CJP Magazine augustus 2010

43
THE TUNES FOLK-’N-ROLL WWW.CJP.NL NUMMER 4 AUG 2010 HET JAAR VAN DE DOORBRAAK NASRDIN DCHAR GUMMBAH NET NIET VERSCHENEN BOEKEN CJP DEALS: NIEUWE TOPKORTINGEN!

description

CJP Magazine augustus 2010

Transcript of CJP Magazine augustus 2010

Page 1: CJP Magazine augustus 2010

the

tunesFolk-’n-Roll

WW

W.CJ

P.NL

N

UMME

R 4

A

UG 20

10

Het jaaR van de dooRbRaak

nasrdin dchar

GUMMBAHnet niet veRscHenen boeken

cjP deals:nieuwe

toPkoRtingen!

Page 2: CJP Magazine augustus 2010

TEKST JASPER VAN VUGT

FOTOGRAFIE TITIA HAHNE

DANSEN OP CONTRABAS EN

TREKZAK The Tunes, dat klinkt een beetje arrogant. Zo van: wij hebben de liedjes. Misha: ‘Dat heb ik nog nooit gehoord. Muzikanten proberen vaak de vreemdste bandnamen te verzin-nen, zodat je opvalt als je de naam googelt. Bij ons kwam je eerst steeds bij iTunes terecht. Dat is nu wel anders. Ik vind de bandnaam vet goed, maar dacht dat we zouden worden aangesproken omdat we de smerigste commerciële naam aller tijden uit de kast hadden getrokken. Maar arrogant, nee.’

Jullie hebben een nieuw genre in het leven geroe-pen: folk-‘n-roll. Wat is er zo bijzonder aan jullie muziek dat het een eigen genre verdient? Aram: ‘Dat gebeurde eigenlijk vanzelf. Het was niet zo dat we dachten: we missen nog een genre in het grote alfabet der muziekgenres, dus laten we er zelf een verzinnen. Het was meer dat we wilden vastleggen wie wij zijn en wat we doen. Van de vijf mensen die in The Tunes zitten, komen er drie uit de folkmuziek en twee uit de rock-‘n-roll. Dat alleen al was een reden om die twee kampen bij elkaar te brengen.’Misha: ‘Wat is nou een genre? De muziek was er eer-der dan het naampje. Er zitten elementen van zowel folk- als rock-‘n-roll in. Of het straks een apart vakje in de cd-winkel krijgt boeit me niet.’

Muzikanten willen nooit dat hun muziek in een hokje geplaatst wordt, en jullie bedenken er zelf een. Misha: ‘Omdat het ons eigen hokje is. Als het nodig

is kunnen we het dus ook zelf ombouwen en aanpas-sen.’

Jullie omschrijven de muziek van The Tunes als ‘ouwelullenmuziek voor jonge mensen’. Waarom spelen jullie geen jongemensenmuziek voor jonge mensen? Misha: ‘We gebruiken een contrabas en een trekzak in onze muziek. Alleen het woord trekzak al, dat kom je niet tegen in de Hitkrant. In dat opzicht is het ouwelullenmuziek. Maar de muziek zelf is helemaal niet voor ouwe lullen en de mensen die op onze lied-jes dansen zijn onder de dertig. Ons album Pududu! moet je echt niet luisteren als je zeventig bent en hartkwalen hebt. Het is een hartaanvalalbum, er zit enorm veel energie in.’

En er zitten veel invloeden uit Franse volksmuziek in jullie sound. Zijn jullie in het verkeerde land geboren?Misha: ‘Die Franse invloeden komen van Remco, onze trekharmonicaspeler. Die is altijd van de Bretonse folk geweest. Zelf heb ik qua Franstalige muziek alleen naar Jacques Brel geluisterd. En dat was nog een Belg ook.’

Jullie hebben een tournee door Frankrijk gedaan waarbij jullie op straat speelden. Waarom juist daar? Aram: ‘Op een dag zijn we met z’n vijven de bus in gesprongen en gewoon gaan rijden.’Misha: ‘Het was lekker makkelijk, je rijdt gewoon

NET WANNEER JE DACHT DAT ELK MUZIEKGENRE WEL ZO ONGEVEER IS UITGEVONDEN KOMT HET AMSTERDAMSE VIJFTAL VAN THE TUNES AANZETTEN MET FOLK-’N-ROLL. ‘OUWELULLENMUZIEK VOOR JONGE MENSEN’, ZO OMSCHRIJVEN ZE HUN COMBINATIE VAN ROCK-‘N-ROLL EN FOLKMUZIEK. AAN DE VOORAVOND VAN DE RELEASE VAN HUN DEBUUTALBUM PUDUDU! VROEG CJP ZANGER/GITARIST MISHA VELTHUIS (22) EN DRUMMER ARAM HAAGSMAN (25) OM OPHELDERING.

INTERVIEWTHE TUNES

TREKZAK

40 41

Acteur NAsrdiN dchAr (31) Neemt zich Altijd ééN diNg voor: groots deNkeN. eeN succesvol motto, wANt komeNd jAAr is hij iN verschilleNde film- eN theAterproducties te zieN. helemAAl zoNder risico’s is dAt Niet. ‘ik moet oppAsseN dAt ik mezelf Niet verlies iN mijN werk.’

tekst Anouk Vleugels

fotografie Merlijn DooMernikIntervIew

‘Mensen ontroeren, dat vind ik Magisch’

nAsrDin DchAr

Binnenkort gaan er twee van jouw films in pre-mière, ben je te zien in een aantal toneelstuk-ken en sta je op de planken met een solovoor-stelling. komt dit jaar de grote doorbraak van nasrdin Dchar? ‘ik hoop het wel. Als al mijn films en voorstel-lingen succesvol worden, zet ik zeker een grote stap vooruit.’

Met welk project begin je? ‘met rabat, een roadmovie over drie Nederlands-marokkaanse vrienden, gespeeld door Achmed Akkabi, chico kenzari en mijzelf. Als een van de jongens met de taxi van zijn vader naar rabat moet rijden, besluiten de andere twee met hem mee te gaan. onderweg gebeurt er van alles, wat weer gevolgen heeft voor hun vriendschap. ik heb fucking veel zin om aan het project te beginnen, maar ik vind het ook doodeng. we gaan bijvoor-beeld guerrilla-filmen en daarbij kan best iets misgaan. maar daar probeer ik nu nog niet mee bezig te zijn.’

2726

tekst Louis BoLLee

FOtOGRAFIe Mark roBinson

Edinburgh staat bekend als echte festivalstad. Normaal is het Schotse visitekaartje

al een leuke weekendbestem-ming, maar als er een festival losbarst verdubbelt het aantal mensen in de bijna 450.000 inwoners tellende stad en is niets te gek. Het lijkt dan op een wekenlange Koninginnedag: verklede mensen, straattheater en Schotse dronkenlappen die dansen in de zon. Inwoners vergelijken het met Kerstmis in New York – kneiterdruk, maar iets wat je absoluut eens moet meemaken (zie kader op pag. 66). Toch zie je juist buiten het festivalseizoen wat het vooral bij backpackers populaire Edinburgh tot een echte hidden gem maakt. De Schotse hoofdstad is een studentenstad met spookachtige kastelen, een prachtige vulkaan en het beroemde schaap Dolly. Tel hier de honderden bruine kroegen en de sympathieke Schotse persoonlijkheid bij op en je hebt een stad die voor iedereen iets te bieden heeft.

MiddeLeeuws Manhattan Tik Edinburgh in op Google en je krijgt honderden foto’s van Old Town, het oude stadscentrum vol pittoreske huisjes en het daarbo-

trip

HOEzO EDINburGH? Daar rEGENT HET álTIjD, KuN jE allEEN maar HaGGIS ETEN EN STaaN STOffIGE mu-SEa. NIKS vaN waar. IN rEalITEIT IS EDINburGH EEN ONONTDEKT zONNIGE STaD mET EEN EDGY STuDENTEN-ScENE, SpOOKacHTIG STaDcENTrum EN lOcalE GE-frITuurDE ‘DElIcaTESSEN’: EEN STaD vOOr IEDErEEN, EEN EcHTE écHTE HIDDEN GEm.

Edinburgh: hidden gem

6362

Uit het voorwoord:‘Net niet verschenen boeken zijn boeken die om uiteenlopende redenen de boekhandel nooit haal-den, maar waarvan wel een volledig manuscript alsmede een ‘dummy’ voorhanden is. Meestal is de reden een geschil over geld tussen de uitgeve-rij enerzijds en de schrijver anderzijds. Ook kun-nen er andere redenen zijn. Naar schatting liggen er wereldwijd een miljoen net niet verschenen boeken opgeslagen. Puur op gevoel heb ik er daar een honderdtal van voor het nageslacht gered.’

Gummbah

3534

BEGIN SEPTEMBER VERSCHIJNT BIJ UITGEVERIJ DE HARMONIE HET BOEK NET NIET VERSCHENEN BOEKEN, SAMENGESTELD DOOR GUMMBAH. GELUKKIG DENKT IEMAND NOG AAN ONS COLLECTIEF GEWETEN. ZONDER GUMMBAH WAS DIT ONDERSCHATTE DEEL VAN DE SCHONE KUNST VERLOREN GEGAAN. EEN KLEINE GREEP VIND JE OP DEZE PAGINA’S.

NET NIET VERSCHENEN BOEKEN

35

INHOUD

nasRdin dcHaRHet jaar van de doorbraak

26

24 gummbaH Net niet verschenen boeken

tHe tunes Folk-’ n-Roll40

4544

IntervIew

Sterke verhalen

Ze Zijn pas 22 jaar en afgestudeerd aan de Met FilM School in Londen, maar hebben nu aL een eigen fiLm in de bioscoop. en dat Zonder aanZienLijk budget – Ze werden afgeweZen door fiLmfondsen en bnn. het kLinkt aLs een sterk verhaaL, maar dat is het niet: teddy cherim en kees van nieuwkerk kregen het echt voor eLkaar.

tekSt Sara Mok

FotograFie ISabella rozendaal

44

NEE, JIJ TREKT VOLLE ZALEN!

EEN CABARETIER ZONDER PUBLIEK HEEFT WEINIG KANS VAN SLAGEN. EN DUS ZIJN LACHERS, BETWETERS EN MENSEN MET EEN ZWAKKE BLAAS PART OF THE JOB. ZES GRAPPENMAKERS OVER ENERGIE IN DE ZAAL, BLUNDERS OP HET PODIUM EN STOORZENDERS IN HET HEETST VAN DE SCÈNE.

De Dames Voor Na Vieren (Hanneke Drenth en Anne van Rijn) zoeken in hun voorstel-lingen regelmatig assistentie bij het publiek. En dat verloopt niet altijd even vlekkeloos.

Anne: ‘Vroeger dacht ik dat het aan de zaal lag als de voorstel-ling niet overkwam. Maar nu weet ik dat onze energie overslaat op het publiek. Als we mensen naar voren halen en ze zeggen nee, dan heeft dat vaak te maken met onze manier van aanspreken.’Hanneke: ‘Gelukkig komt het niet vaak voor dat ze niet willen meewerken. De mensen die we eruit pikken proberen nog weleens grappig te doen. Dan gaan ze terugpraten terwijl we midden in een scène zitten.’Anne: ‘Dat moet je niet doen, denk ik dan. Je moet doen wat wij

zeggen. We gaan er toch niet op in, want het past vaak niet in de scène.’Hanneke: ‘Wat ook vreemd is: mensen op het podium snappen soms niet wat ze moeten doen.’Anne: ‘Dan gaan ze op hun han-den van een tot vijf tellen terwijl ik gevraagd heb of ze een aantal vingers in de lucht willen steken. Gelukkig kun je er dan met de rest van het publiek, dat wel snapt wat de bedoeling is, alsnog een grap van maken.’

Hanneke: ‘Maar de blunders komen niet alleen uit het publiek, we maken ze zelf ook. Zo heb ik in een scène weleens een handstand gedaan tegen iemand die dat niet zag aankomen. Zat hij daar met een bult op de eerste rij. Ook zocht ik voor de voorstelling altijd naar een geschikte “Rob en Gerda”, een stel dat lekker mee zou werken. Dat ging driehonderd keer goed. Tot ik per ongeluk een keer een lesbisch stel uitkoos.’ www.damesvoornavieren.nl

DE DAMES VOOR NA VIEREN

54 55

TEKST CAROLIEN DIRCKEN

FOTOGRAFIE ANKE LEUNISSEN

volle zalenCabaretiers vs. hun publiek

54 62

4 DENNIS WAS HIER

7 COLOFON

10 RECENSIES EN AGENDA

24 SERIOUS TALENT

32 cJP DEALS

50 LOWLANDSQUIZ

60 STIJL ACHTEROVER

70 PASKRAKERS

74 WINNEN

81 SERVICE

82 ARJEN LUBACH

kees & teddySterke verhalen

edinbuRgHHidden Gem in Schotland

3

Page 3: CJP Magazine augustus 2010

54

oveR de FotogRaaFDennis Duijnhouwer heeft altijd een camera op zak en struint de hele wereld af om beelden toe te voegen aan zijn altijd groeiende verzameling. Hij is op dit moment bezig aan een overzichtsboek van zijn eerste vijf jaar als professioneel fotograaf.

DeNNIs wAs HIer

dennis: ‘samen met schrijver andré Platteel heb ik bijna een halfjaar gewerkt aan het boek Our World, over jongeren in Rotterdam. dit is benny, een van de jongeren die ik gevolgd heb, bij de kapsalon van zijn opa op de binnenweg.’

Opa’s kapsalOn our world

Page 4: CJP Magazine augustus 2010

7

COLOFON

CJP Magazine aug/seP 2010Jaargang 19, nuMMer 4

CJP Magazine is hét Magazine over Cultuur. heb Je oPMerkingen over het blad of wil Je ideeën voor onderwerPen of interviews aandragen? Mail dan naar [email protected].

redaCtieadres CJP Magazine, Postbus 3572, 1001 aJ aMsterdaM, tel: (020) 521 02 20PersberiChten kunnen naar [email protected].

hoofd Media en Marketing suzan daMenhoofdredaCteur arne van terPhovenart direCtor lava grafisCh ontwerPers, aMsterdaM vorMgeving lava grafisCh ontwerPers,Marie beerenhouteindredaCtie kiM van der Meulen, hanneke sPiJkerMedewerkers aan dit nuMMer robbert blokland, steven den boer, esMee Croqué, Carolien dirCken, MerliJn dooMernik, dennis duiJnhouwer, titia hahne, MeriJn henfling, hülya kiliçaslan, anne kleisen, anke leunissen, arJen lubaCh, rené van der Meer, kiM van der Meulen, sara Mok, govrien oldenburger, JanneMieke oostra, Mark robinson, isabella rozendaal, alwin sloMP, riCki van der tas, anouk vleugels, JasPer van vugt bladManager hester leeflanguitgever CJPlithografie Colorset, aMsterdaMdrukwerk senefelder Misset, doetinCheM distributie sandd en edgissn 1871-6652

adverteren in CJP Magazine? bel voor inforMatie en tarieven Met aPPrentiCe uitgevers: [email protected]

aanleveren advertentieMateriaal [email protected]

voor de belangriJkste vragen over Je CJP-lidMaatsChaP: zie Pagina 79. voor verdere vragen over CJP, bel de CJP infoliJn: (010) 264 60 00, Mail naar [email protected] of kiJk oP www.CJP.nl.

hoofdredaCteurarne van terPhoven

eindredaCtiekiM van der Meulen

hanneke sPiJker

COVERfOtOgRafiE MerliJn dooMernik

vorMgevingdaan hornstra

bladManagerhester leeflang

Medewerkersrobbert blokland

steven den boer Carolien dirCken

dennis duiJnhouwer titia hahne MeriJn henfling hülya kiliçaslan

arJen lubaCh

Vamos a la playa!

rené van der Meer sara Mok

govrien oldenburger

anke leunissen

JanneMieke oostra isabella rozendaal

alwin sloMP anouk vleugels JasPer van vugt

Mark robinson

Céline laMée

Page 5: CJP Magazine augustus 2010

9

TeksT Sara MokfoTo kippa MyPod

Actrice LisA smit (16) timmert hArd AAn de weg: ze begon hAAr fiLmcArrière met de griezeLbus, beLAndde op de shortList vAn de rembrAndt AwArds met de thriLLer tbs en heeft nu een hoofdroL te pAkken in het drAmA shocking bLue. geLukkig kAn ze reLAxen met hAAr fAvoriete muziek.

Local Natives – Warning Sign‘Local natives is een vrij nieuwe band uit Los Angeles. ik ben laatst naar hun concert geweest en dit nummer klonk live ontzettend vet. het is een cover van talking heads. hoewel die band ook heel goed is, vind ik deze versie van het nummer fijner om naar te luisteren.’

The Beatles – Within You Without You ‘dit is helemaal geen typisch beatles-liedje; het is heel hippieachtig en psychedelisch. ik zet wel vaker een nummer dagenlang op repeat, om er vervolgens nooit meer naar te luisteren, maar dit blijft leuk. de tekst is ook bijzonder. het gaat over een bron van energie, waar we allemaal uit voortkomen. zo zie ik het leven ook.’

Lisa Smit

iPod van Lisa SmitType iPod: ipod classicKleur: zwartHoeveel? 80 gbWaar? ‘Altijd als ik onderweg ben.’

Beirut – Nantes‘een typisch kippenvelnummer. op Youtube staat een gewel-dige versie van dit liedje die gespeeld werd in de take Away show, een frans programma waarbij artiesten hun muziek op straat spelen, met zo min mogelijk instrumenten. supervet. bij dit nummer kan ik soms niet wachten om ‘m te kunnen luisteren. wel moet je tegen het stemgeluid van de zanger kunnen. ik vind het prachtig, maar smaken verschillen.’

Holden – Ce Que Je Suis‘ik zocht op Youtube naar dj James holden en kwam toen bij dit franse nummer terecht. ik spreek geen frans, maar door dit liedje zou ik dat wel graag willen! de titel betekent: ‘dat wat ik ben’. wel jammer dat holden zo onbekend is in nederland. toen ik vorig jaar in Los Angeles was met een vriendin, hoorden we dit nummer ineens op de plaatselijke radio. dat gaf me een geweldig geluksgevoel.’

Bløf – Dansen aan Zee ‘ik hou veel van nederlandstalige muziek en dit is mijn favoriet. Als ik naar dit nummer luister denk ik aan mijn vriendje of aan een goede vriendin van me. het liefst zou ik dan een gitaar willen pakken en het voor ze spelen. Jammer genoeg heb ik geen muzikaal talent en blijft het bij luisteren.’

Lisa Smit is nu te zien in de film Shocking Blue, een drama waarin ze samen met onder anderen Dragan Bakema speelt.

Page 6: CJP Magazine augustus 2010

MAKENOFKRAKEN

FILM THE RAINBOW WAR-RIORS OF WAIHEKE ISLANDDocumentaire over milieuactivisten in de jaren zeventig, aan boord van Greenpeace-schip Rainbow Warrior. Jarenlang actievoeren: hoe kijken ze daarop terug?

