Classic FM Live Sponsoring

of 24 /24
DE MOOISTE MUZIEK LIVE!

description

Brochure Sponsoring

Transcript of Classic FM Live Sponsoring

Page 1: Classic FM Live Sponsoring

De mooiste muziek Live!

Page 2: Classic FM Live Sponsoring

VoorwoorDKlassieke muziek is natuurlijk gemaakt voor iedereen. Voor u en voor mij dus!! Gedurende mijn carrière heb ik het voorrecht gehad om op vele mooie plekken in de wereld van Amsterdam tot Parijs en New York, voor een enthousiast publiek te mogen optreden.

Bijzonder is het, wanneer mensen geroerd en verrast worden door composities, of ze nu modern of klassiek zijn. Of het nu gaat om vervoering, humor, tragiek of liefde, passie, het komt allemaal aan bod in Classic FM Live, de live-concertenvan Classic FM waarin de mooiste melodieën worden uitgevoerd door een fan-tastisch orkest, jong talent, topsolisten en een prachtig jong koor.

Ik verheug me enorm op Classic FM Live, omdat deze productie precies dat doet waarvoor klassieke muziek is gemaakt: De luisteraar bereiken!! Geen stille bewondering in het mausoleum van de kunst... nee... vervoering in het paleis van de muziek, waar grote genieën al hun liefde, teleurstelling, frustratie, maar ook vreugde van zich afschreven.

Page 3: Classic FM Live Sponsoring

Foto

: Fer

dy

Dam

man

Classic FM vult aan wat ze al 15 jaar op radio en via internet brengt... prachtige uitvoeringen... topsolisten! Dit concert zal de kenners niet vervelen met platge-treden paden. Het zal de nieuwe concertbezoekers op een toegankelijke manier meenemen in de wereld van de klassieke muziek en het zal talent aanjagen. Jonge, aanstormende talenten krijgen bij ons een podium. Dit concert zal brug-gen slaan tussen de diverse muziekstijlen en haar liefhebbers. En... dankzij sponsoring zal er eindelijk betaalbaar concertgenot op hoog niveau mogelijk worden voor iedereen. Wat Classic FM Live verder bijzonder maakt, zijn de ‘vier seizoenen’. Ieder seizoen zal Classic FM Live met een unieke productie, toegespitst op het betref-fende seizoen, ergens in het land optreden. Het doet mij plezier uw gastheer te mogen zijn en u bij Classic FM Live te mogen verwelkomen!

Ernst Daniël Smid

Page 4: Classic FM Live Sponsoring

Foto

: Dan

iel J

. Ash

es ClassiC Fm

Pieter Buijs,ProgrammaDireCteur ClassiC Fm (sky raDio grouP)

Voor u ligt een brochure waarin een nieuw en opwindend concept wordt aangekondigd: Classic FM Live! Classic FM biedt haar luisteraars al vijftien jaar de mooiste klassieke melodieën op de radio. Wij willen hen nu ook graag in vervoering brengen met de mooiste muziek in de concertzaal. Om zoveel mogelijk mensen ook de emotie van een live-concert te laten beleven, zal Classic FM Live vier maal per jaar op verschillende locaties in Nederland concerten voor elk seizoen organiseren, met als gastheer Ernst Daniël Smid. Eind 2009 is deze reeks live concerten voor een breed publiek met Winter Classics van start gegaan en met enthousiasme ontvangen. Met Classic FM Live willen wij de muziek en programmering waar-mee wij dagelijks zoveel mensen bereiken, nu ook ‘live’ toegankelijk maken voor een breed publiek: jong en oud, beginnende en ervaren concertbezoekers, opa’s en oma’s, kinderen en kleinkinderen. De muziek die onze luisteraars zo goed kennen nu live, op een unieke wijze gepresenteerd in een schitterende ambiance. Ik kijk uit naar de volgende seizoenen!

