Search results for DE WERELDREIS - Wijkraad West - 's-Hertogenboschwijkraad-west.nl/uploads/PixelGreen/wijkkrant/wijkkrant2015_04.pdf ·

Explore all categories to find your favorite topic

Heb JIJ ât al gezien? Oog voor onze wijk. Daar zorgen we samen voor. Zie jij wat in je wijk www.wijkraadleidscherijn.nl Mijn kind op de fiets naar school. Is dit wel veilig?…

1 WIJKKRANT VAN STICHTING PLAATSELIJK NUT TE KRALINGSEVEER – FEBRUARI 2016 WIJKKRANT KRALINGSEVEER Veiligebuurt-app nu voor heel Prins Alexander Eenvoudig en laagdrempelig…

19 januari 2016 Pagina 1 van 14 Winnaar Mijn Straat Jouw Straat trofee 2015 Project herinrichting sporthalgebied JAARVERSLAG 2015 Stichting Wijkraad Leuken Middelstestraat…

n u m m e r 5 8 Thomas haalt een fl es oranjebitter uit de kast: “Die kreeg ik gisteren van Gezinus Wolf tijdens de jaarvergadering. Hij herinnerde me eraan dat we oranjebitter…

2014 - 1 SecretariS gezocht Binnen de wijkraad komt binnenkort de functie vacant van secretaris. Ik vind het nu tijd worden voor een nieuw gezicht. Na vijf jaar het secretariaat…

n u m m er 4 4 De plannen voor het terrein van de Lorentzhof worden steeds concreter. En het heeft er op z’n minst de schijn van dat diezelfde plannen in elke volgende…

1 St icht ing Wi jkraad Molenakker • E-mai l wi jkraad@molenakker n l • In ternet wwwmolenakker n l • 16e Jaargang no 54 december 2015 W o n e n m e t P l e z i e r…

Pagina 7 Nieuwe naam Oude Simon van Hasseltschool De volgende wijkkrant verschijnt rond 24 april Kopijsluiting: 6 april redactie@wijkkrantoosterpark.nl Pagina 3 Stichting…

n u m m e r 5 5 Moniek weet niet meer precies wanneer ze in de jury van de kinderoptocht is gekomen. “Ik denk een jaar of negen, tien geleden. Paul de Clercq was voorzitter…

n u m m e r 4 9 Bevrijdingspoort van karton Jos van der Voort-Van Harteveld herinnert zich dat er voor het Bevrijdingsfeest op de Zeemanlaan een prachtige bevrijdingspoort…

20112011 | 3 In dit nummer: 1 Schone energie 4 Van de voorzitter 5 Even voorstellen 6 Tijdelijke speelplekken 6 Dansen in de wijk 7 Parkappartementen 8 Sportieve kinderen…

n u m m er 4 7 In de aanloop naar het WK vroegen we ons af hoe oranje onze buurt zou gaan kleuren. Om dit in kaart te brengen heb ik gedurende het WK mijn renparcours verlegd…

n u m m e r 5 7 Geen subsidie Al in oktober 2012 ben ik naar een stel bijeenkomsten geweest over de subsidieverlening door de gemeente Leiden en in onze regio opererende…

n u m m er 4 1 Kijk voor de actualiteit op www.profburgwijk.nl Hoewel het gebouw aan de Zoeterwoudse- singel geen monument is, zijn er veel his- torische details te zien.…

n u m m er 4 5 De kerk is gebouwd in de jaren twintig. De kerk in het centrum voldeed niet meer en daarom werd er uitgeweken naar het toenmalige Nieuw Leiden. Onze wijk was…

DE WIJKKRANT Dé krant voor bewoners door bewoners 6e jaargang | # 20 | december 2015 Verschijnt in Waalwijk en Sprang-Capelle www.facebook.com/Wijkkrant0416 www.twitter.com/DeWijkkrant…

6e jaargang - Nr. 3 - September 2010 www.swwv.nl - 1 Wat e r i n g s e V e l d stichting Wijkkrant www.swwv.nl info@swwv.nl Inhoud: Escampfestival .............................................…

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121…

Wintereditie 20101 Inhoudsopgave winter 2010 Wijert Welzijn: Belangrijke telefoonnummers 3 Nieuws van de bewonersorganisatie 4 Van de redactie 4 Wijert welzijn terugblik…

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121…