TE VEEL KEUZE IS KILLING VOOR IEDERE ZICHZELF RESPECTERENDE CULTUURLIEFHEBBER. HET MAKEN OF KRAKEN-PANEL MAAKT DE KEUZE MAKKELIJKER.

Topdocu over de Iggy Pops onder de milieuactivisten. Deze Greenpeace-veteranen slepen je mee in de geschiedenis van hun heftige actieverleden. Maar ook hun leven van nu is interessant; zo wonen ze op een paradijselijk eiland.

Tegenwoordig vinden we mensen op barricades een beetje naïef of wereldvreemd, maar na deze documentaire zou ik willen dat ik een fractie van de passie van de bemanningsleden had. De prachtige archiefbeelden maken deze documentaire helemaal de moeite waard.

Vlug! Ontfutsel een verroest wrak, maak er een boot van, schilder er een regenboog en een duif op en vaar naar die jappen, die walvissen neerharpoenen. Voor je het weet ben je een oude grijze man op een Puch.

Lievelingsfi lm: Lola RenntLievelingsalbum: 'Alles van Queens Of The Stone Age,maar als ik moet kiezen Songs For The Deaf. 'Waar hoop je dat CJP jou naartoe stuurt? 'Een tentoonstelling van fotograaf Gregory Crewdson.'

Lievelingsfi lm: 'Donnie Darko of Mean Girls. Ligt eraan hoe ik heb geslapen.'Lievelingsalbum: Statues van MolokoWaar hoop je dat CJP jou naartoe stuurt? 'Een fl ashmob-dans!'

Lievelingsfi lm: AmélieLievelingsalbum: Róisín Murphy Waar hoop je dat CJP jou naartoe stuurt? 'Zolang het niet de Toppers in Concert zijn, vind ik het best.'

JORINDE BEIJERLING (20)STUDENT FOTOGRAFIE

MARK ROBINSON (25)PROGRAMMAMAKER

ANNE VAN DEN HOOGEN (21)STUDENT TAAL EN CULTUUR

10

TEKST JORINDE BEIJERLING, MARK ROBINSON, ANNE VAN DEN HOOGEN

EXPO INFERNOPOLIS – BOIJMANS VAN BEUNINGENDeze zomer fungeert een onderzeeboot-loods als dependance van Boijmans Van Beuningen. Hier zie je de meest bizarre sculpturen: onthoofde lichamen, poep, sperma en veel piemels.

MUZIEK JACK PAROW – JACK PAROWDe Zuid-Afrikaanse rapper Jack Parow heeft met zijn eerste single Cooler As Ekke (‘Cooler dan ik’) een bescheiden YouTube-hit te pakken.

Niet gereisd deze zomer? Ik stuur je hierbij naar deze expo. Oftewel: naar havens, de Derde Wereldoorlog en een tot appartement verbouwde baarmoeder. Raar? Nee, leuk! En goed voor een frisse kijk op de wereld.

Infernopolis is een voorproefje op hoe de wereld er na 2012 uit moet zien. Je wandelt door een gigantische industriële loods vol rondslingerende lichamen met militaire accessoires. Niet bepaald gezellig, maar wel heel indrukwekkend.

Oké, een expo met de naam ‘Infer-nopolis’ belooft geen paradijselijke plaatjes, maar als het ‘mensenrecy-cling’ had geheten, had ik meer aan Interpolis gedacht. Hoewel de locatie van deze expo echt subliem is.

Rap in grappig klinkend Zuid-Afri-kaans en noem jezelf ‘de gevaarlike romantiese rap superstar’. Dan kun je bij mij niet meer stuk. Dit is de nieuwe Jeugd van Tegenwoordig, met een vleugje white trash van de New Kids.

Een knettergekke Zuid-Afrikaanse rapper die veel zon, woede en humor uit je boxen knalt. Dat je door die rare taal geen idee hebt waarover hij eigenlijk rapt, neem je meteen voor lief. Iedereen is vast weleens ‘cooler as ekke’.

Jack Parow is cooler es ekke en ook cooler dan Die Anwoord. Zuid-Afrikaanse rap is erg fascinerend: sinds wanneer noemen wíj ‘kijken’ niet meer ‘koekeloeren’? Dat is toch vele malen cooler.

Het type boek dat je buitenshuis niet durft te lezen. Want: totaal niet politiek correct, maar ook niet echt grappig. En niet geslaagde oorlogsgrappen zijn al snel naar.

De tekenstijl van De Poortere is een beetje kinderachtig en dat botst heel erg met het onderwerp. Het is toch gek dat je door lieve kleurtjes en schattige kraaloogjes ineens Hitler sympathiek gaat vinden.

Nee, sorry. Dit is niet aan mij besteed. Hoewel de tekstloze plaatjes eruitzien alsof het striplezen voor beginners is heb ik steeds geen idee wat de clou is.

BOEK DE ZOON VAN – PIETER DE POORTEREKomisch bedoeld stripboek over de fi ctieve zoon van Hitler, die tegen wil en dank in de gigantische voetsporen van zijn vader moet treden. Rustig blijven, dit klinkt fouter dan het is.

door die rare taal geen idee hebt

11

Page 7: CJP Magazine augustus 2010

12

DOEN AUGUSTUS

T/M 29 AUGUSTUS

EXPO TROPISCH NEDERLAND Nederland was ooit een subtropisch paradijs vol tijgers, olifanten en giraffen. De ijstijd heeft daar verandering in gebracht, maar in de loop der eeuwen zijn genoeg indrukwekkende fossielen en botten teruggevonden die bewijzen dat we niet altijd in de regen zaten. Je vindt ze in het Teylers Museum in Haarlem.www.teylersmuseum.eu

SPOT

T/M 22 AUGUSTUS

EXPO DE VALSE VERMEERS VAN VAN MEEGERENIn 1937 hield Hans van Meegeren het museum Boijmans Van Beuningen goed voor de gek door ze daar wijs te maken dat zijn schilderij een echte Vermeer was. Na deze ontdekking kon er gelukkig om gelachen worden en nu hangen zijn kopieën zelfs naast het werk van de echte meester. Ook een kunst, je zo een groot museum binnenkletsen.www.boijmans.nl

6 T/M 22 AUGUSTUS

FESTIVAL DE PARADE AMSTERDAM Op het rondreizende theaterfestival de Parade zie je iedere zomer de meest bijzondere voorstellingen, bak je je eigen poffertjes, draai je rond in de zweefmolen. Met CJP ga je naar binnen voor de helft van het geld: je betaalt nog maar € 3,50. En op de speciale CJP paradedag (8 augustus) krijg je € 1,- korting op iedere voorstelling.www.deparade.nl

14 T/M 22 AUGUSTUS

FESTIVAL GRACHTENFESTIVAL Dit negen dagen durende festival is de traditionele opening van het klassieke muziekseizoen. Dat wordt ingeluid met meer dan 150 voorstellingen variërend van muziektheater tot een Jazz-les, aangevuld met architectuurrondvaarten en zelfs fi ets- en wandeltochten. Maar het gaat toch om de muziek. Ga daarom op zoek naar een van de gratis huis- tuin- en dakterrasconcerten.www.grachtenfestival.nlVANAF 19 AUGUSTUS

VANAF 19 AUGUSTUS

FILM COLD SOULS Acteren met faalangst, je moet het maar kunnen. Acteur Paul (gespeeld door Paul Giamatti) krijgt het niet voor elkaar en laat ter voorbereiding op de grootste rol van zijn carrière zijn ziel weghalen door een gespecialiseerd bedrijf. Dat lijkt een prima plan, tot zijn ziel uit bewaring gestolen wordt en Paul zich in vreemde bochten moet wringen om ‘m weer terug te krijgen.www.pathe.nl

30 + 31 AUGUSTUS

CONCERT EELSDe muziek van Eels, de band rondom singer/songwriter Mark Everett, varieert van ruige rock tot rustige pop. Wel zijn de meeste teksten melancholiek: Everett heeft in zijn leven genoeg leed meegemaakt om jarenlang verdrietige verhalen te vertellen rond het kampvuur. En om volle zalen mee te betoveren. Niet zo gek dus, dat hij twee avonden achter elkaar in Paradiso staat.www.paradiso.nl

T/M 4 SEPTEMBER

MUSICAL CRAZY SHOPPING THE MUSICALEuro minder waard? Boeiend! De vier dames van deze Sex & the City-achtige musical winkelen vrolijk door. Zij zijn het gelukkigst met een kledingkast vol nieuwe aankopen. Maar dat geluk blijkt van korte duur, wanneer er een aantal pijnlijke momenten in de lingeriekleedkamer plaatsvinden. Gelukkig biedt Dominee Bob een afkickcursus.www.carre.nl

T/M 17 OKTOBER

EXPO CHARLOTTE SALOMONDe joods-Duitse Charlotte Salomon had geen onbezorgde jeugd: zowel oma als moeder pleegden zelfmoord. Om haar verdriet te verwerken stortte ze zich op de schilderkunst, wat resulteerde in een prachtig oeuvre. Haar schilderijen inspireerden fi lmmakers en schrijvers, onder wie Jonathan Safran Foer (Everything is illuminated). Een deel van deze expositie werd door hen gemaakt. www.jhm.nl

MET CJP 50% KORTING OP DE ENTREEPRIJS50

%MET JE PAS

€ 2,50 KORTING

€ 2,5

0

MET JE PAS € 3,50 KORTING€

3,50

MET JE PAS TOT € 3,- KORTING€

3,-

MET JE PAS TOT € 2,- KORTING€

2,-

MET JE PAS € 1,- KORTING

€ 1,-

CRAZY SHOPPING THE MUSICAL

MET CJP 40% LAST-MINUTE-KORTING OP DE ENTREEPRIJS

40%

GRACHTENFESTIVAL

TOT € 2,50 CJP-KORTING

13

SEPTEMBERDOEN

4 SEPTEMBER

FESTIVAL VALTIFESTMTV en Meubelstukken organiseren dit jaar traditiegetrouw weer het stadsfestival Valtifest. Op de Amsterdamse NDSM-werf vind je dj’s, bands, heerlijk eten, straatmode, kunst- en vliegwerk, creativiteit, humor en nieuwe en bekende acts. Het feest begint thuis al, want een dresscode is verplicht. Thema van dit jaar is It’s a religion. Daar houdt iedereen zich aan; duik dus vast in je moeders kledingkast.www.valtifest.nl

SPOT

MET CJP 50%

KORTING OP DE

ENTREEPRIJS50%

MET JE PAS € 3,50 KORTING€

3,50

MET JE PAS

€ 7,50 KORTING

€ 7,5

0MET JE PAS € 7,50 KORTING

€ 7,5

0

MET JE PAS TOT € 2,- KORTING€

2,-

MET JE PAS TOT € 2,- KORTING€ 2,-

MET JE PAS TOT € 2,- KORTING€

2,-

MET JE PAS € 1,50 KORTING€

1,50

17 SEPTEMBER T/M NOVEMBER

THEATER HERCULISHDJ Irie mixt niet alleen vette beats, hij mixt via zijn platen ook live video images aan elkaar. Samen met twee dansers vertelt hij het verhaal van Hercules, die naar Nederland verhuist en verschillende opdrachten moet uitvoeren om in te burgeren. Herculish is een spectaculaire combinatie van breakdance, hiphop, spo-ken word, contemporary dance, motion capture en humor. www.balls.nl

VANAF 16 SEPTEMBER

FILM SPLICEEven wat menselijk DNA toevoegen terwijl je dieren aan het klonen bent: klinkt als een slecht plan. In deze sci-fi is Dren het resultaat van deze praktijken: een illegaal mensachtig diergeval dat liefdevol in het geheim wordt opgevoed door de wetenschappers die haar creëerden. Leuk en schattig, tot Dren in de puberteit komt. www.pathe.nl

VANAF 16 SEPTEMBER

FILM THE AMERICANFotograaf Anton Corbijn gooide in 2007 hoge ogen met zijn debuutfi lm Control, waarin zijn fotografi sch talent zich perfect bleek te vertalen naar het witte doek. The American is zijn tweede fi lm, met George Clooney als huurmoordenaar op z’n retour, die na een mislukte klus ontslagen wordt en maar niet kan wennen aan zijn nieuwe lifestyle.www.pathe.nl

VANAF 22 SEPTEMBER

THEATER RICHARD III – ORKATERShakespeare meets Tom Waits in deze moderne bewerking van het klassieke stuk Richard III. Richard aast op de troon van zijn vader, maar moet daarvoor eerst wel zijn oudere broers uitschakelen. Het stuk barst van de intriges, moord, humor en nu dus ook van Tom Waits’ muziek. Met Gijs Scholten van Aschat in de hoofdrol.www.ssba.nl

25 SEPTEMBER

CONCERT FICTION PLANEDe naam ‘Fiction Plane’ zou een anagram zijn van ‘Infant Police’, oftewel ‘kind van (The) Police’. Geen gekke gedachte, aangezien zanger Joe de zoon is van de legendarische Sting. Hoewel hij qua uiterlijk en stem ontzettend veel weg heeft van papa hoef je bij deze Engelse rockers niet te vrezen voor The Police 2.0. Eerder al in een uitverkocht Paradiso, nu in de Oosterpoort. www.de-oosterpoort.nl

27 SEPTEMBER

CONCERT ONE NIGHT OF QUEENQueen-coverbandjes zijn niet bepaald exclusief; bezoek een willekeurig vijftigplus-verjaardagsfeestje en er staat er wel een. Maar deze steekt er met kop en schouders boven uit: de overgebleven oorspronkelijke leden van de legendarische band prijzen Garry Mullen om zijn niet van echt te onderscheiden imitatie van rockgod Freddy Mercury. The show does go on.www.luxortheater.nl

28 SEPTEMBER

CABARET JOEP ONDERDELINDEN – NATPostbode Siemen uit Zaai is het beste Villa Achterwerk-exportproduct sinds Rembo & Rembo, maar in het dagelijks leven gaat deze cabaretier-met-fl aporen door het leven als Joep Onderdelinden. In zijn voorstelling NAT valt er ook zonder zijn boerse accent genoeg te lachen.www.theaterdeomval.nl

Page 8: CJP Magazine augustus 2010

Climax als mokerslagHet is moeilijk als Nederlander de Argentijnse thriller El Secreto de sus Ojos, die ‘onze’ Oorlogswinter zijn Oscar ontnam, onbevooroordeeld te bekijken. Maar zelfs zonder die chauvinistische wrok blijft het gissen waarom de Oscarjury deze adequate, maar modale thriller over een gepensioneerde rechercheur die na vijfentwintig jaar in een onopgeloste moordzaak duikt, verkoos boven het indrukwekkender Franse Un Prophète of gedoodverfde winnaar Das Weisse Band. De onverwachte en schokkende climax raakt je als een mokerslag, maar de honderddertig minuten durende fi lm had dat eindpunt ook wel in anderhalf uur kunnen bereiken.El Secreto de sus Ojos Regie: Juan José Campanella. Draait vanaf 26 augustus in de bioscoop.

FILM TEKST ROBBERT BLOKLAND

Aanstekelijke rumbaDe documentaire Benda Bilili! volgt de gelijknamige band, bestaande uit zeven door polio verminkte straatmuzikanten die hun eerste plaat opnemen in de Congolese hoofdstad Kinshasa. Met dit album wisten ze vorig jaar de aandacht van de hele wereld op zich te vestigen. Het onverwoestbare enthousiasme van de voor het leven getekende mannen is aanstekelijk, net als de fi lm en vooral de swingende mix van rumba, blues, reggae en funk die ze maken. Het wachten is op de geromantiseerde Hollywoodverfi lming waar dit verhaal zich uitstekend voor leent – zet de Oscars maar klaar!Benda Bilili! Regie: Renaud Barret en Florent de la Tullaye. Vanaf 19 augustus in de bioscoop; draait ook op Lowlands.

Tijdgeest met humorDe economische crisis gaf regisseur Oliver Stone reden om na twintig jaar een vervolg te maken op zijn klassieker Wall Street, waarin hij de graaicultuur van de jaren tachtig bekritiseerde. Speculant Gordon Gekko (Michael Douglas) komt nu na twee decennia vrij en lijkt een ander mens geworden. Maar de vos lijkt zijn streken toch niet verloren te zijn, wanneer zijn ambitieuze schoonzoon (Shia LaBoeuf) bij hem aanklopt voor advies. Wall Street 2 weet de tijdgeest weer prima en met humor te vatten – én leert ons terloops dat Nederland in de Gouden Eeuw verantwoordelijk was voor de eerste loze speculatiegolf.Wall Street 2: Money Never Sleeps Regie: Oliver Stone. Draait vanaf 23 septem-ber in de bioscoop.

14

FILMMET CJP TOT € 2,-

KORTING OP

DE BIOS€ 2,-

Carice en de pestdodenNa een aantal optredens als ‘vrouw van’ heeft Carice van Houten in de aangenaam rauwe horrorfi lm Black Death eindelijk een fatsoenlijke rol in een Engelstalige fi lm te pakken. Ze schittert naast Sean ‘Boromir’ Bean als middeleeuwse heks die pestdoden uit de dood opwekt als hobby.Black Death Regie: Christopher Smith.

DVD

15

Cage, drank, drugsDe dagen van Nicolas Cage – de laatste tijd vooral te zien in matige actiefi lms – als serieus acteur leken geteld. Maar met deze vrije remake van de culthit uit 1992 levert hij weer Oscarwaardig werk af. Het origineel was een gitzwart drama over een rechercheur die zich verliest in drank en drugs, maar Cage maakt er met verve een kluchtige bedevaart van.Bad Lieutenant Regie: Werner Herzog.

DVDCJP-KORTING OP DVD’S. CHECK: CJP.NL/DEALS10

%

Wie met wie?Uitstekende, want aanstekelijke, maar conventionele romkom die de besognes van twintig geliefden op Valentijnsdag volgt. Wie eindigt met wie? Regisseur Garry Marshall (Pretty Woman) wist een enorm blik Hollywoodsterren te regelen, onder wie Ashton Kutcher, Bradley Cooper, Jamie Foxx en Julia Roberts.Valentine’s Day Regie: Garry Marshall.

Übersexy dramaVampiers staan symbool voor alle gediscrimineerde minderheden in de sublieme nieuwe HBO-serie True Blood. Als de bloedzuigers in de nabije toekomst dezelfde rechten krijgen als mensen, leidt dit tot veel verzet. Geestelijk vader Alan Ball (Six Feet Under, American Beauty) bevestigt zijn reputatie als leverancier van broeierig, grappig, onconventioneel en vooral übersexy drama.True Blood, seizoen 1 Regie: Alan Ball.

