Brochure Elektromechanica (Geel, Campus De Nayer) 2016-2017

of 24 /24
2018 2019 Professionele Bachelor Elektromechanica CAMPUS DE NAYER CAMPUS GEEL DYNAMISCH CREATIEF WERK- ZEKERHEID ELEKTROMECHANICA Afstudeerrichting AUTOMATISERING ELEKTROMECHANICA KLIMATISERING ONDERHOUDSTECHNOLOGIE PROCESAUTOMATISERING

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Brochure Elektromechanica (Geel, Campus De Nayer) 2016-2017

Page 1: Brochure Elektromechanica (Geel, Campus De Nayer) 2016-2017

ELEKTRO-MECHANICAAUTOMATISERING - ELEKTROMECHANICA - KLIMATISERINGONDERHOUDSTECHNOLOGIE - PROCESAUTOMATISERING

2018 2019Professionele Bachelor Elektromechanica

CAMPUS DE NAYER CAMPUS GEEL DYNAMISCHCREATIEF WERK-

ZEKERHEID

ELEKTROMECHANICAAfstudeerrichting

AUTOMATISERINGELEKTROMECHANICAKLIMATISERINGONDERHOUDSTECHNOLOGIEPROCESAUTOMATISERING

Page 2: Brochure Elektromechanica (Geel, Campus De Nayer) 2016-2017

2

LIKELIKKEE

DE BREEDSTE TECHNOLOGIE- OPLEIDING IN HET HOGER ONDERWIJS Toen we in juni afstudeerden als bachelors Elektromechanica lagen de werkaanbiedingen voor het grijpen! Maar we besloten verder te studeren en startten met het schakel programma naar een Master Industrieel Ingenieur. De theoretische en praktische bagage uit de bachelor opleiding vormden een prima basis om ons verder te ontplooien!

Saïda Van Bommel & Bert LuytenOud-studenten

Page 3: Brochure Elektromechanica (Geel, Campus De Nayer) 2016-2017

3

Elektromechanica draait om machines, complexe i nstallaties, elektriciteit, mechanica, a utomatisering, hernieuwbare energie, vormgeving, materialen … Onze driejarige professionele opleiding maakt van jou een allround technisch specialist.

Een specifi eke vooropleiding is niet nodig: motivatie is veel belangrijker dan voorkennis. In het eerste jaar bieden we specifi eke ondersteuning (begeleiding wiskunde, mentor-begeleiding ...). Zo kan iedereen probleemloos aansluiten.

JIJ BENT GEBETEN DOOR TECHNIEK EN INNOVATIE

Jij wil weten hoe de dingen werken. Slimme oplossingen be denken voor technische problemen, dat is je ding.

JIJ

Jij hebt een passie voor elektro-mechanische ontwerpen, elektrische installaties en geautomatiseerde processen en een sterke interesse in energie(beheer) in industriële processen en gebouwen. Technische projecten pak je enthousiast aan. Je mikt op een veelzijdige, praktijkgerichte opleiding in een high-tech-omgeving. Herken je je in dit profi el? Dan ben jij bij ons op je plaats. Word Bachelor in de Elektromechanica!

Page 4: Brochure Elektromechanica (Geel, Campus De Nayer) 2016-2017

4

JE OPLEIDING

KOPLOPER IN VLAANDERENOnafhankelijke experts erkenden onze opleiding Elektromechanica als koploper in Vlaanderen. Onze troeven? Veel praktijk, reële opdrachten, industriële apparatuur en topstage-plaatsen! Bovendien kun je al tijdens je opleiding diverse extra certifi caten behalen.

JE LEERT ECHT AL DOENDE

Geen theorie om de theorie, maar relevante inhoud, projecten en lab sessies.

Voluit voor praktijk, dat mag je bij ons verwachten. Geen eilandjes van vakken, maar een veelzijdige en toegepaste opleiding waarin kennis en praktijkervaring elkaar versterken.

Een stevige technische bagage vormt de onderbouw van je programma. Diverse vakgebieden komen aan bod: mechanisch ontwerp, elektro-techniek, elektronische systemen, energie beheer, automatisering, mechatronica … Daarnaast besteden we aandacht aan veiligheid, kwaliteit, communicatie, management en teamgericht werken.

