Turnhout: Campus Boomgaard heeft bouwplannen

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

Campus Boomgaard is één van de ruim 2.500 scholen in Vlaanderen die nood hebben aan nieuwe schoolinfrastructuur. Een deel van de schoolgebouwen zijn in slechte staat, zijn energie-onvriendelijk en de inrichting van o.a. de keukens is verouderd en versleten.

Transcript of Turnhout: Campus Boomgaard heeft bouwplannen

  • 1. Voorstelling NieuwbouwCampus Boomgaard

2. 1. Wie zijn we?2. Nieuwbouw Waarom Het bouwproject zelf planning3. Vragen? 3. WIE ZIJN WE?Samen groeien naar je beste ik 4. WIE ZIJN WE?Worden wie je bent Ieder zijn talentSamen groeien naar je beste ik 5. WIE ZIJN WE?Iedereen heeft talentSlimme scholen gaan op zoek naar talentenTalenten zijn hefbomen! HefboomvaardighedenWaar ben je goed in?Hoe ga je er mee om? Samen groeien naar je beste ik 6. WIE ZIJN WE?Er is maar talent als hetgezien wordtDe juiste contextDe inspirerende leerkrachtDe uitdagende werkvormenSamen groeien naar je beste ik 7. Uitdaging die we aangaanTalenten zichtbaar makenZichtbare talenten laten ontwikkelenEen flow bereiken: het moment waaropuitdaging en talent in evenwicht zijnSamen groeien naar je beste ik 8. WIE ZIJN WE?Hoe willen we dit waarmaken?1. Talentmodules in brede 1ste graad2. Departementen3. Talentenrapport Samen groeien naar je beste ik 9. WIE ZIJN WE?Hoe willen we dit waarmaken?1. Talentmodules in brede 1ste graad2. Departementen3. Talentenrapport Samen groeien naar je beste ik 10. 1ste leerjaar ABasisvorming 28u Vrije ruimte 4uLevensbeschouwing2 LatijnWetenschappen Talent Latijn 4Wetenschappen2Nederlands 5 Talentmodules2Frans4Engels 2 Sport Technisch TalentWiskunde5Sport4Talentmodules4Natuurwetenschappen 1Techniek2Aardrijkskunde 2Geschiedenis 1Muzikale Opvoeding 1Plastische Opvoeding 1Lichamelijke Opvoeding 2 Samen groeien naar je beste ik 11. A-stroomWetenschappen Talent Module 1Module 2 Module 3Module 42 uur in de week Wetenschappen WetenschappenWetenschappen Wetenschappen2 uur in de weekCLIL EngelsCLIL Frans CLIL Engels CLIL FransProject SportProject SportProject Sport Project SportOptie TechnischeSociaalGrafischeICT Initiatie HotelDrukkenInformaticaMechanica Elektriciteit Samen groeien naar je beste ik 12. A-stroomTechnisch Talent Module 1Module 2Module 3Module 42 uur in de week HandelInititatie HotelSociaal Grafische Mechanica Elektriciteit Drukken InformaticaOptie de week CLIL Engels2 uur in TechnischeCLIL FransCLIL Engels CLIL Frans Project Sport Project Sport Project Sport Project Sport Sociaal Grafische ICT Initiatie Hotel Drukken Informatica Mechanica ElektriciteitSamen groeien naar je beste ik 13. 1ste leerjaar BBasisvorming 22u Praktijkgerichte vakken 10uLevensbeschouwing2 Techniek6Nederlands 5Optie NijverheidFrans2Optie Zachte sectorOptie Grafische sectorWiskunde4Natuurwetenschappen 2 Talentmodules 4Aardrijkskunde 1Geschiedenis 1Muzikale Opvoeding 1Plastische Opvoeding 2Lichamelijke Opvoeding 2Samen groeien naar je beste ik 14. B-stroomModule 1 Module 22 uur in de weekMode DactyloDecoratieICTNijverheid Nijverheid2 uur in de weekICTHotelHotelDecoratieGrafischeGrafischeSamen groeien naar je beste ik 15. WIE ZIJN WE?Hoe willen we dit waarmaken?1. Talentmodules in brede 1ste graad2. Departementen3. Talentenrapport Samen groeien naar je beste ik 16. WIE ZIJN WE?Kernideen Krachten bundelen Eigenheid behouden profilering! Specifieke versterking Logische overgangen crerenSamen groeien naar je beste ik 17. WIE ZIJN WE?Hoe willen we dit waarmaken?1. Talentmodules in brede 1ste graad2. Departementen3. Talentenrapport Samen groeien naar je beste ik 18. WIE ZIJN WE? Talentrapport in een globaal kaderBetekenis van het talentenrapport PuntenrapportIn welke mate heeft de leerling de leerplandoelen bereikt? Stimulerend en talentenrapportNaast de leerplandoelen, leggen we als school extra accentenWe vinden het belangrijk dat leerlingen in een bepaalderichting over 6 bijkomende kenmerken/vaardigheden/talentenbeschikken of deze ontwikkelen. 