Dbo 20140924

of 29 /29
ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES BREDASE MIDWEEKEDITIE 24 SEPTEMBER 2014 WEEK 39 Uitgeverij de bode bv I Postbus 22, 4880 AA Zundert I Tel. 076 599 8111 I www.internetbode.nl OPLAGE : 74.500 TOTALE OPLAGE ZEELAND EN WEST - BRABANT : 480.000 THUIS IN DE REGIO Gemeente Breda OP PAGINA 5 Volg ons via twitter: @BredaseBode VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS KIJK OP WWW. INTERNETBODE.NL AMPHIA ZIEKENHUIS WORDT ULTRAMODERN GEMEENTE BREDA PRESENTEERT BELEIDSPLAN WMO BREDA - De Bredase zanger Pierre Kartner is door vakgenoten onderscheiden met een Buma NL Lifetime Achievement award. De prijs voor zijn gehele oeuvre werd donder- dagavond aan hem overhandigd tijdens Buma NL, een jaarlijks eendaags evene- ment in Den Bosch ter promotie van de Nederlandstalige muziek. Grote successen bereikte Kartner als ontdekker en producer van o.a. Corry Konings (Huilen Is Voor Jou Te Laat), Jacques Herb (Manuela), Mieke, Hanny en Wilma (Zou ’t Erg Zijn Lieve Opa). Zelf scoorde hij als Vader Abraham grote hits met Vader Abraham Had Zeven Zo- nen (1971), het Smurfenlied (1977) en Het Kleine Café Aan De Haven (1975). Oeuvreprijs Buma NL voor Pierre Kartner BREDA - Kinderen uit groepen 7 en 8 gaan woensdag 24 september langs de deuren om kinderpostzegels, kaarten en pleisters te verkopen. Met de opbrengst worden kwetsbare kinderen in ontwikkelingslan- den en in Nederland geholpen. In Brabant doen 34.000 kinderen van 694 scholen mee met de jaarlijkse kinderpostzegelac- tie. Afgelopen jaar deden 31.873 kinderen van 721 mee die zorgden voor een op- brengst van 1,9 miljoen euro. Stichting Kin- derpostzegels zet zich in voor bescherming en ontwikkeling van kwetsbare kinderen in Nederland en ontwikkelingslanden. In Ne- derland richt de stichting zich onder meer op onderwijs en pleegzorg. Kinderpostzegelactie gaat weer van start BREDA - Bij haar afscheid als voorzitter van de Raad van Toezicht van het Vrije Tijdshuis Brabant ontving Helmi Huijbregts uit handen van gedeputeerde Bert Pauli de provinciale onderscheiding Hertog Jan. De onderscheiding werd verleend wegens haar grote verdiensten voor het openbaar bestuur, in het bijzonder in Brabant. De Hertog Jan wordt toegekend aan Braban- ders die zich op een beleidsterrein bijzon- der verdienstelijk gemaakt hebben. Helmi Huijbregts (VVD) was achtereenvolgens lid van de gemeenteraad van Teteringen en wethouder van die gemeente. Ook was zij burgemeester van Oosterhout en waarne- mend burgemeester in Roosendaal. Onderscheiding voor Helmi Huijbregts BREDA - Tijdens Breda Barst doet iedereen zijn eigen ding en staat genieten steevast voorop. Lekker je eigen feestje bouwen dus. In de Spaanse Kraag nam het Bredase gezelschap Cactus Cowboys daarbij zoals gebruikelijk het voortouw, maar bier is dan ook het belangrijk- ste onderwerp van hun liedjes. Lees ook het artikel elders in deze editie. FOTO ADDO SPRANGERS Voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws www. internetbode.nl BREDA - Gemeente Breda is dinsdag ge- start met de reconstructie van het Heuvel- plein. De werkzaamheden worden gefa- seerd uitgevoerd. Als alles meezit, duren de werkzaamheden ongeveer acht weken. Het huidige asfalt is aan vervanging toe. Het bestaande asfalt wordt vervangen en de inrichting van de weg wordt aangepast, zodat er onder andere een veiligere situ- atie ontstaat voor fietsers. De voetpaden worden opnieuw bestraat en er worden voorbereidende werkzaamheden uitge- voerd voor nieuwe groenvoorzieningen. Zes bomen - met verminderde kwaliteit en betrouwbaarheid - worden gekapt en later vervangen door vijf nieuwe bomen. Start reconstructie Heuvelplein BREDA - Onder het motto ‘Kanker verdient niemand. Een lintje wel!’ organiseert het Amphia Ziekenhuis sinds 2011 jaarlijks de Amphia Lintjesregen. Een initiatief waar- mee het ziekenhuis mensen in het zonne- tje zet die nét dat stapje extra zetten voor een kankerpatiënt. Kent u iemand die altijd klaarstaat voor een kankerpatiënt? Iemand die zichzelf wegcijfert om het leven van een kankerpatiënt aangenamer te maken? Meld hem of haar dan vóór 28 september aan via www.amphia.nl/lintjesregen. U kunt ook een aanmeldkaart invullen die verkrijgbaar is bij de receptie van het zie- kenhuis. Op zaterdag 1 november vindt de uitreiking van de lintjes plaats. Nominaties voor Amphia Lintjesregen BREDA – De Dierenbescherming West- en Midden-Brabant zoekt collectanten voor de collecteweek die zij rond Werelddieren- dag (4 oktober) gaan houden. De opbrengst van de collecte wordt lokaal besteed en komt dus ten goede aan dieren in de re- gio. Naast collectanten is de Dierenbe- scherming ook op zoek naar wijkhoofden. Een wijkhoofd is de contactpersoon voor collectanten, verdeelt de wijk over de col- lectanten en doet de uitgifte van de col- lectebussen. Meer informatie is te vinden op de website van de Dierenbescherming. Aanmelden kan hier ook, of via een mail naar [email protected] Dierenbescherming zoekt collectanten DOOR ADDO SPRANGERS Tijdens de 32ste (!) editie van de KAM laten verenigingen en gezelschappen uit de gemeente Breda zaterdag (vanaf 16.00 uur) en zondag (vanaf 11.00 uur) zien en horen waarmee zij zich bezighouden. Mensen die op zoek zijn naar een zinvolle vrijetijdsbesteding kunnen er zich oriënte- ren op een podiumgenre dat bij hen past. De KAM 2014 staat in het teken van het inspireren en enthousiasmeren van de Bredase jeugd (basis- en middelbaar on- derwijs) voor kunst en cultuur in het alge- meen en podiumkunsten in het bijzonder. Dit heeft geleid tot enkele spectaculaire projecten. De KAM speelt daarmee in op het gemeentelijk beleid. De KAM heeft een aantal andere verenigingen gevraagd in een creatief samenspel een bijdrage te leveren in de KAM-workshop. Daarbij worden diverse cultuuruitingen gemengd, zodat jongeren zich een beeld kunnen vor- men wat hen het leukste lijkt. Het resul- taat van deze workshop is ‘Vind ik Leuk!’. Die is op zaterdagavond om 19.00 uur te zien in de grote zaal van het theater. Sommige verenigingen hebben ervoor ge- kozen jongeren te laten zien hoe leuk het is om met cultuur bezig te zijn. Voorbeel- den daarvan zijn ‘Sound Trip’ en ‘Zingen is Cool 2’. In ‘Sound Trip’ werken leerlin- gen van zeven harmonieën samen onder leiding van Carlo Balemans. Zij voeren onder andere muziek uit waarin klassiek en streetdance en hiphop samenkomen. Sound Trip’ vindt plaats op zondagmiddag om 15.15 uur. Het zangproject ‘Zingen is Cool 2’ omvat de uitvoering van de com- positie ‘Mijnheer Bach’ van Majel Lus- tenhouwer, die het koor ‘Kinderen voor Kinderen’ 25 jaar heeft geleid. Dit project brengt kinderen van de vooropleidingen van jongens van het Sacramentskoor en het meisjeskoor Puella Cantantes samen. De uitvoering is op zondagmiddag om 13.30 uur. Surf voor meer informatie naar www.kambreda.nl In startblokken voor KAM Breda Sprankelend programma vol dans, muziek en toneel in Chassé Theater BREDA - Dans, muziek en toneel. Voor de liefhebbers van cultuur is het Chassé Theater het komende week- einde ‘the place to be’. Tijdens de jaarlijks terugkerende Kulturele Amateur Manifestatie (KAM) geven ama- teurverenigingen uit de gemeente Breda hun visitekaartje af. Complete mondzorg voor u! Dental Clinics Breda Tandartsengroepspraktijk Pastoor van Spaandonkstraat 3, Breda Tel: 076 - 521 42 14 www.dentalclinics.nl Tandprothetiek Tuinzigt De specialist voor uw kunstgebit Voor kunstgebit, klikgebit, partiële prothese, frame prothese, rebasing en reparatie. Kleine reparaties klaar terwijl u wacht. Vrijdag 3 oktober a.s. inloopdag van 9.00 tot 14.00 uur Gratis advies / beoordeling van uw gebitsprothese incl. gratis prothesereiniging! Altijd voldoende en gratis parkeergelegenheid. Clematisstraat 57, 4814 JX Breda 076 7851150 www.tandprothetiektuinzigt.nl

description

 

Transcript of Dbo 20140924

Page 1: Dbo 20140924

ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

W E E K B L A D

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

B R E D A S EMIDWEEKEDITIE 24 SEPTEMBER 2014WEEK 39

U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

O P L A G E : 74 . 5 0 0T O TA L E O P L A G E Z E E L A N D

E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

THUIS IN DE REGIO

Gemeente Breda

op pagina 5OP PAGINA 5

Volg ons via twitter: @BredaseBode

VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE

NIEUWS KIJK OP WWW.

INTERNETBODE.NL

AMPHIA ZIEKENHUISWORDT

ULTRAMODERN

GEMEENTE BREDAPRESENTEERT

BELEIDSPLAN WMO

BREDA - De Bredase zanger Pierre Kartner is door vakgenoten onderscheiden met een Buma NL Lifetime Achievement award. De prijs voor zijn gehele oeuvre werd donder-dagavond aan hem overhandigd tijdens Buma NL, een jaarlijks eendaags evene-ment in Den Bosch ter promotie van de Nederlandstalige muziek. Grote successen bereikte Kartner als ontdekker en producer van o.a. Corry Konings (Huilen Is Voor Jou Te Laat), Jacques Herb (Manuela), Mieke, Hanny en Wilma (Zou ’t Erg Zijn Lieve Opa). Zelf scoorde hij als Vader Abraham grote hits met Vader Abraham Had Zeven Zo-nen (1971), het Smurfenlied (1977) en Het Kleine Café Aan De Haven (1975).

Oeuvreprijs Buma NL voor Pierre Kartner

BREDA - Kinderen uit groepen 7 en 8 gaan woensdag 24 september langs de deuren om kinderpostzegels, kaarten en pleisters te verkopen. Met de opbrengst worden kwetsbare kinderen in ontwikkelingslan-den en in Nederland geholpen. In Brabant doen 34.000 kinderen van 694 scholen mee met de jaarlijkse kinderpostzegelac-tie. Afgelopen jaar deden 31.873 kinderen van 721 mee die zorgden voor een op-brengst van 1,9 miljoen euro. Stichting Kin-derpostzegels zet zich in voor bescherming en ontwikkeling van kwetsbare kinderen in Nederland en ontwikkelingslanden. In Ne-derland richt de stichting zich onder meer op onderwijs en pleegzorg.

Kinderpostzegelactiegaat weer van start

BREDA - Bij haar afscheid als voorzitter van de Raad van Toezicht van het Vrije Tijdshuis Brabant ontving Helmi Huijbregts uit handen van gedeputeerde Bert Pauli de provinciale onderscheiding Hertog Jan. De onderscheiding werd verleend wegens haar grote verdiensten voor het openbaar bestuur, in het bijzonder in Brabant. De Hertog Jan wordt toegekend aan Braban-ders die zich op een beleidsterrein bijzon-der verdienstelijk gemaakt hebben. Helmi Huijbregts (VVD) was achtereenvolgens lid van de gemeenteraad van Teteringen en wethouder van die gemeente. Ook was zij burgemeester van Oosterhout en waarne-mend burgemeester in Roosendaal.

Onderscheiding voor Helmi Huijbregts

BREDA - Tijdens Breda Barst doet iedereen zijn eigen ding en staat genieten steevast voorop. Lekker je eigen feestje bouwen dus. In de Spaanse Kraag nam het Bredase gezelschap Cactus Cowboys daarbij zoals gebruikelijk het voortouw, maar bier is dan ook het belangrijk-ste onderwerp van hun liedjes. Lees ook het artikel elders in deze editie. FOTO ADDO SPRANGERS

Voor het (gratis) aanleveren

van al uw nieuwswww.

internetbode.nl

BREDA - Gemeente Breda is dinsdag ge-start met de reconstructie van het Heuvel-plein. De werkzaamheden worden gefa-seerd uitgevoerd. Als alles meezit, duren de werkzaamheden ongeveer acht weken. Het huidige asfalt is aan vervanging toe. Het bestaande asfalt wordt vervangen en de inrichting van de weg wordt aangepast, zodat er onder andere een veiligere situ-atie ontstaat voor fi etsers. De voetpaden worden opnieuw bestraat en er worden voorbereidende werkzaamheden uitge-voerd voor nieuwe groenvoorzieningen. Zes bomen - met verminderde kwaliteit en betrouwbaarheid - worden gekapt en later vervangen door vijf nieuwe bomen.

Start reconstructie Heuvelplein

BREDA - Onder het motto ‘Kanker verdient niemand. Een lintje wel!’ organiseert het Amphia Ziekenhuis sinds 2011 jaarlijks de Amphia Lintjesregen. Een initiatief waar-mee het ziekenhuis mensen in het zonne-tje zet die nét dat stapje extra zetten voor een kankerpatiënt. Kent u iemand die altijd klaarstaat voor een kankerpatiënt? Iemand die zichzelf wegcijfert om het leven van een kankerpatiënt aangenamer te maken? Meld hem of haar dan vóór 28 september aan via www.amphia.nl/lintjesregen. U kunt ook een aanmeldkaart invullen die verkrijgbaar is bij de receptie van het zie-kenhuis. Op zaterdag 1 november vindt de uitreiking van de lintjes plaats.

Nominaties voorAmphia Lintjesregen

BREDA – De Dierenbescherming West- en Midden-Brabant zoekt collectanten voor de collecteweek die zij rond Werelddieren-dag (4 oktober) gaan houden. De opbrengst van de collecte wordt lokaal besteed en komt dus ten goede aan dieren in de re-gio. Naast collectanten is de Dierenbe-scherming ook op zoek naar wijkhoofden. Een wijkhoofd is de contactpersoon voor collectanten, verdeelt de wijk over de col-lectanten en doet de uitgifte van de col-lectebussen. Meer informatie is te vinden op de website van de Dierenbescherming. Aanmelden kan hier ook, of via een mail naar [email protected]

Dierenbescherming zoekt collectanten

DOOR ADDO SPRANGERS

Tijdens de 32ste (!) editie van de KAM laten verenigingen en gezelschappen uit de gemeente Breda zaterdag (vanaf 16.00 uur) en zondag (vanaf 11.00 uur) zien en horen waarmee zij zich bezighouden. Mensen die op zoek zijn naar een zinvolle vrijetijdsbesteding kunnen er zich oriënte-ren op een podiumgenre dat bij hen past. De KAM 2014 staat in het teken van het inspireren en enthousiasmeren van de Bredase jeugd (basis- en middelbaar on-derwijs) voor kunst en cultuur in het alge-meen en podiumkunsten in het bijzonder. Dit heeft geleid tot enkele spectaculaire

projecten. De KAM speelt daarmee in op het gemeentelijk beleid. De KAM heeft een aantal andere verenigingen gevraagd in een creatief samenspel een bijdrage te leveren in de KAM-workshop. Daarbij worden diverse cultuuruitingen gemengd, zodat jongeren zich een beeld kunnen vor-men wat hen het leukste lijkt. Het resul-taat van deze workshop is ‘Vind ik Leuk!’. Die is op zaterdagavond om 19.00 uur te zien in de grote zaal van het theater. Sommige verenigingen hebben ervoor ge-kozen jongeren te laten zien hoe leuk het is om met cultuur bezig te zijn. Voorbeel-den daarvan zijn ‘Sound Trip’ en ‘Zingen is Cool 2’. In ‘Sound Trip’ werken leerlin-

gen van zeven harmonieën samen onder leiding van Carlo Balemans. Zij voeren onder andere muziek uit waarin klassiek en streetdance en hiphop samenkomen. Sound Trip’ vindt plaats op zondagmiddag om 15.15 uur. Het zangproject ‘Zingen is Cool 2’ omvat de uitvoering van de com-positie ‘Mijnheer Bach’ van Majel Lus-tenhouwer, die het koor ‘Kinderen voor Kinderen’ 25 jaar heeft geleid. Dit project brengt kinderen van de vooropleidingen van jongens van het Sacramentskoor en het meisjeskoor Puella Cantantes samen. De uitvoering is op zondagmiddag om 13.30 uur. Surf voor meer informatie naar www.kambreda.nl

In startblokken voor KAM BredaSprankelend programma vol dans, muziek en toneel in Chassé Theater

BREDA - Dans, muziek en toneel. Voor de liefhebbers van cultuur is het Chassé Theater het komende week-einde ‘the place to be’. Tijdens de jaarlijks terugkerende Kulturele Amateur Manifestatie (KAM) geven ama-teurverenigingen uit de gemeente Breda hun visitekaartje af.

Completemondzorg

voor u!Dental Clinics Breda

TandartsengroepspraktijkPastoor van Spaandonkstraat 3, Breda

Tel: 076 - 521 42 14www.dentalclinics.nl

Tandprothetiek TuinzigtDe specialist voor uw kunstgebit

Voor kunstgebit, klikgebit, par�ële prothese, frame prothese,

rebasing en repara�e.Kleine repara�es klaar terwijl u wacht.

Maak een afspraak voor vrijblijvend advies.

Ac�e!!

Bij aflevering van een nieuw gebit krijgt u een prothese verzorgingset cadeau.Bij aflevering van een nieuw klikgebit

een verzorgingset en elektrischetandenborstel cadeau.

Al�jd voldoende en gra�s parkeergelegenheid.

Clema�sstraat 57 4814JX Breda

076-7851150www.tandprothe�ektuinzigt.nl

Voor kunstgebit, klikgebit, partiële prothese, frame prothese,

rebasing en reparatie. Kleine reparaties

klaar terwijl u wacht.

Vrijdag 3 oktober a.s.

inloopdag van 9.00 tot 14.00 uur

Gratis advies / beoordeling van uw gebitsprothese incl.

gratis prothesereiniging!

Altijd voldoende en gratis parkeergelegenheid.

Clematisstraat 57, 4814 JX Breda076 7851150

www.tandprothetiektuinzigt.nl

Page 2: Dbo 20140924

5589,-

Kijk voor meer inspiratie, informatie en openingstijden op www.janvansundert.nl

6875,-

1001 soorten wand- & vloertegels Vloertegels 60x60cm nú per m vanaf

Wandtegels nú per m vanaf

2

2

Complete badkamer

2995,- 6875,-6875,-3999,-Complete keuken

Incl. vaatwasmachine. Verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren.*

Incl. bad (180x80 cm), douchecabine, wandcloset combinatie, badmeubel, designradiator en kranen. Excl. tegels*

7650,-7650,-7650,-5750,-Complete keuken

Incl. vaatwasmachine. Verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren.*

300 KEUKENS & BADKAMERS 1001 VLOER- & WANDTEGELS 4500 M2 WINKELPLEZIER!

Koopzondag 28 september GEOPEND VAN 11:00 TOT 17:00

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.Jan van Sundert Lokkerdreef 10, Etten-Leur Tel. (076) 504 8800

Vacaturebank voor vrijwilligers

Volg ons via: In opdracht van:Breda Actiefwww.breda-actief.nl

DE DAGWINNAAR KRIJGT EEN MOOIE PRIJS !

Wil je zeker zijn van een plekje?Geef je dan nu [email protected] naam,leeftijd, locatie, telefoonnummer en contactpersoon.

Woensdag 7 augustus 2013van 13.00 tot 16.00 uurSkaten / skeeleren, atletiek en volleybal met DeltalentSportboulevard/wielerbaanTerheijdenseweg 520, Breda

Dinsdag 6 augustus 2013 van 13.00 tot 17.00 uurVoetbaltoernooi, 4 x 4samen met Teamplay@NACNAC Breda Playground John SmitveldDuindoornstraat 52, BredaInschrijven kan ook individueel

MEEDOEN = GRATIS

13.0511 A3 Poster_X-kids_V1.indd 1

Ben je enthousiast over één van onder-staande vacatures? Ga dan naar onze nieuwe website www.breda-actief.nlklik op vacaturebank en zoek op organisatienaam. Kom je er niet uit? Bel naar onze adviseurs of mail naar: [email protected]. Organisatietalent voor Xpeditie-Buiten! – IVN Mark & DongeAls coördinator van de werkgroep Xpeditie-Buiten! organiseer je spannende, stoere, educatieve buitenactiviteiten voor kinderen tussen 8 en 12 jaar. Verder hou je de planning in de gaten, hebt contact met de ouders en zit bij het werkoverleg. Mentormaatje voor een leerling – HumanitasAls MentorMaatje geef je een leerling extra steun en begeleiding. Je helpt ze om plezier te hebben in het leren en onder-steunt bij schoolvakken. Jij hebt hbo werk- of denkniveau, bent tussen de 18 – 35 jaar en hebt ruimte om gemiddeld 1 à 2 uur per week in het schooljaar met jouw leerling op te trekken.

Lekker creatief bezig zijn – Hobbyclub PrincenhageBij Hobbyclub Princenhage maken kinde-ren van 6 – 12 jaar de leukste werkstuk-jes. Zin om mee te helpen?! Dat kan op dinsdag- en of vrijdagavond (wekelijks of 2x per maand) tijdens de knutselavonden. Gezellig en volop ruimte voor je eigen creativiteit!

Gastvrouw – Surplus ComfortHeb jij dinsdagochtend en/of donderdag-middag tijd over? Kom dan naar Surplus

Comfort om de (oudere) bezoekers van dienst te zijn en gezelligheid te brengen. Koffie en thee schenken en licht huishou-delijke werkzaamheden zijn enkele van de taken die uitgevoerd mogen worden. Koken en dieren verzorgen – Villa BoerebontVilla Boerebont is een jeugdhulporgani-satie die zich inzet voor jongeren die door omstandigheden tussen wal en schip vallen. Jij vindt het leuk om de woonbe-geleiders te assisteren bij hun dagelijkse werkzaamheden. Je helpt bijvoorbeeld bewoners bij koken, afwassen en dieren verzorgen. Gezellig broodjes smeren en snacks bakken – RKVV JekaKom je graag onder de mensen, houd je van aanpakken en heb je graag mensen om je heen? Dan ben jij geknipt om op zaterdag en/of zondag het kantineteam van Jeka te versterken. Commercieel regelen en organiseren – WereldwinkelJe houdt je bezig met de jaarlijkse ver-koop van kerstpakketten, deelname aan markten en het organiseren van schoolbe-zoeken. Jij denkt commercieel, hebt een neus voor marketing en bent creatief!

Samen erop uit - StibEen 69 jarige mevrouw uit de wijk de Haagse Beemden is op zoek naar een vrolijk wandelmaatje (vrouw, 40 plus) die eens per 2 weken met haar op pad wil gaan. Jij wil er ook graag op uit, hebt een luisterend oor en je kan je goed inleven in een ander.

Page 3: Dbo 20140924

actualiteit

PaGiNa 3

ww

w.i

nte

rnetb

od

e.n

l

Altijd actueel en altijd bij de hand

Vóór u en dóór u, want lokaal nieuws maken we samen

Bezoek nu

www.internetbode.nlvoor het nieuws uit uw buurt

DOOR ADDO SPRANGERS

De kogel is daarmee eindelijk door de kerk. In 2012 al ondertekende het Bredase col-lege van burgemeester en wethouders een intentieovereenkomst met Amphia om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de (her)ontwikkeling aan de Molengracht. In 2013 besloot het college in te stemmen met de door Amphia opgestelde ontwik-kelingsvisie. Burgemeester en wethouders verbonden daaraan wel een aantal voor-waarden. Zo moest een goede parkeerop-lossing voor personeel en bezoekers wor-den gevonden. Verder moest de financiële uitvoerbaarheid - denk aan verhalen van kosten die de gemeente moet maken voor de aanpassing van omliggende infrastruc-tuur - worden aangetoond. Aan die eisen is voldaan. Met de nu afgesloten overeen-komst geeft het college definitief groen licht voor de herontwikkeling van het Amp-hia Ziekenhuis.

VernieuwingMet de uitbreiding wordt de kern van het ziekenhuis volledig vernieuwd. Zo komen er nieuwe klinieken met uitsluitend een-persoonskamers en worden de intensive care en de operatiekamers vernieuwd.

De uitbreiding van het ziekenhuis wordt gerealiseerd op de huidige bezoekerspar-keerplaats, de huidige locatie Molengracht en een deel van het voormalig terrein van voetbalclub Jeka. De locatie van het Amp-hia Ziekenhuis aan de Langendijk sluit op termijn. Alle medische specialismen wor-den straks op de Molengracht geconcen-treerd. Het is de bedoeling dat de locatie Langendijk, aan de rand van het Zaartpark, in de toekomst voor woningbouw wordt gebruikt.

OntsluitingDe gemeente zorgt voor de aanpassin-gen van de openbare ruimte rond het nieuwe ziekenhuis. Via de heringerichte Molengracht (vanuit de Claudius Prin-senlaan) wordt het nieuwe ziekenhuis in de toekomst ontsloten. Deze laan eindigt straks op het voorplein van het nieuwe ziekenhuis. Aan weerszijden van de Mo-lengracht worden parkeervoorzieningen gerealiseerd. Het grootste parkeergebouw telt 900 plaatsen en ligt langs de Molen-gracht op het vroegere Jeka-terrein. Naast de Molengracht worden ook de Verlengde Poolseweg, de Hogeschoollaan, de krui-sing Molengracht-Claudius Prinsenlaan en de op- en afritten met de Zuidelijke Rond-

weg aangepakt. Ten slotte wordt dwars over het voormalig Jeka-terrein de Hoge-schoollaan verbonden met de Verlengde Poolseweg. De werkzaamheden hiervoor starten al in 2015. De opening van het nieuwe ziekenhuis is gepland in 2019.

ToekomstbestendigVolgens wethouder Bob Bergkamp is het

Amphia Ziekenhuis van grote betekenis voor de gemeente Breda en omstreken. Niet alleen vanwege onder meer de (bo-ven)regionale gezondheidszorg die Amp-hia biedt, maar ook vanwege de directe en indirecte werkgelegenheid die Amphia als grote werkgever creëert. Daarnaast is Amphia een opleidingsziekenhuis. “Er is een gezamenlijk belang en een gedeelde

verantwoordelijkheid om in Breda een toekomstbestendig, modern kernzieken-huis te bouwen,” vult Ernst Hoette, lid van de Raad van Bestuur van Amphia, aan. “Er komt een zorgvoorziening waar hoogwaardige en veilige medisch specia-listische zorg samengaat met persoonlijke aandacht voor patiënten, medewerkers, medisch specialisten en mantelzorgers.”

Akkoord over bouw ultramodern Amphia Ziekenhuis

Aan de locatie Molengracht verrijst straks een nieuw en ultramodern Amphia Ziekenhuis. FOTO ADDO SPRANGERS

BREDA - De Gemeente Breda en het Amphia Ziekenhuis sluiten een over-eenkomst die de bouw van een ultramodern ziekenhuis in Breda mogelijk maakt. Breda krijgt hiermee een toekomstbestendige zorgvoorziening met een verzorgingsgebied tot ver buiten de gemeente en de regio.

DOOR ADDO SPRANGERS

Basis voor het beleidsplan Wmo is een gezamenlijke visie op het gebied van zorg

en ondersteuning welke is ontwikkeld door de gemeente Breda, zorgaanbieders, de klankbordgroep Wmo, cliëntenraden en huisartsen.

ContractenDe gemeente sluit vóór 1 november con-tracten af met zorgaanbieders in de stad. Vanaf dat moment is duidelijk wie vanaf

2015 zorg gaan leveren in Breda. De wet kent een overgangsregeling waarin de bestaande rechten voor huidige Wmo-cliënten behouden blijven. Dat houdt in dat gebruikers van voorzie-ningen een nieuwe beschikking krijgen waarin staat dat zij nog steeds gebruik kunnen maken van hun huidige zorg, hulp of voorziening, maar dat aanbieders vanaf 1 januari 2015 de manier waarop het be-oogde doel bereikt wordt, kunnen aanpas-sen. Het resultaat van de voorziening staat dus voorop en niet langer de uren die daar-voor worden ingezet. Het is de bedoeling dat aanbieders hier-over in gesprek gaan met hun cliënten. Indicaties die vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) overko-men naar de Wmo, blijven geldig tot het moment dat ze aflopen, maar uiterlijk tot 1 januari 2016.

Zorg voor Elkaar BredaMensen die vragen hebben op het gebied van zorg en ondersteuning, kunnen vanaf 1 januari 2015 terecht bij Zorg voor Elkaar Breda, momenteel nog een online platform

voor vraag en aanbod van vrijwillige zorg. In de aanloop naar 2015 wordt dit uitge-bouwd naar een plek waar vrijwilligers, maatschappelijk werkers, wijkverpleeg-kundigen, zorgverleners en vertegenwoor-digers van de gemeente intensief met el-kaar samenwerken. Wanneer iemand zich meldt bij Zorg voor Elkaar Breda, helpt een contactpersoon in de wijk om in beeld te brengen wat iemand zelf of met zijn omgeving kan organiseren, of welke bestaande voorzieningen ge-schikt zijn. Als dit niet voldoende is, helpt een professional in de wijk bij het opstel-len van een persoonlijk plan. Dat plan wordt leidend voor de zorgaanbieder die zorg op maat levert.

SamenwerkingBreda wil werken met één plan en één re-gisseur per gezin. Daarom worden de nieu-we taken op het gebied van werk, zorg en jeugdhulp (de drie decentralisaties) in nau-we samenhang uitgevoerd. Professionals die werkzaam zijn op de verschillende ter-reinen gaan hiervoor intensief samenwer-ken. Verder is er vanaf 1 november 2014 een meldpunt operationeel waar mensen hun vragen, antwoorden en ideeën kunnen delen over zorg. Ook klachten kunnen bij het meldpunt worden neergelegd.

Vóór november duidelijkheid over zorgaanbiedersGemeente Breda presenteert beleidsplan Wmo

Het resultaat van een voorziening staat voorop en niet langer de uren die daarvoor worden ingezet. FOTO ARCHIEF DE BODE

BREDA - De gemeente Breda heeft het beleidsplan Wmo 2015 ‘Goede zorg doen we samen’ gepresenteerd. In het beleidsplan staat beschreven hoe de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) er vanaf 2015 in Breda uit komt te zien, hoe de zorg wordt georganiseerd en hoe dit wordt bekostigd. Het vormt de basis voor de verorde-ning Wmo. De gemeente sluit vóór 1 november contracten af met zorgaanbieders in de stad. Vanaf dat moment is duidelijk wie vanaf 2015 zorg gaan leveren in Breda.

