Deloitte publicatie cloud diner

Click here to load reader

 • date post

  21-Jan-2015
 • Category

  Business

 • view

  360
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Article over het Deloitte Cloud diner op 27 oktober 2010 in Ouderkerk aan de Amstel met John Hagel III.

Transcript of Deloitte publicatie cloud diner

 • 1. Cloud computingDe grote ontwrichter

2. How small moves,smartly made,can set big thingsin motionJohn Hagel 3. Opening Theo Slaats Al een jaar geleden hebben we cloud computingRestaurant-hotel t Jagershuis, Ouderkerk aan de Amstel. aangemerkt als een belangrijk thema. Sindsdien is deMonumentale plaats van handeling waar Deloitte oporganisatie er, ieder vanuit zijn eigen expertise, mee aan de slag gegaan. Maar de kracht van Deloitte ligt inwoensdag 27 oktober een gezelschap van circa twintig samenwerking, in de verbindende blik. Dus voeren wetoprelaties ontving voor een culinair onderstreeptecloud computing niet op als een IT-feestje of iets waar de business van wakker ligt, maar in de volle breedte avondsessie over cloud computing. Het diner was en dan vooral gericht op het samen creren van kansen.voortreffelijk, het uitzicht over de Amstel oogstrelend. Daarom hebben we alle bloedgroepen binnen Deloitte bij elkaar gebracht, maar is het bijvoorbeeld ookMaar wie kijkt naar buiten als je binnen kunt beschikken interessant gebruikers en providers samen te brengen.over John Hagel, Co-Chairman van het Deloitte Center Het doel: niet alleen kijken hoe je op korte termijn je IT kunt flexibiliseren of je kosten eruit kunt krijgen,for the Edge en auteur van het geroemde boek The Power maar ook oog krijgen voor de mogelijkheden op langeof Pull, die de inleiding verzorgt en tussen de gangen termijn. Wat maakt cloud computing morgen mogelijk wat we gisteren nog niet konden?door vragen beantwoordt. Thema: cloud computing,de werking, de issues en vooral de mogelijkheden.Definitie Het via het web op aanvraag beschikbaar stellen vanEen poging tot verslag. hardware (gevirtualiseerde servers en opslag), software, ontwikkelplatforms en data, ongeveer zoals we stroom betrekken uit het elektriciteitsnet; dat is cloud computing. Geen nieuwe technologie, maar een nieuw servicemodel. Zonder eigenaarschap beschikt de gebruiker toch over een eigen, in omvang en mogelijkheden schaalbare, virtuele infrastructuur, waar hij slechts naar gebruik voor betaalt (pay per use). En omdat hij geen eigenaar meer is, draagt hij ook geen verantwoordelijkheid voor enig onderhoud. Alle gewenste resources zijn beschikbaar voor de gebruiker, maar de exacte locatie ervan doet er eigenlijk niet toe, evenals hun onderliggende informatietechnologische eigenschappen. Ze bevinden zich onzichtbaar in de cloud (lees: internet). Wie is genteresseerd in herkomst, locatie, details? Als het maar werkt. Voor een operationele definitie valt John Hagel terug op vier kernelementen: schaalbaarheid, on demand, toegang tot locatieonafhankelijke diensten en betaling naar gebruik. Het is maar dat we niet alles cloud computing gaan noemen. De grote ontwrichter Cloud computing 3 4. Een nieuw perspectief Zij zoeken kostenefficinte, flexibele toegang totVoor menig CEO staat cloud computing voor een vormIT-resources en vinden die in de cloud. Binnen grotevan goedkope IT-outsourcing. Business as usual, wat ondernemingen zien we de groei van cloud computinghem betreft. Dat is jammer, want cloud computingdus vooral on the edge.grijpt dieper in dan men denkt en heeft verreikendeimplicaties voor ondernemingen en hele markten. Cloud computing ontpopt zich dus als een platformGeen business as usual dus; cloud computing gaatvoor business. Hoe snel dat gaat? Venture capitalistsde business juist veranderen ontwrichten zelfs. in Silicon Valley financieren nu al geen (beginnende)En bedrijven die dit erkennen, kunnen er hun voordeel bedrijven zonder cloud computing-arrangement meer.mee doen.Technologische vernieuwingHagel noemt vier gebieden of golven van ontwrichtingDe Chinese onderneming Li&Fung cordineert zeer(waves of disruption):gedifferentieerde supply chains voor vele grote1. Transitie van economische modellen;modemerken en retailers, en opereert mondiaal via2. Technologische vernieuwing;tienduizend businesspartners. Telefoon en fax staan3. Herstructurering van de IT-sector; aan de basis van dit succes; om starheid te voorkomen4. Herstructurering van andere industrien. is er geen geavanceerde IT gemplementeerd.Transitie van economische modellenLi&Fung is bezig met cloud computing, maar dan anders:Dat cloud computing voor een uitdagende niet vanuit de eigen organisatie gedacht (inside-out,economische ommezwaai gaat zorgen, is nu al zoals automatisering zich doorgaans ontwikkelt) maarzichtbaar. Grootschalige investeringen in IT metvanuit de markt (outside-in). Dat levert een heel andereinvesteringen in bijvoorbeeld hard- en software vooraf, IT-architectuur op dan tot nog toe bekend. Flexibeler,maken plaats voor een nieuw afrekenmodel, met sneller, fijnmaziger. En kennelijk met zoveel potentieel,kleinere periodieke betalingen over een langere termijn.dat een megaretailer als Wal-Mart door velen