De groene wijkanalyse: wijken, mensen, groen. Afgelopen decennium • Toenemend deel bevolking leeft...

of 27 /27
De groene wijkanalyse: wijken, mensen, groen

Embed Size (px)

Transcript of De groene wijkanalyse: wijken, mensen, groen. Afgelopen decennium • Toenemend deel bevolking leeft...

Page 1: De groene wijkanalyse: wijken, mensen, groen. Afgelopen decennium • Toenemend deel bevolking leeft in steden. • Veel groen (volkstuinen, sportvelden)

De groene wijkanalyse: wijken, mensen, groen

Page 2: De groene wijkanalyse: wijken, mensen, groen. Afgelopen decennium • Toenemend deel bevolking leeft in steden. • Veel groen (volkstuinen, sportvelden)

Afgelopen decennium

• Toenemend deel bevolking leeft in steden. • Veel groen (volkstuinen, sportvelden) naar de

rand van de stad.• Versterkt door herstructurering: sloop en

nieuwbouw.• Compacte stad nodig voor voorzieningen.

Page 3: De groene wijkanalyse: wijken, mensen, groen. Afgelopen decennium • Toenemend deel bevolking leeft in steden. • Veel groen (volkstuinen, sportvelden)

Maatschappelijke gevolgen

• Steeds minder kinderen in aanraking met groen en profiteren van voordelen groen.

• Nu en in de toekomst.• Steeds minder mensen kennis van platteland

en voedselproductie.• Consequenties voor gezondheid (obesitas).• Consequenties voor toekomstig draagvlak

groen (natuur, duurzaamheid).

Page 4: De groene wijkanalyse: wijken, mensen, groen. Afgelopen decennium • Toenemend deel bevolking leeft in steden. • Veel groen (volkstuinen, sportvelden)

Steeds meer kennis over waarde groen

• Zuivert de lucht, bergt en zuivert water.• Brengt mensen bij elkaar.• Mensen voelen zich veiliger in groene wijken• Maakt de stad (woningen) meer waard.• Verbindt stad en platteland.

Page 5: De groene wijkanalyse: wijken, mensen, groen. Afgelopen decennium • Toenemend deel bevolking leeft in steden. • Veel groen (volkstuinen, sportvelden)

En…. groen en gezondheid

• Stimuleren van bewegen• Bevorderen van sociale contacten• Herstel van stress en aandachtsvermoeidheid• Ontwikkeling van kinderen• Zingeving• Verbetering van microklimaat

Page 6: De groene wijkanalyse: wijken, mensen, groen. Afgelopen decennium • Toenemend deel bevolking leeft in steden. • Veel groen (volkstuinen, sportvelden)

Ontwikkelingen in wijken (enerzijds)

• Sluiten van voorzieningen (bibliotheek, buurthuis, zorg).

• Bezuinigingen op onderhoud en beheer• Herstructurering stagneert• Lege plekken in de wijk

Page 7: De groene wijkanalyse: wijken, mensen, groen. Afgelopen decennium • Toenemend deel bevolking leeft in steden. • Veel groen (volkstuinen, sportvelden)

Ontwikkelingen in de wijk (anderzijds)

• Gemeente laat los en maakt mogelijk (participatiemakelaar, lege plekken atlas)

• Burgers nemen zelf initiatieven in de buurt• Lege plekken in de wijk door burgers

opgevuld• Samenwerking (gezamenlijk gebruik van de

nog aanwezige voorzieningen).• Nieuwe formules: onzeker en dynamisch

Page 10: De groene wijkanalyse: wijken, mensen, groen. Afgelopen decennium • Toenemend deel bevolking leeft in steden. • Veel groen (volkstuinen, sportvelden)

Praktijkvoorbeelden (2)

• Ruiltuinen• Buurtmoestuinen en voedselbank• Herstructurering en tijdelijke inrichting

sloopgebieden• Stadslandbouw / moestuin bij de boer• Utregts lekkers (streekproducten)

Page 11: De groene wijkanalyse: wijken, mensen, groen. Afgelopen decennium • Toenemend deel bevolking leeft in steden. • Veel groen (volkstuinen, sportvelden)

Groen, wijk en burgerinitiatieven

Wat valt op • Grote variatie aan initiatieven• Spelen in op maatschappelijke trends (gezondheid,

vergrijzing, draagvlak natuur, armoede, kostenbesparing, sociale cohesie en veiligheid).

