Wegwijs 2015 2016

28
SCHOOLJAAR 2015 — 2016 WEGWIJS

description

 

Transcript of Wegwijs 2015 2016

Page 1: Wegwijs 2015 2016

SCHOOLJAAR 2015 — 2016

WEGWIJS

Page 2: Wegwijs 2015 2016

INHOUDSTAFEL

1 Kalender ............................................................................................................................................................................................ 1

2 Op weg naar school ........................................................................................................................................................... 2

3 Maaltijden ....................................................................................................................................................................................... 3

4 Niet in de les, maar toch in actie ......................................................................................................................... 4

5 Extra kledij ..................................................................................................................................................................................... 6

6 Extraatjes ......................................................................................................................................................................................... 9

7 Rekeningen ................................................................................................................................................................................ 10

8 Boekenverhuur ...................................................................................................................................................................... 10

9 Ouderraad ................................................................................................................................................................................. 13

10 Extra voor de Sportschool ........................................................................................................................................ 14

11 Extra voor de Kappersschool .............................................................................................................................. 18

12 Extra voor de Esthetiekschool ............................................................................................................................. 21

13 Extra voor de eerste graad en de School voor mens & samenleving ................ 23

14 Niet vergeten ! ........................................................................................................................................................................ 24

Page 3: Wegwijs 2015 2016

RHIZO | CAMPUS OOST | WEGWIJS 2015-2016 1

1 KALENDER

De lessen herbeginnen op dinsdag 1 september 2015.Wanneer wordt uw zoon/dochter verwacht die eerste schooldag?

JAAR ONTHAAL VANAF START ACTIVITEITEN

eerste jaar 8.30 uur 9.00 uur

tweede jaar 9.00 uur 9.30 uur

derde jaar 9.30 uur 10.00 uur

vierde jaar 9.30 uur 10.00 uur

vijfde jaar 10.00 uur 10.30 uur

zesde jaar * 12.30 uur 13.00 uur

zevende jaar 12.30 uur 13.00 uur

* Zesdes die zich hebben opgegeven als vrijwilliger voor het onthaal van de eerstejaars worden verwacht tegen 10.30 uur.

Na het vervullen van enkele administratieve aangelegenheden wordt de rest van de dag onder leiding van de klassenleraar gewerkt rond kennismaken en groepsvorming.We beëindigen voor alle leerlingen de eerste schooldag om 16.00 uur.

VAKANTIES/VRIJE DAGEN − Pedagogische studiedag: maandag 5 oktober 2015 − Herfstvakantie: zaterdag 31 oktober - zondag 8 november 2015 − Vrije dag: woensdag 11 november 2015 − Kerstvakantie: zaterdag 19 december 2015 - zondag 3 januari 2016 − Vrije dag: vrijdag 29 januari 2016 − Krokusvakantie: zaterdag 6 februari - zondag 14 februari 2016 − Paasvakantie: zaterdag 26 maart - zondag 10 april 2016 − O.L.H.- Hemelvaart: donderdag 5 mei - zondag 8 mei2016 − Pinkstermaandag: maandag 16 mei 2016 − Grote vakantie: vrijdag 1 juli 2016

OPENDEUR − Infoavond: vrijdag 29 april 2016 − Opendeurdag: zaterdag 30 april 2016

Page 4: Wegwijs 2015 2016

RHIZO | CAMPUS OOST | WEGWIJS 2015-20162

2 OP WEG NAAR SCHOOL

TREIN EN BUSVan het station naar school zijn er twee speciale bussen tussen 7.50 en 8.10 uur ’s morgens. Let er op dat je bus/trein ten laatste om 8.05 uur bij het station aankomt zodat je op tijd de bus kunt nemen. ’s Avonds om 16.05 uur of 16.53 uur brengt de speciale lijnbus de leerlingen terug naar het station.

Wie met de trein komt, kan het abonnement aanvragen in ieder NMBS-station. Wie met de bus komt, kan een abonnement of Buzzy Pass aanvragen bij De Lijn. Bij de aanvraag moet RHIZO Campus oost als eindbestemming worden opgegeven.

Page 5: Wegwijs 2015 2016

RHIZO | CAMPUS OOST | WEGWIJS 2015-2016 3

3 MAALTIJDEN

KEUZEEr zijn meerdere mogelijkheden:

KEUZEMOGELIJKHEID PRIJS (EURO)

volle maaltijd + soep + dessert 5,60

vegetarische maaltijd + soep + dessert 5,60

eigen lunchpakket met soep 1,00

eigen lunchpakket met drankje uit de automaat(afhankelijk van soort en volume)

tussen0,80 en 1,50

eigen lunchpakket met eigen drankje -

Leerlingen kunnen dagelijks (behalve op woensdag) ’s morgens vóór 8.25 uur een belegd broodje bestellen aan 3,00 euro. De betaling gebeurt via de schoolrekening.Onder de luifel staan frisdrankautomaten, waterfonteintjes en een gezondheidsautomaat met ‘gezonde’ drankjes in hersluitbare verpakking.

