0((67(5/,-.)/(;,%(/ - sir-safe.nl · • Een compleet assortiment machines, accessoires en...

of 10 /10
22 www.meesvandenbrink.nl [email protected] Meesterlijk Flexibel Veenendaal Tel. +31 318 550466 Haaksbergen Tel. +31 53 5728785 dracHten Tel. +31 512 546269

Embed Size (px)

Transcript of 0((67(5/,-.)/(;,%(/ - sir-safe.nl · • Een compleet assortiment machines, accessoires en...

 • 22www.meesvandenbrink.nl [email protected]

  Meesterlijk FlexibelVeenendaalTel. +31 318 550466

  HaaksbergenTel. +31 53 5728785

  dracHtenTel. +31 512 546269

 • 23

  EvEn vooRSTELLEn. nIEUwE LEdEn

  SAFETEC InTERImContact: manu van gompelgevestigd: Antwerpen, Stabroek en Ertveldedatum van oprichting: 2008Aantal medewerkers: 5

  v: U heeft zich in 2011/2012 aangemeld als nieuw lid van de SIR. kunt u in het kort aangeven wat voor u de belangrijkste reden is geweest?

  a: een aansluiting bij de sir stond eigenlijk al even op de agenda, het moment is nu geknipt omdat wij onze actieradius uitbreiden: naast regio antwerpen, zijn we vanaf heden ook actief in regio gent. van meet af aan zijn we met safetec interim alle opleidings- en attesteringsuit-dagingen die klanten ons stellen aangegaan, en werken daartoe met gespecialiseerde opleidingscentra, waardoor een uitbreiding van ons werknemersaanbod met sir-geattesteerde uitzendkrachten voor de hand liggend was. Wij kunnen ons ook perfect vinden in de strategie van de sir: opleiden/attesteren is enkel het begin, preventie en veiligheid is een zaak van elke dag. Ook ons eigen leidinggevende personeel ontsnapt deze preventie-dans niet en allen hebben daartoe de opleiding Preventieadviseur niveau 3 doorlopen. Kortom, we willen meer dan enkel een uitzendpartner zijn en onze klanten ook daadwerkelijk helpen met geschikte werknemers. reden temeer om ons aan te sluiten lag in het feit dat de sir ons de eer kon aandoen om als eerste en enige Belgische uitzendkantoor als lid aan te sluiten bij hen.

  v: hoe bent u in contact gekomen met of geattendeerd op de SIR?a: ik ben sinds 2000 actief in de uitzendsector, voorheen bij een uitzendbe-

  drijf dat lid was van icB, en ben de sir nooit uit het oog verloren over de laatste jaren.

  v: Als nieuw lid heeft u ook de beleidsverklaring van de SIR onderte-kend en onderschreven. wat spreekt u in deze verklaring het meeste aan?

  a: de kennisdeling vanuit de diverse invalshoeken (opdrachtgevers, industri-eel reinigers, fabrikanten, opleidingsinstituten, uitzendkantoren, ). velen weten meer dan enkelen en als arbeidsveiligheid vanuit diverse invalshoe-ken en belangenpartijen kan benaderd worden, stel ik mijn vertrouwen dat het eindresultaat qua preventieve waarde volledig en bruikbaar is.

  v: kunt u in een paar woorden vertellen wat de belangrijkste acti-viteiten van uw bedrijf zijn en waar de raakvlakken met de SIR liggen?

  a: safetec interim is een algemeen uitzendkantoor voor bedienden en arbeiders, met een specialisatie in de sectoren arbeidsveiligheid, techniek, chemie & petrochemie en contracting. met 2 vestigingen nabij de antwerpse haven en 1 vestiging nabij de gentse haven, voorzien wij heden 2 van vlaanderens economisch meest vooraanstaande regios van geschikte werknemers. geschiktheid van kandidaten bepalen wij niet enkel op basis van het profiel en de cv van kandidaten, maar vullen we aan met een onderzoek o.a. naar voorgeschiedenis arbeidsongevallen en referentiechecks met vaste rubriek arbeidsveiligheid. als totale a-Z part-ner op gebied van rekrutering, attestering, administratie, projectmanage-ment, , schenken wij, net als de sir, veel aandacht aan preventie en preventieve acties: werknemers informeren, documenteren, instrueren. en vooral: herhalen, herhalen, herhalen!

  v: Zijn uw medewerkers genformeerd over het lidmaatschap van de SIR?

