Download - BENG: september 2018 BENG present… · • Lopende projecten aardgasvrij maken • Switch-teams: ondersteuning voor projecten • Pool van specialisten ... • Presentatie op NEN-congres

Transcript
Page 1: BENG: september 2018 BENG present… · • Lopende projecten aardgasvrij maken • Switch-teams: ondersteuning voor projecten • Pool van specialisten ... • Presentatie op NEN-congres

BENG: september 2018 Jacqueline Hooijschuur, Arine Sijl, Hans van Eck 19 september 2018

Page 2: BENG: september 2018 BENG present… · • Lopende projecten aardgasvrij maken • Switch-teams: ondersteuning voor projecten • Pool van specialisten ... • Presentatie op NEN-congres

Interactieve elementen webinar

• Chat Vragen stellen Moderatoren

• Poll Meerkeuze vragen

• Enquête Terugkoppeling - tips en tops

2

Page 3: BENG: september 2018 BENG present… · • Lopende projecten aardgasvrij maken • Switch-teams: ondersteuning voor projecten • Pool van specialisten ... • Presentatie op NEN-congres

Agenda • Introductie • Korte herhaling BENG • Ontwikkeling BENG

• Beleid • Technisch/inhoudelijk

• Tijdlijn tot 1 januari 2020 • Aanbevelingen voor ontwerpers en bouwers • Vragen

3

Page 4: BENG: september 2018 BENG present… · • Lopende projecten aardgasvrij maken • Switch-teams: ondersteuning voor projecten • Pool van specialisten ... • Presentatie op NEN-congres

BENG – samenvatting

• Drie indicatoren:

“BENG 1”

“BENG 2”

“BENG 3”

4

Page 5: BENG: september 2018 BENG present… · • Lopende projecten aardgasvrij maken • Switch-teams: ondersteuning voor projecten • Pool van specialisten ... • Presentatie op NEN-congres

BENG – samenvatting • Voorgenomen eisen (juli 2015) • Bepalingsmethode: gebaseerd op tussenresultaten NEN 7120

5

Page 6: BENG: september 2018 BENG present… · • Lopende projecten aardgasvrij maken • Switch-teams: ondersteuning voor projecten • Pool van specialisten ... • Presentatie op NEN-congres

Ontwikkelingen beleid

• Ambitie (nieuwe) kabinet: Regeerakkoord CO2-Uitstoot fors terugdringen

• Een nationaal Klimaatakkoord

• Nieuwbouw geen aardgas-aansluiting

6

Page 7: BENG: september 2018 BENG present… · • Lopende projecten aardgasvrij maken • Switch-teams: ondersteuning voor projecten • Pool van specialisten ... • Presentatie op NEN-congres

BENG en aardgasvrij

• Wet VET: aardgasvrij vanaf 1 juli 2018 > aanvraag omgevingsvergunning

• Energieprestatie: vanaf 1 januari 2020 BENG-eisen

8

Page 8: BENG: september 2018 BENG present… · • Lopende projecten aardgasvrij maken • Switch-teams: ondersteuning voor projecten • Pool van specialisten ... • Presentatie op NEN-congres

Aardgasvrije nieuwbouw

• Klimaatakkoord: werkgroep Nieuwbouw Aardgasvrij • Bijv. VNG, netbeheerders, Bouwend Nederland • Lopende projecten aardgasvrij maken

• Switch-teams: ondersteuning voor projecten • Pool van specialisten • Quick scan advies

Contact? [email protected]

7

Page 9: BENG: september 2018 BENG present… · • Lopende projecten aardgasvrij maken • Switch-teams: ondersteuning voor projecten • Pool van specialisten ... • Presentatie op NEN-congres

Technische / inhoudelijke ontwikkelingen

• BENG-issues • Ervaringen met BENG • Aanpassingen

• Bepalingsmethode • NTA 88OO

• Kostenoptimaliteitsstudie

9

Page 10: BENG: september 2018 BENG present… · • Lopende projecten aardgasvrij maken • Switch-teams: ondersteuning voor projecten • Pool van specialisten ... • Presentatie op NEN-congres

Issue: Koude in BENG 3

• Vraag: • Waarom voldoen grote gebouwen moeilijk aan BENG 3?

• Analyse:

• Grote gebouwen: vaak grote koudevraag • Installatie: Vaak WKO (warmte- en koudeopslag in de bodem) • Hernieuwbare koude telt niet mee in BENG 3

• Onderzoek:

• Niet meerekenen hernieuwbare koude speelt een rol

10

Page 11: BENG: september 2018 BENG present… · • Lopende projecten aardgasvrij maken • Switch-teams: ondersteuning voor projecten • Pool van specialisten ... • Presentatie op NEN-congres

Issue Koude in BENG 3

• Achtergrond • Wat reken je tot hernieuwbare energie?

