juni van 11:00 tot 15:00 uur

  Neem een kijkje in onderstaande woningen zonder voorafgaande afspraakERAS OPEN HUIZEN ROUTE

  Kijk voor meer informatie over de woningen op www.vanhasselmakelaars.nl

  Zundert

  Stuivezandseweg 20Royale helft van 2-o-1-kap woning met garage, 2 opritten, houten tuinhuis en

  ruime tuin op het zuiden.

  grond opp: 398 m2 inhoud: 485 m3

  Vraagprijs ` 374.500,- k.k.

  Zundert

  Laarpark 52Ruime vrijst. semi-bungalow met dubbele

  inpandige garage en tuinkamer. Mooi gelegen op ruim perceel.

  grond opp: 925 m2 inhoud: 600 m3

  Vraagprijs ` 499.000,- k.k.

  Zundert

  Pastoor van Vessemstraat 56Vrijstaande woning met schuur/garage (8 x 12 m). Gelegen in buitengebied op ruim

  perceel kort bij de beb. kom.

  grond opp: 4645 m2 inhoud: 359 m3

  Vraagprijs ` 429.000,- k.k.

  Zundert

  Wernhoutseweg 37Karakteristieke vrijstaande woning met

  verrassende indeling en sfeervolle details. Gelegen op ruim perceel.

  grond opp: 1023 m2 inhoud: 480 m3

  Vraagprijs ` 399.000,- k.k.

  Zundert

  De Tuintjes 13Rustig op loopafstand van centrum

  gelegen vrijst. woning met gar., extra bergruimte en diepe tuin op zonzijde.

  grond opp: 474 m2 inhoud: 450 m3

  Prijs op aanvraag

  Zundert

  Prinsenstraat 18Karakteristieke geschakelde woning met berging, achtertuin en achterom. Gel. op

  loopafstand van winkels etc.

  grond opp: 203 m2 inhoud: 350 m3

  Vraagprijs ` 260.000,- k.k.

  Zundert

  Zandakker 5In nieuwbouwplan De Schakel gelegen

  recent gebouwde vrijst. geschakelde won-ing met garage en leuke uitstraling

  grond opp: 235 m2 inhoud: 587 m3

  Koopsom ` 394.000,- v.o.n.

  Zundert

  Bredaseweg 21Vooroorlogse vrijst. woning op ruim

  perceel. Gel. aan doorgaande weg buiten de bebouwde kom met vrij uitzicht.

  grond opp: 555 m2 inhoud: 580 m3

  Vraagprijs ` 348.000,- k.k.

  Zundert

  Markt 21-dRuim 3-kamer appartement met eigen

  parkeerplaats en berging in de par-keerkelder. Gelegen op de 3e verdieping.

  woonopp: 100 m2 inhoud: 300 m3

  Vraagprijs ` 329.000,- k.k.

  Zundert

  Lijsterstraat 16Vrijst. woning met tuinkamer, verzorgde achtertuin en vrijst. garage met ruime

  oprit gelegen in rustige straat

  grond opp: 297 m2 inhoud: 414 m3

  Vraagprijs ` 269.000,- k.k.

  JUNI=

  V.O.N.MAAND!

  D E EL N E

  M E R

  Molenstraat 50, Zundert Tel. 076 597 59 00Raadhuisplein 4, Rucphen Tel. 0165 34 85 45

  www.vanhasselmakelaars.nl

  Kijk voor meer informatie over de woningen op www.vanhasselmakelaars.nl

  Molenstraat 50, Zundert Tel. 076 597 59 00Raadhuisplein 4, Rucphen Tel. 0165 34 85 45

  www.vanhasselmakelaars.nl

  Zaterdag 5 juni van 11:00 tot 15:00 uur

  Neem een kijkje in onderstaande woningen zonder voorafgaande afspraakERAS OPEN HUIZEN ROUTE

  Kijk voor meer informatie over de woningen op www.vanhasselmakelaars.nl

  Zundert

  Palmbosstraat 14Landelijk en rustig buiten de bebouwde kom op ruim perceel gelegen vrijstaand

  woonhuis met diverse bijgebouwen

  grond opp: 11470 m2 inhoud: 375 m3

  Vraagprijs ` 530.000,- k.k.

  Zundert

  Goorbaan 1cPrachtige villa met schitterende tuin,

  lange oprijlaan en dubb. gar. Landelijk en centraal gel. Volop privacy.

  grond opp: 5445 m2 inhoud: 925 m3

  Prijs op aanvraag.

  Zundert

  Oekelsebaan 27In fraaie landelijke omgeving gelegen

  zeer luxe semi-bungalow met oa. brede oprit grote garage en royale tuin.

  grond opp: 5000 m2 inhoud: 1000 m3

  Vraagprijs ` 795.000,- k.k.

  Zundert

  Egelantier 14Sfeervol afgewerkte karakteristieke

  woning in boerderijstijl met ruime garage en mooie tuin met volop privacy.

  grond opp: 1030 m2 inhoud: 1250 m3

  Vraagprijs ` 679.000,- k.k.

  Zundert

  Laarpark 9Op royaal perceel gel. vrijst. woning met uitstekende afwerking, dubbele garage,

  ruim oprit en prachtige tuin.

  grond opp: 1166 m2 inhoud: 610 m3

  Vraagprijs ` 675.000,- k.k.

  Zundert

  Stuivezandseweg 20Royale helft van 2-o-1-kap woning met garage, 2 opritten, houten tuinhuis en

  ruime tuin op het zuiden.

  grond opp: 398 m2 inhoud: 485 m3

  Vraagprijs ` 374.500,- k.k.

  Zundert

  Laarpark 52Ruime vrijst. semi-bungalow met dubbele

  inpandige garage en tuinkamer. Mooi gelegen op ruim perceel.

  grond opp: 925 m2 inhoud: 600 m3

  Vraagprijs ` 499.000,- k.k.

  Zundert

  Pastoor van Vessemstraat 56Vrijstaande woning met schuur/garage (8 x 12 m). Gelegen in buitengebied op ruim

  perceel kort bij de beb. kom.

  grond opp: 4645 m2 inhoud: 359 m3

  Vraagprijs ` 429.000,- k.k.

  Zundert

  Wernhoutseweg 37Karakteristieke vrijstaande woning met

  verrassende indeling en sfeervolle details. Gelegen op ruim perceel.

  grond opp: 1023 m2 inhoud: 480 m3

  Vraagprijs ` 399.000,- k.k.

  Zundert

  De Tuintjes 13Rustig op loopafstand van centrum

  gelegen vrijst. woning met gar., extra bergruimte en diepe tuin op zonzijde.

  grond opp: 474 m2 inhoud: 450 m3

  Prijs op aanvraag

  Zundert

  Prinsenstraat 18Karakteristieke geschakelde woning met berging, achtertuin en achterom. Gel. op

  loopafstand van winkels etc.

  grond opp: 203 m2 inhoud: 350 m3

  Vraagprijs ` 260.000,- k.k.