  In hoeverre heeft dit ook op hen betrekking?a: gezien de toegevoegde waarde van de sir ons bedrijf, maar evengoed

  onze werknemers ten goede komt, zijn zij op de hoogte. dit om nog beter pro-actief te kunnen werken. Ons lidmaatschap vergemakkelijkt immers de onderlinge communicatie en informatieuitwisseling tussen safetec en andere sir-leden waar we reeds een klant-leverancierrelatie mee onderhouden, dan wel mogelijk toekomstig opstarten.

  namens de SIR wenst de redactie uw bedrijf veel succes!

  dREChTTAnkCLEAnIng B.v.Contact: Frans Theunsgevestigd: dordrechtdatum van oprichting: 8-9-1988Aantal medewerkers: full 6 part 4

  v: U heeft zich in 2011/2012 aangemeld als nieuw lid van de SIR. kunt u in het kort aangeven wat voor u de belangrijkste reden is geweest?

  a: Omdat wij graag op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen op het gebied van veilig werken.

  v: hoe bent u in contact gekomen met of geattendeerd op de SIR?a: gehoord van een collega.

  v: Als nieuw lid heeft u ook de beleidsverklaring van de SIR ondertekend en onderschreven.

  wat spreekt u in deze verklaring het meeste aan?a: het veilig werken en daarvoor mede het gebruikmaken van de kennis

  van de andere partijen in de markt.

  v: kunt u in een paar woorden vertellen wat de belangrijkste activiteiten van uw bedrijf zijn en waar de raakvlakken met de SIR liggen?

  a: Belangrijkste activiteiten zijn het cleanen van schepen, landtanks en putten en het inzamelen van afvalstoffen.

  v: Zijn uw medewerkers genformeerd over het lidmaatschap van de SIR?

  In hoeverre heeft dit ook op hen betrekking?a: Zij zijn geinformeerd over ons lidmaatschap en de mogelijkheden van het

  volgen van cursussen.

  namens de SIR wenst de redactie uw bedrijf veel succes! uuu

  uuu

 • 24

  www.provi-reiniging.nl

  Provi, uw partner in professionele reinigingssystemen Een compleet assortiment machines, accessoires en onderdelen Vakmanschap wordt gecombineerd met betrokkenheid en inzet Specialist in maatwerkoplossingen 7 servicepunten door heel Nederland 24/7

 • 25

  Eos 51

  Hydraulische hybrides lopen niet op elek-triciteit, maar op de kinetische energie die de oliedruk genereert.Het Franse Poclain is gespecialiseerd in de hydraulica met transmissietoestanden aller-hande. Het heeft nu een hydraulische radiale plunjermotor in de wielen van n van de as-sen van een bus gemonteerd. Intussen is al een proefrit uitgevoerd in Rijsel. Tussen twee stops in staan de hydraulische naafmotoren gewoon in vrijloop en zorgt een diesel voor de aandrijving. De lagedrukaccu-mulator is dan gevuld met olie. Bij het rem-

  men worden de naafmotoren ingeschakeld. Die werken als pompen die de olie van de lage- naar de hogedrukaccumulator stuwen. Tegelijk treedt een remeffect op. Wordt het gaspedaal ingedrukt, dan komt de opgespaarde kineti-sche energie vrij en die drijft de naafmotoren aan met een koppel dat behoorlijk hoger zou liggen dan een elektromotor. Het zogeheten Regen-systeem zou vergeleken met een conventionele stadsbus met Euro 4 diesel de CO2-uitstoot met dertig procent terugdringen, terwijl de uitstoot van fijn stof zelfs gehalveerd zou worden. De gebruikte olie is biologisch af-

