Gilde presenteert wereldwinkels

of 12 /12
WEEKBLAD VOOR WARNSVELD - LEESTEN - BOGGELAAR - WARKEN EN OMGEVING Zaterdag 21 oktober 2006 23e jaargang no. 37 ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2 REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000 Wichmond Vorden Zutphen Warnsveld Vierakker Boggelaar Leesten Warken Colofon Uitgave: Drukkerij Weevers BV Nieuwstad 30 - Postbus 22 7250 AA Vorden Telefoon (0575) 55 10 10 Fax (0575) 55 10 86 E-mail: [email protected] Internet: www.contact.nl Rabobank: 3664 02 374 Lid Aanleveren advertenties/berichten: Woensdagavond 20.00 uur Hans van Geel Spiker 33, 7231 JL Warnsveld tel. (0575) 52 34 70 of (06) 18 60 74 31 Han Groot Bieshorstlaan 29, 7231 EE Warnsveld tel. (0575) 52 46 12 of (06) 13 47 42 44 Overname van advertenties en berichten is niet toegestaan editie warnsveld ! nnp In uitnodiging en inleiding werd het labyrint gepresenteerd als rode draad voor de avond. Het labyrint is een sym- bool van de levensweg. Op die levens- weg kan een mens vastlopen. Soms is dat vanwege psychische klachten waardoor men met de geestelijke ge- zondheidszorg in aanraking komt. Mensen kunnen ook door een spiritu- ele bril naar hun leven kijken en ant- woorden zoeken op de levensvragen die ze op hun tocht tegenkomen. De psychiatrische bril en de spirituele bril verschillen weliswaar van elkaar, maar kunnen elkaar wederzijds aan- vullen. De spirituele tradities zijn zich in de loop der eeuwen bewust gewor- den dat het niet alles goud is wat blinkt op spiritueel gebied. Ze hebben op hun eigen wijze geprobeerd kri- tisch te onderscheiden tussen gezon- de en ongezonde vormen van spiritua- liteit. In het vervolg van de avond gingen we ervaringsgewijs aan het werk met spi- ritualiteit. En wel langs twee wegen: de weg van drama en de weg van me- ditatie. In een bibliodrama-oefening stapten we in het bekende verhaal van de barmhartige Samaritaan en ver- beelden we de rollen van dit verhaal in de ruimte. Op deze manier legden we een verbinding met ons eigen le- vensverhaal. Het verhaal van de barm- hartige Samaritaan blijkt nog steeds uiterst actueel in een tijd dat te hulp- schietende voorbijgangers en hulpver- leners zelf slachtoffer van geweld drei- gen te worden. Na deze actieve vorm van bezinning maakten we de over- gang naar verstilling en meditatie. Er werden verschillende vormen van me- ditatie geprobeerd en de ervaringen werden uitgewisseld. Meditatieve er- varingen van mensen kunnen varië- ren van een stiltemoment in een kapel tot het uitlaten van de hond aan het eind van de dag. Ieder naar zijn of haar eigen maat. De avond werd besloten met het daad- werkelijk lopen van het labyrint in de donkere stiltetuin van GGNet. Met twee stallantaarns om bij te lichten waren de deelnemers weer even pel- grims op de melkweg. Terugblik avond spiritualiteit en geestelijke gezondheid Op 9 oktober jl. werd in de kapel van GGNet in Warnsveld in het ka- der van het aanbod van het Spiritu- eel Centrum te Zutphen een avond gehouden over spiritualiteit en geestelijke gezondheid. De avond werd verzorgd door Jacques Vos en Gerry Spekkink namens de Dienst Geestelijke Begeleiding van GGNet. Aan de avond werd deelgenomen door cliënten, vrijwilligers, geeste- lijke verzorgers van andere zorgin- stellingen en belangstellenden uit Zutphen en Oost-Gelderland. In augustus hield de Rabobank in sa- menwerking met Interpolis de actie 'Schat de schade' in het centrum van Zutphen. Het Rabobankpromotieteam vroeg het winkelende publiek het be- drag te schatten van de schade aan een personenauto en dit op een for- mulier in te vullen. In de afgelopen maanden werden alle formulieren verwerkt. De heer Perenboom bleek de beste schatting gemaakt te hebben en werd daarmee winnaar van de actie. Navigatiesysteem voor Rabobankklant Afgelopen woensdag werd de heer Perenboom uit Warnsveld door Rabo- bank Berkel-IJssel in het zonnetje gezet op het hoofdkantoor van de bank in Zutphen. Hij was de gelukkige winnaar van de actie Schat de Schade. Frédéric Mensink van de Rabobank overhandigde hem een compleet draagbaar GPS autonavigatiesysteem. Prijswinnaar de heer Perenboom en mevrouw Frédéric Mensink van Rabobank Berkel-IJssel De marktondernemers staan elke woensdaochtend voor u klaar op de Dreiumme. Met o.a. vis, groente en fruit, bloemen, kaarten, been- mode, onder- en nachtkleding, kinderkleding, brood en koek, kaas en bedmode willen zij u graag van dienst zijn. Tevens kunt u bij hun nog steeds gratis parke- ren. Graag tot ziens op de markt. Actie op de markt Warnsveld Op woensdag 25 oktober, in de herfstvakantie, willen de markt- kooplieden iedereen even in het zonnetje zetten. Deze dag is het extra gezellig op de markt, want dan zijn er voor de kin- deren gratis poffertjes en de volwassenen kunnen genieten van een heerlijk bakje koffie. Uiteraard ook gratis. Op 1 November , aanvang 20.00 uur in het voormalige Gemeentehuis, houdt de Dorpsraad Warnsveld een extra ver- gadering waarin o.a. aan de orde komt de rapportage n.a.v. het onderzoek naar locatie en voorzieningenniveau in Warnsveld. Extra vergadering In veel plaatsen in Nederland zijn we- reldwinkels te vinden. Daar worden producten aangeboden die de derde wereldbewoners door eerlijke handel kansen bieden om zelf een bestaan op te bouwen, zonder liefdadigheid en zonder uitbuiting en met respect voor mens en milieu.Twee vrijwilligsters bij de wereldwinkel in Eefde vertellen voor het Gilde Zutphen over de achter- gronden van de organisatie, over de producten, maar vooral ook over de in- teressante verhalen daarachter. Zij zul- len ook verschillende producten laten zien. Deze Gildemiddag wordt gehou- den op woensdag 1 november van 14.00 tot 16.00 uur in het PCM gebouw aan de Tengnagelshoek nr. 6 (bij de Nieuwstad) in Zutphen. Iedereen is hartelijk welkom. Inlichtingen Atie Derksen tel. (0575) 51 18 58. Gilde presenteert wereldwinkels De komende Gildemiddag staat in het teken van het werk van de We- reldwinkels. De Stichting Wereld- winkels is ontstaan uit een groep idealistische mensen, die de ar- moede in de derde wereld willen helpen bestrijden. Inmiddels uitge- groeid tot een professionele en wijdvertakte organisatie, die niet meer weg te denken is. Op zondagavond 29 oktober om 19.00 uur is er in de Dorpskerk van Vorden weer een zangdienst met liederen op verzoek. Deze keer is er ook medewer- king van gospelkoor Kwadrant uit Warnsveld en verder zal Inge Lotter- man (dwarsfluit) en Cees van Dussel- dorp (orgel en piano) medewerking verlenen. Het belooft dus een afwisse- lende zangdienst te worden die velen zich zal aanspreken, jong en oud. Tus- sen dit alles door is er een kort medi- tatief moment door de bekende ds. Pieter Boomsma uit Nijverdal over het thema: 'Zingen is twee maal bidden'. Na afloop is er koffiedrinken in het kerkelijk centrum 'De Voorde'. Zangdienst LOCATIE Twenteroute 8 7055 BE Heelweg Voor informatie, reseveringen of een afspraak kunt u bellen naar: 0544 - 48 12 22 0315 - 24 13 07 www.auto-palace.nl Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00 Waliënsestraat 4 - 7103 XB Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46 Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46 EINDELIJK! CHEVROLET CAPTIVA STANDAARD MET 7 ZITPLAATSEN! KOM LANGS VOOR EEN PROEFRIT! NIEUW! VANAF 30995,-

Embed Size (px)

Transcript of Gilde presenteert wereldwinkels

untitledALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2
REGIONALE HUISARTSENPOST 0900 - 200 9000
Wichmond
Vorden
Zutphen
Warnsveld
Vierakker
Warken
Colofon Uitgave: Drukkerij Weevers BV Nieuwstad 30 - Postbus 22 7250 AA Vorden Telefoon (0575) 55 10 10 Fax (0575) 55 10 86 E-mail: in[email protected] Internet: www.contact.nl Rabobank: 3664 02 374 Lid
Aanleveren advertenties/berichten: Woensdagavond 20.00 uur
Hans van Geel Spiker 33, 7231 JL Warnsveld tel. (0575) 52 34 70 of (06) 18 60 74 31
Han Groot Bieshorstlaan 29, 7231 EE Warnsveld tel. (0575) 52 46 12 of (06) 13 47 42 44
Overname van advertenties en berichten is niet toegestaan
edi t ie warnsve ld
! nnp
In uitnodiging en inleiding werd het labyrint gepresenteerd als rode draad voor de avond. Het labyrint is een sym- bool van de levensweg. Op die levens- weg kan een mens vastlopen. Soms is dat vanwege psychische klachten waardoor men met de geestelijke ge- zondheidszorg in aanraking komt. Mensen kunnen ook door een spiritu- ele bril naar hun leven kijken en ant- woorden zoeken op de levensvragen die ze op hun tocht tegenkomen.
De psychiatrische bril en de spirituele bril verschillen weliswaar van elkaar, maar kunnen elkaar wederzijds aan- vullen. De spirituele tradities zijn zich in de loop der eeuwen bewust gewor- den dat het niet alles goud is wat blinkt op spiritueel gebied. Ze hebben op hun eigen wijze geprobeerd kri-
tisch te onderscheiden tussen gezon- de en ongezonde vormen van spiritua- liteit.
In het vervolg van de avond gingen we ervaringsgewijs aan het werk met spi- ritualiteit. En wel langs twee wegen: de weg van drama en de weg van me- ditatie. In een bibliodrama-oefening stapten we in het bekende verhaal van de barmhartige Samaritaan en ver- beelden we de rollen van dit verhaal in de ruimte. Op deze manier legden we een verbinding met ons eigen le- vensverhaal. Het verhaal van de barm- hartige Samaritaan blijkt nog steeds uiterst actueel in een tijd dat te hulp- schietende voorbijgangers en hulpver- leners zelf slachtoffer van geweld drei- gen te worden. Na deze actieve vorm van bezinning maakten we de over- gang naar verstilling en meditatie. Er werden verschillende vormen van me- ditatie geprobeerd en de ervaringen werden uitgewisseld. Meditatieve er- varingen van mensen kunnen varië- ren van een stiltemoment in een kapel tot het uitlaten van de hond aan het eind van de dag. Ieder naar zijn of haar eigen maat. De avond werd besloten met het daad- werkelijk lopen van het labyrint in de donkere stiltetuin van GGNet. Met twee stallantaarns om bij te lichten waren de deelnemers weer even pel- grims op de melkweg.
Terugblik avond spiritualiteit
en geestelijke gezondheid Op 9 oktober jl. werd in de kapel van GGNet in Warnsveld in het ka- der van het aanbod van het Spiritu- eel Centrum te Zutphen een avond gehouden over spiritualiteit en geestelijke gezondheid. De avond werd verzorgd door Jacques Vos en Gerry Spekkink namens de Dienst Geestelijke Begeleiding van GGNet. Aan de avond werd deelgenomen door cliënten, vrijwilligers, geeste- lijke verzorgers van andere zorgin- stellingen en belangstellenden uit Zutphen en Oost-Gelderland.
In augustus hield de Rabobank in sa- menwerking met Interpolis de actie
'Schat de schade' in het centrum van Zutphen. Het Rabobankpromotieteam
vroeg het winkelende publiek het be- drag te schatten van de schade aan een personenauto en dit op een for- mulier in te vullen. In de afgelopen maanden werden alle formulieren verwerkt. De heer Perenboom bleek de beste schatting gemaakt te hebben en werd daarmee winnaar van de actie.
Navigatiesysteem voor Rabobankklant
Afgelopen woensdag werd de heer Perenboom uit Warnsveld door Rabo- bank Berkel-IJssel in het zonnetje gezet op het hoofdkantoor van de bank in Zutphen. Hij was de gelukkige winnaar van de actie Schat de Schade. Frédéric Mensink van de Rabobank overhandigde hem een compleet draagbaar GPS autonavigatiesysteem.