  Zundert

  Zandakker 5In nieuwbouwplan De Schakel gelegen

  recent gebouwde vrijst. geschakelde won-ing met garage en leuke uitstraling

  grond opp: 235 m2 inhoud: 587 m3

  Koopsom ` 394.000,- v.o.n.

  Zundert

  Bredaseweg 21Vooroorlogse vrijst. woning op ruim

  perceel. Gel. aan doorgaande weg buiten de bebouwde kom met vrij uitzicht.

  grond opp: 555 m2 inhoud: 580 m3

  Vraagprijs ` 348.000,- k.k.

  Zundert

  Markt 21-dRuim 3-kamer appartement met eigen

  parkeerplaats en berging in de par-keerkelder. Gelegen op de 3e verdieping.

  woonopp: 100 m2 inhoud: 300 m3

  Vraagprijs ` 329.000,- k.k.

  Zundert

  Lijsterstraat 16Vrijst. woning met tuinkamer, verzorgde achtertuin en vrijst. garage met ruime

  oprit gelegen in rustige straat

  grond opp: 297 m2 inhoud: 414 m3

  Vraagprijs ` 269.000,- k.k.

  JUNI=

  V.O.N.MAAND!

  D E EL N E

  M E R

  Molenstraat 50,Zundert Tel. 076-5975900

  Raadhuisplein 4, Rucphen Tel. 0165-348545

  www.vanhasselmakelaars.nl

  Woonwinkel RucphenKoopsom: 265.000,00 v.o.n. incl. garage.

  perc.opp.:ca. 153 m2

  inhoud:ca. 467 m

  incl. garage

  ZundertDe Schakel fase 2

  Nog 1 halfvrijstaande woning beschikbaar! Deze hoekwoning met garage bestaat uit een woonlaag met hal, woon-

  kamer en keuken (naar keuze) aan de voor- of achterzijde en drie royale slaapkamers en een badkamer op de 1e verdieping. De vrij indeelbare zolder biedt mogelijkheden om de woning

  naar eigen inzicht uit te breiden. Een uitbouwoptie over de gehele breedte van de achtergevel behoort tot de mogelijkheden. Het bijzondere aan deze woningen is de beukmaat van 6 meter!

  Deze extra breedte maakt de woningen duidelijk beter indeelbaar. De mogelijkheid bestaat ook om deze woning zonder garage te kopen.

  Molenstraat 50, Zundert Tel. 076 597 59 00Raadhuisplein 4, Rucphen Tel. 0165 34 85 45

  www.vanhasselmakelaars.nl

  Kijk voor meer informatie over de woningen op www.vanhasselmakelaars.nl

  Molenstraat 50, Zundert Tel. 076 597 59 00Raadhuisplein 4, Rucphen Tel. 0165 34 85 45

  www.vanhasselmakelaars.nl

  Zaterdag 5 juni van 11:00 tot 15:00 uur

  Neem een kijkje in onderstaande woningen zonder voorafgaande afspraakERAS OPEN HUIZEN ROUTE

  Kijk voor meer informatie over de woningen op www.vanhasselmakelaars.nl

  Zundert

  Palmbosstraat 14Landelijk en rustig buiten de bebouwde kom op ruim perceel gelegen vrijstaand

  woonhuis met diverse bijgebouwen

  grond opp: 11470 m2 inhoud: 375 m3

  Vraagprijs ` 530.000,- k.k.

  Zundert

  Goorbaan 1cPrachtige villa met schitterende tuin,

  lange oprijlaan en dubb. gar. Landelijk en centraal gel. Volop privacy.

  grond opp: 5445 m2 inhoud: 925 m3

  Prijs op aanvraag.

  Zundert

  Oekelsebaan 27In fraaie landelijke omgeving gelegen

  zeer luxe semi-bungalow met oa. brede oprit grote garage en royale tuin.

  grond opp: 5000 m2 inhoud: 1000 m3

  Vraagprijs ` 795.000,- k.k.

  Zundert

  Egelantier 14Sfeervol afgewerkte karakteristieke

  woning in boerderijstijl met ruime garage en mooie tuin met volop privacy.

  grond opp: 1030 m2 inhoud: 1250 m3

  Vraagprijs ` 679.000,- k.k.

  Zundert

  Laarpark 9Op royaal perceel gel. vrijst. woning met uitstekende afwerking, dubbele garage,

  ruim oprit en prachtige tuin.

  grond opp: 1166 m2 inhoud: 610 m3

  Vraagprijs ` 675.000,- k.k.

  Zundert

  Stuivezandseweg 20Royale helft van 2-o-1-kap woning met garage, 2 opritten, houten tuinhuis en

  ruime tuin op het zuiden.

  grond opp: 398 m2 inhoud: 485 m3

  Vraagprijs ` 374.500,- k.k.

  Zundert

  Laarpark 52Ruime vrijst. semi-bungalow met dubbele

  inpandige garage en tuinkamer. Mooi gelegen op ruim perceel.

  grond opp: 925 m2 inhoud: 600 m3

  Vraagprijs ` 499.000,- k.k.

  Zundert

  Pastoor van Vessemstraat 56Vrijstaande woning met schuur/garage (8 x 12 m). Gelegen in buitengebied op ruim

  perceel kort bij de beb. kom.

  grond opp: 4645 m2 inhoud: 359 m3

  Vraagprijs ` 429.000,- k.k.

  Zundert

  Wernhoutseweg 37Karakteristieke vrijstaande woning met

  verrassende indeling en sfeervolle details. Gelegen op ruim perceel.

  grond opp: 1023 m2 inhoud: 480 m3

  Vraagprijs ` 399.000,- k.k.

  Zundert

  De Tuintjes 13Rustig op loopafstand van centrum

  gelegen vrijst. woning met gar., extra bergruimte en diepe tuin op zonzijde.

  grond opp: 474 m2 inhoud: 450 m3

  Prijs op aanvraag

  Zundert

  Prinsenstraat 18Karakteristieke geschakelde woning met berging, achtertuin en achterom. Gel. op

  loopafstand van winkels etc.

  grond opp: 203 m2 inhoud: 350 m3

  Vraagprijs ` 260.000,- k.k.

  Zundert

  Zandakker 5In nieuwbouwplan De Schakel gelegen

  recent gebouwde vrijst. geschakelde won-ing met garage en leuke uitstraling

  grond opp: 235 m2 inhoud: 587 m3

  Koopsom ` 394.000,- v.o.n.

  Zundert

  Bredaseweg 21Vooroorlogse vrijst. woning op ruim

  perceel. Gel. aan doorgaande weg buiten de bebouwde kom met vrij uitzicht.

  grond opp: 555 m2 inhoud: 580 m3

  Vraagprijs ` 348.000,- k.k.

  Zundert

  Markt 21-dRuim 3-kamer appartement met eigen

  parkeerplaats en berging in de par-keerkelder. Gelegen op de 3e verdieping.

  woonopp: 100 m2 inhoud: 300 m3

  Vraagprijs ` 329.000,- k.k.

  Zundert

  Lijsterstraat 16Vrijst. woning met tuinkamer, verzorgde achtertuin en vrijst. garage met ruime

  oprit gelegen in rustige straat

  grond opp: 297 m2 inhoud: 414 m3

  Vraagprijs ` 269.000,- k.k.

