Brussels Jazz Orchestra laat zich inspireren door Martin ...· M’Base­collectief à la Steve...

download Brussels Jazz Orchestra laat zich inspireren door Martin ...· M’Base­collectief à la Steve Coleman

of 1

 • date post

  19-Aug-2018
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Brussels Jazz Orchestra laat zich inspireren door Martin ...· M’Base­collectief à la Steve...

 • DESTANDAARDMAANDAG26FEBRUARI2018D5

  Wees jouw unieke zelf ,hield zangeres TutuPuoane het publiekvoor.Hetisdesamenvatting van de bood

  schapdiehetBrusselsJazzOrchestrametzijn nieuwe project wil brengen. VijftigjaarnademoordopMartinLutherKinggrasduindePuoaneinhaarplatencollectie,enFrankVaganeindezijne.Samenselecteerden ze twaalf protestsongs,waarmeezezoweleencdalseenavondvullendprogrammahebbensamengesteld.

  WewildendeboodschapvanKingvertalennaarvandaag,verteltVagane,saxofonistenartistiekleidervanhetBJO.ZijnbefaamdeIhaveadreamspeechfocusteopdeburgerrechten.Wijhebbendatopengetrokkennaarmensenrechteninhetalgemeen.Wewillenhetpubliekinspirerenendoennadenkenoverdeidealendievooronsvanbelangzijn,vandaardietitelWehaveadream.Onzekunstgebruikenomeenboodschaptebrengenisnodig,zekerindezeonzekeretijden.

  OostendeVeel songs lagen voor de hand. Zoals

  War, het krachtige antioorlogslied vanEdwinStarr,dathetconcertopende.DaarnazettezangeresTutuPuoanemeteendetoonmeteenkrachtigeversievan Why?(thekingofloveisdead).DatnummervanNinaSimoneisgeschrevendoorhaarbassisttoenhijnetdemoordopKinghadvernomen,envatdewoedeenfrustratievande AfroAmerikaanse gemeenschap perfectsamen.

  VerrassenderisdekeuzevoorRodStewart,maardiens ThekillingofGeorgiegaatovereenhomoseksuelevrienddieopde loopgingvoordiscriminatie vanwegezijngeaardheidenuiteindelijkwerdvermoord. Homorechten zijn ook mensenrechten,dusdatthemapastperfectinonsprogramma, legt Vagane uit. Het nummer een typische jaren 70popsong werdmeteenknaparrangementhelemaalomgeturnd, een beetje zoals Paul AnkaooitdeedmetNirvanasSmellsliketeenspirit,aldusVagane.

  Alle songs werden gearrangeerd doorbandledenofbevriendemuzikantenendatgafnogwelmeerverrassenderesultatenzoalsTheydancealonevanSting,waarinarrangeurBertJorishetBJOplotsalseenMBasecollectief laSteveColemanlaatklinken.OokInnercitybluesvanMarvin

  GayevolgensPuoanedebestemuzikantdieooitinOostendewoondekreegzonfrisseaanpak.EnmetnummersvanDonnyHathawayenStevieWonderkondezangeresookdesouldivainzichaanspreken.

  ZuidAfrikaPuoane,eenZuidAfrikaansedieal ja

  reninAntwerpenwoont,koosmetNotyetuhuruookeennummerdatdichtbijhaarrootsligt.DetitelvandesongnoggeenvrijheidismeerdaneenkwarteeuwnadevrijlatingvanNelsonMandelanogaltijdactueel.ZezonghetnummermetenkelwatpercussietheTutuPuoaneonewomanshow!envoeldezichzoontspannendat zehaar schoenenuitgooide zezongde rest vanhet concert blootsvoetsuit.

  PuoanekoosooktweenummersvanJoniMitchell,deCanadesezangeresvoorwiezezongrotebewonderingkoestert.Cherokee Louise, dat over kindermisbruikgaat,enBigyellowtaxi,eennummerdatons ecologisch bewustzijn aanspreekt

  meteenuitstekendepianosolovanNathalieLoriers.Wantmetaldieboodschappenin de protestsongs zou je bijna vergetendathetBJOzestienmuzikantenvantopklassetelt.

  EindigendeedhetBJOmeteenhumoristischenootItsnoteasybeinggreen,vanKermitdekikker,jawel.Eenmetafoorvoordekwestievandekleurinonzemaatschappij,zegtVagane.

  DekomendewekenspeelthetBJOWehaveadreamnogopzesplekkeninonsland.VolgendjaartrektdebandmetditprogrammazelfsnaarNewYork,voorenkele concerten in het fameuze LincolnCenter.

  Meteenorigineleselectieprotestsongs,depakkendestemvanTutuPuoaneenveelstevigejazzpaktehetBrusselsJazzOrchestraDeSingelin.PETERDEBACKER

  DeZuidAfrikaanseTutuPuoaneenhetBrusselsJazzOrchestra:eenperfectematch. Koen Bauters

  WewillenhetpubliekinspirerenendoennadenkenoverdeidealendievooronsvanbelangzijnFRANKVAGANEBrusselsJazzOrchestra

  Protestopblotevoeten

  BrusselsJazzOrchestralaatzichinspirerendoorMartinLutherKing

  MetaldieboodschappenindeprotestsongszoujebijnavergetendathetBJOzestienmuzikantenvantopklassetelt

  BrusselsJazzOrchestrametTutuPuoaneGezieninDeSingel,Antwerpenop23februariDecdWehaveadreamisnuuitopSoulFactoryRecords