'500 jaar protestantisme' - Groene Tuinkerk PDF bestanden... · 2020. 4. 6. · GEBOUW 22 januari...

of 8 /8
a, 0- 1 18 januari 2017 In dit nummer o.a.: Kerkdiensten zie pagina 2 Gezamenlijke berichten zie pagina 2 en 3 Berichten Groene Tuinkerk zie pagina 3 en 4 Berichten Hervormde Gemeente zie pagina 4 en 5 Berichten Adriaen Janszkerk zie pagina 5 en 6 Berichten Pelgrimskerk zie pagina 6 en 7 Nieuws uit Sonneburgh zie pagina 8 Kerk & Samenleving zie pagina 8 REDACTIE Adriaen Janszkerk: Annet de Ruiter-Milikan, Benedenrijweg 349, 3077 CH tel. 413 76 69 [email protected] Pelgrimskerk: Germa van Veen, Dalenoord 83, 3079 ZA [email protected] Groene Tuinkerk: Corrie Melenberg-Schop, Cadetstraat 9, 3077 BT tel. 482 98 71 [email protected] Eindredactie: Fredy Bal-Rietveld, Tongelaarweg 7, 3077 TB, tel. 483 21 47 [email protected] WIJZE VAN BETALING voor HERVORMD IJsselmonde: IBAN Rek. nr.: NL12INGB 0000031620 met vermelding 'Bijdrage kerkblad’. e-mail: [email protected] GEREFORMEERD IJsselmonde: Giro rek. nr. NL10INGB0000188602 Bank rek. nr. NL09RABO0159096480 m.v.v. ‘abonnement kerkblad’. V.V.B. administratie: K. Telleman Koninginneweg 169, 3078 GM, tel. 482 81 47 e-mail: [email protected] ADMINISTRATIE EN DRUK Holland Productions b.v., Wilhelminastraat 12a, 3271 BZ Mijnsheerenland, tel. 0186-57 18 80, fax 0186-57 40 77; [email protected] Advertenties Opgave tot uiterlijk donderdag 6 dagen voor verschijning vóór 12.00 uur aan de uitgever. UW KERKBLAD NIET ONTVANGEN? Groene Tuinkerk : tel. 482 62 86 Adr. Janszkerk : tel. 413 76 69 Pelgrimskerk : tel. 06-31 96 94 86 PELGRIMSKERK Predikant: Ds. J. Slager, tel. 482 42 08 06-401 782 43 GROENE TUINKERK Predikant: Mw. ds. H. Hummel , tel. 06 -15 86 64 02 ADRIAEN JANSZKERK Predikant: Ds. J. Schaap, tel. 304 02 33 Dit gebeuren had een enorm grote uitwerking, en is het begin van de Reformatie geworden. Een vernieu- wingsproces begon, dat zowel de kerk als de (westerse) wereld diepgaand heeft veranderd. Het protestantisme is levend tot op de dag van vandaag, veelkleurig en dynamisch - en het jubileum is het dan ook zeker waard om te herdenken en (samen) te vieren. Ook de PKN herdenkt en viert dit jaar het reformatie- jubileum. Vanuit onze landelijke kerk zijn er ideeën ontwikkeld om mee aan de slag te gaan en is er materiaal ontworpen ter verdieping. Op de website van de PKN is daar van alles over te vinden. Uit wat ik zelf de voorbije maanden wat dit betreft al voorbij heb zien komen, wil ik graag iets met u delen. Allereerst: de digitale 'Nationale Protestantentest' – aan de hand van het beantwoorden van een aantal vragen ontdekken wat voor 'protestant' je bent, op welke inspirerende voorman of voorvrouw je lijkt. Bij mij was de uitkomst dat ik een 'creatief Godzoeker' ben, en de voorman bij mij op nummer 1 was Vincent van Gogh. Bij een soortgelijke duitstalige test kwam er bij mij uit dat Dietrich Bonhoeffer mij inspireert… Zelf ook benieuwd? Deze test leent zich er denk ik ook goed voor om in groepsverband te doen... En verder: ik kreeg het kleine boekje '95 speldenprikken' toegestuurd, een uitgave van de PKN in samenwerking met Rikkert Zuiderveld die de teksten schreef. Nu - anno 2017 - geen mokerslagen meer zoals in 1517, maar eerder prikkeling, herkenning, mildheid, zelfspot... beslist aardig om te lezen! Ik noem er een paar: 'De geboorte van Jezus: het eeuwige met het tijdelijke verwisseld…', 'De bruiloft in Kana. Ik stel me zo voor dat Jezus daar gezellig met zijn familie en vrienden bij elkaar zit, met een goed glas water…', en 'Zolang Gods Koninkrijk is onderverdeeld in koninkrijkjes, is er geen Koninkrijk…'. Ook in het kader van het vijfde eeuwfeest van de Hervorming is dat het alternatieve spoor van het oecumenisch leesrooster vanaf 12 februari 2017 de lezingen (en liederen) uit het lutherse Dienstboek aanbiedt. Dit is het hele oude eenjarige leesrooster waar ook bijvoorbeeld Johann Sebastiaan Bach zijn cantates op schreef. De drie zondagen voorafgaand aan aswoensdag (dit jaar op 1 maart) en de eigenlijke 40-dagentijd zijn in deze ordening vanouds de zondagen van de 'voor-vasten' (12 en 19 en 26 februari), waarbij de liturgische stemming langzaam al weer wat 'ingekeerd' gaat worden… Voor- vasten: na de kerstkring en de epifanie-zondagen de INLEVEREN KOPIJ Kopij voor de volgende editie van «Kerk in IJsselmonde« (nr. 2 jaargang 12), te bezorgen bij het redactieadres van uw wijk. Inlevering kopij uiterlijk MAANDAG 30 JANUARI A.S. vóór 18.00 uur In bovengenoemde uitgave worden o.a. de zondagen 12, 19 en 26 februari vermeld Redactie voorbereidingstijd op aswoensdag en op de eigenlijke 40-dagentijd… Andries Govaert schreef op verzoek van de lutherse synode, ter gelegenheid van het Lutherjaar 2017, vorig jaar de tekst van een nieuw 'Lutherlied': Wij leven van genade… Andries Govaert geeft hier zelf als toelichting bij (op de website van de PKN te lezen): 'Een belangrijk besef van Luther in reactie op de officiële kerkelijke leer is dat wij ons niet van heil kunnen verzekeren. Wij leven van genade van God, door U alleen (dus niet door bemiddeling van de kerk) gegeven. Zo ook kan ik als mens ook geen genade verwerven of ik nu ijverig of eerder lichtzinnig ben. 'Hoe vind ik een genadig God?' was zijn uitgangsvraag…. Het 'Lutherlied 2017' is geen strijdlied maar een troostlied. Componist Jac Horde schreef er de melodie voor. 1517-2017… Wie weet wat deze beide jaartallen, en de combinatie ervan, nog meer allemaal bij ons oproepen… Met zusterlijke groet, ds. Hermie Hummel '500 jaar protestantisme' Het nieuwe jaar 2017 is begonnen, en daarmee tegelijk ook het jubileumjaar van ‘500 jaar protestantisme’. Want op 31 oktober 1517, aan de vooravond van het feest van Allerheiligen, spijkerde Maarten Luther zijn '95 stellingen' aan de deur van de slotkapel van Wittenberg. Wij leven van genade, God, door U alleen gegeven, niet door mijn ijver en mijn trots of mijn lichtzinnig streven. Ontheemden zijn wij in zwaar weer, wij kunnen ons niet redden, Heer. Als U wilt, spaar ons leven. Een druppel dauw, een roos ontluikt, U bent er en nog kleiner. En U gaat boven alles uit, zo groot, voorbij de einder. Vermomd en onnaspeurbaar, God, bent U verborgen voor ons tot wij U in Christus’ kruis zien. Spreek tot ons door Uw levend Woord en richt ons met uw teken. Geef troost in twijfel, schenk geloof, genees onze gebreken. Dan breekt een nieuwe vrijheid baan, wij binden ons met Christus’ naam en mogen in Hem leven…

Embed Size (px)

Transcript of '500 jaar protestantisme' - Groene Tuinkerk PDF bestanden... · 2020. 4. 6. · GEBOUW 22 januari...

GEREFORMEERDE KERK Scriba: J. Oorebeek, Grote Hagen 80a, 3078 RC, tel. 010-482.95.21. E-mail: [email protected] Kerkgebouw: Groene Tuinkerk, Groene tuin 353, 3078 KG, tel. 010-482.49.56. Koster: Mw. L.J. Voogt-Verschoor, Kromme Hagen 418, 3078 AN, tel. 010- 482.39.95.
Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerk: Groene tuin 353, 3078 KG
DIVERSE GIRO- EN BANKREKENINGEN Bijdragen Kerk (VVB enz.): girorekeningnr.......... ....... .... 188.602 bankrekeningnr. ............ 159.096.480 Diaconie: girorekeningnr. . .. . . . . . . . . 205.629 bankrekeningnr.. . . . . . . 159.097.592
Zending: girorekeningnr. . . . . . . 563.499
Jeugd- en Jongerenpastoraat: girorekeningnr. . . . . . . . . . . 20.240 bankrek. . . . . . . . . . . . 159.005.272
Samenwerkingsproject Herv./Geref. Diaconie: girorekeningnr. . . . . . . . . . 3.065.714
Kerkradio: girorekeningnr. . . . . . . . . . 3.173.941
Verjaardagsfonds: girorekeningnr. . . . . . . . . . 9.184.747
1 18 januari 2017
In dit nummer o.a.:
Kerkdiensten zie pagina 2 Gezamenlijke berichten zie pagina 2 en 3 Berichten Groene Tuinkerk zie pagina 3 en 4 Berichten Hervormde Gemeente zie pagina 4 en 5 Berichten Adriaen Janszkerk zie pagina 5 en 6 Berichten Pelgrimskerk zie pagina 6 en 7 Nieuws uit Sonneburgh zie pagina 8 Kerk & Samenleving zie pagina 8
REDACTIE Adriaen Janszkerk: Annet de Ruiter-Milikan, Benedenrijweg 349, 3077 CH tel. 413 76 69 [email protected] Pelgrimskerk: Germa van Veen, Dalenoord 83, 3079 ZA [email protected] Groene Tuinkerk: Corrie Melenberg-Schop, Cadetstraat 9, 3077 BT tel. 482 98 71 [email protected] Eindredactie: Fredy Bal-Rietveld, Tongelaarweg 7, 3077 TB, tel. 483 21 47 [email protected]
WIJZE VAN BETALING voor HERVORMD IJsselmonde: IBAN Rek. nr.: NL12INGB 0000031620 met vermelding 'Bijdrage kerkblad’. e-mail: [email protected]
GEREFORMEERD IJsselmonde: Giro rek. nr. NL10INGB0000188602 Bank rek. nr. NL09RABO0159096480 m.v.v. ‘abonnement kerkblad’. V.V.B. administratie: K. Telleman Koninginneweg 169, 3078 GM, tel. 482 81 47 e-mail: [email protected]
ADMINISTRATIE EN DRUK Holland Productions b.v., Wilhelminastraat 12a, 3271 BZ Mijnsheerenland, tel. 0186-57 18 80, fax 0186-57 40 77; [email protected] Advertenties Opgave tot uiterlijk donderdag 6 dagen voor verschijning vóór 12.00 uur aan de uitgever.
