Uitvoeringsplan Amsterdamse Wijkaanpak

download Uitvoeringsplan Amsterdamse Wijkaanpak

of 76

 • date post

  17-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Gemeente Amsterdam DMO, uitvoeringsplan 2010-2011 Amsterdamse Wijkaanpak.

Transcript of Uitvoeringsplan Amsterdamse Wijkaanpak

 • Uitvoeringsprogramma 2010 - 2011Voor een stad in balans

 • uitvoeringsprogramma 2010 - 2011Voor een stad in balans

 • Voorwoord

  Amsterdam zet de wijkaanpak onder het motto Krachtige mensen, Krachtige buurten, Krachtige uitvoering onverminderd voort. Extra inzet van vele partijen voor een aantal buurten in onze stad blijft onverminderd nodig. Het gaat namelijk nog steeds niet goed genoeg met een deel van onze burgers en onze buurten, ook niet na bijna twee jaar Amsterdamse wijkaanpak. Dat is ook niet verwonderlijk: het gaat namelijk over hardnekkige gestapelde problemen van individuele en groepen burgers die geconcentreerd in bepaalde buurten bij elkaar komen. Een kleine twee jaar is te kort om substantieel en robuust de wijkaanpakbuurten in een spiraal omhoog te brengen. Daarom is de looptijd van de wijkaanpak tien jaar. De grootste problemen in de Amsterdamse wijkaanpakbuurten zijn armoede, werkloosheid, gebrek aan integratie en de kansarme situatie waar veel kinderen zich in bevinden. met mij vindt het College van burgemeester en Wethouders het niet acceptabel dat kinderen en volwassenen in bepaalde buurten een aanzienlijk grotere kans hebben op problemen en een aanzienlijk kleinere kans op mogelijkheden dan hun stadgenoten in andere buurten. De kwaliteit van de woonomgeving en de leefbaarheid in deze buurten zijn veel minder dan in andere buurten, de woningen zijn kleiner, slechter en gehoriger. meer mensen voelen zich er ongezond. In deze buurten staan meer zwakke scholen, meer kinderen gaan naar het VmbO, meer jongeren maken hun school of vervolgopleiding niet af en meer mensen zijn arm in deze buurten. Ruimtelijk gesegregeerde kansen en achterstanden willen we niet in onze stad. Diverse, van elkaar verschillende karakteristieke buurten waar mensen graag wonen, werken en komen; waar de plek waar je woont van positieve invloed is op de kansen in het leven. Dt willen we voor iedereen en voor alle buurten in de stad.

  2

 • Daarom maken we onderscheid in waar we onze inspanningen het eerst verrichten en waar we beleid en middelen geconcentreerd inzetten. De wijkaanpak is een voorrangsregeling voor de betreffende buurten. Deze voorrangsregeling wordt gentensiveerd de komende jaren en zal voor steeds meer stedelijke programmas, maar ook voor capaciteitsafwegingen gaan gelden. Simpelweg omdat het nodig is. Ik verwacht (en weet) dat onze natuurlijke partners in de buurten, de Amsterdamse corporaties, hetzelfde doen. Wij en onze coalitiegenoten in de wijkaanpak, de Amsterdamse corporaties, de Amsterdamse bewoners en ondernemers, de Amsterdamse stadsdelen, en vele anderen, hebben ons aan elkaar verbonden voor de verwezenlijking van dit doel. We bemoeien ons met de stad en met elkaar, we spreken elkaar aan, we vragen elkaars steun en gebruiken elkaar bij het zoeken naar oplossingen. Jouw probleem is ook mijn verantwoordelijkheid en omgekeerd. Dit is door de economische crisis nog pregnanter geworden. De negatieve gevolgen zullen juist in onze wijkaanpakbuurten en door de mensen die daar wonen gevoeld gaan worden. Representanten van onze coalitiegenoten komen in dit tweede Amsterdamse uitvoeringsprogramma aan het woord. Gezamenlijk zien we de urgentie van de wijkaanpak, benutten we de kansen beter en delen en ontwikkelen we de methodiek. Samen blijven we ervoor zorgen dat de Amsterdamse wijkaanpak een krachtige aanpak is die werkt! In deze tweede programmaperiode zal nog sterker de coalitie gezocht gaan worden met het onderwijs en welzijnsveld. Intern binnen de gemeente worden de banden tussen de wijkaanpak en de instanties die zich bezig houden met integratie, participatie, werk en armoede op buurtniveau gentensiveerd. Opdat het meedoen aan de maatschappij daar begint waar de