juistEen verschuiving van Capex naar Opex dus. gezien als best-in-class in supply chain besloten heeftzijn logistiek aan Li&Fung uit te besteden.Aan de gebruikerszijde gaat dit hand in hand met eengrotere flexibiliteit, meer efficiency, minder kosten.Dit is opmerkelijk aangezien juist logistiek altijdDenk aan farmaceutische bedrijven in de VS, die tijdens Wal-Marts onderscheidende factor was en dezede researchfase de cloud in gaan om snel te kunnennu buiten de deur wordt gezet, wat het concernschakelen met functionaliteit, naar gelang de resultatenkwetsbaar kan maken. Een interessante illustratie vanvan hun onderzoek. Tegelijk verschaffen ze zichzelf het ontwrichtende (of vernieuwende) vermogen vanworld class IT-capaciteit. Een treffend voorbeeld van cloud computing. En dat vermogen komt nu voorde economics of innovation die cloud computingiedereen vrij.teweegbrengt. Aan de providerszijde biedt het ruimtevoor nieuwe spelers op de markt, zoals Amazon en Google.Herstructurering van de IT-sectorNaarmate er meer bedrijven de cloud betreden en hetDe early adopters van cloud computing zijn te aantal gebruikers groeit, raakt de sector in toenemendevinden bij start-ups en in de MKB-sector; bedrijven mate gesegmenteerd. Cloud providers bieden nu echterdus die er weinig voor voelen om eigen datacentersnog vooral eigen verticaal gentegreerde oplossingenop te bouwen en veel te investeren in IT. Bij grote aan. Denk aan Salesforce, die de volledige stack aanbiedtondernemingen wordt het onderwerp wel besproken,en als aanbieder dus moet focussen op uitbouw van demaar het aantal implementaties blijft gering. SaaS-oplossing n op groei van de IaaS-capaciteit.Anders is dat in de periferie van deze organisaties, waar Van horizontale integratie is nog amper sprake.veel lijnmanagers die op afstand van het hoofdkwartieropereren en weinig IT-ondersteuning krijgen, buiten deIn tegenstelling tot eerdere innovaties in technologieCIO om uit een ander vaatje tappen. (bijvoorbeeld mainframe, client/server, internet 1.0) iscloud nog verre van stabiel.4 5. Bedrijven adopteerden deze eerdere innovaties doordat Hypede technologie stabiel was en daarmee beheersbaar Cloud computing, een hype? Niet in de zin van eenen betrouwbaar voor IT. Door horizontale integratie voorbijgaand fenomeen. Cloud computing mag dan(loskomen van het platform, waardoor interoperabiliteit een revolutionaire ontwikkeling zijn, uiteindelijk stabiliseerttussen verschillende leveranciers bevorderd wordt enhet zich en komen er andere spelers, voorspelt Hagel.bijvoorbeeld SaaS-oplossingen aangeboden kunnen Spelers die zich meer op de businessinfrastructuurworden via alle PaaS- en IaaS-aanbieders) zullen providersrichten. Maar wel op basis van stabiliteit, en die is erzich kunnen focussen op waar ze goed in zijn. nog niet.De cloud-technologie zal zich zo verder stabiliseren.Deze stabilisering via horizontale integratie is noodzakelijk Als de vraag naar cloud computing stijgt, wordtom de uitrol van cloud computing te versnellen. automatisering een commodity, en als IT-dienstverlenermoet je dan wel mee. Het kan bovendien onderdeelHerstructurering van andere industrien zijn van een transformatie bij bedrijven. Daarom is hetCloud computing biedt niet alleen IT als dienst, maar niet de vraag f, maar wanneer je resources in de cloudals complete business-as-a-service. Kijk naar Amazon, gaat aanbieden. Wat niet wil zeggen dat zoiets opdat met online boekenverkoop een sterke IT-propositie grote schaal moet.heeft, maar achter de schermen ook warehousing,logistieke ondersteuning en callcenters is gaan aanbieden.Gevestigde Nederlandse IT-dienstverleners kunnen alEen nieuwe configuratie van diensten, die bestaande schaalbare functionaliteit on demand leveren, maarmarkten op progressieve wijze verstoort. En het begintbegeven zich mondjesmaat op de cloud computing-allemaal in het klein.markt. Dit omdat het exploiteren van systemen voorderden hun core business is en cloud computing slechtsSecurityeen klein onderdeel vormt van de strategie.Een belangrijk punt van zorg bij de keuze voor cloudTegelijk is het een noodzakelijke stap, want cloudcomputing is het thema security en privacy. Hier zitcomputing ontwikkelt zich in de toekomst tot eende meeste weerstand bij (potentile) gebruikers.disqualifier: als je het niet in portfolio hebt, hakenEn begrijpelijk, want als de locatie van je data onbekend prospects af en mis je de boot.is, wat kun je dan zeggen over hun integriteit? ING enRabobank halen bij het verstrekken van hypotheken Fundinghun IT-resources (deels) uit de cloud. Maar omdat Ondanks de opkomst van cloud computing onder-cloud computing toch draait om sharing, zijn ze vinden cloud providers grote moeite bij het vinden vandoodsbenauwd dat hun platform wordt gedeeld met funding. Dat komt doordat investeerders terughoudendde concurrent. En ook in de zorg wil men er niet aanzijn om in hardware te investeren juist vanwege hetdenken dat patintendossiers op straat komen te liggennieuwe cloud computing-servicemodel. Liever stekenen toegankelijk worden voor derden bijvoorbeeld een zij hun geld in technologie, R&D, mensen; iets waarzo