UW KERKBLAD NIET ONTVANGEN? Groene Tuinkerk : tel. 482 62 86 Adr. Janszkerk : tel. 413 76 69 Pelgrimskerk : tel. 06-31 96 94 86
PELGRIMSKERK Predikant: Ds. J. Slager, tel. 482 42 08 06-401 782 43
GROENE TUINKERK Predikant: Mw. ds. H. Hummel , tel. 06 -15 86 64 02
ADRIAEN JANSZKERK Predikant: Ds. J. Schaap, tel. 304 02 33
Dit gebeuren had een enorm grote uitwerking, en is het begin van de Reformatie geworden. Een vernieu- wingsproces begon, dat zowel de kerk als de (westerse) wereld diepgaand heeft veranderd. Het protestantisme is levend tot op de dag van vandaag, veelkleurig en dynamisch - en het jubileum is het dan ook zeker waard om te herdenken en (samen) te vieren.
Ook de PKN herdenkt en viert dit jaar het reformatie- jubileum. Vanuit onze landelijke kerk zijn er ideeën ontwikkeld om mee aan de slag te gaan en is er materiaal ontworpen ter verdieping. Op de website van de PKN is daar van alles over te vinden.
Uit wat ik zelf de voorbije maanden wat dit betreft al voorbij heb zien komen, wil ik graag iets met u delen. Allereerst: de digitale 'Nationale Protestantentest' – aan de hand van het beantwoorden van een aantal vragen ontdekken wat voor 'protestant' je bent, op welke inspirerende voorman of voorvrouw je lijkt.
Bij mij was de uitkomst dat ik een 'creatief Godzoeker' ben, en de voorman bij mij op nummer 1 was Vincent van Gogh. Bij een soortgelijke duitstalige test kwam er bij mij uit dat Dietrich Bonhoeffer mij inspireert… Zelf ook benieuwd? Deze test leent zich er denk ik ook goed voor om in groepsverband te doen... En verder: ik kreeg het kleine boekje '95 speldenprikken' toegestuurd, een uitgave van de PKN in samenwerking met Rikkert Zuiderveld die de teksten schreef. Nu - anno 2017 - geen mokerslagen meer zoals in 1517, maar eerder prikkeling, herkenning, mildheid, zelfspot... beslist aardig om te lezen! Ik noem er een paar: 'De geboorte van Jezus: het eeuwige met het tijdelijke verwisseld…', 'De bruiloft in Kana. Ik stel me zo voor dat Jezus daar gezellig met zijn familie en vrienden bij elkaar zit, met een goed glas water…', en 'Zolang Gods Koninkrijk is onderverdeeld in koninkrijkjes, is er geen Koninkrijk…'.
Ook in het kader van het vijfde eeuwfeest van de Hervorming is dat het alternatieve spoor van het oecumenisch leesrooster vanaf 12 februari 2017 de lezingen (en liederen) uit het lutherse Dienstboek aanbiedt. Dit is het hele oude eenjarige leesrooster waar ook bijvoorbeeld Johann Sebastiaan Bach zijn cantates op schreef.
De drie zondagen voorafgaand aan aswoensdag (dit jaar op 1 maart) en de eigenlijke 40-dagentijd zijn in deze ordening vanouds de zondagen van de 'voor-vasten' (12 en 19 en 26 februari), waarbij de liturgische stemming langzaam al weer wat 'ingekeerd' gaat worden… Voor- vasten: na de kerstkring en de epifanie-zondagen de
INLEVEREN KOPIJ
Kopij voor de volgende editie van «Kerk in IJsselmonde« (nr. 2 jaargang 12), te bezorgen bij het redactieadres van uw wijk. Inlevering kopij uiterlijk
MAANDAG 30 JANUARI A.S. vóór 18.00 uur
In bovengenoemde uitgave worden o.a. de zondagen 12, 19 en 26 februari vermeld
Redactie
voorbereidingstijd op aswoensdag en op de eigenlijke 40-dagentijd… Andries Govaert schreef op verzoek van de lutherse synode, ter gelegenheid van het Lutherjaar 2017, vorig jaar de tekst van een nieuw 'Lutherlied': Wij leven van genade…
Andries Govaert geeft hier zelf als toelichting bij (op de website van de PKN te lezen): 'Een belangrijk besef van Luther in reactie op de officiële kerkelijke leer is dat wij ons niet van heil kunnen verzekeren. Wij leven van genade van God, door U alleen (dus niet door bemiddeling van de kerk) gegeven. Zo ook kan ik als mens ook geen genade verwerven of ik nu ijverig of eerder lichtzinnig ben. 'Hoe vind ik een genadig God?' was zijn uitgangsvraag…. Het 'Lutherlied 2017' is geen strijdlied maar een troostlied. Componist Jac Horde schreef er de melodie voor. 1517-2017… Wie weet wat deze beide jaartallen, en de combinatie ervan, nog meer allemaal bij ons oproepen…
Met zusterlijke groet, ds. Hermie Hummel
'500 jaar protestantisme' Het nieuwe jaar 2017 is begonnen, en daarmee tegelijk ook het jubileumjaar van ‘500 jaar protestantisme’. Want op 31 oktober 1517, aan de vooravond van het feest van Allerheiligen, spijkerde Maarten Luther zijn '95 stellingen' aan de deur van de slotkapel van Wittenberg.
Wij leven van genade, God, door U alleen gegeven, niet door mijn ijver en mijn trots of mijn lichtzinnig streven. Ontheemden zijn wij in zwaar weer, wij kunnen ons niet redden, Heer. Als U wilt, spaar ons leven.
Een druppel dauw, een roos ontluikt, U bent er en nog kleiner. En U gaat boven alles uit, zo groot, voorbij de einder. Vermomd en onnaspeurbaar, God, bent U verborgen voor ons tot wij U in Christus’ kruis zien.
Spreek tot ons door Uw levend Woord en richt ons met uw teken. Geef troost in twijfel, schenk geloof, genees onze gebreken. Dan breekt een nieuwe vrijheid baan, wij binden ons met Christus’ naam en mogen in Hem leven…
pagina 2 KERK IN IJSSELMONDE Woensdag 18 januari 2017
kerkdiensten
*) Kinderoppas
GEBOUW 22 januari 2017 29 januari 2017 5 februari 2017
ADRIAEN JANSZKERK Kasteelweg 50
Gemeentebespreking na de dienst
Ds. C. Hendriksen
10.00 uur: *)**) Ds. J. Schaap Extra collecte: Opknappen consistorie Koffie drinken na de dienst
PELGRIMSKERK Reyerdijk 51
10.00 uur: *)**) Ds. C.L. de Rooij
10.00 uur: *)**) Ds. J. Slager, voorb. heilig Avondmaal Extra collecte: Onderhoud kerkgebouw
Koffie drinken na de dienst
GROENE TUIN KERK Groene tuin 353
10.00 uur: Mw. Ria Keijzer, Rijswijk
Collecte: Jeugdwerk JOP (PKN)
10.00 uur:
Collecte: Kerk en Werelddiaconaat
10.00 uur:
Nw SONNE BURGH Ravenswaard 5
10.00 uur: Ds. A. Christ, Katwijk aan Zee viering heilig Avondmaal
10.00 uur: Ds. J. Slager
10.00 uur: Ds. A.L.A. den Besten
MEERWEIDE 10.30 uur: Mw. ds. E.A. van Halsema
10.30 uur: Dhr. J.L. den Toom
MAASSTAD Ziekenhuis
10.00 uur: Mw. pastor A. Gerritsen
10.00 uur: Pastor H. Wolterink
SMEETSLAND 11.00 uur: Ds. D. Wolters
11.00 uur: Mw. E. Aartsen
HERVORMDE GEMEENTE KERKENRAAD Preses: Ds. J. Slager, tel. 482 42 08 of 06 401 782 43 Scriba: Mevr. H. Schreuder, J. Dammassestraat 51, 3078 HM, tel. 482 68 31 e-mail: [email protected] LEDENADMINISTRATIE / KERKELIJK BUREAU Kasteelweg 50, 3077 BN Rotterdam e-mail: [email protected] DIACONIE e-mail: [email protected] Rekeningnr. diaconie NL30 INGB 0002 7781 42 COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS Secretaris: B. de Ruiter, Benedenrijweg 349, 3077 CH, tel. 413 76 69. Vrijwillige bijdrage/kerkbalans NL75 INGB 0002 9756 00 Alle andere acties en giften: NL12 INGB 0000 0316 20 Collectebonnen NL78 INGB 0003 6819 00 Correspondentie-adres: Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam. (Pelgrimskerk) Penningmeester: Dhr. J. Gorter Zuider Kerkedijk 245, 3079 PA Tel.: 06 53 792 023 e-mail: [email protected] HERVORMDE BEGRAAFPLAATS Benedenrijweg 489, 3077 CJ, tel. 06 135 565 85. Opzichter: W.P. v.d. Jagt. Website: www.hervormdijsselmonde.nl Stichting Behoud Adriaen Janszkerk e-mail: [email protected] NL49 INGB 0000 2258 27
GEREFORMEERDE KERK Scriba: J. Oorebeek, Grote Hagen 80a, 3078 RC, tel. 06 - 52 45 26 56 E-mail: [email protected] Kerkgebouw: Groene Tuinkerk, Groene tuin 353, 3078 KG, tel. 482 49 56. Kosters: Fam. Kranenburg - 06-21 20 19 25 en Piet van Rikxoort - 06-27 31 40 93 Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerk: Groene tuin 353, 3078 KG DIVERSE GIRO- EN BANKREKENINGEN Bijdragen Kerk (VVB enz.): NL10INGB0000188602 of NL09RABO0159096480 Diaconie: NL61 INGB 0000 2056 29 Zending: NL32 INGB 0000 5634 99 Samenwerkingsproject Herv./Geref. Diaconie: NL48INGB0003065714 Kerkradio: NL44INGB0003173941 Verjaardagsfonds: NL10 INGB 0000 1886 02 of NL09 RABO 0159 0964 80 t.n.v. Gereformeerde kerk R’dam IJsselmonde te Barendrecht o.v.v. Verjaardagsfonds
**) Kindernevendienst
wo 18 januari 2 Kronieken 1: 18- 2:9
do 19 januari 2 Kronieken 2:10-17 vr 20 januari Matteüs 4:1-11 za 21 januari Matteüs 4:12-25
zo 22 januari 1 Korintiërs 1:1-9 ma 23 januari 1 Korintiërs 1:10-25 di 24 januari 1 Korintiërs 1:26–2:5 wo 25 januari 1 Korintiërs 2:6-16 do 26 januari Psalm 37:1-11 vr 27 januari Psalm 37:12-24 za 28 januari Psalm 37:25-40 zo 29 januari Matteüs 5:1-12 ma 30 januari Matteüs 5:13-26 di 31 januari Matteüs 5:27-37 wo 1 februari Matteüs 5:38-48 do 2 februari Psalm 48 vr 3 februari 2 Kronieken 3:1-14 za 4 februari 2 Kronieken 3:15–4:10 zo 5 februari 2 Kronieken 4:11–5:1 ma 6 februari Spreuken 10:1-10 di 7 februari Spreuken 10:11-21