Page 5: Classic FM Live Sponsoring
Page 6: Classic FM Live Sponsoring

Summer Autumn

Page 7: Classic FM Live Sponsoring

VisieMet Classic FM Live wordt klassieke muziek toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. Het uitgangspunt is: het neerzetten van een sterk en herkenbaar concept, waarbij tevens educatie en entertain-ment samenkomen in de vorm van edutainment.

Classic FM Live wordt gepositioneerd als een sterk merk; het live-entertainmentlabel van waaruit jaarlijks vier seizoensproducties (Le Quattro Stagioni), verspreid door Nederland worden opgevoerd.

Classic FM Live is in december 2009 met de eerste productie, Winter Classics, in de Heineken Music Hall van start gegaan. De komende jaren zullen ook de Spring Classics, Summer Classics en Autumn Classics volgen, met een muzikale en artistieke invulling die bij het betreffende seizoen past.

Classic FM Live is:• Hetpopulairsteradiostationmet(licht)klassiekemuziek,

Classic FM, gaat live!• Classic FM Live voert Le Quattro Stagioni uit: ieder seizoen

een uniek repertoire op verschillende locaties in Nederland.• ErnstDaniëlSmid,éénvanNeerlandspopulairstesterrenin

de wereld van de klassieke muziek, verbindt zijn naam aan Classic FM Live.

• Classic FM Live is een sterk merk, verenigd met een sterke conceptuitvoering met een lange termijn visie.

Autumn

Page 8: Classic FM Live Sponsoring

Mozart Beethoven Bach

Chopin Verdi Vivaldi

The Lion King LesMisérables Lord of the Rings

Page 9: Classic FM Live Sponsoring

ConCePt

Classic FM Live is gebaseerd op het motto van Classic FM: ‘Licht klassiek voor elk moment’. Het gaat om licht klassieke muziek, vari-ërend van barok tot opera, met hoogtepunten uit het repertoire van bekende componisten, zoals Mozart, Tsjaikovski, Vivaldi, Verdi en anderen.

Deze meesterwerken worden afgewisseld met muziek afkomstig uit films (zoals Lord of theRings, Star Trek, Titanic) ofmusicals (bij-voorbeeld West Side Story, Les Miserables, The Phantom of the Opera,The Lion King).

Tijdens Classic FM Live maken bekende musici, zangers en ‘up-and-coming’ talent uit binnen- en buitenland hun opwachting en vormen ook nummers van populaire artiesten onderdeel van de show. Te denken valt aan Andrea Bocelli, Il Divo en Vanessa Mae.

Page 10: Classic FM Live Sponsoring

uw gastheer, ernst Daniël smiDDe gastheer en het gezicht van Classic FM Live is Ernst Daniël Smid, die nauwelijks toelichting behoeft en bekend is van vele optredens in theaters en op TV in binnen- en buitenland. Behalve dat hij ook zelf zal optreden, zal Ernst Daniël Smid tijdens deze live-concerten op een passende wijze meer vertellen over het programma, de muziekkeuzes en het verhaal achter de muziek en de componisten.

muzikale leiDing, mauriCe luttikhuisDe uitvoering wordt verzorgd door een gerenommeerd koor en orkest onder leiding van dirigent Maurice Luttikhuis, bekend van de musicals The Lion King, Elisabeth, Miss Saigon, The Phantom of the Opera, Les Miserables en Cats. Maurice Luttikhuis is de vaste dirigent/muzikaal leider van De 3 Baritons, gastdirigent van het Metropole Orkest en Orkest van het Oosten en heeft daarnaast ook bekendheid verworven als componist/producer van meerdere Holiday on Ice-producties.

Foto

’s :

Ferd

y D

amm

an

Page 11: Classic FM Live Sponsoring
Page 12: Classic FM Live Sponsoring

Summer Autumn

Page 13: Classic FM Live Sponsoring

Doelstelling• Classic FM Live: ‘Licht klassiek voor elk moment - Live’.

• Eenaaneenschakelingvanklassieketophits(gebaseerdopdeClassicFM top 1000).

