Zie hier enkele pagina's.

of 34 /34

Embed Size (px)

Transcript of Zie hier enkele pagina's.

 • 3

  The a D erks

  Reinbert de Leeuwm e n s o f m e l o d i e

 • 4

  Deze uitgave is mede tot stand gekomen dankzij

  Fonds Bijzondere Journalistieke ProjectenFonds PodiumkunstenGravin van Bylandt StichtingKersjesfondsSNS REAAL Fonds Socit GavignisStichting Harten Fonds

  2014 Thea Derks

  Leporello Uitgevers1e druk, maart 2014www.leporello.nl

  isbn 978 90 796 2408 9nur 661

  Uitgevers: Marit van den Berg, Dolf WeverinkVormgeving: Stef VerbraekenOp het omslag: Reinbert de Leeuw, ets van Guus Glass Fotoverantwoording: zie de afzonderlijke afbeeldingen

  Alle rechten voorbehouden /All rights reservedNiets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze en/of door welk ander medium ook, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de auteur.

  De uitgever heeft ernaar gestreefd de rechten te regelen volgens wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.

  Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Noch de maker, noch de uitgever stelt zich echter aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in deze uitgave.

 • 5

  INHOUD

  1 De afwezige (1938-1956) 7

  2 Achter de muziek aan (1957-1962) 38

  3 Kantelend muzieklandschap (1963-1973) 61

  4 Van marge naar middelpunt (1974-1991) 127

  5 Nieuwe verhoudingen (1992-2014) 228

  Nawoord 310

  Gesprekken en interviews 312

  Bronnen Literatuur 316 Televisieprogrammas 323 Archieven 324

  Noten 326

  Register 359

 • 5

  INHOUD

  1 De afwezige (1938-1956) 7

  2 Achter de muziek aan (1957-1962) 38

  3 Kantelend muzieklandschap (1963-1973) 61

  4 Van marge naar middelpunt (1974-1991) 127

  5 Nieuwe verhoudingen (1992-2014) 228

  Nawoord 310

  Gesprekken en interviews 312

  Bronnen Literatuur 316 Televisieprogrammas 323 Archieven 324

  Noten 326

  Register 359

 • 38

  2

  Achter de muziek aan (1957-1962)

  Vaak luidt de studietijd een nieuwe levensfase in, maar voor Reinbert de Leeuw ver-andert er aanvankelijk weinig: hij blijft bij zijn moeder wonen aan de Koninginneweg. Net als zijn vrienden Karel van Dam en Koen Bregstein wordt hij lid van het dispuut Homerus, dat voor een groot deel bestaat uit oud-barlaeanen. Het is een zogenoemd obscuur dispuut omdat de leden zich niet erg houden aan de mores van het corps. Geven corpsstudenten elke dag op het borreluur acte de prsence in de sociteit aan de Sarphatistraat, homerianen vervoegen zich liever op het Leidseplein voor een glas bier bij cafs als Eijlders en Reijnders. Zij zijn nadrukkelijk intellectueel georinteerd en koesteren een grote belangstelling voor literatuur, cultuur en politiek. Veel home-rianen zijn, net als Reinbert, lid geweest van de debatingclub Disciplina Vitae Scipio, zoals Frits Bolkestein, Wim Klooster en Philo Bregstein.

  Maar voordat hij wordt opgenomen in Homerus, ontkomt Reinbert niet aan de voor het corps zo kenmerkende ontgroening. Samen met Koen Bregstein laat hij zich

  Lustrumdiner van het dispuut Homerus 1956, Reinbert de Leeuw staand, derde van links

  Arc

  hief

  Wim

  Klo

  oste

  r

 • 39

  kaalscheren en hierna wordt hij net als de andere feuten drie weken lang van s och-tends vroeg tot s avonds laat vernederd. Soms werd je zelfs s nachts uit bed gehaald, her-innert dispuutgenoot Albrecht Kwast zich. In de kelder van de sociteit moest je dicht opeen-gepakt uren op de betonnen vloer zitten. Je werd overgoten met bier en er werd onophou-delijk tegen je geschreeuwd, onder het motto dat op deze manier de ware mens in je zou ontwaken. Gijs Hollander memoreert een nachtelijke busrit naar Groningen: We gingen daar een andere club opzoeken en Reinbert moest de hele weg staan. Hij hing lijkbleek in zon lus met zijn mond halfopen en ik maakte me zorgen maar hij heeft het gehaald.

  Na de inwijdingsperiode begint Reinbert aan zijn colleges Nederlands. Deze vin-den plaats in de Oudemanhuispoort in het hart van de stad en worden verzorgd door grootheden als Garmt Stuiveling, Wytze Hellinga en Nico Donkersloot. Voor-al de laatste is geliefd bij de studenten, omdat hij als rasverteller zijn onderwerpen illustreert met flamboyante anekdotes. Het waren echte conferences en zijn colleges zaten stampvol, maar voor ons vak staken we er weinig van op, vertelt medestudent Gijs Hollander.

  Het vigerende beeld dat Reinbert slechts Nederlands zou zijn gaan studeren om te voldoen aan de verwachtingen van zijn moeder, wordt door zijn kennissen niet gedeeld. Hollander: Hij was zeer genspireerd door een leraar Nederlands op het Barlaeus, had alles van Couperus gelezen en was weg van Vestdijk en Du Perron. Vol-gens Arthur Isaac, een zoon van Elly Isaac-Edersheim, stimuleerde Dien de Leeuw haar zoon weliswaar om naar de universiteit te gaan, maar niet omdat ze een carrire in de muziek zou afwijzen: Ze vreesde vooral dat hij al te oud was voor een grootse muzikale loopbaan, want pas in de laatste klas van het gymnasium opperde hij soms een studie aan het conservatorium te willen volgen. Reinbert zelf is ambivalent over zijn studiekeuze: Het kan best zijn dat ik Nederlands in die tijd belangrijker vond, maar het kwam in mijn milieu gewoon niet in je op, een carrire als musicus te ambi-eren.

  Studenten voor de Oudemanhuispoort, 1962

  Foto

  Jac

  de N

  ijs /

  Ane

  fo N

  atio

  naal

  Arc

  hief

  , CC-

  BY-S

  A

  Best

  andd

  eeln

  umm

  er 9

  12-9

  830

 • 40

  Hoe het ook zij, het eerste jaar volgt hij tamelijk trouw zijn colleges Nederlands. Toch spreekt hij met zijn dispuutgenoten vooral over buitenlandse schrijvers als Elias Canetti, Jean-Paul Sartre en Albert Camus, die een links gedachtegoed uitdragen. Wanneer Rusland in oktober 1956 Hongarije binnenvalt, ontstaan hierover verhitte discussies. Tot dan heeft de Sovjet-Unie als lichtend voorbeeld gegolden van een rechtvaardige, op egalitaire grondslag gebaseerde maatschappij. Pas na lezing van het essay La rvolte de la Hongrie van Sartre vallen hun definitief de schellen van de ogen. Kwast: Omdat uitgerekend Sartre, die veel meer dan Camus een blinde partijganger was geweest, deze Russische inval veroordeelde, realiseerden wij ons dat we afscheid moesten nemen van het communisme. Hoewel de sympathie voor de Sovjet-Unie bij Reinbert en zijn medestudenten bekoeld is, zal hij politiek altijd links georinteerd blijven, daarmee in de voetsporen tredend van zijn ouders.

  Net zomin als hij te koop loopt met zijn liefde voor de Nederlandse literatuur, draagt hij uitbundig zijn fascinatie uit voor muziek. Hij speelt wel eens piano tij-dens bijeenkomsten van het dispuut, soms in duet met Stanley Hoogland, maar daar blijft het bij. De meningen over zijn vaardigheden lopen uiteen. Wim Klooster: Hij speelde erg slordig, vreselijk om aan te horen. Dat hij een loopbaan in de muziek zou ambiren, bleek voor mij nergens uit.

  Volgens Gijs Hollander ging Reinbert tekeer als een leeuw, Stanley speelde ver-zorgder en ingeleefder. Albrecht Kwast is ronduit enthousiast: Reinbert hielp me ooit een sonate van Telemann in te studeren. Ik speelde als beginnend fluitist nogal hakkelig maar door zijn genereuze en mooie begeleiding ging het toch ergens naar klinken.

  Een geliefd tijdverdrijf van Reinbert is pokeren, met onder anderen Wim Klooster, Gijs Hollander, Karel van Dam en Anton-Jan Muller. Dikwijls vinden deze avondjes plaats bij Reinbert thuis, want hij heeft daar alle ruimte en vrijheid. Velen denken dat hij kamers huurt bij derden en weten niet eens dat hij twee broers heeft; ook zijn moeder vertoont zich zelden.

  Net als tijdens de bridgeavonden in zijn middelbareschooltijd wordt er weinig gedronken maar des te meer gerookt. De vrienden pokeren meestal om geld, soms om lucifers. Reinbert blijkt een goede bluffer. Klooster: Dan tilde hij zijn bekertje op en overtroefde zijn voorganger met een grote straat. Door zijn eeuwige pokerface wist hij ons keer op keer te misleiden en won hij vaak. De sessies gaan door tot in de vroege ochtenduren. Het was een soort verslaving, we konden simpelweg niet stop-pen, aldus Klooster.

  Ook bioscoopbezoek behoort tot de vaste hobbys. Samen met andere homeria-nen is Reinbert geregeld te vinden in theaters als Cinema Royal aan de Nieuwendijk, Tuschinski en de Cineac aan de Reguliersbreestraat en City op het Leidseplein. Hoe-wel de geluidsfilm al in 1927 is ingevoerd, hebben City en Tuschinski nog altijd een eigen orkest, dat optreedt voor aanvang en in de pauze van de voorstelling. Er zijn

 • 41

  ook acts van acrobaten en soms zelfs dieren. Bovendien wordt steevast het Polygoon-journaal vertoond, voorzien van het plechtstatige stemgeluid van Philip Bloemendal.

