Download - Contact NOV 2010

Transcript
Page 1: Contact NOV 2010

C O N T A C T

Schooljaar 2010-2011 Nr.2

1 december 2010

Afpraken examenregeling…………………. 1

Examenroosters…………………………… 2

Regeling einde trimester…………………… 8

Mededelingen……………………………… 9

Geboortes………………………………….. 10

Internetbedreigingen………………………. 11

Het beletselteken………………………….. 12

Blijf rookvrij………………………………. 16

Overlijdens………………………………… 17

De vroente………………………………… 18

Lille……………………………………….. 19

Bangladesh……………………………….. 20

Page 2: Contact NOV 2010

Advent

Eens zal het licht hier schijnen, Van oost tot west van zuid tot noord Dan zullen schaduwen verdwijnen

Bob Dylan

Page 3: Contact NOV 2010

1

Afspraken i.v.m. de examenperiode

(Zie schoolreglement blz. 27) 1. Je mag alleen het noodzakelijke (pen, gom,…) gebruiken. 2. Je zorgt dat je bij het begin van het examen al het

nodige materiaal bij je hebt (atlas, rekentoestel, …). De school leent niets uit tenzij broer of zus gelijktijdig het materiaal nodig heeft. We vragen je ouders ons dit vooraf schriftelijk te melden. Als je materiaal vergeet, leen je niets van een medeleerling. Tot 8.15 u. mogen je ouders spullen die je vergeten hebt, afgeven op het onthaal. Dan kan je ze nog voor het belsignaal afhalen.

3. Je boekentas blijft vooraan in de klas. Je GSM blijft in je boekentas. 4. Je gebruikt alleen papier van de school (examen en klad).

Alle examens én kladbladen worden afgegeven. De kladbladen worden in principe niet verbeterd.

5. Lees alle vragen aandachtig bij het begin van het examen; alleen dan kan je eventuele onduidelijkheden voorleggen aan de leraar met toezicht.

6. De voormiddag is verdeeld in twee delen van telkens 2 lesuren. Daartussen is er een pauze van 10.10 u. - 10.25 u. Je werkt minstens 1 lesuur aan een examen. Dus je geeft niet af voor 9.15 u. of 11.15 u.

7. Op woensdag geldt tijdens de examenperiode dezelfde tijdsregeling als op de andere dagen van de week.

8. Wanneer je in het eerste deel klaar bent met je examen mag je afgeven. Je blijft in het lokaal. Je kan dan je volgende examen voorbereiden of een boek lezen. Als je in het tweede deel klaar bent met je examen mag je naar huis.

9. Als er alleen een mondeling examen is, geldt de afspraak met de vakleraar. Een mondeling examen heeft nooit gelijktijdig met een schriftelijk plaats.

10. Je afwezigheid tijdens de examens kan alleen door een doktersbriefje gewettigd worden!

11. Wanneer je betrapt wordt op spieken, word je uitgesloten van het examen, d.w.z. je krijgt geen punten. Op het einde van het schooljaar kan de klassenraad beslissen tot een bijkomende proef (zie schoolreglement).

11. Je kan op school blijven studeren van 13.00 u. tot 15.50 u. Studeer je thuis, dan heb je in het begin van het schooljaar een strookje ingevuld met

daarop de toestemming van je ouders. 12. Je kan na het beëindigen van je examen in de wachtklas blijven tot 12.10 u; ook hiervoor heb je een strookje in het begin van het schooljaar ingevuld. 13. Wie een (grafisch) rekentoestel gebruikt, moet vóór het examen begint ervoor zorgen

dat de geheugens gewist zijn

Page 4: Contact NOV 2010

2

Examenrooster 1e jaar 1e jaar 1AM 1BM 1CL2 1DL2 1DL5 1EL5

ma 13/12 les les les les Latijn Latijn les les les les Latijn Latijn

di 14/12 Frans Frans Frans Frans Frans Frans Frans Frans Frans Frans Frans Frans

wo 15/12 Aardrijksk. Aardrijksk. Aardrijksk. Aardrijksk. Aardrijksk. Aardrijksk. Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis

do 16/12 Nat.wetensch. Nat.wetensch. Nat.wetensch. Nat.wetensch. Nat.wetensch. Nat.wetensch. Wiskunde1 Wiskunde1 Wiskunde1 Wiskunde1 Wiskunde1 Wiskunde1

vr 17/12 Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands

ma 20/12 Wiskunde2 Wiskunde2 Wiskunde2 Wiskunde2 Wiskunde2 Wiskunde2 - - - - - -

1 Het deel meetkunde 2 Het deel getallenleer

Page 5: Contact NOV 2010

3

Examenrooster 2e jaar 2e jaar 2AM 2BM 2CM 2DM 2DL2 2EL5

vr 10/12 Aardrijkskunde Aardrijkskunde Aardrijkskunde Aardrijkskunde Aardrijkskunde Aardrijkskunde Engels Engels Engels Engels Engels Engels

ma 13/12 Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde

di 14/12 Biologie Biologie Biologie Biologie Biologie Biologie Wet.werk Wet.werk Wet.werk Wet.werk Wet.werk Wet.werk

wo 15/12 Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis - - - - - -

do 16/12 SEI SEI SEI SEI SEI Latijn - - - - - Latijn

vr 17/12 Frans Frans Frans Frans Frans Frans Frans Frans Frans Frans Frans Frans

ma 20/12 Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands

Page 6: Contact NOV 2010

4

Examenrooster 3e jaar 3e jaar 3ECA1 3ECA2 3ECB 3LATA 3LATB 3WETA1 3WETA2 3WETB

vr Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis 10/12 Aardrijksk. Aardrijksk. Aardrijksk. Aardrijksk. Aardrijksk. Aardrijksk. Aardrijksk. Aardrijksk. ma Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde

13/12 Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde di Chemie Chemie Chemie Chemie Chemie Chemie Chemie Chemie

14/12 Engels Engels Engels Engels Engels Engels Engels Engels wo Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands

15/12 Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands do Fysica Fysica Fysica Fysica Fysica Fysica Fysica Fysica

16/12 Biologie Biologie Biologie Biologie Biologie - Frans m - vr Frans Frans Frans Frans Frans Frans Frans Frans

17/12 Frans m Frans m Frans m Frans m Frans m - - Frans m ma Economie Economie Economie Latijn Latijn Biologie Biologie Biologie

20/12 Economie Economie Economie Latijn Latijn Frans m - Latijn

Page 7: Contact NOV 2010

5

Examenrooster 4e jaar 4e jaar 4ECA1 4ECA2 4ECB 4LATA 4LATB 4WETA1 4WETA2 4WETB do Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis

9/12 Godsdienst Godsdienst Godsdienst Godsdienst Godsdienst Godsdienst Godsdienst Godsdienst vr Frans Frans Frans Frans Frans Frans Frans Frans

10/12 Frans m Frans m Frans m Frans m Frans m Frans m ma Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde

13/12 Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde di Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands

14/12 Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands wo Chemie Chemie Chemie Chemie Chemie Chemie Chemie Chemie

15/12 Duits Duits Duits Duits Duits Duits Duits Duits do Aardrijksk. Aardrijksk. Aardrijksk. Aardrijksk. Aardrijksk. Aardrijksk. Aardrijksk. Aardrijksk.

16/12 Fysica Fysica Fysica Fysica Fysica Fysica Fysica Fysica vr Engels Engels Engels Engels Engels Engels Engels Engels

17/12 Biologie Biologie Biologie Biologie Biologie ma Economie Economie Economie Latijn Latijn Biologie Biologie Biologie

20/12 Economie Economie Economie Latijn Latijn Frans m Frans m Latijn

Page 8: Contact NOV 2010

6

Examenrooster 5e jaar 5e jaar 5EMT 5EW 5LMT 5MTWI 5LWE 5MTWE 5WEWI1 5WEW2

do Economie Economie Latijn Frans m Latijn Frans m Biologie Biologie 9/12 Economie Economie Latijn Latijn vr Frans Frans Frans Frans Frans Frans Frans Frans

