business travel - Mediaplanet

16
ADVERTENTIE BUSINESS TRAVEL HANDLEIDING VOOR EEN BETERE ZAKENREIS SEPTEMBER 2008 EEN KRANT GEPRODUCEERD DOOR MEDIAPLANET Photographers: by2 photographers, www.bytwo.be Styling: Sylvain Gadeyne @Scabal Suit, shirt & accessories: Scabal Luggage: Bayamo, Carry-on, Samsonite Black Label Watch: Anonimo Aircraft: Jet Airways LONDON CALLING Is London kosmopolitisch? Cijfers to- nen aan dat 80% van de inwoners van London er niet eens geboren is. Hoe is, met deze filosofie voor ogen, het investeringsklimaat voor Belgische be- drijven die in London willen opstarten, gegeven de ongunstige wisselkoers van het pond tegenover de euro? Lees blz. 5 TRAVEL MANAGEMENT Een direct menselijk contact is nog steeds de beste manier van zaken- doen. En door de groeiende interna- tionalisering en globalisering wordt de wereld ook kleiner, waardoor er steeds verder wordt gereisd. Travel manage- ment blijft een noodzaak zonder meer. Lees blz. 6 NEW YORK CITY Het sterke staaltje city marketing dat na de 9/11 aanslagen werd opgezet, heeft er voor gezorgd dat New York City weer die nimmer aflatende magneet is geworden naar investeerders toe. Lees blz. 8 BIJSTANDVERZEKERING Meer dan de helft van de zakenreizigers vertrekt zonder een degelijke bijstands- polis naar het buitenland. Bij KMO’s ligt dit percentage zelfs nog hoger. Vaak denken zakenreizigers dat ze een degelijke dekking hebben via hun ziekenfonds en de arbeidsongevallen- verzekering. Niets is minder waar. Lees blz. 12

Transcript of business travel - Mediaplanet

Page 1: business travel - Mediaplanet

advertentie

business travelHandleiding voor een betere zakenreis september 2008

een krant geproduceerd door mediaplanet

photographers: by2 photographers, www.bytwo.bestyling: Sylvain gadeyne @Scabal

suit, shirt & accessories: Scaballuggage: Bayamo, carry-on, Samsonite Black label

Watch: anonimoaircraft: Jet airways

london calling

is london kosmopolitisch? cijfers to-

nen aan dat 80% van de inwoners van

london er niet eens geboren is. Hoe

is, met deze filosofie voor ogen, het

investeringsklimaat voor Belgische be-

drijven die in london willen opstarten,

gegeven de ongunstige wisselkoers

van het pond tegenover de euro?

lees blz. 5

travel management

een direct menselijk contact is nog

steeds de beste manier van zaken-

doen. en door de groeiende interna-

tionalisering en globalisering wordt de

wereld ook kleiner, waardoor er steeds

verder wordt gereisd. travel manage-

ment blijft een noodzaak zonder meer.

lees blz. 6

neW York citY

Het sterke staaltje city marketing dat

na de 9/11 aanslagen werd opgezet,

heeft er voor gezorgd dat new York city

weer die nimmer aflatende magneet is

geworden naar investeerders toe.

lees blz. 8

biJstandverzekering

meer dan de helft van de zakenreizigers

vertrekt zonder een degelijke bijstands-

polis naar het buitenland.

Bij kmo’s ligt dit percentage zelfs nog

hoger. vaak denken zakenreizigers dat

ze een degelijke dekking hebben via hun

ziekenfonds en de arbeidsongevallen-

verzekering. niets is minder waar.

lees blz. 12

Page 2: business travel - Mediaplanet

� | business travel

mediaplanet prodUceert, Financiert en ontWikkelt tHemakranten in pers, online en via broadcasting.

www.mediaplanet.com

bUsiness travel – pUblicaties mediaplanet pUblisHing HoUse

project manager: christophe demir mediaplanet +32 2 421 18 22

graphic design: elise toussaint

Hoofdredactie: danny verheyden

redactie: debbie pappyn

pictures: www.istockphoto.com, by2 photographers, Jet airways, airplus international, Wizz air,

mSc cruises, B apart Hotels, europ assistance, tap portugal, BuroSix communications

print: corelio mediaplanet is de leidinggevende europese uitgever van themakranten in pers, online en via broadcasting. als u zelf een idee heeft over een onderwerp, of misschien wel een heel thema, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. mediaplanet publishing House, country director, aurore preszow, phone: +32 2 421 18 20, www.mediaplanet.com gedistribueerd met de Standaard op 15 september

Houvast van de globalisering p.4

london calling p.5

toegang tot het “global network” p.6

De kracht van de juiste informatie p.6

the price must be right p.7

new York: the sky is the limit p.8

bangalore: rechtstreeks vanuit brussel p.9

Hong Kong: where east meets West p.9

Warschau: open voor nieuwe technologiën p.10

een schip binnen het schip p.11

De “andere” verzekeringsnoden p.12

“Groen” rijden p.13

Diversiteit van belo Horizonte p.14

bereikbaar onderweg p.14

apparthotels: location, location, location p.15

Het spoor liberaliseert p.15

inHOuD

the times they are a changing

De uit de pan swingende brandstoftoeslagen vormen meer dan ooit de vinger

aan de zakenreizen-pols, en heb-ben ongetwijfeld een diepgaande impact op het zakenreisgebeuren van de nabije toekomst. the times they are a changing, zong bob Dylan destijds, en dit is ook de mening binnen de schoot van de belgian association of tra-vel Managers (batM). Het land-schap van de zakenreizen gaat veranderen… “Rekening houdend met de hoge brandstofprijzen, de vertraging van de economische groei en alles wat met corporate social responsibility

te maken heeft, kan je zeker ver-anderingen verwachten binnen de wereld van de zakenreizen, aldus Pascal Struyve, kersvers voorzit-ter van de BATM, en dit ter op-volging van Nora Buyschaert. Er zal door bedrijven nog meer naar kostenbesparende maatre-gelen gegrepen worden door ef-ficiënter om te springen met reis-budgetten. Nieuwe technologieën zoals audio- en videoconferencing zullen zeker aan belang winnen. Bedrijven gaan dan ook hun travel policy aanpassen, zeker weten”.  De gevolgen van de hoge brandstofprijzen zullen in eerste instantie vooral in de luchtvaart-

sector merkbaar zijn. Hoe gaat deze sector verder evolueren? “Er zal een nieuwe golf van con-solidatie binnen de sector onstaan. Dit kan zowel gebeuren aan de zij-de van de traditionele carriers als aan de zijde van de low cost carri-ers. De berichtgeving rond een mo-gelijke verregaande samenwerking tussen British Airways, American Airlines en Iberia enerzijds en Northwest Airlines en Delta an-derzijds, zijn daar mooie voorbeel-den van. Dergelijke veranderingen zullen zeker en vast hun impact hebben op het zakenreisgebeuren en de gemiddelde ticketprijzen die in de nabije toekomst best wel ge-voelig zouden kunnen stijgen”, al-dus struyve. Flexibiliteit is dus meer dan ooit aan de orde? “Alle vernoemde scenario’s ma-ken duidelijk dat je als bedrijf heel flexibel moet zijn inzake zakenrei-zen, en moet kunnen inspelen op deze veranderende marktsituaties om ervoor te zorgen dat je controle houdt over je uitgaven”. Kan een vereniging als batM hierin een rol spelen? “Tijdens onze ledensessies gaan we uiteraard inspelen op de ver-anderingen binnen de markt, aldus Struyve. Vorming en het aanbren-gen van wat we in het vakjargon “best practices” noemen, is één van de belangrijkste redenen van bestaan van een associatie als BATM.”

pascal Struyve voorzitter Batm

advertentie

Hoe gaan de zakenreizen evolueren, in het li-cht van de vertraagde economische groei en de problematiek van de brandstofprijzen? kostenbesparing lijkt nog belangrijker te gaan worden dan voordien al het geval was, dat staat buiten kijf. in deze gids brengen we u een actuele stand van zaken(reizen), mét tips voor een betere beheersbaar travel management. Fasten your seat belts.

Page 3: business travel - Mediaplanet

advertentie

tommy Hilfiger, het van origine amerikaanse mode-merk opgericht in 1985, is inmiddels een gevestigde naam in de modewereld. Het internationale kleding-

bedrijf organiseert ook muzikale evenementen als de Hilfiger Sessions, beheert tommy tv en is de uitgever van het zeer succesvolle boek iconic america. Het bedrijf boekt ongeveer 5500 zakenreizen per jaar, een aantal dat nog groeiende is. ongeveer 80 procent van deze reizen heeft europa als bestemming, de overige 20 procent gaan naar noord-amerika en azië. de gemiddelde zakenreis duurt 2 tot 3 dagen. richard veenstra is sinds mei 2000 travel manager bij tommy Hilfiger. Hij maakt graag gebruik van de airplus information manager, een miS-tool dat standaard en volledig op maat gemaakte rapportages verschaft over alle zakenreisuitgaven. veenstra is er enthousiast over: “De tool biedt uitstekende en zeer uitgebreide rapportages die eenvoudig en snel gemaakt zijn.” veenstra roemt ook de begeleiding van de airplus-medewerkers, die hij als ‘proactief’ en ‘professioneel’ kwalificeert.