Page 9: CJP Magazine augustus 2010

THEATER TEKST MERIJN HENFLING

Van het platteland naar de stadVeel musicals in Nederland zijn gemaakt naar beproefd Amerikaans concept of remakes van oude series of fi lms. Gelukkig worden er steeds vaker ook originele producties gemaakt, zoals nu Petticoat met Chantal Janzen en Freek Bartels in de hoofdrollen. De makers van de succesmusical Ciske de rat schreven het verhaal van het Groningse plattelandsmeisje Pattie dat ervan droomt om wereldberoemd te worden. Het zijn de jaren vijftig, Nederland verkeert nog in een diepe slaap en Pattie besluit naar de grote stad te vertrekken. In Amsterdam leert ze dat doorbreken nog niet zo makkelijk is. Petticoat is een feelgoodmusical over het Nederland van toen, gemaakt met de blik van nu. Oh ja: Henny Vrienten (Doe Maar) tekende voor de muziek.Petticoat, vanaf 18 september in veertien grote theaters, zie www.musicals.nl/petticoat.

16

Persoonlijk en feestelijkElke dag gaat er wel ergens in Nederland een toneelstuk in première. Dat kun je dus nooit allemaal bijhouden. Gelukkig is er theaterfestival TF, dat elk jaar in september de hoogtepunten van het afgelopen seizoen presenteert – met een offi ciële juryselectie en een randprogrammering in het Fringe Festival. Uit de selectie hier drie tips: 1) Van de brug af gezien van Toneelgroep Oostpool, een klassieker over een migrantenfamilie met een superieure cast van jonge spelers; 2) A l’attente du livre d’or, Vlaams theaterfeestje over de band met oud-kolonie Congo; 3) Dit is mijn vader, een persoonlijke voorstelling waarin theatermaker Ilay den Boer (24) zijn vader het podium op sleept.TF en Amsterdam Fringe Festival, van 2 t/m 11 september in Amsterdam, zie www.tf.nl.

Koppige koppenKarakter van F. Bordewijk staat nog altijd op veel leeslijsten bij Nederlands. Logisch, want hoewel het boek uitkwam in 1938 is het nog altijd meeslepend en blijkt de thematiek universeel: het generatieconfl ict van vader en zoon. Karakter beschrijft het leven van de jonge jurist Katadreuffe en zijn vader Dreverhave, een gevreesde deurwaarder. Met ijzeren discipline probeert de jonge zoon zich uit zijn eenvoudige milieu op te werken tot advocaat, maar hij wordt voortdurend tegengewerkt door een geheimzinnig persoon – zijn vader, blijkt later. Na de verfi lming uit 1997 is er nu ook het toneelstuk met Joost Prinsen en Waldemar Torenstra als vader en zoon. Regisseur Ger Thijs verbeeldt het verhaal van de botsing tussen twee koppige Nederlanders.Karakter van F. Bordewijk, vanaf 11 september in het theater, zie www.humstu.nl.

THEATERTOT 50 %

LAST MINUTE

CJP-KORTING

OP THEATER50%

FOTO

: PIEK

FOTO

: ROY

BEU

SKER

FOTO

: MOO

N SA

RIS

21 NOV. IN

ROTTERDAM

VOOR MAAR

10,- € 10,-

CABARET

17

Dikke pechEllen Dikker speelde in haar debuutprogramma Toendra dames die net wat verder gaan dan we gewend zijn. In een strak gemonteerde voorstelling presenteerde ze vrouwen met eigenzinnige oplossingen voor moderne problemen. Ze schakelde van een sympathieke Vlaamse, een Poolse emigrante en een Nederlandse moslima naar een kakmadam en een ouderwetse Groningse. Haar personages worstelden met deze tijd, waarin bedrijven fuseren, je privacy verloren gaat en de crisis toeslaat, maar de aanbiedingen je om de oren blijven vliegen. In haar nieuwe show Fjord wil ze die lijn voortzetten. Ze belooft ‘een ode aan het stomme toeval, de dikke pech en de sneue vergissing’, met opnieuw de nodige bijzondere types.Fjord van Ellen Dikker, dit seizoen in het theater, zie www.ellendikker.nl.

Interessante gastenDe nieuwe Najib Amhali of Theo Maassen vind je bij de Cabarestafette. Voor wie het niet kent: één avond, drie jonge cabaretiers. Talenten van wie je nu nog nooit gehoord hebt en die later weleens heel groot kunnen worden. Dit jaar staan er weer veel interessante gasten op de planken, vaak afkomstig van cabaretfestivals. Neem bijvoorbeeld twee fi nalisten van het afgelopen Leids Cabaret Festival (een ijzersterke editie): winnaar Jeroen Leenders (een bizarre Belg) en publieksfavoriet Emilio Guzman (slim en charmant). Daarnaast tippen we ook Jan van Maanen, een retrocabaretier die op het laatste Amsterdams Kleinkunst Festival mensen stuk liet gaan van het lachen en het festival op z’n sloffen won.Cabarestafette, vanaf september in heel Nederland, zie www.cabarestafette.nl.

Talent voor typetjesYora Rienstra (29) kwam, zag en overwon op het Amsterdam Kleinkunst Festival van 2009. Ze toerde het afgelopen seizoen met een kort programma langs de theaters en gaat vanaf september avondvullend met haar debuut Aan jou heeft het niet gelegen. In dit muzikale programma zit veel persoonlijk leed, van de cabaretière zelf en van de nodige tragikomische fi guren. Yora, in 2006 afgestudeerd aan de Amsterdamse Kleinkunstacademie, heeft een talent voor het spelen van typetjes. Zo speelde ze tijdens het festival een zenuwachtige vrouw die al haar problemen krampachtig weg lacht en een stevige Surinaamse tante die maar doorploetert op haar saaie kantoor. Vanachter de piano zingt ze liedjes over praktische vrouwen en liefde aan de waterkant. Wie weet komt ze heel misschien wel met een meezinger.Aan jou heeft het niet gelegen van Yora Rienstra, dit seizoen in het theater, zie www.yorarienstra.nl.

CABARETTOT 50 % LAST MINUTE CJP-KORTING OP CABARET50%

FOTO

: COR

BINO

FOTO

: RUU

D BA

AN

Page 10: CJP Magazine augustus 2010

Van de ene hijs crack naar de anderePortret van een verslaafde als een jonge man van Bill Clegg is een autobiografi sche roman en gaat over de periode waarin de schrijver zwaar verslaafd was aan crack. Zijn leven leek perfect: mooie baan in de uitgeverswereld, leuke vriend, een agenda vol afspraken en de juiste looks. Toch glijdt hij langzaam af tot een doorsnee junk, die van hijs naar hijs leeft en vlucht voor alle hulp die hem wordt aangeboden. Knap beschreven is de absolute drang om te scoren, ook al doet hij daarmee de mensen in zijn directe omgeving veel pijn. Hij gaat totaal zelfdestructief te werk, maar blijft overleven. Met dit mooie boek als resultaat van alle ellende is hij daar nu waarschijnlijk erg blij mee.Portret van een verslaafde als een jonge man, Bill Clegg

BOEKEN TEKST ANNE KLEISEN

Gebroken gezinNog zo’n vrolijke titel. De Franse auteur Tristane Banon beschrijft in haar boek Als de vleugelslag van een vlinder de wraakactie van een jonge vrouw, Flore, op haar afwezige vader. Ze heeft hem nooit gekend, maar weet via een rouwadvertentie achter het adres te komen. Ze zoekt ’m op en probeert erachter te komen wat voor man haar vader is. Lijkt hij op de avonturier die ze van hem maakte in haar kinderfan-tasieën? Is hij een goede vader voor zijn wél erkende kinderen? Via een doortrapte actie weet Flore de levens van haar vader en zijn gezin hevig te ontwrichten, al lucht het haar niet op. Het boek is in het begin wat rommelig geschreven, maar gaandeweg voel je toch met Flore mee. Zeker voor diegenen die uit een gebroken gezin komen is de leegte die de vader achterlaat herkenbaar.Als de vleugelslag van een vlinder, Tristane Banon

Tic van liefdeloze jeugdEen volwassen debuut, zo kan Ik houd van u van Nicole van Nierop genoemd worden. Hoofdpersoon Alice groeit op als jongste van drie kinderen, met een moeder die haar nooit heeft gewild. Dat weer-houdt Alice er niet van om met alle macht van haar mooie moeder te houden: ze heeft er alles voor over om diens goedkeuring te krijgen. Ook als moeder ervandoor gaat om een schrijfcarrière op te bouwen, denkt Alice alleen aan manieren om haar terug te krijgen. Ze vindt troost en rechtvaardig-heid in de Bijbel, waar ze dan ook scheutig uit citeert. Ze slaat wel vaker vreemde taal uit voor een jong kind en haar gedrag is behoorlijk onnavolgbaar. Dat mensen een rare tic krijgen van een liefdeloze jeugd had wel iets minder dik aangezet mogen worden. Ik houd van u, Nicole van Nierop

18

GAMES

19

TEKST STEVEN DEN BOER 5% CJP-KORTING CHECK: CJP.NL/DEALS 5

%

Oude bekende verrastBij ‘Mario’ denk je aan de Italiaanse loodgieter die de prinses moet redden. En daar is niks aan veranderd in Super Mario Galaxy 2. Maar het driedimensionaal rondstuiteren op planeten is wel geperfectioneerd in dit tweede deel. Met alle originele vijanden en de vele verwijzingen naar oude Mario-delen móet je wel genieten van deze nieuwe game. Omdat er zoveel aandacht is besteed aan het ontwerp van de levels word je keer op keer verrast en uitgedaagd. Erg bijzonder voor die Italiaanse loodgieter die we al jaren kennen.Super Mario Galaxy 2 Wii

Poor lonesome cowboyEen eenzame cowboy met stijl neerzetten; dat is tot nu toe alleen klassieke westerns als The Good, the Bad and the Ugly en stripheld Lucky Luke gelukt. Maar nu hebben de makers van GTA het gelukkig ook in een game gedaan. Red Dead Redemption weet niet alleen de westernsfeer perfect weer te geven, maar biedt ook nog eens een verslavende shooter. Als je met z’n achten een rivaliserende cowboyposse hebt aangevallen in multiplayer-modus is het daarna goed uitrusten bij het kampvuur, terwijl de coyotes huilen naar de volle maan.Red Dead Redemption Xbox 360, ook beschikbaar voor PS3

Lego is een vakJe wist dit misschien niet, maar Harry Potter is de eerste vier jaar op Zweinstein blijven zitten en heeft in die periode alleen maar met Lego zitten spelen. Door het uitgebreide verhaal van Harry en zijn vrienden zijn er genoeg person-ages en avonturen om uit te werken en daarom werkt de combinatie van de tovenaarsleerling en de gekleurde steentjes zo goed. Het is de eerste Harry Potter-game die er netjes uit ziet, maar wel precies hetzelfde doet als z’n voorgangers Lego Star Wars en Lego Indiana Jones. Harry had in die vier jaar best iets originelers kunnen maken, maar ach, het blijft leuk.Lego Harry Potter: Years 1-4 Xbox 360, ook beschikbaar voor PC, PS2, PS3, PSP, NDS

Page 11: CJP Magazine augustus 2010

CD TEKST HÜLYA KILIÇASLAN

ZomeravondplaatjeEen kwart eeuw en zeven miljoen verkochte platen later komt Suzanne ‘my name is Luka’ Vega met een bijzondere, zwoele zomeravondverzameling. Op Close Up Vol. 1 covert ze een selectie van haar eigen hits in uitgeklede versie, wat ook REM, Tupac, Destiny’s Child, Will Smith en Lil’ Kim al eens met haar nummers deden. Dus waarom ook niet. De komende twee jaar volgen er trouwens nog drie thema-tische coveredities, hou ze in de gaten.Suzanne Vega – Close Up Vol. 1, Love Songs

UndergroundsoundEen band die de db’s doet pompen en doet denken aan de vuige alternatieve grunge-undergroundsound van Sonic Youth, Dinosaur Jr. en Nirvana. Dead Confederates tweede plaat staat vol scheurende gitaren en lofi -smerigheid, maar deze keer melodi-euzer en met meer nuance en beheersing. Beïnvloed door de bands waarmee ze getoerd hebben (Meat Puppets, Alberta Cross), verkennen ze op Sugar nieuwe stijlen voorbij de bleke psychedelica van hun debuut. Muziek Voor Gevorderden, dat wel.Dead Confederate – Sugar

Lieve liedjesNa een pauze van vier jaar is The Magic Numbers terug met een album vol mierzoete, meerstemmige, melancholieke folkpopliedjes en warme harmonieën zoals alleen broers en zussen die kunnen maken. De strijkarrangementen zijn van de legendarische Robert Kirby, bekend van zijn werk met Nick Drake en Elvis Costello (The Runaway was helaas het laatste album waar Kirby aan zou werken, hij overleed in 2009). Niet de meest spannende of sexy release van het jaar, maar wel weer ambachtelijk mooi. The Magic Numbers – The Runaway

20

CD 10 % CJP-KORTING OP

CD’S. CHECK:

CJP.NL/DEALS10%

Goeie chemieNu de beats van The Chemical Brothers (Hey boy, hey girl ) niet langer alleenheersend zijn in het genre, zouden ze – onder (in)druk van al die andere vette dance-acts – rare dingen hebben kunnen uithalen in een geforceerde drang naar vernieuwing. Maar niets van dat. Deze eigenwijze gasten doen gelukkig nog steeds gewoon wat ze zelf willen en dat is precies waar hun succes vandaan komt. Check naast de nieuwe cd Further vooral ook even de vette video’s die in de sfeer van het album zijn geschoten, via www.thechemicalbrothers.com. The Chemical Brothers – Further

EXPO

21

Open kunstpodiumOok benieuwd wat er bedoeld wordt met ‘linkse hobby’s’? Het Centraal Museum in Utrecht heeft een presentatie gemaakt met werk van de jongste generatie beeldend kunstenaars, vormgevers en architecten die subsidie (startstipendium) kregen van het Fonds BKVB. Deze kunstenaars zijn niet bang om hun mening over de huidige maatschappij met je te delen. Met alle verschillende disciplines en talenten die in de tentoonstelling samenkomen – van vormgeving, architectuur en fotografi e tot illustratie, schilderkunst en dans – wordt een breed beeld gegeven van wat er op dit moment leeft in de kunst.Recht voor zijn raap t/m 12 september, Centaal Museum Utrecht, zie www.centraalmuseum.nl.

TEKST JANNEMIEKE OOSTRA

Geniale mislukkingenRoman Signer gebruikt doodgewone, dagelijkse objecten en situaties in zijn fi lms en video’s, maar het resultaat is hilarisch en geniaal. Deze Zwitserse kunstenaar heeft lang moeten wachten op erkenning, aangezien humor een van de laatste taboes in de kunst schijnt te zijn. Signers eenzame worsteling met de natuurwetten is meestal tot mislukken gedoemd en dat heeft een tragikomisch effect, maar met kinderlijk en-thousiasme en volharding zet hij zijn acties voort. Het liefst met behulp van buskruit.Roman Signer t/m 5 september, Bonnefantenmuseum in Landcommanderij Alden Biesen (België), zie www.bonnefanten.nl en www.alden-biesen.be.

GorillacommentaarGorilla is een visuele column van vijf getalenteerde grafi sch ontwerpers die in tekst en beeld commentaar geven op de actualiteit. Drie jaar lang stond hun beeldcolumn dagelijks op de voorpagina van de Volkskrant. In de vorm van posters, kranten, magazines en video’s toont Gorilla nu zijn cultureel en poli-tiek geëngageerde, vaak een beetje schurende, maar vooral ook grappige beeldcommentaren. Variërend van de strijd tussen Obama en Clinton tot de confrontaties tussen Wilders en Cohen.Gorilla formeert! t/m 18 september, Graphic Design Museum Breda, zie www.graphicdesignmuseum.nl.

FOTO

: RUB

EN H

AMEL

INK

CJP’ERS KRIJGEN

€ 3,50 KORTING€

3,50

Geniale mislukkingen

MET CJP € 4,- I.P.V. € 8,-50%

GRATIS

Page 12: CJP Magazine augustus 2010

UITGAAN TEKST GOVRIEN OLDENBURGER FOTOGRAFIE LUUK MEIJER

De locatieLeren fauteuils, stoffen lampenkappen, bloemetjesbehang: De Nieuwe Anita oogt als een woonkamer. Die van je oma. Wil je naar binnen, dan druk je op de bel. Het is even schrikken als niet oma, maar de doorbitch opendoet, maar leg zeven euro neer en ze laat je door. De Hollandse nostalgie houdt niet op bij het interieur: bier komt uit fl esjes en kost twee euro. Achter het café stuit je op de kelder met podium/dansvloer. En had-den we de cocktailbar al genoemd? Eén nadeel: rond enen gaan de lichten uit.

Zofi a (21, student en stagiair bij Subba-cultcha!) heeft een hartige taart voor de band gemaakt en drinkt nu haar eerste caipirinha. ‘Ik moet een beetje opletten of iedereen het naar zijn zin heeft. De band was supergoed, ze spelen rock op een ironische manier. De mensen die hier komen zijn individualistisch. Deze bril heb ik in Londen gekocht, vintage.’

De muziekMaar het feest begint dan ook al vroeg in dit ex-kraakpand. Meestal met een bandje, daarna een dj. Vanavond staat Ariel Pink’s Haunted Graffi ti in de kelder en dat betekent een overvolle Nieuwe Anita. Ariel Pink’s (als we zo vrij mogen zijn) klinkt als The Smiths, The Doors en Pink Floyd, verkoopt geen cd’s maar cassettebandjes en lijkt te zijn weggelopen uit de serie The Young Ones. Voor het eerst sinds 1985 balen we ervan dat onze walkman kwijt is. Na de band blijft er een veertigkoppig publiek over voor electro en jarentachtigmuziek.

De sfeerZoals elke huiskamer nodigt ook De Nieuwe Anita uit tot keuvelen. En van keuvelen is nog nooit iemand slechter geworden. Het American Apparel-publiek bestaat uit snor (man), grote bril (man/vrouw), strakke broek (man), gegolfd haar (man) en groot shirt/bloemetjesjurk (vrouw). Hier en daar kniest iemand: ‘De band was niet goed te zien’. Maar hé, waar kun je tegen-woordig je favoriete band nog zien voor zeven ballen? Een fi jne bijkomstigheid is het fruit op de cocktailbar.

Sebastian (22, uitwisselingsstudent uit de VS) looooooves De Nieuwe Anita. ‘Het is een fi jne onafhankelijke scene, niet zo mainstream. En veel zwarte brillen. Ik hou van zwarte brillen. De rookruimte is cool. De cocktailbar ook, al probeer ik het vandaag bij bier en marihuana te houden. Een ambitieus plan, maar ik moet morgen studeren.’

Keuvelen in oma’s huiskamer

22

ER ZIJN DRIE ELEMENTEN DIE EEN FUIF VAN EEN NACHTMERRIE ONDERSCHEIDEN: EEN AAIBAAR PUBLIEK, EEN LOCATIE MET ONVERWACHTE DETAILS EN MUZIEK MET BLIEPJES EN CLIMAXEN. KUN JE DIE AFVINKEN, DAN ZIT JE GEBEITELD. HOE WAS DAT IN DE NIEUWE ANITA IN AMSTERDAM?