• Breedpubliek,profielvandeluisteraarvanClassicFM(enSkyRadio).

• ErnstDaniëlSmid,gastheerengezichtvandeconcertenvanClassic FM Live, sterke cross-over naar mainstream publiek.

• Gastoptredensvanmusici,zangersen‘up-and-coming’talentuit binnen- en buitenland (show is niet ‘star-driven’).

• Deproductieszijnverspreidoverdevierseizoenen(LeQuattro Stagioni) en vinden plaats op verschillende locaties in Nederland.

• Quasfeer,inhoud,presentatieinlijnmetdeseizoensbeleving.

• Programmeringenopdemeestgunstigedata.

• Showtitelszijnduidelijkenherkenbaar:Winter Classics, Summer Classics, Spring Classics & Autumn Classics.

• Onderscheidenddoorcombinatievantoegankelijkheid,programmeringen hoge productiekwaliteit.

• Basiselementen:laagdrempelig,herkenbaar,educatief,entertainment(edutainment).

• Productie:lengte2x50minutenmetpauze.

Page 14: Classic FM Live Sponsoring

market oPPortunity

Er is duidelijk een groeiende vraag naar (licht) klassieke muziek, live uitgevoerd. Er zijn verschillende activiteiten die zich richten op klas-sieke muziek, maar in de meeste gevallen focussen deze zich op de hogere segmenten en vindt de uitvoering plaats op ‘hoogdrem-pelige’ locaties. Inmiddels zijn er ook events die zich op een breder publiek richten, maar deze hebben vaak een eenmalig karakter en een beperkte programmering.

Classic FM Live spreekt een zo breed mogelijk publiek aan door zich te richten op alle groepen van de bevolking (van jong tot oud) en door de prijs van de kaartjes relatief laag te houden.

Daarnaast creëert het concept van Le Quattro Stagioni van Classic FM Live een loyaliteit met een grote en brede doelgroep die in de gelegenheid wordt gesteld om jaarlijks, ieder seizoen, een unieke productie te bezoeken. Uiteraard heeft ook Classic FM Live een lange termijn-ambitie, net als Classic FM, dat al 15 jaar bestaat.

Page 15: Classic FM Live Sponsoring

Classic FM gaat Live! (Classic FM bestaat dit jaar 15 jaar.)

Vier seizoenen! Ieder seizoen een unieke productie.

‘Classic FM Live’ komt naar je toe! (Uitvoering in de

Randstad en provincies.)

Productionele kwaliteit met sterke en herkenbare programmering.Gastheer en presentator

Ernst Daniël Smid.

Een krachtig en herkenbaar merk met sterke (media)partners.

‘Classic FM Live’ beantwoordt aan de vraag.

Lange termijn visie creëert loyaliteit en continuïteit.

Facts ‘Classic FM Live’

Facts Classic FM

Ruim 800.000 verschillende luisteraars per week.

Groter dan Radio 4!

Al jarenlang het best beluisterde klassieke station van Nederland.

Succesvolle programmering ‘Licht klassiek voor elke moment’.

Op alle kabelnetten in Nederland te ontvangen.

Page 16: Classic FM Live Sponsoring

DoelgroePClassic FM Liverichtzichopeenbrededoelgroep(profielluisteraarClassic FM). Deze doelgroep bevindt zich niet alleen in de Rand-stad, maar tevens in de (grotere) provinciesteden. De uitvoeringen van Classic FM Live touren daarom door heel Nederland, naar zowel indoorlocaties (concertgebouwen, theaters, unieke plekken), als outdoorlocaties (stadsparken en andere unieke mogelijkheden in de openlucht).

Classic FM Live wordt het kwaliteitslabel voor klassieke concerten, toegankelijk voor en appellerend aan een breed publiek. Classic FM Live is ook een platform voor bekende musici en nieuw talent, voor bijzondere composities en aansprekende artistieke invullingen, waar-door de concerten vernieuwend en verrassend blijven en herhalings-bezoek mogelijk maakt.