De nieuwe Wmo wordt vanaf 1 ja-nuari 2015 uitgebreid met een aan-tal zorgtaken die de rijksoverheid overhevelt naar gemeenten. De gemeente is er vanaf dat moment verantwoordelijk voor dat mensen met een beperking begeleiding en ondersteuning ontvangen waar dat nodig is.

Nieuwe Wmo

Het Wmo Beleidsplan 2015 ‘Goede zorg doen we samen’ is te down-loaden via www.breda.nl/system/files/persberichten/beleidsplan_wmo_2015.pdf

Wmo Beleidsplan

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Ruimte voor diapositieve tekst

AANSTAANDE

ZONDAGKOOPZONDAG

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

00 XXXXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Ruimte voor diapositieve tekst

WWW.WINKELHARTETTEN-LEUR.NL

Jaarmarktmet

250 kramen

Page 4: Dbo 20140924

Dagelijks merken veel mensen dat ze moeite hebben om ge sprek ken te volgen. Ze horen de spreker wel, maar verstaan niet goed wat er gezegd wordt. De oorzaak is vaak een beschadiging in het binnenoor. Hier bij maken omgevingsgeluiden, slechte akoestiek, onduidelijke sprekers en achtergrondmuziek het verstaan extra lastig.

Beschadiging binnenoorHaarcellen in het binnenoor zorgen voor aanpassingen in het geluid. Als deze cellen beschadigd zijn, hoort u zachte geluiden nog zachter en harde geluiden juist harder! Door hinderlijke omgevingsgeluiden zijn gesprekken dan niet goed te verstaan. De revolutionaire hoortoestellen van Selectic lossen dit probleem doeltreffend op.

Optimale compensatieHoortoestellen van Selectic herkennen en analyseren geluiden razendsnel en zeer nauwkeurig. Dit maakt het mogelijk om exact de juiste versterking te geven die nodig is voor optimale compensatie van

de beschadiging in het binnenoor. Horen wordt weer verstaan.

Sublieme geluidskwaliteitDe speciaal in de Verenigde Staten ontwikkelde Selectic toestellen zijn voorzien van de meest geavanceerde technologie. Hierdoor is het geluid van een ongeëvenaarde kwaliteit. Het geluidsspectrum is zeer breed, tot wel 14 kHz. Andere merken komen meestal niet verder dan 10 of 12 kHz. Hier komt bij dat de krachtige luidspreker zeer dicht bij het trommelvlies zit. Dit zorgt voor een optimale geluidsoverdracht en een ultieme hoorervaring. Zo geniet u weer van alle gesprekken! Bovendien zorgt het unieke zachte materiaal voor een hoog draagcomfort. U merkt nauwe -lijks dat u een hoortoestel draagt.

Testpersonen gezocht!Selectic is in Nederland uitsluitend verkrijgbaar bij Schoonenberg. Voor dit revolutionaire hoortoestel zoeken wij

testpersonen. Herkent u de beschreven situatie, wilt u weer goed horen en deze nieuwe technologie in de praktijk testen? Dan nodigen we u uit voor ons onderzoek. U kunt dan de Selectic toestellen 2 weken gratis en vrijblijvend uitproberen

in ver schillende luistersituaties.

Het onder zoek sluiten we af met een

kort interview. Hierin vragen we u naar uw bevindingen.

Bent u geïnteresseerd?Meldt u zich dan aan als testpersoon vóór 10 oktober. Bel 0900 - 0626 (15 cpm)

of ga naar www.schoonenberg.nl/testen. Deelname is gratis en geheel vrijblijvend! Ontdek zelf welke grote voordelen de nieu we Selectic voor u heeft. Meld u vandaag nog aan!

U hoort goed, maar u verstaat slecht?Test nu nieuw revolutionair hoortoestel uit de Verenigde Staten. Ervaar zelf de ongeëvenaarde geluidskwaliteit en het optimale draagcomfort. Gratis en vrijblijvend.

“De deelnemers aan ons onderzoek kunnen de nieuwste hoortechnieken

van de Selectic toestellen twee weken geheel vrijblijvend uit proberen.

Thuis, onderweg, in de vrije natuur of bij een concert. U hebt alle tijd om van de vele functionaliteiten

te genieten.”

ing. Marianne KnotProductspecialist

Advertentie

Bel of mail ons alvast om een afspraak te maken! 076-5140153 / [email protected]

CHIROPRACTIE BREDA

Nekpijn Rugpijn Artrose/slijtage Hernia/spit Hoofdpijn

Migraine Whiplash Tintelingen RSI En vele andere klachten

Op vrijdag 20 juni en vrijdag 4 juli a.s. van 13:00 tot 20:00 houden wij open dagen en bij inlevering van deze advertentie kunt u die dagen

een gratis Myovision scan laten maken! Met een Myovision Scan kunnen we de spierspanning in uw rug meten

. Veel nek– en rugklachten worden veroorzaakt door zenuwbeknellingen en zijn te meten als afwijkende spanningen in de spieren

Moet u de dingen waarvan u houdt links laten liggen? Leeft u dagelijks met pijn? U hoeft niet

elke dag met pijn te leven!

Princenhagelaan 1-A3, 4813 DA Breda

Bij inlevering van deze advertentie kunt u in de periodevan 25-9 t/m 10-10 een gratis bodyscan laten maken!

.

.

Page 5: Dbo 20140924

Wet bodembescherming Ontvangen kennisgeving van een melding Besluit uniforme saneringVerzoeker Wematech Bodemadviseurs B.V.

Adres van de locatie Cartier van Disselstraat 9

Inhoud aanvraag Melding uniforme sanering

Datum ontvangst 16 september 2014

Binnen vijf weken na de ontvangst van deze melding kan

aangevangen worden met saneren, tenzij binnen vijf weken

een mededeling van het College van burgemeester en

Rectifi catie:Ter inzageleggingomgevingsvergunning met afwijking Lage Aard 2 te BavelBurgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat

ingevolge artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3° van de Wet

algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende ontwerp

omgevingsvergunning met afwijking ter inzage ligt:

• Lage Aard 2, bouw Vlaamse schuur (SBA nr. 2014/0154)

Ter inzage

In tegenstelling tot wat vorige week gepubliceerd is, ligt

de ontwerp omgevingsvergunning met afwijking ter inzage

van 25 september tot en met 5 november 2014. Het

ontwerp is te raadplegen op de gemeentelijke website:

www.breda.nl, via ‘Wonen, Wijken en Vervoer’> ‘Ruimtelijke

Plannen’> ’Wabo-projectbesluiten’. Ook ligt de ontwerp om-

gevingsvergunning met afwijking ter inzage bij de Infobalie

in het Stadskantoor, Claudius Prinsenlaan 10 te Breda.

Zienswijzen

Van 25 september tot en met 5 november 2014 kunt

u uw zienswijze op de ontwerp omgevingsvergunning naar

voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen

naar de raad van de gemeente Breda, Postbus 90156,

4800 RH Breda. Voor het indienen van een mondelinge

zienswijze kunt u tijdens kantooruren een afspraak maken

via telefoonnummer (076) 529 3896.

Gemeente BredaStadskantoor

Claudius Prinsenlaan 10

Postbus 90156, 4800 RH Breda

E-mail: [email protected]

Telefoon: 14 076

Openingstijdenbalies StadskantoorMaak voor uw bezoek aan de balie een afspraak via

www.breda.nl of telefoonnummer 14 076 van

08.00 - 17.00 uur, donderdag van 08.00 - 20.00 uur.

Verdere informatie over openingstijden kunt u vinden op

www.breda.nl

Met afspraak

Maandag, dinsdag, vrijdag: 12.00 uur - 16.00 uur.

Woensdag: 12.00 - 20.00 uur

Donderdag: 12.00 - 20.00 uur.

www.breda.nl

wethouders is ontvangen waarin staat dat de melding niet

in overeenstemming is met het Besluit uniforme sanering.

Deze mededeling van het College van burgemeester en

wethouders is geen besluit (beschikking) in de zin van artikel

1:3 van de Algemene Wet Bestuursrecht. De mededeling kent

geen inspraak-, terinzagelegging- of zienswijzenprocedure en

ook geen bezwaar- en beroepprocedure naar aanleiding van

de melding.

Beschikking WabouitgebreidevoorbereidingsprocedureBurgemeester en wethouders hebben besloten om, in het

kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,

vergunning te verlenen op de aanvraag van:

Adres Leursebaan 430A in Breda, Doggy’s Holiday

Omschrijving project het oprichten van een honden-

en kattenpension annex trimsalon (activiteit waarvoor

vergunning is aangevraagd: milieu)

De omgevingsvergunning ligt ter inzage van 25 september

tot en met 5 november 2014 bij de Infobalie in het

Stadskantoor, Claudius Prinsenlaan 10 te Breda.

Tot en met 5 november 2014 kunnen belanghebben-

den beroep aantekenen tegen deze beschikking. Het

beroepschrift moet in tweevoud ingediend worden bij de

Rechtbank Zeeland-West Brabant, Postbus 90006, 4800

PA Breda. De dag nadat de beroepstermijn is verstreken,

treedt de beschikking in werking. Het indienen van een

beroepschrift stelt de werking van de beschikking niet uit.

Als u niet wilt dat deze beschikking in werking treedt na

afl oop van de beroepstermijn, kan tijdens die termijn om

een voorlopige voorziening worden verzocht. Dit verzoek

kan worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, sector Bestuursrecht,

Postbus 90006, 4800 PA Breda. De beschikking treedt in dat

geval niet in werking voordat over dit verzoek is beslist.

Terinzageleggingontwerpbestemmingsplan Driesprong, Tilburgseweg 173 te BredaBurgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat

het ontwerpbestemmingsplan Driesprong, Tilburgseweg 173

(NL.IMRO.07582014023002-0301) ter inzage ligt. Dit ont-

werpbestemmingsplan voorziet in een nieuwe bestemmings-

planregeling voor het perceel Tilburgseweg 173 conform de

uitspraak van de Raad van State van 16 juli 2014.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage van 25

september tot en met 5 november 2014. Het

bovengenoemde ontwerp is te raadplegen op de

gemeentelijke website: www.breda.nl, via ‘Wonen, Wijken

en Vervoer’> ‘Ruimtelijke Plannen’> ’Bestemmingsplannen

ter inzage’ en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook ligt het

ontwerpbestemmingsplan ter inzage bij de Infobalie in het

Stadskantoor.

Zienswijzen

Van 25 september tot en met 5 november 2014 kunt

u uw zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren

brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar de

gemeenteraad van Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u

tijdens kantooruren een afspraak maken via telefoonnummer

(076) 529 3870.

Woensdag 24 september 2014 De Bode l 1

Bekendmakingen

Alle bekendmakingen op www.breda.nl/bekendmakingen

en op www.overheid.nl

Abonneren op e-mailservice: www.overheid.nl

GemeenteRaad Breda

Overzichtopenbare bijeenkomstenen vergaderingen 29 september commissie Economie

30 september commissie Ruimte

1 oktober commissie Maatschappij

2 oktober commissie Bestuur

16 oktober raadsvergadering

Commissie Economie29 september 19.30 uur

• Beleidskader en uitvoering Participatie

• Notitie “De Bredase Plus op armoede- en

schuldenbeleid 2014 en 2015

• Participatiewet, onderdeel inkomensondersteuning,

armoede en schuldhulpverlening

Commissie Ruimte30 september 19.30 uur

• Vaststelling beleidskader kapitaalgoederen openbare

ruimte

• Kredietvotering uitbreiding Amphia Molengracht

• Bestemmingsplan Buitengebied Nieuw Ginneken, Woes-

tenbergseweg 4 Bavel

Commssie Maatschappij1 oktober 19.30 uur

• Beleidsplan en Verordening WMO 2015

• Verordening Jeugdhulp Breda 2015

• Gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant

Commissie Bestuur2 oktober 19.30 uur

• Verordening gegevensverstrekking basisregistratie

personen Breda 2014

• Bespreeknotitie SP: commissie Ombudsman

• Bespreeknotitie BOB: NoHarleydag

Ongeveer 8 dagen voor de vergaderingen staan de volledige

agenda’s met bijbehorende stukken op de website

www.breda.nl/gemeenteraad. Ze kunnen tevens worden

ingezien bij de raadsgriffi e in het Stadhuis.

Alle vergaderingen worden gehouden in de raadzaal van het

Stadhuis (Ingang Stadserf).

Inspreken in commissies

Tot 24 uur voor een vergadering kan men zich hiervoor

aanmelden bij de raadsgriffi e.

Vergaderingen bekijken op internet

U kunt commissie- en raadsvergaderingen rechtstreeks

volgen of eventueel op een later tijdstip terugkijken:

In de komende vergaderingen worden o.a. het

volgende onderwerpen behandeld:

GemeenteRaadwww.breda.nl > gemeenteraad

Stadserf 1, Postbus 2009, 4800 CA Breda

raadsgriffi [email protected] 076-5293499

www.facebook.com/#!/GemeenteraadBreda

https://twitter.com/RaadBreda

Marktconsultatie ambulante jeugdhulp op 30 september 2014

Op 30 september organiseert de regio West Brabant Oost(WBO) een tweede bijeenkomst over de ambulante jeugdhulp.De bijeenkomst is van 16.30 tot 19.00 uur en vindt plaats inSporthal De Drie Linden, Heisprong 15, Prinsenbeek.

De regio WBO organiseert gezamenlijk de inkoop van onder andere de (specialistische) ambulante jeugdhulp. Dit gebeurt de 2e helft van dit jaar, zodat de contracten met de jeugdhulp­verleners vóór 1 januari 2015 rond zijn. Tijdens de bijeenkomst van 30 september aanstaande krijgt u de gelegenheid mee te praten over de manier waarop WBO de noodzakelijke ambulante hulp voor onze jeugd vanaf 2015 invult. Opmerkingen uit de bijeenkomst van 27 augustus jongstleden zijn verwerkt in het inkoopdocument dat in deze bijeenkomst wordt besproken.

Bent u geïnteresseerd in de ambulante hulpverlening aan onze jeugd, meldt u zich dan aan vóór 29 september 2014 (16.00 uur) door een e­mail te sturen aan [email protected]

Zie voor verdere informatie en veelgestelde vragen www.breda.nl/jeugdzorg.

De regio West Brabant Oost (WBO) bestaat uit negen gemeenten: Aalburg, Alphen Chaam, Baarle­Nassau, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem.

Bijeenkomst

Aanmelden

UITNODIGING Markt Consultatie Ambulante Jeugdhulp

Page 6: Dbo 20140924

actualiteit

DOOR ADDO SPRANGERS

Dat betrof niet alleen de muzikale inbreng. Een hapje eten, een pilsje drinken, slen-teren langs de verschillende marktkraam-pjes, een piercing laten zetten of gewoon mensen kijken. Tijdens Breda Barst doet iedereen zijn eigen ding en staat genieten steevast voorop. De gemoedelijke ambi-ance, gecombineerd met de fantastische entourage van het stadspark, is misschien wel de belangrijkste succesfactor voor Breda Barst. Maar zoals het een goed popfestival betaamt, staat de muziek uiter-aard centraal. Dat bleek ook wel weer uit de programmering dit jaar. Neem de psy-chedelische rock van de Twin Shades op zaterdagmiddag. Wie er voor open stond, waande zich weer heel even in de 70’er jaren. In de Spaanse Kraag werd de punk van Zachte G Harde P warm ontvangen, terwijl King Dalton met haar rauwe rock en tomeloze energie bij de fans voor het Barst Podium de handen op elkaar kreeg. Al ging veel aandacht bijna vanzelfsprekend ook

uit naar de grote namen op zaterdag: de Belgische zanger Arno Hintjens en afslui-ter Dotan bijvoorbeeld mochten zich in een meer dan grote publieke belangstelling verheugen.

TaxiActs als A.J. Groce, Hallo Venray en Green Lizard mochten zondag op een hartelijke ontvangst rekenen. Applaus was er voor de 70’s rock van Gingerpig en ook de lied-jes van Flip en de Noormannen vonden een gewillig luisterend oor.

Lichte paniek was er even toen het tijd was voor The Rifles om aan te treden. De bassist van de ‘Engelser dan Engelse’ band bleek in Arnhem de trein naar Breda te hebben gemist, waarna een in allerijl

ingehuurde taxi hem op het allerlaatste moment nog voor de poorten van ’t Val-kenberg wist te droppen. Het deed The Rifles mogelijk besluiten om er nog maar een schepje bovenop te gooien, want het zichtbaar naar hun zin hebbend leverden de heren een puike show af. Dat deden ook de manen van Cactus Cowboys, wier drankliederen met volle borst werden meegezongen. The Dirty Bastards zetten het feestje even later vrolijk voort met hun zelfs nog iets luidruchtiger rawk-‘n’-roll. Met het contracteren van Jett Rebel en Therapy? ten slotte bleken de program-meurs van Breda Barst een gouden greep te hebben gedaan. De populariteit van Jett Rebel lijkt tot ongekende hoogten te stij-gen en de dikgepakte rijen voor het podium bevestigden slechts die status. Therapy? was vooraf de gedroomde festivalafslui-ter en stelde niet teleur. Maar wanneer doet Breda Barst dat eigenlijk wel? Een geslaagde editie weer derhalve. Op naar nummertje twintig in 2015, uiteraard in het sfeervolle Valkenberg.

PaGiNa 6

‘Applaus voor de 70’s rock

van Gingerpig’

ColofonHoofdkantoorMolenstraat 17a-1, 4881 CP ZundertPostbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Bredase Bode

Bredase Bode

Redactie Addo SprangersCorrespondenten Henk Ketelaar, Joyce van ZijlAcquisitie Kurt SonnemansDruk Drukkerij Vorsselmans

SluittijdenAdvertenties maandag 16.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uurWeekendverslagen maandag 14.00 uurAanleveren via www.internetbode.nl

Bezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

W E E K B L A D

t h u i s i n d e r e g i o

Puzzel week 39De oplossing van deze puzzel is in week 40 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

Onafhankelijk of toch maar niet? In Schotland wonnen de tegenstanders van een onaf-hankelijk Schotland het afgelopen week van de voorstanders, al gebeurde dat gezien de cijfers niet heel overtuigend. In totaal 45 procent van de kiezers die deelnamen aan het referendum had Bonnie Scotland graag op eigen benen zien staan, maar 55 procent van de kiezers dacht daar net iets anders over en dus blijft het Verenigd Koninkrijk voorlopig nog even intact. Het traditionele Schotse afscheidslied For Auld Lang Syne kan wat dat betreft voorlopig weer even in de kast. Mochten de Schotten zich nog eens een keer wil-len uitspreken over volledige onafhankelijkheid, dan zijn we weer een generatie verder, zo werd afgelopen week duidelijk. Tot vreugde van de één en tot verdriet van de ander. Het was hoe dan ook stof om over na te denken. Gebiedsdelen van landen die zich willen afscheiden blijven immers stuiten op de vraag in hoeverre hun ideaal ook levensvat-baar is. Sentimenten dus versus keiharde zakelijkheid. Met whisky, doedelzakken en het immer loyale Tartan Army supporterslegioen alleen kom je er niet. Ook in Nederland hebben we te maken met delen die op zijn zachtst uitgedrukt een bepaalde eigenheid hebben. Friesland is daarvan misschien wel het mooiste voorbeeld. Provinsje Fryslân heeft immers een eigen taaltje en officieel onderwijs daarin, naast eigen plaknammen (plaatsnamen) en wetternammen (waternamen). Limburg is eveneens niet van chauvi-nisme gespeend. De bijna alweer bijna 25 jaar geleden uitgebrachte single Limburg van de band Rowwen Hèze maakt duidelijk dat het diepe zuiden uiteindelijk als winnaar zal komen bovendrijven: ‘Het is een kwestie van geduld, rustig wachten op de dag, dat heel Holland Limburgs lult’. Zeeland scoort met klederdrachten en boterbabbelaars, maar echte onafhankelijkheidsstrijders zie ik daar nou ook weer niet meteen de barricaden opgaan. Brabant is eveneens een moeilijk geval. Willen we weer terug naar de tijd van de Lage Landen, dan moeten we ook een deel van het huidige Frankrijk en België met ons mee krijgen. Brabant alléén is eveneens een netelige kwestie. Als er al onafhankelijk-heidsidealen bestaan, is het nog maar de vraag of Vlaams- en Waals-Brabant meedoen. Houdoe En Bedankt? Waarschijnlijk is het ook hier wachten op een volgende generatie.

Onafhankelijk

ColumnAddo Sprangers

De Britse bijdrage van The Rifles op zondagmiddag. FOTO ADDO SPRANGERS

Breda Barst opnieuw grote hit

Betoverende psychedelische rock van Twin Shades op zaterdag. FOTO ADDO SPRANGERS

BREDA - Prachtig weer, toffe muziek en veel publiek. Met dergelijke ingrediënten kán popfestival Breda Barst eenvoudigweg niet mislukken. Zaterdag en zondag genoten de bezoekers in stadspark ‘t Valkenberg alweer voor de negentiende keer met volle teugen van het aanbod.

Page 7: Dbo 20140924

lief en leed

PAGinA 7

FamilieberichtenWeekenddienstenAlleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112.Huisarts Huisartsenpost Breda, tel. 076 - 52 58 500, Molengracht 21. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee.ApotheekDienstapotheek Amphiaziekenhuis, bij de spoedeisende hulp naast de huisartsenpost, tel. 076 - 595 30 99.TandartsInwoners van Breda, Bavel, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout worden via tel. 076 520 9070 doorverbonden met de dienstdoende tandarts.

TWB, Thuiszorg met AandachtDirect zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Openingstijden Gemeente Breda Claudius Prinsenlaan 10 4811 DJ Breda Tel: 14 076Maandag t/m Vrijdag 09.00 – 12.00 uur en 12.00 – 16.00 uur (op afspraak)

Surplus Zorg thuiszorgpassende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en [email protected]

KINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESKINDERFEESTJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJESSCHOOLREISJES

HET LEUKSTE HET LEUKSTE HET LEUKSTE HET LEUKSTE SPEELPARADIJS VAN SPEELPARADIJS VAN SPEELPARADIJS VAN SPEELPARADIJS VAN SPEELPARADIJS VAN SPEELPARADIJS VAN SPEELPARADIJS VAN SPEELPARADIJS VAN SPEELPARADIJS VAN SPEELPARADIJS VAN SPEELPARADIJS VAN SPEELPARADIJS VAN SPEELPARADIJS VAN SPEELPARADIJS VAN SPEELPARADIJS VAN SPEELPARADIJS VAN SPEELPARADIJS VAN SPEELPARADIJS VAN SPEELPARADIJS VAN SPEELPARADIJS VAN SPEELPARADIJS VAN SPEELPARADIJS VAN

BREDA IS 7 DAGEN PER BREDA IS 7 DAGEN PER BREDA IS 7 DAGEN PER BREDA IS 7 DAGEN PER BREDA IS 7 DAGEN PER BREDA IS 7 DAGEN PER BREDA IS 7 DAGEN PER BREDA IS 7 DAGEN PER BREDA IS 7 DAGEN PER BREDA IS 7 DAGEN PER BREDA IS 7 DAGEN PER BREDA IS 7 DAGEN PER BREDA IS 7 DAGEN PER BREDA IS 7 DAGEN PER BREDA IS 7 DAGEN PER BREDA IS 7 DAGEN PER BREDA IS 7 DAGEN PER BREDA IS 7 DAGEN PER WEEK GEOPEND!

De hele meivakantie geopend! De hele meivakantie geopend! De hele meivakantie geopend! De hele meivakantie geopend! De hele meivakantie geopend! De hele meivakantie geopend! De hele meivakantie geopend! De hele meivakantie geopend! De hele meivakantie geopend! De hele meivakantie geopend! De hele meivakantie geopend! De hele meivakantie geopend! TRAMSINGEL 48 - BREDATRAMSINGEL 48 - BREDATRAMSINGEL 48 - BREDATRAMSINGEL 48 - BREDATRAMSINGEL 48 - BREDATRAMSINGEL 48 - BREDA

0767660138 TRAMSINGEL 48 - BREDATRAMSINGEL 48 - BREDATRAMSINGEL 48 - BREDATRAMSINGEL 48 - BREDATRAMSINGEL 48 - BREDATRAMSINGEL 48 - BREDATRAMSINGEL 48 - BREDATRAMSINGEL 48 - BREDATRAMSINGEL 48 - BREDATRAMSINGEL 48 - BREDA

0767660138 0767660138 WWW.MONKEYTOWN.EU

KINDERFEESTJESSCHOOLREISJES

HET LEUKSTE SPEELPARADIJS VAN

BREDA IS 7 DAGEN PER

TRAMSINGEL 48 - BREDA 0767660138

BRID

GER

EIZE

N

8-daagse reis Oostenrijk van 20 t/m 27 oktober 2014 Vervoer per luxe tourincar Heen- en terugreis met overnachting in middenklasse hotel 5 nachten verblijf Hotel Wildauerhof**** o.b.v. half pension Diverse excursies en 5 avonden bridge 2 volwassenen per kamer € 499,00 per persoon 1 volwassene per kamer op aanvraag ________________________________________________________________________________________________________________

4-daagse riviercruise van 12 t/m 15 december 2014 Cruise over de Romantische Rijn langs Duitse kerstmarkten Cruise met 3 overnachtingen per luxe hotelschip**** o.b.v. vol pension Diverse excursies en 3 avonden bridge 2 volwassenen per hut vanaf € 335,00 per persoon 1 volwassene per hut vanaf € 370,00 per persoon

Martens Bridge Reizen

“Vera (42), herdacht als moeder, geliefd bij velen, energiek en altijd vrolijk.”

Elke uitvaart verteltzijn eigen verhaal.

076 - 521 68 77www.zuylen.nl

Swingend de nieuwe collectie 2015 in

BRUIDSMODESHOW!!!op woensdag 8 oktober 2014Tiggelman Dance & Events

Angelique BruidsmodeToegang € 7,50 incl. consumptie

Reserveren 076-5215889 [email protected]

ZELFVERDEDIGINGSTRAINING in BredaGeen omslachtige gevechtstechnieken,maar snel toepasbare technieken voorefficiënte zelfverdediging volgens de SILATBARONGSAI/KUNG‐FU gevechtskunsten.Voor aanmelding en informatie kunt u mailen naar: [email protected]

advertentie_Opmaak 1 2-9-2014 9:53 Pagina 1

DE SCHANS, Steenbergseweg 6 HALSTEREN Telefoon 0164-686418www.deschanstuinschermen.nl

Het plaatsen is vakwerk. dat staat er voor jaren.Kwaliteit en degelijkheid, daar komt het op aan.Betonpaal in combinatie met betonplaat.Houtdelen vrij van de grond, kan niet rotten.

Evt. gratis thuisbezorging.

Ook voor rooienen verwijderenvan uw oudeerfafscheding!!!

Van Postkantoor naar PakketpuntHet Postkantoor AKO Bruna Breda NSop het Stationsplein 16 is nu een Pakketpunt.

Op een PostNL Pakketpunt kunt u een: - pakket ophalen - pakket en brievenbuspakje versturen (binnen de EU) - pakket retour sturen - aangetekend versturen - post- en pakketzegels kopen

Via onze onlineverzendservice.nl kunt u uw pakketten zelf frankeren. Op mijnpakket.nl kunt u zelf bepalen waar en wanneer u uw pakket ophaalt of laat bezorgen.

Voor partijenpost en pakketten buiten de EU kunt u onder andere terechtbij de PostNL Postkantoren in Breda: • Jumbo Breda, Belcrumweg 5• MiKaa, Veemarktstraat 38• Albert Heijn, Nieuwstraat 45 Voor overige locaties gebruik de PostNL app of kijk op postnl.nl/locatiewijzer.

Bosstraat 6 4714SB Sprundel

0165-352222 [email protected]

Betontegel 60x60x5cm

Nero

Nu 5,40 per stuk* * Prijs geldig bij afname volle pallet prijs incl. BTW

Page 8: Dbo 20140924

Iets voor een ander betekenen

Informatie over wonen, zorg, ontspannen, sporten en bewegen, cursussen, geldzaken, welzijn, mantelzorg en vrijwilligerswerk voor iedereen in Breda.

Kopij, tips of foto’s aanleveren? Dat kan via: [email protected]

Een ander een handje helpen, er zijn voor een ander als dat nodig is, zorgen voor elkaar. We doen het ‘t hele jaar door, op allerlei manieren. Jij vast ook.Wil je laten zien wat dit voor jou of de ander betekent? Doe dan mee met het project ‘Laat je hart spreken’!

WIJ organiseert dit project in het kader van haar 50-jarig bestaan. Laat ook je hart spreken en ga creatief aan de slag! Je kunt het thema op allerlei manieren

verbeelden: tekenen, schilderen, foto-graferen, quilten, borduren of schrijven. Iedereen in Breda kan meedoen: jong en oud, of je nu wel of geen kunstenaar bent.Als je meedoet, exposeert WIJ je werk in de Stadsgalerij aan de Oude Vest van 12

t/m 14 december. Ook komt een deel te hangen in kerstbomen in de stad en te staan in de Bredase Bode.

Inspirerende informatie-avondOp donderdag 2 oktober licht WIJ op een informatie-avond het project toe en laat Nieuwe Veste, Centrum voor de kunsten, inspirerende voorbeelden zien uit Latijns-Amerika. Tijd: 19.30 tot 21.00 uur in Nieuwe Veste, Centrale Biblio-theek, Molenstraat 6.

Workshop beeldend en schrijvenOok organiseert WIJ vier gratis workshops waar

docenten van Nieuwe Veste je helpen een start te maken met je werkstuk.Drie workshops beeldend o.l.v. Cécile Verwaaijen:• Wo. 8 oktober 14.00-16.30 uurCentrum Heksenwiel, Heksenwiellaan 2• Do. 9 oktober 14.00-16.30 uur

Copacabana, Overakkerstraat 190• Di. 14 oktober 19.30-22.00 uurHuis van de Heuvel, Mgr. Nolensplein 1

Eén workshop verhalen schrijven o.l.v. Peter van der Graaf:• Wo. 15 oktober 20.00-22.00 uurNieuwe Veste, Centrale Bibliotheek, Molenstraat 6

Doe mee!Kijk op www.wijbegintbijjou.nl Meld je werk daar aan via het aanmeldformulier en schrijf je in voor informatie-avond of workshop.Vragen? Mail: [email protected] of bel WIJ, tel. (076) 525 15 00.

Je beeld of verhaal exposeren?

Hoe beeld jij ‘zorgen voor elkaar’ uit?

Laat je hart spreken!

Als wonen een probleem wordt

Mijn bejaarde moeder woont nog zelfstandig in haar eigen huis. Maar na haar heupbreuk gaat het steeds moeilijker en lijkt ze ook geestelijk achteruit te gaan. Met mijn zus pro-beer ik het onderwerp ‘verhuizen’ of ‘aanleunwoning‘ op tafel te brengen. Maar daarop reageert ze panisch en wordt onaanspreekbaar. Ze wil voor geen goud weg uit haar huis en vindt zelf dat het allemaal nog goed gaat. We willen haar oude dag prettig hou-den: hoe pakken we dit aan?

