Download - De Bezige Bij Non-Fictie - najaar 2011

Transcript
Page 1: De Bezige Bij Non-Fictie - najaar 2011

De Bezige Bij

naja a r 2 0 1 1

Non-fictie

amsterdam | antwerpen

Page 2: De Bezige Bij Non-Fictie - najaar 2011

n a j aa r 2 0 1 1BEZIGE BIJ JOURNAAL

Tim WeinerVijanden van de staat

Agata TuszynskaVera Gran

Mary BordenVerboden gebied

Andrew FeinsteinHandelaren des doods

Annet MooijDe andere krant

Peter Longerich

Goebbels

Wade DavisMallory

Loel ZweckerAlles tot nu toe

Jan BleyenDoodgeboren

Arnout Weeda

Het mysterie van Wenen

Diane Ducret

In bed met een dictator

Jorn De CockArabische lente

Gie Goris

Opstandland

Matthijs de Ridder

Rebelse ritmes

Bart Van Loo

Chanson

Catherine Vuylsteke

Vroeger is een ander land

Bruno Benvindo & Evert Peeters

Scherven van de oorlog

4

8

12

14

16

18

20

22

24

26

29

30

31

32

33

34

35

De keizer aller ziektes bekroond met de Pulitzer Prize

De Amerikaanse oncoloog en schrijver Siddhartha Mukherjee heeft in het voorjaar de Pulitzer Prize voor het beste non-fictieboek ontvangen voor zijn indruk-wekkende De keizer aller ziektes. Een biografie van kanker. De jury noemde het boek een ‘meeslepend onderzoeks-verslag’ en prees de indringende wijze waarop Mukher-jee zowel de medische als persoonlijke gevolgen van de ziekte in zijn boek beschrijft. Internationaal is De keizer aller ziektes lovend ontvangen en inmiddels zijn er in Ne-derland ruim 10 000 exemplaren van het boek verkocht.

Immigrant Nations van Paul Scheffer internationaal geprezen

Het land van aankomst, Paul Scheffers standaardwerk over de impasse van de multicul-turele samenleving, verscheen onlangs in Engelse vertaling onder de titel Immigrant Nations bij de internationaal hoogaangeschreven uitgeverij Polity. De Finacial Times noemde Immigrant Nations in een grondige bespreking al een ‘belangrijk en ambitieus boek’ en typeerde het als een weloverwogen en adequaat tegengeluid in het verruwde Europese integratiedebat. ‘En verdomd goed geschreven bovendien.’

200 000 exemplaren van Congo verkocht

Recentelijk is de achtentwintigste druk van Congo verschenen, het veelvuldig bekroon-de boek van David Van Reybrouck. Hier-mee werd tevens het magische verkoopaan-tal van 200 000 exemplaren gehaald. De vertaalrechten zijn inmiddels verkocht aan Amerika, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Noorwegen. Congo won in 2010 de AKO Literatuurprijs, de Libris Geschiedenis Prijs en de J. Greshoff-prijs.

Moeten wij van elkaar houden? aangeboden aan alle Tweede Kamerleden

‘Een inspiratiebron’, aldus typeerde Alexander Pechtold Moeten wij van elkaar houden?, het meest recente boek van Bas Heijne. De D66-voorman stelde eveneens voor dat het verstandig zou zijn als alle leden van de Tweede Kamer kennis zouden nemen van Heijnes verhelderende betoog over de problematische verhouding tussen het individu en de samenleving, met zijn bijzondere focus op de opkomst van het hedendaagse populisme. Heijnes spraakmakende arti-kel in NRC Handelsblad dat de basis vormde voor dit boek werd op de website van de krant binnen één week meer dan 110 000 keer gelezen. fo

to a

lic

e w

olf

s

Page 3: De Bezige Bij Non-Fictie - najaar 2011

4 5

Page 4: De Bezige Bij Non-Fictie - najaar 2011

7

promotie

› auteursbezoek

› advertenties

› flyers

› lezersacties

Na het internationale succes van Een spoor van vernieling. De geschiedenis van de cia richt Tim Weiner nu zijn aandacht op de Amerikaanse binnenlandse veiligheidsdienst, de fbi (Federal Bureau of Investigation), de opsporingsdienst die de Amerikanen moet beschermen tegen al dan niet vermeende vijanden binnen de landsgrenzen. Sinds het einde van de Eerste Wereldoorlog heeft de fbi jacht gemaakt op communisten, radicalen en tegenwoordig op terroristen. Weiner toont vooral aan hoe de dienst nu al bijna een eeuw lang ook loyale Amerikanen in zijn netten heeft gevangen – bijvoor-beeld leden van de vredelievende burgerrechtenbeweging en de antioorlogsbeweging van de jaren zestig. Ook laat hij zien dat er intern sprake is van ernstige wanorganisa-tie. Vijanden van de staat doet een spectaculair boekje open over de machtigste en een van de zwaarst beproefde geheime diensten ter wereld.

timweiner is correspondent van The New York Times. In 1988 won hij de Pulitzer

Prize voor zijn reportages over nationale veiligheid. Hij geeft college bij de cia en de

Amerikaanse Militaire Inlichtingendienst. Een spoor van vernieling. De geschiedenis van de

cia verscheen in 2008 bij De Bezige Bij.

Onthullend relaas over de machtigste geheime dienst ter wereld

Tim Weiner Vijanden van de staat De geschiedenis van de fbi

januari 2012 • paperback, ca. 432 pag. • 15 x 23 cm ca. C 19,90 • isbn 978 90 234 6687 1

nur 680 • oorspronkelijke titel Enemies of the State • omslagontwerp Studio Jan de Boer

foto Johan Schafferd 9 7 8 9 0 2 3 4 6 6 8 7 1

Over Een spoor van vernieling:

‘De geschiedenis van de cia is een geschiedenis van mislukkingen en

tragedies, van fouten en onvermogen. Tim Weiner legt in een doorwrochte

studie de vinger op de zere plek.’ – de volkskr ant

‘Weiner schetst een ontluisterend beeld van de bekendste

spionageorganisatie ter wereld.’ – de tijd

Page 5: De Bezige Bij Non-Fictie - najaar 2011

8 9

Vera GranDe zangeres van het getto

van Warschau

Page 6: De Bezige Bij Non-Fictie - najaar 2011

10

9 7 8 9 0 2 3 4 6 5 3 3 1

promotie

› interviews

› voorpublicatie

› advertenties

› flyers

› lezersacties

oktober 2011 • paperback, ca. 384 pag., geïllustreerd • 13,6 x 21,5 cm • ca. C 19,90

isbn 978 90 234 6533 1 • nur 320 • oorspronkelijke titel Wiera Gran: L’Accusée

vertaling Liesbeth van Nes • omslagontwerp Studio Jan de Boer

De eerste vijfentwintig jaar van haar leven zagen er zo veelbelovend uit: ze was een wondermooie Poolse zangeres met een zwoele lage stem, die in Warschau furore maakte. Maar Vera Gran (1916-2007) was joods en ze belandde na de Duitse bezet-ting van haar land in het getto van Warschau, waar ze overigens bleef optreden. Ze wist aan het getto te ontsnappen. Maar na de oorlog werd ze ervan beschuldigd met de Duitsers gecollaboreerd te hebben. Ze ontkwam ternauwernood aan een veroordeling, misschien zelfs aan de doodstraf. Vera Gran emigreerde eerst naar Israël (waar haar mogelijke collaboratie haar ook weer achtervolgde) en in 1950 naar Frankrijk, waar ze veel succes oogstte door haar optredens met onder anderen Maurice Chevalier en Charles Aznavour. Haar hele verdere leven zou in het teken blijven staan van de vraag of ze gecollaboreerd had – de beschuldigingen bleven aanhouden en zij bleef op alle mogelijke manieren, tot in boekvorm toe, getuigen van haar onschuld. In zekere zin is ze nooit aan het getto ontkomen.

agatatuszynska (1957) is een Poolse auteur. Zij schreef een biografie over Isaac

Bashevis Singer en een familiegeschiedenis op basis van het verhaal van haar eigen joodse

familie: Une histoire familiale de la peur.

Een schitterend boek over de Poolse Marlene Dietrich

Agata Tuszynska Vera Gran De zangeres van het getto van Warschau

‘Een buitengewoon boek: de razernij van deze gebroken vrouw, beschuldigd en getekend door de verschrikkingen

van de Holocaust laten een diepe indruk na.’ – elle

‘Een hartverscheurend relaas van een belangrijke Poolse schrijfster, die de stem, de gekte, de geheimen en de woede

van Vera Gran op formidabele wijze weet op te roepen.’ – le nouv el observateur

Page 7: De Bezige Bij Non-Fictie - najaar 2011

13

9 7 8 9 0 2 3 4 6 5 6 3 8

oktober 2011 • gebonden, ca. 192 pag. • 12,5 x 20 cm • ca. C 17,90 • isbn 978 90 234 6563 8

nur 320 • oorspronkelijke titel Forbidden Zone • vertaling Erwin Mortier

omslagontwerp Studio Jan de Boer

promotie

› advertenties

› affiches

› voorpublicatie

› flyers

› lezersacties

Mary Borden was de dochter van een miljonair in Chicago. Ze trok naar Europa en richtte in de Eerste Wereldoorlog eigen veldhospitalen op vlak achter het loopgraven-front in België. Afschuwelijk verminkte, bloedende en krijsende soldaten werden er binnengebracht, vers van het slagveld. Net als de schrijfster Ellen LaMotte, die overigens als verpleegster werkte in een van Bordens hospitalen en daarvan in Het kielzog van de oorlog (De Bezige Bij, 2009) verslag deed, liet Borden zich in haar verhalen en verslagen van het front niets gelegen liggen aan de officiële, zeer opgesmukte versies van wat er in de oorlog gebeurde: onverbloemd en genadeloos schrijft ze over wat ze zag en meemaakte. En net als LaMotte ondervond ze de grootste moeilijkheden om haar Verboden gebied gepubliceerd te krijgen.

maryborden(1886-1968) stamde uit een zeer welgestelde familie in Chicago. Ze trok

naar Europa waar ze zowel in de Eerste als in de Tweede Wereldoorlog veldhospitalen

oprichtte, waarin ze zelf ook als verpleegster dienstdeed. Ze beschouwde zichzelf

nadrukkelijk ook als schrijfster en publiceerde een groot aantal werken.

Over de verschrikkelijke lotgevallen van een verpleegster in de Eerste Wereldoorlog

Mary Borden Verboden gebied Vertaald en ingeleid door Erwin Mortier

Page 8: De Bezige Bij Non-Fictie - najaar 2011

14

9 7 8 9 0 2 3 4 6 4 6 3 1

november 2011 • paperback, ca. 512 pag. • 15 x 23 cm • ca. C 27,50 isbn 978 90 234 6463 1

nur 680 • oorspronkelijke titel The Shadow World: Into the Global Arms Trade

vertaling Pon Ruiter • omslagontwerp Studio Jan de Boer • foto Asa Westerlund

promotie

› interviews

› voorpublicatie

› advertenties

› flyers

› lezersacties

Nederland staat nummer vijf op de lijst van grootste wapenexporteurs ter wereld. Niet alleen exporteert het wapens naar landen als Chili, Libië, Bangladesh en Saoedi-Arabië, het fungeert ook als overslagplaats voor wapens en als doorvoer-land van geldstromen die met die handel gepaard gaan – niet zelden smeergeld. België staat nummer twintig en is gespecialiseerd in de productie van kleine, lichte wapens. Deze spelen een verwoestende rol in de burgeroorlogen in Afrika.

De internationale wapenhandel is een enorme business: tussen de 35 en 55 miljard euro omzet per jaar is ermee gemoeid. Veertig procent van de wereldwijde corruptie hangt met de wapenhandel samen. Ondanks de grote omvang is de wapenhandel een ondoorzichtige economie waarin wereldleiders, financiers, tussenpersonen, agenten en criminelen een rol spelen. Daarover gaat Handelaren des doods. Feinstein weet waarover hij praat: hij nam ontslag als parlementslid voor het anc toen presi-dent Mbeki hem verbood een miljardendeal te onderzoeken waarbij anc-bonzen smeergeld van wapenfabrikanten hadden aangenomen. Sindsdien doet hij onderzoek naar internationale wapenhandel en heeft hij een groot netwerk blootgelegd van personen en partijen die er een belangrijke rol in spelen. Aan de rol van Nederland in de internationale wapenhandel wijdt hij een apart hoofdstuk. Zijn boek is ont-luisterend en het zal internationaal het nodige stof doen opwaaien.

andrewfeinstein(1964) is journalist en oud-parlementslid voor het anc. Hij is

de auteur van After the Party, een boek over zijn tijd als parlementslid, dat in de Angel-

saksische wereld een bestseller werd. Zijn journalistieke werk verscheen onder andere in

The Guardian, The Daily Telegraph, The New York Times en Der Spiegel.

