vacature's winter break

138
BREAK SALARISGIDS VOOR M/V MET TALENT ALLES WAT U MOET WETEN OVER UW SALARIS (EN DAT VAN UW COLLEGA) WINTER 2008

description

salaris gids voor m/v met talent (en hun collega's)

Transcript of vacature's winter break

Page 1: vacature's winter break

BREAKSALARISGIDS VOOR M/V MET TALENT

ALLES WAT U MOET WETEN OVER UW SALARIS

(EN DAT VAN UW COLLEGA)

WINTER 2008

BREAK_COVER03122008.qxp:Opmaak 1 04-12-2008 11:51 Pagina 1

Page 2: vacature's winter break

Let’s talkabout Tax,baby.Dit jaar afgestudeerd in fiscaliteit, economie of rechten? En op zoek

naar je eerste job? Let’s talk.

Wist je dat een onderneming bij elke belangrijke beslissing fiscaal

en juridisch advies inwint? En terecht. Neem nu een acquisitie, met

alle uitdagingen op het vlak van integratie. Of verschillen in aanpak

bij transacties, verloning of organisatiestructuur. Voor dat alles moet

een taxdeskundige mee rond de tafel zitten. Zo’n job is boeiend en

spannend tegelijk.

Werk je voor Tax & Legal bij PricewaterhouseCoopers, dan maak je

zo’n acquisitie van dichtbij mee. En je wordt net zo goed betrokken

bij de manier waarop internationale groepen samenwerken of nieuwe

activiteiten opzetten. In België of daarbuiten. Of hoe ze hun mensen

over de hele wereld inzetten en verlonen. Je kunt je daarbij toeleggen

op vennootschaps- of personenbelasting, btw of douane & accijnzen.

En op meerdere juridische domeinen.

Voel je de passie voor Tax?

Let’s talk about it. Bel ons op 02-710 91 20 of stuur ons meteen je

cv via [email protected]. Nu al razend benieuwd?

Surf naar www.careers.pwc.be.

Heb je al ervaring in Tax?

Surf dan naar www.careers.pwc.be en ontdek onze vacatures

voor ervaren profielen.

264_PwC_Vac_Break_back_1.indd 1 25-06-2008 12:40:51

BREAKINSPIRATIEGIDS VOOR UW CARRIÈRE

ZOMER 2008

Zin in een hoogst spannende carrière?

www.elia.be/jobs07043M-Po12960-VACA_A_Gatefolder 290h x 203b - CMYK07043M-Po12960-VACA_A_Gatefolder.indd 1 6/24/08 1:43:42 PM

VA

CA

TU

RE

BR

EA

K 2

00

8

Cover Break 27-06-2008 01:18 Pagina 1

Page 3: vacature's winter break

‘Hoeveel verdien jij?’ Wanneer u die vraag aan een collega stelt, blijven de lippen meestal ver-zegeld. Vacature maakt komaf met een van de laatste taboes op de werkvloer: ons salaris.Maar liefst 86.782 enthousiaste m/v namen deel aan de zesde Salarisenquête van Vacatureen K.U.Leuven. Omgerekend heeft dit jaar één op 32 Vlaamse loontrekkenden aan ons ver-teld hoeveel hij of zij verdient.

Enkele opvallende vaststellingen:> 90 procent van de respondenten neemt elke maand maximum 2.500 euro netto mee

naar huis. Exuberante lonen zijn dus slechts voor een zeer kleine minderheid weggelegd. > Alle Miss België-kandidaten die dromen van ‘iets in de media’, moeten weten dat de

reclame- en mediasector maar tot de gemiddelde betalers behoren. > De loonkloof tussen man en vrouw stijgt naarmate u hoger opklimt in de organisatie. Bij

arbeiders is de loonkloof bijna onbestaande, maar bij kaderleden begint ze te groeien. Dem/v-loonverschillen nemen toe wanneer er vrije loononderhandelingen mogelijk zijn.

Of het woord ‘koopkrachtcrisis’ kans maakt om in de nieuwe Van Dale terecht te komen,weet ik niet. Het is in ieder geval een van de hypes van 2008 gebleken. Maar is de koop-kracht nu gedaald of net niet? Johan Albrecht van Itinera Institute plaatst de discussie evenin zijn context in deze Salarisgids: “De lagere inkomens hebben nu dezelfde levensstandaardals de allerrijksten in 1970.”Luc Cortebeeck van het ACV gaat niet akkoord: “Sommige werknemers zijn zeer gewild opde arbeidsmarkt en hebben inderdaad geen last van een dalende koopkracht. Maar voor men-sen uit de lagere en middenklasse ligt dat anders.”

Wat er ook van zij, op www.vacature.com/salariskompas kan u met enkele muisklikkenchecken hoeveel u waard bent. Verdient u beter dan gemiddeld of net niet? Ontdek het nuen doe er uw voordeel mee tijdens de volgende loononderhandelingen.

Marian KinHoofdredacteur

1Vacature Break | winter 2008

Page 4: vacature's winter break

2 Vacature Break | winter 2008

UW EERSTE LOONZijn jongeren onrealistisch over huneerste loon? Hoeveel hopen ze op testrijken? De startlonen van de nieuwegeneratie dokters, bioingenieurs enpsychologen.

HOE MEER WE JOBHOPPEN,HOE LAGER HET LOONHoe hoger het diplomaniveau, hoesterker de wens om van job te ver-anderen. Maar wie slag om slingervan job verandert, ziet zijn loondalen. Bezint dus eer ge begint metjobhoppen.

■ 43% vrouwen en 57% mannen

■ Diplomaniveau: 19% universiteit,12% hoger onderwijs (lange type), 29%hoger onderwijs (korte type), 38% (hogersecundair)

■ Leeftijd: -30 jaar: 30%; tussen 30 en39 jaar: 34%; tussen 40 en 49 jaar 22%en meer dan 50 jaar: 12%

■ 73% bedienden, 14% overheidsperso-neel en 13% arbeiders

WIE NAM DEEL AAN DE ENQUÊTE?

86.782 m/v

SALARIS

overhun

In mei lanceerde Vacature, in samenwerking met professor Luc Sels van de K.U.Leuven en zijn team,de nieuwe Salarisenquête. In 2006 vulden 62.284deelnemers de vragenlijst in, dit jaar 86.782 surfers.Uit alle cijfers distilleerde de redactie twaalf trends.

26 50

Ontdek hoeveel u waard bent opvacature.com/salariskompas

002_BREAK 08-12-2008 14:19 Pagina 2

Page 5: vacature's winter break

3Vacature Break | winter 2008

HET DIPLOMADENKEN VANDE OVERHEIDWil u aan de slag bij de overheid?Onthoud één regel: niet wat u kuntbepaalt in eerste instantie de inhoudvan uw salariszakje, wel uw diploma.Bij de overheid zit u vast aan vasteloonschalen, in goede en slechte tijden.

ONDERHANDEL UW SALARIS IN 12 STAPPENU wil meer verdienen. Maar hoe sleept u een goed loon uit de brand bij salarisonderhandelingen? Onzeloonexperts distilleren twaalf goudentips, gratis en voor niets.

06> Wereldbeelden:Congo, China, Brazilië

22> Sleutelcijfers uit de salarisenquête

26> TREND 1Geneeskundestudenten starten aan hoogste salaris

40> TREND 2Universitair verdient 50%meer dan ongeschoolde

44> TREND 3Slechts 12% van 50+’ers wilbij werkloosheid voor lagerloon werken

50> TREND 4Hoe hoger het diploma, hoevaker we jobhoppen

54> TREND 5Extra basisdiploma levertweinig op

56> TREND 6Diploma weegt zwaarst doorin loon ambtenaren

62> TREND 7Wie een partner heeft, verdient meer

70> TREND 87 op 10 mannen verdienenmeer dan hun vrouw

72> TREND 9Slechts 1 op 5 sollicitantendurft eisen stellen

79> TREND 10Amper 1 op 3 werknemersheeft variabel loon

82> TREND 11Zelfontwikkeling primeert op loon

85> TREND 12Audi A4 is populairstebedrijfswagen

88> De knip op internationaletopsalarissen?

92> Luc Cortebeeck (ACV) enJohan Albrecht (ItineraInstitute) over de koopkracht

102> Salariswatchers: m/v over hun salaris

118> En hoeveel bent u waard?Resultaten Salarisenquêteper functie en per sector

136> Index & colofon

56 72

INHOUD

002_BREAK 08-12-2008 14:19 Pagina 3

Page 6: vacature's winter break

Dag en nacht brengen we elektriciteit en aardgas tot bij u, thuis of op het werk

suez 08-12-2008 10:30 Pagina 2

Page 7: vacature's winter break

Eandis, altijd een job in uw buurt

IngenieursICT-ers

TechniciAdministratieve krachten

Solliciteer online of sms ‘job’ naar 3237 en kom in aanmerking voor een van de

350 vacatures bij u in de buurt

Eandis biedt een aantrekkelijk salaris, mooie carrièrevooruitzichten, uitdagende projecten,

unieke doorgroeimogelijkheden en de perfecte mix tussen werk en vrije tijd

www.eandis.be

suez 08-12-2008 10:31 Pagina 3

Page 8: vacature's winter break

006_BREAK 08-12-2008 12:40 Pagina 6

Page 9: vacature's winter break

WERELDBEELDUitbetaling van de lonen in KinshasaUitbetalingsdag op het ministerie van Openbaar Ambt in Kinshasa. Hoeveel ambtenaren Congo preciestelt, daar heeft iedereen het raden naar, maar één ding is zeker: de dag dat de lonen per kruiwagen gele-verd worden, staan ze er allemaal. Een ambtenaar van behoorlijk niveau verdient er gemiddeld zowat100 euro per maand. Veel te weinig om rond te komen, maar een beetje ambtenaar houdt er dan door-gaans ook nog minstens één nevenjob op na. Vervelend ook voor de Congolese schatkist: er fladderennog enkele duizenden spookambtenaren rond. Zij worden wel betaald, maar hebben al jarenlang geenoverheidsgebouw meer van binnenuit gezien. Foto: Tim Dirven

006_BREAK 08-12-2008 12:40 Pagina 7

Page 10: vacature's winter break

Freedom works better.

CSC is more than just a place to work. It’s a world in which you have the

opportunity to use your talents to deliver tangible results for major clients.

A space in which you have the professional freedom to take initiatives

and responsibility in an environment of respect, entrepreneurship and

collaboration.

At CSC you get the room to flourish at your own pace both as an individual

and as a team member, and can explore how best to match your strengths

and ambitions with our business objectives.

We believe that a career at CSC is like a lifestyle, a state of mind you can

connect to locally, regionally or globally - in all business areas. Together

with 91.000 colleagues, you can add your part to the CSC experience,

contribute to our growth and share in our success and that of our clients.

Join CSC

www.freedomworksbetter.be

Page 11: vacature's winter break

MEET YOUR COLLEAGUES...

“Two years ago I started at CSC in the field of change management. As a ‘junior’

I didn’t expect to get great opportunities to fully demonstrate my potential

immediately, but I was wrong. At CSC you get the chance to learn a lot, develop

your competences and take on responsibilities very early on. The choice of your first

employer is a crucial step for your future career and I don’t regret having chosen CSC

for a moment. CSC invests in junior professionals by giving them the freedom to grow at

their own speed and choose their own direction, by giving them the necessary guidance

and coaching from senior consultants and creating a splendid atmosphere at all levels of

the organisation.”

Charlotte, HR Consultant

“As a young professional I took on the position of junior consultant at CSC a few

months ago, because they were willing to give me the opportunity to learn by

working on various projects, following training courses, taking on increased

responsibility and developing my competences. CSC provides me with the

support to take initiatives as an individual or in a group in an environment of

freedom. You’re part of a group of people -a team- that is highly motivated and

commited to create something excellent.”

Peter-Jan, Consultant

“I joined the CSC team more than a year ago. Looking back over this period now, I’m amazed

at all the things I was able to do, at all the chances that I have been given. Being able to work

on a number of different, challenging projects in the role of junior consultant gave me the

opportunity to really grow at both a professional and personal level.

I feel that CSC stands for more than just results, and in my opinion that’s the difference

between us and other consulting organisations. CSC strives to be not only client oriented

but also focused on people. They succeed in doing that, and as a result I’m part of a team

of highly motivated people who support each other in stressful moments and have fun

together as well. A team that works together to create value for clients”

Christel, Consultant christel

“I started at CSC as an experienced consultant in the field of Business Intelligence.

CSC is the kind of company that gives you the opportunity to really develop all

your competences - business, commercial, technical and people oriented. As an

entrepreneurial professional, you get personal development training, the freedom to

choose your own direction and a strong local and global backbone you can rely on

for support.”

Stany, Senior Consultant

peter- jan

stany

charlotte

Page 12: vacature's winter break

WERELDBEELDOnrust bij Chinese speelgoedfabrikanten - 25 november 2008500 ex-werknemers van speelgoedfabriek Kaida uit het Chinese Dongguan slaan hun voormalige werk-plek kort en klein. Ze zijn niet tevreden met de 1.000 yuan (115 euro) compensatievergoeding die hunex-werkgever beloofde. Kaida is met zijn 8.000 werknemers een van de grootste speelgoedproducentenin de provincie Guangdong. Door de dalende vraag vanuit de VS, een sterkere yuan en strengere veilig-heidsnormen is afgelopen jaar al de helft van de Chinese speelgoedproducenten verdwenen.

Foto: Daniel Chan / Reuters

006_BREAK 08-12-2008 12:41 Pagina 10

Page 13: vacature's winter break

006_BREAK 08-12-2008 12:41 Pagina 11

Page 14: vacature's winter break

Werken bij de MIVB, da’s meewerken aan de mobiliteit van de Brusselaars.Elke dag opnieuw stelt de MIVB alles in het werk om de stad beter te laten bewegen.

Eenvoudiger ook, sneller en schoner. Daarom werven we gemiddeld 2 personen per

dag aan voor 200 verschillende beroepen (chauffeurs, ingenieurs, technici, IT’ers,

administratieve krachten...). We bieden een aangename werksfeer, een aantrekkelijk

tovenaar

Page 15: vacature's winter break

loon, talrijke voordelen en reële carrièremogelijkheden.

Laat deze kans dus niet voorbijgaan en zorg ervoor dat

Brussel, samen met uw loopbaan, sneller vooruitgaat.

Meer info over de vacatures bij de MIVB op www.mivb.beGoed

op weg

Page 16: vacature's winter break

WERELDBEELDWachten op loon – The Sertão, BraziliëLandbouwers uit de Sertão wachten geduldig in lange rijen op hun loon. Dat loon wordt gedeeltelijk uitbetaald in natura, in de vorm van voedsel. Sertão is een ruig en dor gebied in het noordoosten vanBrazilië. De plattelandsbewoners leiden er een hard bestaan; velen zijn vanwege de armoede en dedroogte weggetrokken naar grote steden in het noordoosten en de rest van Brazilië.

Foto: National Geographic

006_BREAK 08-12-2008 12:41 Pagina 14

Page 17: vacature's winter break

006_BREAK 08-12-2008 12:41 Pagina 15

Page 18: vacature's winter break

Ontdek onze Office Idols in hun knotsgekke filmpjes op www.sdworx.com/jobs.

Wij zijn er alvast mee in de prijzen gevallen. Nu jij nog.

599_SD_Vacature Winterbreak_02.indd 1

Page 19: vacature's winter break

Ga jij ook voor de Oscar bij SD Worx?Barst je van talent? We luisteren. Popel je om te bewijzen wat je in je mars hebt? We zijn één en al oor. Te gek?

Kan niet. Over the top? Geeft niet. Kijk maar naar onze Office Idols op www.sdworx.com/jobs.

Vergelijk jezelf met hun acteerprestatie en je begrijpt het meteen: bij SD Worx drijft talent boven. En dat

blijven we scène na scène aanscherpen, dynamisch en enthousiast. Logisch toch dat we zo het grootste

HR-consultancybedrijf van België werden. Nooit stoppen met groeien, door heel Europa, én tegelijk de trend

zetten. Dat kan alleen met getalenteerde mensen die van uitdagingen genieten. Die rol ligt nu voor je klaar.

Bij ons. Het kan je hoofdrol worden!

Zin in een auditie? Reageer via www.sdworx.com/jobs. We zijn één en al oor.

bs.

www.sdworx.com/jobs

12/4/08 12:24:06 PM

Page 20: vacature's winter break

WERELDBEELDMigrantenarbeiders sturen loon naar hun families - ChinaEen werknemer van het Xujiawan postkantoor telt geld van migrantenarbeiders, die werken aan een spoorweg in de Chinese provincie Xian of Shaanxi. Het postkantoor heeft een speciale dienst oppoten gezet om de arbeiders te helpen met het overmaken van hun loon naar hun families.Migrantenarbeiders moeten vaak lang wachten op hun loon. De overkoepelende federatie van Chinesevakbonden berekende dat Chinese werkgevers in 2004 meer dan 12,1 miljard dollar verzuimden tebetalen aan migrantenarbeiders. Foto: China Photos/Stringer

006_BREAK 08-12-2008 12:41 Pagina 18

Page 21: vacature's winter break

006_BREAK 08-12-2008 12:41 Pagina 19

Page 22: vacature's winter break

Loopbaanop wandelafstand

Page 23: vacature's winter break

www.vdk.be

Als regionale gezinsbank in volle expansie, met ruim 100 vestigingen actief in Oost- enWest-Vlaanderen, biedt VDK Spaarbank een brede waaier aan financiële diensten.

Door modern en efficiënt bankieren te combineren met klantvriendelijkheid en per-soonlijk advies, is VDK een buitenbeentje in het hedendaagse bankenlandschap van altijd maar groter, altijd maar complexer en … altijd maar zakelijker en afstandelij-ker.

Dichtbij. Dat is wat VDK op alle fronten wil zijn. In eerste instantie als warme ban-kier tegenover de ruim 120.000 tevreden cliënten die in VDK hun vertrouwen stellen.

Maar ook als werkgever.

Tewerkstelling in de hoofdzetel in Gent of in één van de lokale VDK-vestigingen in Oost- en West-Vlaanderen betekent voor mensen uit de buurt een bijkomende troef. Het bespaart heel wat fileleed en tijdverlies. Voor vele VDK-medewerkers is hun job bij VDK letterlijk een loopbaan op wandelafstand.

Maar “dichtbij” betekent voor VDK ook investeren in goede begeleiding en ondersteu-ning van de medewerkers. Nieuwkomers, jonge krachten, doorwinterde routiniers, of vijftigers voor wie de fin de carrière nadert, elke groep heeft zijn eigen behoeften en verwachtingen bij de job. Er wordt dan ook regelmatig overlegd over het functioneren en de carrièremogelijkheden. VDK stopt bewust heel wat energie in opleiding, vorming en vervolmaking van medewerkers.

Dit alles maakt van VDK een andere bank. Een bank met een eigen(zinnige) visie op ban-kieren. Met de persoonlijke vertrouwensband tussen bankier en cliënt als pijler voor een duurzame bankrelatie. Kortetermijn-winstmaximalisatie is niet onze drijfveer of ambitie, wel gezonde continuïteit op lange termijn.

Om onze voortdurende groei te ondersteunen zijn we regelmatig op zoek naar enthou-siaste medewerkers voor commerciële jobs in onze kantoren, voor de eigen IT-afdeling of voor ondersteunende functies op de hoofdzetel.

Voor meer informatie over VDK en onze actuele vacatures, surf naar www.vdk.be.

Solliciteren kan via de website, via mail naar [email protected] of schrifte-lijk door uw brief met cv op te sturen naar VDK Spaarbank, Selectie en Rekrutering, Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent. Voor meer informatie contacteert u Dirk Van Loo op 09 267 32 30.

Page 24: vacature's winter break

Brusselse bedrijven betalen

meer danLimburgse

7

22 Vacature Break | winter 2008

€ 2.805= gemiddeld brutomaandloonvan deelnemer Salarisenquête

Bruto Netto10% verdient minder dan € 1.680 € 1.25020% verdient minder dan € 1.900 € 1.35030% verdient minder dan € 2.100 € 1.45040% verdient minder dan € 2.280 € 1.52850% verdient minder dan € 2.500 € 1.63660% verdient minder dan € 2.700 € 1.75270% verdient minder dan € 3.000 € 1.90080% verdient minder dan € 3.485 € 2.10090% verdient minder dan € 4.207 € 2.500

Wist u dat 90 procent van de werknemers bruto meer dan 1.680 euro ver-dient, en dat 70 procent van de werknemers netto minder dan 1.900 euroverdient? Deze tabel deelt de deelnemers in decielen in. Het middenpuntvan deze groep (de 43.391ste deelnemer) heet in het jargon van de statis-ticus de ‘mediaan’ (= 2.500 bruto). Het gemiddelde, 2.805 euro, ligt veelhoger omdat de veelverdieners dit omhoog trekken.

De maandlonen van Belgische werknemers, ingedeeld in decielen

De Federale Overheidsdienst Economie publiceerde een maand geleden een studie over de lonen in2006. De overheidsdienst kwam op een gemiddeld brutosalaris van 2.739 euro voor een voltijds wer-kende loontrekkende. Rekening houdend met de verdere indexeringen zou dit in 2008 ongeveer 2.860euro zijn. Voor 2008 komen de onderzoekers van de K.U.Leuven en Vacature op basis van deSalarisenquête op 2.805 euro.

Bedrijven in het Brusselse betalen dehoogste salarissen. Dat was ook de vijfvorige Salarisenquêtes zo. Werknemers inde provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant verdienen gemiddeld 7,3 procentmeer dan hun collega’s in Luxemburg. Inonze vorige enquêtes lag Antwerpen indeze lijst iets achter op Vlaams-Brabant.De schaarste aan talent in de Scheldestadlaat zich voelen. Ook in Limburg en West-Vlaanderen laat deze trend zich voelen: deprovincies schuiven op naar het Belgischegemiddelde. In Wallonië stellen we inNamen relatief hogere salarissen vast,terwijl Waals-Brabant, dat vroeger tot detopregio’s behoorde, terugzakt naar demiddenmoot.

-1,5 % Limburg-1,9 % West-Vlaanderen

-2,5 % Henegouwen-2,8 % Luik

-4,4 % Luxemburg

Regionale loonverschillen (Procentuele verschillen t.o.v. het gemiddelde over de regio's)

IN ONDERSTAANDE PROVINCIESVERDIENT U MEER DAN GEMIDDELD

IN BOVENSTAANDE PROVINCIES VERDIENT U MINDER DAN GEMIDDELD

Brussel 5,6 %Antwerpen 2,9 %

Vlaams-Brabant 2,9 %Oost-Vlaanderen 0,9 %

NamenWaals-Brabant

HET GEMIDDELDE%

Page 25: vacature's winter break

23Vacature Break | winter 2008

beroepen met eenhot salaris

Van alle opgegeven beroepen behoren deze tien tot de beter betaalde beroepen, zeker als we zevergelijken met de laagst betaalde beroepen zoals schoonmakers (1.600 euro bruto) en kassabedienden (1.762 euro bruto).

10Beroep Voltijds of functie* brutomaandloon**

1 Architect € 3.8002 Onderzoeker € 3.5003 Jurist € 3.3844 Projectleider € 3.2545 Informaticus € 2.9206 Redacteur € 2.8007 Aankoper € 2.7228 Preventieadviseur € 2.6329 Verpleegkundige € 2.61210 Boekhouder € 2.558

* Cijfergegevens gelden niet voor zelfstandigen, enkel voor werknemers in loondienst.

** Het gemiddelde loon na tien jaar ervaring.

Chemie en farma blijven traditioneel de bestbetalende sectoren in onze gegevensbank. Alswe andere factoren zoals functieverschillenuit de cijfers wegzuiveren, blijft er tussen detop- en de basissectoren een verschil van 35procent.

Werknemers in de chemieverdienen gemiddeld

22%

IN BOVENSTAANDE SECTOREN VERDIENT U MINDER DAN GEMIDDELD

Chemie 24,6 %Farmaceutische industrie 17,4 %

Internationale instellingen 14,9 %Energie (productie en distributie) 9,0 %

Metaalverwerking, en machinebouw 7,7 %Banken en verzekeringen 6,0 %

Informatica 3,7 %Bouw en waterbouwkunde 3,5 %

Voeding, drank en rookwaren 3,1 %Telecommunicatie 2,6 %Reclame en media

-1,3 % Onderwijs en wetenschappelijk onderzoek-2,2 % Uitzendingsbureaus, selectie en opleiding

-5,4 % Textiel, schoen- en kledingnijverheid-6,5 % Federale overheid

-7,5 % Gemeente en provincie-7,7 % Klein- en groothandel-8,1 % Welzijnszorg, maatschappelijke dienstverlening

9,2 % Toerisme & vrijetijdsbesteding-11,6 % Socioculturele sector

-13,4 % Horeca, catering

meer dan in de telecom

Sectorale loonverschillen over de sectoren (Procentuele verschillen t.o.v. het gemiddelde over de sectoren)

IN ONDERSTAANDE SECTOREN VERDIENT U MEER DAN GEMIDDELD

HET GEMIDDELDE

Page 26: vacature's winter break

suez 08-12-2008 09:57 Pagina 2

Page 27: vacature's winter break

suez 08-12-2008 09:57 Pagina 3

Page 28: vacature's winter break

026_BREAK 08-12-2008 12:51 Pagina 26

Page 29: vacature's winter break

27Vacature Break | winter 2008

01TREND

Zijn jongeren onrealistisch over hun eerste loon?“Toch niet”, klinkt het bij professor Luc Sels enzijn medewerker Dave Stynen van de FaculteitEconomie en Bedrijfswetenschappen aan deK.U.Leuven. “We hebben juist de indruk datlaatstejaars het steeds beter kunnen inschatten,al zijn opleiding en afstudeerrichting wel ergbepalend”, zegt Sels. “Aan onze faculteit stude-ren economen en handelsingenieurs af, zij zijnbezig met de arbeidsmarkt en zijn doorgaansgoed geïnformeerd. Bij de uitstroomenquête vra-gen we tweejaarlijks aan onze studenten welkloon ze verwachten. In de meeste gevallen zittenze vrij dicht in de buurt van wat voor hen de fei-telijke gemiddelde startlonen zijn: rond de2.100-2.200 euro bruto. Veel studenten ver-wachten 1.500 euro netto: dat is gezien het bru-toloon niet irrealistisch.”

“Veel hangt af van met welke bagage je vanstart gaat, hoe lang je gestudeerd hebt en watje aansluitende beroep zal zijn”, vult Stynenaan. Voor een afgestudeerde handelsingeni-eur die consultancy gaat doen, is 1.500 euronetto een vrij realistische verwachting. Voormensen die in de geneeskunde afstuderen, isdat weinig.” Sels: “Ik vind het ook niet slechtom die hoge verwachtingen te hebben.Waarom moeten mensen die nog in hetonderwijs zitten een realistisch beeld heb-ben? Ik zie er het nut niet van in. Een beetjegezonde ambitie kan toch geen kwaad?Starten op de arbeidsmarkt is nu eenmaal eenverhaal van vallen en opstaan. Het is preciesmet dat vallen en opstaan dat het beeldrealistischer wordt, overigens niet alleen metbetrekking tot de lonen."

tekst Marjorie Blommeillustratie Filip Ysenbaertfoto’s Isabel Pousset

>

Geneeskunde- studenten starten aan hoogste salaris

026_BREAK 08-12-2008 12:52 Pagina 27

Page 30: vacature's winter break

Marinka Bollens (20), laatstejaarsstu-dent communicatiewetenschappenaan Universiteit Gent: “Ik studeer af injuni 2009, maar heb nog geen idee in welkerichting ik werk wil zoeken. Met mijn universi-tair diploma zal ik veel kansen krijgen en kanik rustig exploreren en rondkijken (lacht). Ikheb geen superhoge verwachtingen vandat eerste loon, maar ik verwacht onge-veer 1.500 euro netto. Het gemiddeldebrutoloon ligt toch wel lager dan ikdacht... Weet je, zo’n vakantiejobgeeft je toch een verkeerd beeld. Jeverdient 2.000 euro netto opéén maand en je staat bijnaniets af aan de staat... En tochzou ik een job voor dat loonniet afslaan. Trouwens, met dejuiste houding en ingesteld-heid zal ik wel snel promotiemaken en een carrière uit-bouwen.”

€ 1.500 netto

01TREND WAT VERWACHTEN

STUDENTEN VAN HUN EERSTE LOON?

026_BREAK:Opmaak 1 08-12-2008 13:30 Pagina 28

Page 31: vacature's winter break

* Omdat de meeste deelnemers aan onze enquête nog geen bachelor- of masterdiplo-ma hebben, wordt hier gewerkt met de oude termen HOKT (Hoger onderwijs korte type)en HOLT (Hoger onderwijs lange type).