Hiermee wordt Classic FM Live een krachtig merk met een loyale doelgroep, dat samen een sterke commerciële propositie voor een langere termijn vormt.

Waar het om gaat:• Klassiekemuziektoegankelijkmaken.• Nietprimairgerichtopdekennervanklassiekemuziek.• Geproduceerd voor een breed publiek, voor alle generaties

(kleinkinderen-kinderen-ouders-grootouders).• Toegankelijk voor de verschillende welstandsklassen, door de

juiste prijsbepaling.• Ideaalvoorbeeldvaneenproductiedieaan iedereeneen leuke

avond plus edutainment biedt.• Exactedoelgroepen(media-)profiel(A-B-C,beslisser)zijngedefi-

nieerd (zie afbeelding).

Page 17: Classic FM Live Sponsoring

7%

8%

6%

4%

Vrijgevochten cultuurgenieters:

25-45 jr., vaak student/hoog opgeleid, creatief, vrij.

Gesettelde 20-ers & 30-ers:

hoog opgeleid, hoogste sociale

klasse, tweeverdieners met jonge kinderen

of bevindt zich in over-gangsfase van student

naar evt. samen-wonend, hecht aan

diepgang.

Elitaire omnivoren: 50 jr. en ouder, woont

in duurdere buurt, hoge functie.

17%

Mediore en seniore cultuurvreters: oudere echtparen,

bovenmodaal, ambitieus, maatschappelijk betrokken.

27%

Provinciale cultuurgenieters: 35-64 jr., veelal eigen bedrijf (gehad),

koophuis op platteland, geëngageerd.

Geen typischedoelgroepen

30%

Modale senioren: gepensioneerd, modaal,

woont in stad, brede interesse.

zes DoelgroePsegmenten

Bron: Elsbeth Meijjer Cultuuronderzoeken

Page 18: Classic FM Live Sponsoring

strategisChe Partners

Classic FM Live is een samenwerkingsverband tussen een (kleine) groep van stakeholders met een direct belang bij een commercieel en artistiek succes.

De strategische mediapartners zijn Sky Radio/Classic FM, De Telegraaf en RTL Nederland.

Classic FM, onderdeel van de Sky Radio Group, is één van de belangrijkste strategische partners in Classic FM Live en heeft haar naam verbonden aan de live-concerten, om hiermee de band met haar luisteraars en de marketingpropositie te verbreden.