Op de brief die half augustus wordt opgestuurd, kan je de keuze voor de maaltijdformule kenbaar maken. Om te starten wordt er een keuze gemaakt voor de maand september. Zonder tegenbericht behouden we de keuze voor de volgende periodes. Wijzigingen kunnen maandelijks mits een schriftelijke aanvraag van je ouders.

EETKAARTENBij het begin van het schooljaar worden de eetkaarten, op naam van de leerling, uitgedeeld in klas. De controle op de maaltijden, ook in de studierefter, gebeurt via het dagelijks scannen van de barcode van de eetkaart. De maaltijden worden betaald via de schoolrekeningen.

Op woensdagmiddag is er omwille van praktische redenen geen warme maaltijd. De leerlingen brengen een lunchpakket mee en kunnen daarbij enkel frisdrank/water gebruiken.

INLICHTINGENMevrouw Els Lisabeth (056 23 00 11)

Page 6: Wegwijs 2015 2016

RHIZO | CAMPUS OOST | WEGWIJS 2015-20164

4 NIET IN DE LES,MAAR TOCH IN ACTIE

CULTUURWe vinden het zeer belangrijk dat leerlingen een fl inke portie cultuur meekrijgen. Een theatervoorstelling in een rode, pluchen zetel in een echte schouwburg, een waardevolle muziekvoorstelling en een Franse fi lm staan elk jaar op het programma.Elk leerjaar trekt op studiereis. De vakleerkracht organiseert die, zonder het culturele aspect uit het oog te verliezen.

SCHOOLSPORTAls sportschool mogen we op provinciale en landelijke schoolsportwedstrijden niet ontbreken. Zo kan je op woensdagnamiddag vrij deelnemen aan alle sportcompetities van de Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS). De trainingen voor deze wedstrijden gaan over de middag op school door.De juiste data en uren van deze middagactiviteiten worden in het begin van het schooljaar meegedeeld.

SPORTKAART EERSTE GRAADDe leerlingen kunnen sportpunten verzamelen op de sportkaart via middagsport, sport op woensdagnamiddag, omnisport …Voor de klasgroep die op het einde van het schooljaar gemiddeld per leerling de meeste sportpunten heeft verzameld, organiseren we een ‘mini’-sportdag.

OVER DE MIDDAGVoor de meeste leerlingen is de middagpauze te kort om de trip heen en weer naar huis te maken. De meesten blijven op school eten. Daarom proberen we de middagpauze zo interessant mogelijk te maken.Wat bieden we aan? Voor zij die willen studeren, zich bijwerken of nog wat extra inzicht nodig hebben, voorzien we inoefenmoment informatica, remediëringslessen LO, middagstudie, inhaaltoetsen, peerlearning, buddyproject …Voor de leerlingen van de eerste graad, die willen sporten, is er over de middag omnisport. De lessen gaan een keer per week door in de gymzaal of in de sporthal van Mimosa. Deze lessen zijn gratis.

Page 7: Wegwijs 2015 2016

RHIZO | CAMPUS OOST | WEGWIJS 2015-2016 5

DACTYLOLESSEN EERSTE GRAADDe leerlingen leren in 10 lessen op de traditionele manier de toetsen van het klavier kennen om zo effi ciënt te kunnen werken met laptop, pc …Deze lessen gaan door op school op maandagmiddag (van 12.05 tot 12.45 uur) in de computerklas. Van de leerlingen wordt verwacht dat ze dagelijks een tiental minuten oefenen.De leerlingen krijgen vervolgens een tweetal maanden de tijd om te oefenen en na het afl eggen van een proef behalen ze een attest.

Page 8: Wegwijs 2015 2016

RHIZO | CAMPUS OOST | WEGWIJS 2015-20166

5 EXTRA KLEDIJ

STOFJASSENEr worden stofjassen gedragen in de volgende lessen: labo, praktijk schoonheidsverzorging, praktijk haarzorg en praktijk voeding.Alle stofjassen zijn via de school te bekomen. Ze worden, door de leerling of de ouders, vooraan getekend met de voornaam en de eerste letter van de familienaam.Hieronder vind je een overzicht voor welk jaar en studierichting de aankoop of huur van een stofjas voorzien is. Ze kunnen aangekocht worden op dinsdag 25 augustus, woensdag 26 augustus of donderdag 27 augustus naargelang het leerjaar. De stofjassen worden contant betaald (bij voorkeur met bancontact).