Prijswinnaar de heer Perenboom en mevrouw Frédéric Mensink van Rabobank Berkel-IJssel
De marktondernemers staan elke woensdaochtend voor u klaar op de Dreiumme. Met o.a. vis, groente en fruit, bloemen, kaarten, been- mode, onder- en nachtkleding, kinderkleding, brood en koek, kaas en bedmode willen zij u graag van dienst zijn. Tevens kunt u bij hun nog steeds gratis parke- ren. Graag tot ziens op de markt.
Actie op de markt Warnsveld
Op woensdag 25 oktober, in de herfstvakantie, willen de markt- kooplieden iedereen even in het zonnetje zetten. Deze dag is het extra gezellig op de markt, want dan zijn er voor de kin- deren gratis poffertjes en de volwassenen kunnen genieten van een heerlijk bakje koffie. Uiteraard ook gratis.
Op 1 November , aanvang 20.00 uur in het voormalige Gemeentehuis, houdt de Dorpsraad Warnsveld een extra ver- gadering waarin o.a. aan de orde komt de rapportage n.a.v. het onderzoek naar locatie en voorzieningenniveau in Warnsveld.
Extra vergadering
In veel plaatsen in Nederland zijn we- reldwinkels te vinden. Daar worden producten aangeboden die de derde wereldbewoners door eerlijke handel kansen bieden om zelf een bestaan op
te bouwen, zonder liefdadigheid en zonder uitbuiting en met respect voor mens en milieu.Twee vrijwilligsters bij de wereldwinkel in Eefde vertellen voor het Gilde Zutphen over de achter- gronden van de organisatie, over de producten, maar vooral ook over de in- teressante verhalen daarachter. Zij zul- len ook verschillende producten laten zien. Deze Gildemiddag wordt gehou- den op woensdag 1 november van 14.00 tot 16.00 uur in het PCM gebouw aan de Tengnagelshoek nr. 6 (bij de Nieuwstad) in Zutphen. Iedereen is hartelijk welkom. Inlichtingen Atie Derksen tel. (0575) 51 18 58.
Gilde presenteert wereldwinkels De komende Gildemiddag staat in het teken van het werk van de We- reldwinkels. De Stichting Wereld- winkels is ontstaan uit een groep idealistische mensen, die de ar- moede in de derde wereld willen helpen bestrijden. Inmiddels uitge- groeid tot een professionele en wijdvertakte organisatie, die niet meer weg te denken is.
Op zondagavond 29 oktober om 19.00 uur is er in de Dorpskerk van Vorden weer een zangdienst met liederen op verzoek. Deze keer is er ook medewer- king van gospelkoor Kwadrant uit Warnsveld en verder zal Inge Lotter- man (dwarsfluit) en Cees van Dussel- dorp (orgel en piano) medewerking verlenen. Het belooft dus een afwisse- lende zangdienst te worden die velen zich zal aanspreken, jong en oud. Tus- sen dit alles door is er een kort medi- tatief moment door de bekende ds. Pieter Boomsma uit Nijverdal over het thema: 'Zingen is twee maal bidden'. Na afloop is er koffiedrinken in het kerkelijk centrum 'De Voorde'.
Zangdienst
LO C AT I E Twenteroute 8 7055 BE Heelweg
Voor informatie, reseveringen of een afspraak kunt u bellen naar:
0544 - 48 12 22 0315 - 24 13 07
www.auto-palace.nl Plakhorstweg 1-3 - 7008 AS Doetinchem - Tel. (0314) 34 16 00 Waliënsestraat 4 - 7103 XB Winterswijk - Tel. (0543) 51 38 46
Bettinkhorst 2 - 7207 BP Zutphen - Tel. (0575)-51 66 46
E I N D E L I J K !
CHEVROLET CAPTIVA STANDAARD MET 7 ZITPLAATSEN!
KOM LANGS VOOR EEN PROEFRIT!
NIEUW!
VANAF €30995,-
Kom voor een gratis ad- vies en info. over Herbalife op maandagavond langs of bel voor een ander tijdstip met Suzanne Bosch 52 23 26.
Zonnehemels/banken. Nergens goedkoper! Recht- streeks verkoop vanuit maga- zijn, vanaf € 125,- ook B-keus 16 modellen, kijken na tel. afspr. Zelhem (06) 53 31 77 90.
Te koop: regelmatig jonge leghennen 18-20 weken oud. Ten Hagen, Waliënsestr. 178, Winterswijk, tel. (0543) 52 36 63.
Dagelijkse verzorging op basis van pure Aloë vera producten. Wie wil met ons samenwerken? Jannie Nij- kamp, Warnsveld, tel. (0575) 52 13 16.
Uw planten krijgen Pokon uw huisdier een uitgebalan- ceerde brok. Herbalife is er voor U! Nieske Pohlmann, tel. (06) 54 32 66 69 of (0314) 64 13 09.
Aankomen, afslanken (vet verbranden!), meer energie? Via voedingskun- dig programma. Geweldige eindejaarsaktie voor alle (oud-)klanten. Bel Jerna Bruggink, tel. (0575) 46 32 05.
Leer op de juiste manier Nordic Walking volgens het authentieke Alfa 247 bewe- gingsconcept. De nieuwste instructiemethodieken. Bel (0575) 46 36 03 of kijk op www.vitalnowa.nl
Te koop: kippen aan de leg. Goossens, Voortseweg 6, Toldijk, tel. (0575) 46 16 70 of 46 37 43.
Informatie en advies bij U thuis over Herbalife? Ik help u graag. Bel. (06) 52 03 59 18.
De stichting veiling com- missie Vorden houdt elke 1e en 3e zaterdag van de maand meubelverkoop van 9 tot 12 uur aan de Schuttestraat 20 te Vorden.
Concert met muziek van Tjechische componis- ten door het Devich piano- trio op 21 oktober om 20.15 u. in de Orangerie te Ruurlo- Kaartverk. v.a. 19.00 u. a.d. zaal.www.kunstkringruurlo.nl
Nieuwe cursussen Nor- dic Walking Ruurlo. V.a. dinsdag 7 november 9.00 - 10.30 uur en zaterdag 11 november 9.00 - 10.30 uur vertrek v.a. kasteel Ruurlo. Inl. tel. (0573) 45 33 54 bij Gerlande Gude.
Wij zoeken voor ons fan- fare-orkest enthousiaste muzikanten. De Harmonie - Zutphen, 0575) 51 54 41 of info: [email protected]
Ruurlo compleet verzorgd en veilig wonen. Particulier pension biedt u verschillende mogelijkheden. Bel dan (0573) 45 37 60.
Te koop: Opel Astra G. cc 1.6 SZR, bj. ’99, automaat, 110.000 km, 5-drs, grijs me- taal. APK gekeurd, € 5.900,–, tel. (0575) 46 27 79.
Geluk vinden in jezelf -cursus “Heilig Pad” voor vrouwen- start 22 oktober te Warnsveld. Kijk op www.dhanwantari.nl of vraag uitgebreide brochure via tel.nr. 0573-441138 (zie ook artikel).
Te koop gevraagd: antiek, curiosa en alles wat ver- zameld wordt. Ook comple- te inboedels. Verzamelhuis Warnsveld, Rijksstraatweg 35, tel. (0575) 52 29 19.
Te koop gevraagd: inboe- dels en zolderopruimingen. Tel. (0575) 55 11 11 of (0543) 51 98 46.
Contactjes zijn uitsluitend bestemd voor parti- culieren en verenigingen, géén hande- laren. Minimumprijs € 5,50 voor vier gezette regels; elke regel meer € 0,50. Vermelding brieven onder nr. of inlich- tingen € 2,50 extra. Tarieven gelden bij contante betaling; als een rekening gezonden dient te worden, wordt hier- voor € 2,50 administratiekosten in re- kening gebracht.
Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten Zondag 22 oktober 10.00 uur ds. D. van Alphen-Ubbens.
Protestantse Gemeente Zutphen i.w. Zondag 22 oktober de Wijngaard 10.00 uur ds. H.M. de Bruyn, Arnhem.
Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Zutphen-Warnsveld Zondag 22 oktober 9.30 uur ds. K.v.d. Geest, Hengelo, 16.30 uur ds. W. Scherff, Spakenburg.
Kapel GGNet Zondag 22 oktober 10.30 uur Mevr. G. Pols, Zutphen.
RK Kerk Zutphen-Warnsveld Zaterdag 21 oktober Kapel St. Elisabeth 18.30 uur Oecume- nische viering. St. Jan 19.00 uur Eucharistieviering.
Evangelische Gemeente Zutphen Zondag 22 oktober 10.00 uur dhr. O. ten Napel.
Doopsgezinde Gemeente Zutphen Zondag 22 oktober 9.45 uur ds. E. Borren.
Chr. Geref. Kerk Zutphen-Warnsveld Zondag 22 oktober 10.00 uur en 16.30 uur ds. R.G. Hertog.
Regionale Huisartsenpost Zutphen en omstreken U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst- doende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt. Als u om medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’ bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen. Huisartsenpost Zutphen, tel. (0900) 200 9000.
Apotheekdienst Zutphen/Warnsveld De avond-, nacht- en weekenddiensten worden verzorgd door: apotheek Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld, tel. 57 24 95.
Politie Warnsveld Tel. (0900) 88 44.
Streekziekenhuis Het Spittaal Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag; anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; za. en zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.
Tandartsenkring Zutphen en omstreken Telefoon (0575) 51 22 88. Voor spoedhulp tijdens avond- en weekenddienst. Spreekuren: Zaterdag 10.00-10.30 uur en 17.00-17.30 uur. Zondag van 12.00-12.30 uur.
Dierenartsenpraktijk Zutphen e.o. Huisdieren R. Barendrecht, Dr. Visserstraat 1a, Zutphen, tel. (0575) 52 77 20. Kleine huisdieren/duiven R.G. Joling, Bieshorstlaan 71, Warnsveld, tel. (0575) 52 11 90.
De Graafschap dierenartsen Dependance Leesten, Marga Klompélaan 126, Zutphen, tel. (0575) 57 11 01. Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 17.00-17.30 uur en volgens afspraak.
GGNet, alle afdelingen, bezoekuren Zaterdag en zondag 10.00-12.00 en 14.00-16.00 uur, woensdag 14.00-16.00 uur, verder volgens afspraak. In de Inloopen de hal van het Laakveld dagelijks van 18.30-21.00 uur. Tel. (0575) 58 08 08.
Sensire algemeen maatschappelijk werk Tel. (0900) 62 28 724 (lokaal tarief). 24 uur per dag bereik- baar. Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand telefoonnummer bellen of kijken op www.sensire.nl Zutphen: Nieuwstad 51. Vorden: Zutphenseweg 1c.
Sensire thuiszorg diëtiek, maaltijdservice, personenalarmering. Tel. 0900-8856 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar. Internet: www.sensire.nl - E-mail: [email protected] thuiszorgwinkel Ooyerhoekseweg 6 in Zutphen, tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief) Geopend: ma. t/m vr. 9.00-17.30 uur, za. 10.00-13.00 uur. Algemeen maatschappelijk werk. Zutphenseweg 1c, Vorden, tel. 0900-6228724 (lokaal tarief). Spreekuur: ma. t/m do. 8.30-9.30 uur.
Sensire sociaal raadsliedenwerk Tel. (0900) 62 28 724 (lokaal tarief). 24 uur per dag bereikbaar. Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand telefoon- nummer bellen of kijken op www.sensire.nl Zutphen: Marsweg 59. Zutphen: Nieuwstad 51. Zutphen: ‘de Waaier’ dr. De Visserstraat 4.
Yunio Oost Gelderland Telefoon 0900-9864, 0900-Yunio (lokaal tarief), 24 uur per dag bereikbaar voor: kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, kinderopvang.
Rode Kruis Van Drinenstraat 4, 7203 EL Zutphen, tel. 51 34 70. Secretariaat (0575) 54 34 22. Zorg en Welzijn (0575) 51 92 64 Zutphen, (0575) 55 05 21 Vorden. Vakantieprojecten (0575) 51 95 89. Medische Sociale Hulpverlening (0575) 52 41 29.
Trombosedienst Tel. 59 28 58. Postbus 9020, 7200 GZ Zutphen.
Openbare bibliotheek Warnsveld Rijksstraatweg 65, tel. 52 84 24. Maandag 14.00-20.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 uur en 14.00-17.30 uur, woensdag 14.00- 17.30 uur, donderdag 14.00-17.30 uur, vrijdag 14.00-20.30 uur. Deze openingstijden gelden zowel voor de jeugd- als de volwassenenafdeling.
