Zorg Beter mét Vrijwilligers Cecil Scholten, 15 april 2014.

25
Zorg Beter mét Vrijwilligers Cecil Scholten, 15 april 2014

Transcript of Zorg Beter mét Vrijwilligers Cecil Scholten, 15 april 2014.

Page 1: Zorg Beter mét Vrijwilligers Cecil Scholten, 15 april 2014.

Zorg Beter mét Vrijwilligers

Cecil Scholten, 15 april 2014

Page 2: Zorg Beter mét Vrijwilligers Cecil Scholten, 15 april 2014.

Vrijwilligers zijn voor mij…

Even voorstellen

Page 3: Zorg Beter mét Vrijwilligers Cecil Scholten, 15 april 2014.

Nieuw beleid

Vrijwilligers in beeld

Grenzen verleggen

‘Zorgzame’ kanteling

Inhoud

Page 4: Zorg Beter mét Vrijwilligers Cecil Scholten, 15 april 2014.

Ontwikkelingen

Page 5: Zorg Beter mét Vrijwilligers Cecil Scholten, 15 april 2014.

Toenemend beroep op informele zorg en ondersteuning

Page 6: Zorg Beter mét Vrijwilligers Cecil Scholten, 15 april 2014.
Page 7: Zorg Beter mét Vrijwilligers Cecil Scholten, 15 april 2014.

Hoeveel vrijwilligers zijn er actief in de zorg?

Zitten: 150.000

Staan: 450.000

Staan opzij: 1,2 miljoen

Page 8: Zorg Beter mét Vrijwilligers Cecil Scholten, 15 april 2014.

Aantal uur vrijwilligerswerk in de zorg gemiddeld per week?

Zitten: minder dan 1 uur per week

Staan: 4 à 5 uur per week

Staan opzij: 10 uur per week

Page 9: Zorg Beter mét Vrijwilligers Cecil Scholten, 15 april 2014.

Over grenzen:Vrijwilliger mag cliënt met slikproblemen helpen met eten geven

Zitten: oneens

Staan: eens

Staan opzij: weet niet, geen mening

Page 10: Zorg Beter mét Vrijwilligers Cecil Scholten, 15 april 2014.

Over grenzen:Vrijwilliger mag pinnen voor cliënt

Zitten: oneens

Staan: eens

Staan opzij: weet niet, geen mening

Page 11: Zorg Beter mét Vrijwilligers Cecil Scholten, 15 april 2014.

Aansprakelijkheid

Vrijwilligers:Organisaties waar ze werkzaam zijn, zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor handelen van vrijwilligers. Organisatie moet er ook voor zorgen dat uitvoering van handelingen op kwalitatief goede manier gebeurt.

Mantelzorgers en bekenden uit netwerk: zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun handelen. Ook na instructies van formele zorg. En ook als naaste in verzorgings- of verpleeghuis verblijft. Organisatie waar cliënt verblijft, heeft wel toezichthoudende rol.

Page 12: Zorg Beter mét Vrijwilligers Cecil Scholten, 15 april 2014.

Van oud naar nieuw denken?!

Oude denken: primaat van zorg bij formele zorg en gescheiden werelden met informele zorg, waaronder vrijwilligers in de zorgOude context: informeel netwerk ondersteunen en overnemen, verdringen van banen

___________________________________________

Nieuwe denken: samenspel tussen informele zorgverleners (mantelzorgers, familie en sociaal netwerk, vrijwilligers) en formele zorgverleners en ondersteu-nersNieuwe context: focus op mogelijkheden en behoeften van informeel netwerk, keuzes in betaalde ondersteuning en kijken naar resultaten

Page 13: Zorg Beter mét Vrijwilligers Cecil Scholten, 15 april 2014.

Rol vrijwilligers

• In the lead• Gelijkwaardig, =/ gelijk• Aanvullend op beroepsmatige hulp

Page 14: Zorg Beter mét Vrijwilligers Cecil Scholten, 15 april 2014.

Voordelen

• afstand tot cliënt vaak kleiner • buitenwereld binnenhalen• meer tijd en aandacht voor cliënt• vele talenten in te zetten

Page 15: Zorg Beter mét Vrijwilligers Cecil Scholten, 15 april 2014.

Gedeeld netwerk

Gedeeld netwerk van zorg en ondersteuning geba-seerd op ‘zorgen met’ tbv welbevinden van cliënten!

Page 16: Zorg Beter mét Vrijwilligers Cecil Scholten, 15 april 2014.

Film

Toekomst van vrijwilligerswerk in de zorg

Page 17: Zorg Beter mét Vrijwilligers Cecil Scholten, 15 april 2014.

Zorg en welzijn van cliënten worden beter door

vrijwilligers, ik zorg daarom voor…

Even stilstaan bij

Page 18: Zorg Beter mét Vrijwilligers Cecil Scholten, 15 april 2014.

Samenwerken

Op basis van WIFA:• Welkom heten

en Waarderen• Informeren• Faciliteren• Afstemmen

Page 19: Zorg Beter mét Vrijwilligers Cecil Scholten, 15 april 2014.

Samenwerken

Op basis van WIFA:• Welkom heten

en Waarderen• Informeren• Faciliteren• Afstemmen

Page 20: Zorg Beter mét Vrijwilligers Cecil Scholten, 15 april 2014.

Kennismaking

Page 21: Zorg Beter mét Vrijwilligers Cecil Scholten, 15 april 2014.

Toerusting van vrijwilligers

• Inzicht – hoe is het georganiseerd• Kennis – hoe werkt het• Vaardigheden – hoe te handelen• Houding –hoe te reageren

Oftewel competenties van vrijwilligers!

Page 22: Zorg Beter mét Vrijwilligers Cecil Scholten, 15 april 2014.

Toerusting binnen organisatie

• Inzicht – wat zijn wensen en behoeften van (diverse groepen) vrijwilligers

• Kennis – randvoorwaarden en faciliteiten• Vaardigheden – wat moeten we kunnen om

goed om te gaan met vrijwilligers• Houding –hoe te reageren op vrijwilligers

Oftewel competenties van beroepskrachten en bestuur!

Page 23: Zorg Beter mét Vrijwilligers Cecil Scholten, 15 april 2014.

Discrepantie visie en praktijk

Vaak mooie woorden, maar te weinig zicht op goede, verantwoorde voorwaarden:• Toerusting te weinig of te zwaar• Matching te onbekend• Begeleiding te weinig tijd en deskundigheid• Informatie en communicatie

schermen met privacy• Inspraak gebrek aan

gelijkwaardige positie

Page 24: Zorg Beter mét Vrijwilligers Cecil Scholten, 15 april 2014.

Werken aan:Visie = opvattingen over betekenis die vrijwilligers hebben voor organisatie/cliënten en omgekeerdVoorwaarden = omstandigheden die ertoeleiden dat vrijwilligers goed en prettigkunnen functionerenVerbintenis = investeren in wederzijdsebetrokkenheid

Page 25: Zorg Beter mét Vrijwilligers Cecil Scholten, 15 april 2014.

Kunst van het verbinden

Veel succes!Voor meer informatie:• www.zorgbetermetvrijwilligers.nl• [email protected]