Baken Stadslabo

20

Transcript of Baken Stadslabo

Page 1: Baken Stadslabo
Page 2: Baken Stadslabo

kleinVerhaal (sociaal artistiek) Bibliotheek Kris Lambert, Oostende (digitale

geletterdheid)

Page 3: Baken Stadslabo

Instuif Fora Artistieke Ateliers Digitale Ateliers Presentatie momenten

Page 4: Baken Stadslabo

Instuif: eerste hulp bij computergevallen. Zeer laagdrempelig Iedereen welkom Geen engagement vereist Wekelijkse in twee filialen met de hulp van

(enthousiaste) vrijwilligers

Page 5: Baken Stadslabo
Page 6: Baken Stadslabo

Fora: als inspiraties voor de ateliers. Zowel voor deelnemers als 'breder' publiek 'Experts' tonen hun visie (architecten,

stadsontwikkelaars, filmmakers,...) Zet aan tot nadenken over het onderwerp inspiratie

Page 7: Baken Stadslabo
Page 8: Baken Stadslabo
Page 9: Baken Stadslabo

Artistieke ateliers: Wekelijks engagement 10 weken werken rond een thema (architectuur,

publieke ruimte,...) Begeleiding door kunstenaar Artistiek verhaal uitwerken Laagdrempelige ateliers

Page 10: Baken Stadslabo

Architectuur atelier: Kunstenaar Vincent Laute Maquettes in de bib zelf Publiek zag maquettes/ideeën groeien Kreeg kans om zelf ideeën toe te voegen Wisselwerking tussen deelnemers en publiek.

Page 11: Baken Stadslabo
Page 12: Baken Stadslabo
Page 13: Baken Stadslabo
Page 14: Baken Stadslabo

Digitale ateliers: Vormingsexpert Digitaal verwerken van de inhoud uit artistiek atelier Verschillende niveaus vragen om een aanpak op

maat Vorming in 2 delen:

algemene uitleg Individueel traject

Page 15: Baken Stadslabo
Page 16: Baken Stadslabo

Prezi Idee achter de maquettes in een presentatie Computer als instrument, niet als doel op zich

Page 17: Baken Stadslabo

Presentatie: Publiek wordt uitgenodigd in de bib Luc Dewael en Eli Devriendt: kaderden ontwerpen

binnen groter geheel: Oostende/Belgie/planet earth Deelnemers geven zelf uitleg (aan de hand van

Prezi presentatie)

Page 18: Baken Stadslabo
Page 19: Baken Stadslabo

Aanbod van een traject rond een thema en met een bepaald medium

Vorige reeks publieke ruimte/film Artistiek:kader/beeldtaal ontwikkelen Digitaal: monteren Presenteren: + live muziek. Publieke interesse groeit; ook vanuit

stad:cultuur/stadsontwikkeling

Page 20: Baken Stadslabo

www.bakenoostende.be