Amivedi Tel. (0575) 52 06 12, stichting vermiste/gevonden huisdieren.
Dierenbescherming Info, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennummer dieren- mishandeling, tel. (0900) 20 21 210. Dierenambulance, tel. (0900) 99 91 999.
Stichting Bevordering Welzijn Ouderen Rijksstraatweg 65, tel. 52 45 84. Spreekuur dinsdag van 10.30-12.00 uur. U kunt hier terecht voor o.a. personen- alarmering, maaltijdvoorziening, klussendienst, boodschap- pendienst, ouderenadviseur en telefooncirkel.
Stichting Algemene Hulpdienst Zutphen-Warnsveld Voor tijdelijke hulp in noodsituaties bellen met het Centraal Meldpunt Vrijwillige Hulpverlening. Bereikbaar maandag t/m vrijdag 9.30-11.30 uur, tel. 51 98 76.
Slachtofferhulp Tel. (0575) 54 12 22.
Stichting Terminale Thuiszorg Noaberhulp Secr.: postbus 283, 7200 AG Zutphen, tel. (0575) 54 33 66 dagelijks van 7.00-23.00 uur. De verleende zorg is kosteloos.
Klachten/informatieburo gezondheidszorg Stedendriehoek Spreekuur elke woensdagmorgen van 9.30-13.30 uur, Oude Bornhof 55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel. (055) 54 14 618.
Uitvaartverzorging Monuta Zutphen, tel. (0575) 51 29 31 of (0800) 02 30 550. Eppink/Ruiterkamp, tel. (0575) 45 20 20. Yarden Uitvaartzorg Warnsveld. Tel. (0575) 52 13 00.
Artsenpraktijk HOMEOPATHIE Voor hulp en advies voor u gezondheid bij chronische en acute klachten: zaterdag van 11.00-13.00 uur spreekuur, zondags telefonisch 12.00-12.30 uur. Tel. (0575) 57 31 03 en mobiel (06) 13 80 17 29.
Gemeente Zutphen Belastingen & Burgerzaken gevestigd aan de Rijksstraatweg 65 te Warnsveld is geopend op: Maandag van 14.00 uur tot 20.30 uur. Dinsdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Woensdag en donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers
ETJ-Witgoedservice Repareert alle merken!
Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur, za 10.00-17.00 uur.
Tel. (0575) 46 77 06
Rampen vallen niet te plannen.
Voorbereidingen wel.
Typ uw postcode in op www.crisis.nl
Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo (Gld.)
Tel.: (0575) 46 21 39 • www.goossensatomica.nl
NU AL AANBIEDINGEN BIJ GOOSSENS ATOMICA
Nu diverse 4400%% KK OO RR TT II NN GG op
winterjassen, blouses, fleecejassen en bodywarmers (dames/heren)
OP = OP • • • KOM NU NAAR
Wat is klassieke Shiatsu? Shiatsu als geneeskunst bestaat al meer dan 3000 jaar en is een onderdeel van de algehele chinese geneeskunde.
Shiatsu is een vorm van accupressuur die bestaat uit het geven van druk met behulp van de duimen, vingers en handpalmen met als doel het functioneren van de inwendige organen te corrigeren en gezondheid te bevorderen/handhaven en een groot aantal ziekten te behandelen.
Shiatsu behandeling werkt bij klachten als: • Hoofdpijn • Stress • Vermoeidheid • Depressie • Rug/schouder/nekklachten • Slapeloosheid enz.
Het mooie is dat je het effect van de behandeling al snel kunt merken. Bijvoorbeeld omdat de spijsvertering verbetert of omdat slaap en concentratiestoornissen verdwijnen.
De behandeling wordt vergoed door verschillende zorgverzekeraars.
Wilt u meer informatie of een behandeling op afspraak:
shiatsutherapeut Jet Scholtz-Hartman Ruurloseweg 95, Vorden Telefoon (0575) 55 65 00
• NIEUWE EN GEBRUIKTE FIETSEN EN BROMFIETSEN • GROTE VOORRAAD ONDERDELEN • VERHUUR VAN FIETSEN, TANDEMS EN FAMILIEFIETSEN • VERKOOP VAN SKELTERS
• Wij moeten plaats maken voor de collectie van 2007 • NU: diverse 2006 modellen van
GAZELLE • BATAVUS • KOGA-MIYATA • GIANT • SPARTA tegen scherpe prijzen!!
KIJK • PROBEER • PROFITEER
Kieftendorp 11 - 7255 MG Hengelo Gld. tel: 0575-467278
www www www ... hhh eee ttt kkk aaa ccc hhh eee lll ttt jjj eee ... nnn lll Vincent Spiegelenberg
Oude Zutphenseweg 5a, 7251 JP Vorden.
NIEUWE EN GEBRUIKTE KACHELS • houtkachels • gaskachels • speksteenkachels • pelletkachels
Open elke zaterdag van 9.00-16.00 uur of op afspraak: 06-17 236 100
UITVAARTVERZORGING
HOLTERMAN
Verzorging van uitvaarten in Lochem, Vorden, Ruurlo, Zutphen, Warnsveld, e.o.
“This is my song”
Frederike Josephine Wullink “Sophie”
Het is voor ons onmogelijk om u allen persoonlijk te bedanken. Zoveel belangstelling, kaarten, bloemen, lieve woorden die wij van u kregen, nadat natuur- geweld onze dochter en zusje Sophie, in de bloei van haar leven heeft meegenomen. Het verdriet is bijzonder groot, maar u allen hebben eraan meegewerkt om de pijn een klein beetje te verzachten. Onze bijzondere dank hiervoor.
Jan, Joke en Marloes Wullink
Vorden, oktober 2006
Dolgelukkig zijn wij met de geboorte van onze dochter en zusje
Florieke Josephine Caroline Spa
Dochter van: Martin Spa en Hélène Garssen Zusje van: Léon
7241 JK Lochem, 6 oktober 2006 Molenbelt 49
Uw uitvaart in vertrouwde handen. Wij verzorgen uitvaarten
met de aandacht die een uitvaart verdient ongeacht waar u verzekerd bent.
Telefoon (0575) 45 20 20 Dag en nacht bereikbaar
Uw uitvaartleiders: A. Ruiterkamp J.B. Eppink Almen Steenderen
Bronkhorsterweg 1a, 7221 AA Steenderen tel. (0575) 45 20 20, fax (0575) 45 16 21
TE KOOP GEVRAAGD Alle merken en bouwjaren
AUTO’S EN BEDRIJFSWAGENS
GRAFMONUMENTEN
Voor een:
zoals: schoonmaken rechtzetten letters lakken etc.
Vraag kosteloos offerte
Bedrijf en showroom: Gerritsenweg 6 (Industrieterrein ‘De Mars’ t.o. Woonboulevard Eijerkamp)
7202 BP Zutphen Tel. (0575) 52 64 56 / 54 67 88 / 06 20247581
GRAFSTEENSPECIALIST
Hoetinkhof 215 7251 WH Vorden Telefoon (0575) 55 29 28
Kipfilet kilo €5.99
Hazenbouten vers, kilo € 9.98
Tam konijn bouten OP = OP kilo € 8.95
Gegrillde spareribs varkensvlees
OP = OP
Zie voor meer aanbiedingen in onze winkel.
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 23 oktober t/m zaterdag 28 oktober 2006
Grillpoelier Van Hunen Winkel Dreiumme 53 • Warnsveld • Tel. (0575) 52 25 94
Zetfouten onder voorbehoud
Kip cordon bleu 4 stuks € 3.98
Rookworst fijn/grof
zaterdag 28 oktober 2006
Rundergehakt héél kilo € 3.98
Boerengehakt héél kilo € 3.98
samen voor
Dinsdagactie
“Achillia” Pedicuresalon • Voor uw totale voetverzorging (ook diabetes en
reuma). • Herstel van schimmel, ingroeiende en bescha-
digde nagels d.m.v. acryl techniek. • Benen harsen, hot-stone massage voor voeten
en benen. • Workshops Nail Art.
A. Adriani van Hoornlaan 45 • Zutphen • (0575) 52 01 66
Vacumove therapie
Telnr: (0575) 55 33 83 (06) 20 77 59 17
Wasmachine of droger defect? Bel Tonnegie’s direct!
06-10 876 357 ook voor nieuwe machines
www.wasmachinereparaties.nl
pannenkoekenhuis
Tevens uw adres voor
feestjes, recepties, buffetten, etc.
Problemen met uw pc? reparatie aan huis www.pcbusters.nl tel. 0575-570512
Zondag 22 oktober
van 10.00 tot 16.00 uur Kraam € 20,00 (4mx1,20m)
,,REAN’’ Tel. 06 5148 1527
TT II JJ DD II GG BB OO EE KK EE NN !! !! !!
De mensen van Monuta maken
het verschil.
Uitvaartcentrum: Vorden, Het Jebbink 4a, Tel: (0575) 55 27 49
Zutphen, Piet Heinstraat 31, Tel: (0575) 51 29 31 Uw uitvaartverzorgers:
Pieter Kingma, Wiljan Mulder, Germaine Pasker-van Kleef.
Uw verzekeringsadviseur: Pauline Niezen, Tel: (0575) 54 44 21.
Het is bijna weer zover:
de OpenOpen HuizenHuizen DagDag bij van Zeeburg & Visser makelaardij.
Noteert u alvast in de agenda:
4 nov4 nov embemb erer a.s.
Let komende weken op onze advertenties
voor de deelnemende panden.
makelaars o.g. en assurantiekantoor
Zutphenseweg 31 • Vorden • Tel. afdeling makelaardij 0575-55 57 33 Tel. afdeling assurantie/hypotheken 0575-55 15 31 • Fax 0575-55 43 50 Internet www.vanzeeburgvisser.nl • E-mail [email protected]
Succesvol weekend Dijkman/WSV Zaterdag 14 oktober was een bijzonder goede competitiedag voor Dijkman/ WSV. Nadat s'ochends al enkele jeugd- teams hun wedstrijden gewonnen hadden, was het s'middags Dames 1 dat Victoria met nul punten huis- waarts stuurde. Met een duidelijke 4-0 overwinning waren de warnsveldse dames duidelijk te sterk. In de toch sterk bezette Promotieklasse bezet dit team een toppositie. Meisjes A1 had in Volga A1 een gewillig slachtoffer. Bei- de spelverdelers Ellen Driever en Eva van Wely hadden veel voldoening van het aanvallende geweld van Lisanne Jolink 25-12. Het slimme spel van Sara Post op mid betaalde zich uit door een 25-16 winst in de 2e set. In de derde set werd het tempo wat opgevoerd en was Nienke Traanman niet te stoppen ook deze set pakten de meisjes met 25-14. In de 4e set liep de concentratie wat te- rug en kon Volga goed volgen. echter toen Dianca v.d. Meer en Marlies Grob- ben het op hun heupen kregen was het snel gebeurd met Volga 25-19. De
meisjes hebben vooral geconcentreerd gespeeld en hun taken goed uitge- voerd was het commentaar van trai- ner/coach Dick van Slooten, die direct na deze wedstrijd met Dames 3 aan de bak moest tegen Gorssel 1. In de 1e set had het team moelijkhe- den met vooral de serve van Gorssel dat met 20-25 won. Duidelijk was dat er uit een ander vaatje diende te wor- den. Bianca van Geel speelde Bianca Zwiiers en op mid Irma Arendsen goed aan en wisten de dames de 2e set in winst om te zetten 25-17. Eva v. We- ly verzorgde de spelverdeling in de 3e set en vond in Wendy Thomassen een gedegen aanspeelpunt, veel taktisch geplaatste ballen werden verzilverd terwijl Ellis Scholten de verdediging onder druk hield 25-19.In de zo be- langrijk 4e set hadden Willeke v.d Wielen en Erna Beeftink met goede service series succes en met 25-17 pak- ten de dames 4 punten."Het blijkt dat het team het wat hogere tempo aan- kan "was het complimenterende com- mentaar van coach Dick van Slooten.
Vo l l e y b a l
De Warnsveldse Sportvereniging WSV was met 33 turnsters ruim vertegen- woordigd. Voor een aantal was dit hun eerste turnwedstrijd en dus best wel spannend.
Hieronder volgen de puntentotalen van de WSV-deelneemsters, gerang- schikt op leeftijd en het niveau waar- op wordt geturnd.
