Download - UNIVERSITEIT GENT · PDF file 1.2.3 Transcendente meditatie In het eerder genoemde onderscheid tussen open monitoring (‚mindfulness’) of het focussen van de aandacht, valt transcendente

Paypal

Please donate to us. Your money will make a difference - improve the quality of our file sharing community to help more people.