Een onthullend en ontluisterend boek over een dodelijke business

Andrew Feinstein Handelaren des doods De internationale wapenhandel

Page 9: De Bezige Bij Non-Fictie - najaar 2011

17

9 7 8 9 0 2 3 4 6 5 2 3 2

Over Geen paniek! Aids in Nederland:

‘Zelden zo’n spannend onderzoeksverslag gelezen! Discovery Channel kan het zó gebruiken als scenario voor een aflevering van Medical Detectives.’ – gay kr ant

Over De strijd om de Februaristaking:

‘Puntgaaf boek over een curieuze twist.’ – de volkskr ant

Over De polsslag van de stad:

‘Een feest om te lezen.’ – ma andblad geestelijke volksgezondheid

promotie

› interviews

› voorpublicatie

› advertenties

› flyers

› lezersacties

De eens zo machtige positie van de krant wankelt. Zijn de dagen van het dagblad geteld? Wie de toekomst wil inschatten zal zich in het verleden moeten verdiepen. Dat is wat Annet Mooij doet in De andere krant. Drie decennia van maatschappe-lijke verandering, twee hoofdredacteuren, één krant, de Volkskrant: zij vormen de ingrediënten van deze redactionele geschiedenis. De Volkskrant was het lijfblad van links Nederland, dat zich in de periode 1980-2010 ontwikkelde tot de brede nieuwskrant van vandaag. Zonder strubbelingen ging dat niet. De twee hoofd-redacteuren, Harry Lockefeer en Pieter Broertjes, gaven elk op eigen wijze leiding aan een eigenzinnige en vaak verdeelde redactie, die nooit te beroerd was de hakken in het zand te zetten.Behalve de interne perikelen en het permanente redactionele debat volgt De andere krant ook de positie van de krant in een veranderende samenleving. Hoe heeft de Volkskrant gereageerd op de grote gebeurtenissen, variërend van de val van de Muur tot de moord op Pim Fortuyn, op schommelingen in het politieke klimaat en op de economische ontwikkelingen op de dagbladmarkt? Na een lange periode van onaf-gebroken groei en zakelijk succes keerde aan het eind van de jaren negentig het tij en moest de krant het hoofd zien te bieden aan een gestaag oplopend verlies van lezers en adverteerders, en aan de moordende concurrentie van het internet.Annet Mooij kreeg vrij toegang tot het redactiearchief en sprak met een groot aan-tal hoofdrolspelers. De andere krant biedt een onthullend en spraakmakend kijkje achter de schermen van de Volkskrant.

annetmooij(1961) is zelfstandig onderzoeker. Zij schreef onder andere De polsslag

van de stad, 350 jaar academische geneeskunde in Amsterdam (1999), Geen paniek! Aids in

Nederland (2004), De strijd om de Februaristaking (2006) en De onzichtbare vijand (2007).

Haalt de krant 2020?

september 2011 • paperback, ca. 320 pag. • 13,6 x 21,5 cm • ca. C 19,90 • isbn 978 90 234 6523 2

nur 320 • omslagontwerp Studio Jan de Boer • foto Michiel van Nieuwkerk •

Annet Mooij De andere krant Een journalistieke geschiedenis van de Volkskrant vanaf 1980

Page 10: De Bezige Bij Non-Fictie - najaar 2011

18

promotie

› interviews

› voorpublicatie

› advertenties

› flyers

› lezersacties

Joseph Goebbels was in het Derde Rijk een dominante figuur, de minister van Propaganda, die hysterisch krijsend de massa’s opzweepte. Tijdens de oorlog was hij degene die almaar fanatieker voor de steeds radicalere politiek van de nazi’s opkwam. Hij zag zichzelf als de geniale leider van een allesomvattend propaganda -apparaat dat in staat was de volledige identificatie van Volk und Führer te bewerkstel-ligen. Peter Longerich plaatst de nodige kanttekeningen bij het beeld dat Goebbels van zichzelf wilde creëren. Hij toont in zijn biografie aan hoe afhankelijk Goebbels, met zijn ernstige narcistische persoonlijkheidsstoornis, was van de bemoediging van Hitler. Dat hij aan het eind van het Derde Rijk niet alleen Hitler volgde in de zelfmoord, maar ook zijn vrouw en zes kinderen mee de dood in nam, is het drama-tische gevolg geweest van zijn ideologische en persoonlijke verblinding.

peterlongerich(1955) is hoogleraar moderne geschiedenis aan de universiteit van

Londen. Hij heeft zich vooral gespecialiseerd in het Derde Rijk. In 2006 verscheen zijn

boek Davon haben wir nichts gewusst!, dat in Duitsland veel rumoer teweegbracht door

Longerichs stelling dat veel Duitsers tijdens de oorlog al wisten wat er in de concentratie-

kampen gebeurde. In 2009 verscheen bij De Bezige Bij zijn biografie van Heinrich

Himmler.

