Volken en Talen 2014

of 32 /32
Meewerken aan Gods Missie magazine van wycliffe bijbelvertalers De grootste uitdaging Test Wat voor veldmedewerker bent u? De tekst van Astrid Ingwersen Feest in de Stille Oceaan Samen- werken IN DIT NUMMER:

description

Volken & Talen is een jaarlijkse uitgave van Wycliffe Bijbelvertalers. Wycliffe geeft door een unieke combinatie van Bijbelvertalen, alfabetisering, wetenschappelijk werk en dienstverlening gehoor aan de zendingsopdracht. We laten u graag zien wat er door uw steun gerealiseerd is!

Transcript of Volken en Talen 2014

Page 1: Volken en Talen 2014

Meewerken aan Gods Missie

magazine van wycliffe bijbelvertalers

De grootste uitdaging Test Wat voor veldmedewerker bent u? De tekst van Astrid Ingwersen Feest in de Stille Oceaan

Samen-werken

IN DIT NUMMER:

Page 2: Volken en Talen 2014

Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden.

1 Korinthe 12:27

Caleb Gamule (links), hoofd van het Kapingamarangi vertaalteam en Nico Daams, vertaalconsulent voor Wycliffe, werken samen aan een softwarepro- gramma voor vertaalwerk. Lees het reisdagboek van Nico op pagina 18.

2 wycliffe magazine

Page 3: Volken en Talen 2014

Vaak krijgen wij de vraag of het Bijbelvertaalwerk nog nodig is.

Ons antwoord is een volmondig ‘ja’, want er zijn nog 4.000

talen waarin nog geen enkel gedeelte van de Bijbel beschik-

baar is. Bij 1.900 talen is nog niet eens vertaalproject gestart!

We worden echter zelden gevraagd naar de hoeveelheid ver-

taalwerk die op dit moment wordt uitgevoerd. Dat is minstens

zo indrukwekkend. Wereldwijd zijn er namelijk ruim 2.150

actieve projecten voor vertaalwerk of taalontwikkeling aan de

gang. Bij meer dan 1.700 van deze projecten is Wycliffe

betrokken. Zelf vind ik niet alleen de enorme schaal indruk-

wekkend, maar vooral ook de manier waarop het Bijbel-

vertaalwerk nu plaatsvindt.

Het zal u misschien niet verbazen, maar waar de kerk in

Europa steeds kleiner en steeds minder relevant wordt voor

de samenleving, zien we dat de kerk in andere delen van de

wereld sterk groeit. De wereld van de zending verandert daar-

mee ook radicaal. In de gebieden waar vroeger Nederlandse

zendelingen werkten, is nu een volwassen kerk, die zelf actief

is met Bijbelvertaalwerk. Door samen te werken zijn er op dit

moment meer mensen, uit meer landen, betrokken bij het

Bijbelvertaalwerk dan ooit te voren.

In dit magazine kunt u lezen hoe Nederlandse Wycliffe-

medewerkers samenwerken met Bijbelvertalers uit de Pacific,

uit Benin en uit Kameroen. Samen werken we aan het

vertalen van Gods Woord. Maar we werken niet alleen samen

met onze partners daar. We willen ook samenwerken met u.

Wellicht vraagt u zich af wat u kunt doen. Dat valt samen te

vatten in drie woorden: bidden, geven en gaan.

Ik hoop dat dit magazine u mag inspireren om actief betrok-

ken te blijven bij het Bijbelvertaalwerk, zodat het wonder van

Pinksteren zich kan herhalen. Toen mensen van

allerlei volken en talen zich verbijsterd afvroegen

hoe het toch mogelijk was dat zij de discipelen in

hun eigen taal hoorden spreken over de grote

werken van God!

Bram van Grootheest

Directeur

VOORWOORD

Samen werken

foto

: ely

se p

atte

n

wycliffe magazine 3

Page 4: Volken en Talen 2014

Inhoud

6 achtergrondOp zoek naar de plek van

Wycliffe in Gods plan

11 betrokkenOndernemer Paul Kieviet:

“De Bijbel is van levensbelang. Voor iedereen.”

12 infographicGrootste uitdaging

Bijbelvertaalwerk moet nog komen

14 hier & daarEmile en Geerhard over hun

samenwerking

16 nalatenEen bijzondere nalatenschap

18 fotoreportageFeest in de Stille Oceaan

21 columnLiefde zonder kookkunsten

22 in de praktijkHoe ‘leest’ een ongeletterde?

24 prikbordBijbel redt leven buschauffeur

26 adopteer een bijbeltekst

Het verhaal achter de tekst

28 bidden5x meebidden

29 schenkenNog eenvoudiger belastingvrij

geven

30 kidsZoek de 10 verschillen

April 2014

Over Volken & Talen Volken & Talen is een jaarlijkse uitgave van Wycliffe Bijbelver-talers. Wycliffe geeft door een unieke combinatie van Bijbelvertalen, alfabetisering, wetenschappelijk werk en dienstverlening gehoor aan de zendingsopdracht. We laten u graag zien wat er door uw steun gerealiseerd is!

VoorpaginaDit is Lucy. Ze is stafmede-werker van het Taalkundig Centrum van onze partner-organisatie SIL in Ukarumpa, Papoea-Nieuw-Guinea.

Foto’s Paul Kieviet, Agatha van Ginkel, Geerhard Kloppenburg, Emile Agossou, Nico Daams, Durk Meijer, Elianne Bordeaux, Robin van der Maaten, Joanne de Vries, Ruth den Hartog, skip.wycliffe.net, Dreamstime, iStock. Postbus 1503970 AD Driebergen(0343) 51 74 [email protected] 1452 88 676 IBAN: NL44 RABO 0145 2886 76BIC: RABONL2U

Gedrukt op FSC papier.

“Als kind zat ik in een jappenkamp”

26

Vorig jaar maakten we voor het eerst een prachtig dik magazine over

het Bijbelvertaalwerk. Eenmaal per jaar praten we u graag wat uitge-

breider bij. Maar wat willen daar nou mee bereiken? U heeft vast

genoeg te lezen en u bent misschien ook wel heel druk… Wij wel in

ieder geval! En waar we zo druk mee zijn, dat willen nou zo graag aan u

laten zien. Samen dienen we de God van de Bijbel en samen werken we

aan het vertalen van Zijn Woord. Van dit prachtige werk laten we u

graag weer iets zien in dit magazine. Veel leesplezier!

4 wycliffe magazine

Page 5: Volken en Talen 2014

PRIKBORD

Bijbel in Gewone Taal is klaarDe Bijbel in Gewone Taal is klaar. Een team van 12

vertalers werkte 7 jaar om de Bijbeluitgave voor

iedereen duidelijk en toegankelijk te maken. Dat

heeft het Nederlands Bijbelgenootschap bekend-

gemaakt. De Bijbel in Gewone Taal is een vertaling

van de hele Bijbel uit de bronteksten in het

Hebreeuws en het Grieks. Er worden gewone

woorden gebruikt, de zinnen zijn helder en niet te

lang, aldus het Nederlands Bijbelgenootschap. Het

team wilde de tekst duidelijk opbouwen en wilde

zorgen voor een overzichtelijke lay-out. Moeilijke

beeldspraak is voorzien van uitleg.

bron: www.refdag.nl

NIEUWS KUNST

ONDERZOEK

Adam en Eva onbekendHet Britse Bijbelgenootschap gaf als onderdeel van hun campagne ‘Pass It

On’ [Geef het door, red.] opdracht voor een studie naar de kennis van

Bijbelverhalen bij ouders en kinderen. Het doel van de campagne is ouders

aan te moedigen om de verhalen uit de Bijbel door te geven aan hun

kinderen. De uitkomsten tonen aan dat er veel onwetendheid bestaat onder

zowel kinderen als ouders over de inhoud van de Bijbel. Zo weet drie van de

tien jongeren niet dat het verhaal over de geboorte van Jezus uit de Bijbel

komt. Een vergelijkbaar aantal kinderen had nog nooit gelezen of gehoord

over het verhaal van de kruisiging of over Adam en Eva.

De studie schetst een beeld van een generatie kinderen met heel weinig

kennis van de belangrijkste Bijbelverhalen, die de basis vormen van het

christelijk geloof. De ouders weten vaak niet veel meer dan hun kinderen.