10/12 - - Latijn - Latijn - - Frans m ma Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde

13/12 Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde di Natuurweten. Wiskunde Natuurweten. Wiskunde - - Wiskunde Wiskunde

14/12 - Biologie - Biologie Biologie Biologie - - wo Godsdienst Godsdienst Godsdienst Godsdienst Godsdienst Godsdienst Godsdienst Godsdienst

15/12 Frans m Fysica Frans m Fysica Fysica Fysica Fysica - do Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands

16/12 - - - - - - - - vr Aardrijksk. Aardrijksk. Aardrijksk. Aardrijksk. Aardrijksk. Aardrijksk. Aardrijksk. Aardrijksk.

17/12 Engels Engels Engels Engels Engels Engels Engels Engels ma Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis

20/12 - Chemie - Chemie Chemie Chemie Chemie Chemie Di Duits Frans m Duits Duits Frans m Duits Frans m Fysica

21/12 - - - - - - - -

Page 9: Contact NOV 2010

7

Examenrooster 6e jaar 6e jaar 6EMT 6EW 6LMT 6MTWI 6LWE 6MTWE 6WEWi

do Economie Economie Latijn Wiskunde Latijn Chemie Chemie 9/12 Economie Economie Latijn Latijn Frans m Nederlands m vr Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands

10/12 Nederlands m Nederlands m Nederlands m Nederlands m Nederlands m Nederlands m Nederlands m ma Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde

13/12 Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde Wiskunde di Duits Wiskunde Duits Duits Chemie Duits Wiskunde

14/12 Latijn Latijn wo Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis Geschiedenis

15/12 Aardrijkskunde Aardrijkskunde Aardrijkskunde Aardrijkskunde Aardrijkskunde Aardrijkskunde Wet. Expl. do Godsdienst Godsdienst Godsdienst Godsdienst Godsdienst Godsdienst Godsdienst

16/12 Frans m Chemie Frans m Chemie Fysica Fysica Fysica vr Frans Frans Frans Frans Frans Frans Frans

17/12 Frans m Frans m Frans m Frans m ma Natuurweten. Biologie Natuurweten. Biologie Biologie Biologie Biologie

20/12 Fysica Fysica Engels m Engels m do Engels Engels Engels Engels Engels Engels Engels

21/12 Engels m Engels m Engels m Engels m Engels m

Page 10: Contact NOV 2010

8

Regeling einde trimester

ma 20/12 : laatste examendag 1e -4e jaar di 21/12 : laatste examendag 5e en 6e jaar 1e - 4e jaar : vrij wo 22/12 : alle leerlingen vrij do 23/12 : vm : alle leerlingen zijn vrij 14.00 u. : rapport 1e - 4e jaar 15.00 u. : rapport 5e - 6e jaar

17.30 u. - 20.30 u. : oudercontact; aangezien we nu niet “op afspraak” werken, dienen de ouders rekening te houden met mogelijk langere wachttijden (zie ook bij mededelingen).

vr 24/12 : 8.30 u. - 9.30 u. : klasactiviteit 10.00 u. - 12.00 u. : leerlingencontact

vanaf 9.30 u. tot 12.00 u. : op de speelplaats warme chocomelk en pannenkoeken ten voordele van de Damiaanactie ( € 1,00 per consumptie)

nm : vrij Ook deze vrijdag is een officiële halve schooldag waarop alle leerlingen aanwezig zijn.

Een paar leraren kunnen wegens een andere opdracht niet of slechts tijdelijk op het oudercontact/leerlingencontact aanwezig zijn:

mevr. A.Verduyn zal op beide contacten niet aanwezig kunnen zijn. mevr. Vanderhaeghe zal op donderdag aanwezig zijn van 17.30 u. tot 19.30 u., maar niet op het leerlingencontact.