‘Hoogst opmerkelijk portret van de man die een van Hitlers trouwste medewerkers was.’ – the telegr aph

Messcherpe ontleding van een van de belangrijkste figuren van het Derde rijk

Peter Longerich Goebbels Biografie

9 7 8 9 0 2 3 4 6 5 0 3 4

oktober 2011 • gebonden, geïllustreerd, ca. 736 pag. • 15 x 23 cm • ca. C 49,90

isbn 978 90 234 6503 4 • nur 681 • oorspronkelijke titel Goebbels. Biographie

vertaling Pieter Streutker en Marten de Vries • omslagontwerp Studio Jan de Boer

Page 11: De Bezige Bij Non-Fictie - najaar 2011

promotie

› interviews

› voorpublicatie

› advertenties

› flyers

› lezersacties

21

9 7 8 9 0 2 3 4 6 5 5 3 9

januari 2012 • paperback, ca. 672 pag. • 15 x 23 cm • ca. C 27,50 • isbn 978 90 234 6553 9

nur 680 • oorspronkelijke titel Into the Silence: The Great War, Mallory and the Conquest of Everest

vertaling Bookmakers • omslagontwerp Studio Jan de Boer • foto Ryan Hill

Over Mallory :

‘Deze betoverende reconstructie van Mallory’s mythische verhaal werpt een betekenisvol en helder licht op de periode na de Eerste Wereldoorlog en de verbluffende prestaties van Mallory en zijn

kameraden. Mallory is niet alleen een overweldigend boek omdat Davis zulk fantastisch onderzoek heeft gedaan, elke zin ademt

ook overtuiging, elk beeld is overgoten met ontzag voor de hartverscheurende details van de oorlog, voor de grootse veerkracht van de overlevenden, voor hun missie, voor Mallory, voor zijn berg. Een waar epos.’ – Caroline Alexander (schrijver van The Endurance

en The War That Killed Achilles)

Biografie en groots avonturenboek in één

George Mallory, veteraan uit de Eerste Wereldoorlog, werd legendarisch alpinist en beklimmer van de Mount Everest. De oorlog overleefde hij, de Everest niet. De missie om als eerste de hoogste top der aarde te bedwingen, begon als een groots streven van het machtige Britse imperium en eindigde als een poging tot herstel van een natie en een bevolking geknakt door een verwoestende wereldoorlog. Twintig van de zesentwintig Britse bergbeklimmers die tussen 1921 en 1924 in drie expedi-ties trachtten de top van de Mount Everest te bereiken, hadden de gruwelijkste oorlogshandelingen aan het front doorstaan. Allen hadden ze de slachting, de modder, het prikkeldraad en het witte gezicht van de dood dag in dag uit meegemaakt. Wade Davis vraagt zich in zijn magistrale boek niet zozeer af of Mallory de eerste was die de top bereikte – dat is nooit vast komen te staan, bij zijn laatste poging in 1924 kwam hij om, zijn lichaam werd in 1999, 275 meter onder de top, gevonden – maar waarom hij bleef klimmen. Voor Mallory gold wat in wezen voor zijn hele generatie gold: de grens tussen leven en dood was voor deze mannen heel fragiel. Ze aanvaardden risico’s die voor de oorlog ondenkbaar waren geweest, niet omdat ze zo heldhaftig waren, maar omdat de dood een metgezel was geworden.

wadedavis(Canada, 1953) is een bestsellerauteur die tientallen boeken heeft geschre-

ven, waaronder The Serpent and the Rainbow en One River. Hij heeft verscheidene prijzen

gewonnen voor zijn films, documentaires en zijn werk in de antropologie. Hij heeft ook

als bergbeklimmer zijn sporen verdiend. Op dit moment is hij National Geographic

Explorer-in-Residence. Hij woont afwisselend in Washington en in Brits Columbia.

Wade Davis Mallory De Eerste Wereldoorlog en de verovering van de Mount Everest

Page 12: De Bezige Bij Non-Fictie - najaar 2011

22

Loel Zwecker Alles tot nu toe Een kleine wereldgeschiedenis

Een indrukwekkend panorama van de mensheid in de laatste vijfduizend jaar

Wat is er de laatste vijfduizend jaar in de geschiedenis van de mensheid aan belang-wekkends gebeurd? Reusachtige rijken zijn opgebouwd en vernietigd, prachtige uitvindingen zijn gedaan, religies en goden kwamen op en gingen onder, er zijn verschrikkelijke oorlogen gevoerd en indrukwekkende kunstwerken gemaakt. Loel Zwecker slaagt er met zijn levendige stijl, zijn originaliteit en zijn intelligentie in om een enorm panorama van de mensheid te scheppen zonder ook maar één ogen-blik het overzicht te verliezen. Zijn vermogen om in Alles tot nu toe verbanden te leggen met andere tijden en andere plekken op aarde geeft de voortdurende sensatie dat we onderdeel zijn van een grootse samenhang – de dertiende-eeuwer is onze tijdgenoot, de Chinees onze buur. Na het lezen van deze geschiedenis van de mensheid weten we beter dan ooit wie wij, eenentwintigste-eeuwers, zijn.

loelzwecker (Crawley, 1968) is schrijver en vertaler. Hij studeerde kunstgeschiedenis,

filosofie en anglistiek.

januari 2012 • paperback, ca. 356 pag. • 13,6 x 21,5 cm • ca. C 19,90 • isbn 978 90 234 6483 9

nur 680 • oorspronkelijke titel Was bisher geschah • vertaling Rob Kuitenbrouwer

omslagontwerp Studio Jan de Boer • foto Tobias Lehmann

promotie

› interviews

› advertenties

› flyers

› lezersacties

9 7 8 9 0 2 3 4 6 4 8 3 9

‘Zo geestig, spannend en eigenzinnig dat je niet

kunt ophouden met lezen.’– buchw elt

Page 13: De Bezige Bij Non-Fictie - najaar 2011

24 25

ISBN 978-90 234 6657 4

9 7 8 9 0 2 3 4 6 6 5 7 4

januari 2012 • paperback, ca. 256 pag. • 13,6 x 21,5 cm • ca. C 18,90 • isbn 978 90 234 6657 4

nur 320/770 • omslagontwerp Studio Jan de Boer • foto Lieve Blancquaert

Een aangrijpend boek over een onderwerp waar we liever over zwijgen

Doodgeboren vertelt een ontroerende geschiedenis: over kinderen die buiten de baarmoeder geen leven hebben gekend. Anders dan een volwassene laat een dood-geboren kind amper sporen na. Leven en dood vallen plotseling pijnlijk samen. Toch bestáán doodgeboren kinderen in de beleving van hun ouders. Ze krijgen een tastbare plaats in de tijd. Jan Bleyen beluisterde talrijke verhalen van deze ouders, over vroeger en nu, en bewerkte deze voor zijn boek. Hij constateert een nieuwe omgang met verlies: van loslaten naar vasthouden, van verzwijgen naar verbeelden. Doodgeboren laat op aangrijpende wijze zien dat rouwen niet alleen uit treurnis bestaat, maar ook uit scheppingskracht. Daarmee raakt deze geschiedenis aan de kern van het menselijk bestaan: hoe te leven met sterfelijkheid en verlies.