Mail uw reactie voor 1 oktober aan: [email protected]

Dit zou ik doen

Dit zou ik doenDit zou ik doen

1

32Samen invullen

Haar ondersteunen

AccepterenIk kan mij goed voorstellen dat u op een persoonlijke manier van uw vriend af-scheid wilt nemen. Tegelijkertijd zal ook de echtgenote de korte tijd die zij nog met haar man heeft samen met hem wil-len invullen. U kan wellicht contact met haar opnemen en uw behoeften benoe-men. En proberen samen te bedenken hoe het afscheid voor beide partijen in te vullen zonder dat het te belastend is voor uw vriend en voor haar. Mocht dit niet bespreekbaar blijken, dan kunt u hem ook een brief schrijven met wat u hem en haar nog mee zou willen geven in deze moeilijke tijd.

Margriet Arnoldussen, maatschappelijk werker Sociaal Team

‘Een goede vriend van ons in ongeneeslijk ziek, hij heeft niet lang meer te leven. Zijn echtgenote houdt hem helemaal ‘voor zichzelf’. Ze zegt dat het echt te druk is voor hem om nog mensen over de vloer te hebben. Maar zo kennen wij hem helemaal niet. En wij, zijn vrienden, willen zo verschrikke-lijk graag afscheid nemen, maar tegelijkertijd ook juist nu geen confl icten veroorzaken. Hoe kunnen we dat het beste aanpakken?’’

Afscheid nemen van een dierbare is vreselijk moeilijk, niet alleen voor jullie maar zeker voor deze mevrouw. Zoals ze zelf aangeeft is het vreselijk druk met al deze mensen op de vloer, en wordt het voor haar net kennelijk net iets teveel. Probeer haar te ondersteunen en vraag eens hoe het met haar gaat en of jullie iets voor haar kunnen doen. Toon begrip en probeer je in haar situatie te verplaat-sen en haar zorgen te verminderen. Een briefje, kaartje of belletje kan veel doen en laat haar weten dat ze er niet alleen voor staat.

Bert Bogers

Ik ben van mening dat vrienden deze houding moeten accepteren, hoe moeilijk dat ook is. Het is vaak niet zo dat zieke mensen en hun omgeving geen mensen meer willen zien of om zich heen willen hebben, maar niet ziek gezien willen worden. U, als vrienden, wilt afscheid nemen maar de man en echtgenote blijkbaar niet. Ik zou dit accepteren en de echtge-note laten weten dat jullie er altijd voor haar zijn óók na het overlijden van haar man. Juist dan kan ze vrienden nodig hebben en kunnen er samen nog mooie momenten gedeeld worden.

Marja Halters, wijkconsulent Geeren Zuid

Wat zou u doen?Er zijn allerlei manieren om tegen een

probleem aan te kijken. Lezers reageerden

op de vraag van de redactie hiernaast.

Afscheid nemen

Denk mee over het volgende probleem!

www.wijkwijsbreda.nl/bode001

Page 9: Dbo 20140924

Uw oude dak

vervangen met

nieuwe golfplaten

of

epdm dakrubber

Tel. 06 - 20957897

schildershuisbreda

076-57.15.914Schilder en Witwerk

van plafonds en wanden. Houtrotreparaties.Zink en Dakleer.

www.marnixbreda.nl

Hee u al eens gedacht aan een kunstgebit op implantaten? Zaterdag  27  september  en  zaterdag  25 oktober bent u van harte welkom jdens één van onze open dagen. U kunt van 10:00u tot 16:00u een kijkje nemen in onze nieuw ingerichte prak jk in het centrum van Breda. De tandarts/implantoloog en tandprothe cus zijn aanwezig om al uw vragen te beantwoorden op het gebied van klikgebi en, implantologie, kunstgebi en, nazorg, kosten, vergoedingen, etc.

Overweegt u de aanschaf van een (nieuwe) prothese of hee u last van uw huidig kunstgebit?

Proteer  dit  jaar  nog!  In 2015 zullen de eigen bijdrage en het eigen risico weer s jgen waardoor een klikgebit en regulier kunstgebit voor u weer duurder worden….

OPEN DAGEN  Klikgebitten &  Implantologie  

Boschstraat  11  ● Breda  (Centrum) ●  Tel.  076  ‐ 58  12  280  ● www.tppvlaszak.nl

Uw specialist op het gebied van: 

• Klikgebi en • Implantologie

• Kunstgebi en • Repara es

• Frame protheses • Mondhygiëne

OPENDEURDAGENzaterdag 27 & zondag 28 september van 10 tot 17 uur

U KIEST TOCH OOK VOOR ONS U KIEST TOCH OOK VOOR ONS U KIEST TOCH OOK VOOR ONS U KIEST TOCH OOK VOOR ONS U KIEST TOCH OOK VOOR ONS U KIEST TOCH OOK VOOR ONS U KIEST TOCH OOK VOOR ONSBEL

VOOR EENGRATISOFFERTE

Maatwerk alle serres zowel klassiek als modernFabricatie van ramen & deuren in pvc en aluminiumAlles in eigen beheer - sinds 1983 - 10 jaar waarborg

Geen voorschot - Nieuwbouw - Renovaties - Alle RAL kleurenVolledige afwerking - Geplaatst door vakmensen.

U KIEST TOCH OOK VOOR ONS U KIEST TOCH OOK VOOR ONSBezoek onze vernieuwde

showroom

BRUYNSEELS - VOCHTEN NVVERANDA’S - RAMEN - DEUREN in ALUMINIUM & PVC

OPENDEURDAGEN

Puur genieten

maatwerk alle veranda’s zowel modern als klassiek

fabricatie van ramen & deuren in PVC en aluminium

alles in eigen beheer sinds 1983 • 10 jaar waarborg

nieuwbouw • renovaties • meer dan 30 jaar ervaring

zaterdag 15 en zondag 16 februarivan 10 uur tot 17 uur

Brasschaatsesteenweg 292 • Kalmthout • tel. 03 666 57 86

A l le dagen open 10u - 17u • zondag 14u tot 17u • www.bruvo.be

Bezoek onzeshowroom of Bel voor een

gratis offerte

Brasschaatsesteenweg 292 • Kalmthout • Tel. 00 32 3 - 666 57 86 • Fax: 00 32 3 - 666 44 41

ALLE DAGEN OPEN VAN 10-17 UUR • ZONDAG VAN 14-17 UUR (BEHALVE TIJDENS DE OPENDEURDAGEN) • www.bruvo.be

BRUYNSEELS-VOCHTEN NVVERANDA’S • RAMEN • DEUREN in ALUMINIUM & PVC

Meer dan 25 jaar ervaring!2013

MEER DAN 30 JAAR ERVARING!

SERRES

varing!varing!varing!varing!MEER DAN 30 JAAR ERVARING!varing!varing!varing!MEER DAN 30 JAAR ERVARING!varing!

BEZOEK ONZE

WEBSITEWWW.BRUVO.BE

Brasschaatsesteenweg 292 • Kalmthout • Tel. 00 32 3 - 666 57 86 • Fax: 00 32 3 - 666 44 41

varing!varing!varing!varing!varing!MEER DAN 30 JAAR ERVARING!varing!varing!varing!varing!varing!Vraag naar onze speciale

actievoorwaarden

NoordBalieweide, Baliëndijk 82, tel. 587 50 28Hagedonk, Middenweg 40, P’beek, tel. 541 31 51Heksenwiel, Heksenwiellaan2, tel. 549 41 97’t Rietveldhuis, Rietveldplein 24, tel. 581 62 90Centrum/ZuidwestBoymere, Zaart 35, tel. 543 64 61Huis van de Heuvel, Mgr.Nolensplein 1, tel.514 28 55 Princenhof, Princentuin 1, tel. 530 97 91ZuidoostDe IJp, Overakkerstraat 101, tel (088) 117 26 00 ’t Houwke, Grote Houw 227, tel. 587 29 24Zie voor meer activiteiten: www.wijkwijsbreda.nl

Adressen locaties

Activiteiten met WIJ in de wijk

Zaterdag 27 septemberHeuvel: Repaircafé13.00-16.00 uur. Open inloop waar een ieder herstelwerkzaamheden van zijn kleinehuishoudelijke apparaten ter plekke kan laten doen. Locatie: Van Heemkerkstraat 55.Boymere: Muziekmiddag13.30 uur. DJ Janousch vermaakt met sfeervolle, gevarieerde muziek.Princenhof: Burendag met KBO14.00 uur. High tea met Engelse hartige en zoete lekkernijen, ook live muziek. Kosten € 7,00 (KBO leden € 5,00).Balieweide: Bingoavond19.30-22.00 uur. Kosten € 4,20 (zeven rondes). Superronde € 1,50.Zondag 28 september: Balieweide: Voordrachtmiddag14.00 uur. Inloop 13.30 uur.De Schrijfgroep Balieweide met de hoogtepunten van de geschreven verhalenen gedichten in het afgelopen seizoen.Maandag 29 septemberDe IJp: Workshop schilderen13.30-15.30 uur. Schilderen naar voorbeeldJosien Broere. Kosten € 15,00 per 4 lessen.Aanmelden via Gonnie Schreurs tel. (06) 10 50 01 44 of [email protected] 30 septemberDe IJp: Filosofisch café10.00-12.00 uur. Samen bepalen we dethema’s. Aanmelden bij Erica Mooijekind, tel. (076) 521 23 02 of [email protected]: Modeshow14.00 uur. Modeshow met verkoop nieuwe herfst/wintermode.De IJp: Modeshow14.30 uur. Modeshow en verkoop. Donderdag 2 oktoberBalieweide: Fiesta14.00 -16.00 uur. Spaanse middag. Vrij entree. Aanmelding voor dinsdag 29/9.Boymere: Gespreksgroep14.30-16.30 uur. Gesprek met als thema: Wat betekent het begrip ontmoeten voor jou? met gespreksleidster Henrieke ten Thije. Vrij entree. Graag vooraf aanmelden op tel. (076) 543 64 61.Vrijdag 3 oktoberPrincenhof: Wandel en Match10.00 uur.Heksenwiel: Nagelstudio9.30-12.00 uur. Kosten € 2,00. Graag vooraf reserveren bij informatiecentrum Haagse Beemden, tel. (076) 549 41 97.Boymere: Modeshow14.00-16.00 uur. Gratis modeshow van dames- en herenconfectie H en A najaarscollectie 2014 met aansluitend verkoop. Boymere: Proefles wandeltraining13.30 tot 14.30 uur. Samen wandelen met wandeldeskundige Michel Huijbregts.Aanmelden in het restaurant.

Aalten Schildersbedrijf

B R E D A

plafonds & wanden witten

Ook binnen- en buitenschilderwerk

Vraag een vrijblijvende offertetel. 06 - 43220390 /

076 - 5991675

Page 10: Dbo 20140924

PAGINA 10

BAVEL - Stichting ‘Bavel Fietst om…’organiseert voor de 3e keer in suc-cessie op zondag, 28 september een veldtoertocht. De opbrengst gaat in zijn geheel naar twee goede doelen, Villa Joep en FSHD.

De veldtoertocht in Bavel is een niet meer weg te denken evenement geworden. De tocht heeft een aantal bijzondere hoogte elementen, zoals de Bavelse Berg en de Bavelse Wal. Verder gaat de tocht over de Strijbeekse heide en vele andere mooie, vooral af-wisselende, trajecten. Het is een unieke en goed verzorgde tocht. Onderweg mag je rekenen op een uitgebreide bevoorra-ding en ook materiaalhulp ontbreekt niet. De mogelijkheid om de fiets tenslotte schoon te spuiten maakt de veldtoertocht compleet. Een gezellige afsluiting bij Ko-renmolen de Hoop is verzekerd. Vorig jaar

schreven zich ruim 1200 deelnemers in. Gelet op de vele positieve reacties is de verwachting dat het aantal inschrijvingen dit jaar nog hoger zal zijn. De afstanden van de veldtoertocht zijn 25, 40 en 60 km. De start en finish zijn bij Korenmolen de Hoop in Bavel. Vanaf 08.00 tot 10.30 kan gestart worden. Voorinschrijven is voor de veldtoertocht niet nodig. Het huren van mountainbikes is moge-lijk via de website www.bavelfietst.nl. Nieuw dit jaar is de Kidstour. Op een speciaal hiervoor uitgezet traject zullen ervaren fietsers kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar kennis laten maken met het mountainbiken. Het mountainbiken is een sterk groeiende sport. Het is belangrijk om veiligheid en techniek al op jonge leeftijd aan te leren. Deelname aan de kidstour kan uitsluitend door voorinschrijving via de website: www.bavelfietst.nl. Voor deelname heb je een mountainbike en

een helm nodig. Vertrek is om 10.30 uur bij Korenmolen de Hoop, Schoutenlaan 75 in Bavel.

Enerverende toertochtenMuziekkapel ‘t Dakkapelleke organiseert op 28 september in samenwerking met Korenmolen de Hoop en in het kielzog van het evenement” Bavel fietst om...” een muziekfestival: “Muziek in de Molen”. Aan dit muziekfestival nemen 13 kapellen deel die 2 maal het podium zullen betreden. De kapellen komen niet alleen uit Breda en Ul-venhout maar ook uit Etten Leur (Sjubokz) Zevenbergen (Notenkrakers en Bultse Her-rie) en Utrecht (Soulstampers). Het festival begint om 10.40 als de fietsers binnen-komen en eindigt om 19.00 uur. Het vol-ledige programma is te vinden op: www.dakkapelleke.nl of www.facebook.com/dakkapellekebreda Kortom een hele zondag muziek in de Molen.

Veldtoertocht Bavel

BREDA - Door een tweetal blessures, en door een trainingsweekend van DS2 en daardoor niet beschikbaar, werd met 2 A speelsters afgereisd richting Naaldwijk. Dat het een las-tige wedstrijd zou worden hadden we vooraf ingeschat.

Meteen na de start was het na 2’ Lisa Pas die de Bredase dames op voorsprong zette. In de daarop volgende aanval wisten de dames uit Naaldwijk direct weer tegen te scoren, 1-1. In de 13’ wisten de dames van Mohsen Daghrir een gaatje te slaan van 2 doelpun-ten, 3-5. Na 18’ wist Westlandia door een “frummel goal” gelijk te maken, al wordt er over getwijfeld of deze bal wel in zijn geheel over de doellijn is geweest, 6-6. Hierna lopen de dames uit Breda uit door 4 keer op rij te scoren, 6-10, 23’. Door Lisa Kaijen wordt de stand na 28’ spelen 9-12. Uit een afgeslagen aanval van de dames

uit het Westland krijgen de dames uit Breda een strafworp. Deze wordt gemist, vanuit de tegenaanval weet Westlandia, middels een strafworp, wel te scoren. 10-12. Dat is dan tevens de ruststand. Wan-neer de strafworp niet gemist was ga je waarschijnlijk met 4 doelpunten rusten, nu echter maar 2.Vier minuten na rust viel het eerste doelpunt van de 2de helft, 10-13. Door een snelle tegenaanval, na balver-lies aan Bredase zijde, en een weer toe-gekende strafworp weten de Westlandse dames weer terug te komen op 12-13, na 8’. Door 2 doelpunten op rij van Lisa Pas weet Breda weer de marge op 3 punten te brengen, 13-16, na 12’ spelen. Ondanks de overtal situatie voor Breda weet de da-mes uit Naaldwijk toch weer in te lopen naar 15-16, na 16’. Steeds is het weer de uitstekend keepende Tamara van Es die heel veel ballen weet te pareren. Zelfs 3 pingels werden door haar gestopt. Zij was een ware obsessie voor de ploeg uit

Naaldwijk. Door 2 doelpunten, een van Elia Comes en een van Marlou Verkou, wordt de voorsprong weer 15-18. Met een lobbal en een velddoelpunt ko-men de dames uit het Westland weer terug op 17-18, 24’. Door wederom 2 strafworpen wordt de stand 19-19, nadat United tussentijds ook nog eenmaal had gescoord. Het wordt zinderend slot. Uit een snelle tegenaanval weet Westlandia voor de eerste keer, op voorsprong te ko-men, 20-19, 29’. Door snel uit te nemen, en deze goede kans te benutten, weet de uitstekend spelende Lisa Pas vanaf de linkerhoek de gelijkmaker binnen te gooien. Met nog 10 “ te gaan was de wedstrijd gespeeld, eindstand 20-20.Ondanks alle blessures hebben de dames hard gewerkt en zeker dit punt verdiend.Volgende week wacht ons VELO in een thuiswedstrijd tegen Veneco/VELO uit Wateringen in de “Haagse Beemden” om 20.30 uur.

United Breda red in slotfase één punt tegen WPK/Westlandia

Meer informatie op: www.stelcomfortshop.nl en www.theAlinker.com

Op zaterdag 27 september aanstaande vindt bij StelComfort in Zevenbergen de Alin-ker Demo-dag plaats. De Alinker R-volution is een nieuw loophulpmiddel bedoeld voor mensen die actief willen blijven, er op uit willen trekken en onafhankelijk willen zijn, ook al ervaren ze een beperking. De Alinker komt binnenkort in Nederland op de markt, maar iedereen kan nu alvast kennismaken.StelComfort voorziet voor een grote groep mensen een uitbreiding van hun mobili-teit die ze zelf wellicht niet (meer) voor mogelijk hielden. De Alinker is dan ook een welkome aanvulling op het bestaande assortiment mobiliteitshulpmiddelen. Op een Alinker beweegt de gebruiker zich nagenoeg rechtop staand (op ooghoogte met de omgeving), waarbij het lichaamsgewicht wordt ondersteund en de drie wielen zorgen voor stabiliteit. Omdat de Alinker door zijn design niet oogt als een conventioneel hulpmiddel, ervaren gebruikers niet het stigma. De voorverkoop van de Alinker start in de laatste dagen van september. Aanvankelijk is de beschikbaarheid zeer beperkt. Voor wie nog een proefrit wil maken alvorens in te schrijven op de voorverkoop, is de Demo-dag in Zevenbergen de laatste mogelijk-heid in de regio. De Demo-dag start om 10:00 en iedereen is tot 14:00 welkom op de Campagneweg 1 voor een proefrit op de overdekte testbaan of bij mooi weer buiten. Het team van The Alinker is aanwezig om te assisteren en vragen te beantwoorden.

Alinker demo-dag bij StelComfort Zevenbergen

Weer mobiel z i jn met de Al inker R-volut ion

- ADVERTORIAL -

De autobranche verschijnt de laatste tijd geregeld in het nieuws, bedrij-ven hebben het moeilijk en verkopen staan onder druk. Van Dorst Auto-motive roeit echter graag tegen de stroom in. In de afgelopen maanden is het merkenaanbod uitgebreid met Mazda, heeft Suzuki in Breda een nieuw onderkomen gekregen én is het erkend reparateurschap voor de merken Chevrolet en Subaru verkre-gen. Kortom, genoeg nieuwe activi-teiten binnen Van Dorst die gevierd mogen worden.

Met het verkrijgen van het dealerschap van Mazda in de regio Breda en Ooster-hout voegt Van Dorst een vierde Japanse merk aan haar merkengamma toe. In Breda is het dealerschap overgenomen van Rotel en in Oosterhout zijn de activiteiten van

Autobedrijf Fokkema overgenomen. Niet alleen de dienstverlening, maar ook en-kele mensen zijn meeverhuisd. Zo zullen de trouwe klanten altijd hun vaste gezich-ten blijven herkennen. De grote showroom aan de Charles Petitweg 41 in Breda biedt niet alleen plaats aan Mazda, maar is ook het nieuwe onderkomen van Suzuki Breda, dat tegenwoordig als Van Dorst Suzuki door het leven gaat. Voor Van Dorst Mazda is Breda het centrale verkooppunt voor zowel Breda als Oosterhout. Onder-houd en reparatie biedt Van Dorst, naast de werkplaats in Breda, ook aan via haar nieuwe servicevestiging aan de Havenweg 120 in Oosterhout. Mazda Service Ooster-hout deelt haar werkplaats samen met de Suzuki-vestiging aldaar. Op de nieuwe locatie was voorheen Egbers auto’s actief. Van Dorst nam niet alleen de oud mede-werkers daarvan in dienst, ook heeft men

overeenstemming bereikt met de merken Chevrolet en Subaru inzake de erkend reparateurschappen. Reden genoeg voor een feestje moet directeur/eigenaar Jac van Dorst hebben gedacht. Met een heuse openings-10-daagse, die plaatsvindt van 25 september tot en met 5 oktober, opent hij op feestelijke wijze trots de deuren van de compleet vernieuwde showroom. Naast de mogelijkheid van het maken van een proefrit met elk model van de beide merken stunt Van Dorst tien dagen lang met kortingen op occasions. Tijdens dit openingsevent maakt iedere bezoeker te-vens kant op het winnen van leuke prijzen, met als hoofdprijs een auto. Klassieker in worden, de Mazda MX-5. Alles staat in het teken van ‘thuis komen bij Van Dorst’ en de relatie die zij hebben met haar klanten. Een bezoekje aan de Charles Petitweg 41 meer dan waard.

Feestelijke opening nieuwe showroom Van DorstBEDRIJVIG NIEUWS

BREDA - Het jubilerende feestorkest Tartouffe heeft de komende weken een mooie tour voor de boeg. Aller-eerst zal Tartouffe komende zondag in Brugge de Langestraat-Hoogstraat Feesten opluisteren. Daarna zal het 40-jarige orkest voor het 5e achter-eenvolgende jaar present zijn bij de Great River Race in Londen.

Deze wedstrijd is op de Oxford Cambridge (Oxbridge) race na de grootste roeiwed-strijd van Engeland. Zo’n 300 sloepboten, waaronder 35 boten uit Nederland, varen in verschillende klassen vanaf de Dock-lands 40 km naar Richmond. Naast snel-heid speelt humor en plezier een grote rol.

De snelste boot ontvangt de “Challenge Trophy” maar er is ook veel aandacht voor de fraai uitgedoste roeiers die de race vol-tooien. Het 17 koppige orkest, verzorgt bij dit evenement de muzikale omlijsting. Zij spelen op hun eigen wijze de hits uit de jaren 60, ‘70 en ‘80. Op vrijdag spelen zij op de camping waar de roeiers verblijven en op zaterdag varen zij mee tijdens de race op de begeleidingsboot. Na de finish, waar in een typische Engelse sfeer de race wordt geëvalueerd, zal het feestje worden voort-gezet. De tour wordt 5 oktober afgesloten in Breda. Tartouffe is dan op de Grote Markt te vinden waar zij de vele lopers tijdens de singelloop muzikaal gaan aanmoedigen. Voor meer info kijk op: www.tartouffe.nl

Feestorkest Tartouffe on tour naar Londen en Brugge

ULVENHOUT - De Zonnebloem Theater Tournee is al jaren een vast programma onderdeel. Op dinsdag 21 oktober van 14.00 tot 16.45 uur zal theater de Nobelaer in Etten-Leur weer gastheer zijn voor de Zonnebloem regio.

In de gastronomische musical “Diner voor Twee” draait het om tal van komische verwikkelingen in een piepklein, maar chique hotelrestaurant in Venetië, waar een half Nederlands-Italiaanse maître (Ron Brandsteder) de scepter zwaait. Vanavond zijn twee Nederlandse stellen bij hem te gast. Het ene stel intellectueel en bemiddeld- is op huwelijksreis en heeft flink betaald voor het eli-taire arrangement. Het andere stel is echter behoorlijk plebs (een

werkloze volkszanger en een nogal loslippige kapster) en heeft onlangs de postcodeloterij gewonnen. Zij gaan voor het eerst ‘op chique’ Als dat maar goed gaat! Zo uiteenlopend als zijn gasten, zo uiteenlopend zijn de muzikale gerechten waarop u tijdens deze fonkelnieuwe Zonnebloem theatermatinee getrakteerd zal worden: op het menu staan klassiek, musical, Italiaans en - zeker niet te ver-smaden!- puur Hollands. Met in de cast: Ron Brandsteder, Joke de Kruijff, Petra Berger, Rolf Koster en Arwin Kluft en twee stagiaires van de Nederlandse musicalacademie: Guus Boswinkel en Tamara Juinen. Iedereen heeft inmiddels de uitnodiging ontvangen en kan zich aanmelden vóór 1 oktober door middel van het strookje dat bij de uitnodiging zat. Wij gaan er weer een mooie middag van maken.

Aanmelden voor de theatershowDe Zonnebloem afdel ing Ulvenhout-Galder-Str i jbeek

Page 11: Dbo 20140924

)

Afdeling Baronie van Breda

GROOTSTE FUSIE IN FNV VAKBONDSLANDUITNODIGING LEDENVERGADERINGDe FNV-bonden staan voor de grootste fusie sinds decennia.

Het voornemen is om met de FNV-bonden: FNV Bouw, FNV Bondgenoten en FNV Sport en Abvakabo FNV per 1 januari 2015 een fusie aan te gaan.

Het defi nitieve besluit tot deze eenwording zal, per bond, in het eigen fusie-congres, genomen moeten worden.

Voordat het congres van Abvakabo FNV hierover zal besluiten worden de leden van Abvakabo FNV geraadpleegd en kunnen zij hun visie over het voorgenomen besluit kenbaar maken.

Hiertoe roepen wij onze leden voor deze bespreking op:

WOENSDAG 1 OKTOBER 2014VAKBONDSHUIS FNVST.IGNATIUSSTRAAT 253A | 4817 KK BREDAAANVANG: 20:00 UUR

Vóór-informatie vindt u op: http://www.abvakabofnv.nl/over-ons/fnv/fnv-in-beweging/

Bezoekadres: Vakbondshuis FNV, St. Ignatiusstraat 253A 4817 KK Bredawww.baronievanbreda.nl E-mail: [email protected]

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars

(Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG) 3 behandelingen van 20 minuten Geen extra kilo’s en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, OBSTIPATIE

STOP NU MET ROKEN!!!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143 (Etten-Leur)

Behandelingen ook ’s-avonds

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Zeer succesvol al in Duitsland, Frankrijk, België,Zwitserland Word vergoed door alle verzekeringsmaatschappijen Geen ontwenningsverschijnselen 3 behandelingen van 20 minuten Geen extra kilo’s en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN en BURN-OUT

STOP NU MET ROKEN!!!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak:

076-5153143 (Etten-Leur)

Ook ’s-avonds en in het weekend

● Hoogste slagingspercentage, 90,5%● Nieuwste methode -> Luxopuncture● Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars in 2012 (Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG)

● 3 behandelingen van 20 minuten● Geen extra kilo’s en pijnloos● Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID

Definitief AFSLANKEN!!!!●Nieuwstemethode- > Luxopuncture●GEEN JOJO-EFFECT●Wordt vergoed door alle Zorgverzekeraars !!!●Wekelijkseenbehandeling van 20 min.●Behandelingendoorgediplomeerde therapeuten●Luxopunctureook: BURN-OUT DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID Alle CHRONISCHE KLACHTEN, QIGONG

STOPPEN MET ROKEN

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars !!!

3 behandelingen door gediplomeerde therapeuten Geen extra kilo’s en pijnloos

Luxopuncture ook: MENOPAUZE,DEFINITIEF AFSLANKEN, DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID Alle CHRONISCHE KLACHTEN, QiGong/TaiChi

STOP NU MET ROKEN!!!

Bel vrijblijvend voor info. of afspraak: 076-5153143

Behandelingen ook ’s-avonds

Etten-Leur

Gezond en blijvend afslanken Wekelijks deskundige begeleiding en heerlijke menu’s

voor het hele gezin.

ETTEN-LEUR, PRINSENBEEK, RIJSBERGEN EN ZUNDERT mw. D. Coremans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .telefoon: 076 – 5019915

SPRUNDEL mw. J. Vergouwen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .telefoon: 0165 – 708944

HALSTEREN mw. E. Musters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . telefoon: 0164 - 265378

Online cursus- en locatiegegevens kunt u vinden op onze website

www.slank-klub.nl

1.65v van 1.79

2.19v van 2.29

1.99v van 2.49

1.79v van 1.85

0.55v van 0.59

volgens VARA Kassa**

VOOR HUISMERKENvolgens de Consumentenbond*

1.39

89.99

89.99

12.99

499.00

Vanaf woensdag 24-09-2014

Vanaf maandag 22-09-2014

2.19

2.19

4.49

3 TB WERKGEHEUGEN

32 GB

20%goedkope

r

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

* Prijzen geldig t/m 28-09-2014. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

VERLAGINGENVERLAGINGENVERLAGINGENPRIJS

* Bron: Consumentengids april 2014 ** Bron: uitzending VARA Kassa, 7 juni 2014

DuopastaBoterhamzakjes

Hollandsche koek

50 cm, 8 stelen.

Zonnebloemen*

50 cm, 6 stelen.

Lelies*

50 cm, 20 stelen.

Bloemenboeket*

8 GB werkgeheugen. Hybride harde schijf.

PCBereik binnen: ca. 50 m. Bereik buiten: ca. 300 m.

Baby videomonitor

Externe harde schijfMicro-SD memory card

6x 0.33 l.

Sinaasappelsap, multivitaminesap of appelsap

Diverse soorten.

Bloeiende herfstplanten

Dreambonbons

Page 12: Dbo 20140924

DOOR HENK KETELAAR

Rondom het NAC stadion reden nerveuze deelnemers al vroeg hun opwarmrondjes. Nieuwsgierige toeschouwers keken toe en spraken over het weer dat er vorig jaar met zijn regenbuien heel anders uitzag. Hier hadden zij de kans om een toekomstige wielerkoning aan te raken of met hem op de foto te gaan. De geparkeerde touring-cars van de 25 deelnemende wielerteams maakten het wielerbeeld bij het voetbal-stadion compleet. Precies om half twaalf werden de 200 renners door burgemeester Van der Velden weggeschoten. Voor de tweede maal op rij zou Mike Teunissen als winnaar over de streep komen.

Identieke rondesDe Bredase amateurklassieker wordt

steeds meer bezocht door internationale wielerteams. “Ik ben blij met deze ont-wikkeling, maar we zijn er nog lang niet. Samen met de stichting Breda Wielerstad blijven we ons inzetten voor het behalen van de naast hogere UCI 1.1 ranking,” laat Walter Clement desgevraagd weten. “Elk jaar hebben verbeteringen aangebracht. Dat heeft er onder andere toe geleid dat we nu voor het eerst vijf identieke ron-den rijden van elk 40 km. Hierdoor rijden de renners vijf keer door binnenstad. Het voordeel hiervan is, we kunnen het par-cours beter beveiligen en de toeschouwers langs de route zien de renners vijfmaal aan zich voorbij gaan.”

Rabo Dikke Banden RaceRondom de haven streed de jeugd van 7 tot 12 jaar op gewone fietsen om de prijzen.

Familieleden, vrienden en kennissen zaten aan de kant van het parcours en moedig-den hun favoriet aan. Samen met de jeug-dige renners maakten zij er een waar wiel-erfestijn van. Fabienne van Oosterhout had met haar fiets veel bekijks omdat ze voorop de fiets een leeg bierkratje als bagagekist meevoerde . Ondanks haar inspanningen kwam zij helaas niet tot een overwinning. Voor iedere dikke banden deelnemer lag een medaille, goodybag en een Rabobank T-shirt klaar.

Rabo Jeugd CriteriumHet Rabo Jeugd Criterium is een omnium voor wielertalentjes met een KNWU li-centie. Zij mochten ook hun wedstrijden rondom de haven rijden. Vader Chow heeft de racefiets van zoon Brett daarom in optimale staat gebracht. Samen zette ze de fiets in de standaard, klaar voor gebruik. “Aan de fiets zal het niet liggen,” zegt vader veelbetekenend. Brett moet het maar bewijzen lijkt hij te denken. Als hij na drie onderdelen het beste heeft gepresteerd is hij in zijn klasse eindwinnaar en daar lijkt Brett voor te gaan gezien zijn voorbereidingen.

