Download - Stichting Klimkoord...Strategisch manager -Aanbestedingen en contracten / bewaking betalingen / foutfacturen / accountantsverklaringen Zorgcoördinator Chantal Hos (06-38021557) en

Transcript
Page 1: Stichting Klimkoord...Strategisch manager -Aanbestedingen en contracten / bewaking betalingen / foutfacturen / accountantsverklaringen Zorgcoördinator Chantal Hos (06-38021557) en

Stichting

KlimkoordSamen sterk voor ADHD en autismezorg

Page 2: Stichting Klimkoord...Strategisch manager -Aanbestedingen en contracten / bewaking betalingen / foutfacturen / accountantsverklaringen Zorgcoördinator Chantal Hos (06-38021557) en

Welkom

Klimkoord (missie, visie en groei)

Terugblik via “kijkje achter de schermen!”

Korte pauze

AVG

Blik vooruit

Netwerken met een hapje en drankje

Agenda

Page 3: Stichting Klimkoord...Strategisch manager -Aanbestedingen en contracten / bewaking betalingen / foutfacturen / accountantsverklaringen Zorgcoördinator Chantal Hos (06-38021557) en

Waar staat Klimkoord voor?

K inderen en volwassenen die bijzonder zijn

l eren van elkaar

i nnoveren met elkaar

m atch zorgverleners die hun begrijpen

k leinschalige zorg

o ntwikkeling innovatieve hulpmiddelen

o ntmoetingen en educatie

r aadgeving en advisering

d aadkrachtig en dienstverlenend

Page 4: Stichting Klimkoord...Strategisch manager -Aanbestedingen en contracten / bewaking betalingen / foutfacturen / accountantsverklaringen Zorgcoördinator Chantal Hos (06-38021557) en

De doelgroep

Alle personen van 0-65 jaar met een vorm van

ADD, ADHD, Autisme of aanverwante stoornis,

met een normaal tot hoog functionerend niveau

en hun naaste omgeving.

Personen die zorg op maat nodig hebben!

Page 5: Stichting Klimkoord...Strategisch manager -Aanbestedingen en contracten / bewaking betalingen / foutfacturen / accountantsverklaringen Zorgcoördinator Chantal Hos (06-38021557) en

Zelfde zorg in huis

Snel informatiebeschikbaar

Kennisdeling en samenwerking, de sleutel voorsucces

Snel zorgdichtbij Kennis Centrum

Focus op verbeteringzorg

Verminderdecomplexiteit enkosten.

1 1 2+=

Doelgerichte zorgplannen

Procesgericht

Meetbaar en

transparant

Innovaties in samenwerking

met zorgverleners

Missie Klimkoord in beeld

Page 6: Stichting Klimkoord...Strategisch manager -Aanbestedingen en contracten / bewaking betalingen / foutfacturen / accountantsverklaringen Zorgcoördinator Chantal Hos (06-38021557) en

Zorg - onze diensten

Diagnostiek

Psycho-educatie en behandeling

GGZ traject - kort/middel/intensief

Begeleiding individueel

Begeleiding groep

Zaterdagopvang

Logeeropvang

Page 7: Stichting Klimkoord...Strategisch manager -Aanbestedingen en contracten / bewaking betalingen / foutfacturen / accountantsverklaringen Zorgcoördinator Chantal Hos (06-38021557) en

Kennisdeling

In 2019 meer SKJ geregistreerde bijscholingen!

Netwerkbijeenkomsten voor aangesloten zorgverleners

Intervisiegroepen worden ondersteund

Thema bijeenkomsten

Symposia via RIAN

Page 8: Stichting Klimkoord...Strategisch manager -Aanbestedingen en contracten / bewaking betalingen / foutfacturen / accountantsverklaringen Zorgcoördinator Chantal Hos (06-38021557) en

We groeien nog steeds!