janbleyen (1980) studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit van Leuven

en de University of Illinois. Zijn interesse gaat vooral uit naar antropologische geschie-

denis. In 2005 publiceerde hij De dood in Vlaanderen. Hij promoveerde in 2009.

promotie

› interviews

› voorpublicatie

› advertenties

› flyers

› lezersacties

Jan Bleyen Doodgeboren Een mondelinge geschiedenis van rouw

Over De dood in Vlaanderen:

‘Een ontroerende studie.’ – la libre belgique

‘De westerse mens verdraagt niets meer wat met de dood te maken heeft. Van dit hardnekkig cliché laat historicus Jan Bleyen geen spaander heel.’ – p-magazine

Page 14: De Bezige Bij Non-Fictie - najaar 2011

9 7 8 9 0 2 3 4 6 7 1 3 7

‘Als iemand met belangstelling voor kunst in een bepaalde tijd op een bepaalde plaats

had willen zijn, dan zonder twijfel in Wenen in die ongeveer tien jaar voor de Eerste

Wereldoorlog. Mijn god, wat een tijd was dat! Alle kunstvormen – poëzie, schilderkunst,

muziek, theater – bruisten van vernieuwing. Alles, werkelijk alles explodeerde!’

– Simon Rattle, dirigent van de Berliner Philharmoniker

promotie

› interviews

› advertenties

› voorpublicatie

› flyers

› lezeracties

Rond 1900 leek Wenen nog slechts de residentie te zijn van een vermolmd keizer-rijk dat zijn toekomst zocht in het verleden. Maar juist in die tijd groeide de stad uit tot het kosmopolitisch centrum van de Europese cultuur, waarin een nieuwe elite van vooral Midden-Europese joden haar eigen ideaal van de verlichting nastreefde. Tegen de achtergrond van die wonderlijke paradox deed er zich in het eerste decen-nium van de twintigste eeuw een ware explosie van creativiteit voor, in de kunst, de filosofie en de wetenschap. Sinds het Athene van de Griekse oudheid was dat in de westerse wereld niet meer vertoond. Het geheim daarvan kan alleen worden ont-raadseld door die ongekende scheppingsdrang op zoveel terreinen tegelijk in hun onderlinge samenhang te doorgronden. Het mysterie van Wenen werpt nieuw licht op de muziek van Mahler en Schönberg, de filosofie van Wittgenstein, de schilder-kunst van Klimt en de psychologie van Freud – en op een van de opwindendste perioden van de westerse geschiedenis.

arnoutweeda(1946) studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam en

was enige jaren redacteur van De Groene Amsterdammer. In 1978 verscheen van hem

De Europese sanering. Van 1988 tot 2005 was hij directeur van het cultuurhistorisch

Zuiderzeemuseum in Enkhuizen.

Meesterlijke beschrijving van een opwindend decennium

Arnout Weeda Het mysterie van Wenen De creatieve zelfvernietiging van een vermolmd keizerrijk

oktober 2011 • paperback, geïllustreerd, ca. 356 pag. • 13,6 x 21,5 cm • ca. C 22,90

isbn 978 90 234 6713 7 • nur 680 • omslagontwerp Studio Jan de Boer • foto Keke Keukelaar

26

Page 15: De Bezige Bij Non-Fictie - najaar 2011

28 29

oktober 2011 • paperback, ca. 320 pag. • 14 x 21,5 cm • ca. C 22,50 • isbn 978 90 8542 325 6

nur 680 • oorspronkelijke titel Femmes de dictateur • vertaling Katelijne De Vuyst

en Katrien Vandenberghe • omslagontwerp Stijn Dams

Onthullend portret van de vrouwen achter foute mannen

Ze heetten Nadia, Clara, Magda, Jiang Qing, Elena, Catherine, Mira… Ze waren de vrouwen van Lenin, Mussolini, Stalin, Hitler, Salazar, Mao, Ceausescu en Bokassa. Als echtgenote, maîtresse of muze deelden ze elkaars lot. Deze vrouwen hebben liefde en triomfen gekend, zijn bedrogen en opgeofferd, en hebben dit alles soms met hun leven bekocht. Ze fluisterden hun wrede, gewelddadige mannen toe hoe mooi, char-mant en belangrijk ze wel niet waren. Absolute macht erotiseert op absolute wijze.Politieke geschiedenis wordt niet zelden in bed geschreven. Diane Ducret zoekt de vrouw achter de dictator. Ze probeert onder meer te achterhalen waarom Hitler meer liefdesbrieven ontving dan The Beatles en Mick Jagger samen, waarom Stalin zijn verloofde tot zelfmoord dreef, en hoe een hele ploeg echtgenotes Mao’s libido ter wille was. Ducret oordeelt niet. Ze schetst briljante portretten van gedoemde vrouwen, hun verleidingstechnieken, hun liefdesperikelen en de tragiek die het bed van een dictator voor hen in petto had.

De Franse historica, schrijfster en journaliste dianeducret (1983), geboren in

Anderlecht, studeerde aan de Sorbonne en de Ecole normale supérieure. Ze maakt

tv-documentaires over cultuur en geschiedenis. Haar debuut In bed met een dictator is dit

jaar een van de grote non-fictiebestsellers in Frankrijk.

Reeds 50 000 exemplaren verkocht in Frankrijk.