GemiddeldDiploma Niveau* startloon

(bruto)

Geneeskunde UNIV € 2.905Farmaceutische wetenschappen UNIV € 2.819Burgerlijk ingenieur UNIV € 2.566Bio-ingenieur, landbouwingenieur UNIV € 2.352Informatica UNIV € 2.331Handelsingenieur UNIV € 2.253Industrieel ingenieur, MSOG (landmeter) HOLT € 2.236Exacte wetenschappen UNIV € 2.227Economische wetenschappen UNIV € 2.207Rechten UNIV € 2.198Toegepaste economische wetenschappen UNIV € 2.192Sociale wetenschappen UNIV € 2.088Industriële wetenschappen HOKT € 2.087Psychologie, pedagogie UNIV € 2.062Licentiaat bestuurskunde, handelsingenieur, handelswetenschappen HOLT € 2.030Talen, filologie UNIV € 2.014Verpleegkundige HOKT € 2.011Geschiedenis, kunstgeschiedenis, musicologie, archeologie UNIV € 2.005Journalistiek, tolk, vertaler HOLT € 1.960Informatica HOKT € 1.925Kinesitherapie, logopedie, ergotherapie HOKT € 1.907Regent HOKT € 1.904Bedrijfsmanagement HOKT € 1.846Kleuteronderwijzer, onderwijzer HOKT € 1.826Maatschappelijk assistent, psychologisch assistent, orthopedagogie HOKT € 1.822Secretariaat-talen HOKT € 1.802Meester in kunsten HOLT € 1.766Toerisme en recreatie HOKT € 1.677

Laat u uw studiekeuze afhangen van wat u later kunt verdienen?

vacature.com/eersteloon

29Vacature Break | winter 2008

026_BREAK 08-12-2008 12:52 Pagina 29

Page 32: vacature's winter break

Alexander Schmidt (21), laatstejaarsstudentbachelor in de ict aan het KAHO SintLieven in Gent: “Dit academiejaar haal ikmijn bachelor in de ict, optie elektronica.Misschien begin ik daarna aan eenmaster in de industriële wetenschap-pen. Elektronica interesseert me enik denk dat ik er wel snel een jobmee zal vinden. Maar met eenmasterdiploma zal ik meer kun-nen verdienen. Bovendien zal ikverder kunnen doorgroeien. Ikverwacht niet veel van mijn eer-ste loon, maar ik reken toch opzo’n 1.500 euro netto. Als ikhet gemiddelde bekijk, ligtdat toch lager dan ver-wacht. Het lijkt me ergmoeilijk om er alleenvan te leven. Maar alshet de norm is kan ikme daar moeilijktegen afzetten, niet?”

01TREND

€ 1.500 netto

WAT VERWACHTENSTUDENTEN VAN HUN EERSTE LOON?

Page 33: vacature's winter break

www.belgie.hudson.com

JE JOB LEREN OF LEREN VAN JE JOB?

HOE ZIE JIJ JE CARRIERE?

ZEG HET OP WWW.JOBS.HUDSON.COM

Zet je cv op www.jobs.hudson.com en je hebt een

carrièrepartner voor het leven. Want wij hebben niet

alleen de contacten, wij helpen je het beste halen uit

jouw talent.

Belgisch marktleider in human capital solutions: Rekrutering & Selectie, Leadership Development, Competentiemanagement, Assessment& Development centers, Compensation & Benefits, Organisatieontwikkeling, Functieclassificatie, Career Guidance, Interim Management.

Antwerpen | Brussel | Gent | Kortrijk | Hasselt | Louvain-La-Neuve | Luxemburg | Amsterdam

081505 Hudson Break VAC.indd 1 04-12-2008 12:13:50

Page 34: vacature's winter break

Joke Janssen (23), master bedrijfs -psychologie en personeelsbeleidUniversiteit Gent: “Ik heb bewust gekozenvoor de optie bedrijfspsychologie: dit is wat ik alsinds mijn zestiende wil doen. Bovendienbegint de hr-sector een steeds groter aandeelte krijgen op de arbeidsmarkt. Ik ben niet vanplan verder te studeren, maar ik ga wel eenpaar maanden naar Frankrijk om mijn Fransbij te schaven. Nu is dat beschamend (lacht). Ikvoel me klaar voor de arbeidsmarkt. En het isook mooi meegenomen dat mijn richtinggoede arbeidskansen biedt. Ik weet dat hetgemiddelde startloon rond de 1.800 eurobruto schommelt, dus op dat gebied ben ikzeer realistisch. Het zou ook jammer zijn alsbedrijfspsychologen niet op de hoogte zoudenzijn van de startlonen in het bedrijfsleven. Ikvind het trouwens een aanvaardbaar start-loon. We zijn nog zo onervaren als we afstu-deren, we zitten in een leerproces en moe-ten nog van alles bewijzen.”

€ 1.800 bruto

01TREND WAT VERWACHTEN

STUDENTEN VAN HUN EERSTE LOON?

026_BREAK:Opmaak 1 08-12-2008 13:33 Pagina 32

Page 35: vacature's winter break

Carrièrereis van Jarl EylenboschLeeftijd: 22 jaar

Diploma: bachelor Marketing

Diploma onderweg: master Handelswetenschappen

JUNI 2006: DIPLOMA OP ZAK ... WAT NU GEDAAN?

Diploma is binnen, stage gedaan bij Tommy Hilfiger. Verder studeren of gaan werken? Of allebei?

Moet ik echt kiezen? Nu? Zucht! Bij KBC zoeken ze volk ... pff, een bank vol grijze muizen ... is dit wel

gezond voor mijn imago?

JULI 2006: ‘T IS GEEN BANK, ‘T IS EEN PLANEET!

Net een eerste sollicitatiebabbel gehad in KBC-World en alle vooroordelen meteen van tafel

geschoven: in geen enkel hoekje een grijze muis te bekennen! Kon direct mezelf zijn. Het

klikte meteen. Misschien ook wel beetje te maken met het goede startsalaris en de vele

carrièremogelijkheden. Bovendien word ik meteen weer student dus heb ik toch lekker niet moeten

kiezen.

AUGUSTUS 2006: STUDENTIKOZE TAKE-OFF!

In volle opleiding, medestudenten zijn supertof, we spreken nog altijd af! The deal is: 1e maand

voltijds student, daarna zachtjes beginnen on the job, afgewisseld met trainingen. I like that

mix ... alhoewel. Net vernomen dat ik mijn eerste stappen zal zetten in een bankkantoor. Euh ... aan

het loket? In Brussel? Met meer dan de helft 50-plussers? Moi? Slik, daar heb je de grijze muizen-fobie

weer ...

APRIL 2007: THE OFFICE OF HET EILAND?

Nooit gedacht dat ik me hier zo happy zou voelen. Het recept? Een stevig werkritme, teamspirit,

een gemeenschappelijk doel, een coach die Leen heet (zij mag zeker blijven ;-) en zeerrrrr belangrijk:

plaats voor een grapje. Na 6 maanden pret aan het loket krijg ik nu een compleet nieuwe functie

en mag ik voluit mijn eigen ding doen: cliëntenadviseur. Boei-end! Je weet nooit welk specimen

je krijgt voorgeschoteld. Een scepticus, een positivo, een ijskast of een open boek? Hoe pak je ne

moeilijke aan? Psychologie van 9 to 5.

SEPTEMBER 2007: STUDEREN OF WERKEN? I CHOSE NOT TO CHOOSE.

Heb mijn KBC-start niet gemist, dit smaakt naar meer. Er zijn zoveel bestemmingen en

mogelijkheden in KBC-World. Daar wil ik maximaal van profiteren. Zo had ik nog zin in avondschool

en dat was geen enkel probleem. Uit alle KBC-kanalen vloeit steun, enthousiasme en ... een flinke

scheut educatief verlof. Vind dat maar eens op een ander!

JULI 2008: 2 JAAR GOE BEZIG TE BRUSSEL!

Ik wil hier niet weg! Onze ploegsport op kantoor werpt vruchten af: samen scoren we het ene goede

cijfer na het andere en dat wordt beloond: Barcelona, Praag, een weekendje naar keuze, kratjes

wijn ... tot zelfs professionele nekmassages op kantoor toe. En mijn Frans wordt met de dag vlotter,

da’s ook mooi meegenomen. Of ik ooit getwijfeld heb om in een Brussels bankkantoor te starten? Kan

ik mij precies niet herinneren ...

Ben je geprikkeld door de reis van Jarl en wil je zelf KBC-World ontdekken? Boek dan snel je carrièrereis op www.kbcworld.be of stuur je cv naar [email protected]

Een onderneming van de KBC-groep

201208_vacature break_KBC_Jarl_290x220.indd 1 12/4/08 2:52:18 PM

Page 36: vacature's winter break

HET GROOTSTEAANBOD ONLINETESTS

vacature.com/tests

Wat zijn jouw sterktes en zwaktes?Hoe intelligent ben jij? Hoe stoomje je klaar voor een loodzwaarassessment?

VACCOM_2210_Interactive_BREAK-ad_Pieter 08-12-2008 12:44 Pagina 2

Page 37: vacature's winter break

Lotte Broothaers, (22) laatstejaars far-macie aan de K.U.Leuven: “Ik wil na mijnstudies zo snel mogelijk ervaring opdoen in eenapotheek. Oorspronkelijk was ik van plan ombiomedische wetenschappen te studeren.Maar ik vond het contact met de mensen tebelangrijk. Het feit dat dit een knelpuntbe-roep is, is mooi meegenomen, maar dat isniet mijn belangrijkste drijfveer. Met de ves-tigingswetten is het trouwens niet zo een-voudig meer om je te vestigen als zelf-standig apotheker. De meeste apothe-kers gaan nu in loondienst voor een apo-theker werken. In loondienst is je start-loon iets minder dan 2.000 euro netto. Jemoet weten dat er weinig doorgroeimo-gelijkheden zijn als apotheker en datwordt gecompenseerd met een loon dathoger ligt dan andere startlonen.”

€ 2.000 netto

WAT VERWACHTENSTUDENTEN VAN HUN EERSTE LOON?01T

REND

026_BREAK:Opmaak 1 08-12-2008 13:34 Pagina 35

Page 38: vacature's winter break

DOING WELL BY DOING RIGHTwww.jobs.ing.be

INSURANCE BANKING ASSET MANAGEMENT

In de bankwereld werkt niets

beter dan eenpositieve kijk.

Het gaat er in de banksector soms spannend aan toe. Maar voor ING is dat altijd een stimulus geweest, een aansporing om nog een tandje bij te steken. Gelukkig kunnen we daarbij rekenen op uitzonderlijke teams. De inbreng van onze mensen is gevarieerd, hun knowhow heel verscheiden, hun achtergrond verrassend divers.

Maar allen kunnen ze zich vinden in de heldere, kordate aanpak van hun bedrijf. Als jij dus nadenkt over je toekomst, houd dan ook onze bank in het achterhoofd. Het is nog altijd een wereld die je uitdaagt. Die je inspireert tot je beste ideeën. Die je talent naar waarde schat. En waar je potentieel zich volop kan ontplooien.

Page 39: vacature's winter break

Hanna Sledsens (21), master meertalige communica-tie optie Frans en Spaans aan Lessius HogeschoolAntwerpen: “Volgend jaar ga ik nog niet werken. Om mijnmogelijkheden te verruimen ga ik nog een master-na-master inde Spaanse en Latijns-Amerikaanse studies volgen aan deK.U.Leuven. Ik studeer niet verder om meer te verdienen,maar het zou mooi meegenomen zijn. Ik ben niet echt op dehoogte van de gemiddelde startlonen, maar ik zou toch welgraag 1.500 netto verdienen. Natuurlijk hangt het ook afvan de extralegale voordelen die je werkgever biedt. Maardie verwacht ik in mijn sector niet echt (lacht).”

€ 1.500 netto

01TREND WAT VERWACHTEN

STUDENTEN VAN HUN EERSTE LOON?

026_BREAK:Opmaak 1 08-12-2008 13:34 Pagina 37

Page 40: vacature's winter break

ww

w.c

once

rto.

be

© R

af B

ecke

rs

WE DON’T NEED ENGINEERS*POWER N

CHOOSE EXPERTS, FIND PARTNERS

TRAC 0811-010 Vacature 240Hx440L v2.indd 1TRAC 0811-010 Vacature 240Hx440L v2.indd 1 19/11/08 11:22:56

Page 41: vacature's winter break

* we need engineers driven by passion and eager to contribute to a

sustainable future. People who believe in the power of new ideas, sharing,

teamwork and relationships. Engineers who are more than engineers.

Think you might be one of them? Join us. And let’s share our talents.

www.tractebel-engineering.com

S*INFRASTRUCTUREER NUCLEAR INDUSTRYGAS

TRAC 0811-010 Vacature 240Hx440L v2.indd 1 19/11/08 11:22:5619/11/08 11:22:56

Page 42: vacature's winter break

40 Vacature Break | winter 2008

SAMUEL VAN WEDDINGEN

■ Geen diploma hoger onderwijs■ Werkt als interimbediende bij Randstad■ Laatste vast inkomen: 1.200 netto plus maaltijdcheques

02TREND

Page 43: vacature's winter break

41Vacature Break | winter 2008

“Ik weet al tien jaar dat ik ADHD heb, maar pasenkele maanden geleden werd de diagnosegesteld”, vertelt Samuel Van Weddingen (37). “Nubesef ik waarom mijn leven met zoveel hindernis-sen verliep. Ik ben meer dan normaal begaafd,maar mijn humanioradiploma behaalde ik pas opmijn 28ste. Dat was toen zowat het achtstewereldwonder, als je ziet van waar ik kom.”Studeren was altijd moeilijk. “Ik zat al van in de

kleuterschool achter op mijn leeftijdsgenotenomdat ik hyperkinetisch, impulsief en gevoelig was.In de humaniora volgden er nog meer leerproble-men. Ik wisselde enkele keren van school, volgdenaschoolse lessen, maar raakte elk jaar meer gede-motiveerd. Ik had vooral moeite met structuur. Opden duur kon ik geen schoolbanken meer zien.”

GESLAAGD CUM LAUDESamuels echte passie ligt in de muziek. “Gelukkighad ik al die tijd mijn muziek: ik zing en speel enke-le instrumenten. Mijn broer is muzikant, mijn zusis danseres: de creatieve genen zitten in onze fami-lie.” Na twee jaar aan de Jazzstudio in Antwerpen,stortte Sam zich op de muziek, terwijl hij er eenresem baantjes op nahield. “Toch bleef het knagendat ik geen middelbaar diploma had. Op mijn26ste besloot ik middenjury te doen; ik slaagdecum laude. Het was gewoon een kwestie van inmezelf te geloven.”

Vandaag heeft Samuel spijt dat hij niet verderkon studeren. “Ik dacht: nu heb ik dat diplomaen kan ik werken. Maar dat viel lelijk tegen. Eendiploma humaniora is niet veel waard; een hoog

loon moest ik niet verwachten. Ik werkte de eer-ste jaren op klantendiensten, onder andere bijBanksys. Later kon ik aan de slag als medewer-ker bij Jeugd en Stad in Brussel, iets wat ik erggraag deed. Maar na twee jaar ben ik daar opge-stapt, onder andere omdat ik met eenGescostatuut (Gesubsidieerde Contractuelen,nvdr) en zonder anciënniteit amper 38.000Belgische frank verdiende.”

Teleurgesteld in de baantjes onder zijnniveau, begon Samuel aan een opleidingAlgemeen Bediende bij de VDAB. “Ikwilde een normale job, met een normaalsalaris en een dertiende maand. Met dieextra opleiding heb ik een baan gevon-

den bij SMALS, een bedrijf gespecialiseerd inelektronische applicaties voor de sociale zeker-heid en de federale overheid. Ik had gehoopt erveel te kunnen leren, maar er was gewoon geentijd voor extra opleidingen. Ik verloor mijn motiva-tie, en in november van vorig jaar ben ik gestopt.”

VIJFTALIGSindsdien werkt Samuel als interimwerker bijRandstad, waar hij een vaste job hoopt te vin-den. “Ik heb het laatste jaar nog een opleidingassistant management bij Cevora gevolgd enBedrijfsbeheer bij Syntra. Mijn ideale job?Muziekmanagement. Dat zou een synthese zijnvan al mijn interesses en capaciteiten. Ik wéétdat ik capaciteiten heb. Misschien zelfs wat teveel: ik ben te vaak van hot naar her gelopen. It’sthe story of my life. Ik ben in zoveel dingen geïn-teresseerd. Talen zijn mijn sterke punt: ik spreekNederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans. Ikkan in elk callcenter van Vlaanderen beginnenwerken, maar ik mik een beetje hoger deze keer.Ik wil selectiever zijn in het zoeken naar eenbaan. Een loon van 1.500 netto is toch hetminimum: dat ben ik waard.”

“Mijn humanioradiploma isniet veel waard.”Samuel Van Weddingen

tekst Ann Lemaîtrefoto’s Lies Willaert

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

geen LO LSO HSO HOKT HOLT UNIV

Hogere studies,hogere lonen

Iemand met een universitair diploma verdient

gemiddeld 51 procent meer dan een persoon

zonder diploma: meer dan de helft, dus. Al valt

dat cijfer mee wanneer u weet dat het over bru-

tolonen gaat: het zou bij wijze van voorbeeld

over een verschil van 2.000 en 3.000 euro bruto

gaan tussen iemand zonder enig diploma en een

universitair geschoolde. Wie (enkel) een diploma

middelbaar onderwijs haalt, verdient nauwelijks

7 procent meer dan wie het bij lager secundair

onderwijs hield. Conclusie: om meer te verdie-

nen, doet u best hogere studies. Met een diplo-

ma HOKT verdient u al 27 procent meer dan

wie geen diploma heeft. Wel is er nog altijd

een stevig loonverschil tussen hoger onderwijs

van het korte en lange type (bijna 15 procent-

punten). Ook blijven universitairen 10 procent

meer verdienen dan hun HOLT-collega’s, waarbij

nochtans de flink verdienende industriële inge-

nieurs zitten.

Hoeveel procent verdient umeer met diploma? Impact vandiplomaniveau op brutomaandloon

2,1%6,1%

13,8%

26,6%

40,1%

51,1%

LOONVERSCHILLEN IN PROCENTEN

DIP

LOM

AN

IVE

AU

Universitair verdient 50%meer dan ongeschoolde2

GETUIGENIS

Page 44: vacature's winter break

www.dehavenbeweegtje.be

We winden er geen doekjes om: in de havenwereld sta je nooit stil. Onze mensen

kiezen voor actie. Doeners en denkers die weten wat ze willen en er ook werk

van maken. Geen wonder dat we samen aan het roer staan van een bruisende

wereldhaven. De plaats bij uitstek waar je veel kan beleven en vooral bewegen.

Het Gemeentelijk Havenbedrijf beheert, onderhoudt en exploiteert de volledige

infrastructuur: van dokken en sluizen tot kranen, sleepboten en baggerschepen.

Medewerkers kunnen dus heel wat richtingen uit in deze boeiende, internationale

werkomgeving. In ruil garanderen we straffe extralegale voordelen en een

mooi evenwicht tussen werk en privé. Het resultaat? Een hecht team dat trots is

om de haven mee uit te bouwen. Met volle overtuiging en volle kracht vooruit.

In een havenjob ga je erop vooruit.

DEC8-P806326.indd 1

Page 45: vacature's winter break

Bij het Havenbedrijf zorgen 1650

medewerkers met de meest

uiteenlopende professionele

achtergronden dat de Antwerpse

haven zich krachtig verder kan

ontwikkelen. Hoe het Haven-

bedrijf de concurrentie positie

van de haven versterkt? In de

eerste plaats via kwaliteits-

dienstverlening aan haven-

gebruikers, en een zorgvuldig

onderhoud van haven-

infrastructuur. Zo blijven de inter-

nationale bedrijven en rederijen

die ‘Antwerpen’ aandoen ons zien

als hún toegangspoort tot West-

Europa - en trekken we dankzij

die troeven ook nieuwe klanten

aan. Daarbij voert het Haven-

bedrijf duurzame havenontwik-

keling hoog in het vaandel en

promoten we milieuvriendelijke

oplossingen voor goederen-

vervoer.

Een veelzijdig werkgever

met toekomst

Het Gemeentelijk Havenbedrijf

Antwerpen, zoals we officieel

heten, is een publieke onder-

neming met een omvangrijk

actieterrein. Bedrijven en

schepen doen een beroep op

onze diensten als het sleep-

bedrijf, het vlot- en walkranen-

bedrijf, het baggerbedrijf, de

dienst bruggen & sluizen en de

infrastructuurdiensten. Daarnaast

vervult de havenkapiteinsdienst

een regulerende en controlerende

rol, en staat de dienst patrimonium-

beheer in voor het toewijzen van

gronden.

Maar het Havenbedrijf kijkt ook

verder: we promoten de haven in

binnen- en buitenland én we

beheren de grote projecten die

de toekomst van onze haven

veilig stellen, zoals nieuwe

sluizen en dokken die zeeschepen

met een grote diepgang vlot

kunnen ontvangen.

Technisch specialisten,

bachelors, masters, ...

Al die activiteiten vragen om

heel uiteenlopende profielen:

universitairen (ingenieurs,

nautische officieren, juristen,

economisten, e.a.), technisch

gegradueerden en technische/

nautische vaklui, administratief,

technisch en nautisch uit voe-

rende medewerkers, ... samen

maken zij van de Antwerpse

haven een van de belangrijkste

economische draaischijven in

Europa en de wereld. Daarbij

verliest het Havenbedrijf de

belangen van onze mensen niet

uit het oog: ruime ontwikkelings-

en opleidingsmogelijkheden,

een prima work-lifebalans en

een menselijk werkritme: nog

waarden die we hoog in het

vaandel dragen.

Meer weten?

Het vacatureoverzicht van het

Havenbedrijf vind je op

www.dehavenbeweegtje.be

“Zo’n divers jobaanbod had

je nooit verwacht.”

“Jonge mensen weten eigenlijk niet hoe

indrukwekkend de carrière mogelijkheden

hier zijn”, zegt personeelsmanager

Pascale Van Hoecke. “We zijn lang niet

meer de ‘overheidsdienst’ van vroeger.

De salarissen zijn veel aantrekkelijker

geworden. En ervaring en kennis die

eerder opgedaan werden bij andere

bedrijven uit de privésector tellen nu

ook mee in het loonpakket. Boven-

dien bieden we een uitgebreid pakket

extralegale voordelen. Neem daarbij

de werkzekerheid en het mondiale,

uitdagende karakter van de haven en

je hebt een mix die mensen echt aan-

spreekt.”

Chris Coeck, adviseur

beleid en strategie:

“Na mijn studies Toegepaste

Economische Wetenschappen bleef ik

aan de universiteit om te doctoreren

in het deelgebied transporteconomie.

Komen werken voor het Havenbedrijf

sprak bijna vanzelf. Vanuit strategie en

ontwikkeling heb ik prima contacten met

verschillende collega’s. Dat zorgt voor

veel afwisseling. Ik voel me hier al acht

jaar heel goed in mijn vel.”

Leg mee de basis voor een bruisende haven

12/4/08 12:25:51 PM

Page 46: vacature's winter break

44 Vacature Break | winter 2008

Page 47: vacature's winter break

Slechts 12% van 50+’ers wilbij werkloosheid voor lagerloon werken

45Vacature Break | winter 2008

Aan de deelnemers van VacaturesSalarisenquête werd de volgende hypotheti-sche vraag voorgelegd: ‘Stel dat u morgenuw job verliest. Wat moet men u minimumaanbieden vooraleer u een nieuwe job aan-vaardt?’ Uit de antwoorden blijkt dat hoeouder de respondenten zijn, hoe hoger hun‘reservatieloon’ ligt. “Het reservatieloon ishet minimumloon dat je wil verdienen. Krijgje minder dan stop je liever met werken”,licht professor Luc Sels toe, die samen metmedewerker An De Coen het onderzoekleidde. “Internationaal merk je dat het reser-vatieloon heel sterk bepaald wordt door dearbeidsmarkt en door het systeem van

sociale zekerheid. Ons onderzoek toontdat het reservatieloon hier oploopt

met de leeftijd. Mochten we geensysteem van brugpensioen heb-

ben, of geen Canada Dry-sys-teem kennen, systemen waar-

bij je niet erg veel verliestdoor inactief te zijn bovenvijftig, dan zou dat reserva-tieloon waarschijnlijk eenstuk lager liggen.”

Professor Sels geeft toe dat de reservatie-lonen in de enquête lager zouden liggen,mochten mensen bevraagd zijn die effectiefzonder werk zitten. “Hoe langer men werk-loos is, hoe lager dat reservatieloon zal lig-gen. Maar wat wij belangrijk vinden, is datdie lijn stijgt met de leeftijd. Je kunt er welvan uitgaan dat het reservatieloon overschatwordt als je werkenden bevraagt, maar wijgaan er wel van uit dat elke leeftijd opdezelfde manier overschat. Dus ons onder-zoek toont aan dat ouderen minder water bijde wijn willen doen. En dat is een belangrijkgegeven in het eindeloopbaandebat.”

TEWERKSTELLINGSPREMIEInternationaal onderzoek leverde eerder algelijkaardige resultaten op. “Maar dit leertons heel veel over de problemen waar wevoor staan”, aldus professor Sels.“Momenteel stoppen onze loopbanen tevroeg en bovendien is de kans op hertewerk-stelling zeer laag. De kans dat iemand vanpakweg 55 die zijn job verliest, opnieuw aande slag gaat, is zeer laag in vergelijking metandere landen.”

Zowel de werkgevers als de werknemersmoeten een extra stimulans krijgen, argu-menteert professor Sels. “MinisterVandenbroucke is gestart met een tewerk-stellingspremie (T-premie) die werkgeversmoet aanzetten om oudere werknemers aante werven. Dat is een zeer goede zet: trans-parant, eenvoudig en met substantiëlebedragen. Maar ondanks die subsidiemaat-regel hebben we blijkbaar nog altijd moeiteom werkgevers te overtuigen, want hetgebruik van de maatregel groeit niet sterk.”“Het klopt inderdaad dat de T-premie aan-vankelijk slechts traag op gang kwam”,reageert Frank Vandenbroucke, Vlaamsminister van Werk, Onderwijs en Vorming.“We leren hier vooral uit dat zulke maatre-gelen een jaar tot anderhalf jaar nodig heb-ben vooraleer ze op kruissnelheid komen.Begin 2008 hebben we een aantal adminis-tratieve beperkingen laten vallen zodat hetmakkelijker is om de premie aan te vragen.Die versoepeling heeft ervoor gezorgd datwe in de loop van 2008 een forse versnellingkregen. Eind oktober 2008 werden er 5.841premies toegekend. In de periode januari-

Hoe ouder werknemers zijn, hoe hoger hun looneisen omin geval van werkloosheid opnieuw aan de slag te gaan. Enhoe minder kans dat ze nog zullen werken. Meer financië-le prikkels voor werkgevers en vijftigplussers kunnen dezetrend ombuigen, zingen ministers Vandenbroucke enMilquet in koor.

tekstEvy Ballegeer

>

03TREND

Page 48: vacature's winter break

46 Vacature Break | winter 2008

begin september 2008 waren er 55 procentméér aanvragen ten opzichte van dezelfdeperiode in 2007. Het netto-effect is iets klei-ner maar evenzeer substantieel: het aantalgoedgekeurde premies ligt in 2008 37 pro-cent hoger dan het gemiddelde voor 2007.De jobs waarvoor een tewerkstellingspremiewerd aangevraagd, blijken relatief duurzaamte zijn. Slechts 30 procent van de werkne-mers is minder dan de vijf vereiste kwartalenin dienst gebleven. Van de groep die devoorziene vijf kwartalen in dienst was, isniet minder dan 97 procent achttien maan-den later nog steeds aan het werk, waarvan92 procent bij dezelfde werkgever. Elke aan-werving van een vijftigplusser die werkzoe-kend is, is voor mij een succesverhaal dathelpt om het fatalisme en de flauwe excusesterzake te doorbreken.” Hoewel minister Vandenbroucke tevreden isover de T-premie, heeft hij toch aan deVlaamse Regering voorgesteld om vanaf 1januari 2009 de premie te verhogen. “Ik wileen extra impuls geven, zeker nu de con-junctuurbarometers op slecht weer staan.De laatste maanden hebben heel wat onder-nemingen herstructureringen aangekondigddie gepaard zullen gaan met collectieve ont-slagen. We weten dat vijftigplussers bijzon-der kwetsbaar zijn. De tendens bij bedrijvenom in de eerste plaats ouderen te ontslaan,is nog steeds niet gekeerd, maar ook hun

kans op hertewerkstelling blijft moeilijkerdan voor jongeren.”

DUITSE OVERHEID PAST LOON 50’ER BIJVolgens professor Sels zal die hertewerk-stelling van 55-plussers pas slagen als nietalleen de werkgever, maar ook de werkne-mer geprikkeld wordt. “Nu krijg je een fede-rale werkhervattingstoeslag (182 euro permaand, nvdr) wanneer je na je vijftigsteopnieuw aan de slag gaat. Volgens mij vol-staat dat forfaitair bedrag niet. Misschienmoeten we nadenken over wat we in hetbuitenland zien. In Duitsland worden men-sen geprikkeld om jobs op een lager niveaute aanvaarden. Stel dat ik in mijn laatste job3.000 euro verdiende en nu enkel een jobvan 2.300 euro kan vinden. In Duitslandpast men de helft van het verschil van 700euro bij, zodanig dat ik aantrekkelijker wordvoor de werkgever en de prikkel om terug

aan de slag te gaan voor mij ook groterwordt. Die bonussen worden degressief eenjaar of twee bijgepast. Men gaat ervan uit datdie mensen geen tien jaar meer zullen wer-ken.”Minister Vandenbroucke noemt het Duitsevoorbeeld “creatief en krachtig”, maar hijvreest dat het een administratief ingewikkel-de maatregel betreft. “Bovendien riskeer jedat de 55-plussers op een lager niveau inge-zet worden op kosten van de overheid. Ikdenk dat de werkhervattingstoeslag eenvou-dig is en dat het met 182 euro per maandtoch over een aanzienlijk bedrag gaat.”Volgens minister van Werk en Gelijke kan-sen Joëlle Milquet is die werkhervattingstoe-slag te weinig gekend. “Uit een enquête vanPlusMagazine die recent werd voorgesteld,blijkt dat van de tien financiële triggers omvijftigplussers aan het werk te houden, erzeven gekend zijn door amper een derde vande Belgen of minder”, zegt woordvoerder

Bent u bereid om bij werkloosheid voor een lager loon te werken?(Gevraagd aan 50+’ers in de Salarisenquête)

56%

12%

32%

12% van de vijftigplussers is bereid om bijwerkloosheid voor een lager loon te werken.

