Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

56
Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen!

Transcript of Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

Page 1: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

Welkom in het 3de!De klas van de 3 koningen!

Page 2: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

Onze 3 koningen…

Page 3: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…
Page 4: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

Graag geef ik u via deze voorstelling wat uitleg over het reilen en zeilen in het 3de leerjaar.

Page 5: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

Wat meer over mezelf.

Mijn ervaring: In 2004 afgestudeerd

4 jaar lesgegeven in een 3de leerjaar te Brussel.

Nu reeds mijn 4de jaar als klasleerkracht van het 3de leerjaar in de gemeenteschool .

Page 6: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

De grote vakantie zit erop…

De juf maakte van deze 2 maanden gebruik om ons klasje wat kleur te geven.

Page 7: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

1 september…

Page 8: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

WISKUNDEZO GEZEGD ZO GEREKEND

5 rekenboeken+ tafelboekje

Getallen Meten Meetkunde

Page 9: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

Wiskunde: getallen Getallenkennis tot 100-1000.

getallenas (plaats van de getallen, tellen met sprongen, rekentaal,…)

100- 1000-veld

Werken met MAB materiaal

Page 10: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

MAB materiaal

Page 11: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

Bewerkingen tot 100- 1000optellen en aftrekken tot 100- 1000

vermenigvuldigen en delen tot 100- 1000

ahv rekenrekje, 1000veld en MAB materiaal

rekenrekje

Page 12: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

Van 100- veld

naar

1000 veld !

Digitaal 100- veld

Page 13: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

Maal en deeltafels! !worden opnieuw aangebracht

minder aandacht dan in 2de leerjaar

tafelkaartjes als inoefening

Regelmatig thuis oefenen!

Elke vrijdag tafeltoets:

1 min voor 10 oefeningen met potlood = 1 pt

1 min om verder af te werken met groen = 0,5 pt

Page 14: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

Cijferen tot 1000

pas vanaf het 2de trimester

Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen

Wordt geleidelijk aangebracht

Page 15: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

Wiskunde: meten Inhoudsmaten (liter, dl, cl) Lengtematen (m, cm, dm) Gewichten (kilogram, gram)

Kloklezen: uur, ½ uur, kwartier, 5 minuten (analoog-digitaal)

Betalen en teruggeven met de euro.

Page 16: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

Wiskunde: meetkunde Soorten lijnen, figuren Soorten hoeken benoemen en

tekenen Evenwijdigheid en loodrecht

benoemen en tekenen

Werken met geo- driehoek Omtrek en oppervlakte Bouwsels

Page 17: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

Wist u dat…

Blaadjes of lessen die in de rekenboek niet volledig zijn gemaakt, thuis mogen afgewerkt worden, ter voorbereiding van een toets of als verdere inoefening van de leerstof.

Page 18: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

Wereldoriëntatie (WO)MUNDO

9 thema’s: Familie De buurt van onze school Welkom in het park Ik kijk eens rondom mij Hoe was het nu ookal weer? Wegwijs in je schoolomgeving Welkom in mijn tuin Kok voor een week Kijk eens om je heen

Verschillende domeinen: tijd, technologie, natuur, ruimte, mens, verkeer.

Maandelijks techniek in de klas!

Page 19: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

Taal KAMELEON

Alle taalonderdelen komen uitgebreid aan bod. spreken, luisteren, schrijven en Lezen

Werkschrift A & B, Leesboek A&B, Alfabeestje

Werkt ook met een stappenplan.

Page 20: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

Stappenplan:

Page 21: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

Taal : technisch lezen Veel aandacht voor

technisch lezen.

Lezen bij de leesmoekes tot en met avi niveau 6

differentiatie:- groot blikje (sterke

lezers) - klein blikje (voor onze

lezertjes die nog moeite hebben)

Page 22: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

Taal : begrijpend lezen

Inhoudsvragen

Verschillende tekstsoorten

Bedoeling schrijver achterhalen

Oorzaak-gevolg

Gebeurtenissen ordenen

Page 23: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

Taal : Creatief schrijven Goede zinnen kunnen

formuleren en schrijven.

Korte maar uitdagende schrijfopdrachten.

Creatief kunnen omgaan met een schrijfopdracht!

Spellingsregels niet uit het oog verliezen.

