Download - Zeeuwse Gronden Nieuwe woonvorm met toekomst Jan van Blarikom Lezing Similes, 26 maart 2011.

Transcript
Page 1: Zeeuwse Gronden Nieuwe woonvorm met toekomst Jan van Blarikom Lezing Similes, 26 maart 2011.

Zeeuwse Gronden

Nieuwe woonvorm met toekomst

Jan van Blarikom

Lezing Similes, 26 maart 2011

Page 2: Zeeuwse Gronden Nieuwe woonvorm met toekomst Jan van Blarikom Lezing Similes, 26 maart 2011.

Waar staatZeeuwse Gronden voor?

- Resultaten behandeling van mensen met een ernstige psychiatrische stoornis beperkt

- Nieuw perspectief op herstel langere termijn noodzakelijk

- Zeeuwse Gronden:- Stevige bodem bieden aan mensen met

ernstige psychiatrische stoornis- ook op langere termijn

Page 3: Zeeuwse Gronden Nieuwe woonvorm met toekomst Jan van Blarikom Lezing Similes, 26 maart 2011.

Huidige situatie

• In optimale geval biedt behandeling:

- Veel tijd en aandacht bij aanvang psychiatrische stoornis- Opname- Instellen op medicatie- Gesprekken / therapieën- Begeleiding terug naar samenleving

Page 4: Zeeuwse Gronden Nieuwe woonvorm met toekomst Jan van Blarikom Lezing Similes, 26 maart 2011.

Resultaat

• Schizofrenie: 80 % terugval (minstens eenmaal) binnen vijf jaar

• Manisch-depressieve stoornis en depressieve stoornis, gunstiger resultaten maar ook daar groep die regelmatig terugvalt en te maken heeft met aanzienlijke beperkingen.

Page 5: Zeeuwse Gronden Nieuwe woonvorm met toekomst Jan van Blarikom Lezing Similes, 26 maart 2011.

Gevolg

• Langdurige opnames (hospitalisatie)

• Terugkerende opnames (draaideur)

• Maatschappelijke achteruitgang / isolement

• Ernstige achteruitgang (forensische setting / zwervend bestaan)

Page 6: Zeeuwse Gronden Nieuwe woonvorm met toekomst Jan van Blarikom Lezing Similes, 26 maart 2011.

Uitzichtloze situatie….

• Mens met psychiatrische stoornis gelooft niet meer in verbetering

• Ouders raken uitgeput

• Hulpverleners zijn die lastige patiënt (en ouders) zat

• Iedereen wordt boos op elkaar – en keert teleurgesteld de rug naar elkaar toe

Page 7: Zeeuwse Gronden Nieuwe woonvorm met toekomst Jan van Blarikom Lezing Similes, 26 maart 2011.

Maar….

• Herstel is mogelijk

• Keerpunt vaak na 5 jaar

• Tegen de tijd dat iedereen ‘uitgeblust’ is – ontstaan vaak de eerste tekenen van herstel

Page 8: Zeeuwse Gronden Nieuwe woonvorm met toekomst Jan van Blarikom Lezing Similes, 26 maart 2011.

Nieuwe visie op lange termijn noodzakelijk

• Herstel is een proces dat zich afspeelt over een termijn van 10, 20, 30 jaar

• Herstel is ook: leren leven met beperkingen.

• Bijdrage ‘behandeling’ aan herstel is zeer beperkt

Page 9: Zeeuwse Gronden Nieuwe woonvorm met toekomst Jan van Blarikom Lezing Similes, 26 maart 2011.

Wat bevordert het herstel

Mensen met een ernstige psychiatrische stoornis de tijd geven die nodig is!

De tijd die nodig is • Visie document Raad van

Bestuur Stichting Wonen en

Psychiatrie

Page 10: Zeeuwse Gronden Nieuwe woonvorm met toekomst Jan van Blarikom Lezing Similes, 26 maart 2011.

Herstel in de tijd(voorwaarden)

• Verblijf buiten het psychiatrisch ziekenhuis

• Zo zelfstandig mogelijk leven

• In sociaal verband

• Begrenzen van de stoornis

• Werk / zinvolle dagbesteding

Page 11: Zeeuwse Gronden Nieuwe woonvorm met toekomst Jan van Blarikom Lezing Similes, 26 maart 2011.