Pre instap, niveau 17: Hilde Hooge- veen: 34,85 punten (10e), Iris Eikel- boom: 33,05 punten (22e), Cheyenne Spee: 32,45 punten (27e), Elsa Heuve- link: 29,30 punten (39e). Pre instap, niveau 15: Romy Kranen- dijk: 35,35 punten (3e), - Amber van Eijk: 33,30 punten (5e).
Pre instap, niveau 14: Sylvana Frisart: 33,80 punten (2e). Instap, niveau 17: Kaylee Spee: 32,80 punten (3e), Nadine Lebbink: 34,10 punten (10e). Instap, niveau 15: Nina van Zijl: 33,80 punten (8e). Instap, niveau 14: Lynn Broodman: 31,75 punten (5e). Pupil 1, niveau 16: IJeoma Owolewor: 33,65 punten (4e). Pupil 1, niveau 14: Daphne Zilvold: 32,35 punten (1e), Hanna Knol: 31,85 punten (2e). Pupil 1, niveau 12: Adinde Koree: 30,50 punten (3e), Esther Baars: 30,20 pun- ten (4e), Noah Stegehuis: 29,75 punten (7e), Naomi Hofman: 29, 55 punten (9e), Romy Klein Kranenberg: 29,40
punten (10e). Pupil 2, niveau 16: Renate Buitenhuis: 34,20 punten (7e). Pupil 2, niveau 15: Aaliyah van Wij- nen: 31,90 punten (6e). Pupil 2, niveau 12: Marieke Heuvelink: 35,10 punten (1e), Saskia Verhoef: 32,25 punten (6e), Nikee Derks: 30,95 punten (11e). Pupil 2, niveau 11: Vanija Rossel: 32,00 punten (1e), Irene van der Beek: 30,80 punten (2e). Pupil 2, niveau 10: Pascale Eskes: 28,70 punten (2e), Ilse Gerritsen: 27,70 pun- ten (3e). Jeugd, niveau 13: Marissa Blankhorst: 32,45 punten (3e), Maike Hoogeveen: 31,65 punten (4e). Jeugd, niveau 12: Esther van Pernis: 32,95 punten (1e), Marjolein Keijser: 30,85 punten (4e). Senior, niveau 15: Cissy Hartwich: 33,75 punten (1e). Senior, niveau 12: Cornelieke Werk- man: 32,05 punten (1e).
Turnseizoen van start
Op zaterdag 7 oktober jl. is voor de meisjes en dames het wedstrijdseizoen turnen weer van start gegaan. In Lochem werd de eerste wedstrijd gehou- den voor alle leeftijden en niveau's. Tijdens diverse wedstrijdrondes na- men honderden turnsters. De organisatie was in handen van vereniging Brinio in Lochem.
Marieke Heuvelink mocht van de twintig turnsters in categorie pupil 2, niveau 12 de hoogste plaats op het podium beklimmen.Dit jaar werd door minder collectan- ten (84) toch meer geld opgehaald dan vorig jaar, namelijk € 4.649.04. Een prima resultaat, waarvoor wij onze vrijwilligers en gevers hartelijk willen
bedanken! Een extra bedankje was er dit jaar voor Mevrouw Wonnink, zij collecteerde dit jaar voor de 35e keer! De Nierstichting heeft haar dan ook met een boeket hiervoor bedankt. Heeft u ook 1 à 2 uurtjes per jaar over in september? Geef u dan op als collec- tant. De Nierstichting kan altijd extra handen gebruiken! Informatie: Anja Haggeman, telefoon 528947 contactpersoon Nierstichting Warnsveld.
Collecte Nierstichting Warnsveld De collecte stond dit jaar in het teken van de "Niercheck". Mensen werden hierbij opgeroepen om via www.nierstichting.nl een pakketje aan te vragen om hun urine te tes- ten op teveel eiwit.
Warnsveld 1 stevig aan de leiding Dankzij een 7-3 overwinning op con- current Overa 1 uit Almen is ttv Warnsveld steviger aan de leiding ge- komen in de tweede klasse. Met name de dubbel was een spannende aange- legenheid. In de derde game wisten Rob van Sloten en John Nijhof drie matchpoints weg te werken om vervol- gens de partij op hun naam te schrij- ven. In de singles waren Ronald van Amersfoort en John Nijhof superieur. Ze wonnen ieder drie partijen. Ook het tweede en derde team trokken in hun wedstrijden aan het langste eind. Team twee won met 4-6 in Apeldoorn tegen De Veluwe 5, en team drie won
haar thuiswedstrijd tegen degradatie- kandidaat ABS 3 uit Bathmen met 7-3. John Scholing en Mark van den Brink haalden een 100% score. Team vier ging kansloos ten onder tegen MTC 3 uit Markelo: 0-10. Dit team lijkt degra- datie naar de vijfde klasse nog moei- lijk te kunnen ontlopen.
De uitslagen op een rij: Warnsveld 1 - Overa 1: 7-3 De Veluwe 5 - Warnsveld 2: 4-6 Warnsveld 3 - ABS 3: 7-3 Warnsveld 4 - MTC 3: 0-10
Voor meer informatie zie: www.ttvwarnsveld.mine.nu
T a f e l t e n n i s
Autowascentrum David op de Dien- stenweg in Vorden heeft zijn nieuwe Christ Roll-over (autowasmachine) in gebruik genomen. Deze autowasma- chine wast en droogt auto's tot een hoogte van 2.60mtr en is uitgerust met Sensotex® textiellappen die zor- gen voor een schone en glimmende auto. Deze lappen veroorzaken geen spoorvorming zoals bij de traditionele borstel autowasmachine. Het unieke van deze machine is dat de zijtextiel- borstels zich aanpassen aan de carros- serievorm van de auto waardoor deze beter wordt schoongemaakt.
Dit gepatenteerde zijknikborstel sys- teem van Christ wassystems AG is uniek en word al 15 jaar toegepast op hun machines. Direct bij binnen- komst in de washal wordt door de vas- te medewerker uw auto zeer ruim voorgewassen, inclusief het reinigen van ramen en velgen. Vervolgens wordt een persoonlijke code inge- toetst, hiermee start de machine en werkt het gekozen programma af. Met hogedruk (85bar) wordt de zijkant en de wielen van de auto afgespoten waarna de machine actiefschuim op de auto sproeit en hierna gaat sham- poo wassen met de textielborstels.
WASPROGRAMMA'S De klant kan kiezen uit diverse pro- gramma zoals, actief- voorschuimen, wassen en glanswax wat zorgt voor ex- tra bescherming van de lak. Ook aan
de onderzijde van de auto is gedacht, met name in de winter wanneer er zout op de wegen is gestrooit, zal het onderwassen vaak gebruikt worden. Tegen elkaar draaiende norzels spui- ten met 85 bar de onderzijde schoon.Het schoonmaken van de wie- len gebeurt bij elk programma. Het wassen met Textielborstels geven een spectaculair effect op de lak van uw auto, deze is nog nooit zo glimmend en diep van kleur geweest na een was- beurt bij Autowascentrum David in Vorden. Ook aan bestelwagens en bus- jes is gedacht want tot een wagen- hoogte van 2,60 mtr kunt u terecht voor een Superwasbeurt zodat uw be- drijfswagen weer een reclame plaatje zijn voor uw bedrijf. Het droogproces is spectaculair de luchtsnelheid van pl/m 200km per uur zorgt voor een droge auto. Met deze nieuwe auto- wasinstallatie biedt Autowascentrum David Vorden en wijde omgeving een geheel nieuwe service aan.
WASBOXEN Naast de autowasinstallatie beschikt Autowascentrum David ook over drie wasboxen. In deze boxen kan de auto door de klant zelf gewassen worden, uiteraard met gebruik van hogedruk en shampoo. Uniek is de aangebrachte vloerverwarming, deze zorgt ervoor dat er ook bij vorst nog veilig gewassen kan worden. Ook is er de mogelijkheid om de auto uit te zuigen met en pro- fessionele stofzuiger.
Zaterdag 28 oktober gratis wassen
Autowascentrum David gaat officieel open
Zaterdag 28 oktober is het dan zover: Autowascentrum David gaat officieel open. Het centrum is al enige weken in bedrijf, door alvast te beginnen met wassen zijn alle afstellingen nu naar wens en gaan ze nu volop aan de gang.
Weeversdrukkerij
ZOVEEL MENSEN ZOVEEL WENSEN ... BESTEL ZE NU!
De Uitnodiging coaching & begeleiding
Zoek je naar regie over je leven, in je werkend bestaan, bij het maken van keuzes, in een conflict?
“ ‘s Nachts moet je slapen niet piekeren. ”
De Uitnodiging, coaching en begeleiding helpt.
Het aanbod: jobcoaching, loopbaanbegeleiding, outplacement studie- en beroepskeuze begeleiding jongeren persoonlijke begeleiding/counseling bemiddeling (privé, arbeidsrelatie) gezins- en ouderbegeleiding (pubers & adolescenten)
Halle Nijmanweg 5
7025 EX Halle
Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo (Gld.)
Tel.: (0575) 46 21 39 • www.goossensatomica.nl
NU AL AANBIEDINGEN BIJ GOOSSENS ATOMICA
diverse Kinderjassen voor €15,00 (fleece- of winterjassen)
Kinderbodywarmers voor € 9,95 (kleur: rood of blauw)
OP = OP • • • KOM NU NAAR
ZUTPHEN: MEER COMMUNICATIE, TEL. (0575) 51 76 18
NEVENVESTIGINGEN: ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53
RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL. (0544) 37 13 23
GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28
AGENTSCHAP HENGELO (GLD.): TOTAALWARENHUIS JANSEN DE SMID
BLEEKSTRAAT 1, TEL. (0575) 46 13 60
ACQUISITEUR: FELIX TAKKENKAMP, TEL. 06-48 794 212
Weeversdrukkerij Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
E-mail: [email protected]
Internet: www.weevers.nl
FA M I L I E D R U K W E R K geboortekaarten trouwkaarten uitnodigingskaarten
Kom vrijblijvend de monstercollectie bekijken. De boeken thuis inzien mag ook.
20% KORTING op uw geboorte- of huwelijksadvertentie als u bij ons uw familiedrukwerk bestelt.
HERBERG DE GOUDEN LEEUW
[email protected]
www.herbergdegoudenleeuw.com
N I E U W
VANAF 23 SEPTEMBER
SS pp ii ee ss ee rr ii jj dd ee LL ee ee uu ww ee nn dd ee ee ll
Spiesenrestaurant voor de hele famil ie
Open zaterdag en zondag vanaf 17.00 uur
Elke 2e gast eet gratis meeElke 2e gast eet gratis mee tegen inlevtegen inlev ering van deze bonering van deze bon
Actie is geldig tot en met 31 oktober 2006

ca. 800 gram € 2.15
Tel. (0575) 55 13 84 Dreiumme 31-33 – Warnsveld
Tel. (0575) 57 15 28
De Echte Bakker Aanbiedingen zijn geldig van 23 t/m 28 oktober.
LEKKER- NIJTJES
4 voor
Borne De Bieffel 15 (074) 266 95 77
Arnhem Vlamoven 47 (026) 363 79 34
Aalten Varsseveldsestraatweg 108 (0543) 46 12 05
Raalte Zompstraat 10 (0572) 39 43 35
GRATIS 25
worden kinderen van 10 weken tot 4 jaar
professioneel opgevangen.
17.00 uur. Vervroegde en verlengde opvang
is mogelijk vanaf 7.00 uur tot 18.00 uur.
Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Locatie Doetinchem; Kruisbergseweg 82
0314 - 35 42 36
Locatie Warnsveld; Vordenseweg 12
Uw huis snel en professioneel verkopen?
• Verkoop
• Taxatie
• Aankoop
• Deeldiensten
Dirk van der Houwen Makelaardij
Vorden
KOOPZONDAG 22 oktober van 11.00 tot 17.00 uur
Babyspeciaalzaak ’t Kraamparadijs De Hoven 27, 7122 BJ Aalten tel.: (0543)-476632 [email protected] www.babyspeciaalzaak.nl
• Dé Positiemodewinkel van Nederland. Vraag naar onze voordeelkaart.
• Prachtige kinderwagencollectie. Een groot deel van de collectie afgeprijsd.
• Aktieprijzen op showroombabykamers. • Babykleding o.a. Noppies, Baby Face, Name It.
Een genot om tussen te kijken en heel betaalbaar. • Natuurlijk is een bezoekje aan onze winkel (2000 m2)
altijd een feest en zeer zeker de moeite waard. Er wachten tal van aanbiedingen op U.
Van harte welkom Demonstraties
op het gebied van veilig slapen;
dit produkt heeft al verschillende
prijzen in de wacht gesleept.
Moet u beslist komen zien!!