Indien u deze mensen wil spreken op een ander moment, laat ons een berichtje. Ze zullen zelf met u contact opnemen. De CLB-medewerkers, Ive Thomaes (1e en 3e graad) en Sophie Rubben (2e graad) zijn te bereiken op het CLB zelf. U kan best telefonisch contact opnemen: CLB-Merksem, Gagelveldenstraat 54, Merksem, tel.: 03 640 38 90

Page 11: Contact NOV 2010

9

Mededelingen

1. Voor de oudercontacten zonder afgesproken uur hanteren we volgende

regeling: aan de buitenkant van het lokaal hangt voor elke leraar een wachtlijst. Als u tijdens het oudercontact de school binnenkomt, kan u uw naam plaatsen op een bepaald uur (een systeem zoals een nummertje trekken bij de bakker). U kan dan ondertussen nog een andere leraar bezoeken. Elke 10 minuten kan er een naam gezet worden. Let er wel op dat er voldoende tijd is tussen 2 gesprekken. Een gesprek kan soms wat uitlopen. Als uw tijd voorbij is, moet u weer achteraan aansluiten.

2. Glenn Meeus (5WEWI1) heeft het 7-jarig schoolrecord op de ‘loop rond de school” verbeterd. Hij liep de afstand van 1 km in 2 min 44s. Dit is een gemiddelde van 22 km/h! Het vorige record stond op naam van Bart Cornelis (2003) die er 3 seconden meer over deed.

3. Schrijf-ze-Vrijdag . De doodstraf is in 139 landen nog steeds wettelijk toegelaten. In 2009 zijn er 714 mensen geëxecuteerd in 18 landen waaronder 7 personen onder de 18 jaar! In deze cijfers zijn de executies van China niet meegerekend omdat dit land hieromtrent geen informatie geeft.

Page 12: Contact NOV 2010

10

Het lepa liet leerlingen en leraren die wilden, brieven schrijven naar de ambassadeur van de USA om gratie te verlenen aan een man die zonder fysiek bewijsmateriaal ter dood is veroordeeld. Er zijn 200-tal brieven geschreven. Wij melden u met vreugde de geboorte van:

Eben, zoontje van Erwin Van Hoorebeke (leraar van onze school) en An. Eben werd geboren op 29 oktober 2010. Rens, zoontje van Jan Ardies (leraar met verlofstelsel) en Djeni. Rens werd geboren op 12 november 2010.

Page 13: Contact NOV 2010

11

Geachte ouders, beste leerling Internet neemt een steeds prominentere rol in in ons dagelijks leven. Aan de ene kant is dat een erg positieve evolutie, maar aan de andere kant houdt het ook wel enkele gevaren in. Het is dan ook erg belangrijk om d.m.v. enkele eenvoudige stappen grote problemen te vermijden. Mogelijk leest u in deze brief niets nieuws, maar neemt u hem toch even door. U weet maar nooit … STAP 1 is de aanschaf van een goede Internet Security Suite. Dat voorkomt al een heleboel problemen i.v.m. virussen e.d. Soms een stevige investering, maar toch erg nuttig. Er bestaan ook betrouwbare (gratis) programma’s die u downloadt van het internet. Belangrijk is wel dat u regelmatig updatet zodat u steeds beschermd bent tegen de nieuwste dreigingen. STAP 2 is het creëren van een goed wachtwoord. Dat is een mix van letters, cijfers (en ev. symbolen) en hoeft zeker niet kort te zijn, bijv. 3(z)3l5bru6 (met wat goede wil lees je hier ‘ezelsbrug’). Het is in principe onmogelijk om een w8w00rd (!) van deze vorm te raden, tenzij leerlingen het zelf doorgeven. Eenvoudige (woordenboek)woorden zijn bijv. wel d.m.v. bepaalde software makkelijk te raden. Vermijden dus. Een e-mailaccount (zoals bijv. van hotmail) heeft soms twee lagen van beveiliging. Ten eerste is er het wachtwoord (zie bij stap 2). Daarnaast is er ook nog de geheime vraag. Die kies je zelf bij het aanmaken van je account, samen met het antwoord. Als je je wachtwoord vergeten bent, beantwoord je de geheime vraag, en dan kan je zonder problemen je wachtwoord aanvragen of wijzigen. Het antwoord op die geheime vraag dient dus ook ingewikkeld (en toch niet) te zijn. Bijv. Wat is de naam van je hond? Antwoord: Sloef. Dat antwoord kan je ook vervangen door: “We plachten hem S103f te noemen!” Veel moeilijker te achterhalen. STAP 3 is dan ervoor zorgen dat u goed geïnformeerd bent. In deze context is het ook van belang dat u regelmatig met uw kinderen spreekt over internet