Het rapport is gebaseerd op een enquête onder 800 Britse kinderen van acht

tot 15 jaar en ongeveer 1.100 ouders.

bron: bbc news

Thuis in de Bijbel

In samenwerking met het Nederlands Bijbelgenootschap

(NBG) presenteert Museum Catharijneconvent de

tentoonstelling ‘Thuis in de Bijbel. Oude meesters,

grote verhalen’.

De tentoonstelling laat zien hoe Bijbelse verhalen ingebed

zijn in de kunst en cultuur van de Lage Landen. Als geen

ander, gebruiken kunstenaars als Jan Steen en Pieter

Aertsen hun vertrouwde omgeving om deze grote

verhalen weer te geven. De tentoonstelling in Utrecht is

nog te bezoeken tot 10 augustus 2014.

www.catharijneconvent.nl

wycliffe magazine 5

Page 6: Volken en Talen 2014

ACHTERGROND

HET GEZICHT VAN DE KERK WORDT STEEDS MEER BEPAALD DOOR MENSEN UIT

NIET-WESTERSE LANDEN. ZOALS DEZE KERKGANGERS IN THAILAND.

6 wycliffe magazine

Page 7: Volken en Talen 2014

In de afgelopen twintig jaar is ons dagelijks

leven ingrijpend veranderd. Met een paar

drukken op de knop kunnen we mensen

over de hele wereld spreken. En via je

mobiele telefoon kun je informatie met

iedereen delen. Zulke grote veranderingen

vragen om nieuwe vaardigheden. Ook

moeten we ons bezinnen op zaken die tot

voor kort vanzelfsprekend leken. Dat geldt

niet alleen voor mensen als u en ik. Ook

voor een zendingsorganisatie als Wycliffe is

het tijd voor een heroriëntatie. In dit artikel

beschrijven we onze zoektocht.

Op zoek naar de plek van Wycliffe in Gods plan

wycliffe magazine 7

Page 8: Volken en Talen 2014

Voor Wycliffe staat voorop dat we onderdeel

willen zijn van Gods werk in deze wereld (ook wel

de Missio Dei genoemd). Het is ons verlangen dat

alle volken toegang krijgen tot de Bijbel en dat zij

Gods Woord mogen begrijpen zodat God lof

ontvangt in elke taal. Bijbelvertaalwerk is echter

slechts één onderdeel van Gods werk.

Als we naar de missiologie (zendingswetenschap)

kijken, dan is dit bij Wycliffe vooral een toegepaste

wetenschap. Samuel Escobar, een vooraanstaand

theoloog uit Zuid-Amerika, hanteert de volgende

definitie: “Missiologie helpt ons om de zen-

dingstaak te begrijpen vanuit interdisciplinair

perspectief. Dus vanuit de Bijbelwetenschappen,

theologie, geschiedenis en de sociale wetenschap-

pen.” Dat betekent voor Wycliffe dat we rekening

moeten houden met veranderingen op sociaal,

cultureel, economisch, politiek en religieus gebied.

HeroriëntatieIngrijpende ontwikkelingen zoals de globalisering

vragen om een ‘heroriëntatie’ van onze eigen rol.

Het gaat er hierbij niet alleen om dat we ons

aanpassen aan de nieuwe situatie. We moeten

juist bereid zijn om gebruik te maken van de

nieuwe mogelijkheden. Organisaties die flexibel

zijn en zich snel kunnen aanpassen, zijn immers

het meest succesvol.

PinksterenHet Pinksterfeest was in de kerkgeschiedenis ook

een belangrijk moment van heroriëntatie. De disci-

pelen dachten tot die tijd helemaal vanuit hun

Joodse cultuur. En het Woord van God was alleen

beschikbaar in het Hebreeuws en Grieks. God

sprak als het ware alleen in die talen. Tot het

moment dat Gods Geest over hen kwam en ze

zichzelf in andere talen hoorden spreken over de

grote daden van God.

God introduceerde een nieuwe manier van

communiceren. In talen die ook andere volken

begrepen. Daarmee verklaarde God ook andere

culturen en talen ‘geschikt’ voor het overbrengen

van Zijn boodschap.

De spraakverwarring in Babel staat voor Gods

oordeel over de rebellie van de mens. Met Pinkste-

ren nodigt God iedereen - in zijn eigen taal - uit

om terug te keren naar een leven in gemeenschap

met Hem. Het vertalen van de Bijbel maakt

zodoende deel uit van Gods missie in deze wereld.

Verschuiving zwaartepuntWycliffe Bijbelvertalers zorgde in de afgelopen

jaren vooral voor voldoende mensen en middelen

om het Bijbelvertaalwerk mogelijk te maken. Het

succes van ons werk beoordeelden we aan de

hand van het aantal taalgroepen waarin een

VOLLE KERKEN IN AFRIKA EN AZIÉ

8 wycliffe magazine

Page 9: Volken en Talen 2014

De Fon-Bijbel is het resultaat van dertig jaar intensief samenwerken op verschillende gebieden

en met een groot aantal partners. Een mooi voorbeeld van samenwerking in de praktijk!

De belangrijkste samenwerking was die

met de vertalers in Benin. Een vertaler

uit het eigen land en volk kent de

moedertaal van haver tot gort. Hij of zij

kan als geen ander inschatten hoe

woorden overkomen in zijn of haar

cultuur. Voor het maken van de Fon-

Bijbelvertaling werkte Wycliffe daarom

samen met de Fon-bevolking. Geerhard

Kloppenburg, vertaalconsulent bij

Wycliffe, coördineerde de vertaling in de

laatste dertien jaar van het project. Het

was zijn rol om te kijken of de vertaling

van het Oude Testament ook in exegeti-

sche zin betrouwbaar was. Terwijl de

vertalers in Benin aan de Bijbelvertaling

werkten, kwam Geerhard vier keer per

jaar op bezoek. Samen namen ze de

vertaalde teksten door. Bij de uiteinde-

lijke presentatie van de Fon-Bijbel in

Benin was Geerhard niet aanwezig.

“Achteraf vind ik dat wel jammer maar

ach, het is hùn Bijbel.”

FinanciënDe eerste druk van de Fon-Bijbel is

gefinancierd in samenwerking met De

Verre Naasten en het Nederlands

Bijbelgenootschap. De Bijbelvertaling in

het Fon werd twee jaar geleden al

afgerond. Omdat er toen geen geld was

om de Bijbel te laten drukken, bleef het

vertaalproject onafgerond. Geerhard is

blij dat door samenwerking de financie-

ring toch rond kwam voor de druk van

de Fon-Bijbel. “Als mensen eenmaal een

Bijbel in hun eigen taal hebben, zijn ze

niet meer afhankelijk van een voorgan-

ger die hen uitlegt wat er staat. En dat is

een belangrijke voorwaarde voor het

ontstaan van zelfstandige kerken.”

KatholiekEen derde samenwerking is tussen

protestant en katholiek. Hoewel christe-

nen van de verschillende denominaties

soms lijnrecht tegenover elkaar staan,

blijkt een samenwerking op het gebied

van Bijbelvertaling prima mogelijk. Ook

bij het Fon-project werkten de verschil-

lende kerken zij aan zij. Van de Fon-Bijbel

zijn wel twee versies gemaakt: een

protestantse en een katholieke met

deuterocanonieke boeken.

AudiobijbelHet Fon-project krijgt nog een vervolg.

Het Bijbelgenootschap van Benin,

waarmee Wycliffe samenwerkt, is nu

bezig met een audiobijbel in de Fon-taal.

De meeste mensen in Benin kunnen niet

lezen of schrijven. Door middel van een

audiobijbel kunnen ook zij bereikt

worden met Gods Woord.

Samenwerking geslaagd!

Dertig jaar samenwerken

Bijbelvertaalproject was gestart. Dit alles in lijn

met Vision 2025, onze visie die we rond de

eeuwwisseling vaststelden.