UITGAAN BIJ VEEL

POPPODIA

KRIJG JE CJP-KORTING

KORTING

Chris (26, student publieksgeschiedenis) peinst even en concludeert: ‘Misschien is dit wel de leukste bar van Amsterdam. Het doet me aan Berlijn denken. Vooral de hoefi jzervormige bar is leuk. Dat is een mooie quote, hè? Hoefi jzervormig. Het trekt een hip Amsterdams publiek, toffe lui. Als ik mijn bril niet op had gehad, was me niet veel ontgaan hoor. Ik heb maar min één.´

De feestgangers

Subbacultcha!, De Nieuwe Anita, Frederik Hendrikstraat 115, Amsterdam, zie www.denieuweanita.nl. Entree: € 7,-

INTERNET

23

TEKST RenÉ van deR meeR

Pasta à la The Godfather Men neme meel, tomaten, eieren en spinazie. Mix het met kaas, room en boter en voilà: je hebt precies het pastagerecht zoals het langskomt in The Godfather: Part III. Meer filmrecepten vind je op www.movierecipes.net.

Foto’s van Albert Opa vertelt: honderd jaar geleden had je geen digitale camera’s, geen Google Earth en geen mobieltjes waarmee je alles en iedereen altijd kon filmen. Wel had je meneer Albert Kahn, een fotografiepionier die als een van de eersten een kleurencamera had waarmee hij de wereld over reisde. Hollandse boeren, stoere Chinezen, cowboys en een bedeesd Londen kreeg Albert voor zijn lens. Het resultaat zijn duizenden sprookjesachtige kleurenfoto’s van een wereld die we bijna zijn vergeten. Verbaas je over Alberts foto’s en klik op ‘Around the World’ vanaf www.albert-kahn.fr/english.

Gedeelde smart Op www.everythingisterrible.com weten ze wel raad met dubieuze rec-lames en lelijke video’s van weleer. Door verdriet op een hoop te vegen kunnen de mooiste dingen ontstaan, zoals schitterende compilaties waarmee de site zelfs langs bioscopen trekt. Komt alles toch nog goed.

Manuscript gevraagd De moderne schrijver post zijn manuscript op www.tenpages.com, leunt achterover en laat zijn talent de rest doen. Aandeelhouders investeren hier namelijk in veelbelovende verhalen en duwen talent zo naar de top. Manuscript gepost en na vier maanden achterover leunen nog geen aandeel verkocht? Trek je conclusies, droog je tranen en zoek een gewone baan.

Subbacultcha!, De Nieuwe Anita, Frederik Hendrikstraat 115, Amsterdam, zie www.denieuweanita.nl. Entree: € 7,-

Page 13: CJP Magazine augustus 2010

YasminAls beginnende bAnd of Artiest kun je wel een duwtje in de rug gebruiken. 3fM bedAcht dAAroM serious tAlent: een keurMerk voor MuziektAlent wAArvAn we Meer gAAn horen. cjP duwt Mee. Aflevering 8: YAsMin.

BIOYasmin (19) is er vroeg bij. Op haar derde loopt ze rond met een gitaar en op haar zesde zit ze op gitaarles. Zo’n tien jaar later ontdekt Yasmin dat ze ook kan zingen en vanaf dat moment is het definitief aan tussen haar en de muziek. Ze volgt een popopleiding in Rotterdam, verzamelt een band om zich heen en scoort met haar gitaarsound en krachtige stem een platencontract bij 8ball Music. Producer Holger Schwedt (die eerder samenwerkte met onder meer DI-RECT en VanVelzen) helpt Yasmin met het schrijven van rocknummers, waaronder de single Why Don’t You Go. Eind 2010 komt haar volledige album uit.

24

YasminTEKST René van deR MeeRfoTografiE alwin SloMp

Je had op Je zeSde al gitaaR-leS. dat iS wel heel vRoeg. MoeSt dat van Je oudeRS? ‘Nee joh, dat wilde ik zelf. Ik was als klein meisje al met muziek bezig, ik werd er vrolijk van. Zat ik daar met een notenboek met kinderliedjes, haha. Ik leerde toen Vader Jacob spelen. Dat vond ik te gek, hoor. De rock kwam pas later.’

hoe Rock-’n-Roll ben Je? ‘Dat valt mee. Ik hou van een feestje, maar gebruik geen drugs of zo. Ik ben zuinig op mijn stem en hou goed in de gaten of ik niet te lang doorga. Mensen denken vaak dat ik enorm stoer ben, ze zien me als een rockchick. Als ze me spreken, zijn ze verbaasd dat ik zo normaal ben.’

‘wat een vReSeliJk Saai nuMMeR en ik heb al een hekel aan anouk’, SchRiJft ene pieteR op inteRnet alS Reactie op Jouw Single. wil Je ietS tegen pieteR zeggen? ‘Niet echt. Het is fijn als mensen mijn muziek mooi vinden, maar je kunt nooit iedereen tevreden stellen. Als je het niks vindt, moet je er lekker niet naar luisteren. Of kom een keer live kijken. Soms zien mensen me als het zoveelste meisje met een gitaar, totdat ik inplug en ze horen wat ik kan. Ik geef ook gewoon solo’s weg, dat verwacht niet iedereen.’

welke SteRalluReS wil Je gRaag ontwikkelen?‘Daar ben ik helemaal niet mee bezig. Het gaat mij om de muziek, niet om beroemd zijn. Het geeft mij geen kick als mensen me herkennen. Tot nu toe gebeurt dat sowieso zelden, behalve in Maas-sluis waar ik ben opgegroeid en nog steeds woon. Als ik op de radio of tv ben geweest, hoor ik het van de hele straat.’

Je band beStaat uit alleMaal JongenS. Met wie fliRt Je het MeeSt? ‘Met niemand, joh. Dat gedoe binnen een band vind ik een slecht idee. Ik ken verhalen van bands waarin dat wel gebeurde en meestal liep dat slecht af. Dan werd het wat, daarna toch weer niet en toen viel de halve band uit elkaar. Ik hou het dus gewoon bij muziek maken, oké?’

Je Speelde Met Je band in de Wereld draait door. hoe zenuwachtig waS Je?‘Ik stond te shaken. Voor een normaal optreden ben ik ook nerveus, maar dit was bijna niet leuk meer. Ik hoorde de avond ervoor pas dat ik in de uitzending

kon komen. Heel onwerkelijk om daar dan de volgende dag echt te staan. Toen ik het later terugzag, was het net of ik naar iemand anders keek.’

wat vooR SooRt coMMeRcial Mag Jouw Muziek gebRuiken? ‘Als ik mag kiezen? Jeans. Of een motormerk, of stoere schoenen. Het moet wel bij me passen. Onder een reclame voor shampoo of hondenbrokken zul je mijn muziek niet horen, hoewel het soms raar kan lopen. Kijk naar Miss Montreal. Zij brak door met een liedje voor kaas.’

nog even teRug naaR pieteR en ziJn kRitiek. hiJ veRgeliJkt Je Met anouk. teRecht? ‘Dat hoor ik vaker. Anouk is de enige echte rockzangeres van Nederland en ik zing ook rock, dus een vergelijking is snel gemaakt. Het is natuurlijk leuk als mensen dat doen, maar het geeft ook aan hoe weinig rock er in ons land is. Daar wil ik, samen met mijn gitaar, graag wat aan veranderen.’

Meer info: www.yasminmusic.nl en www.cjp.nl/3fm.

‘Ik geef ook gewoon solo’s weg, dat verwacht nIet Iedereen’

25

Page 14: CJP Magazine augustus 2010

ACTEUR NASRDIN DCHAR (31) NEEmT ZICH ALTIJD ééN DING VOOR: GROOTS DENKEN. EEN SUCCESVOL mOTTO, WANT KOmEND JAAR IS HIJ IN VERSCHILLENDE FILm- EN THEATERPRODUCTIES TE ZIEN. HELEmAAL ZONDER RISICO’S IS DAT NIET. ‘IK mOET OPPASSEN DAT IK mEZELF NIET VERLIES IN mIJN WERK.’

tekst anouk vleugels fotografie meRlijn doomeRnikINtervIew

‘Mensen OntrOeren, dat vind ik Magisch’

nasRdin dcHaR

binnenkort gaan er twee van jouw films in pre-mière, ben je te zien in een aantal toneelstuk-ken en sta je op de planken met een solovoor-stelling. komt dit jaar de grote doorbraak van nasrdin dchar? ‘Ik hoop het wel. Als al mijn films en voorstel-lingen succesvol worden, zet ik zeker een grote stap vooruit.’

met welk project begin je? ‘met rabat, een roadmovie over drie Nederlands-marokkaanse vrienden, gespeeld door Achmed Akkabi, Chico Kenzari en mijzelf. Als een van de jongens met de taxi van zijn vader naar Rabat moet rijden, besluiten de andere twee met hem mee te gaan. Onderweg gebeurt er van alles, wat weer gevolgen heeft voor hun vriendschap. Ik heb fucking veel zin om aan het project te beginnen, maar ik vind het ook doodeng. We gaan bijvoor-beeld guerrilla-filmen en daarbij kan best iets misgaan. maar daar probeer ik nu nog niet mee bezig te zijn.’

2726

Page 15: CJP Magazine augustus 2010

‘IK DACHT: WIE KOmT ER NOU EEN UUR LANG NAAR mIJ KIJKEN?’

vanaf eind september ben je te zien in de film Tirza. Het boek en het toneelstuk bestonden al; is het verhaal nu niet een beetje uitgekauwd? ‘Dat denk ik niet. Het boek heeft zo veel impact gehad: lezers vinden het óf fantastisch, óf walgelijk. Daarom verwacht ik dat veel mensen ook benieuwd zijn naar de film. Bovendien zijn het stuk en de film erg verschillend. Op het toneel wordt Jörgen Hofmeester, de hoofdper-soon, door Kees Hulst gespeeld. Hij doet dat op een luchtige manier, waardoor er veel gelachen kan worden tijdens de voorstelling. In de film speelt Gijs Scholten van Aschat de rol op een meer vervreemdende manier. Gijs heeft daar ook een prachtige kop voor; wat mij betreft is hij de Robert de Niro van de Lage Landen.’

de afgelopen maanden stond je voor het eerst alleen op het podium, met je solovoorstelling De titel is focking lastig. Hoe was dat? ‘Nergens mee te vergelijken. In het stuk vertel ik over mijn familie, over vooroordelen en hoe het is om als kind van marokkaanse ouders op te groeien in Nederland. Tijdens het schrijfproces dacht ik steeds: waar ben ik mee bezig? Wie komt er nou een uur lang naar mij kijken? maar toen ik het speelde, werkte het gewoon. mensen begrepen het.’

Hoe merkte je dat? ‘Nadat ik met het stuk op de Uitmarkt gestaan had, mocht ik het twee weken in Theater Bellevue spelen. Fantastisch, maar de titel bleek letterlijk nogal lastig voor het wat oudere lunchtheaterpu-bliek. De eerste dagen stond ik dus voor tien man op te treden. maar de reacties waren zo goed, dat de zaal de laatste dagen helemaal vol zat. Ik kreeg na afloop een mailtje van een vrouw. “Ik

had eerst mijn twijfels, maar ik ben toch focking blij dat ik ben gekomen”, schreef ze.’

in je voorstelling verwerkte je ook veel actuali-teiten, waaronder politieke kwesties. wat vond je van de verkiezingsuitslagen? ‘Daar ben ik best van geschrokken. Ik wist dat de PVV een behoorlijke achterban had, maar ik had niet verwacht dat die zo groot zou zijn. En wat ik misschien nog enger vind, is dat iedereen er zo schijnheilig over doet. Ik hoor nooit iemand zeg-gen: “Ik stem op Geert Wilders”. Vreemd, want blijkbaar zijn anderhalf miljoen mensen het met zijn standpunten eens.’

maak je je zorgen? ‘Ik ben er wel veel mee bezig. Niet per se in negatieve zin; ik raak er ook door geïnspireerd. Dus het is overdreven om te zeggen dat ik me echt zorgen maak. Ergens denk ik ook: laat Wilders dan maar regeren. Laat hem er maar een gigantische puinhoop van maken. Dan is een groot deel van zijn achterban er ook meteen klaar mee.’

momenteel werkt scenarioschrijfster maria goos aan een monoloog voor jou. da’s niet verkeerd. ‘Nee, dat is te gek. Ze had eerder al sMoeDer gemaakt, een stuk over moeders. En nu komt er oumi, ‘moeder’ in het marokkaans, waarin mijn moeder en de band die ik met haar heb centraal staan.’

wat weet maria goos daarvan? ‘Vooraf nog vrij weinig, maar ze heeft zich er sterk in verdiept. We zijn zelfs samen naar marokko geweest. Daar hebben we vooral veel

BIOde nederlands-marokkaanse nasrdin dchar groeit op in het brabantse steenbergen. Hoewel hij als kind al graag toneelstukjes opvoert, kiest hij na zijn middelbare school toch voor een degelijke studie: bedrijfseconomie. maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. in 2002 belandt nasrdin bij toneelgezelschap Rotterdams leF, en vanaf dan is er geen weg meer terug. inmiddels heeft hij meegewerkt aan theaterproducties van o.a. Het toneel speelt, Ro theater en likeminds. daar-naast was hij op tv te zien in De Troon en Deadline.

28 29

Page 16: CJP Magazine augustus 2010

met mijn moeder gepraat, maar we hebben ook met de rest van de familie opgetrokken en mijn moeders geboortedorp bezocht. maria spreekt natuurlijk geen marokkaans en kent de cultuur niet, maar toch was ze daar kind aan huis. Heel bijzonder.’

speelt je afkomst een grote rol in Oumi ?‘Absoluut. Het stuk gaat ook over mij, mijn achtergrond, en de loyaliteitskwesties waarmee ik te maken heb. Zo hechten mijn ouders veel waarde aan marokkaanse tradities, maar ook aan die van Nederland, waar ik geboren ben. Vooral toen ik jonger was, was dat weleens lastig. Toen had ik twee verschillende levens: thuis een marokkaans leven en buiten de deur een Nederlands. Tegenwoordig heb ik dat minder, maar de tegenstrijdigheid blijft. Ik merk bijvoor-beeld dat ik me vaak moet verdedigen voor wat andere marokkaanse Nederlanders doen. Of dat ik als “die leuke marokkaanse jongen” word neergezet. Als uitzondering op andere marokkanen, die blijkbaar niet leuk zijn.’

komt er na Oumi nog een solovoorstelling?‘Ik hoop het wel. Er staat nog niets op papier, maar denk dat mijn volgende voorstelling over de liefde zal gaan.’

ben je gelukkig in de liefde? ‘Niet meer, helaas. Ik heb ruim negen jaar een relatie gehad, maar die is nu voorbij. Ze was mijn eerste grote liefde, dus dat is erg heftig. Ik zoek nu veel afleiding, onder meer in mijn werk. Daar moet ik wel mee oppassen, want daar kan ik me volledig in verliezen. Dat is prima zolang ik veel kan spelen of repeteren, maar niet als het theaterseizoen voorbij is. Dan val ik echt in een zwart gat. Gelukkig krijg ik het komend jaar behoorlijk druk.’

jezelf verliezen, hoort dat bij het vak? ‘Ik denk het wel. Ik ben continu bezig met mijn werk en probeer altijd groots te denken. Overal

hangen een soort ballonnetjes in de lucht, die wel of niet kunnen leiden tot iets moois. Iets interessants op tv? Even opschrijven. Iemand op straat? Onthouden. En misschien gebruik ik het later. Of niet.’

als je dan even groots mag denken: waar sta je over tien jaar? ‘Dan hoop ik in Nederland zowel een toneel- als filmprijs op zak te hebben. En dat ik erkend word als acteur, door zowel het grote publiek als cri-tici. Dat vind ik toch wel belangrijk. Ik hoop dat mensen uit het vak over tien jaar zeggen: “Die Nasrdin Dchar, daar moet je eens mee gewerkt hebben”. Dat lijkt me tof.’

lonkt een carrière in het buitenland? ‘Als ik een film als Un Prophète zie, weet ik: dit wil ik ook. Dus als ik zo’n rol zou mogen spelen, zou ik daar geen moment over nadenken. maar ik reis echt niet op de bonnefooi af naar Hollywood. Daarvoor hou ik te veel van Nederland en het werk dat ik hier mag doen.’

want nederland is het land van de onbegrensde mogelijkheden?‘Niet helemaal. Het probleem in Nederland is dat er ontzettend veel getypecast wordt. Zo word ik altijd als lieve jongen gecast, terwijl ik graag eens een keiharde zakenman of overspelige echtgenoot zou spelen. Daarnaast wordt er hier veel waarde gehecht aan bekendheid. Laatst nog: ik deed auditie voor een rol, het ging goed en ik kwam door de eerste ronde. En de tweede, en de derde. Het resultaat: “Sorry, maar we willen toch een bekendere acteur voor de rol”. maar ach, zolang ik veel mag spelen hoor je mij niet klagen. Laat mij maar op de bühne staan en een verhaal vertellen dat er toe doet. mensen ontroeren, of laten lachen. Dat vind ik magisch.’

voor meer info over de projecten van nasrdin dchar, check www.cjp.nl.

30

Page 17: CJP Magazine augustus 2010

25% KORTING OP INTEST AUTO- EN mOTORRIJLESSEN25

%

HET IS VAAK ZO: DE SUBTIELE, KLEINE OORDOPJES DIE BIJ JE mP3-SPELER KRIJGT KLINKEN NERGENS NAAR, mAAR DE KOPTELEFOONS mET HET mOOISTE GELUID ZIEN ER NIET UIT. TOT DAAR INEENS SKULLCANDy WAS. KOPTELEFOONS DIE ER WéL GOED UIT ZIEN, VAN STRAK DESIGN TOT OVER-THE-TOP-BLING BLING, EN DAN OOK NOG EENS mET SUPER GELUID. JIJ KRIJGT 15% KORTING OP JE ONLINE BESTELLINGEN.

skullcandy

10% ONLINE KORTING mET JE CJP-PAS10 %

lifestyleaccessoRize10% KORTING mET CJP-PAS (LET OP: 14 AUGUSTUS DE HELE DAG 20% KORTING)

ameRica today15% ONLINE KORTING mET CJP-PAS

coolcat10% KORTING mET CJP-PAS

exPo10% KORTING mET CJP-PAS

FRontRunneR10% KORTING mET CJP-PAS

newmeSUCCES AGENDA’S20% ONLINE KORTING

sHoemixx10% ONLINE KORTING mET CJP-PAS

six10% KORTING (LET OP: 28 AUGUSTUS DE HELE DAG 20 % KORTING)

skullcandy10% ONLINE KORTING mET CJP-PAS

welikeFasHion10% KORTING mET CJP-PAS

weReldwinkel10% KORTING mET CJP-PAS

lezenako10% KORTING mET CJP-PAS

de slegte10% KORTING mET CJP-PAS

issTOT 75% ONLINE KOR-TING mET CJP-PAS

volkskRant cultuuRabonnementVOOR € 9,95 PER mAAND

Waar we je nog wel even op attent willen maken zijn de CJP Deals. Dat is onze stoere verzamel-naam voor de kortingen buiten de cultuur. En daar word je niet bepaald slechter van. Sterker nog, eigenlijk heeft CJP in iedere categorie wel een goede deal voor je.

check de actuele voorwaarden, aanbiedingen en uitzonderingen op cjp.nl/deals.

