De Franse revoluties 1789 1871

of 24/24
Algemeen overzicht
 • date post

  10-Jun-2015
 • Category

  Education

 • view

  1.093
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Een Marxistische kijk op de Franse revoluties.Op basis van de geschriften van Marx en de marxisten zoals Albert Soboul.

Transcript of De Franse revoluties 1789 1871

 • 1. Algemeen overzicht

2.

 • De vorming van de Franse Natie en de opkomst van de burgerij onder het ABSOLUTISME
  • Absolutisme was de laatste fase van de feodaliteit
  • Economische en sociale opgang van het kapitalisme en de burgerij
  • Lodewijk XIV Ltat cest moi

3.

 • De Franse Revolutie van 14 juli 1789
  • Veegde de resten van de feodaliteit weg
  • Bracht de burgerij aan de macht
  • Geeft land aan (een deel van ) de boeren
  • Wekte verwachtingen bij het volk

4.

  • De constitutionelemonarchie, 1789-1792
  • een onmogelijk compromis tussen
   • Adel grootgrondbezitters
   • Degrote burgerij
   • Historische figuren: Lodewijk XVI, Lafayette, Mirabeau,..
   • Latere partij van de Legitimisten (1815-1830)

5.

  • De burgerlijke liberale republiek (1792-1793)
   • De grote burgerij tegen de adel en het volk
   • Lanceren veroveringsoorlogen (Belgi)
   • Historische figuren: Louis Philippe dOrleans, Condorcet
   • De republiek wordt uitgeroepen
   • Partij van de Girondijnen
   • Latere Orleanisten (1830-1848)
   • Voorstanders van het federalisme tegen het centralisme en de macht van Parijs

6.

  • De burgerlijke democratische republiek(1793-1794)
   • De terreur van het algemeen welzijn
   • De radicale klein-burgerij (deJacobijnen ) steunt zich op het volk tegen de vroegere adel en de invasies
   • Historische figuren:Robespierre,Saint-Just,
   • Latere partij van de Republikeinen (1848-1852)

7. 8.

  • Militaire dictatuur vanNapoleon I(1798-1815)
   • Eerste Franse keizerrijk verzekert binnenlandse stabiliteit
   • Consolideert (zeker voor de boeren) de verworvenheden van de Revolutie van 1789
   • Verzekert de rijkdom van de burgerij dankzij de veroveringsoorlogen
   • Frans imperialisme doet de feodale krachten in Europa beven

9.

  • Tijdens de Franse revolutie van 1789 tot 1815
   • Was de feodaliteit definitief verdwenen (economisch)
   • Hadden de verschillende fracties van de burgerij elkaar bevochten en n na n de macht veroverd
   • De idealen van de revoluties hadden enorme verwachtingen losgemaakt bij het volk: sociale gelijkheid
   • Het volk had als voetvolk en kanonnenvlees gediend
   • De militaire dictatuur verving de parlementaire dictatuur
   • om volksopstanden en revoluties tegen te gaan
   • Na de nederlaag van Napoleon gaan de verschillende fracties van de burgerij opnieuw vechten voor de macht
   • Het volk gaat leren haar klassebelangen te verdedigen

10.

  • De Restauratie (1815-1830)
   • Legitieme monarchie neemt de macht over dankzij de steun van de reactionaire feodale krachten in Europa
   • Macht van de Bourbons wordthersteld (Louis XVIII, Karel X)

11.

  • De Restauratie (1815-1830)
   • Democratie voor de vroegere adel,
   • nu grootgrondbezitters ( herstel van feodaliteit gaat niet)
   • Dictatuur en repressie tegen het volk en een deel van de burgerij
   • Gedeeltelijke terugkeer van de macht van de kerk

12.

  • De Julirevolutie en de Julimonarchie (1830-1848)
   • Het volk van Parijs en de republikeinen verjagen de Bourbons
   • De grote burgerij duidt Louis-Philippe aan als vorst
   • Le regne des banquers est arriv
   • De volksbeweging heeftgeen programma,zij verlangt het herstel vande grondwet van het jaar II(Robespierre)

13.

  • De Februari-revolutie en de tweede Franse Republiek (1848-1852)
   • Van 24 februari tot 25 juni 1848
   • Algemene verzoeningszwendel
   • Deelname van de arbeidersbeweging aan de regering
   • Emancipatie vanhet proletariaatvia verkiezingen

14.

  • Eerlijke en offervaardige proleet
  • Wordt overtuigd dat
  • het geweerdient omde
  • buitenlandse vijand te verslaan
  • de verkiezingenom
  • zijn vertegenwoordigers aante duiden
  • - meerderheidkaneenarbeidersregeringde macht verzekeren

15.

  • Karl Marxwaarschuwt in het
  • Communistisch Manifest (febr.48)
  • De revolutie kan alleen het werk
  • zijn van het proletariaat
  • Na de revolutie moet het
  • proletariaat de heersende
  • klasse zijn

16.

  • De Februari-revolutie en de tweede Franse Republiek (1848-1852)
   • Van juni 1848 tot december 1851
    • Juniopstand(1848) van het proletariaat wordt neergeslagen
    • Alle fracties van de burgerij verenigen zich nu in de Repbliek tegen de arbeidersklasse
    • De Partij van de Orde oefent de parlementaire dictatuur uit
    • Afschaffing van algemeen stemrecht, beperking van de democratie (persvrijheid, vrijheid van vergaderen.

17.

  • De tweede militaire dictatuur van Louis Bonaparte en het Tweede Keizerrijk (2 december 1851 4 september 1870)
   • Napoleon III regeert boven de klassen (combineert voortdurend repressie met demagogie)
   • Versterking vanhet staatsapparaat (leger, politie,
   • bureaucratie, )

18.

  • De tweede militaire dictatuur van LouisBonaparte en het Tweede Keizerrijk (2 december 1851 4 september 1870)
   • Veroveringsoorlogen en militaire interventies
   • Koloniale veroveringen

19.

  • De tweede militaire dictatuur van LouisBonaparte en het Tweede Keizerrijk (2 december 1851 4 september 1870)
   • Hij begint een oorlog tegen Pruisen in juni 1870
   • Hij wil de eenmaking van Duitsland beletten en het overwicht van Frankrijk behouden op het vasteland
   • Hij wil de binnenlandse moeilijkheden overwinnen
   • omwille van de toename van de klassenstrijd en de versterking van de arbeidersbeweging, van de Internationale

20.

  • De tweede militaire dictatuur van LouisBonaparte en het Tweede Keizerrijk (2 december 1851 4 september 1870)
   • Begint oorlog tegen Pruisen in juli 1870
   • De oorlog begint slecht voor de Fransen
   • Nederlaag te Sedan op 2 september

21.

  • De tweede militaire dictatuur van LouisBonaparte en het Tweede Keizerrijk (2 december 1851 4 september 1870)
   • Nederlaag te Sedan op 2 september en ineenstorting van het Keizerrijk

22.

  • De Republiek wordt uitgeroepen
  • Proletariaat staat nu voor dubbele taak
  • Met de opstand tegen het oude regime nam het proletariaat een dubbele taak op zich: een algemeen nationale taak en een klassenstaak: Frankrijk bevrijden van de Duitse invasie en de socialistische bevrijding van het kapitaal
  • Lenin
  • Tussen september 1870 en maart 1871 ontstaat er een dubbele macht in Parijs
  • Tussen 21 maart en 28 mei de Commune van Parijs, de eerste arbeidersstaat., eennieuwe socialistische staat (in wording)

23. 24.

 • Leve de Commune