Aalsvoort 4, Postbus 117, 7240 AC Lochem Telefoon (0573) 441 248, Fax (0573) 441 802, [email protected] / www.bouwbedrijfschot.nl
Bouwbedrijf Schot B.V. is een regionaal werkend bouwbedrijf met momenteel 25 medewerkers.
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar
ERVAREN TIMMERLIEDEN en LEERLING TIMMERLIEDEN
Uw sollicitatie kunt u richten aan: Bouwbedrijf Schot B.V. dhr. D. Papen Aalsvoort 4, Postbus 117, 7240 AC Lochem [email protected]
ACTIVITEITEN NUTSGEBOUW, BREEGRAVEN 1 ARGENTIJNSE TANGO Dansen is gezond bewegen, ga de uitdaging aan! Donderdagavonden. Kerkhofweg 15. Inlichtingen 51 55 67. Dinsdag 24 oktober 14.00 uur Sjoelen in voorzaal 't Nut. Dinsdag 31 oktober 13.30 uur Kaarten in voorzaal 't Nut.
BASKETBAL VOOR RECREANTEN Voor meisjes van ongeveer 14 tot 18 jaar bij Dragon*:
elke donderdag in De Kei van 16.30 tot 18.00 uur. Voor senioren dames en heren vanaf 18 jaar bij HO!?!: elke woensdag van 20.30 tot 21.45 uur in De Kei. Inlichtingen bij Leo Nevenzeel, tel. 52 44 58.
TAFELTENNIS IN DE KEI Iedere maandagavond van 20.15 tot 23.30 uur kunt u (m/v), zowel recreatief als in wedstrijdverband, lekker een balletje slaan (vanaf 18 jaar). Inlichtingen bij Dinand Bröcker 57 39 32.
MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN Naast het aanbod van de Stichting Sociaal Cultureel Werk wordt er ook gymnastiek voor ouderen gegeven in de Triangel aan de Kerkhofweg te Warnsveld.
Op de maandagmorgen kunt u hiervoor terecht van 10.30 uur tot 11.15 uur. Voor meer informatie kan men contact opnemen met mevr. van Schooten, tel. 52 04 18.
Wie ons binnenkort belt, kan al snel genieten van een fris en kleurig inte- rieur. Bovendien geven wij een aan- trekkelijke korting van € 25,- per man per dag op alle binnenschilderwerk en wandafwerking (ongeacht het aantal mandagen); de winterkorting voor zakelijke opdrachtgevers bedraagt
€12,50 per man per dag. Tevens betaalt u als particuliere opdrachtgever geen 19% maar slechts 6% BTW voor schil- derwerk aan woningen van 15 jaar en ouder! Kortom redenen genoeg om nu een afspraak te maken met uw winter- schilder: schildersbedrijf Boerstoel Vor- den (zie advertentie elders in dit blad).
Uitgekeken op uw interieur? De voordeligste manier om weer kleur in uw huis te brengen is het inscha- kelen van de Winterschilder. Moeiteloos schilderen wij uw kamers weer fris en brengen wij de fraaiste wandafwerking aan, zodat u met veel meer plezier in us huis woont en uw woning in topvorm blijft. De schilder is tenslotte de beste vriend van uw huis.
Een avondvullend programma voor ie- dereen die van muziek houdt. Popclas- sics, feel good muziek, muziek met een dot emotie en schwung. Alles overgoten met een sprankelende
show, veel kleurrijke kleding en span- nende choreografie.
Laat u inspireren en meeslepen in een wervelende show van ritme en female
power. Voor een adembenemend intermezzo wordt gezorgd door een optreden van de slagwerkgroep Multi- percussion o.l.v. Aldert Glas.
De show begint om 20.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa bij de Hanzehof. www.no-nuts.nl
No Nuts in Hanzehof
Zaterdagavond 11 november treedt het muzikaal vrouwencollectief No Nuts op in de Buhrmann Ubbens zaal van de Hanzehof in Zutphen.
De leden van de HOG kunnen door huurders en bewoners die hij verte- genwoordigt worden aangesproken over zaken die in de betreffende wijk spelen. Het HOG-lid brengt dit in het eerstvolgende overleg met WBW in.
Op maandag 23 oktober 2006 zal de eerstvolgende vergadering van de HOG met het bestuur van Woningbe- drijf Warnsveld plaatsvinden.
DE AGENDA VOOR DIE AVOND IS ALS VOLGT: 1. Opening en mededelingen. 2. Notulen van de overlegvergadering
van de huurdersoverleggroep met het bestuur gehouden op 24 april 2006.
3. Ingekomen stukken. 4. Concept Begroting 2007. 5. Planmatig- en strategisch onder-
houd 2007. 6. Voortgang (nieuwbouw)projecten. 7. Rooster van aftreden aftredend en
herkiesbaar mevrouw W. van der Veer-Bosveld; aftredend en herkies- baar de heer J.W. Burger; aftredend en niet herkiesbaar de heer C. Be- rendsen
8. Wat verder ter tafel komt. 9. Sluiting.
Indien u vragen heeft of iets te melden schroomt u dan niet contact op te ne- men met de HOG vertegenwoordiger van uw wijk.
De samenstelling van de HOG is in onderstaande tabel aangegeven.
1 Dhr. J.W. Tamminga (voorzitter), Laan 1940-1945 nr. 40, 7231 GM, tel. 52 97 88; Dhr. J.W. Burger, Bieshorst- laan 45, 7231 EG, tel. 52 27 41.
2 Mevr. J. Goorman, Van Nagellplein 68, 7231 KE, tel. 52 07 71.
3 Mevr. W. van der Veer-Bosveld, Dors- kamp 8, 7231 JZ, tel. 06 - 14 47 88 72; dhr. M. de Vries, Molenstraat 17, 7231 KM, tel. 52 41 81.
4 Dhr. C. Berendsen, Scheurkamp 48, 7231 ED, tel. 52 06 97.
Plaatsvervangende leden 1 Mevr. G. v. Dijck, De Timpe 24, 7232
HH, tel. 52 06 26. 2 Dhr. H. Goorman, Van Nagellplein
68, 7231 KE, tel. 52 07 71. 3 Mevr. M. Riezebos, Dorskamp 16,
7231 JZ, tel. 53 00 85. 4 Dhr. M.P. Krijgsman, De Timpe 20,
7231 HH, tel. 52 27 76.
Wijkindeling 1 Landweg, Prunuslaan, Berkenlaan,
Meidoornlaan, Oranjelaan, Oranjes- taete, Bieshorstlaan en Scheurkamp
2 Frederikseplein, 'tSpiker, Visserlaan, Callenfelsplein en B.van Nagellplein
3 Molenstraat, Breegraven, Kremers- kamp, Verzetslaan, Bevrijdingslaan, Dorskamp, 'tSpiker en Hunnekink
4 De Gaikhorst en De Timpe
Huurders Overleg Groep van Woningbedrijf
Vergadering De huurdersoverleggroep (HOG) is de in het belang van de huurders van woongelegenheden van de Stichting Woningbedrijf Warns- veld (WBW) werkzame organisatie, die door de stichting als zodanig is erkend en benoemd in artikel 4 van de statuten.
De tuin is in 1832 in Engelse land- schapsstijl aangelegd en uit dat jaar stammen nog de honingboom en de enorme kastanjeboom. Ook is er een kleine bongerd, waar de rijke herfst ook dit jaar voor een goede opbrengst heeft gezorgd. Er zijn fruit en noten in overvloed en deze dag staat er dan ook taart op het menu met fruit en noten uit eigen tuin. In de herfstzon is het goed toeven op het terras en mocht het weer van min- dere kwaliteit zijn dan kan men ook binnen op de deel terecht. Tevens is daar een tweedehands boekenver- koop. In de galerie op de deel is werk van de Warnsveldse schilderes Ingrid Zonneveld te bezichtigen. Ingrid schil- dert voornamelijk figuratief, met zo
nu en dan een uitstapje naar het ab- stracte. Momenteel houdt zij zich be- zig met landschappen en mensen - portretten en figuren. Het Franse plat- teland, maar ook de Achterhoek en de IJssel vormen een bron van inspiratie. Zelf zegt zij van haar werk: "schilderen is een passie geworden en mijn schil- derijen zijn de weergave van mijn per- soonlijke kijk op de wereld". Op het moment is ze bezig met een serie klei- ne doeken, onder de titel: Kinderka- merkunst. Zij werkt voornamelijk met acryl op doek. Wie gelnteresseerd is doet er verstan- dig aan om zondag te komen kijken. Het is namelijk de enige dag dat deze expositie te bezichtigen is. Openings- tijden van 11.00 - 17.00 uur. U vindt de ingang van de Overtuin aan Molen- straat 6 in Warnsveld. Verdere informatie; www.overtuin.nl of [email protected] of telefoon (0575) 55 99 89. In december is de Overtuin op de vier Adventszondagen open.
Overtuin Op zondag 22 oktober zet de Over- tuin de poort wijd open voor de herfstopenstelling.
Afgelopen zaterdag speelde het dames- en heren mixedteam van HO!?! thuis tegen het nog onbekende herenteam van Avanti uit Lochem. Onder leiding van een sterk spelende Marcel Pelgrim startte het HO!?!-team voortvarend en nam al snel een 6-2 voorsprong. Avanti kwam echter na zo'n vijf minuten spe- len goed terug, kwam langszij en nam vervolgens een 15-8 voorsprong. Jan Hendrik Krook kwam in de laatste mi- nuut nog tot scoren, waarna de eerste periode werd afgesloten bij de stand 10-17. Direct in de tweede periode zag HO!?! nieuweling Casper Spijkers uit- vallen, waardoor voor Avanti een dui- delijk lengteoverwicht ontstond. Goed spel en met scores van Radboud Peters en Jaap Berg zorgde er niettemin voor dat de tegenstanders niet echt verder konden uitlopen. De ruststand was dan ook 23-31. In de derde periode lie- pen de Lochemse spelers mede door het missen van een aantal vrije wor- pen door HO!?! uit tot 23-35, maar wa- ren het daarna vooral Anny Koorstra en Tjitske Postma die met fraaie scores het verschil weer terug brachten tot 7 punten. Avanti had in het derde kwart toch weer het laatste woord, zodat de vierde periode werd begonnen bij de stand 30-41. De eerste 5 minuten bleef HO!?! tegen zo'n 10 punten achter- stand aankijken, maar na een time-out zette HO!?! een alles of niets slotoffen- sief in. Met snelle breaks van de Poolse Gosia Leszczyk en jeugdspeelster José Nevenzeel kroop het thuisteam lang- zaam dichterbij en had twee minuten voor tijd nog maar een punt achter- stand: 52-53. In de spannende slotmi- nuten had Avanti tot twee keer toe het geluk aan zijn zijde en kwam HO!?! in deze zeer sportieve wedstrijd nog maar een keer tot scoren. Eindstand 54-59.
B a s k e t b a l l
In uitnodiging en inleiding werd het labyrint gepresenteerd als rode draad voor de avond. Het labyrint is een sym- bool van de levensweg.
Op die levensweg kan een mens vastlo- pen. Soms is dat vanwege psychische klachten waardoor men met de gees- telijke gezondheidszorg in aanraking komt. Mensen kunnen ook door een spirituele bril naar hun leven kijken en antwoorden zoeken op de levens- vragen die ze op hun tocht tegenko- men.
De psychiatrische bril en de spirituele bril verschillen weliswaar van elkaar, maar kunnen elkaar wederzijds aan- vullen.
De spirituele tradities zijn zich in de loop der eeuwen bewust geworden dat het niet alles goud is wat blinkt op spi- ritueel gebied. Ze hebben op hun ei- gen wijze geprobeerd kritisch te on- derscheiden tussen gezonde en onge-
zonde vormen van spiritualiteit.
In het vervolg van de avond gingen we ervaringsgewijs aan het werk met spi- ritualiteit. En wel langs twee wegen: de weg van drama en de weg van me- ditatie. In een bibliodrama-oefening stapten we in het bekende verhaal van de barmhartige Samaritaan en ver- beelden we de rollen van dit verhaal in de ruimte.
Op deze manier legden we een verbin- ding met ons eigen levensverhaal. Het verhaal van de barmhartige Samari- taan blijkt nog steeds uiterst actueel in een tijd dat te hulpschietende voor- bijgangers en hulpverleners zelf slachtoffer van geweld dreigen te wor- den.
Na deze actieve vorm van bezinning maakten we de overgang naar verstil- ling en meditatie. Er werden verschil- lende vormen van meditatie gepro- beerd en de ervaringen werden uitge- wisseld.