Het eerste jaar is gemeenschappelijk voor alle afstudeerrichtingen. Daarna ga je voor één specialisatie naar keuze. Via studiedagen, bedrijfs-bezoeken en een jobbeurs maak je kennis met de bedrijfswereld. Een lange stage is de kroon op het werk. Dertien weken lang draai je mee in een sector naar keuze, in binnen- of buitenland. Zo zet je naadloos de stap van studie naar werk.

Je kunt de opleiding volgen op Campus De Nayer of Campus Geel.

Page 5: Brochure Elektromechanica (Geel, Campus De Nayer) 2016-2017

5

PERSOONLIJK CONTACTPersoonlijk contact en feedback vormen de kern van wat we doen. Studie- en studentenbegeleiding krijgen dan ook veel aan-dacht. Maar we investeren niet alleen in een optimale leeromgeving, ook in fi jne plekken om te zitten, liggen of hangen tussen de lessen door. Je zal zien, je voelt je meteen thuis.

JE PRAKTIJK

G INTERNATIONAL!Is Vlaanderen te klein voor jou? We geven je alle kansen om te studeren of stage te lopen in het buitenland. China, Amerika of Brazilië? Of toch liever Noorwegen, de UK, Finland of Portugal? Jij kiest!

KEUZE UIT 2 CAMPUSSENCampus De Nayer en Campus Geel zijn uitgerust met de modernste infrastructuur en industriële opstellingen. Maar er is meer: een bruisend studen-tenleven, groen, een gezellig studentenrestaurant en een ruime parkeerplaats. Beide campussen zijn uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer.

Page 6: Brochure Elektromechanica (Geel, Campus De Nayer) 2016-2017

6

Ben je gefascineerd door robotica, ‘slimme fabrieken’ en de Industrie 4.0-revolutie, dan vind je zeker je gading in Automatisering. Je leert industriële installaties opzet-ten, regelen en optimaliseren. Je verwerft een grondige kennis van PLC’s, mechatronica, visualisatie-systemen, regelaars en industriële computers.

Taken: programmering van robots, automatisering van processen, storingsanalyse, engineering van processen, kwaliteits bewaking

Functies: hoofd automatisering, specialist visie systemen, buscommu-nicatie, PLC- programmeur, technisch- commerciële functies

Je focust op mecha nisch ontwerp in een productie omgeving. Je maakt kennis met erg uiteen-lopende technieken in de productie-automatisering, productie processen en meet- en controle systemen. Ook vakken rond product ontwikkeling, ontwerpen (3D), CAD, CNC, robotica en PLC’s staan op het programma.

Taken: ontwerp, bouw en auto-ma ti sering van machines en productie lijnen, engineering en productontwikkeling, optimalisatie van productie, werkplanning en kwaliteits controle, aankoop/ verkoop

Functies: productontwerper, CAD-ontwerper, product- en kwali-teitshoofd, veilig heidsadviseur, opleidings coördinator, technisch- commerciële functies

De Nayer Geel

AFSTUDEERRICHTINGEN

Automatisering Elektromechanica

Page 7: Brochure Elektromechanica (Geel, Campus De Nayer) 2016-2017

7

Je meet, regelt en registreert allerlei productie variabelen (bv. tempera-tuur, druk, debiet). Daarbij staan de hedendaagse industriële net wer-ken, met de nieuwste bussystemen en internet of things, centraal. Kortom, alle aspecten voor Industry 4.0-auto ma tisatie komen aan bod. Je verwerft een grondige kennis van PLC’s, visualisatiesystemen, regelaars en industriële computers.

Taken: installatie en programmatie met PLC, automati se ring van processen, optimali satie van industriële installaties, installatie van meet- en regelapparatuur

Functies: hoofd procesautomatise-ring, PLC-programmeur, specialist visiesystemen en buscommunicatie

Je verdiept je in het (mechanische, elektrische, hydraulische en pneuma-tische) onderhoud van machines en installaties. Je maakt gebruik van de nieuwste meettoestellen, zoals een trillingsanalyse toestel, laseruitlijning, ultrasoonmeter of infraroodcamera. Je komt in contact met de principes van conditioning monitoring 4.0.

