A votre service

download A votre service

of 4

 • date post

  06-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Vertaalsoftware getest

Transcript of A votre service

 • Magazine

  I dont understand

  A votre service!Vertaaldiensten getest

  Mailen met uw Nederlandse collega een paar meter verderop of met uw Britse partner in Londen maakt in

  snelheid en gemak geen verschil, maar de taal kan soms voor problemen zor-

  gen. Goede vertaalsoftware lost dit op, maar niet elke dienst is even betrouw-baar. Geen nood, wij wijzen u de weg naar (bijna) feilloos Engels en meer!

  Wanneer u een mail in vreemde taal schrijft, het buiten-landse nieuws leest of kijkt, loopt u ge-

  heid tegen een aantal woorden aan waar u niet opkomt of die u niet be-grijpt. Logisch, Engels of Frans is nu eenmaal niet uw moedertaal. Om u te helpen zijn er tal van vertaalhulp-jes op de markt, zowel gratis als te-gen betaling en zowel online als of-fline. Het is uiteraard verleidelijk om voor de kosteloze internetvariant te kiezen en dat is ook een prima keuze als het slechts om woorden gaat en u de vreemde taal reeds enigszins machtig bent. Echter, wanneer u de taal absoluut niet kent, volzinnen moet vertalen en dit stukje proza naar iemand anders dan uw vakan-tieliefde moet sturen, raden we u be-taalde diensten aan. Snel zal blijken waarom. In de tabel vindt u een prestatieoverzicht van de geteste diensten.

  You not goodLaten we ervan uitgaan dat u wilt vertalen naar het Engels en Frans en vanuit deze talen weer naar het Ne-derlands. We kiezen voor deze vreemde talen om twee redenen. Ten eerste zijn we ze zelf machtig en kunnen zo controleren of de re-sultaten door de beugel kunnen. Daarbij aan-sluitend gebruikt de Ne-derlander deze talen waarschijnlijk het meest. Zoeken naar een ver-taalprogramma via het net, levert een aantal gratis oplossin-gen op. We pik-ken er een paar uit, zoals Systra-net, Google, Free-translation, Oddcast en Worldlingo, en voeren wille-keurige woorden en zinnen in. Met een simpele zin als Ik ga even boodschappen doen is het meteen duidelijk dat

  Systranet (www.systranet.com) een waardeloze vertaler is. In het Engels wordt het I will do even messages. Daarmee durf je niet bij je lerares Engels aan te komen. En het geeft weinig hoop op de vertaling van uit-drukkingen. Het Nederlandse Ik ben het zat wordt in het Engels I am it drunk en in het Frans Je suis lui

  ivre. Wie eveneens met een zeer ma-chinale vertaalmotor werkt is Free-translation (www.freetranslation.com). De letterlijk vertalingen zijn absoluut niet bruikbaar. Wanneer u Ik heb geen zin om vandaag te gaan hardlopen vertaalt als I have to go race no sense today zal de Engels-man u erg raar aankijken. De dienst is zich hiervan bewust en geeft daar-om ook aan dat de resultaten slechts goed zijn om de essentie te vatten. Misschien bruikbaar om naar je moedertaal te vertalen, maar meer niet. En aangezien er alternatieven zijn, zouden we het zelfs daarvoor niet gebruiken. Yahoos vertaaldienst Babelfish (nl.babelfish.yahoo.com) mag u ook negeren. Ik ben hier vo-rige week ook al geweest in het Frans vertalen naar Je suis ici la se-maine passe mme si is een ronduit belabberde uitkomst. Oftewel, verre van feilloos en zeker geen betrouw-bare vertaler.

  42 www.computeridee.nl n 21 l 2009

  21 Vertaaloplossingen2.indd 42 11-09-2009 17:13:52

 • www.computeridee.nl n 21 l 2009 43

  BeterIn de categorie gratis, maar wl ac-ceptabel vallen Google Translate, Vertalen.nu, Oddcast, Worldlingo en Elanlanguages. De zin Ik ga even boodschappen doen vertaalt Google (www.translate.google.com) in het Engels naar I go shopping. Dit is correct, maar vergeet het even waar-door de lading niet volledig gedekt is. Hetzelfde geldt voor het Engelse just dat genterpreteerd wordt als enkel, terwijl we net bedoelen. Langere zinnen omzetten levert al helemaal geen stijlbloempjes op. Een fragment als Ik ga even bood-schappen doen. Ik ben zo terug. Daarna kunnen we de tafel dekken en alvast een wijntje drinken voordat onze gasten aankomen wordt in het Engels I go shopping. Im back. Then we can cover the table and at least one wine drink before our guests ar-rive. Hier kom je niet mee door je examen! Geen grammaticaal hoog-standje in elk geval. Daarom is Goo-gle prima om snel een woord op te zoeken wanneer u niet zeker bent van de juiste vertaling. Als dan het kwartje valt, zal het vast goed zijn. Zo niet, vertrouw er niet op. Zeker niet als het om volzinnen gaat. Elanlanguages (www.elanlangua ges.com) en Worldlingo (www.world lingo.com) leveren dezelfde resulta-

  ten op als de zoekgigant dit ziet u duidelijk terug in de tabel met als grote verschil dat de laatstgenoemde site bol staat van hinderlijke adver-tenties. Bij elke klik krijgt u lelijk schreeuwende commercile bood-schappen gepresenteerd. Voor ons reden om deze site niet te bezoeken, ook al valt op de vertalingen weinig af te dingen.Ook Oddcast (www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_tran_examp