Page 24: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

Taal : taalbeschouwing Inzicht in de Nederlandse taal Alfabetisch rangschikken Onderwerp en persoonsvorm, gezegde Zinsdelen aanduiden Tegenstellingen, samenstellingen, meervouden,

verkleinwoorden,… Soorten woorden: lidwoorden,

bijv naamw, zelfst naamw,… Werkwoorden T.T- V.T Zie Alfabeestje!

Page 25: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

Taal : spelling: TIJD VOOR TAAL

Woordpakketten: 20 woorden

Maandag: aanbreng woordpakket. Ma-di-woe: inoefening als huistaak. Donderdag: dictee

Het dictee toetst enkel de woorden uit het woordpakket alsook de transferwoorden.

(=andere woorden waarbij dezelfde spellingsregel toegepast kan worden.)

Verbetering rood en groen door de leerkracht.

Page 26: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

Voorbeeld woordpakket en huiswerkblaadje

Page 27: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

Gebruik van hoofdletters en leestekens

Verenkelingsregel en verdubbelingsregel Au strip Ei lied+ plaat

Inoefening via schoolsite!

http://www.gbs-denderleeuw.be/

Inoefening via gele woordkaartjes (als ondersteuning bij spellingsprobleem)

Spellingsmapje met regeltjes

Page 28: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

Schrift: Methode ‘d Haese Hoofdletters worden opnieuw

aangebracht.

Fijne schrijfmotoriek

Stempel als beloning

Page 29: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

Knutselen Wekelijks Soms materiaal nodig van thuis,

wordt tijdig gevraagd via agenda. Schort meebrengen!

Muziek Liedje zingen

Ritmegevoel ontw. Muziek maken (geluiden,

instrumenten,…)

Drama Versje Uitbeelden Rollenspel …

Page 30: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…
Page 31: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

Zwemmen Turnen

Op vrijdag.

Meester jan en juf Iris

Donderdag op school in de turnzaal.

Turn t-shirt, zwarte of blauwe turnbroek, witte kousen en turnpantoffels.

Turn t-shirt bestellen?

Page 32: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

Hoekenwerk Tweelijks Klas 5-6tal hoeken Vrije keuze Mag en moet hoeken Opdrachten ahv fiches Zelfstandigheid bevorderen

WAAROM?

Keuzes maken, zelfstandig werken, opdrachtenkaarten lezen en begrijpen, talige interactie tussen kinderen,…

Page 33: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

Contractwerk Contractwerkje loopt gedurende een periode.

Leerstof wordt opgedeeld in magjes en moetjes aangepast aan het tempo en aangepast aan het niveau van het kind!

Op vast tijdstippen mogen de leerlingen hieraan zelfstandig werken in de klas.

Blijft meestal in de klas indien niet tijdig afgewerkt mee naar huis.

Page 34: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

Leeshoek

Leesboeken

Themaboeken

Tijdens vrije momenten

Page 35: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

Wist je dat…

Wij op school voortdurend aan

de sociale vaardigheden werken?

Wij op school veel aandacht

hebben voor het milieu?

September = brooddozen maand

Wij op school een

goede verkeerseductatie zeer belangrijk vinden?

Page 36: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

De agenda

Page 37: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

Huiswerk Maandag: spelling WP Dinsdag: spelling WP + lezertjes Woensdag: spelling Donderdag: dictee verbeteren +

wiskunde: klein huiswerkblaadje

= 10 oefeningen: 5 tafels en 5 hoofdrekenen

(geleidelijk aan 5 cijferoefeningen)

vrijdag:Uitzonderlijk

Page 38: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

LessenWO, wiskunde, taal: toets wordt op tijd aangekondigd,

leerlingen krijgen een blad mee waar duidelijk op staat wat geleerd moet worden.

Zie brief in agenda, huiswerkmapje.Extra oefenblaadjes

School site! (oefenen)

Page 39: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

ToetsenKomen in taken en toetsenmapjeWorden thuis steeds verbeterd in het groenOndertekend

Stempel kan verdiend worden!

Page 40: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

Wist u dat…

Wij regelmatig aan

BRAINGYM zullen doen.

We beginnen ‘s morgens met een slokje water,

voeren nadien enkele oefeningen uit waardoor de energie opnieuw gaat stromen tussen beide hersenhelften.