Taken: onderhoudsplanning, mecha nisch/elektrisch/hydraulisch/pneumatisch onderhoud, cura-tieve, preventieve en predictieve onderhouds activiteiten, (de)montage en technische ontleding, instelling/afstelling van machines en installaties

Functies: hoofd onderhoud, project leider onderhoud, technisch coördinator, zelfstandige onder-houdstechnicus

AFSTUDEERRICHTINGEN

De Nayer & Geel Geel

Onderhoudstechnologie Procesautomatisering

Page 8: Brochure Elektromechanica (Geel, Campus De Nayer) 2016-2017

8

Klimatisering

De Nayer & Geel

Ben je begeesterd door energie? Dan is Klimatisering een goede keuze. Je leert de vakdomeinen verwarming, koeling en lucht be han-de ling beheersen: van ontwerp tot realisatie, opstart en onderhoud. Duurzaam en rationeel energie-gebruik staan daarbij centraal. Je maakt kennis met slimme draadloze sensoren die energieverbruik moni-toren binnen de HVAC, je leert over immotica- en domotica systemen en je kunt het KNX-certifi caat behalen.

Op de campus in Geel worden extra accenten rond energie beheer aangeboden, zowel in industriële processen als gebouwen. Samen met ons onderzoekscentrum ga je aan de slag met de nieuwste

AFSTUDEERRICHTINGEN

technieken. Je kunt zelf energie-metingen (EPB-EPC) uitvoeren en een energieaudit van een gebouw realiseren. Zo kom je in aanmerking voor nog meer extra certifi caten (energiedeskundige type A).

Taken: ontwerp, installatie en onderhoud van verwarmings- en koelinstallaties, energie beheer, energiemetingen, energieaudits, aankoop/verkoop, installatie van domotica

Functies: hoofd klimaatdienst, energieadviseur, energiecoördinator, projectleider energiebeheer, mede-werker studiebureau, werfl eider, hoofd technische dienst, zelfstandig ondernemer

Page 9: Brochure Elektromechanica (Geel, Campus De Nayer) 2016-2017

9

JE TOEKOMST

WERK-ZEKERHEID TROEF!

Je bent breed inzetbaar.

Je hebt de keuze uit een ruime waaier van sectoren: de industrie, het onderwijs, technische diensten van openbare besturen, studie-bureaus ... Ook in pretparken en bij podiumbouw vind je onze afgestu-deerden terug. Of je gaat voor een job met een internatio naal profi el.

Sommigen worden zelfstandig ondernemer. Anderen studeren verder. Via een schakelprogramma kun je immers vlot doorstromen naar de master opleiding Industrieel Ingenieur.

Je veelzijdige technologische opleiding staat garant voor straffe beroepskansen met doorgroei -moge lijk heden naar een leiding-gevende functie. Aan werk aan-biedingen geen gebrek, onze studenten hebben vaak al een interessante job op zak nog voor ze afstuderen!

Page 10: Brochure Elektromechanica (Geel, Campus De Nayer) 2016-2017

10

VERWANTE OPLEIDINGEN

Nog niet helemaal zeker van je keuze? Wat dacht je hiervan?

BACHELOR Energietechnologie (Campus Geel) Ontwerp- en Productietechnologie (Campus De Nayer)

GRADUAAT (HBO5) Electriciteit: dagopleiding (Campus De Nayer) Elektromechanica: dagopleiding (Campus De Nayer en Campus Geel), avondopleiding (Campus Geel)

TWEEDE BACHELOR VIA VERKORT TRAJECT Andere afstudeerrichting binnen Elektromechanica (Campus De Nayer, Campus Geel) Energietechnologie (Campus Geel) Ontwerp- en Productietechnologie (Campus De Nayer) Autotechnologie (Campus De Nayer)

MASTER Industriële wetenschappen: Elektromechanica (Campus De Nayer, Campus Geel) Industriële wetenschappen: Industrieel Ingenieur (Campus De Nayer, Campus Geel)

POSTGRADUAAT Energiecoördinator (Campus Geel) Lastechnoloog (Campus De Nayer)

VERDER STUDEREN

Page 11: Brochure Elektromechanica (Geel, Campus De Nayer) 2016-2017

11

Bij Thomas More kun je de Bachelor Elektromechanica op 2 verschillende locaties studeren: op Campus De Nayer en opCampus Geel.