  le.php) geeft dezelfde soort resulta-ten als Google, maar wel met een leuke toevoeging. U luistert namelijk naar hoe de vertaling wordt uitge-sproken, waarbij u de keuze hebt uit een man of vrouw en diverse accen-ten. Zo is het in het Frans ook het Ca-nadese accent te beluisteren en laten de Vlamingen horen wat zij onder Nederlands verstaan. Foutloos is het echter niet, omdat de text-to-speech vertaler niet weet of er een vrouwe-

  lijke of mannelijke gebruiker achter de computer zit en daardoor vervoe-gingen niet altijd correct weergeeft. Vertalen.nu (www.vertalen.nu) en Woordvertaling (www.woordverta-ling.nu) zijn goede kosteloze verta-lers voor woorden. De eerste dienst kan ook zinnen in een vreemde taal weergeven, maar daarvoor moet u betalen: minimaal tien euro en tien eurocent per woord. Woordvertaling is prima als u op zoek bent naar een Franse, Engelse of Duitse vertaling en u niet al te moeilijke of lange woorden opzoekt zoals vrijgezellen-feest. U hebt immers slechts de keuze uit een vaste woordenlijst. Beperkt, maar wel correct. Met Woordenboek.eu (www.woordenboek.eu) vertaalt u een woord vanuit een bepaalde taal naar verschillende andere talen tegelijk. Handig voor wanneer u in een meertalig land op vakantie bent. Zustersite Zinnenboek.eu biedt een enorme databank aan zinnen in di-verse categorien in meerdere talen. Zo boekt u eenvoudig een hotelka-mer in Spanje en maakt u een zake-lijke afspraak in het Duits.

  Kwaliteit = betalenWilt u er zeker van zijn dat de verta-ling correct is en wat nuttige extras erbij, dan moet u betalen. De boven-genoemde oplossingen zijn machi-nevertalingen, terwijl Van Dale en Babylon de context betrekken om woorden en zinnen om te zetten. Van Dale biedt een online woorden-boek en een fysiek exemplaar in de vorm van een zakcomputertje. On-line (www.vandale.nl) abonneert u

  Wat zegt de professional?Wouter van den Berg, directeur van Ver-taalbureau.nl: Online woordenboeken, die niet pretenderen zelf te kunnen verta-len, zijn een geweldig hulpmiddel voor wie een taal al enigszins kent. Een online vertaler als Google Translate is ook goed bruikbaar, maar voorzichtigheid is gebo-den. Online vertalers kunnen erg nuttig zijn voor eigen gebruik, om een indruk te krijgen van wat er staat. Maar wilt u iets laten vertalen naar een andere taal dan uw moedertaal, kunnen ze gevaarlijk zijn. U kunt uw lezers ermee in de war brengen, en als ze moeten lachen had u het ook beter kunnen laten. Zelfs professionele, trainbare vertaalsoftware, die in de vertaalwereld in beperkte mate voor specialistische toepassingen wordt gebruikt, maakt nog altijd meer en vreemdere fouten dan menselijke vertalers. Wilt u dus een e-mail naar een vriend of zakenrelatie laten vertalen door een online vertaler, kijk de vertaling dan goed na. Gebruik eventueel een online woordenboek. Beheerst u de vreemde taal onvoldoende, schrijf dan uw mail in correct Nederlands of Engels. De ontvan-ger kan altijd zelf Google Translate erbij pakken. Dat is beter voor de vriendschap of de zaken.

  N Woordenboek.eu vertaalt in meer-dere talen tegelijk.

  N De site van Wordlingo staat bol van reclame.

  MWoordvertaling werkt met een vaste woordenlijst.

  21 Vertaaloplossingen2.indd 43 11-09-2009 17:14:05

 • Magazine

  44 www.computeridee.nl n 21 l 2009

  zich op n of meerdere vreemde talen vanaf twee euro per maand. Een pakket Engels, Frans en Duits kost zes euro per maand of het dub-bele voor de professionele versie met meer zoekmogelijkheden en vertalingen. De resultaten geven vol-doende zinnen weer, ook in popu-laire taal. Wanneer u raar vertaalt, krijgt u de zin zeg, wat ben je raar wat in het Frans a va pas la tte? en in het Engels what are you nuts or something? wordt. Dit zijn leuke en nuttige toevoegingen. Helaas is het niet geschikt voor zinnen, al geeft de dienst veel voorbeeldzinnen weer.Van Dales taalmachine bestaat uit een drietalig woordenboek Engels, Frans en Nederlands met vier talen-combinaties. Tussen Engels en Frans vertalen is niet mogelijk. De zak-computer opent u als een netbook met aan de ene kant het scherm en aan de andere het toetsenbord. Dit apparaat gebruikt u om woorden te vertalen en om spelenderwijs uw ta-len bij te houden. De resultaten be-vatten enorm veel informatie, zoals het geslacht en allerlei voorbeeldzin-nen in uiteenlopende contexten. Het

  is mogelijk om zelf woordenlijsten samen te stellen, woorden te vervoe-gen en de grammaticagids te raad-plegen met uitleg over de tijden, hulpwerkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, voorzetsels enzo-voort. Met spelletjes test u uw woor-den- en grammatica-kennis. Lan-gere woorden, zoals luisterboek vindt de computer helaas niet en het is gek dat sommige Nederlandse uit-drukkingen wel in de ene taal ver-taalt worden, maar niet in de andere. Wanneer u op beest zoekt, treft u bij

  is mogelijk om zelf woordenlijsten samen te stellen, woorden te vervoe-gen en de grammaticagids te raad-

  het Franse resultaat de vertaling van de uitdrukking de beest uithangen, maar in het Engels niet. Desondank