  JUNI=

  V.O.N.MAAND!

  D E EL N E

  M E R

  Molenstraat 50,Zundert Tel. 076-5975900

  Raadhuisplein 4, Rucphen Tel. 0165-348545

  www.vanhasselmakelaars.nl

  Woonwinkel RucphenKoopsom: 265.000,00 v.o.n. incl. garage.

  perc.opp.:ca. 153 m2

  inhoud:ca. 467 m

  incl. garage

  ZundertDe Schakel fase 2

  Nog 1 halfvrijstaande woning beschikbaar! Deze hoekwoning met garage bestaat uit een woonlaag met hal, woon-

  kamer en keuken (naar keuze) aan de voor- of achterzijde en drie royale slaapkamers en een badkamer op de 1e verdieping. De vrij indeelbare zolder biedt mogelijkheden om de woning

  naar eigen inzicht uit te breiden. Een uitbouwoptie over de gehele breedte van de achtergevel behoort tot de mogelijkheden. Het bijzondere aan deze woningen is de beukmaat van 6 meter!

  Deze extra breedte maakt de woningen duidelijk beter indeelbaar. De mogelijkheid bestaat ook om deze woning zonder garage te kopen.

  Molenstraat 50, Zundert Tel. 076 597 59 00Raadhuisplein 4, Rucphen Tel. 0165 34 85 45

  www.vanhasselmakelaars.nl

  Kijk voor meer informatie over de woningen op www.vanhasselmakelaars.nl

  Molenstraat 50, Zundert Tel. 076 597 59 00Raadhuisplein 4, Rucphen Tel. 0165 34 85 45

  www.vanhasselmakelaars.nl

  Zaterdag 5 juni van 11:00 tot 15:00 uur

  Neem een kijkje in onderstaande woningen zonder voorafgaande afspraakERAS OPEN HUIZEN ROUTE

  Kijk voor meer informatie over de woningen op www.vanhasselmakelaars.nl

  Zundert

  Palmbosstraat 14Landelijk en rustig buiten de bebouwde kom op ruim perceel gelegen vrijstaand

  woonhuis met diverse bijgebouwen

  grond opp: 11470 m2 inhoud: 375 m3

  Vraagprijs ` 530.000,- k.k.

  Zundert

  Goorbaan 1cPrachtige villa met schitterende tuin,

  lange oprijlaan en dubb. gar. Landelijk en centraal gel. Volop privacy.

  grond opp: 5445 m2 inhoud: 925 m3

  Prijs op aanvraag.

  Zundert

  Oekelsebaan 27In fraaie landelijke omgeving gelegen

  zeer luxe semi-bungalow met oa. brede oprit grote garage en royale tuin.

  grond opp: 5000 m2 inhoud: 1000 m3

  Vraagprijs ` 795.000,- k.k.

  Zundert

  Egelantier 14Sfeervol afgewerkte karakteristieke

  woning in boerderijstijl met ruime garage en mooie tuin met volop privacy.

  grond opp: 1030 m2 inhoud: 1250 m3

  Vraagprijs ` 679.000,- k.k.

  Zundert

  Laarpark 9Op royaal perceel gel. vrijst. woning met uitstekende afwerking, dubbele garage,

  ruim oprit en prachtige tuin.

  grond opp: 1166 m2 inhoud: 610 m3

  Vraagprijs ` 675.000,- k.k.

  Zundert

  Stuivezandseweg 20Royale helft van 2-o-1-kap woning met garage, 2 opritten, houten tuinhuis en

  ruime tuin op het zuiden.

  grond opp: 398 m2 inhoud: 485 m3

  Vraagprijs ` 374.500,- k.k.

  Zundert

  Laarpark 52Ruime vrijst. semi-bungalow met dubbele

  inpandige garage en tuinkamer. Mooi gelegen op ruim perceel.

  grond opp: 925 m2 inhoud: 600 m3

  Vraagprijs ` 499.000,- k.k.

  Zundert

  Pastoor van Vessemstraat 56Vrijstaande woning met schuur/garage (8 x 12 m). Gelegen in buitengebied op ruim

  perceel kort bij de beb. kom.

  grond opp: 4645 m2 inhoud: 359 m3

  Vraagprijs ` 429.000,- k.k.

  Zundert

  Wernhoutseweg 37Karakteristieke vrijstaande woning met

  verrassende indeling en sfeervolle details. Gelegen op ruim perceel.

  grond opp: 1023 m2 inhoud: 480 m3

  Vraagprijs ` 399.000,- k.k.

  Zundert

  De Tuintjes 13Rustig op loopafstand van centrum

  gelegen vrijst. woning met gar., extra bergruimte en diepe tuin op zonzijde.

  grond opp: 474 m2 inhoud: 450 m3

  Prijs op aanvraag

  Zundert

  Prinsenstraat 18Karakteristieke geschakelde woning met berging, achtertuin en achterom. Gel. op

  loopafstand van winkels etc.

  grond opp: 203 m2 inhoud: 350 m3

  Vraagprijs ` 260.000,- k.k.

  Zundert

  Zandakker 5In nieuwbouwplan De Schakel gelegen

  recent gebouwde vrijst. geschakelde won-ing met garage en leuke uitstraling

  grond opp: 235 m2 inhoud: 587 m3

  Koopsom ` 394.000,- v.o.n.

  Zundert

  Bredaseweg 21Vooroorlogse vrijst. woning op ruim

  perceel. Gel. aan doorgaande weg buiten de bebouwde kom met vrij uitzicht.

  grond opp: 555 m2 inhoud: 580 m3

  Vraagprijs ` 348.000,- k.k.

  Zundert

  Markt 21-dRuim 3-kamer appartement met eigen

  parkeerplaats en berging in de par-keerkelder. Gelegen op de 3e verdieping.

  woonopp: 100 m2 inhoud: 300 m3

  Vraagprijs ` 329.000,- k.k.

  Zundert

  Lijsterstraat 16Vrijst. woning met tuinkamer, verzorgde achtertuin en vrijst. garage met ruime

  oprit gelegen in rustige straat

  grond opp: 297 m2 inhoud: 414 m3

  Vraagprijs ` 269.000,- k.k.

  JUNI=

  V.O.N.MAAND!

  D E EL N E

  M E R

  Molenstraat 50,Zundert Tel. 076-5975900

  Raadhuisplein 4, Rucphen Tel. 0165-348545

  www.vanhasselmakelaars.nl

  Woonwinkel RucphenKoopsom: 265.000,00 v.o.n. incl. garage.

  perc.opp.:ca. 153 m2

  inhoud:ca. 467 m

  incl. garage

  ZundertDe Schakel fase 2

  Nog 1 halfvrijstaande woning beschikbaar! Deze hoekwoning met garage bestaat uit een woonlaag met hal, woon-

  kamer en keuken (naar keuze) aan de voor- of achterzijde en drie royale slaapkamers en een badkamer op de 1e verdieping. De vrij indeelbare zolder biedt mogelijkheden om de woning

  naar eigen inzicht uit te breiden. Een uitbouwoptie over de gehele breedte van de achtergevel behoort tot de mogelijkheden. Het bijzondere aan deze woningen is de beukmaat van 6 meter!