Elke campus heeft een eigen ‘smaak’: een specifi ek vakken-aanbod en programma met eigen accenten.

Kom eens langs op een infodag of openlesdag. Je vindt vast en zeker een campus naar jouw smaak!

Op de volgende pagina’s zetten we de eigenheid van elke campus in de kijker.

De Nayer (blz. 12 - 17)

Geel (blz. 18 - 23)

STUDIEGELD

€ 922,30NIET-BEURSSTUDENT€ 238,3 + € 11,4 per studiepunt

€ 484,30BIJNA-BEURSSTUDENT€ 238,3 + € 4,1 per studiepunt

€ 108,80BEURS-STUDENT (vast bedrag)

KIES JE CAMPUS

Page 12: Brochure Elektromechanica (Geel, Campus De Nayer) 2016-2017

12

CAMPUS DE NAYER

Campus De Nayer, een groene hightech- campus vlakbij het station van Sint- Katelijne-Waver, is centraal gelegen tussen Brussel- Mechelen-Antwerpen. Al generaties lang staat De Nayer bekend als een naam met faam voor hoger onderwijs in technologie. In één overzichtelijk geheel van gebouwen en praktijk ruimtes is deze campus de ideale biotoop om jezelf een weg te banen in weten schap, technologie en innovatie!

ACADEMIEJAAR: FASE 1

SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAA

onthaaldagen

Semester 1: 2 x 6 weken

Page 13: Brochure Elektromechanica (Geel, Campus De Nayer) 2016-2017

13

De campus ligt op 140 meter

van bushalte ‘Goorboslei’.

www.delijn.be

De campus ligt op 600 meter van het

treinstation van Sint-Katelijne-Waver (de

lesuren worden bepaald in functie van

de treindienstregeling).

www.nmbs.be

Je kunt bij ons een fi ets huren.

Er zijn diverse fi etsenstallingen op de

campus.

Wie met de wagen komt,

kan gebruikmaken van de gratis

parkings op de campus. Op

zoek naar een carpoolpartner?

thomasmore.carpool.be

Bereikbaarheid

CAMPUS DE NAYERJan De Nayerlaan 5BE-2860 Sint-Katelijne-Waver

fb.com/wearedenayer

ART APR MEI JUNI JULI AUG SEPT

lesvrij blok- en examenperiode

Semester 2: 2 x 6 weken

tussentijdse toetsen

DE N

AY

ER

Page 14: Brochure Elektromechanica (Geel, Campus De Nayer) 2016-2017

14

JAAR 1 2 3SP SP SP

Digitale controle / Logische schakelingen 6

Elektrotechniek 1 6

Mechanica / Sterkteleer 6

Werktuigonderdelen / Meettechniek 6

Informatietechnologie 3

Productietechnieken / Ontwerp 1 6

Analoge elektronica 6

Project ontwerpen 6

Programmeren 3

Toegepaste wiskunde 6

Fluïdomechanica 1 + 2 6 6

Regeltechniek 1 6

Elektrotechniek 2 6

Meettechniek 6

JE PROGRAMMA

CAMPUS DE NAYERwww.thomasmore.be/ba-em

Het eerste jaar is gemeenschappelijk. In het tweede jaar zet je via een project al een eerste stap naar de afstudeer richting van jouw keuze: Auto-matisering, Klimatisering of Onderhoudstechnologie. In het laatste jaar ga je er voluit voor, met nog meer specialisatie en praktijk. Stage en eindwerk laten je proeven van reële opdrachten uit het beroepsveld.