Meditatieve ervaringen van mensen kunnen variëren van een stiltemo- ment in een kapel tot het uitlaten van de hond aan het eind van de dag. Ieder naar zijn of haar eigen maat.
De avond werd besloten met het daad- werkelijk lopen van het labyrint in de donkere stiltetuin van GGNet.
Met twee stallantaarns om bij te lich- ten waren de deelnemers weer even pelgrims op de melkweg.
Terugblik avond spiritualiteit
en geestelijke gezondheid Op 9 oktober jl. werd in de kapel van GGNet in Warnsveld in het ka- der van het aanbod van het Spiritu- eel Centrum te Zutphen een avond gehouden over spiritualiteit en geestelijke gezondheid. De avond werd verzorgd door Jacques Vos en Gerry Spekkink namens de Dienst Geestelijke Begeleiding van GGNet. Aan de avond werd deelgenomen door cliënten, vrijwilligers, geeste- lijke verzorgers van andere zorgin- stellingen en belangstellenden uit Zutphen en Oost-Gelderland.
Actie op de markt Warnsveld Op woensdag 25 oktober, in de herfstvakantie, willen
de marktkooplieden iedereen even in het zonnetje
zetten. Deze dag is het extra gezellig op de markt,
want dan zijn er voor de kinderen gratis poffertjes en
de volwassenen kunnen genieten van een heerlijk
bakje koffie. Uiteraard ook gratis.
De marktondernemers staan elke woensdagochtend voor u
klaar op de Dreiumme. Met o.a. vis, groente en fruit,
bloemen, kaarten, beenmode, onder- en nachtkleding,
kinderkleding, brood en koek, kaas en bedmode willen zij
u graag van dienst zijn. Tevens kunt u bij hun nog steeds
gratis parkeren. Graag tot ziens op de markt.
Brood van de week 3 voor € 2.50
Koek van de week 8 voor € 2.50
Holland Kaascentrum Rijssen Markt merk
Classe Royale één kilo € 6,99 Parmesan één kilo € 11,95 Jong Speciaal één kilo € 4,95 Jong Komijn één kilo € 4,99
Op de markt van 25 oktober voor elke klant dubbele zegels en voor de allerkleinsten een pluchen knuffel
De Tuinplantenman Wintervaste heide 6 voor € 5,00
Bolchrysanten 3 voor € 5,00
J.I.C. BEDMODE Goed voor uw bed
Bij aanschaf van een dekbedovertrek op de markt van 25 oktober a.s.
een bijpassend Jersey hoeslaken gratis
Alleen bij J.I.C. Bedmode (tegenover AH)
Wekelijks op de markt in Warnsveld Franken v.o.f. Bodywear Wekelijks aanbiedingen op de kraam!
Ondermode – Lingerie – Nachtkleding Textiel – Thermo-ondergoed
Wij voeren o.a. de merken: Beerend Bodywear – Racky Gino Santi – First Owner Sensi – JKB enz.
F B
De grootste Hobbykraam in de regio.
Iedere woensdagmorgen in Warnsveld!
Versspecialist Erwin Jansen Aardappelen, Groente en Fruit
Elstar appels 3 kilo € 2,50 Doyenne du Comice peren 3 kilo € 2,50 Clementine mandarijnen 20 stuks € 3,50
Ook is er weer volop Boerenkool en Zuurkool
Tevens ook ROOKWORSTEN grof of fijn 4 stuks € 5,00
Juweel stond afgelopen maand in de finale van het Open Podium in Amphi- on. Dit leverde niet alleen een mooi ju- ry-verslag op en veel podium ervaring, maar tevens kwam het maken van de eerste CD in een stroomversnelling te- recht. Er werd intensief gezongen en piano gespeeld en na vele uren maste- ren en mixen in een professionele stu- dio te Naarden leverde dit uiteindelijk de CD "Fijn Geslepen" op.
De dames zijn er trots op, want het is een prachtige CD geworden met een boeiende afwisseling tussen nummers uit eigen hand (veelal Nederlandsta- lig) en weergaloze covers. Tijdens de CD presentatie op 5 november zal het duo live nummers van hun CD laten horen, gelardeerd met juweeltjes uit de muziekgeschiedenis. Denk daarbij
aan nummers als: "het Dorp" van Wim Sonneveld en "Wonderful World" van Louis Armstrong. De officiële 1e over- handiging van de CD vindt een avond eerder plaats en wel tijdens het optre- den in schouwburg "het Barghse Huus" te 's Heerenberg. Presentator Ben Beijer zal de eerste CD uitreiken.
U bent van harte uitgenodigd voor de CD presentatie. Kaarten zijn verkrijg- baar in de voorverkoop (en indien nog verkrijgbaar, 5 november aan de deur). Ze zijn verkrijgbaar bij "de Herberg", Dorpsstraat 10 te Vorden, bij Wendy Addink op tel. (0575) 52 10 53 of via de site www.juweelmuziek.nl
En…..een entreebewijs van dit concert geeft 5 november recht op een euro korting op de nieuwe CD!
Middagconcert Juweel
Het duo Juweel (Juliette Dumore en Wendy Addink) presenteert op zon- dagmiddag 5 november haar debuut-CD "Fijn Geslepen" in café-restaurant "de Herberg" te Vorden. Vanaf 14.00 uur bent u van harte uitgenodigd om dit concert bij te wonen.
Juweel presenteert CD tijdens middagconcert in Vorden
De koningsvarens kleuren, en worden weerspiegeld in het donkere water van de beek die de tuin doorsnijdt. Het loof van de moerascypres verkleurt langzaam naar roodbruin bij de vij- vers in de 'Wilde Tuin'. Mispels wach- ten op de eerste nachtvorst om eet- baar te worden en in het informele ge- deelte van de tuinen spuiten de fontei- nen voor het laatst dit jaar. Nog een paar weken, en de tuinbeelden zullen voor de winter worden ingepakt. Maar in de 4 ha grote binnentuin bloeien nog steeds rozen. Hun bloe- men kleuren mooi bij het naar licht- geel verkleurende blad van de 30 me- ter hoge tulpenboom aan het talud van de binnengracht.
De 16 hectare grote tuinen liggen mid- denin het 300 hectare grote histori- sche landgoed dat familie- eigendom
is sedert 1678. De tuinen veranderen met iedere generatie en groeien met de tijd mee, ver weg van de rusteloos- heid van ons drukke, moderne leven. De inrit naar De Wiersse staat aange- geven bij km 16,7 op de N319 tussen Vorden en Ruurlo. Honden worden niet toegelaten.
Tijdens de open dag worden er lichte maaltijden geserveerd in het koets- huis, waar de bezoeker aan de hand van tekeningen en foto's tevens kan volgen hoe de tuinen sedert 1860 zijn ontwikkeld. Voor meer inlichtingen en een afspraak voor een speciale rondleiding buiten de open dagen (evt. met lunch of thee) als bezoekers met een groep willen komen: telefoon (0573) 45 14 09, fax (0575) 55 62 40, e- mail: [email protected] of website: www.dewiersse.nl
Buitenplaats de Wiersse in de Achterhoek Ingang bij km 16,7 aan de N319 tussen Vorden en Ruurlo
De laatste openstelling van 2006 is op zondag 22 oktober van 10.00 tot 17.00 uur. Nergens is de herfst zo doordringend te ervaren als in de tuinen van de Wiersse in het najaar.
U kunt voor een klein bedrag voor de rest van dit jaar elke dag onbe- perkt overdag tennissen. Als het u bevalt dan wordt u vanaf 1 januari 2007 definitief lid en gelden geen beperkende voorwaarden meer.
U kunt vanaf dan ook 's avonds van de tennisbanen gebruik maken. Tennis- vereniging Welgelegen ligt aan de La- ge Weide en heeft zes tennisbanen waarop u zomers en winters op kunt spelen. Neem alvast eens een kijkje.
Wilt u meer informatie dan kunt u te- recht bij Andries Boekholt, telefoon 0575-520837. Ook kunt u de website van Welgelegen voor meer informatie bekijken: www.tc-welgelegen.nl Via het internet kunt u ook een in- schrijfformulier downloaden. U ver- stuurt het formulier naar het adres dat is aangegeven op het inschrijffor- mulier en geeft op het formulier aan dat u kennis wilt maken met TC Wel- gelegen. Met u wordt dan contact op- genomen.
Wilt u ook een keertje tennissen? Dat kan bij tennisvereniging Welgelegen!
Probeer de tennissport bij TC Welgelegen MEISJES A1 DIJKMAN/WSV IN GOEDE DOEN. Na de eerste competitiewedstrijd te- gen Bovo al met 4-0 te hebben gewon- nen, was het zaterdag 7 oktober jl. uit tegen het sterke Bas/Wivoc A1 in Win- terswijk. Trainer/coach Dick van Sloo- ten had het team de opdracht meege- geven vooral foutloos te serveren het- geen direct resluteerde in een mooie serie van Mariska Brinkman. Het team zag dat er kansen lagen en op de diagonaal positie had Dianca v.d. Meer op aangeven van spelverdeelster Ellen Driever succes met haar ge- plaatste ballen. 21-25. Marlies Grob- ben nam in de tweede set de spelver- deling over en het was goed om te zien dat ze bijna foutloos de aanval- lers aanspeelde.
Nienke Traanman had op de midposi- tie regelmatig mogelijkheden om te scoren, hetgeen ze naar hartelust deed en met 19-25 was de winst in de 2e set binnen.De derde set kenmerkte zich door wat onrust en gerommel, de passing kwam niet goed aan en Wivoc maakte hier dankbaar gebruik van 25- 15.
In de vierde set waren alle neuzen weer de goede kant opgericht en speelden Lisanne Jolink en Marloes Meerman bijna foutloos en met een enorme inzet sloegen zij hun smashes in de tere verdediging van Wivoc. Met 21-25 pakten de meisjes de 4e set en met 1-3 en een glimlach van de coach schreef het team 4 punten op het kon- to bij.
Vo l l e y b a l
Pilates bestaat uit tientallen oefenin- gen voor beginners, mensen met lich- te lichamelijke klachten en ervaren sporters, dus al met al voor iedereen. Alle bewegingen gaan uit van een cor- recte lichaamshouding en worden vanuit een gestabiliseerde romp (het powerhouse) uitgevoerd. De bewegin-
gen zijn vloeiend en ademhaling en concentratie spelen een belangrijke rol. Door regelmatig Pilateslessen te volgen versterkt u uw spieren, verbe- tert u uw flexibiliteit, vergroot u uw longcapaciteit en verbetert u uw li- chaamshouding. Op maandag 30 en dinsdag 31 oktober houdt Studio Mind Your Body een inloopavond van 19.00 tot 21.30 uur. Op deze avond is het mogelijk om deel te nemen aan een demonstratie/proefles van een half uur en wel om 19.30 uur en 20.30 uur. Voor deze demonstratie/proefles kunt u zich telefonisch aanmelden.
De lessen starten op maandag 6 no- vember. Voor meer informatie kan men bellen met 57 25 73 of mailen naar [email protected]
Studio Mind Your Body Op 30 oktober a.s. opent Studio Mind Your Body aan de Bosrand 138 in Leesten haar deuren. De stu- dio zal Pilateslessen in kleine groe- pen (maximaal 8 personen) verzor- gen onder professionele leiding van Esther Knol. Door de kleine groepssamenstelling is er veel indi- viduele begeleiding en de lessen vinden plaats in een rustige en prettige sfeer.
Volgens recencies passen ze naadloos in het rijtje Kenny Rogers & Dolly Par- ton, George Jones & Tammy Wynette. Christine Albert bezit een geweldige zangstem, indringend en toch graci- eus en integer. Ze treedt regelmatig op in Amerikaanse TV-programma's - solo of met haar duetpartner Gage. Daar-
naast is ze ook nog te zien in diverse reclamespots. Chris Gage is een uit Zuid-Dakota afkomstige singer/song- writer en multi-instrumentalist. Op het podium steekt de zachte, slanke schoonheid van Albert contrastrijk af tegen de krachtige, stoer aandoende uitstraling van Gage. Hun stemmen vullen elkaar perfect aan waardoor ze als het ware een echte twee-eenheid vormen. De band bestaat naast Albert (gitaar/zang) & Gage (gitaar/dobro/ mandoline/keyboard/accordeon/zang) verder nog uit David Carroll op bas en Oscar Abelli op drums. In het voorpro- gramma staat Aurora, een zangeres die ooit aan de pers werd voorgesteld als het grootste country zangtalent van Nederland. Intussen staat ze weer met beide benen op de grond en gaat ze haar eigen weg. Het liefst blijft ze een beetje op de achtergrond want al die heisa om haar heen vindt ze maar niks. Haar grote hobby manifesteert ze in haar eigen band waarmee ze heel veel plezier en waardering oogst, en zingen kan ze nog steeds als de be- ste. Kaarten aan de zaal of telefonisch reserveren. Voor info (0544) 37 23 27.