� Zie daarvoor “NIET VERGETEN” blz. 24.

De prijs van de stofjassen: − Praktijk SV – HZ: 28,45 euro − Praktijk Voeding: 19,40 euro

De huurprijs van een stofjas is afhankelijk van de frequentie van het gebruik en wordt aangerekend via de schoolrekening.

We maken het volgende onderscheid: − wekelijks gebruik: 6,00 euro per jaar (2,00 euro per trimester) − minder frequent gebruik: 4,00 per jaar (2,00 euro per semester) − sporadisch gebruik: 2,00 per jaar (1,00 euro per semester)

Page 9: Wegwijs 2015 2016

RHIZO | CAMPUS OOST | WEGWIJS 2015-2016 7

STUDIERICHTING JAAR LABOPRAKTIJK

HZ/SVPRAKTIJKVOEDING

Beroepsvoorbereidend leerjaar

2 aankoop aankoop *

Bio-esthetiek 34

aankoopaankoop

Eerste leerjaar A 1 aankoop

Haarzorg 34567

aankoopaankoopaankoopaankoopaankoop

Lichamelijke opvoeding en sport

4 huur (6 euro)

Schoonheids-verzorging

567

huur (2 euro)huur (2 euro)

aankoopaankoopaankoop

Sociale entechnische vorming

2 aankoop

Sociale entechnische wetenschappen

3456

huur (2 euro)huur (6 euro)huur (6 euro)huur (6 euro)

aankoopaankoopaankoopaankoop

Sportwetenschappen 3456

huur (4 euro)huur (2 euro)huur (2 euro)huur (2 euro)

* Leerlingen uit 1B kunnen het zelfgemaakte schortje gebruiken voor de praktijklessen voedselbehandeling!

Page 10: Wegwijs 2015 2016

RHIZO | CAMPUS OOST | WEGWIJS 2015-20168

SPORTKLEDIJVoor de sportactiviteiten en de lessen lichamelijke opvoeding dragen de leerlingen het sportuniform van de school. Dit bestaat uit een zwart sportbroekje in combinatie met een T-shirt met het logo van de school. Het sportbroekje kan je zelf aankopen. De T-shirt wordt op school aangeschaft op de voorziene dagen tegen contante betaling (bij voorkeur bancontact) van 5,00 euro.Om verlies en diefstal te voorkomen vragen we om alle sportkledij te naamtekenen.

SPORTKLEDIJ VOOR 1 MODERNE (SPORT)WETENSCHAPPENAnaloog aan de leerlingen van de sportrichtingen dragen deze leerlingen een sweater (20,00 euro) en een rode T-shirt (7,00 euro) van de school. Een zwart sportbroekje kan je zelf aankopen.Naamlabels (5 stuks) om je sportkledij te tekenen kosten 1,00 euro.

� Zie daarvoor “NIET VERGETEN” blz. 24.

Daarnaast dragen de leerlingen witte sportkousen en stevige sportschoenen die dichtgeknoopt worden.

Wie zijn/haar sportkledij vergeet, krijgt van de school een T-shirt of broekje in bruikleen. Hiervoor wordt 1,00 euro per stuk aangerekend via de schoolrekening.

ZWEMMENVoor de zwemlessen zorg je zelf voor een eendelig badpak. Jongens dragen een aansluitende zwembroek (geen surfshort).

De zwemlessen gaan door in het Mimosazwembad van de stad Kortrijk of in het gemeentelijk zwembad van Zwevegem.De toegangsprijs is 1,00 euro voor een zwembeurt van één lesuur.De zwembeurten worden via de schoolrekening betaald.

Leerlingen die voor een langere periode niet mogen zwemmen of sporten moeten een doktersattest voorleggen aan de leerkracht en krijgen een taak.

Ook niet-zwemmers bieden zich in badpak aan voor de les.Alle zwemmers douchen voor en na het zwemmen. Ook de niet-zwemmers kunnen douchen.

Page 11: Wegwijs 2015 2016

RHIZO | CAMPUS OOST | WEGWIJS 2015-2016 9

6 EXTRAATJES

KLUISVERHURINGLeerlingen van de tweede en derde graad die het wensen kunnen een individueel leerlingenkluisje huren. De kostprijs per schooljaar is contant te betalen op de verkoopdagen.

