Bijbel voor Kinderen presenteert DE UITTOCHT UIT EGYPTE.

download Bijbel voor Kinderen presenteert DE UITTOCHT UIT EGYPTE.

of 48

 • date post

  12-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  229
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Bijbel voor Kinderen presenteert DE UITTOCHT UIT EGYPTE.

 • Dia 1
 • Bijbel voor Kinderen presenteert DE UITTOCHT UIT EGYPTE
 • Dia 2
 • Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible for Children www.M1914.org 2009 Bible for Children, Inc. Licentie: U heeft toestemming deze verhalen te kopiren en af te drukken, zolang u ze niet verkoopt of verspreid tegen financile vergoeding.
 • Dia 3
 • Farao is boos! God heeft hem - door Mozes - de opdracht gegeven de Isralitische slaven te laten gaan. Hij weigert.
 • Dia 4
 • "Laat ze harder werken", beveelt Farao de meesters van de slaven. Nu wordt het nog moeilijker voor de Isralieten.
 • Dia 5
 • "Verzamel jullie eigen stro. Je krijgt het niet langer van ons. Toch moeten jullie wel evenveel stenen bakken!" Zo luiden de nieuwe bevelen van de Farao.
 • Dia 6
 • De meesters slaan sommige slaven omdat die nu minder stenen bakken.
 • Dia 7
 • De mensen geven Mozes en Aron de schuld van hun problemen. Mozes vindt een plek om te bidden.
 • Dia 8
 • "O God," huilt Mozes, "U hebt de mensen niet bevrijd". "Ik ben de HEER, en ik zal jullie uit het land brengen", zegt God.
 • Dia 9
 • Dan stuurt God Mozes en Aron terug naar Farao. Farao vraagt de
 • Dia 10
 • ..dienstknechten van God om een teken.
 • Dia 11
 • "Roep mijn tovenaars", zegt Farao. Als de Egyptische tovenaars hun staf op de grond gooien, verandert deze ook in een slang.
 • Dia 12
 • De staf van Aron echter eet hun slangen op. Toch laat Farao het volk niet gaan.
 • Dia 13
 • De volgende dag staan Mozes en Aron met Farao bij de rivier. Als Aron zijn staf uitstrekt
 • Dia 14
 • verandert God het water in bloed. Vissen sterven! Mensen kunnen het water niet drinken!
 • Dia 15
 • Maar Farao verhard zijn hart. Hij wil de Isralieten niet laten gaan.
 • Dia 16
 • Mozes vraagt Farao opnieuw Gods volk te laten gaan. Farao wil niet luisteren. God stuurt een andere plaag.
 • Dia 17
 • Het hele land Egypte wemelt van de kikkers. Ieder huis, iedere kamer, zelfs de bakovens zitten vol met kikkers!
 • Dia 18
 • Farao roept: "Bid tot uw God en vraag Hem of Hij de kikkers wil weghalen dan zal ik uw volk laten gaan zodat zij kunnen offeren."
 • Dia 19
 • Als de kikkers weg zijn bedenkt Farao zich. Hij laat zijn slaven niet vrij.
 • Dia 20
 • God stuurt ontelbaar veel luizen. Al het stof verandert in luizen,
 • Dia 21
 • ze komen op alle Egyptenaren en hun dieren. Farao echter wil nog steeds niet luisteren.
 • Dia 22
 • Hierna stuurt God enorme zwermen vliegen. God maakt dat het vee van de Egyptenaren ziek wordt en sterft.
 • Dia 23
 • Daarna stuurt God pijnlijke zweren. De Egyptenaren lijden vreselijk, maar Farao luistert niet naar God.
 • Dia 24
 • Na de plaag van de zweren laat God het in Egypte hagelen zoals het nog nooit gehageld heeft.
 • Dia 25
 • Vervolgens stuurt God enorme zwermen sprinkhanen.
 • Dia 26
 • De sprinkhanen eten alle planten op zodat er geen stukje groen meer te vinden is.