Page 14: Contact NOV 2010

12

zodat u op de hoogte bent van de bedreigingen waaraan zij (en dus ook u) blootgesteld bent. Mocht u er nog aan twijfelen: jongeren vertellen u uiteraard niet alles3. STAP 4 is het kritisch kijken naar het eigen gedrag. Sommige leerlingen springen heel nonchalant om met alles wat hun privacy aangaat.

• Ze delen wachtwoorden met hun BFF4 (Best Friend Forever), tot de eerste ruzie komt, of die BFF zijn/haar mond voorbijpraat tegen een derde. Tragisch wordt het dan als hun account wordt gehackt en er in hun naam allerlei boodschappen worden verspreid via e-mail, facebook, netlog, enz. Ook kan de hacker het wachtwoord wijzigen. Soms laat zo’n actie van een hacker dus een echt kerkhof achter in het sociale leven van een jongere.

• Ze zetten filmpjes, foto’s, informatie over hun dagelijks gedrag, enz. op internet en dat is leesbaar voor iedereen, ook voor mensen die er geen zaken mee hebben. Bovendien is wat op internet staat daar voor de eeuwigheid (iemand kan bijv. een foto makkelijk kopiëren en bewaren.). Als je zo’n foto dan zelf verwijdert, heeft die andere persoon hem nog altijd.

• Als ze een e-mailadres of telefoonnummer op internet posten, dan kunnen ook malafide personen die gebruiken, bijv. om spam te sturen of om te stalken.

Wij willen u daarom vragen om met uw kind een gesprek te voeren over het belang van internetprivacy. Vertel hem of haar dat je een wachtwoord nooit mag doorgeven, net zoals de code van een bankkaart. Kijk misschien ook eens na of de beveiliging van het e-mailadres of bijv. de facebook- of netlogaccount van uw zoon of dochter moet verscherpt worden. In de meeste gezinnen zijn er regels verbonden aan internetgebruik. Waar in het ene gezin de computer met internet in de woonkamer staat, staat die in het andere gezin net niet daar. In

3 … en in sommige gevallen misschien maar goed ook. 4 Momenteel de term om ‘beste vriend(in)’ aan te duiden.

Page 15: Contact NOV 2010

13

beide gevallen zullen de ouders toch regelmatig eens kijken wat zoon of dochter aan het doen is. Als er nog geen afspraken gemaakt zijn, is het misschien nu een uitgelezen kans om dat alsnog te doen. Internet biedt heel wat informatie, maar niet al die informatie is belangrijk voor jongeren. Enkele uren per avond vrij surfen en chatten is voor een 13-jarige niet vanzelfsprekend. Vergeet ook zeker niet om eens te checken wat uw zoon of dochter met zijn/haar gsm kan. Vaak is er via zo’n toestel ook internettoegang mogelijk. Ten slotte nog wat extra tips voor jongeren:

1. Mensen kunnen zich anders voordoen dan wie ze werkelijk zijn. Denk hier ALTIJD aan.

2. Ook jij kan je anders voordoen: dit lijkt misschien wel plezant, maar kan ook gevaarlijk zijn. Doe gewoon wie je bent!

3. Geef niet teveel persoonlijke informatie (geen adres, telefoon- of gsm-nummers ...)

4. Geef ook niet teveel informatie van je vrienden prijs, zeker geen persoonlijke informatie.

5. Nodig je vrienden niet zomaar uit in een gesprek met vreemden. Vraag het eerst even!

6. Als je naar iemand belt die je enkel van internet kent, schakel dan je nummerherkenning uit. Zo krijg je nadien geen vervelende telefoontjes terug.

