O scholten maatschap_verantwoord_opdrachtgeverschap

13
Welke verschillende manieren van Social Return zijn er? Social Return en Participatiewet 19 november 2014 Anneke Barendregt en Onno Scholten

description

Presentatie tijdens de Landelijke bijeenkomst: Collectief vervoer 6.0 op 19 november 2014

Transcript of O scholten maatschap_verantwoord_opdrachtgeverschap

Page 1: O scholten maatschap_verantwoord_opdrachtgeverschap

Welke verschillende manieren van

Social Return zijn er?

Social Return en Participatiewet

19 november 2014

Anneke Barendregt en Onno Scholten

Page 2: O scholten maatschap_verantwoord_opdrachtgeverschap

Wat is het WerkgeversServicepunt?

• Het WerkgeversServicepunt Rijnmond is het centrale punt voor werkgevers in de regio.

• Daarmee dragen wij bij aan het (terug) helpen van mensen naar de arbeidsmarkt en het bieden van werk voor mensen binnen een (semi-) beschutte werkomgeving.

• Het WerkgeversServicepunt is een samenwerking tussen gemeenten en UWV.

Page 3: O scholten maatschap_verantwoord_opdrachtgeverschap

Social Return kost geld

Page 5: O scholten maatschap_verantwoord_opdrachtgeverschap

Mogelijkheden invulling Social

Return

• Bieden van werkgelegenheid voor Social

Return-doelgroepen

• Bieden van stage- en werkervaringsplaatsen

Page 6: O scholten maatschap_verantwoord_opdrachtgeverschap

Social Return is alleen

mogelijk als er ruimte is om

mensen in te zetten

Page 7: O scholten maatschap_verantwoord_opdrachtgeverschap

Mogelijkheden invulling Social

Return

• Social Return is maatwerk!

• Compensatieorders

• Arbeidsmarktrelevante activiteiten

• Stimuleren activiteiten, bijdragend aan

‘sociale cohesie’

• Social Return toepassen in de keten

Page 8: O scholten maatschap_verantwoord_opdrachtgeverschap

Er zijn voldoende

mogelijkheden om invulling

te geven aan Social Return in

het collectieve vervoer

Page 9: O scholten maatschap_verantwoord_opdrachtgeverschap

Social Return en Participatiewet

• Garantiebanen (t.o.v. 1-1-2013, 125.000

extra banen voor doelgroep)

• Doelgroep: mensen met een

arbeidsbeperking, die niet het wettelijk

minimumloon kunnen verdienen

Page 10: O scholten maatschap_verantwoord_opdrachtgeverschap

Participatiewet

• Zelf mensen uit doelgroep in dienst nemen

• Mensen uit doelgroep d.m.v. een detachering

werk bieden

• Inkopen bij sociale ondernemers

Page 11: O scholten maatschap_verantwoord_opdrachtgeverschap

Social Return biedt voordelen

voor mijn bedrijf

Page 13: O scholten maatschap_verantwoord_opdrachtgeverschap

Ten slotte

Contact [email protected]

www.wsprijnmond.nl

010 - 700 89 89

Postbus 37035, 3005 LA Rotterdam

Bezoek: Schiekade 830, 3032 AL Rotterdam

Bedankt voor uw medewerking!