  Cinema Royal heeft zijn orkest in 1951 opgedoekt en vervangen door hammond-organist Bernard Drukker. Hier zien de vrienden de film Rock Around the Clock over de Amerikaanse rock-n-rollster Bill Haley. Verder bezoeken zij films van de nouvelle vague, een Franse cinematografische stroming die wordt ingeluid met Ascenseur pour lchafaud van Louis Malle. Ook misdaadfilms en westerns zijn populair; pas later volgen rolprenten van Ingmar Bergman en Federico Fellini.

  Zoals hij vroeger feilloos de uitslagen van de Tour de France uit zijn hoofd kende, maakt Reinbert nu lijstjes van de beste honderd films. Als Stanley Hoogland hem vertelt over een rolprent die hij gezien heeft, klinkt het onmiddellijk: Heel goed, dat is nummer 58. Hoogland: We gingen een tijd lang bijna elke avond naar de bio-scoop, aten daarna een kadetje met lever bij Broodje van Kootje op het Leidseplein en zakten vervolgens door in de kroeg. Ik studeerde toen nog Engels maar vanaf het moment dat we naar het Muzieklyceum gingen, hadden we geen tijd meer voor dit soort dingen.

  Reinbert maakt ook ranglijsten van zijn favoriete componisten. Hoogland: Daar was hij nogal dogmatisch in. Rond zijn twintigste beschouwde hij alle romantische muziek als week. Beethoven en Bach konden eventueel en het Pianoconcert van Schumann mocht nog net omdat zijn ouders daar vroeger een plaat van hadden.

  Verder telde alleen de moderne muziek. Gaandeweg veranderde dat, vooral vanaf het moment dat hij op het Muzieklyce-um vioolstudenten van Oskar Back ging begeleiden; daardoor leerde hij de roman-tiek waarderen. Hij speelde heel mooi het Pome van Chausson, daar was hij gek op.

  Hoewel de homerianen sterk gente-resseerd zijn in cultuur, gaat Reinbert zelden met hen naar concerten en spreekt hij evenmin over zijn eigen concertbe-zoek. Hij was heel solitair bezig met die muziek, zegt Rob Veenis hierover, ter-wijl Philo ons juist enthousiasmeerde en meenam naar de Beethovencycli van Otto Klemperer in het Concertgebouw.

  Afscheid van moederNiet lang nadat Reinbert Nederlands is gaan studeren, wordt zijn moeder ziek. Dien de Leeuw tijdens een lezing

  Arc

  hief

  Fam

  ilie

  Aal

  bers

 • 5

  INHOUD

  1 De afwezige (1938-1956) 7

  2 Achter de muziek aan (1957-1962) 38

  3 Kantelend muzieklandschap (1963-1973) 61

  4 Van marge naar middelpunt (1974-1991) 127

  5 Nieuwe verhoudingen (1992-2014) 228

  Nawoord 310

  Gesprekken en interviews 312

  Bronnen Literatuur 316 Televisieprogrammas 323 Archieven 324

  Noten 326

  Register 359

 • 359

  Register

  AAa, Michel van der 237, 246, 269-270 Attach 269 Here-trilogie 269 One 269Aalbers, Bert 17, 32Aalbers, Coby 15, 17, 33, 42, 44, 304, 357Aalbers, Geertruida (Tuuf ) 15, 17, 31-33,

  42-44, 50, 53, 124, 304Aalbers, Hendrikje (geb. De Witte) 32, 329Aalbers, Henk 15, 17, 32-33, 42, 329Aalbers, Ineke 17, 32Aalbers, Jacoba (Co) 15, 32, 42, 52, 304Aalbers, Johanna (geb. Karreman) 15Aalbers, Lambertus Reinier 15-17, 31Adams, John 132, 161-162, 241, 275, 278,

  283, 286, 289, 306 Chamber Symphony 162, 275, 278 Scratchband 275 Shaker Loops 132Adlington, Robert 340Aimard, Pierre-Laurent 250, 252, 289Aktie Notenkraker 106, 108-109, 124, 183,

  185, 212, 284, 338Aktie Tomaat 107-108Albee, Edward 300 Whos Afraid of Virginia Woolf? 300Alberti, Willeke 52Aldeburgh Festival 227-229Aleven-Vranken, Mia 176, 344Alink, Onno 263Allen, Ralph 285Alps, Tim 341Altena, Maarten 350, 351Amerongen, Martin van 214, 349

  Amsberg, Claus von 94Amsterdam Sinfonietta 130, 263, 275, 341Amsterdams Electrisch Circus 106 Amsterdams Ensemble 130, 133, 135-137,

  139, 194, 342Amsterdams Fonds voor de Kunst 123, 340Amsterdams Strijkkwartet 84, 101, 112, 128,

  133, 145, 331Amsterdamse Kunstraad 120, 122-123, 192Ancona, Hedy d 230, 278Anderson, Julian 229, 283Andriesse, Emmy 57Andriessen, Hendrik 73, 184Andriessen, Jurriaan 63, 121, 330, 349Andriessen, Louis 50, 67, 69, 73-77, 87-88,

  90-92, 94, 101, 103, 105-110, 112-115, 117, 121-122, 124, 130, 161, 172, 174- 176, 179, 188, 193, 215, 219, 222-223, 228, 230, 232-241, 253, 269, 274, 278, 283-284, 298-299, 301-302, 304, 306, 308-309, 333, 334, 335, 336, 338, 340, 344, 345, 350, 351, 353, 354

  Contra tempus 101 De Materie 235-236, 353 De reiger 306 De Staat 175, 228, 238, 240, 274, 283,

  309 De Tijd 215, 234, 238 Hoketus 175, 238 Hommage aan Reinbert 309 Hout 283 La Commedia 237-238 Mausoleum 176, 238, 344 Rosa, a Horse Drama 236-237, 239 Souvenirs denfance 113

 • 360

  Tao 238 Writing to Vermeer 237, 269, 304, 353Antheil, George 132, 173, 241, 344 Ballet mcanique 173, 241 Jazz Symphony 173 Vioolsonate nr. 2 132Arditti, Irvine 206, 286Armando 225Arntzen, Kees 356Artjomov, Vjatsjeslav 178, 262Asko Ensemble 98-99, 122, 139, 147, 159,

  161, 163, 179, 196, 202, 226-227, 229, 233-236, 238, 240-243, 245-248, 251-253, 255, 259, 261, 269, 270-278, 305, 352, 353, 356

  Asko|Schnberg 99, 147, 241, 258, 263, 272, 276-280, 307-309

  Asscher, Irene (geb. Vonk) 36-37, 49, 328Ast, Ren van 56-57, 60, 82, 84, 134Audi, Pierre 242-245, 266Austen, Steve 215, 348, 349

  BBaaren, Cootje van 76, 97, 124, 160, 340Baaren, Kees van 50, 60-62, 73-82, 87, 97,

  124, 184, 193, 331, 340Bach, Johann Sebastian 14, 26, 35, 41, 74,

  127, 200, 257, 274, 335Back, Oskar 41, 45, 49, 54Bacon, Francis 73Badings, Henk 35, 64-66, 218 Kain en Abel 64 Orestes 64Bakker, Marco 130, 140Bakker, Martine 330Bang on a Can 238, 283Bank, Jacques 351Banning, Marlou 259Bannink, Harry 77Br, Alwin 171

  Barbier, Jean-Jol 165Barick, David 236Bartman, Joop 342Bartk, Bla 30, 49, 60-61, 63, 83, 131, 253,

  256, 294, 335Barwahser, Hubert 108Baudelaire, Charles 305Bauermeister, Mary 62Bauling, Janus 335Beatles, The 115, 164 Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band

  164Beatrix, prinses / koningin 32, 42, 63, 94, 271Beckett, Samuel 255Beel, Louis 66Beer, Roland de 343, 354-356Beethoven, Ludwig van 26, 41, 46-47, 49, 54,

  60, 78-79, 83, 141 Kreutzersonate 46, 60Beinum, Eduard van 219Benhamou, Jenny 71Benjamin, George 229Bennink, Han 100, 103Benschop, Yvonne 146Berberian, Cathy 194Beretty, Yoka 103Berg, Alban 49-50, 66, 68, 131-132, 147, 224,

  228, 249, 270, 305, 332 Lulu 54, 66 Vioolconcert 49, 332 Wozzeck 66Berg, Hans Onno van den 218-219, 349Berge, Wilma van den 144Bergeijk, Gilius van 79, 81, 195, 351Bergman, Ingmar 41Berio, Luciano 61, 66, 68, 72, 74, 91, 130, 194,

  238, 271, 283, 333, 334, 335Berlioz, Hector 27 Symphonie fantastique 27, 309Bernas, Richard 352

 • 361

  Bernhard, prins 7Bernlef, Henk 81, 88, 91-92, 105, 110, 112-114, 119, 124, 167, 302, 339Bernstein, Leonard 66, 111, 283Besier, Erik 254, 355Beths, Vera 105, 128-129, 131-132, 150, 171-173, 175, 206, 264, 266, 268, 300,

  304, 306Beugels, Paul 340Beurden, Bernard van 124Bevaart, Jaap 188bevem 109, 120-121, 124, 211, 340, 349Bibeb 28, 97, 329, 338, 346Biel, Michael von 81 Deklination 81Bijlsma, Anner 127-129, 131, 219, 267, 342Bik, Jan 353Bimhuis 100, 122, 275Bin Laden, Osama 346Birtwistle, Harrison 66Blacher, Boris 68, 74Black, Murray 357Blanmont, Nicolas 356Blink, Jo van den (geb. Rolder) 21-22, 328Blink, Leendert van den 328Bloch, Ernest 55 Nigun 55Blokker, Jan 119, 167, 339, 343Blomster, Wes 342Boddeke, Saskia 237Boehmer, Konrad 81-82, 100, 104, 121, 124,