PAGINA 12

Schouwenpaleis, Breda, Koele Mei 22, tel. (076) 5412955 mobiel: 06-54918294. [email protected] - www.schouwenpaleis.nl.

BREDA - Johan Dam, eigenaar van Schouwenpaleis Breda, viert een lustrum. Vijf jaar geleden betrok hij het pand aan de Koele Mei 22 -24 te Breda. Daar vond hij de ruimte die hij zocht om klanten met alle zintuigen kennis te laten maken met zijn pro-ducten. Het is de grootste toonzaal in wijde omgeving van schouwen, CV haarden, wand- en palletkachels. Bronnen van ambiance, warmte, sfeer en gezelligheid. Met de donkere win-terdagen in het vooruitzicht is het beslist de moeite waard om die sfeer en gezelligheid alvast eens bij hem te komen proeven.

DOOR HENK KETELAAR

‘Daar waar vrolijke vuren vlinderen, stralen warmte en sfeer je tegemoet,’ is te lezen in de toonzaal van het Schouwenpaleis. In die sfeer is het ook ingericht en ingedeeld. “Schouwen en haarden zijn sieraden in een huis. Daarom besteden wij daar veel

zorg en aandacht aan. Dezelfde zorg en aandacht hebben we voor onze klant. Die koopt niet iedere dag een haard of kachel en daarom helpen wij hem graag bij het maken van een keuze en bij het plaat-sen. Als de klant het wilt, nemen we met onze technische kennis en ervaring ook de plaatsing voor onze rekening,” vertelt Jo-han die er trots op is dat een team van all-round medewerkers dat mogelijk maakt...

Elk vertrekIn de nieuwe toonzaal staan te kust en te keur: pelletkachels (15 modellen), ECO Blue CV-haarden en vele designhaarden die zo-wel op hout gas, elektra, en bio-ethanol branden. “Er gaat niets boven een echt vuur, dat schept gezelligheid en warmte maar dat is niet altijd mogelijk,” weet Jo-han. “Houthaarden hebben bijvoorbeeld een afvoerkanaal nodig. Toch kan ook daar gezelligheid en warmte worden gebracht. Hiervoor hebben wij speciale (wand)haarden waarvoor geen rookafvoerkanaal nodig is. Het zijn pareltjes die je in elke ka-

mer kunt plaatsen.” vertelt Johan wetende dat veel mensen hiervan niet op de hoogte zijn. “De prachtige, moderne X-Fires gas-haard met katalysator en de nieuwste Eco haarden die op bio ethanol branden bieden bijvoorbeeld deze mogelijkheid,” noemt Johan als voorbeelden.

SchouwenVoor wat betreft marmeren sierschouwen zegt Johan stellig de goedkoopste leve-rancier uit de wijde omgeving te zijn. “In principe kan ik alle sierschouwen leveren op maat, in verschillende kleuren en steen-soorten,” zegt Johan wijzend op een aan-tal zandstenen sierschouwen. Het Schou-wenpaleis kan zoals gezegd de complete installatie van de haard, schouw of kachel verzorgen. “Maar ook de handige doe-het-zelver kan met onze deskundige uitleg zelf ook goed aan de slag, dat is voor ons geen punt” merkt Johan in dat verband op. “De klant treft bij ons altijd op een prima prijs /kwaliteit verhouding aan, kan rekenen op een ruime keuze, goed advies, service,

snelle levering en een vakkundige plaat-sing. Kortom, redenen genoeg om eens bij ons in het Schouwenpaleis eens te komen

kijken en praten.”Iedere laatste zondag van de maand open.

Een wereld van sfeer, warmte en gezelligheidSchouwenpaleis Breda maakt het verschi l

BEDRIJVIG NIEUWS

Johan Dam bij één van zijn tophaarden. FOTO HENK KETELAAR

www.medinova.com

Met trots wordt met ingang van oktober 2014 een nieuwe collega in Medinova Kliniek Breda verwelkomd; orthopedisch chirurg R.A.H.E. van Dijck. De heer Van Dijck is geen onbekende voor Medinova. Al sinds 2011 is hij werkzaam in Medinova Kliniek Zestienhoven.

In Breda zal de orthopeed zich verder specialiseren op het gebied van sportorthopedie en het behandelen van klachten aan knie en schouder. Van Dijck werkt al jaren met plezier bij Medinova: “Omdat we alleen patiënten met orthopedische aandoeningen behande-len kunnen we ons focussen op specifiek die behandelingen waarin we gespecialiseerd zijn. Daarbij is het erg leuk om deel uit te maken van een hecht en professioneel team”, aldus de specialist. Wilt u persoonlijk kennis maken met orthopedisch chirurg Van Dijck, kom dan zaterdag 11 oktober naar de open dag in Kliniek Breda. Van 13:00 tot 17:00 uur staan alle medewerkers klaar om u rond te leiden, te informeren en antwoord te geven op uw vragen rondom de behandelmogelijkheden in Medinova Kliniek Breda. Kijk voor meer informatie op www.medinova.com

Medinova Kliniek Breda verwelkomt orthopedisch chirurg Van Dijck

KORT BEDRIJVIG

Het wielerevenement Rabo Baro-nie Breda Classic wordt jaarlijks in de derde week van september gehouden en bestaat uit een wie-lerwedstrijd voor profs en elite renners, een Dikke Banden Race en een Criterium voor jeugdige ren-ners.

Rabo BaronieBreda Classic

Baronie Classic groeit gestaagWielerspektakel meerdere malen door de binnenstad

De achtervolgers snellen met een sneltreinvaart door de binnenstad. FOTO HENK KETELAAR

BREDA – De wielerwedstrijd Rabo Baronie Breda Classic is voor de 6e keer gehouden. Bij het NAC stadion begon de nationale en internationale top aan hun 195 km lange tocht dwars door Westbrabantse land. Na vijf keer de binnenstad te hebben gepasseerd finishten de renners aan de Nieuwe Haven. Tussentijds werd op een parcours rondom de haven de Rabo Dikke Banden Race en het Rabo Jeugdomnium gereden.

BREDA - Hoewel er in de afgelopen maanden veel geld voor ALS is bin-nengekomen, is het duidelijk dat on-derzoek naar deze spier/zenuwziekte nog veel tijd en geld gaat kosten. Reden genoeg voor ALS Zeeland om door te gaan met activiteiten.

Dit jaar staat een ‘rondje Nederland’ ofwel ALS On Tour op het programma, in de pe-riode 27 september tot en met 4 oktober. Een groep van 20 fietsers met begelei-ding zal in acht etappes van Zeeland via Brabant, Overijssel, Gelderland, Friesland, Noord- en Zuid Holland-Holland weer te-

rugkeren in het Zeeuwse. In alle etappe finishplaatsen zijn er sponsoracties ge-organiseerd, ofwel door het vrijwilligers-team ter plaatse ofwel door ALS Zeeland. In samenwerking met de Bredase ALS-patiënt Jan van Hemert heeft ALS Zeeland het ‘Bredaas Buffet’ georganiseerd. Dit volledig gesponsorde buffet vindt plaats aan het einde van de eerste etappe op za-terdag 27 september, van 16:45 tot 19:15 uur. Deelnamekosten komen volledig ten goede aan de Stichting ALS. Meer infor-matie over ALS On Tour is te vinden op www.ALSZeeland.nl Aanmelden voor het buffet via [email protected]

Bredaas (benefiet) Buffet tijdens ALS On Tour

Breda finishplaats eerste etappe ‘ALS on Tour’ voor fietsgroep ALS Zeeland.

BREDA - Er is de afgelopen tijd veel geld ingezameld voor de ziekte ALS, maar onderzoek naar deze spier- en zenuwziekte zal nog veel tijd en meer geld gaan kosten.

Daarom gaat ALS Zeeland door met de organisatie van activitei-ten. Dit jaar staat een ‘Rondje Nederland’ of ‘ALS On Tour’ op het programma in de periode 27 september tot en met 4 oktober. Een groep van twintig fietsers rijdt onder begeleiding in acht etappes van Zeeland via Noord-Brabant, Overijssel, Gelderland, Friesland, Noord- en Zuid Holland-Holland terug naar Zeeland.

In alle finishplaatsen zijn er sponsoracties georganiseerd, door een vrijwilligersteam ter plaatse of door ALS Zeeland. In sa-menwerking met de Bredase ALS-patiënt Jan van Hemert heeft ALS Zeeland het ‘Bredaas buffet’ georganiseerd. Dit volledig door Revant revalidatiecentrum Breda gesponsorde buffet vindt plaats aan het einde van de eerste etappe op zaterdag 27 sep-tember, van 16.45 uur tot 19.15 uur. Deelname kost 7.50 euro. Het bedrag komt volledig ten goede aan de Stichting ALS. Meer informatie over ALS On Tour is te vinden op www.ALSZeeland.nl. Aanmelden voor het buffet via [email protected].

‘Bredaas Buffet’ voor ALS

Page 13: Dbo 20140924

Deug jij? Wil jij ook iets betekenenvoor scholieren die jouw steun goed kunnen ge-bruiken? Voor het nieuwe schooljaar zoeken we weer nieuwe MentorMaatjes! Meld je aan via [email protected]! Meer info: www.mentormaatjes.nl

MentorMaatjes! Meld je aan

Voor het nieuwe schooljaar

MentorMaatjes! Meld je aan

Voor het nieuwe schooljaar

MentorMaatjes! Meld je aan

aanhangwagenspaardentrailers

w w w . b e t a n c o . n l

juridisch advies & mediationfamilierecht * arbeidsrecht

* sociaal zekerheidsrecht * huurrecht * strafrechtGratis spreekuur maandagavond

van 17.00 tot 18.00 uur

Baronielaan 161, Breda. Tel.: 076-522 23 46 www.baronie-advocaten.nl

juridisch advies & mediationfamilierecht*arbeidsrecht*sociaal zekerheidsrecht

huurrecht*vreemdelingenrecht*strafrechtGratis spreekuur maandagavond

van 17.00 tot 18.00 uur

Baronielaan 161, Breda. Tel.: 076-522 23 46 www.baronie-advocaten.nl

Voor in- en verkoop gebruikte meubelen.

J.J. de Bomde meubelvriend

marijke meustraat 32, Breda 076-5141601

ma T/m VrIJ open Van 12-18 uur

AmbulAnt KApster

bij u AAn huis! Ook avonden.

Graag tel. afspreken: 06-21558173

Tandprothetiek TuinzigtDe specialist voor uw kunstgebit

Vrijdag 3 oktober a.s.: Inloopdag van 9:00 tot 14:00Gratis advies / beoordeling van uw gebitsprothese incl. gratis prothesereiniging!

Tandprothetiek Tuinzigt - Clematisstraat 57 - 4814JX Breda - 076-7851150 - www.tandprothetiektuinzigt.nl

De specialist voor uw kunstgebit!Ook voor uw-reparaties-rebasing-nieuwe prothese-klikgebit-implantologie

In samenwerking met

dAnscentrum GoetjAerlange Brugstraat 63a • etten-leurtel. 076-5034836www.goetjaer.nl

K o mop

dansles!Alles onder een dAK:Begin 2006 verhuizen wij naar het van Bergen-plein te etten-leur. we komen op een A-loca-tie waarin naast de dansschool ook een bras-serie wordt geopend. dansschool: 7 dagen perweek dansles. Aparte groepen voor kinderen,jeugd en volwassenen. Brasserie: Begin 2006wordt een sfeervolle brasserie geopend. ookvoor uw bruiloft, partij en kinderfeestjes

Dansles voor volwas-senen: Goed leren dansenen het is nog supergezelligook.”Was ik maar eerderbegonnen” is een kreet diewij elk jaar weer horen.Elke zaterdag is er vrij-dansen voor volwassenen.

Streetdance/Dance4fansLeren dansen zoals in eenvideoclip. Deze dansvormwordt steeds populairder enis op dit moment helemaalhot in buitenland. En ook bijons super cool, vet en gaaf!Kom gerust eens meedoen!

Dance-41 (Dance for one):Ben je single of heb je eenpartner die niet van dan-sen houdt? Geen nood:stijldansen zonder dans-partner kan ook bij ons.Afgelopen jaar zijn wij optv geweest met deze unie-ke vorm van dansen.

Dans voor kids: Zelfsvoor de kinderen van 4-11jaar is er dansles. Zij kun-nen naar showdansen ofnaar streetdance. Mis-schien vindt jij het ook welleuk om mee te doen! Datkan! Je mag gratis eenkeertje mee komen doen!

Jeugd: Wat is leuker dan opleuke muziek samen metheel veel vrienden leren dan-sen? Voor de jeugd is er vrij-dansen op de vrijdagavond.Met top 40 muziek lerendansen is leuk en gezellig!Neem je vrienden en vrien-dinnen mee en dansen maar!

Wedstrijddanssport:Danscentrum Goetjaerheeft afgelopen jarendiverse NEDERLANDSKAMPIOENEN afgele-verd. Geweldig mooieprestaties die onze dan-sparen in de wedstrijd-danssport leveren.

Theaterdans/Showdan-ce: Ongelooflijk leuk om opeen podium te staan. Deenergie, passie en plezierspat er van af. In december isonze nieuwe kerstshow intheater de Nobelaer te Etten-Leur. Onze showdansgroepbestaat wel uit 100 mensen.

lesrooster BeGinnersVolwAssenen:Zondag 19.15 uZondag 20.30 uDinsdag 21.45 uWoensdag 20.30 u

jeuGd:Zondag 14.15 uurVrijdag 18.00 uur

dAns-41:Dinsdag 09.30-10.30 uDinsdag 13.30-14.30 u

KinderdAnsles:Vrijdag 16.00-16.45 u

dAnce4FAns:Zaterdag 15.30-16.30 u

Kom op dansles!Goed en GezelliG:Kwaliteit, service en gezelligheid staan op de 1e plaats in een dansschool op een A-locatie met 2 zalen.ingericht op een bijzonder sfeervolle wijze waar iedereen zich thuis zal voelen. er wordt 7 dagen per week dansles verzorgd aan aparte groepen voor volwassenen, jeugd en kinderen.

nieuwe cursisten:Bijna dagelijks zijn er nieuwe beginnersgroepen. Hierdoor zijn inhaallessen geen enkel probleem. Voor diegene die al eerder hebben gedanst zijn er veel instroommogelijk-heden bij gevorderde groepen.

dAnscentrum GoetjAervan Bergenplein 17 • Etten-Leurtel.: 076 - 5034836www.goetjaer.nl

dansles voor paren:Goed leren dansen en het is nog supergezellig ook. “was ik maar eerder begonnen” is een kreet die wij elk jaar horen. Regelmatig is er Vrijdansen voor volwassenen.

showdans:Het is fantastisch om op een podium te staan. Het enthousiasme van de groep spat er van af.In 2011 staan we weer in de Nobelaer!

zumba:Zumba is het populairst, snelst groeiende fitness programma wereldwijd. De dansstijlen salsa, merengue, cumbia, samba, calypso en nog veel meer komen voorbij.

latin for one:Cha Cha, Samba, Salsa etc. zonder danspartner. Onbekend maar heel erg leuk. Al jaren verzorgen wij hier cursussen in. Er zijn ook cursussen overdag!

ook voor uw bruiloftsfeest2 sfeervolle zalen, een lounge/ver-gaderruimte en een restaurant met capaciteit van 20 tot 350 personen staan tot uw beschikking.

1985 - 2010:

25 jaardansles!

dansles voor jeugd:Wat is leuker dan op top 40 muziek samen met heel veel vrienden leren dansen? Neem je vrienden en vriendinnen mee en dansen maar!

• stijldansen• salsa• kinderdansles• stijldansen solo• wedstrijdtraining• showdans• opleiding dansleraar• zumba

DANSCENTRUM GOETJAERvan Bergenplein 17 • Etten-Leurtel.: 06 - 54775280www.goetjaer.nl

Da

nsl

es v

oo

r v

olw

as-

sen

en:G

oed

lere

n da

nsen

Stre

etda

nce/

Dan

ce4f

ans

Lere

n da

nsen

zoa

ls in

een

Dan

ce-4

1 (D

ance

for

one)

:Be

n je

sin

gle

of h

eb je

een

part

ner

die

niet

van

dan

-se

n ho

udt?

G

een

nood

:st

ijlda

nsen

zo

nder

da

ns-

part

ner

kan

ook

bij

ons.

Afge

lope

n ja

ar z

ijn w

ij op

tv g

ewee

st m

et d

eze

unie

-ke

vor

m v

an d

anse

n.

Da

ns

v

keer

tje m

ee k

dan

sles

vo

or

par

en:

Goe

d le

ren

dans

en e

n he

t is

no

g su

perg

ezel

lig o

ok.

“was

ik

maa

r ee

rder

beg

onne

n” i

s ee

n kr

eet

die

wij

elk

jaar

hor

en.

Reg

elm

atig

is

er

V

rijd

anse

n vo

or v

olw

asse

nen.

sh

ow

dan

s:

groe

p sp

at e

r va

n af

.

de N

obel

aer!

oD

an

s v

sh

ow

dan

s:

de N

obel

aer!d w v

Da

ns

voo

r ki

ds:

jaar

is

er d

ansl

es.

naar

st

reet

danc

e.i

dA

sh

ow

dan

s:H

et

is

fant

asti

sch

om

op

een

pod

ium

te

staa

n.

Het

ent

hous

iasm

e va

n de

gr

oep

spat

er

van

af.

In 2

011

staa

n w

e w

eer

in

d

w

wov

voor kids:

.

.

atje mee k

Vo

i

n

dA

o

• stijldansen• salsa

• showdans

• zumba

dSTIJLDANSEN • SHOWDANSEN • ZUMBA • HIP HOP • ROCK & ROLL • KINDERDANS

• SENIORENDANS • OPLEIDING DANSLERAAR

Kom op dansles!GOED EN GEZELLIG:Kwaliteit, service en gezelligheid staan op de 1e plaats in een dansschool op een A-locatie. Ingericht op een bijzonder sfeervolle wijze waar iedereen zich thuis zal voelen. Er wordt 7 dagen per week dansles verzorgd aan aparte groepen voor volwassenen, jeugd en kinderen.

NIEUWE CURSISTEN:Bijna dagelijks zijn er nieuwe beginnersgroe-pen. Hierdoor zijn inhaallessen geen enkel probleem. Voor diegene die al eerder hebben gedanst zijn er veel instroommogelijkheden bij gevorderde groepen.

www.garageboxentehuur.NU

Bergen op Zoom / Zevenbergschen Hoek / Breda / Kapelle (Zld) 0164 – 687235

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Page 14: Dbo 20140924

PAGINA 14

www.winkelcentrumhogevucht.nl

Op zaterdag 27 september a.s. hebben de winkeliers van winkel-centrum Hoge Vucht weer zorggedragen voor een uiterst leuke én aantrekkelijke activiteit. Tussen 11.00 en 16.00 uur wordt ieder uur een spectaculaire Voordeel Veiling gehouden.

De naam zegt het al... de consument wordt in de gelegenheid gesteld om heel veel voordeel te behalen door te bieden op artikelen die door de winkeliers beschikbaar worden gesteld.

Niet zomaar een veiling...De Voordeel Veiling Show wordt op een bijzondere wijze gepresenteerd. De humorist-sche geklede en goed bespraakte veilingmeester en zijn iet-wat verstrooide assistent van Stoffelen verkopen vele artikelen per opbod en op afslag.

Vele fraaie artikelen komen onder de hamer waarbij de slimme koper zijn/haar slag kan slaan. Het leuke en spannende van deze veiling ligt ‘m in het feit dat alle artikelen onherkenbaar zijn verpakt in een luxe doos. De consument ziet het artikel dus niet. Het artikel wordt daarbij nog eens cryptisch omschreven.

CryptiekBij ieder onherkenbaar artikel worden meerdere cryptische omschrijvin-gen gegeven. Blijft het een verrassing of denkt men het te weten? Dan komt het aan op slim bieden. Niet té hoog, maar vóóral niet te laag. Bij de afslagmethode moet men op het juiste moment durven roepen “Voor Mij”. Het is niet echt een kwestie van durven. De uiterst gevatte veiling-meester zal er altijd zorg voor dragen dat er veel, soms heel veel voordeel kan worden behaald.

Zo is het mogelijk dat de bieder denkt een CD te hebben gekocht tegen een wel heel schappelijk bedrag. Verbazing alom als blijkt dat er uit de luxe doos geen CD-tje komt maar een fantastische portable CD-player. Andersom kan het echter ook. U hoeft er niet van staan te kijken als uw bod van 5,00 euro een rol wc-papier oplevert. Maar treur niet... óók van Stoffelen kan zich vergissen!!

Spanning én hilariteit...Ieder uur vindt er een Voordeel Veiling Show plaats in winkelcentrum Hoge Vucht. In iedere show komen 8 - 10 artikelen aan bod. De spanning zal te snijden zijn, terwijl de veilingmeester en zijn assistent (beide acteur en komiek) zorg dragen dat een ieder zich vermaakt. Zelfs als u het niet aandurft een bod uit te brengen, garanderen de winke-liers u een aantrekkelijke ochtend of middag winkelen.

MEGA-VOORDEEL in winkelcentrum Hoge VuchtHUMOR, SPANNING, SPELGENOT maar vooral…

BEDRIJVIG NIEUWS

BAVEL- Na de jaarlijkse clubkam-pioenschappen werd afgelopen weekend de eerste speelronde in de Badminton Nederland Competitie gespeeld. Bij Bavel doen dit jaar 13 teams mee, waarvan ook een paar de-butantenteams.

Eén van die teams is het meisjesteam onder 13. Afgelopen weekend speelden ze een lastige uitwedstrijd tegen Veghel. Helaas verliep het debuut niet zoals de meiden gehoopt hadden. De tegenstan-ders waren beter, maar dat mocht de pret niet drukken! Heel knap wisten de meiden tegenstand te bieden en zelfs nog een wedstrijdje te winnen. Hierdoor mochten ze één puntje mee naar Bavel nemen en was de einduitslag 1-7. Op naar de vol-gende wedstrijd tegen Vitesse.Ook bij de senioren waren er een aantal debutanten. Zo speelde een aantal jeugd-leden voor het eerst in de seniorencompe-titie, maar ook Bavel 4 had een debutant aan boord. Esther speelde afgelopen weekend voor het eerst in het Bavelshirt en mocht meteen aantreden tegen haar oude team van Robad. Alle insight infor-mation werd goed gebruikt om van de te-genstander te winnen. Dat lukte, 5-3.Ook Bavel 1 en 2 wisten de competitie goed te starten. Beide teams wonnen met 6-2 van respectievelijk Alouette en Shot. Het derde team had last van opstartpro-blemen. Thuis verloren ze van Zundert Velo met 6-2. Ook Bavel 6 moest hun meerder erkennen in Robad en verloor met 5-3. Bavel 5 hield Hoeven op gelijke hoogte en speelde gelijk, 4-4. Dezelfde uitslag was er voor Bavel 7 tegen Veghel.

Bij de jeugd was er een clean sweep, ofte-wel 8-0, voor beide teams onder 15. Bavel U15-1 en U15-2 wonnen van Robad en Shot. Bavel U13-1 speelden ook de eerste echte competitiewedstrijd en hielden goed stand tegen Olympus, 4-4. Bavel U11-1 en Bavel U11-2 hadden ook moeite met hun debuut en boden knap tegenstand tegen de sterkere tegenstanders. U11-1 verloor met 6-2 BVC en U11-2 8-0 van Geldrop.

UitslagenBavel 1-Alouette 2 6-2Shot 2-Bavel 2 2-6Bavel 3-Van Zundert Velo 6 2-6Bavel-Robad 2 5-3Hoeven 1-Bavel 5 4-4Bavel 6-Robad 3 3-567 Veghel 6-Bavel 74-4Bavel U15-1-Robad U15-18-0Shot U15-1-Bavel U15-20-8Bavel U13-1-Olympus’69 U13-14-467 Veghel MU13-1-Bavel MU13-17-1VC’74 U11-1-Bavel U11-16-2Geldrop U11-2-Bavel U11-28-0

ProgrammaZondag 28 september12.30u Geldrop 3-Bavel 114.00u Bavel 2-Alouette 113.15u Asterix 4-Bavel 39.30u Zwaluwen 3-Bavel 411.15u Bavel 5-Zwaluwen 510.00u Tilburg 1-Bavel 614.00u Bavel 7-Geldrop 1110.00u Tilburg U15-1-Bavel U15-114.00u Bavel U15-2-Geldrop U15-111.15u Bavel U13-1-RBB U13-111.15u Bavel U11-1-Geldrop U11-110.00u BCBH U11-1-Bavel U11-2

BC BavelSpannend competi t iedebuut voor MU13-1

BREDA - Heb jij een ijzersterke foto over ‘Rijkdom in armoede’? Dan da-gen we je uit deel te nemen aan deze fotowedstrijd, die als doel heeft ar-moede onder de aandacht van publiek en politiek te brengen.

Of je nu professioneel fotograaf bent of amateur: doe mee en deel jouw beeld! Wie weet win jij de hoofdprijs en hangt jouw foto straks in MOTI, hét museum voor beeldcultuur in Breda. Of win jij een cheque voor fotoapparatuur t.w.v. 100 euro? Of een museumjaarkaart t.w.v. 60 euro? Je werk is in ieder geval te zien voor alle bezoekers van het stadskan-toor van de gemeente Breda.

ArmoedeHelaas krijgt een stijgend aantal mensen er mee te maken. Om dit fenomeen in de spotlight te zetten, organiseert het Insti-tuut voor Maatschappelijk Welzijn Breda (IMW) een fotowedstrijd Rijkdom in ar-moede’.

Alle foto’s worden op zaterdag 4 oktober geëxposeerd in Electron Breda, bij Low budget, high service’; een congres voor vrijwilligers en mantelzorgers over geld-zaken. De foto’s worden beoordeeld door een publieksjury; de congresdeelnemers. Vanaf maandag 6 tot en met vrijdag 17 oktober is de foto-expositie te zien in het stadskantoor van Breda. De foto van de winnaar is vanaf Tweede Kerstdag te be-wonderen in MOTI.

MeedoenJe kunt je aanmelden via www.imwbre-da.nl/congres. Je foto kun je vervolgens digitaal toesturen via WeTransfer tot en met zondag 28 september. Wij zorgen dat je foto wordt afgedrukt op groot formaat (foamboard). Deze afdruk mag iedere deelnemer na afloop van de expositie meenemen. Het congres Low budget, high service’ en de bijbehorende fotowedstrijdRijkdom in ar-moede’ zijn mogelijk gemaakt door steun van de gemeente Breda.

Fotowedstrijd ‘Rijkdom in armoede’

Jouw foto in het museum

BREDA - Hoe was het mogelijk dat ten tijde van de Tachtigjarige Oor-log (1568-1648) de Spanjaarden hun macht konden uitoefenen over de verafgelegen Nederlanden? Een goed georganiseerde logistieke aanvoer-route, ook wel de “Spaanse Weg” genoemd, was de sleutel voor dit re-sultaat.

Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis uit die periode, waarin ook de stad Breda een belangrijke rol speelde, bezoek dan de tentoonstelling “De Spaanse Weg, in het voetspoor van de Tercio’s”. Van zondag 21 tot en met zondag 28 september is het Ko-ningin Wilhelmina Paviljoen gelegen aan het Kasteelplein te Breda dagelijks tus-sen 11.00 en 17.00 uur geopend voor deze unieke tentoonstelling. Deze Spaanse ex-positie was eerder te bewonderen in Ma-drid, Straatsburg en Brussel. De toegang is gratis. Aan de hand van talloze teksten, routekaarten en prenten wordt een recon-

structie gegeven van de logistieke route die begon in de Italiaanse havenstad Ge-nua en via Milaan en diverse andere etap-peplaatsen uiteindelijk de Nederlanden bereikte. Breda was een van de belangrij-ke eindstations om de krijgsverrichtingen van de Spaans-Habsburgse monarchie te ondersteunen. Wie kent niet de reputatie van de Hertog van Alva die in opdracht van de Spaanse Koning Filips II probeerde orde in rust in de noordelijke contreien te scheppen? Bekend zijn de zogeheten Tercio’s, militaire infanterie eenheden die waren opgebouwd uit drie verschillende afdelingen, namelijk piekeniers, zwaard-vechters en haakbusschutters. De ten-toonstelling geeft een goed gedocumen-teerd beeld van de verrichtingen van deze Tercio’s en laat zien wat daar allemaal bij kwam kijken. MaquetteTwee verdiepingen van het Wilhelmina Paviljoen zijn volledig heringericht met historische uniformen, banieren, wapens en gebruiksartikelen uit de Spaanse periode. Een levensgrote

maquette en een schilderij van de realist August Ferrer-Dalmau completeren de ten-toonstelling. Spaanse suppoosten gekleed in Tercio uniformen compleet met lansen, rapiers en musketten geven desgevraagd uitleg. In de tuin achter het Wilhelmina Paviljoen is een klein kampement ingericht en kunnen bezoekers met een Tercio op de foto. Dit zal bezoekende kinderen zeker aanspreken. Tot slot zal het schilderij “Las Lanzas, de overgave van Breda” naar een kopie van Velasquez voor het eerst sinds tijden weer aan het publiek worden ge-toond. Dit imposante doek behoort tot de vaste collectie van de KMA en is onlangs door Masja Arnouts uit Oosterhout des-kundig gerestaureerd. De tentoonstelling is een initiatief van twee Spaanse histori-sche verenigingen en is tot stand gekomen met medewerking van het Archivo Militar de Segovia’. De tentoonstelling in Breda wordt georganiseerd door de stichting His-torische Verzameling KMA met de steun van de Nederlandse Defensie Academie.

Unieke tentoonstelling uit Spanje in BredaReconstruct ie logist ieke route ui t 80- jar ige Oorlog

Een van de blikvangers, een levensgroot schilderij van August Ferrer-Dalmau.

BREDA - Informatie avond over de veranderingen in de Participatie maatschappij op woensdag 1 oktober aan-vang 20.00 uur in de Voorhof van de Markuskerk Hooghout 96 georganiseerd door de Michael, de Markuskerk en de Raad van Kerken Breda.

In de zorg voor ouderen zijn er veranderingen op komst waardoor velen onzeker worden of men nog recht heeft op thuiszorg of het wonen in een verzorgingshuis of verpleeghuis. Een vraag is of je moet bijbetalen om thuishulp te krijgen, of de WMO nog bestaat. Hoe wordt bepaald of je thuishulp krijgt of in een zorgcentrum mag wonen. In de toekomst wordt er bezuinigd op de wet werk en bijstand. Wat zijn de gevolgen? Tijdens de bijeenkomst wordt ook informatie gegeven over de gevolgen van deze bezuinigingen. Tijdens de avond wordt door een medewerkster van de gemeente Breda informatie gegeven over actuele beleid in de zorg. Leiding-gevenden uit o.a. de gezinsverzorging en andere zorg aanbieders zullen op de praktijk ingaan. Na de inleidingen is er ruimte voor discussie en vragen. Toegang gratis.

Participatiemaatschappij

Meer dan een half miljoen Bodes

Elke week!