Stone Valley presenteert: Prachtige duetzang
van Abert & Gage bij Erve Kots Lievelde
De stichting Stone Valley presen- teert op zondag 22 oktober een voor Nederland éénmalig optreden (middagconcert) van de Ameri- kaanse top-formatie The Albert & Gage Band. Christine Albert en Chris Gage genieten in het zuiden van de U.S.A. grote bekendheid door hun fantastische duetzang.
SKI-FIT BIJ STRADA SPORTS Na het succes van de afgelopen jaren gaan we ook dit jaar beginnen met Ski- fit. Onder begeleiding van een gediplo- meerd ski- en fitness-instructor kunt u zich op een professionele en gezellige manier voorbereiden op het komende winterseizoen. Op woensdagavond van 21.00 tot 21.30 uur is er een half uur in de aerobicszaal waar allerlei skispecifieke oefeningen worden ge- daan. Het halfuur vooraf of achteraf kunt u onder begeleiding een speciaal Ski-fit programma volgen in onze fit- nessruimte. Leden van Strada Sports kunnen gratis gebruik maken van de- ze service, niet leden kunnen lid wor- den of los per keer betalen voor elke les. Dus geen spierpijn meer en verant- woord op wintersport, geef je snel op! kom naar Strada Sports Vorden.
SENIOREN FITNESS BIJ STRADA U bent nooit te oud om te sporten! Kom dit met eigen ogen bekijken bij Strada Sports aan de overweg in Vor- den. Ervaar de gezelligheid en het lek- kere gevoel van sporten, vooral met leeftijdsgenoten! Iedere woensdag van 10.00 tot 11.00 uur kunt u eerst in de zaal warm worden door beweging op muziek met enkele grondoefeningen, vervolgens gaat u onder begeleiding in de fitnesszaal of aan uw conditie wer- ken of aan uw spieren. Uiteraard kan je ook een combinatie van conditie en spieren trainen. Meer info, iedere werkdag tussen 9.00 en 22.00 uur, tel. (0575) 55 34 33.
Spreekuur houding- en bewegingstherapeut Iedere woensdag van 10.00 - 11.30 uur kunt u terecht met al uw vragen over lichamelijke klachten in relatie tot uw sportactiviteiten. Het werkt als volgt; u schrijft zich in voor een bepaalde tijd op de woensdag, dit kan aan de ba- lie of telefonisch. Er volgt na een korte intake van ongeveer 15 minuten waar- in de klachten worden besproken. Hierna zijn er twee mogelijkheden; A er wordt een afspraak gemaakt voor individuele begeleiding of B er wordt doorverwezen naar Cesar, Fysio, groepsles binnen Strada etc. Zowel le- den als niet leden van Strada Sports kunnen uiteraard ook gebruik maken van deze service, indien er een vervolg binnen Strada Sportsplaats vindt dan kan men gewoon lid worden van ons centrum. Voor meer informatie of vra- gen kunt u contact opnemen met Alinda Scheeper op maandag, woens- dag of vrijdag tussen 9.00 en 11.30 uur, tel. (0575) 55 34 33.
In "Heilig Pad", een cursus voor vrou- wen,leer je jouw werkelijkheid vorm te geven door te werken met de kracht van gedachten, en door inzicht te krij- gen in je eigen overtuigingen.
Thema's hierbij zijn: je eigen mogelijk- heden gebruiken, zelfwaardering, je intuitie ontwikkelen,verwerken van ervaringen, balans denken en voelen, signalen van je lichaam, liefdevol
communiceren, leven in 't NU, kracht van stilte.
We werken met technieken uit de ou- de culturen en met eigentijdse helen- de krachten. Ook als je hiermee geen ervaring hebt ben je van harte wel- kom. De eerste lessen van Heilig Pad` worden gegeven op de zondagavon- den 22 oktober en 5 november in het `Stientjesboshuis` te Warnsveld door Marjan de Gans-Grimberg.
Wil je meer weten , kijk dan op www.dhanwantari.nl of vraag de uit- gebreide brochure aan via tel.nr. (0573) 44 11 38.
Gezondheid, geluk en vrede Gezondheid,geluk en vrede - de Ja- panse wetenschapper Emoto laat ons d.m.v. kristalpatronen zien hoe we door onze gedachten onze eigen werkelijkheid scheppen.
Op zondag 22 oktober a.s. zal voor de twaalfde keer de bekende Ruur- lose Snert Fietstocht worden verre- den.
Opnieuw is het commite er in ge- slaagd weer een schitterede route uit te zetten over stille wegen en paden, waar men kan genieten van de prach-
tige herfsttinten. De start en finish is evenals voorgaande jaren bij het Schietkroontje, achter cafe/restaurant De Keizerskroon. Na de tocht kan men
genieten van een heerlijk bord snert. De afstand van de tocht is ongeveer 40 km en er kan worden gestart van 11.00 tot 13.00 uur.
Twaalfde Snert Fietstocht
Vraag naar de
iii nnn fff ooo rrr mmm aaa ttt iii eee fff ooo lll ddd eee rrr
met daarin gegevens over:
Wekelijkse verspreiding in een oplage van 17.500 ex. onder woningzoekenden
De Woningkrant is een initiatief van de Samenwerkende Woningcorporaties in de Stedendriehoek
JAARGANG 4 - NUMMER3425 AUGUSTUS 2006
Doelgericht adverteren? Informeer naar de vele mogelijkheden!
Uitgever van o.a.:
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
Steenderenseweg 11 • 7255 KC Hengelo (Gld.)
Tel.: (0575) 46 21 39 • www.goossensatomica.nl
NU AL AANBIEDINGEN BIJ GOOSSENS ATOMICA
Nu diverse:
Winkelcentrum Dreiumme Warnsveld tel. 529511 Gasthuisstraat 9 Zutphen tel 511860
Bij aankoop van een Playstation Xbox PSP of Gameboy
Gratis 15,- huurtegoed Nu op voorraad: Nintendo DS Lite
Rookwaren Telefoonkaarten ijs snoep
G.K. v. Hogendorpstraat 18, Brummen
0575 - 560512 of 06 - 26858459
ALLE SCHILDERALLE SCHILDERWERKZAAMHEDEN WERKZAAMHEDEN BINNEN EN BUITENBINNEN EN BUITEN
SCHERPE PRIJS-KWSCHERPE PRIJS-KWALITEITS ALITEITS VERHOUDINGVERHOUDING
De Heesterhof Tuinplanten Varsselseweg 20 Hengelo (GLD) TEL: 06-53362300 of 0575-462892
zaterdag de gehele dag of op afspraak.
E-mail : [email protected]
Website: www.deheesterhof.nl
wij bezorgen gratis in de regio
En kunnen u helpen bij het planten
Kom gerust eens kijken Gerrit en Ada Lubbers
AUTOWASCENTRUM 'DAVID'
Het gastouderbureau van Stichting De Blokkentoren
is op zoek naar een:
GASTOUDER m/v die flexibel opvang wil bieden: 6 tot 7 dagen per maand, gemiddeld 5 tot 8 uur per week.
Bij voorkeur woont de gastouder in de buurt van Basisschool Arcade (Warnsveld) en is de gastouder bereid kinderen naar school te brengen en weer op te halen.
INTERESSE? Bel op ma., di., of do. van 9.00 tot 11.00 uur: 0575-498145 of mail: [email protected].
Meer info: www.blokkentoren.nl.
Sueters • Dorpsstraat 15, Vorden • Tel. 0575-553566 • Fax 0575-553762 • E-mail: [email protected]
o.a. • Wolky • Esprit • Durea • Stone-fly • Verhulst • JJ • X-sensible • Anita • Mephisto • Arriva • Tamaris • Rieker • Floris van Bommel • Lea Foscati
SCHOENMODE HERMANS .
Raadhuisstraat 27, Hengelo, tel. (0575) 46 25 47
De voorzitter van de Oostgelderse Stichting voor Genealogie en Boerde- rijonderzoek, O.S.G.B., de heer Gerrit Doornink, opende de middag, waarna hij het woord gaf aan de heer Anton Metz. Deze hield een boeiende lezing over de historie van boeren en boerde- rijen in de voormalige gemeente Steenderen, aan de hand van oude fo- to’s, archieven, schema’s en over- zichtskaarten. De heer Anton Metz is in Rha geboren en bleef nauw verbonden met zijn ge- boorteplaats. Hij deed nauwgezet on- derzoek in beschikbare archieven, gelnspireerd na het lezen van het ‘Ju- bileumboek 1000 jaar Olburgen en Rha’ in 1996. Hij wilde onderzoeken of er nog oudere gegevens beschikbaar waren over de bewoning van Olbur- gen, Rha, Luur en Emmer. Na een aan- tal jaren werk, werd de bewoningsge- schiedenis van het zuidelijke gedeelte van de voormalige gemeente Steende- ren, wat in grote lijnen wordt be- grensd door Bronkhorst, het dorp Steenderen en de Grote Beek, afge- rond met een eerste deel: ‘Rha, huizen en bewoners’. Deel twee over Olburgen en deel drie over Luur en Emmer zullen volgen met tussenpozen van telkens een jaar. In zijn lezing legde Anton Metz uit dat er vanaf 996 tot 1400 weinig bekend was. Vanaf 1609 is meer bekend, om- dat toen nieuwe regels werden inge- steld, zoals de verpondingsregeling, een grondbelasting. Deze regeling werd vernieuwd in 1647 door de heer Van Kreynck, waarbij meer persoonlij- ke gegevens werden genoteerd. Van de periode na 1700 bleek het meest be-
kend over Rha. “Van het compleet ma- ken van het ‘plaatje’ van rond die tijd, heb ik de meeste voldoening,” zo ver- telde Anton Metz trots. Tot 1940 kon- den alle archieven worden ingezien, daarna waren de gegevens niet meer openbaar. Hij ging dieper in op het nummeren van woningen van die tijd. In vroegere tijden werden de huizen niet genum- merd, maar hadden een naam. Pas la- ter werden, ook in Rha, de huizen ge- nummerd en weer hernummerd, na- dat er huizen tussen werden ge- bouwd. Weer later werd zelfs elke 10 jaar hernummerd, vanwege de hui- zenbouw. De heer Metz maakte van de huizen en hun nummers een heel schema. Rha was geen geïsoleerde ge- meenschap, maar vrij open en er werd niet in de familie getrouwd. De opvol- ging van boerderijen ging naar de oudste zoon óf de jongste dochter, die de zorg voor de ouders op zich nam. Rha was een forenzenplaats. Er waren veel boeren en er kwamen mensen van buiten bij deze boeren werken. Ambachtslieden werden hierdoor aan- getrokken, timmerlieden, een schoen- maker, een kleermaker, een smid, maar ook een koedokter en er kwam een café. De molen is van 1856, waar- na een bakker kwam, met later wat winkels en een school (1872). De ambachtelijke bedrijvigheid van vroeger verplaatste zich op een be- paald moment naar Olburgen en be- staat nu niet meer. Nog wel in Steen- deren overigens. Boeren waren voor 1800 geen eigenaren van het land, maar wel de adel, de kloosters en rijke families uit Doesburg en Zutphen. Pas
later werd de grond eigendom. De le- zing werd afgesloten door een diaserie over mensen en woningen van Rha. Het eerste exemplaar van het boek werd door de heer Anton Metz uitge- reikt aan de wethouder André Baars. Deze bedankte de heer Metz voor het vastleggen van Rha in het boek. “De problematiek van de huisnummers is in het huidige gemeentebestuur ook aan de orde, “ meldde de heer Baars, want er is namelijk een Dorpsstraat in Vorden, Hummelo, Steenderen, Wich- mond, Halle en Laag-Keppel. Het boek draagt volgens wethouder Baars bij aan het vasthouden van historie uit het verleden. Het is van een groot cul- tuurhistorisch en archeologisch be- lang. “Succes gewenst met de volgen- de delen, ook namens het gemeente- bestuur.” Het tweede boek werd uitgereikt aan de heer Wim Achterkamp, voorzitter van de Historische Vereniging Steen- deren. Deze was zeer vereerd en be- dankte de heer Metz niet alleen voor het boek, maar ook voor zijn bijdragen aan de H.V.S., met name de geschiede- nis van de Grote Emmer. Het derde boek was voor de heer Geert Janssen, die vele oude foto’s voor het boek wist op te sporen. De heer Metz bedankte de bewoners voor het beschikbaar stellen van de fo- to’s en de Stichting die het maken van het boek mogelijk had gemaakt. De voorzitter, Gerrit Doornink, die alle fo- to’s had ingescanned en de lay-out, het drukwerk en de index verzorgde kreeg een presentje. Daarna werden alle aanwezigen bedankt voor de komst en konden de bestelde boeken worden afgehaald.