  Concorde nieuwe stijlVan Parijs naar Tokio in 2,5 uur. Dat be-looft de Zehst, de opvolger van de Con-corde.EADS, het Europese luchtvaart- en defensie-concern, plant de eerste proefvluchten over een jaar of tien. Een kant en klare machine wordt pas tegen 2040 verwacht. De Zehst (Zero Emission Hypersonic Transportation) zou een honderdtal passagiers kunnen mee-nemen.Niet minder dan drie verschillende motoren staan in voor de voortstuwing. Ze zullen het milieu nauwelijks belasten, meent Jean Botti, technisch projectleider. Twee op biobrandstof werkende high power, low-bypass turbojet motoren moeten het toestel naar een hoogte

  Straalmotoren, raketten en ramjets voor een hypersonisch passagierstoestel.

  breekbaar en alle onderdelen van het systeem zijn perfect recyclebaar. Ze wegen bovendien maar een fractie van de accus op een diesel-elektro-hybride. Enig nadeel, volgens Poclain: de beperkte snelheid. Het systeem kan immers maar gebruikt worden tot een snelheid van 28 km/u.Vrachtwagens en bestelwagens rijden al langer met het systeem van Poclain. Ook Rexroth, dat sinds 2001 deel uitmaakt van de Boschgroep, heeft hydraulische dieselhybrides ontwikkeld. Het HRB, Hydrostatic Regenerative System, wordt voornamelijk toegepast op vuilnisautos.

  van 5 km brengen en de snelheid opvoeren tot Mach 0,8. Vervolgens nemen twee kleine stuw-raketten over, gevolgd door een groter exem-plaar, afgeleid van de bekende Ariane-raket. Zo klimt de Zehst naar een hoogte van 23 km en Mach 2,5. Ten slotte treden twee ramjets in wer-king. Ze brengen het toestel 32 km hoog naar een kruissnelheid van Mach 4. Ideaal qua ver-bruik, zo beweren de ingenieurs. Alle raketmo-toren worden gevoed door waterstof en zuurstof.Bij de landing worden de turbojets weer opge-start bij een hoogte van 10 km. De passagiers zouden nauwelijks hinder ondervinden van de hoge snelheid. Er is sprake van een milde druk maximaal 1,2g als de raketmotoren het toe-stel naar hogere regionen stuwen.

  8

  1

  7

  6

  8

  8

  2

  3

  4

  5

  Oliedruk

  Hydrostatische naafmotor (2) met acht plunjers (4), die onder druk worden gezet door de oliepomp (1), waardoor ze gaan rollen op een baan (5) in het cilinderblok (3). Via een oliekoeler (6) vloeit een deel van de olie naar een tank (7). Kleppen (8) zorgen ervoor dat de druk in het systeem onder controle blijft.

  049-057 product v2 1109.indd 51 4/18/12 8:48 AM

  EvEn vooRSTELLEn. nIEUwE LEdEnuuu

  SoLLIA joBS & mEdICAL B.v.Contact: Rachel Bormangevestigd: maroastraat 3, 1060 Lg Amsterdamdatum van oprichting: 05-09-2007Aantal medewerkers: 101

  v: U heeft zich in 2011/2012 aangemeld als nieuw lid van de SIR. kunt u in het kort aangeven wat voor u de belangrijkste reden is geweest?

  a: erkenning en zekerheid voor onze klanten en medewerkers. het is ook een aanvulling op de nen4400-1, nBBu en vcu waarvoor wij gecertificeerd zijn. Ook zijn wij een door ecabo erkend leerbedrijf.

  v: hoe bent u in contact gekomen met of geattendeerd op de SIR?

  a: via onze klanten die ook sir gecertificeerd zijn.

  v: Als nieuw lid heeft u ook de beleidsverklaring van de SIR ondertekend en onderschreven. wat spreekt u in deze verklaring het meeste aan?

  a: het is het geheel dat aanspreekt; uiteindelijk gaat veiligheid boven alles.

  v: kunt u in een paar woorden vertellen wat de belangrijkste activiteiten van uw bedrijf zijn en waar de raakvlakken met de SIR liggen?

  a: Wij zijn een uitzendbureau dat voornamelijk personeel levert voor schoonmaak en hoveniers werkzaamheden. Ook hebben wij een bedrijfstak voor specialistiche reiniging en vloeronderhoud.

  v: Zijn uw medewerkers genformeerd over het lidmaatschap van de SIR?