  Deze extra breedte maakt de woningen duidelijk beter indeelbaar. De mogelijkheid bestaat ook om deze woning zonder garage te kopen.

  Etten-Leur

  Moerlaken 64Zeer royale, modern vormgegeven vrijsta-ande woning met garage, twee dakterras-

  sen en grote tuin.

  grond opp: 567 m2 inhoud: 800 m3

  Vraagprijs 549.000,- k.k.

  Rucphen

  Molenweg 8Uitgebouwde, vrijstaande woning met

  Franse kap, mooie ruime garage en tuin gelegen op het zuiden.

  grond opp: 6800 m2 inhoud: 308 m3

  Vraagprijs 349.000,- k.k.

  Sint Willebrord

  tulpstraat 46Uitgebouwde 2-o-1 kap woning met

  mogelijkheid tot dubbele bewoning in een rustige woonomgeving.

  grond opp: 287 m2 inhoud: 617 m3

  Vraagprijs 235.000,- k.k.

  Sprundel

  de Branden 49Fraai afgewerkte en goed onderhouden

  vrijstaande woning met 4 slaapkamers en garage.

  grond opp: 900 m2 inhoud: 634 m3

  Vraagprijs 429.500,- k.k.

  Sprundel

  thornerstraat 9Ruime instapklare 2-o-1-kap woning met

  ruime slaapkamers, grote zolderver-dieping en eigen garage.

  grond opp: 127 m2 inhoud: 500 m3

  Vraagprijs 249.999,- k.k.

  . . . vertrouwd zaken doen

  Voor al uw verzekeringen. Voor advies, info en/of offertes kunt u ons bellen.

  Koen Beenackers

  Vestiging Zundert Het Laar 1, 4881 DS Zundert

  Postbus 80, 4750 AB Oud Gastel Tel. 076- 5971700, Fax 076- 5972879

  [email protected] www.sweere.nl

  . . . vertrouwd zaken doen

  Ook voor al uw agrarische verzekeringen.

  Koen BeenackersVestiging Zundert

  Het Laar 1, 4881 DS ZundertPostbus 80, 4750 AB Oud Gastel

  Tel. 076 - 5971700, Fax 076 - [email protected]

  www.sweere.nl

 • PAGINA 8

  RUCPHEN - Zondag 21 september was de voorlaatste wedstrijd van het Runningcenter Loopcircuit, de Groe-ne Sterloop in Zevenbergen. Van de 8 AVR90 deelnemers legden er maar liefst 5 beslag op een podiumplaats.

  Ria en Sieb Bom, Ad Boeren, Peter Woes-tenberg, Johan Peeters, Bas de Graaf, Richard van Oosterhout en Toon Heeren stonden zondagmiddag aan om 13:30 aan de start van de Groene Sterloop in Zeven-bergen.Volgens ingewijdenen was de te lopen af-stand wat langer dan 10 km dus werden er ondanks het lekkere loopweer (wel wat wind) geen PRs behaald. Toon en Richard hielden samen met de senioratleet Wou-ter Warndorff (Achilles LTV) van begin af aan het tempo hoog.Beurtelings liepen zij op kop en tweehon-derd meter voor de finish nam Toon de

  koppositie over. Na een felle eindsprint kon Wouter Warndorff (33:37), net als vorig jaar, deze wedstrijd toch nog op zijn naam schrijven.Nu Toon (33:39) na voltooiing van de ver-bouwing bij zijn dochter meer tijd in zijn trainingen kan stoppen lukt het hem weer om voor Richard (33:46) te finishen. Dat de masters 45+ Toon en Richard ijzersterk zijn blijkt wel uit het feit dat enkel de 25 jaar jongere Wouter Warndorff met veel moeite voor hen de finish passeerde. Ook Bas de Graaf (35:24) liep weer een hele sterke wedstrijd en finishte deze keer 42 seconden voor concurrent Barry van Beers van AVO83. Hiermee legde hij beslag op de tweede plaats in zijn categorie masters 35+.Ria Bom (43:42) was wederom de snelste in de categorie dames 55+ en Johan Pee-ters (47:50) verdiende ook weer de volle 100 punten voor het circuit in de categorie

  masters 65+.De tijden van de overige AVR90 deelne-mers zijn 40:38 voor Peter Woestenberg, 44:33 voor Ad Boeren en 45:09 voor Sieb Bom. Zoals het er nu naar uitziet kunnen 4 AVR-leden beslag leggen op een podi-umplaats in het eindklassement van het circuit.Richard is al zeker van de overwinning in de categorie masters 45+. Bas de Graaf en Johan Peeters moeten nog deelnemen aan de 10 van AVR om hun derde plaats in de categorien masters 35+ en masters 65+ veilig te stellen en Rolino Dircken is de enige A-junior die voldoende wedstrij-den gelopen heeft voor een plaats in het eindklassement van het circuit.Wim Wagemakers koos afgelopen zondag voor De Tien van t Aogje en liep daar 10 km in 40:19. Op naar de laatste wedstrijd van het circuit, de 10 van AVR op zondag 19 oktober om 11.00 uur.

  Vijf podiumplaatsen voor AVR90 bij Groene Sterloop

  Bas, Johan, Toon, Ria en Richard na de Groene Sterloop.

  Degenen die zienswijzen hebben inge-brachttegendeontwerpbeschikking.

  Deadviseursdiegebruikhebbengemaaktvandemogelijkheidadviesuittebrengenoverdeontwerpbeschikking.

  Belanghebbenden aan wie redelijkerwijsniet kan worden verweten geen ziens-wijzen te hebben ingebracht tegen deontwerpbeschikking.

  De beschikking wordt na afloop van deberoepstermijnvankrachttenzijgedurendedietermijnberoep is ingesteldeneenver-zoekomvoorlopige voorziening is gedaan.Debeschikkingwordtnietvankrachtvoor-datopdatverzoek isbeslist.Hetberoeps-schriftmoetintweevoudwordeningediendbijdeRechtbank inBreda,Postbus90006,4800PAteBreda.Hetverzoekomvoorlo-pige voorziening moet worden gericht aande Voorzieningenrechter, Postbus 90006,4800PABreda.Voormeer informatieoverde procedure en de eventuele bijkomendekosten verwijzenwij u naar de gemeente-lijkewebsite.

  De klachten en signalen die de teamsdoorgeven worden snel behandeld en devrijwillgershorenwatermetdeklachtenensignalengedaanisofwordt.

  Zelf meehelpen?Inhet vierdekwartaal van2014willenwijeenbuurtpreventieteamvoordekernSchijfopzetten.Bewonersdiezichaanmeldenvoorbuurtpreventie krijgenvanuit degemeenteo.a. een hesje, zaklamp, notitieblok enidentiteitsbewijs uitgereikt. Verder verzor-gen gemeente en politie enkele instructieavonden.