Chr. Gem. Koor 'De Hoeksteen' Heeft u het al gehoord? Wij gaan als koor voorlopig door! Het jaar 2017 is voor ons koor héél doorslaggevend! Het voortbestaan ligt open en de vraag is: 'Heeft ons koor nog een toekomst?' Wij, als koorleden, en onze dirigent Hans Cok willen graag doorgaan maar dan moet het ook kunnen. We hebben nl. versterking nodig, vooral tenoren en bassen, maar ook meer sopranen en alten. We hebben daarom een belangrijke beslissing genomen omdat we HOOP koesteren nieuwe leden aan te trekken. LET OP! Een nieuwe start in het nieuwe jaar! We hebben de koorrepetitietijd veranderd van de avond naar de ochtend en wel op de donderdagmorgen. De gedachte hierachter is, dat senioren liever overdag een activiteit zoeken i.p.v. 's avonds en zo iedereen die graag zingt enthousiast te maken om te komen zingen! We zijn een seniorenkoor (vanaf 55 - 80 jaar), die op zoek zijn naar echte koorliefhebbers, die bekend zijn met zingen en/of dat eerder al in een koor hebben gedaan. De eerste koorrepetitie van dit jaar vindt plaats op donderdag 12 januari 2017, aanvang 9.30 uur tot 11.30 uur. Wij repeteren in de Groene Tuinkerk, Groene Tuin 353 te Rotterdam-IJsselmonde. Zingen is om verschillende redenen goed voor u! Het is gezond, het ontspant, geeft nieuwe positieve energie, het traint je geheugen, het maakt gelukkig en het is een leuke manier om nieuwe mensen te leren kennen. Wist u dat wij een goede dirigent hebben van wie u veel kunt leren? Hans Cok is o.a. ook dirigent van het seniorenkoor de Baernezangers in Barendrecht en van C.O.V. Ridderkerk. Ons koor kent een lange geschiedenis maar na 65 jaar blijft ons doel nog steeds het Evangelie uitdragen d.m.v. het gezongen Woord in ons repertoire, dat bestaat uit klassieke kerkmuziek, nieuwe geestelijke liederen, gospelmuziek etc. We zingen regelmatig in kerkdiensten, op koorzangavonden in tehuizen en organiseren zelf ook concerten, zoals traditiegetrouw rond de kerstdagen. U hoeft geen lid te zijn van een speciaal kerkgenootschap, het is een interkerkelijk koor. Nieuwsgierig geworden? Wij nodigen u uit, geheel vrijblijvend, om eens te komen luisteren op de repetitiemorgen in de Groene Tuinkerk. Onze dirigent en alle leden heten u van harte welkom! Wilt u nadere informatie? Bel mij gerust tel.nr. 0180–619 307; mob. 06-10 88 82 76, email: [email protected] Mevr. E. Scheepbouwer- de Jager, voorzitter.
Hervormd/Gereformeerd Samenwerkingsproject werelddiaconaat De afgelopen periode mochten we van u de volgende be- dragen ontvangen: Giften: 6 x € 18,15 en 1 x € 50,-. Heilig Avondmaalscollecten Groene Tuinkerk: € 134,52 en € 241,75. De totale stand voor het huidige project, 'Duurzame landbouw en predikantenopleiding in Kameroen' is momenteel € 519,54. Het streefbedrag van € 500,- is gehaald en daar zijn we erg blij mee. Uw bijdrage zal worden overgemaakt en binnenkort zullen we een nieuw project aan u voorstellen. Alle gevers hartelijk dank, Roy de Bruin
CENTRALE GEGEVENS
GEREFORMEERDE KERK Scriba: J. Oorebeek, Grote Hagen 80a, 3078 RC, tel. 010-482.95.21. E-mail: [email protected] Kerkgebouw: Groene Tuinkerk, Groene tuin 353, 3078 KG, tel. 010-482.49.56. Koster: Mw. L.J. Voogt-Verschoor, Kromme Hagen 418, 3078 AN, tel. 010- 482.39.95.
Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerk: Groene tuin 353, 3078 KG
DIVERSE GIRO- EN BANKREKENINGEN Bijdragen Kerk (VVB enz.): girorekeningnr.......... ....... .... 188.602 bankrekeningnr. ............ 159.096.480 Diaconie: girorekeningnr. . .. . . . . . . . . 205.629 bankrekeningnr.. . . . . . . 159.097.592
Zending: girorekeningnr. . . . . . . 563.499
Jeugd- en Jongerenpastoraat: girorekeningnr. . . . . . . . . . . 20.240 bankrek. . . . . . . . . . . . 159.005.272
Samenwerkingsproject Herv./Geref. Diaconie: girorekeningnr. . . . . . . . . . 3.065.714
Kerkradio: girorekeningnr. . . . . . . . . . 3.173.941
Verjaardagsfonds: girorekeningnr. . . . . . . . . . 9.184.747
Kerkblad van en voor de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Rotterdam-IJsselmonde pagina 3
BERICHTEN GROENE TUINKERK
VANAF HET DIJKJE
KERKELIJKE STAND
IJsselmonde Zingt IJsselmonde Zingt wordt weer gehouden op zaterdag 4 februari a.s. Deze keer met medewerking van:
Deo Cantemus, o.l.v. Hans Blijderveen, Carina Bossenbroek, panfluit, André de Jager, orgel en uiteraard is de algehele leiding door Peter Overduin.
De toegang is gratis, alleen bij de uitgang is er een collecte voor de gemaakte kosten. De avond begint om 19.30 uur in de Pelgrimskerk aan de Reyerdijk 51 in Rotterdam IJsselmonde. Er is gratis parkeren.
Vanuit de redactie... Het jaar 2016 is geëindigd met mooie kerstvieringen en activiteiten. Het was wat je noemt ‘voor elk wat wils‘. Van seniorenkerstviering naar kerstviering voor jongeren op het kerkplein. We hebben ervan genoten. Met het Licht van Kerst maken we een nieuw begin. Vanuit dat Licht wensen we elkaar tevens een hoopvol en energiek nieuw jaar toe, zowel voor u persoonlijk als ook in het werken voor de kerk. Wees verheugd, van zorgen vrij: God die wij aanbidden, is ons rakelings nabij, wonend in ons midden. Uit: Lied 528
Het nieuwe jaar 2017 Op het moment van schrijven (maandag 9 januari) is het jaar 2017 ruim een week oud. Alweer een nieuw jaar - wat gaat de tijd toch snel en wat gebeurt er toch veel… Nog even terugblikken: op zondag 1 januari, nieuwjaarsdag, mochten we elkaar (ook) in de kerk 'veel heil en zegen' toewensen, eerst bij de koffie en daarna in en door de nieuwjaarsviering. Dat was een mooie combinatie zo… Volgende week begint op 15 januari de jaarlijkse Week van Gebed, waar ook IJsselmonde en onze kerk (dit jaar) aan meedoet. Dinsdagavond 17 januari is het avondgebed in de Groene Tuinkerk, om 19.30 uur. Welkom! Voor de laatste zondag van deze maand, 29 januari, staat het afscheid van collega Willemien Meijboom gepland. In de kerkdienst lezen we die zondag o.a. een Bijbelgedeelte dat bij haar favoriet is; ook vieren we het Heilig Avondmaal. Welkom ook dan, zowel in de kerkdienst als bij de koffie!
In memoriam Barend Christiaan Los Op 7 december 2016 overleed dhr Barend Christiaan Los (Barend), Nieuwenoord 59. Hij is 79 jaar oud geworden, en toen hij overleed was hij tijdelijk in het Buurtzorgpension op het Noordereiland. Geboren op 27 maart 1937 groeide Barend op op Rotterdam-Zuid. In 1961 trouwde hij met Sarie, en samen kregen ze drie kinderen. Het grootste deel van hun huwelijksleven woonden ze op IJsselmonde. Hij was een man met gouden handen die zich ook graag inzette voor de kerk en voor anderen, een gelovig man, vertrouwend in zijn Schepper. Sarie en hij hadden een goed en liefdevol huwelijk, ook toen hij 17 jaar geleden ziek werd... In de dankdienst voor zijn leven, op 13 december in de Groene Tuinkerk, hebben we stilgestaan bij woorden uit 1 Johannes 3, hun huwelijkstekst: 'Wat liefde is hebben we geleerd van Hem die zijn leven voor ons gegeven heeft…'.. En ook stonden we stil bij de woorden die afgedrukt stonden op de rouwkaart: 'Gedragen door Uw Geest en de kracht van Uw Liefde…'.
De kinderen spraken een warm 'in memoriam' uit, en ook de kleinkinderen hadden een aandeel in de dienst. Na de dankdienst volgde de ter aarde bestelling op begraafplaats IJsselmonde. Dat Barend moge rusten in vrede bij God. Zijn vrouw Sarie, de kinderen en kleinkinderen kracht en sterkte toegewenst en toegebeden - en dat Barend’s nagedachtenis hen en ons allen tot zegen mag zjn....
Pastoralia Op dit moment is mw. B Oudenaarden (Jan Troost- straat) opgenomen in de Deltakliniek van het Maasstadziekenhuis. En mw. M Boering (Grote Hagen) revalideert, na een heupoperatie, in het Zorghotel van het Maasstad- ziekenhuis. Beiden sterkte toegewenst. (Een rectificatie t.o.v. de twee vorige kerkbladen: mw. Van Driel woont niet aan de Dalenoord maar in de Dadeltuin…).
Verder ter info Terwijl ik deze kopij schrijf ligt de symposium- avond van woensdag 18 januari, over 'Voltooid leven hoezo?', nog een aantal dagen voor ons; ik ben benieuwd. Er is deze maand geen gesprekskring, de eerstvol- gende 'kring' staat op de agenda voor woens- dagochtend 22 februari
Tot slot Mijn dank nog voor de kerst- en nieuwjaarsgroeten die mij op verschillende manieren bereikten. Het ga u allen ook in 2017 goed! Ds. Hermie Hummel,
bijstand in het pastoraat [email protected] 06-15 86 64 02
Beroepingsproces mw. ds. H. Hummel Op 29 december 2016 is bericht ontvangen van de beroepingscommissie. Zij gaat akkoord met het uitbrengen van een beroep op mw. ds. H. Hummel. Dit betekent dat de uitslag op maandag 16 januari a.s. wordt besproken in de kerkenraad. Als de leden van de kerkenraad akkoord gaan met het voorstel van de voornoemde commissie en de gemeente is gehoord, wordt op een zo kort mogelijke termijn een beroepingsbrief naar mw. ds. H. Hummel gestuurd.