7. Denk na voor je een mailtje beantwoordt of doorstuurt. Hierdoor ontvang je misschien meer 'spam'.

Page 16: Contact NOV 2010

14

8. Bij een chat-date: laat altijd iemand weten waar je naartoe gaat, spreek af op een veilige plek (waar veel mensen zijn) en zorg ervoor dat je terug thuis geraakt zonder hulp van de andere.

9. Valt iemand je lastig met seksueel ongewenste, racistische of andere ongewenste praat, verwittig dan de verantwoordelijke van de chatroom (en beëindig het gesprek als het niet ophoudt ... je kunt later nog steeds terugkeren).

10. Overleg gerust ook met je ouders. Zij kunnen je ongetwijfeld goed raad geven.

Nuttige e-mailadressen:

Child Focus: [email protected]. Centraal Gerechtelijk Meldpunt van de Federale Politie. Je kan hen een mailtje sturen op [email protected].

Deze brief is geschreven vanuit de bezorgdheid om de veiligheid van uw kind. Mogen wij daarom rekenen op uw bereidwillige medewerking. Dhr. J. Van Staeyen Mevr. H. Van den Broeck spil eerste graad directeur

Page 17: Contact NOV 2010

15

Het beletselteken … (huh?)

Het beletselteken bestaat uit een reeks van drie punten en kan op verschillende manieren gebruikt worden.

1. het vervangt het deel van een gedachtegang dat ontbreekt (de lezer kan het wel zelf aanvullen)

En wat als de zeerovers in slaap vallen …?

2. het geeft een plotselinge onderbreking of een lange pauze weer Hans riep nog: 'Wacht even op m…' Maar Grietje hoorde hem niet meer.

Ja, maar … Zo gemakkelijk gaat dat niet.

3. het breekt onvolledige opsommingen af (beter is het woord enzovoort of de afkorting enz. aan het eind van een onvolledige opsomming).

Alle belangrijke dieren waren aanwezig: Nobel, Cuwaard, Bruun, …

4. het breekt scheldwoorden en taboewoorden af

Het deed zoveel pijn dat hij riep: 'Verd…!'

5. in een citaat geeft het aan dat er een stuk tekst is weggelaten (het beletselteken staat dan tussen ronde of vierkante haakjes)

In het Kerelslied staat het zo verwoord: “Wronghele ende wey, broot ende caes, Dat heit hi al den dach; Daer omme es de kerel so daes, Hi hetes meer dan hijs mach. Ter kermesse wille hi gaen, […] Dan gaet hi drincken van den wine, […] Stede, lant ende poort.” (Dit is een tekst in een middeleeuws Nederlands dialect)

Voor en achter een beletselteken komt doorgaans een spatie, behalve als een woord wordt afgebroken. Aan het einde van een zin komt geen punt achter het beletselteken, tenzij het beletselteken tussen haakjes staat. Als de zin op een vraagteken of uitroepteken eindigt, komt dat leesteken meteen achter het derde puntje.

Als iemand nu nog begint over “het beletselteken”, …

Page 18: Contact NOV 2010

16

Blijf rookvrij!! De leerlingen van de 1e graad nemen deel aan de 'Wedstrijd Rookvrije Klassen'. Deze Wedstrijd is een tabakspreventieproject dat voor de jongere heel wat voordelen biedt. Wat is de ‘Wedstrijd Rookvrije Klassen’? De Wedstrijd doorprikt het imago van de 'toffe roker'. Bewust neen zeggen tegen de sigaret is niet iets voor 'flauweriken', maar getuigt juist van persoonlijkheid. Door in te spelen op de groepsdruk en de groepsnorm wil de 'Wedstrijd Rookvrije Klassen' in heel Vlaanderen en Europa jongeren steunen in hun rookvrije keuze. De Wedstrijd loopt van half oktober tot eind april. De klassen die na 6 maanden 90% rookvrij zijn, nemen deel aan een trekking en kunnen verschillende prijzen winnen. Film Dit jaar is de Wedstrijd Rookvrije Klassen opgebouwd rond het thema film. Aan elke klas die deelneemt aan de Wedstrijd vragen we om een filmpje op te nemen dat leeftijdsgenoten motiveert om niet te beginnen of te stoppen met roken. Waarom deze Wedstrijd? Dat roken ongezond is, weten we allemaal. We stellen vast dat steeds minder jongeren beginnen met roken, wat er op wijst dat preventie werkt! Dit is van belang want roken is nog steeds de belangrijkste, vermijdbare oorzaak van ziekte en sterfte in België. Uit onderzoek blijkt dat hoe ouder iemand is, hoe kleiner de kans dat hij/zij nog begint te roken. De Wedstrijd in klasverband helpt jongeren niet te (beginnen) roken en ondersteunt klasgenoten om rookvrij te blijven. Hoe kan u uw zoon of dochter helpen?

