De opkomst van Solid State Disks

De opkomst van Solid State Disks
De opkomst van Solid State Disks
De opkomst van Solid State Disks
download De opkomst van Solid State Disks

of 3

 • date post

  12-Nov-2014
 • Category

  Technology

 • view

  537
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Nog niet zo lang geleden behoorde Solid State Disks to de niche producten. De redenen daarvoor waren de hoge aanschafprijs en het beperkte toepassinggebied van SSDs. Als gevolg van twee factoren zijn SSDs de laatste tijd enorm in de belangstelling gekomen.

Transcript of De opkomst van Solid State Disks

 • 1. Case studyDe opkomst van Solid State DisksNog niet zo lang geleden behoorde Solid State Disks to de niche producten. De redenen daarvoor warende hoge aanschafprijs en het beperkte toepassinggebied van SSDs. Als gevolg van twee factoren zijnSSDs de laatste tijd enorm in de belangstelling gekomen.Ten eerste de dalende prijs van FLASH chips, ten tweede de toenemende moet een SSD worden toegepast en in welke situatie moet men overprestatieproblemen als gevolg van I/O-flessenhalzen binnen data centers. gaan tot de aanschaf van SSDs? Daarvoor is het van belang dat deDaarbij moeten we denken aan tijdkritische applicaties, relationele data- gebruiker de voor- en nadelen kent tussen de verschillende type SSD-bases en sinds kort ook virtuele omgevingen. Het toenemende verschil in technologien en toepassingen. Hierna volgt een kort overzicht.prestaties tussen processor en disktoegangstijden is namelijk een van debelangrijkste oorzaken van deze ontstane bottlenecks. Want ook al wor- DRAM en FLASH SSDsden processoren steeds sneller, de gemiddelde toegangstijd van diskenneemt nog maar nauwelijks toe. Reden waarom gebruikers steeds vaker Voor SSD worden twee type geheugenchips gebruikt: dynamisch enoverwegen om een SSD te implementeren voor het oplossen van een I/O statisch random access memory (ram). Het verschil in beide typen ramprobleem. Naast de betere prestaties kent de SSD een aantal voordelen heeft betrekking op de manier waarop data wel of niet permanent wordtten opzichte van hard disks: minder stroomverbruik, meer betrouwbaar, opgeslagen (respectievelijk volatile en non-volatile ram genaamd).minder gewicht, meer schokbestendig en geen last van datafragmentatie. Bij Dynamic Random Access Memory (DRAM) gaat de opgeslagen informatie verloren zodra de spanning op de geheugenchip wegvalt, dit in tegenstelling tot Flash chips waarbij de informatie wel bewaard blijft. De dynamische chips zijn sneller dan de flash chips maar wel weer een stuk duurder en vragen meer stroom. Een ander verschil is dat bij flash chips de toegang serieel gebeurt waardoor altijd een extra flash controller nodig is om de informatie parallel aan de processor aan te bieden. Type ash memory Er bestaan twee type flash memory: NAND en NOR. NOR flash wordt hoofdzakelijk in de consumentenindustrie toegepast, NAND steeds vaker als component in SSDs voor storage systemen in de enterprise omgeving.Naarmate de prijzen van SSDs dalen, wordt het steeds interessanter NAND flash bestaat in een Single-Level Cell (SLC) en Multi-Levell Cellom SSDs voor deze specifieke toepassingen in te zetten. De belang- (MLC) uitvoering. Van deze twee is SLC sneller en meer betrouwbaar enrijkste vragen waar de gebruiker zich de komende jaren voor gesteld ziet heeft een hogere levensduur, MLC echter is weer goedkoper en biedt eenis: welk type SSD moet men kiezen, op welke plaats in de IT-architectuur grotere capaciteit. De prestatienadelen, in combinatie met de tienmaal