Afscheidsdienst mw. Willemien Meijboom Zondag 29 januari a.s. is de afscheidsdienst van onze kerkelijk werker Willemien Meijboom. U wordt van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen. Indien er leden van onze kerk zijn die graag willen komen maar geen vervoer naar de kerk hebben, wordt u verzocht contact op te nemen met: Mw. J. Kooiman, tel.: 010 – 850 36 55.
Sollicitatieproces voor een nieuwe kerkelijk werker Sinds het dagelijks bestuur weet dat mevrouw Willemien Meijboom per 01 januari 2017 stopt met haar werk voor onze gemeente zijn er 14 sollicitatiebrieven verstuurd. We hebben momenteel 3 positieve brieven ontvangen. Met twee dames hebben we een eerste gesprek gehad. Hierbij is één dame afgevallen. Met de tweede dame volgt er een tweede gesprek. De derde gegadigde heeft zich teruggetrokken. Zo gauw er een geschikte kandidaat is gevonden, zullen we de kerkenraad en de gemeente inschakelen om ook met de kandidaat een gesprek te houden, om zodoende breed gedragen, een kerkelijk werker aan te stellen.
Met vriendelijke groet, namens de Kerkenraad, Jan Oorebeek
VERVOER NAAR DE KERK
Berichten voor het Kerkelijk Bureau adresseren aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerk, Groene tuin 353, 3078 KG Rotterdam, of : [email protected]
Ingekomen, vanuit Barendrecht: Dhr. en Mw. van der Meer, Veenoord 62, sectie 07.
22 jan De heren H. Kreuk, J. van Strien en mw. D. van Hengel 29 jan Mw. R. van der Plas en de heren R. de Bruin en M. Gille 5 feb De heren J. Tims, J. Oorebeek en mw. A. van de Meer
Dankbetuiging Heel hartelijk dank aan de leden van de Groene Tuinkerk en ook leden van de Pelgrimskerk voor hun medeleven met ons na het overlijden van mijn lieve dappere man en onze lieve vader en opa Barend Los. Het deed ons zo goed bemoedigende woorden op lieve brieven en kaarten van u te ontvangen. In de dankdienst voor zijn leven, geleid door ds. Hermie Hummel werden wij getroost en bemoedigd en ook daarbij waren velen van u aanwezig. Het deed ons zo goed zo met u allen afscheid te nemen van Barend met o.a. het mooie lied: De kracht van Uw liefde. Een hartelijke groet voor u allen van
Sarie Los, kinderen en kleinkinderen
DAGWIJZER
30 jan 20.00 uur Diaconie 6 feb 09:30 uur Dagelijks Bestuur 13 feb 19:45 uur Pastorale Raad
Geachte mevrouw, heer,
Graag nodigen wij u uit om op dinsdag 31 januari 2017 om 19.30 uur aanwezig te zijn in onze Aula aan de Benedenrijweg 489 te Rotterdam IJsselmonde om u te informeren over de vorderingen op onze begraafplaats.
Begraafplaatsen in Nederland zullen steeds meer moeten ver- anderen. Aangezien het percentage begrafenissen jaarlijks afneemt, door toename van crematies, maar ook omdat uitvaartrituelen aan het veranderen, zullen begraafplaatsen steeds meer het karakter krijgen van een gedenkpark.
Een multifunctioneel park waar begraven, asbestemmingen en herdenken samen-komen. Een park waar ook ruimte is voor ontspanning, recreatie, natuur, cultuurhistorie, kunst, eigentijdse spiritualiteit en ontmoeting. Een park met een eigen identiteit en uitstraling.
We hebben dit allemaal. En dat willen we zijn 'De begraafplaats van Rotterdam, als multifunctioneel park met de beste uitstraling'.
We realiseren ons dat we van ver komen, dat we er nog niet zijn, maar de ambitie is er met een enthousiaste groep. 2 Jaar terug is er een 5 jaren plan opgesteld. We zijn aardig op weg en willen u graag bijpraten over de voortgang. Recent hebben wij een nieuw kinderveld opengesteld alsmede een as strooiveld en een urnen wal. Tuinarchitect Lars Verzijlenberg heeft samen met de inspiratie van Kitty van Dijk die gespecialiseerd is in kinderuitvaarten een plan gemaakt. Hovenier Wim Onderdelinden zit met de realisatie van het plan in een afrondingsfase.
Wij zijn er bescheiden trots op en hopen u hier te ontmoeten (het belooft een interessante avond te worden!) Graag zouden we willen weten of, en met hoeveel u komt en verzoeken u dit via onze mail; [email protected], website of telefoon 010-483 14 13 kenbaar te maken. Met vriendelijke groet, namens het team van de begraafplaats, Cor Vink,beheerder
pagina 4 KERK IN IJSSELMONDE woensdag 18 januari 2017
BERICHTEN HERVORMDE GEMEENTE
COLLECTEN
Bloemendienst Allereerst wensen wij u allen een gezegend nieuwjaar 2017 toe. De bloemen van afgelopen zondagen in decem- ber werden een beetje op andere manier wegge- geven dan verjaardagen of zieken. Onze organist, Arie van de Pol, werd in het zonnetje gezet en ontving een Erasmusspeld voor zijn verdiensten van meer dan 20 jaar als organist en dirigent van vele koren en Wil (zijn vrouw) kreeg natuurlijk een mooie bos bloemen. De week erop, Kerstochtend werd Arie door het koor bedankt omdat hij afscheid nam als dirigent. Arie kreeg een prachtig beeldje (een dirigent, waar hij heel blij en verrast mee was) aangeboden. Arie en alle koorleden ontvingen een witte roos. Wij zullen het koor heel erg missen, maar ze werden met groot applaus bedankt door de gemeente. Op de eerste zondag in januari ging er een boeket bloemen naar mevr. Molendijk, Huniadijk 12, zij werd veel sterkte toegewenst door de gemeente. Ontvangen: Via Willemien Meijboom € 5,- voor de voedselbank, via Elly Oorebeek van de fam. M. € 10,- voor de kerstattentie en via fam. Jongenotter € 5,- voor de bloemendienst. Op 20 december heb ik via de bankrekening een gift ontvangen van € 25,-. Op 30 december heb ik het 'bloemenkistje' geleegd, daar zat weer een mooi bedrag in van € 133,71. Alle gevers weer hartelijk dank. Bedankje: Mevr. Mout en mevr. Visker groeten de gemeente en ook al kunnen ze niet meer naar de Groene Tuinkerk, ze denken met veel liefde en dankbaarheid terug aan de tijd dat het wel ging, met dank aan de chauffeurs. Ook volgen ze op hun iPad zoveel mogelijk alle diensten, dan zijn we er toch nog een klein beetje bij. Met vriendelijke groeten, Joke Busse en Elly Oorebeek tel 06 17 73 37 19
De Dirigent De dirigent wacht… stil ingetogen een tikje gespannen vol vertrouwen voor zijn koor na tien weken repeteren nu mag het gebeuren
Het koor wacht….. strakgespannen gezichten ogen gericht naar voren dit is het moment nu mag het gebeuren
De organist wacht…. zijn handen alvast in de aanslag dit is het moment nu mag het gebeuren
De gemeente wacht…. vol verwachting op wat komen gaat
De dirigent kijkt op…. het koor haalt diep adem het orgel zet in op zijn teken muziek vult de ruimte
Alles komt zo bij elkaar…. Koor Organist Dirigent Gemeente samen harmonie in klank luistergenot voedsel voor de ziel
De laatste koorklanken klinken nog eenmaal alles geven de organist brengt zijn slotakkoord de dirigent kijkt op knikt tevreden het was mooi en goed zo gemeente en koor kunnen dat beamen zeggen dus samen:
- Bedankt dirigent, bedankt Arie - bedankt voor 22 jaar zang- en luistergenot
Namens de deelnemers aan het Projectkoor en de gemeente van de Groene Tuinkerk
25 december 2016
Heel veel dank! December 2016 is voor mij een bijzondere afsluiting van het jaar geworden. In de loop van het jaar 2016 begon steeds meer het idee vorm te krijgen dat ik met enkele activiteiten wilde stoppen. Na de zomer heb ik in overleg met Wil de beslissing genomen om eind van het jaar de Pauluskerk en het projectkoor af te sluiten. In de Pauluskerk, waar ik sinds 1991 in diverse diensten orgel speelde en na het sluiten van de 'oude' Pauluskerk elke eerste zondag van de maand, is 4 december mijn laatste dienst geweest. Met het projectkoor zouden we op Eerste Kerstdag voor het laatst optreden in de Groene Tuinkerk. Tot mijn verbazing werd ik na de kerkdienst van 18 december naar beneden geroepen en na een toespraak van de voorzitter van de gebiedscommissie werd mij de Erasmusspeld uitgereikt. Amper bekomen van alles kreeg ik op Eerste Kerstdag uit handen van Hans Luijendijk namens het projectkoor en de gemeente van de Groene Tuinkerk een prachtige bronzen dirigent overhandigd. Het valt me best moeilijk om deze activiteiten te beëindigen, maar ben dankbaar dat ik het heb mogen doen. De orgeldiensten in de Groene Tuinkerk hoop ik nog een poosje vol te houden. Mede namens Wil, wil ik de ker- kenraad en de gemeenteleden heel hartelijk bedanken.