GemeenschappelijkJAAR 1

Gemeenschappelijk (excl. het afstudeerrichtinggebonden project)JAAR 2

KlimatiseringAutomatisering OnderhoudstechnologieJAAR 3

DE N

AY

ER

Page 15: Brochure Elektromechanica (Geel, Campus De Nayer) 2016-2017

15

Werktuigbouw 6

Thermodynamica 6

PLC 1 / PLC project 6

Ontwerp 2 / Materialenleer 6

Industriële elektriciteit 6

Management / RZL 6

Bachelorproef 30

AUTOMATISERING

Project 6

Motion & Sensoren / Safety 6

Regeltechniek 2 6

Procescontrole 6

PLC 2 3

Industriële netwerken 3

KLIMATISERING

Project 6

Toegepaste thermodynamica 6

Klima-inrichtingen 6

Installatietechnieken 6

Domotica / Immotica 3

Duurzame energie 3

ONDERHOUDSTECHNOLOGIE

Project 6

Factory Automation 3

Elektrische installatietechnieken 3

Mechanisch / Elektrisch onderhoud 12

Verbindingstechnologie 3

Thermische systemen 3

SP = studiepunten. Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 SP ongeveer 25 à 30 uren. Een standaardtraject omvat 60 SP per jaar.

Page 16: Brochure Elektromechanica (Geel, Campus De Nayer) 2016-2017

16

CAMPUS DE NAYER

MEE MET DEINDUSTRIE 4.0-REVOLUTIEIndustrie 4.0 en slimme fabrieken zijn dé hippe hype van nu. Het equivalent van het Internet of Things (IoT) moet ervoor zorgen dat in fabrieken alle machines, producten en diensten op één netwerk aangesloten zijn en – binnen en buiten de fabriekspoorten – informatie delen voor optimale productie, voorspelbaar onderhoud en maatwerk.

Op Campus De Nayer stemmen weons programma af op deze technologische revolutie en dagen we je uit om er actief aan mee te werken. Je kunt je verdiepen in energie monitoring, Near Field Communication, RFID, Augmented Reality, informatieopslag in een cloud- omgeving, netwerksecurity, visie-technologie, robotica ...

BLIKVANGERS

VERLEG JE GRENZENWerk je graag in een inter-nationaal team? Neem dan deel aan het International Mechatronics Education Project (IMEP). Dit is een samenwerking tussen Campus De Nayer, de Haagse Hogeschool Delft en de Hochschule Bochum. Een aanrader!

www.mechatronics-project.eu

Page 17: Brochure Elektromechanica (Geel, Campus De Nayer) 2016-2017

17

UNIEKE MAKERSPACEIn ons gloednieuwe De Nayer Makerspace kun je zelf experimenteren, technologische hoogstandjes uitproberen, je eerste proto type bouwen of zelfs kleine volumes produceren. In dit maak atelier stellen we allerlei machines, materialen en gereed-schappen ter beschikking. 3D-printers, een lasercutter en freesmachine: je vindt het er allemaal!

ONDERWIJSSYSTEEMOP MAATOm de overstap naar het hoger onderwijs geleidelijk te laten verlopen, richten we in het eerste semester 27 studiepunten in en in het tweede semester 33 studie-punten.

In elk semester organiseren we na 6 weken ‘inloopexamens’ voor enkele vakken. Zo raak je vertrouwd met de manier van examineren in het hoger onderwijs.

Page 18: Brochure Elektromechanica (Geel, Campus De Nayer) 2016-2017

18

CAMPUS GEELEen waaier aan opleidingen, toffe buiten ruimte, gezelligheid en een straffe kot community, dat is Campus Geel. De moderne high-tech campus ligt midden in het groen en toch niet ver van het centrum. Aan studentenleven ook geen gebrek. De studentenverenigingen organiseren regelmatig fuiven en voor een frisse pint of een lekkere hap heb je keuze te over op de markt.

We trappen het academiejaar af met een te gek Basecamp: een dag vol workshops die we afsluiten met een dj-set of live muziek rond het kampvuur. De foodtrucks en tijdelijke camping nodigen uit om te socializen met andere studenten.