Waarom heeft u gekozen voor airplus information manager?“AirPlus Information Manager is een zeer uitgebreid en nauw-keurig management informatie systeem waarmee ik tot in detail reiskosten kan analyseren. AirPlus staat bekend om de

hoge kwaliteit van data, die het gevolg is van het verzamelen van gegevens uit verschillende bronnen. Goede en betrouwbare data is voor mij essentieel, zonder goede data is het haast on-mogelijk een travel management programma professioneel te beheren.

steeds meer bedrijven hebben behoefte aan inter- nationaal geconsolideerde data. geldt dit ook voor tommy Hilfiger?“Jazeker, gegevens van verschillende landen en reisagenten worden automatisch geconsolideerd zodat een sterkere onderhandelingspositie ontstaat. Met AirPlus heb ik toe-gang tot alle informatie wereldwijd vanuit één enkele bron. Information Manager is een online tool en toegankelijk via de AirPlus Business Travel Portal. Managementinformatie is dus te allen tijde en vanuit elke locatie meteen bereikbaar. Het enige wat nodig is, is een internetaansluiting en de inloggegevens.”

tommY HilFigergoed inzicht in de zakenreiskosten is essentieel voor een travel manager

AIRPLUS. WHAT TRAVEL PAYMENT IS ALL ABOUT.AirPlus is sinds 20 jaar de specialist in wereldwijde betalingsoplossingen voor het beheer van zakenreisuitgaven. Voortaan kunt u met AirPlus de CO2 emissies en uitstoot van andere broeikasgassen als gevolg van uw vluchten volledig geïntegreerd compenseren. Door gebruik te maken van de AirPlus Company Account kunt u de vrijwillige bijdrage automatisch betalen en evalueren. U beslist met welke compensatieorganisatie u samenwerkt. AirPlus analyseert en levert geconsolideerde rapportages van al uw zakenreis-kosten. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Telefoon 070 – 22 30 15, e-mail [email protected], www.airplus.com

De AirPlus Company Account is het meest succesvolle betalingssysteem binnen het Universal Air Travel Plan (UATP).

“ AirPlus Information Manager is een zeer uitgebreid en

nauwkeurig management informatie systeem waarmee ik tot in detail

reiskosten kan analyseren „

“ Door gebruik van AirPlus Information Manager wordt ongeveer 25 procent bespaard aan tijd en kosten „

Welke rapportages zijn belangrijk voor u?“Uiteraard zijn de vluchtrapportages het belangrijkst. Het feit dat AirPlus pro-rated data levert is een enorm voordeel. In AirPlus Information Manager kan niet alleen op ticketniveau worden geanalyseerd maar ook op couponniveau. Markt- aandeel per luchtvaartmaatschappij zijn meteen inzichtelijk. Het is zelfs mogelijk met een zelf gedefinieerde rapportage bij-voorbeeld KLM Annex C routes buiten beschouwing te laten en zo accurate cijfers te krijgen om aan KLM te rapporteren.”

veel bedrijven hebben moeizaam inzicht in hotel- kosten. Hoe managet u dat? “In de nieuwe Information Manager zijn hotelrapportages uit-gebreid; een uitkomst aangezien wij hotelboekingen afrekenen met behulp van A.I.D.A. (AirPlus Integrated Data & Acceptance). Voorbeelden van verbeterde hotelrapportages zijn: topsteden, tophotels, topketens of marktaandeel van een hotel(keten) in een stad of land. Door gebruik van A.I.D.A. kunnen niet alleen reguliere vliegtickets maar ook low cost carriers, hotel boekingen, autohuur en treinreizen geanalyseerd worden.”

U heeft zeker een uitgebreide training gehad?“De AirPlus Information Manager is erg gebruikersvriendelijk en men heeft geen uitgebreide technische kennis nodig om het te gebruiken. Er zijn meer dan 40 standaardrapportages op te roepen met slechts enkele muisklikken.”

Wat als een standaard rapport niet voldoet aan uw vraag?“Het is mogelijk naast de standaardrapportages zelf rapporten samen te stellen via de Report Wizard. Deze zelfgemaakte rapporten kunnen voor toekomstig gebruik als sjabloon worden opgeslagen in een persoonlijk archief. Uniek is dat via de `Report Scheduler` ik volledig automatisch periodiek mijn rapportages krijg toegezonden!”

Uw tip om op zakenreiskosten te besparen?“Wij hebben het gebruik van de AirPlus-producten inmiddels wereldwijd uitgerold. Hoewel wij in de landen met verschillende agenten werken, kan ik met AirPlus zeer eenvoudig de totale omzet tot in de finesses in beeld krijgen en analyseren. Door gebruik van AirPlus Information Manager wordt ongeveer 25 procent bespaard aan tijd en kosten, waarbij grote be- sparingen worden bereikt door de betere onderhandelpositie met airlines en hotels. Elk bedrijf dat zakelijk reist en inzicht wil krijgen in zijn (inter)nationale zakenreisuitgaven is gebaat bij het gebruik van AirPlus Information Manager.”

richard veenstra, travel manager tommy Hilfiger

Page 4: business travel - Mediaplanet

� | business travel

advertentie

Hoe gaan de grote zakenreisketens de toekomst tegemoet, in het licht van de vertraagde economische groei en de problematiek van de brandstofprijzen? We hielden een rondvraag bij american express Business travel, carlson Wagonlit travel en Bcd travel.

Het houvast van de globalisering

tekSt: dannY verHeYden

Het woord besparing is al-leszins hét grote thema bij de grote zakenreiske-

tens. rien à faire…“Zakenreizen zijn erg conjunc-tuur gevoelig, aldus Michèle Dauwe, general manager Busi-ness Travel Benelux bij Ame-rican Express. Wij merken dat de effecten van de Amerikaanse subprime Europa bereikt heb-ben, weliswaar iets later dan verwacht, en dat Amerikaanse bedrijven besparingprogramma’s drastischer inzetten. De effecten van de olieprijzen en de talrijke taksverhogingen maken het rei-zen alsmaar duurder. Ik ver-wacht ook dat de vertraging van de economische groei zich verder zal zetten in het najaar.” bij CarlsonWagonlit travel (CWlt) wordt een vermindering van de budgetten voornamelijk bij de amerikaanse bedrijven waargenomen. “En dat heeft ongetwijfeld zijn impact op Europa, vertelt Jeroen van der Velde, commer-cieel directeur Carlson Wagonlit Travel. Aan de andere kant blijft de nood tot verplaatsen bestaan. Het outsourcen van de activitei-ten in ons land leidt weliswaar tot een vermindering van het personeel in België, maar ver-

hoogt het aantal reizen naar het buitenland.” Het verminderen van de totale reiskost is ook bij bCD travel aan de orde. uit een enquête uit-gevoerd met medewerking van 333 klanten, waarbij ze vragen kregen over hun toekomstige reispolitiek, kwam reiskostver-mindering als hét thema van het ogenblik naar voren. “De bedrijven stellen alles in het werk om hun totale reiskos-

ten te verlagen, evenwel zonder te raken aan andere toppriori-teiten zoals het verbeteren van de tevredenheid bij de reizigers en het optimaliseren van vei-ligheid en beveiliging voor de reizigers”, aldus Jean-François De Mol, director marketing bin-nen BCD Travel. Het toegenomen gebruik van online reserveringen past alleszins in de intentie van de bedrijven om hun kosten te drukken. 11% van onze klanten heeft het gebruik van het online boekingsinstrument vorig jaar opgevoerd. Van ondernemingen

die nog niet over een dergelijk in-strument beschikken, plant 47% de invoering ervan tijdens de ko-mende twee jaar.” De brandstof dan. Geen “ca-deau” voor de sector, laat dat duidelijk zijn… “Het effect van de brandstof-kost op de luchtvaart is drama-tisch”, aldus Michèle Dauwe. “Luchtvaartmaatschappijen zijn dan ook erg begaan met drasti-sche kostenbesparingen (minder vluchten, personeelsafvloeiing), maar moeten tegelijkertijd de no-dige investeringen realiseren om nieuwe, minder kerosine verslin-dende toestellen aan te kopen.” voor Carlson Wagonlit travel

is het duidelijk: de brandstofkost zal tot een consolidatiegolf bij de airlines leiden, én de capaciteit zal verminderen, zowel qua fre-quenties als aantal bestemmin-gen. Hoe hoger de brandstofkost, hoe meer bedrijven zullen zoe-ken naar alternatieven, zo luidt het bij bCD travel. De luchtvaartmaatschappijen beginnen ook steeds meer “ex-tra’s” te vragen voor bv. eten en drinken aan boord (united airlines start weldra een test in dit verband op interconti-nentale routes, weliswaar enkel in de economy klassen), stoel-keuze, dekens, hoofdtelefoons... als passagier komt het erop aan