Arie van der Pol
Afscheid van koordirigent Arie van der Pol
U kunt uw berichten voor het Kerkelijk Bureau schriftelijk indienen: Kerkelijk Bureau, Kasteelweg 50, 3077 BN R'dam. En per e-mail: [email protected] Overleden: Mevr. A. Buizer-Lems, Schalkenoord 187, 3079 WE Mevr. J. Nieuwkoop, Oosterse Tuin 105, 3078 EJ Mevr. T. Odding-van Holland, Schinnenbaan 136, 3077 JJ Mevr. L. Visser-Booij, Discusstraat 136, 3078 XE Mevr. J. Zegers-van der Hoeven, Bredenoord 144, 3079 JH Mevr. E. van ’t Hull-Looman, Bovenstraat 191, 3077 BE Dhr. J.P. van der Sluis, Hingmanstraat 2, 3078 WK Vertrokken: Mevr. P.A. van Kooten, Jan Dammassestraat Mevr. I. Hazeu, Jan Dammassestraat Mevr. A. v.d. Linden, Zandkreek Verhuizing: Mevr. J. Koedood-de Vries, Grote Hagen 252, nieuw adres: Grote Hagen 246, 3078 RD Dhr. H. Willemstein, Kerstendijk, nieuw adres: Grote Hagen 98, 3078 RC
Van de kerkrentmeesters Vanaf 17 augustus t/m 31 december 2016 hebben wij de volgende giften mogen ontvangen. Paascollecte: 1x 10,-; 1x 52,- Totaal € 62,00 Kerkblad: 1x 2,50; 4x 5-; 1x 6,-; 1x 7,50; 1x 8,-; 27x 10,-; 2x 12,-;1x 12,50; 18x 15,-; 19x 20,-; 24x 25,-; 7x 30,-; 1x35,-; 4x 50,-; 1x 60,-en 1x 100,-: Totaal € 2.205,50 Giften: 1x 10,- oogstdienst:1x 25,-;1x 500,-: IJsselmonde zingt: 1x20,- ;3x 25,-; 1x 50,-; 1x 100,-; 1x 400,-; 1x 500,-; 1x 2.500,-; 2x 5.000,-gift kerk Totaal €14.180,00
Bouwen aan de Kerk: Streefbedrag in 2016 € 25.000,00 3x 5,-; 44x 10,-; 7x 15,-; 10x 20,-; 28x 25,-; 3x 30,; 2x 35-; 2x 40,-; 2x 45,-; 18x 50,-; 1x 60,-; 14x 75,-; 10x 100,-; 1x 150,-; 1x 200,-; 1x 250,-; 1x 300,-; 1x 330,-;1x 500,-; 1x 570,- en 1x 750,- Ontvangen 17 aug. t/m 31 dec. 2016 : € 7.850,00 Totaal ontvangen 2016 € 15.360,00
Actie Bouwen aan de Kerk 2016 TEKORT van € 9.640,00. We hebben het actiebedrag niet gehaald, maar toch rest ons grote dankbaarheid, daar wij ook heel veel giften mochten ontvangen voor de kerk, waaruit u als gemeente laat zien dat u het werk in onze gemeente een warm hart toedraagt. Wij willen u daarvoor danken en zijn vol vertrouwen dat u dit ook in 2017 zal voortzetten. De kerkrentmeesters wensen u allen een gezegend, gezond en voorspoedig 2017 toe. Giften voor Bouwen aan de Kerk 2017 kunt u storten op onderstaand rekeningnummer Actierek.nr: NL12INGB0000031620tnv. Herv. gem. Rotterdam IJsselmonde Bij voorbaat onze hartelijke dank, namens de kerkrentmeesters, Leny Drenth-de Jong
KERKELIJK BESTAND
Rommelmarkt 25 februari van 10.00 tot 16.00 uur Op zaterdag 25 februari 2017 wordt er in de Pelgrimskerk weer een spetterende Bazaar gehouden. Het zal een gezellige dag zijn waarbij jong en oud elkaar zullen ontmoeten. De opbrengst van deze dag gaat naar de ontwikkeling van de buitenruimten van de kerk en naar Anna en Evert Jan voor hun werk in Kazan. De spullen die voor de rommelmarkt bestemd zijn, kunnen worden ingeleverd op donderdag 23 februari van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 21:00 en ook op vrijdag 24 februari van 10:00 tot 16:00 en van 19:00 tot 21:00 uur. De spullen die je beschikbaar stelt, moeten wel heel, schoon, werkend en nog bruikbaar zijn. Mocht je eventueel spullen hebben maar niet de mogelijkheid om deze zelf naar de kerk te brengen op genoemde tijdstippen, neem dan contact op met een van de onderstaande mensen en die zullen je dan verder helpen. Heleen Maas heeft al aangegeven dit jaar de kleding- en boekenverkoop voor haar rekening te nemen en zij is al bereikbaar omtrent eventuele inzameling en verwerking. Mailen naar [email protected] of bellen naar Heleen Maas: 010-432 41 45/06-19 47 14 09. Voor de organisatie van deze dag zoeken wij nog mensen die willen helpen met het verkopen van de ingezamelde spullen of willen helpen met het verkopen van koffie en thee. Ook zijn we nog op zoek naar een entertainer die het Rad van Fortuin wil promoten en deze dag voor zijn of haar rekening wil nemen. Bij vragen of als je je wilt aanmelden kun je Gerard Karels en Dik Kok aanspreken. Of je kunt mailen [email protected] of bellen 06-21 14 67 27.
Op 28 januari viert Bia Visser haar 67e verjaardag Zij vindt het ieder jaar weer erg leuk om kaarten te ontvangen en kijkt hier dan ook naar uit. Het adres van Bia is: Trommelhof 5, 2201 ZX NOORDWIJK.
Kerkblad van en voor de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Rotterdam-IJsselmonde pagina 5
VAN DE PREDIKANT
DIVERSE ROOSTERS
Kerkbalans 2017 Vanaf 21 januari wordt de actie Kerkbalans gehouden. Kerkbalans is de belangrijkste geldwervingsactie van onze gemeente en heeft tot doel de vaste kosten te dekken. Het thema is ‘Mijn kerk verbindt’. De gemeente vervult namelijk een rol in het verbinden van mensen met elkaar maar wil vooral mensen helpen de verbinding met God te maken. De kosten van de gemeente moeten door de leden gezamenlijk gedragen worden. We willen nog eens benadrukken dat de bijdrage vrijwillig is. De gemeente is een familie, waarin de leden -als het goed is- blijmoedig geven. Niet omdat het moet, maar ook uit dankbaarheid voor wat wij zelf ontvangen hebben. U ontvangt een kerkbalansenveloppe, of -als u daarvoor uw voorkeur heeft aangegeven- een e-mail met daarin een uitnodiging om door te geven hoeveel u wilt bijdragen voor Kerkbalans. Het toezeggingsformulier dat u heeft ontvangen wordt ook weer opgehaald. U kunt uw bijdrage vervolgens met een eigen overschrijving gespreid over het jaar of in één keer overmaken. Als kerkrentmeesters hopen en bidden wij voor een toereikende opbrengst. De begroting voor dit jaar gaat uit van een bedrag van EUR 105.000, hetzelfde als vorig jaar. Een bedrag wat binnen bereik is! Bij voorbaat onze hartelijke dank! Het college van kerkrentmeesters,
Bastiaan de Ruiter, secretaris
Cluster Rotterdam
Visitatie aan onze kerk / wijkgemeente op maandag 13 februari 2017
De kerkenraad heeft bericht ontvangen dat op 13 februari 2017 onze kerk / wijk- gemeente een bezoek zal krijgen van twee visitatoren. Dat zijn ds J.A.P. Vlasblom en dhr. P. van Hengel. Visitatie is het pastorale bezoek dat de kerk vanuit de regio eens in de vier jaar aan de plaatselijke gemeente brengt. Het doel daarvan is te informeren naar het geestelijk leven van de gemeente en indien mogelijk mee te denken in problemen, kortom de gemeente te stimuleren en te bemoedigen. De visitatoren brengen een bezoek aan de kerkenraad. Maar ook voor gemeenteleden is er gelegenheid om de visitatoren te spreken. Dit kan op de genoemde datum van 19.00 tot 19.45 uur in de studeerkamer van ds J. Schaap van de Adriaen Janszkerk, u kunt die via de ingang bij de consistorie bereiken. U kunt uw vragen en/of opmerkingen eventueel ook vooraf per e-mail melden aan de visitatoren ([email protected]) Visitatie wordt nogal eens in verband gebracht met conflicten en moeilijkheden. Deze associatie is niet juist. Het is wel zo, dat als u bepaalde klachten of grieven hebt jegens bepaalde zaken of personen, u de gelegenheid hebt deze vertrouwelijk uit te spreken bij de visitatoren. Maar u mag ook anderszins zorgen en vreugden met hen komen delen U dient overigens wel te beseffen dat er geen tijd is voor een lang gesprek. Het is dus goed om tevoren te bedenken wat u zou willen gaan zeggen. Uw kerkenraad
BERICHTEN ADRIAEN JANSZKERK
Bij de diensten We zijn weer een nieuw jaar ingegaan. Een nog grotendeels schone lei ligt voor ons… Wat zal het jaar ons brengen, persoonlijk, als gemeente en in de wereld? Laten we bovenal onze verbondenheid met de Heer blijven zoeken en leven uit het geloof dat hij de weg wijst! Met de woorden van Psalm 32, waar we op 1 januari bij stil stonden: 'Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan, Ik geef raad, op jou rust mijn oog.' Op 22 januari zal ds. Jos Slager in de Adriaen Janszkerk voorgaan en is er na de dienst gelegenheid om met elkaar en met de kerkenraad in gesprek te gaan. Vorig jaar is er voor gekozen om een aantal keer per jaar een moment te plannen waarop we met elkaar het gesprek kunnen aangaan. Ik kan voor dit moment nog geen thema geven, maar gaat u ervan uit dat we vanuit de sectie- raad een voorzet zullen geven! Ook kunt u op dit moment uw en jouw eigen vragen stellen. Op 29 januari is ds. C. Hendriksen onze voor- ganger. ’s Middags om 16.00 uur is er in de Van Brienenoordschool (Koninginneweg) een bijeenkomst voor ouders met kinderen rond het thema 'vriendschap' georganiseerd vanuit De Boog. Op 5 februari mag ik zelf weer voorgaan en is er koffiedrinken na de dienst. Goede, gezegende diensten gewenst!
Overlijden Op 1e Kerstdag, 25 december, is mw. Tiny Odding- van Holland onwel geworden op het moment dat zij voor de kerkdienst werd opgehaald, voor de IJsselburgh waar ze woonde. De hulp van de ingeschakelde hulpdiensten mocht echter niet meer baten en na enkele dagen, op 28 december, is ze in het EMC overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. Dat was een schok, voor de mensen die om haar heen stonden (ze had zelf geen kinderen of directe familie) en ook voor ons als gemeente. Enkele weken daarvoor had ze nog in de kerk een door haar zelf gemaakt Adventsgedicht voorgelezen. Mw. Odding-van Holland is 80 jaar geworden en, na een rouwdienst in de Palm op 4 januari jl., begraven op de begraafplaats ‘Oud- Kralingen’ bij haar eerste man. In de rouwdienst stonden we stil bij de troost dat onze grote Goede Herder zelfs in het dal van de schaduw van de dood
dichtbij is en allen die op hem vertrouwen daar doorheen leidt. We condoleren in het bijzonder de families Wanning en Lubeek en wensen hen Gods nabijheid voor de toekomst.
Overlijden Op 5 januari jl. is overleden mw. N. Berkhout-Blok op de leeftijd van 83 jaar. De laatste periode van haar leven woonde ze in Smeetsland. Bij oude IJsselmondenaren was zij bekend als zuster Blok, vanuit de tijd dat ze nog als wijkverpleegkundige werkte. We leven mee met de nabestaanden en wensen hen Gods nabijheid toe.