56% wil bij werkloos-heid evenveel verdienenals vroeger

32% wil bij werkloos-heid enkel een job diebeter betaalt dan devorige job.

JA

NEENEE

>

03TREND

Page 49: vacature's winter break

Benoit Lannoo. “Een belangrijke les die deminister uit zo’n enquête trekt, is dat we opfederaal niveau veel systematischer moetenpeilen naar de mate waarin mensen op dehoogte zijn van verschillende maatregelenom vijftigplussers aan het werk te houdenen terug aan het werk te brengen. JoëlleMilquet wil daarom begin 2009 starten meteen infocampagne – ze was al voorzien inhet Generatiepact, maar ze is er nooit geko-men – om de maatregelen voor vijftigplus-sers in eenvoudige taal ook bij vijftigplussersbekend te maken.”Dat met name de werkhervattingstoeslagnauwelijks bekend is bij mensen diemomenteel nog aan het werk zijn, verbaastJoëlle Milquet niet. “Wellicht is zo’n maat-regel vooral bekend bij werkzoekende vijf-

tigplussers en bij wie hen bij hun zoektochtnaar werk begeleidt”, aldus Benoit Lannoo.“De werkhervattingspremie is een efficiëntmiddel om het loon op te trekken van wiena een periode van inactiviteit weer gaatwerken. Tot nu moest je echter twintigdienstjaren kunnen bewijzen om van diepremie te kunnen genieten. Joëlle Milquetdenkt eraan om die voorwaarde af te schaf-fen, zodat de premie een stimulans bij uit-stek kan worden voor vrouwen om pakwegna hun 45ste, als de kinderen groot zijn,weer aan de slag te gaan.”

Nog een belangrijke prikkel voor werkne-mers op Vlaams niveau noemt ministerVandenbroucke het recent sociaal akkoordtussen de vakbonden en de werkgevers datinhoudt dat de VDAB werkzoekenden bovenvijftig voor het eerst systematisch begeleidtnaar een job en naar eventuele bijkomendeopleidingen. “En als de mensen een pas-send aanbod weigeren, geven wij hun gege-vens door aan de RVA. Vandaag zijn er nogniet voldoende passende jobs, maar daarhoop ik net verandering in te brengen metde hertewerkstellingspremie”, aldus nog deminister. Volgens professor Sels moet erbehalve over een actievere aanpak van werk-loze vijftigplussers en een aanpassing vande lonen tot slot ook nagedacht worden overde anciënniteitsregeling. “Ik denk dat we

looncurves moeten overwegen waar deanciënniteit minder gewicht heeft, want numaken we mensen zeer duur naarmate zeouder worden. Het reservatieloon van men-sen met een sterke anciënniteitsregeling ligtnog hoger.”

Moeten prestaties meer doorwegen bij loononderhandelingen dan anciënniteit of leeftijd?

vacature.com/prestaties

47Vacature Break | winter 2008

“We moeten looncurves overwegen waarde anciënniteit minder gewicht heeft.”Luc Sels, professor K.U.Leuven

Page 50: vacature's winter break

Je kunt meer.

Je droomt van de nieuwste technologie. Je hoopt op eenstimulerende omgeving encollega’s. Je denkt aan een job die de wereld verandert. Je streeftnaar communicatie binnen hetbereik van iedereen. Je zoektnaareen werkgever die je dat alleskan bieden. Je vindt wat je zoekt bij Telenet.

Meer info: www.telenet.be/jobs

Page 51: vacature's winter break

Toen ik in november 2007 als Business Intelligence Competence Center Manager bij Telenet begon, was het snel duidelijk dat dit bedrijf niet alleen vooruitstrevend is op het gebied van de technologieën die het gebruikt, maar ook in de manier van werken.

Net als vele andere bedrijven heeft Telenet in het verleden geïnvesteerd in het tot stand brengen van een datawarehouse en een centrale rapporteringsomgeving. Net als deze bedrijven worden we vandaag ook geconfronteerd met een aantal problemen die de, vanuit de business, verwachte en noodzakelijke flexibiliteit in het gedrang brengen.

In tegenstelling tot vele andere bedrijven krijg je binnen Telenet wel de middelen om hier iets aan te doen.

Deel uitmaken van een team dat zich volledig kan focussen op het realiseren van een vooruitstrevend BI-programma, is een fantastische uitdaging. Vandaag vertrek ik mee op expeditie, met in mijn rugzak meer dan 10 jaar BI-ervaring, met als doel een BI-platform neer te zetten dat in staat zal zijn de toekomstvisie van Telenet te volgen.

Erwin - BICC Manager

Telenet is de voorbije tien jaar uitgegroeid tot een belangrijke speler op de Vlaamse telecommarkt. Om die groei te blijven verzekeren, zijn we continu op zoek naar medewerkers met verschillende profielen. Een greep uit ons aanbod:

infrastructuur. Ook binnen Business Intelligence zijn we continu op zoek naar versterking.

ons productengamma

zowel voor sales als voor customer care

Bij onze kandidaten letten we vooral op de leergierigheid en motivatie om mee te bouwen aan het Telenet-verhaal. Een echte “can do”-mentaliteit is een absolute must! Koppel hieraan onze inzet om samen met jou te werken aan de uitbouw van je carrière en je bent helemaal klaar voor een uitdagend verhaal!

Claudia Vice-President Human Resources

Mijn naam is Wendy, ik ben 23 jaar en ik werk sinds september 2005 bij Telenet.

Nadat ik in juni 2005 afstudeerde met een Bachelor Marketing op zak, begon ik bij Telenet als Sales Advisor. Hierbij ben je verantwoordelijk voor het verkopen aan nieuwe en bestaande klanten, via de telefoon, van alle Telenet-producten in het residentiële segment.

Nog geen jaar later groeide ik door tot Expert Sales Advisor binnen dezelfde afdeling en kreeg ik de mogelijkheid om naast het verkopen ook andere skills te ontplooien.

In september 2007 kreeg ik de vraag of ik interesse had om een Teamcoachtraject te volgen, waarbij Telenet me via tal van opleidingen zou klaarstomen voor een functie als teamcoach. Dit sloot perfect aan bij mijn ambitie, mijn beslissing was dus snel genomen.

Ergens in de loop van februari 2008 sprak de manager van de afdeling Outbound me aan of ik meteen Teamcoach wilde worden binnen haar afdeling. Ik legde een assessment af en kreeg diezelfde avond nog het goede nieuws dat ik mocht starten.

Intussen ben ik de jongste leidinggevende binnen Telenet en vind ik enorm veel voldoening in mijn nieuwe functie. Natuurlijk zorgen zowel Telenet als mijn nieuwe collega’s en manager voor de nodige ondersteuning en begeleiding.

Ben jij net zo ambitieus? Zoek je een leuk kader om in te werken met fijne collega’s, onder aantrekkelijke voorwaarden? Twijfel dan niet langer en kom zeker onze familie vergroten.

Wendy - Teamcoach

Page 52: vacature's winter break

tekst Marjorie Blomme

illustratieFilip Ysenbaert

50 Vacature Break | winter 2008

Bijna één op vier werknemers wenst vanwerkgever veranderen, 17 procent zoektactief. Tussen vrouwen en mannen is er nau-welijks een verschil. Het diploma is welbepalend: hoe hoger het diplomaniveau, hoesterker de wens om van job te veranderen.Volgens K.U.Leuven-onderzoeker DaveStynen heeft dat vooral te maken met depositie van die mensen op de arbeidsmarkt.“Hoger opgeleiden gaan zich vaker ‘employ-able’, breder inzetbaar, opstellen: ze denkendat ze door dat hoger diploma beter en snel-ler kunnen bewegen op de arbeidsmarkt. Ze

voelen zich sterker en zoeken actievernaar nieuwe jobs en uitdagingen.”Volgens Stynen vind je dit gedragzelfs bij hoger opgeleiden met een

relatief goede job: “Want dan nogzit je met ambities en dromen die je

wil realiseren: je wil jezelf voortdurendverbeteren. Het speelt ook mee dat niet

iedereen intern kan groeien: mensen zoekendan naar een externe mogelijkheid om snel-ler carrière te maken.”

Uit de cijfers blijkt dat ‘jobhoppen’ zijn voor-delen heeft, maar enkel in beperkte mate.Stynen: “ Wie meer dan vijf keer van job ver-andert, ziet zijn loon dalen.” Als je op je hele

04TREND

Hoe hoger het diploma,hoe vaker we jobhoppen

Ontdek hoeveel u waard bent opvacature.com/salariskompas

Page 53: vacature's winter break

51Vacature Break | winter 2008

loopbaan twee of drie keer veran-dert, zullen werkgevers je nietvreemd bekijken. Maar na tien keerzullen ze zich vragen stellen: is datiemand die zich niet kan binden aan deorganisatie? Kan die het werk niet aan?Hoe meer je verandert, hoe negatiever datwordt geïnterpreteerd. En het begrip ervoorneemt af met de leeftijd: werkgevers vindenhet evident dat je in het begin van je loopbaaneen paar keer verandert om te weten wat jewil. Maar doe je dat op je dertigste of vijfen-dertigste nog steeds, dan wordt dat al veelminder positief beschouwd.”Professor Luc Sels: “In de eerste jaren van jecarrière vaak van werkgever veranderen is nietnoodzakelijk negatief. Voor de werknemer isdat zelfs een luxe: hij kan zijn weg vinden in

de verschillende werkomgevingen en kan eenkeuze maken die bij zijn persoonlijkheid enmotivatie past.”Een exact profiel van de jobhopper, konden deonderzoekers niet maken, deels omdat ze nietwisten wie vrijwillig en wie gedwongen veran-derde. Stynen: “We vermoeden dat wie vrij-willig verandert - omwille van carrièremoge-lijkheden, loon etcetera - er eerder op vooruitgaat. En dat het bij wie ontslagen wordt, eer-der een negatief verhaal is.”

“Wie meer dan vijf keervan job verandert, zietzijn loon dalen.”Dave Stynen, onderzoeker K.U.Leuven

Wie voor de overheid werkt, heeft minder de behoefte van job te veranderen

dan wie in de privé werkt. Bij de federale overheid geeft slechts 10 procent van

de ambtenaren aan momenteel actief een andere job te zoeken. Ook in de

chemiesector zitten relatief honkvaste werknemers. Het grootste aantal werk-

nemers dat een andere job zoekt, werkt in de socioculturele sector, de horeca,

de media en de hr-dienstverlening.

Percentage werknemers dat actief een andere job zoekt (naar sector)

Sociocultureel 29%

Horeca 28%

Hr 25%

Media 25%

Overige diensten 23%

Toerisme 22%

Telecom 22%

Handel 21%

Informatica 20%

Farma 19%

Voeding 18%

Textiel 17,5%

Transport 17%

Welzijnszorg 16,5%

Internationale overheden 16%

Financieel 16%

Gezondheidszorg 16,5%

Hout 15%

Metaal 15%

Bouw 15%

Chemie 13,5%

Onderwijs 13,5%

Gewesten en gemeenschappen 13%

Lokale overheid 11%

Federale overheid 10%

Page 54: vacature's winter break

HET GROOTSTE

JOBAANBODIedere week duizendennieuwe jobs online, of jobs op jouw maat rechtstreeks in je mailbox.

vacature.com/zoekeenjob

VACCOM_2210_Interactive_BREAK-ad_Pieter 08-12-2008 12:44 Pagina 1

Page 55: vacature's winter break

vastgevroren aan je huidige job?

bezoek onze nieuwe jobsitewww.partena-partners.be/jobs

Dit jaar blijft het niet bij goede voornemens. Breek het ijs en gà voor die job waar je al zolang voor smelt! Je hoeft zelfs niet te wachten tot het nieuwe jaar: de jobsite www.partena-partners.be/jobs is nu al online, boordevol kansen die niemand koud laten. Neem vandaag nog een kijkje en in 2009 kan je misschien al klinken op je professionele toekomst. Cool!

PARTENA_VAC_WIINTERBREAK_1_1PAGE_Q.indd 1 04-12-2008 15:44:00

Page 56: vacature's winter break

Extrabasisdiplomalevertweinig op

Professor Sels en zijn team kwamen tot deconclusie dat een extra basisdiploma nietaltijd een betere job of een hoger loon ople-vert. Sels: “Hoe gespecialiseerder uw diplomais, hoe meer het bijdraagt tot een goedbetaal-de job. Maar een tweede universitair diplomavan hetzelfde niveau levert gemiddeld gezienrelatief weinig op. Iemand met een master inde sociologie en een master in de letteren zalniet noodzakelijk meer verdienen dan iemanddie enkel de master in sociologie haalde.”Stynen: “Soms kan zo’n tweede diploma zelfseen omgekeerd effect hebben. Voor heel watjobs in het bedrijfsleven kijkt men naar hetniveau veeleer dan naar de inhoud van hetdiploma. In het bedrijfsleven bestond vroegervooral de perceptie dat mensen met een twee-de diploma nog niet klaar zijn voor dearbeidsmarkt.” Volgens de onderzoekers zou het interessantzijn om mensen te volgen die eerst een tijd-lang werken en daarna pas een tweede diplo-

ma halen. “We zouden ons dan kunnenafvragen of dat een ander effect zou geven.Want voor de meeste jobs in het bedrijfslevenheeft men momenteel een aantal voorkeurs-diploma’s in gedachten. En ik heb niet hetgevoel dat iemand die enkel een diploma toe-gepaste economische wetenschappen heeft,anders zal behandeld worden, dan iemandmet een extra sociologie-diploma er bovenop.Een ander verhaal krijg je met de master-na-masteropleidingen, de echte specialisatieja-ren. Daar merken we wél zeer positieve effec-ten. Neem nu iemand die financiering volgtals afstudeerrichting binnen de toegepasteeconomische wetenschappen en die daarnanog een master-na-masterdiploma in definanciële economie begint: die persoonbelandt in de goedbetaalde expertenjobs.Veel hangt dus af van je faculteit, je oplei-ding, hoe je de verschillende opleidingencombineert en de schaarste in je geam-bieerde beroep.” (MB)

54 Vacature Break | winter 2008

TREND 5

“Bij de master-na-master-opleidingen, de echtespecialisatiejaren, merkje wel zeer positieve loon-effecten.” Dave Stynen, onderzoeker K.U.Leuven

Heeft uw tweede basisdiploma u financieel iets opgeleverd?

vacature.com/extradiploma

05TREND

Page 57: vacature's winter break

www.sodevaconsult ing.com

B-2800 Mechelen Zemstbaan [email protected]

Tel. +32(0)15/42 16 55

Sodeva BelgiumB-9831 Deurle (Gent)De Heide [email protected]

Tel. : 09/233 09 27

B-8500 KortrijkDoorniksesteenweg 81 B bus [email protected]

Tel. +32(0)56/70 66 07

“We ontdekken, meten en ontwikkelen de competiviteit van uw menselijk kapitaal”

Als HR CONSULTANCY EN SERVICE

ORGANISATIE rekruteren en selecteren

wij het juiste TALENT, evalueren wij het

POTENTIEEL van uw organisatie en

ontwikkelen wij de COMPETENTIES om

succesvol te zijn in de markt. Zo stimu-

leert en realiseert Sodeva Consulting

& Development al meer dan 25 jaar de

missie van haar klantenrelaties.

Page 58: vacature's winter break

56 Vacature Break | winter 2008

tekst Evy Ballegeerfoto’s Isabel Pousset & Lies Willaert

In het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap huizen honderden Vlaamse ambtenaren.

Diploma weegt zwaarstdoor in loon ambtenaren06T

REND

Page 59: vacature's winter break

57Vacature Break | winter 2008

Nergens is een diploma zo belangrijk als bij deoverheid. Elk soort diploma hangt vast aan eenbepaald niveau. Voor niveau A is een master-diplo-ma vereist, voor niveau B een bachelor en voorniveau C een humanioradiploma. Wie geen diplo-ma heeft, werkt op niveau D. Aan elk niveau hangteen vaste salarisschaal vast, met een vaste evolutie.Die situatie is gegroeid vanuit het gelijkheidsbegin-sel: in het openbaar ambt moet iedereen gelijkbehandeld worden. Maar de regels houden te wei-nig rekening met de reële arbeidsmarkt. Eenmanagementassistent bijvoorbeeld hoort thuis ingroep B, maar haar collega zonder bachelordiplomawerkt op niveau C en wordt minder betaald, ook alheeft die dezelfde competenties en evenveel erva-

ring. Een master krijgt dan weer sowieso een bru-tostartsalaris van 2.700 euro, los van de ervaring,de competenties of de jobinhoud. Met anderewoorden: niet wat u kunt, bepaalt de aanloop vanuw carrière en de evolutie van uw verloning, maarwel uw diploma.

COMPETENTIES SCREENENDat diplomafetisjisme stuit al jaren op kritiek.Terecht, vinden ze bij Jobpunt Vlaanderen, hetVlaams agentschap dat selecteert en rekruteert vooroverheden, gaande van steden en gemeenten overOCMW’s tot provincies en de Vlaamse overheid.“Ik ben het er absoluut mee eens dat de overheidnog te veel belang hecht aan diploma’s”, stelt gede-

legeerd bestuurder Mireille Deziron. “Wij zijn al langvragende partij om die regels los te laten.” Maar het zit – typisch Belgisch – ingewikkeld inelkaar. De regels omtrent ambtenaren liggen name-lijk vast in het Algemeen Principe Koninklijk Besluit(APKB) en dat is federale regelgeving. En zo verzei-len we via het onderwerp diplomafetisjisme onge-wild in een rondje staatshervorming. “Vlaanderen isal langer vragende partij om zijn eigen personeelsbe-leid te kunnen voeren. Er is geen reden meer omfederaal te bepalen hoe we in Vlaanderen moetenrekruteren. Bij de Vlaamse overheid zijn we al heellang bezig met talentmanagement waarbij we men-sen op hun competenties screenen. Een diplomamaakt daar deel van uit, maar garandeert niet dat

De startlonen van ambtenaren zijn 100 procent gelinkt aan het diplomaniveau.

>

Page 60: vacature's winter break

iemand zal kennen of kunnen wat nodig is voor dejob. Wij staan al lang klaar om daar op een anderemanier mee om te gaan, alleen is dat juridisch nogonmogelijk. Binnen de krijtlijnen van wat kan, pro-beren we zo ver mogelijk te gaan. Zo testen wij onzekandidaten al wel op hun competenties.” Wat knelpuntberoepen betreft, werd het APKB welal aangepast: in geval van schaarste op de arbeids-markt mag van de diplomavereiste afgeweken wor-den. “Die mogelijkheid werd onder anderegecreëerd voor ict’ers die geen it-diploma hebben,maar die wel over de nodige kennis beschikken.Intussen hebben we voor de Vlaamse overheid eenhele lijst met gelijkaardige knelpuntberoepen opge-steld, jobs waarbij we naar de competenties in plaats

van naar het diploma willen kijken. De lokale bestu-ren zijn niet getergd door zo’n APKB, dus die heb-ben zichzelf meer vrijheden toegekend. In hun nieu-we regeling staat dat elk gemeentebestuur kanbeslissen om de diplomavoorwaarden voor eenbepaalde vacature te laten vallen. Er moet dan weleen test zijn om te vermijden dat er een wildgroeiontstaat zoals vroeger of dat er aan favoritisme zougedaan worden.”

KNELPUNTBEROEPENDe knelpuntberoepenlijst is principieel goedge-keurd en treedt heel binnenkort in voege. Eenexacte datum is er evenwel niet. De lijst stemtdeels overeen met de lijst van de VDAB.

Knelpuntberoepen bij de Vlaamse overheid zijnbijvoorbeeld ingenieurs, ict’ers en financiële enmedische profielen. “Een aantal statutairevacatures (voor vastbenoemde functies, nvdr),bijvoorbeeld boekhouders of ingenieurs, rakenmoeilijk ingevuld, ook weer omdat we aan eenaantal federale regels gebonden zijn. De meestabsurde is dat de statutaire ambtenaren van deministeries via Selor moeten passeren. Voorandere overheidsagentschappen in Vlaanderenen contractueel personeel is dat niet zo. Selorstaat op een enorme afstand van de Vlaamseoverheid, dus dat gaat zeer moeilijk. Er is op ditmoment een nijpend tekort aan wetenschap-pers. We hebben ook een groot probleem met

Mireille Deziron, gedelegeerd bestuurder Jobpunt Vlaanderen: “We kunnen niet zeggen: we hebben een interessan-te kandidaat die we heel graag willen rekruteren en daarom geven we een hoger loon.”

>

58 Vacature Break | winter 2008

06TREND

Page 61: vacature's winter break

De diplomafixatie van de overheid werd

onlangs nog een keer in de verf gezet op

www.foutdiploma.be, een meldpunt voor men-

sen die te lijden hebben onder de diplomaver-

eisten van de overheid. De website is een ini-

tiatief van federaal volksvertegenwoordiger

Bruno Steegen (Open VLD) en Vlaams volks-

vertegenwoordiger Laurence Libert (Open

VLD). De politici klagen aan dat elders verwor-

ven competenties geen rol spelen in de selec-

tieprocedure. Libert: “Als iemand de oplei-

ding secretariaat bij de VDAB met succes

afrondt, dan kan die persoon niet sollici-

teren voor een secretaressejob bij de

VDAB omdat die het eigen getuigschrift

niet erkent. Hoe absurd is dat?” Bijkomend

vinden Steegen en Libert het niet kunnen dat

iemand met een diploma van de universiteit

van Maastricht niet zomaar aan de slag kan bij

de overheid omdat diploma’s van buitenlandse

hogescholen en universiteiten niet automa-

tisch erkend worden. De erkenning vereist een

procedure bij het NARIC (National Academic

Recognition Information Centre) die volgens

de politici tijdrovend is en ook nog eens veel

geld kost. “Het wordt tijd dat de overheid aan-

vaardt dat - door het Bologna-akkoord te

ondertekenen - de diploma’s van binnen de

Europese Unie automatisch erkend moeten

worden”, aldus Steegen.

“VDAB erkent eigen attesten niet”

artsen, bijvoorbeeld in psychiatrische zieken-huizen. Kinderpsychiaters vinden we niet. Elkjaar studeren er maar zes af en wij beschikkenover weinig middelen om er daarvan twee naarons te lokken. Dat is jammer en daar moetenwe echt iets aan doen. Financieel ligt het vastwat we die mensen mogen bieden. We kunnendus niet zeggen: we hebben een interessantekandidaat die we heel graag willen rekruterenen daarom geven we een hoger loon. We heb-ben die onderhandelingspositie niet en dat iseen ernstige handicap.”Een ander voorbeeld van een aanpassing dieVlaanderen heeft doorgevoerd, heeft te makenmet anciënniteit. Het loon van een ambtenaar

stijgt volgens een vaste schaal. “Maar inVlaanderen kun je op basis van anciënniteit nietlanger automatisch meer verantwoordelijkhedenen het daaraan gekoppelde hogere salaris krij-gen. Daar hebben we selecties tussen gestoken.”

De vaste loonschalen trekken allicht veelmensen aan die bovenal zekerheid willen inhun job. Goede tijden of slechte tijden: bij de

overheid zit u veilig. “Met de financiële crisisin het achterhoofd willen ineens veel mensenvoor de overheid werken. In tijden van krapteop de arbeidsmarkt, krijgen we vooral mensendie kiezen voor maatschappelijk engagement.Dat zijn de juiste mensen voor de Vlaamseoverheid. Ze koppelen die betrokkenheid aanwerkzekerheid, opleidingskansen en eengoede balans tussen werk en leven.”

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

geen LO LSO HSO HOKT HOLT UNIV

ambtenaren

bedienden

arbeiders

Loonverschillen in procenten

Diplomaniveau

Loonverschillen gediplomeerden versus niet-gediplomeerden

“Ik ben het er absoluut mee eens dat de over-heid nog te veel belang hecht aan diploma’s.”

Mireille Deziron, gedelegeerd bestuurder Jobpunt Vlaanderen

De impact van het diplo-

ma op het brutomaand-

loon is het grootst bij

ambtenaren. Wie een

universitair diploma

heeft en aan de slag is

als bediende, verdient de

helft meer dan iemand

zonder diploma.

Ambtenaren verdienen

bijna 80 procent meer.

59Vacature Break | winter 2008

056_BREAK 04-12-2008 22:13 Pagina 59

Page 62: vacature's winter break

PamPlano, Texas

EDS and the EDS logo are registered trademarks of Hewlett-Packard DevelopmentCompany, LP. HP is an equal opportunity employer and values the diversity of itspeople. © 2008 Hewlett-Packard Development Company, LP.

07588M-Po13882-Break.indd 1

Page 63: vacature's winter break

Sterke carrières ontrollen zich bij EDS, een HP company

EDS is een toonaangevende, internationale dienstverlener die zakelijke oplossingen aan zijn klanten levert. EDS is meer dan 46 jaar geledenopgericht en groeide snel tot één van de grootste bedrijven in IT-outsourcing. Vandaag, als een HP Business Group, geniet EDS als

en regeringen verspreid over de hele wereld door het aanbieden van een dienstenpakket dat alle aspecten van e-business omvat.

EDS biedt een breed portfolio van zakelijke en technologische oplossingen die klanten helpt hun bedrijfsperformance te verbeteren. We onderscheiden ons op de IT-markt door een uitstekende service, innovatie en pionierswerk. Ga voor een uitdagende carrière die voldoening geeft!

We zijn op zoek naar (m/v):

Experienced JAVA/JEE EngineersExperienced .net DevelopersIT Project ManagersPeoplesoft Consultants (Technical and Functional)

Business/Functional AnalystsTechnical Designers – Mainframe/Cobol/JavaApplication Manager Mainframe Specialists in Documentum/ECM/Sharepoint

Voor de volledige functieomschrijvingen surf naar /// edscareers.com

12/4/08 12:26:58 PM

Page 64: vacature's winter break

MET PARTNER? (vergeleken met werknemers zonder partner)

+1,7%

+7,2%

MET EEN OF MEERDERE KINDEREN?(vergeleken met werknemers zonder kinderen)

Werknemers zonder partner

Werknemers met niet-werkende partner n.s.

Werknemers met werkende partner n.s.

+1,8%

+4,8%

+2,1%

-3,2%

n.s.= niet significant (in dit geval: geen verschil met werknemers zonder kinderen)

Hoeveel meer of minder verdient u...Hoeveel meer verdient u...

62 Vacature Break | winter 2008

Wie een partner heeft, verdient 7 procent meerdan wie single door het leven gaat. Dat geldtalvast voor de mannelijke bevolking in België. Bijvrouwen is het verschil al veel kleiner: vrouwenmet partner verdienen 1,7 procent meer danalleenstaande vrouwen. Kinderen spelen ook eenbelangrijke rol: terwijl mannen met kinderen 4,4procent méér verdienen, verdienen vrouwengemiddeld 1,1 procent minder wanneer ze moe-der zijn. Alleenstaande vrouwen met kinderenverdienen zelfs gemiddeld 3,2 procent brutominder dan single vrouwen zonder kinderen. Bijalleenstaande mannen met kinderen maakt hetnauwelijks verschil uit: zij verdienen nog altijd1,8 procent meer dan alleenstaande mannenzonder kinderen. Niet dat kinderen je rijkermaken, maar waarschijnlijk is het zo dat menvoor kinderen kiest op een moment dat men het

financieel iets beter heeft. Bovendien voelenmannen met kinderen zich verantwoordelijk:brood op de plank is voor hen net iets belangrij-ker dan voor mannen zonder kinderen.

Mannen met kinderen en een niet-werkendevrouw verdienen bijna 5 procent méér dan huncollega’s zonder kinderen en een niet-werkendepartner. Een vader die zich ten volle kan concen-treren op zijn baan, heeft ook meer kans op eenriant loon. Maar ook het omgekeerde lijkt logisch:in gezinnen met een goed verdienende vader, kande vrouw het zich veroorloven om thuis te blijvenen voor de kinderen te zorgen.

(Met dank aan Dave Stynen, assistent aan de facul-teit Economie en Bedrijfswetenschappen,K.U.Leuven)

07TREND

Page 65: vacature's winter break

63Vacature Break | winter 2008

Yves Vander Auwera (53) overloopt met veelgevoel voor nostalgie zijn loopbaan, die van startging met een bescheiden salaris van 1.500 eurobruto, daarna tot ver boven het gemiddelde piektetijdens een internationale carrière en zich nu stabi-liseert bij 5.350 euro netto als directeur bij Fedict,de Federale Overheidsdienst voor Informatie- enCommunicatietechnologie. “Elke belangrijkebeslissing in mijn loopbaan hebben we genomenmet de hele familie. Mijn echtgenote en de vier kin-deren gingen rond de tafel zitten en maakten eenSWOT-analyse: wat zijn de voordelen, wat zijn denadelen? Iedereen gaf zijn eigen mening, daarnabeslisten we samen. Mijn kinderen wisten heelgoed dat het voor mij belangrijk was in het buiten-land te kunnen werken. Ik ben geboren in Congo,mijn vader heeft ook lang internationaal gewerkt.Het zit me in het bloed.”