Page 19: Classic FM Live Sponsoring

PuBliekssamenstelling sky raDio grouPPublieksamenstelling Sky Radio Group

Bron: RAB/Intomart GfK CLO, maandag-zondag 07.00-24.00 uur / februari-maart 2009

SRGGeslacht

M an 41,2% 67,4% 51,1% 49,1% 51,2%

Vrouw 58,8% 32,6% 48,9% 50,9% 48,8%

Leeftijdscategorie

10-19 jr 8,8% 4,0% 1,0% 54,8% 7,1%

20-34 jr 16,3% 29,9% 2,6% 19,1% 19,0%

35-49 jr 32,4% 49,5% 8,0% 18,0% 34,6%

50-64 jr 34,7% 14,3% 28,8% 7,4% 26,8%

65+ 7,7% 2,4% 59,6% 0,8% 12,6%

20-49 jr 48,7% 79,3% 10,6% 37,0% 53,5%

Sociale Klasse

AB1 40,7% 36,3% 61,3% 58,7% 42,3%

B2 20,4% 25,6% 13,8% 22,0% 21,3%

CD 38,9% 38,2% 24,9% 19,3% 36,5%

Opleidingsniveau

Lager Opgeleiden 26,5% 25,2% 18,4% 13,7% 24,8%

M iddelbaar Opgeleiden 50,4% 56,0% 48,7% 50,9% 52,0%

Hoger Opgeleiden 23,1% 18,8% 32,9% 35,3% 23,2%

Leeftijd

Gem iddelde leeftijd bereikten 39,4 37,8 57,1 22,9 41,0

W eekbereik

Absolute weekbereik 10+ 3.430.000 1.840.000 860.000 350.000 5.489.000

Absolute weekbereik 20-49 jaar 1.779.000 1.286.000 150.000 96.000 2.831.000

Bron: RAB/Intomart GfK CLO, maandag-zondag 07:00-24:00 uur / februari-maart 2009

GeslachtManVrouwLeeftijdscategorie10-19 jr20-34 jr35-49 jr50-64 jr65+20-49 jrSociale KlasseAB1B2CDOpleidingsniveauLager OpgeleidenMiddelbaar OpgeleidenHoger OpgeleidenLeeftijdGemiddelde leeftijd bereiktenWeekbereikAbsolute weekbereik 10+Absolute weekbereik 20-49 jr

Page 20: Classic FM Live Sponsoring

marketing & PartnershiPs

Marketing • Premiumperceptionmarketing:Classic FM Live wordt gepositio-

neerd en gecommuniceerd als het kwaliteitslabel voor uniek, (licht)klassiek live-entertainment voor een brede doelgroep.

• ‘Burst-and-drip’-campagne: start met overtuigende nationalepromotie middels print, radio, internet en TV en wordt structureel vervolgd door zowel nationale, als regionale communicatie.

• Het merk Classic FM Live wordt sterk geladen, mede door partnerships aan te gaan met andere sterke merken.

• Classic FM Live zal verder uitgebreid worden als ‘loyaltyplatform’ metline-extensions,merchandising(o.a.DVDenCD)enpublishingopportunities.

Partnerships in de volgende segmenten• Beautyengezondheid• Vakantie,reizenenvrijetijd• Lifestyle,mode,etenendrinken• Mensenmaatschappij• Verzekeringen,dienstenenbankzaken

Page 21: Classic FM Live Sponsoring

Verzekeringen,diensten enbankzaken

Vakantie,reizen envrije tijd

Beauty engezondheid

PartnershiPsClassic FM Live

Mens enmaatschappij

Lifestyle,mode, etenen drinken

Page 22: Classic FM Live Sponsoring

Planning

• Planning2010totenmet2012,tourschemawordtjaarlijks samengesteld.

• ‘DeVierSeizoenen’:viermaalperjaar,iederseizoen,brengtClassic FM Livevoorstellingennaarspecifiekelocaties.

• Jaarlijkszalerindeherfstperiodeeentheatertourlangsde (regionale) theaters trekken.

• Gemiddeldeticketprijscirca35Euro,betaalbaarvooreenbreedpubliek.

• Capaciteitopbasisvantheater-enlocatiekeuzes.

Page 23: Classic FM Live Sponsoring

M4M Entertainment BVEemweg 4 | 3742 LB BaarnT 035 - 542 68 28 | F 035 - 543 20 [email protected] | www.m4mentertainment.com

m4m entertainment

Classic FM Live wordt geproduceerd door M4M Entertainment.Classic FM Live bestaat uit producties en uitvoeringen van hoog niveau.Know-howenexpertiseophetgebiedvanlive-entertainmentgaranderen artistieke en productionele kwaliteit en zekerheid.

De eveneens aanwezige kennis betreffende marketing, tourplanningen overall (project-)management zorgen voor een ‘turn-key’-aanpaken resultaat. Een hoge productiekwaliteit staat voorop.

De aanwezige productiekennis en een sterk netwerk van partners envastetoeleveranciersverzekerenefficiëntie,kwaliteitencommer- cieelsucces.Flexibiliteiteneenmodulaireaanpakzijnvantoepas-sing om praktisch met locaties en technische vereisten om te gaan. Mediapartners, ticketing, tourplanning, productie- en (marketing-)management zijn operationeel. Meer informatie: www.classicfmlive.nl

Page 24: Classic FM Live Sponsoring

www.classicfmlive.nl