  220, 338, 339, 350Boer, Ed de 220-221, 350, 351Boer, Gerrit de 34Boer, Harmen de 264, 266Boer, Lodewijk de 84, 87Boerman, Jan 334, 351Boersma, Jaap 330Boersma, Kees 292-294Boezaardt, Aleid 327

  Bois, Rob du 62, 76, 113, 182, 184, 333, 345Bolkestein, Frits 38, 278Bollen, Paul 214, 349Bon, Maarten 47, 67, 84, 115, 134, 143, 173,

  175, 202, 206, 227, 329, 331Bon, Marja 143, 145, 150, 159, 161, 173, 226,

  229, 247, 299Bondt, Cornelis de 255, 269, 351 Het gebroken oor 255, 269Bonger, Johanna 183Boon, Klaas 340Booren, Jo van den 99Bordewijk, Ferdinand 35Borstlap, John 221, 351Bosch, Frank van den 34Bosch, Jeroen 245Boswinkel, Hans 340Bottenheim, Jan Willem 37Bouhuys, Mies 87-88, 119Boulez, Pierre 50, 61, 66, 68, 70-73, 77-78, 97,

  110, 118, 130, 133-135, 142, 177, 198, 207, 248, 252, 254, 271, 286, 294, 331, 332, 333, 334, 339, 342

  Le marteau sans matre 133, 134, 135 Pli selon pli 50, 331 Structures 207Bouman, Leendert 13Bour, Ernest 68Bouwhuis, Gerard 300Boven, Maarten van 308Bowman, Kim 294 Alchemia I 294Boyd, Kate 285Braakhekke, Joop 189Brabander, Leo de 107Brabants Orkest, Het 68, 107, 276Brahms, Johannes 46, 49, 54, 79, 127, 280Brandts Buys, Hans 74Brautigam, Gerda 60Brautigam, Ronald 171, 247

 • 362

  Brecht, Bertolt 104, 336Bregstein, Koen 34, 36-38, 50-53, 59Bregstein, Philo 38, 41Brel, Jacques 58 Ne me quitte pas 58Brester, Jan 213Breuker, Willem 74, 94, 100, 103, 122-123,

  302Brink, Nic 104, 338Brinkman, Eelco 213, 340, 348, 349Britten, Benjamin 66, 218, 228-230, 241 Saint Nicolas 228 Sinfonietta opus 1 228 The Turn of the Screw 228Broeren, Henri 259Brons, Willem 35, 46Broonzy, Big Bill 53Brophy, Gerard 291Brown, Earle 72-73, 78, 82, 111, 333, 335 Available Forms 72Bruck, Wilhelm 210Bruckner, Anton 48, 250, 287-288 Symfonie nr. 9 287Brggen, Frans 75, 91, 103, 109, 123, 136,

  141, 161, 278Bruins, Theo 47, 49, 62, 97, 333Bruynl, Ton 63, 74, 334, 351 Collage resonance II 63Buddingh, Cees 114Bunge, Sas 68, 335, 336Bush, George jr. 191, 279, 346Busoni, Ferruccio 142, 228 Berceuse lgiaque 142Bussemaker, Jet 309Bussotti, Sylvano 69By, Henk de 87, 112, 212, 337By, Henri de 212-214, 216-217, 349

  CCage, John 69, 71, 78, 99, 107, 112, 114-115,

  130, 173, 206-209, 238, 334, 335, 336, 339, 349

  433 107, 207, 339, 348 Dance/4 Orchestras 207-208 Music for Piano 85, 87, 209 Music of Changes 207 Quartets 207-208 Sixteen Dances 207-208 The Seasons 207Calnin, Timothy 292, 294Cals, Jo 75Campbell, Karen 357Camus, Albert 40Canetti, Elias 40Cappella Amsterdam 274, 352Cardew, Cornelius 61, 333Carmody, John 357Carr, Koninklijk Theater, 101, 104, 115-117,

  147, 151, 170, 270, 273-274, 338, 356 Carrell, Rudi 104Carter, Elliott 98, 161, 230, 234, 253, 283Castiglioni, Niccol 72, 334, 335 Tropi 72Castro, Fidel 94, 117, 192-193Cerha, Friedrich 69, 335Chailly, Riccardo 159Char, Ren 73Charles Ives Society 110, 112-113Chausson, Ernest 41, 54, 305 Pome 41, 54Chopin, Frdric 25-27, 46, 169, 328Christie, Agatha 228Ciccolini, Aldo 113, 116, 165-166Claus, Hugo 88, 101, 103, 336, 338Clements, Andrew 343Cline, Patsy 295Cocteau, Jean 115Cohen, Job 306

 • 363

  Colette, Joannes 75Coltrane, John 53Commandeur, Jacques 53, 92, 298Concertgebouw Amsterdam 26-27, 32, 41,

  44-45, 49, 53, 61-62, 69, 73, 99, 101, 109, 127, 132, 145, 156, 169, 177-178, 183, 189, 196, 201, 205, 210, 241, 253-256, 261, 263-264, 274, 288, 328, 331, 333, 337, 339, 342-343, 347-349, 354

  Concertgebouworkest 7-8, 27, 68, 73, 88, 94-98, 105, 108-109, 126, 129, 139, 177, 185, 188, 219, 239, 263, 267, 332, 338, 354

  Coornstra, Margaretha 357Copland, Aaron 66Corbusier, Le 225Corts, Julia Non monsieur, je ne vous connais pas 60Coul, Ferd op de 232, 353Coul, Paul op de 280Couturier, Louis 336Covell, Roger 357Cowell, Henry 111-112, 339Crawford, Ruth 230, 349Crego, Cliff 98, 240Cruyff, Johan 291Csengery, Adrienne 254Cunningham, Merce 115Curcio, Maria 47Curie, Marie 235Cuypers, Jules 341

  DDael, Huub van 340Dallapiccola, Luigi 68, 161, 194, 198 Commiato 194 Liriche greche 194Dalos, Rimma 255Dam, Karel van 34-38, 40Dam, Marcel van 189-192, 346Dame, Joke 354

  Danzi Kwintet 62, 78, 188, 331, 333, 334Darmstadt, Internationale Ferienkurse fr neue Musik, 64, 70-71, 79, 104, 334Davids, Louis 74Davis, Coleen 170Davis, Miles 49, 53, 331Dean, Brett 292 Beggars and Angels 292Debussy, Claude 30, 36, 66, 72, 115 Chansons de Bilitis 72 Pellas et Mlisande 66Deetman, Huib 332Degano, Carla 136, 145Degens, Ralph 176, 339, 340, 344, 355, 356Delden, Lex van 85, 95, 184, 218-219, 337,

  339, 345Delige, Clestin 70Deller, Alfred 194Demirsoy, Anke 357Denisov, Edison 177Denyer, Frank 265Dercksen, Hans 89Derks, Thea 343, 351, 355, 356, 357Dervan, Michael 355, 356Desjardins, Thrse 242Diaghilev, Sergei 240, 354Dietrich, Marlene 298Dijk, Arthur van 287-289, 291, 299Dijk, Henk van 170Dijk, Louis van 105Dissevelt, Tom 64Dobell, Lawrence 293Doelen, De, 62, 125, 339, 341, 352Don, Floris 343Donemus 65-66, 179-183, 332, 334, 341, 345,

  350Dongen, Mark van 261Donkersloot, Nico 39Donner, Jan Hein 87-89, 92Donohoe, Peter 205

 • 364

  Doorn, Frans van 76Dorow, Dorothy 194-195, 304Dostojevski, Fjodor 262Downer, Haya 26Drift, Arthur van der 333Driver, Paul 353Drukker, Bernard 41Drummond, John 292Duchesneau, Louise 251Duffek, Hans-Ulrich 265, 355Duijn, Roel van 92-94Duisenberg, Wim 189-190, 346Dullaert, Hans 144, 160-161, 245Duparc, Henri 305Dutilleux, Henri 285-286, 294 Larbre des songes 286Dutschke, Rudi 101Duynhoven, Martin van 100Duyns, Cherry 204, 243, 248, 259, 264, 271,

  280-282, 296, 305, 308-309, 342, 355, 357Dyer, Richard 357Dzialiner, Olga 74

  EEberle, Eugene 104, 338Ebony Band 130, 341Edinoff, Ellen 115-117, 172, 339Eekeren, Michael van 354Eelkema, Jan 340Eerenbeemt, Grard Leonard van den 62Eichendorff, Joseph von 153Eisler, Hanns 131, 145Elburg, Jan 35Elffers, Dick 57Els, Susanne van 163, 198-199, 201, 206-207Elsendoorn, Jo 172Elstak, Nedley 100, 334Emmer, Huib 351Emmerik, Paul van 206-207, 209Ensemble intercontemporain 252

  Ensemble m 130, 139, 143, 219-220Etvs, Peter 227, 241, 294, 354Essen, Jac van 14, 326

  FFabro, Luciano 225Falla, Manuel de 67, 226, 333Farrow, Mia 118Fassbinder, Rainer Werner 147 Berlin Alexanderplatz 147 Lola 147Feldman, Morton 69, 99, 160, 173, 227, 334,

  335, 352 For Samuel Beckett 160Fellini, Federico 41Ferguson, Marijke 75Ferneyhough, Brian 241Fvrier, Jacques 165Filarski, Herman 89Filips de Schone 272Firsova, Elena 177Fiumara, Anthony 237, 354, 357Flothuis, Marius 33, 97, 107-108, 184, 339,

  345Fo, Dario 245Fokine, Michel 354Fomina, Silvia 241Fonds voor de Scheppende Toonkunst 183-188, 212, 214-215, 218, 220-223, 345, 346, 350, 351Fortner, Wolfgang 68Fortuyn, Pim 279Foss, Lukas 109-110Fournet, Jean 219Franssens, Joep 222, 351Freriks, Kester 352Fuchs, Rudi 190-191, 225Furtwngler, Wilhelm 48, 70