PARTNER BLIJFT THUISNa een humanioraopleiding Latijn-wiskunde haal-de Vander Auwera zijn licentiaat informatica aande ULB, toen nog een gloednieuwe richting. “In1977 begon ik als assistent aan de ULB, richtingInformatie en Documentatie. In 1981 maakte ikde overstap naar de privé. Ik koos voor Swiss Life,hoewel zij niet de beste betalers waren. De acade-mische wereld verdiende beter, maar daar werktmen met ‘vlakke lonen’: je stijgt nauwelijks in deloop der jaren. Ik vergeet nooit mijn eerste salaris bijSwiss Life: 60.000 Belgische frank bruto. Ik ben

daarna snel ict-verantwoordelijke geworden, waar-door ik mijn salaris wat zag stijgen. Na tien jaar benik overgestapt naar Landbouwkrediet, als directeurict. Daarna kon ik terecht als operation manager bijde groep La Famille, dat nu Partena heet. Nog watlater heb ik enkele maanden bij Central Hispanogewerkt, waar ik een forse loonsverhoging kreeg.”Zijn beste jaren kende Vander Auwera bij it-dien-stenbedrijf EDS, waar hij in 1998 ging werken.“Mijn eerste opdracht was de fusie van Axa enRoyal Belge. Toen dat achter de rug was, begonvoor mij het meest interessante deel van mijn car-rière: de internationale jaren. Voor EDS heb ikwereldwijd in de financiële wereld gewerkt, alsexpert business development. Al was ik vaak meer‘brandweerman’ dan expert (lacht). Ik heb achttienmaanden in Zuid-Korea gewoond, in Maleisië,Zuid-Afrika, Zwitserland, Oost-Europa en Dallas.Mijn salaris zat in die jaren op haar hoogtepunt: ikverdiende er zonder twijfel meer dan wat ik van-daag heb. EDS werkte met bonussen, waarbij je opjaarbasis al snel over duizenden dollars extraspreekt. Er was ook een zeer goed pensioenplan.”

LEVEN WORDT DUURDEREen gezin met vier kinderen, waarbij de maneen internationale carrière uitbouwt, impliceertdat de partner zich opoffert om thuis te blijven.“Mijn echtgenote heeft na verloop van tijd haarbaan als lerares opgezegd. Ik was dus de enigekostwinner thuis. Daarom is het altijd erg

Mannen met kinderen verdienen 4 procent meer dan mannen zonder kinderen. Het looneffectvan het vaderschap is het grootst als de partner niet werkt. Yves Vander Auwera, vader vanvier kinderen en veelverdiener, is al lang de kostwinner van het gezin.

tekst Ann LemaîtrefotoLies Willaert

>

■ Beroep: Directeur bij FOD voorInformatie- enCommunicatietechnologie

■ Netto maandsalaris:5.350 euro

■ Inkomen partner: Geen■ Burgerlijke staat: Getrouwd,

vier kinderen tussen 28 en 21jaar, waarvan enkel de jongstenog thuis woont, en vier klein-kinderen

■ Bedrijfswagen: Audi 6■ Gezinswagens: 2 Opels en een

chopper Suzuki Intruder G800 ■ Beleggingen: In fondsen■ Vrije tijd: Verre reizen, schrijn-

werkerij, fietsen en trekking

YVES VANDER AUWERA

Wie eenpartner heeft,verdient meer

GETUIGENIS

Page 66: vacature's winter break

belangrijk geweest dat ik een goed loon had.Toch heb ik nooit louter omwille van het geldvoor een job gekozen. Privéleven en plezier inhet werk gaven altijd de doorslag.”Privéredenen maakten ook een einde aan deinternationale loopbaan. “Eén van mijn dochtersheeft zware medische problemen gekend: ik wasnodig thuis, bij mijn familie.” In mei 2003 maak-te Vander Auwera de overstap naar de overheid.“Ik zit momenteel op het einde van mijn man-

daat bij Fedict. De job bevalt me nog altijdenorm, maar over het loon heb ik mijn bedenkin-gen. Je weet waarschijnlijk dat de mandaathou-ders binnen de overheid hun salaris zagenbevriezen. Zelfs de index wordt niet op onze

lonen toegepast. Daarover ben ik niet tevreden:het leven is voor iedereen een pak duurdergeworden. Ik verdien nu minder dan vijf jaargeleden, wat ook gevolgen heeft voor mijn pen-sioen later. En het is niet omdat er drie kinderenhet huis uit zijn, dat ik niet meer voor hen moetzorgen.”

Vander Auwera is trots op zijn vier kinderen envier kleinkinderen. “Zij zijn mijn échte rijkdom.

Mijn vrouw enik maken erook een ere-zaak van omhen financieelte steunen.

Sparen is vandaag onmogelijk voor jonge men-sen. Ik denk dat het de verantwoordelijkheid vande ouders is om te zorgen voor de toekomst vanhun kinderen. Wij storten vanaf de geboorte elkemaand 10 euro op de rekening van de kleinkin-

deren. Mijn vrouw en ik komen uit grote families:wij hebben nooit het geld over de balk gesmeten.Zelf voelen we ook dat het leven duurder wordt.Ik heb gelukkig nog altijd mijn pensioenplan bijSwiss Life en EDS, die bij Fortis aandelen heb-ben. Natuurlijk heb ik ook verloren aan beleggin-gen dit jaar. Daarbovenop betaal ik op jaarbasisnog een slordige 2.500 euro aan levensverzeke-ringen.”Mevrouw Vander Auwera beheert het geld thuis.“Ik moet eerlijk zeggen: mijn echtgenote weet ookbeter wat er op onze bankrekening staat dan ik. Ofzij tevreden is als huisvrouw? Steeds minder. Hoemeer kinderen er het huis uit zijn, hoe meer mijnvrouw het betreurt dat zij haar loopbaan heeftopgegeven. Maar opnieuw gaan werken is niet evi-dent. Mijn vrouw is een fanatieke sportster: kan zijal haar hobby’s opgeven voor een baan?Ondertussen doet ze af en toe vrijwilligerswerk. Ennatuurlijk rekenen mijn kinderen ook op haar voorde opvang van de kleinkinderen.”

>

64 Vacature Break | winter 2008

“Toch heb ik nooit louter omwille vanhet geld voor een job gekozen.”Yves Vander Auwera

Yves Vander Auwera: “Hoe meer kinderen er het huis uit zijn, hoe meer mijn vrouw het betreurt dat zij haar loopbaanheeft opgegeven.”

07TREND

Page 67: vacature's winter break

HET GROOTSTE

AANBOD

CARRIÈRE-TOOLSWat houd je netto over van jebrutoloon? Hoe lang loopt jeopzegtermijn? Hoeveel verdienjij vergeleken met je collega’s?

vacature.com/tools

VACCOM_2210_Interactive_BREAK-ad_Pieter 08-12-2008 12:44 Pagina 3

Page 68: vacature's winter break

Ontdek jezelf, begin bij de wereld.K.U.Leuven voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid.

De K.U.Leuven is een eigentijdse

universiteit die voortbouwt op

een solide traditie en die met een

open blik naar de toekomst kijkt.

Dagelijks werken we aan kwalitatief

hoger onderwijs en toonaangevend

wetenschappelijk onderzoek. Als één

van de grootste werkgevers van

België bieden we werkgelegenheid

aan meer dan 8000 personeelsleden.

We zijn een stabiele werkgever met

een grote uitstraling in een bruisende

studentenstad. Om onze ambities

verder te realiseren, blijven we ook in

2009 op zoek naar enthousiaste

medewerkers (m/v).

www.kuleuven.be/vacatures

Page 69: vacature's winter break

K.U.Leuven wenst iedereen een vreugdevol jaareinde toe !

Alvast een goed voornemen voor een succesvol 2009 :www.kuleuven.be/vacatures.

Page 70: vacature's winter break

Merry Chr iand a Hap p

Erke

nd

Bu

rea

u V

aca

ture

VG

.11

86

/B -

Jo

bsc

are

ers

VG

. 12

45

/B

Page 71: vacature's winter break

r istmasp py Career

Page 72: vacature's winter break

Van de mannen met een werkende

partner, verdient 7 op 10 meer dan

de partner. Van de vrouwen met een

werkende partner, verdient 2 op 10

meer dan de partner, een kwart ver-

dient ongeveer evenveel als de part-

ner en ruim de helft verdient minder

dan de partner. Het aandeel respon-

denten dat het loon van de partner

niet kent, bedraagt 1 procent.

Mannen met een werkende partner

Vrouwen met een werkende partner

Mijn partner verdientongeveerevenveelals ik (verschil is

kleiner dan 100 euro)

Mijn partner verdient minder dan ik

Mijn partner verdientmeer dan ik

Ik ken het loon van mijn partner niet

15,0%

23,3%

70,6%

21,8%

13,8%

53,1%

0,6%

1,8%

Hoe verhoudt het brutomaandloon van uw partner zich tot uw loon?

70 Vacature Break | winter 2008

7 op 10 mannenverdienen meerdan hun vrouw

08TREND

Page 73: vacature's winter break

Van de mannen met een werkende partner, ver-dient zeven op de tien meer dan zijn partner. Bijvrouwen is dat slechts twee op de tien. Maar voorwe de antidiscriminatiewet bovenhalen, willen deonderzoekers er ons op wijzen dat dit verschil niette wijten is aan het feit dat vrouwen per definitieminder betaald worden. “Vrouwen zitten vaak injobs en sectoren die minder betalen”, zegt DaveStynen van de K.U.Leuven. “Ik geloof niet in hetverhaal dat vrouwen minder betaald worden voordezelfde positie. Maar in sommige functies is deloonkloof wel groter en die loonkloof stijgt volgenshet niveau: op arbeidersniveau is ze quasi afwezig,bij ambtenaren is ze volledig afwezig, bij bediendenis ze klein en voor kaderleden begint ze toe tenemen. De loonverschillen nemen toe op hetmoment dat er vrije loononderhandelingen moge-lijk zijn. Mannen en vrouwen hebben andere voor-waarden en criteria. Je kan een zeer ambitieuzevrouw zijn, maar een huishouden hebben waarinde taakverdeling niet fiftyfifty is. Als je je job dan

moet combineren met de zorg voor twee kinderen,kan ik me best voorstellen dat je andere voorwaar-den zal hebben dan je mannelijke collega. Eenvrouw zal eerder onderhandelen over – weliswaar -een goed loon, maar dan in combinatie met glij-dende werkuren en de garantie dat ze op vrijdagom 17 uur naar huis kan. Een man zal waarschijn-

lijk inzetten op een hoog loon en zal zwijgen overdie glijdende werkuren. Alles wat te maken heeftmet loonsverwachtingen, levert markante verschil-len op tussen mannen en vrouwen.”

Tien procent van de mannen stond eerder nega-tief tegenover het feit dat hun vrouw meer ver-diende. Bij de vrouwen was dat acht procent.Stynen: “Hier speelt het scenario waarin de mannog steeds graag de kostwinner is. Maar het isniet de bedoeling dat we dit gaan veralgemenen.Globaal genomen bleek uit de cijfers dat bijnaiedereen positief stond tegenover zijn of haarpartner die meer verdient.” (MB)

“Vrouwen zitten vaak in jobs en sectoren die minder betalen.”Dave Stynen, onderzoeker K.U.Leuven

Is er in uw bedrijf of in uw gezin sprake van een m/v-loonkloof?

vacature.com/loonkloof

71Vacature Break | winter 2008

Page 74: vacature's winter break

Jan heeft met zijn baas afgesproken dat hij dinsdagen donderdag een half uur vroeger mag vertrekkenom zijn twee kindjes op te halen. Hij komt daaromwoensdagochtend een uur vroeger naar het werk.Ongeveer een op drie deelnemers (32%) aan onzeSalarisenquête heeft als sollicitant of als werknemeronderhandeld om van zo’n afspraak te genieten,berekende Gert Theunissen, onderzoeker aan deFaculteit Economie en Bedrijfswetenschappen vande K.U.Leuven.

Hij doet vandaag onderzoek naar ‘i-deals’, wat staatvoor ‘idiosyncratic deals’, dat zijn ‘uitzonderlijkeafspraken’ tussen werknemer en werkgever. “Een i-deal heeft drie kenmerken”, somt Gert Theunissenop. “Deze afspraak werd individueel onderhandeld.Hij is uniek, in de zin dat de collega’s er niet van

72 Vacature Break | winter 2008

Terwijl grote ondernemingen moeilijk individuele deals toe-laten, zijn persoonlijke afspraken rond werkuren en vakan-ties schering en inslag in onze kmo’s. Al deinzen de mees-te sollicitanten en werknemers er voor terug om voluit teonderhandelen over betere arbeidsvoorwaarden.

Slechts 1 op 5 sollicitantendurft eisen stellen09T

REND

Ontdek hoeveel u waard bent opvacature.com/salariskompas

Page 75: vacature's winter break

kunnen genieten. Toch is de afspraak voordelig voorwerknemer én de organisatie.” Want daarom makenondernemingen zulke regelingen: om medewerkersaan te trekken, hen te motiveren of om te verhinde-ren dat ze vertrekken. “Het gaat dus niet over halflouche afspraakjes zoals de neef van de grote baasdie een grotere bedrijfswagen krijgt. De afspraak isook goed voor de organisatie.”

I-DEAL OP INTERNETHoewel dit thema al vijf jaar leeft onder hr-managerswereldwijd, is onze Salarisenquête de eerste die dei-deals in kaart brengt. I-deals draaien grotendeelsrond afwijkende uurroosters of vakantieregelingen.Slechts 15 procent krijgt een speciale financiële ver-goeding en amper 6 procent een uniek extralegaalvoordeel (zoals een pc of een hogere pensioenrege-ling). “Dat extralegaal voordeel vinden we bijnaenkel onder managers”, stelt Gert Theunissen vast. “Dikwijls worden deze afspraken geheim gehoudenom spanningen te vermijden. Zo’n uitzonderlijkeregeling levert soms discussie op tijdens de koffie-pauze, maar verder dan wat gemopper gaat hetmeestal niet. Haast niemand gaat de deal tegen-werken, zelfs niet als die voor meer werkdrukzorgt. De Belg is een loyale medewerker. Hetmeeste ophef ontstaat rond financiële deals,omdat iedereen gevoelig is voor geld.” Om wrevel te vermijden, geeft de Leuvenseonderzoeker als tip om de collega’s bij de uit-werking van de afspraak te betrekken. “Een

goede test voor een i-deal: kan je hem zonder blo-zen op het intranet van het bedrijf plaatsen?”

GEEN COLLECTIEF OVERLEG“De i-deals gaan wel in tegen het collectief sociaaloverleg. Medewerkers in een sterke positie sluiten zeaf en hollen zo indirect de functie van de vakbondenuit”, beseft Gert Theunissen. “Ook gaan ze in tegenhet klassieke hr-beleid dat voor iedereen dezelfde lij-nen wil trekken.” Omgekeerd kunnen i-deals uit-groeien tot nieuwe trends. “Neem het ouderschaps-verlof. Dat is ooit door een Amerikaanse onderne-ming toegekend aan enkele assertieve vrouwen”,zegt Gert Theunissen.

Lang niet alle ondernemingen laten i-deals toe.Vooral in de grotere ondernemingen en zeker bij deoverheid zijn ze eerder zeldzaam. Volgens deenquête heeft de helft van de medewerkers uitkmo’s (tot 50 werknemers) één of meerdere deals,terwijl dat in ondernemingen met meer dan 1.000werknemers amper 20 procent is. In de overheids-diensten geeft minder dan 10 procent aan een spe-ciale afspraak te hebben.Ze zijn schering en inslag in sectoren met veel jongemedewerkers, zoals ict, media en toerisme. “Daar ismen gewoon om voor de eigen belangen op tekomen.” Uit de enquête halen we nog dat meermannen dan vrouwen i-deals sluiten, en dat hogergeschoolden er vaker van kunnen genieten dan lagergeschoolden.

73Vacature Break | winter 2008

Hebt u bij uw sollicitatie over uw loon en andere voordelen onderhandeld?

vacature.com/onderhandel

>

Page 76: vacature's winter break

Afwisseling gegarandeerd. Zekerheid ook.Hou je van vingervlugge verandering en verse uitdagingen? En spreekt een vaste job je meer aan dan

tijdelijk werk? Ook dat kan Adecco je alvast garanderen. Als professional in jouw vakgebied switch je bij

contractingopdrachten tussen vernieuwende projecten en toonaangevende klanten. Maar je blijft in vast

dienstverband bij Adecco. Zo doe je tonnen ervaring op zonder van werkgever te moeten veranderen.

En geniet je van een vast loon én de zekerheid van heel wat variatie in je carrière.

eandis 08-12-2008 10:47 Pagina 2

Page 77: vacature's winter break

adecco.be

Top SecretariesDe job van management assistantevolueerde de laatste jaren naar die van duizendpoot, organisatietalent en projectmanager. Voel jij je daardooraangesproken?

VilvoordeTel. 02 752 93 00E-mail: [email protected]

BrusselTel. 02 213 66 14E-mail: [email protected]

Contact Center SolutionsIn een contact center maak je het verschildoor met persoonlijk contact in te spelenop signalen, behoeften en problemen. Zo ben jij het visitekaartje van de klant.

ContactTel. 0800 23 334E-mail: [email protected]

ScienceAls je wilt zorgdragen voor jeomgeving en wetenschap je tweedenatuur is, ben je bij Adecco aan hetjuiste adres.

ContactTel. 02 213 66 28E-mail: [email protected]

FinanceEersterangs accountants en financiële professionals kunnen op projectbasis of in vast dienstverband bij ons aan de slag.

ContactTel. 02 213 66 00E-mail: [email protected]

TechnicalNieuwe kennis opdoen en je technische en organisatorische vaardigheden ontwikkelen? Wij laten je focussen op je professionele ambities.

ContactTel. 02 533 21 10E-mail: [email protected]

ITKoppel jij de alledaagse wereld metgemak aan bits en bytes? Maak je dan klaar voor een nieuwe uitdaging in de technologische sector.

ContactTel. 02 213 66 50E-mail: [email protected]

EngineeringMet jouw inzicht en knowhow ben je klaarvoor de uitdagingen in innovatieve sectoren en industriële omgevingen.

AntwerpenTel. 03 641 83 30Email: [email protected]

GentTel. 09 265 91 43Email: [email protected]

LeuvenTel. 016 31 66 20E-mail: [email protected]

Zoek je afwisseling en toch zekerheid?

Surf naar www.ikgavoorafwisseling.be

eandis 08-12-2008 10:47 Pagina 3

Page 78: vacature's winter break

76 Vacature Break | winter 2008

Meer tips vindt u op

vacature.com/loononderhandeling

“Grotere werkgevers hebben meestal een eigen loonsysteem waar u als individu-ele sollicitant niet veel kan aan veranderen, maar kleine werkgevers betalen vaak‘à la tête du client’. Hoe beter u als werknemer onderhandelt, hoe hoger het aan-vangsloon. Meer zelfs: eenmaal u een hoger startloon vast heeft, kan u daar waar-schijnlijk meerdere jaren van profiteren. Want werkgevers en werknemers zijn‘deltadenkers’: ze kijken niet zozeer naar de loonhoogte, maar wel naar de opslag”,stelt Jo Schouteten vast. Hij kan het weten, want hij adviseert bedrijven over hunbeloningsbeleid.

Om het spel van de salarisonderhandeling beter in kaart te brengen, stapten we naarKatia Tieleman, professor 'Onderhandelen en Conflictmanagement'aan de Vlerick School. Haar tips kunnen u een stuk verder helpen.

Hoe onderhandelt u een goed loon?

1. De grootste toegeving die u kan doen

aan de tegenpartij is u niet voorbereiden.

2. Zorg vooraf voor een 'plan B'waarop u zich kan beroepen indien de onder-

handeling mislukt.

3. Ga na waarom u de functie wil.

Indien u echt geïnteresseerd bent, zal uwgedrevenheid het hele gesprek door-dringen, wat enkel in uw voordeel kan spe-

len. Zo'n eerste indruk is zeer belangrijk.

4. Trek het gesprek open. Katia:

"Loononderhandelingen gaan over meer dan

het salaris en een voordelenpakket. Zie het

gesprek als een samenwerkingsovereen-

komst waarin verwachtingen worden afge-

stemd en de voordelen, het engagement en

de groeikansen voor beide partijen worden

geoptimaliseerd.”

5. Begin daarom met de wederzijdse

verwachtingen af te tasten. Stel vragen en

laat de werkgever eerst vertellen hoedie de functie ziet en hoe de job zich zal

ontwikkelen. Hoe past de functie binnen de

plannen van de onderneming? Jonge sollici-

tanten stellen meestal te weinig vragen, wat

een zwakke indruk geeft.

09TREND

Page 79: vacature's winter break

6. Het salaris en aanverwante onder-

werpen (zoals groepsverzekering, bedrijfswa-

gens, maaltijdcheques, ...) horen thuis op het

einde van het gesprek. Wie direct naarhet monetaire wipt, laat veel kansenliggen. Want eens de salariskoek verdeeld is

en de 'deal' rond is, kan u moeilijk terugkeren

naar andere onderwerpen.

7. Denk ook aan welke extraopleiding of ondersteuning u ver-langt? Of welke titel? Deze punten kosten de

werkgever soms weinig, zodat die in deze

economisch moeilijke tijden gemakkelijker

toegestaan worden.

8. Een heel nederige houding - 'Ik

neem wel wat u aanbiedt', of een te domi-nante houding, zijn allebei af teraden.

9. Besef dat in vele bedrijven het begin-

salaris voor starters ongeveer vastligt. Maar

wie ervaring te koop heeft, kan die nuverzilveren.

10. Meestal adviseert men om de

werkgever als eerste aan zet te laten. Maar

als u genoeg informatie heeft, is het voor-delig om zelf het gesprek te ‘ankeren’door als eerste met een salarisvoor-stel te komen. Zorg dat dit voorstel goed

onderbouwd is, zodat u het kan verdedigen.

11. Durf door te vragen. “Studies

bewijzen dat wie met hoge aspiraties aan

het gesprek begint en hoog durft inzetten,

ook hoger eindigt", weet professor Katia

Tieleman.

12. Het is belangrijk om op uw hou-

ding te letten, maar het is heel moei-lijk om non-verbale communicatiebewust en consequent te sturen,vooral in zenuwslopende situaties. Indien

u oprecht in een win-win samenwerkings-

overeenkomst geïnteresseerd bent, zal dit

ook uit uw houding spreken.

Amper 1 op 5 (18%) sollici-

tanten onderhandelt over

arbeidsvoorwaarden die

afwijken van wat de werkge-

ver standaard aanbiedt. In

de ict, de horeca en de

media durft 1 op 3 sollici-

tanten onderhandelen over

betere arbeidsvoorwaarden.

De uitzonderlijke regelingen,

onderhandeld als sollicitant

of als werknemer, draaien

meestal om een interessan-

tere jobinhoud (24%), een

afwijkend uurrooster (22%),

vakantieregeling (17%) en

veel minder over een finan-

ciële beloning (14,5%).

Percentage werknemers dat tijdens sollicitatie over afwijkendearbeidsvoorwaarden onderhandelt (naar sector)

SECTORInformatica 34,3%

Horeca 33,9%Media 33,5%Bouw 30,1%

Toerisme 29,7%Handel 25,1%

Socioculturele sector 24,6%Energie - en watervoorziening 23,8%

Metaal 21,7%Telecom 21,6%

Transport 21,5%Financieel 21,3%

Farma 20,9%Voeding 19,6%Chemie 18,7%Textiel 17,9%

Gezondheidszorg 15,0%Lokale overheid 7,8%

Onderwijs 5,1%Federale overheid 3,7%

Algemeen: 18,0%

77Vacature Break | winter 2008

Page 80: vacature's winter break

Wat u ook onderneemt in het leven, u doet het met de kracht van mensen. Die kracht bepaalt hoe hoog u de lat kunt leggen. Koester daaromdat menselijk kapitaal. Valoriseer het optimaal. Hoe? Klik naar www.dekrachtvanmensen.be en ontdek praktische oplossingen, pragmatische ondersteuning en professioneel advies op uw maat.

Al jaren is Acerta uw aangewezen businesspartner voor het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds, het sociaal secretariaat, het kinderbijslagfonds en consult. Maar wij zijn boven alles een geïntegreerde HR-dienstengroep met een netwerk van kantoren over heel België. Dit betekent dat wij er zijn voor u, om het beste uit uzelf en uw medewerkers te halen.

dekrachtvanmensen.be

STARTERS ZELFSTANDIGEN KMO’S HR-PROFESSIONALS

www.acerta.be

fautlefaire

.be 2m05

Hoe hoog legt ú de lat?“In Peking ging ik over 2 m 05. Dat is exact tien centimeter hoger dan vier jaar geleden. Vier jaar van intensieve training, begeleiding, coaching en teamwerk, vier jaar van groeien met mensen, leverde mij dus tien centimeter op: meteen goed voor goud. Ook u hebt de kracht van mensen. Hoe hoog legt ú de lat?”

Gouden medaille Peking 2008

ACE_0488 Corp_STND_VAC.indd 1 28-11-2008 10:35:47

Page 81: vacature's winter break

69%

2%

2%

3%

5%

11%

18%

Ontdek hoeveel u waard bent opvacature.com/salariskompas

Amper 1 op 3 werknemers heeftvariabel loonT

REND

Drie vierde van de werknemers heeft enkel een vast loon. Ruim 30 procent kent een bijkomend systeem van variabele beloning. De occasionele

premie of bonus is hier veruit het populairst. Tien procent ziet zijn prestaties vertaald in een individuele beloning. Aandelenopties en winstdeling

zijn slechts voor een kleine minderheid weggelegd. (EV)

10Hebben geen enkele vorm van variabel loon

Systeem van winstdeling, uitbetaald in de vorm van aandelen

Aandelenopties

Commissies of stukloon

In cash uitbetaalde vormen van winstdeling (periodieke verdeling van een deel van de winst over de werknemers)

Individuele prestatiebeloning

Bonussen of premies uitbetaald door de werkgever, bv. naar aanleiding vaneen verbetering van de resultaten

79Vacature Break | winter 2008

Page 82: vacature's winter break

Hoe dicht sta jij bij IT?

Met 1500 medewerkers garandeert Smals op de Belgische ICT-markt een brede waaier aan boeiende

uitdagingen. Met geëngageerde projecten zoals de elektronische aangifte voor tewerkstelling van

buitenlandse werknemers, het internetportaal van de sociale zekerheid of de vlotte registratie van

MUG-interventies in België, biedt Smals kwaliteitsvolle antwoorden op maatschappelijke noden.

Bouw jij mee aan de samenleving van morgen?

We bieden:

Stabiliteit

Competitief loon

Grote, kwalitatieve projecten

Business & Functional Analysts

Developers

Network Engineers

System Engineers (Unix, Solaris, Windows)

Database Administrators (Oracle, DB2)

Partner van het e-government

BREAK_440x290_q.indd 1BREAK_440x290_q.indd 1 27-11-2008 16:26:53

Page 83: vacature's winter break

Ontdek onze vacatures op

www.smals.be

Meer informatie op 02 787 53 12.

Rekrutering - Koninklijke Prinsstraat 102 - 1050 Brussel

Think big, act Smals.

www.smals.be

Hoe dicht sta jij bij IT?Hoe dicht sta jij bij IT?

BREAK_440x290_q.indd 1 27-11-2008 16:26:5327-11-2008 16:26:53

Page 84: vacature's winter break

Luc Geldof werkte jaren in de profitsector en is nu directeur van Oxfam Fairtrade: “De reden waarom ik naarOxfam ben gekomen, stamt uit een aversie voor het kortetermijndenken vanuit de druk van de aandeelhouders.”

11TREND

Page 85: vacature's winter break

Luc Geldof (50) studeerde in 1982 af als burgerlijkingenieur scheikunde. Hij volgde aanvullende stu-dies aan de Vlerick Leuven Gent ManagementSchool en werkte achtereenvolgens voor Uco,Philips Electronics en Agfa-Gevaert. Zijn volgendetwee werkgevers waren de internationale studiebu-reaus Jacobs Comprimo en het Canadese SNC-Lavalin. “Ik ben ingenieur geworden omdat ik daarin gevallen ben”, vertelt Luc Geldof. “Ik hield vanmijn lerares scheikunde en ik kende een aantalingenieurs die mij toffe gasten leken. Al bij al eenkinderlijke motivatie om voor een richting te kiezendus. Ik heb een tijdje als ingenieur gewerkt, maar ikheb voor mezelf snel uitgemaakt dat ik meer affini-teit heb met mensen dan met techniek. Ik bendaarom ook vlug in managementfuncties terecht-gekomen. Met mensen dingen tot stand brengeninteresseerde me meer dan techniek en technologieop zich.”

AVERSIE VOOR KORTETERMIJNDENKENIn januari dit jaar nam Geldofs loopbaan een ophet eerste gezicht onverwachte bocht. Hij liet dewereld van engineering achter zich en ging aan deslag als directeur voor Oxfam Fairtrade. De verkla-

ring voor die markante overstap ligt deels bij zijnlaatste ingenieursjob. “We waren een studiebu-reau voor alle grote farmaceutische en biotechno-logische bedrijven en universitaire centra in Belgiëen een stukje in het buitenland. Op een bepaaldmoment zijn we met de aandeelhouder in Canadain een slechte verstandhouding terechtgekomen.Die vond dat er niet genoeg geld te verdienen was

hier en dat alles in ons land veel te moeizaam ver-liep. We moesten voortdurend met minder midde-len werken, zodanig zelfs dat we onze job niet lan-ger op een eervolle manier konden doen. Alles watik te vertellen heb over werkwaarden en over dereden waarom ik naar Oxfam ben gekomen, stamtuit een aversie voor het kortetermijndenken vanuitde druk van de aandeelhouders. Ik ben overgestaptnaar een wereld waar het de bedoeling is bezig tezijn met de lange termijn.”

