APRIL 2019 Netwerkdagen - Interleuven...Portfolio Netwerkdagen 2019. Netwerkdagen 2019 7 ONTDEK...

45
1 APRIL 2019 Netwerkdagen

Transcript of APRIL 2019 Netwerkdagen - Interleuven...Portfolio Netwerkdagen 2019. Netwerkdagen 2019 7 ONTDEK...

Page 1: APRIL 2019 Netwerkdagen - Interleuven...Portfolio Netwerkdagen 2019. Netwerkdagen 2019 7 ONTDEK DIENSTVERLENING EN PROJECTEN INTERLEUVEN ... • Vastgoed: bijstand verwerving/akten

1

APRIL 2019

Netwerkdagen

Page 2: APRIL 2019 Netwerkdagen - Interleuven...Portfolio Netwerkdagen 2019. Netwerkdagen 2019 7 ONTDEK DIENSTVERLENING EN PROJECTEN INTERLEUVEN ... • Vastgoed: bijstand verwerving/akten

• Dienstverlenende vereniging voor de Ruimtelijke Ordening en de Economisch-Sociale Expansie van het arrondissement Leuven

• Opgericht 8 juli 1965 en op 15 december 2003 omgevormd tot een dienstverlenende vereniging volgens de bepalingen van het decreet intergemeentelijke samenwerking (6 juli 2001).

• Verlenging 18 jaar

– Raad van Bestuur mei 2019

– beslissingen vennoten in zomer 2019

– BAV 11 september 2019 (onder voorbehoud)

• 82 enthousiaste medewerkers2

Interleuven?

Netwerkdagen 2019

Page 3: APRIL 2019 Netwerkdagen - Interleuven...Portfolio Netwerkdagen 2019. Netwerkdagen 2019 7 ONTDEK DIENSTVERLENING EN PROJECTEN INTERLEUVEN ... • Vastgoed: bijstand verwerving/akten

• Verlengd lokaal bestuur

– IL-medewerkers/medewerkers van de vennoot,

– ter beschikking stellen van expertise, kennis en ervaring aan de vennoten

• onderzoek, studie-, plannings-, ontwerp- en beleids-voorbereidend werk

• begeleiden en adviseren bij taken en/of opdrachten waarvoor zij samenwerken met externen, studiebureaus en derden (projectregie)

3

Basismissie

Netwerkdagen 2019

Page 4: APRIL 2019 Netwerkdagen - Interleuven...Portfolio Netwerkdagen 2019. Netwerkdagen 2019 7 ONTDEK DIENSTVERLENING EN PROJECTEN INTERLEUVEN ... • Vastgoed: bijstand verwerving/akten

4

ARRONDISSEMENT LEUVEN

Werkingsgebied

• 30 gemeenten

• 30 OCMW’s

• 8 politiezones

– meergemeentezones

• Intergemeentelijke verenigingen EcoWerf, IOK, Interrand, Limburg.net, HaBoBib, Haviland

• OCMW-vereniging SOCiAL

Netwerkdagen 2019

Page 5: APRIL 2019 Netwerkdagen - Interleuven...Portfolio Netwerkdagen 2019. Netwerkdagen 2019 7 ONTDEK DIENSTVERLENING EN PROJECTEN INTERLEUVEN ... • Vastgoed: bijstand verwerving/akten

• Raad van bestuur (installatie BAV 27-03-2019)

– 15 leden / 1 vertegenwoordiger per cluster van gemeenten1-Leuven 1-Tienen/Hoegaarden

1-Aarschot/Linter 1-Rotselaar/Begijnendijk

1-Tremelo/Keerbergen 1-Haacht/Boortmeerbeek

1-Herent/Kortenberg 1-Tervuren/Huldenberg

1-Bertem/Oud-Heverlee 1-Bierbeek/Boutersem

1-Lubbeek/Holsbeek 1-Landen/Zoutleeuw

1-Geetbets/Kortenaken/Glabbeek 1-Bekkevoort/Tielt-Winge

1-Diest/Scherpenheuvel-Zichem.