Zeeuwse Gronden

Page 12: Zeeuwse Gronden Nieuwe woonvorm met toekomst Jan van Blarikom Lezing Similes, 26 maart 2011.

Zeeuwse Gronden

• Samenwerking ouders en hulpverleners

• Voorziening voor mensen met een ernstige psychiatrische stoornis

• Die we de tijd willen geven die nodig is,

onder goede omstandigheden

Page 13: Zeeuwse Gronden Nieuwe woonvorm met toekomst Jan van Blarikom Lezing Similes, 26 maart 2011.

Nieuwe woonvorm(voorbeeld: Klaasenstraat Terneuzen)

Page 14: Zeeuwse Gronden Nieuwe woonvorm met toekomst Jan van Blarikom Lezing Similes, 26 maart 2011.

Kenmerken

• Iedere bewoner heeft eigen appartement

(Inclusief: eigen voordeur, huiskamer, slaapkamer, keuken, badkamer)

• Alle bewoners hebben toegang tot gemeenschappelijke ruimte (en evt. tuin) om elkaar te ontmoeten (samen koken, koffie drinken, tv kijken, spelletjes doen)

Page 15: Zeeuwse Gronden Nieuwe woonvorm met toekomst Jan van Blarikom Lezing Similes, 26 maart 2011.

Binnentuinnieuwbouw locatie Axel

Page 16: Zeeuwse Gronden Nieuwe woonvorm met toekomst Jan van Blarikom Lezing Similes, 26 maart 2011.

Autonomie en verbondenheid

• Door eigen appartement – kan de bewoner zo zelfstandig mogelijk wonen

• Door gemeenschappelijke ruimte, bestaat er de mogelijkheid tot ontmoeting en ontstaan er nieuwe sociale verbanden

Page 17: Zeeuwse Gronden Nieuwe woonvorm met toekomst Jan van Blarikom Lezing Similes, 26 maart 2011.

Samen op eigen benen staan

Page 18: Zeeuwse Gronden Nieuwe woonvorm met toekomst Jan van Blarikom Lezing Similes, 26 maart 2011.

Vrijheid en begrenzing

• Bewoners krijgen de mogelijkheid hun leven zo in te richten als bij hen past: het leven van de een speelt zich af om en nabij het appartement, een ander werkt buiten de deur.

• Begrenzing: waar de stoornis (wanen, hallucinaties) het leven van de bewoner dreigt over te nemen, worden medicijnen gegeven en zonodig wordt de verantwoordelijkheid (tijdelijk) overgenomen.

Page 19: Zeeuwse Gronden Nieuwe woonvorm met toekomst Jan van Blarikom Lezing Similes, 26 maart 2011.

Werk / zinvolle dagbesteding

• Bewoners worden gestimuleerd werk (of dagbesteding) naar hun eigen mogelijkheden op te pakken– Werken in en rond de woonvorm– Werken in beschermde setting

• Dagactiviteitencentrum• Klusdienst• Samenwerking zorgboerderij

– Aanstelling binnen Zeeuwse Gronden– Regulier werk

Page 20: Zeeuwse Gronden Nieuwe woonvorm met toekomst Jan van Blarikom Lezing Similes, 26 maart 2011.

Klusdienst

• Bewoners voeren allerlei klussen uit bij andere bewoners tegen bescheiden vergoeding. Uitgangspunt is meedoen: vakmensen en mensen met twee ‘linkerhanden’ – wie wil kan meedoen.

Page 21: Zeeuwse Gronden Nieuwe woonvorm met toekomst Jan van Blarikom Lezing Similes, 26 maart 2011.

Geïntegreerde zorg

• Wonen, behandelen, begeleiden, dagbesteding – vormen een eenheid binnen Zeeuwse Gronden

• Wat niet gescheiden is, kan niet gescheiden worden: dat geldt voor de mens en zijn aandoening; dat geldt voor de aangeboden zorg

Page 22: Zeeuwse Gronden Nieuwe woonvorm met toekomst Jan van Blarikom Lezing Similes, 26 maart 2011.

Financiering

• Zeeuwse Gronden wordt gefinancierd voor de volgende activiteiten

• Behandeling

• Begeleiding

• Wonen (verblijf)

• Dagbesteding

Page 23: Zeeuwse Gronden Nieuwe woonvorm met toekomst Jan van Blarikom Lezing Similes, 26 maart 2011.