Zieken Mw. G. Cok is enkele weken geleden overgeplaatst van Intermezzo naar Meerweide. Mw. D. Sebus is ongelukkig terecht gekomen bij een val en heeft een breuk aan haar bekken. Ze is na een opname in het Maasstad Ziekenhuis overgeplaatst naar Smeetsland, waar ze verblijft voor verder herstel. We wensen hen in het bijzonder Gods nabijheid en kracht toe. Verder zijn er veel gemeenteleden die chronisch ziek zijn en tobben met hun gezondheid. Laten we in Jezus’ naam omzien naar elkaar.
Week van gebed Van 16 t/m 20 januari 2017 zijn er bijeenkomsten in het kader van de week van gebed. Op maandag 16 en donderdag 19 januari komen we in de AJK samen, op dinsdag 17, woensdag 18 en vrijdag 20 januari in De Focus aan de Oude Watering. Het is van 19.30 – 20.30 uur. Op de donderdag en vrijdag is er na een korte inleiding voor wie wil de gelegenheid om een gebedswandeling te maken. Deze avonden duren iets langer. Als er mensen zijn die liever binnen willen blijven bidden kan dat natuurlijk ook. U kunt ook aanhaken bij de bijeenkomsten in Groot-IJsselmonde, zie de aparte aankondigingen in het kerkblad.
Follow Me tienercatechese De data van Follow Me (jeugd 12 t/m 15 jaar) voor de rest van het schooljaar zijn: 12 januari, 26 januari, 9 februari, 23 februari, 9 maart, 23 maart, 6 april, 20 april. De avonden zijn altijd op donderdag, van 19.00 – 20.00 uur in de Pelgrimskerk.
Inloopmorgen & Bijbelmorgen Iedere dinsdagmorgen is er koffie-ochtend in de consistorie van de AJK. Inloop van de koffie- ochtend is vanaf ongeveer 9.45 uur. Van harte welkom! Op dinsdag 7 februari is er weer Bijbel- ochtend, aan de hand van de Psalmen.
De Boog: Alpha-cursus en meer Pioniersplek De Boog start op 25 januari a.s. een Alpha-cursus. Als u/jij mee wilt doen, van harte welkom! Ook als je iemand kent die mogelijk geïnteresseerd is, schroom niet ze uit te nodigen. Meer info bij ondergetekende. Op zondag 29 januari om 16.00 uur organiseren we weer een bijeenkomst voor gezinnen in de Van Brienenoordschool. Omdat we niet zo gelukkig waren met de naam 'Kliederkerk' hebben we gekozen
voor een nieuwe naam, nl.: 'Spelen met geloof'. Het thema van deze bijeenkomst: vriendschap, n.a.v. het Bijbelverhaal van de verlamde man die door zijn vrienden bij Jezus wordt gebracht. Op woensdagmiddag 25 januari 16.00 uur bent u/jij van harte welkom om mee te doen met vuilprikken. We starten bij de kerk. Uw dienaar, Hans Schaap
Bloemen Vlak voor de kerst hebben we met velen prachtige kerststukjes gemaakt. Deze hebben we met een hartelijke groet en wens voor gezegende kerstdagen gebracht bij diverse zieken en mensen die moeilijk of helemaal niet meer naar de kerk kunnen komen.
Ontvangstcommissie 22 jan: mw. v.d. Horst 29 jan: dhr. v.d. Linden 5 febr: mw. v.d. Berg
Vervoer met kerkbusje 22 jan: Roelof Hazewindus, tel. 06-23159563 29 jan: Dylan van Goor, tel. 06-1126 8851 5 febr: Hans Janssen, tel. 06-1134 4431
Oppasrooster 22 jan: Adrie Fonteine en Ada v.d. Heijden 29 jan: Marieke Hazewindus en Lies v.d. Erve 5 febr: Joke Havenaar en Nadine Engelbracht
Kinderclub 22 jan: Hanneke Schaap en Geertje Dingemanse 29 jan: Marja de Ron tienerdienst: Ferdinand de Ron 5 febr: Kids in de kerk
Zieken We willen als gemeente graag meeleven met degenen die langdurig ziek zijn, aan huis gebonden of in een verpleeg- of verzorgingstehuis verblijven. Stuurt u hen een kaartje? De stickers met adressen liggen op de tafel achter in de kerk. Bij voorbaat dank! Renata van Mastrigt
Bezorging kerkblad sectie Adriaen Janszkerk De familie Van Es heeft de bezorging van het kerkblad en de distributie naar de bezorgers van de Adriaen Janszkerk vele jaren verzorgd maar heeft enige tijd terug aangegeven het stokje over te willen dragen. We danken de familie Van Es hartelijk voor de vele jaren dat zij de bezorging gecoördineerd hebben! Er is nog geen definitieve opvolging gevonden maar voorlopig zal de fam. De Ruiter dit werk overnemen. Het zou fijn zijn als iemand dat van hen zou kunnen overnemen. Het kost ongeveer één á anderhalf uur per keer, dus de hoeveelheid werk is te overzien. Als u dit wat lijkt, of u wilt eens overleg of nadere informatie, dan kunt u contact opnemen met de fam. De Ruiter via 010-413 76 69.
pagina 6 KERK IN IJSSELMONDE woensdag 18 januari 2017
‘DE MAGNEET’ Cranendonckweg 40 telefoon 482 74 01 grote en kleine zaal voor bruiloften, recepties, vergaderingen, begrafenissen enz. Billijke prijzen. Inlichtingen en verhuur: bij de beheerder, mw. Y. Baaij via bovenvermeld telefoonnummer
'Vereniging Wijkbus Groot-IJsselmonde' is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet
zelf voor ver-voer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen de Beverwaard, Groot-IJsselmonde en Lombardijen.
Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.
Wie met de wijkbus wil rijden moet wel eerst lid worden. De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag. Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? 010 - 479 54 04 / [email protected]
Begrafenis- en Crematieverzorging P.A. VAN DER WAAL & ZN.
sinds 1931 Dorpsweg 152 C 3083 LK Rotterdam tel. 06-53 17 91 58 of 010-480 34 71 (dag en nacht)
U slaagt beter bij... D.C. TUINENBURG
CONFECTIE voor al uw dames- en herenkleding Kouwenoord 79-81 Tel. 010 482 28 71
Inloopochtend Elke dinsdag is de inloop er weer Voor mensen van gewoon formaat of een maatje meer. De koffiedames zetten een lekkere kop koffie of thee, Sommigen moeten dan weleens wat vaker naar de wc. De koffie wordt met vaste hand geschonken, Gelukkig word je hiervan niet dronken. Lief en leed wordt gedeeld, Van wat er gaande is onder ons krijgen we dan een goed beeld. Na al dat gepraat is het tijd voor een verhaal of gedicht, Soms ernstig en soms licht. Ook van een moeilijke of makkelijke kwis, Worden de hersens weer fris. De mededelingen van Jaap, Daar val je ook niet bij in slaap. Zo gaat er elke dinsdag een mooie ochtend voorbij, En gaan wij weer naar huis opgewekt en blij.
Dit gedicht is door M. Meier, een van de deelneemsters, gemaakt. Bent u nieuwsgierig geworden? Er zijn nog stoelen vrij, u bent van harte welkom. Ik wens u allen God's zegen voor het nieuwe jaar en hopelijk tot ziens, Jaap de Pater
Giften Eind vorig jaar heb ik nog twee giften ontvangen voor de geluidsinstallatie: € 10,- van mw. v. D. via dhr. d. P. € 50.- van mw. R. via dhr. d. P. Beide geefsters hartelijk dank. In dit nieuwe jaar hoop ik nog vele giften te vermelden. Een gezegend 2017 wens ik u allen. Jaap de Pater
BERICHTEN PELGRIMSKERKCollecten Diaconie Kerkrentm.
Jeugdwerk 72,45 Kerkbusje 15,00
kerkbusje 10,00
Kazan 51,30
Zending 13,70
SBAJK 14,28
Trouwdienst- SBAJK 123.20
VAN DE PREDIKANT
Verrast door Jezus De afgelopen maanden heb ik mij dagelijks bezig gehouden met een stukje uit het Marcus evangelie. Wat dit met mij gedaan heeft? Ik heb vooral ontdekt hoe verrassend Jezus is. Je kunt denken: die bijbelverhalen heb ik al zo vaak gehoord, ik weet het wel zo’n beetje. Maar eigenlijk is wat Jezus kiest, doet en zegt iedere keer totaal onlogisch. Mensen staan er versteld van. Zijn soms geschokt, verbaasd, verwonderd. Jezus is allesbehalve saai en voorspelbaar. Als je denkt dat je het al weet, dan zie je dat niet. De Heer van wie we leerling mogen zijn en die ons roept Hem te volgen, zegt en doet steeds bijzondere, verrassende, onvoorspelbare dingen. Maar het wonder ontgaat de mensen iedere keer. Ook, ja zelfs zijn eigen leerlingen zien het regelmatig niet, vergeten het en begrijpen het niet. Ik daag iedereen, inclusief mezelf uit, om in het nieuwe jaar jezelf te laten verrassen door Jezus. Niet te denken dat je het allemaal wel zo’n beetje weet. Maar te bidden om een frisse blik. Om Hem te leren kennen. En je door Hem te laten vormen en veranderen. Is het niet opvallend dat de meest gehoorde klacht van jongeren vandaag over kerk en geloof is dat kerk en geloof saai zouden zijn? Soms denk ik: in sommige opzichten hebben ze misschien wel gelijk. Wat ik ervan maak en gemaakt heb, is soms een beetje saai en voorspelbaar. Daarom ben ik zo blij met het Marcus evangelie. Het verrast mij. En daagt me uit om zelf ook verrassend uit de hoek te durven komen. Ik wens ons toe dat we in 2017 mogen groeien in verrassend christen zijn en in verrassend gemeente zijn!
Kerkblad van en voor de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Rotterdam-IJsselmonde pagina 7
Collecten Diaconie Kerkrentm.
Stoookkosten 129.11 Zondag 11 december 2016 88,76
Heilig Avondmaal 200,15
Offerblokken 50,10
House of Hope 207,20
Zaterdag 31 december 2016 99,25 121,65
Week van gebed Er zijn in IJsselmonde veel gemeentes en kerken. Uit sommige gemeentes en kerken kom je de leden misschien niet vaak tegen. In de week van gebed is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en samen in gebed te gaan. Hoe verrijkend kan dat zijn! Hoe nodig is dat niet! Ik hoop dat u en jij dit berichtje niet aan je voorbij laat gaan, maar minstens één of twee gebedsbijeenkomsten wilt bezoeken. De bijeenkomsten zijn van maandag 16 t/m vrijdag 20 januari. Verdere gegevens staan voor in dit kerkblad.