Onbetaalde facturen?Wat nu? Laat mij u helpen.

Bonafide Incassobureau

www.bonafideincassobureau.nl

te huurgaragebox

bredaeekhoornstraat

teL.: 0168-462010

Page 15: Dbo 20140924
Page 16: Dbo 20140924

De grootste in kleine prijzen

VLOEIBAAR1 liter 2.29

OXI ACTION SENSITIVE940 gram 3.99459

189

439

050

VANISH VLEKVERWIJDERAARwit

DOVEDOUCHECREMEdiverse varianten

DURACELLBATTERIJENpenlight (AA) of mini penlight (AAA)

PEDIGREE OF WHISKAS SNACKdiverse soorten

A-merkenvoor verrassend

lage prijzen

Vanaf

4 OKTOBER DIERENDAG

12 -PACK12 -PACK1200 GRAM

PEDIGREE DENTASTIX3-pack / 77 gram 0.50

PEDIGREE RODEO70 gram 0.50

WHISKAS KATZINI’S50 gram 0.75

WHISKAS CRUNCH100 gram 0.99

500 ML

Page 17: Dbo 20140924

Kijk voor al onze aanbiedingen op www.action.nl

Aanbiedingen geldig van woensdag 24 september t/m dinsdag 30 september 2014

zet-

en d

rukf

oute

n vo

orbe

houd

en

PIERRE CARDINHOOFDKUSSEN70x60 cm

KINDERONDERGOEDSETdiverse prints o.a. Cars, Planes, Spiderman, Minnie Mouse en Princesskatoen/elastan, maten 92-122

MEISJES ondergoedset 2.79

JONGENS ondergoedset 2.99

CROKY CRAZYRIBBEL CHIPS paprika, naturel of bolognese130 gram

XEROXKOPIEERPAPIERhoge kwaliteit , FSC keurmerkA4, 80 gram, 500 vel

AQUAFRESHMONDWATERfresh mint500 ml

VILEDAVLOERSYSTEEMreinigingsysteem voor nat en droog gebruik wasbaar op 60°C

AIRWICKGEURKAARSwilde bramen, oriental, vanilleappel/kaneel

SHELLMOTOROLIE10W-401 liter

L'OREAL OF RIMMELMAKE-UPdiverse soorten en varianten

MATCHBOX SPEELGOEDAUTOdiverse varianten

PHILIPSLED LAMPE27, 5.5 Watt350 Lumenenergie-label A+

WD-40MULTISPRAYsmeermiddel,roestverwijderaar,contactspray,reiniger enroestbeschermingsiliconenvrij300 ml

599

279

069

139

699139 399249

229

095

349219

SUN VAATWAS-TABLETTENclassic105 stuks

classic ofcitroen76 stuks

569

699

Vanaf

Meer dan 5.000 artikelen

Meer dan 1.500artikelen onder €1

Iedere week 150nieuwe artikelen

SHINEGLANSSPOEL-MIDDEL1000 ml

0.89

RESERVEOVERTREK

3.19

SES KNUTSEL-ARTIKELENsuperdough klei of strijkkralen

2.49

AXEAFTERSHAVEdiverse varianten100 ml

2.29

PRODENTTANDPASTA75 ml

0.99

COLGATETANDENBORSTELS3-pack

0.99

PIERRE CARDINDEKBED200x200 cm

16.95

INKJETFOTO CANVAS

2.49

SHELLMOTOROLIE5W-401 liter

4.99

EXCLUSIEF BIJ ACTION

WEEKACTIE! WEEKACTIE!

Page 18: Dbo 20140924

PAGINA 18

Actieweekend op zaterdag 27 september en zondag 28 septem-ber van 10.00 uur tot 17.00 uur. Bezoek ons tijdens deze dagen en maak kennis met een moderne onderneming met dertig jaar er-varing en doe uw voordeel! Uw specialist voor kozijnen, deuren, serres en tuinkamers zit vlakbij. Bezoek hem komend weekend!

Open deurdagen

Bruyseels-Vochten NV, Serres, Ramen, Deuren in aluminium en pvc, Brasschaatsesteenweg 292, 2920 Kalmthout, tel. +0032.3 666 57 86, fax +0032.3 666 44 41, www.bruvo.be

Bruynseels-Vochten NV uit het Belgi-sche Kalmthout geldt als dé specia-list voor alle veranda’s, serres, ramen en deuren. Met een geheel nieuwe showroom kan de firma op alle on-derdelen laten zien wat zij allemaal in huis heeft.

DOOR ADDO SPRANGERS

Dat laatste is zonder meer indrukwekkend te noemen.

Denk bijvoorbeeld aan de nieuwste woon-serres en tuinkamers, maar ook aan alle soorten kozijnen die zowel in kunststof als in aluminium leverbaar zijn. In een heus outdoorpark kan de klant precies zien hoe de verschillende zonneweringen en zonneschermen tot uiting komen op het moment dat ze gemonteerd zijn. Ook voor binnenzonneweringen en een uitgebreide rolluikvoorzetcollectie is Bruynseels-Voch-ten NV hét adres. Dat geldt eveneens voor voordeuren en garagedeuren.

Kennis en ervaringZaakvoerders Guido Bruynseels en Marcel Vochten voelen feilloos aan waar de klant behoefte aan heeft. Marcel regelt de verkoop en de uitvoering van de projecten, terwijl collega Guido verantwoordelijk is voor de organisatie in de ateliers. Zo vullen de twee elkaar prima aan, en dat al ruim dertig jaar lang. Een van de belangrijkste troeven waar-mee Bruynseels-Vochten zich van anderen onderscheidt is haar dertig jaar kennis en ervaring.

De nieuwste regelgeving en de uitge-breide mogelijkheden op het gebied van isolatie, geluid en comfort kennen voor hen geen geheimen.

BudgetGuido: “Onze klanten krijgen niet alleen professioneel advies, ze kunnen bij ons ook kiezen voor een totaalpakket dat perfect is afgestemd op hun budget. Dit omvat het volledige traject van ontwerp tot oplevering van het product van keuze. We staan dus ook in voor bijvoorbeeld de fundering, aanpassing van het riole-ringsnet, metselwerken en een eventuele doorbraak met de woning. Die werken gebeuren allemaal door eigen vakmen-sen. Voor andere onderdelen werken we met zorgvuldig geselecteerde onderaan-nemers. Voor de klant plannen en regelen wij alles van A tot Z.” Ook op het gebied van binnenafwerking heeft Bruynseels-Vochten alles in huis, of het nu gaat om MDF-kunstof, verschillende glassoorten, verlichtingsmogelijkheden en beveili-gingsmaatregelen met het oog op inbraak

en preventie. Onder meer een audiopre-sentatie biedt inzicht in de verschillende mogelijkheden.”

ZorgeloosBij Bruynseels-Vochten NV is elke klant even belangrijk.

Of het nu gaat om een bescheiden aan-bouw of een grootschalig project, de firma maakt van elke opdracht een realisatie om trots op te zijn. Als klant hoef je je niets aan te trekken van de organisatie. Je ge-niet van een zorgeloos traject en dat al-lemaal perfect binnen budget!

Nieuwe showroom met indrukwekkend productaanbodADVERTORIAL

Bruynseels-Vochten is dé special is t voor al le veranda’s , serres , ramen en deuren

DOOR ADDO SPRANGERS

Begin september werden deze twee op-lichters in een Bredaas hotel op heterdaad betrapt en aangehouden op verdenking van grootschalige oplichtingpraktijken. Daarbij werd er meteen beslag gelegd op hun auto, een dure Jaguar. Omdat de verdachte personen geen vaste

woon- of verblijfplaats in Nederland heb-ben, werd het onderzoek verbreed rich-ting België. Dit leidde uiteindelijk naar een woning in Antwerpen. Samen met de Belgische politie is er in de bewuste woning gezocht naar de eventuele aan-wezigheid van contant geld, luxe goede-ren en bewijsmateriaal in het kader van oplichting.

Naast allerlei bewijsmateriaal legde het Integraal Afpakteam direct beslag op twee voertuigen (een Jeep en we-derom een Jaguar) en een klein contact geldbedrag. Het afpakken van crimineel vermogen past in een bredere aanpak van de Taskforce Brabant-Zeeland om als ge-organiseerde overheid de georganiseerde criminaliteit een halt toe te roepen.

Politie pakt auto’s criminelen afSamenwerking met Belgische pol i t ie in Brasschaat

BREDA - Het Integraal Afpakteam heeft donderdag in samenwerking met de Belgische politie in Brasschaat twee voertuigen van criminelen in beslag genomen. Ook is beslag gelegd op een klein contant geldbedrag. Deze inbeslagnames zijn een vervolg op de arrestatie van twee oplichters eerder deze maand.

BREDA - Misschien bent u afgelopen weekend in de binnenstad van Breda wel een Tercio tegengekomen. Ras-echte Spanjaarden gekleed in histo-rische uniformen waren dan aan het flyeren voor een tentoonstelling in het Koningin Wilhelmina Paviljoen aan het Kasteelplein.

Deze tentoonstelling “De Spaanse Weg, in het voetspoor van de Tercio’s” is eerder

te zien geweest in Madrid, Straatsburg en Brussel. In Breda is de tentoonstel-ling nog (gratis) te bezoeken tot en met zondag 28 september, dagelijks tussen 11.00 en 17.00 uur. Afgelopen zondag trok de eerste publieksdag al 450 bezoekers. Op maandag werd de tentoonstelling of-ficieel geopend door de commandant van de Nederlandse Defensie Academie in aanwezigheid van de burgemeester van Breda, Peter van der Velden. Iedereen was

vol lof over het initiatief om deze unieke reconstructie van de Spaanse logistieke aanvoerroute vanuit Zuid Europa naar de noordelijke Nederlanden ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) naar Breda, een van de eindpunten van deze route, te brengen. Aan de hand van talloze teksten, routekaarten en prenten wordt een goed gedocumenteerde reconstruc-tie gegeven van de route die de Spaanse infanterie eenheden, de Tercio’s, moes-ten volgen om de macht van de Spaans-Habsburgse vorsten ver weg van Madrid uit te oefenen. De tentoonstelling bestaat verder uit historische uniformen, banieren, wapens en gebruiksartikelen uit de Spaan-se periode. Een levensgrote maquette en een schilderij van de realist August Ferrer-Dalmau completeren het geheel. Spaanse suppoosten gekleed in Tercio uniformen compleet met lansen, rapieren en musket-ten geven de bezoekers uitleg. In de tuin van het Wilhelmina Paviljoen is een klein kampement ingericht waar veel bezoekers zich lieten fotograferen met de Spaanse Tercio’s. De knal van het afschieten van een musket door een van de Tercio’s maak-te op sommigen veel indruk en overstemde zelfs het gebulder van “Breda Barst”, dat in het Valkenberg plaatsvond. Het schilde-rij uit de vaste collectie van de KMA, “Las Lanzas, de overgave van Breda kwam bin-nen in het Wilhelmina Paviljoen door een aangepaste belichting goed tot zijn recht. Dit grote doek, een kopie naar Velasquez, is onlangs kundig gerestaureerd door Ma-sja Arnouts uit Oosterhout en is een echte publiekstrekker.

Spaanse tentoonstelling nog enkele dagen open

Tercio ’s f lyeren in binnenstad Breda

Spaanse suppoosten in uniformen van de Tercio’s verwelkomen de bezoekers (foto HV KMA)

BREDA - De Nationale Burendag van Douwe Egberts en het Oranjefonds komt er weer snel aan. Dit jaar vieren wij het op twee van onze locaties.

Op locatie Molenstaete bent u vrijdag 26 september van 14.00u tot 16.00u welkom

in het Grand Café de Koffiemolen. De vol-gende dag, zaterdag 27 september kan u van 14.00u tot 16.00u aanschuiven bij onze locatie Mastbos. Kom deze dagen genieten van een kopje koffie of thee met wat lekker en onder het genot van live muziek.

Nationale Burendag bij deBreedonk

BREDA - Op zaterdag 27 september is er een reünie voor alle oud-leerlingen van juf Marion van den Heuvel-van Raaij van de Jacintabasisschool, voorheen Francescokleuterschool in Breda.

Het afgelopen schooljaar was zij 40 jaar juf van groep 1-2 en heeft dit jubileum op donderdag 26 juni samen met haar kleu-

ters gevierd. Voor de reünie kun je je tot 15 september inschrijven op [email protected]. Vermeld bij je inschrijving voor- en (meisjes) achternaam en geboortedatum. Na opgave via email of Facebook ontvang je meer gegevens. Bij deze ook de vraag aan ouders die dit lezen of zij het aan hun kinderen door willen geven. Juf Marion hoopt op 27 september veel oud-leerlingen te ontmoeten.

Reünie voor oud-leerlingen juf Marion

BREDA - Zorgcentrum Thebe (locatie Lucia) en Wandelsportver. WIEGO or-ganiseren op zondag 28 september in Breda voor de 10e maal het wandele-venement “Brabant Wandelt”.

De inschrijf- en startlocatie is in het res-taurant van Zorgcentrum Thebe, locatie Lucia, Liesboslaan 6 te Breda (Princen-hage) De te lopen afstanden zijn 1, 3, 5, en voor de echte liefhebbers 10 km in de

omgeving van Princenhage. Elk parcours is ook geschikt voor rolstoelen, rollators en scootmobiles. De inschrijving en start vindt plaats tus-sen 13.00 en 14.00 uur. Deelname is gra-tis en staat open voor iedereen. Hoewel oorspronkelijk opgezet vanuit de provincie Noord-Brabant om ouderen naar buiten te krijgen en in beweging te zetten, kan nu iedereen dit dat wil en zin heeft aan deze wandeltocht deelnemen.

Brabant wandelt

BREDA - De Baronnen gaan na drie wedstrijden aan kop in de hoofdklasse,samen met Dongen,Gemert en DOSKO.Vooraf aan de derby spelen de E1 van Baronie en DOSKO om 13.00 uur een voorwed-strijd.

Zondag 28 september om 14.30 uur klinkt het eerste fluitsignaal van de wedstrijd der wedstrijden in Hoofdklasse B. Dan begint de West-Brabantse voetbalderby tussen Baronie en DOSKO op sportpark de Blau-we Kei. Gaan oude tijden herleven tussen beide ploegen? Het jonge, met passie voetballend eerste team van Baronie gaat het zeker ver schoppen dit seizoen. Zondagmiddag wil Baronie haar koppo-

sitie in de hoofdklasse B versterken. Alle ingrediënten voor een zinderende strijd zijn aanwezig. Eergevoel. Prestige onder de spelers. Een gezonde rivaliteit tussen de supporters uit de steden Breda en Ber-gen op Zoom. En het wordt bovendien - met alle respect - een confrontatie tussen de twee gelijk-namige trainers Jack Sweres van Baronie versus Peter Sweres van DOSKO. Het pu-bliek zal met aanmoedigingen vol aan de bak gaan!Kortom, je kunt getuige zijn van een titanenstrijd! Een voetbalstrijd om van te genieten. Je bent welkom bij de Club! Komende zondagmiddag, aanvang: 14.30 uur. Plaats van handeling? Sportpark de Blauwe Kei. Daarna de derde helft met DJ Mark den Tenter

Zondag de West-Brabantse derby Baronie-DOSKO

Page 19: Dbo 20140924

BOEKHOUDERvoor administraties en

aangiftebiljetten.SlagBOOm

Marijke Meustr. 100, Breda 076-5214282

Laagbouwwoning te Wortel (Hoogstraten) vlakbij de

NL grens. Instapklaar. Op 420m²,ruime liv, kkn, badk, 2 slk, berging, veranda, tuin met

tuinhuis en garagebox. Bouwj. 1990. Overal dubbel glas.

Muren & dak geïsoleerd. Alles gelijkvloers.

Klein beschrijf mogelijk. Ook ideaal als opbrengsteigendom.

Rustig gelegen

vrijstaande woning

VP: € 198.000.

Tel. +32 48 50 23 455

Terras of Oprit bestraten?Tuin aanleggen?

J&M Bestratingen

[email protected]

Jan JochemsH a n d e l e n T r a n s p o r T

Te koop:Bestratingsmaterialen

en sierkeien,speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

Verhuur:Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3Tel. 076 - 5976060

GSM 06 - 53937700

Meubel-stoffeerder

met pensioen vraagt

stoffeerwerk o.a. stoelen, fauteuils en banken. Ook reparatie.

06-20304266

Moerwijk 30 • Breda • 076-571 00 27

Heerlijke gegrilde kip + delenOok diverse kip producten voor op de Barbecue

kwaliteit is onze service!

Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strektVoor de wekelijkse superaanbieding kijkt u op www.geertkip.nl.De site voor uw feestjes en partijen !Tel: 076-5217055

Let op : maandag gesloten !

Nieuwe Haagdijk 34, Breda. Tel: 076-5217055 Nieuwe Haagdijk 34, Breda. Tel: 076-5217055

Maximaal 2 aanbiedingen per bon per klant

POELIERSHUIS

Levering vanoude en nieuwe

gebakken klinkers,kasseien en blauwe

hardsteen tegels.

www.jvisser.nl076 - 526 44 87

UW ACCOUNTANT / BOEKHOUDER TE DUUR ?Bij ons bepaalt uzelf het tarief en de werkzaamheden !!

Alle varianten zijn mogelijk, vrijblijvende informatie: WWW.ADVIESBUREAUDEBRUIJN.NL

• Poorten (ook automatisch)• Industriële hekwerken• Gaashekwerken• Sierhekwerken• Balkonhekken

Rucphensebaan 58, 4714 RE SprundelTel. 0165 - 383817, Fax. 0165 - 388656

www.verstijlenhekwerken.nl

best betalende goudinkopervan breda - gratis taxatie !

inkoop - verpandinggoud - zilver - munten

076-587.29.10nu ook reparatiewerk

Dre Wit (‘t) goedreparaties witgoed

productenEtten-Leur

Voorrijkosten in Etten-Leur € 15.00buiten Etten-Leur € 20.00

Tel.: 06-50905037

- bouw en sloopafval € 230,-- puin € 115,-- A-B hout € 110,-

Prijzen zijnincl. BTW

Het goedkoopst in container-verhuur

Bespaar snel en installeer onze app via

www.euromilieu.nl

6 m3 Container voor :

Struikhei 1 • 4714 VC Sprundel Tel: 0165-387334

Ook voor botox- rimpel- en laserbehandelingen.

huid- en laserklinieken • poliklinieken dermatologie • huidtherapieBergen op Zoom- Middelburg

Bij ons kunt u terecht voor veilige en effectieve anti-rimpelbehandelingen en huidverjonging: > Rimpelfi lling met Restylane,

> Botoxbehandelingen,> Fractional Laser en CO2-fractional laser, > en de nieuwe Ultherapie tegen huidverslapping.

huidoneffenheden, kleine spatadertjes en nog veel meer…

Er weer jonger uitzien… zonder plastische chirurgie

> Huid- en laserkliniek Bergen op Zoom • In Zorgcentrum Lievensbergwww.huidlaser.nl

> Huid- en laserkliniek Middelburg • In Barcode gebouwwww.dermateam.nl

huid- en laserklinieken • poliklinieken dermatologie • huidtherapie

Bergen op Zoom - Middelburg - GoesBij ons kunt u terecht voor veilige en effectieve anti-rimpelbehandelingen en huidverjonging: - Rimpelfilling met Restylane- Botoxbehandelingen- Fractional Laser en CO2-fractional laser- en de nieuwe Ultherapie tegen huidverslapping

Verder alle laserbehandelingen tegen overbeha-ring, couperose, pigmentvlekken, huidoneffen-heden, kleine spatadertjes en nog veel meer...

Er weer jonger uitzien...zonder plastische chirurgie

> Huid- en laserkliniek Bergen op Zoom • In Zorgcentrum Lievensberg Boerhaaveplein 3d • 4624VT Bergen op Zoom • 0164-263822 • www.huidlaser.nl

> Huid- en laserkliniek Middelburg • In Barcode gebouw Park Veldzigt 67 • 4336DR Middelburg • 0118-673050 www.dermateam.nl

> Huid- en laserkliniek Goes Beatrixlaan 20 • 4461 PN Goes • 0118-673050 www.dermateam.nl

Donker eiken meubelsmaken wij blank of een andere kleur.

Gratis Transport.info: 073-6417807 b.g.g. 06-52691413

www.sunny-meubel.nl

ONGEDIERTE?

GRATIS!

Wilt u meer informatie

bel 088 - 22 121 22of kijk op:

GRATIS!

WWW.HOBBYKAS.NL

Showterrein met 36 kassen

EmBrEgtS KASSEN gors 70 Hoeven

0165-502506

Dagelijks eenvoudig dieselolie en aanverwante producten inkopen

voor messcherpe prijzen!

Dagelijks eenvoudig dieselolie en aanverwante producten inkopen

voor messcherpe prijzen!Dagelijks eenvoudig dieselolie en aanverwante producten inkopen

voor messcherpe prijzen!

Nieuw: KiwA geKeurde KuNststof tANKs

Voegwerk!vakbekwame

voeger

zoekt voegwerk

06-55887266

Loodgieterinloopdouche

dak & zinkwerkinstallatiewerk076-5715914

www.loodgieterijbreda.nl

te koop gevraagd Motoren, Brommers

en Scooters Jong en oud

Tevens oldtimer auto gezocht

06 - 22 33 20 58

[email protected] l www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels l Pelletkachels l Liftdeur houtkachels l Design gashaarden l Open haarden l Afvoervrije gashaardenBio haarden l Electrische kachels l Natuursteen schouwen l Snelle levering l Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

Grootste shoWroom Zuid NederlaNd

AAnbieding: bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels gRATiS

nu exTRA koRTing op alle haarden

en kachels

gRooTSTe ShowRoomzuid nedeRlAnd

koopzondAg30 SepTembeR11.00-17.00 uuR

[email protected] � www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels � Pelletkachels � Liftdeur houtkachels � Design gashaarden � Open haarden � Afvoervrije gashaardenBio haarden � Electrische kachels � Natuursteen schouwen � Snelle levering � Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

GROOTSTE SHOWROOM ZUID NEDERLAND

AANBIEDING: Bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels GRATIS

Nu EXTRA KORTING op alle haarden

en kachels

GROOTSTE SHOWROOMZUID NEDERLAND

GKOOPZONDAG29 SEPTEMBER11.00-17.00 UUR

[email protected] l www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels l Pelletkachels l Liftdeur houtkachels l Design gashaarden l Open haarden l Afvoervrije gashaardenBio haarden l Electrische kachels l Natuursteen schouwen l Snelle levering l Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

Grootste shoWroom Zuid NederlaNd

AAnbieding: bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels gRATiS

nu exTRA koRTing op alle haarden

en kachels

gRooTSTe ShowRoomzuid nedeRlAnd

koopzondAg30 SepTembeR11.00-17.00 uuR

[email protected] l www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels l Pelletkachels l Liftdeur houtkachels l Design gashaarden l Open haarden l Afvoervrije gashaardenBio haarden l Electrische kachels l Natuursteen schouwen l Snelle levering l Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

Grootste shoWroom Zuid NederlaNd

AAnbieding: bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels gRATiS

nu exTRA koRTing op alle haarden

en kachels

gRooTSTe ShowRoomzuid nedeRlAnd

koopzondAg30 SepTembeR11.00-17.00 uuR

[email protected] l www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels l Pelletkachels l Liftdeur houtkachels l Design gashaarden l Open haarden l Afvoervrije gashaardenBio haarden l Electrische kachels l Natuursteen schouwen l Snelle levering l Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

Grootste shoWroom Zuid NederlaNd

AAnbieding: bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels gRATiS

nu exTRA koRTing op alle haarden

en kachels

gRooTSTe ShowRoomzuid nedeRlAnd

koopzondAg30 SepTembeR11.00-17.00 uuR

[email protected] l www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels l Pelletkachels l Liftdeur houtkachels l Design gashaarden l Open haarden l Afvoervrije gashaardenBio haarden l Electrische kachels l Natuursteen schouwen l Snelle levering l Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

Grootste shoWroom Zuid NederlaNd

AAnbieding: bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels gRATiS

nu exTRA koRTing op alle haarden

en kachels

gRooTSTe ShowRoomzuid nedeRlAnd

koopzondAg30 SepTembeR11.00-17.00 uuR

[email protected] l www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels l Pelletkachels l Liftdeur houtkachels l Design gashaarden l Open haarden l Afvoervrije gashaarden

Bio haarden l Electrische kachels l Natuursteen schouwen l Snelle levering l Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag

11.00-17.00 uur

Welkom in de wereld

van sfeer en warmte

Grootste shoWroom

Zuid NederlaNd

AAnbieding: bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels gRATiS

nu exTRA koRTing

op alle haarden

en kachels

gRooTSTe ShowRoom

zuid nedeRlAnd

koopzondAg

30 SepTembeR

11.00-17.00 uuR

[email protected] l www.schouwenpaleis.nl

Houtkachels l Pelletkachels l Liftdeur houtkachels l Design gashaarden l Open haarden l Afvoervrije gashaardenBio haarden l Electrische kachels l Natuursteen schouwen l Snelle levering l Vakkundig geplaatst

Morgen 15 april Koopzondag11.00-17.00 uur

Welkom in de wereldvan sfeer en warmte

Grootste shoWroom Zuid NederlaNd

AAnbieding: bij alle pelletkachels

500 kilo pelletkorrels gRATiS

nu exTRA koRTing op alle haarden

en kachels

gRooTSTe ShowRoomzuid nedeRlAnd

koopzondAg30 SepTembeR11.00-17.00 uuR28 september

Terre des Hommes ,,‘t Spiegeltje”Molenstraat 138, Zundert. Tel: 5961214.

Openingstijden winkel (ook voor inleveren goederen): woensdag,donderdag en vrijdag van 13. tot 17.u.; zaterdag van 13. tot 16.u.

Alle puzzels ����������������������������������������� € 0,20 Alle thee- en koffieglazen �������������������� € 0,10 Snelhechtmappen�������������������������������� € 0,10Boeken:Grote naslagwerken ���������������������������� € 1,00Damespockets ������������������������������������� € 0,10kinderboeken �������������������������������������� € 0,10halve prijsAlle glazen artikelenAlle kinder- en gezelschapsspellenAlle grote tassen

Te Huur

Garagein Oosterstraat60 Euro / maand

0624854578

Tuinman –Stratenmaker nodig!

Voor al uw TUINWERKZAAMHEDEN.

• ALLE SOORTEN BESTRATINGEN• OPHOGEN • SCHOONMAKEN• VOOR- EN NAjAARS BEuRTEN• ONDERHOuD • SNOEIEN• WIj KuNNEN OOK VOOR ALLE

MATERIALEN ZORGEN• AFVOER VAN HET VuIL• DuIDELIjKE PRIjSOPGAVE• GARANTIE OP AL ONS WERK• ONDERHOuD AL VANAF

€ 30,- PER MAAND

GRATIS PRIJSOPGAVE AAN HUIS

Frans Klaver, 076–7660080

Gezond afvallen en weten of Dimphie’s Slank-Klup iets voor u is?Kom vrijblijvend kennis maken tijdens cluburen:

Etten-Leur Steenloper 23: di.mi. 13:30 tot 14:30 woe.mo. 9:30 tot 10:30 Brede school de Vleer: do.av: 19:00 tot 20:00Prinsenbeek de Zilverberk: di.av. 18:30 tot 19:30Rijsbergen Koutershof: woe.av. 18:30 tot 19:30 Do.mo. 9:00 tot 10:00Zundert Cultureel Centrum: woe.av. 20:00 tot 21:00 Do.mo. 10:10 tot 11:00

Info: op www.slankklupdimphie.nl of bel 076 5019915

Zundert

MM & Co Uitzendbureau

Voor meer info en/of offerte: [email protected] • www.uitzendbureau-mmco.nl

Uitzendbureau met gemotiveerde medewerkers voor alle werkzaamheden!

Specialisatie: Agrarische sector & schoonmaakwerken in kantoren en praktijken.

Buitenlandse medewerkers mogelijk.

Wij zoeken klanten en personeel!

Page 20: Dbo 20140924

PAGINA 20

Fonds verstandelijk gehandicapten: Collecteweek 22 t/m 27 september. Op www.fondsverstandelijkgehandicap-ten.nl staat een overzicht van lokale en landelijke projecten, die financiële steun hebben ontvangen van Fonds verstandelijk gehandicapten.