Het is echter goed om te bedenken dat die visie

geschreven is in een tijd waarin de Westerse kerk

nog heel veel invloed had in de zendingswereld. De

situatie in 2014 is compleet anders. De Wycliffe

Global Alliance bestaat nu wereldwijd uit 120

Wycliffe-organisaties. 70% van deze organisaties

komt uit het Zuiden en Oosten van de wereld. Veel

van deze organisaties hebben helemaal geen

ondersteuning vanuit het Westen meer nodig!

Onlangs hebben de 120 organisaties bepaald waar

het zwaartepunt van Wycliffe moet liggen.

Namelijk bij Gods aandeel in het werk. Het is God

de Vader die het initiatief neemt. Het is Zijn missie,

oftewel de Missio Dei.

Go-and-fix-itDoor de geschiedenis heen hebben veel christenen

de grote opdracht uit Mattheus 28:18-20 opgevat

als opdracht om in actie te komen. Bisschop Zac

Niringiye uit Oeganda noemt dit de ‘go-and-fix-it’

mentaliteit. Als we de grote opdracht zo lezen, lijkt

dit Schriftgedeelte te bevestigen dat het om ons

draait. Het is echter God die ons in Jezus Christus

uitnodigt. We moeten onszelf geen hoofdrol

toebedelen. We moeten erkennen dat God

centraal staat, dat Hij het initiatief neemt. Ook

vandaag.

Het initiatief van God staat dus centraal. Jezus

maakt dit heel duidelijk als Hij na Zijn opstanding

aan de discipelen verschijnt (Johannes 20:21-24).

Hij spreekt de bange discipelen moed in. Hij toont

hen Zijn doorboorde handen en voeten als bewijs »

“We moeten onszelf geen hoofdrol toebe- delen.”

“Een vertaler uit eigen land kent de taal van

haver tot gort.”

wycliffe magazine 9

Page 10: Volken en Talen 2014

van de opstanding en zegt: “Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo

zend ik ook jullie.” God de Vader zond Zijn Zoon om de wereld te

verlossen. Gods verrezen Zoon stuurde de Geest om Gods missie te

voltooien door mensen heen.

Kerk als instrumentWat betekent dat voor de wereldwijde kerk als Gods instrument? En

wat betekent het voor de Westerse kerk nu de kerk in het Zuiden en

Oosten groter is dan die in het Noorden en Westen? In het Westen

kunnen we niet doorgaan alsof er niets veranderd is, alsof wij de

‘eigenaar’ van de opdracht zijn. Er moet een verschuiving plaatsvinden

van Westers eigenaarschap naar een gedeeld eigenaarschap. We

moeten op zoek naar decentrale vormen van samenwerking waarbij

gelijkwaardigheid en gedeelde verantwoordelijkheid belangrijke

begrippen zijn.

Samen werkenIn dit licht heeft Wycliffe zich bezonnen op haar rol. Wycliffe wil zichzelf

niet langer zien als internationale organisatie met een westerse basis.

Maar veel meer als een wereldwijde verzameling van organisaties die in

harmonie samenwerkt in Gods koninkrijk. In de naam ‘Wycliffe Global

Alliance’ ligt dit verlangen besloten.

We willen samenwerken en samen problemen oplossen. We willen

anderen geen strategie voorschrijven. We zijn een alliantie van gelijk-

gestemde, maar zeer van elkaar verschillende organisaties. Daarom is

het leiderschap van de alliantie ook decentraal, zodat de stemmen van

alle deelnemende organisaties vertegenwoordigd zijn in de visie en in

het werk.

Dit artikel is gebaseerd op een presentatie van Kirk Franklin, directeur van

Wycliffe Global Alliance. «

“In het westen kunnen we niet doen alsof wij de ‘eigenaar’ van de opdracht zijn.”

Wycliffe Zuid-Afrika is onlangs

enkele samenwerkingsverbanden

gestart met kerken en organisaties

om samen aan Bijbelvertalingen te

werken. Al snel bleek dat de kerken

niet direct behoefte hadden aan

een complete vertaling. Ze willen

wel heel graag eenvoudige Bijbel-

verhalen in de lokale talen ter

ondersteuning van het evangelisa-

tie- en zendingswerk. Van Wycliffe

wordt gevraagd om te helpen bij

het vertellen van een goed verhaal.

Wycliffe Zuid-Afrika ziet het

belang hiervan en gaat hieraan

meewerken.

In Kameroen wordt Bijbelvertaal-

werk gedaan door Wycliffe (SIL) en

door Cabtal, een lokale organisatie

die uit SIL is voortgekomen. Een

nieuwe ontwikkeling is dat men er

voor gekozen heeft dat elk nieuw

vertaalproject door Cabtal wordt

gestart en niet meer door SIL. De

Wycliffe-zendelingen staan niet

meer aan het roer maar ondersteu-

nen Cabtal daar waar nodig is.

DE NIEUWE WERK-WIJZE IN AFRIKA

In Kameroen neemt de lokale organisatie het initiatief

DE KERK IN HET WESTEN KRIMPT, IN HET OOSTEN EN ZUIDEN IS ER GROEI

»

10 wycliffe magazine

Page 11: Volken en Talen 2014

BETROKKEN

“De Bijbel is van levensbelang. Voor iedereen.”

Paul Kieviet kent Wycliffe al langer. Het Bijbelvertaalwerk kwam nog meer bij hem onder de aandacht toen zijn neef Paulus-Jan werd uitgezonden. “Vorig jaar besloten we om Wycliffe te gaan steunen via ons bedrijf XSARUS. We doen dat omdat we denken dat het vertalen van de Bijbel van groot belang is voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk.”

Vertel eens wat meer over jullie bedrijf?“Tijdens onze studietijd richtten mijn

broer Daniël en ik XSARUS op. Dat

was in het jaar 2000, op de top van

de internetbubbel. Het bouwen van

websites was onontgonnen terrein,

een mooie kans voor startende

ondernemers. In de loop van de jaren

zijn we ons gaan richten op het

bouwen van webshops en webappli-

caties. We begonnen met z’n tweeën

op een zolderkamertje. Inmiddels

hebben we een eigen kantoorpand in

Middelharnis en 40 medewerkers.”

Welke invloed heeft je christen-zijn op jou als ondernemer? “XSARUS is geen christelijk bedrijf. Ik

denk dat christelijke ondernemingen

ook niet bestaan. Wel werken er om

verschillende redenen veel christenen

bij ons. In de manier waarop we

werken staat centraal dat we be-

trouwbaar en menselijk handelen. Nu

ik er zo over nadenk is onze bedrijfs-

cultuur wel gebaseerd op christelijke

waarden, zowel impliciet als expliciet.

Maar ik hoop dat juist de manier

waarop we handelen uitstraalt dat we

ons willen laten leiden door God.”

Wat betekent de Bijbel voor jou persoonlijk?“De Bijbel is het boek waarin God zich

openbaart aan mensen, Hij maakt

zich bekend. Die ontdekking is een

hele bijzondere ervaring. Het bevrij-

dende Evangelie van Jezus Christus

maakt de Bijbel een boek van levens-

belang; voor iedereen, altijd en

overal!”

Kijk voor meer informatie op:

www.xsarus.nl «

Bent u ondernemer? Wereld-

wijd zijn er nog honderden

projecten die ondersteuning

nodig hebben. Adopteer

bijvoorbeeld een Bijbelvertaal-

of alfabetiseringsproject.

Mail naar marco_vandeweerd@

wycliffe.org voor meer

informatie.

Voor ondernemers

wycliffe magazine 11

Page 12: Volken en Talen 2014

INFOGRAPHIC

Grootste uitdaging Bijbelvertaalwerk moet nog komen

4,9 MILJARD MENSEN

HEBBEN EEN BIJBEL

12 wycliffe magazine

Hoeveel mensen hebben een Bijbel in hun eigen taal?

Op de wereld wonen zo’n 7

miljard mensen. Ongeveer 4,9

miljard mensen hebben toegang

tot de Bijbel in hun eigen taal. In

ruim 2.800 talen is de Bijbel

beschikbaar. Hier zitten talen bij

als Mandarijn en Engels.

Voor 1,9 miljard mensen wordt op

dit moment gewerkt aan een

bijbelvertaling. Dit betreft 2.167

talen. Nog nooit is er met zoveel

mensen aan zoveel verschillende

talen gewerkt als op dit moment.

