Bewonersatelier Centrale Ruimte Gouda Bewonersatelier Centrale Ruimte . Gouda Oost. Georganiseerd...

download Bewonersatelier Centrale Ruimte Gouda Bewonersatelier Centrale Ruimte . Gouda Oost. Georganiseerd door

of 48

 • date post

  08-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Bewonersatelier Centrale Ruimte Gouda Bewonersatelier Centrale Ruimte . Gouda Oost. Georganiseerd...

 • Bewonersatelier Centrale Ruimte Gouda Oost

  Georganiseerd door Vereniging R&M Gouda Oost in het Anne Frankgebouw, De Rijkestraat 5, Gouda Oost

  oktober-december 2011

  Edward Hulsbergen 29 februari 2012

 • 2

  Bewonersatelier Centrale Ruimte Gouda Oost Auteur: Edward Hulsbergen Opmaak: Edward Hulsbergen en Irene Tielman Foto’s: Edward Hulsbergen Tekstbijdragen: Ad van den Broeke, Irene Tieman, Imad Rabda Organisatie atelierbijeenkomsten: Vereniging R&M Gouda Oost (Rachid Tighadouini) Medewerking aan ateliers: Rachid Tighadouini (R&M), Alejandro Acuña (stagiaire R&M), Wim Blom (WWO, VvE), Ad van den Broeke (WWO), Imad Rabda (stagiaire R&M); Kees Scheijgrond (R&M), Ron Spreekmeester (voorzitter R&M) Andere bijdragen: zie rapportage Copyright © februari 2012 Edward Hulsbergen, (voormalige) Vereniging R&M Gouda Oost. Overnemen is toegestaan mits er juist en volledig wordt verwezen naar deze publicatie.

  De 29-februari-2012-versie vervangt alle eerdere versies.

 • 3

  INHOUD Vooraf 1 De context van het R&M-bewonersatelier 1.1 Bewoners aan het woord in Gouda Oost

  1.2 Effectiviteit van bewonersbijdragen 1.3 Belang van de Centrale Ruimte in Oost 1.4 Deze bijdrage aan het debat over Oost

  2 Inleiding 2.1 Doel en inhoud van “Het Atelier” 2.2 Werkwijze 2.3 Thema’s 3 Atelier Werkgroep Wijkontwikkeling Oost, 31-10-2011

  3.1 Aankondiging van de Atelierbijeenkomst (WWO), Wijkteam Oost 3.2 Resultaten 3.3 Conclusies

  4 Atelier Vereniging van Eigenaren van de laagbouwwoningen aan de

  Gedenklaan, de Helena Rietbergstraat en de Dobbestraat, 15-11-2011 4.1 Inleiding 4.2 Resultaten 4.3 Conclusies 5 Atelier Jongeren uit Gouda Oost over Oosterwei, 2-12-2011 5.1 Inleiding 5.2 Resultaten 5.3 Conclusies 6 Conclusies 6.1 Atelier: activiteit en ruimte 6.2 Knippen, plakken, schuiven 6.3 Sloop en hergebruik 6.4 Tijd-ruimte en fasering Tot slot Bijlagen B.1 Oost kleurig - profielwerkstuk Ayla Koster en Susanne Seijn B.2 Discussie jongeren Gouda Oost over Oosterwei – stage en project van Alejandro Acuña B.3 Sociale functies en (ver)bindingen op de tocht B.3.1 Kansloze laagdrempelige wijkgebonden functies in Oost B.3.2 Wat teloor gaat nu het R&M Activiteitenplan niet meer in het Anne Frankgebouw

  kan worden uitgevoerd B.4 Enkele foto’s van werken in het Atelier B.5 Tekst PowerPointpresentatie Bewonersatelier Centrale Ruimte Gouda Oost 19-12-2011 B.6 Wie zorgt voor de kunstwerken in Gouda Oost?