  drempel voor onze burgers het laagst is: in de eigen leefomgeving. Voor u ligt het tweede Amsterdamse uitvoeringsprogramma (AuP). Ook de buurtuitvoeringsprogrammas zijn geactualiseerd. Ik hoop dat beide de krachten in de buurten in beweging houden die al in gang gezet zijn en nieuwe krachten in werking zetten. Zodat we over een tijd in Amsterdam echt Krachtige (want robuuste) buurten hebben waar Krachtige (want zelfredzame en in zichzelf vertrouwende) mensen wonen. De ambitie is hoog, maar wanneer wij allen (de gemeente en al onze coalitiepartners) Krachtig in bljven zetten op de uitvoering heb ik er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken!

  Freek Ossel Wethouder Wijkaanpak Gemeente Amsterdam

  Voorwoord

  3

 • Inhoud

  Voorwoord Freek Ossel, wethouder Wijkaanpak 2Leeswijzer 7

  Uitvoeringsprogramma 2010 - 2011 Interviews en Iconen

  8 Noorderparkkamer 10 Javastraat HOOFdstUk 1Bijna 2 jaar Amsterdamse wijkaanpak 121.1 Veranderendeomstandigheden 14 14 FatimaElatik,stadsdeel Zeeburg 1.2 StaatvandeAandachtswijkennabijna 16 tweejaarWijkaanpak 18 18 PieterdeJong, Ymere 1.3 Ontwikkelingsbeeldwijkaanpak 191.4 DeMethodeAmsterdamseWijkaanpak: 22 22 JacquelinevanLoon, Amsterdams Steunpunt Wonen 24 MoMoney 26 DeBOOT 28 DrugspandenTransvaal 30 DeGezondeWijk 32 DeKoningsvrouwenvanLandlustHOOFdstUk 2Een duurzame aanpak 342.1 Coalities 352.2 Schakelentussenschalen 36 36 DickBoer,AholdNederland 2.3Hetgaatomdemensendiehetdoen 372.4Innovatieenexperimenteerruimte 2.5 Blijvensturendoormonitorenenevalueren 38 40 BeehiveBloeiplaatsen 42 PitstopTransvaal 44 LeergangAmsterdamsewijkaanpak 46 BuurtbeheerbedrijfNieuwReimerswaalinOsdorp 48 Weekendstudent HOOFdstUk 3Gezamenlijke stedelijke agenda voor 2010-2011 50 50 MiekevandenBerg, Eigen Haard3.1Bewonersparticipatieeninitiatieven 513.2Hogeronderwijsindewijken 54 54 WillemBaumfalk,Hoge school van Amsterdam en3.3 Lerenenopgroeien 55 universiteit van Amsterdam3.4 Degezondewijk 563.5 Werk,armoede,participatieenintegratie 57 58 HenkdeJong,Gemeente Amsterdam3.6 Buurteconomie 59 3.7 Overlastenleefbaarheid 613.8 Wonenenwoonomgeving 62 62 HettiePolitiek, Amsterdamse wijkaanpak3.9 Maatschappelijkvastgoed 63 64 Achterdevoordeuraanpak 66 GarageNotweg 68 Participatiemakelaars 70 KleinschaligInnovatiefGastouderschapColofon 73

