17 Platform Pabo Noordhoff

download 17 Platform Pabo Noordhoff

of 12

 • date post

  29-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  756
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of 17 Platform Pabo Noordhoff

platform

januari 2011

17

Pabo

vaardigheden

Thema: ICT-

Gerard Dummer over zijn nieuwe uitgave ICT voor de klas De nieuwste pabo over nieuwe media Rijke digitale ondersteuning op PaboWijzer

Inhoud2 Voorwoord Kees Vreugdenhil Digitale pabo 3 Praktijk aan het woord Met de kinderen in de virtuele zandbak? De nieuwste pabo over ICT en nieuwe media 6/7 Speciaal voor u geselecteerd Diverse pabo-uitgaven 8 Auteur aan het woord We kunnen veel leren van Vlaanderen 10 Rijke digitale ondersteuning voor u en uw studenten 11 Auteur aan het woord Een goedgevulde digitale gereedschapskist 12 Informatief Docentengegevens, Agenda en Nieuwe accountmanager

VoorwoordMet een doctoraal examen wijsgerige en historische pedagogiek/ onderwijskunde op zak, werkte Kees jarenlang als leraar in het lager, middelbaar en hoger onderwijs.Vervolgens als schoolbegeleider bij een onderwijsbegeleidingsdienst. Daarnaast is Kees directeur geweest van het APS voor bve en hoger onderwijs. En als voorzitter van landelijke commissies adviseerde hij het ministerie van OCW over loopbaanbeleid voor docenten en over assessment van aanstaande leraren.Kees Vreugdenhil vreugdenhil@onderwijsontw.demon.nl

Digitale paboICT is rijk ingevoerd op de pabo in systeembeheer, een elo, tijdens colleges of in stagebegeleiding. Is dat genoeg? Nee, pabos zouden op nieuwe digitale ontwikkelingen vooruit moeten lopen. Ik denk bijvoorbeeld aan de Wii spelcomputer, gamen, netwerken (o.a. Hyves), twitteren, blogs, iPad en 3D-projectie. Met al deze vormen experimenteert men op basisscholen buiten onze landsgrenzen. Volg dat en ga zelf ook aan de slag. Opleidingsscholen zouden daarvoor een platform kunnen bieden. Dat geeft de kans om te verkennen, te ontwikkelen, de invoering ervan te proberen en te onderzoeken. Waarom kan dat nuttig zijn? Allereerst om als student aan te sluiten bij dagelijkse buitenschoolse ervaringen van steeds meer kinderen. Wat doen ze? Hoe leren ze het? Wat steken ze er van op? Waar liggen de grenzen? Hoe ga je daar pedagogisch mee om? Dan ook om studenten te laten verkennen hoe ze deze media op school zouden kunnen inzetten. Ten slotte om een groep studenten te specialiseren in het educatief gebruik van deze media in het basisonderwijs. Om deze doelen te realiseren, kan men een minor ontwerpen (30 EC). Die kan men eventueel aanvullen met een even grote minor buiten de studielast. Die ondersteunt men door enkele avondworkshops. In die extra minor zit dan ook een basiscursus ontwerpen van educatieve toepassingen voor iPad of games. Aardige kans om zo ook meer jongensstudenten te trekken.

ContactWat is Platform? Platform Pabo is een nieuwsbulletin voor en door docenten en opleidingsmanagers. Het blad wordt gratis verspreid. Klantenservice Voor informatie over alle leermiddelen, het aanvragen van beoordelingsmateriaal en overige vragen, suggesties, klachten en opmerkingen. U kunt ons bereiken via ho@noordhoff.nl of via 050 522 65 22. We zijn u graag van dienst. Platform Pabo ook ontvangen? Maakt u dan eenmalig een docentnummer aan op www.docentengegevens.nl. U kunt hier ook uw adresgegevens controleren en wijzigen. Website Kijk op www.noordhoff.nl onder Hoger Onderwijs voor meer informatie over onze studieboeken, events, nieuws, accountmanagers, auteurs en meer... Colofon Redactie:

Wim Schoneveld (eindredacteur) Margriet Bakker (Noordhoff Uitgevers) en Marion Vetter (Noordhoff Uitgevers). Vormgeving: SaDe Design, Breda Adres: Postbus 58, 9700 MB Groningen, e-mail ho@noordhoff.nl

#17, januari 2011

Dr. Jan van Bruggen, lector Educatieve Functies van ICT verbonden aan de Fontys Lerarenopleiding Sittard en Universitair Hoofddocent bij CELSTEC (Open Universiteit). Studie onderwijskunde (Universiteit van Amsterdam); werkzaam bij de UvA (COWO; SCO-Kohnstamm) en het bedrijfsleven (BTO, Courseware Europe). Sinds 1991 verbonden aan de Open Universiteit waar hij betrokken is geweest bij een groot aantal Europese projecten op het gebied van Technologie en Onderwijs en de masteropleiding Onderwijswetenschappen en momenteel leiding geeft aan een deel van het programma Learning Networks.

Charles Vandalon, hoofddocent Onderwijskunde en Pedagogiek. Lange tijd werkzaam geweest als leerkracht in het basisonderwijs in meerdere groepen, was directeur van een basisschool met een internationale afdeling en adjunct-directeur in het speciaal onderwijs. Nu verbonden aan Fontys Pabo Limburg. De invulling van taken varieert van lesgeven, stagebegeleiding, ontwikkeling van het curriculum, implementeren van onderzoek binnen de opleiding tot en met cordinerende werkzaamheden. Momenteel bezig met het plan voor de nieuwe media en ict in het curriculum van de nieuwste pabo.