Luc Geldof stapte op bij Lavalin en nam een sab-batjaar waarin hij voor zichzelf een nieuwe richtingbepaalde. Voor zijn directe omgeving kwam deoverstap van de lucratieve engineering businessnaar de non profit niet als complete verrassing. Hijhad al jaren zijn engagement getoond via heel

83Vacature Break | winter 2008

Zelfontwikkeling, verbondenheid met anderen, een maatschappe-lijke bijdrage leveren en financieel voordeel halen zijn zowat debelangrijkste waarden op de werkvloer. Luc Geldof kon zich zijncarrière lang in die volgorde vinden, tot hij als directeur van OxfamFairtrade zijn maatschappelijk engagement op één plaatste en zijnloon gehalveerd zag.

tekst Evy Ballegeerfoto’s Christophe Vander Eecken

Zelfontwikkeling, verbondenheid met anderen, een maatschappelijke bijdrage leveren en finan-

cieel voordeel halen zijn voor werknemers de belangrijkste waarden. Sociale erkenning en macht

worden in veel mindere mate nagestreefd. Vrouwen streven meer intrinsieke werkwaarden na; ze

scoren hoger op zelfontwikkeling, verbondenheid en samenlevingsbijdrage. Mannen streven rela-

tief meer extrinsieke werkwaarden na; ze geven een hogere score op financieel succes en macht.

Percentage respondenten dat deze werkwaarde belangrijk vindt

Wat streeft u na in uw job?

1. Zelfontwikkeling2. Verbondenheid met anderen

3. Bijdrage leveren aan de samenleving 4. Financieel aspect5. Sociale erkenning6. Macht uitoefenen

>

Zelfontwikkeling primeert op loon

97%89%88%88%

54%27%

Page 86: vacature's winter break

diverse nevenactiviteiten. Zo was hij al voorzittervan de ouderraad van een Freinetschool, werkte hijmee aan de Volkshogeschool en richtte hij eenresem vzw’s op waaronder Bewust Bevallen, eencallcenter dat informatie verstrekt over bevallen.“Tijdens mijn jaren als ingenieur/manager hielpendie activiteiten mij om een evenwicht te vindentussen mijn professionele ik en mijn mens zijn”,zegt hij. Zijn job bij Oxfam laat hem nu toe die twee aspec-ten van zijn persoonlijkheid te combineren. Dekeerzijde? “Ik verdien nu minder dan de helft vanwat ik zou verdienen in de profitsector. Vele mede-werkers bij ons verdienen minder dan ze elderskunnen verdienen. Ik heb lang getwijfeld, want diestap is zeer groot. Toch ben ik er blij om. Op mijndertigste zou ik het niet gedaan hebben. Zelfs nu opmijn vijftigste is het niet evident. Ik ben gescheidenen ik heb kinderen van elf en veertien. Ik ben dusnog helemaal niet binnen. Ik verdiende meer opmijn dertigste dan nu. Iedereen verdient graag geld.Ik ook. Maar voor mij is het loon nooit een triggergeweest. Ik heb nooit een bepaalde stap gezetomdat ik dan zoveel of zoveel zou verdienen. Dekeuze voor Oxfam was wikken en wegen. Nietzozeer voor mezelf, maar vooral voor mijn familie.

Ik heb onze levensstijl zeker moeten aanpassen.”De bescheiden lonen in de non profitsector makenhet niet altijd eenvoudig voor een organisatie alsOxfam om geschikte medewerkers te vinden. “Wekunnen makkelijk jonge mensen aantrekken, dievanuit hun buikgevoel voor ons komen werken.Voor dertigers is de stap al heel wat moeilijker. Zijwillen een huis en een auto en zij hebben veelalkinderen. Dat is een hele uitdaging voor deze orga-nisatie die in een vrijwilligersbeweging is ingebed. Ikvind dat we op dat vlak moeten actualiseren. Ik wil,en zeker niet alleen voor mezelf, dat onze sleutel-personen een relatief comfort hebben. Eerlijke han-del verdedigen is onze missie, maar we moeten eenbeetje meer pragmatisme aan de dag leggen en watmeer rekening houden met het leven hier in hetnoorden. We moeten ons verloningsbeleid actuali-seren en differentiatie mogelijk maken. Mensen dieverantwoordelijkheden opnemen, moeten daar ookeen compensatie voor krijgen. We moeten dat aan-passen opdat we de mensen die we nodig hebbenblijven vinden en behouden.”

DON QUICHOT“Ik heb voor Oxfam gekozen omdat deze organisa-tie zich inschrijft in een duurzaamheidsgedachte.

Het hoefde niet noodzakelijk een non profitorgani-satie te zijn. Bij een bedrijf dat zich bezighoudt metgroene energie bijvoorbeeld, zou ik mij ook perfectgoed kunnen voelen. Ik veronderstel dat je het eenbeetje ‘Don Quichotterie’ zou kunnen noemen.Weten dat je meewerkt aan een betere wereld eneen betere toekomst voor onze kinderen, is wat demensen hier drijft.” Om het idee ‘werken aan een betere wereld’ voorhet Oxfampersoneel tastbaar te houden, komtbijna elke maand een partner uit het zuiden opbezoek om zijn of haar verhaal aan al de mede-werkers te vertellen. Luc Geldof: “Dat is zeer aan-grijpend en laat ons concreet zien waar we aanmeewerken. We staan ook zeer dicht bij het mid-denveld en hebben veel contact met andere ngo’s.Vooral als we actie voeren, voelen we de adrena-line pompen. Er wordt hier hard gewerkt. Zelfkom ik aan gemiddeld zestig uur per week. Doorhet businessmodel van Oxfam Wereldwinkels -gestoeld op een democratische opstelling en op8.000 vrijwilligers - is er zeer veel overleg met alde medewerkers en vrijwilligers en dat vergt veeltijd. Vooral ook na de werktijden: ’s avonds en inhet weekend. Dat vraagt veel van je, maar uitein-delijk is deze job zeer deugddoend.”

“Ik verdiende meer op mijn dertigste dan nu op mijn vijftigste.”Luc Geldof zei de lucratieve engineering business vaarwel voor een job in de non profitsector

>

De 6 werkwaarden van Luc Geldof, directeur Oxfam Fairtrade

1. Bijdrage leveren aan de samenleving: “Bij Oxfam kan ik mijn professionele ik met mijn vrijwilligers-ik combineren.”

2. Zelfontwikkeling: “Aan je mens zijn werk je je leven lang”

3. Verbondenheid met anderen: “Ik ben altijd al meer een manager van mensen geweest dan eeningenieur.”

4. Sociale erkenning: “Zelf ben ik daar nooit echt mee bezig geweest. Maar zelfs bij mensen die megoed kennen, krijg ik nu meer sociale erkenning en dat doet wel plezier.”

5. Financieel aspect: “Het loon blijft belangrijk, maar primeert niet. Ik heb mijn keuze gemaakt.”

6. Macht uitoefenen: “Ik ben niet vies van macht. Als ik iets voor elkaar wil krijgen, wil ik actie zien.Ik ben in die zin een leider die de richting aangeeft en dan moet je je macht kunnen laten gelden.”

84 Vacature Break | winter 2008

11TREND

Page 87: vacature's winter break

Als werknemers een bedrijfswagen hebben, met welk model rijden ze het liefst?

15% van de deelnemers aan onze Salarisenquête rijdt meteen bedrijfswagen. In deze groep vinden we veel meermannen (21%) dan vrouwen (8%). De Duitse produ-centen kapen het leeuwendeel van deze markt weg,met Volkswagen als absolute topper, gevolgd doorAudi en Opel. Op de zesde plaats vinden we eenAmerikaanse constructeur (Ford). In dit markt-segment ontbreken de Japanners volledig. Hetpopulairste model is de Audi A4.

85Vacature Break | winter 2008

Audi A4 is populairstebedrijfswagen

12TREND

1 Audi A4 5,9%2 Volkswagen Golf 5,0%3 BMW 3-reeks 4,8%4 Volkswagen Passat 4,5%5 Opel Astra 4,0%6 Audi A6 3,6%7 Peugeot 30x-serie 2,8%8 Renault Scénic 2,6%9 Ford Focus 2,3%10 Opel Zafira 2,3%11 Audi A3 2,3%12 Volvo V50 2,2%13 BMW 5-reeks 2,1%14 Renault Mégane 2,0%15 Peugeot 40x-serie 2,0%16 Volkswagen Touran 1,8%17 Renault Espace 1,8%18 Opel Vectra 1,8%19 Ford Mondeo 1,7%20 Mercedes C-klasse 1,7%21 BMW 1-reeks 1,5%22 Ford S-Max 1,5%23 Peugeot 20x-serie 1,4%24 Citroën C4 1,4%25 Citroën Berlingo 1,4%26 Peugeot Partner 1,2%27 Ford Galaxy 1,2%28 Volkswagen Sharan 1,1%29 Renault Kangoo 1,1%30 Volkswagen Polo 1,1%

Page 88: vacature's winter break
Page 89: vacature's winter break
Page 90: vacature's winter break

Yves Van de Steen (l.) en Christophe Swaenepoel (r.) (Hewitt Associates): “Als de resultaten tegenvallen, gaat de variabele verloning bij topmanagers daar zwaar onder lijden.

088_BREAK 08-12-2008 12:36 Pagina 88

Page 91: vacature's winter break

SALARISENQUETE89Vacature Break | winter 2008

>

“Ook bedrijven zijn soms onzeker over wat eensollicitant hen vraagt als startsalaris”, steken YvesVan de Steen en Christophe Swaenepoel van wal.De twee zijn als consulenten van HewittAssociates gespecialiseerd in hr-advies voor multi-nationals. “Ze bellen ons. Op basis van onze stu-dies kunnen wij het salaris van een bepaalde func-tie bepalen in een zeker land. Als die kandidaat verboven die som mikt, raden we het bedrijf af op zijneisen in te gaan. Vaak gaat het om een vorm vancontrole door de moedermaatschappij, die wilnagaan of haar plaatselijk filiaal niet over de schreefgaat. Zelfs headhunters contacteren ons met een-zelfde vraag.”

We glijden af naar een recessie. Voelt u dit? Christophe Swaenepoel: “Bedrijven houdenoefeningen om het salaris dat zij uitbetalen, bin-nen de grenzen te houden die zowel voor henzelfals voor hun medewerkers voordelig uitkomen.Neem bijvoorbeeld de bonusoptimalisatie: inplaats van de bonus in cash te betalen, laten ze datgeld via het pensioenplan of via aandelenoptieslopen. Dat is fiscaal interessanter. Natuurlijkneemt de werknemer bij opties een zeker risico -dat moet ik u niet vertellen - en hij moet op voor-hand belastingen betalen. Maar dat is heel weinig.”

Onder werknemers neemt de ongerustheid toe in verband met

de tweede pensioenpijler, de bedrijfspensioenen. Akkoord?Christophe Swaenepoel: “Ze zouden zich beterzorgen maken over de eerste pijler, het overheids-pensioen. Maar inderdaad, de druk op het bedrijfs-pensioen neemt toe. Binnen dat bedrijfspensioenzien we al langer een verschuiving van het ‘tebereiken doel’ (waarbij het bedrijf een bepaaldesom gegarandeerd betaalt bij pensionering, nvdr)naar een ‘vaste bijdrage’ (waarbij het bedrijf maan-delijks die vaste bijdrage stort, nvdr). Door het sys-teem van het ‘te bereiken doel’ slepen sommigebedrijven heel grote verplichtingen tegenover huntoekomstig gepensioneerde werknemers mee. Inhet systeem van de ‘vaste bijdrage’ verschuift hetrisico gedeeltelijk naar de werknemers, aangeziendie niet meer weet welk bedrag hij bij zijn pensioenzal ontvangen.”

Heeft de beurscrisis het uitdelen van aandelen en opties veranderd?Yves Van de Steen: “Voor de recessie van2002-2003 verdeelden de bedrijven, zeker in deinformaticasector, heel vlot aandelen en opties.Dat is nu veel minder. Het is een voordeel voorexecutives en managers geworden. In het verlo-ningspakket van die absolute top zitten naastopties meer en meer aandelen. Want opties sti-muleren managers om de beurskoers te maxima-liseren, wat dikwijls niet in het belang van hetbedrijf is op wat langere termijn. Via die aandelen

willen ze hun managers aanzetten zich meer terichten op de langetermijnstrategie. De verdelingvan die gratis aandelen hangt ook steeds meer afvan de behaalde resultaten.”

Vandaag liggen de ‘gouden parachutes’waardoor managers bij ontslag veelgeld mee naar huis nemen, zwaaronder vuur. Niet alleen in België, zelfsin de VS heeft Obama hierover eenvoorstel klaar?Yves Van de Steen: “Die parachutes komen aan-gewaaid uit landen waar er weinig bescherming isvoor ontslagen werknemers, zoals de VS en Groot-Brittannië. Ik geloof dat een parachute nodig is,maar hij moet niet van goud zijn. Brons lijkt megoed genoeg. De kritiek ontstaat vooral bijmanagers die slechte resultaten boekten. Daaromis zo’n parachute best gekoppeld aan resultaten. Ikben geen voorstander van het voorstel van premierLeterme om de opzegvergoeding te beperken tottwaalf maanden. Want als de parachute kleinerwordt, zal de manager bij zijn aanwerving compen-satie eisen in de vorm van een hoger loon of eenbeter pensioenplan. De markt blijft hier spelen.”

Zullen de topmanagers door de recessieook moeten inleveren?Yves Van de Steen: “Vanzelfsprekend.Topmanagers worden afgerekend op de resultatenvan de ondernemingen. Als deze tegenvallen, gaat

Topmanagers moeten zeker inboeten bij recessie

De knip opinternationaletopsalarissen?Nu de recessie dreigt, leggen vele internationale bedrijven hunsalarisbeleid onder de loep. Ook topmanagers zullen de sane-ringen voelen, menen de specialisten van Hewitt Associates.

tekstErik VerreetfotoMichel Wiegandt

Page 92: vacature's winter break

sowieso de variabele verloning daar zwaar onderlijden, om nog maar te zwijgen over het waarde-verlies van hun aandelen(optie)pakket.”

Uiteindelijk moet het remuneratieco-mité van de onderneming beslissenhoeveel die manager waard is?Christophe Swaenepoel: “Misschien moet hetremuneratiecomité wat meer informatie doorspelenover wat het doet. Die comités winnen de komen-de jaren aan belang. Ultiem is het aan de aandeel-houders om tijdens de jaarvergadering de dadenvan de raad van bestuur goed of af te keuren.”

Tijdens de voorbije budgetbesprekingvan de regering Leterme dook hetgerucht weer op dat de bedrijfswagensweer hoger belast zouden worden?

Yves Van de Steen: “België is echt hét land vande bedrijfswagens. Bedrijfswagens zijn hier wijd-verspreid. Als in ons land zowat 80 procent van depersoneelsdirecteurs een bedrijfswagen heeft, isdat in Duitsland 60 procent, in Frankrijk enNederland 39 procent en in Groot-Brittannië 28procent. Toch liggen de bedrijfswagens constantonder vuur. In mijn ogen zijn bedrijfswagens eenvorm van compensatie voor de hoge fiscale drukop de salarissen in ons land. In Nederland enFrankrijk rijden minder bedrijfswagens rond, maardaar houden de werkenden veel meer over vanhun brutoloon. Als we de bedrijfswagens meetel-len, wordt dat verschil enigszins gecompenseerd.

Sommige multinationals willen hunaanpak van de bedrijfswagens opEuropees vlak stroomlijnen?Christophe Swaenepoel: “Vaak komt dat ideevanuit een overzees hoofdkwartier, maar in depraktijk valt het niet mee. Amerikanen begrijpendat niet goed. In de VS krijgen bedrijfswagens geenvoordelige fiscale behandeling, dus verkiezen demedewerkers cash. Alleen de absolute top rijdt ermet bedrijfswagens. Zo besliste een multinationalrecent dat iedereen een auto uit het gamma vanGeneral Motors moest kiezen. Zo kon het bedrijfeen mooie korting bedingen. Er was natuurlijk eenuitzondering: boven een bepaald niveau kwam ookBMW in aanmerking. Met als gevolg dat hetBelgisch filiaal veel medewerkers naar dat niveaumoest promoveren, of ze dreigden te vertrekken.Zo geraakte de hele salarisstructuur uit verband.

De bedrijfswagen is immers een status-symbool: de buren weten perfect wat erop de oprit staat.” “Hier moet elke onderneming op zoeknaar een evenwicht tussen de wensenvan de top en wat lokaal mogelijk is.Neem de nieuwe, fiscaal aantrekkelijkeloonbonussen tot 2.200 euro in onsland. Die moeten collectief verdeeld

worden. Daarom kunnen ze in conflict komen metsystemen gericht op het belonen van individueleinspanningen van, bijvoorbeeld, verkopers.”

Sturen bedrijven minder expats voorenkele jaren naar het buitenland? Yves Van de Steen: “Er zijn er minder. De tijd isvoorbij dat een expat zijn salaris opzij kon zettenen leefde van zijn verplaatsingsvergoeding. Toch isde mobiliteit van medewerkers gestegen. Hun ver-plaatsingen zijn korter of buitenlanders wordenbetaald als lokale medewerkers. Dat is zeker bijjonge medewerkers voor wie de buitenlandse tripeen leerstage is.”

90 Vacature Break | winter 2008

Ontdek hoeveel u waard bent opvacature.com/salariskompas

België +4,5%

Duitsland +3,9%

Nederland +4,0%

UK +4,2%

Italië +3,8%

Zweden +4,0%

VS +3,9%

India +2,7%

China +9,7%

Salarisverhogingen wereldwijd(schattingen voor 2009)

5 internationalesalaristrends

1 De verloning van interna-tionale topmanagerssteeg proportioneel meerdan die van de lagereniveaus.

2 In België stegen de lonensneller dan in onze buur-landen, weliswaar geenhele procenten, maarenkele tienden van eenprocent.

3 Het aandeel van de varia-bele verloning bleef devoorbije jaren vrij stabiel.

4 Extralegale voorzieningenzoals bedrijfswagens,variëren sterk van landtot land. Hier speelt defiscaliteit een hoofdrol.

5 Elk Europees land stimu-leert auto’s die minderCO2 uitstoten.

“De tijd is voorbij dat eenexpat zijn salaris opzij konzetten en leefde van zijnverplaatsingsvergoeding.”Yves Van de Steen, Hewit Associates

Page 93: vacature's winter break

WORDGEVONDEN DOORWERKGEVERS

mijn.vacature.com

Laat je cv na en word zelfgecontacteerd door interessantewerkgevers op zoek naar jouw profiel.

VACCOM_2210_Interactive_BREAK-ad_Pieter 08-12-2008 12:44 Pagina 4

Page 94: vacature's winter break

Daalt dekoopkracht

of niet?

92 Vacature Break | winter 2008

Is onze koopkracht er de laatste tijd fors op achteruit gegaan, of niet? De meningen over hetonderwerp zijn verdeeld. Twee experts kruisende degens.

tekst Dominique Soenensfoto’s Michel Wiegandt

Luc Cortebeeck, ACV: “Er is een groep van hogere kaderleden en ceo’s die geen last hebben van de dalende koopkracht omdat ze zeer gewild zijn op de arbeidsmarkt.”

Page 95: vacature's winter break

“Ik vind het niet alleen onverantwoord, maar voor-al ook een beetje raar dat sommigen de daling vande koopkracht vandaag nog altijd relativeren.Eerder dit jaar waren er bepaalde werkgeversorga-nisaties die dat ook deden, maar die hebben intus-sen al toegegeven dat de dalende koopkracht een

feit is. Er zijn genoegonderzoeken die aan-tonen dat de koop-kracht gedaald is. Dieonderzoeken vind je bijuiteenlopende bron-nen: de OESO, deNationale Bank, TestAankoop, Trends. Devraag is natuurlijk: voorwie daalt de koop-kracht en voor wie

niet? Als je gemiddelden bekijkt, dan krijg je eenvertekend beeld. Er is een groep van hogere kader-leden en ceo’s die geen last hebben van de dalendekoopkracht omdat ze zeer gewild zijn op dearbeidsmarkt en soms exuberante vergoedingen enbonussen opstrijken. Dat zorgt er voor dat delooninkomsten gemiddeld stijgen, terwijl het inwerkelijkheid over een hele kleine groep mensengaat. Daartegenover staat een grote groep mensenuit de lagere en de middenklasse die relatief zwaargetroffen wordt door de dalende koopkracht. In alleOESO-landen is het zo dat het inkomen uit kapi-taal gestegen is ten opzichte van het inkomen datverkregen wordt uit arbeid. De groep mensen metkapitaal doen het dus beter dan mensen zonder.Het ongelijkheidseffect speelt ook nog op een anderniveau. Je hoort sommigen beweren dat de levens-middelen en brandstoffen gestegen zijn, maar dat

de prijzen voor pc’s en elektronica fors gedaald zijn.Dat klopt, maar in het consumptiepakket van delagere inkomensklassen weegt dat niet door.Integendeel, het zijn eerder de financieel sterkerendie daar van profiteren.” Cortebeeck geeft toe dat deindexering meespeelt en de stijgende prijzen com-penseert, maar hij relativeert dat ook. “De loonin-dexering stelt de werknemers voor een deel veilig,maar dat effect wordt afgezwakt door de gezond-heidsindex en door het feit dat je in veel sectorengeen maandindex, maar een jaarindex hebt, waar-door je een belangrijk vertragingseffect hebt.” “Dat de koopkracht op langere termijn nog altijd instijgende lijn zit? Tja. Dat is, met alle respect, eenargument van dertien in een dozijn. Je kan altijdvergelijkingen maken die passen bij een of anderstandpunt. Ik stel vast dat de koopkracht sinds dezomer 2007 daalt. Dat is ook het tijdstip waaropwe van de mensen aan de basis de eerste signalenkregen. Die zeiden ons dat we het probleem seri-eus aan het onderschatten waren. Dat werd toenal gezegd, en terecht. Ik heb uiteraard geen glazenbol, maar door de financiële crisis zal het probleemwellicht nog erger worden: herstructureringen, tij-delijke en volledige werkloosheid, interimjobs dieverdwijnen. We hebben een duidelijk beeld vanhoe we dat willen oplossen: verhoging van desociale uitkeringen, aanpassing van de minimum-lonen en zorgen dat er een evenwicht komt tusseninkomen en tewerkstelling. Inkomen en tewerk-stelling moeten tegelijk aangepakt worden. Deoverheid kan de economie stimuleren, maar latenwe niet vergeten dat het consumentenvertrouwende voorbije jaren een belangrijke factor was in onzewelvaart. We moeten er voor zorgen dat die nietverder achteruit gaat.” >

DE KOOPKRACHT DAALT WELLuc Cortebeeck, ACV

“De loonindexeringstelt de werknemersvoor een deel veilig,maar dat effect wordtafgezwakt door degezondheidsindex.”

KOOPKRACHT93Vacature Break | winter 2008

Page 96: vacature's winter break

ALLES OVER

JOUW SALARISHoeveel verdien jij vergeleken metje collega’s? Heb jij recht op eeneindejaarspremie? Welke extralegalevoordelen kan je vragen?

vacature.com/salaris

VACCOM_2210_Interactive_BREAK-ad_Pieter 08-12-2008 12:44 Pagina 5

Page 97: vacature's winter break

BEMIDDELING EN ASSESSMENT VOOR VERKOOP-, MARKETING-, INKOOP- EN DIRECTIEPOSITIES

VUGHT | ZALTBOMMEL | ANTWERPEN | DÜSSELDORF

Page 98: vacature's winter break

“Op lange termijn – van generatie op generatie -is de koopkracht zeer sterk gestegen: daar bestaatgeen enkele discussie over. In België steeg hetinkomen per hoofd in koopkrachtpariteit tussen1991 en 2004 van 14.852 euro naar 24.221euro. Dat lijken me vrij duidelijke cijfers. Als jevergelijkt met 1970 is het zelfs nog duidelijker: delagere inkomens hebben nu dezelfde levensstan-daard als de allerrijksten toen. Als je uitsprakenwil doen over de dalende koopkracht moet jebovendien ook kijken naar de totale som van deinkomsten, wat je weergegeven vindt in het BBP.Veel mensen hebben naast inkomsten uit arbeidook aanzienlijke inkomsten uit kapitaal. Dieinkomsten zijn weliswaar ongelijk verdeeld, maardat is op zich irrelevant voor de koopkrachtkwes-tie. Het is natuurlijk wel zo dat de tijdelijke dalingvan de koopkracht in 2007 en 2008 zich sterklaat voelen in lagere en middeninkomensklassen.Bij hen maakt de energiefactuur een groot deel uitvan het bestedingsbudget. Het bestedingspatroonwordt aangepast, maar aan sommige dingenwordt niet geraakt. Reizen doen we onvermin-derd, omdat het voor de meesten intussen deeluitmaakt van het vaste consumptiepatroon, netals voeding en kledij.”

“De perceptie rond koopkracht wijkt ook af van dewerkelijkheid. Mensen zijn geneigd een grotergewicht te geven aan producten die ze dikwijlskopen, zoals brood en benzine. Die hebben opjaarbasis mogelijk niet zoveel invloed op het bud-get dan andere producten, maar worden subjec-tief wel als belangrijk ervaren. Brandverzekeringenzijn bijvoorbeeld gestegen in prijs en kunnen

zwaarder doorwegen op het jaarbudget dan destijging van de broodprijs, maar daar hoor je nooitiets over. Daar speelt de pers ook een rol in: daarkomt de stijging van voedsel en benzine veel meeraan bod, terwijl je haast niets hoort over de geste-gen brandverzekeringen. Nog iets dat zorgt vooreen enigszins vertekende perceptie is dat we doorde stijgende energie- en voedselprijzen uit het oogverliezen dat andere producten veel goedkoperzijn dan enkele jaren terug. Flatscreens en pc’szijn in één jaar gehalveerd in prijs. Je kooptnatuurlijk niet elk jaar zo’n apparaat, maar hetverschil is wel heel groot. Je bespaart daarmee500 euro die je aan andere dingen kan uitgeven.”

“De voorbije decennia zie je een duidelijke evolu-tie: Belgen worden alsmaar rijker en hebben eenhogere levensstandaard. We zijn de laatste jarengewoon geworden aan een wereldwijde economi-sche groei van 5 procent, maar een nulgroei ofeen inkrimping met 1 procent en dito dalende

koopkracht, zoals voorzien voor volgend jaar, ishelemaal niet catastrofaal. Na een recessie is ertrouwens dikwijls ook een inhaalbeweging, waar-door die daling gecompenseerd wordt. We wor-den met zijn allen rijker, al zijn er af en toe span-ningen, zoals met de stijgende olieprijzen. Dat ispijnlijk, maar meer ook niet. Alles wijst erop dat

DE KOOPKRACHT DAALT NIET (VEEL)Johan Albrecht, Itinera Institute

“Door de stijgende energie- en voedselprijzenverliezen we uit het oog dat flatscreens enpc’s in één jaar gehalveerd zijn in prijs.”

96 Vacature Break | winter 2008

Page 99: vacature's winter break

KOOPKRACHT97Vacature Break | winter 2008

de wereldeconomie de komende jaren en decen-nia zal groeien, door de vraag van de groeiendemiddenklasse in China en India. Het komt ervooral op aan om te anticiperen op de uitdagingenvan de toekomst – globalisering, vergrijzing, groe-ne technologie, de opkomst van Azië, ... – en opdie manier het juiste kader te creëren voor econo-mische groei. Dat is de enige manier om de koop-kracht op te vijzelen. Ik vond het op zich begrijpe-lijk dat de vakbonden staakten tegen de dalendekoopkracht, maar ze zeiden niet hoe ze die koop-kracht wilden verbeteren. Dat was jammer. Infeite waren ze aan het staken tegen de stijgendeolieprijzen, wat absurd is. Niemand heeft daarcontrole over. De koopkracht vergroten kan vol-gens mij alleen door jobs te creëren en economi-sche groei. De mogelijkheden zijn er. Als we alertreageren, ben ik er van overtuigd dat we binnenenkele jaren de koopkrachtdiscussies van 2008al lang vergeten zijn.”

Johan Albrecht, Itinera Institute: “De voorbije decennia zie je een duidelijke evolutie: Belgenworden alsmaar rijker en hebben een hogere levensstandaard.”

Page 100: vacature's winter break

BEREID JE VOOR OP JOUWEVALUATIEGESPREK

vacature.com/evaluatie

Hoe onderhandel je over je loon?Wat zijn jouw sterktes en zwaktes?Welke moeilijke vragen kan jeverwachten?

VACCOM_2210_Interactive_BREAK-ad_Pieter 08-12-2008 12:44 Pagina 6

Page 101: vacature's winter break
Page 102: vacature's winter break

CÉDRIC

STEVE VERMAESEN

INGE VAN ISTERDAEL

Hoe zit hetmet uw

koopkracht?

LEZERS REAGEREN:

“Als alleenstaande moeder met een dochter van elf is het verdomd moeilijk om het einde van demaand te halen. De vaste maandelijkse kosten - hypotheeklening, verzekeringen, school, elektrici-teit, gas en water… - zijn zo gestegen dat ze meer dan de helft van mijn loon in beslag nemen. Ik mag al blij zijn als ik van mijn loon één vierde kanoverhouden om van te leven. Een etentje zit er niet meer in, iets gaan drin-ken gebeurt slechts om de twee à drie maanden, aankopen doe ik alleen met kortingsbonnen of bijAldi. Nieuwe kleren kopen zit er niet meer in, enkel nog voor mijn dochter. Voor haar nieuwe win-terschoenen heb ik vier maanden moeten sparen. Op vakantie gaan zit er al vijf jaar niet meer in,zelfs verlengde weekendjes zijn verleden tijd. Het zal zelfs een huzarenstuk worden om met de ein-dejaarsfeesten cadeautjes te kunnen kopen voor de naaste familie.” “Mijn vraag: wanneer verlagen de belastingen eens voor mensen als ik, mensen met een loondat niet bij de allerlaagste, maar ook niet bij de iets hogere behoort? Het zijn die arbeiders enbedienden die nooit echt extraatjes kunnen krijgen. Ik krijg ook geen extra kinderbijslag vooralleenstaande ouders, want ik zit met mijn brutomaandloon boven de maximumgrens. En zozijn er nog vele voorbeelden waarbij mensen niet in aanmerking komen voor kleine voordelen endat begint door te wegen.”