  In hoeverre heeft dit ook op hen betrekking?a: Onze medewerkers zijn genformeerd over onze lidmaatschap,

  voor hen staat dit voor meer zekerheid en vertrouwen in de uitzendbranche, omdat het lidmaatschap ook voor een stuk erkenning staat bij bestaande en potentile klanten. tevens hebben wij opgemerkt dat de medewerkers meer input tonen en informatie vragen dankzij de richtlijnen en gedragsregels.

  namens de SIR wenst de redactie uw bedrijf veel succes!uuu

  Eos 51

  Hydraulische hybrides lopen niet op elek-triciteit, maar op de kinetische energie die de oliedruk genereert.Het Franse Poclain is gespecialiseerd in de hydraulica met transmissietoestanden aller-hande. Het heeft nu een hydraulische radiale plunjermotor in de wielen van n van de as-sen van een bus gemonteerd. Intussen is al een proefrit uitgevoerd in Rijsel. Tussen twee stops in staan de hydraulische naafmotoren gewoon in vrijloop en zorgt een diesel voor de aandrijving. De lagedrukaccu-mulator is dan gevuld met olie. Bij het rem-

  men worden de naafmotoren ingeschakeld. Die werken als pompen die de olie van de lage- naar de hogedrukaccumulator stuwen. Tegelijk treedt een remeffect op. Wordt het gaspedaal ingedrukt, dan komt de opgespaarde kineti-sche energie vrij en die drijft de naafmotoren aan met een koppel dat behoorlijk hoger zou liggen dan een elektromotor. Het zogeheten Regen-systeem zou vergeleken met een conventionele stadsbus met Euro 4 diesel de CO2-uitstoot met dertig procent terugdringen, terwijl de uitstoot van fijn stof zelfs gehalveerd zou worden. De gebruikte olie is biologisch af-

  Concorde nieuwe stijlVan Parijs naar Tokio in 2,5 uur. Dat be-looft de Zehst, de opvolger van de Con-corde.EADS, het Europese luchtvaart- en defensie-concern, plant de eerste proefvluchten over een jaar of tien. Een kant en klare machine wordt pas tegen 2040 verwacht. De Zehst (Zero Emission Hypersonic Transportation) zou een honderdtal passagiers kunnen mee-nemen.Niet minder dan drie verschillende motoren staan in voor de voortstuwing. Ze zullen het milieu nauwelijks belasten, meent Jean Botti, technisch projectleider. Twee op biobrandstof werkende high power, low-bypass turbojet motoren moeten het toestel naar een hoogte

  Straalmotoren, raketten en ramjets voor een hypersonisch passagierstoestel.

  breekbaar en alle onderdelen van het systeem zijn perfect recyclebaar. Ze wegen bovendien maar een fractie van de accus op een diesel-elektro-hybride. Enig nadeel, volgens Poclain: de beperkte snelheid. Het systeem kan immers maar gebruikt worden tot een snelheid van 28 km/u.Vrachtwagens en bestelwagens rijden al langer met het systeem van Poclain. Ook Rexroth, dat sinds 2001 deel uitmaakt van de Boschgroep, heeft hydraulische dieselhybrides ontwikkeld. Het HRB, Hydrostatic Regenerative System, wordt voornamelijk toegepast op vuilnisautos.

  van 5 km brengen en de snelheid opvoeren tot Mach 0,8. Vervolgens nemen twee kleine stuw-raketten over, gevolgd door een groter exem-plaar, afgeleid van de bekende Ariane-raket. Zo klimt de Zehst naar een hoogte van 23 km en Mach 2,5. Ten slotte treden twee ramjets in wer-king. Ze brengen het toestel 32 km hoog naar een kruissnelheid van Mach 4. Ideaal qua ver-bruik, zo beweren de ingenieurs. Alle raketmo-toren worden gevoed door waterstof en zuurstof.Bij de landing worden de turbojets weer opge-start bij een hoogte van 10 km. De passagiers zouden nauwelijks hinder ondervinden van de hoge snelheid. Er is sprake van een milde druk maximaal 1,2g als de raketmotoren het toe-stel naar hogere regionen stuwen.