Verschijnt ook in Duitsland, Spanje, Portugal, Italië, Turkije, Polen, Bulgarije, Roemenië, Tsjechië, Rusland, Brazilië en Korea.

promotie

› auteursbezoek

› advertenties

› flyers

› lezersacties

Diane Ducret In bed met een dictatorDe vrouwen van Hitler, Mussolini, Mao, Lenin, Stalin, Salazar, Bokassa en Ceausescu

9 7 8 9 0 8 5 4 2 3 2 5 6

De Bezige Bij Antwerpen

Page 16: De Bezige Bij Non-Fictie - najaar 2011

30 31

promotie

› interviews

› lezersacties

› flyers

promotie

› interviews

› lezersacties

› flyers

In Arabische dageraad beschreef de journalist Jorn De Cock in 2010 de Facebook-generatie in het Midden-Oosten en de strijd tussen moderniteit en conservatisme die in de regio woedt. Kort na het verschijnen van het boek brak in Tunesië de eerste van de Arabische revoltes uit. In Arabische lente reist De Cock verder door het Midden-Oosten, van het Tahrirplein tijdens de revolutie in Egypte, via de slagvelden van Libië, naar Sidi Bouzid. In dat Tunesische stadje stak de jonge fruitverkoper Mohammed Bouazizi zichzelf in december 2010 in brand, een daad die het Midden-Oosten voorgoed veranderde. De Cock dronk koffie met moslim-broeders en Libische rebellen, en Egyptisch bier met jonge bloggers en Facebook-meisjes. Van de Al Jazeera-studio’s in Qatar, via de gesloten grenzen van Syrië, tot de ruïnes van Carthago zoekt De Cock het antwoord op de vraag die alle Arabieren bezighoudt: hoe ziet het Midden-Oosten eruit na het seizoen van de democratische stormen? Brengen de revoluties de moderniteit dichterbij, of nemen de fatwa’s de overhand?

jorn de cock (1971) was journalist bij de krant De Standaard. Als onafhankelijk

buitenlandreporter volgt hij het Midden-Oosten vanuit Damascus en Beiroet. Hij

publiceerde eerder onder meer De drang naar het Oosten. Een treinreis door de nieuwe

eu-landen (2004) en Arabische dageraad. Een reis tussen glamour en fatwa (2010).

Een essentieel boek over de opstanden in de arabische wereld

oktober 2011 • paperback, ca. 336 pag. • 14 x 21,5 cm • ca. C 19,95

isbn 978 90 8542 330 0 • nur 686 • omslagontwerp Herman Houbrechts9 7 8 9 0 8 5 4 2 3 3 0 0

Jorn De Cock Arabische lente Een reis tussen revolutie en fatwa

oktober 2011 • paperback, ca. 304 pag. • 14 x 21,5 cm • ca. C 19,95

isbn 978 90 8542 268 6 • nur 686 • omslagontwerp Herman Houbrechts

Het boek dat het ergste conflict van onze tijd verklaart

Afghanistan verkeert al dertig jaar in een permanente staat van oorlog. In en rond die heksenketel is heel wat ellende ontstaan die onze wereld tot op heden tekent. Er is binnenlandse opstand in Afghanistan, Pakistan en Kasjmir. Er zijn de regionale conflicten, die tot China, Iran en Rusland reiken. En er is de westerse geopolitiek die rechtstreeks verbonden is met de groei en de impact van het internationale jihadisme. Maar wat weten we echt over de oorzaken en gevolgen van een oorlog waarin intussen ook Belgische en Nederlandse militairen meevechten? Gie Goris schetst het beeld van een gebied dat in brand staat, van een regionale oorlog die ons aller toekomst mede zal vormgeven. Opstandland bevat het even fascinerende als brutale verhaal van de implosie van de Afghaanse staat, de vete tussen twee atoom-machten (India en Pakistan) en de strijd om de wereldmacht in de 21ste eeuw. Alles hangt er samen. Met veel verve slaagt Gie Goris erin om dat kluwen van conflicten te ontrafelen en de verborgen geschiedenis van dit subcontinent aan het licht te brengen.

giegoris(1955) is hoofdredacteur van MO*magazine. Hij volgt de regio al sinds de

jaren negentig op de voet. Grote stukken van Opstandland zijn geschreven in India,

Afghanistan en Pakistan, waar hij dit jaar opnieuw voor langere tijd verbleef.

Gie Goris Opstandland De strijd om Afghanistan, Pakistan en Kasjmir

9 7 8 9 0 8 5 4 2 2 6 8 6

Over Arabische dageraad:

‘Een absolute aanrader voor iedereen die verder wil kijken dan de voorspelbare

beelden van het Midden-Oosten die de reguliere media ons helaas nog al te vaak

voorschotelen.’ – cutting edge

‘Ik kijk uit naar dit boek van Gie Goris omdat het nuances en inzichten zal bevatten

die nodig zijn om de huidige conflicten te begrijpen.’ – Ahmed Rashid, Pakistaans

auteur van o.a. Taliban. Militant Islam, Oil & Fundamentalism in Central Asia

Page 17: De Bezige Bij Non-Fictie - najaar 2011

32 33

promotie

› lezersacties

› flyers

In Rebelse ritmes vertelt Matthijs de Ridder het verhaal van de opzwepende invloed van de jazz op de Europese literatuur. Hij laat zien hoe ragtime, bebop en freejazz uiteenlopende figuren als Paul van Ostaijen, Hermann Hesse, Remco Campert, Boris Vian en Roddy Doyle inspireerden. Deze en vele andere schrijvers vonden in de expressieve kracht en de associatieve vrijheid van de jazz de middelen om de confrontatie aan te gaan met hun ‘kapotte’ tijd of om de extremen juist met elkaar te verzoenen – al was het maar voor even. Rebelse ritmes is een uitdagende ontdekkingstocht door de literatuur die is geschreven op de cadans van de jazz: van de opstandige liedjes die James Reese Europe tijdens de Eerste Wereldoorlog in de loopgraven schreef, via de swingband van Joseph Goebbels, het duizelingwekkende maar stille protest van de bebop en de presiden-tiële campagne van Dizzy Gillespie in 1964, tot Sonny Rollins’ 9/11 Concert en de strijd voor een vrij Palestina van de Brits-Israëlische saxofonist en romanschrijver Gilad Atzmon.

matthijsderidder (1979) is essayist en literatuurcriticus. Hij recenseerde jazz,

bezorgde De bankroet jazz van Paul van Ostaijen en Alles is mogelijk in een gedicht.

Verzamelde verzen van Gaston Burssens, en is co-editeur van het Verzameld werk van

Louis Paul Boon. Zijn boeken Aan Borms. Willem Elsschot, een politiek schrijver (2007)

en Ouverture 1912. Literatuur en Vlaamse Beweging aan de vooravond van de Grote Oorlog

(2008) werden bekroond door de Académie Royale de Belgique.