BREDARondleidingen Gilde de Baronie: Don-derdag 25 september: Torenbeklimming Grote Kerk 13.00u (vanaf 12 jaar); Rond-leiding Grote Kerk 14.00u; Stadswandeling 14.00u vanaf ingang Grote Kerk. Zaterdag 27 september: Torenbeklimming Grote Kerk 13.00u (vanaf 12 jaar); Rondleiding Grote Kerk 14.00u; Stadswandeling 14.00u vanaf ingang Grote Kerk; Belcrum 400 jaar 14.00u vanaf parkeerplaats Watertoren, Speelhuislaan. www.gildebaronie.nl/stadsgidsenOmgaan met Borderline: Indigo Bra-bant start een nieuwe cursus Omgaan met Borderline speciaal voor familieleden en naasten. IWanneer: Woensdagavond 15 oktober, 9 tweewekelijkse bijeenkomsten van 19.15-21.15 uur. Voorafgaand aan deelname vindt eerst een kennismakings-gesprek plaats. Informatie en aanmelden: Indigo Brabant, tel. 088-0161800 of [email protected]. Aan-melden kan ook via www.indigobrabant.nl Cursussen en trainingen.Bingo: Ludieke bingo in het Rondeel. Don-derdag 25 september van 14.00 tot 16.00 uur in het Rondeel, Kloosterlaan 14.Voordracht: Wim Daniëls op 30 septem-ber over 150 jaar Van Dale. De voordracht vindt plaats in de Waalse Kerk, Catharina-straat 63 te Breda en begint om 20.15 uur. Toegangskaarten verkrijgbaar bij de Vrije Boekhandel in de Veemarktstraat. Zie ver-der: www.vrijeboekhandel.nlConférence: Alliance Française Breda houdt op woensdag 1 oktober de eerste conférence van het nieuwe cursusjaar. De conférence is in de Franse taal. Aanvang 20.15 uur in Hotel Amrâth Brabant, Heer-baan 4, Breda.Ritueel om de herfst in te gaan: In dit ritueel maak je de overgang naar de herfst met de zegen van Michaël, de engel van herfst. Een ritueel van het Noorderlicht, in de Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11, Bre-da. Zondag 28 september: 14.00-15.30 uur. Opgave bij: [email protected] middag: Zaterdag 27 septem-ber een gezellige middag bij KBO Breda-West. De muziek wordt verzorgt door Wim van Oosterwijk. Aanvang 14.00 uur. Loca-tie: Zaal Princenhof, Princentuin 1.Zomeravondwandeling: We wandelen nog een keer op woensdag 24 september. Vertrek om 19.00 uur vanaf restaurant de Boschwachter in het Mastbos, Huisdreef 4,

4836 AM Breda. Opgeven via [email protected] of 076-5201799. De bijeen-komsten van de Rouwgroep in Princenhage gaan op woensdag 8 oktober weer van start. www.rouwgroepbreda.nlCultuur tijdens het Middaguur: Op vrij-dag 26 september is er een middagpauze-concert in de Waalse kerk, Catharinastraat in Breda. Dit concert wordt uitgevoerd door duo Heemsbergen & van Jaarsveld, be-staande uit Nicole van Jaarsveld-klarinet en Angélique Heemsbergen-piano. Aan-vang 12.00 uur, toegang gratis.Voorstelling Ogentroost: Podium Bloos opent graag met cultuurminnend Breda het nieuwe theaterseizoen. Ogentroost is een avondvullend programma vol korte stukjes met muziek, theater, dans en lite-ratuur. Ogentroost vindt plaats op zaterdag 27 september 20.00u en de kaarten zijn te koop via www.podiumbloos.nlBingo: Op maandag 29 september houdt Activiteiten ver. Breda West een geldbingo in Het Witte Schaap in Tuinzigt. Aanvang 20.00 uur.Bingo: Op donderdag 25 september is er een bingoavond bij het Huis van de Heuvel, Mgr. Nolensplein 1, Aanvang 20.00 uur.Rommelmarkt: Zondag 28 september houdt Doskonale een rommelmarkt in Ge-meenschapshuis de Koe, Ambachtenlaan 1 te Breda. Aanvang 10.00-15.00 uur.Rommelmarkt: Zaterdag 27 september houdt de Mattheüskerk, Steendorpstraat 4 te Breda van 10.00 tot 16.00 uur een rom-melmarkt.Voorlichting: Ypsilon Breda en GGz Bre-burg geven voorlichting over het VIP-team op 29 september in SCC De Poelewei, Mgr. De Vetstraat 2, 4817 JP Breda. Aanvang 19.30 uur.Bingo: Zaterdag 27 september is er een bingo-avond bij KBO afdeling Haagse Beemden in de ronde zaal van centrum Heksenwiel, Heksenwiellaan 2. Aanvang 19.30 uur.Optreden: Vrijdagavond 26 september live muziek van BandF, rond de klok van 21.00 uur, in Spelletjescafé de Zandloper (Zand-bergweg 67). Gratis toegang.Roze 50+ soos in Breda: Roze 50+, een samenwerkingsverband van ANBO en COC, organiseert zondag 28 september van 14.00-17.00u de maandelijkse soosmid-dag voor alleenstaande roze 50-plussers in café-restaurant De Markt, aan de Leuve-naarstraat 91 (ingang Stichting Elisabeth) in Breda. Hans van der Wal, Roze 50+ am-bassadeur, Sterrebos 230, 4817 SM Breda, 076-5811922, 06-21216317.Taizéviering: Samen met anderen je ge-loof vieren is in een Taizé-viering een weg van hoop en vertrouwen gaan. Zo schep je ruimte voor jezelf, voor je eigen zoektocht en ruimte om je te openen voor God. Zater-

dag 27 september, 19.00 uur in de Michae-lkerk, Hooghout 67, Breda.Eettafel: In het kader van de Landelijke Week van Ontmoeting, geïnitieerd door Coalitie Erbij, organiseert Humanitas Re-gio Breda een Eettafel in Buurtcentrum de Brink en de wijk Heuvel, Heemskerstraat 55, 4812 JE Breda. Deze Eettafel, die plaats vindt op 27 september van 11.00u tot 13.00u. Tijdens deze activiteit is er de mogelijkheid om elkaar op een ontspan-nen manier te Ontmoeten door samen een hapje te eten en een drankje te nuttigen.Markdal-Wandeltocht: WIEGO houdt zaterdag 27 september de 43e Markdal-wandeltocht. Startplaats: Clubgebouw “Schuttershof”, Viandenlaan 7, Breda. Afstanden: 5, 10, 15, 20, 25, 30 en 40 km. Start 40 km van 9.00-10.00 uur; 25 en 30 km van 9.00-12.00 uur; 5, 10, 15 en 20 km van 10.00-14.00 uur. Op de afstanden 30 en 40 km is er onderweg verzorging. Informatie: Hans v.d.r Bruggen, Amerongenstraat 130, Breda, tel. 076-5657357 of 06-36080869.Tientjeswandeling: Op 28 september is iedereen is van harte welkom bij de Tien-tjeswandeling. Vanaf 13.00u verzamelen vóór bij de Boswachter in het Mastbos (Huisdreef 4). Om 13.10u vertrekken we. Rond 15.00u zijn we weer terug. Opgeven vóór zaterdag 27 september 12.00u bij [email protected] 06 28034314 Repair Café: Zaterdag 27 september van 13.00-15.00u is er Repair Café in de Brink (Humanitas), Heemskerkstraat 55. Dat het Repair Café een ontmoetingsplaats bij uitstek is wordt deze zaterdag nog eens versterkt doordat Humanitas er van 11.00 tot 13.00u een lunch organiseert. www.repaircafe.nlBreda Actief: Iedereen die graag een sport wil uitproberen kan zich nog tot 27 september inschrijven voor de sportintro-ductie cursussen van Breda Actief. Er is voor jong en oud van alles te kiezen: golf-les, boksen, rijden op noren, schermen, drums alive of één van die andere 250 sporten. De sportintroductie cursussen zijn van 27 oktober t/m 19 december. Opgeven kan via www.breda-actief.nl/sportin-troductie Voor vragen mail: [email protected].

TETERINGENParkinson café: Op vrijdag 26 septem-ber houdt het Parkinson Café een thema bijeenkomst van 14.00 tot 16.00 uur in de Dorpshuis ‘t Web, Zuringveld 1 te Teterin-gen. Neurowetenschapper Chris Vriend van het VU medisch centrum Amsterdam komt ver-tellen over zijn lopend onderzoek naar het effect van lichttherapie op somberheid en slaapproblemen bij de ziekte van Parkin-son. Aanmelden is niet nodig.

KORTE BERICHTEN

Geslaagde editie De Tien van ‘t Aogje

BREDA - Zondag vond voor de tiende keer De Tien van ’t Aogje plaats. De feestelijke editie werd druk bezocht. Colin Beekers schreef bij het atletiekevenement in Princenhage de 10 km op zijn naam. Snelste vrouw was Amy van den Broek . Surf voor alle uitslagen naar www.detienvantaogje.nl/uitslagen FOTO ADDO SPRANGERS

PRINSENBEEK - Komend weekend start weer de najaarskermis in Prin-senbeek. Voor de muzikanten van de drie orkesten van Amor Musae is dit gelijk een focus om geconcentreerd te repeteren zo vlak na de vakantie-periode.

Op zaterdag 29 november zal Amor Musae in het Chassé theater een concert geven met als bijzondere gast televisiemaker en presentator Joris Linssen. Hij is sinds 1999 zanger van de band Caramba. De band brengt Mexicaanse muziek in het

Nederlands. Het zal u niet verbazen dat in de keuze van de muziekstukken voor het kermisconcert u al een voorproef krijgt van Mexicaanse ritmes en klanken. Voor u treden alle drie de orkesten op met allen een gevarieerd programma.Het Senioren-orkest brengt zelfs een geheel Spaans/Latijns-Amerikaans programma. Tijdens dit concert stellen wij u voor aan onze nieuwe dirigente van zowel het Opleidings- als Se-niorenorkest, Judith van Boven. U bent van harte welkom. Het concert is op zondag 28 september in de Drie Linden in Prinsen-beek en begint om 12 uur.

Kermisconcert Amor Musae

BREDA - Lang gehuisvest in de Nieuwe Veste, even te gast bij het Bredaas mannenkoor, nu definitief een vaste stek gevonden bij de Kerk van de Naza-rener, Odilia van Salmstraat. De plaats waar voorheen de Gerardus Majella kerk stond.

De start van het seizoen 14/15 is net voorbij. Met een vijftigtal leden, zingen wij vierstemmig. Onze dirigent, Niels Loose, zorgt er voor dat inspanning en ontspanning tezamen kunnen gaan. Daarbij worden de longen en hart getraind, en u doet aan geheugentraining. Kan het nog gezonder? Elke maandagmiddag repeteren wij van 13.30 tot 15.15 uur. Kom gerust eens kijken, luisteren en de sfeer proeven. Drempelvrees? Op de KAM zijn wij aanwezig op zondag 28 september in de kleine zaal van 12.05 tot 12.30 uur. Meer inlichtingen: Ad van der Rijt www.seniorenkoorbreda.nl

Het Seniorenkoor Breda is verhuisd

Programma jeugdZaterdag 27 septemberBavel B1-Advendo B1 aw11.30Roosendaal C3-Advendo C1 aw11.45DSE D1-Advendo D1 aw07.30Advendo D2-JEKA D8 aw10.00Unitas’30 D6-Advendo D3G aw09.30TVC Breda E1-Advendo E1 aw08.00Advendo E2-WDS’19 E3 aw09.15Veerse Boys E5-Advendo E3 aw08.00Advendo F1-Good Luck F1 aw09.15Advendo F2-JEKA F10G aw09.15

Voetbalschool 5-jarigen Training aw09.30

Programma seniorenZaterdag 27 septemberAdvendo ZA2-Zwaluwe ZA3 aw14.00Zondag 28 septemberWDS’19 1-Advendo 1 av14.45Advendo 2-VCW 2 av11.00Beek Vooruit 4-Advendo 3 aw08.30Advendo 4-Unitas 2 aw10.00Advendo 5-Barca 2 aw09.00VOP-’t Hoekske av09.30

SV Advendo

BREDA - De competitie van seizoen 2014-2015 is gestart bij SBC 2000.

Ook is het digitale wedstrijdformulier in dit seizoen ingevoerd. Middels een tablet wordt de hele wedstrijd bijgehouden en verstuurd naar de KNZB.

Uitslagen 20 september

SBC 2000 DG1-De Schelde DG1 13-2SBC 2000 CJ1-De Schelde CJ1 6-8Gorgo BM1-SBC 2000 BM1 2-20Man-MeercupDe Wiekslag 1-Heren 1 15-8Een wedstrijd voor de Man-Meercup. Door deze nederlaag is het voor de Heren van SBC over en out. Nu concentreren op de Bondscompetitie.

Waterpolo SBC 2000Seizoen gestar t

Programma woensdag 24 septemberMolenschot C1-SAB C2 18.30Donderdag 25 septemberDSE D1-SAB D1 19.00Zaterdag 27 septemberSAB 2-Bruse Boys 2 14.30Terheijden 2-SAB 3 14.30SAB B1-The Gunners B1 14.30JEKA B5-SAB B2 14.00Groen Wit C2-SAB C1 15.15SAB C2-Gesta C1 13.00SAB D1-Boeimeer D2 9.30SAB D2-JEKA D5 11.00

TVC Breda E4-SAB E1 9.00JEKA F6-SAB F1 8.30DHV MD1-SAB MD1 9.30Zondag 28 septemberDEVO 1-SAB 1 14.30SAB 3-ZBC’97 2 12.00JEKA 11-SAB 4 10.00Maandag 29 septemberSAB B2-Neerlandia ‘31 B1 19.00Woensdag 1 oktoberBoeimeer C2-SAB C1 18.30Meer informatie over voetballen bij SAB is te verkrijgen via [email protected]

Programma sv SAB

BREDA - Een goed weekeinde voor de teams van de NAC opleidingen met vijf overwinningen en twee gelijke spelen.

NAC A1 won ook zijn derde wedstrijd en gaat met Fortuna Sittard, tegenstander ko-mende zaterdag, aan kop. NAC B1 speelde voor de tweede maal gelijk, nu tegen NEC/ FC Oss met 2-2. Almere City FC vertrok uit Breda met een 3-0 nederlaag. Bij de C-teams winst met 1-2 bij Fortuna Sittard en 1-3 bij Brabant United voor respectievelijk de C1 en C2. In Maastricht verloor MVV

van de D1 en Helmond Sport pikte een punt mee tegen de D2.

Programma zaterdag 27 septemberNAC A1-Fortuna Sittard 15.00u terrein SV BoeimeerDWS-NAC B1NAC C1-Feyenoord 14.45u terrein WDS’19NAC C2-FC Dordrecht 12.30u terrein WDS’19FC Eindhoven-NAC D2Maandag 29 septemberJong NAC (bet)-FC Groningen 18.30u ter-rein SV Boeimeer

Geen nederlaag voor NAC teams

Page 21: Dbo 20140924

Breda Actiefwww.breda-actief.nl

Volg ons via

Wie wint de Chris van Faassen- penning 2014?Wie verdient er volgens jou de vrijwilligerspenning 2014? Meld nu die ene bijzondere vrijwilliger aan die zich met hart en ziel inzet of die groep vrijwilligers die samen het verschil maken in Breda.

Het gemeentebestuur wil graag haar bewondering en waardering uitspreken voor het vele werk dat de vrijwilligers doen voor Breda. Daarom reikt het gemeentebestuur ieder jaar de vrijwilligerspenning uit. Dit jaar wordt de Chris van Faassen-penning 2014 op vrijdag 12 december voor de 22e keer uitgereikt.

Wie verdient een staande ovatie? Ook jij kent ongetwijfeld een vrijwilliger die het verdient om in het zonnetje gezet te worden. Bijvoorbeeld die vrijwilliger op wie je altijd kan rekenen, die zich vol passie inzet en die een gouden kracht is voor je organisatie en voor Breda. Of die groep vrijwilli-gers die samen iets bijzonders doen en onmisbaar zijn. Pak je kans om ze een staande ovatie te geven en meld ze vóór 10 oktober aan voor de Chris van Faassen-penning.

De aanmoedigingsprijs! De aanmoedigingsprijs is speciaal voor die ene vrijwilliger of groep vrijwilligers die een vliegende start heeft gemaakt, een opmerkelijk initiatief is gestart of in korte tijd iets bijzonders heeft bereikt en die een inspirerend voorbeeld is voor andere Bredanaars.

Meer informatie en aanmeldenUit alle aanmeldingen selecteert een jury tien genomineerden. Van deze genomineerden ontvangen uitein-delijk één individu en één groep de vrijwilligerspenning 2014. Belangrijk is dat de vrijwilliger zich op een bijzon-dere manier heeft ingezet voor Bre-da en haar inwoners. Voorwaarde is dat vrijwilligers de onderscheiding niet eerder hebben ontvangen.

Kijk voor meer informatie en

aanmelden op www.breda-actief.nl

of bel naar; 076 52 33 555.

De organisatie en uitvoering van de

uit reiking van de penning is in handen

van Breda Actief.

Aanmelden vóór 10 oktober via www.breda-actief.nl

GEEF JE STEM !Zet jouw vrijwilliger(s) in het zonnetje!

Meld je vrijwilliger(s) aan voor de Chris van Faassen-penning 2014 op www.breda-actief.nl

BETROKKEN

200% INZET

SAM

EN

VOOR EL

KAAR

RESPECT

Page 22: Dbo 20140924

PAGINA 22

De Klussenier/John Vriends, tel. 06 - 20009395 / (076) 5651923, e-mail [email protected], www.klussenier.nl

John Vriends is een echte vakman die onmogelijk kan stilzitten. Enige tijd geleden verloor hij vanwege de crisis zijn baan als uitvoerder. Die periode heeft hij gebruikt om binnen 9 maan-den een complete woonboerderij te bouwen. Zeker van zijn kunnen heeft John besloten om niet meer te sollici-teren maar om het heft in eigen hand te nemen. Het resultaat? Vanaf 1 oktober is John beschikbaar met zijn eigen klusbedrijf als Klusse-nier. Een aantal vragen aan deze star-tende ondernemer.

Vanwaar de stap om een eigen klus-bedrijf te starten?Wat is er mooier dan van één van je groot-ste hobby je werk maken? Het grootste deel van mijn leven heb ik gewerkt als uitvoerder en daarnaast kluste ik regelmatig bij. De uitvoering van de klussen, de inkoop van het materiaal, het contact met de mensen en natuurlijk de vrijheid en onafhankelijkheid, vind ik geweldig. Je krijgt ook veel meer waardering van de klant voor het werk wat jij aflevert. Waarom heeft u voor De Klussenier gekozen?De naamsbekendheid. Het merk De Klussenier is bekend en straalt professionaliteit en vertrouwen uit. En ik maak ook dankbaar gebruik van de ondersteuning die zij bieden, bijvoorbeeld op het gebied van regionale marketing. Daarnaast kan ik voor advies of een extra handje terugvallen op vakbekwame collega’s door heel Nederland. Dit zorgt ervoor dat ik ook grote projecten kan aannemen en deze effectief kan uitvoeren.Wat is uw specialiteit?Klanten kunnen voor alle werkzaamheden bij mij terecht. Een kleine greep uit de mo-gelijkheden: het plaatsen van keukens, badkamers, dakramen of dakkapellen. Naast de professionele uitvoering van de werkzaamheden organiseer ik graag alles rondom de verbouwing. En nog een belangrijk punt wat erg wordt gewaardeerd door de mensen is het meedenken met de klant. Zonder die betrokkenheid zou mijn werk productiewerk worden. Wat vindt u het leukste aan uw werk? Ik heb er plezier in om dingen te maken. In mijn werk maak ik altijd “iets” mooier. Bij een grotere opdracht zie je iedere dag je de vorderingen en komt het eindresultaat steeds een stapje dichterbij. Dat maakt mijn werk leuk. En natuurlijk de reactie van de klant. Een tevreden klant geeft zoveel voldoening. Als de klant tevreden is over het werk dat ik met mijn eigen handen heb gemaakt, dan word ik blij.Wilt u verder nog iets kwijt aan de mensen? Vanaf 1 oktober ben ik beschikbaar in Breda en omgeving als Klussenier. Als mensen een verbouwing of een kleinere klus gepland hebben kunnen zij gerust vrijblijvend contact opnemen. Voor referenties stel ik graag mijn eigen woning beschikbaar. Net als mijn collega Klusseniers geef ik vooraf een vrijblijvende offerte, reken ik geen voorrijkosten en klanten ontvangen 12 maanden garantie op de geleverde werkzaamheden. Ik ben bereikbaar op 06 - 20009395, 076 - 5651923 en via [email protected]. Kijk voor meer informatie op www.klussenier.nl.

Uitvoerder wordt Klussenier voor omgeving Breda

KORT BEDRIJVIG

John Vriends.

BREDA - Stichting C.C. ‘t Aogje en SGAP organiseren op zondag 28 sep-tember voor de 11e maal de Weiland-games op de Dorpswei aan de Dreef in Princenhage.

Deze competitie waarbij het aankomt op fysieke kracht, behendigheid en tactiek van de deelnemers bracht in de voorgaande afleveringen al volop plezier en spektakel voor zowel deelnemers als toeschouwers en is inmiddels toegevoegd aan de reeks van jaarlijks terugkerende activiteiten in Princenhage. Maximaal 10 Teams zullen die dag op de Dorpswei hun krachten me-

ten en strijden om de eer en de prijs van 100 euro. Iedereen kan meedoen: families, buren, vrienden, clubteams, etc. Een team bestaat uit (minimaal) 5 personen inclusief een captain. Inschrijving is vanaf nu moge-lijk via e-mail [email protected] tot 24 september. De volgorde van bin-nenkomst is bepalend voor deelname. Het spektakel begint om 12.00 uur en rond 17.00 uur vindt de prijsuitreiking plaats. Entree is uiteraard gratis. Presentatie is in handen van Ronald Huismans, en de mu-zikale omlijsting wordt verzorgd door Funk Flavour. Organisatie: Mieke Voesenek en Wibout van Dort.

Weilandgames PrincenhageInschri jven tot 24 september

BREDA - Op zaterdag 27 september organiseert Stichting Samba Breda (een samenwerking tussen de Bredase bands Percussão en Maisquenada) voor de zevende keer het festival Samba Breda.

Tussen 13.00 en 17.30 uur zullen op verschillende locaties, ver-spreid over de Bredase binnenstad, sambabands opduiken om op Braziliaanse wijze een wervelend optreden te verzorgen. Per loca-tie zullen 4 verschillende bands optreden gedurende 20-30 minu-ten. Nieuw dit jaar is de centrale festivallocatie op het Kerkplein in samenwerking met Café de Bruine Pij. Geniet op het terras van een drankje en neem iets te eten bij een van de aanwezige eet-

kraampjes op het plein. Gedurende de hele middag zullen hier de swingende klanken te horen zijn van de bands met als afsluiting om ca. 17:30u een zinderende finale waaraan alle bands tegelij-kertijd zullen deelnemen. Na afloop van de finale kan iedereen nog nagenieten van de middag tijdens een avondprogramma met muziek, dans en een optreden van de Braziliaanse zanger Nema Lopes! De deelnemende bands zijn Maisquenada en Percussão (beiden uit Breda), Slagwerkgroep BAM, Sambanda, Tufão, San-tola, Oladom, Batida, Loods35, Outra Vez!, Klabavel en Batuque Capoeira. Kijk voor meer informatie en het programma op www.sambabreda.com Voor vragen kunt u ons bereiken via [email protected].

Braziliaanse beats op Samba Breda

Voetbalclub SAB viert 80-jarig bestaan

BREDA - De Bredase voetbalclub SAB heeft zaterdag haar 80-jarig bestaan gevierd. Op het clubterrein aan de Ruitersboslaan gebeurde dat in de ochtenduren met een zeskamp voor de jeugdleden. ’s Middags waren de senioren aan de beurt. ’s Avonds werd de dag afgesloten met een feestavond met disco. FOTO ADDO SPRANGERS

BREDA - De Bredase band Jazz Connection reist in okto-ber voor de derde keer in haar bestaan naar Azië voor een tournee.

Vorig jaar waren ze op tournee in China en Maleisië. Dit keer is Zuid-Korea aan de beurt. Deze succesvolle jumping jive band zal een zestal optredens verzorgen o.a. op het beroemde Jarasum International Jazz Festival met artiesten zoals Paquito D’Rivera.

YellowJackets, Maceo Parker, Dominic Miller, Jimmy Haslip etc. Ook speelt Jazz Connection in een aantal vooraanstaande jazz-clubs in Seoul. Deze optredens zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Fonds Podiumkunsten. De band is momenteel in de studio aan het werk aan een nieuwe cd. Dit wordt het 6e album in het bestaan van de groep. Op zon-dag 29 maart 2015 zal Jazz Connection haar 25 jaar bestaan vie-ren in hometown Breda.

Bredase band Jazz Connection naar Zuid-Korea

BREDA - Het was afgelopen week-end bij Barca er een met gemengde gevoelens. Barça (za) won de eerste wedstrijd van de competitie en Barca (zo) verloor de eerste wedstrijd na twee overwinningen.

Het opnieuw meespelen van Kevin Munt-slag was cruciaal voor de overwinning op Good Luck in Raamdsonkveer. Hij was betrokken bij de eerste twee doelpunten van Barça. Barça was de betere ploeg, maar het was toch Good Luck dat voor 1-0 zorgde door een kopbal van Pieter Knaap. Drie minuten later kwam er een prachtige dieptepas van Kevin Muntslag bij de uitblinkende en zeer snelle Rivelinho Resort. Het was Crea Zimmermann, die de gelijkmaker aantekende. Na rust bleek de betere conditie, snelheid en technisch ver-mogen van Barça de doorslag te geven Het was achtereenvolgens Kevin Muntslag en Crea Zimmermann, die voor 1-3 zorgden. Het probleem was echter het afmaken van de vele kansen en het rustig uitspelen van de wedstrijd. Het was Rob van Os, die in

de laatste minuut nog 3-2 liet aantekenen, maar verder liet Barça het toch niet komen. A.s. zaterdag kan er thuis op sportpark de Wisselaar tegen Sparta’30 wederom ge-wonnen worden.Het zondagteam verloor vrij onverwachts van Gloria UC uit Baarle Nassau. Opval-lend in deze wedstrijd was de dominante rol van scheidsrechter C. van der Heijden uit Steenbergen, die met iedereen in dis-cussie ging en zelfs aan het publiek de 5 secondenregel uitlegde bij het voordeel geven. Eigenlijk zou een scheidsrechter een onopvallende rol moeten spelen.Gloria liet in de eerste helft het betere spel zien en het was Michel van de Broek die na 25 minuten door middel van een kopbal voor 1-0 zorgde. Barça kwam goed terug in de tweede helft en het was de laatste man Khalid Bittich die uit een corner met het hoofd scoorde 1-1. Barça bleef be-ter, maar het werd door een fout van van Scott Colkin 1-2 door Teun Laurissen en zelfs 1-3 door Roy Beerens. Barça en de scheidsrechter maakten de fout om met elkaar in discussie te gaan, hetgeen de

scheidsrechter noodzaakte de wedstrijd stil te leggen voor enkele minuten. Daarna scoorde Barça nog via Mouchine Zerouali, maar verder liet Gloria het niet meer ko-men. Eindstand 2-3.

Uitslagen zaterdag 20 septemberChaam A1-Barça A1 1-2Zondag 21 septemberBoeimeer 6-Barça 4 3-4Programma zaterdag 27 september12.00u Barça A1-Bavel A214.30u Barça (za)-Sparta’30Zondag 28 september14.30u Gesta-Barça

RecreatievoetbalHeb je geen zin in te voetballen in compe-titieverband, maar wel zin om een balletje te trappen. Op vrijdagavond vanaf 19.45 uur kan dit op het trainingsveld bij Barça aan de Terheijdenseweg. Bel voor meer informatie en deelname naar 06-34796167 of naar [email protected] De be-doeling is om 7x7 voetbal te spelen en niet al te uitgebreid te hoeven lopen.

Barça (za) boekt eerste zege bij Good Luck

BREDA - Zondag 28 september is het zover, de Weilandgames 2014. Stich-ting CC ‘t Aogje en het SGAP organi-seren deze games voor de 11e keer. Zij hebben hun best gedaan om moeilijke, leuke, sportieve spellen voor de teams klaar te zetten. Daarbij is het eigenlijk al-

tijd goed weer, dus al met al kan het alleen maar een hele gezellige middag worden. Het spektakel begint om 12.00 uur en rond 17.00 uur vindt de prijsuitreiking plaats. De entree is uiteraard gratis. Presentatie is in handen van Ronald Huismans en de muzi-kale omlijsting wordt verzorgd door cover-

band Funk Flavour. De negen teams, die tot nu toe hebben ingeschreven, zijn: De Laan, Vriendengroep, Cv Worstenbrood, CV Simpel, CC ‘t Aogje, CC Giegeldonk (met 2 teams), De Zuilenschuivers en het JKP Breda. Zij zullen hun krachten meten en strijden om de eer én de prijs van 100,00.

Weilandgames PrincenhageNegen teams gaan de str i jd aan

BIJ KEUKENDUMP

EXTRAVOORDEEL

OP=OP

WWW.KEUKENDUMP.NL

INBOUW-APPARATUUR GOEDKOPER DAN OP INTERNET!

COMPLETE KEUKENS AL VANAF A 999,-

HESTIASTRAAT 16, TILBURG

ELKE ZONDAG OPEN!

Page 23: Dbo 20140924

OURANT NAC - SC EXCELSIOR 9 augustus

JEUGDOPLEIDING MOET NAC IN DE TOEKOMST KAPITAAL OPLEVEREN

"Achterstand is voorsprong geworden"

De jeugdopleiding van NAC maakt een metamorfose door. Alles is erop gericht om de jeugd-spelers van NAC aan te laten sluiten bij de top. Die stap is noodzakelijk om NAC er in de toekomst helemaal bovenop te krijgen. Hoofd Jeugdopleidingen Geert Brusselers vertelt.

FOTO PETER DIEPSTRATEN

De afgelopen jaren zijn jullie hard bezig geweest om de jeugdopleiding van NAC te professionaliseren. Tot welke resultaten heeft dit vooralsnog geleid? "Er is een toename in het aantal jeugdteams. We hebben de D2, C2 en B2 toegevoegd. Daarnaast spelen we op twee nieuwe, mooie locaties. De bovenbouw speelt bij Boeimeer, de onderbouw bij WDS. Om onze jeugdspelers in alles te voorzien hebben we bovendien veel belangrijke randzaken toegevoegd: krachttrainingsprogram-ma in het nieuwe krachthonk, videoanalyse, een spelervolgsysteem en een sportpsycholoog. Hiernaast vinden wij dat onze spelers veel aandacht moeten hebben voor studie en maat-schappij. Topvoetbal is hard, dus wij willen dat onze spelers voorbereid zijn op alle scenario's."

MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN

NAC in de wijkZoals iedereen weet is voetbal meer dan alleen de twee keer 45 minuten die elk weekend worden gespeeld. Net zoals veel andere clubs staat NAC midden in de maatschappij. Ook dit seizoen zijn er weer een aan-tal schitterende maatschappelijke verantwoordelijke projecten waar NAC bij betrokken is.

Zo is bijvoorbeeld de jaarlijkse Rabo G-dag het vermelden waard. Afge-lopen mei werd deze dag voor de veertiende keer georganiseerd in het Rat Verlegh Stadion. Met dank aan de Rabobank werd deze dag georgani-seerd voor mensen met een lichame-lijk en of geestelijke beperking. Ruim 20 teams waren aanwezig en ondanks de regen waren er zoals altijd veel lachende gezichten te zien.

De twee vaste projecten waar NAC dit seizoen mee werkt zijn de NAC (Ladies) Street League en Playing for Success. Dat eerstgenoemde project werd op zondag 21 en maandag 22 afgetrapt op de parkeerplaats naast het Rat Verlegh Stadion. Ook dit seizoen zijn er weer veel teams die meedoen aan de leukste en grootste straatvoetbalcom-petitie van Breda. 140 jongens en 60 meisjes nemen het een seizoen lang tegen elkaar op om punten te scoren.

Uiteraard gaat het bij deze compe-titie niet alleen om sportief succes. Deelnemers van de Street League en Junior Street League krijgen ook workshops en gastlessen over actuele, sociaal-maatschappelijke thema's. Zo komt op 10 oktober scheidsrechter Braamhaar samen met een Bredase politieagent vertellen over sportivi-teit en respect, binnen en buiten het veld. Daarnaast komt Nelson de Kok de deelnemers leren hoe je de mooi-ste straatvoetbalkunsten uitvoert.Op 15 september zijn ook de eerste trajec-ten van Playing for Success Breda beginnen. Bij dit naschoolse project krijgen leerlingen een alternatief lesprogramma aangeboden in het Rat Verlegh Stadion. Op deze manier kun-nen ze op een leuke manier bezig zijn met de stof. Gedurende tien weken krijgen ze les in het leercentrum van NAC Breda, de NACADEMY. Ook dit jaar heeft deze populaire leerweg weer veel aanmeldingen!