“De komst van de euro heeft ons leventoch heel wat duurder gemaakt. Sommigemaanden moeten we echt ons best doenom de eindjes aan elkaar te knopen. Ikvind het ronduit schandalig dat allesindexeert, behalve ons loon. In de meestegevallen stijgt alles 6 procent terwijl onsloon maar met 3 procent stijgt. Omeen beter leven te kun-nen leiden, ben ik nuvolop in het buitenlandaan het solliciteren. InBelgië wordt het echt ondraaglijk. Ik vraagme soms af waarom ik nog werk. Op eengoed pensioen hoef ik niet te rekenen, er isnu al geen geld en ik ben er pas 33. Dekloof tussen arm en rijk groeit. Hopelijkbegint de regering daaraan te denken,want revolutie zal er ooit van komen.”

“Ik zoek tegenwoordig resoluut de goed-kopere rayons in de supermarkt op.Sparen zit er dus niet meer in; ik kanzelfs geen geld opzijleggen voor een vakan-tie. Het lijkt alsof het weinige geld dat ikbezit maar half zoveel waard is als enkelejaren geleden. Nee, geld maakt niet geluk-kig, maar geen geld maakt soms welongelukkig.”

100 Vacature Break | winter 2008

Page 103: vacature's winter break

RUDY

LEENTJE

“Ik ben een single mama van 42 jaar.Momenteel werk ik vier vijfde. Ik overweegom vanaf januari weer fulltime te werken.Maar is de 120 euro die ik meer zou ver-dienen het wel waard? Ik vraagme af hoe sommigemensen het doen ommet een grote wagen terijden, of verre dure rei-zen te maken. Gezondheid ishet allerbelangrijkste, maar geld om tekunnen leven toch ook.”

CAROLIEN

“Wat mij vooral stoort is dat loonin-dexeringen afhangen van het paritairecomité waar je bedrijf onder valt. En datterwijl het leven voor iedereen op het-zelfde moment duurder wordt.Waarom krijgen som-migen al een loonin-dexering in het middenvan het jaar, terwijlanderen dit pas maan-den later krijgen?”

CARINE

“Vakantie? Daar moet ik al jaren niet meer aan denken. De ergste klap is telkens de afrekening vanmijn winkelkarretje. Zelfs bij Aldi of Lidl. Elders kom ik niet meer. De voedselprijzenen de prijzen voor basisvoorzieningen zijn op ampertwee jaar met meer dan 50 procent gestegen. Mijn loonniet. Een ding is positief: over de beurscrash en de waardevermindering van mijn beleggingenhoef ik me geen zorgen te maken. Wat dat betreft is het waar, dat geld niet gelukkig maakt.”

PATRICK

“Ik werk bij een lokaal bestuur en heb dertig jaar dienst. Ik stel vast dat ons loon sedert 1994 nietmeer is opgetrokken, in tegenstelling tot het loon van onze collega’s van de Vlaamse gemeenschapen de federale overheid. In de nieuwe cao 2008-2013 krijgen wij 9euro netto extra. Wanneer ik dan vaststel dat de OCMW-secretarissen en gemeente-secretarissen 3,5 procent opslag krijgen in de periode tot 2010, stel ik me wel vragen.”

“De indexaanpassing vandaag steunt op de ‘gezondheidsindex’. De stijgende brandstofprijzen wor-den daarin niet verrekend, wel een aantal elektronische producten en reizen. Maar ener-gie is toch geen luxeproduct? Je kan niet zonder, dus is het een basisproductnet als voeding. Voor mij hebben de vakbonden groot gelijk als ze in hun eisen aan de regering enwerkgevers stellen dat de index moet versterkt worden.”

KOOPKRACHT101Vacature Break | winter 2008

“Als alleenstaande met een lening - eenderde van mijn loon - kan ik zeggen dathet elk jaar zwaarder wordt om een vol-waardig leven te leiden. Extraatjeszitten er bijna niet meerin. Alles moet zorgvuldig gepland wor-den en het is telkens uitkijken naar hetvolgende loon.”

KATRIEN

Page 104: vacature's winter break

102 Vacature Break | winter 2008

Naam: Marcel AssemienLeeftijd: 34Beroep: Verantwoordelijke trading bij SACO(Société Africaine de Cacao, een dochteronderneming van

Barry Callebaut, nvdr) in Abidjan (Ivoorkust)Woonplaats: AbidjanBurgerlijke staat: Gehuwd, twee kinderenNetto maandsalaris: 1.800 euroExtralegale voordelen: Ziekteverzekering, gsm

ZWARTE GOUD“Chocolade is big business hier in Ivoorkust:het zwarte goud is goed voor zowat 40 procentvan ons BNP”, klinkt het bij Marcel Assemien.“Ik studeerde internationale handel in Abidjan,waar het onderwijs toch op een behoorlijkniveau staat, en ging vervolgens in de cacaosec-tor aan de slag. Ik heb intussen ook enkele jarenin Londen gewerkt, waar ik de finesses van deinternationale trading leerde kennen. Nu volg ik vanuit ons kantoor hier in Ivoorkust de wereld-wijde schommelingen van de cacaoprijs op,vooral in Londen en New York. In functie daar-van bepaal ik de prijzen die wij kunnen betalenaan de coöperatieven hier op het terrein.”

400 EURO HUURNaar plaatselijke normen wordt Marcel bijzon-der goed betaald, en dat toont hij ook graag:hippe merkkledij, dure horloge aan de pols,ultramoderne smartphone op zak. Toch maakthij daar zelf de nodige kanttekeningen bij. “Ikleid hier een goed leven, dat klopt, maar iktracht maandelijks 450 euro opzij te leggen endat wordt almaar moeilijker. Abidjan is een dure

stad. Samen met mijn echtgenote en mijn tweekinderen van anderhalf en acht jaar huren wemomenteel een appartement in een wat beterebuurt voor 400 euro per maand. We bezittenook twee auto’s, maar ook die zijn hier een heelstuk duurder dan in Europa omwille van deextreem hoge douanerechten, die kunnen oplo-pen tot 30 procent van de aankoopprijs. Tochhoop ik op termijn een eigen huis te kunnenkopen. Daarvoor reken ik op 100.000 euro. Deafbetaling daarvan gebeurt hier, in tegenstellingtot wat jullie in Europa gewoon zijn, op maxi-maal tien tot vijftien jaar.”

VIDEORECORDER VAN 600 EUROMarcel maakt deel uit van het bijzonderbeperkte kransje Ivorianen dat over de nodigeduiten beschikt om te reizen, en daar maakt hijgraag gebruik van om een aantal luxeproductenop de kop te tikken. “Gemiddeld reis ik tweetalkeer per jaar naar Europa, soms voor het werk,soms puur als toerist. Mijn laatste dure aan-koop daar was een videorecorder, waarvoor ik600 euro neertelde. Dat soort hebbedingetjeskoop ik liever in Europa: hier is de kwaliteit vaakondermaats, of gaat het om gesmokkelde toestellen.” (FM, foto IP)

Marcel Assemien uit Ivoorkust: ”Op termijn hoop ik een eigen huis te kopen. Ik reken op 100.000 euro. De afbetaling gebeurt hier op tien à vijtien jaar.”

SALARISWATCHER

“Maandelijks 450 eurosparen”

Page 105: vacature's winter break

Katz. No-nonsense rekrutering & selectie.

No-nonsense rekrutering?Zeldzaam!

Page 106: vacature's winter break

104 Vacature Break | winter 2008

Naam: Leeftijd: 35Burgerlijke staat: Gehuwd, twee kinderenBeroep: Leading buyer it bij Atlas Copco (Wilrijk)Woonplaats: MechelenNetto maandsalaris: 2.350 euroExtralegale voordelen: Gsm, laptop, internet-verbinding, hospitalisatieverzekering, groepsverzeke-ring, vaste onkostenvergoeding (150 euro/maand)

FLEXIBELE DAGINDELING“Als buyer sta ik bij Atlas Copco in voor alle it-contracten van de groep: infrastructuur, hosting,consultancy, applicationmanagement, enzovoort.Ik onderhoud de relaties met de leveranciers enonderhandel de contracten. Ik werk met glijden-de uren. Dat zorgt ervoor dat ik mijn dagen heelflexibel kan inrichten. Met twee jonge kinderen inhuis is dat een ongelooflijke luxe. Ik kan ze bij-voorbeeld meestal van school afhalen. En deperiode tussen 17 en 20 uur is voor mij elke dagvoor de kindjes gereserveerd. Vaak werk ik daar-na nog wat door, soms tot 22 of 23 uur, afhan-kelijk van de drukte op het werk. Ik werk nogmaar sinds februari bij Atlas Copco. Voordienwas ik, ook als aankoper, aan de slag bij Alcatel-Lucent. Ik ben overgestapt naar Atlas Copcoomdat de toekomstperspectieven bij Alcatel-Lucent er niet al te rooskleurig uitzien.Bovendien ben ik er wat mijn salaris betreft zekerniet op achteruit gegaan. Integendeel: ik schatdat ik nu zo'n kwart meer verdien. Bij AtlasCopco krijg ik bovendien ook nog een bonus alsik op het eind van het jaar mijn doelstellingenbehaald heb.”

EXTRALEGALE SINTERKLAAS“Onze zoon is drie en gaat al naar de kleuter-school, onze dochter doen we naar de kinderop-

vang. Dat kost 70 euro per week, in de vakantiesdubbel zoveel. De cadeaus die Sinterklaas en deKerstman brengen kosten doorgaans 40 à 50euro. Dat is trouwens nog een extralegaal voor-deel op mijn werk: ook daar brengt de Sintcadeautjes voor brave kindjes. De jongens krijgeneen ridderkasteel, voor de meisjes is een soortboomhut voorzien.”

DESIGN VAN KNOLL“We wonen met ons gezin in een rijhuis inMechelen. Toen we het twee jaar geleden koch-ten, was het één jaar oud. Het kostte toen330.000 euro. We wonen net buiten het stads-

centrum en hebben een hele grote tuin van zo'ntachtig meter diep. Voor ons is het perfect gele-gen: ik werk in Wilrijk, mijn man in Brussel.Onze volgende grote aankoop wordt een eetka-mer: een design eettafel met dito stoelen uit deSaarinen-collectie van Knoll. Ik hou wel van strakjarenvijftigdesign. De tafel die we op het oog heb-ben is uit kunststof: dat is onderhouds- en kind-vriendelijk. Ik schat de totaalprijs tussen de6.000 en 7.000 euro. Dat is een serieus bedrag,maar dit soort meubels gaat de rest van je levenmee. Als je het op die manier berekent, kostenzo'n mooie tafel en stoelen amper 10 euro permaand.” (BC, foto IP)

Dominique De Cuyper: “Onze zoon gaat al naar de kleuterschool, onze dochter doenwe naar de kinderopvang. Dat kost 70 euro per week, in de vakanties dubbel zoveel.”

SALARISWATCHER

“Tussen 6.000en 7.000 eurovoor designeetkamer”

Page 107: vacature's winter break

ALLES OVER

OPLEIDINGENWelke opleidingen moet je volgenom vooruit te komen in je carrière?Wat is het aanbod van opleidingen?

Vacature.com

VACCOM_2210_Interactive_BREAK-ad_Pieter 08-12-2008 12:44 Pagina 7

Page 108: vacature's winter break

Delta Lloyd Bank zoekt voor de hoofdzetel in Brussel én voor het groeiende lokale bankennetwerk o.a.

relatiebeheerders private bankers kantoordirecteuren

jurist cegal & compliance risk manager analist developer .NET

commercieel medewerkers private asset manager trainees

dossierbeheerders kredieten sr. marketeer retail bankingafgevaardigde elektronisch bankieren

bus proen

GA EENBANK

VOORUIT Op die kus van de juf hoef je allang niet meer te rekenen.

Page 109: vacature's winter break

Marc RoosenKantoordirecteur, sinds voorjaar 2008 bij Delta Lloyd Bank

‘Nieuwe ideeën kunnen binnen twee maanden al realiteit zijn.’

Isabelle FensieMedewerker kredieten, sinds 2005 bij Delta Lloyd Bank

‘Je kan blijven leren en kansen opzoeken.’

business bankers projectmedewerker accountingen reporting

regiomanagers zelfstandige agentendienstverantwoordelijke MO kredieten

Delta Lloyd Bank is een challenger op de markt van financiële

dienstverlening. We zijn een onderdeel van de Delta Lloyd-groep, een

belangrijke speler op de Europese markt, met activiteiten op het terrein

van vermogensopbouw en –beheer, beleggings- en pensioenfondsen en

gewaarborgd inkomen en risicobescherming.

Een bank met een eigen gezicht, in volle expansie. Delta Lloyd Bank telt

inmiddels bijna duizend medewerkers, die werken op onze hoofdzetel

in Brussel of bij één van de ruim 270 lokale kantoren verspreid over heel

België. En we blijven groeien: bijna wekelijks openen we een nieuw

verkooppunt.

Hoe wij dat voor elkaar krijgen? Omdat we nét iets anders zijn dan

de anderen. Delta Lloyd Bank kiest in alles resoluut voor een heel

persoonlijke aanpak. Dat zie je direct weerspiegeld in zowel onze

langdurige klantenrelaties als in de familiaire, informele werksfeer.

En in de aandacht en het respect voor de mens achter de medewerker.

Bovendien krijg je veel vrijheid en ruimte om je eigen job in te kleuren.

Word jij onze nieuwe collega? Delta Lloyd Bank blijft groeien,

tegen de stroom in. Daarom hebben we volop plaats voor nieuwe

collega’s die graag het initiatief in eigen handen nemen. Voor zowel

ervaren professionals als starters die ménsen belangrijk vinden.

Iets voor jou? Blijf dan niet zitten waar je zit. Volg ons spoor

en schuif een bank vooruit... Delta Lloyd Bank.

Surf snel naar www.eenbankvooruit.be. Daar vind je een overzicht

van al onze vacatures. Je kan er bovendien direct online solliciteren.

Of stuur ons je cv via [email protected] of Delta Lloyd Bank, Sterren-

kundelaan 23, 1210 Brussel. Of stap gewoon eens binnen bij een

kantoor bij jou in de buurt.

Heb je nog vragen? Dan kan je ons bellen op het nummer 02 229 76 00.

www.eenbankvooruit.be

Page 110: vacature's winter break

MANIFESTVOOR TALENT

ONZE VOOROORDELEN

KOSTEN ONS ELKE DAG

MEER GELD.Feit : in Vlaanderen raken 50.000 jobs niet ingevuld. En dat tekort aan talent wordt met de dag nijpender voor onze economie.

De gevolgen zullen trouwens snel voelbaar worden voor ons allemaal. Nu de naoorlogse babyboomgeneratie massaal op pensioen gaat, komt het probleem in een stroomversnelling.

Denkt u dat bedrijven gewoon kunnen wachten tot er talent komt aankloppen? Neen. De enige optie die hen op termijn rest, is hun activiteiten naar het buitenland verhuizen, waar er wel voldoende werkkrachten aanwezig zijn. Dan slaat het probleem van schaarste aan talent in één keer om naar schaarste aan jobs. En de dreun die onze koopkracht dan krijgt, zal vele malen erger zijn dan wat we nu ondervinden.

Waarom raken 50-plussers zo moeilijk aan werk? Omdat ze onbetaalbaar zijn? Klopt, hun jarenlange ervaring is van onschatbare waarde. Alleen spijtig dat zo weinig bedrijven dit inzien. 50-plussers zijn een ideale troef om kennis door te geven aan de jongere generatie.

En buitenlands talent? Komen zij enkel naar hier voor onze welvaart? Dat is dan prima, want onze welvaart kan best wat hulp gebruiken. Door hier te werken bouwen zij mee aan de groei van onze economie. En zo blijft onze welvaart op peil.

Of allochtonen? Waarom krijgen er zo weinig onder hen de kans om ergens aan de slagte gaan? Omdat ze onze jobs willen? Met veelplezier. Hoe meer ingevulde jobs, des te beter voor onze economie.

En mensen met een handicap? Die zouden beter werken, zegt u? Wel, zij zouden niets liever willen. Want veel van hen zijn perfect in staat om een job uit te oefenen. En als zij een volwaardige professionele carrière kunnen uitbouwen, worden we daar allemaal beter van.

Carrières doen bloeien, de juiste mensen en bedrijven samenbrengen, het is de bestaansreden van Vacature. Vandaar dat we aan de alarmbel trekken. Want het is vijf voor twaalf.We kunnen het tij nog keren, maar dan moeten we wel nu ingrijpen. De oplossing ligt bij onszelf: we moetenonzekijkopdearbeidsmarktveranderen.Er is talentgenoegomeengrootdeelvandieopenstaande vacatures in te vullen. Als we maar bereid zijn om over onze vooroordelen heen te stappen.

Geef uw mening op Vacature.com en onderteken het Manifest

Herbekijk uw kijk op talent.

> vacature.com/manifest

Page 111: vacature's winter break

Andriy Lisovoyuit Oekraïnewerkt sinds drie jaar in België alsSoftware Developer bij hetIT consultancy-bedrijf Tenforce

> vacature.com/manifest

<

U bent van mening dat buitenlanders enkel naar hier komen om van onze welvaart te profiteren? Dan moet u het

misschien eens op een andere manier bekijken: in Vlaanderen zijn er 50.000 jobs die maar niet ingevuld geraken.

Daarom kunnen we best buitenlands talent gebruiken. Want als zij naar hier komen, raken een aantal essentiële

functies ingevuld, en houden ze mee ónze welvaart op peil. En dat komt ons allemaal goed uit.

BUITENLANDERS KOMEN NAARHIER VOOR ONZE WELVAART

Herbekijk uw kijk op talent.

Page 112: vacature's winter break

ALLES OVERJOUW RECHTENEN PLICHTEN

vacature.com/rechtenenplichten

Op hoeveel vakantiedagen heb jerecht? Kan je je job verliezen als jezwanger bent? Welke vergoedingkrijg je als je ontslagen wordt?

VACCOM_2210_Interactive_BREAK-ad_Pieter 08-12-2008 12:44 Pagina 8

Page 113: vacature's winter break

Morethan a job,a challenge

in time

www.evs.tv

Image and magic, these two words perfectly illustrate the activities of EVS, based in Liège, world leader in the slow motion

playback of sports images. Thanks to the tapeless technology of our XT[2] server and innovative applications such as instant

replay, live editing and highlight editing, our solutions play with time. They accelerate the whole process of management and

broadcasting. They offer production professionals (m/f) - either in the studio or outside - remarkable possibilities for the effective,

interactive and reactive handling of images. However, our company does not rest on the worldwide success of its technology -

it is also a responsible organisation that respects the environment; a stimulating organisation where humour, creativity and passion

rub shoulders; an organisation that pursues the most agreeable objective with dynamism - creating emotion.

If you’re interested in one of our jobs, applying the magic of a “challenge in time” to images, please visit our website.

System Integration Engineer

Technical Support Engineer

Tier 3 Support Engineer

R&D Project Manager

Software Test Supervisor

Electronic Design Engineer

Information System Specialist

Software Engineer C#

Software Test Team Leader

Test Automation Developer

Page 114: vacature's winter break

Zurich Financial Services Group (Zurich) is een op verzekeringen gebaseerde fi nanciële dienstverlener met een wereldwijd netwerk. Het hoofdkantoor is gevestigd in Zürich (Zwitserland). Zurich stelt ongeveer 60.000 personen tewerk en heeft klanten in meer dan 170 landen.

De Benelux-organisatie telt 150 medewerkers waarvan 75 in België werken. Zurich Benelux richt zich uitsluitend tot klanten uit de industriële, fi nanciële en dienstensector. Wij zijn niet de vervelende, ouderwetse verzekeringsmaatschappij zoals velen zich die voorstellen. Integendeel, wij zijn een dynamisch en gedreven team.

Momenteel hebben wij volgende vacatures in België (m/v):

Legal Counsel België

Claims Specialist

Risk Engineer

In

Se

Se

Allein h

Page 115: vacature's winter break

en

it h

Je sollicitatie met curriculum

vitae kan je sturen naar Zurich,

t.a.v. Jan Mussche,

Human Resources Manager,

Lloyd Georgelaan 7,

1000 Brussel of mailen naar

[email protected]

International Business Analyst

Senior Underwriting Assistant

Senior Underwriter Financial Lines

Alle kandidaten die wij zoeken, moeten in staat zijn helder te communiceren in het Nederlands, het Frans en het Engels.

Page 116: vacature's winter break

Wil u weten waar u staat?

Mensen willen weten waar ze staan, zeker in tijden van economische onzekerheid. Daarom ontwikkelde Vacature het nieuwe Salariskompas, een referentietool die het salaris voorspelt voor een specifiek profiel dat men zelf kan opgeven.

Het salariskompas wordt niet alleen gebruikt door werknemers, maar ook door rekruteerders die op de hoogte wilen blijven van de gangbare lonen in de sector. Dat salaris bij zowel werknemers als werkgevers een hot topic is, blijkt duidelijk uit het succes van deze online tool.

Evalueer uw loon.> vacature.com/salariskompas

vacature.com/salariskompas

WathaaltuuithetSalariskompas?

>

114 Vacature Break | winter 2008

Page 117: vacature's winter break

Zodra u het salariskompas heeft ingevuld, krijgt u bovenaan het voorspelde bruto maandloon voor uw functie en sector.

Op basis van de sector, opleiding en het aantal jaar ervaring, krijgt u van Vacature een aantal functies die passen bij uw profiel.

Daaronder ziet u 5 rubrieken, die u kan openen door erop te klikken.

WELKE VOORDELEN HEBBEN UW COLLEGA’S?Loon is meer dan enkel een bruto maandloon, in dit scherm kunt u zien wat anderen met hetzelfde profiel krijgen als extralegale voordelen.

UW FUNCTIE IN EEN ANDERE SECTORWat zou u verdienen in een andere sector? Hier ziet u de lonen voor uw functie in andere sectoren.

VERDIENT U MEER IN EEN ANDERE REGIO?Zou u in een andere regio meer verdienen in dezelfde functie? Door over de kaart te bewegen, ziet men de lonen voor dezelfde functie, in dezelfde sector, maar in een andere regio.

UW SALARIS BINNEN ENKELE JARENDeze grafiek toont aan hoeveel u de komende jaren, in de veronderstelling dat u dezelfde functie blijft uitvoeren, kunt gaan verdienen. De rode stip geeft aan waar uw loon zich momenteel situeert op de grafiek.

HOEVEEL PROCENT VERDIENT MEER DAN U?Hoeveel procent van de mensen met hetzelfde diploma en evenveel ervaring verdient meer of minder dan u? Geef uw huidige brutoloon en diploma in en ontdek waar u staat ten opzichte van uw collega-afgestudeerden, ongeacht hun functie.

Contacteer ons: Vacature Internal Sales | tel: 02/482.03.45 | www.vacature.com

>

>

>

>

>

>

>

>

1

2

3

4

5

6

Page 118: vacature's winter break

LEER PERFECT

SOLLICITERENHoe schrijf je een perfect cv?Welke moeilijke vragen kan jeverwachten? Hoe laat je eengoede indruk na?

vacature.com/solliciteren

VACCOM_2210_Interactive_BREAK-ad_Pieter 08-12-2008 12:44 Pagina 9

Page 119: vacature's winter break

www.sodexo.com

Op Sodexo kan je steeds rekenen, ongeacht of het nu gaat over een lunch in een bedrijf, een middagmaal op school, een verblijf in een verzorgingsinstelling of de betaling van aankopen in een winkel. Sodexo is er om de levenskwaliteit van haar klanten en verbruikers te verbeteren en om hen aangename momenten te bezorgen. Sodexo’s slogan: van elke dag een betere dag maken.

Sodexo België is een filiaal van de internationale Groep Sodexo. In België stelt Sodexo zo’n 4000 mensen tewerk in twee verschillende activiteiten : Food and Facilities Management (FFM) en Dienstencheques en Kaarten. Sodexo Food and Facilities Management Services biedt een volledig gamma diensten die complementair zijn : catering, vending, technisch onderhoud van gebouwen en installaties, postbedeling, receptie, maar eveneens Facilities Management diensten, d.w.z. een globaal beheer van de facilitaire diensten. Sodexo Food and Facilities Management Services is aanwezig op zo’n 1200 locaties en heeft een zakencijfer van 250 miljoen euro.

Zin in een nieuwe uitdaging? Aarzel dan niet om contact op te nemen met ons op het mailadres [email protected] of om onze vacatures te bekijken op http://jobs.sodexo.be.

Page 120: vacature's winter break

Diploma 1Diploma 2

Diploma 3

Bruto maandloon

Functie 1

Startloon volgens diploma

Functie 2Functie 3

5 jaar werker

Beloning

PrestatiebeloningEnkel vast loon

BonusWinstdeling/aandelenopties

(in %, t.o.v. de hele groep werkne

Extralegale voordelen (in %, t.o.v. de hele groep werkne

BedrijfswagenVerplaatsingsvergoeding

PensioenplanHospitalisatieverzekering

Maaltijdcheques of -vergoeding

Loonevolutie (t.o.v. 1 jaar geleden) %

Functiefiches/Se

Werkneme

Wat verdient een aankoopmanager? Welke sector heeft devetste salarissen? Hengel ongegeneerd in onze salarisvijveren doe er uw voordeel mee.

Startloon volgens diplomaGemiddeld bruto maandloon dat de respondent ontving toen hij

startte met werken, als schoolverlater dus. We gebruiken enkel de

gegevens van respondenten die hun loopbaan zijn gestart sinds

2003. De salariscijfers zijn geïndexeerd (aangepast aan indexcijfer

van maart 2008). Voor de diploma’s hanteren we de nieuwe bache-

lor- en masterbenamingen. Twee jaar geleden studeerden de eerste

universitaire bachelors af en vorig jaar de eerste echte masters.

Beloning■ Prestatiebeloning

Aantal deelnemers dat commissies, stukloon of een individuele

prestatiebeloning ontvangt.

■ BonusAantal deelnemers dat occasionele bonussen of premies uitbe-

taald krijgt, bijvoorbeeld naar aanleiding van een verbetering van

de resultaten.

■ Winstdeling/aandelenoptiesAantal werknemers en managers die één of meerdere van volgen-

de variabele beloningsvormen ontvangen: cash uitbetaalde vormen

van winstdeling (periodieke verdeling van een deel van de winst over

de werknemers) en een systeem van winstdeling, uitbetaald in de

vorm van aandelen(opties).

Hoe leest u de tabellen?En hoeveel bent u waard?

VERGELIJK UW LOON MET DAT VAN UW COLLEGA’S

118 Vacature Break | winter 2008

Bruto maandloonDe bruto maandlonen in de fiches zijn voltijds equivalente lonen.

Anders krijgen we in functies met veel deeltijdse deelnemers een ver-

tekening neerwaarts.

■ 5 jaar werkervaring: respondenten met met vier tot zes jaar professionele ervaring.

Deze werkervaring hoeft niet in dezelfde functie of sector verwor-

ven te zijn.

■ 20 jaar werkervaring: respondenten met 16 tot 25 jaar professionele ervaring.

118_BREAK_NEW.qxp 08-12-2008 12:56 Pagina 118

Page 121: vacature's winter break

5 jaar werkervaring 20 jaar werkervaring

hele groep werknemers of managers)

hele groep werknemers of managers)

% %

efiches/Sectorfiches

Werknemers Management

Internationale vergelijking

Functie (bruto maandsalaris)

Aantal deelnemers aan de enquête

US €

Duitsland €

UK €

Spanje €

Frankrijk €

België €

Nederland €

Polen €

China €

Tsjechië €

Internationale vergelijkingIn de ‘internationale vergelijking’ zetten we

telkens de gemiddelde bruto maandloon

van een ervaren middenmanager naast dat

van een jonge professional. En dit voor tel-

kens tien dezelfde landen. De gegevens

werden geleverd door het adviesbureau

Hewitt Associates in Brussel.

Aantal deelnemers aan de enquête: Hoeveel van de 86.782 deelnemers werken in

deze functie of in deze sector?

LoonevolutieGemiddelde procentuele wijziging in bruto maandloon in vergelijking met één jaar

geleden (april 2007).

■ Werknemers: deelnemers met een functie van niveau administratief ondersteu-

nend personeel, uitvoerend personeel of professionele medewerker (zoals staf-

dienst en expertrol).

■ Management: deelnemers met een functie van niveau middenkader of hoger

management.