Er zijn drie types kluisjes: − kleine kluisjes (32 * 35,5 * 56 cm): 15,00 euro + 12,50 euro waarborg

Enkel voor leerlingen van Lichamelijke opvoeding: − grote kluisjes (39,5 * 58 * 48 cm) : 25,00 euro + 12,50 euro waarborg − grootste kluisjes (31,5 * 90 * 56 cm): 35,00 euro + 12,50 euro waarborg

Leerlingen die geen vast klaslokaal hebben voor theoretische vakken krijgen uiteraard voorrang bij het verdelen van de kluisjes. Doordat er in de kluisjes gaatjes zijn voor verluchting, leggen leerlingen er best geen klein materiaal (ring, ketting …) in. Ze gebruiken daarvoor een zakje of iets dergelijks.

EERSTE JAARJe hoeft vooraf geen schoolgerei te kopen, want op de eerste schooldag krijg je een keurig spullenlijstje mee. Op die eerste schooldag heb je alleen een paar stiften en je schrijfgerief nodig.

INHAALLES ZWEMMENMet uitzondering van de leerlingen uit de eerste graad moet al wie om de één of andere reden de zwemles niet kan volgen, de les inhalen. Deze inhaalles gaat door over de middag in het Mimosazwembad. Afspraken rond dag en uur, worden de eerste les door de leerkracht lichamelijke opvoeding meegegeven.

Page 12: Wegwijs 2015 2016

RHIZO | CAMPUS OOST | WEGWIJS 2015-201610

7 REKENINGEN

In het totaal zijn er vier schoolrekeningen: − voor de herfstvakantie; − voor de kerstvakantie; − voor de paasvakantie; − voor de zomervakantie.

8 BOEKENVERHUUR

WERKBOEKEN - HANDBOEKEN - NASLAGWERKENAlle leerlingen kunnen hun schoolboeken huren, de werkboekenen naslagwerken worden gekocht. De prijzen van werkboekenzijn uiteraard richtprijzen. Op de verkoopdag van augustus worden de werkboeken en naslagwerken bij voorkeur met bancontact betaald, cash kan natuurlijk ook. De huur van de huurboeken wordt per trimester gefactureerd.De huurprijs is vast behalve als er nieuwe leerplannen zijn en dus ook nieuwe handboeken. Alle huurboeken moeten gekaft worden.

� Voor het afhalen van de boeken, zie “NIET VERGETEN” blz. 24.

Page 13: Wegwijs 2015 2016

RHIZO | CAMPUS OOST | WEGWIJS 2015-2016 11

STUDIERICHTINGWERK-

BOEKEN (EURO)

HUUR-BOEKEN (EURO)

1 A Moderne (sport)wetenschappen 181,00 13,00

1 A Sociale en technische vorming 180,00 -

1 B 94,00 -

2 Beroepsvoorbereidend leerjaar Haarzorg 146,00 -

2 Sociale en technische vorming 200,00 -

3 Bio-esthetiek 148,00 -

3 Haarzorg 30,00 2,50

3 Lichamelijke opvoeding en sport 158,00 -

3 Sportwetenschappen 128,00 60,00

3 Sociale en technische wetenschappen 182,00 -

4 Bio-esthetiek 139,00 -

4 Haarzorg 29,00 7,00

4 Lichamelijke opvoeding en sport 160,00 -

4 Sportwetenschappen 110,00 56,00

4 Sociale en technische wetenschappen 165,00 -

5 Haarzorg 35,00 9,00

5 Lichamelijke opvoeding en sport 138,00 9,00

5 Schoonheidsverzorging 130,00 9,00

5 Sociale en technische wetenschappen 125,00 9,00

5 Sportwetenschappen 81,00 77,00

6 Haarzorg 58,00 7,00

6 Lichamelijke opvoeding en sport 123,00 9,00

6 Schoonheidsverzorging 112,00 9,00

6 Sociale en technische wetenschappen 93,00 9,00

6 Sportwetenschappen 68,00 88,00

7 Esthetische lichaamsverzorging - 7,00

7 Haarstilist 28,00 7,00

Page 14: Wegwijs 2015 2016

RHIZO | CAMPUS OOST | WEGWIJS 2015-201612

VOOR NIEUWE LEERLINGENNASLAGWERK/

REKENMACHINEPRIJS

(EURO)

