De Bezige Bij fictie - brochure Toonder voorjaar 2011

of 5 /5
TOM POES MARTEN TOONDER 70 jaar

description

De Bezige Bij fictie - brochure Toonder voorjaar 2011

Transcript of De Bezige Bij fictie - brochure Toonder voorjaar 2011

Page 1: De Bezige Bij fictie - brochure Toonder voorjaar 2011

Tom PoesmarTen Toonder

70 jaar

Page 2: De Bezige Bij fictie - brochure Toonder voorjaar 2011

Het zijn de eerste, koude oorlogsdagen van 1941. Marten Toonder wordt op de redacti-onele burelen van De Telegraaf ontboden. De voorraad Mickey Mouse-strips is uitgeput, zo vertelt men hem daar, en nieuwe avonturen van deze Amerikaanse muis, daar heeft de Duitse bezetter weinig zin in. Er is dus behoefte aan een nieuwe strip. Uit de map met probeersels en schetsen haalt adjunct-hoofdredacteur Fraenkel ten slotte de teke-ning van een kat te voorschijn, wandelend door een duister berglandschap, met in zijn linkerpoot een lantaarntje. ‘Deze is het,’ zei de man. ‘Wat ik nu nog nodig heb, is een goede naam.’

Korte tijd later, op 16 maart 1941, verschijnt de allereerste aflevering van ‘Avonturen van Tom Poes’ in de krant. Het nieuwe feuilleton blijkt een instantsucces. Nog datzelfde jaar begint Toonder aan de productie van Tom Poes-legpuzzels, -kaarten, -toneelstukken, -bordspelen, -wandplaten. Een legende is geboren.

In 2011 vieren we de zeventigste verjaardag van Tom Poes. Hoewel hij als krantenpoes alweer enige jaren met pensioen is, zijn z’n geboekstaafde avonturen nog altijd spring-levend. Dat bewijzen de regelmatig verschijnende delen in de blauwe reeks met ‘Alle verhalen van Olivier B. Bommel en Tom Poes’, die altijd vele lezers vinden. Om dit jubi-leum extra luister bij te zetten, presenteert De Bezige Bij twee speciale feest-uitgaven: een piezografie van de eerste Tom Poes-tekening en een herdruk van het allereerste Tom Poes-avontuur.

Met uw welnemen

Jubileum van een eeuwig

jonge vriend

‘Tom Poes woonde dicht bij een groot woud. Daar wandelde hij graag in, want je kunt er van alles beleven’.

Zo luiden de beginregels van het eerste avontuur van Tom Poes uit 1941. Dit sprookjesachtige verhaal over het goud van de Markies van Muizenis verschijnt nu als goedkope editie

op oblong-formaat. Een nostalgisch, klein boekje.

mei 2011 • ca. 32 pag. • 15 x 19,5 cm • C 7,50 • isbn 978 90 234 5735 0 • nur 301 • omslagontwerp Studio Jan de Boer

9 789023 457350

de eerste schreden

Tom Poes ontdekt het geheim der blauwe aarde

Page 3: De Bezige Bij fictie - brochure Toonder voorjaar 2011

5

In de succesvolle reeks Alle verhalen van Olivier B. Bommel en Tom Poes verschijnen opnieuw drie nieuwe delen. Ook ditmaal

wordt de verschijning ondersteund door advertenties met kortingsbonnen in NRC Handelsblad.

de Bommelsaga gaat verder

mei 2011 • gebonden, ca. 190 pag. • C 15,- • isbn 978 90 234 6564 5 • nur 301

luxe-editie, ca. 190 pag. • C 75,- • isbn 978 90 234 6554 6 • nur 301 • omslagontwerp Studio Jan de Boer

De plicht roept!De gekikkerde vorst • De denktank

Meer dan een heer verdragen kanDe uitvalsels • De geweldige wiswassen

mei 2011 • gebonden, ca. 230 pag. • C 15,- • isbn 978 90 234 6584 3 • nur 301

luxe-editie, ca. 230 pag. • C 75,- • isbn 978 90 234 6574 4 • nur 301 • omslagontwerp Studio Jan de Boer

Jij kunt eigenlijk allesHet kongruwer • De ombrenger • De kwinkslagen

mei 2011 • gebonden, ca. 236 pag. • C 15,- • isbn 978 90 234 6604 8 • nur 301

luxe-editie, ca. 236 pag. • C 75,- • isbn 978 90 234 6594 2 • nur 301 • omslagontwerp Studio Jan de Boer

15,-12,50

Met de kortingsbon uit

9 789023 465546 9 789023 4659429 789023 466048

9 789023 4657449 789023 465843

9 789023 465645

Page 4: De Bezige Bij fictie - brochure Toonder voorjaar 2011

6

Voorafgaand aan het krantendebuut van Tom Poes tekende Marten Toonder al verschillende schetsjes en stripstroken met een (nog naamloze) poes als on-derwerp. Een aantal van die tekstloze strips werd in Tsjechische en Argentijnse kranten afgedrukt. Het was een van de tekeningen van de Tsjechische kat die begin 1941 de hoofdredacteur van De Telegraaf over de streep trok. We mogen die kat dus beschou-wen als de ‘oer-Tom Poes’. De afbeelding van deze ‘oer-Tom Poes’ wordt nu in een beperkte oplage als piezograe aangeboden.

de oer-Tom Poes in luxe uitvoering

mei 2011 • piezografie, 1 pag. • 40 x 50 cm

genummerd en ingelijst • C 75,-

Page 5: De Bezige Bij fictie - brochure Toonder voorjaar 2011

Uitgeverij De Bezige Bij bv | Van Miereveldstraat 1-3 1071 dw Amsterdam | Postbus 75184 | 1070 ad Amsterdam

Telefoon algemeen: 020 - 305 98 10 | Fax algemeen: 020 - 305 98 24 Fax verkoop/publiciteit: 020 - 305 98 39

E-mail: [email protected]

verkoop en distributie belgië:WPG Uitgevers België nvMechelsesteenweg 203 | 2018 AntwerpenTelefoon: +32 - 3 - 285 72 00 | Fax: +32 - 3 - 285 72 99E-mail: [email protected] | www.wpgboeken.be

www.debezigebij.nl