19. WIE ZIJN WE?Talentrapport in een globaal kader Betekenis van de 6 talenten Ideaalbeeld van de leerling We willen elke leerling zo dicht mogelijk bij dit ideaal brengen We hebben hier 2 jaar de tijd voor Aandacht tijdens het leerproces en de lessen Lesmomenten voorzien om deze talenten te ontwikkelen Lesmomenten voorzien om deze talenten te observeren 20. Talentrapport in een globaal kaderFeedbackgesprekPersoonlijk contact tussen een kernleerkracht en deleerling en ook met de oudersPositief gericht gesprek waar samen gezocht wordt naarknelpunten, maar ook uitdagingen worden gezocht en actiesworden voorgesteld met concrete afspraken.DOEL: leerling helpen in het groeiproces naar het ideaalbeeldmet leerling tot een bewuste studiekeuze komen 21. 1. Wie zijn we?2. Nieuwbouw Waarom Het bouwproject zelf planning3. Vragen? 22. Waarom dit bouwproject? 23. Waarom?Oudehotelafdelingpaviljoeneneerstegraad 24. Waarom?-Centraliseren van de campus- lagere energiefacturen- gebouwen afgestemd op het onderwijs dat wij willen geven- hotelschool Turnhout duidelijker op de kaart brengen en de omgevingnog meer de kans geven hiervan te genieten 25. Scholen van Morgen165 deelnemende scholen in heelVlaanderen48 scholen in provincie AntwerpenInhaalbeweging in schoolinfrastructuurScholen van morgen ontwerpt, bouwt,financiert en onderhoudt het gebouwgedurende 30 jaar 26. Scholen van MorgenToezicht op kwaliteit (normen respecteren,kwalitatief en duurzaam bouwen)Toezicht op timing: korte ontwerp enbouwperiodeOnderhoud gedurende 30 jaar: school isgebruiker en betaalt eenbeschikbaarheidsvergoeding,daarna wordt het schoolbestuur eigenaar. 27. Omschrijving- nieuwe vleugel aan het bestaande hoofdgebouw (waar nu de parking is)- begane grond: hotelschool- verdiepingen: eerste graad- speelplaats die nu niet in gebruik is wordt omsloten en in gebruik genomen- rond het gebouw parkeerplaatsen en brandweg, met bomen- overdekte speelplaats met fietsenstalling 28. Inplanting op sitehoofdgebouwboomgaardstraatAfbraakoude Freinetschoolpaviljoenen 29. Inplanting op site- locatie maakt het hoofdgebouw symmetrisch, logischer- bouwen aan de straatkant spaart open ruimte achterin- bouwen aan de straat maakt de school zichtbaarder- dichter bij het openbaar vervoer: veiliger voor leerlingen- Tijdelijke huisvesting wordt nodig omdat de oude paviljoenen voor de bouwfaseworden afgebroken: 6 containerklassen tijdelijk bij de oude hotelschool 30. Concept HotelschoolKeukens aanstraatkantInox uitzichtTrendyrestauranttoegankelijkvoor iedereen 31. Concept eerste graad klassen opgebouwd rond centrale agoras die voor projecten kunnen dienen, voorstudie, voor groepswerk, secretariaten die uitkijken op agoras: bereikbaarheid voor leerlingen en controle tussen twee klaslokalen een PC-lokaal: zorgt voor maximaal pedagogisch comfort nieuw labo en nieuw technieklokaal 32. Achteraanzicht 33. zijaanzicht 34. Invloed op omgeving Leveringen hotelschool niet meer helemaal over verkeersluwe weg: kunnenvooraan leveren Aantal parkeerplaatsen (30) blijft behouden Nieuwe polyvalente zaal: reserveerbaar voor verenigingen e.d. Nieuw restaurant Hotelschool: op reservatie komen eten Groen wordt behouden: slechts 6 bomen vellen; aanplanting van bomen tussen deparkeerplaatsen Collegas parkeren niet langer achterop de site; minder verkeersstromen oververkeersluwe weg CVO zal, net zoals nu, de keukens ook s avonds voor cursisten gebruiken 35. Planning Startfase(16/1/12 21-12-12)VoorstudiesProjectdefinitieAanbesteding Voorontwerp(8/6/13 1/1/14)Vergunning (1/1/13 8/6/13) vergunningsdossier Vergunningstermijn 36. PlanningVoorbereidingbouw (1/1/14Oplevering 1/5/14)(1/9/15)Bouwtijd(1/5/14 1/9/15) 37. INGEBRUIKNAME SCHOOLSCHOOLJAAR2015 - 2016Iedereenwelkom! 38. ContactgegevensAanspreekpunt:Saskia Michielsen, directeur Campus Boomgaard, 014/47 05 [email protected]:Binnenkort bezorgen we u een bouwflyer met alle informatie bondig samengevatVolg ons bouwproject na de vergunningsperiode op onze website:www.secundaironderwijsturnhout.beWe nodigen u graag opnieuw uit volgend schooljaar voor een nieuwe stand vanzaken. 39. Vragenronde