 • 4

 • 5

  Vooraf Bewonersparticipatie in de vernieuwing van Gouda Oost is nooit echt van de grond (bottom up) gekomen. ‘Bestuurders’ en ‘bevolking’ lijken gescheiden werelden, hooguit gekenmerkt door ‘welwillend luisteren’ en ‘welwillend spreken’. Terugkijkend zijn er mijn activiteiten in de Klankbordgroep eind jaren negentig, daarna de Adviesgroep Wijkontwikkeling KA/GO en tot op heden de Werkgroep Wijkontwikkeling Oost. Maar mijn zorgen om Gouda Oost begonnen al begin jaren zeventig, in een huurdersvereniging voor beter onderhoud van de flats aan de Vrijheidslaan en omgeving. Mijn ‘basis’ voor de wijkverbetering is sinds 1998 R&M, dat begon in de jaren 1995-1997 als burgerinitiatief van Rachid (Tighadouini) en Melchior (Verstegen), daarna werd geformaliseerd als Stichting R&M (2000-2004) en (sinds 2005) als Vereniging R&M Gouda Oost. De Centrale Ruimte in Oost – De Rijkestraat en omgeving – was jarenlang het ruimtelijk zwaartepunt van de beoogde vernieuwing. In 1999 in het gemeentelijke visiedocument ‘Gastvrij Gouda Oost’ en ook nog in maart 2006 met het gemeentelijk ‘Masterplan Centrum Gouda Oost’ en de bijeenkomst met bewoners over centrumontwikkeling. Om het debat over het centrum te stimuleren is in 2003 door R&M in samenwerking met Forum (Utrecht) en de Stuurgroep Wijkontwikkeling het atelier ‘Centrum voor Oost’ georganiseerd, inclusief de publicatie van de resultaten. In 2007 hebben Lisette Rueb en ik onze visie op een levensloop bestendige wijk Oost - ‘Naar een stedebouwkundig plan voor Gouda Oost’ - geformuleerd en verbeeld. Hierin is de Centrale Ruimte een belangrijke schakel voor het doortrekken van de Dunantsingel naar Goverwelle. Na het KEI-lab in mei 2009 leek de wijkontwikkeling een vernieuwende impuls te krijgen, maar in de visie- en planvorming daarna verdween de centrale ruimte uit beeld, ten koste van het ontwikkelen van de (noord-zuid) ‘zone’, van Wilsonplein naar Sportlaan. Gedurende 2011 is het opvallend stil over de ruimtelijke en functionele betekenis van de centrale ruimte in Oost, is die ruimte een witte vlek, dan wel een onduidelijke of willekeurig getekende plek. Het ontwikkelen van een wijkcentrum (‘centraliteit’ realiseren) lijkt vervangen door ‘zonaal’ vormgeven. Het verbeteren van het wijknetwerk via verbeterprojecten lijkt ingewisseld voor postzegelinvullingen. In die context is het ‘Bewonersatelier Centrale Ruimte Oost’ opgezet, als plaats van samenkomst voor wie mee wil doen. De werktafels met plattegronden en maquette zijn op stahoogte. Geen lange sessies, maar idee op tafel, verslag doen en foto’s maken. Het Atelier is ondersteund door het Wijkteam Oost. Dat doet goed, maar de conclusies in dit rapport zijn de verantwoordelijkheid van de auteur. De tijdsduur is letterlijk beperkt. Immers, R&M levert eind december 2011 de sleutels in, zoals geëist door de Gemeente, die heeft aangegeven het Anne Frankgebouw te slopen. Die sloop is laakbaar, omdat een herinrichtingsplan ontbreekt. Met de sloop gaat niet slechts onroerend goed teloor, maar komen ook sociale verbindingen op de tocht. Het ziet er dan ook naar uit, dat de wijk met die sloop er op de korte termijn op achteruit gaat. De tijd is ook beperkt omdat er op 19 december 2011 een bijeenkomst is belegd tussen Stuurgroep (politiek en corporatie) en Werkgroep Wijkontwikkeling Oost (WWO). De WWO is zeer ontevreden over de wijze waarop de Stuurgroep (niet) heeft geopereerd gedurende het afgelopen jaar. De WWO wordt onvoldoende ingezet. De WWO verdient