Een swingende cultuurgeschiedenis van onze tijd

Matthijs de Ridder Rebelse ritmes Hoe jazz en literatuur elkaar vonden

januari 2012 • paperback, ca. 272 pag. • 14 x 21,5 cm • ca. C 19,95

isbn 978 90 8542 315 7 • nur 610 • omslagontwerp Herman Houbrechts9 7 8 9 0 8 5 4 2 3 1 5 7

Chanson bevat een hoogst originele en vermakelijke alternatieve geschiedenis van Frankrijk. Aan de hand van de bekendste Franse chansons wekt Bart Van Loo historische gebeurtenissen en figuren tot leven. In Van Loo’s boek leren Françoise Hardy en Jacques Dutronc elkaar kennen, dankzij Hendrik iv dolt Serge Gains-bourg met de ‘Marseillaise’ en belandt Vanessa Paradis in de Eerste Wereldoorlog.Wie pinkte geen traan weg bij ‘Ne me quitte pas’? Wie ging niet ooit uit zijn bol op ‘Alexandrie Alexandra’? Wie droomde er nooit van de liefde te bedrijven op ‘Je t’aime moi non plus’? De verhalen achter deze onsterfelijke songs van Jacques Brel, Claude François en Serge Gainsbourg zijn minder bekend. Voor Bart Van Loo vormen ze de aanleiding voor een wonderlijke vertelling. Hij wandelt door de straten van Parijs, laat chansons in zijn hoofd weerklinken en brengt de Franse geschiedenis swingend tot leven. Radio Klara zendt in het najaar een reeks uit gebaseerd op Chanson.

bartvanloo(1973) heeft een reputatie verworven als francofiel, spreker en auteur.

Met zijn drie vorige boeken over Frankrijk, gebundeld in de ongeëvenaarde Frankrijk-

trilogie. Eten! Lezen! Vrijen! (2011), heeft hij een ruim publiek voor zich gewonnen. Volg

Bart Van Loo op zijn blog bartvanloo.blogspot.com.

september 2011 • paperback, ca. 368 pag. • 14 x 21,5 cm • ca. C 19,95

isbn 978 90 8542 301 0 • nur 320 • omslagontwerp Herman Houbrechts 9 7 8 9 0 8 5 4 2 3 0 1 0

promotie

› lezersacties

› flyers

Bart Van Loo Chanson Een gezongen geschiedenis van Frankrijk

Onderhoudend boek over een land vol liedjes

Over Aan Borms:

‘Een zeer overtuigend en ook uitstekend geschreven boek.’ – de standa ard

‘Jaloersmakend mooi geschreven.’ – Philip Freriks

‘Hij zoekt verfrissende invalshoeken op de Franse literatuur, cultuur en geschiedenis

en neemt ze als rode draad voor onderhoudende literaire non-fictie. Hij verwerkt

op een schijnbaar moeiteloze manier bergen kennis en opzoekwerk tot een smakelijk

verhaal dat je met plezier leest. Vlotte bijdetijdse eruditie, dus.’ – de standaard

Page 18: De Bezige Bij Non-Fictie - najaar 2011

3534

promotie

› interviews

› voorpublicatie

› lezersacties

› flyers

Vroeger is een ander land gaat over zeven jongens en een meisje wier veelal ongewilde reis voorlopig in België is geëindigd. Catherine Vuylsteke deelde een schooljaar met hen. Ze noteert hun verhalen, ontrafelt hun verleden en probeert hun toekomst-dromen te begrijpen. In dit indringende boek onthult Vuylsteke de achterkant van onze wereld. De jongeren, zoals de Afghaanse Massood, wisten niet eens dat ze vertrokken. Of ze wachtten, zoals de Ghanese Benjamin, anderhalf jaar lang op ‘het juiste schip’. De Sri Lankaanse Amalraj ontvluchtte het oorlogsgeweld. Zijn Guinese leeftijdsgenoot Mamadou ging op de loop voor het mes van zijn eigen vader. Ze werden op tienduizenden kilometers afstand van elkaar geboren, maar het lot liet hen hier aanspoelen, vol verwachting, en achtervolgd door oude demonen.

Vroeger is een ander land is het vierde boek van catherinevuylsteke, journaliste bij

De Morgen. Eerder schreef ze de met lof onthaalde boeken Volksrepubliek van verlangen

(2007), Onder mannen, het verzwegen leven van Marokkaanse homo’s (2008) en Het gewicht

van Hemelse Vrede. Vrijheid en verzet sinds Tiananmen (2009).

Meeslepend geschreven document humain

oktober 2011 • paperback met flappen, ca. 272 pag. • 14 x 21,5 cm • ca. C 19,95

isbn 978 90 8542 298 3 • nur 680 • omslagontwerp Stijn Dams 9 7 8 9 0 8 5 4 2 2 9 8 3

Catherine Vuylsteke Vroeger is een ander land Relaas van acht aangespoelde jonge levens

De bevrijding in 1944 was niet alleen het einde van een oorlog. Het was ook het begin van een pijnlijk gevecht om de herinnering. In België creëerden verscheidene groepen slachtoffers heel uiteenlopende herdenkingsrituelen. Ze vertelden verhalen die meer dan zestig jaar lang met elkaar bleven botsen. In die strijd vonden maar weinigen echt erkenning en oogstten de meesten alleen maar teleurstelling en verbittering. Scherven van de oorlog beschrijft dat falen van de herinnering aan de hand van de centrale gedenkplaatsen in het Belgische landschap: het Memoriaal van Breendonk, de Congreskolom, de Dossinkazerne en de IJzertoren. Op die plaatsen onderhandelden gewezen verzetslieden, politieke gevangenen en zelfs collabora-teurs met de (Belgische) staat over een verleden dat zich niet liet temmen.

brunobenvindo(1980) is als historicus verbonden aan het Studie- en Documenta-

tiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (soma). Hij publiceerde eerder

Des hommes en guerre. Les soldats belges entre ténacité et désillusion, 1914-1918 (2005) en

Henri Storck, le cinéma belge et l’Occupation (2010).

evertpeeters (1979) is postdoctoraal onderzoeker aan de faculteit Geschiedenis van

de K.U. Leuven. Hij publiceerde eerder over geneeskunde en lichaamscultuur in de ne-

gentiende en twintigste eeuw. Scherven van de oorlog schreef hij in opdracht van het

soma.

