20171113 Inpiratieboek samen spijbelen aanpakken inspiratieboek Samen Spijbelen Aanpakken...

Click here to load reader

download 20171113 Inpiratieboek samen spijbelen aanpakken inspiratieboek Samen Spijbelen Aanpakken ¢â‚¬©COACH¢²¢â‚¬â„¢

of 56

 • date post

  06-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 20171113 Inpiratieboek samen spijbelen aanpakken inspiratieboek Samen Spijbelen Aanpakken...

 • inspiratieboek

  SAMEN SPIJBELEN AANPAKKEN

  ‘COACH2’ - SO Hasselt

 • Colofon Verantwoordelijke uitgever

  Nadja Vananroye, Burgemeester van Hasselt

  De uitgave is het resultaat van een samenwerking van het Stedelijk Overleg Spijbelpreventie Hasselt

  Coördinatie

  Marcel Schillebeeks, Arktos & Mireille Theelen, dienst Onderwijs – cel FOB Stad Hasselt

  Redactie teksten

  Heidi Frederix – Provincie Limburg – Steunpunt Onderwijs

  Gil Keppens – VUB – Research Group TOR

  Wendy Mertens – Provinciaal CLB

  Marcel Schillebeeks – Arktos

  Mireille Theelen – Stad Hasselt – dienst Onderwijs

  Lay-out

  Arktos vzw; Hazel Vansintjan

 • inspiratieboek

  Samen Spijbelen Aanpakken

  ‘COACH²’ – SO Hasselt

  Een samenleving waarin onderwijs zo’n belangrijke rol speelt bij de verdeling van kansen op de arbeidsmarkt, heeft er alle baat bij dat zoveel mogelijk leerlingen in het onderwijs succesvol zijn. Aanwezig zijn op school is daar een cruciale voorwaarde voor. Een omvangrijke literatuur toont het problematische karakter van spijbelen. Spijbelaars doen het slechter op school, hebben een grotere kans over te zitten en zich te bezondigen aan antisociaal gedrag (Reid, 2005).

  Het problematische karakter van spijbelen vloeit vooral voort uit het zelfbestendigend karakter van spijbelen. Wat begint als occasioneel spijbelen glijdt gemakkelijk af naar hardnekkig spijbelen, dat finaal eindigt in ongekwalificeerde uitstroom en een problematische intrede op de arbeidsmarkt. (Keppens & Spruyt, 2014)

  Spijbelgedrag is een schoolloopbaankenmerk dat wijst op een hoger risico om de schoolcarrière niet te voltooien en om een lagere eindkwalificatie en bijgevolg een maatschappelijk zwakkere positie als volwassene te bereiken. Het wijst er op dat onderwijskansen niet gelijk verdeeld zijn over alle la- gen van de bevolking.

  In een leefbare en duurzame stad biedt het onderwijs, dat voldoende gedifferentieerd en territoriaal uitgebouwd is, gelijke kansen aan kinderen en jongeren, ongeacht het milieu waaruit ze afkomstig zijn. Scholen kennen en gaan actief aan de slag met de achtergrond van kinderen om proble- men die een invloed hebben op de schoolcarrière te detecteren en te remediëren. Dit zorgt ervoor dat alle jongeren een kwalificatie behalen, die toegang verleent tot de arbeidsmarkt en/of het hoger onderwijs en die de doorstroming naar de arbeidsmarkt en/of het hoger onderwijs faciliteert. (Vlaamse Overheid, 2015)

 • 4 Inspiratieboek - Samen spijbelen aanpakken

  Inhoudsopgave

  1. Wat is spijbelen? ..........................................................................................................................................6

  2. Spijbelen verdient beleidsaandacht ........................................................................................................8

  3. Kader van het project COACH² op niveau van Hasselt ....................................................................................................................................................10

  3.1. Signalen en beleidskeuze in Hasselt ..............................................................................................10

  3.2. Missie en visie ....................................................................................................................................11

  3.3. Beeld van de spijbelproblematiek in de gemeente of in de school .........................................11

  3.4. Doelstelling van het project ...........................................................................................................11

  3.6. Rol van de provincie - overdracht naar andere Limburgse gemeenten en scholen - samenwerking met andere gemeenten rond spijbelpreventie … ............................................12

  3.9. Uitwerken van een strategie voor andere gemeenten. .............................................................14

  4. Meten van de spijbelproblematiek in Hasselt ........................................................................................16

  4.1. Spijbelen als een proces van schoolonthechting ........................................................................16

  4.2. Registratie .........................................................................................................................................17

  4.4. Analyses en resultaten van de meting ..........................................................................................18

  5. Het actieplan COACH² op schoolniveau .............................................................................................19

  5.1. Vooraf ................................................................................................................................................19

  5.1.1. Spijbelen? ..............................................................................................................................19

  5.1.2. Doelstelling ............................................................................................................................20

  5.2. Voor de start .....................................................................................................................................20

  5.2.1. Startoverleg ...........................................................................................................................20

  5.2.2. Samenstelling van de werkgroep .......................................................................................21

  5.2.3. Aanstellen van de begeleider ............................................................................................22

  5.2.4. Fasering en timing .................................................................................................................23

  5.2.5. Bekendmaking van het project ..........................................................................................24

  5.3. Aan de slag ......................................................................................................................................24

  5.3.1. Objectieve en subjectieve analyse....................................................................................24

  5.3.2. Knipperlichten plaatsen .......................................................................................................26

  5.3.3. Van knipperlicht naar actieplan .........................................................................................27

  5.3.4. Van actieplan naar actie ....................................................................................................29

  5.3.5. Opvolging, terugkoppeling en bijsturing ...........................................................................29

  5.3.6. Evaluatie ................................................................................................................................30

  5.3.7. Continuering, bijsturing, monitoring ....................................................................................31

  5.4. Dat extraatje .....................................................................................................................................32

  5.5. Checklist ............................................................................................................................................33

  5.6. Samenwerken aan een gedragen aanwezigheidsbeleid .........................................................35

 • 5Inhoudsopgave

  6. Het project COACH² op individueel niveau (per leerling) - individuele begeleidingen tot in de thuissituatie ...............................................................................................................................................36

  6.1. Trajectbeschrijving spijbelcoach ....................................................................................................36

  6.2. Rol school en CLB .............................................................................................................................38

  6.3. Het project COACH²: ouderbetrokkenheid ..................................................................................40

  6.4. Spijbelcoach .....................................................................................................................................41

  6.5. Spijbelbeleid .....................................................................................................................................43

  7. Tools ............................................................................................................................................................44

  8. Verdere procesbegeleiding en samenwerking ....................................................................................45

  9. Monitoring en actieplannen ...................................................................................................................46

  9.1. Registratieformulier monitoring afwezigheden ............................................................................46

  9.2. Analyses monitoring voor de stad en voor de school .................................................................46

  9.3. Actieplan school ..............................................................................................................................47

  10. Inspiratiebronnen ................................................................