Het brein en het lichaam gaan beter samen werken en het leren wordt weer leuk!

Ideaal om een leerrijke en uitdagende schooldag mee te beginnen!

Page 41: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

Daarom zou ik u willen vragen…

uw kind dagelijks een flesje water mee te geven.

Page 42: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

Wist u dat Wij ‘s morgens onze boekentas leegmaken en in

de gang laten staan.

Page 43: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

Onze brooddoos maar ook onze koekjes, drankjes en stukjes fruit in bakken ‘s morgens gesorteerd worden. Naam niet vergeten te noteren.

Page 44: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

We in de klas geen pennenzak nodig hebben, elk kind heeft een bakje met het nodige schrijfgerief.

We vanaf november met pen beginnen te schrijven.

Page 45: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

Wist u dat…

De boekentas liefst minder dan 1/10de van het lichaamsgewicht weegt?

Page 46: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

Hoe maak ik mijn boekentas?

1. Ik maak mijn boekentas ‘s avonds.2. Ik gooi alles eruit!

3. Ik neem de schoolagenda en vul de boekentas aan met huistakenmap (leegmaken!!),

schoolboeken, schriften,…

4. Ik vergeet de extra’s niet. (knutsel?, boeken bib, zwem?)

Zakdoekjes mee?

5. ‘s Morgens steek ik er mijn brooddoos,… in.

Page 47: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

Klasafspraken Beloningssysteem:

goed gedrag belonen!

dagelijks worden duimpjes verdiend (agenda)

groene duim: Prima!

oranje duim: Oei, 1 extra huiswerkblaadje.rode duim: Foei! 2 extra huiswerkblaadjes.

oranje of rode duim worden niet zomaar geven maar wel met een reden, deze zal dan ook in de agenda worden genoteerd.

streepjessysteem= 2 streepjes op bord= oranje

= 3 streepjes op bord= rood

Page 48: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

Deze duimpjes leveren stapjes op naar het kasteel.

5 groene duimpjes: 1 stap vooruit naar het kasteel

2 oranje duimpjes: 1 stap achteruit naar de draak

1 rode duim: 1 stap achteruit naar de draak

KASTEEL:

beloning uit de

grabbeldoos!

DRAAK: uitstap of

andere leuke act

moeten missen…

Page 49: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

Stempelkaart in agendaDagelijks kan een stempel verdiend worden door de agenda foutloos en verzorgd te schrijven.

Volle stempelkaart= 1 stapje extra naar kasteel

Page 50: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

Taken (bever) bordWekelijks krijgt elk kind een taakje.

Page 51: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

Programma van de week

Maandag fruitdag godsdienst/ zedenleer

Dinsdag tuttifrutti Woensdag Donderdag turnen

godsdienst/ zedenleer

Vrijdag zwemmen knutselen

Page 52: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

Wist u dat…

We maandelijks naar de bib gaan. Kinderen mogen 2 boeken ontlenen, waarvan er 1tje in de klas blijft.

BIB kaartje niet vergeten

mee te brengen.

Zelf kan u tussentijds

ook nog steeds naar

de bib gaan.

Nog geen lid?

Page 53: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

De opvoeding van uw kind en het leerproces op school dienen hand in hand te gaan. U

speelt een grote rol in de begeleiding van de schooltaken en dit heeft een positieve

invloed op de schoolprestaties.

Daarom zou ik u willen vragen

Page 54: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

De schoolagenda dagelijks te ondertekenen.

Begeleiden en controleren van huistaken/ lessen.

Het gedrag van uw kind goed op te volgen.

De briefwisseling tijdig in te vullen en mee te geven.

Bij vragen of onduidelijkheden, gelieve niet te aarzelen om een woordje in de agenda te noteren.

Page 55: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

Wist u dat

U onze avonturen kan volgen via de weblog:

http://www.bloggen.be/klas3iddergem/

Nog enkele belangrijke data:Scholenveldloop: 26 sept

Tovenaarstocht: 22 okt

Sportbeurs: 21 okt

Rapport 1: 28 okt

Sportklasse: 12 tot 16 maart

Page 56: Welkom in het 3de! De klas van de 3 koningen !. Onze 3 koningen…

Laten we er SAMEN een fantastisch schooljaar van maken!!!