Deals inDexALS WE JE NOG mOETEN UITLEGGEN DAT JE mET JE CJP-PAS KORTING KRIJGT OP ENORm VEEL FILmS, THEATERSTUKKEN, mUSEA EN FESTIVALS KUNNEN ER TWEE DINGEN AAN DE HAND ZIJN. 1: WIJ ZIJN KNETTERGEK. 2: JIJ HEBT DE AFGELOPEN JAREN ONDER DE GROND GELEEFD. DAT GAAN WE JE DUS NIET OPNIEUW VERTELLEN.

dellTOT € 100,- ONLINE KORTING

OP NIEUWE LAPTOP

ameRica today15% ONLINE KORTING mET CJP-PAS

KIJK VOOR ALLE KORTINGEN OPcjP.nl/deals

reizenkilRoy€ 50,- KORTING BIJ BESTEDING VANAF €

500,- stayokay€ 2,50 KORTING PER NACHT

waaRbenjij.nu15% KORTING OP AFDRUKKEN FOTOALBUm

muziek, DvD & gamesvanleest10% KORTING OP CD'S EN DVD'S 5% OP GAmES

bijenkoRF10% KORTING OP CD'S EN DVD'S 5% OP GAmES

mobielcjP mobielGRATIS ONDERLING SmS’EN VOOR CJP’ERS

fun & sportsnowwoRld€ 4,- KORTING

fiets, scooter & auto anwb25% KORTING OP INTEST AUTO- EN mOTORRIJLESSEN

centRal bikes5% ONLINE KORTING

computersdellTOT € 100,- ONLINE KORTING OP NIEUWE LAPTOP

verzekeringenDE SCHERPSTE PREmIES mET JE CJP-PAS

scooteRveRzekeRing

autoveRzekeRing

ongevallen oPzitten-denveRzekeRing

takecaRenow!KORTING VIA JE VERENI-GING OF WERKGEVER

VAN EEN PRACHTIGE NIEUWE TENT TOT DAT ENE HANDIGE HOOFDLAmPJE DAT JE TIJDENS LOWLANDS

KUNT GEBRUIKEN EN VAN SCHOENEN TOT BASKETBALLEN: VOOR HET

BEGIN VAN IEDERE REIS, SPORTACTIVITEIT OF FESTIVAL ZIT JE GOED BIJ PERRy SPORT. EN OP ALLES KRIJG JE NU 7,5% KORTING. OóK OP DE VELE ACTIES EN AANBIEDINGEN.

PERRy

7,5%KORTING

mET JE

CJP-PAS7,5%

ALS JE JONG BENT, WORDT AUTORIJDEN JE NIET

GEmAKKELIJK GEmAAKT. AAN HET PUNTENRIJBEWIJS

KUNNEN WE NIETS DOEN, mAAR WE KUNNEN JE WEL EEN HEEL

VOORDELIGE AUTOVERZEKERING BIEDEN. DE VOORDELEN VOOR

CJP’ERS: UITSTEKENDE NIEUWWAARDEREGELING, GEEN POLISKOSTEN,

DE VOORDELIGSTE PREmIE, GEEN EIGEN RISICO.

anwb

Be exPlorDinary! KILROy IS DE COOLSTE REISOR-

GANISATIE VAN NEDERLAND. TENmINSTE, ALS JE IETS

mEER WIL DAN mET EEN BUS LALLENDE ZWAKZINNIGEN NAAR SALOU.

ExOTISCHE BESTEmmINGEN, WERELDREIZEN, STUDIES EN STAGES IN

HET BUITENLAND, VRIJWILLIGERSWERK; KILROy REGELT ALLES WAT

mAAR LANG EN VER IS. BIJ EEN BESTEDING VANAF € 500,- KRIJG JE

€ 50,- KORTING.

kilRoy

€ 50,- KORTING

BIJ BESTEDING

VANAF € 500,-

€ 50,-

€ 100,- KORTING mET JE CJP-PAS€

100,-

WERKEN, STUDEREN, GAmEN, mUZIEK DOWN-LOADEN, FOTO’S UPLOADEN EN FILmS KIJKEN: JE DOET HET OVERAL EVEN mAKKELIJK mET EEN LAPTOP VAN DELL. mET JE CJP-PAS KRIJG JE TOT € 100,- KORTING OP SPECIAAL SAmENGESTELDE LAPTOPS.

dEll

32 33

Page 18: CJP Magazine augustus 2010

uit het voorwoord:‘Net niet verschenen boeken zijn boeken die om uiteenlopende redenen de boekhandel nooit haal-den, maar waarvan wel een volledig manuscript alsmede een ‘dummy’ voorhanden is. meestal is de reden een geschil over geld tussen de uitgeve-rij enerzijds en de schrijver anderzijds. Ook kun-nen er andere redenen zijn. Naar schatting liggen er wereldwijd een miljoen net niet verschenen boeken opgeslagen. Puur op gevoel heb ik er daar een honderdtal van voor het nageslacht gered.’

Gummbah

3534

BEGIN SEPTEmBER VERSCHIJNT BIJ UITGEVERIJ DE HARmONIE HET BOEK net niet verschenen Boeken, SAmENGESTELD DOOR GUmmBAH. GELUKKIG DENKT IEmAND NOG AAN ONS COLLECTIEF GEWETEN. ZONDER GUmmBAH WAS DIT ONDERSCHATTE DEEL VAN DE SCHONE KUNST VERLOREN GEGAAN. EEN KLEINE GREEP VIND JE OP DEZE PAGINA’S.

net niet verschenen bOeken

35

Page 19: CJP Magazine augustus 2010

36 37

Page 20: CJP Magazine augustus 2010

38 39

Page 21: CJP Magazine augustus 2010

tekst jasPeR van vugt fotografie titia HaHne

dansen Op cOntrabas en

trekzak The tunes, dat klinkt een beetje arrogant. zo van: wij hebben de liedjes. misha: ‘Dat heb ik nog nooit gehoord. muzikanten proberen vaak de vreemdste bandnamen te verzin-nen, zodat je opvalt als je de naam googelt. Bij ons kwam je eerst steeds bij iTunes terecht. Dat is nu wel anders. Ik vind de bandnaam vet goed, maar dacht dat we zouden worden aangesproken omdat we de smerigste commerciële naam aller tijden uit de kast hadden getrokken. maar arrogant, nee.’

jullie hebben een nieuw genre in het leven geroe-pen: folk-‘n-roll. wat is er zo bijzonder aan jullie muziek dat het een eigen genre verdient? aram: ‘Dat gebeurde eigenlijk vanzelf. Het was niet zo dat we dachten: we missen nog een genre in het grote alfabet der muziekgenres, dus laten we er zelf een verzinnen. Het was meer dat we wilden vastleggen wie wij zijn en wat we doen. Van de vijf mensen die in The Tunes zitten, komen er drie uit de folkmuziek en twee uit de rock-‘n-roll. Dat alleen al was een reden om die twee kampen bij elkaar te brengen.’misha: ‘Wat is nou een genre? De muziek was er eer-der dan het naampje. Er zitten elementen van zowel folk- als rock-‘n-roll in. Of het straks een apart vakje in de cd-winkel krijgt boeit me niet.’ muzikanten willen nooit dat hun muziek in een hokje geplaatst wordt, en jullie bedenken er zelf een. misha: ‘Omdat het ons eigen hokje is. Als het nodig

is kunnen we het dus ook zelf ombouwen en aanpas-sen.’

jullie omschrijven de muziek van the tunes als ‘ouwelullenmuziek voor jonge mensen’. waarom spelen jullie geen jongemensenmuziek voor jonge mensen? misha: ‘We gebruiken een contrabas en een trekzak in onze muziek. Alleen het woord trekzak al, dat kom je niet tegen in de hitkrant. In dat opzicht is het ouwelullenmuziek. maar de muziek zelf is helemaal niet voor ouwe lullen en de mensen die op onze lied-jes dansen zijn onder de dertig. Ons album Pududu! moet je echt niet luisteren als je zeventig bent en hartkwalen hebt. Het is een hartaanvalalbum, er zit enorm veel energie in.’

en er zitten veel invloeden uit Franse volksmuziek in jullie sound. zijn jullie in het verkeerde land geboren?misha: ‘Die Franse invloeden komen van Remco, onze trekharmonicaspeler. Die is altijd van de Bretonse folk geweest. Zelf heb ik qua Franstalige muziek alleen naar Jacques Brel geluisterd. En dat was nog een Belg ook.’

jullie hebben een tournee door Frankrijk gedaan waarbij jullie op straat speelden. waarom juist daar? aram: ‘Op een dag zijn we met z’n vijven de bus in gesprongen en gewoon gaan rijden.’misha: ‘Het was lekker makkelijk, je rijdt gewoon

NET WANNEER JE DACHT DAT ELK mUZIEKGENRE WEL ZO ONGEVEER IS UITGEVONDEN KOmT HET AmSTERDAmSE VIJFTAL VAN THE TUNES AANZETTEN mET FOLK-’N-ROLL. ‘OUWELULLENmUZIEK VOOR JONGE mENSEN’, ZO OmSCHRIJVEN ZE HUN COmBINATIE VAN ROCK-‘N-ROLL EN FOLKmUZIEK. AAN DE VOORAVOND VAN DE RELEASE VAN HUN DEBUUTALBUm PUDUDU! VROEG CJP ZANGER/GITARIST mISHA VELTHUIS (22) EN DRUmmER ARAm HAAGSmAN (25) Om OPHELDERING.

INtervIewtHe tunes

40 41

Page 22: CJP Magazine augustus 2010

naar beneden.’misha: ‘We hadden geen idee waar we heen zouden gaan. Dat bepaalden we onderweg pas: “Gaan we hier links of rechts?”. Zo reden we door tot het donker werd en uiteindelijk belandden we in Rouen. Dat was puur toeval.’

jullie staan bekend als een echte live-band en treden overal op. wat is de vreemdste plek waar jullie hebben gespeeld? misha: ‘Toen we in Frankrijk waren, zag een bege-leidster van autistische kinderen ons spelen. Ze vroeg of we voor hen wilden optreden. Zo stonden we een dag later voor twintig van die kinderen te spelen

op een verlaten zorgboerderij in Parijs. Vanaf het moment dat we begonnen plukten ze aan de snaren van Jelles contrabas en gingen ze helemaal los. Die kids hadden totaal geen controle meer over zichzelf. Na het optreden hebben we nog met ze gevoetbald. We verloren.’

bij jullie optredens zijn altijd enorm veel meisjes. Hebben jullie zo veel nichtjes? (Aram en misha schateren het uit.) misha: ‘meisjes zijn over het algemeen cooler dan jongens, dus is het logisch dat we meer vrouwen trekken. En het is ouwelullenmuziek, dat trekt ook vrouwen aan. Je kunt er niet vanuit gaan dat ze

komen omdat we zo aantrekkelijk zijn, want dat is niet zo.’aram: ‘meisjes dansen en schreeuwen, ze gaan veel meer uit hun dak. Jongens blijven vaak wat timide staan kijken. Bij kinderen doen we het ook goed. Vorige week speelden we voor tweeduizend kinderen in een openluchttheater. Ze klommen het podium op en voor we het wisten hadden we duizend schreeuwende en dansende kinderen om ons heen. Ze kenden de liedjes niet, maar voelden het wel. Ze gingen helemaal uit hun dak. misschien zijn we wel de nieuwe K3.’

jullie debuutalbum heet Pududu!. wat betekent dat? aram: ‘Dat is onmogelijk uit te leggen. Het is een krachtterm; de energie van het album in klanken gevat.’

de songteksten zijn vaak erg donker, terwijl de muziek juist heel vrolijk is.misha: ‘Als je zulke vrolijke muziek maakt als wij kun je niet ook nog eens gaan zingen over ballon-nen en konijnen. Die teksten geven tegenwicht en zijn veelal ironisch. Een van onze liedjes klinkt heel vrolijk en daarin zing ik dat ik mijn vriendin probeer te vermoorden, maar dat ze steeds vlucht. Dat vind ik wel passen in die vrolijke context. Ik draag mijn steentje bij aan de traditie van de murdersong’ (lacht).

een van jullie liedjes heet Elisabeth Taylor. daarin zing je een paar keer ‘I do like Doritos’. dat is ordinaire sluikreclame! aram: ‘Wij waren eerder dan Doritos!’misha: ‘Nu moeten we zorgen dat het nummer te horen is in een commercial van Doritos. Doritos, als jullie dit lezen: bel me.’

wat is jullie volgende doel nu het album uit is?misha: ‘We mikken op grote festivals als Pinkpop en Lowlands. Daar hebben we altijd van gedroomd. Onze muziek werkt daar, dat hebben we op andere festivals al gemerkt.’ www.thetunes.nl

‘ONZE SONGTEKSTEN GAAN NIET OVER BALLONNEN EN KONIJNEN’

4342

Page 23: CJP Magazine augustus 2010

4544

INtervIew

sterke verHAleN

ZE ZIJN PAS 22 JAAR EN AFGESTUDEERD AAN DE Met filM school IN LONDEN, mAAR HEBBEN NU AL EEN EIGEN FILm IN DE BIOSCOOP. EN DAT ZONDER AANZIENLIJK BUDGET – ZE WERDEN AFGEWEZEN DOOR FILmFONDSEN EN BNN. HET KLINKT ALS EEN STERK VERHAAL, mAAR DAT IS HET NIET: TEDDy CHERIm EN KEES VAN NIEUWKERK KREGEN HET ECHT VOOR ELKAAR.

tekst saRa mok fotografie isabella Rozendaal

Page 24: CJP Magazine augustus 2010

de film van de twee vrienden heet sterke verhalen en gaat over kersverse student dennis van der molen (achmed akkabi), die het hart van de mooie sanne (sallie Harmsen) wil veroveren. om indruk op haar te maken, laat hij zich overhalen een pinguïn uit artis te stelen. dat heeft nogal wat gevolgen voor zijn eerste zomer na het eindexa-men, die verder in het teken staat van seks, drugs en wilde feesten.

Het verhaal is gebaseerd op jullie eigen leven en vrienden in amsterdam. waren er in londen niet genoeg interessante mensen om over te schrij-ven? teddy: ‘We woonden in een flat met achthonderd medestudenten. Dat was niet echt gezellig; meer een soort Bijlmerbajes. We hadden dus al snel heimwee naar ons oude leventje in Amsterdam. Gingen we een beetje vette verhalen van “vroeger” uitwisselen. Na een tijdje ging er een lampje branden: hé, hier zouden we een toffe film over kunnen maken.’

wat voor verhalen vertelden jullie elkaar? kees: ‘Verhalen over de tijd dat we nog bij de web-site Spunk werkten, toen we zeventien waren. Zaten we na redactievergaderingen weer eens te blowen op een bankje.’teddy: ‘We kwamen nooit de leuke clubs in, omdat we er zo jong uitzagen. En terwijl ik weer een hele avond in een portiek ging hangen, kregen onze vriendinnen het wél voor elkaar. Dat soort grappen.’

je jeugdverhalen op papier zetten is één ding, er een hele film van maken iets anders. Hoe is het balletje gaan rollen? kees: ‘Ik liet een vroege versie van het script aan mijn moeder lezen. Die vond het “wel leuk”, maar snapte er ook “geen fuck” van. Ze gaf het script aan een vriend van haar, martin Lagestee, die een filmproductiebedrijf runt (Lagestee Film, dat ook sl8n8 produceerde, red.). Hij kwam met wat tips. Zo hadden we aan het einde een explosie bedacht, waar

martin heel streng over was: niet doen, past er niet bij, schrappen. We pingpongden een beetje heen en weer terwijl wij in Londen zaten en hij in Amsterdam en uiteindelijk nam hij een soort mentorrol aan.’teddy: ‘We hebben alles zelf geregeld, van gratis ca-mera’s tot sponsors voor het budget, maar hij stond altijd achter ons met tips en wijze adviezen.’

een paar scènes van de film spelen zich af op pro-minente amsterdamse locaties, zoals de dam en het museumplein. Hoe zijn jullie met jullie zonder budget aan de vergunningen hiervoor gekomen?kees: ‘We zijn gewoon met de cast en crew naar die locaties toe gegaan, heel vroeg in de ochtend. En dan maar filmen. We konden geen vergunning krijgen, dus dan maar op de gok. De instelling was: als we worden opgepakt, dan filmen we ergens anders wel verder. Op de eerste dag hadden we meteen ontzettende mazzel, want de nacht ervoor waren er scènes gefilmd voor komt een vrouw bij de Dokter. De agenten die rondliepen dachten dat we bij Reinout en Carice hoorden en zwaaiden zelfs aardig naar ons.’

indrukwekkend. Hoe hebben jullie het dan voor elkaar gekregen acteurs als Halina Reijn en Pierre bokma te strikken?kees: ‘We hebben ze gewoon opgebeld en het lief ge-vraagd. Onze vrienden die de casting deden hebben ze overgehaald. “Het is maar voor een dag, we halen je op en brengen je weg, je hebt toch zomervakantie, er staat lekker eten klaar en het wordt hartstikke gezellig”.’

spannend, zulke ervaren lui op de set terwijl je zelf nog maar net begonnen bent.kees: ‘Pierre Bokma, Hans Kesting en youp van ’t Hek speelden hun scènes alle drie op dezelfde dag, dus ja, ik stond stijf van de zenuwen. Na een tijdje zag ik dat Pierre een scène iets te agressief speelde, dat moest wat minder. maar ja, toch lastig om zomaar op hem af te stappen en dat van hem te vragen. Uiteindelijk heb ik het wel gedaan: “Nou

‘ALS WE WORDEN OPGEPAKT, FILmEN WE ERGENS ANDERS WEL VERDER’

4746

Page 25: CJP Magazine augustus 2010

Pierre, eh, misschien zou je het een klein beetje an-ders kunnen doen, namelijk zo en zo.”. Hij zei niets, maar keek me aan en knikte. Toen de camera weer draaide, deed hij het preciés zoals ik bedoelde.’

