Download - Agenda - Delftse methode - Achtergrondinfo casus - Aan de slag! 11 december 2013 LCOR Maartje Scholten Workshop Delftse case.

Transcript
Page 1: Agenda - Delftse methode - Achtergrondinfo casus - Aan de slag! 11 december 2013 LCOR Maartje Scholten Workshop Delftse case.

Agenda

- Delftse methode- Achtergrondinfo casus- Aan de slag!

11 december 2013LCORMaartje Scholten

Workshop Delftse case

Page 2: Agenda - Delftse methode - Achtergrondinfo casus - Aan de slag! 11 december 2013 LCOR Maartje Scholten Workshop Delftse case.

Delft Zuidoost

• Tegen de binnenstad• TU Campus• Woonwijken• Bedrijventerreinen

In 2009 leidden plannen voor de nieuwbouw van meer dan 400 woningen tot een MER-procedure.

Begin 2011 is de MER klaar en blijkt dat de groenstructuur onder druk komt te staan en de waterstructuur niet voldoet.

Page 3: Agenda - Delftse methode - Achtergrondinfo casus - Aan de slag! 11 december 2013 LCOR Maartje Scholten Workshop Delftse case.

Project Groenblauw Delft Zuidoost

• Gemeente Delft (initiatief)• Hoogheemraadschap van Delfland• FMVG: Vastgoed TU Delft• DUWO• AM• Belangenvereniging TU Noord

Kansenkaart met 180 maatregelen om de water- en groenstructuur in het gebied te verbeteren: keuzemenu.

Methode:• Onderdeel van proces• Samenwerking• Niet TOP-down• Ambitie is vast, uitvoering is vrij• Kansen “meekoppelen”• verleiden van de stakeholders tot

investeren is nodig > TEEB-stad

Page 4: Agenda - Delftse methode - Achtergrondinfo casus - Aan de slag! 11 december 2013 LCOR Maartje Scholten Workshop Delftse case.

TEEB-stad in Delft Zuidoost

• TEEB berekening van de kosten en baten van de 180 Groenblauw maatregelen

• Voorbeeld van de werkwijzeHerinrichting Julianalaan

Page 5: Agenda - Delftse methode - Achtergrondinfo casus - Aan de slag! 11 december 2013 LCOR Maartje Scholten Workshop Delftse case.

STAP 1. Redeneren

Welke baten treden er op wanneer een wegdeel heringericht wordt als groenblauwe openbare ruimte?

Page 6: Agenda - Delftse methode - Achtergrondinfo casus - Aan de slag! 11 december 2013 LCOR Maartje Scholten Workshop Delftse case.

STAP 1. Redeneren

Woongenot• meer woongenot door uitzicht op

groenlijn• meer woongenot door uitzicht op

blauwlijn

Wateroverlast• vermeden schade wateroverlast door

meer waterberging • vermeden kosten RWZI (hardware)

gemengd > gescheiden stelsel Luchtkwaliteit• verbetering luchtkwaliteit > meer

gezondheid:• fijnstofafvang door bomen • fijnstofafvang door gras• fijnstofafvang door riet

Page 7: Agenda - Delftse methode - Achtergrondinfo casus - Aan de slag! 11 december 2013 LCOR Maartje Scholten Workshop Delftse case.

STAP 1. Redeneren

STAP 2. Rekenen

Om te kunnen rekenen is een (technische) uitwerking nodig

Page 8: Agenda - Delftse methode - Achtergrondinfo casus - Aan de slag! 11 december 2013 LCOR Maartje Scholten Workshop Delftse case.

STAP 2. Rekenen

3 verschillende uitwerkingen:• Waterberging in kratten onder de weg

en onder het groen• Een gracht in het wegdeel voor de

particuliere woningen• Een singel in het midden van de weg

waarbij het tweezijdige verkeer behouden blijft.

kratten

gracht

singel

Page 9: Agenda - Delftse methode - Achtergrondinfo casus - Aan de slag! 11 december 2013 LCOR Maartje Scholten Workshop Delftse case.

STAP 2. Rekenen

50 woningen x 5% stijging woningprijs x 270.000,- (WOZ-waarde) x 16,1 (discontovoet 40 jr.) = 675.000,-

50 bomen x 0,1 (kg stof per boom per jaar) x € 377,- (€/kg) x 16,1 (discontovoet 40 jr.) = 30.345,-

kratten

Plaatsafhankelijke gegevens (zelf rekenen, meten en opvragen)

Kengetallen (TEEB-stad tool)

Page 10: Agenda - Delftse methode - Achtergrondinfo casus - Aan de slag! 11 december 2013 LCOR Maartje Scholten Workshop Delftse case.

kratten

gracht

singel

Page 11: Agenda - Delftse methode - Achtergrondinfo casus - Aan de slag! 11 december 2013 LCOR Maartje Scholten Workshop Delftse case.

STAP 3. Verdienen

1. Wie zijn de baathouders ?

2. Hoe kunnen zij bijdragen?

singel

Page 12: Agenda - Delftse methode - Achtergrondinfo casus - Aan de slag! 11 december 2013 LCOR Maartje Scholten Workshop Delftse case.

Casus: Kanaalhof en Kanaalweg

Ingrediënten:• Spelers / belangen• Eisen / wensen functies

Vragen:• Welke baten?• Welke baathouders?• aanbevelingen

Page 13: Agenda - Delftse methode - Achtergrondinfo casus - Aan de slag! 11 december 2013 LCOR Maartje Scholten Workshop Delftse case.

Spelers / belangen:• Bewoners Botaniestraat en Kanaalweg• Provincie: waterwegbeheerder• DUWO – studentenhuisvester en

grondeigenaar• TU Botanische tuin: onderzoek

en onderwijs biotechnologie• Gemeente: groen- waterbeleid en

verkeersbeleid, RO.• Hoogheemraadschap: waterberging• TU Science center: educatief museum

en bedrijfsverzamelgebouw. • TU vastgoed: eigenaar gebouwen

Page 14: Agenda - Delftse methode - Achtergrondinfo casus - Aan de slag! 11 december 2013 LCOR Maartje Scholten Workshop Delftse case.

Wensen / eisen:• Provincie: doorgaande vaarroute• Provincie: aanleg sebastiaansbrug• Bewoners: bomen, parkeren,

verkeersveiligheid• DUWO – studentenhuisvesting. Geld!• TU Botanische tuin: onderzoek

en onderwijs biotechnologie• Hoogheemraadschap: waterberging• Gemeente: groen- en waterbeleid• Gemeente: Kanaalweg afgesloten voor

doorgaand verkeer• TU Science center: educatief museum

en bedrijfsverzamelgebouw. • TU Science center: aanlegsteiger met

toegang• TU vastgoed: eigenaar gebouwen.

Kostenreductie. 30% vastgoed afstoten, waaronder biotechnologie

Gebruik ook de informatie uit het groen-blauw boekje, pagina 34-35