  8

  1

  7

  6

  8

  8

  2

  3

  4

  5

  Oliedruk

  Hydrostatische naafmotor (2) met acht plunjers (4), die onder druk worden gezet door de oliepomp (1), waardoor ze gaan rollen op een baan (5) in het cilinderblok (3). Via een oliekoeler (6) vloeit een deel van de olie naar een tank (7). Kleppen (8) zorgen ervoor dat de druk in het systeem onder controle blijft.

  049-057 product v2 1109.indd 51 4/18/12 8:48 AM

 • 26ALS KWALITEIT VOOROP STAATBel: +31(0)416-670700 WWW.ALTENA.COM

  Decontamineren

  On-line reinigen van fornuizen, boilers en ovens

  Droogijsstralen

  Reinigen en coaten airfinbanken

  Slibontwatering en afvalwaterbehandelingUw specialist in:

 • 27

  ALS KWALITEIT VOOROP STAATBel: +31(0)416-670700 WWW.ALTENA.COM

  Decontamineren

  On-line reinigen van fornuizen, boilers en ovens

  Droogijsstralen

  Reinigen en coaten airfinbanken

  Slibontwatering en afvalwaterbehandelingUw specialist in:

 • 28

  dIvERSEnnUmmER 10

  nee, we hebben het hier niet over een legendarische voetballer of wielrenner, maar over het eerstvolgende nummer van het sir magazine dat u mag verwachten in week 47, dus ruim voor de algemene vergadering van 12 december 2012.in dit extra dikke jubileumnummer kunnen meer advertenties worden opgenomen dan de gebruikelijke 22 paginas die we daar nu voor reserveren. in nummer 10 reserveren we ruimte van 40 adverteerders (1/1, of pagina a4); de andere ruimte is gereserveerd voor de vaste rubrieken. Wat kunt u verwachten ? - artikel over catalyst - Bedrijfsreportage - safety awards sir 2011 uitreiking, interviews met winnaars, fotos - nader beschouwd: sir keuringsinstanties - 10 jaar sir-icB - collegas, WJta, s3c - en nog meer.

  de samenstellers van het sir magazine zijn zeer benieuwd naar uw reacties. Bent u het ergens niet mee eens of wilt u uw mening kwijt over iets dat ons aangaat ? laat het ons weten en stuur een mailtje naar [email protected]

  SIR 25 jAAR jong

  Op 28 februari 2014 bestaat de sir 25 jaar. Om deze gebeurtenis niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, is er door het dagelijks Bestuur een Jubileumcommissie opgericht die dit jubileum gaat voorbereiden. hans Buitendijk, Jan Braber, Wim vos en lejo Bekker vormen deze enthousiaste groep die voor een onvergetelijk evenement zullen gaan zorgen. in het volgende nummer komen wij uitvoeriger terug op onze plannen.

  SAFETY AwARdS SIR 2011

  de nominatie commissie heeft er dit jaar geen gras over laten groeien en is al in een vroeg stadium begonnen met de voorbereiding van dit steeds meer in belangstelling toenemende sir evenement. Jan 1, Jan 2, ed en hans hebben nagenoeg alle lidbedrijven persoonlijk benaderd via telefoon of e-mail en dat heeft resultaat opgeleverd. de respons is hoger en de diversiteit is er op vooruit gegaan en dat hopen we te kunnen laten zien met de uiteindelijke keuzes.

 • 29

  ZIn En onZIn ovER ...hogE dRUk noZZLES

  In deze rubriek gaan wij u informeren over onderwerpen die wij bij de uitvoering van ons dagelijks werk tegenkomen. het is niet de bedoeling om hier een wetenschappelijk tintje aan te geven, maar we willen graag de kennis en ervaring van anderen met u delen.

