Download - Pres. Min. v. Just. 2016 Kenniskaarten

Transcript

Title

Kenniskaarten geven grip op kennisArjen van Maaren

Instandhouding Constructies en Onderhoud

Rijkswaterstaatnr.Kenniskaarten geven grip op kennis

RWS BedrijfsinformatieRijkswaterstaat

Rijkswaterstaatnr.Kenniskaarten geven grip op kennis

RWS BedrijfsinformatieDe netwerken die Rijkswaterstaat beheert

Rijkswaterstaatnr.Kenniskaarten geven grip op kennis

RWS BedrijfsinformatieKenniskaartenWat zijn dat?Waarom zijn deze gemaakt?Hoe zijn deze gemaakt?Hoe zien ze er uit? Wat kan je er mee?Vragen / discussie

Rijkswaterstaatnr.Kenniskaarten geven grip op kennis

RWS BedrijfsinformatieWat zijn dat?Inventarisatie van kennis:KwaliteitKwantiteitBeschikbaarheid voor delen: tacit, impliciet of explicietToekomstgericht (IST - SOLL)

Specifiek voor een bepaald kennisgebied / taak:Opstellen en beheren van P-IHPs (Prestatiegestuurde Instand-Houdings-Plannen)Alleen eigen personeel (geen inhuur / uitbesteding)Per district of regionale dienst apart

Rijkswaterstaatnr.Kenniskaarten geven grip op kennis

RWS BedrijfsinformatieKennis: tacit, impliciet of explicietTacitniet gedeelde kennisvoorbeeld: RWS kennis van risicoanalyses t.b.v. onderhoud aan stormvloedkeringenImplicietdeels gedeelde kennisvoorbeeld: deze bijeenkomstExplicietvrij gedeelde kennisvoorbeeld: deze presentatie, gepubliceerd op de internet site van RWS

Rijkswaterstaatnr.Kenniskaarten geven grip op kennis

RWS Bedrijfsinformatie

Prestatiegestuurde Instand-Houdings-Plannen

Rijkswaterstaatnr.Kenniskaarten geven grip op kennis

RWS BedrijfsinformatieWaarom zijn deze gemaakt?Gevolg reorganisatie en inkrimping in 2015: kennis versnipperd en niet altijd efficint en effectief ingezetVergrijzingOpdracht van Bestuur RWS: strategische HRM plannenSamenwerking tussen districten en landelijke diensten noodzakelijk om kennisleemtes op te vullen waar mogelijkUniformering van werkprocessenP-IHPs nieuwe werkmethode waar weinig / bij weinigen ervaring mee is

Rijkswaterstaatnr.Kenniskaarten geven grip op kennis

RWS BedrijfsinformatieHoe zijn deze gemaakt?Gesprekken met senior adviseurs en afdelingshoofden van districtenInvullen tabellenMarkeren opvallende leemtes en andere knelpuntenSignaleren van kansen voor samenwerking / kennisuitwisselingAanbevelingen voor implementatie van kennisstrategie

Rijkswaterstaatnr.Kenniskaarten geven grip op kennis

RWS BedrijfsinformatieHoe zien ze er uit?

Rijkswaterstaatnr.Kenniskaarten geven grip op kennis

RWS Bedrijfsinformatie

TECHNISCHE KENNISSTATUS PIHPTACITIM PLICIETEXPLI CIETTOELICHTING (& ACTIES)1Heb je de kennis beschikbaar voor een goede objectomschrijving per complex? (Welke?)Centraal niet makkelijk te vinden. Veel op verschillende schijven(Z).Primaire complexen rond- zie Risicomodel (N)2Is er grip op de functiekennis van de geselecteerde complexen?Niet alle functiekennis per geselecteerd complex(N)3 Is de kennis er ivm de functieeisen van het complex?4Heb je de kennis voor goede decompositie per object conform de norm? (Norm bekend?)5Begrijp je de theoretische kennis achter RCM? Weet je wat het betekent?Beschikbaarheid van RCM-licenties is een aandachtspunt(Z) 2e man beschikbaar(N)6Beschik je over de technische specialisten met kennis van de objecten?7Beschik je over machinekennis, richtlijnen, kaders en arboveiligheid RGO-gerelateerd? Eigenaarschap is niet duidelijk(N)8Is er kennis van reserveonderdelen, hersteltijden voor storingen?9Weet je welke OMS- info onderdelen er nodig zijn om PIHP te vullen?Vloeiend proces. Maar inkoop en AM kunnen beter aansluiten (N)10Alle info/kennis beschikbaar om met PIHP te starten?Genventariseerd en beoordeeld door opdrachtnemer11Beschik je al kennis over bepaalde (P)IHP-types? (e.g. DISK, DISK-MIOK, VP-nat, )12Wordt het verband herkend/vastgelegd tussen onderhoud en prestaties van de NWS?

Rijkswaterstaatnr.Kenniskaarten geven grip op kennis

RWS Bedrijfsinformatie

Rijkswaterstaatnr.Kenniskaarten geven grip op kennis

RWS Bedrijfsinformatie

Rijkswaterstaatnr.Kenniskaarten geven grip op kennis

RWS BedrijfsinformatieWat kan je er mee?Hulpmiddel bij:(strategische) HRM-plannenOpleidingenRKW-afsprakenLandelijk beleid en ondersteuning

Grafisch overzicht van de kennissituatie Management rapportage

ToepassingsgebiedSpecifieke taken, waarvoor specialistische en schaarse kennis nodig is die niet vanzelf gedeeld wordt of kan worden

Rijkswaterstaatnr.Kenniskaarten geven grip op kennis

RWS BedrijfsinformatieVragen

Rijkswaterstaatnr.Kenniskaarten geven grip op kennis

RWS Bedrijfsinformatie