Actie kerkbalans Jaarlijks proberen we in januari een belangrijk deel van onze begroting als gemeente rond te krijgen via de actie kerkbalans. Het college van kerkrentmeesters beheert als het ware het huishoudboekje van de kerk. En nee, een kerk is geen door de overheid gesubsidieerde instantie. Het geld voor het gemeentewerk, de kerkgebouwen, de predikanten brengen we als gemeente zelf bijeen. Allereerst vind ik het heel mooi om daar bij stil te staan: dat dat gebeurt, in deze tijd! Vervolgens is het ook een vraag aan ieder van ons: hoeveel kan, mag en wil je blijmoedig bijdragen? Je hoeft je gift voor kerkbalans niet te zien als zoiets als `de noodzakelijke onkosten’. Je mag het ook zien als een goede investering, een mogelijkheid bij te dragen aan dit stukje van Zijn Koninkrijk. Wordt u/jij nog niet benaderd voor de actie kerkbalans, terwijl u/jij dat wel wilt? Laat het even weten aan de kerkenraad/ kerkrentmeesters! God zegene u en uw gaven.
Samen naar de kerk Op 22 januari zal ds. J. Schaap de dienst leiden, op 29 januari ds. C.L. de Rooij. Op 5 februari hoop ik zelf de dienst te leiden en verder te gaan met de preekserie `verrast door Jezus’. We bereiden ons in deze dienst voor op de viering van het Heilig Avondmaal.
Bijbelmorgen Op woensdag 8 februari is er in de Pelgrimskerk een Bijbelmorgen. We lezen met elkaar Psalm 124. Als de Heer niet bij ons was geweest... Zo begint deze Psalm. Je kunt die regel ook eens voor jezelf invullen. Terugblikkend op dingen die je hebt meegemaakt. We kijken uit naar een inspirerende en opbouwende Bijbelmorgen. We beginnen om 10.00 uur en sluiten af om 11.30 uur. Ook als je nog nooit bij een Bijbelmorgen geweest bent: weet je welkom!
Wij gedenken (1) Op 13 december is overleden Margaretha Rijkers- Bravenboer, op de leeftijd van 79 jaar. In haar leven heeft ze veel psychisch lijden gekend. Ze woonde lange tijd op Sportdorp aan de Van Hardenbroekstraat. Spreken over het geloof vond ze moeilijk. Tegelijk vond ze het fijn als je haar bezocht, voor haar bad, met haar meeleefde. Gelukkig waren er mensen om haar heen die dat trouw hebben gedaan. Op 16 december was de uitvaart, waar Matthijs van Welie heeft mogen spreken. We bidden de familie en allen die haar missen Gods troost en kracht toe bij dit verlies.
Wij gedenken (2) Op 17 december is Jacoba Zegers – van der Hoeven overleden, op de leeftijd van 87 jaar. Het is al weer een aantal jaar geleden dat ze er ineens was, in de Pelgrimskerk. En vanaf toen zagen we haar elke week. Vroeger is ze heilssoldate bij het Leger des Heils geweest en heeft ze leiding gegeven aan een bejaardentehuis. Ze ontmoette een man die weduwenaar was en trad met hem in het huwelijk. Zo kreeg ze de zorg voor drie kinderen en ze mocht zelf ook nog een zoon krijgen. Het verlies van haar man, het ouder worden en zeker ook het ziek worden was zwaar voor haar. Ze zocht hierin haar houvast in het geloof in God, maar worstelde er soms ook mee. Tegelijk mocht ze er door Hem dan soms ineens ook bovenuit getild worden. Op 23 december heeft de uitvaart plaatsgevonden. We wensen en bidden de familie en allen die haar missen troost en kracht van God toe.
Wij gedenken (3) Op 8 januari is Marinus van der Weele overleden, op de leeftijd van 91 jaar. Nadat de diagnose gesteld was dat hij ernstig ziek was, is het ontzettend snel gegaan. Tegelijk mocht hij van meet af aan weten bereid te zijn om heen te gaan: ik geloof in Hem,
ik ken Hem toch, ik zal Hem met liefde ontmoeten – zo vertrouwde hij mij toe. Daar sprak hij niet makkelijk over – tegelijk vind ik het mooi dat nu te mogen delen. Hij was dankbaar met het leven dat hij ontvangen had, ook al heeft hij best veel meegemaakt. De oorlog, Indië, en - diep ingrijpend – het overlijden van zijn beide ouders bij de watersnoodramp. Hij was dankbaar voor de vrouw met wie hij lang getrouwd mocht zijn. Dankbaar met zijn zoon, schoondochter en kleinkinderen. Nu is er een lege plaats gekomen. We bidden de familie en allen die hem missen hierbij veel troost en kracht toe. De begrafenis, waarbij we psalm 91 zullen lezen, zal op vrijdag 13 januari plaatsvinden.
De betrokken gemeente Wat is het fijn dat de gezondheid van Roshini Nettasinghe goed hersteld is en ze inmiddels weer goed loopt! Wilt u blijven bidden voor Joël Gorter? Nog steeds is zijn arm verlamd. En hoewel er kleine stapjes van verbetering zijn, zijn de artsen niet erg optimistisch. Laten we ook blijven bidden voor fam. Dorsman, wetend van de ziekte die dhr. Dorsman met zich meedraagt. Ook voor fam. Breur en de zorgen om de gezondheid van dhr. Breur. En verder voor wie aan huis gebonden zijn, soms al lange tijd. Behalve dat het met de gezondheid soms een halen en brengen kan zijn, wordt je wereld ook kleiner. Ik hoor vaak van mensen hoe fijn het is om dan af en toe eens een kaartje te krijgen. Gelukkig zijn er veel gemeenteleden actief in het versturen van kaarten. Adressen zijn na de dienst altijd te vinden op de tafel beneden aan de trap.
Terugkijkend... Soms is het goed om niet alleen maar steeds vooruit te kijken, maar ook eens even stil te staan en ook eens terug te kijken. Als ik soms een fotoboek doorblader, dan ontroert mij dat. Dan denk ik: wat hebben we veel van de Here ontvangen. En wat is de Here goed geweest, soms ook in tijden en op momenten dat je het zelf even niet zag. Niet alleen persoonlijk is het goed om terug te blikken, maar ook als gemeente samen. Terugkijkend op de afgelopen decembermaand voel ik ook wel behoefte om waardering uit te spreken. Wat is er ongelofelijk veel werk door de mensen van Pameijer verricht in het schoon houden en versieren van de kerk voor de kerstdagen (en opruimen!!). Wat was het fijn – het kerstplein op kerstavond. De seniorenkerstviering: wat waren er veel mensen en wat was het een mooie bijeenkomst. De kerstdiensten. De kerstherberg. Veel mensen zetten zich week in week uit belangeloos in. En dragen zo bij aan het gemeente zijn. Beamerdiensten, zondagsbrieven, kosterdiensten, musici, kinder- en jeugdwerkers. Mensen zetten hun gaven in. En zíjn een gave. Ja, dat mogen we ook benadrukken: het is waardevol wat je doet. Maar het is ook waardevol wie je bent. We kunnen en willen niemand missen. Samen mogen we een lichaam vormen, lichaam van Christus. We mogen elkaar waarderen. En Hem, die ons aan elkaar gegeven heeft!
Ontvangen Ik ontving € 10 en € 50 voor de kerk, namens de gemeente hartelijk dank voor deze giften!
Tenslotte Iedereen bedankt voor alle goede en lieve wensen en kaarten die we de afgelopen tijd mochten ontvangen. Een hartelijke groet aan u en jullie allen!
ds. Jos Slager
Bloemen De bloemen zijn de afgelopen weken namens de gemeente van de Pelgrimskerk met een groet en ter bemoediging gegaan naar; 4 december Fam. Van Heemst 11 december Dhr. Van Dalen 18 december Mw. Van Gool 25 december Fam. Kreukniet 1 januari Fam. Breur 8 januari Fam. De Bruin
Giften Via mw. Van Oers hebben we een gift van € 5,- voor de diaconie van Mw. Z. mogen ontvangen en we hebben een gift van € 5,- voor de bloemen van NN mogen ontvangen. Hartelijk dank hiervoor. Gift dagboekjes; Voor de dagboekjes hebben wij een totaalbedrag aan giften van € 126.50 mogen ontvangen. Alle gevers hartelijk dank Met vriendelijke groet, Joke Vlot
Huwelijksjubilea Namens de Hervormde Gemeente heb ik nog bloemen mogen bezorgen bij de fam V.d.Ben, Reyerdijk 11b. Zij waren 45 jaar getrouwd. Vriendelijke groeten en DV Zijn zegen aan allen toegewenst in het jaar 2017, Jannie Schras
Hervormde Vrouwen Dienst Pelgrimskerk In het 2e halfjaar van 2016 zijn de onderstaande ouderen vanaf 85 jaar namens de H.V.D. bezocht: Dhr. M.W. van de Werken, Reyerdijk 36 Mevr. P. Blom-Dolk, Sluiskreek 630 Onze eerstvolgende vergadering hopen wij te houden op dinsdag 24 januari a.s. om 14.00 uur in de Pelgrimskerk. Het zou fijn zijn als wij nieuwe leden zouden kunnen begroeten! Met een hartelijke groet namens de H.V.D.,
Liesbeth de Bruijn
Dank aan de mensen van de Pelgrimskerk! Op 11 december jongstleden mochten wij 'de rouw in de kerk brengen' wegens het overlijden van Plonie Buizer - Lems. Het is een mooie traditie, die bij de mensen in de kerk meteen een beetje onrust teweeg brengt, want zij weten ineens dat een schaap hun kudde is ontvallen. Als een schaap in de kudde ouder wordt en gebreken vertoont, dan zal de herder toezien dat het schaap zo lang mogelijk mee kan doen. Andere schapen uit de kudde dragen ook hun steentje bij door het mindere schaap te helpen waar zij kunnen. Bij onze moeder gebeurde dat in de vorm van bemoedigende woorden op kaarten tijdens haar opname in ziekenhuis en verpleegcentrum. Maar ook door bezoekjes van ambtsdragers én de bloemen vanuit de kerk, die de groeten van de gehele gemeente overbrachten. Tijdens de kerkdienst was er ook avondmaal en wij mochten - in haar plaats- deelnemen, en ook dan besef je dat 'verkwikken en laven' Hemelse gaven zijn. Als je rondkijkt in de kerk zie je dat vaders en moeders bezig zijn hun kinderen stil te houden in de kerk. Dat heeft onze moeder met ons in diezelfde kerkbanken ook geprobeerd. Het maakt je bewust van het feit dat de jonge lammetjes eens het werk van de oude schapen in de kudde zullen overnemen. Woorden van dank aan iedereen die er aan meegedaan heeft om Plonie Buizer - Lems, in haar 81 jaar als kerklid van de Hervormde Gemeente van IJsselmonde, er voor te zorgen dat zij altijd de Pelgrimskerk als haar geliefde gemeente heeft beschouwd. Namens de familie, Gerrit Buizer
HERVORMDE GEMEENTE Sectie Adriaen Janszkerk:
Adriaen Janszkerk: Kasteelweg 50, 3077 BN, tel. 482 72 62. Predikant: Ds. J. Schaap, Kolibristraat 9a, 3077 CS, tel. 30 40 233, e-mail: [email protected] Contactpersoon: Dhr. H. Kneefel, 010-842 84 55, e-mail: [email protected]
Sectie Pelgrimskerk: Pelgrimskerk: Reyerdijk 51, 3079 NC tel. 482 42 08. Predikant: Ds. J. Slager, Islemundapad 9, 3078 WS, tel. 482 42 08; mobiel: 06 401 78 243. e-mail: [email protected]
Contactpersoon: Mw. E.G. de Bruin-Sprado, tel. 482 77 52; e-mail: [email protected]
Website: www.hervormdijsselmonde.nl
MEERWEIDE geestelijke verzorger
Ds. E.A. van Halsema, Burgemeester Vogelaarsingel 14 2912 BB Nieuwerkerk a/d IJssel - 0180 - 44 38 84
Contactpersoon:
Mw. J. Busse, Grote Hagen 72b, 3078 RC, 010 - 482 28 95
pagina 8 KERK IN IJSSELMONDE woensdag 18 januari 2017
SMEETSLAND Geestelijk verzorger: Mw. Elise Aartsen-Moelker
De juiste zorg
voor uw ogen!