Heb je verder geen last gehad van stressmomen-ten? kees: ‘Natuurlijk zaten we weleens de handen in het haar. Op dag vijftien was de pot ineens leeg en moesten we snel nog even een nieuwe sponsor regelen. maar wat in zulke situaties erg hielp, is dat we het met z’n tweeën deden.’teddy: ‘Als Kees stond te stressen moest ik wel kalm blijven. Die verantwoordelijkheid voel je wel.’

kees, heeft jouw beroemde vader (matthijs van nieuwkerk, red.) niet af en toe even geholpen als het tegen zat?kees: ‘Nee, totaal niet. Uiteraard heeft hij me wel erg gesteund. Ik mocht altijd bij mijn ouders uithuilen, maar in financieel opzicht of qua con-necties heeft mijn vader nul komma niets met deze productie te maken gehad.’

en de casting werd dus door vrienden verzorgd. kees: ‘Sterker nog: het overgrote deel van de cast en crew bestaat uit onze eigen vrienden. mensen die totaal geen ervaring hadden voordat ze ons gingen helpen.’teddy: ‘We hebben een vriendin van mij gevraagd voor de kleding, omdat ze er zelf ook altijd wel leuk uitziet. En een vriend die de sponsoring regelde vond het zo leuk om mee te helpen dat hij zich inmiddels heeft aangemeld voor de filmacademie.’kees: ‘En hij is toegelaten! Veel van onze vrienden twijfelden: wat moeten we met ons leven? Door deze ervaring hebben ze richting gekregen. Daar ben ik erg trots op.’

de film draait in de bios, jullie zijn afgestudeerd, hoe nu verder?teddy: ‘We willen meer films maken. Een gangster-film zou wel vet zijn.’kees: ‘Eerst maar even kijken hoe deze film gaat lopen. Dat hij is opgepikt om in de bios te draaien vinden we al heel wat!’

<tag>standaard korting bij Pathé-tag</tag>

Sterke Verhalen is nu in de bioscoop te zien. meer info op www.sterkeverhalendefilm.nl.

mET CJP TOT € 2,- KORTING OP DE BIOS

€ 2,-

Page 26: CJP Magazine augustus 2010

boodscHaPPenlijstje Op Lowlands wordt 1250 kilometer toiletpapier inge-kocht. Ook laat de organisa-tie 13.000 kilo drinkbekers aanrukken. Dat is nog eens shoppen.

oudgediendenBelgische superband dEUS speelde maar liefst zes keer op Lowlands en staat daar-mee op de eerste plaats in het lijstje oudgedienden. Op een gedeelde tweede plaats staan De Heideroosjes, Underworld en Heather Nova met alle drie vijf optredens op hun naam. De derde plek-ken zijn voor The Chemical Brothers, Live, Zita Swoon en Junkie xL, die allemaal vier keer aanwezig waren.

gescHiedenisLowlands is van de grote festivals misschien de jong-ste, maar de geschiedenis van de naam gaat ver terug. Al in 1967 werd er een festi-val georganiseerd onder de naam A Flight to Lowlands Paradise, kortweg ‘Flight’.

1 de afgelopen vier jaar was de magneetbar een van de

grote trekpleisters op het fes-tivalterrein. dit jaar hebben de mensen achter deze pubiekslie-veling echter een nieuw concept bedacht, waar de lowlanders zélf op het podium staan. Hoe heet deze splinternieuwe bar op lowlands 2010?a) Timbuktub) De Wasmachinec) ogoNONogod) De IJsbar

2 lowlands heeft altijd ruim baan gegeven aan acts die

nog aan het begin van hun car-rière staan. Helaas zijn niet al deze acts anno 2010 nog onder ons. welke twee vroeg overle-den artiesten stonden allebei op de editie van 1994?a) Elliott Smith & Herman Broodb) Jimi Hendrix & Kurt Cobainc) Jeff Buckley & Gurud) michael Hutchence & Aaliyah

qUIz

De GrOte CJP lOwlANDsqUIz

tekst niels van nimwegen

Met pas drie namen op het af-fiche was er afgelopen maart

al geen kaartje meer te krijgen. Lowlands 2010 is de snelst uit-verkochte editie van het festival ooit. Alleen CJP’ers konden nog enkele felbegeerde tickets scoren. Sinds Willy Wonka zijn fabriek openstelde is er niet meer zo’n run geweest op kaarten. En daar houdt de vergelijking met Roald Dahls beroemde verhaal niet op. Oké, er zijn dan wel geen Oempaloempa’s, maar verder slagen de organisatoren van het jaarlijkse multimedia-festijn er in een behoorlijk sprookjesachtige sfeer te scheppen. Wie ’s avonds onder de grote

3 lowlands staat bekend om de prachtige aankleding en

huisstijl die weer zijn bedacht door art-director Peter te bos. met welke band heeft deze lowlands-coryfee zelf opgetre-den op het festival?a) Focusb) Claw Boys Clawc) Gotchad) Spinvis

4 een goede podiumbestor-ming garandeert dat men-

sen nog jaren over je optreden zullen praten. iggy Pop deed het vier jaar geleden in de grolsch-tent, maar de absolute koningen van de podiumbestorming zijn toch de osdorp Posse. de bühne stortte zelfs bijna in onder het gewicht van het publiek. in welk jaar was dit?a) 1995b) 2000c) 1993

schoorstenen doorloopt naar het terrein moet toch even slikken bij het zien van de prachtige aankleding. misschien is dat ook wel Het Geheim van Biddinghui-zen. De reden waarom duizenden springerige folkmeisjes, hippe danceboys, metalliefhebbers, grijzende veertigers en ver-stokte hiphoppers jaarlijks de bedevaartstocht naar Flevoland ondernemen. A Campingflight to Lowlands Paradise is namelijk nog net zoals het in 1993 begon: gek, creatief en bovenal uitzon-derlijk vernieuwend. Dit jaar mis-schien nog wel meer dan andere jaren. Volbloed hoofdacts van het kaliber Pearl Jam of metallica ontbreken zoals gebruikelijk, maar een blik op het programma

van 2010 maakt duidelijk dat er meer dan ooit

voor het experiment is gekozen. Van de gruizige post-house van Actress tot en met de trippy pop van Brooklyn-scenesters yeasayer ademt het programma een zucht naar vernieuwende klanken, met hier en daar een verrassend nos-talgisch uitstapje (The Specials). Bovendien is Lowlands de ultieme plek om artiesten uit andere takken van sport te bekijken. Theatermakers, comedians, dans-groepen, twee bioscopen en veel straatkunst maken Lowlands tot een festival waar je drie dagen kunt doorbrengen zonder een noot muziek te luisteren. Tel daarbij de gezelligheid van plekken als de Groovetube, Lima en talloze an-dere barren op en je hebt een cocktail die garant staat voor drie dagen

plezier.

5150

Page 27: CJP Magazine augustus 2010

met je cjP-pas kon je dit jaar maar liefst een tientje goedkoper naar lowlands en daar bovenop geven we nu ook nog een lowlands-pretpakket weg aan een grote lowlandskenner. ben jij een echte lowlands-expert? dan zouden deze vragen geen probleem voor je moeten zijn. stuur de antwoorden naar: [email protected]. meedoen kan tot 20 augustus.

5 misschien komt het door het wk, maar dit jaar kun-

nen we spreken van een kleine zuid-afrikaanse invasie. oké, een mini-invasie, maar toch. welke twee zuid-afrikaanse acts sieren dit jaar de line-up?a) Hef & Önderb) Die Antwoord & Jack Parowc) marcel Dettmann & Ben Klockd) Caribou & Beach House

6 op lowlands ontstaan vaak spontaan nieuwe rituelen.

zo scandeerde het publiek in 2004 aan één stuk door een mannennaam, naar wie in 2007 weer de vers aangenomen ter-reinconciërges zijn vernoemd. welke mannennaam was dit?a) Basb) Klaasc) Nicod) Theo

7 na jaren trouwe dienst bleek afgelopen editie

ineens de wortel op het terrein bij de ingang verdwenen. wat is ermee gebeurd?a) Boze inwoners van Elburg hebben hem gestolenb) Neergestort op eiland bij de Alphac) Sugar Lee Hooper is er in begravend) Gekocht door Flaming Lips-frontman Wayne Coyne

8 ieder jaar is het natuurlijk weer lekker smikkelen

geblazen. Hoeveel restaurants kun je op het lowlands-terrein vinden?a) 25b) 50c) 75d) 100

9 unique selling point van lowlands? ’s nachts gaan

de gitaren uit en de draaitafels aan. zo kun je dit jaar onder andere de waanzinnige live-show van Plastikman bewonde-ren. onder welke naam is deze artiest nog meer bekend?a) Len Fakib) Speedy Jc) Derrick mayd) Richie Hawtin

10 traditiegetrouw gaan de echte nachtbrakers tot

in de vroege uurtjes door in het lowlandscafé. Het zweet zal weer van het tentzeil druipen. wat is het meest gedraaide nummer in het lowlandscafé?a) Abba – Voulez-Vous?b) Pearl Jam – Alivec) Rage Against The machine – Killing in The Named) Alpha Beat – The Spell

52

Page 28: CJP Magazine augustus 2010

nee, jij trekt vOlle zalen!

EEN CABARETIER ZONDER PUBLIEK HEEFT WEINIG KANS VAN SLAGEN. EN DUS ZIJN LACHERS, BETWETERS EN mENSEN mET EEN ZWAKKE BLAAS Part of the joB. ZES GRAPPENmAKERS OVER ENERGIE IN DE ZAAL, BLUNDERS OP HET PODIUm EN STOORZENDERS IN HET HEETST VAN DE SCèNE.

de dames voor na vieren (Hanneke drenth en anne van Rijn) zoeken in hun voorstel-lingen regelmatig assistentie bij het publiek. en dat verloopt niet altijd even vlekkeloos.

anne: ‘Vroeger dacht ik dat het aan de zaal lag als de voorstel-ling niet overkwam. maar nu weet ik dat onze energie overslaat op het publiek. Als we mensen naar voren halen en ze zeggen nee, dan heeft dat vaak te maken met onze manier van aanspreken.’Hanneke: ‘Gelukkig komt het niet vaak voor dat ze niet willen meewerken. De mensen die we eruit pikken proberen nog weleens grappig te doen. Dan gaan ze terugpraten terwijl we midden in een scène zitten.’anne: ‘Dat moet je niet doen, denk ik dan. Je moet doen wat wij

zeggen. We gaan er toch niet op in, want het past vaak niet in de scène.’Hanneke: ‘Wat ook vreemd is: mensen op het podium snappen soms niet wat ze moeten doen.’anne: ‘Dan gaan ze op hun han-den van een tot vijf tellen terwijl ik gevraagd heb of ze een aantal vingers in de lucht willen steken. Gelukkig kun je er dan met de rest van het publiek, dat wel snapt wat de bedoeling is, alsnog een grap van maken.’

Hanneke: ‘maar de blunders komen niet alleen uit het publiek, we maken ze zelf ook. Zo heb ik in een scène weleens een handstand gedaan tegen iemand die dat niet zag aankomen. Zat hij daar met een bult op de eerste rij. Ook zocht ik voor de voorstelling altijd naar een geschikte “Rob en Gerda”, een stel dat lekker mee zou werken. Dat ging driehonderd keer goed. Tot ik per ongeluk een keer een lesbisch stel uitkoos.’ www.damesvoornavieren.nl

de daMes vOOr na vieren

54 55

tekst caRolien diRcken fotografie anke leunissen

Page 29: CJP Magazine augustus 2010

jan jaap van der wal krijgt men-sen aan het lachen met stand-upcomedy, tv-programma’s en avondvullende voorstellingen. daarbij is concentratie altijd een vereiste. voor hem én het publiek.

jan jaap: ‘Veel mensen kennen mij van televisie. Zodra ze me op het podium zien, vervallen ze automatisch in hun tv-modus. Ze gaan dus ook naar de wc wanneer ze daar zin in hebben. Dat vind ik vooral in kleine zalen grappig, want daar leg ik de show gerust stil en wacht ik tot iemand weer terug is. Eén keer ben ik zelfs ie-mand gaan ophalen op de gang: die durfde niet meer naar binnen. Over het algemeen zijn Neder-landers in het theater erg rustig: alleen in studentensteden wordt nog weleens iets teruggeroepen. Regelmatig pik ik daarom zelf iemand van de eerste rij, als ik gescand heb of er iemand zit die bij de grap past. Het liefst kies ik mannen die een beetje sukkelig zijn, want die zeggen van de

zenuwen vaak grappige dingen.Als cabaretier weet je nooit met welk gevoel je publiek de zaal in komt. Soms zitten mensen de hele avond boos te kijken met twee lege plekken naast zich. Of ze zitten met hun hoofd nog bij de oppas die te laat was. Dan is het de kunst om ze dat binnen twee minuten te laten vergeten. Natuurlijk ben ik zelf ook niet

bij al mijn voorstellingen even geconcentreerd. Dan ben ik net in Den Helder geweest en sta ik de volgende dag vier uur in de file naar middelburg. Het liefst wil ik de show er dan gewoon snel doorheen knallen, maar dat is gevaarlijk. Je brengt dat gevoel namelijk over op het publiek en dat is niet de bedoeling.’ www.comedytrain.nl

jan jaapvan der wal

jennifer evenhuis stond vorig jaar in de finale van cameretten. Het afgelopen seizoen maakte ze in de finaletour van het festi-val kennis met volle zalen door het hele land.

jennifer: ‘Sommige mensen moeten overal commentaar op hebben. Ik begin mijn voorstelling met de zin “Ik loop door de gang van mijn middelbare school”. Als ik bij die eerste woorden een stap zet, hoor ik soms al iemand zeggen: “Je meent ’t”. Of mensen beginnen er doorheen te praten. Of ze merken op dat vrouwen geen humor hebben. Omdat men-sen mij nog niet kennen, denk ik dat ze het minder eng vinden om iets te roepen. De kunst is om in te schatten wanneer ik er iets van zeg. Als ik midden in mijn script zit, vind ik dat vaak lastig. En soms gaat het ook mis. Zo was er eens een vrouw op de eerste rij, die niks wilde terugzeggen toen ik haar aansprak tijdens de aankondiging van een andere cabaretier. Geen probleem, maar

even later was haar plek ineens leeg. Ik heb toen met allerlei grappen gerefereerd aan die vrouw. “maar goed dat ze weg is”, zei ik dan. “Dit had ze toch niet leuk gevonden.” Het viel me op dat de zaal wel erg hard lachte en dat vond ik alleen maar grap-pig. Schijnt ze achteraf gewoon een paar rijen verderop te hebben gezeten. Gelukkig zijn er genoeg momenten waarop ik het publiek zelf kan aanspreken. Zo heb ik een sketch waarin ik een Twentse huisvrouw speel die orgieën houdt in haar woonkamer. Aan het einde van die scène spreek ik een man op de eerste rij aan, “Henk”, die ik ervan beschuldig dat hij heeft lopen spetteren in de hobbyka-mer. Vaak verontschuldigen ze zich dan. Of ze zeggen dat ze het hebben opgeruimd. Zulke reacties zijn ideaal: hoe beter iemand meespeelt, hoe beter ik kan spelen dat ik nog “bozer” word. Zo versterkt het publiek mijn voorstelling.’ www.jenniferevenhuis.nl

jennifer evenhuis

56 57

Page 30: CJP Magazine augustus 2010

al jaren speelt Hans sibbel als lebbis voor grote zalen. om de juiste sfeer erin te houden probeert hij zo min mogelijk de strijd aan te gaan met storende elementen in het publiek.

Hans: ‘Het mooie aan het theater is dat je voor een levende zaal staat te spelen. Er mag iets gebeuren, anders kun je net zo goed tegen een muur gaan pra-ten. Ik vind het leuk als mensen reageren als ik iets prikkelends zeg, of als ze oprecht leuker zijn dan ik. Natuurlijk raak ik ook weleens geïrriteerd en heel af en toe maak ik dan een fout door iets kwetsends te zeggen. Dat iemand zijn pukkels moet gaan uitknijpen als hij heel opzichtig naar de wc loopt bijvoorbeeld. Dat zo’n jongen dan echt een probleem

blijkt te hebben met zijn slechte huid kan ik natuurlijk niet weten. Gelukkig weet ik meestal precies wat ik sta te doen en denk ik aan de sfeer die ik wil bewaren, ook al werkt iemand op mijn zenuwen. Zo legde een man op de eerste rij eens zijn voeten op het toneel. Dat is mijn terrein, dus ik vroeg hem netjes of hij zijn schoenen wilde weghalen. Voor die man reden om er een wedstrijdje van te maken en gewoon te blijven zitten. Toen deden de technici het licht uit en richtten ze een volg-spot op zijn voeten. Uiteindelijk deed de man wat ik gevraagd had. Ik heb hem een hand gegeven om de zaal het idee te geven dat het oké was, maar diep vanbinnen haatte ik hem echt op dat moment.’ www.lebbis.nl

hanssibbel

Henry van loon speelt als lid van comedytrain vooral voor publiek dat hij bijna kan aanraken. en waar hij zelf nogal bang voor is.

Henry: ‘Het meest irritante in kleine zalen als Toomler vind ik mensen die praten. meestal herhalen ze gewoon onderling je grap, omdat ze ’m niet goed gehoord hebben. Daar word ik helemaal paranoia van: ik denk dat ze me niet leuk vinden, terwijl het tegendeel vaak waar is. Soms roepen mensen ook iets dwars door je verhaal heen, uit enthou-siasme. Als dat lang doorgaat, verstoort het het ritme van de voorstelling. Ik wil er dan wel wat van zeggen, maar daar ben ik heel onhandig in. Improviseren vind ik moeilijk, want ik ben een beetje bang voor mijn publiek. Als ik op het podium sta, alleen, en al die mensen zitten naar me te kijken, dan voel ik me automa-tisch in het nauw gedreven.

Ik ga dingen op zo’n moment anders zien dan wanneer ik in de zaal zou zitten. Ik denk dus dat mensen over me praten, terwijl ze dat helemaal niet doen. Omdat je in Toomler iedereen ziet zitten kan ik die mensen heel makkelijk aanspreken, dat doe ik wel zonder er bij na te denken. Dan vraag ik ineens naar namen of beroepen, terwijl ik die ik helemaal niet wil weten. Als ik niets terug weet te zeggen, valt het gesprek een beetje dood en zeg ik ineens

iets naars of iets hards. meteen daarna bied ik mijn excuses aan en leg ik het publiek uit dat ik banger ben voor hen dan zij voor mij. Het zal wel te maken hebben met het idee dat ze me kunnen maken of breken door niet te lachen. Terwijl me dat gelukkig steeds minder vaak gebeurt.’ www.henryvanloon.nl

henry van lOOn

58 59

Page 31: CJP Magazine augustus 2010

Ring SIx € 5,9510% KORTING mET CJP-PAS

jasCOOLCAT € 29,9510% KORTING mET CJP-PAS

zonnebRil ACCESORIZE€ 14,95 10% KORTING mET CJP-PAS

scHoenen

ZARA € 79,95

bRoek AmERICA TODAy€ 39,9510% KORTING mET CJP-PAS

ik wil ook!Wil jij ook in Stijl Achterover? Stuur dan een mail met je foto, je kledingmaten en je lengte naar [email protected]. Zet er ook in welke celeb je zou willen worden.

t-sHiRtFRONT RUNNER€ 19,95

10% KORTING mET CJP-PAS

kettingSIx€ 5,9510% KORTING mET CJP-PAS

styling esmée cRoqué fotografie Hülya kiliÇaslanstIJl ACHterOver

IN IEDERE AFLEVERING VAN STIJL ACHTEROVER KRIJGT EEN CJP’ER DE STIJL VAN EEN celeB AANGEmETEN DOOR ONZE TOPSTyLISTE ESmEE CROQUé. DIT KEER WORDT NICO mULDER (28), mARKETING mANAGER BIJ HET UITBURO, OmGETOVERD TOT ACTEUR RUSSELL BRAND.

de stijl van Russell bRandRussells rockers attitude, gecombineerd met zijn Engelse stijl, lijkt erg goed te werken voor hem: het heeft er zelfs voor gezorgd dat hij opviel in de modewereld en benoemd werd tot stijlicoon. Ondanks zijn superskinny jeans, laag uitgesneden tops en lange haren heeft hij veel vrouwelijke aanbidders. Voor een look à la Russell moet je dus niet bang zijn voor een beetje vrouwelijkheid. Laat je haar groeien – en je baard ook.