354 klanten

90 aangesloten zorgverleners

791 relaties

6 regio’s met 32 gemeenten

Page 9: Stichting Klimkoord...Strategisch manager -Aanbestedingen en contracten / bewaking betalingen / foutfacturen / accountantsverklaringen Zorgcoördinator Chantal Hos (06-38021557) en

De servicedeskhet zorgproces in beeld…

Page 10: Stichting Klimkoord...Strategisch manager -Aanbestedingen en contracten / bewaking betalingen / foutfacturen / accountantsverklaringen Zorgcoördinator Chantal Hos (06-38021557) en

Paula Zandstra

Chantal Hos (Zorgcoördinator locatie Sassenheim)

Henrike Spoelman(Zorgcoördinator locatie Westland)

Jacqueline Erkemeij – Lochtenbergh

(Zorgadministratie)

Astrid van der Knaap

(Financiële administratie

en P&O administratie)

WilmarVoois (CAK en rapportages)

Carola de Goede

(Zorgadministratie

P&O administratie)

Page 11: Stichting Klimkoord...Strategisch manager -Aanbestedingen en contracten / bewaking betalingen / foutfacturen / accountantsverklaringen Zorgcoördinator Chantal Hos (06-38021557) en

Strategisch manager - Aanbestedingen en contracten / bewaking betalingen / foutfacturen / accountantsverklaringen

Zorgcoördinator Chantal Hos (06-38021557) en Henrike Spoelman (06-40904143)

Alle vragen m.b.t. zorgdossier, beschikkingen en berichtenverkeer etc.

[email protected]

of voor overige vragen…

[email protected]

Zorgadministratie

Financiële en medewerkers administratie

Facturatie proces van zowel ZZP als naar gemeenten.

Alle vragen m.b.t. uren boeken tot facturatie…

[email protected]

CAK bijdragen en rapportages intern en extern

Proces van A - Z

Page 12: Stichting Klimkoord...Strategisch manager -Aanbestedingen en contracten / bewaking betalingen / foutfacturen / accountantsverklaringen Zorgcoördinator Chantal Hos (06-38021557) en

H10 jeugdhulp voor de gemeentes Den Haag, Delft, Midden-Delfland,

Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten,

Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

H4 WMO voor de gemeenten Delft, Midden Delfland, Rijswijk en

Westland.

H6 WMO voor de gemeenten Lansingerland, Zoetermeer,

Pijnacker - Nootdorp, Voorschoten, Leidschendam - Voorburg en

Wassenaar.

Locatie ‘s-Gravenzande

Henrike / Jacqueline / Astrid / Wilmar

Lansingerland jeugdhulp voor Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk en

Bergschenhoek.

Page 13: Stichting Klimkoord...Strategisch manager -Aanbestedingen en contracten / bewaking betalingen / foutfacturen / accountantsverklaringen Zorgcoördinator Chantal Hos (06-38021557) en

Holland Rijnland jeugdhulp voor de gemeenten Hillegom, Katwijk,

Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout,

Oegstgeest, Teylingen en Zoeterwoude.

ISD Bollenstreek WMO voor de gemeenten Hillegom, Lisse,

Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen en Katwijk.

Locatie Sassenheim

Chantal en Carola

Page 14: Stichting Klimkoord...Strategisch manager -Aanbestedingen en contracten / bewaking betalingen / foutfacturen / accountantsverklaringen Zorgcoördinator Chantal Hos (06-38021557) en

Rapportages

• Dashboard bestuur

• Rapportages per zorgproces

• Audit rapportages

• Productie rapportage per gemeente

• CAK rapportage

• Doorlooptijd per klant per product type

• Financiële rapportages

• Accountantsverklaringen

Page 15: Stichting Klimkoord...Strategisch manager -Aanbestedingen en contracten / bewaking betalingen / foutfacturen / accountantsverklaringen Zorgcoördinator Chantal Hos (06-38021557) en

Wat is het streven?

Page 16: Stichting Klimkoord...Strategisch manager -Aanbestedingen en contracten / bewaking betalingen / foutfacturen / accountantsverklaringen Zorgcoördinator Chantal Hos (06-38021557) en

Wederzijdse verwachtingen…

Wat kunnen jullie van ons verwachten?

