Download - ICT Benchmark BVE 2010

Transcript
Page 1: ICT Benchmark BVE 2010

ICT Benchmark BVE 2010

Jeroen Westerik (M&I/Partners)17 september 2010

Page 2: ICT Benchmark BVE 2010

Inhoud

ICT Benchmark BVE- Methode- Proces

Samenvatting voorlopige resultatenConclusies

Page 3: ICT Benchmark BVE 2010

Wat is de ICT Benchmark

Page 4: ICT Benchmark BVE 2010

Het benchmarkproces/de planning

Voor-bereiding

WervingData

VerzamelingValidatie Rapportage Verdieping

Jan MrtMei

MeiJuni

JulAug

SeptOkt

JanFeb

Page 5: ICT Benchmark BVE 2010

Wie doen er dit jaar mee?

1. ROC Aventus

2. Leeuwenborgh Opleidingen

3. ROC van Amsterdam

4. ROC Leiden

5. Clusius College

6. Aeres Onderwijsgroep

7. Onderwijsgroep Tilburg

8. ROC Flevoland

9. ROC de Leijgraaf

10. ROC Midden Nederland

11. Deltion College

12. Graafschap College

Page 6: ICT Benchmark BVE 2010

Een voorbehoud

� Wij zijn nog niet klaar� Dus ik vertel een aantal voorlopige bevindingen

� Er komen nog aanpassingen op cijfers

� Er komt nog een verdiepingsbijeenkomst

Page 7: ICT Benchmark BVE 2010

Observaties

Proces is goed verlopen� Verzamelen van gegevens liep vrij goed� Planning goed nageleefd� Eerste kringbijeenkomst gisteren

Resultaten op hoofdlijnen� Wij zijn tevreden (en de deelnemers ook)� Hoofdlijnen/branchebeeld overeenkomstig met vorig jaar� Het meest sprekende kengetal voor de branche nog niet

gevonden� Daarom net als vorig jaar vijf centrale kengetallen gehanteerd� Trends nog niet echt aan te geven� Maar we hebben ook een grotere deelnemergroep

Page 8: ICT Benchmark BVE 2010

Observaties

Schaalvoordelen� Dit jaar lijkt duidelijker dat grotere instellingen een

schaalvoordeel hebben ten opzichte van de kleinere instelling

Samenstelling IT kosten� Werkplek en personeel 60% - 65%� Stevige variatie in de kostencomponenten

Software kosten� Beter beeld van de verdeling tussen de softwaresoorten� Maar ook hier grote variaties� Educatieve software blijkt ook dit jaar lastig te duiden

Volwassenheid� Grote onderlinge afwijkingen� Vraagt om verdieping?

Page 9: ICT Benchmark BVE 2010

Een paar voorlopige kengetallen

• kosten per ICT werkplek circa 1500 euro

• ICT kosten per deelnemer circa 400 euro

• ICT als percentage van de begroting circa 6%

Page 10: ICT Benchmark BVE 2010

Branche vorig jaar

24%

14%

8%

6%7%

41%

0%

1. Werkplek

2. Software

3. Datacomm

4. Servers

5. Spraak

6. Personeel

7. Faciliteiten

Page 11: ICT Benchmark BVE 2010

Verdeling kosten per instelling2010

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

A B C D E F G H I J K L

7. Faciliteiten

6. Personeel

5. Spraak

4. Servers

3. Datacomm

2. Software

1. Werkplek

Page 12: ICT Benchmark BVE 2010

Kosten ICT werkplek 2010

€ -

€ 500,00

€ 1.000,00

€ 1.500,00

€ 2.000,00

€ 2.500,00

A B C D E F G H I J K L

7. Faciliteiten

6. Personeel

5. Spraak

4. Servers

3. Datacomm

2. Software

1. Werkplek

Page 13: ICT Benchmark BVE 2010

Percentage van begroting 2010

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

10,00%

A B C D E F G H I J K L

7. Faciliteiten

6. Personeel

5. Spraak

4. Servers

3. Datacomm

2. Software

1. Werkplek

Page 14: ICT Benchmark BVE 2010

Software

0%

20%

40%

60%

80%

100%

A B C D E F G H I J K L

Generieke applicaties

Bedrijfsvoeringsapplicaties

Onderwijsapplicaties

Onderwijsondersteunende applicaties

Page 15: ICT Benchmark BVE 2010

Volwassenheid

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

ICT management en planning

Gebruik van Service Levels (SLA's) naar eindgebruikers

Leverancierbeheer

ICT performance en capaciteitmanagement

Beschikbaarheid van ICT

Beveiliging

Identificatie en allocatie van kosten

Educatie en training van eindgebruikers

Hulp voor eindgebruikers (helpdesk)

Configuratiebeheer

Incident- en probleembeheer

Wijzigingsbeheer (change management)

Gegevensbeheer (kwaliteit van data)

Veiligheidsbeheer en risicobeperking

Professionalisering werkprocedures

Beheersbaarheid van werkzaamheden en projectmanagement

Evaluatie van effectiviteit

Architectuur

Projectmatig werken

Governance

Compliance

Operationele planning

Werking

Opzet en bestaan

Page 16: ICT Benchmark BVE 2010

Volwassenheid

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

A B C D E F G H I J K L

Opzet/bestaan

Werking

Page 17: ICT Benchmark BVE 2010

Niveau dienstverlening 2010

0

1

2

3

4dekkingsgraad wireless

laptops voor studenten

IP-telefonie

studentenadministratieingericht als basisregister

medewerkersdministratieingericht als basisregister

ICT-afdeling adviseertonderwijsunits

gebruik electronischeleeromgeving

Page 18: ICT Benchmark BVE 2010

Conclusie

• ICT Benchmark BVE geeft representatieveafspiegeling van de branche

• Basis kengetallen ontwikkeling volgen• In staat om individuele scholen te positioneren• In staat om verdieping aan te brengen in oorzaak• Een goed begin met een kwalitatieve vergelijking

• Het doel voor de verdieping en volgend jaar: eenambitieniveau voor de branche neer te zetten en de ontwikkeling te volgen

Page 19: ICT Benchmark BVE 2010

Voor meer informatie

M&I/Partners 033 – 4 220 220www.mxi.nl/ictbenchmarkbve/[email protected]

Als je wil dat wij contact opnemen laat dan even je visitekaartje achter