Toch moet het moeilijkste deel

nog komen. Voor de laatste 180

miljoen mensen wordt nog niet

aan een vertaling gewerkt. Dit

gaat om 1.900 talen. Dit wordt de

grootste uitdaging. Het gaat om

volken die letterlijk in de uithoe-

ken van deze wereld wonen.

Page 13: Volken en Talen 2014

1,9 MILJARD

MENSEN KRIJGEN

EEN BIJBEL

0,2 MILJARD MENSEN

HEBBEN GEEN BIJBEL

wycliffe magazine 13

Werk ook mee!

Wycliffe wil in iedere taal, waarin dat

nog nodig is, een vertaalproject

gestart zijn voor 2025. Om dit te

halen is samenwerking meer dan ooit

nodig. Wycliffe werkt samen met

kerken en andere organisaties. We

zijn echter ook op zoek naar mensen

in Nederland die met ons samen

willen werken. Door voor het vertaal-

werk te bidden, door uitgezonden te

worden of door ons werk financieel

te steunen. Doet u mee?

Ga naar wycliffe.nl en kijk wat u kunt doen!

Page 14: Volken en Talen 2014

HIER

HIER

Mijn naam is Geerhard Kloppenburg. Ik ben geboren en opgegroeid in de Veenkoloniën, Stadskanaal. Al op de middelbare school had ik een voorliefde voor taal. Op mijn zeventiende had ik zelfs al een abonnement op The Bible Translator en folders van Wycliffe in huis.

Mijn voorliefde voor taal combineerde ik tijdens mijn studie aan

de vrijgemaakte theologische Universiteit met interesse in de

Bijbel en in mensen. Hoewel ik bepaald niet reislustig ben, was ik

wel geïnteresseerd in zending. Tijdens mijn studie leerde ik

Janneke kennen, een avontuurlijke en reislustige vrouw. We

trouwden en woonden zes jaar op Curaçao waar ik meewerkte

aan een Bijbelvertaalproject in het Papiaments. Daarna verhuis-

den we naar Nicaragua, waar ik Bijbels in het Miskitu en Sumu

mocht helpen afronden. Daarna besloten we voor onze twee

kinderen weer in Nederland te gaan wonen. Vanuit Nederland

heb ik vanaf 1998 voor Wycliffe gewerkt aan het Fon-vertaalpro-

ject in Benin. In deze taal was het Nieuwe Testament toen al

uitgegeven. Ik werkte samen met het vertaalteam aan de

voltooiing van de hele Bijbel. (Lees hier meer over op bladzijde 9)

In 2003 mocht ik daarnaast een Bijbelvertaalproject opzetten

voor de Aja-taal. Hierbij kon ik mijn ervaring uit andere projecten

gebruiken. Ik leerde er Emile kennen als beginnend vertaler. Een

paar keer per jaar bezoek ik het vertaalteam in Azové, Benin.

Daarnaast houden we contact via internet. Het team is ook een

keer voor een maand in Nederland geweest om hier te werken.

Dat is heel fijn omdat het team dan echt een aantal weken hun

handen en hoofd vrij hebben voor het werk.

Voor wie op afstand werkt en vaak moet reizen, is de rol van de

vrouw heel belangrijk. Alleen door de inzet van mijn vrouw

Janneke kon ik dit werk volhouden. Na zo’n 15 jaar werken,

besloot ik om er een baan naast te zoeken om meer onder de

mensen te zijn. Nu werk ik nog twee dagen per week voor

Wycliffe, genoeg om het Aja-project verder te begeleiden.

Daarnaast heb ik een andere baan waarin ik mijn ervaring bij

Wycliffe kan gebruiken. Dit jaar hoop ik Emile en zijn collega’s

weer in Nederland te ontvangen voor werk aan het Nieuwe

Testament. Ik kijk ernaar uit!

HIER & DAAR

Geerhard Kloppenburg

“Hoewel ik niet reislustig ben, was ik wel geïnteresseerd in zending.”

Almere

14 wycliffe magazine

Page 15: Volken en Talen 2014

Geerhard Kloppenburg

Emile AgossouMijn naam is Kogbédji Emile Agossou. Ik ben geboren in Kpékplémé in Togo, West-Afrika. Ik groeide op in een polygaam gezin, mijn vader had dus meerdere vrouwen. Toen ik vijf jaar was, zworen mijn ouders het voodoo-geloof af. Sindsdien bezochten we iedere zondag de Rooms-Katholieke kerk.

Na de middelbare school ben ik Handelsrecht

gaan studeren. Daarna heb ik met een

studiebeurs een Master in mensenrechten en

democratie gedaan. Toen ik die had afgerond,

heb ik de kerk gevraagd of ze me konden

gebruiken als vertaler. Ik was dan ook blij toen

ik samen met nog twee anderen werd

uitgekozen om aan de slag te gaan in het Aja

Bijbelvertaalproject. Op deze manier wil ik

gehoor geven aan de oproep van Jezus Christus

om de volken tot geloof te brengen.

In de loop van het project heb ik heel veel

geleerd over de Bijbel en over mijn eigen taal

en cultuur. Ik kon zelfs een half jaar Hebreeuws

studeren in Jeruzalem met een beurs vanuit

Nederland. Ook volg ik al een aantal jaren

Grieks aan een Franse universiteit. Dat ik zoveel

heb kunnen studeren, helpt me enorm om bij

te dragen aan de kwaliteit van de vertaling van

de Bijbel in mijn moedertaal. Ook collega’s

profiteren van mijn kennis.

Ik ben getrouwd met Ablavi Bougala-Akakpo.

Mijn vrouw heeft haar eigen kapsalon in onze

woonplaats Azové. Samen hebben we drie

kinderen: Doulos Mazzel (geluk in dienst van

God), Utile Manassé en Hesed Ouriel Comblé.

Door het vertaalwerk groeit mijn Bijbelkennis

en dat verdiept ook ons huwelijk en gezinsle-

ven.

We werken aan de vertaling van de hele Bijbel

in het Aja. Inmiddels hebben we al een flink

deel vertaald en we proberen dit jaar de

vertaling van het Nieuwe Testament

af te ronden. We werken al die jaren

al samen met Geerhard. Hij heeft het

project vanaf het begin met ons

georganiseerd en we kijken samen

met hem de vertalingen na. Zijn

ervaring heeft ons erg geholpen. Ik

hoop zelf straks ook nog andere

projecten te kunnen ondersteunen

met wat ik heb geleerd. Het liefst

zou ik Theologie studeren om zo de

zaak van Gods Woord heel mijn

leven te kunnen dienen. «

“Toen ik mijn studie had afgerond, vroeg ik mijn kerk of ze me konden gebruiken.”

Emile op bezoek in Almere

DA

AR

Azové DAAR

wycliffe magazine 15

Page 16: Volken en Talen 2014

NALATEN

De moeder van Arnold was joods. Als kind over-

leefde ze op een wonderlijke manier de Shoah

(Holocaust). Toen Arnold 11 jaar was, overleed zijn

moeder. Dit en het verlies van zoveel andere leden

uit zijn familie tijdens de oorlog had een enorme

invloed op Arnolds leven. Juist dat stille verdriet

bracht hem ertoe om veel te lezen in het Woord

van God. Als zoon van een joodse moeder, en zelf

dus ook jood, zag Arnold de Bijbel als het familie-

boek.

Hoewel zijn vader en moeder Arnold een christe-

lijke opvoeding gaven, geloofden zij zelf niet.

Arnold bad als kind zelf en had al op jonge leeftijd

een persoonlijk geloof. Hij klampte iedereen die

hem meer van de Bijbel kon vertellen aan om

uitleg te vragen. Hij genoot vooral van de ant-

woorden vanuit het Hebreeuws. Wie zijn Bijbel

zag, begreep meteen dat die intensief gebruikt

werd. Hij stond vol onderstrepingen en aanteke-

ningen. Ook voor mensen die bij hem op bezoek

kwamen was al snel duidelijk waar Arnolds leven

om draaide. De wanden van zijn kamers hingen vol

met keurig ingelijste Bijbelteksten.