  AanmeldenWilt umeehelpen aan buurtpreventie, dankuntuzichaanmeldenviadeheerVandenBerg, ambtenaar openbare veiligheid [email protected] tieneersteaanmeldingenomdeelte nemen aan buurtpreventie binnen dekernSchijfhebbenwijeenleukeenpreven-tieveattentieklaarliggen.

  VerkeerAfsluiting kruispunt Spectrum - Rucphensebaan Vanafmaandag 6 oktober is het kruispuntSpectrumRucphensebaanvoordoorgaandverkeerafgesloten inverbandmetdeaan-leg van een rotonde. De werkzaamhedendurennaarverwachting totenmetvrijdag28november.

  Hetkruispuntwordtgeheelafgeslotenvoordoorgaand verkeer. Gedurende een peri-ode van acht weken geldt een omleiding.HetdoorgaandeverkeertussenRoosendaalen Rucphen wordt omgeleid via de A58.Voor bestemmingsverkeer geldt een lokaleomleiding.Deomleidingsroutesworden terplaatsemetbordenaangegeven.

  Er iseen informatiefoldergemaaktoverdewerkzaamheden. Deze kunt u downloadenvan de site van de gemeente Roosendaal:www.roosendaal.nl/werkinuitvoering.

  Inzage en reacties Inzage in het gemeentehuis tijdens ope-ningstijden, vanaf de dag van deze publi-catie.

  OmgevingsvergunningenRegulier verleend of ingetrokken: bezwaarTegeneenverleende,ingetrokkenofgewei-gerdevergunningkuntugedurende6wekenna de verzenddatum bezwaar indienen bijburgemeester en wethouders, postbus 9,4715ZGRucphen.Hetbezwaarschriftmoetuwnaamenadresbevatten, duidelijk maken tegen welkbesluit u bezwaar maakt en gemotiveerd,gedateerd en ondertekend zijn. Een onaf-hankelijkecommissievoorbezwaarschriftenadviseert het college in de besluitvormingronduwbezwaar.

  Een ingediend bezwaar heeft geen schor-sendewerking.Devergunningisvankrachtvanaf de dag van verlening. Wel kunt ubinnendebezwarentermijneenverzoekomeen voorlopige voorziening doen. De ver-gunningwordtdanpasvankrachtnadatopdatverzoekisbeslist.Alsergeenbezwarenzijningediend,wordtde vergunning zes weken na het verlenenervanonherroepelijk.

  Verleende omgevingsvergunning(uitgebreid): beroepInzagemetingangvan25september2014gedurendezeswekeninhetgemeentehuis.

  Tegen de beschikking kan beroep wordeningestelddoor:

  Nieuws en mededelingen Gladheidbestrijdingsplanterinzageinhetgemeentehuisvanafwoensdag24septembera.s.gedurende4weken. OefeningKoninklijkeLandmacht29septembert/m3oktober2014.Demilitairenverplaatsenzichtevoetoverdepadenen

  wegenindegemeenteRucphen.Erwordtgeengebruikgemaaktvanoefenmunitie.Voorklachtenofopmerkingenoverdezeoefe-ningkuntucontactopnemenmetDefensie,t.0402665195.

  Devastgesteldebesluitenlijstvanhetcollege(d.d.9september2014)kuntuinzienophetgemeentehuis,ofviahttp://www.rucphen.nl/college.Voorinzageophetgemeentehuiskuntuzichmeldenbijdereceptie.

  Bovenstaandnieuwsisuitgebreidteraadplegenoponzewebsitewww.rucphen.nl

  Week 3924 september 2014

  COLOFONDeRaadhuiskrantiseenwekelijkseuitgavevandegemeenteRucphen.Devolledigetekstvanonzebekendmakingenvindtuopwww.rucphen.nl/bekendmakingen

  Postbus9,4715ZGRucphenBinnentuin1,4715RWRucphenwww.rucphen.nl Telefoon:0165-349500Fax:0165-341375E-mail:[email protected]

  OpeningstijdenLoop binnen zonder afspraak:elkewerkdag08.00-12.00uurwoensdag08.00-20.00uurOf maak een afspraak:elkewerkdag08.00-17.00uurwoensdag08.00-20.00uur

  Storingen:0165349649

  @gemrucphen [email protected]@puurrucphen [email protected] burgemeester

  Verleendeomgevingsvergunning(regulier)Afwijkenvanbestemmingsplan Verzonden

  Tuinprieeleneenkippen/hoenderhok PastoorvanLeijsenstraat8, 16september2014 Schijf

  Bouw

  Plaatsenreclame-uitingenaan KorteHei2-4,Sprundel 15september2014enrondomhetpand

  Verleendeomgevingsvergunning(uitgebreid)Afwijkenvanbestemmingsplan Inzagevanaf

  Tijdelijkbewonenvaneen Kerkeheidestraat10, 25september2014bedrijfsruimte Sprundel

  Debeschikkingistenopzichtevandeontwerpbeschikkingnietgewijzigd.

  Akse Media start advertentieverkoopIn opdracht van de gemeente RucphengeeftAkseMediajaarlijkseengemeentegidsuit. Deze gids wordt in belangrijke matebekostigd door advertenties van de lokaleondernemers.Dezeweek start de verkoopvanadvertentiesvoordegemeentegidsvanRucphen,dieinapril2015uitkomt.

  De heer Frank Bos van uitgeverij AkseMediabenadertdezemaandbedrijvenindegemeenteomeenadvertentieteplaatsenindegemeentegids2015.Hijdoetditmetper-soonlijkebezoekenenisinhetbezitvaneenbriefvandegemeente.ZoweetuzekerdatAkseMediasamenwerktmetdegemeente.Ook kan verkoper Frank Bos zich bij eenpersoonlijkbezoeklegitimeren.

  Veilig adverterenBent/wordtubenaderdvooreenadvertentieineengemeentelijkeuitgave?1.Vraag om legitimatie en een opdracht-

  briefvandegemeente.2.Alsmen deze niet kan tonen of u blijft

  twijfelen aan de verkoper, doe navraagbij de gemeente: t. 0165 - 349 500 [email protected]

  3.Ingevalvandaadwerkelijkefraude:frau-demeldenbijsteunpuntacquisitiefraude.

  Komtuonsversterkenmet buurtpreventieinSchijf?Inhet vierdekwartaal van2014willenwijeenbuurtpreventieteamvoordekernSchijfopzetten.Bewonersdiezichaanmeldenvoorbuurtpreventie krijgen ondersteuning eninstructievanuitgemeenteenpolitie.Eenveilige en leefbarebuurt is niet alleeneenzaakvandepolitieofdegemeente.Veelhangtafvanuenuwmedebewoners.Denkaan:elkaarkennen,elkaarwetentevindenenelkaaraanspreken.Daaromondersteuntde gemeente buurtpreventie. Teams vanvrijwilligers werken daarbij samen met degemeente, politie en Thuisvester aan deveiligheidinhuneigendorp.