“ Het effect van de brandstofkost op de

luchtvaart is dramatisch „

“ Globaal bekeken ligt het voor de hand dat de zakenreizen in 2009 duurder zullen worden „

zich zo goed mogelijk te laten in-formeren, zodat men zich vooraf kan indekken tegen alle moge-lijke extra’s. Met die wetenschap voor ogen dat elke luchtvaart-maatschappij er wel een andere politiek terzake op nahoudt... Globaal bekeken ligt het voor de hand dat de zakenreizen in 2009 duurder zullen worden. “Wij houden rekening met een toename van 5 à 8%, ook al heeft de brandstofprijs de neiging om te gaan dalen”, aldus Michèle Dauwe. Carlson Wagonlit travel stelt dat de zakenreizen richting azië, rusland en het Midden-Oosten duurder zullen worden, voor

europa geldt een status quo en zelfs een lichte daling, zakenrei-zen naar noord-amerika worden goedkoper. “Eind 2007 werd een verhoging van de tarieven voor 2008 voor-speld, maar niet op het niveau waarop het zich nu bevindt door de hoge brandstofkosten”, vertelt Jean-François De Mol van BCD Travel. “Voor ons is het nog iets te vroeg om exacte voorspellin-gen voor 2009 te formuleren.” “Gelukkig” vormt de globali-sering van de wereld een hou-vast voor de zakenreiswereld. “Globalisering kent geen gren-zen”, meent Michèle Dauwe, “en het is beslist een element dat

de reiswereld ten goede komt. Het leeuwen deel van de zakenrei-zen vindt plaats binnen Europa, en dit zal hoogstwaarschijnlijk zo blijven. India en China zit-ten natuurlijk in de lift; heel wat Belgische bedrijven hebben daar investeringen gemaakt en vliegen er regelmatig naartoe.” “Vergeet Brazilië en Rusland niet”, zo stelt Jeroen van der Velde. “Het zijn opkomende su-permachten waarvan we nog veel gaan horen. Ook het Midden-Oosten werkt gestaag aan een opmars, dat merk je ook aan het alsmaar toenemend vliegverkeer binnen de regio.” “Uit onze enquête is gebleken dat meer dan de helft van onze aankopers voorspelt dat de vraag naar reizen tegen het einde van 2009 zal stijgen”, aldus Jean-François De Mol. “De stijging van de vraag zal in belangrijke mate gevoed worden door een toename in opkomende – en groeimark-ten. Zo verwacht 27% van onze kopers dat de vraag in Azië met meer dan 10% zal toenemen. Dit compenseert dan de daling van de vraag in de USA, even-eens met ongeveer 10%.” naast de globalisering is er “gelukkig” nog steeds de goed-kope dollar. “Dat maakt dat een aantal Amerikaanse bestemmingen, met New York op kop, het goed doen”, vervolgt Jean-François De Mol. “Dichter bij huis blijven Londen en Parijs dé topbestem-mingen voor zakenreizigers.”

Bron: airplus international

emrah turudu / iStockphoto

tekSt: dannY verHeYden

Hoe is, met deze filosofie op de achtergrond, het investeringsklimaat voor

belgische bedrijven die in londen een zaak willen opstarten, gege-ven de ongunstige wisselkoersen van de pond tegenover de euro? We stelden de vraag aan Michel vanhoonacker, voorzitter van de belgian-luxembourg Chamber of Commerce in Great-britain. “Londen is een erg competitie-ve stad en de vraag lijkt steeds het aanbod te overstijgen”, zo stelt hij. “Eén en ander heeft onder andere tot gevolg dat de huur van een pand zeer hoog is, wat weliswaar wordt gecompen-seerd door het feit dat de salaris-sen 10% hoger liggen dan in de rest van het land. Gelukkig kan de huidige “credit crunch” deze druk wel wat wegnemen, waar-door het enigszins makkelijker wordt om te investeren. Aan de andere kant zijn de banken mo-menteel erg voorzichtig en is het moeilijk om kredieten los te we-ken.” De economische groei ligt aan de lage kant momenteel, dat is een onomkeerbaar feit…“Na 16 jaar groei is er op dit moment een nulgroei in Groot-Brittannië, aldus Vanhoonacker. Anderzijds zien we wel dat de

Page 5: business travel - Mediaplanet

business travel | �

advertentie

in parijs vindt je een deel van de wereld, voor de héle wereld moet je naar londen, ongetwijfeld de meest kosmopolitische stad van europa. Het is een smeltkroes van culturen, echt “British” kan je de stad al lang niet meer noemen. officiële cijfers tonen ook aan dat 80% van de inwoners van londen er niet eens geboren is.

londen calling

werkloosheidscijfers nog altijd bijzonder laag zijn, wat toch erg belangrijk is. Bovendien wordt de druk op de grondstofprijzen verlicht. Blijft natuurlijk de nog immers belangrijke vastgoedmarkt die verder blijft kwakkelen. Ook hier is er na jaren van enorme, zelfs overdreven groei een negatieve groei aan de gang, wat psycholo-gisch een zware impact heeft op de eindconsument. Toch dient dit met een korreltje zout genomen

te worden, en dan wel omdat de prijzen thans op het niveau van begin 2007 staan, wat nog steeds erg goed is. Het echte probleem

is dat “first time buyers” zich geen huis kunnen veroorloven, waardoor de druk op de prijzen is weggevallen. Komt daarbij dat de overheid met allerlei voorstel-

len op de proppen komt om dit first time buyer probleem op te lossen, maar tot nu toe nog geen definitieve beslissing heeft geno-

“ Het aantal actieve Belgen in Groot-Brittannië wordt momenteel op een 17.000 geschat „

men. Iedereen kijkt bijgevolg de kat uit de boom, met alle gevol-gen vandien. Laat ons stellen dat het consu-mentengedrag rond de Kerstperi-

ode een belangrijke waardemeter zal zijn voor het al dan niet “feel good” gedrag van de Britse con-sument”. Het aantal actieve belgen in Groot-brittannië wordt mo-menteel op een 17.000 geschat. er zijn ook een 300tal bedrij-ven actief met o.a. belgische investeerders. specifieke secto-ren waarin belgische bedrijven primeren zijn er niet. bovenaan de lijst komen logischerwijze de sectoren met een hoge intrin-sieke waarde zoals diamant, che-mie, farmaceutica en machine-onderdelen. niet onbelangrijk: hoe is het fiscale klimaat (taksen, btW, so-ciale bijdragen…) in vergelijking met de belgische markt?“Groot-Brittannië heeft een re-latief gunstig regime, al is dat de laatste jaren onder het Labour-bewind wel enigszins afge-nomen”, zo weet Vanhoonacker. “Personen- en bedrijfsbelasting zijn lager, de BTW bedraagt 17,5% en wordt niet op voed-sel noch kinderkledij toegepast. De sociale bijdragen zijn zowel voor de werknemer als de werkge-ver een stuk lager in vergelijking met België. Globaal hou je netto dus meer over. De meeste mensen gaan nog altijd uit van het feit dat wat in ons land 1 euro kost, in Londen 1 pond kost.”

iStockphoto

tekSt: dannY verHeYden

Hoe is, met deze filosofie op de achtergrond, het investeringsklimaat voor

belgische bedrijven die in londen een zaak willen opstarten, gege-ven de ongunstige wisselkoersen van de pond tegenover de euro? We stelden de vraag aan Michel vanhoonacker, voorzitter van de belgian-luxembourg Chamber of Commerce in Great-britain. “Londen is een erg competitie-ve stad en de vraag lijkt steeds het aanbod te overstijgen”, zo stelt hij. “Eén en ander heeft onder andere tot gevolg dat de huur van een pand zeer hoog is, wat weliswaar wordt gecompen-seerd door het feit dat de salaris-sen 10% hoger liggen dan in de rest van het land. Gelukkig kan de huidige “credit crunch” deze druk wel wat wegnemen, waar-door het enigszins makkelijker wordt om te investeren. Aan de andere kant zijn de banken mo-menteel erg voorzichtig en is het moeilijk om kredieten los te we-ken.” De economische groei ligt aan de lage kant momenteel, dat is een onomkeerbaar feit…“Na 16 jaar groei is er op dit moment een nulgroei in Groot-Brittannië, aldus Vanhoonacker. Anderzijds zien we wel dat de

Page 6: business travel - Mediaplanet

� | business travel

advertentie

met meer dan 30 jaar ervaring in de zakenreiswereld, is georges rivel, wiens kantoor zich pal in de antwerpse diamantwijk bevindt, één van de meest gedegen zakenreisagenten van het land. “op zijn eentje” schopte hij het tot de vierde verkoper van airline tickets in ons land.

toegang tot het “global network”

tekSt: dannY verHeYden

Maar, destijds begon-nen als onafhankelijk reisagent, heeft ook hij

zich, in 2006, aangesloten bij een

groot internationaal concern, meerbepaald de Hogg robinson Group, één van de grote spelers na de mega zakenreisconcerns à la amex en CWlt. “De dag van vandaag is het heel moeilijk om als onafhan-kelijk kantoor overeind te blij-ven”, aldus rivel. “Je kan bijna niet anders dan je aansluiten bij een “grote groep”. Dank-zij onze toetreding tot de Hogg Robinson Group beschikken we over een “global network”, ver-spreid over meer dan 100 landen wereldwijd. De aankoopkracht van de groep is ook veel groter dan wanneer je als kleine onaf-hankelijke reisagent tewerk gaat. Met een klein kantoor maak je ook bijna geen kans meer om een offerte erdoor te krijgen bij

een grote multinational. Bij een groot concern is de creativiteit bij de onderhandelingen naar contracten toe veel groter.”