Aardse bezitToen Arnold ziek werd, kreeg hij veel medicijnen

voorgeschreven. Binnen enkele jaren werd hij een

oude man. Dat bracht hem ertoe om na te denken

over de verdeling van zijn aardse bezit. Al snel was

hij ervan overtuigd dat hij zijn nalatenschap wilde

laten gebruiken om de schatten, die hij had

ontdekt in de Bijbel, wereldkundig te maken.

Arnold wist dat de verbreiding van de Bijbel

noodzakelijk is.

Via zijn testament regelde Arnold de bestemming

van zijn aardse bezit. Een aanzienlijk deel bestem-

de hij voor het werk van Wycliffe Bijbelvertalers. Al

ruim twee jaar voor zijn overlijden lagen zijn

wilsbeschikking en de afspraken voor zijn begrafe-

nis kant en klaar op een hoekje op de tafel.

Op 11 januari 2013, de dag van zijn overlijden, sprak

hij nog een aantal vrienden. Zij merkten niets

bijzonders want aan zijn vermoeide, matte stem

waren ze allemaal gewend. Laat in de avond ging

bij hen de telefoon en het nummer van Arnold

lichtte op. Wat zou er zijn dat hij zo laat belde? Het

overviel iedereen toen er gezegd werd: Arnold is er

De Bijbel, een bijzondere nalatenschap

Op 11 januari 2013 overleed Arnold Blok. Hij werd 63 jaar. Tijdens zijn leven vertelde Arnold tegen iedereen die hij

tegenkwam over de persoonlijke relatie die hij had met zijn Heer. Zelfs na zijn overlijden gaf Arnold Gods Woord nog

door. Een verhaal over een bijzonder mens.

16 wycliffe magazine

Page 17: Volken en Talen 2014

niet meer. Hij is heengegaan naar zijn Heer op Wie hij

vertrouwde.

Arnolds BijbelBij elk afscheid wordt een herinnering geboren. Arnolds

jongere broer zou uit het buitenland overkomen om zijn

begrafenis bij te wonen. Arnold wist dat zijn broer

Ronald niet zo thuis was in de Bijbel. Door de grote

afstand was het er nooit van gekomen om van hart tot

hart met elkaar over het geloof te spreken. Kort voor de

uitvaartdienst werd besloten om Arnolds Bijbel aan zijn

broer Ronald te geven.

De laatste woorden aan het graf maken altijd diepe

indruk. Zijn vrienden wisten dat het Arnolds wens was

dat er ook bij zijn graf ruimte was om van de Heer te

getuigen. Het was dan ook een heel bijzonder moment

toen Rebecca, de 17-jarige dochter van zijn broer

Ronald, de Bijbel van Arnold aannam. Ze was diep

ontroerd en haar reactie, waarin ze aangaf van plan te

zijn om er vaak in te zullen gaan lezen, verraste de

andere aanwezigen. Zo wordt het Woord gezaaid. Een

Bijbel vol met aantekeningen die het leven bepaalde van

hun broer en oom. Juist die aantekeningen maakte deze

Bijbel uniek, een bijzondere nalatenschap. «

Vision 2025 Wycliffe Bijbelvertalers heeft een eenvoudige maar

ambitieuze visie: in 2025 moet er in iedere taal waarin

dat nog nodig is een goedlopend Bijbelvertaalproject

zijn gestart. In 1.919 talen is dat nog nodig, een enorme

uitdaging. Met uw nalatenschap maakt u het mogelijk

om deze visie te realiseren.

Meer informatie Heeft u ideeën over uw nalatenschap of heeft u vragen?

Bel of mail voor meer informatie of een persoonlijk

gesprek met Bram van Grootheest. T 0343 517 444 of

06 - 335 018 70, of E [email protected].

U kunt ook kijken op www.wycliffe.nl/geven.

‘Ik weet uit de Bijbel dat God al mijn zonden

vergeven heeft op grond van het werk

van de Heer Jezus aan het kruis. Ik vind het een grote eer en ook

een feest om Hem persoonlijk te mogen

kennen.‘ arnold blok

wycliffe magazine 17

Page 18: Volken en Talen 2014

FOTOREPORTAGE

Feest in de Stille Oceaan

REISDAGBOEK VAN NICO DAAMS

18 wycliffe magazine

Page 19: Volken en Talen 2014

Begin februari 2014: de Nukumanu mensen kregen het Nieuwe Testament in hun eigen taal! De officiële presentatie van het Nukumanu Nieuwe Testament vindt plaats op de Nukumanu atol, 300 mijl* varen van de provinciehoofdstad. Omdat het eiland zo afgelegen ligt, was het nog even spannend of de Nieuwe Testamenten en de gasten op tijd zouden arriveren…

Het schip van de regering blijkt pas na de datum van de presentatie naar Nukumanu te

gaan. We besluiten daarom met een gehuurde boot naar het eiland te varen. De

bemanningsleden raadplegen een GPS-apparaatje om de juiste koers te bepalen.

Verder zijn aan boord: drie gasten voor de feestelijkheden, waaronder ikzelf, een

eilandbewoner en zoveel Nieuwe Testamenten als er nog bij pasten.

Dit ben ik (Nico) samen met Edmond Teppuri. We

poseren samen in traditionele Nukumanu-uitdossing.

Edmond heeft tien jaar lang en grotendeels alleen heel

hard gewerkt aan de vertaling van het Nieuwe

Testament in zijn moedertaal. Ik hielp hem om de

vertaalde teksten te controleren en te verbeteren. Ik

vind het fantastisch om nu bij de presentatie aanwezig

te mogen zijn.

Dit is onze veiligheidsuitrusting voor de reis naar

Nukumanu. 500 kilometer over open zee. Toch wel een

beetje spannend in zo’n kleine boot. Onze reis per boot

naar Nukumanu zal, met een tussenstop halverwege,

twee dagen van ieder zo’n tien uur duren.

We varen nu richting de opkomende zon. Nog ruim

400 kilometer te gaan.

* 1 zeemijl is ongeveer 1,8 kilometer

wycliffe magazine 19

Page 20: Volken en Talen 2014

Eindelijk, we zijn bij Nukumanu! Er wacht ons een warm welkom op het strand. De eilandbewoners staan al te wachten op

hun Nieuwe Testamenten, en op de gasten natuurlijk. De vrouwen midden op de foto hebben zich ingesmeerd met geelwortel

zoals gebruikelijk is bij feestelijkheden.

Edmond mag als eerste de Evangelie-lezing

doen uit het Nieuwe Testament in het Nuku-

manu. De man die het boek voor hem vast-

houdt, was betrokken bij het begin van het

vertaalwerk.

De draagbaar met de Nieuwe Testamenten komt aan bij de kerk. De meeste mensen

op dit eiland gaan naar een Anglicaanse gemeente. In deze kerk is de lange kledij

gebruikelijk voor de priester en zijn assistenten.

20 wycliffe magazine

Page 21: Volken en Talen 2014

Even uitrusten. Het

was een vermoeiende

maar prachtige dag

voor Edmond. Hij is nu

begonnen met een

opleiding tot vertaal-

consulent. Ook

begeleidt hij een klein

team dat begonnen is

met het vertalen van

het Oude Testament in

zijn moedertaal. Ik bid

voor hem om nieuwe

kracht. Bidt u mee? «

Onderdeel van de presentatie zijn feestelijke optredens van allerlei

dans- en muziekgroepen. De jeugd uit de verschillende kerken staat

klaar om samen hun dans uit te voeren.

Tijdens het controleren van een Bijbelvertaling ontdek-

te mijn collega Lee dat er twee woorden voor ‘liefde’

zijn in de Hdi-taal in Kameroen: ‘dvi’ en ‘dvu’. Om te

bepalen wat het verschil is stelde hij de vertalers een

vraag: “Kun je je vrouw ‘dvi’?” “Dat kan” antwoorden ze,

“maar het ligt er wel aan wat de vrouw doet. Als ze

trouw is en goed voor je zorgt, dan is ‘dvi’ het juiste

woord voor liefde.”

“Kun je je vrouw ‘dvu’?”, vroeg Lee. Daar moeten de ver-

talers hartelijk om lachen. “Natuurlijk niet! Dat zou

nooit gebeuren. Dat zou betekenen dat je haar nog

steeds zou liefhebben als ze geen water haalt of niet

voor je kookt! Nee, het woord ‘liefde’ dat je gebruikt om

je relatie met je vrouw te beschrijven moet ‘dvi’ zijn. Dat

betekent: liefhebben onder bepaalde voorwaarden.”