1A Sociale en technische vorming/moderne(sport)wetenschappen

Atlas aardrijkskunde *Prisma woordenboekTexas TI 30 XB multiview

29,009,99

12,70

1B/2 Beroepsvoorbereidend leerjaar

Prisma woordenboek 9,99

2 Sociale entechnische vorming

Atlas aardrijkskunde *Atlas geschiedenis **Texas TI 30 XB multiview

29,0041,6112,70

3/4 Bio-esthetiek3/4 Lichamelijke opvoeding en sport

Atlas aardrijkskunde *Atlas geschiedenis **Texas TI 30 XB multiview

29,0041,6112,70

3/4 Sociale entechnische wetenschappen

Atlas aardrijkskunde *Atlas geschiedenis **Texas TI 30 XB multiview

29,0041,6112,70

4 Sociale entechnische wetenschappen

Periodiek systeem der elementen 3,20

3/4 Sportwetenschappen Atlas aardrijkskunde *Atlas geschiedenis **Grammaire Trajet nouvelle editionPeriodiek systeem der elementenTexas TI 84 plus

29,0041,6116,00

3,2092,30

5 Schoonheidsverzorging5 Lichamelijke opvoedingen sport5 Sociale entechnische wetenschappen

Atlas aardrijkskunde *Atlas geschiedenis **

29,0041,61

5/6 Sportwetenschappen Atlas aardrijkskunde *Atlas geschiedenis **Grammaire Trajet nouvelle editionTabellenboekje voor chemieTexas TI 84 plus

29,0041,6116,00

5,7892,30

Page 15: Wegwijs 2015 2016

RHIZO | CAMPUS OOST | WEGWIJS 2015-2016 13

VOOR NIEUWE LEERLINGENNASLAGWERK/

REKENMACHINEPRIJS

(EURO)

6 Schoonheidsverzorging6 Lichamelijke opvoedingen sport6 Sociale entechnische wetenschappen

Atlas aardrijkskunde *Atlas geschiedenis **

29,0041,61

* Algemene wereldatlas editie 2012 van de uitgeverij Plantyn(tweedehands op school te koop zolang de voorraad strekt).

** Atlas van de Algemene en Belgische geschiedenis van de uitgeverij Van In (tweedehands op school te koop zolang de voorraad strekt).

9 OUDERRAAD

DOELSTELLINGDe ouderraad wil op een opbouwende wijze meewerken aan de verbetering van de opleiding van alle leerlingen op school. Hij is er niet om feest- en winstgevende activiteiten te organiseren. Zijn inzet wordt expliciet gevraagd voor het formuleren van adviezen aan de schoolraad over allerlei zaken die de ouders aanbelangen. Hiertoe heeft de ouderraad recht op informatie en inzage in documenten via de vertegenwoordiging in de schoolraad.

LID WORDENBij de aanvang van het nieuwe schooljaar kan elke ouder van een leerling die ingeschreven is in RHIZO Campus oost, lid worden van de ouderraad. Wij zouden graag alle afdelingen en de verschillende jaren vertegenwoordigd zien.Per schooljaar vergaderen we een zestal keer op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. U verneemt wat er gebeurt op school, via een ander kanaal dan via uw zoon/dochter.Samen met andere gemotiveerde ouders kan u meewerken aan initiatieven van de ouderraad. De school blijft voor u geen vreemde meer.

Page 16: Wegwijs 2015 2016

RHIZO | CAMPUS OOST | WEGWIJS 2015-201614

10 EXTRA VOORDE SPORTSCHOOL

KLEDIJ

Aankoop via de school.Deze sportkledij is enkel via de school verkrijgbaar, moet genaamtekend worden en moet gedragen worden tijdens alle sportactiviteiten. De prijzen in onderstaande tabel zijn richtprijzen.

LICHAMELIJKE OPVOEDING EN SPORT PRIJS (EURO)

trainingsbroek 20,00

sweater met logo (J+M) * 20,00

2 rode T-shirts LO-richting (J+M) * 14,00

1 witte polo met logo (J+M) * 12,00

1 wit-rode T-shirt met logo (J+M) * 9,00

naamlabels voor nieuwe leerlingen (10 stuks) 1,45

SPORTWETENSCHAPPEN PRIJS (EURO)

trainingsbroek 20,00

sweater met logo (J+M) * 20,00

1 rode T-shirts LO-richting (J+M) * 7,00

1 witte polo met logo (J+M) * 12,00

1 wit-rode T-shirt met logo (J+M) * 9,00

naamlabels voor nieuwe leerlingen (5 stuks) 1,00

* J = jongens - M = meisjes

� Voor de aankoop van kledij, zie “NIET VERGETEN” blz. 24.