Ook het personeel moet 7 da-gen op 7, 24 uur op 24 paraat staan, mede door de tijdsver-schillen in de wereld.

georges rivel, managing director Hrg

Belgium

tekSt: dannY verHeYden

de kracht van de juiste informatie

tekSt: dannY verHeYden

Op welke markten in de benelux kan/zal airPlus verder expanderen?“Onze focus ligt op het business travel segment en daarin willen we de beste zijn, aldus Lian Wolfs, Country Manager BeNeLux. Vanuit deze benadering willen we onze markt verruimen met alle facetten die verband houden met het optimaliseren van de proces-sen inzake de verwerking en de opvolging van alle zakelijke uit-gaven. Eén van onze doelstellin-gen hierbij is de acceptatie van onze Company Account (centrale betaalrekening) zoveel mogelijk uit te breiden: luchtvaartickets, treintickets, car rental, low cost carriers, agency fees, CO2 bij- dragen en zelfs hotelafrekeningen. We zoeken steeds naar nieuwe

toepassingen en willen zoveel mogelijk waarde toevoegen aan onze producten en diensten, ten-einde ons steeds sterker te posi-tioneren als preferred partner in-zake business travel management naar onze klanten toe.” Hoe benadert u de lokale mark-ten, in het zicht van een steeds toenemende globalisering?“AirPlus is ook een duidelijk voorbeeld van het principe “think global, act local”, aldus Wolfs. Wij bieden wereldwijd eenzelfde oplossing aan, zowel op het vlak van de betaling als op het vlak van de data verwerking en de kwaliteit van de informatie die wordt aangeleverd. Doch, de im-plementatie en de customer sup-port gebeurt steeds lokaal, zodat wij kunnen rekening houden met de specifieke behoeften, toepas-singen, eigenheden en eigenaar-digheden van de lokale mark-ten.”Wat is uw visie naar 2009 op het vlak van zakenreizen; worden deze duurder?“Zakenreizen zijn een essentieel onderdeel van de internationale bedrijfsvoering. Een direct menselijk contact is gelukkig nog steeds de beste manier van zakendoen. Wij blijven geloven in een verdere groei van de markt inzake zakenreizen.Door de groeiende inter- nationalisering en globalisering

wordt de wereld ook kleiner, waardoor er steeds verder wordt gereisd. Uiteraard zijn wij ook gevoelig voor de vertraging van de economische groei of stijging van brandstofprijzen, maar wij zijn heel erg gedreven door innovatie en kunnen hierdoor anticiperen op trends en tendensen.

We merken wel dat de zaken- reiziger steeds meer bewust wordt van de impact die veelvul-dig reizen met zich meebrengt.Op die manier wordt er bewuster omgegaan met de manier waarop gereisd wordt en met het budget dat dit vertegenwoordigt. Als dusdanig gaat men meer

nadenken over de noodzaak van een geplande trip. Wij zien dat meer en meer bedrijven daar waar mogelijk opteren voor low cost carriers. De kracht van AirPlus is dat wij zowel traditionele als ook low cost carriers kunnen verrekenen via de AirPlus Company Account.”

Bron: airplus international

Het beheren van de reiskosten blijft de prioriteit in travel management. airplus is alleszins aan een sterke opmars bezig in onze contreien.

lian Wolfs, country manager Benelux,

airplus international

“Wij zijn alleszins steeds be-reikbaar, dag en nacht. Drie-vierde van ons personeel werkt hier al meer dan 20 jaar. Je moet er ook voor zorgen dat de klanten steeds door dezelfde medewerkers, of door kleine teams van 2 à 3 medewerkers, benaderd worden. Het vertrou-wen dat daaruit groeit, is heel belangrijk. Klanten gaan ook veel meer de “performance” van hun zakenreisbureau na. Zelf ga ik ook, als gm, met de klan-ten aan tafel zitten; dat zal je bij de mega-zakenreisconcerns niet snel meemaken. Daar heb je gemiddeld ook 10 ladders, ikzelf kan beslissen op 2 seconden. Ik vind het belangrijk dat je op directie-niveau steeds bereik-baar kan zijn.”

ugur evirgen / iStockphoto

Page 7: business travel - Mediaplanet

business travel | �

advertentie

individuele passagiers zijn belangrijk, passagiers uit de bedrijfwereld zijn nog belangrijker om de eenvoudige reden dat ze frequent(er) reizen. Hoe richten de allianties zich naar bedrijven toe? We stelden de vraag aan Filip lemmens, de Belgische commerciële directeur van de oneworld alliantie, met basis in het canadese vancouver.

the price must be right

tekSt: dannY verHeYden

“Je kan de markt opdelen in drie segmenten”, aldus lemmens. “Je hebt degenen die enkele keren per jaar reizen; daar zie je vaak dat ze een contract hebben met air-line uit de alliantie. Vervolgens heb je die bedrijven die geen li-miet kennen in hun vliegfre-quentie, en beroep doen op ver-schillende leden van de alliantie. Op het derde niveau heb je de

multinationals die we met een “global sales proposition” bena-deren, de echt grote jongens zeg maar die op het volledige netwerk van de alliantie beroep doen.” Groot of klein, de desiderata zijn zowat overal dezelfde. “Passagiers zijn veel oppor-tunistischer geworden tegenover vroeger, aldus Lemmens. Ze zijn vrijwel constant op zoek naar de goedkoopste tarieven.” Op deze sterk conurrentiële markt pakt oneworld uit met businessflyer programma. in ons land telt het programma mo-menteel een 600tal leden, en dan zowel KMO’s als grote multina-tionals. Het programma is gratis en kent geen restricties. er is geen volume commitment vereist om van de voordelen (kortingen op

tickets naar meer dan 100 ste-den wereldwijd) gebruik te kun-nen maken, het programma geldt reeds vanaf 1 ticket, je dient wel binnen de 18 maanden na je eer-ste vlucht een nieuwe vlucht uit te voeren. businessflyer staat niet enkel open voor de travel mana-gers, maar ook voor (andere) rei-zigers binnen de bedrijven. “Hierin onderscheiden we ons van de collega’s, aldus Lemmens. Zij spelen veel meer in op het loya-liteitsaspect. Wij bieden al kortin-gen aan vanaf 1 vlucht, de vluch-ten in economy worden eveneens verrekend, en de tickets zijn ook overdraagbaar naar andere rei-zigers binnen het bedrijf. Bij een online booking krijg je meteen een overzicht van alle tarieven, en kan je aan het vergelijken slaan, aldus Lemmens. Dàt is wat de klanten

willen. Bedrijven kunnen natuur-lijk ook bij hun geprefereerde reis-agent aankloppen.” Hoe profileert oneworld zich verder tegenover de andere al-lianties? “oneworld is een alliantie van individueel sterke maatschappijen, aldus Lemmens. British Airways heeft een sterke reputatie in het business class segment, American Airlines is de nummer één in de USA, Cathay pacific won al ver-schillende service awards, Qantas is de enige Australische carrier die lid is van een alliantie enz”. Maar, er zijn nog “witte plek-ken”..? “India, Rusland, China en Bra-zilië zijn inderdaad gebieden waar er nog groeimogelijkheden zijn, aldus Lemmens. In het Midden-Oosten staan we sterk met Royal

Jordanian. Volgend jaar treedt ook Mexicana toe, airline die reeds code share overeenkomsten had lopen met enkele van onze leden en onze positie in Midden- en Zuid-Amerika versterkt. Het is anderzijds duidelijk dat de golf van consolidatie die momenteel door de luchtvaart raast, ook zijn gevolgen zal hebben op de allianties.” in dit verband is het ook in ons land uitkijken naar wat bv. een brussels airlines zal ondernemen. Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, maar tegelij-kertijd wetend dat je het vel van de beer niet mag verkopen voor hij geschoten is, zal brussels air-lines opgaan in lufthansa en al-dus automatisch toetreden tot de star alliance. Of komt er nog een dues ex machina opdagen?

Filip lemmens, Belgische commerciële

directeur oneworld

Page 8: business travel - Mediaplanet

� | business travel

tekSt: dannY verHeYden

Hong kong is ongetwijfeld één van de meest dynamische en bruisende steden ter wereld. de stad groeit dag na dag, de skyline lijkt alsmaar imposanter te worden.

Hong kong: where east meets West

tekSt: dannY verHeYden

De meeste zakenreizigers krijgen vooral te maken met Hong kong island,

het financiële hart van de stad met ook een europese inslag. aan de overkant wacht het meer aziatische ogende Kowloon, bereikbaar via de altijd zo druk bevaren victoria Harbour. Zaken staan boven alles in Hong Kong, en er wordt dan ook alles aan gedaan om het de

zakenreiziger zo veel mogelijk naar zijn/haar zin te maken. Hong Kong beschikt met Chep lap Kok alleszins over één van de beste luchthavens ter we-reld. Deze luchthaven verving in 1998 de legendarische, in de stad gelegen Kai tak luchtha-ven, die vooral om haar spec-taculaire landingen bekend stond. een expresstrein brengt je voortaan op 45 minuten van Hong Kong international air-port naar het centrum. Handig.

De vergaderinfrastructuur van Hong Kong is prima. alle hotels beschikken over de nodi-ge faciliteiten terzake. Je vindt in Hong Kong ook de beste res-taurants, met een keuze uit alle mogelijke keukens ter wereld. service wordt hoog in het vaan-del gedragen, de manier waar-op alles georganiseerd wordt is vaak verbazend efficiënt. De vraag is: hoe kan/moet je je Chinese zakenpartner het best inschatten, wil je met een vol

als toerist wil je in new York city bij wijze van spreke nooit gaan slapen. de stad biedt dusdanig veel mogelijkheden dat je van elk uur dat je aanwezig bent, tenvolle wil genieten. economisch gezien gaat het de stad, en de uSa in zijn geheel, momenteel iets minder voor de wind, wat zich weerspiegelt in een matig consumptiegedrag.

new York city: the sky is the limit

tekSt: dannY verHeYden

natuurlijk hebben de reeds aanwezige bedrijven ten volle kunnen profiteren

van de lage dollarkoers tegenover de euro. bedrijven die productie-centra in de usa én europa heb-ben, deden en doen hier zeker hun voordeel mee. Het sterke staaltje city mar-keting dat na de 9/11 aanslagen werd opgezet, heeft er ondertus-sen ook voor gezorgd dat new York City weer die nimmer afla-tende magneet is geworden naar investeerders toe. als grootste stad van de usa en als financieel wereldcentrum heeft new York City dan ook een zeer veelzijdig economisch leven aan te bieden. van de beroepsbe-volking vindt ongeveer 15% werk in de industrie en 85% in de han-

del, transport en overige dienst-verlening. binnen de stad new York heeft Manhattan het economische over-wicht. Het economisch brandpunt van de stad is het zakencentrum Central business District, dat zich

uitstrekt van de battery in het zuiden tot langs 61st street, bijna de helft zeg maar van het eiland Manhattan. in Midtown ontwik-kelde zich een tweede zakendis-trict, gelegen rond rockefeller Center.