– 1 lid met raadgevende stem (Oud-Heverlee)

– Voorzitter: Hans Eyssen (Holsbeek)

– Ondervoorzitters: Johan Geleyns (Leuven) en Hugo Vankelecom (Tervuren)

5

Bestuursorganen

Netwerkdagen 2019

Page 6: APRIL 2019 Netwerkdagen - Interleuven...Portfolio Netwerkdagen 2019. Netwerkdagen 2019 7 ONTDEK DIENSTVERLENING EN PROJECTEN INTERLEUVEN ... • Vastgoed: bijstand verwerving/akten

6

INTERLEUVEN: UW PARTNER IN EFFICIËNT LOKAAL BESTUUR

Portfolio

Netwerkdagen 2019

Page 7: APRIL 2019 Netwerkdagen - Interleuven...Portfolio Netwerkdagen 2019. Netwerkdagen 2019 7 ONTDEK DIENSTVERLENING EN PROJECTEN INTERLEUVEN ... • Vastgoed: bijstand verwerving/akten

Netwerkdagen 20197

ONTDEK DIENSTVERLENING EN PROJECTEN INTERLEUVEN

Bezoek onze infostanden!

Page 8: APRIL 2019 Netwerkdagen - Interleuven...Portfolio Netwerkdagen 2019. Netwerkdagen 2019 7 ONTDEK DIENSTVERLENING EN PROJECTEN INTERLEUVEN ... • Vastgoed: bijstand verwerving/akten

• Ondersteuning ruimtelijk-economisch beleid

• Beheer en bedrijventerreinmanagement

• Bedrijfsgebouwen

• (Her)ontwikkeling van bedrijventerreinen

8

Cluster ondernemen

Netwerkdagen 2019

Page 9: APRIL 2019 Netwerkdagen - Interleuven...Portfolio Netwerkdagen 2019. Netwerkdagen 2019 7 ONTDEK DIENSTVERLENING EN PROJECTEN INTERLEUVEN ... • Vastgoed: bijstand verwerving/akten

9

BEDRIJVENTERREINEN EN BEDRIJFSGEBOUWEN OP KAART

Cluster ondernemen

Netwerkdagen 2019

Page 10: APRIL 2019 Netwerkdagen - Interleuven...Portfolio Netwerkdagen 2019. Netwerkdagen 2019 7 ONTDEK DIENSTVERLENING EN PROJECTEN INTERLEUVEN ... • Vastgoed: bijstand verwerving/akten

10

BEDRIJVENTERREINEN

Cluster ondernemen

Netwerkdagen 2019

• Uniek maatwerk

Page 11: APRIL 2019 Netwerkdagen - Interleuven...Portfolio Netwerkdagen 2019. Netwerkdagen 2019 7 ONTDEK DIENSTVERLENING EN PROJECTEN INTERLEUVEN ... • Vastgoed: bijstand verwerving/akten

11

BEDRIJFSGEBOUWEN

Cluster ondernemen

Netwerkdagen 2019

• Totale oppervlakte 50.691 m²

• Bijna volledig verhuurd

• Kantoren, magazijnen en parkeerplaatsen

• Ongeveer 100 huurders

• Beheer bedrijfsgebouwen– Cont(r)acten en ondersteuning huurders

– Administratieve opvolging

– Onderhoud gebouwen

– Bijstand op veiligheidsvlak

– …

Page 12: APRIL 2019 Netwerkdagen - Interleuven...Portfolio Netwerkdagen 2019. Netwerkdagen 2019 7 ONTDEK DIENSTVERLENING EN PROJECTEN INTERLEUVEN ... • Vastgoed: bijstand verwerving/akten

• Betaalbare kavels en woningen

• Voorrang voor inwoners gemeente

12

Cluster wonen

Netwerkdagen 2019

Page 13: APRIL 2019 Netwerkdagen - Interleuven...Portfolio Netwerkdagen 2019. Netwerkdagen 2019 7 ONTDEK DIENSTVERLENING EN PROJECTEN INTERLEUVEN ... • Vastgoed: bijstand verwerving/akten

13

WOONPROJECTEN OP KAART

Cluster wonen

Netwerkdagen 2019

Page 14: APRIL 2019 Netwerkdagen - Interleuven...Portfolio Netwerkdagen 2019. Netwerkdagen 2019 7 ONTDEK DIENSTVERLENING EN PROJECTEN INTERLEUVEN ... • Vastgoed: bijstand verwerving/akten

14

Cluster wonen

• Verkochte wooneenheden

– 2450 (vooral kavels)

