Kerkraads - VNG · 2019. 10. 14. · Wmo model Learn & Share bijeenkomst AWBZ Wmo Kerkrade, maandag...

of 20 /20

Transcript of Kerkraads - VNG · 2019. 10. 14. · Wmo model Learn & Share bijeenkomst AWBZ Wmo Kerkrade, maandag...

Page 1: Kerkraads - VNG · 2019. 10. 14. · Wmo model Learn & Share bijeenkomst AWBZ Wmo Kerkrade, maandag 5 maart 2012 . Kerkrade ... - Wmo markt - Wmo congres - Wmo mailings - Wmo kaffieëklatsj
Page 2: Kerkraads - VNG · 2019. 10. 14. · Wmo model Learn & Share bijeenkomst AWBZ Wmo Kerkrade, maandag 5 maart 2012 . Kerkrade ... - Wmo markt - Wmo congres - Wmo mailings - Wmo kaffieëklatsj

Kerkraads

Wmo model Learn & Share bijeenkomst AWBZ Wmo

Kerkrade, maandag 5 maart 2012

Page 3: Kerkraads - VNG · 2019. 10. 14. · Wmo model Learn & Share bijeenkomst AWBZ Wmo Kerkrade, maandag 5 maart 2012 . Kerkrade ... - Wmo markt - Wmo congres - Wmo mailings - Wmo kaffieëklatsj

Kerkrade

• Kirchroa

- 47.280 inwoners, per 1-1-2012

- 16.580 55+ouderen

- krimp

- sterke verenigingsstructuur

- geen vogelaarwijken

- geen grote stedenbeleid

- Wmo + SoZa nadeelgemeente

Page 4: Kerkraads - VNG · 2019. 10. 14. · Wmo model Learn & Share bijeenkomst AWBZ Wmo Kerkrade, maandag 5 maart 2012 . Kerkrade ... - Wmo markt - Wmo congres - Wmo mailings - Wmo kaffieëklatsj

Kerkraads Wmo model

Page 5: Kerkraads - VNG · 2019. 10. 14. · Wmo model Learn & Share bijeenkomst AWBZ Wmo Kerkrade, maandag 5 maart 2012 . Kerkrade ... - Wmo markt - Wmo congres - Wmo mailings - Wmo kaffieëklatsj

Kerkraads Wmo model

• Sociale wijkteams

• Burgerparticipatie

• Communicatie

• Activiteiten

Page 6: Kerkraads - VNG · 2019. 10. 14. · Wmo model Learn & Share bijeenkomst AWBZ Wmo Kerkrade, maandag 5 maart 2012 . Kerkrade ... - Wmo markt - Wmo congres - Wmo mailings - Wmo kaffieëklatsj

Kerkraads Wmo model

• Integrale aanpak en slimme verbindingen

- verknopen van zorg en welzijn

Page 7: Kerkraads - VNG · 2019. 10. 14. · Wmo model Learn & Share bijeenkomst AWBZ Wmo Kerkrade, maandag 5 maart 2012 . Kerkrade ... - Wmo markt - Wmo congres - Wmo mailings - Wmo kaffieëklatsj

Informatie, advies en

cliëntondersteuning

• Reguliere toegang randvoorwaarden

- hoogwaardige intake

- direct door consulenten Wmo

- op HBO niveau

• Uitbreiding

ouderenadviseurs

- van 1,5 FTE naar 4 FTE

- voorportaal

Page 8: Kerkraads - VNG · 2019. 10. 14. · Wmo model Learn & Share bijeenkomst AWBZ Wmo Kerkrade, maandag 5 maart 2012 . Kerkrade ... - Wmo markt - Wmo congres - Wmo mailings - Wmo kaffieëklatsj

Sociale wijkteams

• Aanleiding: Wmo

- Wijkgericht werken en ondersteunen burger in brede zin

• Doel sociale wijkteams

- Laagdrempelige en toegankelijke voorzieningen die aansluiten op de bestaande netwerken

• Samenstelling per wijkteam

- Ouderenadviseur, Wmo consulent, zorgconsulent, coördinator vrijwilligers, ouderen welzijnswerker, sociaal raadsliedenwerk, buurt- en opbouwwerker, maatschappelijk werker, MEE, wijkmanager

- Samenwerking met zorgaanbieders, handhaving, politie, woningcorporaties, huisartsen, FACT-teams, Radar, kerk, NVVS, projectbureau Regiotaxi, Adelante e.d.

Page 9: Kerkraads - VNG · 2019. 10. 14. · Wmo model Learn & Share bijeenkomst AWBZ Wmo Kerkrade, maandag 5 maart 2012 . Kerkrade ... - Wmo markt - Wmo congres - Wmo mailings - Wmo kaffieëklatsj

Bibliotheekwinkel

Patronaat

MC De Linde

Socio Project

Page 10: Kerkraads - VNG · 2019. 10. 14. · Wmo model Learn & Share bijeenkomst AWBZ Wmo Kerkrade, maandag 5 maart 2012 . Kerkrade ... - Wmo markt - Wmo congres - Wmo mailings - Wmo kaffieëklatsj