  Hoewerkthet?Teamsvanbewonerslopenopgezettetijdeneen surveillanceronde in herkenbare gelebuurtpreventiehesjes. De vrijwilligers heb-benkortelijnenmetpolitieengemeente.Erisregelmatigoverlegmetpolitie,gemeenteendewoningstichting.

 • Kunstgebittentomson

  reparaties & nieuwemet garantie076-5976183

  afspraak 8-22 uur (ook za & zo)Vagevuurstraat 5 Zundert

  een nieuwe startSpannend? Ik help je er persoonlijk bij.

  Al; 30 jaar betrouwbaar en succesvol. Bel:Lia van der Wel 0165-388816Of 088-0221900 (alle regios)

  www.mens-en-relatie.nlomdat niets zo persoonlijk is als een relatie

  Kantoor Voordeel.com1000m2 PROFESSIONELE MEUBELEN VOOR THUIS OF KANTOOR

  bureaus - kasten - stoelen - tafels

  Atoomweg 1 Roosendaal - Tel. 06 27 18 58 63

  STALENDRAAIDEURKASTEN

  NIEUW IN VERPAKKING

  Met 4 legbordenLet op: afhaalprijzen!

  (... maar wij hebben ook aflevermogelijkheden)

  Alle prijzen exclusief BTW.voorvan 125.-

  95.-95.-Uitsluitend verkoop

  contant. Pinnen mogelijk.

  50t/m80%van de catalogusprijzen

  KORTING VAN

  restantpartijen - showroommodellen - retourgoederen

  IEDERE VRIJDAG 9-17 u. EN ZATERDAG 9-13 u.

  80b x 38d x 178h

  Dre Wit (t) goedreparaties witgoed

  productenEtten-Leur

  Voorrijkosten in Etten-Leur 15.00buiten Etten-Leur 20.00

  Tel.: 06-50905037

  BanketBakkerMarcel kas

  presenteertalles op gebied van banket,

  zoals gebak 1.60

  allerlei Foto taarten Kindertaarten Bruidstaarten Doop- en geboorte- taarten Jubileumtaarten

  diverse soorten vlaaien en koeken enz.

  (alles gratis bezorgd)

  Bel voor afspraak of bestellingtel.: 0165-384532

  {

  AUTODEMONTAGEBEDRIJFJOKO

  Sloop-loop-schade autos - motors te koop gevraagd.

  Alle gebruikte onderdelen online.

  Vrijwaring bij ophalen. Reparatie en onderhoud.

  Lid ARN-Stiba-RDWMaalbergenstr. 24a Wernhout

  Tel. 076-5971739 / [email protected]

  Voor in- en verkoop gebruikte meubelen.

  J.J. de Bomde meubelvriend

  marijke meustraat 32, Breda 076-5141601

  ma T/m VrIJ open Van 12-18 uur

  WWW.HOBBYKAS.NL

  Showterrein met 36 kassen

  EmBrEgtS KASSEN gors 70 Hoeven

  0165-502506

  MONDHYGINIST

  A. VERMUE Bergsebaan 63, Nispen

  0165 - 328 884Mondzorg op afspraak

  www.kiesvooreengezondemond.nl

  Wespenbestrijding100% garantie

  06-54398577www.josstruijs.nl

  tel. 0165-383119St. Janstraat 75 Sprundel

  Zoveel voordeel vind je alleen nog maar bij Bakkerij van Oers!

  van vrijdag 26 Sept. 2014 t/m donderdag 2 Okt. 2014:

  Anijs Bollen5 stuks 0.99

  Bezoek ook onze website: www.bakkerijvanoers.nlAanbiedingen alleen geldig in onze winkel!!

  van vrijdag 26 Sept. 2014 t/m donderdag 2 Okt. 2014:

  Slagroom Boomstammetjes2 halen + 2 GRATIS!!

  Iedere Vrijdag brood dag:

  Wit, Tarwe en Volkoren Brood 1.95

  Volg ons ook op Facebook: Keurslagerij Monden

  koopjesweek:

  keurslagerMoNDeNST. JANSTRAAT 38 SPRUNDELTELEFOON 0165 - 382 330

  koopjesweek:

  keurslagerAD MoNDeNST. JANSTRAAT 38 SPRUNDELTELEFOON 0165 - 382 330

  koopje

  3 kogelbiefstukken met gratis kruiden voor 695SpeCIAL

  Haas op stok(Varkenshaasmedaillon met ontbijtspekgevuld met zongedroogde tomaatjes)

  100 gram voor 225MAALTIjD VAN De Week

  500 gram Italiaanse gehaktschotel voor 525SpeCIAAL AANbeVoLeN

  1 kilo Gekruid gehakt voor 695Soep VAN De Week

  Aspergesoep

  1 liter 325

  KeurslagerKoopje

  3 malse Biefstukjesmet gratis saus naar keuze 695special

  gevulde Kippendij: Kippendijtje gevuld met abrikoos, amandel, tomaat en

  bladpeterselie. Omwikkeld met een lapje

  ontbijtspek. Bakken in de koekenpan

  ca. 20 min. 100 gram 175salade aanBieding

  Filet Martino150 gram halen 100 gr betalen

  Tip Van de Keurslager

  gehaktschnitzels 4 stuks 399speciaal aanBeVolen

  grootmoeders Hacheekant en klaar 500 gram 598

  te koop gevraagd Motoren, Brommers

  en Scooters Jong en oud

  Tevens oldtimer auto gezocht

  06 - 22 33 20 58

  TE KOOP15 Ha goede

  maisVroeg geplant 16 april.Gelegen in Wuustwezel

  Gsm 0032 478943324

  Wist u dat? Er bezuinigingen zijn aangekondigd op de mondzorg voor 2015? Uw eigen bijdrage op protheses en implantaten hierdoor omhoog zal gaan? U dit kunt voorkomen door nog in 2014 in actie te komen? De mogelijke verhogingen op onze site vermeld staan?

  Wat kunt u n doen? Maak direct een afspraak voor een gratis prothesecheck of voor een intake klikgebit.

  Stel uw behandeling niet uit. Zorg dat uw prothese vr 31 december geplaatst wordt, zodat uw behandeling nog onder de voor-waarden van 2014 valt. Hiermee kunt u

  mogelijk honderden euros besparen. Vraag uw behandelaar om meer informatie. Informeer vrienden en familie om ook hen te behoeden voor hoge kosten in 2015.

  AdresHoogstraat 1 (hoek Hoogstraat-Brugstraat)4702 ZN Roosendaal

  Telefoon0165 - 56 00 66

  Kijk voor meer informatie op www.eurodentroosendaal.nl

  Voorkom een hoge

  eigen bijdrageIn 2015 gaat de eigenbijdrage voor protheseen klikgebit omhoog.Kom dus n in actie!

  Wacht niet langer en bespaar nu op uw prothese en/of implantaatkosten!

  Let op!Let op!Let op!Let op!Let op!Let op!

  U krijgt dan een eerlijk bod, direct geld +

  RDW Vrijwaring

  Uw auto verkopen?Bel: 06-51286089

  Ook s avonds en op Zondag!