Page 17: Wegwijs 2015 2016

RHIZO | CAMPUS OOST | WEGWIJS 2015-2016 15

Zelf aan te kopen na uitleg van de sportleerkracht. − een (of twee) zwarte sportbroekjes − badpak (sportmodel) / zwembroek − voor de meisjes: gympak en jazzbroek − witte sportkousen (verplicht in elke sportles!) − indoor sportschoenen (balsporten) − outdoor sportschoenen (loopschoenen) − spikes − chrono − knielappen (volleybal) − voetbalschoenen + scheenbeschermers (niet voor Sportwetenschappen

tweede graad)

ATTESTNieuw ingeschreven leerlingen hebben een doktersattest nodig om aan alle sporten deel te nemen. Afgeven aan je klassenleraar tegen ten laatste eind september.

SPORT OP WOENSDAGNAMIDDAGDe leerlingen kunnen deelnemen aan sportactiviteiten op woensdagnamiddag. Er worden door de school verschillende recreatieve tornooien georganiseerd.De school neemt ook deel aan de SVS-competities (Stichting Vlaamse Schoolsport). De leerlingen kunnen geselecteerd worden voor schoolploegen voetbal, basket, volley, zwemmen, veldlopen … Er is voor elke leerling Lichamelijke opvoeding en sport een verplichte deelname aan twee veldlopen georganiseerd door SVS. Daarnaast kunnen de leerlingen ook deelnemen aan andere sportactiviteiten naar keuze.

De leerlingen van Sportwetenschappen nemen verplicht deel aan een veldloop en kunnen ook nog kiezen voor andere sportactiviteiten op woensdagnamiddag.

SPORTSTAGESOm de twee jaar wordt er door de school een sportstage ingericht voor de tweede graad. De volgende sportstage gaat door van maandag 22 mei tot woensdag 24 mei 2017 (richtprijs 170,00 euro). Voor het vijfde jaar organiseren we een skistage van 20 februari t.e.m. 27 februari 2016 (richtprijs 630,00 euro) te betalen in schijven vanaf september.

Page 18: Wegwijs 2015 2016

RHIZO | CAMPUS OOST | WEGWIJS 2015-201616

OPENDEURTijdens de opendeurdag is er een verplichte deelname aan sportdemonstraties voor de tweede graad van 14.00 tot 16.00 uur en voor de derde graad van 16.00 tot 18.00 uur.Dit jaar is de opendeurdag voorzien op zaterdag 30 april 2016.

LEVENSLOOPAlle leerlingen van de sportschool (niet voor eerste graad) nemen deel aan de Levensloop op zaterdag 12 en zondag 13 september 2015.

INHAALLESSENLeerlingen van Sportwetenschappen of Lichamelijke opvoeding en sport die voor een sporttak teveel tekorten vertonen, worden door de sportleerkracht doorverwezen naar de inhaalles. Er worden over de middag inhaallessen/remediëringslessen georganiseerd (van 12.10 tot 12.45 uur) voor atletiek, toestelturnen en zwemmen.

TRAININGENVoorbereidende trainingen voor de schoolcompetitie worden over de middag georganiseerd.De juiste dagen en uren van deze middagactiviteiten worden in het begin van het schooljaar meegedeeld.

EXTRA ATTESTEN/BREVETTENIn de derde graad Lichamelijke opvoeding en sport bieden we de leerlingen de kans een aantal extra brevetten of attesten te halen tijdens de lessen:

− “Initiator van de Vlaamse TrainersSchool”Eerste module van de opleiding als erkend trainer wordt geïntegreerd in verschillende lessen van het vijfde jaar Lichamelijke opvoeding en sport, met bijhorend examen.

− Ingangsexamen initiator Alpijns skiën kan afgelegd worden door de gevorderde skiërs op skistage.

− Voorbereidend reddersbrevet kan gehaald worden in de zwemlessen van 5 Lichamelijke opvoeding en sport of 5 en 6 Sportwetenschappen.

− Klimvaardigheidsattest kan bekomen worden na een reeks klimlessen in het vak omnisport.

− Brevet eerste hulp en helper na 5LO en 5 Sportwetenschappen − Brevet bedrijfseerstehulp na 6LO en 6 Sportwetenschappen − Hoger Redderbrevet VTS (Vlaamse TrainersSchool). Dit beroepsdiploma

kan behaald worden tijdens de zwemlessen van 6LO, na het afl eggen van een theoretisch en praktisch examen.

Page 19: Wegwijs 2015 2016

RHIZO | CAMPUS OOST | WEGWIJS 2015-2016 17

REKENMACHINEIn overeenstemming met de leerplannen wiskunde wordt voor Sportwetenschappen een grafi sche rekenmachine gevraagd. Om het klassikaal werken te bevorderen verkiezen we eenzelfde type. Dit toestel (het TI-84 Plus model van Texas Instruments) kunnen de leerlingen zelf aanschaffen of via de school. Richtprijs: 92,30 euro.