samen met new Orleans be-hoort de haven van new York nog altijd tot de twee belangrijkste ha-vens van het land, vooral op het vlak van containervervoer, ook al is de invloed iets verminderd. De belangrijkste industrietak is van oudsher de kleding- en mode-industrie, gevolgd door grafische, electronische, chemische en voe-dingsmiddelenindustrie. Manhattan is het centrum van de handel en de dienstverlening, en dan met name in het bank- en verzekeringswezen. Het grootste financiële centrum van de wereld is lower Manhattan, waar de new York stock exchange (broad sy-reet, Wall street) en de american stock exchange (trinity Place) gevestigd zijn. new York staat uiterard ook

bekend als vestigingsplaats van een aantal internationale organi-saties, waarvan de verenigde na-ties natuurlijk de meest bekende vormt. Hoe is het dagelijks verkeer in new York? vervoer en verkeer vormen een probleem zonder meer, al verloopt de toegang tot het centrum van Manhatan over de weg verhoudingsgewijs be-ter dan de toegang tot de meeste kleinere amerikaanse steden. Het snelste en ook het goedkoop-ste vervoersmiddel is echter de metro. Het net beslaat meer dan 1000 km, en tijdens de spitsuren rijden de treinen op de hoofdtra-jecten om de minuut; ondenkbaar in onze contreien…

“ Samen met New Orleans behoort de haven van New York nog altijd

tot de twee belangrijkste havens van het land „

Met John F. Kennedy interna-tional airport, newark liberty international airport en la Guar-dia airport beschikt new York City over 3 internationale lucht-havens. Waarbij we uit ervaring weten dat je via newark het snelst in het hart van Manhattan geraakt…

iStockphotooktay / iStockphoto

Jet airways

Page 9: business travel - Mediaplanet

business travel | �

de consolidatiegolf in de luchtvaart is volop aan de gang (in europa is met name lufthansa op het overnamepad geslagen, maar ook in de uSa staan er fusies en/of overnames op til). toch zijn er carriers die het lidmaatschap van een luchtvaartalliantie afzweren, terwijl men er op papier alleen maar voordelen uit kan halen, zoals bv. het goedkoper kunnen aankopen van die oh zo dure brandstof. een mooi voorbeeld van een hoogwaardige carrier die zijn eigen koers blijft varen, is Jet airways.

bangalore: rechtstreeks vanuit brussel

tekSt: dannY verHeYden

“Het feit dat we geen lid zijn van een alliantie heeft als voordeel dat we over de verschillende al-lianties heen kunnen samenwer-ken”, aldus stefan Hollands, ge-neral manager Jet airways voor belgië en nederland. “Een mooi voorbeeld zijn onze codeshare akkoorden met United Airlines, All Nippon Airways, Air Cana-da (leden van de Star Alliance), American Airlines en Qantas (leden van oneworld). Deze co-deshares maken deel uit van onze missie om Jet Airways op een verantwoorde manier te laten groeien. We hebben de voorbije 3 jaar 20 nieuwe internationale bestemmingen geopend; bij mijn weten is er geen enkele andere luchtvaartmaatschappij die ons dat nagedaan heeft. Deze maand rollen er twee Airbus A330 toe-

Hong kong: where east meets Westorderboekje weer het vliegtuig opstappen? Het is ook tijdens de recente Olympische spelen in Peking meermaals aan bod gekomen: als zakenman doe je er best aan om de lokale geplo-gendheden met het nodige res-pect te behandelen. Meer dan in onze contreien wordt er, naar vestimentaire outfit toe, belang gehecht aan de klassieke combinatie van een pak met das, ook als de thermometer meer dan 30 gra-den aanwijst en de luchtvoch-tigheid nauwelijks te harden is. Je Chinese gastheer zal er ook op staan om de lunch of het diner te betalen. uiteraard mag je zeker geen visitekaartjes ver-

stellen van de band in Toulouse, en het vergt veel tijd en energie om dit op een correcte manier te plannen en te implementeren. Maar intern volgen we de huidige evoluties op de markt natuurlijk van zeer dichtbij.” Hoe schat u de huidige conso-lidatiegolf in? “De consolidatiegolf was al eventjes bezig maar draait nu op volle toeren”, aldus Hollands. “Alitalia, Iberia en brussels airli-nes zijn daar maar enkele voor-beelden van. De kleine marges in de luchtvaart zorgen ervoor dat synergieën en schaalvoordelen sleutelbegrippen zijn om de kos-ten te drukken. Aangezien deze grote consolidatie-spelers ook de allianties beheren, zal Jet Air-ways ooit de keuze moeten maken om tot een allaintie toe te treden, maar momenteel kunnen we daar geen exacte timing op plaatsen. Jet Airways heeft wel een troef die aantrekkelijk is voor alle al-lianties, namelijk toegang tot de groeiende Indische markt.” Jet airways heeft zich op korte tijd alleszins ontwikkeld tot een carrier van een hoogwaardig ni-veau. Onlangs nog viel de carrier in de prijzen op de toch wel al-tijd kritische nederlandse markt. Op de site www.vliegtarieven.nl, waar passagiers hun vliegerva-

geten. een gouden tip tot slot: laat tijdens de lunch of het diner je eetstokjes niet vallen. voor een

Chinees betekent dit immers dat er ongeluk om de hoek loert, en dat kan je uiteraard best ver-mijden.

ringen kunnen delen met andere passagiers, behaalde Jet airways een eerste plaats in de categorie passagierservaring. “We hechten veel belang aan het service-niveau, en we bie-den ook ruime stoelen aan”, zegt Hollands. “We bieden ook een (zeer) ruim aanbod aan films, opgedeeld in een Hollywood en een Bollywood gedeelte, zowel met actuele films als klassiekers, in beide genres. In totaal bieden wij 500 uren aan video aan, zo-wel in economy als in business class en op een groot TV-scherm. Op culinair vlak introduceerden we onlangs door Yves Mattagne gesigneerde maaltijden, naast de Indische, vegetarische en koosjer gerechten.” vanaf 26 oktober voegt Jet airways haar vluchtschema’s van en naar brussel samen, waardoor er 7 toestellen “ver-werkt” dienen te worden tussen 8 en 10 uur ‘s ochtends. uit indië komen toestellen aan uit Delhi, Mumbai, Chennai en de nieu-we bestemming bangalore. uit noord-amerika zijn er vluchten uit new York JFK en newark, en toronto uit Canada. “Op de Delhi-Brussel-New York JFK route zetten we vanaf het winterseizoen mogelijk op-nieuw een B777 in”, aldus Hol-

lands. “Momenteel wordt de rou-te bediend door een A330. We werken ook aan de lancering van nieuwe zakenreisbestemmingen vanuit Brussel, in Noord-Ame-rika en India. Bangalore is dus nieuw, mogelijk volgen er nog.” new York is natuurlijk een sterk concurrentiële bestemming vanuit brussel. Wat zijn de usP’s van Jet airways? “De concurrentie mikt meer op het beyond verkeer, terwijl wij het op een point-to-point politiek houden”, verklaart Hol-lands. “Je mag ook niet vergeten dat de grootste markt op New York voor ons nog steeds de In-diase markt is.” Zakenreizigers gaan graag

Stefan Hollands, general manager

Benelux Jet airways

aan boord van een “leeg” toe-stel, zonder dat er passagiers aan boord zijn die al een inter-continentale vlucht achter de rug hebben. “De toestellen die vanuit de intercontinentale bestemmin-gen toekomen, worden volledig gecleand”, zegt Hollands. “Alle passagiers dienen daartoe het toestel te verlaten. Het biedt ons ook de gelegenheid om verse ca-tering producten aan boord te brengen. De passagier stapt dus aan boord van een “vers” toestel zeg maar.” Web check-in vanuit brussel kan momenteel nog niet, maar daar wordt in de nabije toekomst een mouw aan gepast.

Jet airways

BuroSix communication

BuroSix communication

Page 10: business travel - Mediaplanet

10 | business travel

advertentie

advertentie

de toetreding tot de europese unie per 1 mei 2004 heeft polen in het algemeen en de hoofdstad Warschau in het bijzonder nieuwe economische impulsen bezorgd. Het land wil vooral op het vlak van de nieuwe technologieën buitenlandse investeerders aantrekken.

Warschau: open voor nieuwe technologieën

tekSt: dannY verHeYden

De economische groei van de laatste jaren is alvast opmerkelijk in Polen.

in 2006 werd een groei van 6,1% genoteerd, vorig jaar ging het om een groei van 6,6%. vol-gens de europese Commissie wordt dit jaar een groei beoogd van 5,3%. innovatie én privatisering zijn de sleutelwoorden in de Poolse economie. De overheid wil tegen 2011 liefst 1000 bedrijven ge-privatiseerd zien, en dit in alle sectoren van de economie. Dit jaar komen vooral bedrijven uit de chemie, de energie en de far-maceutica aan bod. binnenlandse consumptie (er is een markt van 38 miljoen consumenten), (buitenlandse) investeringen en export vormen de steunpilaren van de Poolse economie. De export steeg vorig jaar met 15%, meer dan 55% van de export naar belgië bestaat uit industriële producten. vorig jaar werd er voor 13 miljard euro geïnvesteerd in Polen. als men teruggaat tot het begin van de jaren ‘90 werd er voor meer dan 117 miljard euro geïnvesteerd in het land.

