Vragenlijst benchmark MRMS 2013

Click here to load reader

 • date post

  09-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Minder Regels, Meer Service Vragenlijst benchmark MRMS 2013

Transcript of Vragenlijst benchmark MRMS 2013

 • Vragenlijst Benchmark Minder Regels Meer Service 2013

  1

  Benchmark Minder Regels Meer Service 2013 Deloitte | PON

  Geachte heer / mevrouw,

  Welkom bij de Benchmark Minder Regels Meer Service (MRMS) 2013. D Benchmark vn en vr

  gemeenten waarbij zij worden vergeleken op het gebied van Regeldruk, Vergunningen, Toezicht en

  Dienstverlening.

  Opzet Benchmark MRMS, visie op Dienstverlening 2020 centraal

  Evenals vorig jaar staat de weg naar 'Dienstverlening 2020' centraal in de Benchmark MRMS. Het

  visiedocument van de VNG Dienstverlening draait om mensen vormt hiervoor een voorname bron

  van input. Met behulp van de vragenlijst krijgt u dus niet alleen inzicht in hoe uw gemeente het doet

  ten opzichte van andere gemeenten, maar ook waar u staat ten opzichte van de in het visiedocument

  van de VNG geschetste stip op de horizon.

  De visie 'Dienstverlening 2020' is vertaald naar vier kwadranten:

  1. Snel &Zeker

  2. Regelarm

  3. Duurzaam

  4. Transparant

  Ieder kwadrant bestaat uit een aantal specifieke onderdelen, zie de illustratie in onderstaand figuur.

  De vier kwadranten en de bijhorende specifieke onderdelen vormen de structuur van de vragenlijst

  van de Benchmark MRMS 2013.

 • Vragenlijst Benchmark Minder Regels Meer Service 2013

  2

  Deelname kost weinig tijd en energie

  De vragenlijst is zo opgezet dat deze door een medewerker die verantwoordelijk is voor de verbetering

  van dienstverlening en vermindering van regeldruk geheel zelfstandig kan worden ingevuld. Het

  invullen van de vragenlijst kost u ongeveer 45 - 60 minuten.

  Wat levert deelname u op?

  Nadat u de vragen heeft ingevuld ontvangt u van ons binnen enkele weken een beknopte rapportage

  met uw score ten opzichte van de visie Dienstverlening 2020 en aanbevelingen op welke wijze u

  deze score zou kunnen verbeteren. Daarnaast ontvangt u na afloop van de benchmarkronde het

  benchmarkrapport waarin de resultaten van alle deelnemende gemeenten met elkaar worden

  vergeleken. Tot slot worden in het najaar n of meerdere leerbijeenkomsten georganiseerd waarin

  de resultaten van alle gemeenten worden gepresenteerd en best practices worden uitgewisseld. Over

  de exacte invulling van deze leerbijeenkomsten wordt u later dit jaar genformeerd.

  Wat kost het u?

  Deelname is net als voorgaande jaren kosteloos. Er zijn geen kosten verbonden aan de rapportages,

  noch aan deelname aan de leerbijeenkomsten

  Aanvullende informatie over het invullen van de vragenlijst

  Uitleg teksten/begrippen

  Waar nodig zijn begrippen toegelicht door middel van een tekstballon. De toelichting verschijnt

  wanneer u met de cursor boven de betreffende tekst zweeft.

  Samenwerkingsverbanden met andere gemeenten

  In het geval van een product of dienst in een samenwerkingsverband wordt uitgevoerd kan de

  werkwijze van het samenwerkingverband als uitgangspunt worden genomen voor het invullen van de

  vraag. Wanneer u een aanvullende toelichting wilt geven bij een bepaalde vraag is hiervoor ruimte

  gereserveerd aan het eind van de vragenlijst.

  Tussentijds afbreken van de vragenlijst

  Het is mogelijk de vragenlijst tussentijds af te breken met behulp van het kruisje rechtsboven in uw

  scherm. Uw antwoorden tot en met de vraag voorafgaand aan de vraag die u op uw scherm ziet, zijn

  opgeslagen. Als u later opnieuw in de vragenlijst inlogt met de link uit deze e-mail, komt u terug op de

  pagina waar u geindigd bent.

  Problemen met het invullen van de vragenlijst

  Indien u problemen heeft met het openen van de vragenlijst kunt u contact opnemen met Karin du

  Long of Eva Stultjens van het PON via (013) 535 15 35 of [email protected] Voor inhoudelijke

  vragen kunt u contact opnemen met Jolanda Volkerink-Kanis via (06) 12 01 07 31 of

  [email protected]

  Wij wensen u veel succes met het invullen van de vragenlijst. Indien u nog vragen of opmerkingen

  heeft over de Benchmark MRMS, neemt u dan gerust contact met ons op.

  Wij zijn te bereiken via:

  Telefoonnummer (06) 12 01 07 31

  E-mailadres [email protected]

 • Vragenlijst Benchmark Minder Regels Meer Service 2013

  3

  1 Welke van de genoemde top 10 van producten voor burgers kunnen binnen uw gemeente direct online worden aangevraagd?

  U kunt meer dan n antwoord aanvinken.