ACADEMIEJAAR: FASE 1

SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAA

Semester 1: 2 x 6 weken

onthaaldagen

Page 19: Brochure Elektromechanica (Geel, Campus De Nayer) 2016-2017

19

Tussen het station en de campus

rijdt regelmatig een pendelbus.

www.delijn.be

Het station van Geel ligt op

de lijn Antwerpen–Neerpelt–Hasselt.

www.nmbs.be

Je kunt bij ons een fi ets huren. Er

zijn speciale stallingen voor elektrische

fi etsen of koersfi etsen, alsook

douchefaciliteiten.

Wie met de auto komt, kan

gratis gebruikmaken van de

ruime parkings. Wil je carpoolen?

thomasmore.carpool.be

Bereikbaarheid

fb.com/wearegeel

ART APR MEI JUNI JULI AUG SEPT

Semester 2: 2 x 6 weken

CAMPUS GEELKleinhoefstraat 4BE-2440 Geel

lesvrij blok- en examenperiodedeelexamens

GEEL

Page 20: Brochure Elektromechanica (Geel, Campus De Nayer) 2016-2017

20

JAAR 1 2 3

SP SP SP

Mechanica 8

Materialenleer / Meettechnieken 4

Ontwerpen/CAD 8

Elektronische toepassingen 1 8

Projectwerk 1EM 6

Energie 4 3

Wiskunde 1 4

Elektriciteit / Elektrische machines 8 8

PLC / Regeltechniek / Sensoren 4 10

Communicatie / Veiligheid / Ondernemen 6 17

Bachelorproef 20

JE PROGRAMMA

CAMPUS GEELwww.thomasmore.be/ba-em

• Het eerste jaar is gemeenschappelijk. • Vanaf het tweede jaar kies je voluit voor je interesse gebied: ontwerp,

klimatisering, onderhoud of auto matisering. We voorzien twee volledige projectweken specifi ek voor jouw afstudeerrichting.

• In het laatste jaar bereid je je via een afstudeer project en een eindwerk-stage van 17 weken optimaal voor op een succesvolle carrière.

GemeenschappelijkJAAR 1

KlimatiseringElektro-

mechanicaOnderhouds-technologie

JAAR 3Proces-

automatisering

KlimatiseringElektro-

mechanicaOnderhouds-technologie

JAAR 2Proces-

automatisering

GEEL

Page 21: Brochure Elektromechanica (Geel, Campus De Nayer) 2016-2017

21

KLIMATISERING

Ontwerp, dimensionering en regeling klimaatinstallaties

9

Verwarming / Luchtbehandeling / Koeling 10 6

Energievoorzieningen / Duurzame energie 7 6

Energetische analyse van industriële toepassingen en gebouwen (energieaudits, domotica)

12 5

Project klimatisering 4 6

PROCESAUTOMATISERING

Pneumatiek / Hydrauliek 8

Wiskunde 2 4

PLC project / Regeltechniek / Sensoren 11 9

Elektronische en elektrische toepassingen 5 5

Werktuigonderdelen / Toepassingen 7 3

Project automatisering 4 6

ONDERHOUDSTECHNOLOGIE

PLC-storingsanalyse 3

Wiskunde 2 4

Pneumatiek / Hydrauliek 8 3

Onderhoud / Toepassingen 8 9

Elektronische en elektrische toepassingen 5 5

Machinebouw / Toepassingen 7 3

Project onderhoud 4 3

ELEKTROMECHANICA

Pneumatiek / Hydrauliek 8

Wiskunde 2 4

Automatisering / PLC-sturingen 3 6

Elektronische en elektrische toepassingen 5 5

Machinebouw / CNC / Robotica / Toepassingen 9 7

Project / 3D-ontwerp / Productontwikkeling 7 5

Duurzame energietoepassingen 3

SP = studiepunten. Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 SP ongeveer 25 à 30 uren. Een standaardtraject omvat 60 SP per jaar.