De werkloosheid is ondertus-sen gedaald tot 10,5% van de actieve bevolking, of het laag-ste niveau van de 10 afgelo-pen jaren. in 2006 bedroeg de werkloosheidsgraad nog 14,9%. Het bewijs dat de economische expansie nieuwe jobs oplevert. De Poolse bevolking is bo-vendien jong (de helft is minder dan 35 jaar) en zeer goed opge-voed; er zijn meer dan 2 miljoen universiteitsstudenten (in 2006 werden er 394.000 afgestudeer-den van hogescholen geteld). De Polen hebben ook de naam “harde werkers” te zijn. Momenteel bevindt ons land zich op een tiende plaats in de ranking van de landen waarmee

Polen samenwerkt. De onderlin-ge handelsrelaties drukken zich uit in een bedrag van 5,7 miljard euro. industriële producten ver-tegenwoordigen 45% van de belgische import in Polen. neemt men daar ook de chemische pro-

ducten bij, dan komt men aan een cijfer van 80%. belgië behoort alleszins tot de top investeerders in Polen. eind 2006 werd er voor meer dan 3 miljard euro aan belgische in-

vesteringen in Polen geteld. in totaal zijn er reeds meer dan 500 belgische bedrijven in Polen gevestigd, met als belangrijke voorbeelden KbC bank, Fortis bank, electrabel, lhoist, solvay, Materne-Confilux enz. een interessante opportuniteit, ook voor belgische bedrijven, vormt alleszins het komende eK voetbal, dat in 2012 georgani-seerd wordt in Polen én Oekra-ine, en dus vooral op het vlak van wegeninfrastructuur, sport-complexen, hotellerie, luchtha-veninfrastructuur en dergelijke, de nodige input kan gebruiken. Het investeringsklimaat in Polen is alleszins voordelig. De macro-economiche situatie is gunstig, het fiscale systeem is ge-baseerd op een bedrijfsbelasting van 19%, en er is een nieuw sy-

tekSt: dannY verHeYden

“ Een interessante opportuniteit, ook voor Belgische bedrijven, vormt alleszins het komende EK Voetbal, dat in

2012 georganiseerd wordt in Polen én Oekraïne „steem voor de personenbelasting op komst. De arbeidskost ligt bo-vendien nog altijd veel lager dan in de “Westerse” landen. buitenlandse investeerders kunnen ook beroep doen op fi-

nanciële steun van de overheid en de Poolse regio’s. Ze hebben eveneens toegang tot europese fondsen, en er zijn voorde-lige investeringscondities in de speciale ecomische Zones en de technologische Parken. Polen profileert zich ook steeds meer als een “hot spot” voor research en ontwikkeling, en herbergt heel wat diensten-centra van mondiale groepen zoals ibM, intel, lG electronics, Microsoft, Motorola, siemens enz. er wordt ook volop geïnves-teerd in de electronische branche (televisies, plasma schermen) en de informatica.

Wizz air

Wizz air

Page 11: business travel - Mediaplanet

business travel | 11

advertentie

advertentie

meer en meer bedrijven zoeken een creatieve oplossing wanneer het op incentives aankomt, en dan komen cruises om het hoekje kijken.

een schip binnen het schip

tekSt: dannY verHeYden

Cruises worden alsmaar populairder in belgië, al moet de échte “boom”

nog komen. vorig jaar gingen er ruim 47.000 belgen op cruise, een groei van 100% op 5 jaar tijd. De Middellandse Zee blijft het populairste cruisegebied voor de belgen.

De rederijen zitten ondertus-sen allesbehalve stil. er zijn niet minder dan 42 nieuwe cruise-schepen in aanbouw, goed voor ruim 105.000 nieuwe bedden. alles wijst erop dat de sector de komende jaren gaat “boomen”. uiteraard staan de rederijen niet enkel open voor leisure

passagiers. De kwaliteit van het product op zich (een cruise le-vert bijna steeds een grote te-vredenheidsgraad op) maakt dat ook steeds meer en meer bedrij-ven “ter zee” willen. er is natuurlijk een enorme variëteit in het aanbod, en dan komt het er als MiCe-organiser op aan het juiste product aan het juiste cliënteel voor te stellen. bedrijven kunnen natuurlijk een “eigen” schip charteren (ver-schillende rederijen bieden deze mogelijkheid aan), maar dat heeft uiteraard een aanzienlijk kos-tenplaatje tot gevolg. De enter-tainment faciliteiten aan boord van deze kleinere schepen zijn vaak ook eerder beperkt, zodat ‘s avonds de verveling wel eens kan toeslaan, en dat is in een incen-tive en/of teambuilding activiteit uiteraard niet de bedoeling. aan boord van de megasche-pen bestaat dan weer de kans

dat de MiCe-deelnemers verlo-ren kunnen lopen in de massa. als MiCe-organiser heb je dan minder vat op je deelnemers, ter-wijl het toch de bedoeling is om iedereen in het gareel te houden en een aanhoudend groepsgevoel te creëren. Maar, net zoals men in be-paalde hotels een eigen verdie-ping kan afhuren, kan men ook aan boord van een cruiseschip een eigen dek afhuren én het be-drijfsmatig aankleden. De italiaanse rederij MsC Crui-ses lanceert in het najaar het con-cept van “het schip in het schip” aan boord van het nieuwbouw-schip de Fantasia. bedrijven kun-nen dan 3 privé dekken afhuren (met 99 suites, alle vergaderfaci-liteiten) om hun MiCe-activiteit te creëren. Op die manier blijft de groep “samen”, terwijl men na de uren toch gebruik kan ma-ken van de algemene faciliteiten

aan boord. vergelijk het met het systeem van de riu en iberostar all in hotelketens; als je logeert in een “Grand” hotel van deze ketens, kan je ook van de facili-teiten van de nabijgelegen hotels gebruik maken. een bijkomend voordeel van een cruise is dat je je als MiCe-organiser een perfect beeld kan vormen van de kosten die aan de activiteit verbonden zijn. im-mers, vrijwel alles aan boord is inbegrepen, je praat bij wijze van spreken over een all inclu-sive product, een formule die alsmaar beter scoort, ook in het leisure gebeuren. Je moet ook niet van boord gaan om de MiCe-deelnemers een “com-pleet” gevoel mee te geven, wat je als organisator niet alleen ex-tra kosten bespaart maar je ook beter in staat stelt om het geheel te bestieren zonder onverwachte verrassingen.

mSc Fantasia

Page 12: business travel - Mediaplanet

1� | business travel

advertentie

meer dan de helft van de zakenreizigers vertrekt zonder een degelijke bijstands-/verzekeringspolis. Bij kmo’s ligt dit percentage zelfs nog hoger. vaak wordt er verkeerdelijk uitgegaan van de idee dat men een degelijke dekking heeft via het ziekenfonds en de arbeidsongevallen verzekering. tot men met de realiteit geconfronteerd wordt.

de “andere” verzekeringsnoden van een zakenreiziger

tekSt: dannY verHeYden

een bedrijf heeft andere no-den dan een particulier die op reis vertrekt. een za-

kenreiziger heeft vaak een druk programma en heeft bepaalde objectieven die moeten gere-aliseerd worden. Maar als de werknemer die deze taken moet volbrengen, iets overkomt in het buitenland, dan zijn er verschil-lende problemen die moeten opgelost worden. Ook hier geldt de regel “beter voorkomen dan genezen”. best krijgt de betrokkene, in-dien hij moet opgenomen wor-den in het ziekenhuis, een ka-mer apart (indien beschikbaar). in een later stadium moet hij

ook, in functie van de medische aandoening, onder de beste om-standigheden terug naar huis gebracht worden. Het bedrijf heeft op dat ogen-blik nog twee andere zorgen, met name de levenspartner van de werknemer die zo snel mo-gelijk ter plaatse wil zijn, én de opdracht in het buitenland die verder moet worden gezet. best opteer je dan voor een verzekeringsmaatschappij die in haar polissen heeft voorzien dat de levenspartner ter plaat-se wordt gebracht, én op hotel wordt gelogeerd, op kosten van de verzekeringsmaatschappij in kwestie. Ook de aangeduide ver-

vanger dient ter plaatse te wor-den gebracht om de opdracht verder te zetten. Dit zijn zaken die door het ziekenfonds niet voorzien worden. veel bedrijven gaan ervan uit dat, gezien ze vaak naar de-zelfde plaatsen (de top 10 van de bestemmingen is nog altijd bin-nen europa) of filialen reizen, ze geen bijstandsverzekering nodig hebben omdat ze ervan uitgaan dat het filiaal hen wel verder zal helpen, en dat de medische zor-gen dezelfde zijn als in belgië. niets is minder waar. belangrijk bij de keuze van een bijstandsverlener is de ser-vice en de ervaring (know how) die deze kan bieden. Het is be-langrijk om te weten of een ver-zekeringsmaatschappij in alle landen een correspondent of eigen filiaal heeft die de plaat-selijke geplogenheden en wetge-ving kent. immers, in een mum van tijd dienen er een aantal be-langrijke zaken geregeld te wor-den, zoals een vliegtuigticket of een visum. niet evident en zeker tijdrovend als er geen filiaal of correspondent aanwezig is... Ook de kwaliteit van de dienstverleners aan de verzeke-ringsmaatschappij in kwestie is belangrijk. indien een bepaalde aandoening niet in een “alge-meen” ziekenhuis behandeld kan worden, moet de overbren-ging naar een gespecialiseerd ziekenhuis mogelijk zijn. edoch, het hoeft niet al-tijd om medische problemen te gaan. Heel veel tussenkomsten gaan over technische problemen met het voertuig, vertraging van

vluchten, verlies van bagage, verlies van werkdocumenten, en/of juridische bijstand na een ongeval in het buitenland. Het gebeurt ook zeer vaak dat een verzekeringsmaatschappij laptops of gsm’s moet versturen van één hotel naar een ander, of terug naar belgië omdat de klant dit vergeten was. Het gaat trouwens niet altijd uitsluitend over de eigen werk-nemers. bedrijven die klanten