• Volledige ontwikkeling

• Verschillende samenwerkingsformules

Netwerkdagen 2019

Page 15: APRIL 2019 Netwerkdagen - Interleuven...Portfolio Netwerkdagen 2019. Netwerkdagen 2019 7 ONTDEK DIENSTVERLENING EN PROJECTEN INTERLEUVEN ... • Vastgoed: bijstand verwerving/akten

• Milieu en klimaat

• Mobiliteit

• Omgevingshandhaving

• Ondersteuning

• Onroerend erfgoed

• Ruimtelijke ordening

15

Cluster omgeving

Netwerkdagen 2019

Page 16: APRIL 2019 Netwerkdagen - Interleuven...Portfolio Netwerkdagen 2019. Netwerkdagen 2019 7 ONTDEK DIENSTVERLENING EN PROJECTEN INTERLEUVEN ... • Vastgoed: bijstand verwerving/akten

• Klimaat op maat

– Energie

– Water

– Materialen

– Groen

16

MILIEU EN KLIMAAT

Cluster omgeving

Netwerkdagen 2019

Page 17: APRIL 2019 Netwerkdagen - Interleuven...Portfolio Netwerkdagen 2019. Netwerkdagen 2019 7 ONTDEK DIENSTVERLENING EN PROJECTEN INTERLEUVEN ... • Vastgoed: bijstand verwerving/akten

• Mobiliteitsplannen en –onderzoeken

• Ondersteuning subsidieaanvragen

• Uitwerken mobiliteitsprojecten

• Vervoerregio Leuven

• Regionet

• Mobipunten (modal shift)

17

MOBILITEIT

Cluster omgeving

Netwerkdagen 2019

Page 18: APRIL 2019 Netwerkdagen - Interleuven...Portfolio Netwerkdagen 2019. Netwerkdagen 2019 7 ONTDEK DIENSTVERLENING EN PROJECTEN INTERLEUVEN ... • Vastgoed: bijstand verwerving/akten

• Volledig pakket omgevingshandhaving

– milieu (toezichthouders)

– ruimtelijke ordening (verbalisant/stedenbouwkundig inspecteur)

– onroerend erfgoed

• Ondersteunen gemeentelijk beleid

– proactief optreden

– met duidelijke prioriteiten

– met focus op sensibiliseren en informeren

– informeren

18

OMGEVINGSHANDHAVING

Cluster omgeving

Netwerkdagen 2019

Page 19: APRIL 2019 Netwerkdagen - Interleuven...Portfolio Netwerkdagen 2019. Netwerkdagen 2019 7 ONTDEK DIENSTVERLENING EN PROJECTEN INTERLEUVEN ... • Vastgoed: bijstand verwerving/akten

• Adviesverlening bij vergunningsdossiers (RO-milieu)

• Huis voor omgevingskwaliteit – ad hoK

• Vervanging gemeentelijke ambtenaar

• Aankoopcentrale

– raamovereenkomsten

– samenaankopen

19

ONDERSTEUNING

Cluster omgeving

Netwerkdagen 2019

Page 20: APRIL 2019 Netwerkdagen - Interleuven...Portfolio Netwerkdagen 2019. Netwerkdagen 2019 7 ONTDEK DIENSTVERLENING EN PROJECTEN INTERLEUVEN ... • Vastgoed: bijstand verwerving/akten

• Beheersplan

• Inventaris

• Subsidies

• Advies

• IOED’s (intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst)

• Herbestemming kerken

• Langs pelgrimswegen naar Scherpenheuvel

20

ONROEREND ERFGOED

Cluster omgeving

Netwerkdagen 2019

Page 21: APRIL 2019 Netwerkdagen - Interleuven...Portfolio Netwerkdagen 2019. Netwerkdagen 2019 7 ONTDEK DIENSTVERLENING EN PROJECTEN INTERLEUVEN ... • Vastgoed: bijstand verwerving/akten

• Intergemeentelijke ruimtelijke beleidsplanning

• RUP’s

• Stedenbouwkundige verordening

• Opmaak masterplan –ontwikkelingsvisie

• Ontwerpend onderzoek

21

RUIMTELIJKE ORDENING

Cluster omgeving

RUP Kalvenne Tremelo

Netwerkdagen 2019

Page 22: APRIL 2019 Netwerkdagen - Interleuven...Portfolio Netwerkdagen 2019. Netwerkdagen 2019 7 ONTDEK DIENSTVERLENING EN PROJECTEN INTERLEUVEN ... • Vastgoed: bijstand verwerving/akten