Praktijk aan het woord

Met de kinderen in de virtuele zandbak? De nieuwste pabo over ICT en nieuwe mediaDe zandtafel was ooit een nieuw medium dat een bijdrage zou leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Ook omdat kinderen buiten de school minder mogelijkheid hadden om met zand te spelen. De zandtafel bracht die buitenwereld weer binnen de school.Anno 2011 biedt ICT ons nog veel meer mogelijkheden om de buitenwereld naar binnen te halen. Een van de grootste uitdagingen die de pabos hebben is om docenten in opleiding te leren om daar verstandig mee om te gaan. Daarnaast zijn de pabos bezig met het zoeken naar een hernieuwd evenwicht tussen opleiden vanuit een gedegen kennisbasis n vanuit de leervragen die studenten leren te formuleren. Bovendien moeten we opleiden in de school goed vorm geven. Dit betekent dat we de opleiding van aanstaande leraren meer in samenwerking met het werkveld willen invullen en dat we ICT gebruiken om het werkveld binnen de opleiding te halen. In deze bijdrage bespreken we hoe De nieuwste pabo denkt nieuwe media en ICT in het onderwijs te gebruiken om deze uitdagingen tegemoet te treden. Deze pabo ontstaat uit de samenvoeging van de pabos van Fontys en Hogeschool Zuyd uit Midden- en Zuid-Limburg. De samenvoeging is voorbereid door een gefaseerde herziening van het curriculum. In dat kader is ook de visie op het gebruik van ICT en breder gebruik van nieuwe media herzien. De mores van het leven in een digitale wereld In onze ICT-visie staat: De leraar is ICT-vaardig, kent de mores van het leven in een digitale wereld, gebruikt nieuwe ontwikkelingen in ICT en internet in zijn onderwijs, is zich bewust van de invloed van beeldtaal op cultuuroverdracht, taalontwikkeling en sociale vaardigheden en kan hier op adequate wijze mee omgaan. Om die visie in de praktijk herkenbaar te maken zal de pabo de mogelijkheden en uitdagingen van ICT en gebruik van nieuwe media moeten oppakken. We concentreren ons op enkele trends: Een gevestigde trend is wel dat internet en internetgebaseerde diensten zoals Wikipedia, YouTube en Flickr d bronnen zijn geworden om informatie te zoeken en te delen. Omgaan met deze informatie moet geleerd worden. Informatievaardigheden zijn nodig om gewenste informatie te kunnen vinden en vooral om het rijkelijk aanwezige kaf van het koren te kunnen onderscheiden. In het programma geven we Wikiwijs en Leraar24 een plaats omdat ze veel voorbeelden en best practices tonen. Didiclass-achtige toepassingen gebruiken we, omdat juist zij de mogelijkheid geven de praktijk (die niet altijd best practice is) concreet binnen de opleiding te tonen. Digitaal schoolbord groot succes Een trend die je onderhand ook wel gevestigd mag noemen is de inzet van het digitale schoolbord. Dit bord combineert de multimediamogelijkheden van ICT met interactiviteit. Waar het gebruik in het voortgezet onderwijs moeizaam op gang lijkt te komen, is het bord in het primair onderwijs een groot succes. Combinaties van het digitale schoolbord met laptops of mobieltjes van leerlingen zullen steeds eenvoudiger worden. Het digitale schoolbord maakt een andere didactiek mogelijk als je het maar niet als een traditioneel schoolbord gebruikt. Veel verder nog gaat de digitale tafel (Microsoft Surface) die volledig door handgebaren kan worden bediend. Wat dat laatste betreft hebben we nog een achterstand in te lopen. Het gebruik van e-readers is een toepassing die wij niet direct overnemen. Je kunt zeggen dat de gehele poging om het gebruik hiervan als mislukt te benoemen is. De ontwikkeling van educatieve games is een volgende trend. Commercile games beogen vooral om gebruikmakend van toegenomen rekenkracht steeds realistischer beelden te geven. Bij educatieve

P03

#17, januari 2011

games is dat vaak niet nodig of zelfs ongewenst. Een boeiende ontwikkeling is de koppeling van games en werkelijkheid waar wereldverkenning zich goed voor leent. De Hogeschool Zuyd heeft samen met de Open Universiteit een virtuele stage ontwikkeld waarin een pabostudent de zorgstructuur van een school in kaart moet brengen, o.a. door het interviewen van directie en personeelsleden en uiteraard door goed op te letten. Voorbeelden van deze en andere toepassingen: http://emergo.ou.nl/emergo/community/emergo.htm. Blended learning Leren in een virtuele werkelijkheid lijkt over zijn grootste succes heen te zijn. Dat betekent niet dat de mogelijkheden voor opleidingen daarmee zijn uit te sluiten. Op de virtuele campus van Fontys is bijvoorbeeld voor Blended Learning een ruimte ingericht waarin studenten toetsen kunnen maken. Overigens is onze keus voor digitale toetsen meer gericht op de mogelijkheid om studenten in het proces te volgen (formatief toetsen) via een digitaal portfolio, maar daar is nog een lange weg af te leggen. Augmented reality is een uit de filmindustrie afkomstige techniek waarmee gedigitaliseerd beeldmateriaal verrijkt wordt met computeranimaties. Een eenvoudig voorbeeld zit in de meeste webcam-software: nadat het programma enkele karakteristieken van het hoofd heeft herkend (ogen, neus, mond) kan het beeld van het hoofd vervangen worden door bijvoorbeeld de kop van een eend of een t