• Sluit aan bij fysieke kansen en mogelijkheden van een wijk.

• Sluit aan bij groepen en leefstijlen van bewoners in de wijk

11

Page 12: De groene wijkanalyse: wijken, mensen, groen. Afgelopen decennium • Toenemend deel bevolking leeft in steden. • Veel groen (volkstuinen, sportvelden)

Groen, wijk en burgerinitiatieven

• Fondsen spelen daarop in (fonds 1818)• Bedrijven: maatschappelijke verantwoord

ondernemen (MVO).• Overheid geen initiatiefnemer, soms afwezig,

soms deelnemer/facilitator.• Ook welzijnsinstellingen, professionals en

zzp’ers sluiten hierop aan (wijktuinman).

Page 14: De groene wijkanalyse: wijken, mensen, groen. Afgelopen decennium • Toenemend deel bevolking leeft in steden. • Veel groen (volkstuinen, sportvelden)

Workshop 3 De groene wijkanalyse

Radia Elgarbi van Remake en Chris Veldhuijsen van Ecokids

Page 15: De groene wijkanalyse: wijken, mensen, groen. Afgelopen decennium • Toenemend deel bevolking leeft in steden. • Veel groen (volkstuinen, sportvelden)

Kijken naar je wijk voor groene buurtinitiatieven

Wijkwandelingen: Alleen, met collega's, partners uit de wijk en met bewoners.

Gespreken aan gaan in de wijk:Nodig mensen uit, ga bij ze langs, zoek aansluiting bij de wijk

Page 16: De groene wijkanalyse: wijken, mensen, groen. Afgelopen decennium • Toenemend deel bevolking leeft in steden. • Veel groen (volkstuinen, sportvelden)

Wijkwandelingen, waar moet je opletten:

1. Identiteit

Kijk vanuit de potentie van de wijk:Wat zijn de kwaliteiten.Wat zijn de knelpunten.

Page 17: De groene wijkanalyse: wijken, mensen, groen. Afgelopen decennium • Toenemend deel bevolking leeft in steden. • Veel groen (volkstuinen, sportvelden)

Wijkwandelingen, waar moet je opletten:

2. Toegankelijkheid

Kijk naar hoe de routes lopen in een wijk.Welke gebieden worden benut en welke niet. Neerbosch-Oost, Nijmegen

Page 18: De groene wijkanalyse: wijken, mensen, groen. Afgelopen decennium • Toenemend deel bevolking leeft in steden. • Veel groen (volkstuinen, sportvelden)

Wijkwandelingen, waar moet je opletten:

3. Gebruik

Kijk naar hoe soort activiteiten.Door wie welke groepen, jong, oude, vrouwen etc.Op welke momenten: overdag, weekenden, seizoenen, na school etc..

Page 19: De groene wijkanalyse: wijken, mensen, groen. Afgelopen decennium • Toenemend deel bevolking leeft in steden. • Veel groen (volkstuinen, sportvelden)

Wijkwandelingen, waar moet je opletten:

4. Beheer

Kijk naar hoe het beheer geregeld is. Door welke partijen wordt dit gedaan.

Pluimstraat Enschede ,speelplein en het groen wordt beheerd bewoners en gemeente (

Page 20: De groene wijkanalyse: wijken, mensen, groen. Afgelopen decennium • Toenemend deel bevolking leeft in steden. • Veel groen (volkstuinen, sportvelden)

Wijkwandelingen, waar moet je opletten:

5. Eigendom

Kijk naar wie de eigenaar is.Is de eigenaar betrokken bij wijk?