• Ontwerp en realisatie

– gebouwen

– infrastructuur

– nieuwbouw en renovatie

• Veiligheidscoördinatie op de werf

22

Cluster gebouwen en infrastructuur

Netwerkdagen 2019

Page 23: APRIL 2019 Netwerkdagen - Interleuven...Portfolio Netwerkdagen 2019. Netwerkdagen 2019 7 ONTDEK DIENSTVERLENING EN PROJECTEN INTERLEUVEN ... • Vastgoed: bijstand verwerving/akten

23

GEBOUWEN

Cluster gebouwen en infrastructuur

Netwerkdagen 2019

Page 24: APRIL 2019 Netwerkdagen - Interleuven...Portfolio Netwerkdagen 2019. Netwerkdagen 2019 7 ONTDEK DIENSTVERLENING EN PROJECTEN INTERLEUVEN ... • Vastgoed: bijstand verwerving/akten

24

INFRASTRUCTUUR

Cluster gebouwen en infrastructuur

Netwerkdagen 2019

Page 25: APRIL 2019 Netwerkdagen - Interleuven...Portfolio Netwerkdagen 2019. Netwerkdagen 2019 7 ONTDEK DIENSTVERLENING EN PROJECTEN INTERLEUVEN ... • Vastgoed: bijstand verwerving/akten

• GIS (Geografisch Informatie Systeem)

• Regionaal digitaal loket kinderopvang

• Informatieveiligheid

• Smart cities

25

Cluster slimme regio

Netwerkdagen 2019

Page 26: APRIL 2019 Netwerkdagen - Interleuven...Portfolio Netwerkdagen 2019. Netwerkdagen 2019 7 ONTDEK DIENSTVERLENING EN PROJECTEN INTERLEUVEN ... • Vastgoed: bijstand verwerving/akten

• Intergemeentelijke GIS-coördinatie

• Digitalisatie

• Projectwerking

26

GIS

Cluster slimme regio

Netwerkdagen 2019

Page 27: APRIL 2019 Netwerkdagen - Interleuven...Portfolio Netwerkdagen 2019. Netwerkdagen 2019 7 ONTDEK DIENSTVERLENING EN PROJECTEN INTERLEUVEN ... • Vastgoed: bijstand verwerving/akten

27

REGIONAAL DIGITAAL LOKET KINDEROPVANG

Cluster slimme regio

• Ouders zoeken en vinden baby-en peuteropvang op 1 website

• www.kinderopvanginmijnbuurt.bebundelt vraag en aanbod kinderopvang in de regio

• 18 deelnemende gemeenten Vlaams-Brabant

• start in 3 pilootgemeenten

Netwerkdagen 2019

Page 28: APRIL 2019 Netwerkdagen - Interleuven...Portfolio Netwerkdagen 2019. Netwerkdagen 2019 7 ONTDEK DIENSTVERLENING EN PROJECTEN INTERLEUVEN ... • Vastgoed: bijstand verwerving/akten

• DPO (functionaris voor gegevensbescherming)

– adviseren

– assisteren

– actuele kennis wetgeving

• GDPR/AVG

– sensibiliseren

– audits/risicoanalyse

– informatieveiligheidsplan

– verwerkingsregister

– verwerkersovereenkomsten

– gegevensbeschermingseffectbeoordeling

28

INFORMATIEVEILIGHEID

Cluster slimme regio

Netwerkdagen 2019

Page 29: APRIL 2019 Netwerkdagen - Interleuven...Portfolio Netwerkdagen 2019. Netwerkdagen 2019 7 ONTDEK DIENSTVERLENING EN PROJECTEN INTERLEUVEN ... • Vastgoed: bijstand verwerving/akten

• Data verzamelen via slimme infrastructuur

• Innovatieve proefprojecten op bedrijventerreinen

• Automatische wegdekkwaliteitsinspectie

29

SMART CITIES

Cluster slimme regio

Netwerkdagen 2019

Page 30: APRIL 2019 Netwerkdagen - Interleuven...Portfolio Netwerkdagen 2019. Netwerkdagen 2019 7 ONTDEK DIENSTVERLENING EN PROJECTEN INTERLEUVEN ... • Vastgoed: bijstand verwerving/akten