 • 6

 • Leeswijzer

  Het Amsterdams uitvoeringsprogramma Wijkaanpak 20102011 (AuP) opent in het eerste hoofdstuk met het neerzetten van de blijvende urgentie van de wijkaanpak. Veranderende omstandigheden in de organisatie van de gemeente zijn er mede reden voor dat een volgende versie van het Amsterdamse uitvoeringsprogramma is gemaakt. Vervolgens wordt de staat opgemaakt van bijna twee jaar wijkaanpak. Wat is er gebeurd en welke resultaten kunnen al benoemd worden? De Amsterdamse wijkaanpak wordt gekarakteriseerd en het ontwikkelingsbeeld geschetst.In het tweede hoofdstuk worden de verworvenheden van de methodiek van de wijkaanpak geborgd en specifieke inspanningen ten behoeve van verdere borging beschreven. Het laatste hoofdstuk behandelt de inhoudelijke domeinen van de wijkaanpak die een sterke stedelijke en/of gezamenlijke component hebben en daarom samen met de inspanningen gericht op de methodiek het Amsterdams uitvoeringsprogramma 20102011 vormen. Het uitgangspunt voor de Amsterdamse wijkaanpak zijn en blijven de buurten. Dat kan niet anders. De tekst van het AuP is gelardeerd met goede voorbeelden uit de praktijk van de wijkaanpak tot nog toe. Een aantal goede voorbeelden wordt uitvoerig beschreven. Deze zijn steeds aangeduid met een grote pijl. De fotos in de bovenbalk brengen de Amsterdamse wijkaanpak in beeld. Ook daarin worden goede voorbeelden genoemd. Al deze iconen vertellen over concrete projecten, hun relevantie voor de problematiek en kansen in de buurt, de geboekte resultaten en over de manier waarop de uitvoering is aangepakt. Z moeten we door blijven werken.In dit AuP leest u ook een aantal interviews, met belangrijke partners in de Amsterdamse wijkaanpak. Ook zij spreken zich uit over de noodzaak van een stevige n gezamenlijke aanpak in de Amsterdamse buurten, en vertellen over hun aanpak in 2010.

  7

 • Noorderparkkamer

  WatDe Noorderparkkamer is de huiskamer van het Noorderpark in Amsterdam-Noord, een culturele ontmoetingsplek. Het gebouw is een bijzonder houten paviljoen uit Zwitserland, ontworpen door de Zwitserse architecten Meili & Peter. Ymere heeft de Noorderparkkamer opgeknapt en de bijzondere architectuur weer zoveel mogelijk teruggebracht in de originele staat. In en rondom de Noorderparkkamer worden verrassende culturele activiteiten georganiseerd door professionele creatieve ondernemers uit Amsterdam-Noord: musici, beeldend kunstenaars, theatermakers en schrijvers. Initiatiefnemer Floor Ziegler: Zij ontwikkelen projecten en gaan daarmee een verbinding aan met elkaar, met de buurtbewoners en met de stad. Zo ontstaat een netwerk van creatieven waaruit een gevarieerde programmering voortkomt die voor heel Noord interessante, onderhoudende en verrijkende initiatieven biedt. Het zwaan-kleef-aan-principe.

  Waarom In de aandachtswijken van Amsterdam Noord zijn weinig culturele voor-zieningen of ontmoetingsplekken. Rondom de Van der Pekbuurt zijn nieuwe ontwikkelingen gaande zoals de nieuwbouw van Overhoeks. Amsterdam-Noord krijgt een nieuw stadspark doordat de twee bestaande parken Florapark en Volewijkspark worden samengevoegd en omgetoverd tot het Noorderpark. Franka Kanters, gebiedsmanager Ymere Noord: Het centrale thema van het nieuwe Noorderpark is ontmoeten. Om te zorgen voor verbinding van oud en nieuw Noord is het belangrijk te investeren in deze unieke culturele ontmoetingsplek en daarbij bewoners actief te betrekken.

  Hoe De Noorderparkkamer is een initiatief van Stichting Noorderparkkamer en verbindt partijen in Amsterdam Noord in een vitale coalitie. Het project is met steun van stadsdeel Amsterdam-Noord en Ymere tot stand gekomen. De Noorderparkkamer richt zich op de omgeving en kent een hoge mate