Europese richtlijnen hernieuwbare energie

Hernieuwbare warmte wel Hernieuwbare koude niet

11

Page 12: BENG: september 2018 BENG present… · • Lopende projecten aardgasvrij maken • Switch-teams: ondersteuning voor projecten • Pool van specialisten ... • Presentatie op NEN-congres

Issue: Koude in BENG 3

• Oplossingsrichting

Hernieuwbare koude meerekenen als hernieuwbare energie

12

Page 13: BENG: september 2018 BENG present… · • Lopende projecten aardgasvrij maken • Switch-teams: ondersteuning voor projecten • Pool van specialisten ... • Presentatie op NEN-congres

Energieprestatiemethodiek NTA 88OO

• Bepaling van de energieprestatie • Nu: NEN 7120 • Vanaf 1-1-2020: NTA 88OO

• Stand van zaken NTA 88OO: afronding • Presentatie op NEN-congres 20 november 2018

13

Page 14: BENG: september 2018 BENG present… · • Lopende projecten aardgasvrij maken • Switch-teams: ondersteuning voor projecten • Pool van specialisten ... • Presentatie op NEN-congres

Kostenoptimaliteitsstudie

• Bepaling kostenoptimaliteit BENG • Europees vastgestelde rekenmethode • Bepaling kostenoptimaal punt • Basis voor niveau BENG-eisen

• Betrokkenheid van stakeholders

• Afronding: najaar 2018

14

Page 15: BENG: september 2018 BENG present… · • Lopende projecten aardgasvrij maken • Switch-teams: ondersteuning voor projecten • Pool van specialisten ... • Presentatie op NEN-congres

Tijdlijn

Eind 2018

Hoogte BENG-eisen bekend Voor wetgevingstraject

Tweede helft 2019

1 jan 2020

Publicatie BENG-eisen in Staatsblad

Verplichting BENG bij aanvraag omgevingsvergunning

15

Page 16: BENG: september 2018 BENG present… · • Lopende projecten aardgasvrij maken • Switch-teams: ondersteuning voor projecten • Pool van specialisten ... • Presentatie op NEN-congres

Aanbevelingen stedenbouwkundig ontwerp

• Ervaring Energie: nu weinig aandacht

• Verkaveling bezonning • Gebouwvorm compact

• Aanbeveling:

Energie vroeg in het proces meenemen

16

Page 17: BENG: september 2018 BENG present… · • Lopende projecten aardgasvrij maken • Switch-teams: ondersteuning voor projecten • Pool van specialisten ... • Presentatie op NEN-congres

Ervaring gebouwen

• ZEN platform • Neprom, Bouwend Nederland • Bijna 60 deelnemers • Minimaal 1 project BENG • Uitwisselen ervaringen • Brochure Do’s en Dont’s

• Utiliteitsbouw • Ervaringen verzameld door RVO

17

Page 18: BENG: september 2018 BENG present… · • Lopende projecten aardgasvrij maken • Switch-teams: ondersteuning voor projecten • Pool van specialisten ... • Presentatie op NEN-congres

Aanbevelingen bouwkundig ontwerp • Goede gebouwschil:

• Isolatie, triple glas, goede luchtdichtheid

• Gebruik warmte en licht van de zon

• Oriëntatie, afmetingen ramen

• Voorkomen oververhitting

• Zonwering, overstekken, luiken

• Compacte gebouwvorm

18

Page 19: BENG: september 2018 BENG present… · • Lopende projecten aardgasvrij maken • Switch-teams: ondersteuning voor projecten • Pool van specialisten ... • Presentatie op NEN-congres

Aanbevelingen installatietechnisch

• Hernieuwbare energie • Warmtepompen, PV-panelen, biomassa

• Warmtelevering met hernieuwbare energie

• Laag temperatuurverwarming

• Warmtapwater in collectieve installaties

• Boosterwarmtepomp

19

Page 20: BENG: september 2018 BENG present… · • Lopende projecten aardgasvrij maken • Switch-teams: ondersteuning voor projecten • Pool van specialisten ... • Presentatie op NEN-congres

Beschikbare informatie

• Podium

20

Page 21: BENG: september 2018 BENG present… · • Lopende projecten aardgasvrij maken • Switch-teams: ondersteuning voor projecten • Pool van specialisten ... • Presentatie op NEN-congres

Voorbeelden voor Podium

• Nieuwe voorbeelden zijn welkom

• Liefst: voldoen aan voorgenomen BENG-eisen • In elk geval: BENG-scores berekend

21

Page 22: BENG: september 2018 BENG present… · • Lopende projecten aardgasvrij maken • Switch-teams: ondersteuning voor projecten • Pool van specialisten ... • Presentatie op NEN-congres

Zoekt u meer informatie? Informatie over BENG www.rvo.nl/BENG Voorbeelden BENG www.rvo.nl/podium

Switchteams aardgasvrij www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/ duurzame-energie-opwekken/aardgasvrij/ switchteam-aardgasvrije-nieuwbouw

22

Page 23: BENG: september 2018 BENG present… · • Lopende projecten aardgasvrij maken • Switch-teams: ondersteuning voor projecten • Pool van specialisten ... • Presentatie op NEN-congres