 • 2. grotere foutfactor, maakt dat MLC minder geschikt is voor enterprise IOPS en SSDsapplicaties; de uitval percentages die door de chipindustrie wordenhanteert zijn 100,000 programmeer/wis of endurance cycles voor SLC Een vergelijking maken tussen de I/O prestaties van met name flashen voor MLC is deze 10,000. SLC wordt op dit moment daarom het SSD kan misleidend zijn. Zo verschillen de schrijf- aanmerkelijk met demeest toegepast bij SSDs voor enterprise storage. Maar de verhouding leesprestaties. Een vergelijking tussen leesprestaties tussen hard diskstussen SLD en MLC zou de komende jaren wel eens kunnen veranderen en flash SSDs zijn vaak misleidend. Flash SSD hebben vaak beterenaarmate fabrikanten van SSDs er in zullen slagen om de controller- toegangstijden maar zijn in algemeen langzamer wat betreft de transfertechnologie en aanverwante storage management software te verbeteren. rate. Dat betekent dat de bij de evaluatie van SSDs de blockgrootte moetWant, in tegenstelling tot DRAM, is bij de toepassing van flash chips in worden meegenomen. Bij de schrijfprestaties van flash SSD ligt de zaakSSDs een geavanceerde controller nodig die rekening houdt met een ingewikkelder. Vanwege de interne structuur van de flash chip is hetaantal genoemde nadelen van flash chips. niet mogelijk om een enkele sector te veranderen. De wijziging moet worden gecombineerd met een update en compleet wissen van een dataWear-out ash chips block. Een andere weak spot bij veel SSDs treedt op bij gemengde I/O operaties. In veel ontwerpen is een badkuip effect te zien. BenchmarksEen van de zaken waar een flashcontroller rekening moet houden is laten een bij 50/50 verhouding zien een bodem in de prestatiecurve zien.het schrijfproces van data naar de flash chip. Van te voren moeten Vergelijken we de prestaties van SSDs en HDDs dan is de verwachtingeerst alle bits in een flash block (128 tot 256KB groot) worden gewist. dat hard disk drives nog nauwelijk in IOPs zullen toenemen, die vanDit vraagt op termijn zijn tol waardoor de geheugencellen degraderen SSDs zal de komende jaren uitgroeien tot enkele honderd duizendenen uiteindelijk zullen uitvallen. Beide SLC en MCL flash chips maken IOPs of meer. wel van geheu- gencorrectie algoritmen gebruik om dit tijdelijk op te SSD is interessant in vangen maar virtuele omgevingen op termijn zal met gededupliceerde de geheugencel images. toch uitvallen. Er zijn gelukkig allerlei technieken ontwikkeld die dit degradatieproceskunnen uitstellen. Een daarvan is de zogenaamde wear leveling waarbijde flash controller in een achtergrondproces het onderliggende fysiekeadres naar de minst beschreven flash geheugenchip of geheugenblok-ken verplaatst. Doordat de controller zelf bijhoudt wanneer geheugen-cellen gedegenereerd zijn, kan het op een proactieve manier voorkomen Keuze SSD technologiedat chips in een keer uitvallen en er data verminkt wordt. Om dewear-out gedeeltelijk op te vangen teneinde de levensduur te verlengen Bij de keuze voor een bepaalde SSD technologie is het belangrijk dat devoegen sommige leveranciers van flash SSDs extra geheugencapaciteit gebruiker inzicht krijgt in ondermeer de levensduur van de toegepastetoe, tot soms tot wel 20% extra geheugen. chips en de geleverde prestaties. Vaak worden dezelfde testen onderDe combinatie van wear leveling en error correction memory (ecc) dezelfde condities uitgevoerd met SSD als met hard disks. Met nametechnieken hebben er voor gezorgd dat de algemene betrouwbaarheid flash-gebaseerde SSDs moeten onder bepaalde condities worden getest,van flash SSDs de laatste jaren verbeterd is. die niet vergelijkbaar zijn met die van de DRAM SSD en hard disks.
 • 3. Leveranciers specificeren vaak met de sustained en burst rates van hash-gebaseerdSSDs, maar zonder de vermelding onder welke testparameters deze tot deduplicatie systeem.stand zijn gekomen moet daar minder waarde aan worden gehecht. De Want, elk I/O naar hetbeste test is natuurlijk om een SSD in de praktijk te testen om te zien of opslagsysteem vraagt SSD dicht het steedsde verwachte prestaties gehaald worden. een of meer maal groter wordende gat toegang tot de hashHybride SSDs tabel. Dat betekent tusse