Lee dacht aan Johannes 3:16 en vroeg de vertalers: “Kan

God ‘dvu’ mensen?” Het werd heel stil. Na een paar mi-

nuten begonnen de tranen over hun wangen te lopen.

“Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat God van

ons houdt en van ons blijft houden terwijl wij zijn liefde

blijven weigeren. Zelfs al zouden we meer zondigen

dan andere mensen.” De vertalers waren diep onder de

indruk van deze ontdekking.

Lee ging verder naar Efeze 5 vers 25 waar staat: “Man-

nen ‘dvu’ je eigen vrouw, zoals ook Christus ‘dvu’ de ge-

meente en Zich voor haar heeft overgegeven.” De ver-

talers werden weer heel stil… Het was prachtig om te

ontdekken dat God hen onvoorwaardelijk liefheeft.

Maar zouden zij hun vrouwen ook onvoorwaardelijk

lief moeten hebben?

Ze praatten erover en raakten ervan doordrongen dat

hun liefde echt onvoorwaardelijk moet zijn. Ook als ze

even niet tevreden zijn over hun vrouw. Dat is heel an-

ders dan wat ze voorheen deden. Maar nu ze weten dat

God hen zo liefheeft

kunnen de mannen

hun vrouwen ook on-

voorwaardelijk gaan

liefhebben. Niet langer

gaat de liefde voor hun

vrouw door de maag.

Agatha van Ginkel

Liefde zonder kookkunsten

COLUMN

Hier zie je de vertegenwoordigers van de bevolking op het eiland. Zowel

religieuze leiders van de verschillende kerken als leiders van de gemeen-

schap op Nukumanu. Ze krijgen allemaal officieel een exemplaar van het

Nieuwe Testament uitgereikt.

wycliffe magazine 21

Page 22: Volken en Talen 2014

Wat ziet u in de bovenstaande plaatjes?

Nou, dat is makkelijk zult u zeggen. Een

cirkel, een vierkant en een driehoek.

Met dit antwoord verraadt u dat u naar

school bent geweest. U heeft geleerd

om in abstracte categorieën te denken.

Iemand die nooit naar school is geweest

of niet of weinig kan lezen, zal in

bovenstaande vormen een concreet

voorwerp herkennen: bijvoorbeeld een

wiel, een raam en een tent.

Welke van de vier bovenstaande voor-

werpen past niet in het rijtje? Wanneer

u zegt dat het houtblok er niet bij hoort

omdat dat geen gereedschap is, denkt u

alweer in abstracte categorieën. Iemand

die niet kan lezen, denkt: met de bijl hak

ik het hout, met de zaag kan ik het in

planken zagen, met de hamer sla ik er

spijkers in… Alles hoort erbij!

KriebelsAls je leert lezen, leer je eigenlijk om

abstract te denken. Doordat je beteke-

nis leert geven aan streepjes, krulletjes

en puntjes op papier, maken je herse-

nen een sprong van het concrete naar

het abstracte. Een paar kriebels op

papier hebben opeens een enorme

betekenis.

Geletterd vs. ongeletterdDeze hersensprong heeft nog veel meer

gevolgen. Er zijn heel duidelijke verschillen

tussen culturen waar de mensen

Hoe ‘leest’ een ongeletterde?

God maakte in de geschiedenis steeds abstracte begrippen duidelijk door con-crete handelingen. Op dezelfde manier delen Bijbelverha-lenvertellers over de hele wereld het Evangelie. Niet door te preken, maar door Bijbelverhalen te vertellen.

IN DE PRAKTIJK

HET VERTELLEN VAN VERHALEN IS EEUWENLANG DÉ MANIER GEWEEST OM INFORMATIE OVER TE DRAGEN

22 wycliffe magazine

Page 23: Volken en Talen 2014

voornamelijk geletterd zijn, en die waar

mensen ongeletterd zijn. Voorbeelden

daarvan ziet u in onderstaande overzicht.

Veranderende werkwijzeDe laatste decennia groeide het besef

bij zendingsorganisaties dat Westerse

traditionele methodes om het evangelie

te vertellen gebaseerd zijn op wat

geletterde mensen aanspreekt: preken,

argumenteren, boeken. Als je deze

manieren gebruikt bij ongeletterde

mensen gaat het evangelie volkomen

langs hen heen. Voorbeelden van

manieren waarop het evangelie wel

goed aan hen over te brengen zijn: het

vertellen van Bijbelverhalen, het zingen

van liederen, de inzet van tekeningen

en persoonlijke getuigenissen. Veel

zendingsorganisaties, waaronder

Wycliffe, passen daarom hun werkwijze

aan de doelgroep aan.

Geen Bijbels meer?Het vertellen van verhalen is eeuwen-

lang de manier geweest om informatie

over te dragen. Voor ongeletterde

mensen zijn verhalen daarom een

goede manier om kennis te maken met

Gods Woord. Stopt Wycliffe nu met het

vertalen van de Bijbel? Absoluut niet! De

vertaling van de Bijbel in de taal van het

hart blijft even belangrijk. Het navertel-

len van Bijbelverhalen loopt vaak uit op

het vertalen van de Bijbel. De Bijbelver-

halen wekten bij toehoorders het

verlangen op om zelf te leren lezen en

toegang te krijgen tot het hele boek.

Vertalingen zijn bovendien een goede

basis voor andere media, bijvoorbeeld

voor films en audio-opnames.

BijbelverhalenHet leren vertellen van een Bijbelver-

haal is nog een hele kunst. Er zijn dan

ook speciale workshops voor. Tijdens

deze workshops zijn Bijbelverhalenver-

tellers in spé een hele dag met één

verhaal bezig. Ze luisteren naar het

verhaal uit de Bijbel, maken er tekenin-

gen over, beelden het uit, zingen erover.

Samen praten ze over de emoties die in

het verhaal aan de orde komen. Ze

leven zich in de hoofdpersonen in en

leren over de achtergrond van de

gebeurtenissen. Na een uitgebreide

bespreking gaan de vertellers-in-oplei-

ding in kleine groepjes de geschiedenis

vertellen in hun eigen taal. Na veel

oefenen en schaven komen ze dan weer

bij elkaar en vertellen het verhaal aan

de hele groep. Ze krijgen commentaar,

oefenen nog meer en maken dan een

opname van het verhaal. Hierna maakt

iemand er een vertaling van zodat de

trainers van de workshop het kunnen

verstaan. De trainers typen deze

vertaling uit, en controleren of het

verhaal Bijbels accuraat is: zijn er geen

dingen bij verzonnen of verkeerde

accenten gelegd? De Bijbelverhalenver-

tellerconsulent kijkt het verhaal nu nog

een keer na. Daarna gaan de vertellers

op pad om het verhaal een paar weken

lang in hun eigen woongebied te vertel-

len. Na die periode kijken ze nog een

keer kritisch naar het vertelde verhaal:

Wat voor reacties gaven de mensen?

Was er iets onduidelijk? Kwam het

verhaal over? Als het Bijbelverhaal

uitgeprobeerd en verbeterd is, wordt

het onderdeel van het verhalenpakket

voor de taalgroep. «

Ongeletterd Geletterd

Voorkeur voor herhaling, vaste

patronen, hetzelfde zijn als

anderen.

Voorkeur voor nieuwe onver-

wachte dingen: creativiteit,

anders zijn dan anderen.

Gericht op tradities en het

verleden (“vroeger was het

beter”).

Gericht op de toekomst (“het zal

steeds beter worden”).

De groep staat centraal. Het individu staat centraal.

Voorkeur voor ritme. Voorkeur voor melodie.

Kennis wordt overgebracht door

verhalen, dans en muziek,

spreuken en gedichten.

Kennis wordt overgebracht door

betogen en logische argumenten,

lijsten, grafieken, stappenplannen.

Leren door naar voorbeelden te

kijken.

Leren door instructies te lezen.