Netwerkdagen 201930

SMART CITIES

Cluster slimme regio

Recycleren en opwaarderen van het openbaar verlichtingsnetwerk

AC (DC)-distributienet

Glasvezelnet

EV- oplaadpunt verbinding EV- oplaadpunt verbinding

LedverlichtingSensoren-luchtkwaliteitMicrofoonIR camera

5G basestationWifi access pointIoT access pointLiFi access point

EV-betaalterminaal

Info bordReclame bord

ID-cameraiBeacon

EV-stopcontact

Page 31: APRIL 2019 Netwerkdagen - Interleuven...Portfolio Netwerkdagen 2019. Netwerkdagen 2019 7 ONTDEK DIENSTVERLENING EN PROJECTEN INTERLEUVEN ... • Vastgoed: bijstand verwerving/akten

• Preventie en welzijn van werknemers

• Ondersteuning noodplanning

• Regionale samenwerking

• Vastgoed: bijstand verwerving/akten

31

Cluster bestuurlijke werking

Netwerkdagen 2019

Page 32: APRIL 2019 Netwerkdagen - Interleuven...Portfolio Netwerkdagen 2019. Netwerkdagen 2019 7 ONTDEK DIENSTVERLENING EN PROJECTEN INTERLEUVEN ... • Vastgoed: bijstand verwerving/akten

• 7 domeinen

– arbeidsveiligheid

– gezondheid op het werk

– arbeidshygiëne

– ergonomie

– psychosociale aspecten

– verfraaiing van de arbeidsplaatsen

– milieu (indien betrekking op arbeidsomstandigheden)

32

PREVENTIE EN WELZIJN VAN WERKNEMERS (GD-PBW)

Cluster bestuurlijke werking

Netwerkdagen 2019

Page 33: APRIL 2019 Netwerkdagen - Interleuven...Portfolio Netwerkdagen 2019. Netwerkdagen 2019 7 ONTDEK DIENSTVERLENING EN PROJECTEN INTERLEUVEN ... • Vastgoed: bijstand verwerving/akten

• Ondersteuning gemeentelijke noodplanambtenaar

• Gemeentelijke veiligheidscel

• Opdrachten

– opmaak risico-inventaris en –analyse

– actualiseren nood- en interventieplannen

– oefeningen organiseren

33

ONDERSTEUNING NOODPLANNING

Cluster bestuurlijke werking

Netwerkdagen 2019

Page 34: APRIL 2019 Netwerkdagen - Interleuven...Portfolio Netwerkdagen 2019. Netwerkdagen 2019 7 ONTDEK DIENSTVERLENING EN PROJECTEN INTERLEUVEN ... • Vastgoed: bijstand verwerving/akten

• Wie?

– 30 burgemeesters arr. Leuven

– gedeputeerden van de regio

– KU Leuven

– …

• Bespreking beleidskwesties en uitdagingen (5x/jaar)

– die voor ganse regio van belang zijn

– over partijgrenzen heen

– standpunten verdedigen bij Vlaamse en federale overheid

• Topics

– mobiliteit

– ruimtelijke ordening

– wonen

– kinderopvang

– …34

REGIONALE SAMENWERKING

Cluster bestuurlijke werking

Netwerkdagen 2019

Page 35: APRIL 2019 Netwerkdagen - Interleuven...Portfolio Netwerkdagen 2019. Netwerkdagen 2019 7 ONTDEK DIENSTVERLENING EN PROJECTEN INTERLEUVEN ... • Vastgoed: bijstand verwerving/akten

• Concrete dossiers/realisaties

– intergemeentelijk trainingscentrum politie Goetsenhoven

– regionaal digitaal loket kinderopvang

– dienstverlening onroerend erfgoed

– Regionet

• Memorandum verkiezingen mei 2019

– 10 prioriteiten

– persbericht

– bezorgd aan federale en Vlaamse regering/lijsttrekkers verkiezingen mei 2019 uit de regio

• Interleuven = coördinator regionale samenwerking

35

REGIONALE SAMENWERKING

Cluster bestuurlijke werking

Netwerkdagen 2019

Page 36: APRIL 2019 Netwerkdagen - Interleuven...Portfolio Netwerkdagen 2019. Netwerkdagen 2019 7 ONTDEK DIENSTVERLENING EN PROJECTEN INTERLEUVEN ... • Vastgoed: bijstand verwerving/akten