‘Onmisbaar om te begrijpen waarom de oorlog nog niet voorbij is.’

– professor Bruno De Wever, Universiteit Gent

november 2011 • paperback, ca. 272 pag. • 14 x 21,5 cm • ca. C 19,95

isbn 978 90 8542 324 9 • nur 686 • omslagontwerp Stijn Dams 9 7 8 9 0 8 5 4 2 3 2 4 9

promotie

› lezersacties

› flyers

Bruno Benvindo & Evert Peeters Scherven van de oorlogEen geschiedenis van de herinneringen aan wo ii

Waarom zijn de Belgen er nooit in geslaagd om de Tweede Wereldoorlog af te sluiten

‘Het knappe van Vuylsteke is dat je steeds wil weten hoe het afloopt.’

– nrc handelsblad

‘Een bijzonder meeslepende pen.’ – de standa ard

Page 19: De Bezige Bij Non-Fictie - najaar 2011

‘Mooie minimemoires. Had hij maar meer geschreven.’

– nrc handelsblad

‘Een inspiratiebron.’ – Alexander Pechtold

‘Een uitstekend journalistiek boek waarvan de actualiteit geen betoog hoeft.’

– nrc handelsblad

‘Al een halve eeuw werkt Hofland aan de verbinding tussen journalistiek en literatuur,

een nuttige opdracht in een samenleving die nog steeds verzuild is naar beroep.’

– v rij nederland

‘Een verbijsterende historische documentaire: persoonlijk, meeslepend,

humaan en toegankelijk.’ – juryr apport

ako liter atuurprijs

‘Magistrale, gedurfde en aangrijpende geschiedenis.’

– nrc handelsblad

‘Janssen heeft zijn sporen in de financiële journalistiek ruimschoots verdiend.’

– financial inv estigator

‘Jij bent slimmer als de rest.’– Willem Holleeder

over Auke Kok

Page 20: De Bezige Bij Non-Fictie - najaar 2011

Verschijningsoverzicht

‘Een ontnuchterend boek, dat meer levenskennis uitstraalt dan menig mens

op gevorderde leeftijd in pacht heeft.’ – de morgen

‘Een hilarische handleiding naar het paradijs.’

– de volkskr ant

‘Een fascinerend geïllustreerd boek over de opkomst en ondergang van Hitlers imperium.’

– nederlands dagblad

‘Zelden heeft iemand in helderder en nuchter-der Nederlands de problemen geschetst tussen

man en vrouw in deze tijd.’– knack

augustusJaap van Duijn, De schuldenbergJoshua Foer, Het geheugenpaleis

septemberLisa Appignanesi, Alles over de liefde

James Gleick, InformatieHenry Kissinger, ChinaBart Van Loo, Chanson

Annet Mooij, De andere krantDavid Van Reybrouck, Pleidooi voor populisme

oktoberMary Borden, Verboden gebiedJorn De Cock, Arabische lente

Esther Donkers, Berichten uit de zorgDiane Ducret, In bed met een dictator

Gie Goris, OpstandlandPeter Longerich, Goebbels

Sylvia Nasar, De wil tot welvaartHarvey Sachs, De Negende

Agata Tuszynska, Vera GranCatherine Vuylsteke, Vroeger is een ander land

Arnout Weeda, Het mysterie van Wenen

novemberBruno Benvindo & Evert Peeters, Scherven van de oorlog

Anrew Feinstein, Handelaren des doods

januariJan Bleyen, Doodgeboren

Wade Davis, MalloryMatthijs de Ridder, Rebelse ritmesTim Weiner, Vijanden van de staat

Loel Zwecker, Alles tot nu toe

Page 21: De Bezige Bij Non-Fictie - najaar 2011

Uitgeverij De Bezige Bij

Van Miereveldstraat 11071 dw AmsterdamPostbus 751841070 ad AmsterdamTelefoon algemeen: 020 - 305 98 10Fax algemeen: 020 - 305 98 24Fax verkoop/publiciteit: 020 - 305 98 39E-mail: [email protected]: www.debezigebij.nl

vertegenwoordigers:Géa ThuisMobiel: 06 - 549 01 627E-mail: [email protected]

Inky MenssinkMobiel: 06 - 203 69 003E-mail: [email protected]

Rutger VosMobiel: 06 - 206 27 114E-mail: [email protected]

verkoop:Anne Schroën, hoofd verkoop en marketingConny Hemelaar 020 - 305 98 21Philippe Robbers 020 - 305 98 30Elselien van der Kooi 020 - 305 98 20Dennis van den Broek 020 - 305 98 37E-mail: [email protected]

publiciteit en promotie:Jolanda van Dijk, coördinator publiciteit020 - 305 98 33, [email protected] van ’t Leven, publiciteit De Bezige Bij non-fictie020 - 305 98 205, [email protected] de Vries, advertenties en pos-materiaal020 - 305 98 29, [email protected]

verkoop en distributie belgië:wpg Uitgevers België nv Mechelsesteenweg 2032018 AntwerpenTelefoon: 03 - 285 72 00Fax: 03 - 285 72 99E-mail: [email protected] www.wpgboeken.be

salesmanager:Frank LibeerTelefoon: 0493 - 51 56 49 E-mail: [email protected] verkoop binnendienst:Griet VerhelstTelefoon: 03 - 285 72 57E-mail: [email protected]

Pascale SmoutTelefoon: 03 - 285 72 83E-mail: [email protected]

accountmanagers boekhandel:Reiner ClaessensTelefoon: 0496 - 16 13 92E-mail: [email protected] Katrien PeenenTelefoon: 0499 - 94 27 66E-mail: [email protected] accountmanager grootdistributie:Yves De BrauwerTelefoon: 0479 - 80 00 10 E-mail: [email protected]

publiciteit en marketing:Chris BoudewijnsTelefoon: 03 – 285 73 04E-mail: [email protected]

besteladres in belgië:Bestellingen in België via boekenbank (+), cbonline, of via [email protected] of Fax: 052 - 456 950Vragen m.b.t. logistiek: CB Vlaanderen Telefoon: 052 - 456 940

Vormgeving: Studio Jan de Boer | AmsterdamPrepress & beeldbewerking: Plusworks | Amsterdam

www.debezigebij.nl