HET VERTELLEN VAN EEN BIJBELVERHAAL IS EEN KUNST

“Preken, argumen-teren, boeken: het

spreekt vooral geletterden aan.”

wycliffe magazine 23

Page 24: Volken en Talen 2014

Zutphen leest de hele Bijbel

PRIKBORD

LOKAAL

Samen gelovenSamen met je gezin het geloof delen lijkt in

deze drukke tijd steeds lastiger te worden.

Daarom ontwikkelde de EO de app ‘Samen

Geloven’. Een aantrekkelijke Bijbel app

voor een dagelijks gezinsmoment rondom

de bijbel. De app werkt op de iPad/iPad

mini en Android tablets met minimale

schermgrootte van 7 inch en is gratis uit te

proberen.

www.eo-acties.nl/bijbel-app

MEDIA

NIEUWS

Bijbel redt leven buschauffeur

Een buschauffeur in het Amerikaanse

Dayton, Ohio heeft zijn leven te danken

aan een Bijbel die hij in zijn borstzak droeg.

De 49-jarige Rickey Waggoner kreeg pech

met zijn bus en zette het voertuig langs de

kant van de weg. Daar werd hij overvallen

door drie mannen die drie kogels op hem

afvuurden en hem ook nog eens met een

mes staken. Wonder boven wonder

werden twee van de drie kogels tegenge-

houden door de Bijbel, die hij in zijn

borstzak droeg. De derde kogel raakte de

man in zijn been. De daders zijn voort-

vluchtig, Waggoner is herstellende in het

ziekenhuis. bron: www.ad.nl

Onder het motto ‘Verfris je leven, lees het Woord’ vond in februari in

Zutphen een Bijbelmarathon plaats. In één week werd de hele Bijbel

gelezen. De marathon was een initiatief van de kerken in Zutphen. Een van

de doelen van het evenement is interesse wekken om vaker in de Bijbel te

lezen. Meer informatie over de marathon is te vinden op: www.facebook.

com/BijbelmarathonZutphen

foto: elianne bordeaux / bron: www.geloveninzutphen.nl/bijbelmarathon

Luister aandachtig naar Mij, eet het goede, en laat uw ziel vreugde

scheppen in de overvloed.Jesaja 55:2b

24 wycliffe magazine

Page 25: Volken en Talen 2014

WAT BIEDT WYCLIFFE

YOU?

Speciaal voor jongeren van 11-16 jaar heeft Wycliffe Bijbelvertalers interactief clubmateriaal ontwikkeld.

Het jongerenmateriaal brengt de impact van het wereldwijde Bijbelvertaalwerk onder de aandacht. Jeugd- en clubleiders kunnen hiermee op een interactieve manier aan de slag. In het pakket zitten onder andere Bijbelstudies, spellen en een actie-idee om geld in te zamelen voor het Bijbelvertaalwerk.

Dit kant-en-klare pakket bevat:• meer dan 70 pagina’s actiemateriaal• spellen, gespreksvormen en Bijbelstudies• koppelingen naar online materiaal• suggesties voor een themadienst

Kijk voor meer informatie op: www.wycliffe.nl/you

Vraag het Wycliffe You-clubmateriaal

gratis aan via [email protected]

Wycliffe You is het jongerenprogramma van Wycliffe Bijbelvertalers Nederlandwww.wycliffe.nl/you www.facebook.com/WycliffeYou www.youtube.com/user/wycliffeNL

wycliffe magazine 25

Page 26: Volken en Talen 2014

“In de winter ben ik nog weleens somber. Als de dagen kort zijn en het zo donker is, dan mis ik de zon heel erg. Dat hebben veel mensen in Nederland

natuurlijk ook, maar ik heb 13 jaar in Indië gewoond, dus bij mij komt het daardoor. Als dan de zon weer gaat schijnen en het licht hier de kamer

instroomt, geniet ik daar enorm van. Die twee uitersten heb ik gewoon in me.” Aan het woord is Astrid Ingwersen. In haar zonnige woonkamer vertelt

ze het verhaal achter ‘haar Bijbeltekst’.

De tekst van

Astrid Ingwersen

vrij zijn.

Als dan de Zoonu vrijgemaakt heeft,

zult u werkelijk

Johannes 8:36

BIJBELTEKST

26 wycliffe magazine

Page 27: Volken en Talen 2014

Meer weten over het adopteren van een Bijbeltekst? Kijk op www.adopteereenbijbeltekst.nl

“Ik werd in Indonesië geboren in 1939. Als klein kind zat ik

met mijn moeder en oudere broer en zus in een jappen-

kamp. Mijn vader verbleef in een apart mannenkamp. Toen

ik hem na de bevrijding weer zag, zei ik “Dag, meneer”.

Iemand vertelde me later dat in een oorlog de jongste

kinderen het meeste lijden, omdat ze niet kunnen begrijpen

wat er gebeurt. Ik zag bijvoorbeeld hoe mijn moeder door

de jappen werd geslagen. Het gevolg was een diepgewor-

telde angst.”

Erkenning“Toen ik volwassen werd, was ik er niet meer mee bezig.

Dat dacht ik tenminste. Mensen om me heen probeerden

me weleens over te halen om me te laten erkennen als

oorlogsslachtoffer. Zij zagen wel dat ik die periode nog niet

achter me had gelaten. Oorlogsslachtoffer? Ik vond het

maar onzin. Het ging toch goed met me? Ik was getrouwd,

had kinderen en had een leuke baan als fysiotherapeut.

Uiteindelijk heb ik het toch gedaan.”

“Als jong kind afgewezen worden, raakt een mens heel

diep. Ik ben daarom nog steeds heel gevoelig voor het

lijden en de eenzaamheid van anderen. Om die reden voel

ik me bijvoorbeeld sterk verbonden met het Joodse volk. Ik

ben vaak in Israël geweest en heb er ook een jaar gewerkt.

Toen ik terug was in Nederland kwam ik in contact met

een creatief therapeute die gespecialiseerd was in het

werken met kinderen uit jappenkampen. Zij raadde me aan

om te gaan tekenen om mijn ervaringen te verwerken. Ze

had gelijk. Mijn verdriet over de angstige periode in mijn

kindertijd kwam naar voren in wat ik tekende. Het zat er

dus nog wel degelijk.”

Vrij“Ik vertelde mijn verhaal aan een zendelinge uit Indonesië.

Ze bracht mijn verleden in gebed en verbrak alle nare

herinneringen in de naam van Jezus. Toen kwam de tekst

uit Johannes 8:36 naar boven: ‘Als dan de Zoon u vrijge-

maakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.’ Je kunt je voorstellen

dat juist deze tekst mij bijzonder aansprak. Toen ik dus een

Bijbeltekst mocht uitkiezen om te adopteren, dacht ik

meteen aan dit vers.”

“Ik ken Wycliffe via Piet Koen (de eerste directeur van

Wycliffe Bijbelvertalers Nederland, red.). Zijn enthousiasme

over het Bijbelvertaalwerk werkt erg aanstekelijk. Als ik

door het adopteren van ‘mijn Bijbeltekst’ het Bijbelvertaal-

werk kan steunen, is dat toch prachtig!”

Via Wycliffe kun je een Bijbeltekst adopteren die bijzonder voor je is. Daarmee maak je de vertaling van een Bijbeltekst in een andere taal mogelijk. Deze mensen gingen u voor…

Robin van der MaatenWant het Woord van God is levend

en krachtig en scherper dan enig

tweesnijdend zwaard, en het dringt

door tot op de scheiding van ziel en

geest, van gewrichten en merg, en

het oordeelt de overleggingen en

gedachten van het hart.

Hebreeën 4:12

Joanne de VriesSinds u kostbaar bent in Mijn ogen,

bent u verheerlijkt en heb Ík u

liefgehad. Daarom heb Ik mensen

gegeven in uw plaats en volken in

plaats van uw ziel.

Jesaja 43:4

Ruth den HertogWant al zouden bergen wijken en

heuvels wankelen, Mijn goedertie-

renheid zal van u niet wijken en het

verbond van Mijn vrede zal niet

wankelen, zegt de HEERE, uw

Ontfermer.

Jesaja 54:10

Ik ervaar en heb ervaren dat het Woord van God levend

en krachtig is. Daarmee heeft het meer betekenis dan

welk ander boek dan ook. Dit boek gun ik iedereen!