61

MOdelnico mulder, 28 jaarmarketing manager uitburo

6160

Page 32: CJP Magazine augustus 2010

tekst louis bollee fotografie maRk Robinson

edinburgh staat bekend als echte festivalstad. Normaal is het Schotse visitekaartje

al een leuke weekendbestem-ming, maar als er een festival losbarst verdubbelt het aantal mensen in de bijna 450.000 inwoners tellende stad en is niets te gek. Het lijkt dan op een wekenlange Koninginnedag: verklede mensen, straattheater en Schotse dronkenlappen die dansen in de zon. Inwoners vergelijken het met Kerstmis in New york – kneiterdruk, maar iets wat je absoluut eens moet meemaken (zie kader op pag. 66). Toch zie je juist buiten het festivalseizoen wat het vooral bij backpackers populaire Edinburgh tot een echte hidden gem maakt. De Schotse hoofdstad is een studentenstad met spookachtige kastelen, een prachtige vulkaan en het beroemde schaap Dolly. Tel hier de honderden bruine kroegen en de sympathieke Schotse persoonlijkheid bij op en je hebt een stad die voor iedereen iets te bieden heeft.

middeleeuws manHattan Tik Edinburgh in op Google en je krijgt honderden foto’s van Old Town, het oude stadscentrum vol pittoreske huisjes en het daarbo-

trIP

HOEZO EDINBURGH? DAAR REGENT HET áLTIJD, KUN JE ALLEEN mAAR HAGGIS ETEN EN STAAN STOFFIGE mU-SEA. NIKS VAN WAAR. IN REALITEIT IS EDINBURGH EEN ONONTDEKT ZONNIGE STAD mET EEN EDGy STUDENTEN-SCENE, SPOOKACHTIG STADCENTRUm EN LOCALE GE-FRITUURDE ‘DELICATESSEN’: EEN STAD VOOR IEDEREEN, EEN ECHTE éCHTE HIDDEN GEm.

Edinburgh: HIDDeN GeM

uitzicHt vanaF edinbuRgH castle 6362

Page 33: CJP Magazine augustus 2010

Town by night. En dat is juist de beste kant van Edinburgh. Als de zon achter de Schotse Hooglan-den verdwijnt en de schemer inzet, is het alsof je plotseling in een film van Tim Burton bent be-land (denk: the nightmare Before christmas). De naargeestige gele gloed van de straatverlichting werpt lange schaduwen op straat en de steegjes en hoekjes worden gitzwart. Lopend door de stad voel je je ineens als een kind dat giechelend van de span-

ning naar een enge film kijkt. Bij de steegjes en poortjes die je overdag zonder aarzelen inloopt, bekruipt je nu constant de vraag: durf ik hier in te gaan? Onterecht overigens, want Edinburgh is een heel veilige stad. Het is in ieder geval geen wonder dat de grootste spookverhalen hun oorsprong vinden in Edin-burgh. J.K. Rowling keek vanuit haar favoriete café (The Elephant House, 21 George IV Bridge) naar de zeventiende-eeuwse George

Heriot’s School en kwam daar op het idee van Harry Potters tover-school. Zo’n anderhalve eeuw eer-der struikelde Charles Dickens op de begraafplaats Greyfriars Kirk over de grafsteen van koopman Ebenezer Scroggie en bedacht toen het gemene personage dat later bekend zou worden als Scrooge uit a christmas carol. En hoewel er geen bewijs voor is, gaat zelfs het verhaal dat Bram Stoker Edinburgh Castle in zijn hoofd had, toen hij het kasteel van Dracula beschreef op de eerste pagina’s van zijn wereld-beroemde vampierroman.

Tip 2: De begraafplaats greyfriars kirk is het beroemdste kerkhof van schotland. grappig weetje: op de grafsteen, onder de naam ebenezer scroggie, stond ‘meal man’ (graanhandelaar) geschre-ven. De dyslectische Dickens las het echter als ‘mean man’ (‘gemene man’). De echte scroggie schijnt juist heel genereus te zijn geweest.

Van deze griezelige reputatie wordt in Edinburgh dankbaar gebruikgemaakt. Vooral rond de Royal mile word je (haast letterlijk) doodgegooid met Ghost Tours, die allemaal beweren the scariest en the spookiest te zijn. Hoewel ze geen van allen een garantie geven dat je daadwer-kelijk een spook tegenkomt is het geen slecht idee om op zo’n Ghost Tour te gaan. Edinburgh heeft namelijk een indrukwekkend ondergronds gangenstelsel, dat

PoPulaiR PaRcouRsPleintje in newington dooRgang in old town

steegje in nacHtelijk edinbuRgHven gelegen Edinburgh Castle, de grootste toeristische trekpleister van de stad. De geschiedenis van dit massieve fort gaat terug tot het jaar 600 en het is eeuwen-lang het toneel geweest voor een kat-en-muisspel tussen de Schotten en de Engelsen. Omdat de Schotten het stadsdeel rondom Edinburgh Castle in de zestiende eeuw met een dikke muur hadden beschermd terwijl het aantal inwoners bleef groeien, werden ze gedwongen de huizen in Old Town hoger en hoger te maken. Hierdoor wordt de oude binnen-stad van Edinburgh nu ook wel Medieval Manhattan genoemd. De muur had overigens geen nut: de Engelsen kwamen er vaak gewoon doorheen. Het deel van Old Town rondom de Royal mile, oplopend naar Edin-burgh Castle, is een wirwar van steegjes, trappetjes, gangetjes en ander middeleeuws architectuur-geweld. Het is prachtig, maar zo toeristisch dat het door de lokale bevolking wordt gemeden. Je ziet locals hier hoogstens een trap-petje op schieten om daarna voor altijd uit je zicht te verdwijnen.

Tip 1: het oude deel van edinburgh is gebouwd op een vulkaan. in de praktijk bete-kent dit dat je bergop, bergaf loopt. observeer dus goed welke shortcuts de locals nemen via de steegjes en trappetjes. Dat scheelt kilometers lopen.

scHRikeFFect Wat Google je niet laat zien is Old een van de vele bandjes oP stRaat

oRnament in begRaaFPlaats gReyFRiaRs kiRk

vintagesHoP in newington

64 65

Page 34: CJP Magazine augustus 2010

FRinge (hele maand augustus) Een festival met honderden autonome arties-ten, theatergezelschappen en grote namen die (vaak gratis of goedkoop) hun nieuwste show laten zien. Als je dan

toch gaat, is dit festival der festivals een must.

edinbuRgH militaiRy tattoo (eerste vrijdag van augustus) Concert van mili-taire bands uit de hele wereld. (met de nadruk op doedelzak-ken, dat wel.)

edinbuRgH inteRnational Festival (tweede vrijdag van augustus) Drie weken lang de beste klassieke muziek, opera en dans.

inteRnational science Festival (eerste twee weken van april) Klinkt stoffig, maar Europa’s grootste wetenschapsfestival zorgt ervoor dat innovatie voor iedereen toegankelijk is.

eiFF (juni) Het Edinburgh International Film Festival trekt jaarlijks meer dan 50.000 bezoekers en is perfect

voor de arthouse-parels die je in Nederland nooit te zien krijgt.

aRt Festival (eind juli) met meer dan 130 exposities bovenop de vaste tentoonstel-lingen heb je in één week niet genoeg tijd om alle werken van gevestigde en debute-rende beeldend kunstenaars te zien.

jazz & blues Festival (eind juli/begin augustus) Grote namen en nieuw talent zie je op deze Britse (en grotere) variant van ons North Sea Jazz Festival.

en de bruine kroegen in het oude stadscentrum zul je goed moeten zoeken. Edinburgh heeft met al zijn studenten namelijk wel een jonge creatieve scene, maar in de stad ontbreekt een echt cultureel centrum en de leuke bars zijn zoals de locals zelf zeggen ‘scattered over edinburgh’. Toch zul je de meeste leuke pubs vinden in studentenbuurt Newington (rondom South Bridge). Dit is ook het deel van de stad met de meeste vintage-winkels, waar de nodige hipsters hun bolhoed/spijkerblouse/tweedehands kilt kopen. Zo vind je hier Brass monkey (14 Drum-mond Street), waar je allemaal op één grote matras zit en er ’s middags films worden gedraaid. Verderop zit The Forest Café (3 Bristo Place), waar je gratis met je band kunt optreden. Je kunt hier trouwens ook als beeldend kunstenaar exposeren. Ruimtes met dubbele functies en een creatieve inslag zijn in Edinburgh niet ongebruikelijk. Door de hele stad krijgen oude monumen-tale gebouwen extra of nieuwe

functies. Roxy Art House (2 Roxburgh Place) is hier-van een goed voorbeeld. Vroeger een kerk, nu een hippe concert-zaal, theater, galerie en natuurlijk bovenal: een bar.Een bar in Edinburgh is geen plek waar je even een uurtje gaat zitten – je blijft hier rustig de

edInBurgh, festIvalstadin edinburgh vinden jaarlijks twaalf grote festivals plaats. voor iedereen is er wat, dus kies de periode waarin je gaat zorgvuldig uit.

anders niet altijd toegankelijk is. En: het schrikeffect is er zeker op zo’n avond. Schijterd of niet, als je een uur spookverhalen hebt aangehoord in een donkere kelder en er springt een gemaskerde acteur in je nek, schrik jij je dood.

(Bij zowel verslaggever als fotograaf sloeg het hart een keer over.) van Pub naaR Pub Omdat vochtige middeleeuwse gangen en spookverhalen niet

voor iedereen zijn weggelegd, biedt Edinburgh ook een veel vriendelijker avondalternatief: de kroeg. Zoals het een echte Schotse stad betaamt kun je krui-pend van pub naar pub. maar als je weg wil van de geijkte paden

christina (20) en Pix (22)

christina: ‘Als het mooi weer is, loop ik graag de vulkaan op naar Arthur’s Seat, het uitkijkpunt. Van bovenaf heb je over de hele stad prachtig uitzicht en soms kun je zelfs de Schotse Hooglanden zien. Je zou denken dat ik er nu in een uurtje naartoe loop, maar zelfs ik moet halverwege even een rustpauze nemen. Al ben ik niet zo sloom als de meeste toeristen die de vulkaan beklimmen, haha.’

Pix: ‘Ik ben in mijn leven nog nooit naar Arthur’s Seat geweest, maar als ik jou zo hoor moet ik dat misschien toch een keer proberen. Ik ga bij mooi weer liever in de zon zitten. In New Town kun je op het dakterras van restaurant Oloroso (33 Castle Street) een drankje doen. Want ook daar heb je prachtig uitzicht, Christina!’

insideRs

uitzicHt oP aRtHuRs seat, edinbuRgHs eigen vulkaan

uitgangboRd in caFé Piccante

gecultiveeRde scHotse Ruit66 67

Page 35: CJP Magazine augustus 2010

reIsAANBIeDINGmet kilRoy en cjP:

5 dagen edinburghvan € 399,– vooR € 349,–

Pak je tas en ga naar Edinburgh! Een absolute hidden gem in Schotland. Samen met KILROy doet CJP jou een fantastische aanbieding om Edinburgh zelf te gaan zien. Het schaap Dolly, de duizenden kroegen, Old Town, gefrituurde marsen, prachtige omgeving en lelijke Schotten: dit is het moment!

de kleine lettertjes:

Reisperiode: september 2010 t/m maart 2011.

Deze aanbieding is te boeken t/m 31 augustus 2010.

Vertrek is elke dag mogelijk met een minimum van 4 nachten ter plaatse.

inclusieF RetouRvlucHt met klm en

4 oveRnacHtingen

Je overnacht in een van de door KILROy uitgezochte hostels. Dat betekent een hoge standaard voor locatie, sfeer en hygiëne.

Om wereldwijd altijd de laagste prijzen voor hostels te kunnen bieden, heeft KILROy een unieke deal met Hostelbookers, waarbij je in Nederland alleen een aanbetaling van 10% voor het hostel doet en de rest in het hostel zelf betaalt. Je betaalt dus in twee delen. Hou hier rekening mee.

Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen.

De aanbieding is alleen voor CJP-pashouders te boeken.

Tip: heb je eenmaal geboekt, check dan 24 uur van tevoren online in op www.klm.nl. Dat scheelt weer een wachtrij.

boeken doe je via www.kilroyworld.nl/cjp.

€ 50,- koRting met je cjP-Pas

mensen zitten oP één gRote matRas in bRass monkey

hele avond hangen. Dat komt onder andere door de ouwehoer-cultuur van de Schotten. Je hoeft geen blonde deerne te zijn om aandacht te krijgen: ze praten echt met iedereen. Neem plaats aan een willekeurige bar of tafel en iemand begint een gesprek. Het leuke aan is dat ze allemaal geïnteresseerd lijken in wat je doet; dat vinden ze belangrijker dan je naam. Daarom zullen ze zich vaak pas bij het afscheid aan je voorstellen.

geFRituuRd Feestje Omdat het Edinburgh (en Groot-Brittannië in het algemeen) aan culinair erfgoed ontbreekt, doe je er goed aan het voorbeeld van de locals te volgen: vroeg en zonder eten de kroeg in om je uren later, als je aangeschoten over straat zwalkt, te vergrijpen aan gefri-tuurde lekkernijen. Want Schotten mogen dan bekend staan om hun kilts, haggis en zuipcultuur:

frituren is hun grote talent. Er is zelfs een legende van een geheim restaurant in Edinburgh waar je zelf je eten mee kunt nemen en het ter plekke voor je gefrituurd wordt. Het superlatief van gefri-tuurde lokale specialiteit is de ‘deep-fried Mars bar’, een echte mars, gedoopt in beslag en een minuutje in de frituur gebakken. Tatatatááá. Het concept alleen al boezemt menig diëtiste angst in en dat is terecht. maar als je een hap durft te nemen uit deze bleke, warme, zompige calorie-bom, snap je waarom het een echte (nachtelijke!) delicatesse is. Chocolade en vet druipt over je kin terwijl het beslag een lichte vissmaak heeft van het bakvet. De beste plek om er een te halen is Cafe Piccante (Broughton Street 19), een random ogende snackbar vol acid-smileys, die op zaterdagen plots verandert in een populaire kleine discotheek waar je tussen de ordinaire Schotse

meiden staat te dansen en de gefrituurde marsen je om de oren vliegen.

Als je daar naar buiten komt om drie uur ’s nachts, met de karamel nog vastgeplakt aan je verhemelte en dronken lorren je aanspreken, besef je pas hoeveel verschillende soorten Edinburgh je hebt gezien. Het oude mid-deleeuwse, het ondergrondse, het bruine, het creatieve, het lande-lijke en tot slot het gefrituurde Edinburgh. Een ding is zeker: er is een Edinburgh voor iedereen.

Tip 4: voor we het vergeten: tien jaar geleden is op lande-lijke schaal besloten dat grotere musea in groot-Brittannië gratis toegankelijk zijn. als je dus in het national Museum of scotland al-leen even snel naar schaap Dolly wil kijken (en haar gekloonde poep!), kost dat je niks.

dolly!

68 69

Page 36: CJP Magazine augustus 2010

7171

VOOR MAAR € 10,- NAAR ANTIGONE - KREON - OIDIPOUSDat is een hele mond vol. Het toneelstuk Antigone - Kreon – Oidipous is gebaseerd op de gelijknamige stukken van Sophokles, die als een van de grootste ‘tragediedichters’ uit de Griekse oudheid geldt. Tragisch is het stuk zeker: het gaat over vader-, broeder- en zelfmoord, incest en verraad. Laat maar, denk je misschien, maar de moderne twist die het stuk gekregen heeft maakt het geestiger dan je denkt. Want de oneliner ‘Wat lul je nou uit je nek’ mag dan niet klassiek zijn op de traditionele manier; hij wordt wel gebruikt in deze bewerking van dit stuk. En dat zegt wel iets over wat je kunt verwachten. Met onder anderen Barry Atsma, Eline ten Camp en Hadewych Minis in de hoofdrollen.Met je CJP-pas betaal je geen € 20,-, maar slechts € 10,- voor je kaartje in maar liefst drie steden: Amsterdam, Groningen en Arnhem. Meer info op www.toneelgroepamsterdam.nl.

7,5% CJP-KORTING BIJ PERRYNieuwe hardloopschoenen, een backpack-uitrusting voor je vakantie of een nieuwe tent nodig na het slopende festivalseizoen? Ga dan langs bij Perry en laat je CJP-pas zien bij het afrekenen. Met merken als Nike, Puma en O’Neill en aantrekkelijk geprijsde eigen merken als INQ en Wildebeast zit er altijd wel iets voor jou bij. Je krijgt 7,5% CJP-korting op het gehele assortiment – zelfs op de producten die al in de aanbieding zijn!Met je CJP-pas krijg je 7,5% korting in alle winkels van Perry, Perry for Women en in de webshop, zelfs bovenop veel acties en aanbiedingen. Meer info: www.perrysport.nl.

NIEUW

70

PASKRAKERSMET JE CJP-PAS KRIJG JE KORTING OP ALLES WAT CULTUUR IS, OF ER OP

LIJKT. IN DE PASKRAKERS LICHTEN WE EEN AANTAL TOPKORTINGEN VOOR

JE UIT. HET VOLLEDIGE OVERZICHT VAN ALLE KORTINGGEVERS EN DE

VOORWAARDEN VIND JE OP WWW.CJP.NL/KORTING EN WWW.CJP.NL/DEALS

*

50% KORTING OP DAGKAART LITESIDE FESTIVALHet LiteSide Festival belooft een ‘hippe kruisbestuiving tussen oriëntaalse en westerse cultuur’ te zijn en viert dit jaar zijn vijfjarig jubileum van 20 t/m 22 augustus in Amsterdam. Op het programma staan een openingsact van modeontwerper Aziz Bekkaoui, interna-tionale voorstellingen op het gebied van muziek, dans, literatuur, beeldende kunst en fi lm en er zijn oosterse hapjes en drankjes en dj’s uit de Amsterdamse underground scene. Op liteside.paydro.net kun je de speciale CJP-dagpas kopen, die niet de gebruikelijke € 15,-, maar slechts € 7,50 kost. Meer info over het festival op www.liteside.nl.