 • 365

  GGalen, John Jansen van 216Gardeniers, Til 185Garderen, Fred van 356Garner, Erroll 49, 331Gaudeamus 63-64, 66, 68, 70-71, 77-79, 84,

  242, 331, 332, 333, 334, 336, 341Gaudeamus Kwartet 64, 78, 331, 340Gawriloff, Saschko 248Geelhoed, Ad 232-233Geer, Dirk Jan de 20Gehry, Frank 287Gelmetti, Gianluigi 294GeNeCo 97, 107-108, 121, 179-188, 211, 214- 215, 218, 221-222, 339, 350George, Stefan 48Geraedts, Jaap 63, 334Gerbrandy, Pieter 20Gergjev, Valery 159, 265, 267Gerhard, Roberto 226Gerritsma, Annemieke 90Gilse, Jan van 345Glass, Philip 114Goebaidoelina, Sofia 162, 178-179, 200, 224,

  253, 256, 259-265, 269, 280, 283-286, 289-290, 292, 341, 355

  Descensio 263, 286 Fachwerk 263 Feestmaal tijdens de pest 263 Hommage T.S. Eliot 261, 263 Introitus 263 Nu altijd sneeuw 179, 261-263, 285 Perception 178, 262, 264 Risonanza 263, 355 Rubaiyat 285 Silenzio 264 Stimmen verstummen 178, 261, 263,

  284, 290, 292Goedhart, Frans 21Goethe, Johann Wolfgang von 152, 216, 295

  Gogh, Theo van 183Gogh, Vincent van 183, 270, 356Goldberg, Szymon 332Golysjev, Jefim 130Goodwin, Paul 288Gorbatsjov, Michael 177Grecki, Henryk 262, 280-282, 355 Kleines Requiem fr eine Polka 262, 282 Symfonie nr. 3 281-282Gorlaeus, David 235Gotkovski, Ida 177Goudswaard, Willy 334Gounod, Charles 330Graf, Uta 47Grandage, Ian 298Gravesande, Ad s- 178, 212, 264, 276-277,

  286, 337, 357Greenaway, Peter 236-237Griffioen, F.M.M. 328Griffiths, Paul 347, 355Groen, Rob 26Groot Omroepkoor 67-68, 203, 231, 258, 347Groot, Frank de 208Groote, Co de 17, 326Grootveld, Robert Jasper 92, 94Grschel, Ernst 331Gruijters, Hans 94, 189-190, 346Guevara, Che 101-102, 336Guittart, Henk 137-138, 140-144, 147-148,

  150, 159-163, 224, 227-228, 231-234, 343, 353

  Guntenaar, Floris 60, 106, 347Gustin, Dan 283, 286-287

  HHaags Ensemble voor Nieuwe Muziek 69, 71,

  331, 335Haagse School 175, 238, 350Haar, Job ter 198, 201-202, 206Haar, Josje ter 198-199, 206

 • 366

  Haas, Polo de 113, 347Haba, Aloys 111Hacken, Huub ten 99Hadewijch 235-236, 238, 284Haenen, Anne 129, 218Hagedorn, Volker 343Hagemann, Sophie 331Hahn, Reynaldo 305Haitink, Bernard 94, 96-97, 108, 219, 284,

  338Haley, Bill 41Ham, JanWillem van der 199-201, 209Hamburg, Jeff 222, 351Hamel, Micha 255, 269 Blttern 255, 269 La porte 269Hndel, Georg Friedrich 60, 67, 330, 333 Sonate in b opus 4 60Hannigan, Barbara 269, 304-306, 358Hardy, Rosemary 231, 254, 270Haring, Frits den 340Harnoncourt, Nikolaus 193Harrison, Lou 111Hart de Ruyter, Theodoor 19Hartley, Hal 237Hartsuiker, Ton 69, 73, 97, 113, 130, 143,

  166-167, 170, 219-220, 334Haubenstock-Ramati, Roman 61Hauer, Joseph 130Hazenberg, Rietske 90Hazendonk, Roeland 355, 358Heany, Seamus 225Heerma van Voss, Sandra 344Heg, Hans 123, 145, 203, 219, 341, 342, 344,

  347Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 99Heidegger, Martin 43Heijden, Rinus van der 357Heijermans, Mieke 24Heijne, Bas 214, 349

  Heijnen, Jan 308Heins, Ernst 35Heksch, Alice 67, 331Hellinga, Wytze 39Helm, Everett 338Hemel, Oscar van 219Hmon, Sedje 78Hempel, Jurjen 284, 286Hendriks, Annemieke 92, 337Henkemans, Hans 78, 219, 221Henken, John 342Henneman, Jeroen 189, 190-192Henrichs, Jan 34, 329Henrichs, Loes 33-34, 45, 329Henze, Hans Werner 68, 104, 161, 218, 230,

  234-235, 241, 259, 335 Requiem 234-235, 353Heppener, Robert 181-182, 184, 218-219,

  224, 345, 350 Een ziel van hout 219, 350 Memento 219Herbers, Katja 309Herbers, Werner 50, 94, 99, 341Herenclub 89, 188-193, 268, 299, 346Hering, Willem 234, 241, 246, 252, 276Heringa, Gerard Carel 21, 327Hermans, Willem Frederik 329Herreweghe, Philippe 289Herruer, Paul 343, 344, 355, 356Hertog, Hans den 26Hertzberger, Jeannelotte 49, 54, 67, 84, 90,

  134, 331Heuwekemeijer, Piet 96-99Hewgill, Katie 293-294Hillenius, Dick 113-115Hills, Wendy 236Hilst, Rob van der 215, 349Hilsum, Karel 46Hindemith, Paul 63, 67, 130-132, 136, 283,

  332, 333

 • 367

  Die junge Magd 136Hitler, Adolf 8, 19-20Hiu, Pay-Uun 225, 255, 352, 355Hochscheid, Doris 284-285Hoek, Martijn van den 171Hofland, Henk 92, 189, 191-192, 346Hlderlin, Friedrich 307-309Holland Festival 64, 66, 98, 103, 145, 147,

  151, 155, 162, 168, 171-179, 185, 194, 203, 206, 209, 217, 219, 226, 228, 235, 242-243, 254-256, 259, 261, 264-265, 270, 272-273, 278, 297, 331, 337, 339, 342, 344, 347, 350, 357

  Holland, Bernard 342, 353Hollander, Gijs 39-40, 43-44, 51, 53, 337Holliger, Heinz 234, 250Holt, Simeon ten 107, 180, 351Hommerson, Gerrit 144, 163Honegger, Arthur 115Hoof, Joost van den 343Hoog, Viola de 235Hoogland, Stanley 40-41, 44-50, 53, 56, 59,

  97, 109, 145, 168Hoornik, Ed 57, 87-88, 184, 345Hoornik, Erica 88Hoornik, Eva 88, 119Hoppen, Liesbeth 47, 82, 97Hopper, Patrick 200Horst, Lambertus van der 13, 18, 326, 327Houdt, Reinier van 198-201, 210Hove, Ivo van 350Hubbard, Rob 297, 357Huckriede, Jan 337Hulst, Heleen 300Hunnink, Rudolf 344Hupperts, Paul 27, 68, 328Huurdeman, Melchior 353Hyde, Anne 74

  IIls, Vera 340Ingelse, Christiaan 109, 137-139Inklusieve Konserten 112, 117, 122Instant Composers Pool 100, 175Irene, prinses 32, 42, 63Isaac, Arthur 39, 42, 46Isaac, Ben 42Isaac, Elly (geb. Edersheim) 28, 39, 42-43,

  329, 330Isaac, Jet 42Ives, Charles 48, 69, 71-72, 81, 85, 87, 99,

  109-113, 115, 117, 172-173, 206, 215, 238, 283, 286, 334, 339

  Over the Pavements 112 Symfonie nr. 3 111, 262 The Unanswered Question 109, 172, 339 Three Places in New England 110, 339 Three Protests 85, 87 Tone Roads 112Ives Ensemble 206-207, 279

  JJacobs, Aletta 11Jacobs, Arthur 338Jacobs, Chiel 340Janek, Leo 47, 60, 132, 275, 299, 307, 342 In de mist 60 Pianosonate 1.X.1905 299, 307 Pohdka 132Janmaat, Martinette 74Jansen, Kasper 213-214, 224, 353Jansons, Mariss 263Janssen, Guus 160, 269, 350, 351 Klotz 269 Passevite 269 ut, re, mi, sol, la 160, 269 Vrije tijd 269Janssen, Paul 342, 354Jaspers, Karl 43

 • 368

  Jeltsin, Boris 177Johanna de Waanzinnige 272Johnson, Lyndon B. 102, 338Johnson, Stephen 355Jong, Joost de 42Jong, Liesbeth de 139, 141-144, 329, 342Jong, Lou de 28, 42, 44Jong, Marjolein de 309Jong, Max de 231Jong, Wim de 137, 140, 159Jongh, Igone de 344Jonker, Renee 147, 150, 157, 160, 217-218,

  233-234, 241-242, 245-246, 252-254, 256, 258, 297, 350

  Jordans, Hein 107Joyce, James 119Juliana, prinses / koningin 7, 25, 32, 42Jurres, Andr 179, 181Jurriaanse, Govert 72-74, 141, 143,

  150, 159-163, 218, 220, 229-230, 240, 273Jurrins, Henny 170

  KKaart, Andr 188Kabel, Miloslav 99Kagel, Mauricio 61, 82, 151-158, 172, 198,

  200, 209-210, 224, 227, 229, 232, 241, 253, 258, 280, 283-286, 289, 294, 297, 333, 342, 343, 348

  Aus Deutschland 151-153, 297, 342 den 24.xii.1931 154 Die Stcke der Windrose 153 Divertimento 152, 156 Entfhrung im Konzertsaal 156 Finale 152 Het mondeling verraad 227 Mitternachtsstk 210 Orchestrion-Straat 155 Rrrrrrr 210 Varit 210, 227

