Bevolkings- ontwikkeling Krimp Vergrijzing en Ontgroening

of 40 /40
Bevolkings- ontwikkeling Krimp Vergrijzing en Ontgroening

Embed Size (px)

description

Bevolkings- ontwikkeling Krimp Vergrijzing en Ontgroening. 1. Bevolkingsontwikkeling 2. Krimp en Zorg 3. Kansen voor de toekomst 4. Zorgkracht in Krimpgebieden 5. Burgerkracht en Zorg. 1. Bevolkingsontwikkeling. Wat is krimp?. Minder inwoners Minder huishoudens - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Bevolkings- ontwikkeling Krimp Vergrijzing en Ontgroening

 • Bevolkings-ontwikkelingKrimp

  Vergrijzing en Ontgroening

 • 1. Bevolkingsontwikkeling

  2. Krimp en Zorg

  3. Kansen voor de toekomst

  4. Zorgkracht in Krimpgebieden

  5. Burgerkracht en Zorg

 • 1. Bevolkingsontwikkeling

 • Wat is krimp?Minder inwonersMinder huishoudensAndere samenstelling bevolking: minder kinderen, meer ouderen

  Vergrijzing en Ontgroening

 • 1. Bevolkingsontwikkeling

  2. Krimp en Zorg

  3. Kansen voor de toekomst

  4. Zorgkracht in Krimpgebieden

  5. Burgerkracht en Zorg

 • Krimp raakt alle beleidsterreinen

 • Invloed demografische ontwikkelingen op zorg

  Zorgvraag stijgt en verandert door demografische ontwikkelingen

  Zorgaanbod neemt afAfname beroepsbevolkingSterker in krimpgebieden

 • Uit presentatie voorjaarscongres Zorg Innovatie Platform, maart 2010Vraag naar zorg en welzijn en beroepsbevolking

 • 1. Bevolkingsontwikkeling

  2. Krimp en Zorg

  3. Kansen voor de toekomst

  4. Zorgkracht in Krimpgebieden

  5. Burgerkracht en Zorg

 • Strategien

  Niets doen

  Verzetten

  Begeleiden

  Kansen benutten

 • Kansen Meer ouderenLanger gezondZelfredzaamheidNieuwe technologienFocus op welzijn en preventieVraag burgers centraalKracht ipv klachtNieuwe zorgconcepten

 • 1. Bevolkingsontwikkeling

  2. Krimp en Zorg

  3. Kansen voor de toekomst

  4. Zorgkracht in Krimpgebieden

  5. Burgerkracht en Zorg

 • Zorgkracht in Krimpgebieden

 • Knelpunten zorg en welzijn

  Voornaamste knelpunten zorg in krimpgebieden met oog op toekomst:

  Stijgende zorgvraagKrimpende beroepsbevolking tekort aan personeelMarktwerking leidt tot:Versnippering marktWeinig afstemming/samenwerking tussen zorgaanbieders (NMa, concurrentie)Nachtzorg en gespecialiseerde zorg niet kostendekkend; door versnippering markt nog moeilijker in stand te houdenHuisartsentekortKleinschalige intramurale voorzieningen moeilijk in de lucht te houdenMantelzorg en vrijwilligerswerk

 • Zorgkracht in Krimpgebieden

  Vraag van twee gemeenten: Aa en Hunze en Borger-Odoorn:

  Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen in dunbevolkte plattelandsgebieden ook in 2030 de zorg krijgen waar zij behoefte aan hebben?

  Ofwel: welke knelpunten leveren de bevolkingsdaling en veranderende bevolkingssamenstelling op, en hoe lossen we deze op?

 • Experimentgebied

 • Experimentgebied

 • Experimentgebied

  VeendorpenLintbebouwingGrote afstandenLage SESObesitasDiabetesVergrijzing

 • Thuis

 • Wie heb je nodig om de ambities waar te maken

  GemeenteZorginstellingenWelzijnWoningcorporatiesBurgers, mantelzorgers, vrijwilligers..

 • Partijen in het Zorgexperiment

 • Experiment Zorgkracht in Krimpgebieden

 • Doelstelling Zorgexperiment

  Het doel van het zorgexperiment is dat

  verschillende (ook concurrerende) aanbieders van zorg, mantelzorg, welzijn, huisvesting en anderen met elkaar

  garant staan voor de zorgverlening in een sterk vergrijzend gebied in Oost-Drenthe.

