Boodschap in praktijk brengen Voeten wassen. BIJBEL OPEN Lezen: Johannes 13: 1 – 17 en 34+35.

of 17 /17
Boodschap in praktijk brengen Voeten wassen

Embed Size (px)

Transcript of Boodschap in praktijk brengen Voeten wassen. BIJBEL OPEN Lezen: Johannes 13: 1 – 17 en 34+35.

Page 1: Boodschap in praktijk brengen Voeten wassen. BIJBEL OPEN Lezen: Johannes 13: 1 – 17 en 34+35.

Boodschap in praktijk brengen

Voeten wassen

Page 2: Boodschap in praktijk brengen Voeten wassen. BIJBEL OPEN Lezen: Johannes 13: 1 – 17 en 34+35.

BIJBEL OPEN Lezen: Johannes 13: 1 – 17 en 34+35

Page 3: Boodschap in praktijk brengen Voeten wassen. BIJBEL OPEN Lezen: Johannes 13: 1 – 17 en 34+35.

Vraag

• Waarom ging Jezus de voeten van zijn discipelen wassen?

Page 4: Boodschap in praktijk brengen Voeten wassen. BIJBEL OPEN Lezen: Johannes 13: 1 – 17 en 34+35.

Context

• Vandaag Witte donderdag• Laatste avondmaal• Begin van een lange preek (hoofdstuk 13 t/m 17)

• Voeten wassen = Slaven• Vies, open riool

Page 5: Boodschap in praktijk brengen Voeten wassen. BIJBEL OPEN Lezen: Johannes 13: 1 – 17 en 34+35.

Oude Testament

• Gen 18:1 De HEER verscheen opnieuw aan Abraham, bij de eiken van Mamre. Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. 2 Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit, naar hen toe. Hij boog diep 3 en zei: ‘Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. 4 Ik zal wat water voor u laten halen zodat u uw voeten kunt wassen, maak het u hier onder de boom intussen gemakkelijk.

• Gen 43:24 ... Daarna bracht hij de mannen in Jozefs paleis, gaf hun water zodat ze hun voeten konden wassen, en voer voor hun ezels.

Page 6: Boodschap in praktijk brengen Voeten wassen. BIJBEL OPEN Lezen: Johannes 13: 1 – 17 en 34+35.

1E GEDEELTE: 1 - 5

1 Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar

de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het

uiterste gaan.[...] 3 Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en

weer naar God terug zou gaan, 4 stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek

om 5 en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de

doek die hij omgeslagen had.

Page 7: Boodschap in praktijk brengen Voeten wassen. BIJBEL OPEN Lezen: Johannes 13: 1 – 17 en 34+35.

Vers 1-5

• Legde zijn bovenkleed af – net zoals Zijn gelijkheid aan God

• Wassen. "ek'masso" en dat betekent: afvegen of uitwissen– Reinigt vieze voeten

• Beeld van wat Hij morgen gaat doen– Met Zijn bloed, door Zijn dood reinigt Hij onze zonden

Fil 2:6 Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7 maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte

aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, 8 heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot

in de dood – de dood aan het kruis.

Page 8: Boodschap in praktijk brengen Voeten wassen. BIJBEL OPEN Lezen: Johannes 13: 1 – 17 en 34+35.

2E GEDEELTE: 6-9

6 Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?’ 7 Jezus antwoordde: ‘Wat ik doe, begrijp je nu nog niet,

maar later zul je het wel begrijpen.’ 8 ‘O nee,’ zei Petrus, ‘míjn voeten zult u niet wassen, nooit!’

Maar toen Jezus zei: ‘Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen,’ 9 antwoordde hij:

‘Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd!’ 

Page 9: Boodschap in praktijk brengen Voeten wassen. BIJBEL OPEN Lezen: Johannes 13: 1 – 17 en 34+35.

Vers 6-9

• Diepere betekenis– Vers 8b: Anders kun je niet bij mij horen

• Sta het toe, pure genade

• Trots?

Page 10: Boodschap in praktijk brengen Voeten wassen. BIJBEL OPEN Lezen: Johannes 13: 1 – 17 en 34+35.

3E GEDEELTE: 10-12A

 10 Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al

helemaal rein. Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal.’ 11 Hij wist namelijk wie hem zou

verraden, daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren. 12 Toen hij hun voeten gewassen had,

deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats.

Page 11: Boodschap in praktijk brengen Voeten wassen. BIJBEL OPEN Lezen: Johannes 13: 1 – 17 en 34+35.

Vers 10-12a

• Vers 12: Toen hij hun voeten gewassen had ...– Jezus weet dat Judas hem gaat verraden. Toch wast Hij

zijn voeten. – Heb uw vijanden lief

• Vers 10: U bent Rein in Gods ogen. – Ook al doet u nog dagelijks verkeerde dingen.

Page 12: Boodschap in praktijk brengen Voeten wassen. BIJBEL OPEN Lezen: Johannes 13: 1 – 17 en 34+35.

4E GEDEELTE: 12B-16

12b ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. 13 ‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij,

en terecht, want dat ben ik ook. 14 Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook

elkaars voeten wassen. 15 Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook

doen. 16 Waarachtig, ik verzeker jullie: een slaaf is niet meer dan zijn meester, en een afgezant niet meer dan wie

hem zendt.

Page 13: Boodschap in praktijk brengen Voeten wassen. BIJBEL OPEN Lezen: Johannes 13: 1 – 17 en 34+35.

4e gedeelte: 12b-16

• Vers 14: Elkaars voeten wassen. – Elkaar vergeven

• Vers 16: Slaaf niet meer dan ‘n Meester.– We zijn allemaal gelijk. Niemand is beter of meer.– Haal uw identiteit uit God. Niet: baan, vrienden, hobbies,

anderen, verslaving, ...

Page 14: Boodschap in praktijk brengen Voeten wassen. BIJBEL OPEN Lezen: Johannes 13: 1 – 17 en 34+35.

WAAROM WASTE JEZUS DE VOETENVraag

Page 15: Boodschap in praktijk brengen Voeten wassen. BIJBEL OPEN Lezen: Johannes 13: 1 – 17 en 34+35.

Waarom waste Jezus de voeten?

• Om de kern van Zijn boodschap van het KvG – heel erg visueel te maken, – aan den lijve te laten ondervinden.

• Boodschap van – Elkaar vergeven elkaars voeten

‘wassen’– De minste willen zijn slaven klus– Je vijanden lief te hebben Judas’ voeten– Elkaar aanvaarden zoals we zijn liefde

JEZUS IS BETROUWBAAR

Page 16: Boodschap in praktijk brengen Voeten wassen. BIJBEL OPEN Lezen: Johannes 13: 1 – 17 en 34+35.

Dagelijks

• Breng zijn boodschap in praktijk

• Bid op een vast moment, Liefde (geen schuldgevoel)

• Op de kring – ervaringen delen– Moeite, twijfel, successen, …

34 Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. 35 Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’

Page 17: Boodschap in praktijk brengen Voeten wassen. BIJBEL OPEN Lezen: Johannes 13: 1 – 17 en 34+35.

BELOFTE VAN GELUK

17 Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt,

maar er ook naar handelt.