Deze tekst heeft mij door een moeilijke periode gesleept

en verwoordt voor mij perfect de enorme liefde die God

voor ons voelt!

Binnenkort gaan mijn vriend en ik trouwen. Dit is onze

trouwtekst. Gods trouw en liefde is een vaste belofte die

wij hebben aangenomen en als voorbeeld nemen om

elkaar lief te hebben. Wat er ook gebeurt.

een bijbeltekstAdopteer

DEEL HET WOORD

wycliffe magazine 27

Page 28: Volken en Talen 2014

GebedskalenderIn de maandelijkse gebeds-

kalender leest u voor iedere

dag een gebedspunt met

betrekking tot het Bijbelver-

taalwerk. Wycliffe stuurt hem

u graag gratis toe. Vraag

gerust eens extra exemplaren

aan om uit te delen in uw

gemeente of op de Bijbelkring.

WebsiteActuele gebedspunten met

achtergrondinformatie vindt u

op www.wycliffe.nl/bidden

meebiddenBidt u voor het Bijbelvertaalwerk? We moedigen u aan

om dat te blijven doen. Het is heel waardevol voor het

Bijbelvertaalwerk en voor onze veldmedewerkers.

BIDDEN

5x

1

2

3

4

5

NieuwsbriefBijna al onze veldmedewer-

kers versturen regelmatig

een e-mail of papieren brief

over hun werk. Aan de hand

daarvan kunt u heel gericht

voor hen bidden. Een groot

aantal veldmedewerkers

houdt ook een weblog bij

zodat u kunt meeleven.

Via de wereldkaart op

www.wycliffe.nl kunt u de

persoonlijke pagina’s van

veldmedewerkers bekijken.

Hier vindt u ook een

verwijzing naar een weblog

of website als ze die hebben.

BuurtbiddenDoor samen te bidden kun

je elkaar bemoedigen en

versterken. Dat is het idee

achter ‘Bidden in de buurt’.

Inmiddels bidden er in

verschillende regio’s

gebedspartners met

bidders uit hun eigen

buurt voor het Bijbel-

vertaalwerk. Iets voor u?

Opgeven kan door middel

van de antwoordkaart in

het midden van dit

magazine.

“Zonder een biddende achterban

zouden wij niet durven gaan.”

Gerwin en Petra Petersen, Papoea-Nieuw-Guinea Thuisfrontcomités

Wycliffe organiseert graag

voor uw tfc een gebedswork-

shop op locatie. Het doel is

om samen na te denken hoe

je de achterban kunt stimule-

ren om betrokken te zijn in

gebed. Interesse? Neem

contact op via gebed@

wycliffe.nl.

Want waar twee of drie in

Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.

Mattheüs 18:20

28 wycliffe magazine

Page 29: Volken en Talen 2014

Als u het belangrijk vindt dat het Bijbelvertaalwerk in de

komende jaren ook doorgaat, dan is periodiek schenken een

heel aantrekkelijke manier van geven. Vanaf 1 januari van dit

jaar kunt u zo’n schenking regelen zonder tussenkomst van

een notaris. U hoeft alleen maar een schenkingsformulier in

te vullen. Hiermee regelt u snel en helemaal gratis dat uw gift

in zijn geheel aftrekbaar is van de belastingen. En u steunt

het Bijbelvertaalwerk structureel!

Wat houdt een periodieke schenking in?• Voor reguliere giften hanteert de Belastingdienst een

drempel (1% van uw inkomen) en bovengrens (10% van uw

inkomen) voor de aftrek. Bij periodieke schenkingen

vervallen deze grenzen is echt iedere euro belasting-

aftrekbaar.

• Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan het belasting-

voordeel variëren van 33,4% tot 52% van het schenkings-

bedrag per jaar.

• Voorwaarde van een schenking is wel dat u minimaal vijf jaar

lang een zelfde bijdrage schenkt.

Meer weten? Meer weten over deze eenvoudige en aantrekkelijke

manier van geven? Bel ons op 0343 - 51 74 44 of kijk op

www.wycliffe.nl/geven. Via deze pagina kunt u ook het

formulier downloaden waarmee u een schenking direct kunt

regelen.

SCHENKEN

Belastingvrij geven nu nog

eenvoudiger

Wat kunnen we met uw bijdrage?

Het vertalen van één Bijbelvers kost gemid-

deld € 15,-. Hierin zijn alle kosten inbegrepen,

inclusief het op schrift zetten van de taal.

Met uw steun maakt u het mogelijk dat

miljoenen mensen, die de Bijbel nu nog niet in

hun eigen taal kunnen lezen, toegang krijgen

tot Gods Woord!

ANBIOmdat wij door de Belastingdienst zijn

aangemerkt als Algemeen Nut Beogende

Instelling (ANBI) zijn al uw giften aftrekbaar.

Ons RSIN Nummer is: 8048.55.110

wycliffe magazine 29

Page 30: Volken en Talen 2014

KIDS

Zoek de verschillen10 30 wycliffe magazine

Page 31: Volken en Talen 2014

Kleuren is leuk! Deze kleurplaat is daarom voor kinderen van alle leeftijden. Kies een van de platen uit (of kleur ze allebei) en stuur je kunstwerk naar: Wycliffe Bijbelvertalers, Kleur-plaatjury, Postbus 150, 3970 AD Driebergen. Vergeet niet om je naam, adres en leeftijd te vermelden. Dan maak je namelijk kans op een mooi kleurboek! NB: De jury kijkt naar twee leeftijdscategorieën: boven de 12 jaar en onder de 12 jaar.

kleurwedstrijd!

wycliffe magazine 31

Page 32: Volken en Talen 2014

1 Ik woon zelf in een:

a. Leuk stenen huis in een kleine stad

b. Traditioneel huisje in het dorp met muren

van klei en een rieten dak

c. Huis zoals een grootgrondbezitter dat heeft

d. Huis in de stad en heb er ook een in een dorp

2 Ik kies als vervoersmiddel:

a. Een tweedehands jeep

b. Een nieuwe motorfiets

c. Een kleine auto

d. Plaatselijk vervoer

3 Ik heb de volgende voorzieningen nodig: (meerdere antwoorden mogelijk)

a. Elektriciteit

b. Gasfornuis

c. Stromend water

d. Toilet

e. Ventilatoren

f. Koelkast

g. Tenminste vier leefruimtes

4 Ik regel het huishouden:

a. Helemaal zelf

b. Door een meisje voor de huishouding in dienst te nemen

c. Door een kok in dienst te nemen voor de inkopen, het

koken en de afwas

5 Onze berg wasgoed:

a. Wassen we zelf met de hand

b. Wordt gedaan door het meisje dat we in dienst

namen bij de vorige vraag

c. Gaat in onze Miele wasmachine

d. Laten we doen door een plaatselijke wasbaas

6 In de periode met extreme hitte:

a. Doe ik heel rustig aan net als de lokale bevolking

b. Vertrek ik voor een paar maanden naar een

zendingspost in de bergen

c. Investeer ik in airconditioning zodat ik gewoon kan

doorwerken en goed slaap

7 Ik eet:

a. Voedsel dat zo goed mogelijk is en ook wat

geïmporteerde westerse producten

b. Rijst, ongezuurd brood en groente en één keer per

maand vlees

c. Een beetje westers en een beetje voedsel uit het dorp

8 Ons oudste kind gaat straks:

a. Naar een internaat in Nederland

b. Naar een plaatselijke school

c. Naar een internationale school voor zendingskinderen

d. Nergens heen want we geven zelf les

Stelt u zich het volgende voor en beantwoord daarna de vragen: U bent via Wycliffe Bijbelvertalers uitgezonden

naar een ontwikkelingsland. U werkt daar als vertaalconsulent en woont samen met uw gezin (drie kinderen van 11,

7 en 4 jaar) op het platteland. De bevolking bestaat voor het grootste deel uit landarbeiders zonder eigen grond. Ze

proberen de kost te verdienen door het land van rijke grondeigenaren te bewerken.

Alles ingevuld? Dat viel nog niet mee hè? Wilt u weten of u geschikt bent

als veldmedewerker? Ga naar www.wycliffe.nl/test om uw score op te

tellen en de uitslag te bekijken.

WAT VOOR VELD- MEDEWERKER BENT U? DOE DE TEST!