Page 20: Wegwijs 2015 2016

RHIZO | CAMPUS OOST | WEGWIJS 2015-201618

11 EXTRA VOORDE KAPPERSSCHOOL

MATERIAAL Voor de leerlingen uit deze studierichtingen zijn er basispakketten naargelang het leerjaar. Het pakket wordt contant betaald (bij voorkeur met bancontact).

� Voor het ophalen van het materiaal, zie “NIET VERGETEN” blz. 24.

JAAR SETRICHTPRIJS

(EURO)

2 BVL haarzorg pakket 2totaal

71,00 71,00

3 Haarzorg(nieuwe leerlingen)

haarzorg pakket 2haarzorg pakket 3manicure pakkettotaal

71,00250,00

55,00376,00

3 Haarzorg haarzorg pakket 3manicure pakkettotaal

242,0055,00

297,00

4 Haarzorg(nieuwe leerlingen)

haarzorg pakket 2haarzorg pakket 3haarzorg pakket 4a+ haarzorg pakket 4b in december+ haarzorg pakket 4c in maartmanicure pakketvisagisme pakkettotaal

71,00159,00337,0066,0033,0055,0050,00

771,00

4 Haarzorg haarzorg pakket 4a+ haarzorg pakket 4b in december+ haarzorg pakket 4c in maartvisagisme pakkettotaal

312,0066,0033,0050,00

461,00

5 Haarzorg haarzorg pakket 5a+ haarzorg pakket 5b in februarivisagisme pakkettotaal

475,0029,0026,00

530,00

Page 21: Wegwijs 2015 2016

RHIZO | CAMPUS OOST | WEGWIJS 2015-2016 19

JAAR SETRICHTPRIJS

(EURO)

5 Haarzorg voor de leerlingen die startten in 4 Haarzorg

haarzorg pakket 5a+ haarzorg pakket 5b in februarivisagisme pakkettotaal

483,0029,0026,00

538,00

6 Haarzorg haarzorg pakket 6totaal

120,00120,00

7 Haarstilist haarzorg pakket 7totaal

188,00188,00

Extra: professionele handdroger (extra licht, 2000 W, snoer 3 m, ongeveer 40,00 euro)

Page 22: Wegwijs 2015 2016

RHIZO | CAMPUS OOST | WEGWIJS 2015-201620

MODELLEN Om hun praktijklessen in de realiteit om te zetten brengen de leerlingen zelf een minimum aantal vereiste klanten/modellen mee voor specifi eke behandelingen van haarzorg.

JAAR BEHANDELING AANTAL

4 Haarzorg brushingwatergolfsnit

221

5 Haarzorg dameskappen snitherenkappensalonwerk *

− brushing/watergolf − permanent − kleuring − lokken − creatief opsteekwerk

63

162322

6 Haarzorg salonwerk * − permanent/watergolf − lokken zilverpapier − balayage − brushing/watergolf − snit dames − kleuringen − creatieve kleurtechniek − (gip) creatieve kleurtechniek +

snit + afwerking − extra gip-opdracht

creatief − opsteekwerk (gip)

herenkappen * − snit + afwerking − scheerbeurt − kleurverandering

121

116122

3

1

631

7 Haarstilist salonwerk * − gip-opdrachten

* In het salonwerk van 5-6 Haarzorg wordt klantendienst ingericht door de school. 7 Haarstilist organiseert in hun minionderneming zelf een klantendienst. Elke dag (behalve op woensdag) tussen 9.00 en 10.00 uur kan je voor de klantendiensten een afspraak maken op 056 23 00 14.

Page 23: Wegwijs 2015 2016

RHIZO | CAMPUS OOST | WEGWIJS 2015-2016 21

12 EXTRA VOORDE ESTHETIEKSCHOOL

MATERIAAL Voor de leerlingen uit deze studierichtingen zijn er basispakketten naargelang het leerjaar. Het pakket wordt contant betaald (bij voorkeur met bancontact).

� Voor het ophalen van het materiaal, zie “NIET VERGETEN” blz. 24.

JAAR SETRICHTPRIJS

(EURO)

3 Bio-esthetiek manicuregelaatsverzorgingtotaal

75,00165,00

240,00

4 Bio-esthetiek (nieuwe leerlingen)

manicure (zie 3 Bio-esthetiek)gelaatsverzorging(zie 3 Bio-esthetiek)pedicure (deel 1)totaal

75,00165,00

153,00393,00

4 Bio-esthetiek pedicure (deel 1) totaal

153,00153,00

5 Schoonheids-verzorging (nieuwe leerlingen)

manicure (zie 3 Bio-esthetiek)gelaatsverzorging(zie 3 Bio-esthetiek)pedicure (deel 1+2) + visagisme

75,00165,00

202,00442,00

5 Schoonheids-verzorging

pedicure (deel 2) 52,0052,00

Page 24: Wegwijs 2015 2016

RHIZO | CAMPUS OOST | WEGWIJS 2015-201622

MODELLENOm hun praktijklessen in de realiteit om te zetten brengen de leerlingen zelf een minimum aantal vereiste klanten/modellen mee voor specifi eke behandelingen van schoonheidsverzorging.