50% KORTING OP FILM BY THE SEAFilm by the Sea is meer dan een beetje fi lm kijken. Naast de in totaal zo’n honderd (nieuwe) fi lms uit alle delen van de wereld is er een uitgebreid educatieprogramma, zijn er cursussen en kun je bijpraten over de fi lms die je hebt gezien tijdens dagelijkse talkshows. Een groot feest voor iedere fi lmliefhebber dus. Vergeet niet de MovieSquad Award-uitreiking bij te wonen op 17 september en doe daarna ook gezellig een drankje tijdens de afterparty.Laat je CJP-pas zien bij de kassa en krijg 50% korting op MovieSquad-voorstellingen: je betaalt geen € 9,-, maar € 4,50. Ook voor de Moviesquad Night op 17 september geldt deze korting. Meer info op www.fi lmbythesea.nl

Page 37: CJP Magazine augustus 2010

PASKRAKERS

72

14 AUG

20 % KORTING!

GRATIS ONDERLING SMS’EN VOOR CJP-ERS MET CJP MOBIEL

Heb jij iedere maand een schrikmoment bij het zien van je telefoonrekening? Met CJP Mobiel zijn potentiële hartaanvallen voorgoed verleden tijd. Want als jij en je vrienden bij CJP Mobiel een abonnement afsluiten, bel en sms je onderling helemaal gratis. Prepaid is ook een koopje: € 0,01 cent per bericht. En als je nog gehecht bent aan je oude mobiel, kun je ook voor SIM Only kiezen.Gratis onderling sms’en met CJP Mobiel of voor maar € 0,01 cent met prepaid: check www.cjp.nl/deals voor meer info.

10% CJP-KORTING BIJ ACCESSORIZE

Als je jezelf of iemand anders graag vol hangt met de mooiste sieraden, maar ook als je niet zo van het glimeffect bent kun je met je CJP-pas goed terecht bij Accessorize. Dan haal je er gewoon hippe handtasjes, haaraccessoires, sloffen, handschoenen, zonnebrillen, bikini’s en zelfs ondergoed. Hier slaag je altijd, en daarom is het maar goed dat je er 10% CJP-korting krijgt.In plaats van de standaard 10% CJP-korting krijg je op 14 augustus maar liefst 20% korting op de nieuwe collectie van Accessorize. Niet geldig i.c.m. acties en andere aanbiedingen en alleen in eigen winkels (niet bij Accessorize in V&D).

73

VOORDELIG VERZEKERD VIA CJPHet is niet leuk om er geld aan uit te geven, maar het is wel nodig: verzekeren. Met CJP Verzekeringen gaat het je gelukkig niet al te veel kosten. Hiermee zijn je scooter, brommer of auto met korting verzekerd en ook een ongevallen opzittendenverzekering sluit je af tegen een scherpe premie. Ook fi jn: je kunt opzeggen wanneer je maar wil, aanpassingen online doorvoeren en 24 uur per dag staat er een helpdesk paraat om jou direct van hulp te voorzien.Voor alle info over de voordelige CJP Verzekeringen met goede voorwaarden ga je naar www.cjp.nl/deals.

10% KORTING BIJ SIXMet een enorm aanbod aan kettingen, armbanden, oorbellen, ringen en piercings is SIX een walhalla op sieradengebied. Goede zaak dus, dat je met je CJP-pas 10% korting op de toch al heel betaalbare sieraden krijgt. Leuk voor jezelf, maar ook heel handig als je op zoek bent naar een cadeautje.Iedere dag krijg je 10% korting met je CJP-pas, maar op 28 augustus krijg je in plaats daarvan zelfs 20% CJP-korting op je aankopen bij SIX.

€ 8,50 KORTING OP TODAYSARTMaar liefst tweehonderd artiesten en kunstenaars laten tijdens het festival TodaysArt zien wat ze in huis hebben. Van muziek, moderne dans en fi lm tot beeldende kunst en fotografi e: heel Den Haag wordt omgetoverd tot een waar kunstwalhalla. De perfecte plek om nieuwe talenten te spotten. Met je CJP-pas krijg je € 8,50 korting op TodaysArt dat plaatsvindt op 24 & 25 September 2010.Check www.todaysart.nl om je kaartjes met korting te bestellen.

28 AUG

20 % KORTING!

Page 38: CJP Magazine augustus 2010

WINNEN

74

€ 2.759,- AAN PRIJZEN!

HTC WILDFIRE I.C.M. CJP MOBIELIs sms’en zo ongeveer het modernste wat je met jouw mobieltje kunt? De redding is nabij: we verloten de HTC Wildfi re, een mooie smartphone die speciaal bedoeld is voor sociale netwerken. Zo kun je makkelijk foto’s, updates en apps delen zonder al je netwerken los van elkaar te checken: de Friendstream-applicatie zet alles op een rijtje. Meer info op www.htc.com.

CJP geeft 4x de HTC Wildfi re weg, t.w.v. € 259,-.

DVD + BLU-RAY: THE BOOK OF ELIIn deze post-apocalyptische fi lm heerst dertig jaar na een vernietigende storm een ‘ieder voor zich’-mentaliteit op aarde met oorlog, dood en verderf tot gevolg. Eli (Denzel Washington), een man van een hogere macht, moet met gevaar voor eigen leven een heilig boek veilig stellen. Het doel: de mensheid een nieuwe kans geven. De fi lm is nu verkrijgbaar op dvd en Blu-ray en CJP geeft er vijf van ieder weg.CJP geeft 5x de dvd en 5x de Blu-ray weg, t.w.v. € 17,99 (dvd) en € 22,99 (Blu-ray).

CJP MAGAZINE GEEFT WEER VEEL MOOIE PRIJZEN

WEG AAN CJP’ERS. WIL JE EEN KANS MAKEN?

PAK JE PAS EN GA NAAR WW.CJP.NL/WINNEN.

10x

4xEn als jij een van de vier gelukkige winnaars bent, doe jezelf dan een lol en sluit een CJP Mobiel Sim Only abonnement af. CJP-ers sms-en onderling gratis. Meer info op www.cjp.nl/deals.

GUMMBAH: NET NIET VERSCHENEN BOEKENWereldwijd liggen er naar schatting een miljoen net niet verschenen boeken opgeslagen, die uitsluitend bestaan in dummyvorm. Volgens Gummbah (het alter ego van tekenaar Gertjan van Leeuwen) dan. Hij heeft ze nu een thuis gegeven in zijn boek Net niet verschenen boeken. Met titels als Een lelijke homo heeft geen reet aan zijn kont en Op het kerkhof der waanzin waaien winden het hardst is het niet moeilijk te bedenken waarom deze boeken niet eerder werden uitge-geven. Briljant, zoals we van Gummbah morgen verwachten.CJP geeft 10x het boek weg, t.w.v. € 29,90.

75

KAARTEN VALTIFESTDe zomerfestivals zijn nog volop aan de gang, maar wij hebben alvast kaarten voor de afsluiter van het seizoen voor je klaarliggen: Valtifest. Op dit festival aan de Amsterdamse NDSM-werf, dat ieder jaar door MTV en Meubelstukken wordt georganiseerd, vind je nieuwe en bekende acts dj’s, bands, heerlijk eten, straatmode en creatief kunst- en vliegwerk. En laten we de dresscode niet vergeten: It’s a religion. Iedereen houdt zich hieraan, dus duik alvast in moeders kledingkast!CJP geeft 3x 2 kaarten weg, t.w.v. € 50,-.

DVD + BLU-RAY: NINEIn de musicalfi lm Nine heeft de succesvolle regisseur Guido Contini last van een writer’s block. Zelfs het feit dat hij de ene na de andere sexy muze (Nicole Kidman, Penélope Cruz, Marion Cotillard) scoort, mag niet baten. Daniel Day-Lewis vertolkt de hoofdrol, die op de beroemde Italiaanse regisseur Federico Fellini is gebaseerd. Cruz, in de fi lm te zien met verleidelijke liedjes en danspasjes, werd genomineerd voor een Oscar. CJP geeft 5x de dvd en 5x de Blu-ray weg, t.w.v. € 16,99 (dvd) en € 22,99 (Blu-ray).

10x

10x

3x2

Page 39: CJP Magazine augustus 2010

WINNEN

76

10x

DVD: KICK-ASSDave, een doorsnee tiener met een obsessie voor strips, besluit zelf een superheld te worden en kiest daarvoor de ironische naam ‘Kick-Ass’. Flitsend pak erbij en klaar is ’ie. Er is alleen één probleem: hij heeft geen superkrachten. Kick-Ass (geschreven door Mark ‘Spider-Man’ Millar) was een onverwachte hit in de bioscopen, mede door het legendarische personage Hitgirl: een twaalfjarig meisje met waanzinnige vechtskills.CJP geeft 10x de dvd weg, t.w.v. € 19,99.

CD: MY FAVORITE SCARHet gaat lekker met de Brabantse metalrockers van My Favorite Scar. Hun single Kingsize haalde de eerste plek in de rock charts van iTunes, ze stonden in het voorprogramma van Kiss en nu is er het self-titled debuutalbum. De band omschrijft hun sound als een mix tussen het monumentale van Metallica, het meeslepende van Tool, de bruutheid van Rammstein en de melancholie van Alice in Chains. Da’s niet niks!CJP geeft 10x de cd weg, t.w.v. € 21,99.

10x

BOEK: VAARWEL EVELIENHet is al meer dan een jaar geleden dat Martin Bril overleed, maar met de ironie en hysterie van Vaarwel Evelien kunnen we gelukkig weer even vooruit. Het boek is een bundeling van zijn befaamde Evelien-reeks uit het weekblad Vrij Nederland, waarin een huisvrouw uit Amsterdam-Zuid vergeefs haar geluk probeert te vinden ondanks een versleten huwelijk. Tragisch, maar grappig.CJP geeft 10x het boek weg, t.w.v. € 14,95.

77

10x

10x

DVD: BLACK DEATHCarice van Houten deed het leuk als vrouw van Jude Law ‘Repo Men’ en Tom Cruise (Valkyrie), maar in deze Engelstalige fi lm kan ze eindelijk echt schitteren – en wel als middeleeuwse heks, die de enige hoop is in een dorp waar iedereen sterft aan de pest. Ook Tygo Gernandt heeft een rolletje in deze creepy fi lm, die door het Amerikaanse fi lmblad Variety een ‘marvellous stylish horror-actioner’ werd genoemd.CJP geeft 10x de dvd weg, t.w.v. € 14,95.

Page 40: CJP Magazine augustus 2010

TOPKORTINGEN

10%

PATHÉTOT € 2,-KORTING€

2,-

CJP VERZEKERINGEN

ACCESSORIZE

10%KORTING10

%

VOLKSKRANT CULTABONNEMENTCULTABONNEMENT

40%KORTING

40%

AKO

10%KORTING10

%

DE SLEGTE

10%KORTING10

%FRONT RUNNER

10%KORTING10

%

TAKECARENOW!TOT 25%KORTING25

%

KILROY TRAVELS€ 50,-KORTINGVANAF 500,-€

50,-

KUNSTHAL€ 4,-KORTING€

4,-

BONNEFANTEN MUSEUM50%KORTING50

%

PERRY

7,5%KORTING

7,5%

RIJKSMUSEUM50%KORTING50

%

THEATER CARRÉ40%

LAST MINUTE

KORTING40%

VAN GOGH MUSEUM

€ 2,50

KORTING

€ 2,50

STAYOKAY€ 2,50KORTING

€ 2,5

0

79

CJP MOBIELGRATIS SMS’ENONDERLING VOOR CJP-ERS

AMERICA TODAY

10%KORTING10

%

ALLE VOORWAARDEN EN AANVULLENDE INFORMATIE VOOR CULTURELE KORTINGEN STAAN OP

WWW.CJP.NL/KORTINGMARY POPPINS

50% LAST MINUTEKORTING50

%

CD'S BIJ DE BIJENKORF& VANLEEST 10%

KORTING10%

SKULLCANDY15%KORTING

ONLINE15%

KIJK VOOR DE BESTE LIFESTYLE-KORTINGEN EN VOORWAARDEN OP WWW.CJP.NL/DEALS.

WWW.CJP.NL/DEALS

DE SCHERPSTE PREMIE

Page 41: CJP Magazine augustus 2010

81

SERVICEALLES OVER JE PAS ALLES OVER CJP

81

HOE KOM IK ERAAN?Een CJP-pas kost € 15,-. Iedereen tot dertig jaar kan een

CJP-pas kopen of cadeau krijgen. Je kunt je pas aanvragen

op www.cjp.nl. Ben je voltijd student, dan heb je recht op

een ‘CJP-pas met ISIC’, voor wereldwijd voordeel. Ook deze

kun je via www.cjp.nl bestellen, maar je kunt er ook voor

terecht bij de winkels van JoHo en KILROY travels.

PAS KWIJT?Vraag een duplicaat aan per e-mail of bel met de CJP

infolijn (010 2640 60 00). Een duplicaatpas kost € 5,-.

VERHUISD?Je kunt je adreswijziging per e-mail doorgeven of via

www.cjp.nl, je moet dan even inloggen. Vermeld je

lidmaatschapsnummer (dat staat op je CJP-pas), je

oude en je nieuwe adres. Je kunt ook de CJP infolijn

bellen.

OPZEGGEN?Je kunt je CJP-lidmaatschap schriftelijk of per e-mail

opzeggen, minimaal drie maanden van tevoren.

CONTACTPostadres: Postbus 5100, 2900 EC Capelle a/d IJssel

e-mail: [email protected]

CJP infolijn: 010 264 60 00

Website: www.cjp.nl

CJP MAGAZINEZes keer per jaar verschijnt CJP Magazine in een oplage

van 100.000. Je krijgt ‘m gratis thuis als je CJP-lid bent

en vindt ‘m bij vanLeest, De Slegte en America Today.

WWW.CJP.NLOp de site van CJP vind je niet alleen de grootste culturele

agenda van Nederland; je kunt er ook van alles winnen,

fi lmpjes bekijken en je ongezouten mening geven over

fi lms, muziek, expo’s en theater. Daarnaast lees je alles

over de nieuwste aanbiedingen en kortingen.

CJP IN DE VOLKSKRANTElke donderdag verschijnt de pagina CJP DEZE WEEK in

de Volkskrant, met leuke interviews, informatie en tips

van CJP.

WORKSHOPSIn samenwerking met de Volkskrant organiseert CJP het

hele jaar door workshops voor leden. Bijvoorbeeld een

workshop fotograferen, recenseren of striptekenen. Hou

hiervoor www.cjp.nl/workshops in de gaten.

CJP IN HET BUITENLANDBehalve in Nederland is je CJP-pas in veertig andere

Europese landen geldig. CJP heet daar Euro<26 Youth

Card (zie logo op je pas). Ben je voltijd student dan is je

‘CJP-pas met ISIC’ zelfs een offi cieel studenten-ID waar-

mee je toegang hebt tot 150.000 kortingen in 120 landen

wereldwijd. Kijk voor alle kortingen op www.cjp.nl,

www.euro26.org en www.isic.org.

PARTNERSCJP krijgt geen subsidie, maar heeft eigen inkomsten uit

pasverkoop en sponsoring. CJP wordt ondersteund door

hoofdsponsoren de Volkskrant en Agis.

Page 42: CJP Magazine augustus 2010

Beste Derren Brown,

Onlangs nam ik deel aan het enige leuke programma op de Nederlandse televisie: Wie is de Mol. Toen ik enkele maanden na de opnames – ik moest in aflevering zeven naar huis – uw boek Tricks of the mind las, stuurde ik een exemplaar naar de eindredacteur van Wie is de Mol met het bericht dat als ik dat boek eerder had gelezen, dat ik het televisiespel dan wel had gewonnen. Dat denk ik stiekem nog steeds; ik heb het zelfs aangeraden aan een van de nieuwe kandidaten voor volgend seizoen.CJP Magazine-lezers kennen u wellicht van een aantal uitzendingen op RTL5 waarin u mensen in de metro hun eindbestemming laat vergeten, geld en telefoon aftroggelt van een onwetende voorbijganger of bij de hondenraces een prijs int op een hond die verloren heeft. Geweldige televisie.Ik kijk er graag naar, maar nog veel fascinerender zijn de in Nederland niet uitgezonden afleveringen waarin u het opneemt tegen alles dat zich bovennatuurlijk noemt. Want in tegenstelling tot iemand als Uri Geller, die zijn trucs probeert te verklaren door middel van paranormale krachten, komt u er ronduit voor uit: alles wat u doet is fysiek, bestaat in deze wereld en is een combinatie van trucage, suggestie en psychologie. Toen ik rond mijn zestiende van mijn geloof viel (ik ben gedoopt in de Gereformeerde Kerk) kwam ik min of meer tot dezelfde conclusie. Het is alsof Tricks of the mind deze val samenvat en ik eindelijk ben neergekomen, hoe veelomvattend en – vergeef me – slecht geschreven het soms mag zijn. De menselijke geest is tot bijna alles in staat. En in combinatie met die van anderen tot nog meer.

Schrijver Arjen LubAch Schrijft grAAg brieven AAn vrienden, vijAnden, kenniSSen en geLiefden. jij LeeSt mee.

82

Het boek behandelt alles van geheugenverbeterende technieken tot de onzin van homeopathie en het bedrog van een medium als Char of Derek Ogilvie. Het is een verontrus-tende gedachte, maar zou de reden dat RTL zowel deze oplichters als uw show uitzendt dezelfde reden zijn dat ze de aflevering Messias hebben overgeslagen waarin u laat zien dat u beter bent dan Char en Derek samen, maar toch niets bovennatuurlijks gebruikt?Op het hoogtepunt van de relatiecrisis die ik onlangs doormaakte, die eindigde in het beëindigen van mijn relatie, gooide ik Tricks of the mind naar het hoofd van mijn ex-vriendinnetje (die ik nog altijd liefheb) en riep: ‘Lees dan godverdomme hoofdstuk zes!’.Ik weet niet of het boek in het Nederlands verkrijgbaar is, maar ik heb het aangeraden aan een bevriende redactrice van een non-fictie-uitgeverij.Het grootste inzicht dat bij mij is gegroeid en dat door u wordt bevestigd is misschien nog wel dat sceptici niets afnemen; dat het laten varen van geloof en hoop op dode kinderen die nog altijd in huis rondrennen en de kandelaar bewegen als je slaapt niet een werkelijk afnemen is, maar dat dit het besef toevoegt dat met een juist gebruik van een lichaam vrijwel alles mogelijk is.

Met gevoelens van achting,

Aan: derren brownfunctie: mentalist/scepticusrelatie tot Arjen: held

Arjen LubAch Schrijft

Page 43: CJP Magazine augustus 2010