 • Uitgangspunten : inhoudelijk

 • Uitgangspunten : organisatie

  *Gaat om alle zorg (medische zorg, formeel, informeel, hulp, steun, zorg, begeleiding, welzijn, huisvesting)*Zorgkracht in dorpen*Vraag van bewoners centraal *Desgewenst nieuw aanbod ontwikkelen*Gebruik van elkaars diensten *Oplossing voor onrendabele dienstverlening*Efficinte uitvoering op alle niveaus.

 • 1. Bevolkingsontwikkeling

  2. Krimp en Zorg

  3. Kansen voor de toekomst

  4. Zorgkracht in Krimpgebieden

  5. Burgerkracht en Zorg

 • Burgerkracht en Zorg

 • Zorgvraag en Zorgkrachtin ExperimentgebiedOost-Drenthe

  Keukentafelgesprekken in 22 Veendorpen

 • Veel zorgkracht voor elkaar.

  In de dorpen wordt veel hulp, steun en zorg geboden, met name lichte en niet-structurele hulp.

  Bijna iedereen biedt wel eens hulp.

  Er is veel zorgkracht aanwezig.

  In veel dorpen is een hartdefibrillator aanwezig, er zijn EHBOers en bewoners weten wie uit het dorp in de zorg werkt.

 • Grenzen bij bieden informele zorg

  Niet structureel Kleinere klusjes/zorg (persoonsgebonden)Tijdsinvestering Balans moet kloppen, elkaar kennen/vertrouwenGesloten beurs Er niet alleen voor staan

 • Betere samenwerking met professionele zorgaanbieders gewenst.

  De wensen van bewoners betreffen:

  betere communicatie

  zorg graag dichterbij snel bereikbaar

  een vast aanspreekpunt

  betere cordinatie

  een betere brug tussen informele en formele zorg

 • De kracht van ontmoeten.

  Om elkaar hulp te kunnen bieden is elkaar kennen een voorwaarde.

  Doordat er steeds minder natuurlijke ontmoetingsplaatsen zijn, staat dit onder druk.

  Maar elkaar ontmoeten is niet voldoende. Je moet elkaar ook vertrouwen.

 • Verbinding

  Behoefte aan verbinding lijkt in de keukentafelgesprekken een centraal thema:

  verbinding tussen bewoners onderling is nodig om elkaar hulp te bieden.

  Maar verbinden tussen bewoners en professionals is ook nodig om tot betere afstemming te komen.

  Betere afstemming kan zorgen voor dat bewoners vaker iets kunnen doen, naast de professionals.

  Andersom kan het ook een ontlasting van de professionals betekenen.

 • Zorgkracht in krimpgebieden

 • Stelling

  Zorg voor de toekomst kan alleen door over grenzen te gaan:

  grenzen van de gemeentegrenzen van de organisatiegrenzen van beleid

 • [email protected]

  ***Zorg:Op korte termijn: vergrijzing. Zorgt voor toenemende zorgvraag; tegelijk tekort aan arbeidskrachten in de zorg door krimp beroepsbevolkingTrend: ouderen wonen langer thuis, hebben langer zorg thuis nodig.Gevolgen:Zorgvraag kan onvoldoende beantwoord wordenGroter beroep op mantelzorgersGroter beroep op voorzieningen vanuit wmo

  Op langere termijn bevolkingsdaling. Gevolg:Zorgaanbieders trekken zich terug uit onrendabele gebieden

  Pos: zorg belangrijke drager economie, grote werkgever

  *Parallelle ontwikkelingen:ZorgaanbodMarktwerking dwingt tot efficintie en hogere kwaliteitSpecialisatie van zorgaanbiedersZiekenhuizen geen all-service providers meerZorgvraagVeranderende leefstijlen zorgen voor andere zorgvraag (bv. Obesitas)

  *****Belangrijkste strategische uitgangspunten en opgaven. het aanspreken van de eigen kracht van mensen en hun sociale netwerken; het activeren van mensen door hen aan te spreken op hun talenten; het naar voren organiseren van de maatschappelijke ondersteuning, dat wil zeggen van de dure tweede naar de eerste lijn en het gewone leven; het zoeken van aansluiting bij de directe leefomgeving van mensen (wijk en buurt); het verstevigen van de informele zorg (zelfhulp, mantelzorg en vrijwilligerswerk); het investeren in een krachtige integrale eerste lijn voor maatschappelijke ondersteuning; het investeren in een andere houding en gedrag bij bestuurders, ambtenaren en professionals in het veld.

  Regierol zorgvragers meer eigen regie nemen sluit aan bij wens burgers rol arts is veranderd eerste zorgcoperatie van bewoners ***