JAAR BEHANDELING AANTAL

3 Bio-esthetiek handverzorging 1

4 Bio-esthetiek gelaatsverzorginghandverzorging

11

5 Schoonheidsverzorging gelaatsverzorging handverzorginglichaamsverzorging (ontharing)voetverzorging

111

3

6 Schoonheidsverzorging gelaatsverzorging *handverzorginglichaamsverzorging (ontharing)voetverzorging *make-up

2 dames + 1 heer2 dames + 1 heer

1

2 dames

7 Esthetische lichaamsverzorg

alle behandelingen *

* In 6 Schoonheidsverzorging wordt klantendienst ingericht door de school. 7 Esthetische lichaamsverzorging organiseert in hun minionderneming zelf een klantendienst. Elke dag (behalve op woensdag) tussen 9.00 en 10.00 uur kan je voor de klantendiensten een afspraak maken op 056 23 00 14.

Page 25: Wegwijs 2015 2016

RHIZO | CAMPUS OOST | WEGWIJS 2015-2016 23

13 EXTRA VOOR DEEERSTE GRAAD ENDE SCHOOL VOORMENS & SAMENLEVING

KLEDIJIn het kader van de wetgeving inzake “Algemene Voedingsmiddelenhygiëne” worden strenge eisen gesteld om de hygiëne in de praktijklokalen te waarborgen. Daarom vragen we voor de lessen waar er met voeding gewerkt wordt het volgende te dragen:

− witte katoenen T-shirt zonder bedrukking (zelf aan te kopen) − kookschort – richtprijs 19,40 euro (aan te kopen op school) − leerlingen van 1B kunnen hun zelfgemaakt schortje verder gebruiken − wasbeurt kookschort (voor wie hem vergeet) - 1,00 euro

INTEGRALE OPDRACHTEN VOEDINGVoor deze beurten wordt een bijdrage gevraagd in verhouding tot de bereide gerechten:

− eerste graad: 2,45 euro − tweede graad: 3,55 euro − derde graad: 4,64 euro

Ook het gebruik van handschoenen en petjes zijn in deze prijs inbegrepen.De leerlingen verbruiken de gerechten in de keuken. Indien de leerlingen hierdoor hun volle maaltijd in de refter niet meer gebruiken, wordt hun middagmaal terugbetaald mits ondertekening van de eetkaart door de leerkracht.

DECORATIEVE WERKVORMEN:EXPRESSIE (ALS DEEL VAN INTEGRALE OPDRACHTEN)De effectieve prijs van het werkstuk/bloemstuk wordt aangerekend.

Page 26: Wegwijs 2015 2016

RHIZO | CAMPUS OOST | WEGWIJS 2015-201624

14 NIET VERGETEN !

AFSPRAAKAlle boeken van het huursysteem, werkboekjes, koopboeken, stofjassen, sportkledij, pakketten voor haarzorg en schoonheidsverzorging, worden per jaar op school op een welbepaalde dag en binnen welbepaalde uren afgehaald.

Voor de leerlingen van haarzorg, bio-esthetiek en schoonheidsverzorging is het raadzaam om een grote tas mee te brengen om al het gerief te kunnen meenemen.

JAAR DATUM TIJDSTIP

eerste jaar donderdag 27 augustus 2015 vanaf 19.30 uur

tweede jaarvierde jaarvijfde jaar

dinsdag 25 augustus 2015 16.00 – 20.00 uur

derde jaarzesde jaar

woensdag 26 augustus 16.00 - 20.00 uur

BETALINGDe werkboekjes, stofjassen, sportkledij , de kluisjes en de pakketten voor haarzorg en schoonheidsverzorging worden, omwille van de veiligheid, bij voorkeur met bancontact betaald. Cash betalen kan natuurlijk ook.Andere onkosten (o.a. huurboeken, maaltijden …) worden via de schoolrekening vereffend.

Page 27: Wegwijs 2015 2016
Page 28: Wegwijs 2015 2016

RHIZOCampus oost Kortrijk

Deken Camerlyncklaan 76

8500 Kortrijk

056 21 51 15

[email protected]