Wist je dat?

een repatriëring met een hospitaalvliegtuig zeer snel kan op- lopen tot meer dan H100.000.europ assistance een speciaal informatiedepartement heeft dat zakenmensen verder helpt bij de voorbereiding van hun zakenreis. Zo geven zij informatie over hotels en seminarie- ruimtes, vakverenigingen en beroepsfederaties, evenals over restaurants en allerhande culturele activiteiten.europ assistance wereldwijd 1 oproep per seconde ontvangt, en 1 bijstandsverlening om de 2 seconden uitvoert?66% van de personen die op reis gaan reeds beroep hebben moeten doen op hun bijstand (geld gestolen, reisdocumen- ten, vervoerbewijzen vergeten, sleutels verloren, medicijnen vergeten, …)europ assistance zijn eigen doktersteams en zijn eigen me- disch materiaal heeft?

uitnodigen om samen met hen naar het buitenland te reizen voor de lancering van een nieuw product of voor een seminarie, doen er goed aan om ook voor die mensen een tijdelijke bij-standsverzekering te voorzien. er is niets zo vervelend dan een klant te moeten zeggen dat hij bij een incident zijn plan maar moet trekken, of dat men alles zelf moet regelen. slechte Pr kan elk bedrijf missen....

tekSt: dannY verHeYden

advertentie

europ assistance europ assistance

Page 13: business travel - Mediaplanet

business travel | 13

advertentie

de autoverhuurmarkt blijft verder groeien, en dan vooral in europa en de uSa. de markt pikt haar graantje mee van het stijgende vliegverkeer (al zal 2008 niet meteen een topjaar worden qua groei) alsook het toenemende aantal hogesnelheidstreinen. de toenemende rol van de low cost carriers en de stijgende populariteit van het online boeken komen de autoverhuurders eveneens ten goede.

“groen” rijden

tekSt: dannY verHeYden

De autoverhuurbedrijven spelen ook steeds meer in op het omgevingsaspect,

en bieden hun klanten alsmaar meer “groene wagens” aan. europcar sleepte als eerste europese autoverhuurder het iso 14001 in de wacht, waar-mee het haar engagement naar het milieu geofficialiseerd ziet. Het certificaat zal stelselmatig in alle europcar filialen geïntrodu-ceerd worden, en voor eind dit jaar moet dit op europese basis gerealiseerd zijn. Momenteel is het europcar wagenpark in belgië (8.500 voer-tuigen) goed voor een gemiddel-de CO2 uitstoot van 140.1 gram, een cijfer dat men verder naar

beneden wil halen. “Vanaf de constructeurs dat voor ons mogelijk maken, nemen we zogenaamde groene wagens op in de vloot”, aldus Didier Fenix, directeur-generaal van europcar belgium. “Momenteel beschikken we reeds over een bepaald aantal wagens uit het Blue Motion gam-ma van VW, alsook over ECO2 wagens van Renault. We hebben eveneens een aantal hybride wa-gens in de vloot opgenomen, zo-als de Toyota Prius.” Ook de “paperless” contracten in de drukke filialen (vooral in luchthavens en treinstations), een systeem dat de klanten toelaat om op een scherm het contract te ondertekenen, past in het groene

beleid van de maatschappij. “Onze carwash stations zijn tevens uitgerust met een sy-steem van waterrecyclage”, gaat Fenix verder. “En door het feit dat al onze wagens minder dan 6 maanden oud zijn, kan je ervan uitgaan dat de wagens volgens de meest recente omgevingsnormen zijn uitgerust. De wagens worden ook maar maximaal 4 maanden in de vloot opgenomen, wetende

dat de gemiddelde levensduur van een wagen in Europa 8 jaar bedraagt.” autoverhuurders staan even-min stil bij de problematiek van het roken en het niet-roken. niets is vervelender dan een huurwagen in gebruik te nemen waarin nog de geur van enkele Havana’s van de vorige huurder te ruiken valt. “De autoverhuurders zijn “laat” op deze materie ingegaan, zeker als je het vergelijkt met de horeca en de luchtvaart, maar onder het motto “beter laat dan nooit” hebben we een rookverbod ingesteld in al onze wagens”, aldus Didier Fenix, “en dit tot algemene tevredenheid van het

advertentie

cliënteel. Het is ook een finan-cieel gunstige operatie voor ons, daar we minder kosten hebben veroorzaakt door sigarettenpeu-ken die de zetels aantasten.” Flexibiliteit is haast een co-dewoord in de zakenreiswereld. autoverhuurders bedenken dan ook steeds maar nieuwe for-mules. Zo kan je al voor enkele uren een wagen huren bv. “Wij bieden dit systeem reeds

didier Fenix, directeur-generaal van

europcar Belgium

“ Flexibiliteit is haast een codewoord in de zakenreiswereld. Autoverhuurders bedenken dan ook

steeds maar nieuwe formules „

aan aan Thalys-klanten, die over een huurwagen package voor 5 uur kunnen beschikken”, verklaart Fenix. “Bestelwagens kunnen voor 4 uur gehuurd wor-den, of voor de nacht, en dit tot een half uur voor sluitingstijd van ons verkoopspunt en met een retour de ochtend nadien om uiterlijk 9 uur.” thalys reizigers in Comfort 1 klasse zullen ook al gemerkt hebben dat hen vanwege het boordpersoneel gevraagd wordt

naar hun interesse om een wa-gen te huren. europcar sloot hiertoe een exclusief akkoord met thalys. “Zakenreizigers voor wie het motto “time is money” geldt, kunnen tevens, mits het onderte-kenen van een master agreement, gebruik maken van ons Ready systeem, waardoor ze niet hoe-ven aan te schuiven aan de balie en ze via het fast track systeem nog sneller over hun wagen kun-nen beschikken”, besluit Fenix.

david Birkbeck / iStockphoto

Page 14: business travel - Mediaplanet

1� | business travel

tekSt: dannY verHeYden

tegenwoordig is niks zo belangrijk voor een zakenreiziger als “any time” bereikbaar te blijven. de ambitieuze zakenreiziger kan het zich vaak niet veroorloven om contact met het thuisfront te verliezen.

bereikbaar onderweg

tekSt: deBBie pappYn

Draadloos internet in ho-tels, openbare ruimtes, luchthavens, tot zelfs in

treinen en vliegtuigen is dan ook, meer dan ooit, aan de orde. Wie als organisatie of bedrijf niet op de kar van het (gratis) wi-fi gebeuren springt, is vaak gezien. slimme hotelketens zoals radisson sas pakten al in 2005 wereldwijd met gratis wi-fi uit, in al hun hotels notabene. er werden ook niet langer exu-berante tarieven gevraagd voor een internetconnectie. Meer en meer hotels beseffen dat gratis internet een nood-zaak is en gewoon in de hotel-prijs moet worden verrekend. “Pionier” radisson sas gaat zelfs zodanig ver dat niet al-leen hun hotelgasten gratis wi-fi aangeboden wordt. Ook bezoe-

kers die voor een meeting of een conferentie in het hotel zijn, krijgen een gratis paswoord om draadloos op internet te kunnen. voor veel bedrijven en zaken-mensen is dit een kostenpost minder. immers, wie wil er te-genwoordig nog tot 30 euro per dag voor internet betalen? De hotelgroep Hyatt lanceerde onlangs een nieuw wi-fi concept genaamd andaz. in tegenstel-

ling tot de traditionele Hyatt hotels waar een internetverbin-ding vaak een pak geld kost, zit wi-fi bij de andaz hotels ge-woon in de prijs verrekend. Zelfs in londen, waar het schering en inslag is om enorme bedragen voor internet te vragen. Wi-fi gaat tegenwoordig een stuk verder dan alleen maar draadloos internet aanbieden in de hotels. Complete steden zijn

vandaag de dag aan het inves-teren om zowel hun inwoners als hun bezoekers te voorzien van, al dan niet, gratis internet. eén van de eerste steden die hier slim mee omging (een echte ver-rassing is dit niet) was singapore, dat samen met Wlan-specialist Colubris networks een draadloos netwerk uitrolde in het stadshart van singapore en in het oosten van deze stadstaat. sinds eind 2007 krijgen in-woners en bezoekers van sin-gapore gratis toegang tot het wi-fi-netwerk, waardoor het internetgebruik en de connec-tiviteit in singapore een flinke stimulans kreeg. Colubris werkt aan dezelfde concepten in Parijs, maar ook in andere steden zoals seoel, taipei en san Francisco. eén van de meest verrassende en vooruitstrevende europese steden op dit vlak is tallinn.