• Afspraken en overlegmomenten met de gemeenten

• Coördinatie van zorg met alle betrokken partijen

• Cliënt administratie van informatie aanvraag tot verwerkingen van

beschikkingen tot aan monitoring van de zorglevering

Wat zijn onze verwachtingen om aan alle voorwaarden voor een goede

zorgadministratie te voldoen?

• Het aanleveren van ondertekende doelenplannen, tussentijdse evaluatie

en een eindevaluatie.

• Tijdige presentieboekingen en aanleveren van de facturen

voor 10e van de maand!

Page 17: Stichting Klimkoord...Strategisch manager -Aanbestedingen en contracten / bewaking betalingen / foutfacturen / accountantsverklaringen Zorgcoördinator Chantal Hos (06-38021557) en

Ervaringsdeskundige inzet

Page 18: Stichting Klimkoord...Strategisch manager -Aanbestedingen en contracten / bewaking betalingen / foutfacturen / accountantsverklaringen Zorgcoördinator Chantal Hos (06-38021557) en
Page 19: Stichting Klimkoord...Strategisch manager -Aanbestedingen en contracten / bewaking betalingen / foutfacturen / accountantsverklaringen Zorgcoördinator Chantal Hos (06-38021557) en
Page 20: Stichting Klimkoord...Strategisch manager -Aanbestedingen en contracten / bewaking betalingen / foutfacturen / accountantsverklaringen Zorgcoördinator Chantal Hos (06-38021557) en
Page 21: Stichting Klimkoord...Strategisch manager -Aanbestedingen en contracten / bewaking betalingen / foutfacturen / accountantsverklaringen Zorgcoördinator Chantal Hos (06-38021557) en

Begin of einde van het schooljaar 26

Verandering in de levensomstandigheden 25

Verandering in de persoonlijke gewoonten 24

Conflicten met de werkgever 23

Verandering in werktijden of

arbeidsvoorwaarden20

Verhuizing of verandering van school 20

Verandering in vrijetijdsbesteding 19

Verandering in sociale contacten 18

Geldlening 17

Verandering van de slaapgewoonten 15

Verandering van het aantal

familiebijeenkomsten15

Verandering van eetgewoonten 15

Vakanties, feestdagen 13

Kleine wetsovertredingen 11

Page 22: Stichting Klimkoord...Strategisch manager -Aanbestedingen en contracten / bewaking betalingen / foutfacturen / accountantsverklaringen Zorgcoördinator Chantal Hos (06-38021557) en

Wat heb ik zoal gedaan en/of waar kun je

mijn ervaringsdeskundigheid voor inzetten?

1 op 1 gesprekken met prospect cliënten

Gesprekken met de auditor van Klimkoord

Gesprekken met docenten of andere betrokkenen op o.a. scholen /

werkvloer

Gesprekken met gemeenten en/of SKT

Je ondersteunen tijdens een workshop / training (2 keer al met

Hélène)

“Praatje” houden voor basisschool leerlingen (met onze kleine grote

man)

Innovaria van de afgelopen 2 jaar

Thema bijeenkomsten

Symposia

Deelnemen aan de Ouder Contact Avonden

Page 23: Stichting Klimkoord...Strategisch manager -Aanbestedingen en contracten / bewaking betalingen / foutfacturen / accountantsverklaringen Zorgcoördinator Chantal Hos (06-38021557) en
Page 24: Stichting Klimkoord...Strategisch manager -Aanbestedingen en contracten / bewaking betalingen / foutfacturen / accountantsverklaringen Zorgcoördinator Chantal Hos (06-38021557) en

10 minuten pauze…

Page 25: Stichting Klimkoord...Strategisch manager -Aanbestedingen en contracten / bewaking betalingen / foutfacturen / accountantsverklaringen Zorgcoördinator Chantal Hos (06-38021557) en

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Stand van zaken invoering AVG regels

Page 26: Stichting Klimkoord...Strategisch manager -Aanbestedingen en contracten / bewaking betalingen / foutfacturen / accountantsverklaringen Zorgcoördinator Chantal Hos (06-38021557) en