  Om die kennis te vergaren, doen we een beroep op sir leden die ons, als specialist in hun eigen vakgebied, nog het een en ander kunnen leren.de redactie van het sir magazine zal een aantal deskundigen vragen om op te treden als co-auteur bij het samenstellen van deze artikelenreeks. Zo kunt u bijvoorbeeld Zin & Onzin verwachten over hoge druk reinigingsmethoden met Jrgen matthyns, over zuiggraafmachines met ., over druk vacum wagens met ., over chemisch-technisch reinigen met ., over adembescherming met etc. leden/specialisten die hun parate kennis en ervaring willen delen met andere leden kunnen zich eenvoudig opgeven via [email protected]

  in dit nummer doen we de aftrap met een artikel over nozzles. Paul Bekkers van derc heeft zich bereid verklaard om samen met eindredacteur hans Buitendijk een vervolgartikel te schrijven over dit onderwerp. in nummer 10 komen we uitvoeriger op dit onderwerp terug.

  hogE dRUk noZZLES

  het ontwikkelen en produceren van hoge druk nozzles is een ingewikkeld en nauwkeurig proces, maar de beoogde rendementen worden lang niet altijd behaald met als gevolg minder goede of zelfs slechte cleaning resultaten. uiteraard leidt dat tot teleurstellingen bij de opdrachtgevers, contractors, machinisten en spuiters, maar ook tot behoorlijke discussies met de leverancier en/of ontwerper van zon hoge druk nozzle.

  Wat is een nozzle eigenlijk? dit is een engels woord voor straalpijp, wat een statisch apparaatje met een convergerende vorm is, dat wil zeggen dat de opening steeds nauwer wordt. de vloeistof onder druk wordt daardoor gedwongen om zijn druk om te zetten in snelheid waardoor de kinetische energie toeneemt. Op die manier verhogen we het vermogen om met de vloeistofstraal vuil te verwijderen of los te spuiten.

  het is nog maar 30 jaar geleden dat nozzles niet veel meer waren dan een stukje metaal waarin een gaatje werd geboord; het metalen onderdeel werd op een lans (met of zonder griptang) of op een wel of niet afsluitbaar pistool

  gemonteerd. van reactiekrachten trok niemand zich wat aan, als het werk te zwaar werd dan ging het reduceer wat naar beneden of werd de spuiter afgelost door een collega met wat meer spierkracht. dat deze nozzles als gevolg van de hoge erosie doorgaans na 24 uur al versleten (vals) waren, drong maar langzaam tot de gebruikers en constructeurs door. eerst probeerde men de levensduur van de nozzles nog te verlengen door het materiaal te harden of een andere materiaalsoort te gebruiken, maar dat had ook weer zo zijn nadelen en loste de problemen maar ten dele op.

  in de jaren 90 gingen steeds meer fabrikanten zich er op toeleggen om de nozzles een status te geven als hoogwaardig onderdeel van het hoge druk reinigingsproces. er werd tenslotte zeer veel geld genvesteerd in een dure hoge druk installatie (pomp, motor, tanks, vrachtwagen, sturing, veiligheid, etc.), maar dat kleine onderdeeltje dat het eigenlijke werk deed de nozzle mocht niet veel kosten en werd meer als wegwerpartikel (onzin) beschouwd dan als waardevol product (zin).

  er kwamen nieuwe types op de markt, zowel statische als roterende, met of zonder inserts, gemaakt van steeds betere (lees: slijtvaste) materialen waardoor ook kleinere wanddiktes en diameters mogelijk werden. tegelijkertijd vlogen de werkdrukken van de pompen omhoog, in 1980 was een pomp van 400 bar al hl wat, maar in korte tijd evolueerden deze drukken naar 800, 1.000, 1.200, 1.500, 2.000 en zelfs 3.000 bar. met het opvoeren van de werkdrukken ontstond een probleem waar de pompfabrikanten in eerste instantie geen rekening mee hadden gehouden; het rendement en de veiligheid van de nozzles.