• Verwerving

– in naam van en voor rekening van de gemeente

– verwerving in der minne vs. onteigening

– opmaak administratieve akten

36

VASTGOED

Cluster bestuurlijke werking

Netwerkdagen 2019

Page 37: APRIL 2019 Netwerkdagen - Interleuven...Portfolio Netwerkdagen 2019. Netwerkdagen 2019 7 ONTDEK DIENSTVERLENING EN PROJECTEN INTERLEUVEN ... • Vastgoed: bijstand verwerving/akten

• Aanmelding Zelfstandige groepering (30 januari 2017)

– 'Interleuven Ondersteunende Activiteiten’

• Ingevolge Circulaire AAFisc Nr. 31/2016 (nr. E.T.127.540) dd. 12.12.2016 gepubliceerd op fisconet op 22.12.2016 dienen bestaande zelfstandige groeperingen zich aan te melden bij hun bevoegde btw-controlekantoor uiterlijk op 31.12.2017.

• Vereniging zonder rechtspersoonlijkheid

• Exclusieve samenwerkingsovereenkomsten

– verlenging najaar 2019

• Uurprijzen: index 01-01-2019

• Algemeen projectleider/specialist-expert : 88,00 euro

• Projectleider : 78,00 euro

• Projectmedewerker-expert : 72,00 euro

• Projectmedewerker : 65,00 euro

– driemaandelijkse afrekening op basis van gepresteerde uren

37

Samenwerking met onze vennoten

Netwerkdagen 2019

Page 38: APRIL 2019 Netwerkdagen - Interleuven...Portfolio Netwerkdagen 2019. Netwerkdagen 2019 7 ONTDEK DIENSTVERLENING EN PROJECTEN INTERLEUVEN ... • Vastgoed: bijstand verwerving/akten

• Exclusieve samenwerkingsovereenkomsten

– aanpassingen bij volgende IL-statutenwijziging (september 2019 – inspelend op de noden van de vennoten)

• 1. Gebouwen en infrastructuur

• 2. Omgeving / Ruimtelijke ordening

– Huis voor omgevingsKwaliteit (ad hoK)

• 3. Omgeving / Milieu en klimaat

• 4. Omgeving / Handhaving

– Basispakket omgevingshandhaving

– Geïntegreerde omgevingshandhaving

• 5. Omgeving / Mobiliteit

– Vervoerregio Leuven

– Adviesverlening mobiliteit

• 6. Omgeving / Onroerend erfgoed

• 7. Slimme regio / GIS

• 8. Slimme regio / Informatica

38

Samenwerking met onze vennoten

Netwerkdagen 2019

Page 39: APRIL 2019 Netwerkdagen - Interleuven...Portfolio Netwerkdagen 2019. Netwerkdagen 2019 7 ONTDEK DIENSTVERLENING EN PROJECTEN INTERLEUVEN ... • Vastgoed: bijstand verwerving/akten

• Exclusieve samenwerkingsovereenkomsten

– Aanpassingen bij volgende IL-statutenwijziging (september 2019)

• 9. Slimme regio / Regionaal loket kinderopvang

• 10. Slimme regio / Smart cities

– Begeleiding bij de uitbouw van een dataplatform

– Opmaak visie/strategie en actieplan

– Adviesverlening slimme regio/gemeente

• 11. Lokaal woonbeleid

• 12. Economie en ondernemen

• 13. Noodplanning

• 14. Projectregie

• 15. Vastgoed

39

Samenwerking met onze vennoten

Netwerkdagen 2019

Page 40: APRIL 2019 Netwerkdagen - Interleuven...Portfolio Netwerkdagen 2019. Netwerkdagen 2019 7 ONTDEK DIENSTVERLENING EN PROJECTEN INTERLEUVEN ... • Vastgoed: bijstand verwerving/akten

• Screenen van zinvolle projecten die meerwaarde voor de regio betekenen

• Interleuven haalt Europees geld naar de regio

– See2Do!

– TERTS

– Mayors in Action

– Grenzeloze Logistiek

– BLISS

• Vlaamse en provinciale subsidies

– Circuler

– Maak een mobi-punt!

