Decentralisatie van AWBZ naar Wmo Welmoet Spreij Wmo Winterconferentie Stadsdeel Zuid

15
06/27/22 Decentralisatie van AWBZ naar Wmo Welmoet Spreij Wmo Winterconferentie Stadsdeel Zuid 25 februari 2013

description

Decentralisatie van AWBZ naar Wmo Welmoet Spreij Wmo Winterconferentie Stadsdeel Zuid 25 februari 2013. Forse ingrepen. Vergroten doelmatigheid, geen overbodige zorg Van aanspraak/verzekerd recht naar noodzaak Nadruk op eigen kracht en eigen portemonnee - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Decentralisatie van AWBZ naar Wmo Welmoet Spreij Wmo Winterconferentie Stadsdeel Zuid

Page 1: Decentralisatie van AWBZ naar Wmo Welmoet Spreij Wmo Winterconferentie Stadsdeel Zuid

04/21/23

Decentralisatie van AWBZ naar Wmo

Welmoet Spreij

Wmo Winterconferentie Stadsdeel Zuid

25 februari 2013

Page 2: Decentralisatie van AWBZ naar Wmo Welmoet Spreij Wmo Winterconferentie Stadsdeel Zuid

Forse ingrepen

Vergroten doelmatigheid, geen overbodige zorg Van aanspraak/verzekerd recht naar noodzaak Nadruk op eigen kracht en eigen portemonnee Decentralisatie naar gemeente en zorgverzekering AWBZ en Wmo (cure): besparing van 3,5 van 28,8 miljard Care: besparing van 1,6 miljard Budget WTCG gehalveerd naar € 750 miljoen Scheiden wonen zorg versneld doorgevoerd → minder

snel intramurale opname

Page 3: Decentralisatie van AWBZ naar Wmo Welmoet Spreij Wmo Winterconferentie Stadsdeel Zuid

Decentralisatie AWBZ ‘romp AWBZ’

2015 Extramurale begeleiding & verzorging naar Wmo (-25%) 2015 Extramurale verpleging naar de zorgverzekering (- 5%) 2015 Chronische ggz naar zorgverzekering Rijk voert in 2014 reeds versobering door:

- Indicaties voor verzorging korter dan 6 maanden: zelf op te lossen

- Norm gebruikelijke zorg bij verzorging verhoogd van 60 naar 90 min.

- Begeleiding: schrappen aanspraak op dagbesteding

Resteert romp-AWBZ: intramuraal verblijf voor zwaar

hulpbehoevende ouderen en (verstandelijk) gehandicapten Budget ca. 12 miljard (AWBZ kost nu 23,5 miljard)

04/21/23

Page 4: Decentralisatie van AWBZ naar Wmo Welmoet Spreij Wmo Winterconferentie Stadsdeel Zuid

AWBZ- Intramurale zorg:

schrappen zorgzwaartepakket (ZZP)

2013: ZZP 1 en 2 geschrapt AWBZ-breed 2014: ZZP 3 voor ouderen geschrapt 2015: ZZP 3 voor GGZ en VG geschrapt 2016: ZZP 4 ouderen en VG geschrapt 2016: ZZP 4 GGZ naar Zvw

Zzp4 zware groep nog groter beroep op

gemeentelijke voorzieningen; compensatie nog

onduidelijk Gevolgen voor maatschappelijk vastgoed Verwachting: 1/3 van verzorgingshuizen wordt gesloten

04/21/23

Page 5: Decentralisatie van AWBZ naar Wmo Welmoet Spreij Wmo Winterconferentie Stadsdeel Zuid
Page 6: Decentralisatie van AWBZ naar Wmo Welmoet Spreij Wmo Winterconferentie Stadsdeel Zuid

Wmo – schrappen aanspraak HbH

Schrappen aanspraak op Hulp bij het Huishouden- Gemeente biedt maatwerkvoorziening voor degenen echt niet over

andere oplossingen beschikken

- Korting op budget van 75%

- In 2014 voor nieuwe aanvragen; in 2015 ook bestaande

In Amsterdam nu: – Klanten: 22.000 zin; 3.000 pgb’s; totaal 1,9 miljoen uren

– Budget 66 miljoen

Gevolgen maatregel:- Ingrijpende gevolgen voor cliënten én mantelzorgers

- HbH als brede voorziening met preventieve werking vangnet voor de meest kwetsbaren

- Mogelijk groter beroep op zwaardere zorgvormen

04/21/23

Page 7: Decentralisatie van AWBZ naar Wmo Welmoet Spreij Wmo Winterconferentie Stadsdeel Zuid