Het is de geboorteplaats van skype én een stad die moeite-loos weet om te gaan met gratis communicatie. bijna de hele stad geniet van het gratis wi-fi.ee sy-steem dat zelfs tot in de school-bussen wordt geïnstalleerd. in welke steden ben je nu het beste af als het op gratis inter-net aankomt? De international summit for Community Wireless networks stelde onlangs een top tien op van de meest vooruitstre-vende steden op het gebied van (gratis) internet, en waar ook de bezoeker zonder al te veel moeite on line kan blijven. tallinn kwam op één, gevolgd door seoul, taipei, singapore, Parijs, londen, stockholm, Hong Kong, san Francisco en sao Paulo. in een “perfecte wereld” kan je in alle wereldsteden gratis online, maar daarvoor moet er nog veel water door de zee vloeien...(db)

Belo Horizonte, een portugese naam die verwijst naar een “mooie horizon”, is met 2,5 miljoen inwoners de op drie na grootste stad van Brazilië. rekent men er de omliggende steden bij, dan komt men uit op een bewonersaantal van boven de 4 miljoen.

de diversiteit van belo Horizonte

tekSt: dannY verHeYden

belo Horizonte is de hoofd-stad van de staat Minas Gerais en vormt een

driehoek met de twee grootste braziliaanse steden, met name rio de Janeiro en sao Paulo. belo Horizonte is de eer-ste braziliaanse stad die als het ware op de tekentafel is ontstaan. Het heeft veel hoge (kantoor)gebouwen, brede stra-ten en lanen en zorgvuldig ontworpen voorsteden. De plat-tegrond is geïnspireerd op deze van Washington, met rechte straten in dambordpatroon.

De stad is ongetwijfeld een industrieel groeicentrum. De belangrijkste industrieën zijn landbouwproducten, mijnbouw-producten (goud, mangaan en edelstenen), staal en staalpro-ducten, autofabricage en tex-tielproducten. belo Horizonte ligt op de be-langrijkste economische as van brazilië, met een economische invloed die over de regionale grenzen gaat. Zowel interna-tionale (Google) als nationale bedrijven (Oi) hebben hier hun hoofdkwartier.

De dienstensector speelt een zeer belangrijke rol in de econo-mie van de stad, en is goed voor 85% van het bnP van de stad, de resterende 15% gaat naar de in-dustrie.

belo Horizonte fungeerde jaren-lang als brazilië’s centrum voor de siderurgie en de metallurgie, te danken aan de regionale rijkdom aan mineralen. De belangrijkste industriële sites werden desijds opgetrokken in Contagem, in de buurt van belo Horizonte.

Multinationals zoals Fiat, arcelor en toshiba hebben er fi-lialen, samen met bedrijven uit de sectoren textiel, cosmetica, voeding, chemicals, farmaceutica enz. er zijn ook heel wat kleinere

tekSt: dannY verHeYden

De trend in het intra- europees transport lijkt gezet. luchtvaartmaat-

schappijen moeten steeds maar harder opboksen tegen de con-currentie van de hogesnelheids-treinen, die vooral op de short haul marktaandeel afsnoepen van de traditionele luchtvaart-maatschappijen. Daarbij komt nog eens de concurrentie van de low cost carriers. air France/KlM, al jaren klant bij thalys om de passagiers van-uit brussel-Zuid per spoor naar Paris CDG te transporteren, denkt er nu zelfs aan om een strategi-

“ De belangrijkste industrieën zijn landbouwproducten, mijnbouwproducten (goud, mangaan en edelstenen), staal en staalproducten, autofabricage en

textielproducten „bedrijven gevestigd in de techno-logische sector, zoals rM siste-mas, Paiva Piovesan enz. Zakelijke diversificatie indach-tig is de stad ook uitgegroeid tot een internationale referen-tie op het vlak van informatie-technologie en biotechnologie.

vooral inzake research op het vlak van biodiesel scoort belo Horizonte hoog. terzake loopt een goed draaiende samenwer-king tussen verschillende uni-versiteiten, de oliemaatschappij Petrobras en de braziliaanse over-heid. De diversiteit projecteert zich ook in de architectuur van de stad, waar je een mooie mix vindt van klassiek-koloniale en heden-daagse architecturale stijlen. De afgelopen jaren heeft de stad ook enorm geïnvesteerd in het zakenreistoerisme, en werden er meer dan 3.000 nationale en in-ternationale events georganiseerd. and there is more to come…

iStockphoto

tap portugal tap portugal

Page 15: business travel - Mediaplanet

business travel | 1�

de voordelen van een klassiek hotelverblijf aangevuld met de extra’s van een appartement. dat zijn de apparthotels in een notendop. een markt die nog volop kan en zal uitbreiden...

apparthotels: location, location, location

tekSt: dannY verHeYden

De markt van de appartho-tels is nog vrij klein in ons land. Het Franse

Citadines was destijds zowat de pionier van de formule in brussel. stelselmatig hebben ook grote internationale hotelketens à la Hilton, Marriott en nog an-deren de formule in hun aanbod geïntegreerd. “In de klassieke hotellerie geldt de stelregel ‘location, lo-cation, location’. In de sector van de apparthotels is dit nog belangrijker”, zo stelt thierry vermeiren, algemeen directeur van b-aparthotels, de nieuw-ste en één van de meest dyna-

mische spelers op de belgische markt en hoofdzakelijk in het brusselse. “Vooral naar buiten-landse medewerkers toe streven bedrijven ernaar om hun perso-neel zo kort mogelijk bij de “wor-king place” gelogeerd te hebben. Ook voor wie zijn zakenrelaties in de beste omstandigheden wil ontvangen, is dit onontbeerlijk. Een apparthotel wordt minder geboekt uit prijsoverwegingen, maar veel meer omwille van de locatie. Het liefst moet deze zich situeren tussen het bedrijf en het centrum.” Je kan apparthotels boeken in verschillende formules en types,

gaande van een éénkamer stu-dio tot appartementen met 1 of meerdere slaapkamers, duplexen tot zelfs een penthouse met ette-lijke honderden m² terras. Daar-naast staat het de klant vrij om, à la carte, een bijkomend ser-vice-pakket te boeken. Hoteliers zijn ook flexibeler geworden in de huurperiode. binnen de ap-parthotel markt kan je m.a.w. ook al huren vanaf 1 dag tot enkele jaren. De noden van de markt zijn nu éénmaal anders geëvolueerd tegenover enkele jaren geleden. “Het grote verschil met het klassieke verhuur van apparte-menten door immobiliënkanto-ren is het service-pakket dat de apparthotels aanbieden”, aldus vermeiren. “Dat gaat van een ontbijtservice tot een business center, take away food kiosken, een concierge service via intere-actieve videophone, enz… Voor iemand die langere tijd in een stad dient te verblijven, is het daardoor ook leuker wonen. Je mag niet vergeten dat de op-pervlakte van een gemiddelde hotelkamer rond de 25 à 35m² schommelt, terwijl je in een ap-parthotel al snel aan het dubbele tot zelfs het driedubbele komt, met aparte slaap-, woon- en

keuken ruimtes en, vaak aan de-zelfde prijs als een klassieke ho-telkamer en met een comfortabel woongevoel erbij.” Het cliënteel van de appartho-tels is, net zoals in de klassieke hotellerie, zeer divers, en bestaat vooral uit bedrijfsmensen. Doch, de trend zet zich door naar de leisure markt. Ook toeristen die enkele dagen in een stad verblij-ven kiezen nu vlugger voor een apparthotel. “ Naast de bedrij-ven markt, vormen de afgevaar-digden van de nieuwe Europese lidstaten, die voor langere tijd naar Brussel dienen af te zak-

na de liberalisering en de “open skies” akkoorden in de luchtvaart komt de liberalisering er dra ook in de sector van het internationale treinverkeer eraan.

Het spoor liberaliseert

tekSt: dannY verHeYden

De trend in het intra- europees transport lijkt gezet. luchtvaartmaat-

schappijen moeten steeds maar harder opboksen tegen de con-currentie van de hogesnelheids-treinen, die vooral op de short haul marktaandeel afsnoepen van de traditionele luchtvaart-maatschappijen. Daarbij komt nog eens de concurrentie van de low cost carriers. air France/KlM, al jaren klant bij thalys om de passagiers van-uit brussel-Zuid per spoor naar Paris CDG te transporteren, denkt er nu zelfs aan om een strategi-

sche alliantie aan te gaan met veolia transport, en aldus zélf enkele hogesnelheidstreinen in te leggen, zeer waarschijnlijk op het Parijs CDG-amsterdam schiphol traject, de respectievelijke hubs van air France en KlM. Het geeft

een beeld van de (r)evolutie die er binnen het intra-europese trans-portwezen aan de gang is. De cijfers van een eurostar bv. spreken eveneens boekdelen. tij-dens het eerste semester werden er liefst 18% meer reizigers geteld;

ken, het belangrijkste klanten-segment”, meldt vermeiren. Het is dan ook in de europese Wijk dat b-aparthotels enkele maanden geleden een appartho-tel heropstartte na renovatie (voormalige Hilton residence). De groep biedt in brussel, 160 appartementen per dag aan, ver-spreid over 4 locaties, met in no-vember als ‘crème de là crème’ de opening van hun nieuwste telg, b-aparthotel Grand’ Place, aan de brusselse Grote Markt, dewelke 45 luxe appartementen zal tellen.een veelbelovende markt dus…

de markt groeit dus rustig ver-der. Met een stiptheidsgraad van 92,6% lokt eurostar ook steeds meer zakenreizigers naar de trein (in plaats van het vliegtuig). Per 15 december komt er dan ook een elfde dagelijkse verbinding

tussen brussel-Zuid en london st. Pancras international. bij thalys zit men onder-tussen evenmin stil, en wordt er werk gemaakt van een vol-ledige renovatie van de trein-stellen, die ondertussen inder-daad al een tijdje meegaan. De beenruimte in de Comfort 1 en 2 klassen neemt toe met 5 centimeter, zonder een afname van het total aantal stoelen. elke stoel gaat ook uitgerust worden met een stopcontact van 20 v, een tijdschriftenopberg-vakje, een individuele leeslamp, plaatsnummeraanduiding met achtergrondverlichting en een opbergruimte voor de gsm.

Bron: airplus international

maciej noskowski / iStockphoto

B-aparthotels

Page 16: business travel - Mediaplanet