Behandeling

• Behandeling wordt officieel omschreven als ‘op genezing gerichte zorg.’

• De financiering van deze zorg is ondergebracht bij ‘zorgverzekeraars’.

• Iedere inwoner van Nederland kiest eigen zorgverzekeraar. Behandeling wordt via instantie / arts gedeclareerd.

Page 24: Zeeuwse Gronden Nieuwe woonvorm met toekomst Jan van Blarikom Lezing Similes, 26 maart 2011.

Declaratie behandeling

• DBC “Diagnose Behandel Combinatie”- Op grond van diagnose ontvangt cliënt

behandeling:- Psychiater (medicijnen)- Psycholoog- Sociaal psychiatrisch verpleegkundige- Verpleegkundige

- Verrichtingen worden gedeclareerd in DBC

Page 25: Zeeuwse Gronden Nieuwe woonvorm met toekomst Jan van Blarikom Lezing Similes, 26 maart 2011.

Declaratie begeleiding

• Dagelijkse begeleiding is de belangrijkste activiteit van Zeeuwse Gronden

• De begeleiding wordt betaald vanuit de AWBZ = Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

• Dit is een ‘oude wet’ – ingesteld door de Staat om onverzekerbare kosten, zoals opname bij langdurige psychiatrische ziekten te betalen

Page 26: Zeeuwse Gronden Nieuwe woonvorm met toekomst Jan van Blarikom Lezing Similes, 26 maart 2011.

Van bed (intramuraal) naarbegeleiding (extramuraal)

• Het overheidsbeleid is ‘bedden’ in het psychiatrisch ziekenhuis om te zetten naar begeleiding op woonplekken buiten het psychiatrisch ziekenhuis

• Bewoners Zeeuwse Gronden krijgen 7 tot 15 uur begeleiding in de week, dit wordt betaald vanuit de AWBZ.

Page 27: Zeeuwse Gronden Nieuwe woonvorm met toekomst Jan van Blarikom Lezing Similes, 26 maart 2011.

Twee vormen financieringAWBZ begeleiding

• Een bewoner huurt zelf een appartement (inkomen / uitkering meestal via sociale dienst)– Extramurale begeleiding op indicatie

• Een bewoner krijgt verblijfplaats toegewezen – Zeeuwse Gronden stelt appartement met begeleiding tot de beschikking

Page 28: Zeeuwse Gronden Nieuwe woonvorm met toekomst Jan van Blarikom Lezing Similes, 26 maart 2011.

Nadere uitwerking

• In de ‘woonclusters’ zijn beide constructies aanwezig:

• Bewoner huurt zelf appartement gekoppeld aan ‘zorgcontract’

• Bewoner krijgt verblijfplaats toegewezen

• Qua wonen geen verschil – zorg aan bewoners met verblijfplaats is intensiever

Page 29: Zeeuwse Gronden Nieuwe woonvorm met toekomst Jan van Blarikom Lezing Similes, 26 maart 2011.

Dagbesteding

• Deze activiteit wordt vergoed door

– Zorgverzekeraar (gericht op genezing)– AWBZ – structurele dagbesteding– Gemeente (WMO) – maatschappelijke

(re)integratie

Page 30: Zeeuwse Gronden Nieuwe woonvorm met toekomst Jan van Blarikom Lezing Similes, 26 maart 2011.

Conclusie financiering

• Financiering vanuit verschillende bronnen- overheidsbeleid gericht op

verscheidenheid, zorgverzekering, AWBZ en gemeentes

– Zeeuwse Gronden gericht op eenheid, verschillende financieringstromen moeten voor de bewoner één geïntegreerde vorm van zorg opleveren

Page 31: Zeeuwse Gronden Nieuwe woonvorm met toekomst Jan van Blarikom Lezing Similes, 26 maart 2011.

• Zeeuwse Gronden

• Onafhankelijke GGZ instelling

• Psychiaters, psychologen, verpleegkundigen en (woon)begeleiders in dienst van Zeeuwse Gronden

• Zorg – op geïntegreerde wijze aangeboden aan bewoners

Page 32: Zeeuwse Gronden Nieuwe woonvorm met toekomst Jan van Blarikom Lezing Similes, 26 maart 2011.

www.zeeuwse-gronden.nl