– Biomassa uit de Getevallei

– Automatische wegdekkwaliteitsinspectie

– Grenzeloos Ondernemen Stimuleren

40

FINANCIELE ONDERSTEUNING DANKZIJ INTERLEUVEN

Subsidieprojecten en –dossiers

Netwerkdagen 2019

Page 41: APRIL 2019 Netwerkdagen - Interleuven...Portfolio Netwerkdagen 2019. Netwerkdagen 2019 7 ONTDEK DIENSTVERLENING EN PROJECTEN INTERLEUVEN ... • Vastgoed: bijstand verwerving/akten

• Financiële informatie?

41

Financiële informatie

Jaartal 2018 2017 2015 … 2013 … 2011

Balanstotaal 86.022.687 83.233.900 83.987.180 … 86.679.123 … 91.133.025

Kapitaal 2.662.074 2.661.946 2.661.932 2.661.889 2.661.889

Eigen vermogen

14.987.988 14.467.791 13.736.608 12.542.219 12.014.190

Schulden 65.669.678 65.345.287 66.728.205 70.024.109 74.580.877

Cash-flow 4.471.547 2.146.366 1.793.593 1.582.499 5.656.278

Solvabiliteit 17,42% 17,38% 16,35% 14,47% 13,08%

Vaste activa 47.162.182 48.362.275 50.375.182 55.076.202 59.485.020

Resultaat boekjaar

640.294 176.211 154.871 491.888 1.341.352

Netwerkdagen 2019

Page 42: APRIL 2019 Netwerkdagen - Interleuven...Portfolio Netwerkdagen 2019. Netwerkdagen 2019 7 ONTDEK DIENSTVERLENING EN PROJECTEN INTERLEUVEN ... • Vastgoed: bijstand verwerving/akten

• 6 mei 2019 – 14.30u: eerste steenlegging intergemeentelijk trainingscentrum politie

• 7 mei 2019: opleiding ‘asbest in en rond de woning’

– locatie IL

– opleiding door OVAM

– doelgroep

• gemeentelijke toezichthouders en politiepersoneel

• 14 mei en 6 juni 2019: ‘PBW-opleiding mandatarissen’

– locatie Herent en Tienen

– opleiding door Ethias, FOD-WASO en GD-PBW IL

– doelgroep

• burgemeester, leden schepencollege/vast bureau, vertegenwoordiger in het beheerscomité PBW, algemeen directeur, leidinggevenden, …

42

Toekomstige activiteiten

Netwerkdagen 2019

Page 43: APRIL 2019 Netwerkdagen - Interleuven...Portfolio Netwerkdagen 2019. Netwerkdagen 2019 7 ONTDEK DIENSTVERLENING EN PROJECTEN INTERLEUVEN ... • Vastgoed: bijstand verwerving/akten

• 28 mei 2019: 1 jaar GDPR/DPO

– locatie IL

– opleiding door VTC en IL

– doelgroep

• algemeen directeur, diensthoofden, betrokken schepenen

• 13 juni 2019: infodag omgevingshandhaving (i.s.m. IGO)

– locatie Wetenschapspark Arenberg Leuven

– toelichting door GSJ advocaten

– doelgroep

• burgemeesters, schepenen RO en Milieu, algemeen directeurs, korpschefs

43

Toekomstige activiteiten

Netwerkdagen 2019

Page 44: APRIL 2019 Netwerkdagen - Interleuven...Portfolio Netwerkdagen 2019. Netwerkdagen 2019 7 ONTDEK DIENSTVERLENING EN PROJECTEN INTERLEUVEN ... • Vastgoed: bijstand verwerving/akten

44

WWW.INTERLEUVEN.BE

Website en social media

• Volg ons op sociale media

• Schrijf in op onze nieuwsbrief

Netwerkdagen 2019

Page 45: APRIL 2019 Netwerkdagen - Interleuven...Portfolio Netwerkdagen 2019. Netwerkdagen 2019 7 ONTDEK DIENSTVERLENING EN PROJECTEN INTERLEUVEN ... • Vastgoed: bijstand verwerving/akten

45

HTTPS://EXTRANET.INTERLEUVEN.BE

Extranet

• Paswoordbeveiligde login voor verspreiden documenten

– Raad van Bestuur

– burgemeestersoverleg

– preventie

– milieu en klimaat

– wordt in toekomst nog verder uitgebreid

• Andere toepassingen

– overmaken grote bestanden

– inschrijvingen activiteiten, infodagen, …

– evaluaties/enquêtes

Netwerkdagen 2019