  Alle autos vanaf BJ 2000Max. 175.000 km

  kortingen totopruiming modellen 2014

  40% *

  start 23 sept. 2014 zolang de voorraad strekt

  * vraag naar de voorwaarden

  Turfberg 14 (Kadeplein)4703 AH Roosendaal

  0165 39 91 92www.rijsdijktweewielers.nl

  Turfberg 14 (Kadeplein)4703 AH Roosendaal

  0165 39 91 92www.rijsdijktweewielers.nl

  * vraag naar de voorwaarden

  Bovendien altijd- 15% korting op Gazelle- 20% korting op Sparta, Batavus & Cortina Ook op de nieuwste modellen!- In- & verkoop 2e-hands fietsen- Ophaal- & thuisbrengservice

  wespen bestrijding

  Bel AVS0165 - 388 26606-10 59 86 98

 • PAGINA 10

  Eetcaf Wapen van Nassau, Julianastraat 1, 4715 AT Rucphen, tel. 0165 342211 (Eetcaf/zaal), tel. 0165 340999 (Brasserie), www.wapenvannassau.nl - [email protected]

  RUCPHEN - Sinds de oprichting in 1899 is horecagelegenheid Eetcaf Wapen van Nassau een begrip in de regio. Hoewel niet iedere eigenaar dit caf succesvol wist uit te baten, wist familie De Jong de afgelopen twin-tig jaar Eetcaf Wapen van Nassau wel tot een bloeiende onderneming te maken. Op vrijdagavond 3 oktober tijdens Trefpop wordt dit jubileum op muzikale wijze feestelijk gevierd.

  DOOR HLNE HEIJS

  Op 15 juni 1994 kochten Toos en wijlen Jan de Jong deze horecaonderneming. Met heel veel horeca-ervaring op zak stap-ten ze in een nieuwe uitdaging. Twee jaar later stapte zoon Marco ook in de zaak. Ook dochter Henny sprong regelmatig bij wanneer dit nodig was. In twintig jaar tijd is deze onderneming verder uitgegroeid tot

  een echt familiebedrijf, waar ook Marcos echtgenote Angela en hun kinderen Joyce en Shelly hun steentje bijdragen. Twee-enhalf jaar geleden is naast het eetcaf Brasserie Wapen van Nassau geopend . Deze brasserie wordt gerund door dochter Henny, samen met echtgenoot Frank van Dijk en dochter Chantal. Hun zoon Joey is al tien jaar lang vaste kracht bij het eet-caf maar springt ook bij in de brasserie. De opening van de brasserie bleek een gouden zet. Nu met de brasserie is onze gastenkring nog groter geworden, vertelt eigenaar De Jong enthousiast.

  Breed assortimentEr is de afgelopen twintig jaar wel veel veranderd, vertelt de familie. Vroeger was het meer een caf met terras, nu meer een eetgelegenheid waar men een avond lang lekker kan eten en chillen. Het eet-caf en brasserie bieden gezamenlijk een

  breed assortiment, van la carte tot Bour-gondisch tafelen en van buffet tot grill- of wokarrangement. Wat niet veranderd is zijn de verenigingen die gebruik maken van de faciliteiten van het Wapen. De in 1994 opgerichte biljartclub heeft hier al twintig jaar zijn stamcaf.

  FeestIn april 2015 gaat mevrouw Toos de Jong met de VUT na een werkzaam leven van veertig jaar in de horeca. Dan zal er op ge-paste wijze afscheid genomen worden van haar. De horeca is een soort roeping, ver-tellen de familieleden. We doen het met liefde en plezier en hopen op opvolgers, zodat alles in de familie blijft en de traditie voortgezet kan worden. Maar eerst wordt op vrijdagavond 3 oktober het 20-jarig ju-bileum gevierd in de feesttent van Trefpop op het Jeu de Boulesveld, tegenover Eet-caf Wapen van Nassau. Dan worden drie

  dagen lang grandioze muzikale optredens gebracht voor jong en oud.

  Openingstijden Eetcaf: Maandag: gesloten. Dinsdag van 19.00 tot 24.00 uur (keuken gesloten). Woensdag t/m

  zondag van 12.00 tot 24.00 uurOpeningstijden Brasserie: Maandag t/m woensdag: gesloten. Donderdag t/m zondag van 17.00 tot 24.00 uur. Donderdag & zondag: High-tea vanaf 13.00 uur

  Eetcaf Wapen van Nassau viert 20-jarig jubileum tijdens TrefPop

  Gezel l ig tafelen bi j Wapen van Nassau met keuze ui t een breed assort iment

  BEDRIJVIG NIEUWS

  In twintig jaar tijd is Eetcaf en Brasserie Wapen van Nassau uitgegroeid tot een familie-bedrijf waar drie generaties werkzaam zijn. V.l.n.r. Marco de Jong, Frank van Dijk, Angela de Jong, Shelly de Jong, Toos de Jong, Chantal van Dijk, Joyce de Jong, Henny van Dijk-de Jong en Joey van Dijk. FOTO HLNE HEIJS

  DOOR MIEKE VAN MEER

  Daantje Dahlia opent die zondagmiddag op de Markt de 64e editie van het Kinder-corso. De mascotte van het Corso voor de kinderen is al goed bekend bij de jeugd. Ze komen haar spontaan high-fives geven. Daarna kan het spektakel beginnen. Om-roepers Ron Schijfs en Edwin Mathijssen hebben voor alle 180 creaties hun woordje klaar. Je vraagt je af of die mannen s avonds geen buikpijn hebben. Niet van het vele praten, doorspekt met woordgrap-pen, en het smelen van het college van B&W dat op de tribune zit. Maar van de vele snoepjes die de heren krijgen van de bloemenmeisjes, bakkersjongens en cor-sosnoepmakers die voorbij komen.

  BewegingHet spreekwoord Zoals de ouden zongen, piepen de jongen geldt ook voor het Kin-dercorso.

  Wagentjes genspireerd door voorbeelden uit het grote-mensen-corso zijn net als in voorgaande jaren weer van de partij. Ca-ravaan, ZenZuur en Atlas 1.0. Zelfs voor een combinatie van twee wagens draaien de jonkies hun hand niet om. Zie daar de creatie Tokkelpaard. Net als in het echte corso, dit jaar opvallend veel beweging in de kindercorsowagens. De menselijke kanonskogel, De Plee-mobiel, Surprise, Olafs Corso en De Dahlia-Bucketchal-lenge. En wat te denken van de eerste corsowagen zonder wielen? De jongens en meisjes van Fierljeppen slepen zich een breuk met hun dahliamat.