Informatie, advies en

cliëntondersteuning

• Burgerparticipatie

- Ook meedoen

• Reguliere advisering

- Seniorenraad, Platform Gehandicapten-

beleid, Sportstichting en Cliëntenraad SWI

• Coproductie

- Wmo platform

Page 11: Kerkraads - VNG · 2019. 10. 14. · Wmo model Learn & Share bijeenkomst AWBZ Wmo Kerkrade, maandag 5 maart 2012 . Kerkrade ... - Wmo markt - Wmo congres - Wmo mailings - Wmo kaffieëklatsj

Informatie, advies en

cliëntondersteuning • Integrale multimediale communicatiemix

- 11 Wmo café bijeenkomsten - Wmo journaals huis-aan-huis - Wmo informatiefilm - 3 wijkgesprekken - infobijeenkomsten op verzoek - Wmo markt - Wmo congres - Wmo mailings - Wmo kaffieëklatsj

Page 12: Kerkraads - VNG · 2019. 10. 14. · Wmo model Learn & Share bijeenkomst AWBZ Wmo Kerkrade, maandag 5 maart 2012 . Kerkrade ... - Wmo markt - Wmo congres - Wmo mailings - Wmo kaffieëklatsj

Activiteiten

• Met onze Wmo partners

- Ligtvoet bv: scootmobielrijlessen in de wijk, rijwijzer

- Meander en Ligtvoet: sociale wijkconciërge

- Kerkrade Gezond: Kerkrade Hartveilig

- Seniorenraad: valpreventie

- PGK: inclusief beleid, Agenda 22

- Wmo platform: aanvraagformulier, Wmo markt,

beschikkingen, etc.

• Studieobject

- Universiteit van Tilburg

- Hogeschool Zuyd

Page 13: Kerkraads - VNG · 2019. 10. 14. · Wmo model Learn & Share bijeenkomst AWBZ Wmo Kerkrade, maandag 5 maart 2012 . Kerkrade ... - Wmo markt - Wmo congres - Wmo mailings - Wmo kaffieëklatsj

Resultaat

• Landelijk tevredenheidsonderzoek

SGBO

• Toets tevredenheid Wmo

- 7,3 gemeentelijke aanvraagprocedure

- 90% tevredenheid

Page 14: Kerkraads - VNG · 2019. 10. 14. · Wmo model Learn & Share bijeenkomst AWBZ Wmo Kerkrade, maandag 5 maart 2012 . Kerkrade ... - Wmo markt - Wmo congres - Wmo mailings - Wmo kaffieëklatsj

OWM-prijs

• SGBO

- vernieuwing, verbreding en verdieping

Page 15: Kerkraads - VNG · 2019. 10. 14. · Wmo model Learn & Share bijeenkomst AWBZ Wmo Kerkrade, maandag 5 maart 2012 . Kerkrade ... - Wmo markt - Wmo congres - Wmo mailings - Wmo kaffieëklatsj

Kerkraads Wmo model

• VNG-document

- voorbeeld van een gekantelde gemeente

Page 16: Kerkraads - VNG · 2019. 10. 14. · Wmo model Learn & Share bijeenkomst AWBZ Wmo Kerkrade, maandag 5 maart 2012 . Kerkrade ... - Wmo markt - Wmo congres - Wmo mailings - Wmo kaffieëklatsj

Doorontwikkeling (1)

• Koppeling Wmo met Sociale Zaken

• Bestuurlijke huisbezoeken

• Prof. dr. Jan Hamers - Universiteit Maastricht

• Innovatie - innovatiefonds

Page 17: Kerkraads - VNG · 2019. 10. 14. · Wmo model Learn & Share bijeenkomst AWBZ Wmo Kerkrade, maandag 5 maart 2012 . Kerkrade ... - Wmo markt - Wmo congres - Wmo mailings - Wmo kaffieëklatsj

Doorontwikkeling (2)

• Voor elkaar in Parkstad - Kerkrade-West - huisartsen - (G)oud

• VNG De Kanteling - VAYA! virtuele wereld voor ouderen - Europa - CP-ICT Mens Centraal - VNG-publicatie

Page 18: Kerkraads - VNG · 2019. 10. 14. · Wmo model Learn & Share bijeenkomst AWBZ Wmo Kerkrade, maandag 5 maart 2012 . Kerkrade ... - Wmo markt - Wmo congres - Wmo mailings - Wmo kaffieëklatsj

Kantelen

• Kenmerken Kerkraads Wmo model

- laagdrempelige toegang

- pro-actieve houding

- wijkgerichte aanpak

- achter de voordeur

- verknoping van zorg en welzijn

- samen

- sociaal

Page 19: Kerkraads - VNG · 2019. 10. 14. · Wmo model Learn & Share bijeenkomst AWBZ Wmo Kerkrade, maandag 5 maart 2012 . Kerkrade ... - Wmo markt - Wmo congres - Wmo mailings - Wmo kaffieëklatsj

Kantelen

• Kantelpunten Kerkraads Wmo model

- niet schrijven, maar doen

- vraaggericht en vraaggestuurd

- tegenhanger groot-groter-grootst

- behandel de klant als je eigen moeder of oma

- klantbelang boven privacy

- consument én producent

- coproductie

- partnerschip

Page 20: Kerkraads - VNG · 2019. 10. 14. · Wmo model Learn & Share bijeenkomst AWBZ Wmo Kerkrade, maandag 5 maart 2012 . Kerkrade ... - Wmo markt - Wmo congres - Wmo mailings - Wmo kaffieëklatsj