Page 22: Brochure Elektromechanica (Geel, Campus De Nayer) 2016-2017

22

CAMPUS GEEL

GA DE UITDAGING AAN!Vanaf dag één van je opleiding dagen we je uit om de theorie toe te passen in de praktijk. In teams ga je op zoek naar een gek idee of een baanbrekende oplossing voor een probleem. Je leert verschillende oplossingen creëren en outside the box denken. Je weegt alle moge-lijkheden af en werkt je beste idee digitaal uit. Als kers op de taart stel je als een echte professional je project voor aan de hand van een model op schaal.

In het tweede jaar ga je nog een stap verder en werk je aan reële opdrachten of uitdagende probleem-stellingen, bijvoorbeeld een project uitwerken met niets anders dan een lasercutter of 3D-printer. Zo verleg je ongetwijfeld je grenzen!

De ultieme toepassing van al je ken-nis en skills is je stage in het laatste semester. Je kiest voor een binnen-lands bedrijf of trekt verder weg in Europa of het verre buitenland (Brazilië, Thailand, Zuid-Afrika ...).

UNIEKE SAMENWERKING

MET ONDERZOEKS-

CENTRADe opleiding Elektromechanica werkt nauw samen met het Kennis-centrum Energie op de campus in Geel. Docenten zijn onderzoekers, onderzoekers zijn docenten, maar ook studenten krijgen de kans hier aan mee te werken. Dit alles zorgt ervoor dat de nieuwste zaken o.a. op het gebied van klimatisering direct hun weg vinden naar je opleiding.

BLIKVANGERS

Page 23: Brochure Elektromechanica (Geel, Campus De Nayer) 2016-2017

INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN IN DE LABO’S

Tijdens de labo’s ga je zelf aan de slag met apparatuur zoals je die terugvindt in het bedrijf, en dit al vanaf het eerste jaar.

De technologie staat niet stil en dus ook onze labo’s niet. In nauw overleg met bedrijven investeren we continu in nieuwe apparatuur om je goed voor te bereiden op je carrière. Een recent voorbeeld hiervan is een volledig vernieuwd labo met de allernieuwste PLC’s.

WE HELPEN JE

OP WEG NAAR EEN

MOOIE CARRIÈREOm je overstap naar het hoger onderwijs wat overzichtelijker te maken, organiseren we in elk semester van het eerste jaar na 6 weken deelexamens. Zo wordt je studielast beter gespreid en raak je vertrouwd met de manier van examineren in het hoger onderwijs. Een mentor begeleidt je bij deze overstap.

We leren je niet enkel technische kennis en vaardigheden, maar we hebben ook aandacht voor je 21st century skills, zoals informatie verwerven en verwerken, creatieve innovatie en teamwerk. Want ook dit is zeer belangrijk voor een succes-volle carrière.

Page 24: Brochure Elektromechanica (Geel, Campus De Nayer) 2016-2017

www.thomasmore.be/komkennismaken

fb.com/Elektromechanica.ThomasMoreBE ThomasMoreBE instagram.com/thomasmore.be @ThomasMoreBE #wearemore

INFO-AVONDENVOOROUDERS

di 20 februari 19.30 uur, Antwerpen

wo 21 februari 19.30 uur, Turnhout

do 22 februari 19.30 uur, Mechelen

di 27 februari 19.30 uur, Geel

INFO-DAGEN

za 10 maart10 - 16 uurOpencampusdag

za 21 april10 - 14 uur Opencampusdag

za 23 juni10 - 14 uurInfodag & start inschrijvingen

wo 5 september18 - 21 uur Infoavond & inschrijvingen

OPENLES-DAGEN

Wil je alvast een voorsmaakje van een opleiding? Tijdens een openlesdag neem je deel aan een of meer ‘echte’ lessen. Schrijf je vrijblijvend in op onze website.

wo 14 februariOpenlesdag XL

Andere data en het programma vind je online.

JUNIOR UNIVERSITYCOLLEGE

In het junior university college kun je op woens dag namiddag een vak volgen en al credits behalen in het hoger onder wijs!

Meer info vind je online.

CONTACT

CAMPUS DE NAYEROpleidingsmanagerJimmy Bauwens+ 32 (0)15 31 69 [email protected]

CAMPUS GEELOpleidingsmanagerIsabelle Poels+ 32 (0)14 56 23 [email protected]