  PlezierNog een overeenkomst is de saamhorig-heid van de kinderen. Precies dat waar Corso Zundert zo om geroemd wordt. Om de beurt trekken ze hun wagentje vooruit. Die samenwerking gaat ver over de buurt-schapsgrenzen heen.Gelukkig nemen de corsokinderen, net als in het echte leven, niet alles over van die ouwelui. Zo is er aan figuranten bij het Kindercorso geen gebrek. Mega Mindys, voetballertjes, piraten, Angry Birds en bloemenboertjes. Welk figuur ze ook voor-

  stellen, het allermooist zijn de lachende en soms zeer serieuze- gezichten van al die corsokinderen. Of ze nu in groep 1 zitten en met een loopfietsje mee doen of dat ze met hun hele groep 8 de kindercorsoroute

  lopen. Het gaat om het plezier. Meedoen is belangrijker dan winnen. Alle deelne-mers krijgen een medaille en toegang tot een zwemfeest bij Zwembad De Wildert. Uiteindelijk kunnen er maar enkelen op het

  podium een prijs in ontvangst nemen. Dat is dan alvast een oefening voor het grote werk. Of je nu 11e wordt of eerste. Je bent pas een echte corsomeid of -jongen, als je in beide gevallen net zo hard kunt feesten.

  Kleurrijk Kindercorso trekt door ZundertKindercorso neemt t rend van beweging over

  Ook indianen waren vertegenwoordigd in het Kindercorso. FOTO MIEKE VAN MEER

  ZUNDERT - Twee weken na het grootste bloemencorso van de wereld, is het tijd voor het Zundertse Kindercorso. Honderden kinderen uit Zundert, Achtmaal, Wernhout, Klein-Zundert, Rijsbergen, Schijf en dit jaar zelfs uit Sint-Willebrord, liepen zondagmiddag 21 september met hun corsowagen-tjes door de straten van Zundert. Een zonnige middag vol creativiteit en plezier.

  Kijk voor de uitslag van de Pompon-klasse, Dahliaklasse en Sterklasse op www.kindercorso.nl

  Uitslag Kindercorso

  RUCPHEN - Onder het motto Ontdek de pleegouder in je buurt houdt Pleeg-zorg Nederland op zaterdag 4 oktober een ontmoeting bij pleegouders thuis.

  Het doel is om de aandacht te vestigen op het belang van pleegzorg en het schrij-nende tekort aan pleegouders in ons land. Ruim honderd pleeggezinnen openen hun deuren voor het grote publiek. Daarnaast geven pleegouders op diverse openbare lo-catie voorlichting over pleegzorg, in bijvoor-beeld bibliotheken. Persoonlijke ervaringen en verhalen van Oosterhout tot Bergen op Zoom en van Willemstad tot Breda houden pleegouders open huis op zaterdag 4 okto-ber. Zij nodigen iedereen uit om een kijkje te nemen achter de schermen van een (h)echt pleeggezin. Om genteresseerden

  warm te maken de stap richting pleegzorg te zetten, willen we onze huidige pleegou-ders graag als ambassadeurs voorstellen, aldus een woordvoerder Jeugdzorg Neder-land. Ooit zaten zij immers met dezelfde vragen en keuzes als de belangstellenden nu. Vanuit hun persoonlijke ervaringen en verhalen kunnen pleegouders als geen an-der vertellen wat het betekent om pleeg-ouder te worden en pleegouder te zijn. We zien nog steeds dat de vraag naar pleeg-zorg het aanbod aan beschikbare pleegge-zinnen overstijgt. Ook sluit het aanbod aan nieuwe pleeggezinnen niet altijd aan op de vraag van de kinderen op de wachtlijst voor pleegzorg. Nieuwe pleeggezinnen blij-ven daarom hard nodig.Meer informatie over de actie Ontdek de pleegouder in je buurt, de deelnemende pleeggezinnen en

  pleegzorg in het algemeen staat op www.pleegzorg.nl.

  Pleegzorg in NederlandDeze actie is onderdeel van de campagne Ontdek de pleegouder in jezelf, die in 2011 is gestart. Afgelopen jaar zijn 3.325 nieuwe pleegouders geaccepteerd. Dat is 9% meer dan in 2012. Met deze Open-huizen-actie hoopt Pleegzorg Nederland de stijgende lijn verder voort te zetten. Een pleeggezin is het beste alternatief voor kinderen die niet bij hun eigen ouders kun-nen opgroeien. Vorig jaar hebben 21.606 kinderen voor korte of langere tijd gebruik gemaakt van pleegzorg, dankzij de inzet van 16.065 pleeggezinnen. In de afgelopen 10 jaar is het aantal kinderen dat gebruik-maakt van pleegzorg verdubbeld.

  Ontdek de pleegouderOpen dag bi j 100 Nederlandse pleeggezinnen

  Scooterrijder gewond bij aanrijdingSINT WILLEBRORD - Een 52-jarige scoo-terrijder uit Sint Willebrord is bij een aanrijding op de Ruchpensestraat gewond geraakt. De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Vorige week woensdag rond 20.35 uur kreeg de politie een mel-ding van een aanrijding. Een auto en een scooter zouden op elkaar zijn gebotst. De scooterrijder is ter plaatse gestabiliseerd in verband met mogelijk nekletsel en over-gebracht naar het ziekenhuis. De toedracht van het ongeluk wordt door de politie on-derzocht.

  POLITIEBERICHTEN

  www.brabantwerkt.nl

  bereikt maandelijks 35.000 kandidaten

 • Karen womens parka van Didriksonsverkrijgbaar in kleuren bean en stone green

  Chique dames parka met een vaste capuchon, een 2way hoofdrits, elastische manchet-ten in de mouwen en meerdere binnenzakken. een ideale parka die je lekker warm en droog houdt in de koude winter!

  nu 199.95

  28 september*KoopzonDag*Babypark en prominent zijn gesloten tijdens deze koopzondag

  !nu direct naar alle websites van de winkels via de homepage vanwww.gostores.nl/roosendaal facebook.com/goStoresRoosendaal

  rucphensebaan / oostplein

  gRaTISpaRKEREn

  Melker mens parka van

  Didriksonsin stone green

  stoere herenparka met een vaste capuchon met namaak bontrand (afneembaar), ver-stelbare manchetten en twee

  borstzakken, twee steekzakken en meerdere binnenzakken.

  een duurzame, water en wind-dichte parka om zo te dragen

  of over een colbert.

  nu 269,95

  pretura zensy Soft Babywarmer

  De Zensy geeft 5 uur natuurlijke en gelijkmatige warmte af waardoor je baby heerlijk en rustig blijft doorslapen door het ontbreken van een grote warmtepiek. Deze zachte flexibele kruik is vanuit de fabriek gevuld en geseald met vloeistof en hoef je dus nooit meer bij te vullen. Dit product is ontwikkeld in samenwerking met naviva kraamzorg.

  Hoe werkt Het?1. je laadt de Zensy 4 minuten op met de bijgeleverde adapter.2. trek de hoes over de kruik en geniet 5 uur lang van natuurlijke en constante warmte.

  nu 29,99

  Destijds werd hem van verschil-lende kanten geadviseerd de stap niet te wagen, omdat er in de toekomst alleen plaats zou zijn voor grote kantoren en aanbieders die via internet fi nancile produc-ten aanbieden. Het tegengestelde is echter waar gebleken: het klan-tenbestand groeit nog steeds. Ook jonge mensen die opgroeien met het internet blijken te kiezen voor een fi nancieel adviseur die alles voor ze regelt. Om dat te verwe-zenlijken bezoekt Koen nog steeds gemiddeld