Page 19: Contact NOV 2010

17

U kan uw kind ondersteunen en aanmoedigen om niet-roker te blijven en met de klasgenoten deel te nemen aan de Wedstrijd. Uit onderzoek blijkt dat indien u roken afkeurt, zelfs als u zelf rookt, de kans groter is dat uw kind niet begint te roken. Uw kind kan uw steun zeker gebruiken! Met vriendelijke groeten en … veel succes! Wegens de schooldirectie en de leerkrachten

Wij melden u het overlijden van :

� Mevr. Clara Devos, grootmoeder van Gil ( 4Ecb) en Brend Caluwe (2D), overleden op 6/11/2010

� Dhr. André Deman, overgrootvader van Margot Deman (2E) overleden op 8/11/2010

� Mevr. Maria Aerts, overgrootmoeder van Sarah Bens (3WETA2), overleden op 16/11/2010

De schoolgemeenschap biedt de getroffen families haar oprechte deelneming en christelijk gebed aan.

Page 20: Contact NOV 2010

18

Verslag De Vroente Kalmthoutse Heide Het was dinsdagochtend 12/10 en ijskoud maar we hebben er toch iets leuk van gemaakt. In de voormiddag mochten we proefjes doen zoals diertjes vangen om te determineren en op te zoeken wie wie opeet, bomen meten, een minibosje maken met gevonden natuurlijk materiaal,

Zo hard mogelijk roepen om te meten hoeveel decibels we produceren, etc. In de namiddag hebben we een wandeling gemaakt. Het was wel leuk maar de meeste probeerden een gaatje in blaadjes te branden met de hulp van een vergrootglas en de zon of zaten in het ven. Dat was wel koud! We leerden omgaan met een kompas

en ons dan oriënteren met kaart en kompas. We hebben ook de zuurtegraad van het water in het ven gemeten. Van op de uitkijktoren hadden we een heel mooi uitzicht over de heide. Imana en Rania 1BM

Page 21: Contact NOV 2010

19

Excursion à Lille (29/10/2010)

Dit zijn maar een paar van de reacties die we van de monitoren gekregen hebben. Op vrijdag 29 oktober vertrokken we met een 70-tal leerlingen van het 4e jaar naar Rijsel. De bus heeft ons afgezet aan het moderne treinstation Lille-Europe, en na een wandeling van een kwartiertje kwamen we aan in het centrum van le Vieux Lille, waar we kennis maakten met de monitoren van de organisatie Roeland. Zeven groepjes van een 10-tal leerlingen gingen de hele dag op pad om onder leiding van een plaatselijke gids en aan de hand van een aantal leuke opdrachten de stad te leren kennen en de parate kennis van het Frans in te oefenen. We waren zeer blij toen we om 15u30 van alle monitoren positieve reacties kregen over onze leerlingen: “aangenaam, vlot, goed niveau, ...” De leerlingen stelden zelf ook vast dat ze best al wel een aardig mondje Frans spreken. Na een zeer zonnige en vermoeiende dag in deze aangename stad, kwamen we om 18u30 terug op school en konden de leerlingen genieten van een verdiende herfstvakantie. Kortom : dit was weeral een superleuke dag en zeker voor herhaling vatbaar. A. Pellens