  Uittreksel Burgerlijke Stand Aangifte Huwelijk Bijstandsuitkering WMO: Huishoudelijke hulp WMO: Woonvoorzieningen

  gehandicapten en ouderen

  Verklaring omtrent Gedrag

  Evenementenvergunning (klein en/of melding) Bezwaar Waardering Onroerende Zaken (WOZ) Omgevingsvergunning Bouw Omgevingsvergunning Sloop Alle genoemde producten

  2 Welke van de genoemde top 10 producten voor ondernemers kunnen binnen uw gemeente direct online worden aangevraagd?

  U kunt meer dan n antwoord aanvinken.

  Drank- en Horecavergunning Gebruiksvergunning Parkeervergunning Marktvergunning Evenementenvergunning (groot) Reclame vergunning

  Indienen bezwaarschrift Terrasvergunning Ontheffing Winkeltijdenwet Nacht- en ochtendontheffing horeca Alle genoemde producten

  Visie Dienstverlening 2020

  Snel & Zeker > Tijd en plaats onafhankelijk In 2020 regelen burgers, ondernemers en instellingen hun zaken snel en zeker bij de gemeente.

  Burgers, ondernemers en instellingen kunnen via alle kanalen (digitaal, balie en telefoon) bij de

  gemeente terecht, zodat mensen kunnen kiezen wat bij hen past. Ongeacht het kanaal krijgt men

  het goede antwoord. Dit gebeurt in 80% van de gevallen zonder doorverwijzing. Burgers,

  ondernemers en instellingen ontvangen informatie en diensten op maat en kunnen de status van

  hun aanvraag (bijvoorbeeld een subsidieaanvraag) online volgen. Communicatie met burgers en

  ondernemers verloopt zoveel als mogelijk geheel digitaal. Via email, maar ook via de sociale media

  zoals Facebook en Twitter. Dit geldt ook voor de formele procedures. Voor burgers en ondernemers

  maakt dit de gemeente meer toegankelijk, onafhankelijk van tijd en plaats.

  Visie Dienstverlening 2020

  1 Snel & Zeker In 2020 is de dienstverlening van gemeenten snel & zeker. Dienstverlening is tijd en plaats

  onafhankelijk, op maat, snel en informatie wordt nog maar eenmaal uitgevraagd.

 • Vragenlijst Benchmark Minder Regels Meer Service 2013

  4

  3 In hoeveel % van de gevallen vindt de formele interactie met burgers tijdens de afhandeling van een aanvraag van top 10 producten in zijn geheel digitaal plaats?

  Met formele interactie wordt bedoeld de communicatie omtrent belangrijke formele momenten in

  het proces. Daarbij kan gedacht worden aan de communicatie ten aanzien van de ontvangst van

  (aanvullende) stukken, opschorting of verdaging van het proces, het versturen van de

  beschikking, etc.

  20 tot 40% 40 tot 60% 60 tot 80%

  80% of meer Weet ik niet

  4 In hoeveel % van de gevallen vindt de formele interactie met ondernemers tijdens de afhandeling van een aanvraag van top 10 producten in zijn geheel digitaal plaats?

  Met formele interactie wordt bedoeld de communicatie omtrent belangrijke formele momenten in

  het proces. Daarbij kan gedacht worden aan de communicatie ten aanzien van de ontvangst van

  (aanvullende) stukken, opschorting of verdaging van het proces, het versturen van de

  beschikking, etc.

  20 tot 40% 40 tot 60% 60 tot 80%

  80% of meer Weet ik niet

  5 Kunnen burgers de status van hun aanvraag voor de top 10 producten online volgen? Met status wordt bedoeld dat burgers online kunnen zien in welke fase van het proces hun

  aanvraag zich bevindt. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan; in aanvraag, in behandeling,

  verwerkt, verstuurd, etc.

  Ja, voor alle 10 producten Nee, maar wel voor de meerderheid van de top-10 producten Nee, slechts voor een beperkt aantal Nee, in het geheel niet

  6 Kunnen ondernemers de status van hun aanvraag voor de top 10 producten online volgen? Met status wordt bedoeld dat ondernemers online kunnen zien in welke fase van het proces hun

  aanvraag zich bevindt. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan; in aanvraag, in behandeling,

  verwerkt, verstuurd, etc.

  Ja, voor alle 10 producten Nee, maar wel voor de meerderheid van de top-10 producten Nee, slechts voor een beperkt aantal Nee, in het geheel niet

 • Vragenlijst Benchmark Minder Regels Meer Service 2013

  5

  7 Via welke kanalen kunnen burgers vragen stellen ten aanzien van (het proces van) de top 10 producten van de gemeente?

  U kunt meer dan n antwoord aanvinken.

  Top 10 producten:

  Uittreksel Burgerlijke Stand Verklaring omtrent Gedrag

  Aangifte Huwelijk Evenementenvergunning (klein en/of melding)

  Bijstandsuitkering Bezwaar Waardering Onroerende Zaken (WOZ)

  WMO: Huishoudelijke hulp Omgevingsvergunning Bouw

  WMO: Woonvoorzieningen gehandicapten en ouderen Omgevingsvergunning Sloop

  Post Telefoon Balie E-mail

  Twitter Facebook Chat Weet ik niet

  8 Geldt de mogelijkheid tot het indienen van vragen via de bovenstaand door u aangekruiste kanalen voor al de top-10 producten voor burgers?

  Ja, voor alle 10 producten Nee, maar wel voor de meerderheid van de top-10 producten Nee, slechts voor een beperkt aantal Nee, in het geheel niet Weet ik niet

  Visie Dienstverlening 2020

  Snel & Zeker > Dienstverlening op maat Burgers, ondernemers en instellinge