In dit omvangrijke boek, ruim 300 pa- gina’s op A4-formaat, wordt alle be- schikbare informatie over de huizen
en de bewoners volledig vermeld. Er staan ongeveer 130 meest oude foto’s en enkele kaarten in. Boeken kunnen worden besteld bij: dhr. J.C. Klompen- houwer uit Warnsveld (0575) 52 15 69 of e-mail: [email protected]
Op 29 september 2006 ging het ‘Festi- val Gelderland 1900-2000’ van start,
waarbij het recente Gelderse verleden in de schijnwerpers staat. Aanleiding was het boek over de twintigste eeuw in Gelderland, gemaakt in opdracht van de provincie Gelderland, waar ve-
le organisaties in Gelderland aan mee- werkten. Het festival duurt tot en met 7 januari 2007. Meer informatie op de speciale website www.festival-gelder- land.nl
De O.S.G.B. organiseerde de presenta- tie van het boek ‘Rha, huizen en bewo- ners’ in deze festivalperiode en liet te-
vens samenvallen in de week van de geschiedenis 2006. Informatie over de- ze Stichting en het Oostgelders Tijd- schrift voor Genealogie en Boerderij- onderzoek, O.T.G.B.: www.otgb.nl
Week van de geschiedenis & Festival Gelderland 1900-2000
Nieuw boek ‘Rha, huizen en bewoners’ van Anton Metz Op 14 oktober jl. kwamen meer dan 100 belangstellenden naar Zaal ‘Kraan- tje Lek’ in Olburgen. De heer A.J.M. Metz hield een lezing over de ‘Historie van boeren en boerderijen in Olburgen, Rha en Steenderen’. Aanleiding was het verschijnen van het boek ‘Rha, huizen en bewoners’ van de spreker.
Wethouder André Baars krijgt uit handen van de schrijver Anton Metz (l.) het eerste exem- plaar van ‘Rha, huizen en bewoners’, voorzitter Gerrit Doornink (m.) kijkt toe.
ASSORTIMENT AUPING PLAZA Het Auping assortiment biedt een zeer brede collectie van houten be- domrandingen, verstelbare bedbo- dems, matrassen, boxsprings, Scandi- navische boxsprings tot high-tech slaapsystemen met noviteiten als luchtmassage, 5-voudige verstelbaar- heid en matrassen met verwarming en droogfunctie. Ook levert Auping bij ieder bed een bij- passende kast in dezelfde hoge kwali- teit als u van alle Auping producten mag verwachten.
OVER AUPING Auping is een Nederlands bedrijf met vestigingen in diverse Europese lan- den. Auping bestaat al meer dan hon-
derd jaar en heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot dé slaapspecia- list. Aan haar producten stelt Auping hoge eisen als het gaat om comfort, duurzaamheid, ontwerp en service. Het bedrijf loopt daarin voorop door dat samen te doen met de beste toele- veranciers, gerenomeerde ontwerpers en enthousiaste medewerkers.
VOORDEEL De eerste maanden na de opening zul- len er diverse speciale aanbieding en aktie's zijn op vele producten uit het Auping assortiment. U vindt Auping Plaza op Woonboulevard Doetinchem Industrieterrein Wijnbergen (nabij de A18 afslag 3) te Doetinchem tel. (0314) 32 50 92.
Auping Plaza komt op woonboulevard Doetinchem
Auping opent op 21 oktober de 6e Auping Plaza van Nederland op de woonboulevard in Doetinchem. Auping Plaza Doetinchem biedt het komplete Auping assortiment op ruim 800m2 winkelvloer en is daarmee één van de grootste Auping-speciaalzaken van Europa.
Zo hebben zij in de afgelopen weken naast het pannenkoekenhuis het Wok & Grill restaurant gerealiseerd. Een formule die in Nederland al een door- slaand succes is, maar in deze regio nog nergens was gevestigd. De locatie en de ruimte van het pand aan de Ruurloseweg in Kranenburg leent zich daar uitstekend voor. Het restaurant, bij de Vordense bevolking altijd nog bekend onder de naam Schoenaker, heeft een ruime oppervlakte die ver- deeld is in meerdere zaaltjes.
Het pand ligt op de doorgaande route van Vorden en Ruurlo, waar iedere dag veel verkeer langs komt. "De loca- tie is perfect" laat Erwin weten. Wij wilden eigenlijk wachten met publici- teit tot alles helemaal klaar is. We heb- ben al een aantal weekenden het Wok & Grill restaurant open gehad, maar in het bijzonder voor mensen die had- den besproken. Eigenlijk wilden we al- les klaar hebben, zowel binnen als bui- ten, maar we kregen steeds meer
vraag naar onze openingstijden, dat we nu toch volledig gestart zijn. Bin- nen is natuurlijk helemaal klaar, bui- ten wordt nu aan gewerkt.
In de zomer zal het pannenkoeken- huis Papa Beer het drukst zijn, onder andere de toeristen die deze streek be- zoeken en ook mensen die lekker een dagje aan het fietsen zijn.
Zij kunnen dit afsluiten met een gezel- lig betaalbaar etentje en niet alleen voor mensen met kinderen en klein- kinderen.
Nu in het najaar en de winter is het Wok & Grill restaurant uitermate ge- schikt. In een gezellige Mediterrane sfeer kun je genieten van koude en warme gerechten, te beginnen met een vooraf en af te sluiten met een ijsje.
Het wokken is ontstaan in China, het is een zeer gezonde manier van eten
bereiden. Door weinig vet of olie te ge- bruiken en de pan dusdanig te verhit- ten, heb je een snelle bereiding van het vlees en groenten. Alle gerechten gaan in een keer in de wok.
De gerechten zijn op de zelfde lengte en dun gesneden, waardoor de berei- dingstijd gelijk is. De smaak en het be- houd van de vitaminen zijn dan opti- maal. In China heet dit Ch'au. Het is dus een zeer gezonde en smakelijke manier van eten.
Van vrijdag tot en met zondag is de keuken van het Wok & Grill restau- rant geopend van 17.00 uur tot 's avonds 22.00 uur.
Volgens Erwin, kok van het Wok & Grill gedeelte, moet je er om optimaal van te kunnen genieten, er twee uur vooruit trekken. Je kunt dan onbe- perkt eten en drinken en dat voor nog geen twee tientjes. Reserveren is niet noodzakelijk, maar wel wenselijk om teleurstelling te voorkomen.
Het restaurant is vooral geschikt voor grotere groepen, vanaf 20 personen kun je het restaurant ook afhuren. Die mogelijkheid is er vanaf dinsdag tot en met donderdag.
De ongedwongen sfeer, die gecreëerd wordt door dat je zelf iedere keer je menu samenstelt en dit aan de kok geeft die het voor je neus bereidt, maakt het in het bijzonder geschikt voor bedrijf- vereniging- en familie- feestjes. Hebt u inmiddels de smaak- papillen geprikkeld en wilt u meer in- formatie, dat kan.
Ga langs en proef meteen de gezellige warme sfeer binnen of neem telefo- nisch contact op. Het telefoonnum- mer is (0575) 55 65 65.
Pannenkoekenhuis Papa Beer, biedt meer dan alleen pannenkoek Wok & Grill restaurant nieuw in de regio
Na een aantal maanden te hebben gedraaid, is het enthousiasme van de nieuwe eigenaren van het pannenkoekenhuis Papa Beer op de Kranen- burg alleen maar groter geworden. Patricia en Pascal Huisintveld, broer en zus en de partner van Patricia, Erwin Bos, niet te vergeten zoontje Le- vi, zijn een team en dat merk je, als je vragen stelt aan de een, krijg je van alle drie hetzelfde antwoord. Duidelijk een visie, over de toekomst van het restaurant. Kwaliteit en gezelligheid staan bovenaan de lijst, daarna mis- schien nog verdere ontwikkeling met een café met biljart of dergelijks. Al- le drie hebben ze horeca ervaring op allerlei gebied en van aanpakken we- ten ze ook.
GEBOORTE
Nieuwstad 30
Weeversdrukkerij
Rijksstraatweg 39 • Warnsveld Telefoon (0575) 52 61 32
In onze winkel: • DMC-borduurgarens • Borduurpakketten
en -stoffen • Beiersbont • Grote collectie haak- en
handwerkboeken • Brei- en haakgarens • Viltpakketten
“De Witte Engel” • Fournituren
Parade, Desso,
3- gangen, 5- gangen of een 7- gangen diner
U bepaalt hoeveel en wat u eet en drinkt en allemaal voor 1 prijs van
€ 19,95 per persoon
Voorbeeld soep vooraf
broccoli met witte roomsaus met knoflook of pesto roomsaus
tussendoor stokbroodje met kruidenboter en garnaaltjes en een zoute haring met
uitjes
peperroomsaus of zwarte bonensaus
voor wie nog trek heeft bami, nasi met sate of .............
ijs en koffie toe
U kunt natuurlijk ook op andere manieren combineren of alleen spareribs
met frites eten bijvoorbeeld. U drinkt er bijvoorbeeld bier, rode- of witte wijn
bij of een alcoholvrij drankje.
Open Vrijdag, Zaterdag en Zondag
Keuken open van 17.00 uur tot 22.00 uur. Laatste binnenkomst 20.00 uur
(Reserveren gewenst)
– Tuinontwerp – Tuinaanleg – Tuinonderhoud – (sier)bestrating
Schadeherstel aan alle merken onder garantie
Autoglasservice - Leenauto gratis etc.
Brinkhorst 1 7207 BG Zutphen (Industrieterrein Revelhorst) Telefoon (0575) 57 16 60
Ambachtelijke Vakschilder met eigentijdse techniek
Ambachtelijke vakschilder, gespecialiseerd in traditioneel schilder- en behangwerk!
Gediplomeerd schildersbedrijf
www.kramer-schilderwerken.nl
of erfafscheidingen 100% garantie
Kwekerij de Hedera Strodijk 4, Vorden
Tel. 0575 - 55 32 83 of 06 - 51 10 69 55
Heb jij stalen zenuwen? Ben je niet bang aangelegd? Kom dan naar de:
HALLOWEENPARTY Een middag lekker griezelen in de herfstvakantie…
Donderdag 26 oktober a.s. 14.00 tot 16.00 uur
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Info & Opgave bij BSO Qbus Tel. 0575-573561 [email protected] www.blokkentoren.nl
[email protected]
22 november 2006 52,50 per persoon
Met UB40, Ruth Jacott en meer.. Sta- of zitplaatsen beschikbaar.
Telefoon: 0544 - 370407
KreaDoe Jaarbeurs Utrecht
2 november 2006 22,50 per persoon
Inclusief entree, vervoer, koffie en thee met koek in de bus.
Om de zoveel tijd is uw woning of bedrijfspand toe aan een fris en nieuw gezicht. Vanwege onderhoud of renovatie, of omdat u gewoon zin hebt in een andere kleur of nieuw behang. U wilt uiteraard dat het werk snel en professioneel wordt uitgevoerd. Denk dan aan de Winterschilder. Wij bieden niet alleen gemak en vakwerk, maar ook vorstelijk voordeel: in de wintermaanden biedt de Winterschilder particu- liere en zakelijke opdrachtgevers een aantrekkelijke korting per man per dag! En u hebt ondertussen uw handen vrij voor andere activiteiten.
Neem contact met ons op voor Winterschilder-advies.
Bedrijvenweg 10 - 7251 KX Vorden Tel. (0575) 55 15 67 - Fax (0575) 55 35 67
E-mail: [email protected] - website www.boerstoel.nl
met het oog op kw
al ite
it. ..
Weeversdrukkerij Nieuwstad 30 7251 AH Vorden Tel. (0575) 55 10 10 Fax (0575) 55 10 86 E-mail: [email protected] Internet: www.weevers.nl
NEVENVESTIGINGEN: ZUTPHEN: MEER COMMUNICATIE, TEL. (0575) 51 76 18 ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53 RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86 LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL. (0544) 37 13 23 GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28 VORDEN: WEEVERS NET, TEL. (0575) 55 73 10
LLaat uw drukwerk onze zorg zijn
Geboortekaarten
Huwelijkskaarten
Visitekaarten