KEIZERSWAARD 60- ROTTERDAM 010 479 41 14
GEREFORMEERDE KERK Groene Tuinkerk, Groene tuin 353, 3078 KG, tel. 482 49 56. Predikant: Vacant Bijstand in het pastoraat / meldpunt crisis- pastoraat:
Mw. ds.Hermie Hummel, Dijkje 116, 3077 CM Rotterdam 06 -158 664 02, [email protected] Kerkelijk werker: Mevrouw Willemien Meijboom, Burgemeester Van Esstraat 71 3195 AB Pernis. Tel.: 010 - 416 68 54 -e-mail: [email protected] Website: www.groenetuinkerk.nl
SAMEN ZINGEN IN DE BREEPLEINKERK 15 januari - Koor en samenzangdienst 'Zingen maakt Blij' - aanvang 17.00 uur Medewerking verlenen:
Het Chr. gem. Koor 'The Credo Singers' o.l.v. Bert Kruis, organist Martin Mans
Meditatie ds. P.C. Koster, Spijkenisse
SAMEN ZINGEN IN DE BREEPLEINKERK 29 januari - Koor en samenzangdienst 'Zingen maakt Blij' - aanvang 17.00 uur Medewerking verlenen:
Het Chr. gem. koor 'Groote Lindt' en Het Chr. gem. Koor 'Omnia cum Deo' beide o.l.v. Gerard van der Zijden.
Organist Martin Mans Meditatie ds. Robert- Jan van Amstel Ongeveer 8 minuten voor aanvang van de dien- sten is er al samenzang Wij hopen dat u ook aanwezig bent. De toegang is vrij! Van harte welkom! De kerk is bereikbaar met tramlijn 2 en 25, bus 77 Zie ook www.breepleinkerk.nl Zie ook www.youtube.com zingen maakt blij
Orgelimprovisatieconcert door Gerben Mourik in Ridderkerk Op zaterdag 21 januari zal organist Gerben Mourik een improvisatie-concert verzorgen op het orgel van de Singelkerk te Ridderkerk. Hij heeft een jarenlange band met de concerten in deze kerk; zo verzorgde hij o.a. het jubileumconcert ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van het Van den Heuvel-orgel, een instrument dat sinds de bouw (1973) tot over de grenzen bekendheid kreeg. Gerben Mourik (1981, H.I.Ambacht) kreeg zijn op- leiding onder andere bij Bram Beekman, Ben van Oosten en de Fransman Naji Hakim. Hij staat bekend als een veelzijdige improvisator, een specialisme wat hij bekroonde door het winnen van eerste prijzen tijdens improvisatieconcoursen te St. Albans, Haarlem & Zwolle. Hij zal deze avond improviseren op koraalthema’s die het publiek vooraf aan mag leveren. Dit concert is het slot van een masterclass improvisatie die Gerben overdag in deze kerk zal geven. Hij zal een gevarieerd palet aan stijlen en vormen laten horen. De toegang voor dit concert bedraagt € 5,- onder de 12 jaar mag je gratis naar binnen. De aanvangstijd is 20.00 uur.
Confessionele Vereniging Op woensdag 8 februari 2017 houdt de Confes- sionele vereniging afdeling Rotterdam-Zuid/ Rhoon en omstreken een bijeenkomst voor leden en belangstellenden. De bijeenkomst wordt gehouden in de Johannes- kerk, Guido Gezelleweg 1, Rotterdam-Lombardijen. Aanvang 14.00 uur. Ds. F.J. van Harten, predikant te Scheveningen, zal een inleiding houden met als onderwerp:
'Vergeven kost wat'. Ds. Van Harten zal stilstaan bij dat moeilijke woord 'vergeven', want 'vergeven' dat gaat diep. Stel dat je moedwillig door een ander benadeeld bent. En dan vergeven? In de kerk hoor je dat het je christenplicht is om te vergeven. Dan heb je pijn geleden door die ander, en dan moet je ook nog vergeven. Dan word je toch dubbel gestraft? Hoe hebben mensen als Bonhoeffer en Corrie ten Boom dat gedaan? Konden ook zij vergeven? Allemaal vragen waar we met elkaar een antwoord op proberen te zoeken. Wij stellen het op prijs u te mogen begroeten op deze bijeenkomst. Voorafgaande aan de inleiding is er een korte ledenvergadering waarin de zaken rond de afdeling aan de orde zullen ko- men. Aanwezige niet-leden zijn hierbij van harte welkom.
NIEUWS UIT SONNEBURGH
Bij de diensten Met dankbaarheid dat we in alle vrijheid de kerkdiensten mogen bezoeken, nodigen we u uit om de diensten in Sonneburgh bij te wonen. In de komende tijd staan er opnieuw voorgangers op het rooster die het Woord bedienen in onze zorginstelling. Op zondag 22 januari, hoopt dominee Christ uit Katwijk in uw midden aanwezig te zijn om de kerkdienst te leiden. Er is dan viering van het Heilig Avondmaal. Zondag 29 januari zal de dienst geleid worden door de predikant van de Pelgrimskerk, ds. Slager. Op zondag 5 februari hoop ikzelf aanwezig zijn om leiding te geven aan de kerkdienst. We zien uit naar gezegende diensten en bidden voor de voorgangers.
Weekopening Iedere maandagochtend kunt u luisteren naar de weekopening die op één van uw TV kanalen wordt uitgezonden. De weekopening zal worden uitgezonden vanaf omstreeks 09.00 uur en zal een aantal keren worden herhaald. Via de receptie wordt u op de hoogte gehouden.
Zondagavondzang Tijdens de zondagavondzang kunt u iedere zondag- avond in de kerkzaal van Sonneburgh liederen komen zingen uit de bundel van Johannes de Heer. De zondagavondzang begint om 19.30 uur en duurt ong. een uur. Meeluisteren via de huislijn is mogelijk. Van harte welkom!
Bijbelkring Het is goed en nuttig om het Woord van God te onderzoeken om te ontdekken wat de Bijbel vandaag ons te zeggen heeft. Daar willen we mee bezig zijn tijdens de Bijbelkring. De afgelopen kringbijeenkomsten gingen over de bijbelse begrippen 'Koninkrijk Gods' en 'genade'. Op woensdag 8 februari zal het gaan over de 'hoop'. Van harte welkom in de kerkzaal. De Bijbelkring begint om 15.00 uur en duurt ongeveer tot 16.15 uur.
Zij die elders verblijven vanuit de verzorging Op het moment dat ik de kopy klaar maak voor dit kerkblad (09-01) is mij vanuit de verzorging van Sonneburgh bekend dat dhr. Van Vuuren (k.67) in het Ikazia verblijft, net als mevr. Van Gool (k.133). Mw. Suiker, k. 85, is overgeplaatst naar verpleeghuis Smeetsland.
Mw. Gielen (k.207) is weer terug uit het ziekenhuis net als Mw Harreman (k. 173) Van harte Gods zegen toegewenst. Overleden Op 28 december is overleden op 90-jarige leeftijd, dhr. L.J. Harreman, k. 173. Op 4 januari 2017 overleed de heer A.J. Stoop, k. 165. Hij bereikte de leeftijd van 86 jaar. Op 7 januari kwam op 85 jarige leeftijd het levenseinde van mevr. J.M. Odijk- van den Langenberg, k. 69. De condoleances gaan uit naar hen die achter blijven en wensen hen veel sterkte toe in het omgaan met verlies
Collecten en giften De collectes tijdens de kerkdiensten brachten de volgende bedragen op: Zondag 18 december, Geestelijke verz. € 194,30. Zondag 25 december, 1e Kerstdag, Geestelijke verz. € 109,00; Kinderen in de knel: € 125,00 Zaterdag 31 december, Oudejaarsdag, Geestelijke verzorging, € 92,00. Zondag 1 januari 2017, Diaconie, € 84,45. Zondag 8 januari, Geestelijke verz. € 125,25. Bij het rondbrengen van de Bijbelse dagboekjes werd door u € 93,00 meegegeven. Hartelijk dank voor uw gaven.
Ten slotte In dit eerste kerkblad van 2017, wil ik allen hartelijk danken voor de goede wensen die wij rondom Kerst en Nieuwjaar van u ontvingen. Wederzijds wensen wij u een gezegend 2017 toe. Een nieuw jaar, nieuwe kansen. We wensen elkaar heil en zegen toe voor het nieuwe jaar. Maar, wat is een goed begin, wanneer ervaar je 'heil en zegen', en wat zijn dan 'de beste wensen'? Een veel gehoord antwoord op deze vragen is: gezondheid, liefde en goede relaties. En wat is het een zegen als je liefde mag ervaren, als je gezondheid goed is en als je mag genieten van dierbaren waar je aan gehecht bent. Het zijn de zegeningen van het leven waarvoor we God mogen danken. En dat besef je pas goed als je gezondheid te wensen overlaat of als geliefde dierbaren je ontvallen. Maar ik hoop, dat naast de genoten zegeningen, u ook 'heil' mag ervaren in het nieuwe jaar. En 'heil' heeft alles te maken met heelheid. De 'heelheid' van het begin, toen God z’n schep- ping overzag en er het stempel 'goed' op zette, is van korte duur geweest. De 'heelheid' gaat er van af, als de kroon van de schepping, de mens, ongehoorzaam wordt aan God en in zonde valt. Goede relaties, liefde en gezondheid zijn dan niet meer vanzelfsprekend. Totdat de Heiland kwam, de heelmaker. In Christus maakt God het goed. In Jezus Christus is leven en het leven is het licht der mensen. Het Licht der wereld is reddend verschenen, ook voor u. Ik hoop dat dat 'heil' uw deel mag zijn.
ds. A.L.A. den Besten
NIEUW SONNEBURGH Geestelijk verzorger Ds. A.L.A. den Besten
Bosveen 18, 2912 SJ Nieuwerkerk aan den IJssel, 0180-31 00 45 of 010-479 91 11 - [email protected]