 • 6

  beter. Dit geldt ook voor de marginale wijze waarop de wijkbewoners bij de planvorming en uitvoering worden betrokken. De ‘formele’ ateliers en vergelijkbare activiteiten van- boven-af hebben te lijden van uitstel en traagheid. Moge dit R&M-Atelier en de resultaten ervan een blijk zijn van de mogelijkheden en perspectieven wanneer bewoners meer worden ingezet, uitgedaagd en ruimte krijgen voor initiatief. Voor wie horen wil, en zien. Aanvulling januari 2012: 1: opheffing Vereniging R&M per 31 december 2011 Het persbericht luidde als volgt: “Per eind 2011 heft de Vereniging R&M zichzelf op. Directe aanleiding is de beëindiging van de huurovereenkomst door de Gemeente Gouda voor het Anne Frank-gebouw aan de de Rijkestraat 5. De Vereniging R&M heeft zich 15 jaar lang (aanvankelijk als stichting, later als vereniging) als onafhankelijke zelforganisatie van (niet betaalde) vrijwilligers ingespannen om Gouda-Oost schoon, heel en veilig te houden. De Vereniging R&M vertegenwoordigde circa 1000 inwoners van Gouda-Oost en omgeving. De leden van de Vereniging bestonden voor 40% uit bewoners van Marokkaanse afkomst, 30% uit autochtone Nederlanders en voor 30% uit bewoners van andere herkomst (Bosniërs, Burundi's, Afghanen etc.). Deze bewoners hebben jarenlang goed met elkaar samengewerkt en als vrijwilligers ontelbare activiteiten in de buurt georganiseerd. De Gemeente Gouda is voornemens het Anne Frank-gebouw te slopen. De nieuwe bestemming van de grond is onbekend. De Gemeente Gouda is niet ingegaan op de suggestie het voormalige schoolgebouw (al dan niet tijdelijk) in te richten als bedrijfsverzamelgebouw of werkbroedplaats. De Vereniging R&M is van mening dat het nieuwe naburige Nelson Mandelagebouw om architectonische en beheersmatige redenen niet beantwoordt aan de behoeften van de meerderheid van de groepen die tot nu toe bij R&M onderdak vonden. Tot de sloop in april zullen de diverse groepen van R&M hun dagelijkse activiteiten voortzetten en op zoek gaan naar vervangende ruimten elders in Gouda, dan wel hun activiteiten definitief staken. Nadere informatie te verkrijgen bij de coördinator-directeur, Rachid Tighadouini, tel. 0182- 525463 of de voorzitter van het bestuur, Ron Spreekmeester, tel. 06-55175536.” 2: Gebeurtenissen in Oost gedurende de jaarwisseling. Zie de fotorapportage van wijkbewoonster Henriette Heuvelman-Beelaerts: https://picasaweb.google.com/115073700820660889789/20120101OostHenrietteHeuvelmanBeel aerts?authkey=Gv1sRgCJ2L7qvT5tjJ6gE&feat=email#. Opvallend is de snelheid waarmee op 1 januari 2012 het herstel en opruimen werd verricht. Opvallend is ook, dat de gemeente Gouda voor deze jaarwisseling gekozen had voor aanwezigheid politie en het achter de hand hebben van de ME. Liever ‘reparatie’ dan ‘preventie’? 3: Stedebouwkundig plan en bewonersavond. In de bijeenkomst van Stuurgroep (Gemeente & Woonpartners) en Werkgroep Wijkontwikkeling Oost (Wijkteam) van 19-12-2011 is een (ver)nieuw(d) stedebouwkundig plan met een doorkijk naar de sloop-nieuwbouw Verzetslaan aangekondigd. In februari 2012 is in de WWO dit plan getiteld ‘Gouda Oost Zuidelijk stempel (concept)’ gepresenteerd. Het document gaat vooral over de beoogde woningbouw tussen Verzetslaan en Sportlaan. De toekomst van de centrale ruimte (De Rijkestraat en omgeving) is in dit plan niet uitgewerkt. Ook de invulling van de zogenoemde ‘o