Kun je dat verder uitleggen? "Niet iedereen heeft het in zich om prof-voetballer te worden. Daar moet je eerlijk in zijn. Dus hebben we ook een studiebegelei-dings- en sociaal maatschappelijk programma toegevoegd. We willen onze spelers sportief opleiden, maar bovendien 'completere mensen' van ze maken. Door onze spelers sportief, educatief en sociaal maatschappelijk op te leiden worden ze betere voetballers. Mochten ze het niet redden in het voetbal, dan kunnen we ze op deze manier garanderen dat ze een voorsprong hebben op hun leeftijdsgenoten op deze gebieden." Er was sprake dat NAC een 'Regionale Jeugdopleiding' zou worden. Wat is hiervan

de status en in welke vorm gaat dit gestalte krijgen? "Vorig seizoen kregen we de 'RJO'-status toegewezen door de KNVB om vervolgens te horen dat de bond niet meer verder ging met het RJO-model. In plaats daarvan is eenkwa-liteit- en performancemodel gekomen, een nieuw certificeringssyteem." In hoeverre profiteert NAC van het model nu er geen stempeltje van 'RJO' op de club is geplakt? "NAC is één van de vijf clubs die vorig jaar heeft meegedaan aan een pilot. Daar zijn we positief uitgekomen. De verbeterpunten die we kregen hebben we dit seizoen toegepast. Vanaf dit seizoen kunnen we daarom een nationale Jeugd Academy worden. Hiermee voldoen we dan al aan de eisen die vanaf 2018 en 2019 gelden voor alle bvo's. Overigens blijft ons verzorgingsgebied hetzelfde, ondanks dat de naam 'nationale' anders doet vermoeden. We blijven scouten in Zuid-West Nederland en waar het kan zoveel mogelijk in Breda." Wat is het voordeel van het kwaliteits- en performancemodel? Brusselers: "Het voordeel van dit model is dat ook clubs die een beperkt budget hebben, zoals wij, hieraan kunnen voldoen. Voorheen was het bijvoorbeeld een randvoorwaarde dat spelers met busjes werden opgehaald en thuisge-bracht. In het nieuwe model gaat het puur om de ontwikkeling van de spelers als voetballer. De focus ligt op de zaken die er echt te doen. Door mee te doen aan dit model hebben we nu een voorsprong op andere bvo's, waar we eerst een achterstand hadden." Het beperkte budget is aan de achterkant wel een bottleneck? "Het geld dat we hebben moeten we zo goed mogelijk besteden. Maar daarom ben ik blij met alle initiatieven die worden ontplooid om meer geld te genereren voor de jeugdopleiding, als ook met de sponsoren die zich specifiek hebben hardgemaakt voor dit doel. Daarnaast profiteert NAC als organisatie natuurlijk van de inmenging van de Vriendenloterij. Als club zullen we de komende weken initiatieven uitrollen om ook op dit vlak weer stappen te maken." Het uiteindelijke doel is om spelers op te leiden tot volwaardige Eredivisiespelers. Kunnen we de komende jaren al de vruchten plukken van de vernieuwde opleiding? "Het doel blijft om drie spelers per twee jaar af te leveren bij het eerste. We moeten echter ons realiseren dat we een achterstand van tien jaar in moeten halen. De verwachting is dus niet dat ze ineens met stromen tegelijk komen. Er komen zeker talenten aan de komende jaren. In de toekomst moet dit echter op een meer reguliere basis gebeuren dan nu het geval is."

TICKETINFO Voor de wedstrijd tegen Ajax aan-staande zaterdag geldt een Clubcard verplichting. Dit betekent dat alleen mensen met een seizoenkaart (8) of Clubcard (5) extra kaarten kunnen bestellen. De wedstrijd is betiteld als een topwedstrijd. Dit betekent dat kaarten vanaf €20,00 verkrijgbaar zijn op nactickets.nl. NAC verloor dit seizoen nog niet in het Rat Verlegh. De laatste thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle werd omgezet in een 3-1 winst. De volgende thuiswedstrijd is pas op 18 oktober. Dan is de Parel van het Zuiden gastheer van ADO Den Haag. Tussendoor speelt de ploeg van trainer Gudelj uit tegen Heracles Almelo. Ook deze wedstrij-den zijn inmiddels in de verkoop.

OURANTUpdate

NAC - AJAX 27 september

JEUGDOPLEIDING MOET NAC IN DE TOEKOMST KAPITAAL OPLEVEREN

"Achterstand is voorsprong geworden"

De jeugdopleiding van NAC maakt een metamorfose door. Alles is erop gericht om de jeugdspe-lers van NAC aan te laten sluiten bij de top. Die stap is noodzakelijk om NAC er in de toekomst helemaal bovenop te krijgen. Hoofd Jeugdopleidingen Geert Brusselers vertelt.

FOTO'S PETER DIEPSTRATEN

De afgelopen jaren zijn jullie hard bezig geweest om de jeugdopleiding van NAC te professionaliseren. Tot welke resultaten heeft dit vooralsnog geleid? "Er is een toename in het aantal jeugdteams. We hebben de D2, C2 en B2 toegevoegd. Daarnaast spelen we op twee nieuwe, mooie locaties. De bovenbouw speelt bij Boeimeer, de onderbouw bij WDS. Om onze jeugdspelers in alles te voorzien hebben we bovendien veel belangrijke randzaken toegevoegd: krachttrainingspro-gramma in het nieuwe krachthonk, videoanalyse, een spelervolgsysteem en een sportpsycholoog. Hiernaast vinden wij dat onze spelers veel aan-dacht moeten hebben voor studie en maatschap-

gezichten te zien.

en maandag 22 afgetrapt op de

punten te scoren.

uitvoert.

pij. Topvoetbal is hard, dus wij willen dat onze spelers voorbereid zijn op alle scenario's."

Kun je dat verder uitleggen? "Niet iedereen heeft het in zich om profvoet-baller te worden. Daar moet je eerlijk in zijn. Dus hebben we ook een studiebegeleidings- en

sociaal maatschappelijk programma toegevoegd. We willen onze spelers sportief opleiden, maar bovendien 'completere mensen' van ze maken. Door onze spelers sportief, educatief en sociaal maatschappelijk op te leiden worden ze betere voetballers. Mochten ze het niet redden in het voetbal, dan kunnen we ze op deze manier ga-randeren dat ze een voorsprong hebben op hun leeftijdsgenoten op deze gebieden." Er was sprake dat NAC een 'Regionale Jeugdop-leiding' zou worden. Wat is hiervan de status en in welke vorm gaat dit gestalte krijgen? "Vorig seizoen kregen we de 'RJO'-status toe-gewezen door de KNVB om vervolgens te horen dat de bond niet meer verder ging met het RJO-model. In plaats daarvan is eenkwaliteit- en performancemodel gekomen, een nieuw certifi-ceringssyteem." In hoeverre profiteert NAC van het model nu er geen stempeltje van 'RJO' op de club is geplakt? "NAC is één van de vijf clubs die vorig jaar heeft meegedaan aan een pilot. Daar zijn we positief uitgekomen. De verbeterpunten die we kregen hebben we dit seizoen toegepast. Vanaf dit seizoen kunnen we daarom een nationale Jeugd Academy worden. Hiermee voldoen we dan al aan de eisen die vanaf 2018 en 2019 gelden voor alle bvo's. Overigens blijft ons verzorgingsge-bied hetzelfde, ondanks dat de naam 'nationale' anders doet vermoeden. We blijven scouten in Zuid-West Nederland en waar het kan zoveel mogelijk in Breda." Wat is het voordeel van het kwaliteits- en per-formancemodel? Brusselers: "Het voordeel van dit model is dat ook clubs die een beperkt budget hebben, zoals wij, hieraan kunnen voldoen. Voorheen was het bijvoorbeeld een randvoorwaarde dat spelers met busjes werden opgehaald en thuisgebracht. In het nieuwe model gaat het puur om de ontwikkeling van de spelers als voetballer. De focus ligt op de zaken die er echt te doen. Door mee te doen aan dit model hebben we nu een voorsprong op andere bvo's, waar we eerst een achterstand hadden." Het beperkte budget is aan de achterkant wel een bottleneck? "Het geld dat we hebben moeten we zo goed mogelijk besteden. Maar daarom ben ik blij met alle initiatieven die worden ontplooid om meer geld te genereren voor de jeugdopleiding, als ook met de sponsoren die zich specifiek hebben hardgemaakt voor dit doel. Daarnaast profiteert NAC als organisatie natuurlijk van de inmenging van de Vriendenloterij. Als club zullen we de komende weken initiatieven uitrollen om ook op dit vlak weer stappen te maken." Het uiteindelijke doel is om spelers op te lei-den tot volwaardige Eredivisiespelers. Kunnen we de komende jaren al de vruchten plukken van de vernieuwde opleiding? "Het doel blijft om drie spelers per twee jaar af te leveren bij het eerste. We moeten echter ons realiseren dat we een achterstand van tien jaar

NAC MUSEUM BIJNA KLAARHet geheel door vrijwilligers gerunde NAC Museum ondergaat de laatste maanden van dit jaar de finishing touch van een grondige verbouwing en uitbreiding. Het museum werd vorig jaar getroffen door een fikse waterschade en moest noodgedwongen dicht. Wonder boven won-der ging niets van de collectie verloren. De heropening lijkt volgens planning op 19 december aanstaande plaats te vinden.

De totale begroting voor de verbouwing en inrichting is ter waarde van een luxe zakenauto, een bedrag dat bij elkaar is geraapt door opgebouwde reserves, verzekeringspremies, opbrengsten uit collectes en luxe supportersacties. Wie herinnert zich bijvoorbeeld niet de luxe actie waarbij twee supporters op de fiets naar de uitwedstrijd bij sc Cambuur gingen? De fietstocht over 258 kilome-ter leverde de vrijwilligers maar liefst €8000 op.

Het museum wordt twee keer zo groot als het oude, inclusief een theater met beeld en geluid.

“Het doel blijft om drie spelers

per twee jaar af te leveren bij

het eerste. Er komen talenten aan"

BESTEL KAARTEN VIA NACTICKETS.NLVoor de wedstrijd tegen Ajax aanstaande zaterdag geldt een Clubcard verplichting. Dit betekent dat alleen mensen met een seizoenkaart (8) of Clubcard (5) extra kaarten kunnen bestellen. De wedstrijd is betiteld als een topwedstrijd. Dit betekent dat kaarten vanaf €20,00 verkrijgbaar zijn op nactickets.nl.

OPENING MUSEUMHet geheel door vrijwilligers gerunde NAC Museum ondergaat de laatste maanden van dit jaar de finishing touch van een grondige verbouwing en uitbreiding. Het museum werd vorig jaar getroffen door een fikse wa-terschade en moest noodgedwongen dicht. Wonder boven wonder ging niets van de col-lectie verloren. De heropening lijkt volgens planning op 19 december aanstaande plaats te vinden.

De totale begroting voor de verbouwing en inrichting is ter waarde van een luxe zaken-auto, een bedrag dat bij elkaar is geraapt door opgebouwde reserves, verzekeringspremies, opbrengsten uit collectes en luxe supporters-acties. Het museum wordt twee keer zo groot als het oude, inclusief een theater met beeld en geluid.

NACourant_25sept_DeBode kopie.indd 1 21-09-14 23:55

Page 24: Dbo 20140924

Zondagmiddag 28 september 14.30 uur

West-Brabantse DerbyBARONIE

Breda Jack Sweres

versus

DOSKO Bergen op Zoom Peter Sweres

Sportvrienden, voetbalsupporters van Baronie en NAC Breda en liefhebbers van een spannende pot voetbal:

Zondag 28 september om 14.30 uur klinkt het eerste fluitsignaal van de wedstrijd der wedstrijden in Hoofdklasse B. Dan begint de West–Brabantse voetbalderby tussen Baronie en DOSKO op sportpark de Blauwe Kei.

Gaan oude tijden herleven tussen beide ploegen? Het jonge, met passie voetballend eerste team van Baronie gaat het zeker ver schoppen dit seizoen. Zondagmiddag wil Baronie haar koppositie in de hoofdklasse B versterken.

Alle ingrediënten voor een zinderende strijd zijn aanwezig. Eergevoel. Prestige onder de spelers. Een gezonde rivaliteit tussen de supporters uit de steden Breda en Bergen op Zoom. En het wordt bovendien - met alle respect - een confrontatie tussen de twee gelijknamige trainers Jack Sweres van Baronie versus Peter Sweres van DOSKO. Het publiek zal met aanmoedigingen vol aan de bak gaan!Kortom, je kunt getuige zijn van een titanenstrijd! Een voetbalstrijd om van te genieten. Je bent welkom bij de Club! Komende zondagmiddag, aanvang: 14.30 uur. Plaats van handeling? Sportpark de Blauwe Kei. Voorwedstrijd Baronie E1 - DOSKO E1. 3de helft met DJ Mark den Tenter.

SELECTIE VV BARONIE

Bovenste rij: van links naar rechtsMartijn Lips (fysiotherapeut/verzorger) – Kobus Christianen – Davey Dielemans – Dennis Perragon – Dennis van Duin – Ralf van Gestel

Diego Theunissen – Jamie Kankam – Ivan Nkundumugisha – Joris Peeters – Berry de leeuw (stafl id)

Onderste rij : van links naar rechtsSander Geers – Rhomar Boudzra – Richard Baharila Johannes – Eric van de Wiel (elftalleider) – Jack Sweres (trainer)

Nordin Abdellaoui (keeperstrainer) – Jonathan Constancia – Jay Jay Meierdres - Jordi Nijs

Op de foto ontbreken: Ibrahim Ikililou – Benny Kerstens – Ralph van Loon – David Vermeulen

SELECTIE VV DOSKOTom de Bonte - Marvin Bedaf - Yannick Boeren - Nikai Derwort - Paolo Fortunati - Iwan Geense - Jurgen Gijzen - Dennis Hagenaars - Tommie van Henne

Jorn Hopmans - Toon Jochems - Mesut Kartal - Maik van den Kieboom - Bjorn Klomps - Danny Lauwen - Twan van Mechelen - Nicky NuijtermansGijs Retera - Nick Schuurbiers - Steven van der Spek - Thomas van der Spek - Jacco Stols - Peter Sweres (trainer) - Christian de Wolf (assistent trainer)

Jac Hendrickx (elftalleider) - Albert Jansen (verzorger) - Charles Weyts (keeperstrainer)

Scheidsrechter bij deze wedstrijd is: Dhr L.P.S. CairoAssistent scheidsrechters: Dhr. M.A.S. Beijer en Dhr. G.A.R. Adam

De wedstrijdbal is geschonken door: Martin’s Kapsalon - Ploegstraat 147 in Breda

Alle bezoekers

ontvangen een GRATIS lot

waarmee je een voetbal-

reis voor 2 personen naar

Schalke 04 kunt winnen.

Deze prijs is aangeboden

door Brabant Expres.

Page 25: Dbo 20140924

Demmers InterieurStuc, schilder en klusbedrijf0641211049

www.demmersinterieur.nl

DA

GTO

CH

TEN

BUS

REIZ

EN D

AG

TOC

HTE

N

DAGTOCHT LONDEN € 52,50 18 en 25 okt, 29 nov, 6, 13 en 20 dec WEDSTRIJD SCHALKE 04 v.a. € 99,00 Vervoer + wedstrijdticket + 3 cons. en 1 snack 18 okt Schalke 04 – Hertha BSC 22 nov Schalke 04 – Vfl Wolfsburg 13 dec Schalke 04 – 1.FC Köln 20 dec Schalke 04 – HSV MOEDER IK WIL BIJ DE REVUE v.a. € 70,00 12 en 30 nov, 9 en 14 dec Vervoer + 1e rangs ticket HIJ GELOOFT IN MIJ vanaf € 62,50 30 nov en 14 dec Vervoer + 2e rangs ticket SOLDAAT VAN ORANJE vanaf € 79,50 20 nov en 17 dec Vervoer + 2e rangs ticket RIJKSMUSEUM & A’DAM € 35,00 1 okt Vervoer + entree + vrij bezoek Amsterdam DAGREIS DISNEYLAND € 72,50 4 en 18 okt Vervoer + entreeticket 1 park 2-DAAGSE DISNEYLAND v.a. € 165,00 Diverse data in 2014 Kinderen t/m 11 jaar v.a. € 119,00 Vervoer, 1 overnachting + ontbijt en entree beide parken 2 dagen 3-DAAGSE PARIJS v.a. € 119,00 Diverse data in 2014 Vervoer, 2 overnachtingen + ontbijt en stadsrondrit 3-DAAGSE LONDEN v.a. € 129,00 Diverse data in 2014 Vervoer, 2 overnachtingen + ontbijt en stadsrondrit 5-DAAGSE WINTERBERG v.a. € 319,00 6 en 13 okt, 8 dec Vervoer, 4 overnachtingen half pension en diverse excursies

www.brabantexpres.nl

AUTODEMONTAGEBEDRIJFJOKO

• Sloop-loop-schade auto’s - motors te koop gevraagd.

• Alle gebruikte onderdelen online.

• Vrijwaring bij ophalen.• Reparatie en onderhoud.

Lid ARN-Stiba-RDWMaalbergenstr. 24a Wernhout

Tel. 076-5971739 / [email protected]

Van Gils Auto’s - DoornbosBrommobielen

Doornboslaan 104 4816 EA BredaTel 076 - 5720494 www.vangils-autos.nl

ZOMERACTIEBALLONTICKETS

VAN €159.-NU €129.-

Bestel voor30 september

adballon.nl076 - 514 53 72

Dakwerkenvernieuwen reparatie pvc bitumen etcetera.

Bel Zoomdak06-18514726

www.zoomdak.nl

HS Schoonmaakbedrijf bv is actief met :schoonmaakonderhoud, vloeronderhoud, hogedrukreiniging, glasbewassing, gevelreiniging, opleveringsschoonmaak, impregnering, graffitiverwijdering, industriële reiniging, rioolreiniging/ontstoppingen en 24-uurs-calamiteitenservice.

De werkzaamheden gebeuren met professioneel opgeleide vakmensen die op hun taak zijn berekend. We zijn specialisten die de sector kennen, met de beste apparatuur werken en vertrouwd zijn met alle facetten van het vak. Schoonmaken vraagt om een efficiënte organisatie met korte lijnen, een plan-matige aanpak en een gedegen kwaliteitscontrole. Laat het schoonmaakwerk daarom over aan de professionals van HS Schoonmaakbedrijf bv.

HS Schoonmaakbedrijf bv zoekt wegens uitbreiding van projecten naar:

Interieurverzorg(st)ers, parttime (M/V)Voor diverse objecten in de regio Breda.(dagelijks) schoonmaakonderhoud van (kantoor)gebouwen, werktijden in de ochtend- en avonduren;

Heeft u interesse in één van bovenstaande vacatures? Schrijf of mail dan naar:HS Schoonmaakbedrijf bvT.a.v. mevrouw T. SchipperenPostbus 195, 4940 AD RaamsdonksveerTel.: [email protected]

auto-bus verhuurklein en groot

www.QualityCarrent.nl 076-5022267 - etten-Leur

aLLes km vrij !Financiering mogelijk.

Dorpsweg 136, 4655 AH de Heen(Steenbergen)

Op zoek naar echte rust??Chaletparc de Uitwijk heeft het!!! Hier worden luxe vrijstaande Top Totaal chalets geplaatst, nu tot wel 70 m2 vloeroppervlak, welke het gehele jaar door voor recreatieve doeleinden gebruikt mogen worden. Het parc gelegen nabij jachthaven “de Schapenput” beschikt over ruime landelijk gelegen kavels voorzien van alle comfort (nog enkele kavels bij vijvers beschikbaar). 20 minuten van Rotterdam en 10 min v.a. ‘t Grevelingenstrand. Bezoekadres: Heensedijk 77A

Meer info: Fam. v. Nieuwenhuyzen +31167-560000 www.de-uitwijk.nl of neem contact op met onze Top Totaal-vertegenwoordigerJ.K. Bekius GSM +31658977991.

Dorpsweg 136, De Heen, Tel. 0167-560000www.de-uitwijk.nl

Restaurant geopend: dinsdag t/m zondag v.a. 12.00 uur,maandag gesloten

Tevens heeft onze camping nog enkele seizoensplaatsen beschikbaar!

OPEN DAG ZONDAG 28 SEPTEMBER VAN 13.00 - 16.00 UUR

Uw veelzijdige vakman voor al uw klussen:

Onderhoud - Timmerwerk - Keukens Badkamers - Renovatie - Dakkapel

John Vriends Overaseweg 57, 4836 BA Breda Tel: 076 - 5651923, Mob: 06 - 20009395 [email protected], www.klussenier.nl

40PlusRelatie.nl

Single, maar liever samen...

Marjolein van den Heuvel076 - 5656993 | 06 - 23698683

www.40plusrelatie.nl

Professioneel, Enthousiast en Persoonlijk

Neem nu de stap en ontdek dat het steeds leuker wordt! Ik kijk uit naar een persoonlijke ontmoeting.

40PlusRelatie, regio Breda/Tilburg, zorgt op een persoonlijke, vakkundige en leuke manier voor ontmoetingen tussen singles, die kunnen leiden tot een mooie relatie.

Omdat veel dingen leuker zijn met

z’n tweeën!

HAARDHOUTvoornamelijk eiken - direct stookbaar

Leverbaar in big bags van ½ kuub en 1 kuub of los gestort

vanaf 2 kuub

www.basti aansenloonwerken.nlTel: 076-5968279

Vul nu uw wintervoorraad aan!

Offi ce Palace.nl is dé nummer 1 in levering van kantoor-, horeca- en winkelbenodigdheden. Focus Green B.V. & Sign Display Store B.V. zijn 100% dochters van Offi ce Palace en bereiken dankzij hun specifi eke propositie hun doelgroepen. Er zijn meer dan 20.000 verschillende artikelen op voorraad en een sterke focus op de detailhandel, horeca en MKB. Momenteel zijn wij met ongeveer 25 medewerkers ruim 40.000 klanten van dienst. Het is onze ambitie dit de komende jaren minimaal te verdubbelen.

Om deze groei in goede banen te leiden en verdere groei te realiseren hebben wij commerciële professionals nodig.

De volgende functie is beschikbaar:

Commercieel medewerkers Contact Center B2B (m/v), fulltime & parttime Voor deze pittige functie vol commerciële uitdagingen en targets zoeken wij proactieve salestijgers die alert zijn op verkoopsignalen om optimaal te kunnen up- en cross-sellen en niet terugdeinst voor koude acquisitie. Op termijn zijn er doorgroeimogelijkheden naar bijvoorbeeld teamleider of accountmanager binnen- en buitendienst.

Functieomschrijving- Via telefonische acquisitie op een klantgerichte en commerciële manier aanbieden van onze ruim 20.000 producten aan onze bestaande en potentiële klanten in de Nederlandse markt - Het verstrekken van informatie, het beantwoorden van vragen, up- en cross- sellen bij elk verkoopsignaal en het achterhalen van belangrijke informatie - Het op een correcte wijze verwerken van gespreksresultaten en klantgegevens in het systeem - Het secuur en daadkrachtig opvolgen van offertes - Alsmede overige ondersteunende verkoop- en administratieve werkzaamheden

Functie eisen- HBO of MBO+ werk- en denkniveau - Reeds opgedane commerciële ervaring vereist - Ambitieus, effi ciënt, proactief, accuraat en stressbestendig - Probleemoplossend, verkoopsignaal herkennend en doorvragend vermogen - Resultaat- en klantgericht, positief gedreven door targets en drang om te scoren - Goede lees-, schrijf- en spreekvaardigheid van ABN en een absolute pré als je ook de Duitse en Engelse taal beheerst.

Wij bieden Een marktconform salaris, een functieafhankelijke bonusregeling en prima arbeidsvoorwaarden in een dynamische, uitdagende en informele werkomgeving met een prettige werksfeer. Dankzij onze sterke groei zijn er voldoende mogelijkheden om je kwaliteiten verder te ontwikkelen en door te groeien.

Solliciteren Je motivatiebrief en CV kun je per e-mail sturen naar info@offi cepalace.nl. T.a.v. mw. D. de Loome. Voor meer informatie kun je contact opnemen op telefoonnummer 076-5041684.

• Nieuwe auto’s • Schadeherstel• Occasions • Leasing• APK-keuringen • Inbouw Airco• Inbouw SCM-alarm • Inbouw Audio-app.• Reparaties • Inbouw LPG

Kroonstraat 42 Etten-Leur Tel.: 076-5011371 Fax: 076-5011372

www.bramtangeman.nl

GOedKOPe INRuILeRS Met APK& dIveRSe bedRIjfSwAGeNS

Renault twingo 1.2 radio cd zilver met. 03-07 3.750 Renault Clio tce 5 drs airco ecc radio navigatie zwart met. 03-13 14.250 Renault Clio 1.2 16v airco radio cd navigatie l blauw met. 03-10 8.950 Renault Clio tce 5 drs airco ecc radio cd nav zilver met. 10-09 8.950 Renault Clio 1.2 16v 3 drs airco radio cd zwart met. 02-08 5.500 Renault Clio 1.2 16v 3 drs airco radio cd lmv zwart met. 01-05 3.750 Renault Megane 1.6 16v grijs met. 11-10 10.950 Renault Megane II 3 drs airco blauw 04-03 3.500 Renault Grand Scenic 2.0 16v Automaat alle opties zwart met. 11-12 25.000 Renault Laguna 1.6 16v airco lmv radio cd rood met. 03-01 2.950 Renault espace 2.0 t Automaat airco ecc leder pan zwart met. 03-10 23.950 Renault espace 2.0t airco ecc radio cd lmv grijs met. 04-03 4.250 Citroen C3 1.4 5 drs airco radio cd zwart 02-07 6.500 dacia Sandero 1.4 mpi airco radio cd rood met. 10-08 6.250 Hyundai Atos 1.1 5 drs radio cd zwart met. 08-04 3.250 Hyundai Accent 1.3 3 drs zwart 01-03 1.500 Mazda Premacy 1.8 airco radio cd grijs met. 11-00 1.750 Opel Corsa 3 drs 1.2 radio cd zilver met. 03-03 4.250

Let op!!! €150 tot €10000voor uw loop-, sloop- of schadeauto, compleet met katalysator.

Tevens alle auto onderdelen te koop aangeboden.Tevens reparaties aan alle merken auto’s. Tegen zeer voordelige prijs!

Tel. 076 541 83 53 / www.prescherautos.nl APK keuring vanaf € 21,50

Tevens een 20-tal auto’s te koop aangeboden Openingstijden 8.30 tot 17.30 uur Weidehek 90 Breda

Page 26: Dbo 20140924

kerkelijk

PAGiNA 26

VOLLE EVANGELIE GEM. IMMANUELWekelijkse samenkomsten op zondag om 10.00u en woensdag om 20.00u. Twee-wekelijkse bijeenkomst voor de jeugd op zaterdag om 19.30u. Zie de agenda op www.veg-immanuel-breda.nl. Alle bij-eenkomsten zijn aan de Academiesingel 27-27. Voorganger: C. Visser, tel. 0161-227671.

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTEN BREDAwww.protestantsegemeentebreda.nlwww.noorderbeemden.nlWijkgemeente NoorderbeemdenLucaskerk, Tweeschaar 125. Zondag 28 september 10.45u. Kindernevendienst en crèche. Voorgangers: Ds. A. C. Grandia. Dienst van Woord en gebedWijkgemeente Breda Midden zuidMarkuskerk, dienst in de Michaël kerk Gewijzigde aanvangstijd. Oecumenische vredesviering. Dienst van Woord en ge-bed. Zondag 28 september 11.30u. Kinder-nevendienst en crèche. Voorganger: ds. T. van Prooijen en Pastoor W. Wiertz.Johanneskerk, dienst in de Martinuskerk. Gewijzigde aanvangstijd. Oecumenische vredesviering. Zondag 28 september 11.00 uur dienst van Woord en gebed. Voor-ganger ds. S. van Meggelen en pastor H. Spooren-Schaart

Oecumenische vieringenAeneas Verpleeghuis: zaterdag 27 septem-ber 18.15u pastor W. Frankende Breedonk Woonzorgcentrum, Willem van Oranjelaan: vrijdag 26 september 15.00u ds. T. van ProoijenAmphia ziekenhuis Molengracht: zondag 28 september 10.30u ds. A. VisserGrote kerk Oecumenisch middaggebed: Dinsdag 30 september 12.30u Mevr. K. Minzinga

GEREFORMEERDE GEMEENTE EBEN-HAËZERKERKVriesdongen 1. Zondag: 10.00u leesdienst; 17.00u leesdienst.

KERK VAN DE NAZARENEROdilia van Salmstraat 25, 4811 LA Breda. Samenkomsten 10.00u iedere zondag-ochtend. Voorganger P. Brouwer. www.breda-nazarene.nl

ZEVENDE-DAGS ADVENTISTEN BRE-DA EN OMSTREKENHet Kruispunt, Harmonielaan 24 te Prin-senbeek. Contact: Dhr. L. Belder, tel. 06-24554240 www.breda-adventist.nl - Info Bijbelstudies via website.

Alle Bijbelstudies gaan over het thema: De Goddelijke Leraar. Download de studies via www.breda-adventist.nl. Ga naar sabbatschool en selecteeronder volwas-senen De Goddelijke Leraar

Zaterdag 27 september10.00u Bijbelstudie, thema: De tweede komst van Jezus11.00u Eredienst, prediking: Dhr. R. Jack

VOLLE EVANGELIE GEM. BREDAElke zondag samenkomst in buurthuis Geeren-Noord, Philips Lammekensstraat 30, Breda-N., 10.00u., wisselende voorg. Crèche en kindernevendiensten. Secreta-riaat: J. den Hollander, tel.076-5870898.

KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSTE DAGENMgr. de Vetstraat 112, 4817 JP Breda, tel. kerk 076-5213141, tel. zendelingen 06-52338961.Diensten: 10.00u. jeugdwerk: 3-11 jr; kin-derkamer tot 3 jr. Priesterschapvergade-ring: mannen va. 12 jr.; Zusterhulpvereni-ging: vrouwen va. 18 jr.; jonge vrouwen: meisjes 12-18 jr.11.00u Vervolg jeugdwerk. Zondagsschool: leden va.12 jr; onderricht naar leeftijd; aparte onderzoekersklas.11.40u Avondmaalsvergadering. Eredienst alle leeftijden.13.00u einde.

LEGER DES HEILSHendrik Berlagestraat 102, tel.076-5870344. Iedere zondag 10.30u samen-komst, enthousiaste samenzang en bijbe-loverdenking. Kindernevendienst en event. kinderoppas. Zondag 10.30u Majoor Bak-ker.

PAROCHIE BREDA CENTRUMSt. Janstraat 8, 4811 ZL, Breda, 076-5215764, [email protected]; www.kathe-draalbreda.nlEucharistievieringen:H.Antoniuskathedraal; zondag 10.30u, maandag t/m vrijdag 12.00u, donderdag na de viering tot 13.00u Aanbidding. Be-gijnhof: zaterdag 17.00u.Gebedsvieringen Begijnhof:maandag t/m vrijdag: 7.45u morgengebed, woensdag: 18.00u jongerengebed.

DOOPSGEZINDE GEMEENTE BREDACimburgalaan 98 Breda. Zondag: 10.30u.

CHR. GEREF. KERK MATTHEÜSwww.cgkbreda.nl. Steendorpstraat 4; hoek Petegemstraat. Zondag 28 septem-ber: 10.00u ds. J. Vogel, Eindhoven; 15.00u ds. J. Vogel, Eindhoven.

GEREF. KERK (VRIJGEMAAKT)Terheijdenstraat 9. Diensten: zondag 09.30u en 16.30u

REMONSTR. GEM. BREDA E.O.Doopsgezind Centrum, Cimburgalaan 98.

JERUZALEM PAROCHIEwww.jeruzalemparochie.nlVrijdag16.00u Huize Ruitersbos, Ruitersboslaan 19.00u Huize Overakker, Brigidastraat Zaterdag19.00u Mariakerk, Mariaplein 19.00u Vredenbergh, Lovensdijkstraat Zondag9.30u Mariakerk, Mariaplein 9.30u Petrus en Pauluskerk, Graaf Hendrik III plein 11.00u Laurentiuskerk, Ginnekenweg11.00u Sacramentkerk, Zandbergweg 1e Donderdag van de maand9.00u Petrus en Paulusdagkapel, Graaf Hendrik III plein 1e Vrijdag van de maand10.00u Sacramentskerk, Zandberglaan15.00u Huize Breedonk, Willem van Oran-jelaan

THE BLESSING BREDADe Poelewei, Mgr. de Vetstraat 2, www.maasbach.nl Samenkomsten: zondag 10.15u; woensdag 20.00u (gebedsdienst); zaterdag 19.30u POiNT! Youth Kinderop-vang aanwezig. Info: 070-3635929.