  Kalma, Jaap 10-11, 13Kamphoff, Anton 115, 339Kantsjeli, Gija 178Kaptainis, Arthur 356Karajan, Herbert von 103-104Karajev, Faradzj 178Karres, Maarten 144Karsavina, Tamara 354Kasander, John 336Keilson, Hans 27Keller, Andrs 254Kelly, Eamonn 357Kennedy, John F. 60, 338Kenyon, Nicholas 342Kerkhof, Merlijn 358Kerkhoff, Hans 69Kersjes, Anton 337Kerstens, Huub 130, 137-138Kerstens, Loes 137Kets, Toon 246Ketting, Otto 64, 68-69, 71, 74-75, 107, 110,

  180, 214, 222, 339, 340, 345, 351 Concertino voor twee trompetten en

  orkest 75Keulen, Geert van 100, 137Keuris, Tristan 345, 351Keus, Kees 57, 60Keus, Maud 59-60Kien, Hein 81Kim, Young-Hee 227Kirkpatrick, John 111Klaster, Jan Bart 214, 339, 349Klautz, Henritte 113Kleij, Jan van der 342Klemperer, Otto 41Klerk, Thom de 45, 99Klerkx, Arjen 168Klijn, Nap de 67, 331Klink, Astrid 54Klis, Jolande van der 302, 357

 • 369

  Klomp, Marga 103Klompmaker, Hendrik 35, 329Kloos, Willem 35, 235Klooster, Wim 38, 40, 53Klppelholz, Werner 157, 342, 343Knaifel, Alexander 178Kndler, Luc 117, 211-218, 348Knopper, Jan 186Knussen, Oliver 99, 126, 162, 196, 226-230,

  233-235, 241, 252, 255, 272-273, 283, 287, 352

  Organum 255Koch, Gerhard 344Koegler, Horst 338Koelewijn, Jannetje 355Koenig, Gottfried Michael 65Kohnstamm, Dolf 43Kokee-van den Berge, Dra. H.E. 335Koning, Renske 344Koninklijk Conservatorium 50, 62, 65, 70,

  73-75, 79-82, 118, 137-140, 144-147, 153, 168, 193-210, 246-247, 256, 289, 304, 308-309, 333, 336, 338, 339, 347, 352

  Kontarsky, Aloys 62, 333Kooke, Sandra 357Koopman, Ton 130, 231-232, 302Kooten, Kees van 164Korenhof, Paul 342, 356Korndorf, Nikolai 178Koster, Ton 106-107, 109Kosto, Aad 223Kotoski, Wodzimierz 71, 334, 335Koussevitzky, Serge 282, 286Kouwenaar, Gerrit 63Kox, Hans 63, 218-219, 223-224, 350, 351,

  352 Anne Frank cantate 223, 224, 352 Dorian Gray 218-219, 350 Sinfonia concertante 218, 350 Sjoah 224, 352

  Kozinn, Allan 354Kraaykamp, Johnny 147Krasner, Louis 283Kraus, Else 63Krebbers, Herman 45, 54Kremer, Gidon 269Krenek, Ernst 67, 333Kring, De 87-90, 92, 188, 318, 337Krol, Roelof 68Krom, Arie 51-52Kropman, Henritte 80-81, 181, 183, 186,

  188, 304Kruithof, Jacques 342Kruyf, Ton de 69, 71-73, 335 Pour faire le portrait dun oiseau 72Kruyff, Jan de 354Kuiper, Joke (geb. Aalbers) 33, 42Kullberg, Barbara 104, 338Kunsten 92 230-232, 353Kurtg, Gyrgy 178, 227, 241, 244, 253-258,

  262, 273, 288, 291, 301, 354, 355 Berichten van wijlen mevrouw R.V.

  Troesova 254, 257 4 Capriccios opus 9 255 Das alte Jahr vergangen ist 257 Grabstein fr Stephan 253, 256 Hommage R. Sch. 256 Jtkok 254 Kafka-Fragmente 254 Lebenslauf 257, 258 ...quasi una fantasia... 253 Stele 256, 291 What is the Word 255-257Kurtg, Mrta 254, 256-257Kurth, Ernst 48Kussmaul, Rainer 227Kuyper, Abraham 10-13Kwast, Albrecht 39-40, 43, 51-52, 55, 332Kweksilber, Marianne 164, 175, 305

 • 370

  LLa Barbara, Joan 206 La Chapelle, Eloy Hubert 21, 327Laan, Medy van der 350Laanen, Monique 138, 143Lagatsjov, Dmitri 267-268Laman, Wim 351Lammers, Han 87, 189-190, 346Lamoree, Jhim 216Langridge, Philip 171Lantrok, Johanna Maria (geb. Nonhebel) 23,

  34, 45Laport, Peter 355Large, Niels Le 334Lawson, George 348Leer, Thijs van 176Leest, Jouke van der 289-291Leeuw, Claar de 10-11, 13-14Leeuw, Cornelis Gerardus de (Kees) 10, 19Leeuw, Dien de (geb. Aalbers) 9, 15, 17-19,

  21, 26-33, 39, 42-43, 55, 327, 328, 329, 330

  Leeuw, Hans de 21, 27, 31, 36-37, 42-44, 328Leeuw, Hiltje de (geb. Kalma) 10-11Leeuw, Kees de 9-14, 18-19, 21, 28-33, 326, 327, 328Leeuw, Kees de (jr.) 19, 21-23, 27, 29, 31, 42,

  44, 326Leeuw, Reinbert de, passim Abschied 124-127, 175, 227, 295, 307,

  340, 341 Axel 344 Cassandra of des liefdes minnevuur 37,

  300 Das Lied von der Erde 299 Der nchtliche Wanderer 307-308 Drei Positionen per violino 56, 67, 332,

  335 Fnf Bagatellen 56 Hymns and Chorals 100

  Im wunderschnen Monat Mai 294-299 Interplay 84-85, 207 Kindertotenlieder 275, 295 Music for Piano I 85, 87, 207 Music for Piano II 98 Quartetto per archi 57, 64, 77-78 Solo I 56, 332 Von der Wiege bis zum Grabe 295 Vorspiel und Isoldens Liebestod 295Leeuw, Roel van der 340, 344Leeuw, Ton de 63-64, 68-69, 72, 75, 78, 98-99,

  127, 262, 331, 334, 338 Job 64 Mouvements rtrogrades 68 Plutos-suite 68, 75 Transparence 262Leeuwen Boomkamp, Carel van 67, 74Leeuwen, Ger van 115, 339Leeuwen, Jos van 344Leeuwenberg, Boudewijn 76-77, 118Lehner, Eugene 224, 283Leibowitz, Ren 48, 61Leiferkus, Sergei 265, 267Leistra, Gerlof 348Lenau, Nikolaus 171Lennep, Gerard van 190Leonhardt, Gustav 127, 193Lepeltak, Thomas 92Levano, Chaim 113Levita, David de 42Liefhebber, Peter 342Ligeti, Gyrgy 68, 128, 161, 224, 227, 241-252, 254, 257-259, 273, 280-281,

  291-294, 306, 354 Atmosphres 249 Aventures/Nouvelles aventures 128, 249 Clocks & Clouds 247, 251 Kammerkonzert 247 Le Grand Macabre 250-251 Lontano 248-249

 • 371

  Mysteries of the Macabre 306 Pianoconcert 247, 252 San Francisco Polyphony 247 Vioolconcert 242, 247-251Ligtvoet, Pieter 106-107Lincoln Center Chamber Music Group 287Lindberg, Magnus 253Linden, Nico ter 15Lint, Peter van der 348, 354, 356, 358Liszt, Franz 47-48, 85, 87, 113-114, 142, 152,

  166-172, 175, 215, 224, 226, 232, 295, 304, 309, 334, 340, 343, 350

  Abschied 170 Der traurige Mnch 169 Die drei Zigeuner 171 Hongaarse portretten 171 La lugubre gondola 47, 85, 171, 226, 344 La notte 171-172 Liebestrume 114 Nuages gris 47, 171 Schlaflos!, Frage und Antwort 171 Sospiri 170 Unstern 171 Via crucis 171-172, 309 Wiegenlied 170Loebimov, Aleksej 265Loevendie, Theo 100, 105, 121, 123, 136, 221-223, 231-232, 334, 341, 350, 351Loriod, Jeanne 197-198, 201, 205Loriod, Yvonne 197-198, 201-205, 280Louw, Andr van der 188Lucebert 35Luin, Betty van 333Luin, Frans van 129Luin, Miep van 328, 331, 333Lutosawski, Witold 68, 292Luttikhuis, Paul 356Luttmer, Bla 356Lutz, Ton 147Lutz, Hans 254, 354

  MMaas, Walter 63Machaut, Guillaume de 101, 130Machula, Tibor de 45Maderna, Bruno 68-70, 88, 94-98, 194, 335,

  337, 338Madge, Geoffrey 206, 254Maharishi Mahesh Yogi 164Mahler, Gustav 20, 26, 49, 196, 299 Symfonie nr. 2 196Macuyski, Witold 27, 328Malle, Louis 41Malov, Oleg 265Manassen, Alex 351Manen, Hans van 170, 172, 344 Live 170 Without Words 170Manen, Willem van 26, 100, 188, 328Mao Zedong 191, 193, 346Marez Oyens, Tera de 188Margriet, prinses 63Marinissen, Arnold 201, 206, 208-209Marissing, Lidy van 338Martenot, Maurice 347Marthaler, Christoph 270Masin, Ronald 350Mason, Benedict 241, 342Massine, Lonide 354McCallum, Peter 292, 357Meel, Peter van 106-107Meer, Ben van der 340Meer, Jan van der 67, 71, 110, 331Meer, Janneke van der 137-140, 142-144, 147,