 • Dia 27
 • Daarna zorgt God voor drie dagen dikke duisternis. Zelfs hierna laat de koppige Farao de Isralieten niet gaan.
 • Dia 28
 • "Ik zal nog n plaag over Farao en Egypte laten gaan," zegt God tegen Mozes. "Rond middernacht ga Ik dwars door Egypte. De oudste zoon van elk Egyptisch gezin zal sterven.
 • Dia 29
 • De eerstgeborene van de Isralieten zal blijven leven als het bloed van een lam op de posten van de voordeur is gestreken."
 • Dia 30
 • Rond middernacht kun je in heel Egypte rouwklachten horen. De dood heeft toegeslagen. Er is geen huis waar geen dode is.
 • Dia 31
 • "Verlaat ons land," smeekt de Farao, Mozes.
 • Dia 32
 • "En bid tot uw God voor mij en mijn land." Het volk van God verlaat Egypte snel.
 • Dia 33
 • Mozes krijgt van God de opdracht om het Pascha-offer jaarlijks te vieren. De Isralieten zijn door de HEER gespaard, terwijl de Farao en zijn volk hun oudste kind zijn verloren. De mensen mogen dat nooit vergeten.
 • Dia 34
 • is Gods volk vrij. God leidt hen door een wolk bij daglicht en 's nachts door een zuil van vuur. Na 430 jaren in Egypte
 • Dia 35
 • Farao is nog niet klaar met de Isralieten. Hij is alweer vergeten welke plagen God zond.
 • Dia 36
 • Farao is van gedachten veranderd. Hij heeft zijn leger bij elkaar geroepen.
 • Dia 37
 • Nu gaat hij achter zijn slaven aan. Al snel heeft de Farao hen in de val tussen de rotsen en de zee.
 • Dia 38
 • "De HEER zal voor u vechten," zegt Mozes. Hij gaat aan het water staan en strekt zijn staf uit over het water.
 • Dia 39
 • Er gebeurt een groot wonder.
 • Dia 40
 • God laat een pad ontstaan door het water.
 • Dia 41
 • Het volk komt veilig aan de overkant.
 • Dia 42
 • Het leger van Farao volgt hen door de Rode Zee. "We hebben hen zo te pakken," denken de soldaten.
 • Dia 43
 • God laat het water echter terugstromen. Het machtige leger van Egypte verdrinkt in het water.
 • Dia 44
 • De Farao moet nu wel toegeven dat de God van Isral de macht heeft over alles en iedereen.
 • Dia 45
 • "De Uittocht uit Egypte" is een verhaal uit de Bijbel, het staat in Exodus 4-15 Door te luisteren naar Uw woord, komt er licht en duidelijkheid in mijn leven. PSALM 119:130
 • Dia 46
 • EINDE
 • Dia 47
 • Dit verhaal uit de bijbel vertelt ons over onze God, die ons geschapen heeft en die wil dat wij Hem kennen. God weet dat wij verkeerde dingen hebben gedaan. Hij noemt dat zonde. Het gevolg van de zonde is de dood, maar God houdt zoveel van ons dat Hij zijn Zoon Jezus gezonden heeft, om te sterven aan het kruis en zo de gevolgen van onze zonden te dragen. Jezus werd weer levend en ging naar de hemel! Als je in Jezus gelooft en aan Hem vraagt je zonden te vergeven, dan zal Hij dit doen. Hij zal komen en voortaan in jouw hart leven en jij zult voortaan met Hem leven.
 • Dia 48
 • Als je je zonden de rug toe wilt keren, zeg dan het volgende tot God: Lieve God, ik geloof dat Jezus voor mij gestorven is en nu weer leeft. Kom alstublieft in mijn leven en vergeef mijn zonden, zodat ik nieuw leven ontvang en op een dag voor altijd met U samen kan zijn. Help mij te leven voor U als uw kind. Amen. Lees de bijbel en spreek met God iedere dag! Joh. 3 vs 16