Functiefiches en sectorfichesU kan deze tabellen via twee invalshoeken ontdekken:

■ De functies, bijvoorbeeld, u bent aankoper of boekhouder. We onderscheiden

12 verschillende functiedomeinen in onze bedrijven, vanaf p. 120■ De sectoren, bijvoorbeeld, u werkt in de papiernijverheid, de machinebouw

of bij de federale overheid. Hier vindt u 28 sectorfiches, vanaf p. 127

RESULTATEN SALARISENQUETE119Vacature Break | winter 2008

118_BREAK_NEW.qxp 08-12-2008 12:56 Pagina 119

Page 122: vacature's winter break

ALL

E SA

LAR

ISSE

NV

OLG

EN

S F

UN

CTI

E

Professionele bachelor (HOKT)Ac. master hogeschool (HOLT)Ac. master universiteit (UNIV)

Bruto maandloon

Algemene directie((algemeen) directeur, gen. manager)

Startloon volgens diploma

Management & coördinatie(manager, coördinator, team leader)

Projectleiding(project manager, projectleider)

5 jaar werkervaring 20 jaar werkervaring

Variabele beloning

Enkel vast loonPrestatiebeloning

BonusWinstdeling/aandelenopties

(in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

Extralegale voordelen (in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

BedrijfswagenVerplaatsingsvergoeding

PensioenplanHospitalisatieverzekering

Maaltijdcheques of -vergoeding

Loonevolutie (t.o.v. 1 jaar geleden) +4,7% +4,8%

General management

Werknemers Management

Internationale vergelijking

General manager (bruto maandsalaris)

Aantal deelnemers aan de enquête: 6.595

2.060 €

3.920 €

3.080 €

3.010 €

5.910 €

4.800 €

4.530 €

2.180 €2.330 €

61%

14%

26%10%

26%61%

56%

64%66%

48%24%

33%17%

52%47%

61%

59%67%

US 17.978 €

Duitsland 17.408 €

UK 14.137 €

Spanje 12.500 €

Frankrijk 12.363 €

België 10.776 €

Nederland 9.888 €

Polen 9.756 €

China 6.464 €

Tsjechië 6.347 €

LEGENDE

Secretariaat & off.management

Professionele bachelor (HOKT)Ac. master hogeschool (HOLT)Ac. master universiteit (UNIV)

Bruto maandloon

Administratief(adm. bediende/medewerker/assistent)

Startloon volgens diploma

Leidinggevend & verantwoordelijk(directeur, diensthoofd, coördinator)

((directie)secretaresse, office manager, secretariaatsmedewerker)

5 jaar werkervaring 20 jaar werkervaring

Variabele beloning

Enkel vast loonPrestatiebeloning

BonusWinstdeling/aandelenopties

(in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

Extralegale voordelen (in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

BedrijfswagenVerplaatsingsvergoeding

PensioenplanHospitalisatieverzekering

Maaltijdcheques of -vergoeding

Loonevolutie (t.o.v. 1 jaar geleden) +2,9% +2,9%

Administratie/centrale diensten

Werknemers Management

Internationale vergelijkingAantal deelnemers aan de enquête: 13.244

Office manager (bruto maandsalaris)

Secretaresse (bruto maandsalaris)

1.790 €

2.010 €

2.440 €

2.080 €

2.380 €

3.330 €

2.700 €

1950 €2.140 €

7%

12%4%

3%68%

32%

56%58%

77%11%

14%5%

12%63%

28%

50%60%

Duitsland 5.050 €

Frankrijk 3.942 €

US 3.624 €

Spanje 3.497 €

België 3.464 €

Nederland 2.897 €

UK 2.707 €

China 1.713 €

Polen 1.462 €

Tsjechië 1.290 €

Duitsland 3.087 €

Frankrijk 2.700 €

België 2.508 €

UK 2.497 €

Nederland 2.198 €

Spanje 1.848 €

Polen 825 €

Tsjechië 792 €

China 544 €

81%

120 Vacature Break | winter 2008

118_BREAK_NEW.qxp 08-12-2008 12:56 Pagina 120

Page 123: vacature's winter break

RESULTATEN SALARISENQUETE121Vacature Break | winter 2008

Onderhoud, montage & beheer

Professionele bachelor (HOKT)Ac. master hogeschool (HOLT)Ac. master universiteit (UNIV)

Bruto maandloon

Controle, analyse & inspectie(controleur, kwaliteitsverantwoordelijke,

inspecteur, laborant)

Startloon volgens diploma

Leidinggevend & verantwoordelijke(projectleider, ploegbaas, werfleider,

productieverantwoordelijke)

(technieker, onderhoudstechnicus, mecanicien)

5 jaar werkervaring 20 jaar werkervaring

Variabele beloning

Enkel vast loonPrestatiebeloning

BonusWinstdeling/aandelenopties

(in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

Extralegale voordelen (in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

BedrijfswagenVerplaatsingsvergoeding

PensioenplanHospitalisatieverzekering

Maaltijdcheques of -vergoeding

Loonevolutie (t.o.v. 1 jaar geleden) +2,4% +3,4%

Technisch ondersteunende diensten

Werknemers Management

Internationale vergelijkingAantal deelnemers aan de enquête: 8.205

Kwaliteitsmanager (bruto maandsalaris)

Jr. productieplanner (bruto maandsalaris)

2.040 €

2.600 €

2.500 €

2.310 €

3.120 €

3.140 €

2.700 €

2.210 €2.260 €

70%

11%

17%8%

10%73%

42%

55%61%

61%18%

23%10%

24%59%

50%

59%72%

US 6.757 €

Duitsland 5.848 €

Nederland 5.323 €

Spanje 5.223 €

België 4.747 €

UK 4.289 €

Frankrijk 4.174 €

China 1.879 €

Tsjechië 1.778 €

Polen 1.653 €

Duitsland 4.250 €

US 3.458 €

Frankrijk 3.441 €

België 3.359 €

UK 3.273 €

Spanje 2.493 €

Nederland 2.240 €

Tsjechië 798 €

Polen 750 €

China 547 €

LEGENDE

Management & coördinatie

Professionele bachelor (HOKT)Ac. master hogeschool (HOLT)Ac. master universiteit (UNIV)

Bruto maandloon

Aankoop & verkoop(aankoper, inkoper, buyer, purchasing manager)

Startloon volgens diploma

Logistiek & planning(dispatcher, expediteur, logistiek bediende)

(supply chain manager, supervisor warehouse manager)

5 jaar werkervaring 20 jaar werkervaring

Variabele beloning

Enkel vast loonPrestatiebeloning

BonusWinstdeling/aandelenopties

(in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

Extralegale voordelen (in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

BedrijfswagenVerplaatsingsvergoeding

PensioenplanHospitalisatieverzekering

Maaltijdcheques of -vergoeding

Loonevolutie (t.o.v. 1 jaar geleden) +2,8% +4,5%

Logistiek / aankoop

Werknemers Management

Internationale vergelijkingAantal deelnemers aan de enquête: 4.073

Hoofd aankoop (bruto maandsalaris)

Junior aankoper (bruto maandsalaris)

1.850 €

2.530 €

2.260 €

2.350 €

3.630 €

2.940 €

3.480 €

2.060 € 2.180 €

68%

13%

18%8%

6%74%

44%

55%53%

49%19%

34%15%

38%53%

62%

60%71%

US 6.440 €

UK 6.222 €

Duitsland 5.738 €

België 5.206 €

Frankrijk 4.389 €

Spanje 3.991 €

Nederland 3.921 €

Tsjechië 1.972 €

Polen 1.963 €

China 1.837 €

Duitsland 3.487 €

US 2.996 €

UK 2.865 €

Frankrijk 2.655 €

België 2.439 €

Nederland 2.411 €

Spanje 1.670 €

Tsjechië 812 €

Polen 772 €

China 593 €

ALL

E SA

LAR

ISSE

NV

OLG

EN

S F

UN

CTI

E

118_BREAK_NEW.qxp 08-12-2008 12:56 Pagina 121

Page 124: vacature's winter break

Naam: Sofie CroonLeeftijd: 25Beroep: Vroedvrouw in het UZA (Antwerpen)Burgerlijke staat: GetrouwdWoonplaats: MechelenNetto maandsalaris: 1.600 euroExtralegale voordelen:Hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding, abonnement openbaar vervoer

“Ons werkschema voorziet dat we tien dagen aanéén stuk doorwerken, waarna we vier of vijf dagenthuis kunnen blijven. Op het UZA worden we alsvroedvrouw ingeschakeld op de drie departemen-ten verloskunde: de materniteit, de verloskamer ende maternele intensieve zorgen. Een werkdagbegint meestal om 7 uur 's ochtends en loopt dantot 15.30 uur. De late shift start om 14.30 uur,soms sta ik ook met de nacht, dan begin ik om 22uur. Ik heb nog een tijd in Senegal als vroedvrouwgewerkt. Dat was onderdeel van een stage tijdens mijn studie. In Afrika is er een totaal gebrek aan middelen, het was in het beste geval heel basic. Er was één verloskamer, met daarin tienbedden. Ik ben er een tijdje hoofd van de verlosaf-deling geweest: ik verdiende toen 100 euro permaand. De kamer waar ik woonde, kostte 75 europer maand. Je begrijpt dat in Senegal één salarismeestal niet volstaat. Je kan niet anders dan twee ofmeer baantjes aannemen. Meestal blijven broers enzussen bij hun familie wonen, en worden alle lonenin één grote pot gestoken. Dat is vaak de enigemanier om met de familie te kunnen overleven.”

RIJHUIS VOOR 165.000 EURO“Ik heb in Senegal mijn man leren kennen: hijwerkte er in een fitnesscentrum. Nu wonen wesamen in België, hij is arbeider in een verfborstel-fabriek. We hebben onlangs een rijwoning gekocht

in Mechelen. Een bescheiden woonst, met eenpiepklein tuintje, dat 165.000 euro kostte. Wehebben er bij Record Bank een lening voor afgeslo-ten. De afbetaling varieert gedurende de looptijd: nubetalen we ongeveer 800 euro per maand, maarelke maand stijgt dat bedrag. Binnen zeventien jaarzullen we 1.200 euro betalen. Het idee is dat wenu we jong zijn minder betalen, zodat we geld over-houden voor andere dingen. In de loop der jarenzullen we hopelijk meer verdienen, zodat de afbet-alingslast ongeveer gelijk zal blijven. Het huis waszowat instapklaar. De grootste uitgave die wegedaan hebben was de aanschaf van een diepvriesen koelkast, samen goed voor zo'n 1.000 euro.”

700 EURO VOOR VLIEGTUIGTICKETNAAR SENEGAL“Eén keer per jaar reizen we naar Senegal, engaan we de familie van mijn man bezoeken. De grootste kost is het ticket, zo'n 700 euro perpersoon, het verblijf is gratis, al kosten de cadeau-tjes die we voor de familie meenemen ook welnatuurlijk. Voor 3.000 euro hebben we 300 vier-kante meter bouwgrond in Thies gekocht, dat isop zo'n drie uur rijden van Dakar. We willen er optermijn een project opstarten, ik zou er bijvoor-beeld graag gaan werken rond de verzorging vanjonge moeders.” (BC, foto IP)

Sofie Croon: “Nu betalen we ongeveer 800 euro per maand voor ons huis, binnen zeventien jaar zullen we 1.200 euro betalen.”

SALARISWATCHER

“In Senegalverdiende ik100 euro permaand”

122 Vacature Break | winter 2008

118_BREAK_NEW.qxp 08-12-2008 12:56 Pagina 122

Page 125: vacature's winter break

R&D, productontwerp

Professionele bachelor (HOKT)Ac. master hogeschool (HOLT)Ac. master universiteit (UNIV)

Bruto maandloon

Commercieel (marketing assistant, marketeer)

Startloon volgens diploma

Management & coördinatie(marketing manager/director/coordinator)

((grafisch) ontwerper/vormgever, productontwikkelaar)

5 jaar werkervaring 20 jaar werkervaring

Variabele beloning

Enkel vast loonPrestatiebeloning

BonusWinstdeling/aandelenopties

(in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

Extralegale voordelen (in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

BedrijfswagenVerplaatsingsvergoeding

PensioenplanHospitalisatieverzekering

Maaltijdcheques of -vergoeding

Loonevolutie (t.o.v. 1 jaar geleden) +3,9% +5,3%

Marketing / productontwikkeling

Werknemers Management

Internationale vergelijkingAantal deelnemers aan de enquête: 2.579

Marketing manager (bruto maandsalaris)

Jr. product manager (bruto maandsalaris)

1.900 €

2.490 €

2.910 €

2.530 €

3.060 €

4.720 €

3.210 €

1.940 € 2.140 €

61%

14%

25%8%

18%68%

57%

65%59%

36%25%

46%21%

61%42%

81%

76%78%

Duitsland 6.044 €

US 5.977 €

Nederland 5.444 €

België 5.051 €

Spanje 4.925 €

UK 4.922 €

Frankrijk 4.797 €

Polen 2.091 €

China 1.761 €

Tsjechië 1.645 €

US 5.198 €

Duitsland 3.605 €

Frankrijk 2.857 €

België 2.646 €

Spanje 2.414 €

Nederland 2.327 €

UK 2.144 €

China 1.774 €

Tsjechië 1.513 €

Polen 1.352 €

LEGENDE

Uitvoerend

Professionele bachelor (HOKT)Ac. master hogeschool (HOLT)Ac. master universiteit (UNIV)

Bruto maandloon

Advies, vertegenwoordiging & promotie(vertegenwoordiger, commercieel afgevaardigde,

sales consultant)

Startloon volgens diploma

Management & executive (sales/account/shop manager, gerant)

(verkoper, commercieel bediende, kassierster)

5 jaar werkervaring 20 jaar werkervaring

Variabele beloning

Enkel vast loonPrestatiebeloning

BonusWinstdeling/aandelenopties

(in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

Extralegale voordelen (in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

BedrijfswagenVerplaatsingsvergoeding

PensioenplanHospitalisatieverzekering

Maaltijdcheques of -vergoeding

Loonevolutie (t.o.v. 1 jaar geleden) +3,5% +4,3%

Sales (verkoop), commerciële functies

Werknemers Management

Internationale vergelijkingAantal deelnemers aan de enquête: 10.487

Sales manager (bruto maandsalaris)

Junior verkoper (bruto maandsalaris)

1.830 €

2.300 €

2.560 €

2.070 €

3.100 €

3.840 €

2.350 €

1.970 €2.110 €

46%

27%

31%12%

26%58%

47%

51%46%

26%38%

45%17%

62%43%

68%

61%62%

US 6.310 €

Duitsland 6.064 €

Frankrijk 4.743 €

Nederland 4.368 €

UK 4.317 €

Spanje 4.159 €

België 3.978 €

Polen 3.055 €

Tsjechië 2.350 €

China 1.880 €

US 3.116 €

Duitsland 3.071 €

Nederland 2.388 €

UK 2.358 €

België 2.353 €

Frankrijk 2.069 €

Spanje 1.968 €

Tsjechië 905 €

Polen 820 €

China 323 €

ALL

E SA

LAR

ISSE

NV

OLG

EN

S F

UN

CTI

ERESULTATEN SALARISENQUETE

123Vacature Break | winter 2008

118_BREAK_NEW.qxp 08-12-2008 12:56 Pagina 123

Page 126: vacature's winter break

Service & installatie

Professionele bachelor (HOKT)Ac. master hogeschool (HOLT)Ac. master universiteit (UNIV)

Bruto maandloon

Helpdesk & advies(helpdeskmedewerker, customer services

engineer, support manager)

Startloon volgens diploma

Leidinggevende functies(aftersalesmanager, werkplaatsleider)

(technieker, service engineer,installateur, electricien)

5 jaar werkervaring 20 jaar werkervaring

Variabele beloning

Enkel vast loonPrestatiebeloning

BonusWinstdeling/aandelenopties

(in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

Extralegale voordelen (in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

BedrijfswagenVerplaatsingsvergoeding

PensioenplanHospitalisatieverzekering

Maaltijdcheques of -vergoeding

Loonevolutie (t.o.v. 1 jaar geleden) +2,3% +3,3%

Technische dienst na verkoop (installatie, herstelling,...)

Werknemers Management

Internationale vergelijkingAantal deelnemers aan de enquête: 1.528

Manager klantendienst (bruto maandsalaris)

Junior klantendienst (bruto maandsalaris)

1.880 €

2.350 €

2.380 €

2.060 €

3.290 €

3.120 €

2.490 €

2.230 € 2.350 €

71%

13%

17%6%

36%62%

43%

42%45%

51%18%

33%20%

46%40%

63%

53%57%

Duitsland 5.715 €

US 4.851 €

België 4.292 €

Spanje 3.787 €

UK 3.695 €

Frankrijk 3.456 €

Nederland 3.261 €

Tsjechië 1.902 €

Polen 1.677 €

China 1.562 €

Duitsland 3.352 €

België 2.530 €

Frankrijk 2.433 €

US 2.141 €

Spanje 2.083 €

UK 1.946 €

Nederland 1.937 €

Polen 1.014 €

Tsjechië 721 €

China 517 €

LEGENDE

Ondersteunende diensten

Professionele bachelor (HOKT)Ac. master hogeschool (HOLT)Ac. master universiteit (UNIV)

Bruto maandloon

Boekhouding (boekhouder, hulpboekhouder, hoofdboekhouder)

Startloon volgens diploma

Leidinggevende functies(finance manager,

financieel directeur/verantwoordelijke)

(administratief bediende/medewerker, financieel assistent)

5 jaar werkervaring 20 jaar werkervaring

Variabele beloning

Enkel vast loonPrestatiebeloning

BonusWinstdeling/aandelenopties

(in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

Extralegale voordelen (in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

BedrijfswagenVerplaatsingsvergoeding

PensioenplanHospitalisatieverzekering

Maaltijdcheques of -vergoeding

Loonevolutie (t.o.v. 1 jaar geleden) +3,9% +4,7%

Financiën, boekhouding

Werknemers Management

Internationale vergelijking (*)Aantal deelnemers aan de enquête: 5.708

Accounting manager (bruto maandsalaris)

Junior boekhouder (bruto maandsalaris)

1.800 €

2.150 €

2.790 €

2.250 €

2.920 €

4.700 €

2.560 €

2.010 €2.200 €

73%

10%

17%7%

8%67%

47%

59%57%

52%20%

31%14%

38%51%

61%

61%65%

UK 6.410 €

Duitsland 6.180 €

US 5.820 €

Frankrijk 4.830 €

België 4.580 €

Nederland 4.270 €

Spanje 3.820 €

Polen 2.680 €

China 1.800 €

Tsjechië 1.400 €

Duitsland 3.200 €

UK 2.910 €

US 2.790 €

Nederland 2.210 €

België 2.050 €

Frankrijk 1.980 €

Spanje 1.560 €

Polen 800 €

Tsjechië 750 €

China 560 €

ALL

E SA

LAR

ISSE

NV

OLG

EN

S F

UN

CTI

E124 Vacature Break | winter 2008

118_BREAK_NEW.qxp 08-12-2008 12:56 Pagina 124

Page 127: vacature's winter break

RESULTATEN SALARISENQUETE125Vacature Break | winter 2008

Uitvoerende diensten

Professionele bachelor (HOKT)Ac. master hogeschool (HOLT)Ac. master universiteit (UNIV)

Bruto maandloon

Advies & consultancy((recruitment/payroll/HR) consultant,

(juridisch) adviseur)

Startloon volgens diploma

Manager & leiddingevend(HR manager, personeelsverantwoordelijke)

(recruitment/payroll/HR officer, personeelsmedewerker, dossierbeheerder)

5 jaar werkervaring 20 jaar werkervaring

Variabele beloning

Enkel vast loonPrestatiebeloning

BonusWinstdeling/aandelenopties

(in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

Extralegale voordelen (in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

BedrijfswagenVerplaatsingsvergoeding

PensioenplanHospitalisatieverzekering

Maaltijdcheques of -vergoeding

Loonevolutie (t.o.v. 1 jaar geleden) +3,6% +4,3%

Personeelsbeleid

Werknemers Management

Internationale vergelijking (*)Aantal deelnemers aan de enquête:3.550

Personeelschef (bruto maandsalaris)

HR-assistent (bruto maandsalaris)

1.880 €

2.350 €

2.470 €

2.330 €

3.530 €

3.770 €

3.100 €

1.840 €2.070 €

69%

12%

18%8%

12%72%

54%

63%68%

64%17%

20%10%

39%55%

60%

61%67%

US 6.046 €

Duitsland 5.812 €

UK 5.399 €

België 4.345 €

Nederland 4.190 €

Frankrijk 4.182 €

Spanje 4.120 €

Polen 2.287 €

Tsjechië 1.964 €

China 1.938 €

US 3.155 €

Duitsland 3.057 €

Frankrijk 3.013 €

Spanje 2.777 €

UK 2.630 €

België 2.329 €

Nederland 2.221 €

Tsjechië 887 €

Polen 703 €

China 582 €

LEGENDE

Ontwikkeling & engineering

Professionele bachelor (HOKT)Ac. master hogeschool (HOLT)Ac. master universiteit (UNIV)

Bruto maandloon

Leidinggevende functies(project manager, projectleider)

Startloon volgens diploma

Onderzoek(researcher, onderzoeker,

scientist, vorser, professor)

(R&D/development/design/software engineer,developer, programmeur)

5 jaar werkervaring 20 jaar werkervaring

Variabele beloning

Enkel vast loonPrestatiebeloning

BonusWinstdeling/aandelenopties

(in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

Extralegale voordelen (in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

BedrijfswagenVerplaatsingsvergoeding

PensioenplanHospitalisatieverzekering

Maaltijdcheques of -vergoeding

Loonevolutie (t.o.v. 1 jaar geleden) +4,6% +4,6%

Research & Development

Werknemers Management

Internationale vergelijkingAantal deelnemers aan de enquête: 3.065

R&D projectmanager (bruto maandsalaris)

Junior onderzoeker (bruto maandsalaris)

1.930 €

3.080€

3.030 €

2.960 €

5.330 €

4.430 €

4.160 €

2.170 € 2.310 €

73%

10%

17%7%

10%66%

52%

52%64%

53%16%

32%19%

28%56%

62%

54%65%

US 7.668 €

Duitsland 6.693 €

Nederland 5.093 €

UK 5.000 €

België 4.758 €

Spanje 4.119 €

Frankrijk 4.009 €

Polen 1.838 €

China 1.762 €

Tsjechië 1.745 €

Duitsland 4.235 €

België 4.086 €

US 3.423 €

Frankrijk 3.247 €

Nederland 2.739 €

UK 2.374 €

Spanje 2.141 €

Tsjechië 1.380 €

Polen 1.250 €

China 664 €

ALL

E SA

LAR

ISSE

NV

OLG

EN

S F

UN

CTI

E

118_BREAK_NEW.qxp 08-12-2008 12:56 Pagina 125

Page 128: vacature's winter break

Tekenaars, ontwerpers & architecten

Professionele bachelor (HOKT)Ac. master hogeschool (HOLT)Ac. master universiteit (UNIV)

Bruto maandloon

Leiding & supervisie (projectleider, werfleider, supervisor)

Startloon volgens diploma

Ingenieurs (projectingenieur, procesingenieur)

((technisch) tekenaar, ontwerptekenaar,designer, architect)

5 jaar werkervaring 20 jaar werkervaring

Variabele beloning

Enkel vast loonPrestatiebeloning

BonusWinstdeling/aandelenopties

(in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

Extralegale voordelen (in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

BedrijfswagenVerplaatsingsvergoeding

PensioenplanHospitalisatieverzekering

Maaltijdcheques of -vergoeding

Loonevolutie (t.o.v. 1 jaar geleden) +5,7% +4,9%

Engineering

Werknemers Management

Internationale vergelijkingAantal deelnemers aan de enquête: 3.155

Engineering manager (bruto maandsalaris)

Beginnend ingenieur (bruto maandsalaris)

1.950 €

3.000 €

3.060 €

2.520 €

4.300 €

3.710 €

2.880 €

2.210 €2.530 €

62%

13%

24%14%

25%66%66%

63%66%

46%17%

34%17%

43%53%

74%

68%76%

US 6.937 €

Duitsland 6.376 €

België 5.701 €

Spanje 5.314 €

UK 5.173 €

Frankrijk 5.131 €

Nederland 4.449 €

China 1.995 €

Polen 1.958 €

Tsjechië 1.762 €

Duitsland 3.760 €

US 3.632 €

UK 3.551 €

België 3.237 €

Frankrijk 2.767 €

Nederland 2.147 €

Spanje 2.141 €

Polen 797 €

Tsjechië 650 €

China 591 €

LEGENDE

Engineer, analist

Management & coördinatie

Professionele bachelor (HOKT)Ac. master hogeschool (HOLT)Ac. master universiteit (UNIV)

Bruto maandloon

(system/software engineer, programmeur,analist, webdesigner, it specialist)

Startloon volgens diploma

Advies & consulting(IT/technical/business/SAP consultant)

(IT manager, ICT coördinator/verantwoordelijke)

5 jaar werkervaring 20 jaar werkervaring

Variabele beloning

Enkel vast loonPrestatiebeloning

BonusWinstdeling/aandelenopties

(in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

Extralegale voordelen (in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

BedrijfswagenVerplaatsingsvergoeding

PensioenplanHospitalisatieverzekering

Maaltijdcheques of -vergoeding

Loonevolutie (t.o.v. 1 jaar geleden) +5,0% +5,1%

ICT en internet

Werknemers Management

Internationale vergelijking (*)Aantal deelnemers aan de enquête: 6.715

Systems manager (bruto maandsalaris)

Jr. systeemanalyst (bruto maandsalaris)

1.950 €

2.630 €

2.810 €

2.710 €

3.770 €

3.840 €

4.480 €

2.070 €2.260 €

62%

14%

25%11%

42%53%

68%

66%76%

48%23%

35%20%

51%47%

71%

66%79%

Duitsland 7.033 €

US 6.947 €

België 5.467 €

UK 5.364 €

Spanje 5.110 €

Nederland 4.972 €

Frankrijk 4.971 €

Polen 2.611 €

Tsjechië 2.104 €

China 1.293 €

US 3.465 €

Duitsland 3.437 €

België 3.104 €

Nederland 3.085 €

Frankrijk 3.058 €

UK 2.606 €

Spanje 1.857 €

Polen 1.332 €

Tsjechië 792 €

China 600 €

ALL

E SA

LAR

ISSE

NV

OLG

EN

S F

UN

CTI

E126 Vacature Break | winter 2008

118_BREAK_NEW.qxp 08-12-2008 12:56 Pagina 126

Page 129: vacature's winter break

RESULTATEN SALARISENQUETE127Vacature Break | winter 2008

Professionele medewerkers

Professionele bachelor (HOKT)Ac. master hogeschool (HOLT)Ac. master universiteit (UNIV)

Bruto maandloon Administratief

ondersteunend personeel

Startloon volgens diploma

Uitvoerend personeel

Middle management

5 jaar werkervaring 20 jaar werkervaring 5 jaar werkervaring 20 jaar werkervaring

Variabele beloning

Enkel vast loonPrestatiebeloning

BonusWinstdeling/aandelenopties

(in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers) (in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

Extralegale voordelen (in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers) (in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

BedrijfswagenVerplaatsingsvergoeding

PensioenplanHospitalisatieverzekering

Maaltijdcheques of -vergoeding

Loonevolutie (t.o.v. 1 jaar geleden) +0,8% +4,5% +2,7% +3,8%

Land- en tuinbouw, visserij, mijnbouw

Werknemers Management Werknemers Management

Aantal deelnemers aan de enquête: 614 Metaalverwerking, machinebouw, autoassemblage

Aantal deelnemers aan de enquête: 8.703

1.810 €

1.820 €

2.070 €

2.650 €

2.200 €

2.150 €

3.200 €3.750 €

2.560 €

1.790 €2.140 €

77%

10%

11%5%

10%64%

28%

37%34%

55%20%

22%18%

44%49%

65%

48%51%

2.000 €2.180 €

2.430 €

64%

10%

22%12%

10%80%

62%

62%60%

37%25%

40%18%

56%46%

82%

69%70%

2.160 €

2.320 €

2.760 €

2.580 €

2.540 €

3.100€4.090 €

3.350 €

Professionele medewerkers

Professionele bachelor (HOKT)Ac. master hogeschool (HOLT)Ac. master universiteit (UNIV)

Bruto maandloon Administratief

ondersteunend personeel

Startloon volgens diploma

Uitvoerend personeel

5 jaar werkervaring 20 jaar werkervaring 5 jaar werkervaring 20 jaar werkervaring

Variabele beloning

Enkel vast loonPrestatiebeloning

BonusWinstdeling/aandelenopties

(in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers) (in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

Extralegale voordelen (in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers) (in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

BedrijfswagenVerplaatsingsvergoeding

PensioenplanHospitalisatieverzekering

Maaltijdcheques of -vergoeding

Loonevolutie (t.o.v. 1 jaar geleden) +3,7% +6,0% +4,2% +6,5%

Chemie, aardolie en plastiek, aardgas, rubber

Werknemers Management Werknemers Management

Aantal deelnemers aan de enquête: 4.008 Farmaceutische industrie

Aantal deelnemers aan de enquête: 2.215

Middle management

2.230 €

2.290 €

2.720 €

3.110 €

2.910 €

3.320 €

3.520 €4.800 €

3.810 €

2.300 €2.430 €

61%

12%

25%12%

6%79%

74%

60%78%

29%34%

49%24%

56%52%

89%

71%86%

2.010 €2.200 €

2.440 €

56%

14%

31%10%

16%77%77%

73%79%

19%31%

59%34%

67%41%

93%

74%90%

2.370 €

2.480 €

3.220 €

3.150 €

2.840 €

3.340€5.350 €

4.020 €

LEGENDE

ALL

E SA

LAR

ISSE

NV

OLG

EN

S S

EC

TOR

118_BREAK_NEW.qxp 08-12-2008 12:56 Pagina 127

Page 130: vacature's winter break

128 Vacature Break | winter 2008

Naam: Marc VerlindenLeeftijd: 47Beroep: Teamleader van de testbank bij PauwelsTrafo (Mechelen)Woonplaats: MechelenBurgerlijke staat: Gehuwd, een zoon van 13 en een dochter van 23Netto maandsalaris: 2.000 euroExtralegale voordelen: Groepsverzekering,gsm, fietsvergoeding

“Ik werk al 28 jaar bij Pauwels Trafo. Als team-leader leid ik een team van zeven mensen. Iksta in voor de organisatie van het werk, regel dewerkverdeling,.... Mijn team is vooral bezig metkwaliteitscontrole. Wij doen tests en leverentestcertificaten af als alles in orde is. De voorbijejaren heb ik veel tijd gestoken in bijscholing. Ikzit nu in het laatste jaar van een graduaatelektromechanica bij het Centrum voorVolwassenenonderwijs aan de TechnischeScholen Mechelen. Ik ben van plan om daarnanog bij te studeren. Het inschrijvingsgeld voorde module die in september startte bedroeg180 euro, in januari start ik met een nieuwemodule waarvoor het inschrijvingsgeld 200euro bedraagt. We werken bij Pauwels Trafo ineen 38-uren week. Af en toe moet ik ook 'savonds werken. Als we voor een transformatorgeluidsmetingen willen uitvoeren, moet hetimmers stil zijn, en dat kan het best als allemachines in de fabriek stil liggen.”