  247Meer, Richte van der 137-138Meeuwsen, Lodewijk 139Meeuwsen, Lucia 89, 105, 133-139, 149, 175Meijden, Henk van der 103, 338Meijer, Ischa 104, 338Meijer, James 36

 • 372

  Melita, Ileana 72, 331Mendelssohn, Felix 54Mengelberg, Karel 56, 85, 331, 337Mengelberg, Misha 50, 73-77, 87, 91, 94, 100-103, 108, 172, 175, 184-185, 188,

  193, 222, 334, 336, 345, 350, 351 H, h, h, waar is de marechaussee 100 Hello, Windy Boys 101 Omtrent een componistenactie 185, 188Mengelberg, Willem 26, 74, 94, 98, 306Meow Meow 298Messiaen, Olivier 61, 68, 99, 101, 130-132,

  196-210, 217-218, 224, 232, 241, 243, 262, 278, 280, 282-289, 292-293, 301, 309, 333, 334, 341, 347, 348, 356

  Catalogue doiseaux 198 Chronochromie 285, 292 Cinq rechants 202-203 Des canyons aux toiles 161, 202, 204-205, 278, 284, 289, 293 clairs sur lau-del 309 Et exspecto resurrectionem mortuorum

  201 Lascension 199, 347 La transfiguration de Notre Seigneur

  Jsus-Christ 203-205, 281 Quatuor pour la fin du temps 130-132,

  197, 199, 202, 285, 293, 333 Saint Franois dAssise 197, 203, 205, 301 Trois petites liturgies 224, 352 Turangalla-Symphonie 197-199, 201,

  287-288 Visions de lAmen 202Metz, Louis 54Metzmacher, Ingo 205Meurer, Albert 24, 26, 328Meyer, Vincent 250-251Meyer-Eppler, Werner 64Michaelis, Hanny 57

  Mierlo, Hans van 89, 94, 188-190, 278, 298, 346, 350

  Milhaud, Darius 115, 130, 275, 283Minco, Marga 119Mir, Francesc Xavier 356Mohr, Alexander 51-53, 56, 59Molenaar, Johan de 62Molnar, Lazslo 356Mondriaan, Piet 235Monk, Thelonious 49, 53, 331Monteux, Pierre 66Monteverdi, Claudio 193, 195Monyk, Ildik 255Mood Engineering Society 74, 94, 336Moor, Margriet de 137, 299Morreau, Annette 353Morrison, Richard 353Mothers of Invention 104Mout, Kees 259Mozart, Wolfgang Amadeus 26, 34, 67, 80,

  83, 102-103, 127, 200, 256, 333 Symfonie in d-groot kv 504, Praagse 200Mulisch, Harry 31, 35, 87-92,

  94, 101-103, 109, 117-118, 152, 173, 188-193, 225, 268, 336, 337, 346 Bericht aan de rattenkoning 94 De compositie van de wereld 152 Muller, Anton-Jan 40Muller, Henk 48, 85, 113, 337, 339Mulligan, Gerry 53Musici voor Vietnam 105Mussert, Anton 19Mussolini, Benito 19Muziek Centrum Nederland 66, 279, 341Muziekgebouw aan t IJ 156, 161, 257, 263,

  271, 274, 299, 305-306, 308, 356Muzieklyceum Amsterdam 23, 34, 41, 45-50,

  54, 73-75, 79, 82, 168

 • 373

  NNabokov, Vladimir 119Nagan, Doron 236, 353, 356Nagano, Kent 205, 347Narucki, Susan 236, 242, 244Nat, Yves 47Nationaal Jeugd Orkest 205, 287, 299, 306,

  357Nationale Reisopera 250, 277, 279, 306, 354Nederlanden, Frenk der 92Nederlands Blazers Ensemble 45, 99-100,

  112, 122, 128, 139, 161, 173-176, 196, 234, 247, 261, 330

  Nederlands Kamerkoor 146, 151, 156, 161, 171, 178, 202, 217, 219, 235, 242, 261, 263, 270, 275, 278, 305, 343, 350

  Nederlandse Opera, De 101, 103, 173, 205, 218, 227, 235-236, 242, 256, 266, 273, 277

  Nederlandse Vereniging voor Hedendaagse Muziek 61, 71, 333

  Neuman, Edith 105New World Symphony Orchestra 205, 287Nicolai, Otto 107 Die lustigen Weiber von Windsor 107Nierop, Albert van 23Nierop, Margaret van 23, 42-43Nierop, Tom van 29Nieuw Ensemble 130, 155, 161, 196, 219, 234,

  254, 261, 275, 279, 341, 350Nieuw Sinfonietta 196, 234, 261, 273, 341Nijinski, Vaslav 354njo Summer Academy 263, 287-291Nono, Luigi 68, 97, 271, 334Nono, Nuria (geb. Schnberg) 143, 342Nooteboom, Cees 87, 189-190, 346Nordey, Stanislas 250Noske, Willem 171Notenkrakers 108-109, 211-212, 218-219,

  221-223, 232Nott, Jonathan 242, 247, 251

  OONeal, Ryan 118 Oboechov, Nikolai 177Od, Jan 34Odijk, Ad 337Oestvolskaja, Galina 162, 178-179, 256, 259,

  264-269, 280-281, 286, 293, 307, 341, 355, 356

  Compositie nr. 1, Dona nobis pacem 259, 266

  Compositie nr. 2, Dies irae 259, 266, 268 Compositie nr. 3, Benedictus qui venit

  259, 266 Duet 266 Grand duet 266-267 Octet 178, 264 Pianosonate nr. 5 264, 266, 294 Symfonie nr. 2 179, 267-268 Symfonie nr. 3 267 Trio 264, 266 Twaalf preludes 266 Vioolsonate 265, 307Ohana, Maurice 99, 333Oldeboerrigter, Melle 57, 59-60Oldenburg, Fred 139, 143Olof, Theo 33, 45, 54Onderdenwijngaard, Toos 170-171Oortmerssen, Jochem van 277Oosterhuis, Huub 15Orbn, Gyrgy 227Orkest de Volharding 117, 122, 130, 199, 271,

  275Ortner, Richard 283, 286-287Oskamp, Jacqueline 350Oster, Annemarie 58-60, 168Otten, Kees 75, 130Otter, Irne 178Otterloo, Willem van 68, 70Overeem, Mr. H.M.J. van 336Overman, Rob 355Ozawa, Seiji 198, 283-284, 286-287

 • 374

  PPaap, Wouter 78-79, 104, 330, 338, 341Paardekooper, Stan 276Paik, Nam June 74Palm, Siegfried 62, 210, 333Palmen, Connie 298-299, 301-302, 305 Lucifer 301Pam, Max 89-90, 164, 301, 343, 346, 349, 357Pap, Nicholas 144Paradiso 161, 178-179, 234, 242, 253-254,

  261, 275, 297, 309Parker, Charlie 53Parker, Horatio 110Prt, Arvo 178Pears, Peter 66, 228Penderecki, Krzysztof 68, 104, 333Pessoa, Fernando 270, 272Pestelli, Giorgio 353Peters, Erwin 342Pettitt, Stephen 356Peyton Place 117-120, 339Phaff, Johan 104, 338Piatigorsky, Gregor 283Pieters, Miep 53, 55Pieters, Wiesje 55Pieterson, George 46, 48, 50, 92, 112, 128,

  131-134, 136, 330Pijper, Willem 66-67, 74, 83, 333Pincus, Andrew 283-284, 357Plasterk, Ronald 278Polak, Ben 59Polak, Peter 59, 60Polak, Pim 59Pollini, Maurizio 133, 170Pop, Iggy 201Porcelijn, David 80Porter, Andrew 353Poslavsky, Elie 69-73, 78, 110, 129, 331, 336Poslawsky, Nelly (geb. Stolk) 73Poslawsky, Youri 70-71

  Postma, Ivo 356Poth, John 71Poulenc, Francis 115, 130, 165, 167, 342Pound, Ezra 235 Le testament de Villon 235Pousseur, Henri 70-71, 85, 87, 104, 333, 334 Miroir de votre Faust 85Praag, Henri C. van 336Premsela, Benno 348Presley, Elvis 93Prins, Robert 210, 348Prokofjev, Sergei 354Proms 161, 234, 253, 275, 279Provo 85, 92-94, 105, 193, 353Prst, Toon 99Puccini, Giacomo 73 Gianni Schicchi 73Purvis, William 288Putte, Jan van de 269, 271-272 Ee Jya nai ka Ee jya nai ka jya nai ka

  271 Es schweigt 271 Uma s divina linha 272Putten, Bas van 218, 221-223, 350, 351, 352

  QQuantz, Johann Joachim 108

  RRaad voor Cultuur 217, 246Raad voor de Kunst 120-122, 185, 188, 202,

  211, 215-216, 230, 246, 340, 348, 350Raaij, Chris van 340Raaijmakers, Dick 64, 74, 80-81, 100, 140,

  188, 195, 222Rachmaninov, Sergei 114 Prelude in cis-klein 114Radio Filharmonisch Orkest 67-68, 174, 231,

  258, 268, 293, 307, 309, 347Radio Kamer Filharmonie 231, 273, 279

 • 375

  Radio Kamerorkest 67, 231Radio Symfonie Orkest 203, 231Radius, Alexandra 74Ramaer, Huib 334Raskatov, Alexander 274-275 The Last Freedom 274Ravel, Maurice 83Ravesteijn, Adriaan van 24, 26Reconstructie 74, 88, 101-104, 109, 112, 124,

  172-173, 175, 191, 193, 336, 338Reede, Rien de 223Reger, Max 47Regteren Altena, Lucas van 63Reich, Steve 114, 161, 175-177, 237-238, 283,

  286, 344 Music for a Large Ensemble 175-176 Octet 176 Piano Phase 175 Tehillim 177 The Desert Music 177Reichenfeld, Hans 94, 174, 219, 337, 340, 344Reichenfeld, Katja 355Reijnders, Gerardjan 300Reiziger, Han 227, 353Rembrandt van Rijn 190Residentie Orkest 68, 70-72, 95, 97, 110, 126,

