Wekelijkse Nieuwsbrief van de parochie Onze Lieve Vrouw ......Wekelijkse Nieuwsbrief van de parochie...

2
Wekelijkse Nieuwsbrief van de parochie Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Zondag 3 mei 2020 Onze eigen kerk in beeld en woord Omdat de kerkdeuren door de coronacrisis slechts op een kier staan, zal de Nieuwsbrief de komende weken steeds beginnen met iets van de kerk te laten zien. En er zal iets over geschreven worden. Ook de kapellen en beelden komen in de volgende Nieuwsbrieven. Als u niet meer naar de kerk kan, dan komt de kerk naar u! De transeptaltaren Het altaar tegen de korte zijde van het zuidtransept aan deze zijde heeft een beeld van Theresia van Lisieux. Op het altaarblok bevindt zich een tweetal wapenschilden met een uitgewerkte voorstelling: links laat zich onder meer de zogenaamde zweetdoek van Veronica herkennen, naast wijnranken, een harp en een liggende figuur, rechts een brandende pijl, een bergweg, aren, een ster met de letter M en een stralende driehoek met Hebreeuwse letters. In een tekstband staat ‘l’amour ne se paie que par l’amour’ geschreven, alsmede de letters JHS en FMT. De iconografie van de wapenschilden is verrassend; later komen wij daar nog op terug. Het altaar tegen de korte zijde van het noordtransept – lange tijd fungeerde het als dagkapel - is toegewijd aan Antonius van Padua. Naamdag Paus Franciscus: Op 23 april vierde de paus zijn naamdag. Het feest van Franciscus van Assisi vieren we toch op 4 oktober? Ja, maar de paus ‘eigenlijk’ Jorge Mario Bergoglio heet. Jorge is de Spaanse variant van onze Joris of Gregorius. Deze dag greep de paus aan om een teken te stellen. Hij schonk een aantal beademings- apparaten, andere medische apparatuur, maskers en beschermende brillen aan Roemenië, Spanje en Italië, drie landen die extra hard worden getroffen door het coronavirus. Het geven, niet ontvangen is een thema dat past bij de H. Joris. Kardinaal Konrad Krajewski, de pauselijke aalmoezenier, noemde het ‘een omhelzing van de paus in een moeilijke situatie voor de hele wereld.’ Vorig jaar, eveneens op zijn naamdag, schonk paus Franciscus rozenkransen gemaakt voor de Wereld Jongerendagen in Panama aan jongeren in het aartsbisdom Milaan en een chocolade-ei van 20 kg aan de armen in de Caritaskantine op station Termini in Rome.

Transcript of Wekelijkse Nieuwsbrief van de parochie Onze Lieve Vrouw ......Wekelijkse Nieuwsbrief van de parochie...

Page 1: Wekelijkse Nieuwsbrief van de parochie Onze Lieve Vrouw ......Wekelijkse Nieuwsbrief van de parochie Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Zondag 3 mei 2020 Onze eigen kerk in beeld en woord

Wekelijkse Nieuwsbrief

van de parochie Onze Lieve Vrouw Hemelvaart

Zondag 3 mei 2020 Onze eigen kerk in beeld en woord Omdat de kerkdeuren door de coronacrisis slechts op een kier staan, zal de Nieuwsbrief de komende weken steeds beginnen met iets van de kerk te laten zien. En er zal iets over geschreven worden. Ook de kapellen en beelden komen in de volgende Nieuwsbrieven. Als u niet meer naar de kerk kan, dan komt de kerk naar u! De transeptaltaren

Het altaar tegen de korte zijde van het zuidtransept aan deze zijde heeft een beeld van Theresia van Lisieux. Op het altaarblok bevindt zich een tweetal wapenschilden met een uitgewerkte voorstelling: links laat zich onder meer de zogenaamde zweetdoek van Veronica herkennen, naast wijnranken, een harp en een liggende figuur, rechts een brandende pijl, een bergweg, aren, een ster met de letter M en een stralende driehoek met Hebreeuwse letters. In een tekstband staat ‘l’amour ne se paie que par l’amour’ geschreven, alsmede de letters JHS en FMT. De iconografie van de wapenschilden is verrassend; later komen wij daar nog op terug. Het altaar tegen de korte zijde van het noordtransept – lange tijd fungeerde het als dagkapel - is toegewijd aan Antonius van Padua.