Nieuw Leyden, de straat is van de gemeente Leiden.Inrichting en beheer door bewoners.

Page 21: De groene wijkanalyse: wijken, mensen, groen. Afgelopen decennium • Toenemend deel bevolking leeft in steden. • Veel groen (volkstuinen, sportvelden)

Voorbeelden van groene wijkinitiatieven

Bikkershof Utrecht: binnenstedelijke tuin.Moestuintjes, dieren weide, vijver.De grond is van de gemeente Utrecht.Beheer door bewoners.Veel sociale en culturele activiteiten.Samenwerking met de wijk.

Page 22: De groene wijkanalyse: wijken, mensen, groen. Afgelopen decennium • Toenemend deel bevolking leeft in steden. • Veel groen (volkstuinen, sportvelden)

Voorbeelden van groene wijkinitiatieven

Zwemsteiger Vrijburcht in Amsterdam.Voor iedereen uit de wijk.De grond is van de gemeente.De steiger is van de stichting Vrijbrucht/bewoners

Page 23: De groene wijkanalyse: wijken, mensen, groen. Afgelopen decennium • Toenemend deel bevolking leeft in steden. • Veel groen (volkstuinen, sportvelden)

Voorbeelden van groene wijkinitiatieven

Community garden NYDe grond is in bruikleen gegeven aan de bewoners.Een oase in de stad

Page 24: De groene wijkanalyse: wijken, mensen, groen. Afgelopen decennium • Toenemend deel bevolking leeft in steden. • Veel groen (volkstuinen, sportvelden)

Wat kan je doen (zelf)

• Maak een eigen wijk-kansen-kaart.• Selecteer veelbelovende plekken• Hoe worden deze op verschillende

momenten door de week, jaar gebruikt.• Bevraag mensen op straat hierover• Bekijk gemeentelijke wijkplannen.• Zijn er actieve wijk- en bewonersorganisaties

Page 25: De groene wijkanalyse: wijken, mensen, groen. Afgelopen decennium • Toenemend deel bevolking leeft in steden. • Veel groen (volkstuinen, sportvelden)

Wat kan je doen (samen)

• Sluit aan bij bestaande bewonerinitiatieven• Maak samen een wijk-kansen-kaart• Voordeel:– Meer ideeën, opvattingen over de locatie– Idem over wat je er mee zou kunnen doen– Draagvlak voor realisatie

• Organiseer ontwerp/idee sessies • Zoek samen naar verschillende financiële

bronnen

Page 26: De groene wijkanalyse: wijken, mensen, groen. Afgelopen decennium • Toenemend deel bevolking leeft in steden. • Veel groen (volkstuinen, sportvelden)

Partners in de wijk

• Gemeente, wijkbureau, • Corporatie, eigenaar voorzieningen• Politie, wijkagent• Scholen• Bewoners (organisaties)• Vrijwilligersorganisaties • Wijkeconomie: winkels, zzp’ers

Page 27: De groene wijkanalyse: wijken, mensen, groen. Afgelopen decennium • Toenemend deel bevolking leeft in steden. • Veel groen (volkstuinen, sportvelden)

Gebruik nuttig materiaal • Stress : Kleinschalig: hofjes, binnentuin, buurtuin, bomenlaan,

moestuin• Bewegen : Dichtbij woning met mogelijkheid tot bewegen: parken,

speelweides, volkstuinen• Sociale contacten : Groen met ontmoetingsmogelijkheden en/of

waar activiteiten georganiseerd kunnen worden• Ontwikkeling kinderen : Avontuurlijke groene speelruimtes, groene

schoolpleinen, kinderboerderijen, speelbos• Zingeving : Kleine ‘stille’ groenplekjes zoals hofjes, binnentuinen,

moestuinen en buurttuinen.• Microklimaat : Alle soorten groen van kleinschalig (daktuinen,

binnentuinen, geveltuinen) naar grootschalig (parken, bomenlanen, groenstroken)