Woord Van Leven April 2013 "Klaag niet over elkaar, broeders en zusters." Jakobus 5,9.

of 22 /22
Woord Van Leven April 2013

Embed Size (px)

Transcript of Woord Van Leven April 2013 "Klaag niet over elkaar, broeders en zusters." Jakobus 5,9.

Page 1: Woord Van Leven April 2013 "Klaag niet over elkaar, broeders en zusters." Jakobus 5,9.

WoordVan

Leven

April 2013

WoordVan

Leven

April 2013

Page 2: Woord Van Leven April 2013 "Klaag niet over elkaar, broeders en zusters." Jakobus 5,9.

"Klaag niet over elkaar, broeders en zusters." Jakobus 5,9

Page 3: Woord Van Leven April 2013 "Klaag niet over elkaar, broeders en zusters." Jakobus 5,9.

Om het Woord van leven van deze maand beter te begrijpen, is het goed eens te kijken naar de

omstandigheden waarin het ontstond.

Page 4: Woord Van Leven April 2013 "Klaag niet over elkaar, broeders en zusters." Jakobus 5,9.

In de christelijke

gemeenschappe

n waren

problemen

gerezen.

Page 5: Woord Van Leven April 2013 "Klaag niet over elkaar, broeders en zusters." Jakobus 5,9.

Er was sprake van schandalen, er werden mensen gediscrimineerd op grond van hun afkomst, rijkdom

werd ten eigen bate gebruikt en werkers werden uitgebuit. Het geloof bestond vaak meer uit woorden

dan uit daden

Page 6: Woord Van Leven April 2013 "Klaag niet over elkaar, broeders en zusters." Jakobus 5,9.

Dat alles was oorzaak van onmin en wrok van de een tegenover de ander. De hele gemeenschap leed

daaronder. Jakobus doet in zijn brief aan de gemeenschap dan ook de klemmende oproep:

Page 7: Woord Van Leven April 2013 "Klaag niet over elkaar, broeders en zusters." Jakobus 5,9.

"Klaag niet over elkaar, broeders en zusters." Jakobus 5,9

Page 8: Woord Van Leven April 2013 "Klaag niet over elkaar, broeders en zusters." Jakobus 5,9.

In de tijd van de apostelen kunnen we dus al dingen constateren die we ook vandaag nog meemaken in onze eigen gemeenschappen.

Page 9: Woord Van Leven April 2013 "Klaag niet over elkaar, broeders en zusters." Jakobus 5,9.

De grootste moeilijkheden komen vaak niet van buiten, maar vanuit onze eigen kring.

Page 10: Woord Van Leven April 2013 "Klaag niet over elkaar, broeders en zusters." Jakobus 5,9.

Er kunnen zich situaties voordoen die niet in overeenstemming zijn met het christelijk ideaal.

Page 11: Woord Van Leven April 2013 "Klaag niet over elkaar, broeders en zusters." Jakobus 5,9.

Onze geloofsgenoten kunnen zodanige opvattingen hebben of zich zo gedragen dat dit onbehagen, wantrouwen of zelfs ontsteltenis

veroorzaakt.

Page 12: Woord Van Leven April 2013 "Klaag niet over elkaar, broeders en zusters." Jakobus 5,9.

"Klaag niet over elkaar, broeders en zusters." Jakobus 5,9

Page 13: Woord Van Leven April 2013 "Klaag niet over elkaar, broeders en zusters." Jakobus 5,9.

Al deze tegenstellingen en inconsequenties vinden hun oorzaak in een geloof dat niet altijd verlicht is en in een

liefde voor God en de medemens die nog verre van volmaakt is. Maar van ons christenen zou de eerste reactie niet moeten zijn dat we ongeduldig worden of verharden in

onze houding, maar dat we doen wat Jezus leert.

Page 14: Woord Van Leven April 2013 "Klaag niet over elkaar, broeders en zusters." Jakobus 5,9.

Hij vraagt geduld, begrip, barmhartigheid. Dan kan de kiem van het goede die in ons is uitgezaaid en

waarover de parabel van het onkruid spreekt (Mt 13,24 e.v.), tot volle wasdom komen.

Page 15: Woord Van Leven April 2013 "Klaag niet over elkaar, broeders en zusters." Jakobus 5,9.

"Klaag niet over elkaar, broeders en zusters." Jakobus 5,9

Page 16: Woord Van Leven April 2013 "Klaag niet over elkaar, broeders en zusters." Jakobus 5,9.

Wat kunnen we met het Woord van leven van deze maand concreet doen? Het plaatst ons voor een

moeilijk aspect van het christelijk leven.

Page 17: Woord Van Leven April 2013 "Klaag niet over elkaar, broeders en zusters." Jakobus 5,9.

Ook wij maken deel uit van verschillende gemeenschappen: een gezin, een parochie of kerkelijke gemeente, een vereniging, onze werkomgeving, we zijn burgers van een staat. En altijd zijn er veel dingen die

naar onze mening anders zouden moeten.

Page 18: Woord Van Leven April 2013 "Klaag niet over elkaar, broeders en zusters." Jakobus 5,9.

Het kan een kwestie zijn van karakter, een manier van tegen de dingen aankijken, het gedrag van

bepaalde mensen, halfslachtigheden die ons pijn doen en die in ons een reactie oproepen.

Page 19: Woord Van Leven April 2013 "Klaag niet over elkaar, broeders en zusters." Jakobus 5,9.

Juist dat zijn gelegenheden om het Woord van leven van deze maand goed te beleven.

Page 20: Woord Van Leven April 2013 "Klaag niet over elkaar, broeders en zusters." Jakobus 5,9.

In plaats van te mopperen of te veroordelen, kunnen we geduld en begrip proberen op te brengen. En als de

omstandigheden het toelaten, kunnen we de ander ook op zijn of haar fouten wijzen.

Page 21: Woord Van Leven April 2013 "Klaag niet over elkaar, broeders en zusters." Jakobus 5,9.

Maar vooral moeten we een christelijk getuigenis geven door een eventueel gebrek aan liefde en inzet van de ander te beantwoorden met meer liefde en

meer inzet van onze kant.

Page 22: Woord Van Leven April 2013 "Klaag niet over elkaar, broeders en zusters." Jakobus 5,9.

"Klaag niet over elkaar, broeders en

zusters." Jakobus 5,9

““Woord van Leven”, Woord van Leven”, uitgegeven door de Focolarebeweging. Tekst van Chiara Lubich,”(1920-2008),

Geschreven in december 1985 www.focolare.nl

Lay-out Anna Lollo in samenwerking met Don Placido D’Omina (Sicilia, Italië) Informatie: www.focolare.org

Deze powerpoint in verschillende talen is te downloaden op: www.santuariosancalogero.org

““Woord van Leven”, Woord van Leven”, uitgegeven door de Focolarebeweging. Tekst van Chiara Lubich,”(1920-2008),

Geschreven in december 1985 www.focolare.nl

Lay-out Anna Lollo in samenwerking met Don Placido D’Omina (Sicilia, Italië) Informatie: www.focolare.org

Deze powerpoint in verschillende talen is te downloaden op: www.santuariosancalogero.org