Naamdag Paus Franciscus: Op 23 april vierde de paus zijn naamdag. Het feest van Franciscus van Assisi vieren we toch op 4 oktober? Ja, maar de paus ‘eigenlijk’ Jorge Mario Bergoglio heet. Jorge is de Spaanse variant van onze Joris of Gregorius. Deze dag greep de paus aan om een teken te stellen. Hij schonk een aantal beademings-apparaten, andere medische apparatuur, maskers en beschermende brillen aan Roemenië, Spanje en Italië, drie landen die extra hard worden getroffen door het coronavirus. Het geven, niet ontvangen is een thema dat past bij de H. Joris. Kardinaal Konrad Krajewski, de pauselijke aalmoezenier, noemde het ‘een omhelzing van de paus in een moeilijke situatie voor de hele wereld.’ Vorig jaar, eveneens op zijn naamdag, schonk paus Franciscus rozenkransen gemaakt voor de Wereld Jongerendagen in Panama aan jongeren in het aartsbisdom Milaan en een chocolade-ei van 20 kg aan de armen in de Caritaskantine op station Termini in Rome.

Page 2: Wekelijkse Nieuwsbrief van de parochie Onze Lieve Vrouw ......Wekelijkse Nieuwsbrief van de parochie Onze Lieve Vrouw Hemelvaart Zondag 3 mei 2020 Onze eigen kerk in beeld en woord

Zondag 3 mei: de Kruisvinding De terugvinding van het kruis waaraan Jezus gestorven zou zijn, is van oudsher verbonden met de naam van Helena (keizerinmoeder van Constantijn de Grote [272-337]). Reeds de kerkvaders Eusebius van Cesarea en Ambrosius van Milaan weten al te vertellen hoe Helena op zoek ging naar het Heilig Kruis. Op het moment, dat zij erover vertellen, ligt haar bezoek aan het Heilig Land nog maar enkele tientallen jaren terug in de tijd. Naar verluidt muntte zij uit door werken van naastenliefde en door vroomheid. Zij liet tal van kerken bouwen, onder andere te Rome, Jeruzalem en Trier. Het kruis zou zijn 324 teruggevonden

hebben, alsmede de nagels. Haar relieken bevinden zich tegenwoordig in Hautvillers in het bisdom Reims. Er wordt ook wel gezegd dat het kruis van Christus uit vier houtsoorten bestond: palmbomen-, cypressen-, olijf- en cederhout. Daaraan ontleent men de dichtregel 'Ligna crucis palma, cedrus, cypressus, oliva.' Vertaling: Het kruishout was van palmenhout, ceder-, cypressen- en olijfhout. Het kruis bestond namelijk uit vier afzonderlijke bestanddelen: de balk die rechtop stond, het dwarshout, het plankje bij zijn hoofd en zoals Gregorius schrijft: “het dwarslatje waarop Christus' voeten rustten”. Het is dus best mogelijk dat elk van deze vier delen van een andere houtsoort was.

Coronavirus in Spanje In Spanje zijn tot op heden circa zeventig priesters en religieuzen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. De diocesane priesters en religieuzen zijn overleden wegens “de uitoefening van hun priesterambt in deze tijd”, wat impliceert dat ze besmet zijn geraakt met Covid-19 tijdens hun pastorale werkzaamheden. Naast het aantal overleden ‘actieve’ priesters, zijn er ook veel oudere (gepensioneerde) priesters en geestelijken overleden in verzorgingshuizen en kloosters. Volgens persbureau Europa Press

zijn de geestelijken van het aartsbisdom Madrid het hardst getroffen. Daar zijn momenteel circa honderd priesters besmet, waarbij de ziekte verschillend verloopt. Spanje is het Europese land dat het hardst getroffen wordt door het coronavirus. Op internationaal niveau is Spanje na de VS het land met de meeste besmettingen. Op 20 april waren er in het land 195.944 besmettingen geregistreerd. 20.453 mensen zijn aan de gevolgen van Covid-19 overleden en 77.357 zijn ervan genezen. Bronnen: Katholiek Nieuwsblad, AciPrensa, Europa Press.

Kerkquiz, de zesde vijf vragen. Stuur gerust uw antwoorden naar het secretariaat. De uiteindelijke winnaar krijgt een prijsje.

26: Wie stichtte de Salesianen, aangeduid met SDB? Don Johannes Bosco, Franciscus van Sales, Jeanne Françoise Frémiot de Chantal, Vincentius à Paolo 27: Op Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus. Er zijn nog twee heiligen van wie naast de sterfdag ook de geboortedag vieren. Welke twee heiligen zijn dat? Anna en Joachim, Moeder Maria en Johannes de Doper, Petrus en Paulus, Willibrordus en Bonifatius. 28: Welke heilige heeft een zwarte knecht? St. Ambrosius, St. Augustinus, St. Maarten, St. Nicolaas. 29: Welke heilige redde een prinses door een draak te doden? Aartsengel Michaël, St. Dracula,St. Ignatius van Loyola, St. Joris 30: De oliemaatschappij SHELL heeft een schelp als logo. Bij welke heilige hoort die schelp? Maria Sterre der Zee, St. Brendanus de Zeevaarder, St. Jacobus de Apostel, St. Nicolaas.