Élèves très chouettes

Bon niveau de français

Groupe supercool

Page 22: Contact NOV 2010

20

Onze inleefreis in Bangladesh Terugdenkend aan wat ik allemaal heb meegemaakt in Bangladesh is mij toch het meest bijgebleven hoe de mensen daar leven en hoe de damiaanactie de mensen daar zo goed helpt. Je kan het niet vergelijken met hoe wij hier leven. Ik heb het dan over de arme mensen ginder in Bangladesh, vooral dan in de hoofdstad Dhaka. Ze leven in een hutje opgebouwd uit afval, plastic en bamboe met 4 tot 6 personen, wassen zich in de rivier en moeten leven van minder dan één euro per dag. Door het gebrek aan hygiëne en het feit dat ze met zoveel moeten samenleven herinner ik mij vooral de typische geur van ginder die vaak onaangenaam en heel aanwezig was. Zelfs als ik thuis kwam, rook ik Bangladesh nog ☺. We hebben gezien hoe de damiaanactie te werk gaat, hoe ze de lepra en tbc-patiënten helpen. Ik moet eerlijk toegeven dat ik erg onder de indruk ben. Ze leren hoe de patiënten hun wonden moeten verzorgen, ze geven ze gratis medicijnen, eten en onderdak. Die medewerkers daar (Willem, Dr. Aung, Dr. Raymond, .... en honderden anderen) hebben een groot hart. Zij dragen er toe bij dat de mensen ginder weer een stapje dichter bij het normale dagelijkse leven komen. Ik ben ook enkele keren ontroerd geweest door de wilskracht, liefde en vriendelijkheid die die mensen bezitten. Ze gunnen je allemaal een glimlach en zijn heel vriendelijk voor elkaar. Ik heb gelukkig ook veel gelachen, cultuur opgesnoven en genoten van de typsiche keuken en omgang met de mensen.

Page 23: Contact NOV 2010

21

Één ding is mij nu zeker, dat is dat wij ervoor kunnen zorgen dat de mensen ginder een menselijker leven kunnen leiden door het resultaat van onze acties. Zita De Pauw Bangladesh is een prachtig land, het land van de vele rivieren, een land met prachtige landschappen, een land met lekker eten, een land met vriendelijke, een land met vele verhalen. Pakkende verhalen, blije verhalen, zeer droeve verhalen en verhalen van hoop, ze zijn allemaal op onze tocht gepaseerd. Bengalen geven zelden de moed op. Hoe moeilijk ze het ook hebben, hoe ziek of arm ze vaak zijn. Damiaanactie is zeer goed georganiseerd in Bangladesh. Ze werken in 14 districten (dit wil zeggen in 110 ziekenhuizen) en hebben zelf 4 ziekenhuizen waar ze patiënten behandelen en onderzoek doen. Zo worden er ongeveer 31 miljoen mensen bereikt in Bangladesh. Lepra en tuberculose worden op een zeer efficiënte manier behandeld. Ook het ‘care after cure’ project is de moeite waard. Ex-patiënten krijgen een kleine geldsom om bijvoorbeeld een groententuintje of een textielwinkeltje te beginnen. Vooral voor verminkte lepra patiënten is dit een stap dichter bij een betere toekomst. Het was een reis om niet te vergeten! Bangladesh is de moeite waard en damiaanactie verdient een serieuze duw in de rug. En daar gaan wij voor zorgen. We gaan de school helemaal op stelten zetten zodat we iedereen kunnen “besmetten” met het Bangla-virus! Jullie horen zeker nog van ons! Tijdens de damiaanactieweek (24 – 30 januari) zal kan je onze belevenissen volgen op ATV en in ‘de Gazet van Antwerpen’. Maai De Swaef

Page 24: Contact NOV 2010

http://www.slm.be

boekhouding

directie

gestels

info

ict llnadmin llnrek

onthaal

personeel

segers

@ slm.be

Contact kan ook gedownload worden van onze website.

Redactie : N. Gestels W. Segers