  143, 195, 197, 210, 241, 254, 272, 308-309, 339, 352Rester, Hetta 56, 66, 331, 332Rester, Peter 56, 66, 331, 332Reuling, Bob 350Reve, Gerard 57Ridder, Willem de 74, 336Rietveld, Gerrit 225Riezenkamp, Jan 348Rihm, Wolfgang 259, 263, 275, 289Rijnvos, Richard 207Rodgers, Richard 295Roelcke, Eckhard 248, 251, 354, 356Rogner, Eva Maria 331

  Roland Holst, Adriaan 84Roma, Igor 288, 291Rondom Kwartet 128, 130-132, 197Rondom-serie 127-140, 143, 169, 241, 264,

  331, 341, 355Roo, Hans de 68, 340Roos, Julius 60, 146, 190-192Roosendael, Jan Rokus van 225 Space of Time 225Rosbaud, Hans 68Roscam Abbing, Marja 339Rosier, Leontien 344Roslavets, Nikolai 177Ross, Theodor 210Rossum, Frans van 163, 206, 208-210, 342Rostropovitsj, Mstislav 265-267, 356Rotterdam, Marjolein van 355Rotterdams Philharmonisch Orkest 68, 125-126, 261Royen, Everard van 45Royen, Hein van 121, 188, 212, 219, 349Rozjdestvenski, Gennadi 178Ruiter, Frans de 151-153, 163, 178, 197, 208-212, 217, 230-231, 248, 277-278,

  302, 306Ruiter, Wim de 351Rundell, Clark 277Ruter, Josef 142Rutte, Mark 279Rutten, Elly 356Ruyneman, Daniel 61-62, 333

  SSaint Paul Chamber Orchestra 287, 297Salom, Elly 83, 337Salomonson, Channa 54, 60, 67, 82, 333Salonen, Esa-Pekka 250-251Samkalden, Ivo 101Samson, Lancelot 73Sanders, Martijn 230, 253, 275, 348

 • 376

  Sanders, Stephan 301, 357Sante, Sophia van 112Sartre, Jean-Paul 40, 93Satie, Erik 48, 81, 100, 109, 113-117, 130, 133,

  164-177, 202, 215, 217, 229, 304-305, 309, 334, 339, 343, 350

  Danses gothiques 113, 164 Gnossiennes 117, 164, 167-168 Gymnopdies 117, 164, 168 Messe des pauvres 174 Ogives 117 Pices froides 164 Prludes 164 Trois morceaux en forme de poire 115 Trois sarabandes 116 Uspud 168, 309 Vexations 114Savenije, Wenneke 212-213, 224, 349Savornin Lohman, Alexander de 12Scha, Remko 99 Mikrophonie I 99Schaepman, Herman 12Schapers, Marina 301, 346Schat, Peter 50, 62, 64, 68, 71, 73-74, 76-77,

  87-90, 92, 94, 96, 98-99, 101-109, 117, 122, 130, 172, 175, 184, 188-189,

  191-193, 212-214, 219, 222, 225, 301-302, 333, 334, 336, 345, 346, 347, 351, 352,

  357 Canto general 105, 175 Entelechie 2 62, 71 Houdini-symfonie 175 Kind en kraai 175 Labyrint 98, 115, 172 On Escalation 101 To You 225 Twee stukken voor fluit, trompet, viool en

  slagwerk 62Scheepmaker, Nico 87, 119, 337, 339Scheffer, Cornelis 106

  Schey, Hermann 67Schierbeek, Bert 35Schippers, K. 88, 114, 167Schippers, Wim T. 336Schnebel, Dieter 297 Schubert-Phantasie 297Schneemann, Bart 231-232, 288Schneeweisz, Oswin 353, 355Schnittke, Alfred 177-178, 266 Concerto grosso nr. 4/Symfonie nr. 5 177 Life with an Idiot 266Schock, Rudolf 140Schoenberg Institute 141-142Scholten, Bep (geb. Zeelt) 43, 45Scholtens, Rena 49, 53-56, 67, 82-84, 92, 112,

  133-137, 298, 331, 332, 334Schnberg, Arnold 47-50, 56, 63, 68, 72, 83,

  112-113, 128, 130-149, 168, 175, 194, 224, 227-228, 245, 255, 269-270, 275, 295-296, 301-302, 305, 331, 332, 334, 335, 336, 342, 349, 352, 353

  Die eiserne Brigade 142 Farben 226 Gurrelieder 224, 301, 352 Harmonielehre 48 Herzgewchse 194 Kammersymphonie 228, 255, 269, 275 Ode to Napoleon 136, 143, 145 Phantasy opus 47 49, 335 Pierrot lunaire 50, 72, 133-139, 145-151,

  295-297, 331, 336 Scherzo voor strijkkwartet 143 Serenade 36, 128, 134-135, 138, 139,

  140, 142 Suite opus 29 128, 139, 140 Variaties voor orkest 68 Verklrte Nacht 47, 145 Zweite Kammersymphonie 145Schnberg Ensemble 73, 82, 99, 122, 130,

  132, 136-163, 177-178, 194-196, 202, 208,

 • 377

  210-211, 214, 216-218, 220, 224, 226-280, 285, 295-298, 305, 341, 342,

  343, 348, 349, 350, 352, 355, 356Schnberg Kwartet 140, 163, 211-212, 214,

  224, 349Schnberg, Lawrence 141, 143, 342Schnberg, Ronald 143Schnberger, Elmer 159-160, 162, 176, 178,

  233-234, 241, 263-264, 275-276, 299-300, 341, 343, 344, 355

  Schoones, Eric 333Schoute, Rutger 344Schouten, Koen 208Schouten, Martin 338Schrder, Hans 328Schubert, Franz 17, 126, 130, 151-153, 295-297 Gretchen am Spinnrade 297 Winterreise 296Schuller, Gunther 219, 283Schulte Nordholt, Henk 133Schulte Nordholt, Liesbeth 133, 135-136, 145Schumann, Robert 17, 41, 126, 150-152,

  215, 295-296 Dichterliebe 296 Ich grolle nicht 17, 150, 151, 295, 297,

  300 Ich kann wohl manchmal singen 152 Vergiftet sind meine Lieder 152Schuyt, Nico 121, 179-184, 345, 350Sellars, Peter 250, 273-274, 356Serkin, Peter 205Service, Tom 357Severen, Toon van 340, 343Seyss-Inquart, Arthur 20Shaffy, Ramses 103Shelton, Lucy 298Shrubb, Hilary 293, 357Sibelius, Jean 48Siebens, Etienne 277, 309

  Silberman, Benedict 94Sillem, Alexander 55-56Silvestrov, Valentin 177-178Sjostakovitsj, Dmitri 66, 129, 178, 218, 221-222, 228, 265, 341 Prelude en scherzo 178 Symfonie nr. 14 228Sjtsjedrin, Rodion 177Skrjabin, Alexander 47-50, 85, 87, 331, 334 Sonate nr. 7 85Slagwerkgroep Den Haag 161, 177, 196, 202,

  235, 261, 340Slonimsky, Nicolas 111Smetanin, Michael 293-294 Mysterium cosmographicum 294Smids, Peter 212, 231Smirnov, Dmitri 177Smit, Gabril 339Smit, Kees 43, 330Smit, Sytze 349Smithuijsen, Cas 123, 274Smits, Elsje Ingeborg 300, 306Soeslin, Viktor 262Sll, Burkhardt 223, 351Sons, Hanne 82Sorgdrager, Ika 223Souris, Andr 70Spaanderman, Jaap 34, 45-49, 55Spanjaard, Ed 170, 219, 350Spano, Robert 196Spel, Mischa 356Sporck, Jo 354Stam, Anna 252Stam, Henk 63stamp-concerten 105, 122Stapel, Joep 357Starreveld, Rob 25-26Starreveld, Rogier 179-180Staton, Aleid (geb. Van der Velden) 16-17,

  326

 • 378

  Stearns, David Patrick 353Stedelijk Museum Amsterdam 45, 61-63, 83,

  85, 113, 168, 330, 333, 337 Stein, Leonard 142, 144Stichting Eigentijdse Dans 115Stichting Nieuwe Muziek 62, 71, 78, 112, 333,

  336Stockhausen, Karlheinz 50, 61-62, 64, 66, 68,

  70-72, 77-78, 82, 85, 87, 99, 111, 118, 124, 133, 195-196, 198, 206-208, 210, 234, 241-243, 248, 261, 283, 286, 332, 333, 334, 347

  Gesang der Jnglinge 64 Gruppen 82, 196, 208, 261, 283, 347 Helikopter-Streichquartett 196, 347 Klavierstck V 85 Klavierstck IX 85 Klavierstcke 85, 124, 207, 333 Kontakte 71 Mixtur 195Stokkermans, Joop 77Stokkink, Theo 211, 348 De cultuur-elite van Nederland 211, 214,

  348Stolk, David van 51, 331Stotijn, Haakon 45, 49Straatman, Franz 344, 347, 354, 355Straesser, Joep 334, 351Strauss, Johann 140, 142, 269 Kaiserwalzer 142 Rosen aus dem Sden 140Strauss, Richard 49, 340 Elektra 49 Salome 49Stravinsky, Igor 53, 61, 66-68, 71, 101, 104,

  112, 128, 130-131, 135, 147, 238, 265, 270, 273, 294, 302, 335, 340, 342, 354, 356

  Agon 53 Bijbelse stukken 273

  Duo concertante 67 Lhistoire du soldat 147 Pribaoutki 128 Threni 273Stroo, Maria 23, 33Stuiveling, Garmt 39Stuyf, Koert 115-117, 172, 339 Cantos 115 Seesaw 116 Tinge 116Suite, De 56, 60, 66-67, 331, 332, 333, 334,