  aanvankelijk bleven de productiemethoden gelijk, alhoewel de hardingstechnieken wel werden aangepast; van het klassieke kersenrood-in-oliebad naar het computer gestuurd vacum harden. Ook werden de gebruikte materialen steeds beter en slijtvaster.toch duurde het even voordat de markt een nozzle had geconstrueerd die de enorme drukken niet alleen kon weerstaan, maar ook nog eens een goed cleaning resultaat gaf. de technische hochschule in aachen (d) heeft op dat gebied baanbrekend werk verricht, alhoewel de meeste resultaten verdwenen in de anonimiteit van de opdrachtgevers.deze ontwikkelingen leidde in de jaren 1990-2000 niet alleen tot steeds meer en betere nozzles die op de markt kwamen, maar ook tot een enorme variatie in het nozzle aanbod.

  in het volgende nummer gaan we verder in op de vele types en soorten die er nu in gebruik zijn.

  Wordt vervolgd.

  Hans Buitendijk

 • 30

  PNS- Nitrogen Services BV is an integrated services company offering a range of solutions for both the onshore and the offshore Oil & Gas industry, the LNG industry, Petrochemical industry, Renewable Energy industry, Industrial Chemical industry, Power Generation industry, Pharmaceuticals and the Manufacturing industry.

  We are a young company and our group has been in business for 5 years. Safety is an integral part of our day-to-day business.

  We provide experienced and multi skilled crews, across the following range of fully complementary services;

  Nitrogen Services- including purging, Helium Leak Testing, Drying, Pneumatic Testing, Accelerated Cool Downs and Pipe-freezing, hot stripping and regeneration of Catalyst and absorber materials.

  Bolting Services including Torqueing & Tensioning, Onsite Machining and Joint Integrity Management Software.

  The full range of Chemical Cleaning Services for pipelines, installations and power plants.

  Pipeline Services- including Pigging & Pig Tracking Utilising Cleaning, Gauging, Calliper & Inspection Pigs, Product Displacement, Hydrostatic Testing, Ethylene / Gas fi ltration and Pipeline Drying.

  Coil Tubing Services With enhanced well recovery or additional stimulation support, engineering backup, job modelling, real time pipe fatigue monitoring, data and well profi le engineering, data acquisition including well and operating parameters and live time data streaming.

  Slickline, Capillary, Radial Drilling and Flat-Pack Services With well services support, combined efforts for services in depleted formations, liquid loading (and unloading), artifi cial lifting, micro coiled tubing, reverse circulation possibilities (without jeopardising well integrity and injection) and gas lifting and tool application all possible during the same run.

  PNS- Nitrogen Services BV is part of the Well Services B.V. Group. We have offi ces in the Netherlands, the UK, Germany, Italy, Singapore, Libya and Saudi Arabia and over 200 front line dedicated employees.We operate a fl eet of equipment that is second largest in Europe, most of it is under 3 years old and ultra reliable and perhaps most importantly we believe in quality service.

  We are convinced that it is our job to deliver innovation and fi nd better, quicker and more cost effective solutions for our customers. We build relationships with our customers, not contracts, and we believe that only through really understanding each other we can truly add value to each others business.

  Nitrogen Services

  Bolting Services

  Chemical Cleaning

  Decontamination

  Pipeline Services

  Coil Tubing Services

  Slickline Services

  Head offi ce:

  PNS Nitrogen Services B.V.

  Phileas Foggstraat 65

  7825 AL EMMEN

  The Netherlands

  T: +31 591 669088

  F: +31 591 668150

  [email protected]

  www.pns-services.com

  PNS goo.indd 1 29-11-2011 09:27

 • 31

  EvEn vooRSTELLEn. nIEUwE LEdEnuuu

  ComBISTRALEn nEdERLAnd B.v.Contact: peter Rijpstra en martijn Lourenzgevestigd: Franekerdatum van oprichting: 2 februari 2010Aantal medewerkers: 12

  v: U heeft zich in 2011/2012 aangemeld als nieuw lid van de SIR. kunt u in het kort aangeven wat voor u de belangrijkste reden is geweest?