EVANGELIE GEMEENTE DE DEURTeteringsedijk 87b, Breda. Telefoon 06-21851844. Diensten: zondag om 11.00 en 18.00u.; woensdag om 19.30u. Zondags-school 4 t/m 12 jr. Kinderoppas. Zaterdag-avond jongerenavond: muziek, drama, film.

EVANGELISCHE KERK JEFTAKantoor: Voorerf 7, 4824 GM Breda, tel. 076-5717575. De diensten van Jefta wor-den elke zondag om 11.00u gehouden in Anna Rozenkranskerk, Meidoornstraat 111, Breda. Kinderopvang. Kinderdiensten. Om de 14 dagen speciale tienerdienst.Zondag 28 sepember: Dienst. Spreker: Su-rekha Hulugalle.

RAAD VAN KERKENIedere dinsdag om 12.30u is er in de Stilte-kapel van de Grote Kerk een middaggebed.

EVANG. BAPTISTENGEM. BREDAGroene Woud 2 (schoolgebouw Prisma De Rotonde). Zondag: 10.30u. Tel. info: 076-5138105. www.ebgbreda.nl

PROT. GEM. PRINSENBEEK - HET KRUISPUNTSecretariaat: Harmonielaan 24, 4841 VL Prinsenbeek, tel. 076-5614852; www.het-kruispunt.org. Zondag 10.00u.

EVANG. LUTHERSE GEM. BREDA E.O.Kerkgebouw: Stadserf 3/Veemarktstraat 11, Breda. Predikante: mw. ds. M. Schulz 040-2417664; Diaken: mw. H. Klaaysen-Siebrand 076-6712425. Kosteres: W. v.d. Bruggen 076-5220877; [email protected], http://breda.protestant-sekerk.net/Zondag 10.30u.

RK PAROCHIE PRINSENBEEKSecretariaat Markt 34, 4841 AC Prinsen-beek. Open op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur, tel 5412231 e-mail: [email protected]. Contactpas-tor mw. G. v.d. Korput (pastoraal werkster). Vieringen: zaterdag 19.00 uur; zondag 10.00 uur; dinsdag 9.00 uur.

NAZARETHPAROCHIE BREDA WESTSecretariaat: Haagsemarkt 4, Breda, tel: 076-5213873, www.nazareth-parochie.nl. Open op werkdagen van 9.00-12.00u/13.30-15.00u (m.u.v. woens-dagmiddag). Voor dringende gevallen (ziekenzegen, ziekenzalving of overlijden): 06-14962111.

Zondag 28 september: 9.30u H. Moeder Gods, Communieviering, Henny Spooren; 11.00u H. Martinus, Woord en gebed, Oe-cumenische Vredesviering, Henny Spooren

ORTHODOXE KERK BREDADe Parochie van de Heilige Myrondraag-sters is een Orthodoxe kerk. De kerk wordt zowel bezocht door Nederlanders als door mensen uit traditioneel orthodoxe landen. De liturgische taal is Nederlands. De dien-sten worden gecelebreerd door parochie-priester Vader Josef Sikora. Diensten: Elke 1e en 3e Zondag van de maand 10.00u 3e en 6e uur, 10.30u Goddelijke Liturgie. Adres: Kerkhofkapel, Vogelenzanglaan 21, Breda-Ginneken. Meer informatie: www.orthodoxekerkbreda.nl.

AUGUSTINUSPAROCHIE BREDAParochiekern BethlehemLucaskerk, Tweeschaar 125, 4822 AS Breda; open op werkdagen van 9.00-12.00u; tel. 076-5410194 (in noodgevallen teamtelefoon 06-10292794); e-mailadres: [email protected]. Viering: zondag 9.00u. Zondag 28 septem-ber: 26e zondag door het jaar / afsluiting vredesweek, 9.00u Lucaskerk, woord- en communieviering. Voorganger: F. Verkleij m.m.v. het Bethlehemkoor.

Parochiekern FranciscusBelgiëplein 6, 4825KT Breda; open op werkdagen van 9.00-12.00u; tel. 076-5873482 (in noodgevallen teamtelefoon 06-10292794); e-mailadres: [email protected]. Vieringen: woensdag en 1e vrijdag 9.30u, zaterdag 19.00u, zondag 10.00u. Inloopochtend Voor Elkaar elke woensdag 10.00 tot 12.00u in Gemeenschapshuis de Biesdonk, Belgiëplein 8. Meer info 076-5871820.

Parochiekern MichaelHooghout 67, 4817 EA Breda; open op werkdagen van 9.00-12.00u; tel. 076-5219087 (in noodgevallen teamtelefoon 06-10292794); e-mailadres: [email protected]: Michaelkerk, Hooghout 67: 1e en 4e zaterdag 19.00u en zondag 11.30 u. Annakapel, Heusdenhoutseweg 34, Breda: maandag 09.00u, woensdag19.00u, vrij-dag 09.00u en zondag 08.45 u; stilte en aanbidding: donderdag 14.00u. Kindervie-ring elke tweede zondag van de maand 10.30u in de Annakapel.

Parochiekern WillibrordusKerkstraat 1, 4847 RM Teteringen; open op werkdagen van 9.00-12.00u; tel. 076-5713203 (in dringende gevallen: teamtele-foon 06-10292794); e-mail: [email protected]. Vieringen: zondag 10.00u, dinsdag 19.00u en donder-dag 9.00u.De website is: www.augustinusparo-chiebreda.nl Aanmelden gratis abonne-ment op de Nieuwsbrief: via de website

bij “Aanmelden” of via e-mail: [email protected]

ASSEMBLIES OF GOD PINKSTER GE-MEENTE BREDADienst Engels. Cimburgalaan 98, tel. 06-51150835; 013-4551487; 076-5418994. Zondag 13.00 tot 16.30u.

VOLLE EVANGELIE GEMEENTE DE LEVENDE STEENDinsdags 19.30u bijbelstudie/bidstond-avond. Gemeenschapshuis de Biesdonk, Belgiëplein 8, Breda Noord.

VICTORY BIBLE CHURCH INT.Lucaskerk, Tweeschaar 125, Breda. Sa-menkomsten: zondag 13.00-16.00u. Vertaling en kinderopvang aanwezig. Bij-belstudie: vrijdag 19.00-21.00u. Info: 076-5879857 of 06-45084992.

NIEUW-APOSTOLISCHE KERKBalfortstraat 63 Breda. Diensten met wis-selende priesters. Zondag: 10.00u, woens-dag: 20.00u. www.nak-nl.org

WAALSE KERKCatharinastraat 83b. Kerkdiensten in het Frans. Iedere tweede en vierde zondag vd maand 11.00u. Een Franstalige samenvat-ting van de preek wordt uitgedeeld. Infor-matie: www.waalsekerken.nl, ds. R.L. Dewandeler: 06-38771850.

CAPITOL WORSHIP CENTRECapitol Worship Centre, o.l.v. Apostle Alex en Ingeborg Stekelenburg iedere woens-dagavond om 20.00u. in de Poelwei, Mgr. de Vetstraat 2 te Breda. Informatie Han-nah Kroeze, 076-5994927. Diensten elke zondag om 15.00u in Nederlands & Engels, Zandberglaan 54, 4818 GL Breda, 06-40061346; www.capitolbreda.nl

PROT. GEM. GINNEKENLaurentiuskerk: Duivelsbruglaan 1 (Gin-nekenmarkt) Breda. Predikant: Ds. Dr. E.A. Postma, Duivelsbruglaan 21, 4835 JD Bre-da, tel. 076-5605682. Koster: Dhr. A.H. van Wijk, Duivelsbruglaan 3, 4835 JD Breda, 076-5651807. Postadres: Protestantse Gemeente Ginneken, Postbus 4648, 4803 EP Breda; [email protected]; www.protestantsegemeenteginneken.nl. Kerkelijk bureau: Romenyhuis (achter de kerk). Geopend: 1e dinsdagavond van de maand van 19.00-20.00 uur. Wijkouderling: Dhr. W. Eland tel. 076-5613598

Zondag 28 september: 16e zondag na Pinksteren 10.00u Dienst van Woord en Gebed. Voorganger: Ds. A. E. Keuning, Utrecht

Agenda: 8 oktober: Koffie-inloopochtend Mariëndal.

Nachtwake voor de Vrede: Van 20 tot en met 28 september wordt de jaarlijkse Vredesweek gehouden. Op tal van plaat-sen zal hieraan aandacht worden besteed. Traditiegetrouw is er in de R.K. Laurenti-uskerk op de eerste zondag van die week een oecumenische viering. Nieuw en bij-zonder dit jaar is dat er in diezelfde kerk een Nachtwake voor de Vrede zal worden gehouden. In de nacht van 26 op 27 sep-tember zal de R.K. Laurentiuskerk geopend zijn van 19.00 tot 7.00 uur. Elk uur zal er een gebedsmoment zijn. Er is tevens gele-genheid om een kaarsje te branden, om in stilte mediteren en te luisteren naar zang en muziek. Door verschillende voorgangers en koren is hun medewerking toegezegd. Wij nodigen u van harte uit die nacht, of een gedeelte ervan, met ons mee te bele-ven. U kunt op elk moment, waarop het u schikt, binnenlopen.

WINNERS CHURCH INTERNATIONALGemeenschapshuis De Wegwijzer, Steen-dorpstraat 2, Breda-Noord (wisselaar). Pastors Ferdinand & Elmy Igbeche. Dien-sten in Engels en Nederlands vertaald. Zaterdag 27 september Hour of Visitation/ Uur van bezoek dienst.

Kom en ervaar de manifestatie van Gods kracht. Tijd: 19.30-22.00u. Zondag 11.00-13.00u. Kinderopvang aanw. Info: 076-5712237/06-15483563.

WORLDWIDE PROPHETIC EVANGELICAL MINISTRIESZondag’s 14.00 uur. Ned./English. Hoog-hout 96 (Markuskerk) te Breda. Info: www.wpem.nl, tel. 06-12274947.

H.H. MARIA/DYMPHNAKapel van de H.H. Maria/Dymphna (Haag-se Beemden), Moerenpad 10: 1e zondag vd maand 18.00u Vesperviering.

JONGE, KRACHTIGE PROFETISCHE MINISTRYIedere donderdagavond 20.00-22.00u ko-men we als jonge, krachtige profetische ministry bij elkaar in ‘Centre Court’ boven treinstation Breda, Stationsplein 16. We zijn bereikbaar op 06-15370709 of per mail naar [email protected]

HET APOSTOLISCH GENOOTSCHAPHeusdenhoutsestraat 15, 4817 WB Breda. Voorganger hr. H. Tiemersma, tel. 076-5416122. Contact: [email protected] Ere-dienst: 09.30u.

ANNAHUISDiaconaal Centrum Breda, geopend van 9.30-16.00u (vrijdag tot 15.00u). De mid-dagen alleen op afspraak. Op dinsdag en donderdag inloop van 9.30-11.30u, Haag-weg 3, 4814 GA Breda, tel. 076-5217964, [email protected]

CHRISTENGEMEENSCHAPDe Christengemeenschap, beweging voor religieuze vernieuwing. Mensenwijdings-dienst op zaterdag een keer in de maand. Voor informatie: 076-5422983, www.christengemeenschap.nl.

CHRIST IN ACTION MINISTRIESOdilia van Salmstraat 25, 4811 LA Breda. Samenkomsten: zondag 13.00-15.30u. Vertaling en kinderopvang aanwezig. Bij-belstudie: vrijdag 20.30-22.00u. Info: 076-5204106; 076-5427839; 06-30559431.

POOLSE RK PAROCHIE H. MAXIMILIAAN KOLBELaurentius kerk, Ginnekenweg 333, Bre-da. Zondag 9.15u, Pastoor S. Klim 076-5321438 06-14243225.

SERV.ORTHODOXE KERKParochie “Heilige Nektarios van Egina”. Priester Vader Dusan Erdelj. www.svet-inektarijeeginski.com. Steendorpstraat 4, 4826 EP Breda.

Winkelcentrum 11 - Etten-Leur076-5012941

www.juweliermekes.nl

Huub Oosterhuis

www.ekklesiabreda.nl

Ekklesia BredaZaterdag 4 oktober kapel Zuiderhout – Teteringen

Entree: vrije gaveboeken/cd tafel aanwezig

15.00 – 16.00 uurMeezingconcert o.l.v.

Oosterhuis koor VlaanderenEkklesia koor Breda

16.30 uurViering van Schrift en tafeltoespraak Huub Oosterhuis

Page 27: Dbo 20140924

Hoge kwaliteit – Lage prijs

ALDI Roosendaal B.V.T.a.v. de heer C.H.J. Sep,DistrictleiderPostbus 18504700 BW RoosendaalOf via online: www.aldi.nl

Sterk merk biedt zeker werk

ALDI is één van de grootste Europese detailhandels -onder nemingen met ruim 480 filialen in Nederland. Onsuitgebalan ceerde assortiment kenmerkt zich door zijn hogekwaliteit en lage prijs. Respectvolle omgang met elkaar, onze klanten en leveranciers, is de basis van ons succes.

Om dit succes te continueren zijn wij voor de regio Breda op zoek naar ondernemende, klantgerichte

Vervangendfiliaalleiders m/vU bent een belangrijk aanspreekpunt voor onze klanten en ziet het als een uitdaging om – bij afwezigheid van de filiaalleider – de verantwoordelijkheid te nemen voor een ALDI-filiaal. U beschiktover een natuurlijk organisatietalent, doorzettings vermogen en leidinggevende capaciteiten. Tevens weet u van aanpakken bij alle voorkomende werkzaamheden, zowel in de verkoop als aan de kassa. U bent representatief, sociaal en communicatief vaardig zowel naar uw collega’s als naar de klanten toe. In de levensmiddelenbranche voelt u zich thuis.

Natuurlijk zijn uw afgeronde beroepsopleiding en/of enkele jaren werk-ervaring in de detailhandel een voordeel. Maar ook als u onervarenbent in onze branche, kan deze functie voor u een uitdaging zijn.

Vanzelfsprekend bent u bereid verantwoordelijkheid te nemen enhanteert u de correcte omgangsvormen. Wij bieden u naast eenaantrekkelijk salaris, een baan met zekerheid in een kerngezondeonderneming.

Wilt u ons succes ook het uwe maken?Dan zien wij uw sollicitatie graag tegemoet!

BRASSERIE DE BOURGONDIERTE DONGEN is op zoek naar een

kok / zelfstandig werkend kok • Heb jij het certificaat sociale hygiene en/ of BHV• Ben jij een teamplayer• Ben je flexibel

Stuur je brief met CV en recente foto naar: [email protected]

Voor meer informatie over onze brasserie kijk je op: www.debourgondierdongen.nl

GevraaGd

algemeen Logistiek medewerker

Geen zware lichamelijke arbeid voor locatie Hazeldonk (Breda) voor het lossen en laden van

vrachtwagens en het rangeren met een terminal trekker.

Full time baan op basis van aanvang iedere dag om 13:00 uur.

Tel: 076-5971234 of mail [email protected]

Het hoofdkantoor van Womy equipment supply B.V. is gevestigd te Zevenbergen (Moerdijk). Womy koopt en verkoopt nieuwe en gebruikte machines en vrachtwagens. Daarnaast is Womy de grootste inkoper en exporteur van gebruikte Openbaar Vervoer Bussen en Touringcars. Womy heeft naast haar hoofdkantoor in Zevenbergen nog kantoren in Cuba, Ivoorkust, Ghana, Congo, Roemenië en Portugal. In Zevenbergen is naast het hoofdkantoor ook een terrein waar de bussen worden gestald en een eigen werkplaats met onder-

delenmagazijn.

In Zevenbergen werken iedere dag twintig collega’s hard en met veel plezier samen om het beste uit zichzelf en het bedrijf te halen. Door onze behaalde successen zijn we op zoek naar uitbreiding van ons team. Wij zijn op zoek naar

een enthousiaste:

All-round bus-/ vrachtwagenmonteur (Fulltime, 40-uur)Heeft een (openbaar vervoer) bus en een vrachtwagen geen geheimen voor je en krijg en houd je deze altijd aan de praat? Dan ben jij degene die we zoeken. Je hoofdwerkzaamheden zullen zijn dat je (gebruikte) bussen gereed maakt voor aflevering naar onze klanten. Schrik je niet terug voor een uitdaging, heb je geen 9-5 mentaliteit, zie je niet snel problemen en ben je zelfstandig, solliciteer dan op deze functie. Minimaal diploma 1e monteur motorvoertuigen vereist.

Womy weet kwaliteit en inzet te waarderen en hanteert de daarbij behorende arbeidsvoorwaarden.

Sollicitatie richten aan: Dhr. Ruud Zonderop, Office manager, [email protected]. Vragen over de functie bij dhr. Bram Krebaum, Technisch manager via tel.nr. 0168-331733.

Mark S. Clarkelaan 11 4761 RK Zevenbergen

www.womy.nl

Gitrans is een (inter)nationaal sneltransporteur (koerier).Met service en kwaliteit hoog in het vaandel,

van combo tot trailer. Wegens uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij per direct op zoek naar:

Nette chauffeurs met de nodige werkervaring in de Benelux.

• C/E chauffeur fulltime• C/E chauffeur avonduren 18.00-24.00• B chauffeur fulltime• B chauffeur parttime + avonduren• Tevens nette eigenrijders gevraagd met combo Uitsluitend schriftelijke reacties naar:

Gitrans BV | Minervum 7462 | 4817 ZP Breda of mail naar: [email protected]

CE CHAUFFEUR OOSTERHOUTGezocht standplaats Oosterhout (nb) Per direct een CE chauffeur. • Ervaring met afzetbakken dmv kettingsysteem. • Technische vaardigheden zijn een pre. • Geen 9-5 mentaliteit vca verplicht.Uitstekend salaris en intentie op vast dienst verband in het verschiet. Tevens gezocht oproep CE chauffeurs voor tankwagen transport. Mannen of vrouwen die het niet erg vinden om bij te springen tijdens drukke dagen en vakanties.Meer info: 088 - 369 42 40 | www.vdkooy.nl

Meer dan een half miljoen Bodes

elke week!

Bra

bant

Wer

kt.n

l ber

eikt

maa

ndel

ijks

35.0

00 k

andi

date

n

Page 28: Dbo 20140924

Alleen geldig bij Beter Bed Breda van 25 sept. t/m 5 okt., m.u.v. maandaanbieding en M Line

Nieuw adres voor Beter Bed Breda!

15% KORTINGop alles

Boxspring Siena 140 x 200 cm+ hoofdbord + gestoffeerd pocketveermatras + topmatras+ bezorgd en gemonteerd

1419

849Al vanaf 699In diverse maten en kleuren leverbaar

Het grote voordeel van de grootste inkoperNIEUW ADRES BREDA - KRUISVOORT 30 • Kijk voor openingstijden op beterbed.nl

Page 29: Dbo 20140924

DOOR HENK KETELAAR

Toen B.H.V. Push op 21 september 1934 als een Rooms-Katholieke Hockeyvereni-ging werd opgericht was de hockeysport voornamelijk bedoeld voor de jeugd uit de hogere klasse, het heette een elitesport te zijn. Een gymleraar van het Onze Lieve Vrouwelyceum en zijn leerlingen stonden aan de wieg bij de geboorte van Push. Het was kapelaan Wouters van de Baroniel-aankerk die de vereniging het levenslicht liet zien. Gespeeld werd op een veld aan de Bouvignelaan.

OorlogsjarenIn 1942 vond er een fusie plaats met de katholieke hockeyvrouwen ‘Houdt Dapper Stand’. Mede door deze fusie overleefde

Push de oorlog en nam zij een maand na de bevrijding de draad kordaat weer op. De elitaire zweem bleef nog even hangen. Wilde je lid worden, dan vond er pas een ballotage plaats nadat je drie handtekenin-gen van Push spelers had weten binnen te halen. Langzaam maar zeker verdween dat gebruik.

De vereniging groeide snel en moest naar een nieuwe accommodatie omzien. In 1969 lukte dat en betrok Push het hockey-complex aan de Heerbaan dat voortdurend aan de eisen van de tijd is aangepast.

BreedtesportMet de opening van het gemeentelijk Sportcentrum deed ook het zaalhockey bij Push zijn intrede. Dankzij de oprichting van de ‘Stichting Sporthal Push’ beschikt Push vanaf 1979 over een eigen sporthal voor zaalhockey. Op initiatief van enkele ouders werd in 1996 een LG-afdeling opgericht. Hans Oomes, bestuurslid van Push, laat in dat verband weten: “Als hockeyvereniging on-derscheiden wij ons met een breed scala aan hockeyvormen zoals hockey/voetbal en funkey-hockey (spelenderwijs kennis-maken met hockey voor de allerkleinsten), recreatief- of trimhockey en het veteranen-hockey.”

GroeiDe laatste 10 jaar groeide Push explosief van 1500 naar 2500 leden. Kunstgrasvel-den zorgen ervoor dat er onder elke weers-omstandigheid kan worden gespeeld. In 2011 beleefde Push een wereldprimeur door als eerste vereniging een Aquapush veld in gebruik te nemen. In het mooie ver-nieuwde clubhuis klopt elke dag het hart van de club. Luc Augustijn, voorzitter van Push laat trots aan iedereen die het wil horen weten: “Er is de laatste tijd veel gebeurd binnen onze vereniging. Zo won onze keepster Karlijn Adank recentelijk zilver met het Nederlands jeugdteam bij de Olympische Spelen in China, werden de Jongens A1 opnieuw landskampioen zaal-hockey en last but not least, Push Heren 1 promoveerde voor het eerst in 20 jaar naar de hoofdklasse.”

PAGINA 30

‘Er is de laatste tijd veel gebeurd binnen

onze vereniging’

bredA vAN weleer

DOOR RINIE MAAS

Het Boomhuis aan de Ginnekenweg 74-76 heeft ook vele voorbijgangers gehad. Waar nu Wim Mol prima werk verricht in zijn museum Oorlog en Vrede heeft september 1944, door vordering van het pand, een tijd Raichart van de SD in Breda ‘geresideerd’. Een tegenstelling van heb-ik-me jou daar.

BlaoikesDe Ginnekenweg was rond de eeuwwisse-ling van de vorige eeuw een schitterende weg, aan weerszijden beplant met bomen en voor de huizen tuintjes met sierlijke hekjes. Zo was Breda in 1924, 90 jaar ge-leden. Over de weg bolderde kar en paard; de mensen flaneerden of hadden stevig de pas in zonder te haasten. “Kikt ma, die bomkes groeien het huis in”, zei Jefke uit het dorp Ginneken, het zoontje van de schoenmaker Christos Bolivar, afstamme-ling van een zigeunerfamilie uit de Kalis-hoek. “Straks groeien de blaoikes deur de raomkes net as bij ons pa in ’t schuurke”.

AvenueDe moeder antwoordde niet. Ze was op weg naar Terheijden voor leer van de looier. Ze was 49 jaar en had 13 kinderen

en drie waren doodgeboren. De jeugd was er bij haar af. Maar door de opmerking van Jefke vonkte in haar ogen toch weer de lach. Ze keek nog eens naar het huis en ze zag dat het met zijn stenen bomen een chique aanzien had en als een aller-aardigste curiositeit de andere panden in hun identieke ritmiek de loef afstak. Dat het huis een afgeleide moest zijn van de Antwerpse Cogels-osileij en deze deftige avenue weer een imitatie van de verbluf-fende beeldentaal van Gaudi kon de moe-der niet weten. Hun woonwagen had de zuidelijk landen altijd gemeden.

ZandbergwestDat in 2013 Felix Bartman, voorzitter van de wijkraad Zandbergwest zijn leden ver-heugd mededeelt dat het zal lukken in het kader van hart voor je buurt lichtarmaturen aan de gevel van het boomhuis te beves-tigen is een teken dat het huis een plekje heeft in het hart van de Bredanaar; dat de journalist/schrijver Wim Meulenkamp eer-der er heel wat alinea’s voor over heeft om het huis te beschrijven is een ander feit. Is hier sprake van antroposofische archi-tectuur of van een ‘follie’, een bijzonder bouwwerk zoals een gemetselde woning in ananasvorm of een ander rariteiten-

bouwsel. Het woord follie zou de eigenaar mr. H.O. van der Linden Snelrewaard, die vóór het pand in 1890 een passend stukje groen, tuin Soekasari II aanlegt, het rood van woede naar de kaken hebben gejaagd.

BloemenlustSoekasari is een Maleis woord. Het bete-kent bloemenlust. Na vele pogingen met een omgelegde tuin voor een huis in Dor-drecht door de natuurliefhebber Soekasari I genaamd, realiseert hij bloemenpracht afgewisseld met heideplantjes op geculti-veerde heuveltjes en bos op vlakke grond.Het gaat om de natuur terug in de stad, een concept dat opnieuw aandacht krijgt op St. Joost dankzij kunstenaar Luc Veger. Over een lengte van twee keer tien meter slaagt de man aan de Ginnekenweg 74-76 een tuin te realiseren met onderscheidene aanzichten “om op juiste wijze de geest in zijn toestand van geluk of ernst te onder-steunen”. Aldus een idealistische Van der Linden Snelrewaard.

GevorderdHij is een van de voorbijgangers van het boompand. Er zijn er meer. In 1944 wordt het boomhuis door Raichart van de SD gevorderd. Hij geeft in het pand feestjes

en hij laat graag zijn mening horen. Met het geheime wapen… van Hitler (V1 en V2) zullen ze verpletterend terugslaan…daarna moeten de rassen ariseren; blauwe ogen, blond haar, volgens Mengele. De champagne vloeit. Er worden tussendoor-tjes geserveerd; knapperige bloedworst met schijfjes peer. De dienstbode komt binnen met een wond aan haar hoofd en een blauw oog. Het is een niet Joods maar zwart meisje; prachtig getekend door bruin en donker. “Die is tegen de kast geval-len”, merkt zijn maîtresse op. ‘Haar oog is Arisch’. Bij die opmerking buldert Raichart van het lachen. Dat hij haar die geslagen

heeft in een woedebui, juist omdat ze zwart is en in niets het prototype, verzwijgt hij. In onschuld heeft het meisje, wees van Moederheil, met kost- en inwoning haar baantje aangenomen. Maar spoedig is ze voorwerp van nazi-repressie. Ze is ‘dun-kel’’ en ze weet wat dezulken gebeurt. Ge-lukkig voor het dienstmeisje poetst de laf-bek nog voor de overval op de Vloeiweide op 5 oktober 1944 de plaat. Het weesje is gelukkig gehuwd en met afkeer bekijkt ze na de oorlog het pand als ze het passeert. We kennen de boom ’die alles zag’. Niet alles wat daar gebeurde heeft het boom-huis gezien.

Het huis met de bomen, een huis dat niet alles zag‘Kikt ma die bomen en de blaoikes van de takken groeien straks het huis in ’

Het boomhuis. FOTO: RINIE MAAS

BREDA - “Kikt ma die bomen groeien het huis in”. Dat zegt het zoontje van Bolivar, de schoenmaker uit de Kalis-hoek. Het pand heeft altijd velen gefascineerd. Over haar geschiedenis vertellen we wat meer.

Push tachtig jaar in bewegingGrootste hockeyclub van Nederland vier t jubi leum

Voorzitter Luc Augustijn op de tribune van voor het clublokaal. FOTO HENK KETELAAR

BREDA - Afgelopen weekend vierde de Bredase Hockeyvereniging Push haar 80e verjaardag. Met de Push Kids Spelen en een Beach Gala op zaterdag en twee jubileum wedstrijden voor het eerste vrouwen- en mannenteam op zondag is het 80-jarig bestaan op het hockeycomplex van Push aan de Nieuw Inslag uitbundig gevierd. Met een Thé-dansant werd het jubileumweekend feestelijk afgesloten.

Het hockeycomplex van Push telt 7 velden, waarvan 2 watervelden, 1 semi-waterveld en 4 zandvelden en nog 2 mini-velden. Centraal ge-legen op het terrein staat het club-huis van Push dat zeven dagen in de week open is.

Hockeycomplex

BREDA - In de zonovergoten tuin van ‘t Houwke vond afgelopen zaterdag het eerste Heusdenhout Festival plaats, met overweldigend succes.

“Het bezoekersaantal van een paar hon-derd mensen hadden we niet durven dromen,” vertellen Victor van Noort en Ricky Zager van Wijkraad Heusdenhout. “De sfeer was geweldig, we hebben al-leen maar blije en vrolijke mensen gezien, het regende positieve reacties,” vullen Gonda Poppelaars en Lia van Langeveld van Stichting WIJ aan.Het viertal heeft de handen met veel plezier ineengeslagen en is zeer tevreden over de gekozen weg. “Samenwerking heeft de toekomst en wij gaan op deze manier door. Niet alleen als wijkraad en WIJ, maar we hopen ook een volgende keer weer op onze Molukse buren te kunnen reke-nen. De kinderdansgroep Bunga Tjengkeh die naast prachtige traditionele dansen ook een swingend nummer van Shakira liet zien, Toko Maluku waar heerlijke lek-kernijen verkrijgbaar waren, gospelgroep Sinar, de diverse Molukse muzikanten op

het podium.”Het gevarieerde programma duurde de hele dag, van barbershopkoor De Barony singers via workshop Chi Kung en salsa tot de Bredase band TSF (The Song Factory). Een grote verrassing was het spontane gastoptreden van de Neder-landse Cliff Richard, Hans Emmerik. Het hele publiek zong met hem mee.De veel-zijdige muzikant/zangeres Deborah Jacobs sprak, naast haar eigen optreden, de hele dag aan elkaar. Op bijna cabaret-achtige manier zette ze alle sponsors, artiesten en standhouders in het zonnetje.De jeugd maakte veelvuldig gebruik van stormbaan en springkussen en had ouderwets plezier bij de Oud-Holland-se spelletjes. Op het terras was geen lege stoel meer te vinden en bij alle kraampjes werd heerlijk gesnuffeld.De vier organi-satoren zijn moe maar zeer voldaan.”We blikken terug op een zeer geslaagde dag, mogelijk gemaakt door alle vrijwilligers, deelnemers, artiesten en sponsors. En nu op naar onze kerstmarkt 29 november, de paasmarkt 14 maart en onze reeks open-luchtconcerten op de dinsdagavonden in juni volgend jaar!”

Eerste Heusdenhout Festival overweldigend succes

Salsa-les tijdens Heusdenhout Festival.

BREDA - Na 10 jaar gaat Breda Actief haar intrede doen op een nieuwe lo-catie.

Vanaf donderdag 18 september werkt de organisatie aan de Heerbaan 100. Door de verhuizing is Breda Actief tussen don-

derdag 18 september en maandag 29 sep-tember fysiek niet bereikbaar. Natuurlijk worden vragen wel digitaal of telefonisch beantwoord. Alle contactgegevens blijven verder hetzelfde. Bezoekers zijn vanaf maandag 29 september welkom aan de Heerbaan 100.

Breda Actief gaat verhuizen