80.000 EURO VOOR VERBOUWINGEN“Vier jaar geleden hebben we het huis waarinwe woonden verkocht, en zijn we verhuisd naareen nieuw pand, een rijwoning in Mechelen.

Toen begonnen de immobiliënprijzen net depan uit te swingen: het huis kostte 200.000euro. Er was bovendien nog heel wat werk aan:de elektriciteitsleidingen moesten vernieuwdworden, er moest op vlak van loodgieterij heelwat gebeuren, er was een nieuwe vloer en keu-ken nodig... Alles samen goed voor 80.000euro. Het is nu bijna af, enkel de badkamermoeten we nog onder handen nemen. Op eenpaar kleine klussen na heb ik de meeste zakenlaten uitvoeren door vakmannen.”“Onze laatste grote aankoop was een nieuwe

auto: een Citroën Berlingo waar we 18.000 eurovoor betaalden. Daarvoor heb je het full option-model, met airco, boordcomputer, elektrischbediende ruiten, drie uitneembare achterzetels...De keuze werd vooral bepaald door de vele ruim-te die een Berlingo biedt. Binnenkort komt er bijons een eerste kleinkind aan, dus wilden we eenwagen waar we makkelijk buggy’s en dergelijkemee kunnen vervoeren. Die buggy was trouwenseen andere uitgave van de voorbije weken, diekostte 300 euro en was een cadeau voor onzedochter.” (BC, foto IP)

Marc Verlinden: “Binnenkort krijgen we ons eerste kleinkind. Voor onze dochter hebben we een buggy van 300 euro gekocht.”

SALARISWATCHER

“Rijhuis inMechelen: 200.000 euro”

118_BREAK_NEW.qxp 08-12-2008 12:56 Pagina 128

Page 131: vacature's winter break

RESULTATEN SALARISENQUETE129Vacature Break | winter 2008

Professionele medewerkers

Professionele bachelor (HOKT)Ac. master hogeschool (HOLT)Ac. master universiteit (UNIV)

Bruto maandloon Administratief

ondersteunend personeel

Startloon volgens diploma

Uitvoerend personeel

5 jaar werkervaring 20 jaar werkervaring 5 jaar werkervaring 20 jaar werkervaring

Variabele beloning

Enkel vast loonPrestatiebeloning

BonusWinstdeling/aandelenopties

(in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers) (in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

Extralegale voordelen (in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers) (in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

BedrijfswagenVerplaatsingsvergoeding

PensioenplanHospitalisatieverzekering

Maaltijdcheques of -vergoeding

Loonevolutie (t.o.v. 1 jaar geleden) +2,5% +5,2% +2,8% +5,2%

Productie voeding, drank en rookwaren

Werknemers Management Werknemers Management

Aantal deelnemers aan de enquête: 2.413 Woning-, utiliteits-, weg- en waterbouw

Aantal deelnemers aan de enquête: 2.904

Middle management

1.910 €

2.110 €

2.110 €

2.810 €

2.530 €

2.330 €

3.390 €3.850 €

3.250 €

2.130 €2.290 €

70%

11%

17%8%

7%80%

57%

63%52%

42%23%

38%15%

59%46%

83%

73%76%

1.850 €2.190 €

2.340 €

78%

10%

12%5%

24%65%

31%

35%27%

52%18%

30%11%

68%37%

62%

51%56%

1.900 €

2.130 €

2.680 €

2.380 €

2.380 €

2.940€3.590 €

3.010 €

Professionele medewerkers

Professionele bachelor (HOKT)Ac. master hogeschool (HOLT)Ac. master universiteit (UNIV)

Bruto maandloon Administratief

ondersteunend personeel

Startloon volgens diploma

Uitvoerend personeel

5 jaar werkervaring 20 jaar werkervaring 5 jaar werkervaring 20 jaar werkervaring

Variabele beloning

Enkel vast loonPrestatiebeloning

BonusWinstdeling/aandelenopties

(in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers) (in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

Extralegale voordelen (in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers) (in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

BedrijfswagenVerplaatsingsvergoeding

PensioenplanHospitalisatieverzekering

Maaltijdcheques of -vergoeding

Loonevolutie (t.o.v. 1 jaar geleden) +3,0% +5,0% +2,1% +2,8%

Hout-, papier- en grafische industrie

Werknemers Management Werknemers Management

Aantal deelnemers aan de enquête: 2.247 Textiel, schoen- en kledingnijverheid

Aantal deelnemers aan de enquête: 1.276

Middle management

1.880€

2.070 €

2.220 €

2.570 €

2.450 €

2.410 €

2.820 €3.870 €

3.070 €

2.030 €2.250 €

76%

9%

13%6%

7%72%

30%

40%38%

52%19%

34%10%

53%46%

69%

60%57%

1.830 €1.950 €

2.080 €

76%

8%

15%4%

3%70%

18%

64%29%

46%15%

40%8%

44%41%

62%

70%50%

2.000 €

1.930 €

2.470 €

2.370 €

2.000 €

2.730€3.780 €

3.000 €

LEGENDE

ALL

E SA

LAR

ISSE

NV

OLG

EN

S S

EC

TOR

118_BREAK_NEW.qxp 08-12-2008 12:56 Pagina 129

Page 132: vacature's winter break

130 Vacature Break | winter 2008

Professionele medewerkers

Professionele bachelor (HOKT)Ac. master hogeschool (HOLT)Ac. master universiteit (UNIV)

Bruto maandloon Administratief

ondersteunend personeel

Startloon volgens diploma

Uitvoerend personeel

5 jaar werkervaring 20 jaar werkervaring 5 jaar werkervaring 20 jaar werkervaring

Variabele beloning

Enkel vast loonPrestatiebeloning

BonusWinstdeling/aandelenopties

(in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers) (in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

Extralegale voordelen (in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers) (in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

BedrijfswagenVerplaatsingsvergoeding

PensioenplanHospitalisatieverzekering

Maaltijdcheques of -vergoeding

Loonevolutie (t.o.v. 1 jaar geleden) +4,0% +4,8% +5,3% +5,0%

Bank- en kredietwezen,verzekeringen

Werknemers Management Werknemers Management

Aantal deelnemers aan de enquête: 5.126 Consulting, adviesverlening, R&D

Aantal deelnemers aan de enquête: 4.127

Middle management

1.870€

2.030 €

2.290 €

2.780 €

2.710 €

2.840 €

3.250 €4.800 €

3.890 €

2.100 €2.290 €

36%

28%

38%26%

9%78%77%

78%73%

16%44%

48%39%

37%67%

92%

85%85%

1.790 €1.990 €

2.180 €

66%

12%

24%7%

29%58%

66%

64%61%

39%30%

43%13%

62%39%

74%

62%68%

1.940 €

2.270 €

2.840 €

2.560 €

2.860 €

2.970€4.510 €

3.660 €

LEGENDE

ALL

E SA

LAR

ISSE

NV

OLG

EN

S S

EC

TOR

118_BREAK_NEW.qxp 08-12-2008 12:56 Pagina 130

Page 133: vacature's winter break

RESULTATEN SALARISENQUETE131Vacature Break | winter 2008

Professionele medewerkers

Professionele bachelor (HOKT)Ac. master hogeschool (HOLT)Ac. master universiteit (UNIV)

Bruto maandloon Administratief

ondersteunend personeel

Startloon volgens diploma

Uitvoerend personeel

5 jaar werkervaring 20 jaar werkervaring 5 jaar werkervaring 20 jaar werkervaring

Variabele beloning

Enkel vast loonPrestatiebeloning

BonusWinstdeling/aandelenopties

(in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers) (in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

Extralegale voordelen (in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers) (in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

BedrijfswagenVerplaatsingsvergoeding

PensioenplanHospitalisatieverzekering

Maaltijdcheques of -vergoeding

Loonevolutie (t.o.v. 1 jaar geleden) +3,1% +4,6% +2,9% +3,9%

Transport, logistiek en distributie

Werknemers Management Werknemers Management

Aantal deelnemers aan de enquête: 5.571 Kleinhandel & groothandel

Aantal deelnemers aan de enquête: 5.331

Middle management

1.840€

2.090 €

2.220 €

2.560 €

2.440 €

2.470 €

2.970 €3.760 €

3.500 €

2.150 €2.080 €

65%

15%

19%7%

9%71%

46%

63%55%

39%26%

38%15%

47%53%

69%

68%74%

1.770 €1.860 €

2.010 €

63%

15%

20%9%

13%63%

34%

34%31%

39%23%

40%14%

49%47%

56%

48%47%

1.880 €

1.980 €

2.460 €

2.310 €

2.200 €

2.380€3.180 €

2.840 €

Professionele medewerkers

Professionele bachelor (HOKT)Ac. master hogeschool (HOLT)Ac. master universiteit (UNIV)

Bruto maandloon Administratief

ondersteunend personeel

Startloon volgens diploma

Uitvoerend personeel

5 jaar werkervaring 20 jaar werkervaring 5 jaar werkervaring 20 jaar werkervaring

Variabele beloning

Enkel vast loonPrestatiebeloning

BonusWinstdeling/aandelenopties

(in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers) (in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

Extralegale voordelen (in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers) (in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

BedrijfswagenVerplaatsingsvergoeding

PensioenplanHospitalisatieverzekering

Maaltijdcheques of -vergoeding

Loonevolutie (t.o.v. 1 jaar geleden) +3,8% +4,7% +3,7% +4,0%

Telecommunicatie

Werknemers Management Werknemers Management

Aantal deelnemers aan de enquête: 2.300 Reclame, media en communicatie

Aantal deelnemers aan de enquête: 2.548

Middle management

1.860€

1.880 €

2.120 €

2.580 €

2.580 €

2.540 €

2.870 €4.690 €

3.890 €

2.100 €2.340 €

36%

31%

42%21%

30%66%

69%

64%76%

22%42%

49%32%

68%39%

80%

69%87%

1.800 €1.840 €

2.030 €

71%

13%

18%4%

22%58%

50%

58%52%

47%20%

39%12%

61%41%

63%

61%57%

2.070 €

2.230 €

2.520 €

2.530 €

2.830 €

3.070€3.970 €

3.290 €

LEGENDE

ALL

E SA

LAR

ISSE

NV

OLG

EN

S S

EC

TOR

118_BREAK_NEW.qxp 08-12-2008 12:56 Pagina 131

Page 134: vacature's winter break

Professionele medewerkers

Professionele bachelor (HOKT)Ac. master hogeschool (HOLT)Ac. master universiteit (UNIV)

Bruto maandloon Administratief

ondersteunend personeel

Startloon volgens diploma

Uitvoerend personeel

Middle management

5 jaar werkervaring 20 jaar werkervaring 5 jaar werkervaring 20 jaar werkervaring

Variabele beloning

Enkel vast loonPrestatiebeloning

BonusWinstdeling/aandelenopties

(in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers) (in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

Extralegale voordelen (in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers) (in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

BedrijfswagenVerplaatsingsvergoeding

PensioenplanHospitalisatieverzekering

Maaltijdcheques of -vergoeding

Loonevolutie (t.o.v. 1 jaar geleden) +3,9% +6,0% +2,9% +3,1%

Personeelsbeleid(selectie, opleiding, uitzendwerk)

Werknemers Management Werknemers Management

Aantal deelnemers aan de enquête: 1.654 Toerisme & vrijetijdsbesteding

Aantal deelnemers aan de enquête: 849

1.880€

1.990 €

2.040 €

2.370 €

2.190 €

2.470 €

2.860 €3.650 €

3.030 €

1.900 €1.970 €

45%

22%

35%11%

34%60%

68%

81%74%

22%32%

44%22%

79%44%

88%

84%82%

1.620 €1.850 €1.850 €

72%

8%

20%6%

7%73%

35%

70%51%

49%23%

32%8%

35%54%53%

66%46%

1.790 €

1.920 €

2.450 €

2.190 €

2.710 €

2.080 €3.040 €

2.540 €

Professionele medewerkers

Professionele bachelor (HOKT)Ac. master hogeschool (HOLT)Ac. master universiteit (UNIV)

Bruto maandloon Administratief

ondersteunend personeel

Startloon volgens diploma

Uitvoerend personeel

5 jaar werkervaring 20 jaar werkervaring 5 jaar werkervaring 20 jaar werkervaring

Variabele beloning

Enkel vast loonPrestatiebeloning

BonusWinstdeling/aandelenopties

(in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers) (in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

Extralegale voordelen (in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers) (in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

BedrijfswagenVerplaatsingsvergoeding

PensioenplanHospitalisatieverzekering

Maaltijdcheques of -vergoeding

Loonevolutie (t.o.v. 1 jaar geleden) +1,3% +3,9% +1,5% +4,7%

Horeca, catering

Werknemers Management Werknemers Management

Aantal deelnemers aan de enquête: 1.204 Beveiliging, schoonmaak, leasing, ...

Aantal deelnemers aan de enquête: 3.158

Middle management

1.690 €

1.810 €

1.860 €

2.200 €

2.110 €

2.160 €

2.390 €2.640 €

2.370 €

1.780 €1.650 €

76%

10%

14%6%

4%63%

14%

23%26%

47%20%

36%12%

25%62%

32%

32%46%

1.830 €1.920 €

2.040 €

74%

11%

15%4%

13%74%

26%

36%40%

42%24%

38%9%

63%39%

64%

58%54%

2.330 €

2.540 €

2.370 €

2.440 €

2.170 €

2.640€3.570 €

2.910 €

LEGENDE

ALL

E SA

LAR

ISSE

NV

OLG

EN

S S

EC

TOR

132 Vacature Break | winter 2008

118_BREAK_NEW.qxp 08-12-2008 12:56 Pagina 132

Page 135: vacature's winter break

RESULTATEN SALARISENQUETE133Vacature Break | winter 2008

Professionele medewerkers

Professionele bachelor (HOKT)Ac. master hogeschool (HOLT)Ac. master universiteit (UNIV)

Bruto maandloon Administratief

ondersteunend personeel

Startloon volgens diploma

Uitvoerend personeel

5 jaar werkervaring 20 jaar werkervaring 5 jaar werkervaring 20 jaar werkervaring

Variabele beloning

Enkel vast loonPrestatiebeloning

BonusWinstdeling/aandelenopties

(in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

Extralegale voordelen (in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

(in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

(in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

BedrijfswagenVerplaatsingsvergoeding

PensioenplanHospitalisatieverzekering

Maaltijdcheques of -vergoeding

Loonevolutie (t.o.v. 1 jaar geleden) +1,9% +3,3% +2,5% +2,5%

Gezondheidszorg

Werknemers Management Werknemers Management

Aantal deelnemers aan de enquête: 5.408 Onderwijs Aantal deelnemers aan de enquête: 5.168

Middle management

1.960 €

2.080 €

2.300 €

3.060 €

2.390 €

2.710 €

2.750 €3.940 €

3.570 €

2.010 €2.190 €

86%

8%

6%1%

3%70%

21%

39%55%

80%10%

9%4%

17%58%

44%

49%59%

1.850 €2.010 €

2.210 €

3%

2%0,5%

1%44%

7%

7%12%

4%

3%1%

3%49%

10%

8%17%

2.360 €

2.270 €

2.710 €

2.470 €

2.910 €

2.690 €3.760 €

3.440 €

94%96%

Professionele medewerkers

Professionele bachelor (HOKT)Ac. master hogeschool (HOLT)Ac. master universiteit (UNIV)

Bruto maandloon Administratief

ondersteunend personeel

Startloon volgens diploma

Uitvoerend personeel

5 jaar werkervaring 20 jaar werkervaring

Variabele beloning

Enkel vast loonPrestatiebeloning

BonusWinstdeling/aandelenopties

Extralegale voordelen

(in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

(in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

BedrijfswagenVerplaatsingsvergoeding

PensioenplanHospitalisatieverzekering

Maaltijdcheques of -vergoeding

Loonevolutie (t.o.v. 1 jaar geleden) +2,3% +3,7%

Werknemers Management

Welzijnszorg, belangenverenigingen

Aantal deelnemers aan de enquête: 2.596

Middle management

5 jaar werkervaring 20 jaar werkervaring

(in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

(in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

+3,3% +2,2%

Werknemers Management

Socio-culturele sector Aantal deelnemers aan de enquête: 998

1.760 €1.930 €

2.080 €

7%

9%1%

3%74%

25%

49%49%

6%

9%2%

17%68%

40%

50%45%

1.970 €

1.960 €

2.690 €

2.260 €

2.500 €

2.660 €3.110 €

3.140 €

1.720 €1.900 €1.850 €

87%

6%

7%3%

2%71%

19%

46%35%

4%

8%1%

10%74%

23%

55%42%

1.750 €

2.170 €

2.290 €

2.410 €

2.380 €

2.340 €3.280 €

2.860 €

88% 84% 86%

LEGENDE

ALL

E SA

LAR

ISSE

NV

OLG

EN

S S

EC

TOR

118_BREAK_NEW.qxp 08-12-2008 12:56 Pagina 133

Page 136: vacature's winter break

Naam: Farooq ChaudhryLeeftijd: 48Beroep: Producer bij de Akram Khan Company(Londen)Burgerlijke staat: Getrouwd, twee kinderen Woonplaats: LondenBruto jaarsalaris: 77.500 euroExtralegale voordelen: Groepsverzekering, hospitalisatieverzekering

“Ik ben producer van dansvoorstellingen.Vanavond spelen we met de Akram KhanCompany en het Nationaal Ballet van China devoorstelling 'Bahok' in deSingel. Het is de laatstevoorstelling van deze productie. De voorbije maan-den hebben we in meer dan dertig landen gespeeld.We hebben opgetreden in Groot-Brittannië, Syrië,Frankrijk, Colombia, Zwitserland, China... Noemmaar op. Als producer heb ik vooral een ondersteu-nende rol: ik breng de fondsen bijeen om een pro-ductie te realiseren, ga op zoek naar zalen en plaat-sen waar we onze shows kunnen brengen en helpbij het rekruteren van artiesten en medewerkers. Ikcoördineer het artistieke proces. Ik doe dit werk nubijna tien jaar. Voordien was ik zelf professioneeldanser. Ik ken België: ik heb hier nog bij Rosasgedanst. Deze productie zit erop, maar veel vakan-tie zal ik niet hebben. In Londen heb ik momenteelnog een andere productie lopen: 'In-I', waarinonder meer Juliette Binoche meespeelt.”

PAK VAN PAUL SMITH: 650 EURO“Een paar jaar geleden heb ik een huis in CrouchEnd in het noorden van Londen gekocht. Dat kost-te me toen 1.032.000 euro. Veel ben ik er niet:gemiddeld ben ik zes maanden per jaar thuis. Maartegenover mijn drukke agenda staat een mooi sala-ris. Ik geef niet om geld, maar het is aangenaam alsje je er geen zorgen over hoeft te maken. Als ik bij All

Saints in Covent Garden een mooi pak van PaulSmith van 650 euro zie hangen, dan koop ik datgewoon. Ik ben vooral op zoek naar kwaliteit in mijnleven. Naar mooie dingen. Ik hou van zaken die hetleven comfortabeler maken. Andere mensen blijmaken, vind ik het leukst. Ik heb twee oudere vrien-den, die zo'n beetje als een paar extra ouders voorme zijn. Wel, onlangs heb ik hen een reis ter waar-de van 5.000 euro cadeau gedaan, uit dankbaar-heid, omdat zij zoveel voor mij betekenen.”

DIM SUM VOOR 260 EURO“Ik reis graag. Voor mijn werk ben ik sowieso veelin het buitenland, maar ook als ik vrij heb, trek ik er

graag op uit. Onlangs ben ik nog een week naar hetLake District in het noorden van Engeland getrok-ken: eventjes relaxen, wat wandelen, een beetjeniets doen. Ook dan kies ik graag voor comfort: ikvlieg meestal in business class en trakteer mezelf enmijn familie op de iets duurdere hotels of restau-rants. Ik ben een grote fan van de Chinese enJapanse keuken. Mijn favoriete Chinese restaurantin Londen is Hakkasan aan Hanway Place: 't heeft één Michelinster en je kan er de beste dimsum van de planeet eten. Laatst ben ik er nog metmijn vrouw geweest: ik geloof dat de rekening voorons beiden zo'n 260 euro bedroeg.” (BC, foto IP)

Farooq Chaudhry: “Ik kies graag voor comfort: ik vlieg meestal in business class en trakteer mezelf en mijn familie op de iets duurdere hotels of restaurants.”

SALARISWATCHER

“1.032.000euro voor een huis in Londen”

134 Vacature Break | winter 2008

118_BREAK_NEW.qxp 08-12-2008 12:56 Pagina 134

Page 137: vacature's winter break

Professionele medewerkers

Professionele bachelor (HOKT)Ac. master hogeschool (HOLT)Ac. master universiteit (UNIV)

Bruto maandloon Administratief

ondersteunend personeel

Startloon volgens diploma

Uitvoerend personeel

Middle management

Variabele beloning

Enkel vast loonPrestatiebeloning

BonusWinstdeling/aandelenopties

Extralegale voordelen

BedrijfswagenVerplaatsingsvergoeding

PensioenplanHospitalisatieverzekering

Maaltijdcheques of -vergoeding

Loonevolutie (t.o.v. 1 jaar geleden)

5 jaar werkervaring 20 jaar werkervaring

(in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

(in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

+2,2% +3,4%

Lokale overheden (gemeente, provincie)

Werknemers Management

Aantal deelnemers aan de enquête: 3.049

5 jaar werkervaring 20 jaar werkervaring

(in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

(in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

+2,9% +3,4%

Federale overheid

Werknemers Management

Aantal deelnemers aan de enquête: 3.878

1.930 €

1.900 €

2.010 €

2.330 €

2.220 €

2.340 €

2.710 €3.410 €

2.970 €

1.970 €2.220 €

92%

5%

4%1%

2%59%

13%

80%78%

6%

2%1%

4%59%

12%

71%76%

1.770 €

1.800 €

2.120 €

2.620 €

2.270 €

2.480 €

2.950 €3.690 €

3.370 €

2.120 €2.250 €

79%

10%

10%4%

1%67%

10%

33%54%

85%9%

7%1%

3%63%

8%

22%59%

92%

Professionele medewerkers

Professionele bachelor (HOKT)Ac. master hogeschool (HOLT)Ac. master universiteit (UNIV)

Bruto maandloon Administratief

ondersteunend personeel

Startloon volgens diploma

Uitvoerend personeel

Middle management

5 jaar werkervaring 20 jaar werkervaring

Variabele beloning

Enkel vast loonPrestatiebeloning

BonusWinstdeling/aandelenopties

(in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

Extralegale voordelen (in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

BedrijfswagenVerplaatsingsvergoeding

PensioenplanHospitalisatieverzekering

Maaltijdcheques of -vergoeding

Loonevolutie (t.o.v. 1 jaar geleden) +4,1% +3,8%

Internationale overheden en instellingen

Werknemers Management

Aantal deelnemers aan de enquête: 462

5 jaar werkervaring 20 jaar werkervaring

(in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

(in %, t.o.v. de hele groep werknemers of managers)

+2,6% +3,3%

Overheden van Gewesten en Gemeenschappen

Werknemers Management

Aantal deelnemers aan de enquête: 1.628

1.890 €

2.520 €

3.000 €

3.630 €

3.130 €

3.060 €

4.300 €6.000 €

5.600 €

1.730 €2.240 €

80%

9%

12%5%

81%

5%

18%6%

3%47%

45%

36%60%

6%39%40%

21%46%

1.840 €

2.010 €

2.300 €

2.700 €

2.260 €

2.440 €

2.770 €3.700 €

3.350 €

2.180 €2.280 €

82%

9%

9%1%

4%73%

17%

87%82%

82%7%

11%0%

8%69%

18%83%

88%

LEGENDE

RESULTATEN SALARISENQUETE135Vacature Break | winter 2008

ALL

E SA

LAR

ISSE

NV

OLG

EN

S S

EC

TOR

118_BREAK_NEW.qxp 08-12-2008 12:56 Pagina 135

Page 138: vacature's winter break

136 Vacature Break | winter 2008

BREAK INDEX

ACERTA HR & CONSULTING 78

ADECCO HR & CONSULTING 74

CSC TELECOM, ICT & INTERNET 8

DELTA LLOYD BANK BANKEN & VERZEKERINGEN 106

EANDIS ENERGIE 4

EDS TELECOM, ICT & INTERNET 60

EVS TELECOM, ICT & INTERNET 111

GDF SUEZ ENERGIE 24

GEMEENTELIJK HAVENBEDRIJF ANTWERPEN LOGISTIEK & TRANSPORT 42

HUDSON HR & CONSULTING 31

ING BANKEN & VERZEKERINGEN 36

JOBPUNT VLAANDEREN HR & CONSULTING 24

KATZ HR & CONSULTING 103

KBC BANKEN & VERZEKERINGEN 33

Gedelegeerd bestuurder Dirk Velghe

Algemeen directeur Christophe Glorieux

Office manager Linda De Nutte

Accounting Walter Roos

Operations & distribution manager

Inge Van den Bussche

Operations & distribution assistant Ilse Borms

Rapporting & Analyse Dieter Vermander

Redactie Vacature Hoofdredacteur Marian Kin

(voor Kinco) Redactiechef Erik Verreet Redactie Nico

Schoofs, Filip Michiels, Sam De Kegel, Hermien

Vanoost 02-482.03.54 Medewerkers: Eric Adams,

Karin Eeckhout, Catherine Nuyttens, An Olaerts,

Bart Cabanier, Tom Dieusaert, Hans Moleman,

Petra Quaedvlieg, Evy Ballegeer, Ad Van Poppel,

Jan Stevens, Dirk Blijweert, Carina Lopez,

Tom Ronse, Lore Callens, Matthieu Van Steenkiste,

Dominique Soenens, Goele Geeraert, Lies Lefever,

Annick Claus, Marjorie Blomme

Redactieraad Marianne Dewandeleer (PwC),

Johan Albrecht (Itinera Institute), Mireille Deziron

(Jobpunt Vlaanderen), Bart Matheï (FIT), Ivo Belet

(Europarlementariër)

Grafische vormgeving Art Director Pieter

Ver Elst Assistant Art Director Jon Troch Grafici An

Coosemans, Patricia Kempeneers, Manu Degreef

Medewerkers Bob Haentjens, Sara Sabbe, Yves

Deploige, Guido Evens, Hugo Gielen, Miet Truyers

Advertenties Business manager Nancy

Werbrouck Sales manager Marijke Van Impe

Account managers Ruth Janssens, Sofie

Verbrugghe, Karl Van Lathem, Véronique

Geluykens, Lieze Gheysens, Peter Dewever,

Duncan Dilissen 02-482.03.50 Commercieel

assistenten Inge Seghers, Hilde De Wolf, Annemie

Detroch, Krista Verlaeckt, Annick Rega, Sofie

Bonneux 02-482.03.38 Ordering & accounting

Ann De Lange, An Parewijck, Lieve De Pauw

02-482.03.71

Marketing & research Marketing & research

manager Diane Devriendt Research marketeer

Marjan Desmedt Product manager Dries Mahieu,

Bieke Helsen

Vacature/References Interactive

Interactive Director Marianne Edlund Account

Managers Veerle Cajot, Kim Claesen Internal Sales

Siska Blanckaert, Louise Claeys Bouuaert

02-481.15.09 Client Services Manager Barbara

Daelman Internal Account Executive Liesbeth

Teugels, Annelies Horckmans Client Services

Assistant Véronique Bamford 02-482.03.39

Project Manager Inge Van Dyck Projectleader IT &

Development Josi Swerts Web Designers Olivier

Beauchot, Ward Meremans, Graham Freeman

Marketing Manager Kenny Spriet Marketing Project

Manager Brigitte Vermeulen Marketing Analyst

Christophe Van Puymbroeck Product Manager

Florence Collard Netredactie Moïra Lens, Virginie

Moriaux

Verantwoordelijke uitgever

Christophe Glorieux

Pontbeekstraat 4, 1702 Groot-Bijgaarden

Vacature C.V. is erkend als bureau voor privatearbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest, onderhet nr VG.1186/B. De rechten van de kandidaat kunnen ten allen tijde worden geraadpleegd opwww.vacature.com/rechtenkandidaat

COLOFON

KU LEUVEN ONDERWIJS & OPLEIDING 66

MIVB LOGISTIEK & TRANSPORT 12

MOBISTAR TELECOM, ICT & INTERNET 86

MOTMANS & VAN HAVERMAET HR & CONSULTING 122

PARTENA HR & CONSULTING 53

SD WORX HR & CONSULTING 16

SMALS TELECOM, ICT & INTERNET 80

SODEVA CONSULTING & DEVELOPMENT HR & CONSULTING 55

SODEXHO HR & CONSULTING 117

SUEZ TRACTEBEL ENERGIE 38

TELENET TELECOM, ICT & INTERNET 48

VANDERVELDE HR & CONSULTING 95

VDK SPAARBANK BANKEN & VERZEKERINGEN 20

ZURICH BANKEN & VERZEKERINGEN 112

xx_INDEX BREAK 08-12-2008 11:05 Pagina 136