Zo selecteert u een training agressie en geweld

of 16/16
1 Evert Sevenhuijsen expertisecentrum Veilige Publieke Taak 17 april 2015 Vraag versus Aanbod selectie van training en trainingsbureau op het gebied van agressie en geweld

Embed Size (px)

Transcript of Zo selecteert u een training agressie en geweld

 • 1

  Evert Sevenhuijsen

  expertisecentrum Veilige Publieke Taak

  17 april 2015

  Vraag versus Aanbod selectie van training en trainingsbureau

  op het gebied van agressie en geweld

 • 2

  Doel

  hoe kunnen we de diversiteit van

  trainingen overzichtelijk aanbieden

  aan opdrachtgevers

  aanbod - vraag

 • 3

  Marktverkenning U.T.: methodieken

  theorie presenteren

  demonstreren / modelling

  casus bespreking

  e-learning (zeer divers)

  rollenspelen

  fysieke gedragstrainingen

 • 4

  Marktverkenning U.T.: type kennis

  conceptueel niveau

  procedureel niveau

  vaardigheden niveau

  organisatieniveau

 • 5

  Marktverkenning U.T.: lastige materie

  1. trainingen voornamelijk rollenspelen

  2. tevredenheidscijfers betekenen niet

  dat de training effectief is geweest

  3. methodieken sluiten vaak niet aan op

  een trainingsvraag

  4. weinig combinatie van methodieken

  5. trainingen vaak op verzoek (te) kort

  6. e-learning onvoldoende uitgebuit

 • 6

  Zijn bureaus te categoriseren op ?

  niveau (medewerkers, leidinggevenden, management etc.) vaardigheden (omgaan met, mentaal, fysiek, grenzen, waarnemen etc.) branche (overheid, semi-overheid, bedrijfsleven) methodiek (bewustwording, oefening, casus, individueel etc.) intensiteit (in uren, in dagen, op maat, in company etc.) regio (noord, midden, zuid, randstad, landelijk)

 • 7

  Selectief zoekfilter aanbrengen ?

  niemand wil uitgesloten worden omdat ze

  bepaalde trainingen niet lijken te geven

  bepaalde onderwerpen niet behandelen

  bepaalde methodieken niet in huis hebben

  etc.

 • 8

  Vaste indeling in categorien ?

  niveau

  vaardigheden

  branche

  methodiek

  duur

  regio

 • 9

  Alternatief: vrije invulling

  1. Welke specialisatie heeft het bureau?

  2. Welke aanpak hanteert het bureau?

  3. Welke achterliggende theorie, modellen of

  uitgangspunten hanteert het bureau?

  4. Voor welke branche werkt het bureau

  voornamelijk?

  5. In welke regio werkt het bureau?

  6. geef een link naar website of andere media

 • 10

  Bezien vanuit de klantvraag

  Opdrachtgevers kennen hun

  behoefte vaak niet goed

  (en stellen daarom nauwelijks de vraag

  naar de inhoud van de training)

 • 11

  Versterken klantvraag

  Stimuleer opdrachtgevers om na te

  denken wat een training op moet leveren:

  doel en effectiviteit

 • 12

  Vragen die de klant zich moet stellen

  Aan welk probleem draagt de training bij?

  Is dat o.b.v. een risicoanalyse of -inventarisatie?

  Welk effect wilt u dat de training heeft?

  Hoe gaat u dat effect meten of constateren?

  Vaak overgeslagen: op welke aspecten van

  veiligheid wilt u dat de training wordt gericht?

 • 13

  Veiligheidsketen: waarop richten ?

  Pro-actie

  Preventie

  Preparatie

  Repressie

  Nazorg

  mensen niet in de verleiding brengen

  ontmoedigen / niet in gelegenheid brengen

  voorbereid zijn op dreiging en incidenten

  adequaat handelen bij ongewenst gedrag

  opvang, nazorg en schadeherstel

 • 14

  training wordt gericht op:

  pro-actie preventie preparatie repressie nazorg

  zorgen dat mensen niet in

  de verleiding gebracht

  worden

  mensen niet in de

  gelegenheid laten komen,

  dan wel ontmoedigen

  voorbereiden op dreiging of

  mogelijke incidenten

  handelend optreden bij

  incidenten

  opvang, nazorg en

  schadeherstel

  persoon

  team

  organisatie

 • 15

  training wordt gericht op:

  pro-actie preventie preparatie repressie nazorg

  zorgen dat mensen niet in

  de verleiding gebracht

  worden

  mensen niet in de

  gelegenheid laten komen,

  dan wel ontmoedigen

  voorbereiden op dreiging of

  mogelijke incidenten

  handelend optreden bij

  incidenten

  opvang, nazorg en

  schadeherstel

  persoon

  klantgerichtheid,

  communicatie, houding en

  gedrag

  gedrag vertonen en gedrag

  herkennen,

  conflicthantering,

  zelfvertrouwen,

  communicatie

  communicatie, risico-

  inschatting, hulp en bijstand

  organiseren,

  spanningsregulatie

  handelingsprotocollen, de-

  escaleren, corrigeren,

  weerbaarheid, hulp

  inschakelen, vluchten

  melden en registreren, evt.

  aangifte doen; verwerken

  team

  service, klantgerichtheid,

  collegialiteit, normen en

  grenzen

  teamgeest, normen en

  grenzen, samenwerken

  collegiale assistentie,

  samenwerken; hulp en

  bijstand geven

  collegiale assistentie, hulp

  en bijstand, waarnemen tbv

  opsporing

  opvang en collegiale steun

  organisatie

  beleid, inrichting, sfeer,

  communicatie, normen en

  grenzen, efficientie

  fysieke bescherming in

  ontwerp of inrichting;

  specifieke maatregelen;

  (camera) toezicht

  vluchtwegen, trainen,

  protocollen, opschaling,

  hulp en bijstand, toezicht,

  registratie

  protocollen hulp en

  bijstand, 112, aanhouden,

  beveiligers, handhaving

  opvang en nazorg,

  registreren, reageren,

  schadeherstel, aangifte

  doen, steun

 • 16