Wie gebruikt de Wmo in Amsterdam

Hulp bij Huishouden: circa 25.000 Aanvullend Openbaar Vervoer circa: 37.500 mensen 60.000 ritten per maand Alarmering: 9.000, waarvan 1/3 geen contactpersoon Begeleiding: circa 10.000 mensen Verzorging: circa 9.000 mensen Aanvullende Tegemoetkoming Chronisch zieken en

gehandicapten Amsterdam 6.000 mensen

04/21/23

Page 8: Decentralisatie van AWBZ naar Wmo Welmoet Spreij Wmo Winterconferentie Stadsdeel Zuid

Consequenties voor begroting Amsterdam

NU 2015

Begeleiding 132 miljoen 99 miljoen

Verzorging 149 miljoen 112 miljoen

Huishoudelijke hulp 66 miljoen 16 miljoen

Vervoer (w.o. rolstoelen en scootmobielen)

18 miljoen 14 miljoen

April 21, 2023

NB effecten schrappen van ZZP’s nog niet meegenomen!

Page 9: Decentralisatie van AWBZ naar Wmo Welmoet Spreij Wmo Winterconferentie Stadsdeel Zuid

3 D

Samenloop met participatiewet (2014)– Sociale werkvoorziening

– Dagbesteding

– Wajong

– ATCG

Decentralisatie jeugd (2015)– (L)VG

– Multi-problemgezinnen

3 Decentralisaties: ontschotting binnen sociale domein Grotere focus op (basis)zorg dichtbij, in de wijk. Complexe en acute zorg geconcentreerd en gespreid

Page 10: Decentralisatie van AWBZ naar Wmo Welmoet Spreij Wmo Winterconferentie Stadsdeel Zuid

Grote gevolgen

Voor cliënten:Van recht naar voorziening

Cumulatie maatregelen en financiële gevolgen

Sterker beroep op eigen kracht, zelfredzaamheid, familie, mantelzorg

Minder snel opname, langer wonen in de wijk

Voor aanbiedersGemeenten verschillen in aanpak / opdrachtgeverschap

Krimpscenario

Specialiseren of …doelgroepverbreding / functie- of taakuitbreiding

Concurreren of samenwerken

Formele en informele zorg verbinden

Eigen regie inhoud geven

04/21/23

Page 11: Decentralisatie van AWBZ naar Wmo Welmoet Spreij Wmo Winterconferentie Stadsdeel Zuid

Gevolgen gemeente

Nieuwe doelgroepen en grote verantwoordelijkheden Veel minder middelen herontwerp Wmo, scherpe keuzes 3 decentralisaties: integraal werken binnen sociale domein Groot aantal aanbieders, enorme diversiteit Expertise opbouwen Regionaal samenwerken /centrumfunctie Belang afstemming met zorgverzekeraar

04/21/23

Page 12: Decentralisatie van AWBZ naar Wmo Welmoet Spreij Wmo Winterconferentie Stadsdeel Zuid

Dilemma’s

04/21/23

Page 13: Decentralisatie van AWBZ naar Wmo Welmoet Spreij Wmo Winterconferentie Stadsdeel Zuid

Wat zegt het kabinet?

8 februari: Schippers en van Rijn publiceren gezamenlijke

agenda VWS ‘Van Systemen naar mensen’Meer preventie, E-health

Versterking wijkverpleegkundigen, meer naar huisarts

Bekostiging op kwaliteit

19 februari: Plasterk presenteert aanpak decentralisaties

Integraal budget om maatwerk mogelijk te maken

Stroomlijnen toezicht

Stevige monitoring

Standaardiseren informatiestromen en ICT

Martin van Rijn: eind maart brief over langdurige zorg

Page 14: Decentralisatie van AWBZ naar Wmo Welmoet Spreij Wmo Winterconferentie Stadsdeel Zuid

Wat doet Amsterdam

Decentralisatie en taakstellingen: herinrichting noodzakelijk Decentralisaties implementeren: stedelijke taak Gebiedsgerichte uitvoering Eric van der Burg: coördinerend wethouder 3D Conferentie 13 februari met Achmea en staatssecretaris Kom maar op: We willen regelruimte en koploper zijn per 2014 Dagbesteding, Hulp bij huishouden, bundeling budgetten Stedelijk programmateam gestart Samenwerking met stadsdelen, cliëntenorganisaties en

aanbieders

Page 15: Decentralisatie van AWBZ naar Wmo Welmoet Spreij Wmo Winterconferentie Stadsdeel Zuid

Vragen?