  335Sukowa, Barbara 147-151, 162, 172, 294-298,

  305, 342Sun Ra 237Sutherland, Willem 122, 211, 213, 215, 217, 340Swaan, Abram de 57-60, 77-78, 193, 304, 336Swaan, Carrie de 57-60, 304Swaan, Hennie de (geb. Roos) 57-60, 77, 84,

  124, 169, 340Swaan, Meik de 57, 333Swaan, Nicky de 304Swed, Mark 357Sweeden, Hans van 76Sweelinck, Jan Pieterszoon 237Sydney Symphony Orchestra 205, 291-294

  TTakx, Fabian 352Tanglewood 79, 126, 196, 205, 227, 229, 272,

  282-289, 337, 347, 357Tanzer, John 284Tarnopolski, Vladimir 275Tassel, Charles van 134, 136Tavener, John 229 Mary of Egypt 229Termos, Paul 351Terwey, Joep 50, 330Thern, Viola 171Thijsse, Wim 113, 339, 342

 • 379

  Tijdgenoten 252-253, 259, 263, 271, 275Tijen, Tjebbe van 99Tijn, Joop van 223Tilson Thomas, Michael 287Toebosch, Louis 99, 106-107Toebosch, Moniek 99, 106Tommasini, Anthony 343, 353Toonklok 77, 175, 190-213, 302, 336Toonmeesters 154, 204, 243, 245, 248, 259,

  262, 264-265, 271, 280-282, 308-309, 342, 347, 355, 356

  Torstensson, Klas 351Tozzi, Lorenzo 136, 342Tristano, Lennie 269Tsjaikovski, Pjotr Iljitsj 208, 250, 256, 265,

  340 Pianoconcert nr. 1 256 Symfonie nr. 6, Pathtique 208, 265Turnage, Mark-Anthony 229Tuttle, Raymond 354Tweede Weense School 68, 138, 140, 147,

  160-162, 164, 215, 220, 224, 227, 232, 234, 240-241, 269, 332

  UUlsen, Toon van 147, 229, 244, 274, 306Ursino, Elvira 342Utrechts Stedelijk Orkest 27, 62, 68, 70, 328,

  337, 350

  VVanoni, Ornella 58 Domani ti sposi 58Varse, Edgard 50, 64, 68, 71, 98-99, 173, 234,

  278 Octandre 71 Pome lectronique 64Veen, Herman van 140Veenis, Rob 41, 44-45, 53, 55, 59, 90, 168Veenstra, Piet 71, 143

  Veghel, Gerrit van 328Velden, Ary van der 326Veltman, Martin 346Ven, Aad van der 341, 344, 353, 355Verbey, Theo 351Verdoorn, Jo 13-14Verhaar, Jaap 330Verheul, Koos 67, 71-72, 331Verheul, Louise 110, 335Verhey, Emmy 105Verhey, Paul 112, 129, 133-136Veringa, Gerard 107Verlinden, Grard 342Vermeer, Johannes 237Vermeulen, Ernst 131, 203, 210, 235, 255,

  332, 336, 337, 340, 341, 347, 348, 353, 355, 356, 357

  Vermeulen, Matthijs 66, 68, 83-84, 98, 131, 338

  Cellosonate nr. 1 84 Symfonie nr. 6 68 Vioolsonate 84Verster, Sieuwert 161, 259, 276, 278, 286, 337,

  357Verstijnen, Adriaan 162-164, 170, 217, 296Verstraete, Stijn 290-291Verwayen, Ineke 91Vestdijk, Simon 35, 39Vester, Frans 25, 127, 328, 331, 333Vetter, Eddie 237, 354, 357Villiers de LIsle-Adam, Auguste 173-174Vincent, J. 342Vis, Lucas 176, 340Visjnegradski, Ivan 177Visser, Harm 343, 350Visser, Lieuwe 88, 128-130, 134, 136, 142-143, 169, 211, 217, 304Visser, Loes 208Vivier, Claude 241-246, 280, 283, 287, 292-293, 302, 309, 354

 • 380

  Glaubst du an die Unsterblichkeit der Seele? 243

  Jesus, erbarme dich 242 Kopernikus 242, 243, 244 Lonely Child 242, 243 Prologue pour un Marco Polo 243 Rves dun Marco Polo 243, 244, 245, 354 Siddhartha 287, 309 Zipangu 243Vlaardingerbroek, Kees 307Vliet, Willem van der 147Vlijmen, Annelies van 270Vlijmen, Jan van 50, 64, 68, 73, 76, 80-81, 94,

  96, 103, 108, 121-122, 126, 138-140, 153, 160, 163, 173-175, 182, 184, 186, 188, 191-195, 211-212, 217, 219, 222-223, 231, 264, 269-270, 307, 333, 336, 340, 346, 349, 350, 356

  Inferno 270, 356 Nonet 160 Un malheureux vtu de noir 270Voermans, Erik 203, 210, 225, 235-236, 255,

  266, 344, 347, 348, 352, 353, 354, 355, 356Voeten, Bert 119, 184, 345Voeten, Jessica 344Vogel, Maritta 54-56Volta, Ornella 167, 343Vondel, Joost van den 35Vonk, Hans 36-37, 49-50, 174, 287, 328Voormans, Jose 178, 265-268, 356 Schreeuw in het heelal 267Voorthuysen, Jan van 336Vos, Ab 139, 245, 247, 257-258Vranken, Toon 336, 337Vredenburg, Muziekcentrum 145, 171, 201,

  212, 255, 347, 356Vriend, Jan 98, 240, 351Vries, Han de 57-60, 82, 84, 87, 103, 332, 333Vries, Klaas de 122, 235, 259, 269-271, 280,

  351

  A King, Riding 270, 271 Sub nocte per umbras 270Vriesland, Victor van 84Vrijman, Jan 92Vrolijk, Maarten 345

  WWaa, Frits van der 210, 217, 224, 236, 237,

  254, 344, 347, 348, 352, 353, 354Waart, Edo de 49-50, 85, 90, 96, 99, 100-101,

  125, 132, 227, 231, 291-292, 294, 330, 337Waerden, Theo van 36Wagemans, Peter-Jan 222-223, 351Wagenaar, Diderik 81-82, 118, 141, 208Wagner, Richard 47-48, 80, 113, 119, 174,

  232, 295, 307, 326, 344 Der Ring des Nibelungen 119, 245 Tristan und Isolde 48, 174, 236Waks, Nathan 293-294Walta, Jaring 48, 54, 82-83, 336Walton, William 128, 134, 136 Faade 128, 134, 136Warners, Daan 35, 329Waveren, Jan van 127-128, 341Wayenberg, Daniel 171Weber, Wieneke (geb. Boks) 328Webern, Anton 49-50, 56, 69, 71, 111, 132,

  140, 147, 195, 224, 253-254, 304-305, 332, 335

  Himmelfahrt 305 Konzert fr neun Instrumente 71, 335Weetering, Conrad van de 116-117, 339Weill, Kurt 100, 104, 145, 194 Kleine Dreigroschenmusik 100Wely, Davina van 45, 54Wennekes, Emile 255, 354, 355, 356Wentink, Victor 81Wereldomroep 67, 275Wering, Janny van 74, 336Wernicke, Herbert 151

 • 381

  Wesstein, Frank 139Westbroek, Eva-Maria 14Westbroek, Gerrit 12-13, 29, 31, 44Westbroek, Jaap 30, 117, 326Westbroek, Peter 14, 29-31, 44, 46, 58, 326, 330Westbroek, Pieter 13Westbroek, Renske (geb. De Leeuw) 10-14,

  29-31, 42Westelaken, Gijs van de 216Westra, Berry 89Wiebenga, Froukje 138-139, 143, 218Wiegers, Bas 277Wiegmans, Paul 179Winer, Jean 165Wiersma, Peppie 245, 248Wijt, Mels 26Wilde, Edy de 62Wilders, Geert 279Wilhelmina, koningin 7-8, 19-20, 42Willem Breuker Kollektief 100Willems, Jeroen 237Wilson, Robert 235Wimmer, Friedrich 21, 328Wind, Thiemo 347Witbraad, Cor 351Wolf, Hugo 170, 305Wolfensberger, Rudolf 337Wolff, Jan 99, 159, 161, 177-178, 219, 271Wolf-Ferrari, Ermanno 7 Le donne curiose 7Wolvekamp, Wilhelm 126, 341Woolf, Virginia 270 The Waves 270Wouda, Rosita 147, 156-159, 161-163, 234,

  240, 246, 252, 259, 275-276, 299Woudenberg, Hans 138, 140, 144, 155, 159,

  226Woudenberg, Pierre 137-139, 194, 247, 258,

  273Wunneberg, Ruud 189-190, 346

  XXenakis, Iannis 82, 98, 234

  YYanikian, Jeanette 91-92, 108, 238, 240, 298-

  300, 357Yeoman, William 357Young, Jerry 342Ysbreker 67, 99, 159, 177-178, 188, 242Yun, Isang 229, 275, 294 Kammerkonzert 275

  ZZacher, Gerd 210Zadrozny, Ilse 132, 342Zanten, Gerth van 339Zavalloni, Cristina 237, 239Zeeland, Cees van 351Zeeuw, Ger de 147, 151, 154-156, 158Zekveld, Jan 203, 212, 217, 223, 231-232, 267Zemlinsky, Alexander von 231, 291, 305 Lyrische Symphonie 291 Maeterlinck-Gesnge 231Zielstra, Jan 64Zijlstra, Halbe 279Zijlstra, Miep 344, 347Zimmerman, Bob 137-138, 143Zimmermann, Frank Peter 250-252, 274Ziporyn, Evan 283-284Zuidam, Rob 229, 235, 269, 272, 283, 286, 356 Adam in ballingschap 273 Canciones del alma 272 Freeze 272 McGonagall-Lieder 272 Nella citt dolente 272, 286 Rage damours 272 Suster Bertken 272-273 Trance Figuration 272Zuiderhoek, Olga 300