  a: de belangrijkste reden is dat het materiaal tijdig gekeurd en genspecteerd wordt en dat ons personeel op cursus gaat zodat er veilig gewerkt kan worden met de ultra hoge druk.

  v: hoe bent u in contact gekomen met of geattendeerd op de SIR?

  a: via internet.

  v: Als nieuw lid heeft u ook de beleidsverklaring van de SIR ondertekend en onderschreven. wat spreekt u in deze verklaring het meeste aan?

  a: de veiligheidsnomen in de industrile reiniging.

  v: kunt u in een paar woorden vertellen wat de belangrijkste activiteiten van uw bedrijf zijn en waar de raakvlakken met de SIR liggen?

  a: Onze werkzaamheden bestaan uit ultra hoge druk reinigen vanaf 250 tot 2800 bar. Wij doen deze werkzaamheden voor scheepswerven, defensie, beton renovatie, petrochemie en offshore. Ons raakvlak met de sir is dat het een vereiste is/wordt om als bedrijf zijnde gecertificeerd en veilig te kunnen werken.

  v: Zijn uw medewerkers genformeerd over het lidmaatschap van de SIR?

  In hoeverre heeft dit ook op hen betrekking?a: Ja, ons personeel is genformeerd en tevens is een aantal

  gecertificeerd via de sir. het maakt ze bewust hoe je veilig met ultra hoge druk kan werken.

  namens de SIR wenst de redactie uw bedrijf veel succes!

  FLUIConnECTo (hEBU)Contact: Ad van Bellengevestigd: krimpen a/d Ijssel (hoofdkantoor)

  + 16 servicepunten in BeneLuxdatum van oprichting: augustus 1940Aantal medewerkers: 110

  v: U heeft zich in 2011/2012 aangemeld als nieuw lid van de SIR. kunt u in het kort aangeven wat voor u de belangrijkste reden is geweest?

  a: Fluiconnecto/heBu gaat starten met de verkoop van manuli slangassemblages voor watercleaning en waterblasting. lidmaatschap van de sir is hierbij een vanzelfsprekendheid. tevens zijn diverse medewerkers opgeleid tot hoge druk Keurmeester. een absolute noodzaak; enerzijds omdat veiligheid hoog in het vaandel staat en anderzijds voor het mogen leveren van geteste en gecertificeerde slangassemblages.

  v: hoe bent u in contact gekomen met of geattendeerd op de SIR?

  a: de sir is een begrip in de markt van industrile reiniging en via diverse klanten zijn we reeds in contact gekomen met de sir.

  v: Als nieuw lid heeft u ook de beleidsverklaring van de SIR ondertekend en onderschreven. wat spreekt u in deze verklaring het meeste aan?

  a: dat het onderwerp veiligheid als rode draad is terug te vinden in alle activiteiten, procedures en voorschriften van de sir.

  v: kunt u in een paar woorden vertellen wat de belangrijkste activiteiten van uw bedrijf zijn en waar de raakvlakken met de SIR liggen?

  a: Fluiconnecto/heBu is reeds vele decennia actief in de verkoop en distributie van slangen en assemblages. het assortiment van onze hoofdleverancier manuli bevat reeds jaren watercleaning en waterblasting slangen, dus het ligt voor de hand dat Fluiconnecto/heBu hiermee aan de slag gaat, mede gezien de spontane aanvragen die wij regelmatig voor dit soort slangen ontvangen.

  v: Zijn uw medewerkers genformeerd over het lidmaatschap van de SIR?

  In hoeverre heeft dit ook op hen betrekking?a: Ja, alle medewerkers zijn inmiddels geinformeerd over ons

  lidmaatschap van de sir. diverse medewerkers zijn en zullen opgeleid gaan worden tot hd Keurmeester, aangezien we ons tot waardige leverancier gaan ontwikkelen in deze markt met topkwaliteit slangen en assemblages van het fabricaat manuli.

  namens de SIR wenst de redactie uw bedrijf veel succes!

  uuu