Blik vooruit Meer gemeenten met resultaatbekostiging

Veel verschillen per gemeente ook in administratieprotocol/

berichtenverkeer

ZorgMail introductie

Meer verantwoording en rapportages

Veel wetswijzigingen

Nieuwe tarieven per gemeente

Wijzigingen in opleidingseisen

Page 27: Stichting Klimkoord...Strategisch manager -Aanbestedingen en contracten / bewaking betalingen / foutfacturen / accountantsverklaringen Zorgcoördinator Chantal Hos (06-38021557) en

Cliëntenraad

Page 28: Stichting Klimkoord...Strategisch manager -Aanbestedingen en contracten / bewaking betalingen / foutfacturen / accountantsverklaringen Zorgcoördinator Chantal Hos (06-38021557) en

Beleid en Kwaliteit

Continue verbeteringen, bestuurs- en RvT overleggen

Interne en externe Audits Kwaliteitskeurmerk ISO9001

Wetgeving bijhouden

SKJ registraties, opleidingen, verbinden ZZP’ers

Bijhouden zorgprocessen en toewijzingen

Gesprekken met gemeenten en accounthouders

Kwaliteit in zorgprocessen, zorgplannen en coördinatie

Kwaliteit van de zorg borgen!

Page 29: Stichting Klimkoord...Strategisch manager -Aanbestedingen en contracten / bewaking betalingen / foutfacturen / accountantsverklaringen Zorgcoördinator Chantal Hos (06-38021557) en

Kwaliteit van zorg

Er is een aparte functie zorgcoördinatie gestart

Vaker samen met de JGT consulent bij een intake

Eenduidige zorgplannen, verbeterde sjablonen

Sturing op tijdigheid evaluaties gestart

Bewaking overproductie en stilstand

Interne nieuwsbrieven zorgverleners vaker ingezet

Multidisciplinair team gestart

Maatwerk en elkaar kunnen vinden gaat steeds beter!

Page 30: Stichting Klimkoord...Strategisch manager -Aanbestedingen en contracten / bewaking betalingen / foutfacturen / accountantsverklaringen Zorgcoördinator Chantal Hos (06-38021557) en

Kwaliteit van zorg

Inzet op uitbreiding met ook medicatie-advies

en behandelingen

Ook samenwerking met andere zorgpartijen

die niet ZZP zijn

Trainingen en opleidingen van de zorgverleners

Meer gericht op maatschappelijk resultaat!

Page 31: Stichting Klimkoord...Strategisch manager -Aanbestedingen en contracten / bewaking betalingen / foutfacturen / accountantsverklaringen Zorgcoördinator Chantal Hos (06-38021557) en

Organisatie van de zorg

Planning

Zorg

LogerenBegeleidingSport

Vrijwilligers

zorgcoördinatoren

Uitvoering

door ZZP’ers

Page 32: Stichting Klimkoord...Strategisch manager -Aanbestedingen en contracten / bewaking betalingen / foutfacturen / accountantsverklaringen Zorgcoördinator Chantal Hos (06-38021557) en

Professionalisatie

Veel organisatorische druk

Meer eisen van verschillende gemeenten

Verhoging kosten en regeldruk

Capaciteit nodig

Samenwerking met andere zorgpartijen

Een stevige en solide organisatie met

een bestuur, raad van toezicht, personeel en

een directeur!

Page 33: Stichting Klimkoord...Strategisch manager -Aanbestedingen en contracten / bewaking betalingen / foutfacturen / accountantsverklaringen Zorgcoördinator Chantal Hos (06-38021557) en

Samen staan we sterk

Vol passie en liefde voor de doelgroep

Samenwerken en elkaar versterken

Groei en bloei!

Page 34: Stichting Klimkoord...Strategisch manager -Aanbestedingen en contracten / bewaking betalingen / foutfacturen / accountantsverklaringen Zorgcoördinator Chantal Hos (06-38021557) en
Page 35: Stichting Klimkoord...Strategisch manager -Aanbestedingen en contracten / bewaking betalingen / foutfacturen / accountantsverklaringen Zorgcoördinator Chantal Hos (06-38021557) en